DRUŻYNA

Drużyna: Loco Tom. Obserwator: Tomasz Kosut

Liczba gatunków: 232

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 395 19578 93 93 2 15 35 41
2 321 9270 118 94 2 19 35 38
3 762 20783 152 126 1 31 45 49
4 875 12347 201 153 0 32 72 49
5 1021 5974 231 163 0 40 75 48
6 220 632 232 92 0 11 44 37
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 8597590 2023.06.04
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8597586 2023.06.04
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8597587 2023.06.04
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8597588 2023.06.04
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8597585 2023.06.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8597583 2023.06.04
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8597581 2023.06.04
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8597584 2023.06.04
pospolity żuraw, Grus grus 2 8597582 2023.06.04
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8597580 2023.06.04
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8597579 2023.06.04
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8597561 2023.06.04
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8597563 2023.06.04
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8597574 2023.06.04
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8597557 2023.06.04
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8597558 2023.06.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8597575 2023.06.04
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 80 8597576 2023.06.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8597559 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8597560 2023.06.04
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8597562 2023.06.04
rzadki żołna, Merops apiaster 9 8597578 2023.06.04
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8597554 2023.06.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8597573 2023.06.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8597556 2023.06.04
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8597555 2023.06.04
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8597553 2023.06.04
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8597606 2023.06.04
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8597604 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8597605 2023.06.04
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8597600 2023.06.04
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8597602 2023.06.04
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8597603 2023.06.04
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8597598 2023.06.04 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8597601 2023.06.04 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8597595 2023.06.04 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597596 2023.06.04 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8597599 2023.06.04 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8597594 2023.06.04 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8597597 2023.06.04 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8597592 2023.06.04 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8597593 2023.06.04 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8597591 2023.06.04 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8597572 2023.06.04 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8597551 2023.06.04 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8597566 2023.06.04 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8597571 2023.06.04 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8597549 2023.06.04 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8597548 2023.06.04 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8597550 2023.06.04 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8597547 2023.06.04 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8597577 2023.06.04 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8597565 2023.06.04 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8597546 2023.06.04 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8597568 2023.06.04 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8597564 2023.06.04 OP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8597570 2023.06.04 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8597545 2023.06.04 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8597541 2023.06.04 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8597544 2023.06.04 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8597543 2023.06.04 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8597537 2023.06.04 OP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8597536 2023.06.04 OP
pospolity sroka, Pica pica 1 8597540 2023.06.04 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8597534 2023.06.04 OP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8597552 2023.06.04 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8597538 2023.06.04 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8597532 2023.06.04 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8597539 2023.06.04 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8597533 2023.06.04 OP
pospolity łyska, Fulica atra 3 8597542 2023.06.04 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8597531 2023.06.04 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8597530 2023.06.04 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8597520 2023.06.04 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8597529 2023.06.04 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8597518 2023.06.04 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8597527 2023.06.04 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597519 2023.06.04 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 8597524 2023.06.04 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8597526 2023.06.04 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8597517 2023.06.04 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8597523 2023.06.04 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8597528 2023.06.04 OP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8597525 2023.06.04 OP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8597521 2023.06.04 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8597516 2023.06.04 OP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8597515 2023.06.04 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8597522 2023.06.04 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8585923 2023.06.03 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8585919 2023.06.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8585914 2023.06.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8585907 2023.06.03 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8585906 2023.06.03 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8585905 2023.06.03 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8585966 2023.06.03 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8585963 2023.06.03 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8585960 2023.06.03 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8585956 2023.06.03 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8585961 2023.06.03 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8585958 2023.06.03 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8585962 2023.06.03 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8585952 2023.06.03 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8585953 2023.06.03 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8585950 2023.06.03 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8585946 2023.06.03 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8585945 2023.06.03 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8585948 2023.06.03 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8585944 2023.06.03 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8585941 2023.06.03 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8585935 2023.06.03 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8585864 2023.06.03 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8585865 2023.06.03 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8585866 2023.06.03 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8585861 2023.06.03 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8585855 2023.06.03 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8585853 2023.06.03 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8585854 2023.06.03 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8585868 2023.06.03 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8585856 2023.06.03 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8585851 2023.06.03 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8585845 2023.06.03 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8585844 2023.06.03 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8585842 2023.06.03 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8585839 2023.06.03 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8585840 2023.06.03 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8585972 2023.06.03 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8585974 2023.06.03 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8585971 2023.06.03 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8585973 2023.06.03 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8585968 2023.06.03 OP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8585969 2023.06.03 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8585970 2023.06.03 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8585967 2023.06.03 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8585964 2023.06.03 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8585965 2023.06.03 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8585959 2023.06.03 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8585957 2023.06.03 OP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8585955 2023.06.03 OP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8585954 2023.06.03 OP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8585951 2023.06.03 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8585949 2023.06.03 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8585897 2023.06.03 OP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8585892 2023.06.03 OP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8585896 2023.06.03 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8585899 2023.06.03 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8585883 2023.06.03 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8585898 2023.06.03 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8585901 2023.06.03 OP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8585895 2023.06.03 OP
pospolity bogatka, Parus major 2 8585894 2023.06.03 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8585902 2023.06.03 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8585900 2023.06.03 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8585890 2023.06.03 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8585893 2023.06.03 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8585889 2023.06.03 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8585891 2023.06.03 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8585882 2023.06.03 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8585863 2023.06.03 OP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8585874 2023.06.03 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8585860 2023.06.03 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8585867 2023.06.03 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8585869 2023.06.03 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8585859 2023.06.03 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8585858 2023.06.03 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8585862 2023.06.03 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8585857 2023.06.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8585852 2023.06.03 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8585847 2023.06.03 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8585850 2023.06.03 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8585846 2023.06.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8585849 2023.06.03 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8585843 2023.06.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8585848 2023.06.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8585947 2023.06.03 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8585942 2023.06.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8585943 2023.06.03 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8585937 2023.06.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8585938 2023.06.03 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8585939 2023.06.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8585940 2023.06.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8585934 2023.06.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8585933 2023.06.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8585932 2023.06.03 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8585936 2023.06.03 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8585931 2023.06.03 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8585929 2023.06.03 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8585927 2023.06.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8585926 2023.06.03 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8585924 2023.06.03 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8585925 2023.06.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8585930 2023.06.03 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8585928 2023.06.03 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8585918 2023.06.03 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8585915 2023.06.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8585922 2023.06.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8585921 2023.06.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8585917 2023.06.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8585916 2023.06.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8585910 2023.06.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8585920 2023.06.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8585913 2023.06.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8585909 2023.06.03 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8585911 2023.06.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8585912 2023.06.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8585908 2023.06.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8585881 2023.06.03 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8585887 2023.06.03 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8585879 2023.06.03 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8585880 2023.06.03 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8585876 2023.06.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8585884 2023.06.03 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8585872 2023.06.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8585886 2023.06.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8585877 2023.06.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8585875 2023.06.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8585878 2023.06.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8585885 2023.06.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8585871 2023.06.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8585870 2023.06.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8585873 2023.06.03 ŚL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8570925 2023.05.31 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8570921 2023.05.31 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8570922 2023.05.31 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8570919 2023.05.31 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8570916 2023.05.31 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8570918 2023.05.31 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8570913 2023.05.31 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8570910 2023.05.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8570912 2023.05.31 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8570904 2023.05.31 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8570907 2023.05.31 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8570906 2023.05.31 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8570903 2023.05.31 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8570931 2023.05.31 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8570930 2023.05.31 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8570929 2023.05.31 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8570928 2023.05.31 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8570927 2023.05.31 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8570926 2023.05.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8570924 2023.05.31 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8570923 2023.05.31 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8570920 2023.05.31 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8570915 2023.05.31 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8570914 2023.05.31 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8570911 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8570905 2023.05.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8570909 2023.05.31 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8570908 2023.05.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570901 2023.05.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8570902 2023.05.31 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8570899 2023.05.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8570900 2023.05.31 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8570898 2023.05.31 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8570896 2023.05.31 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8570897 2023.05.31 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8570895 2023.05.31 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8570894 2023.05.31 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8570892 2023.05.31 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8570893 2023.05.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8570891 2023.05.31 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 8570890 2023.05.31 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8570889 2023.05.31 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8570888 2023.05.31 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8570887 2023.05.31 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8570884 2023.05.31 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8570886 2023.05.31 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8570879 2023.05.31 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8570885 2023.05.31 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8570878 2023.05.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8570877 2023.05.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8570883 2023.05.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 40 8570881 2023.05.31 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8570882 2023.05.31 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8570880 2023.05.31 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8570876 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8570875 2023.05.31 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8570874 2023.05.31 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 15 8570873 2023.05.31 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8570872 2023.05.31 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 6 8570871 2023.05.31 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8566679 2023.05.31 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8566680 2023.05.31 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 62 8566678 2023.05.31 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8566677 2023.05.31 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 8566676 2023.05.31 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8566652 2023.05.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8566651 2023.05.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8566520 2023.05.31 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8566521 2023.05.31 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8566518 2023.05.31 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8566519 2023.05.31 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8566512 2023.05.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8566513 2023.05.31 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8566517 2023.05.31 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 8566516 2023.05.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8566511 2023.05.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8566510 2023.05.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8566515 2023.05.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8566509 2023.05.31 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8566514 2023.05.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8566508 2023.05.31 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8566506 2023.05.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8566507 2023.05.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8566505 2023.05.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8566504 2023.05.31 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8566503 2023.05.31 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8566502 2023.05.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8546161 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8546159 2023.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8546158 2023.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8546160 2023.05.27 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8546156 2023.05.27 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8546157 2023.05.27 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8542450 2023.05.27 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8542451 2023.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8541948 2023.05.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541946 2023.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8541947 2023.05.27 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8541944 2023.05.27 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8541945 2023.05.27 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8541595 2023.05.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8541590 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8541579 2023.05.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8541586 2023.05.27 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8541589 2023.05.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8541588 2023.05.27 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8541582 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8541587 2023.05.27 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8541575 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8541580 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8541585 2023.05.27 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8541583 2023.05.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8541610 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8541598 2023.05.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8541601 2023.05.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8541606 2023.05.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8541611 2023.05.27 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8541612 2023.05.27 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8541597 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8541591 2023.05.27 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8541607 2023.05.27 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8541605 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8541608 2023.05.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8541593 2023.05.27 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8541599 2023.05.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8541602 2023.05.27 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8541603 2023.05.27 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8541600 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8541609 2023.05.27 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8541613 2023.05.27 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8541596 2023.05.27 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8541594 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8541604 2023.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8541592 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8541584 2023.05.27 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8541577 2023.05.27 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8541581 2023.05.27 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8541576 2023.05.27 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8541574 2023.05.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541578 2023.05.27 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8541572 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8541571 2023.05.27 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8541570 2023.05.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8541573 2023.05.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8541569 2023.05.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8541565 2023.05.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541561 2023.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8541560 2023.05.27 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8541552 2023.05.27 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8541564 2023.05.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8541554 2023.05.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8541559 2023.05.27 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8541562 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8541556 2023.05.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8541550 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8541545 2023.05.27 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8541617 2023.05.27 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8541547 2023.05.27 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8541542 2023.05.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8541546 2023.05.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8541568 2023.05.27 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8541567 2023.05.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8541566 2023.05.27 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8541563 2023.05.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8541558 2023.05.27 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 8541557 2023.05.27 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8541553 2023.05.27 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8541555 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8541549 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8541543 2023.05.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8541548 2023.05.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8541551 2023.05.27 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8541540 2023.05.27 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8541541 2023.05.27 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8541539 2023.05.27 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8538679 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8538678 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8538677 2023.05.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8538676 2023.05.27 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8538674 2023.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8538675 2023.05.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8538673 2023.05.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8538672 2023.05.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8538671 2023.05.27 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8538670 2023.05.27 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8538680 2023.05.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8538668 2023.05.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8538667 2023.05.27 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8538669 2023.05.27 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8538666 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8538657 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8538658 2023.05.27 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8538664 2023.05.27 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8538656 2023.05.27 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8538665 2023.05.27 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8538660 2023.05.27 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8538663 2023.05.27 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8538659 2023.05.27 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8538662 2023.05.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8538661 2023.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8538654 2023.05.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8538653 2023.05.27 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8538655 2023.05.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 6 8538651 2023.05.27 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8538652 2023.05.27 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8533670 2023.05.26 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8529698 2023.05.25 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8529696 2023.05.25 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8529697 2023.05.25 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8529694 2023.05.25 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8529695 2023.05.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8520598 2023.05.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8520045 2023.05.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8520050 2023.05.23 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8520040 2023.05.23 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8520051 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8520042 2023.05.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8520038 2023.05.23 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8520052 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8520033 2023.05.23 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8520028 2023.05.23 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8520059 2023.05.23 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8520034 2023.05.23 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8520031 2023.05.23 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8520024 2023.05.23 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8520016 2023.05.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8520020 2023.05.23 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8520015 2023.05.23 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8520049 2023.05.23 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8520056 2023.05.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8520055 2023.05.23 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8520041 2023.05.23 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8520058 2023.05.23 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8520048 2023.05.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8520039 2023.05.23 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8520043 2023.05.23 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8520035 2023.05.23 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8520046 2023.05.23 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8520044 2023.05.23 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8520037 2023.05.23 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8520023 2023.05.23 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8520026 2023.05.23 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8520022 2023.05.23 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8520009 2023.05.23 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8520018 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8520007 2023.05.23 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8520010 2023.05.23 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8520008 2023.05.23 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8520006 2023.05.23 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8520001 2023.05.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8520005 2023.05.23 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8520003 2023.05.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8520002 2023.05.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8520004 2023.05.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8520000 2023.05.23 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8519998 2023.05.23 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8519997 2023.05.23 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8519999 2023.05.23 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8519995 2023.05.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8519996 2023.05.23 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8519989 2023.05.23 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 8519990 2023.05.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8519992 2023.05.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8519993 2023.05.23 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8519994 2023.05.23 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8519991 2023.05.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8519986 2023.05.23 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8519983 2023.05.23 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8519987 2023.05.23 ŚL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8519980 2023.05.23 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8519984 2023.05.23 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8519985 2023.05.23 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8519988 2023.05.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8519982 2023.05.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8519978 2023.05.23 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8520047 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8520057 2023.05.23 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8520032 2023.05.23 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8520054 2023.05.23 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8520027 2023.05.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8520029 2023.05.23 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8520030 2023.05.23 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8520036 2023.05.23 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8520025 2023.05.23 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8520019 2023.05.23 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8520021 2023.05.23 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8520014 2023.05.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8520017 2023.05.23 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8520013 2023.05.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8520012 2023.05.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8520011 2023.05.23 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8519976 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8519975 2023.05.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8519977 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8519974 2023.05.23 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8519972 2023.05.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8519973 2023.05.23 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8519969 2023.05.23 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8519970 2023.05.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8519971 2023.05.23 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8519967 2023.05.23 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8519968 2023.05.23 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8519966 2023.05.23 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8519965 2023.05.23 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8519962 2023.05.23 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8519963 2023.05.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8519964 2023.05.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8517667 2023.05.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8517666 2023.05.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8517665 2023.05.23 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8517664 2023.05.23 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8517662 2023.05.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8517663 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517683 2023.05.23 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8517682 2023.05.23 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8517681 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517661 2023.05.23 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8517680 2023.05.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517679 2023.05.23 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8517678 2023.05.23 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8517677 2023.05.23 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8517676 2023.05.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8517675 2023.05.23 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8517674 2023.05.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8517673 2023.05.23 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8517672 2023.05.23 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8517670 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8517671 2023.05.23 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8517669 2023.05.23 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8517668 2023.05.23 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8510123 2023.05.22 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8510122 2023.05.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8510120 2023.05.22 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8510119 2023.05.22 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8510121 2023.05.22 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8489856 2023.05.19 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8489851 2023.05.19 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 8489835 2023.05.19 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8489823 2023.05.19 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8489834 2023.05.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8489844 2023.05.19 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8489822 2023.05.19 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8489821 2023.05.19 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8489848 2023.05.19 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8489850 2023.05.19 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8489833 2023.05.19 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8489910 2023.05.19 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 8489797 2023.05.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 650 8489801 2023.05.19 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8489806 2023.05.19 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8489796 2023.05.19 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8489794 2023.05.19 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8489799 2023.05.19 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8489795 2023.05.19 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8489793 2023.05.19 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8489814 2023.05.19 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8489798 2023.05.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8489808 2023.05.19 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8489792 2023.05.19 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8489790 2023.05.19 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8489791 2023.05.19 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 8489807 2023.05.19 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8489789 2023.05.19 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8489816 2023.05.19 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8489805 2023.05.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8489803 2023.05.19 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8489819 2023.05.19 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8489812 2023.05.19 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8489811 2023.05.19 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8489813 2023.05.19 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8489810 2023.05.19 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8489817 2023.05.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8489818 2023.05.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8489809 2023.05.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8489800 2023.05.19 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8489863 2023.05.19 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8489843 2023.05.19 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8489845 2023.05.19 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8489837 2023.05.19 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8489840 2023.05.19 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8489825 2023.05.19 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8489832 2023.05.19 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8489836 2023.05.19 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8489838 2023.05.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8489847 2023.05.19 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8489826 2023.05.19 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8489824 2023.05.19 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8489820 2023.05.19 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8489842 2023.05.19 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8489830 2023.05.19 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8489828 2023.05.19 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8489895 2023.05.19 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8489899 2023.05.19 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8489888 2023.05.19 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8489893 2023.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 8489889 2023.05.19 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 8489881 2023.05.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8489892 2023.05.19 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8489877 2023.05.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8489876 2023.05.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8489875 2023.05.19 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8489872 2023.05.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8489870 2023.05.19 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 8489868 2023.05.19 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8489864 2023.05.19 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8489865 2023.05.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8489866 2023.05.19 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 500 8489904 2023.05.19 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8489901 2023.05.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8489903 2023.05.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8489900 2023.05.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8489897 2023.05.19 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8489911 2023.05.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8489886 2023.05.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8489896 2023.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8489890 2023.05.19 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8489887 2023.05.19 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8489885 2023.05.19 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8489880 2023.05.19 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 8489878 2023.05.19 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8489871 2023.05.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8489874 2023.05.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8489867 2023.05.19 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8489860 2023.05.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8489861 2023.05.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 15 8489858 2023.05.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8489853 2023.05.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8489859 2023.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8489862 2023.05.19 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8489839 2023.05.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8489855 2023.05.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8489852 2023.05.19 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8489857 2023.05.19 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8489854 2023.05.19 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8489831 2023.05.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8489846 2023.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8489829 2023.05.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8489849 2023.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8489827 2023.05.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8489908 2023.05.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8489907 2023.05.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8489906 2023.05.19 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8489905 2023.05.19 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8489909 2023.05.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8489898 2023.05.19 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8489902 2023.05.19 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8489912 2023.05.19 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8489894 2023.05.19 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8489891 2023.05.19 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8489879 2023.05.19 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8489882 2023.05.19 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8489883 2023.05.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8489884 2023.05.19 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8489873 2023.05.19 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8489869 2023.05.19 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8498384 2023.05.19 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8483736 2023.05.19 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8483734 2023.05.19 OP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8483735 2023.05.19 OP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8483733 2023.05.19 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8483732 2023.05.19 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8483729 2023.05.19 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8483730 2023.05.19 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8483731 2023.05.19 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8483728 2023.05.19 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8483725 2023.05.19 OP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8483727 2023.05.19 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8483726 2023.05.19 OP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8483722 2023.05.19 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8483723 2023.05.18 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8483720 2023.05.18 OP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8483721 2023.05.18 OP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8483719 2023.05.18 OP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8483718 2023.05.18 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8483717 2023.05.18 OP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8483716 2023.05.18 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8483724 2023.05.18 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8483715 2023.05.18 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8483711 2023.05.18 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8483714 2023.05.18 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8483712 2023.05.18 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8483713 2023.05.18 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8483710 2023.05.18 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8483709 2023.05.18 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8483706 2023.05.18 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8483708 2023.05.18 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8483707 2023.05.18 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8483705 2023.05.18 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8483704 2023.05.18 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8483703 2023.05.18 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8483702 2023.05.18 OP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8483700 2023.05.18 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8483701 2023.05.18 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8489815 2023.05.18 OP
pospolity sroka, Pica pica 1 8474720 2023.05.16 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8474719 2023.05.16 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8474717 2023.05.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8474718 2023.05.16 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8474716 2023.05.16 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8474715 2023.05.16 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8474714 2023.05.16 ŚL
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 8470651 2023.05.15 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8470653 2023.05.15 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8470649 2023.05.14 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8470650 2023.05.14 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8470648 2023.05.14 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8470647 2023.05.14 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8470793 2023.05.14 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8470792 2023.05.14 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8470783 2023.05.14 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8470782 2023.05.14 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8470776 2023.05.14 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8470772 2023.05.14 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8470778 2023.05.14 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8470775 2023.05.14 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 13 8470771 2023.05.14 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8470769 2023.05.14 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8470758 2023.05.14 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8470759 2023.05.14 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8470760 2023.05.14 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8470746 2023.05.14 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8470744 2023.05.14 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8470745 2023.05.14 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8470740 2023.05.14 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8470737 2023.05.14 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8470734 2023.05.14 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8470719 2023.05.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8470762 2023.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8470726 2023.05.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8470727 2023.05.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8470730 2023.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8470725 2023.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8470728 2023.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8470731 2023.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8470713 2023.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8470717 2023.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8470742 2023.05.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8470791 2023.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8470789 2023.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8470790 2023.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8470786 2023.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8470779 2023.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8470794 2023.05.11 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8470780 2023.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8470766 2023.05.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8470770 2023.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8470757 2023.05.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8470750 2023.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8470755 2023.05.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8470743 2023.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8470796 2023.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8470795 2023.05.11 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8470800 2023.05.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8470788 2023.05.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8470781 2023.05.11 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8470787 2023.05.11 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8470777 2023.05.11 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8470773 2023.05.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8470767 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8470765 2023.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8470768 2023.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8470764 2023.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8470761 2023.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8470749 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8470748 2023.05.11 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 8470753 2023.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8470739 2023.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8470738 2023.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8470741 2023.05.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8470774 2023.05.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8470735 2023.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8470729 2023.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8470732 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8470733 2023.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8470722 2023.05.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8470720 2023.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8470718 2023.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8470716 2023.05.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8470723 2023.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8470724 2023.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8470747 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8470715 2023.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8470697 2023.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8470714 2023.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8470695 2023.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8470698 2023.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8470752 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8470711 2023.05.11 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8470756 2023.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8470679 2023.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8470685 2023.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8470689 2023.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8470668 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8470656 2023.05.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8470710 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8470686 2023.05.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8470664 2023.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8470660 2023.05.11 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8470705 2023.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8470701 2023.05.11 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8470700 2023.05.11 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8470692 2023.05.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8470690 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8470676 2023.05.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8470681 2023.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8470721 2023.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8470661 2023.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8470683 2023.05.11 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8470691 2023.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8470666 2023.05.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8470662 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8470654 2023.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8470658 2023.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8470655 2023.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8470702 2023.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8470754 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8470706 2023.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8470694 2023.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8470674 2023.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8470696 2023.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8470670 2023.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8470659 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8470707 2023.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8470708 2023.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8470704 2023.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8470665 2023.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8470672 2023.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8470684 2023.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8470687 2023.05.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8470709 2023.05.10 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8470610 2023.05.10 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 8470603 2023.05.10 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8470619 2023.05.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8470609 2023.05.10 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8470608 2023.05.10 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 8470605 2023.05.10 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 8470595 2023.05.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8470602 2023.05.10 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8470594 2023.05.10 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8470798 2023.05.10 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8470596 2023.05.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8470586 2023.05.10 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8470589 2023.05.10 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 8470590 2023.05.10 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8470588 2023.05.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8470693 2023.05.10 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8470703 2023.05.10 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8470751 2023.05.10 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8470680 2023.05.10 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8470675 2023.05.10 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8470673 2023.05.10 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 17 8470671 2023.05.10 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8470688 2023.05.10 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8470657 2023.05.10 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8470669 2023.05.10 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 8470678 2023.05.10 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8470677 2023.05.10 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8470663 2023.05.10 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8470639 2023.05.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8470640 2023.05.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8470644 2023.05.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8470638 2023.05.10 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8470645 2023.05.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8470637 2023.05.10 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 8470641 2023.05.10 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 8470635 2023.05.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8470646 2023.05.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8470801 2023.05.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8470634 2023.05.10 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8470633 2023.05.10 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8470632 2023.05.10 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8470630 2023.05.10 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8470631 2023.05.10 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8470642 2023.05.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8470611 2023.05.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8470616 2023.05.10 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8470613 2023.05.10 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 70 8470604 2023.05.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 620 8470612 2023.05.10 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8470606 2023.05.10 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8470600 2023.05.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 240 8470601 2023.05.10 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8470597 2023.05.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8470598 2023.05.10 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8470591 2023.05.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8470592 2023.05.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8470587 2023.05.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8470593 2023.05.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8470599 2023.05.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8470583 2023.05.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8470797 2023.05.10 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8470584 2023.05.10 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8470585 2023.05.10 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8470577 2023.05.10 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8470579 2023.05.10 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8470578 2023.05.10 OP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 8470581 2023.05.10 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8470580 2023.05.10 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8470576 2023.05.10 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8470582 2023.05.10 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8470574 2023.05.10 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8470575 2023.05.10 OP