DRUŻYNA

Drużyna: Dzik. Obserwator: Sławomir Niedźwiecki

Liczba gatunków: 246

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 176 7279 86 86 5 22 24 35
2 72 3122 108 51 3 9 19 20
3 517 19063 156 110 1 28 43 38
4 222 12424 203 109 0 31 50 28
5 68 1684 222 50 0 22 22 6
6 22 119 233 20 1 12 6 1
7 3 27 233 3 0 1 2 0
8 18 960 235 16 1 2 10 3
9 21 445 245 17 1 12 2 2
10 2 167 245 2 0 0 0 2
11 1 1 246 1 1 0 0 0
12 0 0 246 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9154937 2023.11.05 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9050120 2023.10.07 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 9050119 2023.10.07 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8955295 2023.09.11 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 8952119 2023.09.10 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 40 8952120 2023.09.10 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 8952116 2023.09.10 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 8952118 2023.09.10 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 5 8956329 2023.09.10 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8948888 2023.09.09 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 30 8956333 2023.09.09 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8948890 2023.09.09 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 9 8948885 2023.09.09 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 8948887 2023.09.09 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8956332 2023.09.09 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8948886 2023.09.09 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8948883 2023.09.09 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8948889 2023.09.09 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8948884 2023.09.09 MB
pospolity żuraw, Grus grus 10 8952117 2023.09.07 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8952115 2023.09.07 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8926428 2023.09.02 PL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8932069 2023.09.02 PL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8932068 2023.09.02 PL
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8887659 2023.08.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8879833 2023.08.21 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8854857 2023.08.13 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8854867 2023.08.13 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8854859 2023.08.13 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 8854845 2023.08.13 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8854866 2023.08.13 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8854861 2023.08.13 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8854860 2023.08.13 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8854864 2023.08.13 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8854844 2023.08.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8854843 2023.08.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 8854841 2023.08.13 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8854846 2023.08.13 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 8854837 2023.08.13 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8854868 2023.08.13 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8854869 2023.08.13 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8854870 2023.08.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8815507 2023.07.31 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8732065 2023.07.06 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 8732066 2023.07.06 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8686615 2023.06.25 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8686613 2023.06.25 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8686614 2023.06.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8686612 2023.06.25 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8686302 2023.06.25 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8686303 2023.06.25 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8686301 2023.06.25 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8686300 2023.06.25 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8686299 2023.06.25 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8631087 2023.06.11 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8631088 2023.06.11 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 8630013 2023.06.11 MZ
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8860644 2023.06.08 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8610072 2023.06.08 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8610073 2023.06.08 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 70 8610071 2023.06.08 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 8610070 2023.06.08 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8610066 2023.06.08 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 8610065 2023.06.08 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8610064 2023.06.08 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8610067 2023.06.08 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8610063 2023.06.05 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8610062 2023.05.24 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8610061 2023.05.24 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8610060 2023.05.24 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8610059 2023.05.24 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8610056 2023.05.24 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8610057 2023.05.24 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8519161 2023.05.23 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8416149 2023.05.09 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8416148 2023.05.09 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8416146 2023.05.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8416145 2023.05.09 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 8416144 2023.05.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8416147 2023.05.09 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8416142 2023.05.09 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8416141 2023.05.09 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8416140 2023.05.09 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8416139 2023.05.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 8416143 2023.05.09 WM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8415038 2023.05.09 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8404295 2023.05.07 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8404293 2023.05.07 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8404294 2023.05.07 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8404296 2023.05.07 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8400514 2023.05.07 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8400515 2023.05.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8400460 2023.05.07 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8400458 2023.05.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8400459 2023.05.07 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8400457 2023.05.07 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 8400456 2023.05.07 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8400454 2023.05.07 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8400453 2023.05.07 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 8400452 2023.05.07 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8400451 2023.05.07 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 8400455 2023.05.07 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 8400450 2023.05.07 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8400449 2023.05.07 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 350 8400447 2023.05.07 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8400448 2023.05.07 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8400446 2023.05.07 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 105 8398864 2023.05.07 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8398298 2023.05.07 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 58 8398013 2023.05.07 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 43 8398014 2023.05.07 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8397781 2023.05.07 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8397779 2023.05.07 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8397777 2023.05.07 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 8397780 2023.05.07 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8397778 2023.05.07 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8371885 2023.05.03 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8371886 2023.05.03 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 8371884 2023.05.03 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 3 8371883 2023.05.03 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8367510 2023.05.03 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8367511 2023.05.03 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8367513 2023.05.03 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8367512 2023.05.03 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8367509 2023.05.03 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8351942 2023.05.02 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8351858 2023.05.02 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8351101 2023.05.02 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8350932 2023.05.02 PL
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8342043 2023.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8341188 2023.05.01 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8341130 2023.05.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8341129 2023.05.01 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8341128 2023.05.01 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8339856 2023.05.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8330437 2023.04.30 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8330438 2023.04.30 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8329632 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8329631 2023.04.30 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8329329 2023.04.30 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8329327 2023.04.30 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8329326 2023.04.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8329325 2023.04.30 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8329306 2023.04.30 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 8329324 2023.04.29 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 3 8325654 2023.04.29 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8325653 2023.04.29 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 41 8302262 2023.04.26 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8301946 2023.04.26 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 110 8301936 2023.04.26 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8301935 2023.04.26 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8301934 2023.04.26 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 8301642 2023.04.26 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 8301641 2023.04.26 PL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 7 8301640 2023.04.26 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8301366 2023.04.26 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8301297 2023.04.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8301298 2023.04.26 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8301296 2023.04.26 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8301295 2023.04.26 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8301293 2023.04.26 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8286716 2023.04.23 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8286065 2023.04.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8286970 2023.04.23 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8285630 2023.04.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8286969 2023.04.23 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8285625 2023.04.23 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8285624 2023.04.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8285628 2023.04.23 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8285627 2023.04.23 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8285623 2023.04.23 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8285626 2023.04.23 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8285629 2023.04.23 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8285622 2023.04.23 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8285621 2023.04.23 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8285620 2023.04.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 13 8265148 2023.04.22 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8265147 2023.04.22 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8265146 2023.04.22 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8265145 2023.04.22 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 8265141 2023.04.22 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8265143 2023.04.22 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8265139 2023.04.22 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8265144 2023.04.22 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8265138 2023.04.22 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8265142 2023.04.22 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8265137 2023.04.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8265140 2023.04.22 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8265135 2023.04.22 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 340 8265136 2023.04.22 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8264635 2023.04.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8264636 2023.04.22 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 180 8264634 2023.04.22 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8264633 2023.04.22 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8264558 2023.04.22 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8264557 2023.04.22 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8264555 2023.04.22 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8264556 2023.04.22 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8264554 2023.04.22 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8264553 2023.04.22 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8264552 2023.04.22 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8264550 2023.04.22 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 8264549 2023.04.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8264551 2023.04.22 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8264548 2023.04.22 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8264547 2023.04.22 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 270 8264546 2023.04.22 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8264545 2023.04.22 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8264544 2023.04.22 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8264543 2023.04.22 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8264541 2023.04.18 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8238000 2023.04.17 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8234823 2023.04.17 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8227413 2023.04.16 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 8227410 2023.04.16 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8227412 2023.04.16 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8227411 2023.04.16 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8227409 2023.04.16 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 8227408 2023.04.16 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8227406 2023.04.16 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8227407 2023.04.16 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8227405 2023.04.16 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 8227404 2023.04.16 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 57 8222275 2023.04.16 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8222276 2023.04.16 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8222274 2023.04.16 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8221938 2023.04.16 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 35 8221941 2023.04.16 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 8221939 2023.04.16 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8221937 2023.04.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8221940 2023.04.16 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8221291 2023.04.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8221293 2023.04.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8221290 2023.04.16 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8221292 2023.04.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8221289 2023.04.16 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8221287 2023.04.16 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8221288 2023.04.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8221286 2023.04.16 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8221284 2023.04.16 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8221285 2023.04.16 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8217017 2023.04.15 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8217015 2023.04.15 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8217019 2023.04.15 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8217018 2023.04.15 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8217016 2023.04.15 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8217014 2023.04.15 LB
pospolity łyska, Fulica atra 8 8217013 2023.04.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8217012 2023.04.15 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 8217010 2023.04.15 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 8217011 2023.04.15 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 3 8217008 2023.04.15 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8217009 2023.04.15 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8217006 2023.04.15 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8217007 2023.04.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8217020 2023.04.15 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 8217004 2023.04.15 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8217005 2023.04.15 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8217003 2023.04.15 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 8217002 2023.04.15 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8217000 2023.04.15 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8217001 2023.04.15 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8216998 2023.04.15 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8216999 2023.04.15 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8214610 2023.04.15 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8214406 2023.04.15 LB
pospolity żuraw, Grus grus 40 8214405 2023.04.15 LB
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8212806 2023.04.15 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 8212798 2023.04.15 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 27 8212357 2023.04.15 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8212356 2023.04.15 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8212354 2023.04.15 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8212355 2023.04.15 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8212352 2023.04.15 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8212353 2023.04.15 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8212351 2023.04.15 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8212350 2023.04.15 LB
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 8212349 2023.04.15 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8211748 2023.04.15 LB
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8211747 2023.04.15 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8211446 2023.04.15 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8208754 2023.04.14 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8206587 2023.04.14 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 28 8206586 2023.04.14 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8206588 2023.04.14 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 8206585 2023.04.14 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1100 8206584 2023.04.14 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 29 8206279 2023.04.14 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8206278 2023.04.14 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 23 8205616 2023.04.14 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8205615 2023.04.14 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8205614 2023.04.14 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8205612 2023.04.14 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8205617 2023.04.14 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8205613 2023.04.14 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8205611 2023.04.14 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8205609 2023.04.14 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8205610 2023.04.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8194216 2023.04.12 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8183819 2023.04.10 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8183513 2023.04.10 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8183512 2023.04.10 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8182428 2023.04.10 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8182427 2023.04.10 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8182426 2023.04.10 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8182424 2023.04.10 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8182425 2023.04.10 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8182429 2023.04.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8174495 2023.04.09 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8174496 2023.04.09 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8148010 2023.04.05 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8148011 2023.04.05 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8148007 2023.04.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8148009 2023.04.05 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8148006 2023.04.05 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8148004 2023.04.05 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8148005 2023.04.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 17 8148008 2023.04.05 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 8130902 2023.04.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 8130698 2023.04.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8130526 2023.04.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 600 8130527 2023.04.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8130378 2023.04.02 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8130365 2023.04.02 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8130364 2023.04.02 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8130356 2023.04.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 8130355 2023.04.02 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8130151 2023.04.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 8129689 2023.04.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 8129690 2023.04.02 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 8129691 2023.04.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 350 8129466 2023.04.02 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8129468 2023.04.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2200 8129467 2023.04.02 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8129465 2023.04.02 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8129016 2023.04.02 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 8129017 2023.04.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 8129015 2023.04.02 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 8129012 2023.04.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 8129013 2023.04.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 8129014 2023.04.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 8128277 2023.04.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 8128278 2023.04.02 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 8128276 2023.04.02 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 21 8128279 2023.04.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8128275 2023.04.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 8128274 2023.04.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 8128029 2023.04.02 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 8128028 2023.04.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8128030 2023.04.02 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 15 8128031 2023.04.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 450 8127829 2023.04.02 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8127827 2023.04.02 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8127832 2023.04.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 900 8127828 2023.04.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8127830 2023.04.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 8127831 2023.04.02 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8110210 2023.03.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8110211 2023.03.30 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8109872 2023.03.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 8109873 2023.03.30 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 8109871 2023.03.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 100 8109400 2023.03.30 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8109399 2023.03.30 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8109398 2023.03.30 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8107173 2023.03.30 KP
pospolity żuraw, Grus grus 40 8104427 2023.03.29 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8104428 2023.03.29 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8104426 2023.03.29 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 45 8103756 2023.03.29 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 8103755 2023.03.29 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8103402 2023.03.29 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 8103399 2023.03.29 LS
pospolity łyska, Fulica atra 10 8103396 2023.03.29 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8103401 2023.03.29 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8103398 2023.03.29 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8103397 2023.03.29 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8103400 2023.03.29 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8103415 2023.03.29 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 8103416 2023.03.29 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8103409 2023.03.29 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 8103417 2023.03.29 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8103411 2023.03.29 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8103412 2023.03.29 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8103413 2023.03.29 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8103408 2023.03.29 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8103407 2023.03.29 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 8103418 2023.03.29 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8103414 2023.03.29 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 17 8103404 2023.03.29 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8103410 2023.03.29 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 8103405 2023.03.29 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8103406 2023.03.29 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 8103403 2023.03.29 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8103062 2023.03.29 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8103004 2023.03.29 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8103003 2023.03.29 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8103005 2023.03.29 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8101748 2023.03.28 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 8101749 2023.03.28 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8101747 2023.03.28 ZP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8101744 2023.03.28 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 170 8101746 2023.03.28 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8101743 2023.03.28 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8101742 2023.03.28 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8101745 2023.03.28 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8101741 2023.03.28 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8101738 2023.03.28 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8101736 2023.03.28 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8101737 2023.03.28 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8101740 2023.03.28 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 65 8101739 2023.03.28 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 8101735 2023.03.28 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8100681 2023.03.28 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8099948 2023.03.28 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8099949 2023.03.28 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8099891 2023.03.28 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 8099892 2023.03.28 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8099890 2023.03.28 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8099893 2023.03.28 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8099889 2023.03.28 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 8099888 2023.03.28 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8099886 2023.03.28 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 120 8099887 2023.03.28 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8099745 2023.03.28 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8099746 2023.03.28 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 30 8099744 2023.03.28 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8096914 2023.03.27 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8096912 2023.03.27 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8096913 2023.03.27 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8096911 2023.03.27 LS
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 8096910 2023.03.27 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8096922 2023.03.27 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8096909 2023.03.27 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8096906 2023.03.27 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 8096902 2023.03.27 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8096904 2023.03.27 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 8096907 2023.03.27 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8096905 2023.03.27 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 17 8096908 2023.03.27 LS
pospolity żuraw, Grus grus 6 8096901 2023.03.27 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 27 8096903 2023.03.27 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 8096900 2023.03.27 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8096894 2023.03.27 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 115 8096899 2023.03.27 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8096898 2023.03.27 LS
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8096896 2023.03.27 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8096895 2023.03.27 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 76 8096893 2023.03.27 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 51 8096892 2023.03.27 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 73 8096897 2023.03.27 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8096889 2023.03.27 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8096886 2023.03.27 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8096887 2023.03.27 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8096888 2023.03.27
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8096885 2023.03.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8096890 2023.03.27
pospolity żuraw, Grus grus 2 8096891 2023.03.27
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8094374 2023.03.26
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8094212 2023.03.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 8069565 2023.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8069567 2023.03.24 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8069566 2023.03.24 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8069562 2023.03.24 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8069564 2023.03.24 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 8069563 2023.03.24 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8069582 2023.03.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8069580 2023.03.24 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8069579 2023.03.24 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8069578 2023.03.24 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8069581 2023.03.24 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8069577 2023.03.24 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8069576 2023.03.24 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8069574 2023.03.24 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 8069583 2023.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8069575 2023.03.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 8069573 2023.03.24 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8069572 2023.03.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8069571 2023.03.24 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8069570 2023.03.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8069569 2023.03.24 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8069568 2023.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8069561 2023.03.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8069554 2023.03.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8069549 2023.03.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 8069557 2023.03.24 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8069547 2023.03.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 160 8069548 2023.03.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8069551 2023.03.24 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8069543 2023.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8069556 2023.03.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 8069544 2023.03.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8069535 2023.03.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 260 8069537 2023.03.24 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8069536 2023.03.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8069533 2023.03.24 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8069531 2023.03.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8069532 2023.03.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8069559 2023.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 8069560 2023.03.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 8069558 2023.03.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8069552 2023.03.24 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 8069546 2023.03.24 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 8069550 2023.03.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 105 8069545 2023.03.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 8069555 2023.03.24 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8069542 2023.03.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8069541 2023.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8069553 2023.03.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8069539 2023.03.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8069584 2023.03.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 8069538 2023.03.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 8069534 2023.03.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8069540 2023.03.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8062035 2023.03.23 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 8062036 2023.03.23 OP
pospolity bogatka, Parus major 2 8062037 2023.03.23 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8061251 2023.03.23 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8058844 2023.03.22 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 8058843 2023.03.22 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8058845 2023.03.22 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 8058842 2023.03.22 OP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 8058841 2023.03.22 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 8058846 2023.03.22 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8058840 2023.03.22 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 8058838 2023.03.22 OP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8058839 2023.03.22 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 8058832 2023.03.22 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8058836 2023.03.22 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8058833 2023.03.22 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 8058837 2023.03.22 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8058834 2023.03.22 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8058831 2023.03.22 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8058830 2023.03.22 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 8058828 2023.03.22 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 8058827 2023.03.22 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 8058829 2023.03.22 OP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 8058825 2023.03.22 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 85 8058826 2023.03.22 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8057197 2023.03.22 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8057077 2023.03.22 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8057076 2023.03.22 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8057078 2023.03.22 OP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8054277 2023.03.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 8054283 2023.03.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8054280 2023.03.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8054279 2023.03.21
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 8054310 2023.03.21
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8054281 2023.03.21
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8054285 2023.03.21
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 220 8054276 2023.03.21
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8054275 2023.03.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8054282 2023.03.21
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8054273 2023.03.21
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8052216 2023.03.21 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8052215 2023.03.21 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8051995 2023.03.21 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 8051586 2023.03.21 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8051587 2023.03.21 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8051590 2023.03.21 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8051589 2023.03.21 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8051588 2023.03.21 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8051584 2023.03.21 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8051591 2023.03.21 OP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8051583 2023.03.21 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8051585 2023.03.21 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 45 8051582 2023.03.21 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 8051580 2023.03.21 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 8051581 2023.03.21 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8051229 2023.03.21 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8051230 2023.03.21 OP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8051227 2023.03.21 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 8051228 2023.03.21 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8051225 2023.03.21 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8051226 2023.03.21 OP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8051224 2023.03.21 OP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8051122 2023.03.21 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8051121 2023.03.21 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8050712 2023.03.21 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8050713 2023.03.21 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8050711 2023.03.21 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8037532 2023.03.19 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8037526 2023.03.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 8036324 2023.03.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8036325 2023.03.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8036326 2023.03.19 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8036322 2023.03.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8036323 2023.03.19 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8036321 2023.03.19 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8036319 2023.03.19 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 8036320 2023.03.19 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 8036174 2023.03.19 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 8036173 2023.03.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 60 8036172 2023.03.19 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8036171 2023.03.19 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 8036167 2023.03.19 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 22 8036170 2023.03.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8036165 2023.03.19 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8036166 2023.03.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8036169 2023.03.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8036168 2023.03.19 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8036163 2023.03.19 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8036161 2023.03.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 8036164 2023.03.19 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 8036160 2023.03.19 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8036162 2023.03.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 8036159 2023.03.19 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8032650 2023.03.19 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 10 8032649 2023.03.19 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 19 8032648 2023.03.19 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 8031255 2023.03.19 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 8031254 2023.03.19 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 8030957 2023.03.19 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 27 8030958 2023.03.19 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8030689 2023.03.19 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 8030688 2023.03.19 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8030485 2023.03.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 8030484 2023.03.19 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8030393 2023.03.19 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 8030392 2023.03.18 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 8024345 2023.03.18 MB
pospolity łyska, Fulica atra 700 8024346 2023.03.18 MB
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8022392 2023.03.18 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8022055 2023.03.18 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8022053 2023.03.18 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8022054 2023.03.18 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8021520 2023.03.18 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8021519 2023.03.18 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8021171 2023.03.18 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8021081 2023.03.18 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 8021061 2023.03.18 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 25 8021060 2023.03.18 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 8021062 2023.03.18 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 13 8021057 2023.03.18 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8021055 2023.03.18 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8021054 2023.03.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 8021058 2023.03.18 PM
pospolity łyska, Fulica atra 9 8021053 2023.03.18 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8021056 2023.03.18 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8020838 2023.03.18 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8017389 2023.03.17 PM
pospolity sroka, Pica pica 14 8017236 2023.03.17 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 35 8017205 2023.03.17 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 8017204 2023.03.17 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8017203 2023.03.17 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8017201 2023.03.17 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 8017206 2023.03.17 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8017202 2023.03.17 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8017198 2023.03.17 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8017200 2023.03.17 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8017197 2023.03.17 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8017199 2023.03.17 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8017195 2023.03.17 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8017196 2023.03.17 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8017193 2023.03.17 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8017194 2023.03.17 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8017191 2023.03.17 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8017192 2023.03.17 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 8017190 2023.03.17 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8017188 2023.03.17 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 45 8017189 2023.03.17 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 8017187 2023.03.17 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 32 8017185 2023.03.17 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 8017186 2023.03.17 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8016083 2023.03.17 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 8016081 2023.03.17 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8016082 2023.03.17 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8016079 2023.03.17 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8016080 2023.03.17 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 8016078 2023.03.17 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8016077 2023.03.17 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8016076 2023.03.17 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8016074 2023.03.17 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 8016073 2023.03.17 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 8016072 2023.03.17 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8016075 2023.03.17 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 8016097 2023.03.17 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8016098 2023.03.17 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 8016096 2023.03.17 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8016094 2023.03.17 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8016095 2023.03.17 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 10 8016091 2023.03.17 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8016093 2023.03.17 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 8016090 2023.03.17 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 130 8016089 2023.03.17 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 550 8016092 2023.03.17 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8016087 2023.03.17 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 8016088 2023.03.17 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 110 8016099 2023.03.17 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 350 8016085 2023.03.17 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 450 8020837 2023.03.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1100 8016086 2023.03.17 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8016084 2023.03.17 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8008121 2023.03.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 8008120 2023.03.11 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 80 7986237 2023.03.11 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7986236 2023.03.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 70 7971355 2023.03.07 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7963653 2023.03.05 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7963173 2023.03.05 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7963172 2023.03.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7962670 2023.03.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7962668 2023.03.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7962667 2023.03.05 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7962666 2023.03.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7962669 2023.03.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7962664 2023.03.05 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 7962663 2023.03.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 7962665 2023.03.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7962002 2023.03.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7962003 2023.03.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7961480 2023.03.05 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7961478 2023.03.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 155 7961482 2023.03.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7961479 2023.03.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7961481 2023.03.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7961070 2023.03.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7961069 2023.03.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 7961068 2023.03.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7961067 2023.03.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7961066 2023.03.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7961064 2023.03.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7961065 2023.03.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 7961062 2023.03.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7961063 2023.03.05 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 7961061 2023.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 105 7961060 2023.03.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 7960855 2023.03.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7960856 2023.03.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7960857 2023.03.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7960854 2023.03.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 7960853 2023.03.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7960564 2023.03.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7960563 2023.03.05 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7960551 2023.03.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7960552 2023.03.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7960550 2023.03.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7960549 2023.03.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 7960547 2023.03.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7960548 2023.03.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 7960544 2023.03.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7960546 2023.03.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7960542 2023.03.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7960543 2023.03.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7960539 2023.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 15 7960554 2023.03.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 110 7960540 2023.03.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 7960541 2023.03.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 54 7960538 2023.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 7960537 2023.03.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7960536 2023.03.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7960534 2023.03.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 7960532 2023.03.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 290 7960533 2023.03.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7960531 2023.03.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7960530 2023.03.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7960535 2023.03.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7960528 2023.03.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7960527 2023.03.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 35 7960529 2023.03.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 190 7960525 2023.03.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 7960526 2023.03.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7960523 2023.03.05 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7960522 2023.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 490 7960520 2023.03.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7960524 2023.03.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7960521 2023.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 7960518 2023.03.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 11 7960519 2023.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 15 7960553 2023.03.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7960545 2023.03.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 7960516 2023.03.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 7960517 2023.03.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7960515 2023.03.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7960513 2023.03.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7960514 2023.03.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7956840 2023.03.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 37 7956839 2023.03.04 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7956841 2023.03.04 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7956838 2023.03.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7956837 2023.03.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 7956553 2023.03.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7956554 2023.03.04 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 7956420 2023.03.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7956417 2023.03.04 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 7956416 2023.03.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7956415 2023.03.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 7956414 2023.03.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7956413 2023.03.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7956412 2023.03.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7956419 2023.03.04 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7956418 2023.03.04 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 19 7956410 2023.03.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 7956411 2023.03.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 7956409 2023.03.04 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 7956408 2023.03.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7956407 2023.03.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 7956406 2023.03.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7956404 2023.03.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7956403 2023.03.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 47 7956405 2023.03.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7956401 2023.03.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 14 7956402 2023.03.04 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7955774 2023.03.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7955759 2023.03.04 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 7955757 2023.03.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7955758 2023.03.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 7955756 2023.03.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7955754 2023.03.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7955753 2023.03.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7955755 2023.03.04 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7955752 2023.03.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7955751 2023.03.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7955749 2023.03.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7955750 2023.03.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7955747 2023.03.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 7955748 2023.03.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7955745 2023.03.04 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 7955744 2023.03.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7955746 2023.03.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7955743 2023.03.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 7955071 2023.03.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7955069 2023.03.04 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7955070 2023.03.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 50 7955067 2023.03.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7955068 2023.03.04 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7959464 2023.03.04 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7953768 2023.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7953729 2023.03.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7953764 2023.03.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 7953763 2023.03.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 37 7953762 2023.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7953771 2023.03.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 7953772 2023.03.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7953730 2023.03.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7953759 2023.03.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7953760 2023.03.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 450 7953788 2023.03.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 27 7953733 2023.03.03 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7953761 2023.03.03 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 90 7953251 2023.03.03 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7953268 2023.03.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 550 7953261 2023.03.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7953250 2023.03.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7953767 2023.03.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7953769 2023.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7953249 2023.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 89 7953247 2023.03.03 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7949247 2023.03.02 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7949252 2023.03.02 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7949248 2023.03.02 OP
pospolity łyska, Fulica atra 2 7949246 2023.03.02 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7949253 2023.03.02 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 7949250 2023.03.02 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7949518 2023.03.02 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7949513 2023.03.02 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7949523 2023.03.02 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 7949526 2023.03.02 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7949515 2023.03.02 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7949516 2023.03.02 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 7949519 2023.03.02 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 7949522 2023.03.02 OP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 7949521 2023.03.02 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 7949520 2023.03.02 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7949249 2023.03.02 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7949511 2023.03.02 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7948041 2023.03.02 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 7948040 2023.03.02 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7948571 2023.03.02 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7948582 2023.03.02 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7948580 2023.03.02 OP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7948422 2023.03.02 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7948566 2023.03.02 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 75 7948421 2023.03.02 OP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7917524 2023.02.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7917526 2023.02.22 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7917525 2023.02.22 PL
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 7906509 2023.02.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7905623 2023.02.19 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7904822 2023.02.19 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7904761 2023.02.19 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7904760 2023.02.19 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7904759 2023.02.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 7904433 2023.02.19 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7904432 2023.02.19 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 25 7904431 2023.02.19 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 350 7893553 2023.02.15 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7893555 2023.02.15 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7893182 2023.02.15 WM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7891321 2023.02.15 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7893552 2023.02.15 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7893550 2023.02.15 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7893551 2023.02.15 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7893548 2023.02.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7893549 2023.02.15 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 7893547 2023.02.15 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7891345 2023.02.15 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7893546 2023.02.15 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7893545 2023.02.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 7893556 2023.02.15 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 7893554 2023.02.15 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 7887691 2023.02.14 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7887755 2023.02.14 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7887756 2023.02.14 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7887752 2023.02.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7887753 2023.02.14 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7887757 2023.02.14 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7887692 2023.02.14 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7887754 2023.02.14 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7887751 2023.02.14 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7887750 2023.02.14 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7870930 2023.02.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 250 7870490 2023.02.09 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 7870491 2023.02.09 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 7870492 2023.02.09 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 7870489 2023.02.09 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7870488 2023.02.09 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 74 7870435 2023.02.09 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 35 7870485 2023.02.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 102 7870487 2023.02.09 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 7870413 2023.02.09 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 7870486 2023.02.09 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 520 7870415 2023.02.09 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 7870417 2023.02.09 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7870433 2023.02.09 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7870481 2023.02.09 PL
pospolity