DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP SW. Obserwator: Sebastian Watras

Liczba gatunków: 199

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 417 3785 82 82 0 10 34 38
2 308 2997 91 76 0 7 30 39
3 733 6192 127 109 0 16 46 47
4 807 2773 170 137 0 26 64 47
5 396 687 198 123 1 22 55 45
6 13 37 199 12 0 1 8 3
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8585120 2023.06.03 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8579329 2023.06.02 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8579330 2023.06.02 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8579327 2023.06.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8579328 2023.06.02 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8579325 2023.06.02 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8579326 2023.06.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8579174 2023.06.02 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8579173 2023.06.02 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8579169 2023.06.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8579171 2023.06.02 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8579170 2023.06.02 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8579172 2023.06.02 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 8543358 2023.05.27 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8543130 2023.05.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8543073 2023.05.27 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 8543072 2023.05.27 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8515854 2023.05.22 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8515855 2023.05.22 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8515853 2023.05.22 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8515789 2023.05.22 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8515790 2023.05.22 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8515791 2023.05.22 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8515785 2023.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8515787 2023.05.22 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8515788 2023.05.22 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8515784 2023.05.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8515786 2023.05.22 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8515792 2023.05.22 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8515783 2023.05.22 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8515113 2023.05.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8515112 2023.05.22 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8515115 2023.05.22 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8515114 2023.05.22 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8515111 2023.05.22 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8515110 2023.05.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8515116 2023.05.22 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8515109 2023.05.22 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8515149 2023.05.22 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8515108 2023.05.22 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8514963 2023.05.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8514961 2023.05.22 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8514962 2023.05.22 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8514959 2023.05.22 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8514957 2023.05.22 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8514990 2023.05.22 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8514952 2023.05.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8514954 2023.05.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8514960 2023.05.22 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8514955 2023.05.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8514958 2023.05.22 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8514956 2023.05.22 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8514951 2023.05.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8514953 2023.05.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8514950 2023.05.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8514948 2023.05.22 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8514949 2023.05.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8507484 2023.05.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8507483 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8507500 2023.05.21 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8507497 2023.05.21 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8507498 2023.05.21 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8507499 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8507491 2023.05.21 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8507496 2023.05.21 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8507494 2023.05.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8507493 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8507489 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8507495 2023.05.21 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8507490 2023.05.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8507488 2023.05.21 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8507486 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8507487 2023.05.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8507492 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8507485 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8497206 2023.05.20 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8497209 2023.05.20 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8497205 2023.05.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8497210 2023.05.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8497211 2023.05.20 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497207 2023.05.20 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497208 2023.05.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8474182 2023.05.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8457650 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8457651 2023.05.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8457666 2023.05.14 PK
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8457664 2023.05.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8457663 2023.05.14 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8457665 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8457661 2023.05.14 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8457660 2023.05.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8457667 2023.05.14 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8457658 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8457662 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8457656 2023.05.14 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8457657 2023.05.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8457655 2023.05.14 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8457653 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8457654 2023.05.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8457659 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8457652 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8453990 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453988 2023.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8453989 2023.05.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8453987 2023.05.14 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8453953 2023.05.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8453952 2023.05.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8453954 2023.05.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8452788 2023.05.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8452787 2023.05.14 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8452786 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8452762 2023.05.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8452764 2023.05.14 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8452763 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8452760 2023.05.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8452761 2023.05.14 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8452758 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8452759 2023.05.14 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8452757 2023.05.14 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8451531 2023.05.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8451530 2023.05.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8445178 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8445182 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8445183 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8445181 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8445185 2023.05.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8445173 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8445175 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8445177 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8445172 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8445179 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8445174 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8445180 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8445184 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8445171 2023.05.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8445176 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8444352 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8444353 2023.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8444351 2023.05.13 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8444349 2023.05.13 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8444367 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8444350 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8444348 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8444368 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8444364 2023.05.13 PK
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8444384 2023.05.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8444362 2023.05.13 PK
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8444363 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8444365 2023.05.13 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 4 8444361 2023.05.13 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8444359 2023.05.13 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8444360 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8444366 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8444369 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8444356 2023.05.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8444357 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8444358 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8444355 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8444354 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8444346 2023.05.13 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8444344 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8444343 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8444347 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8444345 2023.05.13 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8444340 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8444338 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8444339 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8444342 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8444335 2023.05.13 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8444334 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8444341 2023.05.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8444336 2023.05.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8444337 2023.05.13 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8444333 2023.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8444332 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8434409 2023.05.12 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8434407 2023.05.12 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8434405 2023.05.12 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8434408 2023.05.12 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8434401 2023.05.12 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8434406 2023.05.12 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8434402 2023.05.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8434404 2023.05.12 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8434400 2023.05.12 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8434403 2023.05.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8434399 2023.05.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8434398 2023.05.12 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8428346 2023.05.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8428345 2023.05.11 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8428342 2023.05.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8428363 2023.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8428343 2023.05.11 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8428340 2023.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8428344 2023.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8428339 2023.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8428341 2023.05.11 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8428338 2023.05.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8428355 2023.05.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8428356 2023.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8428360 2023.05.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8428362 2023.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8428359 2023.05.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8428357 2023.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8428361 2023.05.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8428353 2023.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8428358 2023.05.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8428351 2023.05.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8428352 2023.05.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8428349 2023.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8428350 2023.05.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8428354 2023.05.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8428348 2023.05.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8428347 2023.05.11 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8424920 2023.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8424919 2023.05.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8424921 2023.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8424918 2023.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8424917 2023.05.11 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8422753 2023.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8422749 2023.05.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8422751 2023.05.10 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8422748 2023.05.10 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8422747 2023.05.10 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8422745 2023.05.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8422750 2023.05.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8422752 2023.05.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8422746 2023.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8422744 2023.05.10 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8422743 2023.05.10 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8422742 2023.05.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8422768 2023.05.10 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8422763 2023.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8422766 2023.05.10 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8422760 2023.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8422759 2023.05.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8422762 2023.05.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8422765 2023.05.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8422767 2023.05.10 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8422758 2023.05.10 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8422761 2023.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8422756 2023.05.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8422769 2023.05.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8422757 2023.05.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8422764 2023.05.10 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8422755 2023.05.10 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8422754 2023.05.10 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8421734 2023.05.10 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8417089 2023.05.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8416218 2023.05.09 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8416217 2023.05.09 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8416216 2023.05.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8416222 2023.05.09 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8416215 2023.05.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8416213 2023.05.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8416214 2023.05.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8416211 2023.05.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8416212 2023.05.09 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8416210 2023.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8416209 2023.05.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8416207 2023.05.09 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8416205 2023.05.09 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8416203 2023.05.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8416206 2023.05.09 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8416204 2023.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8416208 2023.05.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8416201 2023.05.09 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8416199 2023.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8416196 2023.05.09 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8416200 2023.05.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8416202 2023.05.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8416198 2023.05.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8416197 2023.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8416195 2023.05.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8416194 2023.05.09 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8405624 2023.05.08 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 6 8405625 2023.05.08 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8382289 2023.05.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8382291 2023.05.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8382290 2023.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8382288 2023.05.05 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8357466 2023.05.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8357034 2023.05.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8357030 2023.05.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8357033 2023.05.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8357032 2023.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8357029 2023.05.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8357031 2023.05.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8357028 2023.05.02 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8357027 2023.05.02 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8357026 2023.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8357022 2023.05.02 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8357023 2023.05.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8357025 2023.05.02 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8357021 2023.05.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8357020 2023.05.02 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8357024 2023.05.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8357019 2023.05.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8357018 2023.05.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8357017 2023.05.02 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8357015 2023.05.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8357014 2023.05.02 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8357016 2023.05.02 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8357012 2023.05.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8357013 2023.05.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8357010 2023.05.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8357011 2023.05.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8357009 2023.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8357007 2023.05.02 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8357006 2023.05.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8357008 2023.05.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8357005 2023.05.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8357004 2023.05.02 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8357003 2023.05.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8346564 2023.05.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8346562 2023.05.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8346565 2023.05.01 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 8346563 2023.05.01 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8346193 2023.05.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8346192 2023.05.01 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8346191 2023.05.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8346190 2023.05.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8346189 2023.05.01 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8346188 2023.05.01 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8346187 2023.05.01 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8346093 2023.05.01 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8346090 2023.05.01 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8346087 2023.05.01 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 8346088 2023.05.01 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8346091 2023.05.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8346092 2023.05.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8346089 2023.05.01 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8346085 2023.05.01 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 15 8346086 2023.05.01 PK
pospolity żuraw, Grus grus 5 8344267 2023.05.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8344265 2023.05.01 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8344266 2023.05.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8344264 2023.05.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8344263 2023.05.01 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8344261 2023.05.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8344262 2023.05.01 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8344104 2023.05.01 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8344056 2023.05.01 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8344057 2023.05.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8344055 2023.05.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8344054 2023.05.01 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8344053 2023.05.01 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8344052 2023.05.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8344051 2023.05.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8344049 2023.05.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344048 2023.05.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8344050 2023.05.01 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8344047 2023.05.01 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8344046 2023.05.01 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8344045 2023.05.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8343061 2023.05.01 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8343060 2023.05.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8343058 2023.05.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8343059 2023.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8343057 2023.05.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8343054 2023.05.01 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8343050 2023.05.01 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8343048 2023.05.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8343053 2023.05.01 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8343052 2023.05.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8343056 2023.05.01 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8343045 2023.05.01 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8343051 2023.05.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8343044 2023.05.01 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8343047 2023.05.01 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8343043 2023.05.01 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8343049 2023.05.01 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 8343055 2023.05.01 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8343042 2023.05.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8343046 2023.05.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8343041 2023.05.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8342677 2023.05.01 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8342674 2023.05.01 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8342676 2023.05.01 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8342672 2023.05.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8342675 2023.05.01 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8342673 2023.05.01 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8342586 2023.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8342587 2023.05.01 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8342583 2023.05.01 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8342582 2023.05.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8342584 2023.05.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8342585 2023.05.01 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8342580 2023.05.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8342588 2023.05.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8342581 2023.05.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8342579 2023.05.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8342578 2023.05.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8342194 2023.05.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8342193 2023.05.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8342112 2023.05.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8342110 2023.05.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8342111 2023.05.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8342113 2023.05.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8342106 2023.05.01 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8342109 2023.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8342108 2023.05.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8342107 2023.05.01 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8342105 2023.05.01 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8342104 2023.05.01 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8342101 2023.05.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8342102 2023.05.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8342103 2023.05.01 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 6 8342099 2023.05.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8342100 2023.05.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8334012 2023.04.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8334016 2023.04.30 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8334005 2023.04.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8334008 2023.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8334006 2023.04.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8334009 2023.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8334011 2023.04.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8334015 2023.04.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8334014 2023.04.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8334013 2023.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8334004 2023.04.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8334007 2023.04.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8334010 2023.04.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8333015 2023.04.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8333013 2023.04.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8333014 2023.04.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8332891 2023.04.30 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8332885 2023.04.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8332890 2023.04.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8332889 2023.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8332887 2023.04.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8332886 2023.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8332883 2023.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8332881 2023.04.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8332884 2023.04.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8332882 2023.04.30 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8332880 2023.04.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8332888 2023.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8332879 2023.04.30 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8326703 2023.04.30 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8326702 2023.04.30 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8326701 2023.04.30 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8329770 2023.04.30 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8329815 2023.04.30 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8329829 2023.04.30 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8326639 2023.04.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8321422 2023.04.29 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8321421 2023.04.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8321195 2023.04.29 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8321197 2023.04.29 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8321196 2023.04.29 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8321192 2023.04.29 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8321191 2023.04.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8321193 2023.04.29 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8321194 2023.04.29 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8321190 2023.04.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8321188 2023.04.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8321187 2023.04.29 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8321186 2023.04.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8321189 2023.04.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8321185 2023.04.29 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8312285 2023.04.28 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8302284 2023.04.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8302113 2023.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8302111 2023.04.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8302112 2023.04.26 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8302109 2023.04.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8302110 2023.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8302108 2023.04.26 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8302107 2023.04.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8302106 2023.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8302103 2023.04.26 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8302098 2023.04.26 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8302097 2023.04.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8302101 2023.04.26 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8302104 2023.04.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8302099 2023.04.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8302105 2023.04.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8302102 2023.04.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8302100 2023.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8302096 2023.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8302093 2023.04.26 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8302094 2023.04.26 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8302095 2023.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8302092 2023.04.26 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8294713 2023.04.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8294718 2023.04.24 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8294714 2023.04.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8294715 2023.04.24 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8294717 2023.04.24 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8294716 2023.04.24 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8294712 2023.04.24 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8294711 2023.04.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8294622 2023.04.24 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8294632 2023.04.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8294624 2023.04.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8294631 2023.04.24 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8294628 2023.04.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8294630 2023.04.24 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294621 2023.04.24 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8294629 2023.04.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8294625 2023.04.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8294623 2023.04.24 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8293959 2023.04.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8293957 2023.04.24 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8293955 2023.04.24 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8293958 2023.04.24 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8293954 2023.04.24 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8293953 2023.04.24 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8293952 2023.04.24 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8293956 2023.04.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8293961 2023.04.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8293951 2023.04.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8293949 2023.04.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8293948 2023.04.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8293960 2023.04.24 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8293943 2023.04.24 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8293942 2023.04.24 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8293938 2023.04.24 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8293972 2023.04.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8293950 2023.04.24 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8293947 2023.04.24 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8293939 2023.04.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8293945 2023.04.24 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8293944 2023.04.24 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8293946 2023.04.24 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8293937 2023.04.24 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8293940 2023.04.24 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8287249 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8287247 2023.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8287250 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8287246 2023.04.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8287243 2023.04.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8287248 2023.04.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8287244 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8287242 2023.04.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8287241 2023.04.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8262431 2023.04.21 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8262209 2023.04.21 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8262210 2023.04.21 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 8262208 2023.04.21 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 8262036 2023.04.21 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8262034 2023.04.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8262033 2023.04.21 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8262035 2023.04.21 PK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8261690 2023.04.21 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8261689 2023.04.21 PK
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 8261551 2023.04.21 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8261614 2023.04.21 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8261581 2023.04.21 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8261582 2023.04.21 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8261579 2023.04.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8261580 2023.04.21 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8261578 2023.04.21 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8261577 2023.04.21 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8261576 2023.04.21 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8261574 2023.04.21 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8261575 2023.04.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8261572 2023.04.21 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8261573 2023.04.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8261570 2023.04.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8261571 2023.04.21 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8261569 2023.04.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8261568 2023.04.21 PK
pospolity żuraw, Grus grus 7 8261597 2023.04.21 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8261598 2023.04.21 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8261596 2023.04.21 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8261595 2023.04.21 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8261594 2023.04.21 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8261593 2023.04.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8261591 2023.04.21 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8261592 2023.04.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8261590 2023.04.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8261589 2023.04.21 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8261588 2023.04.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8261587 2023.04.21 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8261585 2023.04.21 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8261586 2023.04.21 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8261583 2023.04.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8261584 2023.04.21 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8254289 2023.04.20 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8254288 2023.04.20 PK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8254287 2023.04.20 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8254286 2023.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8254282 2023.04.20 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8254284 2023.04.20 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8254283 2023.04.20 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8254285 2023.04.20 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8254279 2023.04.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8254280 2023.04.20 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8254276 2023.04.20 PK
pospolity żuraw, Grus grus 90 8254277 2023.04.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8254278 2023.04.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8254281 2023.04.20 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8254275 2023.04.20 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8254272 2023.04.20 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8254274 2023.04.20 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8254273 2023.04.20 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8254271 2023.04.20 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8254270 2023.04.20 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8253859 2023.04.20 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8253858 2023.04.20 PK
pospolity żuraw, Grus grus 40 8253860 2023.04.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8253855 2023.04.20 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8253853 2023.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8253854 2023.04.20 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8253856 2023.04.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8253851 2023.04.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8253848 2023.04.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8253857 2023.04.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8253852 2023.04.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8253849 2023.04.20 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8253847 2023.04.20 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8253846 2023.04.20 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8253850 2023.04.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8253269 2023.04.20 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8253266 2023.04.20 PK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8253267 2023.04.20 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 8253268 2023.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8253265 2023.04.20 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8253264 2023.04.20 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8253263 2023.04.20 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8253262 2023.04.20 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8253261 2023.04.20 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 8253259 2023.04.20 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8253260 2023.04.20 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8253037 2023.04.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8253036 2023.04.20 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8253034 2023.04.20 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8253038 2023.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8253033 2023.04.20 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8253031 2023.04.20 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8253035 2023.04.20 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8253032 2023.04.20 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8253030 2023.04.20 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 8253029 2023.04.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8252930 2023.04.20 PK
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8252929 2023.04.20 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8252928 2023.04.20 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8252926 2023.04.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8252927 2023.04.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8252924 2023.04.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8252925 2023.04.20 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8252922 2023.04.20 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8252921 2023.04.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8252923 2023.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8252920 2023.04.20 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 8252917 2023.04.20 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8252916 2023.04.20 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8252919 2023.04.20 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8252918 2023.04.20 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8252915 2023.04.20 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8243492 2023.04.18 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8243488 2023.04.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8243489 2023.04.18 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8243490 2023.04.18 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8243491 2023.04.18 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8243486 2023.04.18 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8243487 2023.04.18 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8243482 2023.04.18 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8243484 2023.04.18 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8243483 2023.04.18 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8243481 2023.04.18 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8243485 2023.04.18 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8243479 2023.04.18 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8243478 2023.04.18 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8243480 2023.04.18 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8243477 2023.04.18 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8243476 2023.04.18 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8243126 2023.04.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8243127 2023.04.18 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8243125 2023.04.18 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8242672 2023.04.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8242653 2023.04.18 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8242652 2023.04.18 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8242651 2023.04.18 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8242646 2023.04.18 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8242650 2023.04.18 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8242644 2023.04.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 8242648 2023.04.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8242649 2023.04.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8242647 2023.04.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8242643 2023.04.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8242642 2023.04.18 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8242641 2023.04.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8242638 2023.04.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8242639 2023.04.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8242645 2023.04.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8242637 2023.04.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8242635 2023.04.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8242640 2023.04.18 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8242636 2023.04.18 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8242634 2023.04.18 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8242243 2023.04.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8242273 2023.04.18 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8242238 2023.04.18 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8242239 2023.04.18 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8242237 2023.04.18 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8242236 2023.04.18 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8242235 2023.04.18 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8242234 2023.04.18 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8242255 2023.04.18 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8242253 2023.04.18 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8242254 2023.04.18 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8242250 2023.04.18 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8242251 2023.04.18 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8242252 2023.04.18 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8242274 2023.04.18 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8242247 2023.04.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8242248 2023.04.18 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8242245 2023.04.18 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8242246 2023.04.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8242249 2023.04.18 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8242244 2023.04.18 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8242242 2023.04.18 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8242241 2023.04.18 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8242240 2023.04.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8242233 2023.04.18 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8242232 2023.04.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8242231 2023.04.18 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8242229 2023.04.18 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8242230 2023.04.18 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8242226 2023.04.18 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8242228 2023.04.18 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8242227 2023.04.18 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8242225 2023.04.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8242275 2023.04.18 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8242223 2023.04.18 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8242224 2023.04.18 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8242222 2023.04.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8242221 2023.04.18 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8242220 2023.04.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8242219 2023.04.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8228584 2023.04.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8228582 2023.04.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8228580 2023.04.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8228585 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8228581 2023.04.16 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8228583 2023.04.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8228065 2023.04.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8228067 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8228066 2023.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8228063 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8228061 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8228062 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8228064 2023.04.16 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8228060 2023.04.16 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8228059 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8228058 2023.04.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8228057 2023.04.16 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8228054 2023.04.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8228056 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8228055 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8228053 2023.04.16 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8228052 2023.04.16 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8227839 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8227840 2023.04.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8227695 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8227694 2023.04.16 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8220459 2023.04.16 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8215218 2023.04.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8215217 2023.04.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8215216 2023.04.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8215219 2023.04.15 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8215215 2023.04.15 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8208157 2023.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8208158 2023.04.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8208156 2023.04.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8208155 2023.04.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8208154 2023.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8208150 2023.04.14 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8208152 2023.04.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8208151 2023.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8208148 2023.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8208153 2023.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8208149 2023.04.14 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8207916 2023.04.14 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8207917 2023.04.14 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8207914 2023.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8207915 2023.04.14 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8207797 2023.04.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8207795 2023.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8207796 2023.04.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8207789 2023.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8207798 2023.04.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8207794 2023.04.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8207792 2023.04.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8207788 2023.04.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8207790 2023.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8207786 2023.04.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8207791 2023.04.14 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8207787 2023.04.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8207784 2023.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8207793 2023.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8207785 2023.04.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8207783 2023.04.14 PK
pospolity żuraw, Grus grus 4 8207336 2023.04.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8207335 2023.04.14 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8207337 2023.04.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8207275 2023.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8207273 2023.04.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8207272 2023.04.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8207274 2023.04.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8207271 2023.04.14 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8206848 2023.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8206860 2023.04.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8206863 2023.04.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8206862 2023.04.14 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8206858 2023.04.14 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8206861 2023.04.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8206859 2023.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8206857 2023.04.14 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8206855 2023.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8206856 2023.04.14 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8206854 2023.04.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8206864 2023.04.14 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8206853 2023.04.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8206852 2023.04.14 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8206851 2023.04.14 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8206850 2023.04.14 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 8206849 2023.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8206686 2023.04.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8206685 2023.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8206688 2023.04.14 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8203860 2023.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8203859 2023.04.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8203858 2023.04.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8203498 2023.04.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8203499 2023.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8203495 2023.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8203496 2023.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8203497 2023.04.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8203412 2023.04.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8203407 2023.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8203409 2023.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8203413 2023.04.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8203408 2023.04.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8203406 2023.04.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8203411 2023.04.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8203410 2023.04.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8201632 2023.04.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8201634 2023.04.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8201334 2023.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8201335 2023.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8201332 2023.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8201337 2023.04.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8201330 2023.04.13 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8201338 2023.04.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8201333 2023.04.13 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8201336 2023.04.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8201331 2023.04.13 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8201134 2023.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8201133 2023.04.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8201131 2023.04.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8201130 2023.04.13 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8201132 2023.04.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8201129 2023.04.13 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8201128 2023.04.13 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8200897 2023.04.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8200896 2023.04.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8200895 2023.04.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8200832 2023.04.13 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8200835 2023.04.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8200829 2023.04.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8200830 2023.04.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8200834 2023.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8200831 2023.04.13 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8200833 2023.04.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8200828 2023.04.13 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 8200824 2023.04.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8200827 2023.04.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8200826 2023.04.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 8200825 2023.04.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8200823 2023.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8200822 2023.04.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8200594 2023.04.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8200591 2023.04.13 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8200584 2023.04.13 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8200585 2023.04.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8200590 2023.04.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8200593 2023.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8200592 2023.04.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8200583 2023.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8200588 2023.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8200589 2023.04.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8200586 2023.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8200587 2023.04.13 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8196297 2023.04.12 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8196296 2023.04.12 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8196299 2023.04.12 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8196298 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8196040 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8196038 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8196039 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8196037 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8196034 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8196036 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8196035 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8196033 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8196032 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8196031 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8196029 2023.04.12 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8196030 2023.04.12 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8196028 2023.04.12 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8196026 2023.04.12 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8196025 2023.04.12 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8196024 2023.04.12 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8196027 2023.04.12 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8196023 2023.04.12 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8196021 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8196022 2023.04.12 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8196019 2023.04.12 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 8196020 2023.04.12 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8196018 2023.04.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8196017 2023.04.12 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8196016 2023.04.12 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 8196014 2023.04.12 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8196013 2023.04.12 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8196009 2023.04.12 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8196011 2023.04.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8196012 2023.04.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8196015 2023.04.12 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8196010 2023.04.12 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8196008 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8195526 2023.04.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8195525 2023.04.12 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8195524 2023.04.12 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8195523 2023.04.12 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8195521 2023.04.12 PK