DRUŻYNA

Drużyna: Artur Dziadkiewicz. Obserwator: Artur Dziadkiewicz

Liczba gatunków: 154

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 62 3321 39 39 1 5 10 23
2 30 1477 52 26 0 5 7 14
3 57 582 71 45 0 5 14 26
4 105 2156 101 65 0 10 24 31
5 98 639 122 62 0 5 25 32
6 34 81 129 28 0 3 16 9
7 23 220 131 12 0 2 5 5
8 38 510 133 18 0 6 5 7
9 54 478 141 38 0 10 8 20
10 20 83 150 20 3 7 6 4
11 19 2290 153 14 1 6 2 5
12 8 270 154 8 1 2 2 3
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 9240443 2023.12.04 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9240436 2023.12.04 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9240437 2023.12.04 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9240438 2023.12.04 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 60 9240439 2023.12.04 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 40 9240440 2023.12.04 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9240441 2023.12.04 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9240442 2023.12.04 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 9217476 2023.11.26 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 9203436 2023.11.17 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 9203437 2023.11.17 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9192155 2023.11.17 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 57 9192154 2023.11.17 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 5 9192152 2023.11.17 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 9192137 2023.11.17 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9192088 2023.11.17 MB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 9192089 2023.11.17 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 9192032 2023.11.17 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 9203438 2023.11.17 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 6 9178931 2023.11.12 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9153966 2023.11.05 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9153964 2023.11.05 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 9153965 2023.11.05 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9153963 2023.11.05 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 9153961 2023.11.05 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1000 9153960 2023.11.05 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9153962 2023.11.05 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9128065 2023.10.28 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9128064 2023.10.28 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9128063 2023.10.28 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 9128062 2023.10.28 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9128061 2023.10.28 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9128060 2023.10.28 PM
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 2 9128059 2023.10.28 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 13 9128058 2023.10.28 PM
rzadki alka, Alca torda 13 9128057 2023.10.28 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9128066 2023.10.28 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9128067 2023.10.28 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9128076 2023.10.28 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9128075 2023.10.28 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9128074 2023.10.28 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9128073 2023.10.28 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9128072 2023.10.28 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 9128071 2023.10.28 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9128070 2023.10.28 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 9128069 2023.10.28 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9128068 2023.10.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8999545 2023.09.24 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8999546 2023.09.24 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8999542 2023.09.24 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8999544 2023.09.24 PM
pospolity kruk, Corvus corax 5 8999543 2023.09.24 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8999541 2023.09.24 PM
pospolity żuraw, Grus grus 100 8999540 2023.09.24 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8999538 2023.09.24 MB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8999539 2023.09.24 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8999537 2023.09.24 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 8999536 2023.09.24 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 8999535 2023.09.24 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8991724 2023.09.22 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8991725 2023.09.22 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 8991722 2023.09.22 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8991723 2023.09.22 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 8991719 2023.09.22 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8991720 2023.09.22 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 8991721 2023.09.22 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8991718 2023.09.22 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 8991717 2023.09.22 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8988295 2023.09.21 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8988296 2023.09.21 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8988215 2023.09.21 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8988214 2023.09.21 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8988213 2023.09.21 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8988212 2023.09.21 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8988211 2023.09.21 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8988210 2023.09.21 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8988209 2023.09.21 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8988207 2023.09.21 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 8988208 2023.09.21 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8988206 2023.09.21 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8971704 2023.09.17 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8971707 2023.09.17 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8971703 2023.09.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8971706 2023.09.17 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8971700 2023.09.17 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 8971701 2023.09.17 PM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8971702 2023.09.17 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8971699 2023.09.17 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8971705 2023.09.17 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8948922 2023.09.10 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8948923 2023.09.10 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8948924 2023.09.10 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8948921 2023.09.10 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8948919 2023.09.10 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8948918 2023.09.10 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8948920 2023.09.10 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 8948916 2023.09.10 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8948917 2023.09.10 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8948915 2023.09.10 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 8930208 2023.09.04 PM
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 8927105 2023.09.03 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8897051 2023.08.27 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8897053 2023.08.27 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8897052 2023.08.27 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 8897050 2023.08.27 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 8897049 2023.08.27 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 8897054 2023.08.27 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8897048 2023.08.27 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8897046 2023.08.27 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8897047 2023.08.27 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8897045 2023.08.27 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8897044 2023.08.27 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8897042 2023.08.27 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8897041 2023.08.27 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8897043 2023.08.27 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8897040 2023.08.27 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8846857 2023.08.12 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 8846805 2023.08.12 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8846803 2023.08.12 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8846804 2023.08.12 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8846802 2023.08.12 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8846801 2023.08.12 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8846791 2023.08.12 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8846790 2023.08.12 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8846792 2023.08.12 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8846789 2023.08.12 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8846786 2023.08.12 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8846787 2023.08.12 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8846788 2023.08.12 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8846785 2023.08.12 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8827471 2023.08.05 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8827375 2023.08.05 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8827377 2023.08.05 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8827376 2023.08.05 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 8827373 2023.08.05 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 100 8827374 2023.08.05 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 200 8827372 2023.08.05 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8827371 2023.08.05 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8827370 2023.08.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8804830 2023.07.29 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8804829 2023.07.29 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8804828 2023.07.29 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8804826 2023.07.29 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8804825 2023.07.29 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 8804827 2023.07.29 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 8804824 2023.07.29 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8804823 2023.07.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8764006 2023.07.16 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 8764002 2023.07.16 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8764007 2023.07.16 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 8764004 2023.07.16 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8764003 2023.07.16 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8764001 2023.07.16 MB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8764005 2023.07.16 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8763588 2023.07.16 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8763587 2023.07.16 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8763586 2023.07.16 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8763585 2023.07.16 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 8763582 2023.07.16 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 8763581 2023.07.16 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 8763584 2023.07.16 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8763583 2023.07.16 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8686548 2023.06.25 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8686547 2023.06.25 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8686546 2023.06.25 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 20 8686545 2023.06.25 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8686544 2023.06.25 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8686543 2023.06.25 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8600507 2023.06.06 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8603733 2023.06.04 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8603732 2023.06.04 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8589968 2023.06.04 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8589966 2023.06.04 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8589967 2023.06.04 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8589965 2023.06.04 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8589964 2023.06.04 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8589963 2023.06.04 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8589962 2023.06.04 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8589961 2023.06.04 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8589957 2023.06.04 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8589954 2023.06.04 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8589956 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8589953 2023.06.04 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8589952 2023.06.04 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8589950 2023.06.04 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8589955 2023.06.04 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8589951 2023.06.04 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8589949 2023.06.04 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8589944 2023.06.04 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8603728 2023.06.04 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8589943 2023.06.04 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8589947 2023.06.04 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 8589948 2023.06.04 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8589942 2023.06.04 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8589946 2023.06.04 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8589945 2023.06.04 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8500138 2023.05.21 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8500140 2023.05.21 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8500137 2023.05.21 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8500139 2023.05.21 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8500143 2023.05.21 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8500135 2023.05.21 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8500136 2023.05.21 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8500144 2023.05.21 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 8500142 2023.05.21 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8500133 2023.05.21 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8500132 2023.05.21 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8500134 2023.05.21 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8500130 2023.05.21 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8500129 2023.05.21 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8500131 2023.05.21 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8500128 2023.05.21 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8480900 2023.05.18 PM
pospolity kruk, Corvus corax 10 8480902 2023.05.18 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8480903 2023.05.18 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8480901 2023.05.18 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 8480897 2023.05.18 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8480898 2023.05.18 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8480899 2023.05.18 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8480896 2023.05.18 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 8451317 2023.05.14 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8451316 2023.05.14 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8451314 2023.05.14 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 39 8451315 2023.05.14 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8451313 2023.05.14 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 8451311 2023.05.14 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 8451312 2023.05.14 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8451310 2023.05.14 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8451309 2023.05.14 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8451307 2023.05.14 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8451308 2023.05.14 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8451305 2023.05.14 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8451306 2023.05.14 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8451304 2023.05.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8408102 2023.05.08 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 8408101 2023.05.08 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8408103 2023.05.08 PM
pospolity żuraw, Grus grus 200 8408100 2023.05.08 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8408099 2023.05.08 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8408098 2023.05.08 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8408097 2023.05.08 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8408095 2023.05.08 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8408094 2023.05.08 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8408096 2023.05.08 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 40 8408093 2023.05.08 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8408092 2023.05.08 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8395971 2023.05.07 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8395720 2023.05.07 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8395713 2023.05.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8395715 2023.05.07 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8395708 2023.05.07 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8395716 2023.05.07 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8395710 2023.05.07 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8395701 2023.05.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8395700 2023.05.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8395699 2023.05.07 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8395697 2023.05.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8395695 2023.05.07 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8395718 2023.05.07 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8395717 2023.05.07 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8395714 2023.05.07 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8395711 2023.05.07 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8395719 2023.05.07 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8395709 2023.05.07 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8395712 2023.05.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8395705 2023.05.07 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8395707 2023.05.07 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8395704 2023.05.07 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8395706 2023.05.07 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8395703 2023.05.07 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8395702 2023.05.07 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8395698 2023.05.07 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8395696 2023.05.07 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8395694 2023.05.07 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8392405 2023.05.06 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8372704 2023.05.04 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8372705 2023.05.04 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8366200 2023.05.03 MB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8360578 2023.05.03 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8360577 2023.05.03 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8340542 2023.05.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8338970 2023.05.01 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8338969 2023.05.01 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8338968 2023.05.01 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8338966 2023.05.01 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8338967 2023.05.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8338907 2023.05.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8338904 2023.05.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8338905 2023.05.01 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8338906 2023.05.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8338903 2023.05.01 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8338902 2023.05.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8338901 2023.05.01 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8338900 2023.05.01 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8328109 2023.04.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8328110 2023.04.30 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8328108 2023.04.30 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8328107 2023.04.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8328106 2023.04.30 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8327436 2023.04.30 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8327437 2023.04.30 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 19 8327435 2023.04.30 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8327433 2023.04.30 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8327434 2023.04.30 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8327431 2023.04.30 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8327430 2023.04.30 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8327432 2023.04.30 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 84 8327428 2023.04.30 PM
pospolity żuraw, Grus grus 165 8327429 2023.04.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8304933 2023.04.27 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8299171 2023.04.25 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8288957 2023.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 50 8288959 2023.04.23 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8288960 2023.04.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8288961 2023.04.23 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8280727 2023.04.23 PM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8288953 2023.04.23 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 8288954 2023.04.23 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 8288955 2023.04.23 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8288956 2023.04.23 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8299948 2023.04.23 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8288958 2023.04.23 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 8293941 2023.04.23 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8280725 2023.04.23 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8280726 2023.04.23 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 8267917 2023.04.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8261327 2023.04.21 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8261326 2023.04.21 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8261325 2023.04.21 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8261328 2023.04.21 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8261329 2023.04.21 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8235042 2023.04.17 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8235043 2023.04.17 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8227892 2023.04.16 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8203395 2023.04.13 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8203394 2023.04.13 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8167187 2023.04.09 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8167183 2023.04.09 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 8167184 2023.04.09 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 8167185 2023.04.09 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 8167179 2023.04.09 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 8167182 2023.04.09 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 162 8167186 2023.04.09 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8167180 2023.04.09 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8167181 2023.04.09 PM
pospolity żuraw, Grus grus 8 8167178 2023.04.09 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 8167177 2023.04.09 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 8167287 2023.04.08 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 8167285 2023.04.08 PM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 8167286 2023.04.08 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8154701 2023.04.07 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8154271 2023.04.07 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 8142425 2023.04.04 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 8142426 2023.04.04 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8136125 2023.04.03 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8127107 2023.04.02 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 8127106 2023.04.02 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8127105 2023.04.02 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8127102 2023.04.02 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8127101 2023.04.02 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 8127103 2023.04.02 PM
pospolity kruk, Corvus corax 30 8127104 2023.04.02 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8127100 2023.04.02 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8127096 2023.04.02 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 8127097 2023.04.02 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 8127098 2023.04.02 PM
pospolity żuraw, Grus grus 20 8127112 2023.04.02 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8127094 2023.04.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8127093 2023.04.02 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 8127095 2023.04.02 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8127092 2023.04.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8121076 2023.04.01 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8121075 2023.04.01 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8121074 2023.04.01 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8121073 2023.04.01 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8121072 2023.04.01 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8121071 2023.04.01 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8121070 2023.04.01 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8121069 2023.04.01 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 8121067 2023.04.01 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8121065 2023.04.01 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8121068 2023.04.01 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8121064 2023.04.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8121066 2023.04.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8121062 2023.04.01 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8121063 2023.04.01 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 8121060 2023.04.01 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 8121061 2023.04.01 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8121059 2023.04.01 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8121058 2023.04.01 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8121057 2023.04.01 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8119219 2023.04.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 8119218 2023.04.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8119216 2023.04.01 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8119217 2023.04.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 8119214 2023.04.01 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8119213 2023.04.01 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8119215 2023.04.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8119212 2023.04.01 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8107321 2023.03.30 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8104755 2023.03.29 PM
pospolity kruk, Corvus corax 4 8095805 2023.03.27 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8095804 2023.03.27 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8095803 2023.03.27 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8083474 2023.03.26 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8073292 2023.03.25 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8073290 2023.03.25 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8073241 2023.03.25 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8073243 2023.03.25 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8073242 2023.03.25 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8073240 2023.03.25 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8073237 2023.03.25 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8073239 2023.03.25 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8073269 2023.03.25 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8073235 2023.03.25 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8073234 2023.03.25 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8073236 2023.03.25 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8073238 2023.03.25 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8073232 2023.03.25 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8073233 2023.03.25 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8073231 2023.03.25 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8073230 2023.03.25 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8073229 2023.03.25 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8073226 2023.03.25 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8073227 2023.03.25 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8073228 2023.03.25 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8073225 2023.03.25 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8069728 2023.03.24 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8069725 2023.03.24 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8054958 2023.03.22 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8038270 2023.03.19 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8033182 2023.03.19 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8033005 2023.03.19 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8032896 2023.03.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8032897 2023.03.12 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 7989040 2023.03.12 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 12 7989039 2023.03.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7989038 2023.03.12 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 7989036 2023.03.12 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 7989035 2023.03.12 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7989037 2023.03.12 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7988847 2023.03.12 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7988846 2023.03.12 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7988845 2023.03.12 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7988844 2023.03.12 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7988843 2023.03.12 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7999879 2023.03.12 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7999887 2023.03.12 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7999885 2023.03.12 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7999881 2023.03.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7964688 2023.03.05 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7964687 2023.03.05 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7964684 2023.03.05 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7964685 2023.03.05 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7964683 2023.03.05 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7957451 2023.03.04 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7906742 2023.02.19 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7904392 2023.02.19 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7904390 2023.02.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 7904391 2023.02.19 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7904388 2023.02.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7904389 2023.02.19 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7901755 2023.02.18 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7901754 2023.02.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 7895757 2023.02.16 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7895734 2023.02.16 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7895342 2023.02.16 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7887097 2023.02.14 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7878828 2023.02.12 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7878827 2023.02.12 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 7877685 2023.02.12 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 7877683 2023.02.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7877682 2023.02.12 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7877684 2023.02.12 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7877372 2023.02.12 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 7877371 2023.02.12 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7877368 2023.02.12 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7877370 2023.02.12 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 7877369 2023.02.12 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7877325 2023.02.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7877323 2023.02.12 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 7877324 2023.02.12 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7860082 2023.02.06 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7850319 2023.02.04 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1000 7850285 2023.02.04 PM
rzadki uszatka, Asio otus 4 7850132 2023.02.04 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7833023 2023.01.29 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 7833022 2023.01.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 7832859 2023.01.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7832860 2023.01.29 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7827195 2023.01.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 10 7827196 2023.01.28 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7827194 2023.01.28 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7799157 2023.01.19 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7799156 2023.01.19 PM
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 7798899 2023.01.19 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7798698 2023.01.19 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7798697 2023.01.19 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7798616 2023.01.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7798613 2023.01.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7798611 2023.01.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7798615 2023.01.19 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 7798612 2023.01.19 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 7798610 2023.01.19 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1000 7798609 2023.01.19 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7798608 2023.01.19 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7798614 2023.01.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7798578 2023.01.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 7798579 2023.01.19 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1000 7770981 2023.01.12 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7771291 2023.01.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7770979 2023.01.12 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7770976 2023.01.12 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7770980 2023.01.12 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7770977 2023.01.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 7770978 2023.01.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7770975 2023.01.12 PM
pospolity kruk, Corvus corax 5 7770762 2023.01.12 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7770763 2023.01.12 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7770760 2023.01.12 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7770761 2023.01.12 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7770756 2023.01.12 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 7770759 2023.01.12 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7770758 2023.01.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7770757 2023.01.12 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 7770751 2023.01.12 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 27 7770755 2023.01.12 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7770754 2023.01.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7770753 2023.01.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7770752 2023.01.12 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7770750 2023.01.12 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7770748 2023.01.12 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7770749 2023.01.12 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 7770746 2023.01.12 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 7770745 2023.01.12 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 7770744 2023.01.12 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7770747 2023.01.12 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7783342 2023.01.12 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7753412 2023.01.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 7753410 2023.01.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7753407 2023.01.07 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 7753409 2023.01.07 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7753411 2023.01.07 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7753408 2023.01.07 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7753405 2023.01.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 30 7753406 2023.01.07 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7728028 2023.01.01 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7728027 2023.01.01 PM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...