DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Piotr Kunowski

Liczba gatunków: 267

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 399 8962 86 86 1 12 35 38
2 205 17496 98 67 0 7 22 38
3 543 14728 126 105 1 15 42 47
4 979 6312 191 161 3 37 72 49
5 597 1346 223 165 2 40 74 49
6 264 750 230 97 1 15 38 43
7 584 4795 234 119 2 20 52 45
8 347 6522 242 102 4 16 44 38
9 876 5653 245 114 2 21 45 46
10 279 2872 263 111 9 27 31 44
11 227 1529 266 71 1 10 25 35
12 156 1699 267 56 0 11 19 26
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9293680 2023.12.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9293681 2023.12.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9293677 2023.12.26 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9293679 2023.12.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9293678 2023.12.26 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9293676 2023.12.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9293675 2023.12.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9293673 2023.12.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 9293672 2023.12.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9293671 2023.12.26 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 9293674 2023.12.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9272517 2023.12.16 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9272516 2023.12.16 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9272515 2023.12.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 750 9272514 2023.12.16 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9271027 2023.12.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9272525 2023.12.16 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9272526 2023.12.16 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9272519 2023.12.16 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9272521 2023.12.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9272523 2023.12.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9272520 2023.12.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9272524 2023.12.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9272527 2023.12.16 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9271043 2023.12.16 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9272522 2023.12.16 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9271030 2023.12.16 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9272518 2023.12.16 PK
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9271028 2023.12.16 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9271023 2023.12.16 PK
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9271042 2023.12.16 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9268420 2023.12.15 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9268421 2023.12.15 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 9268419 2023.12.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9268418 2023.12.15 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9268417 2023.12.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9268416 2023.12.15 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9268415 2023.12.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9268414 2023.12.15 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9268413 2023.12.15 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9268412 2023.12.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9268193 2023.12.15 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9268194 2023.12.15 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9268192 2023.12.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9268191 2023.12.15 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9268190 2023.12.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9268189 2023.12.15 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9268187 2023.12.15 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 90 9268188 2023.12.15 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9267436 2023.12.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9267433 2023.12.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9267432 2023.12.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9267435 2023.12.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9267434 2023.12.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9267431 2023.12.14 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9267430 2023.12.14 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9267428 2023.12.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9267429 2023.12.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9267427 2023.12.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9267426 2023.12.14 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9267425 2023.12.14 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9267424 2023.12.14 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9258420 2023.12.10 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9258418 2023.12.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9258422 2023.12.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9258421 2023.12.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 4 9258423 2023.12.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9258419 2023.12.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9258416 2023.12.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 20 9258417 2023.12.10 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9258415 2023.12.10 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9256991 2023.12.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9256990 2023.12.10 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9256170 2023.12.10 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9256171 2023.12.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9256166 2023.12.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9256169 2023.12.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9256168 2023.12.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9256167 2023.12.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9256165 2023.12.10 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9256164 2023.12.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9256163 2023.12.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 20 9256162 2023.12.10 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9256161 2023.12.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9256160 2023.12.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9256157 2023.12.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9256159 2023.12.10 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9256158 2023.12.10 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9256156 2023.12.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9256154 2023.12.09 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9256152 2023.12.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9256155 2023.12.09 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9256153 2023.12.09 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9256151 2023.12.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9256150 2023.12.09 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9256149 2023.12.09 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9256144 2023.12.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9256147 2023.12.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9256146 2023.12.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9256148 2023.12.09 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9256141 2023.12.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9256142 2023.12.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9256143 2023.12.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9256145 2023.12.09 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9256140 2023.12.09 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9236348 2023.12.03 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 16 9236349 2023.12.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9236347 2023.12.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9236346 2023.12.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9236345 2023.12.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9236344 2023.12.03 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9236342 2023.12.03 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9236343 2023.12.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9236341 2023.12.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9236340 2023.12.03 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9236338 2023.12.03 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9236339 2023.12.03 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9236337 2023.12.03 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9236336 2023.12.03 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9236335 2023.12.03 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9233866 2023.12.02 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9233867 2023.12.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9233865 2023.12.02 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9233864 2023.12.02 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9233348 2023.12.02 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9233343 2023.12.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9233346 2023.12.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9233345 2023.12.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9233344 2023.12.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9233342 2023.12.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9233341 2023.12.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9233347 2023.12.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9233339 2023.12.02 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9233340 2023.12.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9233338 2023.12.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 20 9233336 2023.12.02 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9233337 2023.12.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9233334 2023.12.02 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9233335 2023.12.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9233333 2023.12.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9231562 2023.12.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9231564 2023.12.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9231563 2023.12.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9231558 2023.12.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9231559 2023.12.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9231561 2023.12.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9231557 2023.12.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9231560 2023.12.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9231555 2023.12.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9231554 2023.12.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9231550 2023.12.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9231556 2023.12.01 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9231552 2023.12.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9231553 2023.12.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9231551 2023.12.01 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9231163 2023.12.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9227999 2023.11.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9227998 2023.11.30 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9227997 2023.11.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9227996 2023.11.30 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9227995 2023.11.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 9227994 2023.11.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9227993 2023.11.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9227992 2023.11.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9227989 2023.11.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9227991 2023.11.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 25 9227988 2023.11.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9227990 2023.11.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9227987 2023.11.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 9217765 2023.11.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9217768 2023.11.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9217767 2023.11.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9217763 2023.11.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9217764 2023.11.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9217762 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9217766 2023.11.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9217761 2023.11.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9217759 2023.11.26 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9217757 2023.11.26 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 9217760 2023.11.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9217754 2023.11.26 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9217750 2023.11.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9217755 2023.11.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9217751 2023.11.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9217756 2023.11.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 9217758 2023.11.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9217753 2023.11.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9217752 2023.11.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9217748 2023.11.26 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9217746 2023.11.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9217747 2023.11.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 25 9217749 2023.11.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9217745 2023.11.26 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9210370 2023.11.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 9210372 2023.11.24 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9210371 2023.11.24 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9210373 2023.11.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9210368 2023.11.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9210374 2023.11.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9210369 2023.11.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9210366 2023.11.24 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9210367 2023.11.24 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9210364 2023.11.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9210365 2023.11.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9210363 2023.11.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9210362 2023.11.24 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9210361 2023.11.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9210360 2023.11.24 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9210359 2023.11.24 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9210358 2023.11.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9210355 2023.11.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9210354 2023.11.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9210357 2023.11.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9210350 2023.11.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9210352 2023.11.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 15 9210353 2023.11.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9210351 2023.11.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9206662 2023.11.22 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9206658 2023.11.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9206659 2023.11.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9206657 2023.11.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9206661 2023.11.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9206654 2023.11.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9206660 2023.11.22 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9206655 2023.11.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9206656 2023.11.22 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9206652 2023.11.22 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9206653 2023.11.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9206651 2023.11.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 30 9206650 2023.11.22 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 9200866 2023.11.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9200864 2023.11.19 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9200865 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9200862 2023.11.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9200853 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9200860 2023.11.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9200859 2023.11.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9200857 2023.11.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 9200856 2023.11.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9200858 2023.11.19 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9200861 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9200863 2023.11.19 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9200852 2023.11.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9200855 2023.11.19 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 9200854 2023.11.19 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9200888 2023.11.19 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9200887 2023.11.19 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9200876 2023.11.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9200879 2023.11.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9200875 2023.11.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9200881 2023.11.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9200882 2023.11.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9200871 2023.11.19 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 9200873 2023.11.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9200886 2023.11.19 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9200869 2023.11.19 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9200868 2023.11.19 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9200773 2023.11.19 ŚK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9200800 2023.11.19 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9200674 2023.11.19 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9200669 2023.11.19 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9200671 2023.11.19 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9200670 2023.11.19 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9200842 2023.11.19 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9200843 2023.11.19 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9200810 2023.11.19 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9200841 2023.11.19 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9200850 2023.11.19 ŚK
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9200666 2023.11.19 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9200828 2023.11.19 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 9200851 2023.11.19 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9200672 2023.11.19 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9200708 2023.11.19 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9200673 2023.11.19 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9200801 2023.11.19 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9200808 2023.11.19 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9200805 2023.11.19 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9200806 2023.11.19 ŚK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9200809 2023.11.19 ŚK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9200798 2023.11.19 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 45 9200799 2023.11.19 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 9200803 2023.11.19 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9200804 2023.11.19 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9200802 2023.11.19 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9200667 2023.11.19 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9193527 2023.11.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9193528 2023.11.18 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9193526 2023.11.18 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9193525 2023.11.18 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9183010 2023.11.12 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9183009 2023.11.12 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9183012 2023.11.12 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9183011 2023.11.12 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9183007 2023.11.12 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9183008 2023.11.12 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9183006 2023.11.12 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9183000 2023.11.12 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9183005 2023.11.12 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9183004 2023.11.12 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9183002 2023.11.12 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 4 9183003 2023.11.12 ŚK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9182996 2023.11.12 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9182994 2023.11.12 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9182999 2023.11.12 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 9182997 2023.11.12 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9182998 2023.11.12 ŚK
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9182995 2023.11.12 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9182993 2023.11.12 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9175459 2023.11.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9174915 2023.11.11 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9175661 2023.11.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9174896 2023.11.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9174916 2023.11.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9175456 2023.11.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9175660 2023.11.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9175455 2023.11.11 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9172943 2023.11.11 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9172958 2023.11.11 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9172956 2023.11.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9172957 2023.11.11 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9172947 2023.11.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9173092 2023.11.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9173032 2023.11.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9164914 2023.11.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9164913 2023.11.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9164919 2023.11.08 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9164912 2023.11.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9164915 2023.11.08 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9164911 2023.11.08 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9164909 2023.11.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9164905 2023.11.08 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9164917 2023.11.08 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9164916 2023.11.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9164908 2023.11.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9164918 2023.11.08 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9164906 2023.11.08 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9164907 2023.11.08 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9164910 2023.11.08 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9161589 2023.11.07 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9161590 2023.11.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9161588 2023.11.07 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9161586 2023.11.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9161585 2023.11.07 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9161584 2023.11.07 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9161583 2023.11.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9161587 2023.11.07 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9161582 2023.11.07 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9161580 2023.11.07 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9161579 2023.11.07 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9161578 2023.11.07 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9161577 2023.11.07 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9161576 2023.11.07 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9161574 2023.11.07 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9161575 2023.11.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9161581 2023.11.07 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 9161573 2023.11.07 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9161572 2023.11.07 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9140196 2023.11.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9140195 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9140193 2023.11.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9140194 2023.11.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9140191 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9140190 2023.11.01 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9140192 2023.11.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9140189 2023.11.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9140187 2023.11.01 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9140188 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 6 9140186 2023.11.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9140185 2023.11.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9140184 2023.11.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9140182 2023.11.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9140181 2023.11.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9140179 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9140180 2023.11.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9140178 2023.11.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9140177 2023.11.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9140176 2023.11.01 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9140173 2023.11.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9140172 2023.11.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9140174 2023.11.01 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 9140175 2023.11.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9140171 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9140170 2023.11.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9130799 2023.10.29 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9130798 2023.10.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9130797 2023.10.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9130796 2023.10.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9130795 2023.10.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9130794 2023.10.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 25 9130792 2023.10.29 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9130788 2023.10.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9130787 2023.10.29 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9130782 2023.10.29 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 9130779 2023.10.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9130780 2023.10.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9130781 2023.10.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9130778 2023.10.29 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9130777 2023.10.29 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 62 9130776 2023.10.29 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9130775 2023.10.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9130774 2023.10.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9130773 2023.10.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9130772 2023.10.29 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9130771 2023.10.29 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9130769 2023.10.29 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 9130768 2023.10.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9130770 2023.10.29 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9130767 2023.10.29 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9127115 2023.10.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9127116 2023.10.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9127114 2023.10.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9127112 2023.10.28 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9127111 2023.10.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9127113 2023.10.28 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9127109 2023.10.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9127110 2023.10.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9127108 2023.10.28 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9127106 2023.10.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9127105 2023.10.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9127103 2023.10.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9127107 2023.10.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9127101 2023.10.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9127104 2023.10.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9127100 2023.10.28 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9127099 2023.10.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9127102 2023.10.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9127098 2023.10.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9110740 2023.10.22 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9110736 2023.10.22 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9110738 2023.10.22 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9110737 2023.10.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9110735 2023.10.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9110739 2023.10.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9110734 2023.10.22 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9110732 2023.10.22 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 9110733 2023.10.22 PK
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 9110132 2023.10.22 PK
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9110111 2023.10.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9093563 2023.10.17 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9093564 2023.10.17 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9093559 2023.10.17 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9093560 2023.10.17 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9093562 2023.10.17 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9093558 2023.10.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9093556 2023.10.17 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9093557 2023.10.17 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 9093554 2023.10.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9093555 2023.10.17 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9093553 2023.10.17 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9093551 2023.10.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9093561 2023.10.17 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9093552 2023.10.17 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9093550 2023.10.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9093548 2023.10.17 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9093549 2023.10.17 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9093547 2023.10.17 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9087173 2023.10.15 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9087174 2023.10.15 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9087175 2023.10.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9087176 2023.10.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9087172 2023.10.15 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9084741 2023.10.15 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9084742 2023.10.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9084739 2023.10.15 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9084759 2023.10.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9084757 2023.10.15 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9084753 2023.10.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9084750 2023.10.15 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9084755 2023.10.15 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9084758 2023.10.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9084751 2023.10.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9084748 2023.10.15 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9084756 2023.10.15 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 9084754 2023.10.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9084747 2023.10.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9084752 2023.10.15 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9084749 2023.10.15 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 9084745 2023.10.15 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9084746 2023.10.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9084744 2023.10.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9084733 2023.10.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9084743 2023.10.15 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9084736 2023.10.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9084740 2023.10.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9084735 2023.10.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9084729 2023.10.15 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9084727 2023.10.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9084734 2023.10.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9084737 2023.10.14 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9084728 2023.10.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9084730 2023.10.14 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9084731 2023.10.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9084738 2023.10.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9084732 2023.10.14 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9084726 2023.10.14 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9084725 2023.10.14 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9084711 2023.10.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9084719 2023.10.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9084718 2023.10.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9084722 2023.10.14 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9084715 2023.10.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9084721 2023.10.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9084713 2023.10.14 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9084709 2023.10.14 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9084724 2023.10.14 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9084717 2023.10.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9084716 2023.10.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9084714 2023.10.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9084720 2023.10.14 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9084712 2023.10.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9084723 2023.10.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9084710 2023.10.14 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9070795 2023.10.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9070794 2023.10.12 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9070793 2023.10.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9070792 2023.10.12 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9070791 2023.10.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9070790 2023.10.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9070789 2023.10.12 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9070788 2023.10.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9070787 2023.10.12 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9070786 2023.10.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9070784 2023.10.12 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9070785 2023.10.12 PK
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9058386 2023.10.08 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9060699 2023.10.08 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9056061 2023.10.08 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9052865 2023.10.07 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9052657 2023.10.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9052656 2023.10.07 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9047223 2023.10.06 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9046719 2023.10.06 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9046345 2023.10.06 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9046344 2023.10.06 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9046343 2023.10.06 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9046342 2023.10.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9046341 2023.10.06 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9046340 2023.10.06 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9045714 2023.10.05 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9045713 2023.10.05 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9045711 2023.10.05 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 9045710 2023.10.05 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9045709 2023.10.05 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9045712 2023.10.05 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9045708 2023.10.05 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 8 9045707 2023.10.05 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9044671 2023.10.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9044672 2023.10.05 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9044673 2023.10.05 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9044669 2023.10.05 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9044670 2023.10.05 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9044668 2023.10.05 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9044666 2023.10.05 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9044667 2023.10.05 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9044665 2023.10.05 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9044663 2023.10.05 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 9044662 2023.10.05 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 9044664 2023.10.05 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9044661 2023.10.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9044658 2023.10.05 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9044659 2023.10.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9044660 2023.10.05 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9044656 2023.10.05 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9044657 2023.10.05 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 45 9044655 2023.10.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9044652 2023.10.05 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9044653 2023.10.05 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9044650 2023.10.05 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9044654 2023.10.05 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 25 9044649 2023.10.05 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 9044651 2023.10.05 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 9044648 2023.10.05 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9044647 2023.10.05 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9044646 2023.10.05 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9044645 2023.10.05 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 9042691 2023.10.04 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 9041898 2023.10.04 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9041897 2023.10.04 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9041899 2023.10.04 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9041895 2023.10.04 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9041896 2023.10.04 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9041894 2023.10.04 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9041892 2023.10.04 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9041893 2023.10.04 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9041891 2023.10.04 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9041889 2023.10.04 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 9041888 2023.10.04 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 9041886 2023.10.04 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9041887 2023.10.04 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9041883 2023.10.04 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9041885 2023.10.04 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9041882 2023.10.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9041884 2023.10.04 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9041890 2023.10.04 PM
pospolity łyska, Fulica atra 30 9041881 2023.10.04 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9041878 2023.10.04 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9041880 2023.10.04 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9041879 2023.10.04 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9041876 2023.10.04 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 9041877 2023.10.04 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9041875 2023.10.04 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9041874 2023.10.04 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9041871 2023.10.04 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9041869 2023.10.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 9041873 2023.10.04 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9041872 2023.10.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 9041870 2023.10.04 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 9041868 2023.10.04 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 9041867 2023.10.04 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 100 9041866 2023.10.04 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9041865 2023.10.04 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9040652 2023.10.04 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9027860 2023.10.01 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9027861 2023.10.01 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9027843 2023.10.01 PK
pospolity żuraw, Grus grus 5 9027841 2023.10.01 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9027840 2023.10.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9027839 2023.10.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9027842 2023.10.01 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9027838 2023.10.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9027834 2023.10.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9027835 2023.10.01 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9027837 2023.10.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9027833 2023.10.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 9027836 2023.10.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9027832 2023.10.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9027831 2023.10.01 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9027829 2023.10.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9027828 2023.10.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9027830 2023.10.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9027859 2023.10.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9027858 2023.10.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9027857 2023.10.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9027856 2023.10.01 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 15 9027853 2023.10.01 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9027854 2023.10.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9027855 2023.10.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9027849 2023.10.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9027852 2023.10.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9027850 2023.10.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9027851 2023.10.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9027847 2023.10.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9027844 2023.10.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9027848 2023.10.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9027846 2023.10.01 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9027845 2023.10.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 9027822 2023.10.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9027823 2023.10.01 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9027827 2023.10.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9027821 2023.10.01 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9027825 2023.10.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9027826 2023.10.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9027820 2023.10.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9027824 2023.10.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9027819 2023.10.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9027818 2023.10.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9027817 2023.10.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9027815 2023.10.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9027816 2023.10.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9027812 2023.10.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9027814 2023.10.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9027813 2023.10.01 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9023569 2023.09.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9021386 2023.09.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9021385 2023.09.30 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9021384 2023.09.30 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9021383 2023.09.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9021382 2023.09.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 9021380 2023.09.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9021381 2023.09.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9021379 2023.09.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9021378 2023.09.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9021377 2023.09.30 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9021375 2023.09.30 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9021376 2023.09.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9021371 2023.09.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9021372 2023.09.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9021374 2023.09.30 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9021373 2023.09.30 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9021370 2023.09.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9021369 2023.09.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9021368 2023.09.30 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9018210 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9018209 2023.09.29 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9018208 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9018207 2023.09.29 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9018206 2023.09.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9018204 2023.09.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 50 9018205 2023.09.29 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9018203 2023.09.29 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9018202 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9018201 2023.09.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 25 9018200 2023.09.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9018199 2023.09.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9018198 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9018197 2023.09.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 9018196 2023.09.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9018195 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 9018194 2023.09.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9018192 2023.09.29 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9018193 2023.09.29 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9018191 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9018189 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 16 9018190 2023.09.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9018188 2023.09.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9018187 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9018182 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 9018181 2023.09.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9018180 2023.09.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9018186 2023.09.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9018184 2023.09.29 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9018178 2023.09.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9018185 2023.09.29 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 9018183 2023.09.29 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9018177 2023.09.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 9018176 2023.09.29 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9018179 2023.09.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9018175 2023.09.29 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9018172 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 9018174 2023.09.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9018173 2023.09.29 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9018171 2023.09.29 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9018155 2023.09.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9018151 2023.09.29 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9018153 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 9018154 2023.09.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9018148 2023.09.29 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9018152 2023.09.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9018149 2023.09.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9018150 2023.09.29 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9018147 2023.09.29 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9018145 2023.09.29 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9018146 2023.09.29 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9018144 2023.09.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9018143 2023.09.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9018141 2023.09.29 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9018140 2023.09.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9018142 2023.09.29 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9017915 2023.09.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9017916 2023.09.28 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9017912 2023.09.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9017914 2023.09.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9017911 2023.09.28 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9017910 2023.09.28 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9017913 2023.09.28 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9017908 2023.09.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9017909 2023.09.28 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9017907 2023.09.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9014275 2023.09.27 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9014269 2023.09.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9014272 2023.09.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9014274 2023.09.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9014271 2023.09.27 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9014270 2023.09.27 PK
pospolity żuraw, Grus grus 50 9014268 2023.09.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9014273 2023.09.27 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9011446 2023.09.27 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9011445 2023.09.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9011444 2023.09.27 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 9011443 2023.09.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 8 9011441 2023.09.27 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9011442 2023.09.27 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9011440 2023.09.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9011439 2023.09.27 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9011438 2023.09.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9011434 2023.09.27 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9011435 2023.09.27 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9011432 2023.09.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9011433 2023.09.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9011431 2023.09.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9011436 2023.09.27 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9011430 2023.09.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9011429 2023.09.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9011437 2023.09.27 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9011428 2023.09.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 8 9011427 2023.09.27 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9011426 2023.09.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9011425 2023.09.27 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9011424 2023.09.27 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9008242 2023.09.26 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9008243 2023.09.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9008240 2023.09.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9008241 2023.09.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9008239 2023.09.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9008238 2023.09.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9008237 2023.09.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9008236 2023.09.26 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9007340 2023.09.24 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9001062 2023.09.24 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9001060 2023.09.24 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9001057 2023.09.24 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9001059 2023.09.24 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9001058 2023.09.24 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9001053 2023.09.24 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9001056 2023.09.24 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9001055 2023.09.24 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9001051 2023.09.24 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9001054 2023.09.24 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 9001052 2023.09.24 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9001025 2023.09.24 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9001024 2023.09.24 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9001023 2023.09.24 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9001022 2023.09.24 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9001021 2023.09.24 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9001020 2023.09.24 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9001019 2023.09.24 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9001018 2023.09.24 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9001016 2023.09.24 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9001047 2023.09.24 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9001014 2023.09.24 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 9001015 2023.09.24 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 17 9001045 2023.09.24 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9001050 2023.09.24 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9001046 2023.09.24 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9001013 2023.09.24 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9001040 2023.09.24 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9001041 2023.09.24 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9001048 2023.09.24 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9001036 2023.09.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9001049 2023.09.24 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 9001029 2023.09.24 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9001012 2023.09.24 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9001044 2023.09.24 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9001039 2023.09.24 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9001043 2023.09.24 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9001042 2023.09.24 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9001038 2023.09.24 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9001035 2023.09.24 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9001032 2023.09.24 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9001031 2023.09.24 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9001017 2023.09.24 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9001028 2023.09.24 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9001033 2023.09.24 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9001011 2023.09.24 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9001030 2023.09.24 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9001027 2023.09.24 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9001026 2023.09.24 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9001010 2023.09.24 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 9001034 2023.09.24 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9001037 2023.09.24 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9001008 2023.09.24 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9001007 2023.09.24 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9001009 2023.09.24 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 9001006 2023.09.24 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9001005 2023.09.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9001003 2023.09.24 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9001004 2023.09.24 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 8997838 2023.09.23 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8997834 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8997837 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8997836 2023.09.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 8997835 2023.09.23 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8995587 2023.09.23 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8995588 2023.09.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 8995585 2023.09.23 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8995586 2023.09.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 8995584 2023.09.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 8995583 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8995582 2023.09.23 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8995581 2023.09.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 8995579 2023.09.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 8995573 2023.09.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 8995576 2023.09.23 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8995568 2023.09.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8995571 2023.09.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8995570 2023.09.23 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8995561 2023.09.23 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8995564 2023.09.23 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8995565 2023.09.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8995557 2023.09.23 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8995560 2023.09.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 20 8995556 2023.09.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8995555 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 8995551 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 21 8995554 2023.09.23 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8995549 2023.09.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8995580 2023.09.23 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8995575 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 8995578 2023.09.23 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8995574 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 8995577 2023.09.23 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8995572 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 8995569 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 8995563 2023.09.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8995562 2023.09.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8995567 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8995559 2023.09.23 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8995566 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 8995558 2023.09.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8995553 2023.09.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 8995552 2023.09.23 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 8995550 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8995544 2023.09.23 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8995548 2023.09.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8995543 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 8995542 2023.09.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8995547 2023.09.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8995546 2023.09.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8995539 2023.09.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8995545 2023.09.23 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8995541 2023.09.23 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8995537 2023.09.23 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 8995540 2023.09.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8995536 2023.09.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8995538 2023.09.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8995535 2023.09.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8995534 2023.09.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8995533 2023.09.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8994953 2023.09.22 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8994952 2023.09.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8994957 2023.09.22 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8994956 2023.09.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8994954 2023.09.22 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8994955 2023.09.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8994949 2023.09.22 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8994948 2023.09.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8994951 2023.09.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8994950 2023.09.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8994946 2023.09.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8994947 2023.09.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8994945 2023.09.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8994944 2023.09.22 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8990917 2023.09.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8987195 2023.09.20 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans