DRUŻYNA

Drużyna: Michał Rycak. Obserwator: Michał Rycak

Liczba gatunków: 272

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 89 250 82 82 1 13 31 37
2 32 305 102 28 0 14 9 5
3 31 40 129 28 1 6 12 9
4 54 1287 172 51 0 23 25 3
5 55 105 220 54 4 32 18 0
6 10 31 227 10 0 10 0 0
7 2 2 227 2 0 2 0 0
8 22 80 238 20 3 11 5 1
9 61 283 246 41 1 13 16 11
10 36 79 267 30 11 16 3 0
11 8 12 269 8 1 5 1 1
12 6 81 272 6 2 3 0 1
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 14 9298336 2023.12.28 PL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 9252380 2023.12.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9252379 2023.12.09 MZ
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 1 9252378 2023.12.09 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9242186 2023.12.05 MZ
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9232790 2023.12.02 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9213872 2023.11.25 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9204354 2023.11.12 LB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9149429 2023.11.04 ŁD
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9149419 2023.11.04 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 9148926 2023.11.04 ŁD
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 9148925 2023.11.04 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9148924 2023.11.04 ŁD
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9144218 2023.11.02 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9131916 2023.10.29 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 9130438 2023.10.29 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9128240 2023.10.29 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9125003 2023.10.28 MZ
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9120738 2023.10.26 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9120319 2023.10.26 MP
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9110200 2023.10.22 MB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9108295 2023.10.22 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9108213 2023.10.22 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9095749 2023.10.18 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 9095747 2023.10.18 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 18 9095746 2023.10.18 MB
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9095225 2023.10.18 PM
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9080985 2023.10.14 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9079854 2023.10.14 MZ
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9072509 2023.10.12 WM
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9060973 2023.10.09 MZ
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9057774 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9055152 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 9054989 2023.10.08 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9054479 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 9054258 2023.10.08 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9053990 2023.10.08 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9053911 2023.10.08 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9053863 2023.10.08 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 9053859 2023.10.08 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9053858 2023.10.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9053856 2023.10.08 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9053824 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9053768 2023.10.08 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 9053767 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9029746 2023.10.01 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 9029128 2023.10.01 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 9029127 2023.10.01 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9027327 2023.10.01 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9025660 2023.10.01 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 31 8999992 2023.09.24 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8999668 2023.09.24 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8999669 2023.09.24 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8999670 2023.09.24 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8996978 2023.09.23 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8996535 2023.09.23 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8996500 2023.09.23 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8995128 2023.09.23 MZ
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8995094 2023.09.23 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 8995093 2023.09.23 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8950013 2023.09.10 LB
bardzo rzadki żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni 1 8949676 2023.09.10 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8949552 2023.09.10 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8949520 2023.09.10 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8949326 2023.09.10 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8949137 2023.09.10 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8948952 2023.09.10 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8948951 2023.09.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8948950 2023.09.10 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8948866 2023.09.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8948865 2023.09.10 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8948864 2023.09.10 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8948862 2023.09.10 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8948863 2023.09.10 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8948867 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8948861 2023.09.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8948860 2023.09.10 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8948859 2023.09.10 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8948858 2023.09.10 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8948857 2023.09.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8948855 2023.09.10 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8948856 2023.09.10 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8948854 2023.09.10 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8945184 2023.09.09 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8942852 2023.09.08 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8942651 2023.09.08 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 8942310 2023.09.08 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8942311 2023.09.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8942312 2023.09.08 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8941785 2023.09.08 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8941479 2023.09.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8941478 2023.09.08 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8941224 2023.09.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8941225 2023.09.08 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8941305 2023.09.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8938326 2023.09.07 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8932905 2023.09.05 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8932906 2023.09.05 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8932904 2023.09.05 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 8932907 2023.09.05 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 8927677 2023.09.03 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 8927678 2023.09.03 WM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8921730 2023.09.02 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8921595 2023.09.02 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8921518 2023.09.02 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8921519 2023.09.02 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8921482 2023.09.02 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8921483 2023.09.02 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 8919757 2023.09.02 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8919758 2023.09.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8940854 2023.09.02 MB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 8904542 2023.08.28 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8904523 2023.08.28 WM
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 8 8904520 2023.08.28 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 8904522 2023.08.28 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8904521 2023.08.28 WM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8894166 2023.08.26 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8893555 2023.08.26 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8893554 2023.08.26 PM
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8893522 2023.08.26 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8893524 2023.08.26 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8893517 2023.08.26 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8893523 2023.08.26 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8893519 2023.08.26 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8893520 2023.08.26 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8893521 2023.08.26 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8893518 2023.08.26 MB
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 2 8877406 2023.08.20 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8877405 2023.08.20 MP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8847442 2023.08.12 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 17 8846990 2023.08.12 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8846796 2023.08.12 LB
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8846794 2023.08.12 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8808171 2023.07.29 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8808170 2023.07.29 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8684638 2023.06.23 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8657592 2023.06.17 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8657413 2023.06.17 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 9 8656627 2023.06.17 MZ
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8612156 2023.06.08 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8609995 2023.06.08 LB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8608922 2023.06.08 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8606137 2023.06.07 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 11 8602359 2023.06.06 MZ
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8587905 2023.06.04 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8550815 2023.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8547738 2023.05.28 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8547631 2023.05.28 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8520202 2023.05.23 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 3 8515101 2023.05.22 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8511460 2023.05.22 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8511287 2023.05.22 LB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8508519 2023.05.21 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8508518 2023.05.21 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8506101 2023.05.21 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8505350 2023.05.21 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8502531 2023.05.21 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 13 8499550 2023.05.21 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8499499 2023.05.21 LB
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8499276 2023.05.21 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8499261 2023.05.21 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8499248 2023.05.21 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8499214 2023.05.21 LB
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8416811 2023.05.09 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 8412256 2023.05.08 ŁD
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8407523 2023.05.08 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8406956 2023.05.08 ŁD
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8406957 2023.05.08 ŁD
rzadki derkacz, Crex crex 1 8405593 2023.05.08 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8398863 2023.05.07 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8398367 2023.05.07 ŁD
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8398192 2023.05.07 ŁD
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8398191 2023.05.07 ŁD
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8398190 2023.05.07 ŁD
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 8398189 2023.05.07 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8398188 2023.05.07 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8398187 2023.05.07 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 18 8398186 2023.05.07 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8398185 2023.05.07 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8398184 2023.05.07 WP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8398183 2023.05.07 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8398181 2023.05.07 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8398182 2023.05.07 WP
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8398179 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8398180 2023.05.07 WP
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 8398178 2023.05.07 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8398193 2023.05.07 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8373045 2023.05.04 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8372794 2023.05.04 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8372479 2023.05.04 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8372480 2023.05.04 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8372478 2023.05.04 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8372477 2023.05.04 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8357659 2023.05.02 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8357660 2023.05.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8354460 2023.05.02 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8348152 2023.05.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 8347983 2023.05.01 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8347984 2023.05.01 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 8339625 2023.05.01 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8330254 2023.04.30 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 5 8330255 2023.04.30 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8330252 2023.04.30 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8330253 2023.04.30 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8330251 2023.04.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8321450 2023.04.29 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8315118 2023.04.28 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8315106 2023.04.28 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8304856 2023.04.27 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8304854 2023.04.27 ŁD
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8304855 2023.04.27 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8304789 2023.04.27 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8313700 2023.04.27 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8289989 2023.04.24 MZ
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8285583 2023.04.23 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8284432 2023.04.23 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8283981 2023.04.23 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8283982 2023.04.23 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8275111 2023.04.23 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8275113 2023.04.23 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8275087 2023.04.23 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8274343 2023.04.22 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8265595 2023.04.22 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8258359 2023.04.21 LB
rzadki dubelt, Gallinago media 1 8258176 2023.04.21 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8258174 2023.04.21 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8255669 2023.04.20 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8255670 2023.04.20 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8255668 2023.04.20 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8255667 2023.04.20 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8252228 2023.04.20 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8250367 2023.04.20 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8250366 2023.04.20 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 8250365 2023.04.20 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8250364 2023.04.20 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8250363 2023.04.20 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8250362 2023.04.20 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 8250135 2023.04.20 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8228453 2023.04.16 ŁD
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8227857 2023.04.16 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8222628 2023.04.16 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8220196 2023.04.16 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8205721 2023.04.14 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8205699 2023.04.14 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8203970 2023.04.13 ŁD
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8203786 2023.04.13 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8203396 2023.04.13 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8203176 2023.04.13 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8202182 2023.04.13 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8169620 2023.04.09 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8169619 2023.04.09 MZ
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8154032 2023.04.07 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8153926 2023.04.07 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1200 8120251 2023.04.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8113569 2023.03.31 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8107209 2023.03.30 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8089188 2023.03.26 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8089187 2023.03.26 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8088709 2023.03.26 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8079549 2023.03.25 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8079548 2023.03.25 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8076562 2023.03.25 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 8076583 2023.03.25 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8069522 2023.03.24 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8069523 2023.03.24 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8057021 2023.03.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8057020 2023.03.22 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8057016 2023.03.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8057017 2023.03.22 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 8057015 2023.03.22 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8057018 2023.03.22 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8057019 2023.03.22 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8057013 2023.03.22 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8057014 2023.03.22 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8043103 2023.03.19 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8043104 2023.03.19 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8043101 2023.03.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8043102 2023.03.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8024250 2023.03.18 MZ
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8022497 2023.03.18 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8000846 2023.03.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7997268 2023.03.13 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7990672 2023.03.12 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 7953919 2023.03.03 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7953920 2023.03.03 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7936617 2023.02.27 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7932725 2023.02.26 ŁD
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7931472 2023.02.26 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7931284 2023.02.26 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 7930153 2023.02.26 ŁD
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7916814 2023.02.22 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7906970 2023.02.19 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7906108 2023.02.19 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7904428 2023.02.19 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7904395 2023.02.19 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 190 7903887 2023.02.19 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 7903886 2023.02.19 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 7900732 2023.02.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7900731 2023.02.18 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7891916 2023.02.15 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7890597 2023.02.15 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7890343 2023.02.15 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 7890342 2023.02.15 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7887880 2023.02.14 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7887317 2023.02.14 MZ
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7885028 2023.02.13 MZ
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 7882566 2023.02.12 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7878846 2023.02.12 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 7878844 2023.02.12 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7878845 2023.02.12 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7865341 2023.02.08 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7865340 2023.02.08 LB
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 7865119 2023.02.08 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 7865118 2023.02.08 LB
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 7857308 2023.02.05 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7853143 2023.02.05 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7849694 2023.02.04 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 7829742 2023.01.28 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7829559 2023.01.28 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7827063 2023.01.28 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7827064 2023.01.28 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7826813 2023.01.28 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7826814 2023.01.28 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7808542 2023.01.22 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 7807679 2023.01.22 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7807678 2023.01.22 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 3 7807535 2023.01.22 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7807283 2023.01.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7807140 2023.01.22 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7807141 2023.01.22 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 7802695 2023.01.20 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 7802146 2023.01.20 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7801839 2023.01.20 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 7801418 2023.01.20 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 7800956 2023.01.20 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 7781454 2023.01.14 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7781453 2023.01.14 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7778381 2023.01.14 PL
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7775083 2023.01.14 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7770958 2023.01.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7756146 2023.01.08 MZ
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7751645 2023.01.07 ŁD
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7746999 2023.01.06 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7745316 2023.01.06 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7743597 2023.01.06 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7743596 2023.01.06 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 7743595 2023.01.06 ŁD
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 7783509 2023.01.06 ŁD
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 40 7739360 2023.01.04 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7736588 2023.01.03 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7736432 2023.01.03 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7733693 2023.01.02 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 7734574 2023.01.02 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7732318 2023.01.02 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 7732025 2023.01.02 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7731948 2023.01.02 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7731950 2023.01.02 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7731946 2023.01.02 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7731945 2023.01.02 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 7731923 2023.01.02 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7731695 2023.01.02 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 7731675 2023.01.02 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7731417 2023.01.02 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 7731150 2023.01.02 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7731148 2023.01.02 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7731151 2023.01.02 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7731149 2023.01.02 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7731094 2023.01.02 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7731064 2023.01.02 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 3 7731001 2023.01.02 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7730999 2023.01.02 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7730998 2023.01.02 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7731000 2023.01.02 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7731002 2023.01.02 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 7 7730996 2023.01.02 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7730997 2023.01.02 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7731003 2023.01.02 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7724785 2023.01.01 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7724782 2023.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7724783 2023.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7724784 2023.01.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7724443 2023.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7724143 2023.01.01 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7723984 2023.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7723894 2023.01.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7723885 2023.01.01 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7723550 2023.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7723513 2023.01.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7723413 2023.01.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7723412 2023.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7723404 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7723398 2023.01.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 7723399 2023.01.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7723397 2023.01.01 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7723396 2023.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7723330 2023.01.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7723310 2023.01.01 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7723309 2023.01.01 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7723308 2023.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7723307 2023.01.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7723306 2023.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7723259 2023.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7723221 2023.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7723215 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7723214 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7723213 2023.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...