DRUŻYNA

Drużyna: Hajstra. Obserwator: Amadeusz Muszyński

Liczba gatunków: 155

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1233 15202 60 60 0 2 26 32
2 1309 58436 78 72 0 4 28 40
3 3312 14968 91 82 0 4 33 45
4 5448 16196 125 109 0 12 51 46
5 5464 17426 147 120 0 13 61 46
6 5358 23939 150 103 0 12 47 44
7 4607 24529 150 90 0 9 39 42
8 2652 16654 151 92 0 8 40 44
9 2644 15680 152 87 0 5 35 47
10 2254 16749 152 73 0 3 31 39
11 1375 11027 155 65 1 5 23 36
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 9226520 2023.11.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9226519 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9226518 2023.11.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9226517 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9226530 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9226528 2023.11.29 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9226529 2023.11.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 9226527 2023.11.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9226525 2023.11.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9226526 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9226523 2023.11.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9226524 2023.11.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9226522 2023.11.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 9226521 2023.11.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9226536 2023.11.29 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9226535 2023.11.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9226534 2023.11.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9226533 2023.11.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9226532 2023.11.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9226531 2023.11.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9226516 2023.11.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9226515 2023.11.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9226510 2023.11.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9226511 2023.11.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9226509 2023.11.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9226508 2023.11.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9226506 2023.11.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9226505 2023.11.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9226504 2023.11.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9226503 2023.11.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9226502 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9226501 2023.11.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9226500 2023.11.29 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9226499 2023.11.29 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9226498 2023.11.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9226497 2023.11.29 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9226496 2023.11.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9226495 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9226494 2023.11.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9226493 2023.11.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9226492 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9226490 2023.11.29 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9226489 2023.11.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9226488 2023.11.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 9226487 2023.11.29 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9226486 2023.11.29 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9226485 2023.11.29 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9224250 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9223540 2023.11.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9223548 2023.11.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9223547 2023.11.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9223546 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9223545 2023.11.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9223544 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9223543 2023.11.28 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9223542 2023.11.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9223541 2023.11.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9223523 2023.11.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9223522 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9223521 2023.11.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9223520 2023.11.28 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9223519 2023.11.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9223518 2023.11.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9223517 2023.11.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 9223516 2023.11.28 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9223515 2023.11.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9223514 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9223513 2023.11.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9223512 2023.11.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9223511 2023.11.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9223510 2023.11.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9223509 2023.11.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9223508 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9223539 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9223538 2023.11.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9223537 2023.11.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9223536 2023.11.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9223535 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9223534 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 13 9223533 2023.11.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9223532 2023.11.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9223531 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9223530 2023.11.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9223529 2023.11.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9223528 2023.11.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9223527 2023.11.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9223526 2023.11.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9223525 2023.11.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9223524 2023.11.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9223491 2023.11.28 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9223490 2023.11.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9223489 2023.11.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9223488 2023.11.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9223487 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9223486 2023.11.28 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9223485 2023.11.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9223484 2023.11.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9223483 2023.11.28 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9223482 2023.11.28 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9223481 2023.11.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9223480 2023.11.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9223479 2023.11.28 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9223478 2023.11.28 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9223477 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9223507 2023.11.28 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9223506 2023.11.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9223505 2023.11.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9223504 2023.11.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9223503 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9223502 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9223501 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9223500 2023.11.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9223498 2023.11.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9223497 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9223496 2023.11.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9223495 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 9223494 2023.11.28 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9223493 2023.11.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9223459 2023.11.28 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9223458 2023.11.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9223457 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9223456 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9223455 2023.11.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9223454 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9223453 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9223452 2023.11.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9223451 2023.11.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9223450 2023.11.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9223448 2023.11.28 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9223447 2023.11.28 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9223446 2023.11.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9223445 2023.11.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9223444 2023.11.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 150 9223461 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9223460 2023.11.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9223469 2023.11.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9223468 2023.11.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9223467 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9223466 2023.11.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9223465 2023.11.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9223464 2023.11.28 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 9223463 2023.11.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9223462 2023.11.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9223475 2023.11.28 WP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9223474 2023.11.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9223473 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 10 9223472 2023.11.28 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9223471 2023.11.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9223470 2023.11.28 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9223443 2023.11.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9223442 2023.11.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9223441 2023.11.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9223440 2023.11.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9223439 2023.11.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9223438 2023.11.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9223437 2023.11.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9223435 2023.11.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9223434 2023.11.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9223433 2023.11.28 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9223432 2023.11.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9223431 2023.11.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9223430 2023.11.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 9223429 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9223428 2023.11.28 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 9226507 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9221273 2023.11.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9221274 2023.11.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9221272 2023.11.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9221271 2023.11.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9221269 2023.11.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 9221268 2023.11.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9221270 2023.11.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9221267 2023.11.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9221266 2023.11.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9221287 2023.11.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9221285 2023.11.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9221286 2023.11.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9221283 2023.11.27 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9221284 2023.11.27 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9221282 2023.11.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9221281 2023.11.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9221279 2023.11.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 15 9221290 2023.11.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9221289 2023.11.27 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9221288 2023.11.27 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9221278 2023.11.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9221280 2023.11.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 8 9221276 2023.11.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9221277 2023.11.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9221275 2023.11.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9221255 2023.11.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9221253 2023.11.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9221254 2023.11.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9221264 2023.11.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9221263 2023.11.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9221262 2023.11.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9221261 2023.11.27 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9221260 2023.11.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9221259 2023.11.27 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9221258 2023.11.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9221257 2023.11.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9221256 2023.11.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9221252 2023.11.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9221250 2023.11.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9221251 2023.11.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9221242 2023.11.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9221240 2023.11.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 9221239 2023.11.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9221241 2023.11.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9221236 2023.11.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9221237 2023.11.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9221249 2023.11.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9221248 2023.11.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9221247 2023.11.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9221246 2023.11.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9221245 2023.11.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9221244 2023.11.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9221243 2023.11.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9221238 2023.11.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 15 9221235 2023.11.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 9221234 2023.11.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9219244 2023.11.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9219243 2023.11.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 6 9219242 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9219241 2023.11.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9219240 2023.11.26 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 22 9219239 2023.11.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9219238 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9219237 2023.11.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9219236 2023.11.26 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9219235 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 7 9219234 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9219233 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9219218 2023.11.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9219232 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9219231 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9219230 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9219229 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9219228 2023.11.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9219227 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9219226 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9219225 2023.11.26 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9219224 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9219223 2023.11.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 9219222 2023.11.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 9219221 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9219220 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9219219 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9219217 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9219216 2023.11.26 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9219215 2023.11.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9219214 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9219213 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9219211 2023.11.26 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9219210 2023.11.26 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 260 9219209 2023.11.26 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9219208 2023.11.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9219207 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9219206 2023.11.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9219205 2023.11.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9219204 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9219203 2023.11.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9219202 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 9219201 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9214476 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9214475 2023.11.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9214474 2023.11.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9214472 2023.11.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9214473 2023.11.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9214487 2023.11.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9214486 2023.11.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9214485 2023.11.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 6 9214484 2023.11.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9214483 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 30 9214482 2023.11.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 9214481 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 60 9214480 2023.11.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9214479 2023.11.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9214478 2023.11.25 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9214477 2023.11.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9214470 2023.11.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9214469 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 30 9214468 2023.11.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9214467 2023.11.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9214465 2023.11.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9214464 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9214463 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9214462 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9214461 2023.11.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9214460 2023.11.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9214459 2023.11.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9214458 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9214457 2023.11.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9214456 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9214454 2023.11.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9214453 2023.11.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9214452 2023.11.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9214451 2023.11.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9214450 2023.11.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9214449 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9214448 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9214447 2023.11.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9214446 2023.11.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9214444 2023.11.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9214443 2023.11.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9214442 2023.11.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9214441 2023.11.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9214440 2023.11.25 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9214439 2023.11.25 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9209926 2023.11.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9209927 2023.11.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9209925 2023.11.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9209920 2023.11.24 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9209919 2023.11.24 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9209918 2023.11.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9209917 2023.11.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9209916 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9209923 2023.11.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9209922 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9209921 2023.11.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209934 2023.11.24 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9209933 2023.11.24 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9209932 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9209931 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9209930 2023.11.24 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9209929 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9209928 2023.11.24 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9209914 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9209913 2023.11.24 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9209912 2023.11.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 43 9209911 2023.11.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9209910 2023.11.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209909 2023.11.24 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9209908 2023.11.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9209907 2023.11.24 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9209906 2023.11.24 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9209905 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9209904 2023.11.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 9209903 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9209902 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9209901 2023.11.24 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9209900 2023.11.24 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9209899 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9209898 2023.11.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9209897 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9209896 2023.11.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9209895 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9209894 2023.11.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9209893 2023.11.24 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9209892 2023.11.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9209891 2023.11.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9209890 2023.11.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9209889 2023.11.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9209888 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9209887 2023.11.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9209886 2023.11.24 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9209885 2023.11.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 80 9209884 2023.11.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9208596 2023.11.23 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9208597 2023.11.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9208594 2023.11.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9208595 2023.11.23 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9208592 2023.11.23 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 25 9208593 2023.11.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9208603 2023.11.23 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9208602 2023.11.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9208601 2023.11.23 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9208600 2023.11.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 20 9208599 2023.11.23 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 30 9208598 2023.11.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9208590 2023.11.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9208591 2023.11.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9208589 2023.11.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9208588 2023.11.23 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9208581 2023.11.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9208580 2023.11.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9208587 2023.11.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9208586 2023.11.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9208585 2023.11.23 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9208579 2023.11.23 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 15 9208577 2023.11.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9208576 2023.11.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9208578 2023.11.23 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9208584 2023.11.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 10 9208583 2023.11.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9208582 2023.11.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 9206554 2023.11.22 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9206553 2023.11.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9206552 2023.11.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9206551 2023.11.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9206550 2023.11.22 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 9206549 2023.11.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9206548 2023.11.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 80 9206558 2023.11.22 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9206557 2023.11.22 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9206556 2023.11.22 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9206590 2023.11.22 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9206589 2023.11.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9206588 2023.11.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9206587 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9206586 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9206580 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9206579 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9206578 2023.11.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9206577 2023.11.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9206576 2023.11.22 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9206575 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9206570 2023.11.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9206560 2023.11.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9206574 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9206573 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9206572 2023.11.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9206571 2023.11.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9206569 2023.11.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9206568 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9206567 2023.11.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9206566 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9206565 2023.11.22 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9206564 2023.11.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9206563 2023.11.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9206562 2023.11.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9206546 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9206545 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9206544 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9206537 2023.11.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9206535 2023.11.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9206534 2023.11.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9206536 2023.11.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9206532 2023.11.22 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9206543 2023.11.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 9206542 2023.11.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9206541 2023.11.22 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9206540 2023.11.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 9206539 2023.11.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9206538 2023.11.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9206581 2023.11.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9206582 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9206583 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9206584 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9206585 2023.11.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9204664 2023.11.21 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9204662 2023.11.21 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9204661 2023.11.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9204660 2023.11.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9204669 2023.11.21 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9204659 2023.11.21 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9204658 2023.11.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9204668 2023.11.21 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9204667 2023.11.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9204666 2023.11.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9204665 2023.11.21 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 9203003 2023.11.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9203002 2023.11.20 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9203001 2023.11.20 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 9202999 2023.11.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9202998 2023.11.20 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9202997 2023.11.20 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9203006 2023.11.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9203005 2023.11.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9203004 2023.11.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9202996 2023.11.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9202987 2023.11.20 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9202989 2023.11.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9202986 2023.11.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9202985 2023.11.20 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9202995 2023.11.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9202994 2023.11.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9202982 2023.11.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9202988 2023.11.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9202983 2023.11.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9202984 2023.11.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9202980 2023.11.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9202981 2023.11.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 9202993 2023.11.20 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9202992 2023.11.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9202991 2023.11.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9202990 2023.11.20 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9199680 2023.11.19 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9199679 2023.11.19 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9199678 2023.11.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9199677 2023.11.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199676 2023.11.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9199675 2023.11.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9199674 2023.11.19 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9199673 2023.11.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9199672 2023.11.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9199671 2023.11.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9199670 2023.11.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9199669 2023.11.19 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9199668 2023.11.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9199667 2023.11.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9199666 2023.11.19 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9199665 2023.11.19 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 50 9199662 2023.11.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9199663 2023.11.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9194733 2023.11.18 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9194641 2023.11.18 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9194635 2023.11.18 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9194634 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9194633 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9194632 2023.11.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9194631 2023.11.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9194640 2023.11.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9194639 2023.11.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9194638 2023.11.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9194637 2023.11.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9194630 2023.11.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9194629 2023.11.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9194628 2023.11.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9194627 2023.11.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9194626 2023.11.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9194625 2023.11.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9194624 2023.11.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9194623 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9194622 2023.11.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9194621 2023.11.18 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9194620 2023.11.18 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9194619 2023.11.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 46 9194618 2023.11.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9194617 2023.11.18 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 11 9194616 2023.11.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9192300 2023.11.17 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9192299 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9192309 2023.11.17 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9192307 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9192306 2023.11.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 9192305 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9192304 2023.11.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9192303 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9192302 2023.11.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9192301 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9192368 2023.11.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9192367 2023.11.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9192366 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9192365 2023.11.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9192364 2023.11.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9192363 2023.11.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9192362 2023.11.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9192361 2023.11.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9192360 2023.11.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 9192359 2023.11.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 140 9192358 2023.11.17 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9192357 2023.11.17 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9192356 2023.11.17 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9192355 2023.11.17 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9192354 2023.11.17 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9190053 2023.11.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190052 2023.11.16 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9189648 2023.11.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9189650 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9189647 2023.11.16 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9189646 2023.11.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9189649 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9189629 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9189628 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9189627 2023.11.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9189626 2023.11.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9189625 2023.11.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9189624 2023.11.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9189623 2023.11.16 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9189622 2023.11.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9189621 2023.11.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9189620 2023.11.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9189619 2023.11.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9189618 2023.11.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9189617 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9189616 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9189615 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 9189614 2023.11.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9189645 2023.11.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9189644 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9189643 2023.11.16 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9189642 2023.11.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9189641 2023.11.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9189640 2023.11.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9189639 2023.11.16 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9189638 2023.11.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9189637 2023.11.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9189636 2023.11.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9189635 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9189634 2023.11.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9189633 2023.11.16 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9189632 2023.11.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9189631 2023.11.16 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9189630 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9189613 2023.11.16 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9189612 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9189611 2023.11.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9189610 2023.11.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9189609 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9189608 2023.11.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 9189607 2023.11.16 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 15 9189606 2023.11.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9189605 2023.11.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 9189604 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9189603 2023.11.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9189602 2023.11.16 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9189601 2023.11.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9189600 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9189599 2023.11.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9189597 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9189596 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9189595 2023.11.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9189594 2023.11.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9189593 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9189592 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9189591 2023.11.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9189590 2023.11.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9189589 2023.11.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9189588 2023.11.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9189587 2023.11.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9189586 2023.11.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9189585 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9189584 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9189583 2023.11.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9189582 2023.11.16 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9189581 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9189580 2023.11.16 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9189579 2023.11.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9189578 2023.11.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9189577 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9189576 2023.11.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 9189575 2023.11.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9189574 2023.11.16 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9189573 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9189572 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9189571 2023.11.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9189570 2023.11.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9189569 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9189568 2023.11.16 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9189567 2023.11.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9188250 2023.11.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9188249 2023.11.15 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9188248 2023.11.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9188247 2023.11.15 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9188231 2023.11.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9188246 2023.11.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9188245 2023.11.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9188244 2023.11.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9188243 2023.11.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 90 9188242 2023.11.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9188233 2023.11.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9188232 2023.11.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9188241 2023.11.15 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9188240 2023.11.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9188239 2023.11.15 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9188238 2023.11.15 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9188237 2023.11.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9188236 2023.11.15 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9188235 2023.11.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 9188234 2023.11.15 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9187304 2023.11.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9187303 2023.11.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9187302 2023.11.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9187301 2023.11.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9187300 2023.11.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9187299 2023.11.14 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9187297 2023.11.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9187296 2023.11.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9187295 2023.11.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9187294 2023.11.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 9187293 2023.11.14 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 9187292 2023.11.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9187291 2023.11.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9187290 2023.11.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9187289 2023.11.14 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9187288 2023.11.14 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9187287 2023.11.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9187286 2023.11.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 9187285 2023.11.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9187284 2023.11.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9187283 2023.11.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9187282 2023.11.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9185130 2023.11.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 13 9185129 2023.11.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9185128 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9185127 2023.11.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9185126 2023.11.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9185125 2023.11.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9185124 2023.11.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9185123 2023.11.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9185122 2023.11.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9185121 2023.11.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 9185120 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9185119 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9185137 2023.11.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9185136 2023.11.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9185135 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9185134 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9185133 2023.11.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9185132 2023.11.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9185116 2023.11.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9185115 2023.11.13 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9185114 2023.11.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9185113 2023.11.13 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 40 9185112 2023.11.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9185111 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9185110 2023.11.13 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9185131 2023.11.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9182413 2023.11.12 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 15 9182412 2023.11.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9182411 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9182417 2023.11.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9182418 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9182431 2023.11.12 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9182430 2023.11.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 12 9182429 2023.11.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9182428 2023.11.12 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9182427 2023.11.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9182426 2023.11.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9182425 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9182424 2023.11.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9182423 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9182422 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9182421 2023.11.12 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 25 9182420 2023.11.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9182419 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9182410 2023.11.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9182409 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9182408 2023.11.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9182407 2023.11.12 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9182406 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9182405 2023.11.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9182404 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9182403 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9182402 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9182400 2023.11.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9182399 2023.11.12 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9182398 2023.11.12 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9182397 2023.11.12 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9182396 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9182395 2023.11.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9182394 2023.11.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 9182393 2023.11.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9182392 2023.11.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9182391 2023.11.12 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9182390 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9182389 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9182388 2023.11.12 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9182387 2023.11.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9182386 2023.11.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9182385 2023.11.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9182384 2023.11.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9182383 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9182381 2023.11.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9182380 2023.11.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9182379 2023.11.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9182378 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9182377 2023.11.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9182376 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9182375 2023.11.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9182374 2023.11.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9182364 2023.11.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9182363 2023.11.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9182362 2023.11.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9182361 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9182360 2023.11.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9182371 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9182370 2023.11.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9182369 2023.11.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9182368 2023.11.12 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9182367 2023.11.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9182366 2023.11.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9182365 2023.11.12 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9177390 2023.11.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9177389 2023.11.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9177388 2023.11.11 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9177387 2023.11.11 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9177386 2023.11.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9177385 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9177384 2023.11.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 25 9177383 2023.11.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9177382 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9177381 2023.11.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9177380 2023.11.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9177379 2023.11.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9179566 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 9179565 2023.11.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9179564 2023.11.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9179563 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 20 9179562 2023.11.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9179561 2023.11.11 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9179560 2023.11.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9179559 2023.11.11 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9179558 2023.11.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9179557 2023.11.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9179556 2023.11.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9179555 2023.11.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9179554 2023.11.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9179553 2023.11.11 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9179552 2023.11.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9179551 2023.11.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9179760 2023.11.11 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9179759 2023.11.11 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9179758 2023.11.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9179757 2023.11.11 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9179756 2023.11.11 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9179755 2023.11.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9179754 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9179753 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 20 9179752 2023.11.11 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9179751 2023.11.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9179750 2023.11.11 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9179746 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9179749 2023.11.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9179748 2023.11.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9179747 2023.11.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9171820 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9171819 2023.11.10 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9171818 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9171817 2023.11.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9171816 2023.11.10 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9171815 2023.11.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9171814 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9171813 2023.11.10 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9171812 2023.11.10 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9171824 2023.11.10 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9171823 2023.11.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9171822 2023.11.10 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9171821 2023.11.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9171810 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9171809 2023.11.10 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9171808 2023.11.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9171807 2023.11.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9171806 2023.11.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9171805 2023.11.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9171804 2023.11.10 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9171803 2023.11.10 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9171802 2023.11.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9171801 2023.11.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9171800 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9171799 2023.11.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9171798 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9171797 2023.11.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9171796 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9171795 2023.11.10 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9168776 2023.11.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9168775 2023.11.09 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9168779 2023.11.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9168778 2023.11.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 9168777 2023.11.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9168792 2023.11.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9168791 2023.11.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9168790 2023.11.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9168789 2023.11.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9168788 2023.11.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9168787 2023.11.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9168786 2023.11.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9168785 2023.11.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9168784 2023.11.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9168783 2023.11.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9168782 2023.11.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9168781 2023.11.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9168780 2023.11.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9168774 2023.11.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9168773 2023.11.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9168772 2023.11.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9168771 2023.11.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9168770 2023.11.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9168769 2023.11.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9168768 2023.11.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9168767 2023.11.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9168766 2023.11.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9168765 2023.11.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9168764 2023.11.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9168763 2023.11.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9168762 2023.11.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9168761 2023.11.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9168760 2023.11.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9165990 2023.11.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9165989 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9165689 2023.11.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9165688 2023.11.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9165687 2023.11.08 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9165686 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9165685 2023.11.08 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9165684 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9165683 2023.11.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9165682 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 7 9165681 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9165680 2023.11.08 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 9165679 2023.11.08 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 9165678 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9165705 2023.11.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 9165704 2023.11.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9165703 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9165702 2023.11.08 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9165701 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9165700 2023.11.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9165691 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9165690 2023.11.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9165699 2023.11.08 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9165698 2023.11.08 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9165697 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9165696 2023.11.08 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9165695 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9165694 2023.11.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9165693 2023.11.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9165692 2023.11.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9165676 2023.11.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 9165675 2023.11.08 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9165674 2023.11.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9165673 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9165672 2023.11.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9165671 2023.11.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9165670 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9165669 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9165668 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9165667 2023.11.08 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9165666 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9165665 2023.11.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9165664 2023.11.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9165677 2023.11.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9165661 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 200 9165660 2023.11.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9165659 2023.11.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9165658 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9165657 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 9165656 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9165655 2023.11.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9165654 2023.11.08 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9165653 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9165650 2023.11.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9165652 2023.11.08 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9165651 2023.11.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9165649 2023.11.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9165648 2023.11.08 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9165647 2023.11.08 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9165646 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9164039 2023.11.07 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9164037 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9164036 2023.11.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 9164035 2023.11.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9161315 2023.11.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9161316 2023.11.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9161319 2023.11.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9161318 2023.11.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9161317 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9161314 2023.11.06 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9161313 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9161312 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9161311 2023.11.06 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9161310 2023.11.06 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9161309 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9161308 2023.11.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9161307 2023.11.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9161306 2023.11.06 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9161305 2023.11.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9161304 2023.11.06 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9161303 2023.11.06 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9161302 2023.11.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9161301 2023.11.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9161300 2023.11.06 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 9161299 2023.11.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9161298 2023.11.06 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9161297 2023.11.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9161296 2023.11.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9161295 2023.11.06 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9161294 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9161293 2023.11.06 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9157880 2023.11.05 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9157881 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9156856 2023.11.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9156869 2023.11.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9156868 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9156867 2023.11.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9156866 2023.11.05 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9156865 2023.11.05 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9156864 2023.11.05 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9156863 2023.11.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9156862 2023.11.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9156861 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9156860 2023.11.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9156859 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9156858 2023.11.05 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9156857 2023.11.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 9156855 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9156854 2023.11.05 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9156853 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9156852 2023.11.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9156851 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9156850 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9156849 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9156848 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9156847 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9156846 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9156845 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9156844 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9156843 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9156842 2023.11.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9156841 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9156840 2023.11.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9157079 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9157078 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9157077 2023.11.05 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9157088 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 13 9157087 2023.11.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9157086 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9157085 2023.11.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9157084 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9157083 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9157082 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9157081 2023.11.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9157080 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9157076 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9157075 2023.11.05 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 13 9157074 2023.11.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9157073 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9157072 2023.11.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9157071 2023.11.05 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 30 9157070 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9157069 2023.11.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9157068 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9157067 2023.11.05 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9157066 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9157065 2023.11.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9157064 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9157063 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9157062 2023.11.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9157061 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9157060 2023.11.05 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9157059 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9157058 2023.11.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9157057 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9156839 2023.11.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9156838 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 20 9156837 2023.11.05 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9156836 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 72 9156835 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9156834 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9156833 2023.11.05 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9156832 2023.11.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9156831 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9156830 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9156829 2023.11.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9156828 2023.11.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9156827 2023.11.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 130 9156826 2023.11.05 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9156825 2023.11.05 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9156824 2023.11.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9156823 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 200 9156822 2023.11.05 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9156821 2023.11.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9156820 2023.11.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9156819 2023.11.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9156818 2023.11.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9156817 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 20 9156816 2023.11.05 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9156815 2023.11.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9156814 2023.11.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9156813 2023.11.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9156812 2023.11.05 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 9156811 2023.11.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9156810 2023.11.05 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9156809 2023.11.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9156808 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9156807 2023.11.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9156806 2023.11.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9156805 2023.11.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 9156804 2023.11.05 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 25 9156803 2023.11.05 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9156802 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9156801 2023.11.05 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9156800 2023.11.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9156799 2023.11.05 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9156798 2023.11.05 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9156797 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9156796 2023.11.05 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9156795 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9156794 2023.11.05 WP