DRUŻYNA

Drużyna: Kacper Mikulski. Obserwator: Kacper Mikulski

Liczba gatunków: 254

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 338 31064 120 120 1 32 46 41
2 14 303 126 14 0 4 1 9
3 223 11188 151 93 1 17 36 39
4 370 4717 193 131 0 22 60 49
5 644 1890 226 133 2 33 54 44
6 531 1139 234 110 0 22 49 39
7 173 2205 237 96 0 15 41 40
8 540 13054 247 130 0 32 53 45
9 271 3539 248 80 0 9 31 40
10 210 1813 250 68 2 6 27 33
11 54 422 252 41 2 13 13 13
12 78 4892 254 58 1 10 22 25
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9303372 2023.12.29 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 900 9303379 2023.12.29 ŁD
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9303378 2023.12.29 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9303376 2023.12.29 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 9303373 2023.12.29 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1400 9303375 2023.12.29 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9303371 2023.12.29 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9303374 2023.12.29 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9303377 2023.12.29 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9282448 2023.12.20 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9282446 2023.12.20 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9282449 2023.12.20 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9282447 2023.12.20 ŁD
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9271580 2023.12.16 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9271582 2023.12.16 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9271581 2023.12.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9267587 2023.12.13 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9265971 2023.12.13 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9265973 2023.12.13 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9265977 2023.12.13 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9265978 2023.12.13 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9265976 2023.12.13 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 9265972 2023.12.13 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9265974 2023.12.13 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9265979 2023.12.13 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9265975 2023.12.13 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9257149 2023.12.10 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9257148 2023.12.10 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 25 9256314 2023.12.10 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9256219 2023.12.10 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9256216 2023.12.10 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9256218 2023.12.10 ŁD
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9256194 2023.12.10 ŁD
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9256189 2023.12.10 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 9256193 2023.12.10 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 250 9256217 2023.12.10 ŁD
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9256299 2023.12.10 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9256220 2023.12.10 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 350 9256182 2023.12.09 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9251851 2023.12.08 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9251879 2023.12.08 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9251852 2023.12.08 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9251853 2023.12.08 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9251875 2023.12.08 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9251871 2023.12.08 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9251872 2023.12.08 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 8 9251868 2023.12.08 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 5 9251859 2023.12.08 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9251858 2023.12.08 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9251861 2023.12.08 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9251864 2023.12.08 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9251865 2023.12.08 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 9251873 2023.12.08 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9251878 2023.12.08 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 10 9251846 2023.12.08 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 9251845 2023.12.08 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9251874 2023.12.08 ŁD
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9251844 2023.12.08 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9251849 2023.12.08 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9251856 2023.12.08 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9251877 2023.12.08 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9251876 2023.12.08 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 9251866 2023.12.08 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 25 9251867 2023.12.08 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9251855 2023.12.08 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 9251869 2023.12.08 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9251854 2023.12.08 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 40 9251847 2023.12.08 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9251862 2023.12.08 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 9251848 2023.12.08 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9251863 2023.12.08 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9251860 2023.12.08 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9251870 2023.12.08 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 9247246 2023.12.06 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9235543 2023.12.02 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9235541 2023.12.02 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 9235540 2023.12.02 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9235542 2023.12.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 55 9217369 2023.11.26 ŁD
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 9217373 2023.11.26 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9217344 2023.11.26 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9217345 2023.11.26 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9217294 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9217289 2023.11.26 ŁD
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9217370 2023.11.26 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9217293 2023.11.26 ŁD
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9217372 2023.11.26 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9217327 2023.11.26 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9217368 2023.11.26 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9217343 2023.11.26 ŁD
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9217390 2023.11.26 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 15 9217416 2023.11.26 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9217417 2023.11.26 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 5 9219500 2023.11.26 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 20 9217421 2023.11.26 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9217418 2023.11.26 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9217420 2023.11.26 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9217419 2023.11.26 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 9213167 2023.11.25 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9213164 2023.11.25 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9213172 2023.11.25 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9213170 2023.11.25 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 5 9213171 2023.11.25 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9213173 2023.11.25 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9213166 2023.11.25 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 9213168 2023.11.25 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9213169 2023.11.25 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9213165 2023.11.25 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9187635 2023.11.15 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9187632 2023.11.15 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 8 9187634 2023.11.15 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9187633 2023.11.15 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9186798 2023.11.14 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9185478 2023.11.12 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9185475 2023.11.12 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 52 9185502 2023.11.12 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9185476 2023.11.12 ŁD
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9186808 2023.11.12 ŁD
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9185484 2023.11.12 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9185482 2023.11.12 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9185480 2023.11.12 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9185477 2023.11.12 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9185491 2023.11.12 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 9186795 2023.11.11 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9186799 2023.11.11 ŁD
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9186796 2023.11.11 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9186797 2023.11.11 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9185499 2023.11.10 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9185498 2023.11.10 ŁD
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9185495 2023.11.03 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9185496 2023.11.03 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9185494 2023.11.03 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9136701 2023.10.30 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9136700 2023.10.30 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9136702 2023.10.30 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9136684 2023.10.30 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9136683 2023.10.30 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9136698 2023.10.30 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9136697 2023.10.30 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9136696 2023.10.30 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9136695 2023.10.30 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9136694 2023.10.30 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9136693 2023.10.30 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9136692 2023.10.30 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 9136691 2023.10.30 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9136690 2023.10.30 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9136689 2023.10.30 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 2 9136687 2023.10.30 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9136686 2023.10.30 ŁD
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9136804 2023.10.30 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9136803 2023.10.30 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9136802 2023.10.30 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9136801 2023.10.30 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 9136800 2023.10.30 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9136799 2023.10.30 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9136798 2023.10.30 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9136797 2023.10.30 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9136796 2023.10.30 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9136795 2023.10.30 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9136794 2023.10.30 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9136793 2023.10.30 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9136792 2023.10.30 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9136791 2023.10.30 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9136790 2023.10.30 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9136789 2023.10.30 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9136772 2023.10.30 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9136771 2023.10.30 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9136770 2023.10.30 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9136769 2023.10.30 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9136768 2023.10.30 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9136767 2023.10.30 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 9136766 2023.10.30 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9136765 2023.10.30 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9136764 2023.10.30 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9136763 2023.10.30 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9136762 2023.10.30 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9136761 2023.10.30 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9136760 2023.10.30 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9136759 2023.10.30 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 9136758 2023.10.30 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9136788 2023.10.30 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9136787 2023.10.30 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9136786 2023.10.30 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9136785 2023.10.30 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9136784 2023.10.30 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9136783 2023.10.30 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 6 9136782 2023.10.30 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9136781 2023.10.30 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9136780 2023.10.30 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9136779 2023.10.30 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9136778 2023.10.30 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9136777 2023.10.30 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9136774 2023.10.30 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9136773 2023.10.30 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9136682 2023.10.30 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9136681 2023.10.30 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9136680 2023.10.30 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9136679 2023.10.30 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9136678 2023.10.30 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9136677 2023.10.30 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9136676 2023.10.30 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9136675 2023.10.30 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9136674 2023.10.30 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9136673 2023.10.30 ŁD
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9136672 2023.10.30 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9136670 2023.10.30 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9136669 2023.10.30 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9136667 2023.10.30 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9136668 2023.10.30 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 4 9136666 2023.10.30 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9136665 2023.10.30 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9136662 2023.10.30 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9136661 2023.10.30 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9136663 2023.10.30 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9136660 2023.10.30 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9136659 2023.10.30 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9136658 2023.10.30 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9136654 2023.10.30 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9136657 2023.10.30 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9136652 2023.10.30 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9136653 2023.10.30 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9136655 2023.10.30 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9136656 2023.10.30 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9136651 2023.10.30 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9136704 2023.10.30 ŁD
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 9185497 2023.10.30 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9145743 2023.10.29 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9145742 2023.10.29 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9145744 2023.10.29 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9145741 2023.10.29 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9145739 2023.10.29 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9145740 2023.10.29 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9116830 2023.10.24 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9116829 2023.10.24 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9107412 2023.10.21 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 6 9103657 2023.10.21 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9103656 2023.10.21 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9103653 2023.10.21 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9103655 2023.10.21 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9103654 2023.10.21 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 6 9103652 2023.10.21 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9103651 2023.10.21 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9103647 2023.10.20 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9103646 2023.10.20 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9103649 2023.10.18 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9103648 2023.10.18 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9103650 2023.10.18 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9103645 2023.10.18 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9076872 2023.10.13 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9076884 2023.10.13 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9076883 2023.10.13 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9076882 2023.10.13 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9076881 2023.10.13 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9076880 2023.10.13 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9076879 2023.10.13 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9076878 2023.10.13 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9076877 2023.10.13 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9076876 2023.10.13 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9076875 2023.10.13 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9076873 2023.10.13 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9076871 2023.10.13 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9076870 2023.10.13 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9076869 2023.10.13 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9076868 2023.10.13 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9076867 2023.10.13 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9076866 2023.10.13 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9076865 2023.10.13 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9076864 2023.10.13 ŁD
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9076863 2023.10.13 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9076862 2023.10.13 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9076860 2023.10.13 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9076859 2023.10.13 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9076858 2023.10.13 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9076857 2023.10.13 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9076856 2023.10.13 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9076897 2023.10.13 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9076908 2023.10.13 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 15 9076899 2023.10.13 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9076905 2023.10.13 ŁD
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9076907 2023.10.13 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9076906 2023.10.13 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9076898 2023.10.13 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9076900 2023.10.13 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9076904 2023.10.13 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9076901 2023.10.13 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9076902 2023.10.13 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9076903 2023.10.13 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9073176 2023.10.11 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 9073178 2023.10.11 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9073201 2023.10.11 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9073189 2023.10.11 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9073204 2023.10.11 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9073200 2023.10.11 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 9073191 2023.10.11 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9073188 2023.10.11 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9073207 2023.10.11 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9073208 2023.10.11 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 8 9073197 2023.10.11 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 9073196 2023.10.11 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9073206 2023.10.11 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9073198 2023.10.11 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9073199 2023.10.11 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9073205 2023.10.11 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9073195 2023.10.11 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9073202 2023.10.11 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9073203 2023.10.11 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 5 9073185 2023.10.11 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9073184 2023.10.11 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9073186 2023.10.11 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9073187 2023.10.11 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9073192 2023.10.11 ŁD
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 9073194 2023.10.11 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 25 9073190 2023.10.11 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9073180 2023.10.11 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9073179 2023.10.11 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 9073182 2023.10.11 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9073181 2023.10.11 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9073193 2023.10.11 ŁD
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9073224 2023.10.08 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9073223 2023.10.08 ŁD
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9073244 2023.10.08 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9049199 2023.10.06 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9049197 2023.10.06 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9048910 2023.10.06 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9045809 2023.10.03 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9045810 2023.10.03 ŁD
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9045835 2023.10.03 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9035307 2023.10.01 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9035309 2023.10.01 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9035301 2023.10.01 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9035317 2023.10.01 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9035318 2023.10.01 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 9035302 2023.10.01 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9035316 2023.10.01 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9035305 2023.10.01 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 9035306 2023.10.01 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 25 9035303 2023.10.01 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9035304 2023.10.01 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 9035319 2023.10.01 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9035312 2023.10.01 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 9035310 2023.10.01 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9035311 2023.10.01 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9035314 2023.09.30 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9035313 2023.09.30 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9035320 2023.09.30 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9035315 2023.09.29 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9017487 2023.09.28 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9017484 2023.09.28 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9017482 2023.09.28 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 9017485 2023.09.28 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9017486 2023.09.28 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9017483 2023.09.28 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9017481 2023.09.28 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9017480 2023.09.28 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9017479 2023.09.28 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9017477 2023.09.28 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9017478 2023.09.28 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9017476 2023.09.28 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9016891 2023.09.26 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9016889 2023.09.26 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 7 9016888 2023.09.26 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9016887 2023.09.26 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9016886 2023.09.26 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9016885 2023.09.26 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 9016884 2023.09.26 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9016882 2023.09.26 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9016883 2023.09.26 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9016881 2023.09.26 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003770 2023.09.24 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9003768 2023.09.24 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9003767 2023.09.24 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9003766 2023.09.24 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9003765 2023.09.24 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9003764 2023.09.24 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9003762 2023.09.24 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9003760 2023.09.24 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9003757 2023.09.24 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9003754 2023.09.24 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9003755 2023.09.24 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9003753 2023.09.24 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9003746 2023.09.24 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9003743 2023.09.24 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9003745 2023.09.24 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9003738 2023.09.24 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9003739 2023.09.24 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9003732 2023.09.24 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9003731 2023.09.24 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9003761 2023.09.24 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9003759 2023.09.24 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9003756 2023.09.24 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 9003752 2023.09.24 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9003751 2023.09.24 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9003750 2023.09.24 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9003747 2023.09.24 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 12 9003749 2023.09.24 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9003748 2023.09.24 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9003742 2023.09.24 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9003744 2023.09.24 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9003740 2023.09.24 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9003735 2023.09.24 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 9003737 2023.09.24 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9003734 2023.09.24 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9003733 2023.09.24 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9003724 2023.09.24 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 9003728 2023.09.24 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9003725 2023.09.24 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9003723 2023.09.24 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 10 9003716 2023.09.24 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9003718 2023.09.24 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 5 9003772 2023.09.24 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 5 9003774 2023.09.24 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9003775 2023.09.24 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9003771 2023.09.24 ŁD
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9003769 2023.09.24 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9003719 2023.09.23 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9003727 2023.09.23 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9003722 2023.09.23 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9003721 2023.09.23 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9003717 2023.09.23 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 4 9003720 2023.09.23 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 10 9003729 2023.09.23 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 22 9003715 2023.09.23 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9003776 2023.09.23 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9003726 2023.09.23 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8994166 2023.09.22 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8994164 2023.09.22 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8994165 2023.09.22 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8994163 2023.09.22 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 8994161 2023.09.22 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 6 8994162 2023.09.22 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8994160 2023.09.22 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8992790 2023.09.22 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8983958 2023.09.19 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8983959 2023.09.19 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8983954 2023.09.19 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8983956 2023.09.19 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 8983955 2023.09.19 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8983957 2023.09.19 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8983950 2023.09.19 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8983949 2023.09.19 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8983953 2023.09.19 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8983952 2023.09.19 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8983948 2023.09.19 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8983951 2023.09.19 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8983946 2023.09.19 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 10 8983947 2023.09.19 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8983944 2023.09.19 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8983945 2023.09.19 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8983943 2023.09.19 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8983942 2023.09.19 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8980116 2023.09.18 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8980115 2023.09.18 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 8980114 2023.09.18 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8980111 2023.09.18 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8980112 2023.09.18 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 8980110 2023.09.18 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8980109 2023.09.18 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8980108 2023.09.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8980113 2023.09.18 ŁD
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8983960 2023.09.17 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8983961 2023.09.17 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8971340 2023.09.16 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8967492 2023.09.15 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8967493 2023.09.15 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8967494 2023.09.15 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8967488 2023.09.15 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8967491 2023.09.15 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8967489 2023.09.15 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 4 8967490 2023.09.15 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8964755 2023.09.14 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8964776 2023.09.14 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8964778 2023.09.14 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8964758 2023.09.14 ŁD
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8964777 2023.09.14 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8964773 2023.09.14 ŁD
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8964753 2023.09.14 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 8964754 2023.09.14 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8964775 2023.09.14 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 8964757 2023.09.14 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8964774 2023.09.14 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8964779 2023.09.14 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8964769 2023.09.14 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8964762 2023.09.14 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8964763 2023.09.14 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8964764 2023.09.14 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8964771 2023.09.14 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8964772 2023.09.14 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8964759 2023.09.14 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8964760 2023.09.14 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8964768 2023.09.14 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8964761 2023.09.14 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8964756 2023.09.14 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 8964770 2023.09.14 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8964767 2023.09.14 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8964766 2023.09.14 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8963248 2023.09.13 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8963247 2023.09.13 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8963246 2023.09.13 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8963250 2023.09.13 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8963249 2023.09.13 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8963244 2023.09.13 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8963245 2023.09.13 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8963242 2023.09.13 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8963243 2023.09.13 ŁD
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8963238 2023.09.13 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8963241 2023.09.13 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8963236 2023.09.13 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8963240 2023.09.13 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8963235 2023.09.13 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8963239 2023.09.13 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8963232 2023.09.13 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8963234 2023.09.13 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 8963233 2023.09.13 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 8963230 2023.09.13 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8963231 2023.09.13 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8963229 2023.09.13 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8963251 2023.09.13 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8960949 2023.09.11 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8960954 2023.09.11 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8960952 2023.09.11 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8960947 2023.09.11 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8960953 2023.09.11 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8960951 2023.09.10 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8960946 2023.09.10 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8960945 2023.09.10 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8960944 2023.09.10 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8960950 2023.09.10 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8960948 2023.09.10 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8960942 2023.09.10 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8960943 2023.09.10 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8949143 2023.09.10 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8949141 2023.09.10 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8949140 2023.09.10 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8949142 2023.09.10 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8949139 2023.09.10 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8940584 2023.09.07 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8940583 2023.09.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8940582 2023.09.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8940581 2023.09.07 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8940580 2023.09.07 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8933791 2023.09.04 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8933787 2023.09.04 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8933790 2023.09.04 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8933789 2023.09.04 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8933786 2023.09.04 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8933785 2023.09.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8933784 2023.09.04 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8933788 2023.09.04 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8933783 2023.09.04 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8933781 2023.09.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8933782 2023.09.04 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8933780 2023.09.04 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8933779 2023.09.04 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8933778 2023.09.04 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8933763 2023.09.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8933766 2023.09.04 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8933765 2023.09.04 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8933764 2023.09.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8933768 2023.09.04 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8933769 2023.09.04 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8933767 2023.09.04 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8933775 2023.09.04 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 3 8933772 2023.09.04 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8933771 2023.09.04 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8933773 2023.09.04 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8933776 2023.09.04 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8933770 2023.09.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8933774 2023.09.04 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8933777 2023.09.04 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8929992 2023.09.03 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8929991 2023.09.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8929988 2023.09.03 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8929987 2023.09.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8929990 2023.09.03 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8929989 2023.09.03 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8929983 2023.09.03 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8929984 2023.09.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8929985 2023.09.03 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 8929986 2023.09.03 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8922973 2023.09.02 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 8922974 2023.09.02 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8922972 2023.09.02 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8922969 2023.09.02 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8922970 2023.09.02 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8922967 2023.09.02 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 8922968 2023.09.02 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 8922963 2023.09.02 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8922964 2023.09.02 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1700 8922965 2023.09.02 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8922966 2023.09.02 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 70 8922962 2023.09.02 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8920591 2023.09.02 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8920391 2023.09.01 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8920389 2023.09.01 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8920390 2023.09.01 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8920388 2023.09.01 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8920387 2023.09.01 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8920376 2023.09.01 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8920372 2023.09.01 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8920374 2023.09.01 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8920375 2023.09.01 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8920369 2023.09.01 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 8920371 2023.09.01 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8920366 2023.09.01 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8920373 2023.09.01 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8920364 2023.09.01 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8920370 2023.09.01 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8920367 2023.09.01 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8920363 2023.09.01 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8920368 2023.09.01 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8920365 2023.09.01 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8920361 2023.09.01 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8920362 2023.09.01 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8913733 2023.08.31 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8913736 2023.08.31 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8913732 2023.08.31 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8913735 2023.08.31 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8913731 2023.08.31 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8913730 2023.08.31 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8913729 2023.08.31 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8913727 2023.08.31 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8913726 2023.08.31 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 8913728 2023.08.31 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8913725 2023.08.31 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 8913724 2023.08.31 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 8911682 2023.08.29 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 8911681 2023.08.29 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8911679 2023.08.29 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8911676 2023.08.29 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8911680 2023.08.29 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8911675 2023.08.29 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8911677 2023.08.29 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8911674 2023.08.29 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8911678 2023.08.29 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8911672 2023.08.29 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 8911673 2023.08.29 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8911671 2023.08.29 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 7 8911670 2023.08.29 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8904619 2023.08.28 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8904624 2023.08.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 8904603 2023.08.28 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 8904609 2023.08.28 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8904637 2023.08.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8904631 2023.08.28 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8904651 2023.08.28 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8904644 2023.08.28 ŁD
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8904618 2023.08.28 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1850 8904605 2023.08.28 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 8904626 2023.08.28 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8904648 2023.08.28 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8904639 2023.08.28 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8904638 2023.08.28 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8904615 2023.08.28 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 8904607 2023.08.28 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8904636 2023.08.28 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8904645 2023.08.28 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 50 8904602 2023.08.28 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8904617 2023.08.28 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8904629 2023.08.28 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8904630 2023.08.28 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8904628 2023.08.28 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8904642 2023.08.28 ŁD
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8904641 2023.08.28 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8904620 2023.08.28 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8904614 2023.08.28 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8904611 2023.08.28 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8904643 2023.08.28 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8904640 2023.08.28 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8904632 2023.08.28 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8904613 2023.08.28 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 12 8904612 2023.08.28 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8904606 2023.08.28 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 9 8904610 2023.08.28 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8904616 2023.08.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2600 8904604 2023.08.28 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8904625 2023.08.28 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8904621 2023.08.28 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8904627 2023.08.28 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 8904608 2023.08.28 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8904622 2023.08.28 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 35 8904635 2023.08.28 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8904633 2023.08.28 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8897128 2023.08.27 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8897107 2023.08.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8897134 2023.08.27 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8897133 2023.08.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8897129 2023.08.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8897119 2023.08.27 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 8897104 2023.08.27 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8897122 2023.08.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8897135 2023.08.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8897132 2023.08.27 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8897117 2023.08.27 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8897116 2023.08.27 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8897124 2023.08.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8897108 2023.08.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 8897123 2023.08.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8897136 2023.08.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 8897109 2023.08.27 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8897130 2023.08.27 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8897137 2023.08.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8897126 2023.08.27 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 8897105 2023.08.27 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 8897110 2023.08.27 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 14 8897102 2023.08.27 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8897127 2023.08.27 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8897125 2023.08.27 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 13 8897118 2023.08.27 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8897131 2023.08.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 8897114 2023.08.27 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 8897112 2023.08.27 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 8897111 2023.08.27 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 8897113 2023.08.27 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8897115 2023.08.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 8897103 2023.08.27 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 8897120 2023.08.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 8897121 2023.08.27 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8896988 2023.08.26 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8893062 2023.08.25 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8893063 2023.08.25 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8886650 2023.08.23 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8886647 2023.08.23 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8886652 2023.08.23 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8886649 2023.08.23 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 8 8886648 2023.08.23 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8886646 2023.08.23 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8886644 2023.08.23 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8886645 2023.08.23 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8886641 2023.08.23 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8886642 2023.08.23 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8886643 2023.08.23 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 8886639 2023.08.23 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 6 8886640 2023.08.23 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8886637 2023.08.23 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8886638 2023.08.23 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8885233 2023.08.23 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8886673 2023.08.23 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8886666 2023.08.23 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8886667 2023.08.23 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 8886656 2023.08.23 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8886668 2023.08.23 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8886660 2023.08.23 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8886669 2023.08.23 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 650 8886655 2023.08.23 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8886662 2023.08.23 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 8886653 2023.08.23 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 70 8886654 2023.08.23 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 16 8886657 2023.08.23 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8886670 2023.08.23 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 8886664 2023.08.23 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8886671 2023.08.23 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8886659 2023.08.23 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8886661 2023.08.23 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8886672 2023.08.23 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8886665 2023.08.23 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 8886658 2023.08.23 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8886663 2023.08.23 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8884792 2023.08.22 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8884791 2023.08.22 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8884790 2023.08.22 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8884816 2023.08.22 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8884815 2023.08.22 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8884814 2023.08.22 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8884826 2023.08.22 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8884812 2023.08.22 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8884813 2023.08.22 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8884811 2023.08.22 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8884767 2023.08.22 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8884766 2023.08.22 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 8884765 2023.08.22 ŁD
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8884776 2023.08.22 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8884768 2023.08.22 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8884764 2023.08.22 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8884821 2023.08.22 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8884785 2023.08.22 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8884818 2023.08.22 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8884784 2023.08.22 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8884820 2023.08.22 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 5 8884758 2023.08.22 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8884762 2023.08.22 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8884772 2023.08.22 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8884773 2023.08.22 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8884780 2023.08.22 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8884761 2023.08.22 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8884789 2023.08.22 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8885259 2023.08.22 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8884771 2023.08.22 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8884770 2023.08.22 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8884781 2023.08.22 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8884775 2023.08.22 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8884782 2023.08.22 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8884822 2023.08.22 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8884825 2023.08.22 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8884777 2023.08.22 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 8884819 2023.08.22 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8884760 2023.08.22 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8884774 2023.08.22 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8884759 2023.08.22 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8884778 2023.08.22 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8884786 2023.08.22 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8884769 2023.08.22 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8884787 2023.08.22 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8884763 2023.08.22 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8884817 2023.08.22 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8884823 2023.08.22 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8884824 2023.08.22 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8884783 2023.08.22 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8884788 2023.08.22 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8884779 2023.08.22 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8881060 2023.08.21 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 30 8881066 2023.08.21 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8881061 2023.08.21 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 9 8881059 2023.08.21 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 8881068 2023.08.21 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8881044 2023.08.21 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8881298 2023.08.21 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8881043 2023.08.21 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 8880271 2023.08.21 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8881051 2023.08.21 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8881050 2023.08.21 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 8881065 2023.08.21 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 8881029 2023.08.21 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8881056 2023.08.21 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1500 8881064 2023.08.21 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 500 8881067 2023.08.21 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 200 8881071 2023.08.21 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8881046 2023.08.21 ŁD
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8881048 2023.08.21 ŁD
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8881030 2023.08.21 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8881031 2023.08.21 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8881032 2023.08.21 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 8881063 2023.08.21 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8881039 2023.08.21 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 50 8881041 2023.08.21 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 200 8881069 2023.08.21 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8881040 2023.08.21 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8881072 2023.08.21 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8881049 2023.08.21 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8881074 2023.08.21 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8881073 2023.08.21 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 8881070 2023.08.21 ŁD
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8881062 2023.08.21 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8881036 2023.08.21 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8881053 2023.08.21 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8881028 2023.08.21 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 5 8881054 2023.08.21 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8881045 2023.08.21 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8881058 2023.08.21 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8881082 2023.08.21 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 8881081 2023.08.21 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 8881055 2023.08.21 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8881057 2023.08.21 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8881035 2023.08.21 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 8881033 2023.08.21 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8881034 2023.08.21 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8881047 2023.08.21 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8881038 2023.08.21 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8881037 2023.08.21 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8881042 2023.08.21 ŁD
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 8881052 2023.08.21 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8880261 2023.08.20 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8880259 2023.08.20 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 8880256 2023.08.20 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8880267 2023.08.20 ŁD
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8880260 2023.08.20 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8880255 2023.08.20 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8880254 2023.08.20 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8880257 2023.08.20 ŁD
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 8880263 2023.08.20 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 8880266 2023.08.20 ŁD
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 8880262 2023.08.20 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8880265 2023.08.20 ŁD
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8880264 2023.08.20 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8880252 2023.08.19 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8880258 2023.08.19 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8880251 2023.08.19 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8880250 2023.08.19 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8880249 2023.08.19 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8880248 2023.08.19 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8880253 2023.08.19 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8880247 2023.08.19 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8880246 2023.08.19 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 500 8870768 2023.08.17 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8870766 2023.08.17 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8870767 2023.08.17 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8870765 2023.08.17 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8870763 2023.08.17 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8870764 2023.08.17 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8870761 2023.08.17 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8870762 2023.08.17 MB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 8870772 2023.08.17 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8870771 2023.08.17 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8870810 2023.08.17 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8870809 2023.08.17 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8870808 2023.08.17 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8870807 2023.08.17 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8870806 2023.08.17 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8870805 2023.08.17 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8870804 2023.08.17 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8870803 2023.08.17 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8870802 2023.08.17 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8870801 2023.08.17 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8870800 2023.08.17 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8870799 2023.08.17 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8870798 2023.08.17 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8870797 2023.08.17 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8870796 2023.08.17 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8870795 2023.08.17 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8870793 2023.08.17 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8870792 2023.08.17 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8870791 2023.08.17 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8870790 2023.08.17 PM
pospolity żuraw, Grus grus 8 8870789 2023.08.17 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8870788 2023.08.17 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8870787 2023.08.17 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8870786 2023.08.17 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8870794 2023.08.17 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8870785 2023.08.17 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8870783 2023.08.17 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8870782 2023.08.17 MB