DRUŻYNA

Drużyna: Kacper Mikulski. Obserwator: Kacper Mikulski

Liczba gatunków: 229

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 338 31064 120 120 1 32 46 41
2 14 303 126 14 0 4 1 9
3 223 11188 151 93 1 17 36 39
4 369 4716 192 130 0 21 60 49
5 644 1890 225 133 2 33 54 44
6 67 204 229 51 0 9 19 23
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8595975 2023.06.05 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8594742 2023.06.04 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8594743 2023.06.04 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8594741 2023.06.04 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8594740 2023.06.04 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8594739 2023.06.04 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8594738 2023.06.04 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8594736 2023.06.04 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8594737 2023.06.04 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8594734 2023.06.04 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8594730 2023.06.04 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8594735 2023.06.04 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8594732 2023.06.04 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8594733 2023.06.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8594729 2023.06.04 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8594731 2023.06.04 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8594728 2023.06.04 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8594727 2023.06.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8594726 2023.06.04 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8594724 2023.06.04 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8594725 2023.06.04 ŁD
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8583821 2023.06.03 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8583822 2023.06.03 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8583819 2023.06.03 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 15 8583820 2023.06.03 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8583823 2023.06.03 ŁD
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8583824 2023.06.03 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8583825 2023.06.03 ŁD
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8585641 2023.06.03 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8579947 2023.06.02 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8579948 2023.06.02 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8579946 2023.06.02 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8579945 2023.06.02 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8579961 2023.06.02 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8579962 2023.06.02 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8579960 2023.06.02 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8579958 2023.06.02 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8579957 2023.06.02 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8579956 2023.06.02 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8579959 2023.06.02 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8579965 2023.06.02 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8579953 2023.06.02 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8579954 2023.06.02 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8579955 2023.06.02 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8579950 2023.06.02 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8579952 2023.06.02 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8579951 2023.06.02 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8579964 2023.06.02 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8579949 2023.06.02 ŁD
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8574805 2023.06.01 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8574804 2023.06.01 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8574803 2023.06.01 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8574802 2023.06.01 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8574797 2023.06.01 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8574801 2023.06.01 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8574800 2023.06.01 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8574796 2023.06.01 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8574799 2023.06.01 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8574794 2023.06.01 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8574798 2023.06.01 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8574795 2023.06.01 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8574793 2023.06.01 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8574792 2023.06.01 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8574786 2023.06.01 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8574788 2023.06.01 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8574789 2023.06.01 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8574790 2023.06.01 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8574787 2023.05.30 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8574791 2023.05.30 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8554753 2023.05.28 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8554754 2023.05.28 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8554750 2023.05.28 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8554752 2023.05.28 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8554751 2023.05.28 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8554749 2023.05.28 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8554748 2023.05.28 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8554747 2023.05.28 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8554746 2023.05.28 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8550429 2023.05.28 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8550430 2023.05.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8550431 2023.05.28 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8550432 2023.05.28 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8550433 2023.05.28 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8550434 2023.05.28 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8550435 2023.05.28 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8544813 2023.05.27 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8544811 2023.05.27 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8544808 2023.05.27 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8544809 2023.05.27 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8544810 2023.05.27 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8544807 2023.05.27 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8544804 2023.05.27 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8544803 2023.05.27 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8544805 2023.05.27 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8544806 2023.05.27 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8544802 2023.05.27 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8544800 2023.05.27 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8544801 2023.05.27 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8544816 2023.05.27 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8544799 2023.05.27 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8544798 2023.05.27 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8544797 2023.05.27 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8544795 2023.05.27 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8544794 2023.05.27 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8544796 2023.05.27 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8544792 2023.05.27 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8544793 2023.05.27 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8544812 2023.05.27 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8537848 2023.05.26 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8537847 2023.05.26 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8537846 2023.05.26 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8534806 2023.05.26 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8534808 2023.05.26 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8534803 2023.05.26 ŁD
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8534805 2023.05.26 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8534804 2023.05.26 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8534801 2023.05.26 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8534799 2023.05.26 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8534798 2023.05.26 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8534802 2023.05.26 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8534797 2023.05.26 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8534800 2023.05.26 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8534796 2023.05.26 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8534807 2023.05.26 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 2 8531658 2023.05.25 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8531650 2023.05.25 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8531648 2023.05.25 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8531649 2023.05.25 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8531655 2023.05.25 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8531654 2023.05.25 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8531656 2023.05.25 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8531659 2023.05.25 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8531657 2023.05.25 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8531653 2023.05.25 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8531652 2023.05.25 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8531651 2023.05.25 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8531647 2023.05.25 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8531646 2023.05.25 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8531645 2023.05.25 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8531643 2023.05.25 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8531642 2023.05.25 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8531644 2023.05.25 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8531641 2023.05.25 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8531640 2023.05.25 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8497790 2023.05.20 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8497784 2023.05.20 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8497783 2023.05.20 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8497792 2023.05.20 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8497780 2023.05.20 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497777 2023.05.20 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8497806 2023.05.20 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8497776 2023.05.20 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8497774 2023.05.20 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8497771 2023.05.20 ŁD
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8497767 2023.05.20 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8497772 2023.05.20 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8497809 2023.05.20 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8497807 2023.05.20 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8497808 2023.05.20 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8497804 2023.05.20 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8497802 2023.05.20 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8497805 2023.05.20 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 8497803 2023.05.20 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8497801 2023.05.20 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8497800 2023.05.20 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8497799 2023.05.20 ŁD
rzadki derkacz, Crex crex 1 8497796 2023.05.20 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8497797 2023.05.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8497798 2023.05.20 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8497794 2023.05.20 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8497795 2023.05.20 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8497793 2023.05.20 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8497791 2023.05.20 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8497789 2023.05.20 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8497788 2023.05.20 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8497785 2023.05.20 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8497786 2023.05.20 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8497779 2023.05.20 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8497781 2023.05.20 ŁD
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8497773 2023.05.20 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8497782 2023.05.20 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8497778 2023.05.20 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8497775 2023.05.20 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8497768 2023.05.20 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8497769 2023.05.20 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8497787 2023.05.20 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8497770 2023.05.20 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8497766 2023.05.20 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8497762 2023.05.20 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8497764 2023.05.20 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8497765 2023.05.20 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8497759 2023.05.20 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8497763 2023.05.20 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8497761 2023.05.20 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8497757 2023.05.20 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8497760 2023.05.20 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8497753 2023.05.20 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8497754 2023.05.20 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8497755 2023.05.20 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8497756 2023.05.20 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8497751 2023.05.20 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8497750 2023.05.20 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8497758 2023.05.20 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8497752 2023.05.20 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497748 2023.05.20 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8497746 2023.05.20 ŁD
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8497744 2023.05.20 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8497749 2023.05.20 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8497747 2023.05.20 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8497743 2023.05.20 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8497740 2023.05.20 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8497742 2023.05.20 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8497745 2023.05.20 ŁD
rzadki derkacz, Crex crex 1 8497739 2023.05.20 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8497741 2023.05.20 ŁD
rzadki derkacz, Crex crex 1 8497738 2023.05.20 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8497737 2023.05.20 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8497736 2023.05.20 ŁD
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8497734 2023.05.20 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8497735 2023.05.20 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8496128 2023.05.20 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8496127 2023.05.20 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8496126 2023.05.20 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8496123 2023.05.20 ŁD
rzadki derkacz, Crex crex 1 8496124 2023.05.20 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8496125 2023.05.20 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8496122 2023.05.20 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8496143 2023.05.20 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8496141 2023.05.20 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8496142 2023.05.20 ŁD
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8496137 2023.05.20 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8496139 2023.05.20 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8496138 2023.05.20 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8496140 2023.05.20 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8496136 2023.05.20 ŁD
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8496135 2023.05.20 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8496144 2023.05.20 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8496133 2023.05.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8496132 2023.05.20 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8496134 2023.05.20 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8496130 2023.05.20 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8496131 2023.05.20 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8496129 2023.05.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8496120 2023.05.20 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8496121 2023.05.20 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8496119 2023.05.20 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8496117 2023.05.20 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8496116 2023.05.20 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8496118 2023.05.20 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8496115 2023.05.20 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8496111 2023.05.20 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8496113 2023.05.20 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8496114 2023.05.20 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8496112 2023.05.20 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8496110 2023.05.20 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8496107 2023.05.20 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8496108 2023.05.20 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8496109 2023.05.20 ŁD
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8496106 2023.05.20 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8481614 2023.05.18 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8481611 2023.05.18 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8481615 2023.05.18 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8481612 2023.05.18 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8481610 2023.05.18 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8481613 2023.05.18 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8481608 2023.05.18 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 8481605 2023.05.18 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8481606 2023.05.18 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8481609 2023.05.18 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8481607 2023.05.18 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8481603 2023.05.18 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8481604 2023.05.18 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8481601 2023.05.18 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8481602 2023.05.18 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8481600 2023.05.18 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8455999 2023.05.14 ŁD
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8456003 2023.05.14 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8456004 2023.05.14 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8456007 2023.05.14 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 8456008 2023.05.14 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8456009 2023.05.14 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8456001 2023.05.12 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8456000 2023.05.12 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8455998 2023.05.12 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8456023 2023.05.12 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8456022 2023.05.12 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8456024 2023.05.12 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8456019 2023.05.12 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8456020 2023.05.12 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8456021 2023.05.12 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8456018 2023.05.12 ŁD
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8456017 2023.05.12 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8456016 2023.05.12 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8456015 2023.05.12 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8456013 2023.05.12 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8456012 2023.05.12 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8456011 2023.05.12 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8456010 2023.05.12 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8456014 2023.05.12 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8456006 2023.05.12 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8455996 2023.05.12 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8455997 2023.05.12 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8455994 2023.05.12 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8455995 2023.05.12 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8455992 2023.05.12 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8455991 2023.05.12 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8455993 2023.05.12 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8455987 2023.05.12 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8455988 2023.05.12 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8455989 2023.05.12 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 8455986 2023.05.12 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8455990 2023.05.12 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8455985 2023.05.12 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8455984 2023.05.12 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 6 8455982 2023.05.12 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8455983 2023.05.12 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8415548 2023.05.09 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8415556 2023.05.09 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8415570 2023.05.09 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8415546 2023.05.09 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8415545 2023.05.09 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8415540 2023.05.09 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8415538 2023.05.09 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8415534 2023.05.09 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8415536 2023.05.09 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8415525 2023.05.09 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8415549 2023.05.09 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8415553 2023.05.09 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8415550 2023.05.09 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8415565 2023.05.09 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8415542 2023.05.09 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8415528 2023.05.09 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8415526 2023.05.09 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8415529 2023.05.09 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8415537 2023.05.09 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8415524 2023.05.09 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 8415520 2023.05.09 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8415530 2023.05.09 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8415518 2023.05.09 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8415522 2023.05.09 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8415517 2023.05.09 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8415514 2023.05.09 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8415569 2023.05.09 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8415567 2023.05.09 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8415564 2023.05.09 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8415566 2023.05.09 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8415572 2023.05.09 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8415571 2023.05.09 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8415562 2023.05.09 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8415559 2023.05.09 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8415563 2023.05.09 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8415561 2023.05.09 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8415560 2023.05.09 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8415558 2023.05.09 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8415551 2023.05.09 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8415557 2023.05.09 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8415555 2023.05.09 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8415552 2023.05.09 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8415502 2023.05.09 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8415509 2023.05.09 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8415495 2023.05.09 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 2 8415500 2023.05.09 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8415496 2023.05.09 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8415491 2023.05.09 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8415492 2023.05.09 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8415494 2023.05.09 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8415488 2023.05.09 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8415493 2023.05.09 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8415487 2023.05.09 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8415486 2023.05.09 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8415485 2023.05.09 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8415483 2023.05.09 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 8 8415484 2023.05.09 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8415482 2023.05.09 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8415506 2023.05.09 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8415505 2023.05.09 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8415504 2023.05.09 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8415508 2023.05.09 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8415503 2023.05.09 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8415501 2023.05.09 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8415513 2023.05.09 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8415512 2023.05.09 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8415507 2023.05.09 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8415499 2023.05.09 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8415511 2023.05.09 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8415498 2023.05.09 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8415510 2023.05.09 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8415497 2023.05.09 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8415490 2023.05.09 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8415489 2023.05.09 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8415479 2023.05.09 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8415480 2023.05.09 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8415481 2023.05.09 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8415478 2023.05.09 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8415477 2023.05.09 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8415475 2023.05.09 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8415471 2023.05.09 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8415476 2023.05.09 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8415470 2023.05.09 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8415473 2023.05.09 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8415472 2023.05.09 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8415467 2023.05.09 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8415466 2023.05.09 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8415474 2023.05.09 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 8415469 2023.05.09 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8415468 2023.05.09 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8415547 2023.05.09 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8415568 2023.05.09 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8415543 2023.05.09 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8415544 2023.05.09 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8415541 2023.05.09 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8415533 2023.05.09 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8415532 2023.05.09 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8415539 2023.05.09 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8415535 2023.05.09 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8415531 2023.05.09 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8415527 2023.05.09 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8415519 2023.05.09 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8415523 2023.05.09 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8415521 2023.05.09 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8415515 2023.05.09 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8415516 2023.05.09 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8415462 2023.05.09 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8415465 2023.05.09 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8415464 2023.05.09 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8415463 2023.05.09 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8415460 2023.05.09 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8415461 2023.05.09 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8415457 2023.05.09 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8415459 2023.05.09 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8415458 2023.05.09 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8415454 2023.05.09 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8415453 2023.05.09 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8415455 2023.05.09 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8415452 2023.05.09 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8415451 2023.05.09 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8415450 2023.05.09 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8415456 2023.05.09 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8415447 2023.05.09 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8415449 2023.05.09 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8415442 2023.05.09 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8415444 2023.05.09 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8415440 2023.05.09 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8415448 2023.05.09 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8415443 2023.05.09 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8415441 2023.05.09 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8415446 2023.05.09 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8415437 2023.05.09 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8415438 2023.05.09 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8415436 2023.05.09 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8415445 2023.05.09 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8415439 2023.05.09 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8415434 2023.05.09 ŁD
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8415554 2023.05.09 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8410721 2023.05.08 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8410728 2023.05.08 ŁD
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8410727 2023.05.08 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8410720 2023.05.08 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8410722 2023.05.08 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8410723 2023.05.08 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8410724 2023.05.08 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8410725 2023.05.08 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 8410726 2023.05.08 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8415435 2023.05.08 ŁD
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8408725 2023.05.07 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8390422 2023.05.06 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8390423 2023.05.06 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8390419 2023.05.06 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8390416 2023.05.06 ŁD
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 8390417 2023.05.06 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8390415 2023.05.06 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8390341 2023.05.06 ŁD
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8390330 2023.05.06 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8390316 2023.05.06 ŁD
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 8 8390329 2023.05.06 ŁD
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8390331 2023.05.06 ŁD
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 8390333 2023.05.06 WP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8468116 2023.05.06 ŁD
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8390420 2023.05.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8386873 2023.05.05 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8386870 2023.05.05 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8386872 2023.05.05 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 8386869 2023.05.05 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 8384180 2023.05.05 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8384176 2023.05.05 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8384178 2023.05.05 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 8384177 2023.05.05 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8384173 2023.05.05 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8384172 2023.05.05 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8384174 2023.05.05 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8384175 2023.05.05 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8384179 2023.05.05 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8384171 2023.05.05 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8384169 2023.05.05 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8384167 2023.05.05 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8384168 2023.05.05 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8384170 2023.05.05 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8377912 2023.05.04 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8377905 2023.05.04 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8377930 2023.05.04 ŁD
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8377917 2023.05.04 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8377915 2023.05.04 ŁD
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8377906 2023.05.04 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8377911 2023.05.04 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8377902 2023.05.04 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8377888 2023.05.04 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8377895 2023.05.04 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8377889 2023.05.04 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8377891 2023.05.04 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8377908 2023.05.04 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8377916 2023.05.04 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8377909 2023.05.04 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8377898 2023.05.04 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8377897 2023.05.04 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8377892 2023.05.04 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8377899 2023.05.04 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8377887 2023.05.04 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8377886 2023.05.04 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8377882 2023.05.04 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8377884 2023.05.04 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8377881 2023.05.04 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8377879 2023.05.04 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8377880 2023.05.04 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8377878 2023.05.04 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8377877 2023.05.04 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8377901 2023.05.04 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8377904 2023.05.04 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8377929 2023.05.04 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8377907 2023.05.04 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8377903 2023.05.04 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8377914 2023.05.04 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8377913 2023.05.04 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8377910 2023.05.04 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8377900 2023.05.04 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8377893 2023.05.04 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8377896 2023.05.04 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8377890 2023.05.04 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8377894 2023.05.04 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8377883 2023.05.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8377918 2023.05.04 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8377885 2023.05.04 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8377874 2023.05.04 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8377872 2023.05.04 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8377875 2023.05.04 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8377871 2023.05.04 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8377870 2023.05.04 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8377873 2023.05.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8377869 2023.05.04 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8377867 2023.05.04 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8377868 2023.05.04 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8377865 2023.05.04 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8377866 2023.05.04 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8377862 2023.05.04 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8377861 2023.05.04 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8377863 2023.05.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8377864 2023.05.04 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8377860 2023.05.04 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8377857 2023.05.04 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8377858 2023.05.04 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8377855 2023.05.04 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8377852 2023.05.04 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8377851 2023.05.04 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8377856 2023.05.04 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8377853 2023.05.04 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8377859 2023.05.04 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8377850 2023.05.04 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8377854 2023.05.04 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8377849 2023.05.04 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8377846 2023.05.04 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8377848 2023.05.04 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8377845 2023.05.04 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8377847 2023.05.04 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8377844 2023.05.04 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8386871 2023.05.04 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8361176 2023.05.03
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8361175 2023.05.03
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8361174 2023.05.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8361201 2023.05.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8361217 2023.05.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8361200 2023.05.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8361198 2023.05.03
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8361220 2023.05.03
pospolity bogatka, Parus major 1 8361223 2023.05.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8361232 2023.05.03
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8361214 2023.05.03
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8361210 2023.05.03
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8361207 2023.05.03
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8361194 2023.05.03
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8361192 2023.05.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8361189 2023.05.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8361191 2023.05.03
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8361205 2023.05.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8361188 2023.05.03
pospolity bogatka, Parus major 1 8361215 2023.05.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8361213 2023.05.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8361199 2023.05.03
pospolity kos, Turdus merula 1 8361222 2023.05.03
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8361211 2023.05.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8361233 2023.05.03
pospolity kruk, Corvus corax 1 8361206 2023.05.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8361221 2023.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8361193 2023.05.03
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8361212 2023.05.03
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8361197 2023.05.03
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8361187 2023.05.03
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8361186 2023.05.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8361190 2023.05.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8361184 2023.05.03
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8361196 2023.05.03
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8361219 2023.05.03
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8361209 2023.05.03
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8361195 2023.05.03
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8361218 2023.05.03
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8361203 2023.05.03
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8361208 2023.05.03
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8361204 2023.05.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8361202 2023.05.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8361185 2023.05.03
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8361183 2023.05.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8361182 2023.05.03
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8361181 2023.05.03
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8361180 2023.05.03
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8361178 2023.05.03
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8361179 2023.05.03
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8361173 2023.05.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8361171 2023.05.03
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8361170 2023.05.03
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8361172 2023.05.03
pospolity kos, Turdus merula 1 8361168 2023.05.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8361169 2023.05.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8361167 2023.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8361166 2023.05.03
pospolity kos, Turdus merula 2 8361163 2023.05.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8361164 2023.05.03
pospolity bogatka, Parus major 1 8361165 2023.05.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8361161 2023.05.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8361162 2023.05.03
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8361160 2023.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8361159 2023.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8361158 2023.05.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8361155 2023.05.03
pospolity kos, Turdus merula 2 8361157 2023.05.03
pospolity kos, Turdus merula 1 8361156 2023.05.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8361154 2023.05.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8361153 2023.05.03
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8352767 2023.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8352766 2023.05.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8352768 2023.05.02
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8352765 2023.05.02
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8361177 2023.05.02
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8361216 2023.05.02
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8339280 2023.05.01
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8339277 2023.05.01
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8339276 2023.05.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8339274 2023.05.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8339302 2023.05.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8339288 2023.05.01
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8339270 2023.05.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8339297 2023.05.01
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8339295 2023.05.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8339292 2023.05.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8339298 2023.05.01
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8339289 2023.05.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8339287 2023.05.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8339278 2023.05.01
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8339279 2023.05.01
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8339286 2023.05.01
pospolity żuraw, Grus grus 1 8339291 2023.05.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8339272 2023.05.01
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8339271 2023.05.01
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8339301 2023.05.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8339273 2023.05.01
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8339269 2023.05.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8339268 2023.05.01
pospolity bogatka, Parus major 1 8339267 2023.05.01
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8339266 2023.05.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8339265 2023.05.01
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8339264 2023.05.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8339263 2023.05.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8339261 2023.05.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8339262 2023.05.01
pospolity kos, Turdus merula 1 8339260 2023.05.01
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8339259 2023.05.01
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8339256 2023.05.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8339258 2023.05.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8339257 2023.05.01
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8339255 2023.05.01
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8339253 2023.05.01
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8339254 2023.05.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8339252 2023.05.01
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8339281 2023.05.01
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8339282 2023.05.01
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8339283 2023.05.01
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8339284 2023.05.01
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8339285 2023.05.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8339290 2023.05.01
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8339293 2023.05.01
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 8339294 2023.05.01
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8339296 2023.05.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8339299 2023.05.01
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8345815 2023.05.01
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8345816 2023.05.01
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8345817 2023.05.01
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8345818 2023.05.01
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8345819 2023.05.01
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8345820 2023.05.01
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8345821 2023.05.01
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8345822 2023.05.01
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8345823 2023.05.01
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8345824 2023.05.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8345825 2023.05.01
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8334098 2023.04.30
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8331738 2023.04.30
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8331741 2023.04.30
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8331737 2023.04.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8327171 2023.04.30
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8327222 2023.04.30
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8327220 2023.04.30
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327198 2023.04.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8327197 2023.04.30
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8327193 2023.04.30
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8327190 2023.04.30
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8327218 2023.04.30
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8327189 2023.04.30
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8327209 2023.04.30
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8327188 2023.04.30
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327185 2023.04.30
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8327191 2023.04.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8327199 2023.04.30
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8327182 2023.04.30
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8327181 2023.04.30
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8327187 2023.04.30
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8327180 2023.04.30
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8327203 2023.04.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8327195 2023.04.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8327196 2023.04.30
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8327200 2023.04.30
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8327184 2023.04.30
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8327186 2023.04.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8327183 2023.04.30
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8327192 2023.04.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8327179 2023.04.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8327177 2023.04.30
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8327175 2023.04.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8327178 2023.04.30
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8327174 2023.04.30
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8327194 2023.04.30
pospolity bogatka, Parus major 1 8327176 2023.04.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8327173 2023.04.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8327215 2023.04.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8327216 2023.04.30
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8327212 2023.04.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8327217 2023.04.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8327214 2023.04.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8327213 2023.04.30
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8327210 2023.04.30
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8327219 2023.04.30
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8327207 2023.04.30
pospolity sroka, Pica pica 1 8327208 2023.04.30
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8327206 2023.04.30
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327205 2023.04.30
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8327204 2023.04.30
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8327201 2023.04.30
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8327202 2023.04.30
pospolity bogatka, Parus major 1 8327170 2023.04.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8327168 2023.04.30
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8327169 2023.04.30
pospolity kos, Turdus merula 1 8327166 2023.04.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8327165 2023.04.30
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8327167 2023.04.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8327164 2023.04.30
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8327163 2023.04.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8327162 2023.04.30
pospolity bogatka, Parus major 1 8327161 2023.04.30
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8327160 2023.04.30
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8327159 2023.04.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8327158 2023.04.30
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8327157 2023.04.30
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8327221 2023.04.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8327156 2023.04.30
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8331744 2023.04.30
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8327172 2023.04.29
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8331739 2023.04.29
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8331740 2023.04.29
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8317089 2023.04.28 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8317078 2023.04.28 ŁD
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8317093 2023.04.28 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 8317082 2023.04.28 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8317080 2023.04.28 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8317081 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8317079 2023.04.28 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8317076 2023.04.28 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8317077 2023.04.28 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8317075 2023.04.28 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8317083 2023.04.28 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8317084 2023.04.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8317085 2023.04.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8317086 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8317087 2023.04.28 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8317088 2023.04.28 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8317090 2023.04.28 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 8317091 2023.04.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8317092 2023.04.28 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8317130 2023.04.28 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8317131 2023.04.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8317132 2023.04.28 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8305735 2023.04.27 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8303518 2023.04.26 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8303519 2023.04.26 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8303520 2023.04.26 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8303521 2023.04.26 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8303522 2023.04.26 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8303523 2023.04.26 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8268558 2023.04.22 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8268559 2023.04.22 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8268560 2023.04.22 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8268561 2023.04.22 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8268562 2023.04.22 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8268563 2023.04.22 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8268564 2023.04.22 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8281269 2023.04.21 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8268565 2023.04.20 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8241797 2023.04.18 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8241798 2023.04.18 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8241754 2023.04.18 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 8241755 2023.04.18 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8241753 2023.04.18 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8241768 2023.04.18 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8241766 2023.04.18 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8241770 2023.04.18 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8241767 2023.04.18 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8241761 2023.04.18 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8241769 2023.04.18 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8241762 2023.04.18 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8241763 2023.04.18 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8241765 2023.04.18 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8241764 2023.04.18 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8241760 2023.04.18 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8241771 2023.04.18 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8241756 2023.04.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8241757 2023.04.18 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8241759 2023.04.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8241758 2023.04.18 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 6 8241747 2023.04.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8241748 2023.04.18 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8241744 2023.04.18 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8241749 2023.04.18 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8241750 2023.04.18 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8241752 2023.04.18 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8241745 2023.04.18 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8241743 2023.04.18 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8241740 2023.04.18 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8241741 2023.04.18 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8241751 2023.04.18 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8241746 2023.04.18 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8241739 2023.04.18 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8241738 2023.04.18 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8241742 2023.04.18 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8241737 2023.04.18 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8231959 2023.04.16 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 8231950 2023.04.16 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8231953 2023.04.16 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8231979 2023.04.16 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8231952 2023.04.16 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8231951 2023.04.16 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8231954 2023.04.16 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8231955 2023.04.16 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8231956 2023.04.16 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8231957 2023.04.16 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8231958 2023.04.16 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8231960 2023.04.16 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 8231961 2023.04.16 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8231962 2023.04.16 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 80 8231963 2023.04.16 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8231964 2023.04.16 ŁD
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8231965 2023.04.16 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8231966 2023.04.16 ŁD
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8231967 2023.04.16 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8231968 2023.04.16 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8231969 2023.04.16 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8231970 2023.04.16 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8231971 2023.04.16 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8231972 2023.04.16 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8231973 2023.04.16 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8231974 2023.04.16 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 8231975 2023.04.16 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 8231976 2023.04.16 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8231977 2023.04.16 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8231978 2023.04.16 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8231980 2023.04.16 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8231981 2023.04.16 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8231982 2023.04.16 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8231983 2023.04.16 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8231984 2023.04.16 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 8231985 2023.04.16 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8231986 2023.04.16 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 8231988 2023.04.16 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8231989 2023.04.16 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 8231990 2023.04.16 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8231991 2023.04.16 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8231992 2023.04.16 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 8231993 2023.04.16 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8231994 2023.04.16 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8231995 2023.04.16 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 8232136 2023.04.16 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8232137 2023.04.16 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8236138 2023.04.16 ŁD
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8252845 2023.04.16 ŁD
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8252932 2023.04.16 ŁD
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8303517 2023.04.16 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8206915 2023.04.14 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8206914 2023.04.14 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8206912 2023.04.14 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8206913 2023.04.14 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8206242 2023.04.14 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8206245 2023.04.12 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8206271 2023.04.12 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8206239 2023.04.12 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8206238 2023.04.12 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8206241 2023.04.12 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8206243 2023.04.12 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8206247 2023.04.12 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 8206246 2023.04.12 ŁD