DRUŻYNA

Drużyna: MarioGeo. Obserwator: Mariusz Lizoń

Liczba gatunków: 194

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 202 3408 74 74 1 15 23 35
2 96 803 87 54 0 3 20 31
3 200 1761 116 84 0 8 33 43
4 249 717 151 95 0 18 40 37
5 466 857 190 141 1 28 63 49
6 43 429 194 39 1 7 13 18
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8611509 2023.06.08 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8611512 2023.06.08 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8611510 2023.06.08 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8611518 2023.06.08 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8611511 2023.06.08 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8611507 2023.06.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8611508 2023.06.08 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 8611505 2023.06.08 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 8611504 2023.06.08 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8611506 2023.06.08 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8611521 2023.06.08 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8611487 2023.06.08 MB
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8611519 2023.06.08 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 8611485 2023.06.08 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8611486 2023.06.08 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 8611516 2023.06.08 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8611483 2023.06.08 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8612133 2023.06.08 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8612134 2023.06.08 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8611488 2023.06.08 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8612131 2023.06.08 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8611517 2023.06.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 8611484 2023.06.08 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8611520 2023.06.08 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8611515 2023.06.08 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8611482 2023.06.08 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 4 8611499 2023.06.08 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8611502 2023.06.08 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8611498 2023.06.08 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8611501 2023.06.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8611500 2023.06.08 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8611494 2023.06.08 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8611495 2023.06.08 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8611497 2023.06.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8611496 2023.06.08 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8611489 2023.06.08 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8612132 2023.06.08 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 8611503 2023.06.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8611492 2023.06.08 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8611493 2023.06.08 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8611491 2023.06.08 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8611490 2023.06.08 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8606034 2023.06.06 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8559308 2023.05.29 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8559307 2023.05.29 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8559306 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8559303 2023.05.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8559309 2023.05.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8559304 2023.05.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8559305 2023.05.29 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8559302 2023.05.29 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8559301 2023.05.29 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8558637 2023.05.29 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8558653 2023.05.29 ŚK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8558651 2023.05.29 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8558652 2023.05.29 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8558649 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8558648 2023.05.29 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8558650 2023.05.29 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8558647 2023.05.29 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8558646 2023.05.29 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8558645 2023.05.29 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8558644 2023.05.29 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8558643 2023.05.29 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8558642 2023.05.29 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8558641 2023.05.29 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8558640 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8558639 2023.05.29 ŚK
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8558638 2023.05.29 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8557068 2023.05.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8557067 2023.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8557066 2023.05.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557065 2023.05.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8557064 2023.05.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8557063 2023.05.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8557062 2023.05.28 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8557061 2023.05.28 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8550164 2023.05.28 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8550165 2023.05.28 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8550163 2023.05.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8550162 2023.05.28 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8550160 2023.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8550161 2023.05.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8550166 2023.05.28 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8550158 2023.05.28 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8550157 2023.05.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8550156 2023.05.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8550159 2023.05.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8550155 2023.05.28 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8550154 2023.05.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8550153 2023.05.28 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8550151 2023.05.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8550152 2023.05.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8550150 2023.05.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8550149 2023.05.28 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8550148 2023.05.28 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8550147 2023.05.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8550143 2023.05.28 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8550145 2023.05.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 6 8550144 2023.05.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8550146 2023.05.28 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8550141 2023.05.28 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8550142 2023.05.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8550140 2023.05.28 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 8550139 2023.05.28 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8547686 2023.05.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8547683 2023.05.28 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8547682 2023.05.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8547684 2023.05.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8547685 2023.05.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8547680 2023.05.28 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8547679 2023.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8547681 2023.05.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8547678 2023.05.28 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8547677 2023.05.28 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8536459 2023.05.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8536460 2023.05.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8536458 2023.05.26 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 8536456 2023.05.26 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8536457 2023.05.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8536453 2023.05.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8536455 2023.05.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8536454 2023.05.26 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8536452 2023.05.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8536451 2023.05.26 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8536450 2023.05.26 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8521083 2023.05.23 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8521074 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8521076 2023.05.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8521079 2023.05.23 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8521082 2023.05.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8521075 2023.05.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8521078 2023.05.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8521073 2023.05.23 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8521071 2023.05.23 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8521081 2023.05.23 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8521069 2023.05.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8521080 2023.05.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8521077 2023.05.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8521070 2023.05.23 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8521068 2023.05.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8521072 2023.05.23 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8521066 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8521063 2023.05.23 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521062 2023.05.23 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8521064 2023.05.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8521065 2023.05.23 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8506556 2023.05.21 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8506552 2023.05.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8506557 2023.05.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8506551 2023.05.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8506548 2023.05.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8506553 2023.05.21 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8506555 2023.05.21 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8506554 2023.05.21 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 8506547 2023.05.21 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8506549 2023.05.21 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8506545 2023.05.21 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8506546 2023.05.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8502114 2023.05.21 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8502111 2023.05.21 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8502112 2023.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8502113 2023.05.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8502110 2023.05.21 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8502107 2023.05.21 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8502108 2023.05.21 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8502109 2023.05.21 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8502106 2023.05.21 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8502102 2023.05.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8502105 2023.05.21 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8502103 2023.05.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8502104 2023.05.21 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8502101 2023.05.21 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8502099 2023.05.21 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8502100 2023.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8501087 2023.05.21 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8501088 2023.05.21 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8501084 2023.05.21 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8501086 2023.05.21 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8501085 2023.05.21 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8501083 2023.05.21 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8501082 2023.05.21 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8501081 2023.05.21 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8501079 2023.05.21 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8501080 2023.05.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8500171 2023.05.21 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8500167 2023.05.21 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8500164 2023.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8500170 2023.05.21 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8500169 2023.05.21 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8500168 2023.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8500166 2023.05.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8500165 2023.05.21 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8500163 2023.05.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8500172 2023.05.21 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8500162 2023.05.21 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8500161 2023.05.21 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8500160 2023.05.21 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8500159 2023.05.21 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8506550 2023.05.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8469634 2023.05.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 6 8469633 2023.05.15 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8469637 2023.05.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8469632 2023.05.15 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8447686 2023.05.13 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8447685 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447690 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8447684 2023.05.13 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8447683 2023.05.13 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8447688 2023.05.13 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8447680 2023.05.13 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8447677 2023.05.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8447687 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8447676 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8447682 2023.05.13 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8447679 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8447689 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447681 2023.05.13 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8447678 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8447624 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8447621 2023.05.13 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8447626 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8447632 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8447625 2023.05.13 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8447620 2023.05.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8447622 2023.05.13 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8447618 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8447619 2023.05.13 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8447617 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8447623 2023.05.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8447616 2023.05.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8447615 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8447614 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8447612 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8447613 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8447657 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8447647 2023.05.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8447646 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8447658 2023.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8447645 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8447659 2023.05.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8447656 2023.05.13 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8447644 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8447655 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8447654 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8447653 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8447652 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8447651 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8447650 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8447649 2023.05.13 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 8447648 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8447674 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8447662 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8447661 2023.05.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8447675 2023.05.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8447660 2023.05.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8447673 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8447672 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8447671 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8447670 2023.05.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8447669 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8447668 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8447667 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8447666 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8447665 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8447664 2023.05.13 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8447663 2023.05.13 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8447611 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8447610 2023.05.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8447609 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8447608 2023.05.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8447607 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8447606 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8447605 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8447604 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8447603 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8447602 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8447601 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8447600 2023.05.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8447599 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8447598 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8447597 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8447596 2023.05.13 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8447488 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8447487 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8447499 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8447498 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8447486 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8447485 2023.05.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8447484 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8447497 2023.05.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8447496 2023.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8447495 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8447494 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8447493 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8447492 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8447491 2023.05.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8447490 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8447489 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8447466 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8447465 2023.05.13 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8447464 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8447463 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8447462 2023.05.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8447461 2023.05.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8447460 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8447459 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8447458 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8447457 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8447456 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8447455 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8447454 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447453 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8447452 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8447451 2023.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8447515 2023.05.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8447514 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8447513 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8447512 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8447511 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8447510 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8447509 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8447508 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8447507 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8447506 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8447505 2023.05.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8447504 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8447503 2023.05.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8447502 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8447501 2023.05.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8447500 2023.05.13 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8447401 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8447400 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8447399 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8447398 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8447397 2023.05.13 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8447392 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8447402 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8447391 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8447390 2023.05.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8447389 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8447388 2023.05.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8447387 2023.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8447396 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8447395 2023.05.13 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8447394 2023.05.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8447393 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8447531 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8447530 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8447529 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8447528 2023.05.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8447527 2023.05.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8447526 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8447525 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8447524 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8447523 2023.05.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8447522 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8447521 2023.05.13 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8447520 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8447519 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447518 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8447517 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8447516 2023.05.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8447386 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8447385 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8447384 2023.05.13 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8447383 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8447382 2023.05.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8447381 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8447380 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8447379 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8447378 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8447377 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8447376 2023.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8447375 2023.05.13 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8447371 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8447370 2023.05.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8447373 2023.05.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8447372 2023.05.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8436076 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8436075 2023.05.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8436074 2023.05.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8436073 2023.05.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8436072 2023.05.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8436071 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8436070 2023.05.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8436069 2023.05.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8436068 2023.05.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8436067 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8436066 2023.05.13 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8436065 2023.05.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8436064 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8436063 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8436062 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8436061 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8436060 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8421144 2023.05.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8421141 2023.05.10 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8421140 2023.05.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8421142 2023.05.10 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8421139 2023.05.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8421137 2023.05.10 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8421138 2023.05.10 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8421136 2023.05.10 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8421135 2023.05.10 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8449473 2023.05.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8399704 2023.05.07 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8399705 2023.05.07 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8399703 2023.05.07 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8399702 2023.05.07 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8399699 2023.05.07 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8399700 2023.05.07 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8399696 2023.05.07 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8399695 2023.05.07 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8399697 2023.05.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8399698 2023.05.07 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8399693 2023.05.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8399694 2023.05.07 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8399692 2023.05.07 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8399689 2023.05.07 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8399690 2023.05.07 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8399691 2023.05.07 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8399688 2023.05.07 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8399686 2023.05.07 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8399685 2023.05.07 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8399684 2023.05.07 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8399683 2023.05.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8399687 2023.05.07 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8399681 2023.05.07 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8399682 2023.05.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8399680 2023.05.07 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8399679 2023.05.07 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8399678 2023.05.07 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8394052 2023.05.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8394051 2023.05.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8394049 2023.05.06 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8394048 2023.05.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8394050 2023.05.06 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 8394047 2023.05.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8394046 2023.05.06 ŚL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 8399677 2023.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8384069 2023.05.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8384068 2023.05.05 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8384067 2023.05.05 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8384065 2023.05.05 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8384066 2023.05.05 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8384062 2023.05.05 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8384063 2023.05.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8384064 2023.05.05 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8384061 2023.05.05 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8384059 2023.05.05 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8384056 2023.05.05 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8384060 2023.05.05 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8384057 2023.05.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8384058 2023.05.05 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8384055 2023.05.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8379407 2023.05.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8379405 2023.05.04 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8379401 2023.05.04 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8379409 2023.05.04 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8379399 2023.05.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 8379406 2023.05.04 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8379396 2023.05.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8379402 2023.05.04 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8379398 2023.05.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8379403 2023.05.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8379404 2023.05.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8379400 2023.05.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8379394 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8379393 2023.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8379397 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8379392 2023.05.04 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8379395 2023.05.04 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8363961 2023.05.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8363962 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8363960 2023.05.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8363966 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8363959 2023.05.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8363963 2023.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8363965 2023.05.03 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8363958 2023.05.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8363964 2023.05.03 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 8363957 2023.05.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8362140 2023.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8362139 2023.05.03 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8362136 2023.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8362137 2023.05.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8362138 2023.05.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8362135 2023.05.03 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8362132 2023.05.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8362133 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8362134 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8362131 2023.05.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8362130 2023.05.03 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8362129 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8362128 2023.05.03 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8350836 2023.05.02 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8350835 2023.05.02 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8350618 2023.05.02 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8349624 2023.05.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8349625 2023.05.01 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8349626 2023.05.01 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8349623 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8344793 2023.05.01 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8344792 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344791 2023.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8344790 2023.05.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8344789 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8344788 2023.05.01 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8334168 2023.04.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8334170 2023.04.30 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8334163 2023.04.30 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8334165 2023.04.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8334169 2023.04.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8334171 2023.04.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8334164 2023.04.30 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8334173 2023.04.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8334166 2023.04.30 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8334162 2023.04.30 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8334159 2023.04.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8334172 2023.04.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 8334167 2023.04.30 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8334160 2023.04.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8334161 2023.04.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8314645 2023.04.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8314644 2023.04.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8314643 2023.04.28 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8314646 2023.04.28 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8314641 2023.04.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8314647 2023.04.28 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8314640 2023.04.28 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 8314638 2023.04.28 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8314642 2023.04.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8314639 2023.04.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8293353 2023.04.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8289932 2023.04.23 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8277684 2023.04.23 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8277682 2023.04.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8277683 2023.04.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8277681 2023.04.23 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 8277680 2023.04.23 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8277679 2023.04.23 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8277678 2023.04.23 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8277677 2023.04.23 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8277676 2023.04.23 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8277673 2023.04.23 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8277674 2023.04.23 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8277675 2023.04.23 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8277672 2023.04.23 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8277671 2023.04.23 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8277670 2023.04.23 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8276901 2023.04.23 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 17 8276900 2023.04.23 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8276916 2023.04.23 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8276914 2023.04.23 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8276917 2023.04.23 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8276913 2023.04.23 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8276912 2023.04.23 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8276915 2023.04.23 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8276910 2023.04.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8276911 2023.04.23 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 8276909 2023.04.23 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8276908 2023.04.23 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8276907 2023.04.23 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8276906 2023.04.23 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8276905 2023.04.23 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8276902 2023.04.23 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8276904 2023.04.23 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8290260 2023.04.23 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8276903 2023.04.23 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8276897 2023.04.23 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8276898 2023.04.23 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8276899 2023.04.23 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8276895 2023.04.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8276896 2023.04.23 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 8276893 2023.04.23 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8276894 2023.04.23 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8276890 2023.04.23 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8276891 2023.04.23 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8276887 2023.04.23 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8276889 2023.04.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8276892 2023.04.23 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8276886 2023.04.23 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8276885 2023.04.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8276888 2023.04.23 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8276884 2023.04.23 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8289931 2023.04.23 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8289933 2023.04.23 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8289934 2023.04.23 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 8289935 2023.04.23 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8289936 2023.04.23 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8289937 2023.04.23 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8289938 2023.04.23 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 8289939 2023.04.23 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8289940 2023.04.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8289941 2023.04.23 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8289942 2023.04.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8289943 2023.04.23 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8289944 2023.04.23 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8289945 2023.04.23 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8229182 2023.04.16 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8223123 2023.04.16 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8223122 2023.04.16 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 8222290 2023.04.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8222287 2023.04.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8222289 2023.04.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8222288 2023.04.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8222291 2023.04.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8222283 2023.04.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8222285 2023.04.16 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8222282 2023.04.16 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8222284 2023.04.16 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8222281 2023.04.16 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8222286 2023.04.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 8222279 2023.04.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8222280 2023.04.16 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8222278 2023.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8222277 2023.04.16 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8221030 2023.04.16 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8221032 2023.04.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8221034 2023.04.16 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8221031 2023.04.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8221033 2023.04.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8221028 2023.04.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8221027 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8221024 2023.04.16 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8221029 2023.04.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8221026 2023.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8221025 2023.04.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8221022 2023.04.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8221035 2023.04.16 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8221023 2023.04.16 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8221021 2023.04.16 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8216649 2023.04.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8216651 2023.04.15 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8216650 2023.04.15 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 8216646 2023.04.15 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8216644 2023.04.15 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8216647 2023.04.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8216648 2023.04.15 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 3 8216645 2023.04.15 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8216643 2023.04.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8216642 2023.04.15 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8216641 2023.04.15 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8195253 2023.04.12 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8195251 2023.04.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8195254 2023.04.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8195249 2023.04.12 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8195247 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8195248 2023.04.12 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8195246 2023.04.12 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8195244 2023.04.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8195250 2023.04.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8195252 2023.04.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8195245 2023.04.12 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8195255 2023.04.12 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8198160 2023.04.12 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8177508 2023.04.10 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8177507 2023.04.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8177509 2023.04.10 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8177506 2023.04.10 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8177505 2023.04.10 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8177503 2023.04.10 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8177504 2023.04.10 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8177038 2023.04.10 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8177040 2023.04.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8177051 2023.04.10 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8177036 2023.04.10 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8177037 2023.04.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8177042 2023.04.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8177039 2023.04.10 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8177035 2023.04.10 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8177059 2023.04.10 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8177058 2023.04.10 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8177057 2023.04.10 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8177055 2023.04.10 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8177054 2023.04.10 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8177053 2023.04.10 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8177052 2023.04.10 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8177050 2023.04.10 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8177056 2023.04.10 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8177049 2023.04.10 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8177047 2023.04.10 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8177048 2023.04.10 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8177045 2023.04.10 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8177044 2023.04.10 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8177046 2023.04.10 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8177043 2023.04.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8177032 2023.04.10 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8177030 2023.04.10 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8177025 2023.04.10 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8177027 2023.04.10 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8177034 2023.04.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8177031 2023.04.10 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8177026 2023.04.10 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8177024 2023.04.10 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8177023 2023.04.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8177029 2023.04.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8177021 2023.04.10 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8177022 2023.04.10 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8177019 2023.04.10 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8177018 2023.04.10 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 8177017 2023.04.10 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8177033 2023.04.10 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8177012 2023.04.10 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8177013 2023.04.10 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8177010 2023.04.10 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8177020 2023.04.10 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8177014 2023.04.10 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8177011 2023.04.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8177016 2023.04.10 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8177008 2023.04.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8177007 2023.04.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8177006 2023.04.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8177009 2023.04.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8177015 2023.04.10 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8177005 2023.04.10 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8177028 2023.04.10 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8177004 2023.04.10 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8177003 2023.04.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8175084 2023.04.09 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8175082 2023.04.09 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8175083 2023.04.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8175085 2023.04.09 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8175086 2023.04.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8175087 2023.04.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8175088 2023.04.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8175089 2023.04.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8175090 2023.04.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8175091 2023.04.09 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8175092 2023.04.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8175093 2023.04.09 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8175094 2023.04.09 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8129352 2023.04.02 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8129350 2023.04.02 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8129349 2023.04.02 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8129351 2023.04.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8129354 2023.04.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8129348 2023.04.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8129353 2023.04.02 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8129347 2023.04.02 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8129346 2023.04.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8129344 2023.04.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8129345 2023.04.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8129343 2023.04.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8129341 2023.04.02 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8129340 2023.04.02 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8129342 2023.04.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8127884 2023.04.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8127885 2023.04.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 8127883 2023.04.02 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8127882 2023.04.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8127880 2023.04.02 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8127881 2023.04.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8127879 2023.04.02 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 8127878 2023.04.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8127877 2023.04.02 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8127876 2023.04.02 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8117520 2023.03.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8117521 2023.03.31 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8117522 2023.03.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8105290 2023.03.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 8105289 2023.03.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8105287 2023.03.29 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8105286 2023.03.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8105288 2023.03.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8105285 2023.03.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8105284 2023.03.29 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8105282 2023.03.29 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8105283 2023.03.29 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8105279 2023.03.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8105281 2023.03.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8105280 2023.03.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8105278 2023.03.29 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 8105276 2023.03.29 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 8105275 2023.03.29 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8096737 2023.03.27 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8087157 2023.03.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8086426 2023.03.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 8086425 2023.03.26 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 8086424 2023.03.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 8086427 2023.03.26 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8086423 2023.03.26 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8086422 2023.03.26 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8086421 2023.03.26 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8086419 2023.03.26 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8086420 2023.03.26 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 8086417 2023.03.26 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8086415 2023.03.26 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8086416 2023.03.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 8086418 2023.03.26 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8086414 2023.03.26 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8086413 2023.03.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8085250 2023.03.26 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8085251 2023.03.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8085248 2023.03.26 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 8085249 2023.03.26 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8085246 2023.03.26 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8085245 2023.03.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8085247 2023.03.26 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8085242 2023.03.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8085241 2023.03.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8085244 2023.03.26 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8085243 2023.03.26 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8085240 2023.03.26 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8085238 2023.03.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8085239 2023.03.26 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8085235 2023.03.26 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8085234 2023.03.26 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 8085237 2023.03.26 MP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8085236 2023.03.26 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8085232 2023.03.26 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8085230 2023.03.26 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8085231 2023.03.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8085233 2023.03.26 MP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 8085229 2023.03.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8070576 2023.03.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8070574 2023.03.24 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8070575 2023.03.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8070573 2023.03.24 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8070570 2023.03.24 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8070571 2023.03.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8070569 2023.03.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8070572 2023.03.24 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8061283 2023.03.22 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8061284 2023.03.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8027274 2023.03.18 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8027272 2023.03.18 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8027273 2023.03.18 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8027271 2023.03.18 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8027270 2023.03.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8027269 2023.03.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8027268 2023.03.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8027267 2023.03.18 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8027265 2023.03.18 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8027266 2023.03.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8018284 2023.03.17 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8018283 2023.03.17 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8018281 2023.03.17 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8018280 2023.03.17 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8018279 2023.03.17 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8018282 2023.03.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8017230 2023.03.17 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8017229 2023.03.17 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8017228 2023.03.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8017227 2023.03.17 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8017226 2023.03.17 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8017225 2023.03.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8017221 2023.03.17 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8017223 2023.03.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8017224 2023.03.17 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8017222 2023.03.17 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8017220 2023.03.17 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8017218 2023.03.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 8017217 2023.03.17 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 8017219 2023.03.17 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 8017216 2023.03.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8015722 2023.03.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8015718 2023.03.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8015720 2023.03.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8015719 2023.03.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8015721 2023.03.16 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8015717 2023.03.16 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8015716 2023.03.16 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 8015715 2023.03.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 8015714 2023.03.16 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7992726 2023.03.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7992724 2023.03.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7992725 2023.03.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7992723 2023.03.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7992722 2023.03.12 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7992721 2023.03.12 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 7992718 2023.03.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 100 7992719 2023.03.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7992720 2023.03.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7992717 2023.03.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7992715 2023.03.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7992716 2023.03.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7991728 2023.03.12 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7991722 2023.03.12 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7991724 2023.03.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7991725 2023.03.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7991723 2023.03.12 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7991340 2023.03.12 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7991341 2023.03.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7991339 2023.03.12 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7991336 2023.03.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7991338 2023.03.12 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7991334 2023.03.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7991337 2023.03.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7991335 2023.03.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7991333 2023.03.12 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7991332 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7991330 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7991329 2023.03.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7991331 2023.03.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7991327 2023.03.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7991328 2023.03.12 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 7991326 2023.03.12 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7991325 2023.03.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7990255 2023.03.12 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 7990259 2023.03.12 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7990257 2023.03.12 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7990260 2023.03.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7990256 2023.03.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7990258 2023.03.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7990253 2023.03.12 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 5 7990251 2023.03.12 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7990252 2023.03.12 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7990249 2023.03.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7990254 2023.03.12 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7990250 2023.03.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7983919 2023.03.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 6 7983918 2023.03.10 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7983917 2023.03.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7983920 2023.03.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7983916 2023.03.10 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7983912 2023.03.10 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7983915 2023.03.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7983913 2023.03.10 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7983914 2023.03.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7983908 2023.03.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7983909 2023.03.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7983911 2023.03.10