DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Daniel Stasiowski

Liczba gatunków: 187

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 252 4897 59 59 0 4 23 32
2 186 2978 72 57 0 4 20 33
3 530 8478 103 86 0 9 33 44
4 569 2177 151 125 2 26 55 42
5 999 2420 186 140 1 29 62 48
6 98 204 187 62 1 8 24 29
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8593364 2023.06.04 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8593365 2023.06.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8593362 2023.06.04 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8593361 2023.06.04 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8593360 2023.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8593363 2023.06.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8593382 2023.06.04 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8593359 2023.06.04 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8593358 2023.06.04 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8593357 2023.06.04 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8593355 2023.06.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8593356 2023.06.04 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8593354 2023.06.04 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8593352 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8593353 2023.06.04 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8593349 2023.06.04 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8593350 2023.06.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593351 2023.06.04 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593380 2023.06.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8593378 2023.06.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8593379 2023.06.04 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8593377 2023.06.04 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8593373 2023.06.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8593381 2023.06.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8593375 2023.06.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8593374 2023.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8593372 2023.06.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8593370 2023.06.04 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8593368 2023.06.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8593369 2023.06.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593371 2023.06.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593376 2023.06.04 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8593366 2023.06.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593367 2023.06.04 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 8591029 2023.06.04 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 8591033 2023.06.04 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 8591030 2023.06.04 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 8591027 2023.06.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8591025 2023.06.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8591026 2023.06.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8591028 2023.06.04 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8591022 2023.06.04 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8591024 2023.06.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8591023 2023.06.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8591019 2023.06.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8591021 2023.06.04 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8591018 2023.06.04 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8591020 2023.06.04 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8591017 2023.06.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8591016 2023.06.04 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8591015 2023.06.04 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8583815 2023.06.03 PK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8583809 2023.06.03 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8583814 2023.06.03 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8583813 2023.06.03 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8583810 2023.06.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8583806 2023.06.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8583812 2023.06.03 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8583808 2023.06.03 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8583811 2023.06.03 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8583807 2023.06.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8583803 2023.06.03 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8583805 2023.06.03 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8583804 2023.06.03 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8583798 2023.06.03 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8583797 2023.06.03 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8583796 2023.06.03 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8583802 2023.06.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8583799 2023.06.03 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8583795 2023.06.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8583800 2023.06.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8583790 2023.06.03 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8583801 2023.06.03 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8583791 2023.06.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8583794 2023.06.03 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8583793 2023.06.03 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8583792 2023.06.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8583788 2023.06.03 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8583789 2023.06.03 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8583787 2023.06.03 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8579605 2023.06.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8579606 2023.06.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8579622 2023.06.02 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8579620 2023.06.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8579621 2023.06.02 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8579618 2023.06.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8579617 2023.06.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8579619 2023.06.02 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8579616 2023.06.02 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8579613 2023.06.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8579614 2023.06.02 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 8579611 2023.06.02 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8579612 2023.06.02 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8579610 2023.06.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8579615 2023.06.02 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8579609 2023.06.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8579608 2023.06.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8579607 2023.06.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8565288 2023.05.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8565286 2023.05.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8565287 2023.05.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8565282 2023.05.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8565285 2023.05.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8565284 2023.05.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8565280 2023.05.30 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8565279 2023.05.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8565277 2023.05.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8565278 2023.05.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8565283 2023.05.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8565281 2023.05.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8565276 2023.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8565275 2023.05.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8565274 2023.05.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8565301 2023.05.30 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8565300 2023.05.30 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8565299 2023.05.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8565302 2023.05.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8565304 2023.05.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8565298 2023.05.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8565297 2023.05.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8565296 2023.05.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8565295 2023.05.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8565294 2023.05.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8565303 2023.05.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8565292 2023.05.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8565293 2023.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8565290 2023.05.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8565291 2023.05.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8565289 2023.05.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8565272 2023.05.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8565273 2023.05.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8565270 2023.05.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8565271 2023.05.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8565269 2023.05.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8565266 2023.05.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8565267 2023.05.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8565264 2023.05.30 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8565268 2023.05.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 8565262 2023.05.30 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8565265 2023.05.30 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8565260 2023.05.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8565263 2023.05.30 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8565259 2023.05.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8565258 2023.05.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8565261 2023.05.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8565256 2023.05.30 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8565255 2023.05.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8565254 2023.05.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8565252 2023.05.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8565253 2023.05.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8565251 2023.05.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8565250 2023.05.30 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8565257 2023.05.30 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8565249 2023.05.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8565247 2023.05.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8565248 2023.05.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8565246 2023.05.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8565244 2023.05.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8565243 2023.05.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8565245 2023.05.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 8565242 2023.05.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8565241 2023.05.30 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8565237 2023.05.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8565238 2023.05.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8565236 2023.05.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8565240 2023.05.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8565235 2023.05.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8565239 2023.05.30 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8565231 2023.05.30 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8565226 2023.05.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8565230 2023.05.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8565228 2023.05.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8565227 2023.05.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8565232 2023.05.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8565234 2023.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8565233 2023.05.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8565229 2023.05.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8559421 2023.05.29 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8559420 2023.05.29 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8559419 2023.05.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 46 8559417 2023.05.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8559418 2023.05.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8559416 2023.05.29 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8559415 2023.05.29 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8559414 2023.05.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 8559437 2023.05.29 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8559435 2023.05.29 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8559436 2023.05.29 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8559434 2023.05.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8559433 2023.05.29 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8559432 2023.05.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8559429 2023.05.29 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8559431 2023.05.29 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8559428 2023.05.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8559426 2023.05.29 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8559427 2023.05.29 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8559425 2023.05.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8559424 2023.05.29 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8559423 2023.05.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8559422 2023.05.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8559406 2023.05.29 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8559412 2023.05.29 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8559403 2023.05.29 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8559409 2023.05.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8559411 2023.05.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8559400 2023.05.29 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8559394 2023.05.29 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8559397 2023.05.29 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8559391 2023.05.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8559396 2023.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8559386 2023.05.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8559388 2023.05.29 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8559384 2023.05.29 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8559383 2023.05.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559385 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8559382 2023.05.29 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8559407 2023.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8559405 2023.05.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8559404 2023.05.29 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8559413 2023.05.29 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8559401 2023.05.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8559410 2023.05.29 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8559408 2023.05.29 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8559395 2023.05.29 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8559398 2023.05.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8559402 2023.05.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8559399 2023.05.29 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8559389 2023.05.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8559392 2023.05.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8559393 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8559387 2023.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8559390 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8559381 2023.05.29 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8559379 2023.05.29 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8559378 2023.05.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8559380 2023.05.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8559377 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8559375 2023.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8559374 2023.05.29 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8559373 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8559376 2023.05.28 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8559372 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8559367 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8559370 2023.05.28 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8559368 2023.05.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8559371 2023.05.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8559369 2023.05.28 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8559366 2023.05.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8549437 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549459 2023.05.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8549468 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8549461 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8549464 2023.05.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8549463 2023.05.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8549457 2023.05.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8549454 2023.05.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8549447 2023.05.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8549465 2023.05.28 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8549444 2023.05.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8549453 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8549456 2023.05.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8549440 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8549445 2023.05.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8549443 2023.05.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 8549438 2023.05.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8549466 2023.05.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8549469 2023.05.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8549462 2023.05.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8549467 2023.05.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8549460 2023.05.28 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8549449 2023.05.28 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8549448 2023.05.28 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8549458 2023.05.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8549455 2023.05.28 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8549452 2023.05.28 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8549450 2023.05.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8549451 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8549446 2023.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8549442 2023.05.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8549439 2023.05.28 PK
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8549441 2023.05.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8543788 2023.05.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8543789 2023.05.27 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8543787 2023.05.27 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8543786 2023.05.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8543785 2023.05.27 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8543782 2023.05.27 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8543784 2023.05.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8543781 2023.05.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8543783 2023.05.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8543780 2023.05.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8543779 2023.05.27 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8543776 2023.05.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8543778 2023.05.27 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8543775 2023.05.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8543774 2023.05.27 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8543771 2023.05.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8543777 2023.05.27 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8543770 2023.05.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8543772 2023.05.27 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8543769 2023.05.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8543773 2023.05.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8543765 2023.05.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8543768 2023.05.27 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8543766 2023.05.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8543767 2023.05.27 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8542048 2023.05.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 58 8542043 2023.05.27 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8542055 2023.05.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8542044 2023.05.27 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8542042 2023.05.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8542041 2023.05.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8542039 2023.05.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8542038 2023.05.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8542056 2023.05.27 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8542036 2023.05.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8542052 2023.05.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8542037 2023.05.27 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8542076 2023.05.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8542072 2023.05.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8542077 2023.05.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 8542073 2023.05.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8542070 2023.05.27 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8542078 2023.05.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8542068 2023.05.27 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8542071 2023.05.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8542075 2023.05.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8542074 2023.05.27 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8542067 2023.05.27 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8542066 2023.05.27 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8542069 2023.05.27 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8542065 2023.05.27 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8542064 2023.05.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8542063 2023.05.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8542053 2023.05.27 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8542050 2023.05.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8542060 2023.05.27 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8542058 2023.05.27 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8542046 2023.05.27 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8542059 2023.05.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8542047 2023.05.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8542079 2023.05.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8542061 2023.05.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8542062 2023.05.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8542045 2023.05.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8542080 2023.05.27 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8542054 2023.05.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8542049 2023.05.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8542040 2023.05.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8542051 2023.05.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8537996 2023.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8537995 2023.05.26 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8537991 2023.05.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8537992 2023.05.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8537990 2023.05.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8537993 2023.05.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8537994 2023.05.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8537988 2023.05.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8537989 2023.05.26 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8537985 2023.05.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8537987 2023.05.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8537986 2023.05.26 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8537984 2023.05.26 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8537982 2023.05.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8537983 2023.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8537972 2023.05.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8537968 2023.05.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8537971 2023.05.26 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8537981 2023.05.26 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8537978 2023.05.26 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8537975 2023.05.26 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8537976 2023.05.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8537980 2023.05.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8537977 2023.05.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8537966 2023.05.26 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8537979 2023.05.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8537973 2023.05.26 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8537958 2023.05.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8537957 2023.05.26 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8537967 2023.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8537961 2023.05.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8537964 2023.05.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8537963 2023.05.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8537965 2023.05.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8537970 2023.05.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8537974 2023.05.26 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8537969 2023.05.26 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 8537955 2023.05.26 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8537962 2023.05.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8537956 2023.05.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8537960 2023.05.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8537959 2023.05.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8537954 2023.05.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8537952 2023.05.26 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8537953 2023.05.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8537950 2023.05.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8537951 2023.05.26 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8537948 2023.05.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8537947 2023.05.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8537945 2023.05.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8537946 2023.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8537944 2023.05.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8537943 2023.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537941 2023.05.26 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8537940 2023.05.26 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8537938 2023.05.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8537939 2023.05.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8537942 2023.05.26 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8537936 2023.05.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8537937 2023.05.26 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8537935 2023.05.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8537933 2023.05.26 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8537934 2023.05.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8522784 2023.05.23 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8522783 2023.05.23 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8516229 2023.05.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8516228 2023.05.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8516240 2023.05.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8516231 2023.05.22 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8516225 2023.05.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8516227 2023.05.22 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8516224 2023.05.22 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8516220 2023.05.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8516223 2023.05.22 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8516219 2023.05.22 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8516218 2023.05.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8516243 2023.05.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8516242 2023.05.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8516241 2023.05.22 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8516244 2023.05.22 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8516235 2023.05.22 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8516237 2023.05.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8516236 2023.05.22 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8516238 2023.05.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8516234 2023.05.22 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8516233 2023.05.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8516239 2023.05.22 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8516232 2023.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8516226 2023.05.22 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8516222 2023.05.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8516221 2023.05.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8516230 2023.05.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8516215 2023.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8516217 2023.05.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8516216 2023.05.22 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8516212 2023.05.22 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8516213 2023.05.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8516211 2023.05.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 8516214 2023.05.22 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8516205 2023.05.22 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8516210 2023.05.22 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8516204 2023.05.22 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8516206 2023.05.22 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8516203 2023.05.22 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8516208 2023.05.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 8516201 2023.05.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8516209 2023.05.22 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8516202 2023.05.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8516196 2023.05.22 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8516199 2023.05.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8516200 2023.05.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8516194 2023.05.22 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8516193 2023.05.22 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8516188 2023.05.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8516189 2023.05.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8516197 2023.05.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8516190 2023.05.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8516192 2023.05.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8516191 2023.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8516195 2023.05.22 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8516186 2023.05.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8516198 2023.05.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8516187 2023.05.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8516185 2023.05.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8504165 2023.05.21 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8504163 2023.05.21 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8504160 2023.05.21 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8504164 2023.05.21 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8504161 2023.05.21 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8504159 2023.05.21 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8504162 2023.05.21 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8504157 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8504153 2023.05.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8504154 2023.05.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8504155 2023.05.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8504151 2023.05.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8504148 2023.05.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8504152 2023.05.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8504156 2023.05.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8504146 2023.05.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8504150 2023.05.21 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8504147 2023.05.21 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8504143 2023.05.21 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8504145 2023.05.21 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8504149 2023.05.21 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8504144 2023.05.21 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8504142 2023.05.21 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8498761 2023.05.20 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8498758 2023.05.20 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8498759 2023.05.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8498760 2023.05.20 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8498755 2023.05.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498756 2023.05.20 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8498754 2023.05.20 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498753 2023.05.20 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8498752 2023.05.20 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8498757 2023.05.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498751 2023.05.20 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8498749 2023.05.20 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8498748 2023.05.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498750 2023.05.20 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8498746 2023.05.20 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8498745 2023.05.20 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8498743 2023.05.20 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8498744 2023.05.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8498747 2023.05.20 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8498742 2023.05.20 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8498740 2023.05.20 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8498738 2023.05.20 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8498739 2023.05.20 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8498734 2023.05.20 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8498741 2023.05.20 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8498731 2023.05.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8498733 2023.05.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8498730 2023.05.20 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8498736 2023.05.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8498735 2023.05.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8498728 2023.05.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8498732 2023.05.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8498729 2023.05.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8498727 2023.05.20 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8498726 2023.05.20 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8493832 2023.05.20 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8493831 2023.05.20 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8493829 2023.05.20 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8493830 2023.05.20 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8493828 2023.05.20 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8493827 2023.05.20 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8493826 2023.05.20 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8493825 2023.05.20 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8493824 2023.05.20 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8493822 2023.05.20 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8493823 2023.05.20 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8493820 2023.05.20 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8493821 2023.05.20 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8493819 2023.05.20 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8493816 2023.05.20 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8493815 2023.05.20 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8493818 2023.05.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 43 8493817 2023.05.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8493814 2023.05.20 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8493813 2023.05.20 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8493810 2023.05.20 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8493811 2023.05.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8493809 2023.05.20 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8493808 2023.05.20 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8493807 2023.05.20 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 8493806 2023.05.20 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8493812 2023.05.20 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8488874 2023.05.19 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 8488895 2023.05.19 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8488869 2023.05.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8488896 2023.05.19 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8488875 2023.05.19 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 8488871 2023.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8488870 2023.05.19 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8488864 2023.05.19 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8488865 2023.05.19 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8488863 2023.05.19 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8488868 2023.05.19 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8488867 2023.05.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8488872 2023.05.19 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8488873 2023.05.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8488866 2023.05.19 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8488862 2023.05.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8488860 2023.05.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 8488856 2023.05.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8488858 2023.05.19 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8488854 2023.05.19 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8488859 2023.05.19 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8488853 2023.05.19 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8488857 2023.05.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8488855 2023.05.19 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8488852 2023.05.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8488851 2023.05.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8488850 2023.05.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8488849 2023.05.19 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8488846 2023.05.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8488848 2023.05.19 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8488845 2023.05.19 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8488844 2023.05.19 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8488840 2023.05.19 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8488841 2023.05.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8488843 2023.05.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8488838 2023.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8488842 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8455936 2023.05.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8455949 2023.05.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8455946 2023.05.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8455952 2023.05.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8455950 2023.05.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8455951 2023.05.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8455947 2023.05.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8455948 2023.05.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8455942 2023.05.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8455944 2023.05.14 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8455941 2023.05.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8455943 2023.05.14 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8455945 2023.05.14 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8455938 2023.05.14 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8455939 2023.05.14 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8455937 2023.05.14 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8455940 2023.05.14 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8455931 2023.05.14 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8455935 2023.05.14 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 8455929 2023.05.14 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8455933 2023.05.14 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8455934 2023.05.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8455930 2023.05.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8455932 2023.05.14 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8455927 2023.05.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8455926 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8455928 2023.05.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8455923 2023.05.14 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8455924 2023.05.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8455921 2023.05.14 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8455922 2023.05.14 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8455920 2023.05.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8444957 2023.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8444958 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8444919 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8444922 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8444917 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8444923 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8444916 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8444924 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8444914 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8444920 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8444918 2023.05.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 8444913 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8444910 2023.05.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8444912 2023.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8444911 2023.05.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8444915 2023.05.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8444909 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8444921 2023.05.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8444904 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8444905 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8444906 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8444898 2023.05.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8444907 2023.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8444899 2023.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8444901 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8444908 2023.05.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8444900 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8444903 2023.05.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8444902 2023.05.13 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8444895 2023.05.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8444897 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8444896 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8444892 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8444894 2023.05.13 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8444890 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8444888 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8444891 2023.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8444889 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8444879 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 11 8444882 2023.05.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8444880 2023.05.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8444886 2023.05.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8444884 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8444881 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8444885 2023.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8446194 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8444883 2023.05.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8444887 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8446195 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8444878 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8444875 2023.05.13 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8444870 2023.05.12 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8444872 2023.05.12 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8444868 2023.05.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8444877 2023.05.12 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8444873 2023.05.12 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8444866 2023.05.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8444876 2023.05.12 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8444871 2023.05.12 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8444865 2023.05.12 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8444864 2023.05.12 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8444867 2023.05.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8444869 2023.05.12 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8444860 2023.05.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8444874 2023.05.12 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8444862 2023.05.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8444857 2023.05.12 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8444861 2023.05.12 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8444853 2023.05.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8444863 2023.05.12 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8444854 2023.05.12 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8444855 2023.05.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8444850 2023.05.12 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8444848 2023.05.12 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8444856 2023.05.12 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8444858 2023.05.12 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8444851 2023.05.12 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8444859 2023.05.12 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8444852 2023.05.12 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8444849 2023.05.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8444846 2023.05.12 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8444847 2023.05.12 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8427019 2023.05.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8427017 2023.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8427018 2023.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8427016 2023.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8427020 2023.05.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8427012 2023.05.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8427015 2023.05.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8427013 2023.05.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8427014 2023.05.11 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8427010 2023.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8427011 2023.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8427007 2023.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8427008 2023.05.11 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8427009 2023.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8427004 2023.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8427002 2023.05.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8427006 2023.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8426997 2023.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8427005 2023.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8426998 2023.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8427001 2023.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8427000 2023.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8426996 2023.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8427003 2023.05.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8426999 2023.05.11 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8422567 2023.05.10 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8422570 2023.05.10 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8422566 2023.05.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8422569 2023.05.10 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8422564 2023.05.10 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8422562 2023.05.10 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8422565 2023.05.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8422568 2023.05.10 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8422560 2023.05.10 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8422561 2023.05.10 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8422563 2023.05.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 44 8422557 2023.05.10 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8422559 2023.05.10 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8422558 2023.05.10 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8422556 2023.05.10 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8423802 2023.05.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8423803 2023.05.10 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8422552 2023.05.10 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8422553 2023.05.10 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8422555 2023.05.10 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8422554 2023.05.10 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8422548 2023.05.10 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8422551 2023.05.10 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8422547 2023.05.10 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8422550 2023.05.10 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8422546 2023.05.10 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8422542 2023.05.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8422549 2023.05.10 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8422544 2023.05.10 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8422543 2023.05.10 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8422545 2023.05.10 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8422541 2023.05.10 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8422540 2023.05.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 8422539 2023.05.10 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8422534 2023.05.10 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8422535 2023.05.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8422536 2023.05.10 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8422537 2023.05.10 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 8422532 2023.05.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8422538 2023.05.10 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8422530 2023.05.10 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8422531 2023.05.10 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8422533 2023.05.10 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8422529 2023.05.10 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8422528 2023.05.10 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8422527 2023.05.10 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8422526 2023.05.10 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8422525 2023.05.10 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8417592 2023.05.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8417594 2023.05.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8417593 2023.05.09 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8417591 2023.05.09 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 8417595 2023.05.09 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8417596 2023.05.09 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8417597 2023.05.09 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8417598 2023.05.09 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8417599 2023.05.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8417600 2023.05.09 PK
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8417590 2023.05.09 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8409893 2023.05.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8409894 2023.05.08 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8409891 2023.05.08 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8409889 2023.05.08 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8409890 2023.05.08 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8409888 2023.05.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8409887 2023.05.08 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8409886 2023.05.08 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8409885 2023.05.08 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8409884 2023.05.08 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8409882 2023.05.08 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8409883 2023.05.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8409881 2023.05.08 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8409880 2023.05.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8409876 2023.05.08 PK
pospolity żuraw, Grus grus 28 8409875 2023.05.08 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8409879 2023.05.08 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8409877 2023.05.08 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8409873 2023.05.08 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8409871 2023.05.08 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8409868 2023.05.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8409869 2023.05.08 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8409874 2023.05.08 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8409872 2023.05.08 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8409895 2023.05.08 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8409878 2023.05.08 PK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8409892 2023.05.08 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8409870 2023.05.08 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8409867 2023.05.08 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8400600 2023.05.07 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8400595 2023.05.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8400602 2023.05.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8400598 2023.05.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8400592 2023.05.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8400617 2023.05.07 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8400618 2023.05.07 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8400613 2023.05.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8400612 2023.05.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8400615 2023.05.07 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8400614 2023.05.07 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8400616 2023.05.07 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8400609 2023.05.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8400608 2023.05.07 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8400610 2023.05.07 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8400606 2023.05.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8400611 2023.05.07 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8400605 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8400604 2023.05.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8400607 2023.05.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8400603 2023.05.07 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8400599 2023.05.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8400596 2023.05.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8400601 2023.05.07 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8400597 2023.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8400593 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8400594 2023.05.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8400591 2023.05.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8400589 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8400590 2023.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8400586 2023.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8400585 2023.05.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 8400587 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8400584 2023.05.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8400588 2023.05.07 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8400583 2023.05.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8400582 2023.05.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8400576 2023.05.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8400579 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8400577 2023.05.07 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8400574 2023.05.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8400573 2023.05.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8400570 2023.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8400571 2023.05.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8400575 2023.05.07 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8400572 2023.05.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8400569 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8400581 2023.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8400578 2023.05.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8400567 2023.05.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8400568 2023.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8400566 2023.05.07 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8400565 2023.05.07 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8394569 2023.05.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8394576 2023.05.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8394630 2023.05.06 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8394629 2023.05.06 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8394628 2023.05.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8394625 2023.05.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8394631 2023.05.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8394624 2023.05.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8394623 2023.05.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8394660 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8394626 2023.05.06 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8394627 2023.05.06 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8394622 2023.05.06 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8394620 2023.05.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8394621 2023.05.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8394635 2023.05.06 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8394619 2023.05.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8394618 2023.05.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8394616 2023.05.06 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8394614 2023.05.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8394615 2023.05.06 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8394617 2023.05.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8394613 2023.05.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8394608 2023.05.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8394609 2023.05.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8394607 2023.05.06 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8394611 2023.05.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8394612 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 8394610 2023.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8394606 2023.05.06 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8394605 2023.05.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8394604 2023.05.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8394603 2023.05.06 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8394602 2023.05.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8391662 2023.05.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8391660 2023.05.06 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8391661 2023.05.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8391659 2023.05.06 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8391658 2023.05.06 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8391654 2023.05.06 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8391657 2023.05.06 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8391655 2023.05.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8391656 2023.05.06 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8391653 2023.05.06 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8391651 2023.05.06 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8391650 2023.05.06 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8391649 2023.05.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8391652 2023.05.06 PK