DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Daniel Stasiowski

Liczba gatunków: 228

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 252 4897 59 59 0 4 23 32
2 186 2978 72 57 0 4 20 33
3 530 8478 103 86 0 9 33 44
4 569 2177 151 125 2 26 55 42
5 999 2420 186 140 1 29 62 48
6 509 1874 188 108 1 17 49 41
7 441 7663 189 91 0 12 39 40
8 981 6873 199 122 1 29 50 42
9 915 7552 222 154 7 36 63 48
10 708 14120 224 107 2 14 43 48
11 461 14062 228 86 1 11 32 42
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 9226804 2023.11.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9226803 2023.11.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9226805 2023.11.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 9226806 2023.11.29 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9226801 2023.11.29 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9226802 2023.11.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9217141 2023.11.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9217149 2023.11.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9217148 2023.11.26 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9217147 2023.11.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9217146 2023.11.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9217145 2023.11.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9217150 2023.11.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9217140 2023.11.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9217144 2023.11.26 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9217151 2023.11.26 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9217142 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9217138 2023.11.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9217139 2023.11.26 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9217143 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9217137 2023.11.26 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9217136 2023.11.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9217135 2023.11.26 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9217133 2023.11.26 PK
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9217131 2023.11.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 9217132 2023.11.26 PK
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 30 9217130 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9217129 2023.11.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9217134 2023.11.26 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9217128 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9217124 2023.11.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9217123 2023.11.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9217125 2023.11.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9217127 2023.11.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9217126 2023.11.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9217120 2023.11.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9217121 2023.11.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 9217122 2023.11.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9217119 2023.11.26 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9217118 2023.11.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9217116 2023.11.26 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9217114 2023.11.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 9 9217117 2023.11.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9217115 2023.11.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9217113 2023.11.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9217112 2023.11.26 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9217111 2023.11.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 40 9217110 2023.11.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1200 9217109 2023.11.26 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 9217108 2023.11.26 PK
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 9217107 2023.11.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9217105 2023.11.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 35 9217106 2023.11.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9217104 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9217103 2023.11.26 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9217098 2023.11.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9217100 2023.11.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9217095 2023.11.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9217097 2023.11.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9217096 2023.11.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9217094 2023.11.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9217099 2023.11.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9217102 2023.11.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 9217089 2023.11.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9217093 2023.11.26 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9217101 2023.11.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9217091 2023.11.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9217090 2023.11.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9217092 2023.11.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9217087 2023.11.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 9217088 2023.11.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9214405 2023.11.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9214404 2023.11.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9214403 2023.11.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9214402 2023.11.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9214401 2023.11.25 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9214398 2023.11.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9214406 2023.11.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9214400 2023.11.25 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9214399 2023.11.25 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9214397 2023.11.25 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9214395 2023.11.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9214396 2023.11.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9214394 2023.11.25 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9214393 2023.11.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9214391 2023.11.25 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9214392 2023.11.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9214387 2023.11.25 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9214389 2023.11.25 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9214388 2023.11.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 9214386 2023.11.25 PK
pospolity żuraw, Grus grus 15 9214390 2023.11.25 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9214384 2023.11.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9214385 2023.11.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9214383 2023.11.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9214380 2023.11.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9214381 2023.11.25 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9214379 2023.11.25 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 85 9214382 2023.11.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9214378 2023.11.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9214375 2023.11.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 40 9214376 2023.11.25 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9214377 2023.11.25 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 9214373 2023.11.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9214370 2023.11.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1200 9214374 2023.11.25 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 9214372 2023.11.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9214367 2023.11.25 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9214366 2023.11.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9214369 2023.11.25 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 85 9214364 2023.11.25 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9214365 2023.11.25 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9214371 2023.11.25 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9214363 2023.11.25 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9214362 2023.11.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214361 2023.11.25 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9214354 2023.11.25 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9214360 2023.11.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9214357 2023.11.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9214359 2023.11.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9214356 2023.11.25 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9214348 2023.11.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9214358 2023.11.25 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9214351 2023.11.25 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9214352 2023.11.25 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9214347 2023.11.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9214355 2023.11.25 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9214349 2023.11.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9214353 2023.11.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9214350 2023.11.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9214346 2023.11.25 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9199896 2023.11.19 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9199897 2023.11.19 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 28 9199898 2023.11.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 9199899 2023.11.19 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 9199910 2023.11.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 9199912 2023.11.19 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9199914 2023.11.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9199915 2023.11.19 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9199913 2023.11.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 9199911 2023.11.19 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9199907 2023.11.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9199908 2023.11.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9199906 2023.11.19 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9199901 2023.11.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9199902 2023.11.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9199904 2023.11.19 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9199903 2023.11.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9199900 2023.11.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9199905 2023.11.19 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 9196209 2023.11.18 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9196208 2023.11.18 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 26 9196206 2023.11.18 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9196205 2023.11.18 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9196207 2023.11.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9196204 2023.11.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9196202 2023.11.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9196203 2023.11.18 PK
pospolity żuraw, Grus grus 30 9196201 2023.11.18 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9196199 2023.11.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9196200 2023.11.18 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9196198 2023.11.18 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9196196 2023.11.18 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9196197 2023.11.18 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9196195 2023.11.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9196191 2023.11.18 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 9196192 2023.11.18 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 27 9196193 2023.11.18 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9196190 2023.11.18 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9196189 2023.11.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9196194 2023.11.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9196188 2023.11.18 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9196187 2023.11.18 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9196185 2023.11.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 9196186 2023.11.18 PK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9196183 2023.11.18 PK
pospolity łyska, Fulica atra 40 9196184 2023.11.18 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9196182 2023.11.18 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9196181 2023.11.18 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9196180 2023.11.18 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9196177 2023.11.18 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9196179 2023.11.18 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9196176 2023.11.18 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9196175 2023.11.18 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9196174 2023.11.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9196178 2023.11.18 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 350 9196171 2023.11.18 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 9196173 2023.11.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9196172 2023.11.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9196170 2023.11.18 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9196167 2023.11.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 9196168 2023.11.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9196169 2023.11.18 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9196165 2023.11.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9196166 2023.11.18 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9196164 2023.11.18 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9196163 2023.11.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9196161 2023.11.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9196158 2023.11.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9196159 2023.11.18 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 9196156 2023.11.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 9196162 2023.11.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9196160 2023.11.18 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9196154 2023.11.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9196155 2023.11.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9196157 2023.11.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196152 2023.11.18 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9196153 2023.11.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9196150 2023.11.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9196148 2023.11.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196151 2023.11.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9196149 2023.11.16 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9181905 2023.11.12 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9181902 2023.11.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9181904 2023.11.12 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9181903 2023.11.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9179389 2023.11.12 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9179405 2023.11.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9179404 2023.11.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9179403 2023.11.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9179401 2023.11.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9179397 2023.11.12 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9179399 2023.11.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9179398 2023.11.12 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9179400 2023.11.12 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9179396 2023.11.12 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 9179402 2023.11.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9179394 2023.11.12 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9179395 2023.11.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9179390 2023.11.12 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9179392 2023.11.12 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9179391 2023.11.12 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9179388 2023.11.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9179385 2023.11.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9179384 2023.11.12 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9179386 2023.11.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9179387 2023.11.12 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9179381 2023.11.12 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 9179380 2023.11.12 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9179383 2023.11.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9179378 2023.11.12 PK
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9179377 2023.11.12 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9179379 2023.11.12 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9179382 2023.11.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9179374 2023.11.12 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9179376 2023.11.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9179373 2023.11.12 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9179375 2023.11.12 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9178428 2023.11.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9178429 2023.11.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 26 9178422 2023.11.11 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9178420 2023.11.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9177202 2023.11.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9178701 2023.11.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9177217 2023.11.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9177196 2023.11.11 PK
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9178700 2023.11.11 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9178699 2023.11.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9178698 2023.11.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9178697 2023.11.11 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9178696 2023.11.11 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9177194 2023.11.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9178694 2023.11.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 9178693 2023.11.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9178691 2023.11.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9177193 2023.11.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9178692 2023.11.11 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9178410 2023.11.11 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 230 9178409 2023.11.11 PK
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9177168 2023.11.11 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9178404 2023.11.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9178407 2023.11.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9178406 2023.11.11 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9178403 2023.11.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9178681 2023.11.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9178680 2023.11.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9178679 2023.11.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9178678 2023.11.11 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9178677 2023.11.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9177211 2023.11.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9178676 2023.11.11 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9178674 2023.11.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9178675 2023.11.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9178673 2023.11.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9178672 2023.11.11 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9177236 2023.11.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9178671 2023.11.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9178670 2023.11.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9164434 2023.11.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9164432 2023.11.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 6 9164429 2023.11.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9164433 2023.11.07 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9164427 2023.11.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9164428 2023.11.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9164430 2023.11.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9164431 2023.11.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 9164426 2023.11.07 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9164423 2023.11.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9164425 2023.11.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9164424 2023.11.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9161571 2023.11.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9161570 2023.11.06 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 9161569 2023.11.06 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9161568 2023.11.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9161567 2023.11.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9161565 2023.11.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9161566 2023.11.06 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9161564 2023.11.06 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9161563 2023.11.06 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9161561 2023.11.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 9161560 2023.11.06 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9161559 2023.11.06 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9161557 2023.11.06 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9161558 2023.11.06 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9161556 2023.11.06 PK
pospolity łyska, Fulica atra 45 9161555 2023.11.06 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9161554 2023.11.06 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9161553 2023.11.06 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9161551 2023.11.06 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9161552 2023.11.06 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9161549 2023.11.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9161548 2023.11.06 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9161550 2023.11.06 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 19 9161547 2023.11.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9161545 2023.11.06 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 9161546 2023.11.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9159184 2023.11.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 9159186 2023.11.05 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9159185 2023.11.05 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9159182 2023.11.05 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9159183 2023.11.05 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 9159177 2023.11.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9159178 2023.11.05 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9159169 2023.11.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9159179 2023.11.05 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9159170 2023.11.05 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9159160 2023.11.05 PK
pospolity żuraw, Grus grus 4 9159163 2023.11.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9159176 2023.11.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9159166 2023.11.05 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 9159171 2023.11.05 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9159155 2023.11.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9159180 2023.11.05 PK
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9159152 2023.11.05 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 150 9159150 2023.11.05 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9159153 2023.11.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 9159151 2023.11.05 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 9159202 2023.11.05 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9159200 2023.11.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159201 2023.11.05 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 9159196 2023.11.05 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9159198 2023.11.05 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9159193 2023.11.05 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9159195 2023.11.05 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9159197 2023.11.05 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9159194 2023.11.05 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9159191 2023.11.05 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9159192 2023.11.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9159199 2023.11.05 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9159190 2023.11.05 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9159189 2023.11.05 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9159187 2023.11.05 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9159188 2023.11.05 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9159168 2023.11.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9159181 2023.11.05 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 9159172 2023.11.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9159174 2023.11.05 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 9159167 2023.11.04 PK
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9159161 2023.11.04 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9159173 2023.11.04 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9159175 2023.11.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9159165 2023.11.04 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9159164 2023.11.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9159156 2023.11.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9159159 2023.11.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9159154 2023.11.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 9159157 2023.11.04 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9159158 2023.11.04 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 135 9159146 2023.11.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9159148 2023.11.04 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9159144 2023.11.04 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9159145 2023.11.04 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9159143 2023.11.04 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9159142 2023.11.04 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 9159147 2023.11.04 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9159141 2023.11.04 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9159135 2023.11.04 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9159140 2023.11.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 45 9159139 2023.11.04 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9159137 2023.11.04 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9159133 2023.11.04 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 9159136 2023.11.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9159138 2023.11.04 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 54 9159134 2023.11.04 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9142129 2023.11.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9142127 2023.11.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9142126 2023.11.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9142130 2023.11.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9142124 2023.11.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9142122 2023.11.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9142120 2023.11.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9142128 2023.11.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9142123 2023.11.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9142125 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9142131 2023.11.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9142121 2023.11.01 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9141097 2023.11.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9141093 2023.11.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9141090 2023.11.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9141085 2023.11.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9141083 2023.11.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9141079 2023.11.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9141077 2023.11.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9141067 2023.11.01 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9141060 2023.11.01 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9141064 2023.11.01 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9141099 2023.11.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9141098 2023.11.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9141095 2023.11.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9141096 2023.11.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9141092 2023.11.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9141094 2023.11.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9141089 2023.11.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9141091 2023.11.01 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9141076 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9141071 2023.11.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9141072 2023.11.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9141062 2023.11.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9141061 2023.11.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9141059 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9141063 2023.11.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9141070 2023.11.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9141088 2023.11.01 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9141087 2023.11.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9141081 2023.11.01 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9141075 2023.11.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9141086 2023.11.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9141084 2023.11.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9141082 2023.11.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9141078 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9141101 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9141107 2023.11.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9141074 2023.11.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9141073 2023.11.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9141066 2023.11.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9141068 2023.11.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9141065 2023.11.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9141069 2023.11.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9141115 2023.11.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9141117 2023.11.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9141112 2023.11.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9141113 2023.11.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9141114 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9141116 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9141111 2023.11.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9141110 2023.11.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9141109 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9141108 2023.11.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9141106 2023.11.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9141103 2023.11.01 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9141104 2023.11.01 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9141105 2023.10.31 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9141102 2023.10.31 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9141100 2023.10.31 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9141057 2023.10.31 PK
pospolity łyska, Fulica atra 30 9141052 2023.10.31 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9141058 2023.10.31 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9141053 2023.10.31 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9141051 2023.10.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1100 9141055 2023.10.31 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 250 9141056 2023.10.31 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9141048 2023.10.31 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9141047 2023.10.31 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9141054 2023.10.31 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 9141046 2023.10.31 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9141049 2023.10.31 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 85 9141050 2023.10.31 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9141044 2023.10.31 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9141045 2023.10.31 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9141043 2023.10.31 PK
pospolity żuraw, Grus grus 21 9130437 2023.10.29 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9130434 2023.10.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9130436 2023.10.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9130435 2023.10.29 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 9130432 2023.10.29 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9130433 2023.10.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9125814 2023.10.28 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9125816 2023.10.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9125817 2023.10.28 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9125815 2023.10.28 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 7 9125804 2023.10.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 9125807 2023.10.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9125808 2023.10.28 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9125802 2023.10.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9125799 2023.10.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9125797 2023.10.28 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9125796 2023.10.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9125809 2023.10.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 30 9125793 2023.10.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 35 9125790 2023.10.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9125786 2023.10.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 9125789 2023.10.28 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9125812 2023.10.28 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9125813 2023.10.28 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 9125811 2023.10.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9125810 2023.10.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9125805 2023.10.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 9125803 2023.10.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9125806 2023.10.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9125801 2023.10.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9125798 2023.10.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9125800 2023.10.28 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9125794 2023.10.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9125795 2023.10.28 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9125792 2023.10.28 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9125791 2023.10.28 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9125787 2023.10.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9125788 2023.10.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9125784 2023.10.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9125785 2023.10.28 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9125781 2023.10.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9125783 2023.10.28 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9125779 2023.10.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 17 9125778 2023.10.28 PK
pospolity żuraw, Grus grus 21 9125780 2023.10.28 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9125776 2023.10.28 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9125774 2023.10.28 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9125782 2023.10.28 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9125773 2023.10.28 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9125772 2023.10.28 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9125770 2023.10.28 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9125771 2023.10.28 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9125769 2023.10.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9125766 2023.10.28 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9125767 2023.10.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9125768 2023.10.28 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9125762 2023.10.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9125761 2023.10.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9125764 2023.10.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9125760 2023.10.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9125758 2023.10.28 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9125759 2023.10.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9125757 2023.10.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9125755 2023.10.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9125756 2023.10.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9117463 2023.10.24 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9117462 2023.10.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9117465 2023.10.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9117461 2023.10.24 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9117464 2023.10.24 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9117460 2023.10.24 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9117459 2023.10.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9117458 2023.10.24 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9117456 2023.10.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9117457 2023.10.24 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9117455 2023.10.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9117447 2023.10.24 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9117453 2023.10.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9117445 2023.10.24 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 35 9117446 2023.10.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 30 9117452 2023.10.24 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9117451 2023.10.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9117454 2023.10.24 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9117450 2023.10.24 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9117440 2023.10.24 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9117448 2023.10.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9117449 2023.10.24 PK
pospolity żuraw, Grus grus 85 9117444 2023.10.24 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 9117439 2023.10.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 9117441 2023.10.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9117443 2023.10.24 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9117442 2023.10.24 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 9113388 2023.10.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9113387 2023.10.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9113384 2023.10.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9113385 2023.10.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9113382 2023.10.23 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9113386 2023.10.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9113380 2023.10.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9113381 2023.10.23 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9113383 2023.10.23 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9113378 2023.10.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9113379 2023.10.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9113377 2023.10.23 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9113376 2023.10.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9113375 2023.10.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9113374 2023.10.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9113371 2023.10.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 9113367 2023.10.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9113364 2023.10.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9113365 2023.10.23 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 9113362 2023.10.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 30 9113366 2023.10.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 9113373 2023.10.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9113370 2023.10.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9113369 2023.10.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9113363 2023.10.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9113359 2023.10.23 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9113372 2023.10.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9113368 2023.10.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9113360 2023.10.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9113361 2023.10.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9113358 2023.10.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9109151 2023.10.22 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9109150 2023.10.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9109149 2023.10.22 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9109148 2023.10.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9109147 2023.10.22 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 9109146 2023.10.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9109144 2023.10.22 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9109141 2023.10.22 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9109136 2023.10.22 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9109139 2023.10.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9109138 2023.10.22 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9109143 2023.10.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9109145 2023.10.22 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9109142 2023.10.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9109140 2023.10.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9109137 2023.10.22 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 35 9109135 2023.10.22 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9109134 2023.10.22 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9109133 2023.10.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9109131 2023.10.22 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9109132 2023.10.22 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9109130 2023.10.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9109129 2023.10.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9109128 2023.10.22 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9109127 2023.10.22 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9109126 2023.10.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9109125 2023.10.22 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9109124 2023.10.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9109120 2023.10.22 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9109121 2023.10.22 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9109122 2023.10.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9109119 2023.10.22 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9109123 2023.10.22 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9109118 2023.10.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9109115 2023.10.22 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9109117 2023.10.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9109116 2023.10.22 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9109114 2023.10.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9109112 2023.10.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9109113 2023.10.22 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9109109 2023.10.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9109110 2023.10.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9109111 2023.10.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9109104 2023.10.22 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9109107 2023.10.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9109102 2023.10.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9109100 2023.10.22 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9109105 2023.10.22 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9109098 2023.10.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9109097 2023.10.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9109101 2023.10.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9109106 2023.10.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9109103 2023.10.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9109108 2023.10.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9109099 2023.10.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9109094 2023.10.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9109096 2023.10.21 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9109093 2023.10.21 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9109095 2023.10.21 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9104316 2023.10.21 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9103884 2023.10.21 LB
pospolity żuraw, Grus grus 25 9103659 2023.10.21 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9103089 2023.10.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9103088 2023.10.21 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9103090 2023.10.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9103087 2023.10.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9103086 2023.10.21 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9103085 2023.10.21 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 9103084 2023.10.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9103083 2023.10.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9103082 2023.10.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9103081 2023.10.21 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9103080 2023.10.21 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9103079 2023.10.21 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9103104 2023.10.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9103103 2023.10.21 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9103101 2023.10.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9103106 2023.10.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9103105 2023.10.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9103098 2023.10.21 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9103100 2023.10.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9103097 2023.10.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9103095 2023.10.21 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9103099 2023.10.21 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9103094 2023.10.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9103096 2023.10.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9103093 2023.10.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9103092 2023.10.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9103091 2023.10.21 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9102509 2023.10.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9102506 2023.10.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9102505 2023.10.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9101915 2023.10.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9101917 2023.10.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 9101912 2023.10.20 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9101918 2023.10.20 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 9101919 2023.10.20 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9101913 2023.10.20 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9101914 2023.10.20 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 65 9101911 2023.10.20 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9101909 2023.10.20 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9101916 2023.10.20 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9101910 2023.10.20 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9101906 2023.10.20 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9101904 2023.10.20 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 9101908 2023.10.20 PK
pospolity łyska, Fulica atra 40 9101901 2023.10.20 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 175 9101907 2023.10.20 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9101899 2023.10.20 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9101903 2023.10.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9101900 2023.10.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9101898 2023.10.20 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9101896 2023.10.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9101902 2023.10.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9101897 2023.10.20 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9101905 2023.10.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9101894 2023.10.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9101895 2023.10.20 PK
pospolity sroka, Pica pica 10 9101893 2023.10.20 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9101888 2023.10.18 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9101890 2023.10.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9101889 2023.10.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9101892 2023.10.18 PK
pospolity żuraw, Grus grus 31 9101884 2023.10.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9101891 2023.10.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9101887 2023.10.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9101886 2023.10.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9101881 2023.10.18 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9101880 2023.10.18 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9101885 2023.10.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9101883 2023.10.18 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9101879 2023.10.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9101882 2023.10.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9101878 2023.10.18 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9101877 2023.10.18 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9101875 2023.10.18 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 35 9101874 2023.10.18 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9101872 2023.10.18 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9101873 2023.10.18 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9101870 2023.10.18 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9101876 2023.10.18 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9101868 2023.10.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9101863 2023.10.18 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9101869 2023.10.18 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9101871 2023.10.18 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9101867 2023.10.18 PK
pospolity łyska, Fulica atra 35 9101866 2023.10.18 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9101864 2023.10.18 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9101865 2023.10.18 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 9101861 2023.10.18 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 39 9101862 2023.10.18 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9093800 2023.10.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9093798 2023.10.17 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9093796 2023.10.17 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9093799 2023.10.17 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9093797 2023.10.17 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9093791 2023.10.17 PK
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9093792 2023.10.17 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 9093793 2023.10.17 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9093794 2023.10.17 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9093795 2023.10.17 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 9093788 2023.10.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9093789 2023.10.17 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9093790 2023.10.17 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 9093785 2023.10.17 PK
pospolity łyska, Fulica atra 40 9093786 2023.10.17 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9093783 2023.10.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9093782 2023.10.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9093784 2023.10.17 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 39 9093780 2023.10.17 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9093781 2023.10.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9093787 2023.10.17 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9087368 2023.10.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9087369 2023.10.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9087366 2023.10.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9087401 2023.10.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9087399 2023.10.15 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 15 9087396 2023.10.15 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9087397 2023.10.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9087398 2023.10.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9087400 2023.10.15 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9087391 2023.10.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9087394 2023.10.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9087395 2023.10.15 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9087389 2023.10.15 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9087392 2023.10.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9087393 2023.10.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9087390 2023.10.15 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9087386 2023.10.15 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9087387 2023.10.15 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9087388 2023.10.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9087384 2023.10.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9087385 2023.10.15 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9087383 2023.10.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9087382 2023.10.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9087377 2023.10.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9087381 2023.10.15 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9087379 2023.10.15 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9087375 2023.10.15 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1000 9087373 2023.10.15 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9087374 2023.10.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 10 9087380 2023.10.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9087378 2023.10.15 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9087376 2023.10.15 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9087370 2023.10.15 PK
pospolity żuraw, Grus grus 13 9087372 2023.10.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9087365 2023.10.15 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9087361 2023.10.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9087364 2023.10.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9087358 2023.10.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9087362 2023.10.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9087355 2023.10.15 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9087354 2023.10.15 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9087360 2023.10.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9087359 2023.10.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9087356 2023.10.15 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9087353 2023.10.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9087357 2023.10.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9087352 2023.10.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9087350 2023.10.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9087351 2023.10.15 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9087349 2023.10.15 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9087348 2023.10.15 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9087343 2023.10.15 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9087345 2023.10.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9087347 2023.10.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9087346 2023.10.15 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9087342 2023.10.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9087344 2023.10.15 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9087341 2023.10.15 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9087338 2023.10.15 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9087340 2023.10.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 40 9087339 2023.10.15 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9087336 2023.10.15 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 9087335 2023.10.15 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9087334 2023.10.15 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9087333 2023.10.15 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 120 9087337 2023.10.15 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9087330 2023.10.15 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9087326 2023.10.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 9087331 2023.10.15 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 9087324 2023.10.15 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9087323 2023.10.15 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 9087328 2023.10.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 9087325 2023.10.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9087327 2023.10.15 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 115 9087322 2023.10.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9087332 2023.10.15 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9087321 2023.10.15 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9087317 2023.10.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9087319 2023.10.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9087318 2023.10.15 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9087320 2023.10.15 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9087316 2023.10.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9082482 2023.10.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9082483 2023.10.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9082484 2023.10.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9082480 2023.10.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9082479 2023.10.14 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9082478 2023.10.14 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9082477 2023.10.14 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9082476 2023.10.14 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 9082473 2023.10.14 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 9082481 2023.10.14 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 9082471 2023.10.14 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 9082470 2023.10.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9082475 2023.10.14 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9082467 2023.10.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9082472 2023.10.14 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9082468 2023.10.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9082474 2023.10.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 9082469 2023.10.14 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9082466 2023.10.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9080587 2023.10.14 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9080589 2023.10.14 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9080586 2023.10.14 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9080585 2023.10.14 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9080584 2023.10.14 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9080583 2023.10.14 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9080581 2023.10.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9080582 2023.10.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9080580 2023.10.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9080603 2023.10.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9080604 2023.10.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 9080602 2023.10.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9080601 2023.10.14 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 9080600 2023.10.14 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9080597 2023.10.14 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9080599 2023.10.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 9080596 2023.10.14 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 34 9080598 2023.10.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 33 9080595 2023.10.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9080594 2023.10.14 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9080593 2023.10.14 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9080592 2023.10.14 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9080590 2023.10.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9080591 2023.10.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 95 9080588 2023.10.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9070146 2023.10.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9070148 2023.10.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9070144 2023.10.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9070145 2023.10.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9070142 2023.10.11 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9070147 2023.10.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9070143 2023.10.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9070141 2023.10.11 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9070140 2023.10.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 9070139 2023.10.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9070137 2023.10.11 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9070135 2023.10.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 35 9070136 2023.10.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 37 9070138 2023.10.11 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9070133 2023.10.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9070130 2023.10.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9070134 2023.10.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 9070129 2023.10.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9070132 2023.10.11 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9070128 2023.10.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 9070124 2023.10.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 60 9070131 2023.10.11 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 9070126 2023.10.11 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris