DRUŻYNA

Drużyna: ibis . Obserwator: Adam Olszewski

Liczba gatunków: 201

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 76 2103 47 47 2 5 12 28
2 102 842 65 39 0 2 17 20
3 328 4910 103 86 0 10 35 41
4 491 2223 143 114 0 14 52 48
5 874 4723 183 126 0 24 56 46
6 728 17297 190 78 0 13 27 38
7 636 36498 193 83 0 8 32 43
8 427 38359 201 91 1 14 33 43
9 200 15432 201 70 0 5 25 40
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9021222 2023.09.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9017981 2023.09.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9017982 2023.09.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9011164 2023.09.26 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9011165 2023.09.26 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9017980 2023.09.26 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 9002453 2023.09.24 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 15 9002455 2023.09.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9002465 2023.09.24 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9002466 2023.09.24 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9002467 2023.09.24 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9002468 2023.09.24 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9002486 2023.09.24 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9002487 2023.09.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9002499 2023.09.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9003057 2023.09.24 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 800 9003060 2023.09.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 9003061 2023.09.24 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1600 9003455 2023.09.24 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9003456 2023.09.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003457 2023.09.24 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9003458 2023.09.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 800 9003532 2023.09.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9008211 2023.09.24 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8999009 2023.09.23 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 8998022 2023.09.21 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 8998059 2023.09.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8998136 2023.09.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8998138 2023.09.21 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 8998141 2023.09.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8998147 2023.09.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8998150 2023.09.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8998151 2023.09.21 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8998153 2023.09.21 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8998154 2023.09.21 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8998156 2023.09.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8998158 2023.09.21 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8998162 2023.09.21 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8998166 2023.09.21 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8998167 2023.09.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8998169 2023.09.21 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8999002 2023.09.21 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8999003 2023.09.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8999025 2023.09.21 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8999004 2023.09.20 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 8999005 2023.09.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8999006 2023.09.20 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8999007 2023.09.20 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8999013 2023.09.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8999014 2023.09.20 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 8999015 2023.09.20 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8999016 2023.09.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8999017 2023.09.20 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1400 8997972 2023.09.17 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 700 8998002 2023.09.17 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8999008 2023.09.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8999059 2023.09.15 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8999060 2023.09.15 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8999061 2023.09.15 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8999062 2023.09.15 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 8999063 2023.09.15 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8999064 2023.09.15 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8999065 2023.09.15 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8999066 2023.09.15 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8999067 2023.09.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8999068 2023.09.15 PL
pospolity łyska, Fulica atra 60 8999069 2023.09.15 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 8999070 2023.09.15 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 8999071 2023.09.15 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8999072 2023.09.15 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8999073 2023.09.15 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8999074 2023.09.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 8999075 2023.09.15 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8999076 2023.09.15 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8999077 2023.09.15 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8999078 2023.09.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 8999079 2023.09.15 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8999080 2023.09.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 160 8999081 2023.09.15 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8999082 2023.09.15 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8999083 2023.09.15 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8999084 2023.09.15 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8999085 2023.09.15 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8999086 2023.09.15 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8999087 2023.09.15 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8999088 2023.09.15 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8999089 2023.09.15 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 8999131 2023.09.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 90 8999101 2023.09.14 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8960748 2023.09.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8999090 2023.09.12 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8999091 2023.09.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8999092 2023.09.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8999093 2023.09.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8999094 2023.09.12 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8999095 2023.09.12 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8999096 2023.09.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8999097 2023.09.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 44 8999098 2023.09.12 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 8999099 2023.09.12 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8999100 2023.09.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8999105 2023.09.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8999106 2023.09.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8999107 2023.09.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8999108 2023.09.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8999109 2023.09.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8999110 2023.09.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8999112 2023.09.12 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8999113 2023.09.12 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8999114 2023.09.12 PL
pospolity sroka, Pica pica 6 8999115 2023.09.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8999116 2023.09.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8999117 2023.09.12 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8999118 2023.09.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8999119 2023.09.12 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8999120 2023.09.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 45 8999121 2023.09.12 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8999122 2023.09.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8999123 2023.09.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 6 8999125 2023.09.12 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8999126 2023.09.12 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8999127 2023.09.12 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8999128 2023.09.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8999129 2023.09.12 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8999130 2023.09.12 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8999135 2023.09.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8999151 2023.09.12 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8999152 2023.09.12 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8999010 2023.09.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8999011 2023.09.11 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8999012 2023.09.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8999018 2023.09.11 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 8997970 2023.09.10 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 8997971 2023.09.10 PL
pospolity sroka, Pica pica 20 8999019 2023.09.09 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8999020 2023.09.09 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8999021 2023.09.09 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 8999022 2023.09.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 8999023 2023.09.09 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 8999024 2023.09.09 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8999026 2023.09.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9002452 2023.09.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8999028 2023.09.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8999029 2023.09.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8999030 2023.09.08 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 32 8999032 2023.09.08 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8999033 2023.09.08 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8999034 2023.09.08 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 8999035 2023.09.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8999036 2023.09.08 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8999037 2023.09.08 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 8999038 2023.09.08 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 8999039 2023.09.08 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8999040 2023.09.08 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8999042 2023.09.08 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8999043 2023.09.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8999044 2023.09.08 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8999045 2023.09.08 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8999046 2023.09.08 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8999047 2023.09.08 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8999048 2023.09.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8999049 2023.09.08 PL
pospolity kruk, Corvus corax 40 8999050 2023.09.08 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8999051 2023.09.08 PL
pospolity sroka, Pica pica 8 8999052 2023.09.08 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8999053 2023.09.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8999054 2023.09.08 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8999055 2023.09.08 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 8999056 2023.09.08 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 8999057 2023.09.08 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 8999136 2023.09.08 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1600 8940770 2023.09.07 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 800 8940771 2023.09.07 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8940772 2023.09.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8940783 2023.09.07 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8940786 2023.09.07 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8940787 2023.09.07 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8940788 2023.09.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 8940789 2023.09.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8940790 2023.09.07 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8940792 2023.09.07 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8940793 2023.09.07 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8940795 2023.09.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8940796 2023.09.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8940797 2023.09.07 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8940821 2023.09.07 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8940784 2023.09.06 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8952550 2023.09.06 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8934422 2023.09.05 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 800 8934420 2023.09.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 8934421 2023.09.04 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8940769 2023.09.03 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8934413 2023.09.02 PL
pospolity sroka, Pica pica 6 8934416 2023.09.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 8934417 2023.09.02 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8934418 2023.09.02 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8934419 2023.09.02 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 8934440 2023.09.02 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 8934949 2023.09.02 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8940785 2023.09.02 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1200 8913378 2023.08.31 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 600 8913379 2023.08.31 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8913380 2023.08.31 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 8913404 2023.08.31 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8913405 2023.08.31 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8913406 2023.08.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8913407 2023.08.31 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 8913408 2023.08.31 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8913409 2023.08.31 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8913410 2023.08.31 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8913411 2023.08.31 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8913413 2023.08.31 PL
pospolity sroka, Pica pica 8 8906931 2023.08.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8906933 2023.08.29 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8906945 2023.08.29 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8906948 2023.08.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8906956 2023.08.29 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8906957 2023.08.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8911715 2023.08.28 PL
pospolity sroka, Pica pica 15 8906654 2023.08.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8906655 2023.08.27 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8906656 2023.08.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8906916 2023.08.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8911714 2023.08.26 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 800 8906652 2023.08.25 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 8906653 2023.08.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8906959 2023.08.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8906960 2023.08.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8906971 2023.08.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 400 8906972 2023.08.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8906973 2023.08.25 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8906993 2023.08.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8906995 2023.08.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 8906998 2023.08.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8906999 2023.08.25 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8907000 2023.08.25 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8907001 2023.08.25 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8907002 2023.08.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8907006 2023.08.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8907008 2023.08.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8907028 2023.08.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8907050 2023.08.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8907051 2023.08.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8907052 2023.08.25 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8907053 2023.08.25 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8907054 2023.08.25 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 8907103 2023.08.25 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 8907108 2023.08.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8907112 2023.08.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8907123 2023.08.25 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8907124 2023.08.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8907162 2023.08.25 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8907196 2023.08.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8907197 2023.08.25 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8907198 2023.08.25 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8907199 2023.08.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8907200 2023.08.25 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8907202 2023.08.25 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 9 8907206 2023.08.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 8907223 2023.08.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8907224 2023.08.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8907239 2023.08.25 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8907240 2023.08.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8907241 2023.08.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8907242 2023.08.25 PL
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8890899 2023.08.24 PL
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8901839 2023.08.24 PL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 8901840 2023.08.24 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8901841 2023.08.24 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8901842 2023.08.24 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8901843 2023.08.24 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8901844 2023.08.24 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8901845 2023.08.24 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 8901846 2023.08.24 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8901847 2023.08.24 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8901848 2023.08.24 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8901849 2023.08.24 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 8901850 2023.08.24 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8901851 2023.08.24 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 8901852 2023.08.24 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8901853 2023.08.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 8901854 2023.08.24 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8901855 2023.08.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8901856 2023.08.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8901857 2023.08.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 8901858 2023.08.24 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8901859 2023.08.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 8901860 2023.08.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8901861 2023.08.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8901862 2023.08.24 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8901864 2023.08.24 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8901865 2023.08.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8901866 2023.08.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8901867 2023.08.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8901868 2023.08.24 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8901869 2023.08.24 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8901870 2023.08.24 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8901871 2023.08.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8901872 2023.08.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8901873 2023.08.24 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8901874 2023.08.24 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8901875 2023.08.24 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8901876 2023.08.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8901877 2023.08.24 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8901878 2023.08.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8901879 2023.08.24 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8904548 2023.08.24 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8904575 2023.08.24 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8904576 2023.08.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 8904577 2023.08.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8904578 2023.08.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8904579 2023.08.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8904580 2023.08.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8904586 2023.08.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8904595 2023.08.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 8904596 2023.08.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8904598 2023.08.24 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 18 8904600 2023.08.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8904601 2023.08.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8904646 2023.08.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8904649 2023.08.24 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 8904650 2023.08.24 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8904652 2023.08.24 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8904653 2023.08.24 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8904654 2023.08.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8904655 2023.08.24 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8904656 2023.08.24 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8904657 2023.08.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8904658 2023.08.24 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8904659 2023.08.24 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8904660 2023.08.24 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8904661 2023.08.24 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 400 8906650 2023.08.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 8906651 2023.08.24 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 8906958 2023.08.24 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8999104 2023.08.24 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1800 8883824 2023.08.22 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 900 8883826 2023.08.22 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1800 8906622 2023.08.22 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 900 8906623 2023.08.22 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8878990 2023.08.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 8904019 2023.08.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8904022 2023.08.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8904023 2023.08.20 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8904024 2023.08.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8904074 2023.08.20 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8904075 2023.08.20 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 8904081 2023.08.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8904083 2023.08.20 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8904084 2023.08.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8904093 2023.08.20 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8904118 2023.08.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8904123 2023.08.20 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8904129 2023.08.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8904143 2023.08.20 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8904145 2023.08.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8904195 2023.08.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8904200 2023.08.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8904203 2023.08.20 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8904212 2023.08.20 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8904242 2023.08.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8904245 2023.08.20 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8904250 2023.08.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 8904263 2023.08.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8904267 2023.08.20 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8904270 2023.08.20 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8904274 2023.08.20 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 8904392 2023.08.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8904393 2023.08.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8904394 2023.08.20 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8904468 2023.08.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8904471 2023.08.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8904476 2023.08.20 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8904481 2023.08.20 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8904487 2023.08.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8904496 2023.08.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 8904501 2023.08.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 8904502 2023.08.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8904503 2023.08.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8904504 2023.08.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8904517 2023.08.20 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8904518 2023.08.20 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8904519 2023.08.20 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8904529 2023.08.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8904543 2023.08.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8906621 2023.08.20 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8906996 2023.08.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8906997 2023.08.20 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 2200 8871770 2023.08.19 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1100 8871772 2023.08.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8871773 2023.08.19 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 8871775 2023.08.19 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8871778 2023.08.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8871779 2023.08.19 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8871782 2023.08.19 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8871783 2023.08.19 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8871784 2023.08.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8871785 2023.08.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8871786 2023.08.19 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 8906927 2023.08.19 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8906929 2023.08.19 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 8869103 2023.08.18 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1800 8869104 2023.08.18 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 900 8869105 2023.08.18 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8869106 2023.08.18 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8869107 2023.08.18 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8871761 2023.08.18 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 8871764 2023.08.18 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8871769 2023.08.18 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 8869078 2023.08.17 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 8869080 2023.08.17 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8869088 2023.08.17 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8869089 2023.08.17 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8869090 2023.08.17 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 800 8869077 2023.08.16 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 8869079 2023.08.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8869086 2023.08.16 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8869087 2023.08.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8869091 2023.08.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8869094 2023.08.16 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 800 8869075 2023.08.15 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 8869076 2023.08.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8869085 2023.08.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8869092 2023.08.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8869093 2023.08.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 8869095 2023.08.15 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 800 8869073 2023.08.14 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 8869074 2023.08.14 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8869081 2023.08.14 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8869082 2023.08.14 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8869083 2023.08.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8869084 2023.08.14 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 8869108 2023.08.14 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8869109 2023.08.14 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8869110 2023.08.14 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8855850 2023.08.13 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8855851 2023.08.13 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8855852 2023.08.13 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 8855853 2023.08.13 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8855854 2023.08.13 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 8855855 2023.08.13 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8855856 2023.08.13 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8855857 2023.08.13 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 2200 8855858 2023.08.13 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1100 8855859 2023.08.13 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8855862 2023.08.13 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8855875 2023.08.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8855845 2023.08.12 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 8855846 2023.08.12 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8855847 2023.08.12 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8850445 2023.08.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8855844 2023.08.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8855877 2023.08.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8855878 2023.08.11 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8855879 2023.08.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8855880 2023.08.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8855881 2023.08.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8855882 2023.08.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8855884 2023.08.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8855885 2023.08.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8855886 2023.08.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8855887 2023.08.11 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8855896 2023.08.11 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8855897 2023.08.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8855914 2023.08.11 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8901125 2023.08.11 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8901126 2023.08.11 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8901127 2023.08.11 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8901128 2023.08.11 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8901129 2023.08.11 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8901130 2023.08.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8901131 2023.08.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8901132 2023.08.11 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8901133 2023.08.11 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 8901134 2023.08.11 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8901135 2023.08.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8901136 2023.08.11 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8901137 2023.08.11 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8901138 2023.08.11 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8901139 2023.08.11 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8901140 2023.08.11 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 8901141 2023.08.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8901142 2023.08.11 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8901143 2023.08.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8901144 2023.08.11 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 8901145 2023.08.11 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 8840368 2023.08.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8855834 2023.08.10 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8855835 2023.08.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8855839 2023.08.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 300 8855840 2023.08.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8855841 2023.08.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8855842 2023.08.10 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8837963 2023.08.09 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8840357 2023.08.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8840358 2023.08.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8840359 2023.08.09 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835642 2023.08.08 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8835643 2023.08.08 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8837936 2023.08.08 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8837937 2023.08.08 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8837938 2023.08.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8837939 2023.08.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8837940 2023.08.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8837941 2023.08.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8837943 2023.08.08 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835521 2023.08.07 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835522 2023.08.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8835535 2023.08.07 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 8835547 2023.08.07 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8835548 2023.08.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835562 2023.08.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835575 2023.08.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 8835600 2023.08.07 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835641 2023.08.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835534 2023.08.06 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8835549 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835561 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835574 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835587 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8835599 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835612 2023.08.06 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835519 2023.08.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 650 8835520 2023.08.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835533 2023.08.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835560 2023.08.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835573 2023.08.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835586 2023.08.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 150 8835598 2023.08.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835611 2023.08.05 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835640 2023.08.05 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8835431 2023.08.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8835432 2023.08.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8835433 2023.08.04 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8835434 2023.08.04 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 8835435 2023.08.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8835436 2023.08.04 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8835437 2023.08.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8835438 2023.08.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8835439 2023.08.04 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8835440 2023.08.04 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8835441 2023.08.04 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8835442 2023.08.04 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8835444 2023.08.04 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8835445 2023.08.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8835446 2023.08.04 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8835447 2023.08.04 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8835448 2023.08.04 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8835449 2023.08.04 PL
pospolity bogatka, Parus major 6 8835450 2023.08.04 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8835451 2023.08.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8835452 2023.08.04 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8835453 2023.08.04 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8835454 2023.08.04 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8835455 2023.08.04 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8835456 2023.08.04 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8835457 2023.08.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8835458 2023.08.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835459 2023.08.04 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8835460 2023.08.04 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8835475 2023.08.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8835476 2023.08.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 18 8835477 2023.08.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 8835478 2023.08.04 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8835479 2023.08.04 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8835481 2023.08.04 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 8835483 2023.08.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8835485 2023.08.04 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8835486 2023.08.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8835487 2023.08.04 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8835488 2023.08.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8835489 2023.08.04 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835517 2023.08.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835518 2023.08.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835532 2023.08.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8835559 2023.08.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835572 2023.08.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835585 2023.08.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 8835597 2023.08.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835610 2023.08.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835622 2023.08.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835632 2023.08.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8837931 2023.08.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8837933 2023.08.04 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8837934 2023.08.04 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8837935 2023.08.04 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8821761 2023.08.03 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835515 2023.08.03 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835516 2023.08.03 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835531 2023.08.03 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8835546 2023.08.03 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8835558 2023.08.03 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8835571 2023.08.03 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8835584 2023.08.03 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 400 8835596 2023.08.03 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835609 2023.08.03 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835621 2023.08.03 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835631 2023.08.03 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835639 2023.08.03 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835513 2023.08.02 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835514 2023.08.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835530 2023.08.02 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8835539 2023.08.02 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 8835540 2023.08.02 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8835545 2023.08.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8835557 2023.08.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8835570 2023.08.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835583 2023.08.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 350 8835595 2023.08.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835608 2023.08.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835620 2023.08.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8835630 2023.08.02 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835638 2023.08.02 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835511 2023.08.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835512 2023.08.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835529 2023.08.01 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8835536 2023.08.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8835537 2023.08.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8835538 2023.08.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8835556 2023.08.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8835569 2023.08.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835581 2023.08.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 350 8835594 2023.08.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8835607 2023.08.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835619 2023.08.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8835629 2023.08.01 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835637 2023.08.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8835490 2023.07.31 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8835491 2023.07.31 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8835492 2023.07.31 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8835493 2023.07.31 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8835494 2023.07.31 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8835496 2023.07.31 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8835497 2023.07.31 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8835498 2023.07.31 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835509 2023.07.31 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835510 2023.07.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835528 2023.07.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8835555 2023.07.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8835568 2023.07.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8835580 2023.07.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 500 8835593 2023.07.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8835606 2023.07.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8835618 2023.07.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8835628 2023.07.31 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835636 2023.07.31 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835507 2023.07.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835508 2023.07.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835527 2023.07.30 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8835544 2023.07.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835554 2023.07.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8835567 2023.07.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8835579 2023.07.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 400 8835592 2023.07.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8835605 2023.07.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8835617 2023.07.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8835627 2023.07.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835635 2023.07.30 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835505 2023.07.29 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835506 2023.07.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835526 2023.07.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8835543 2023.07.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835553 2023.07.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8835566 2023.07.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8835582 2023.07.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 500 8835591 2023.07.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8835604 2023.07.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8835616 2023.07.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835626 2023.07.29 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835634 2023.07.29 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835503 2023.07.28 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835504 2023.07.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835525 2023.07.28 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8835542 2023.07.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835552 2023.07.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8835565 2023.07.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8835578 2023.07.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 300 8835590 2023.07.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8835603 2023.07.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835615 2023.07.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835625 2023.07.28 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835633 2023.07.28 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835501 2023.07.27 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835502 2023.07.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835524 2023.07.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8835541 2023.07.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835551 2023.07.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8835564 2023.07.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835577 2023.07.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 400 8835589 2023.07.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8835602 2023.07.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835614 2023.07.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835624 2023.07.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 8835469 2023.07.26 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8835470 2023.07.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8835471 2023.07.26 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8835472 2023.07.26 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8835473 2023.07.26 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8835474 2023.07.26 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8835480 2023.07.26 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8835495 2023.07.26 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8835499 2023.07.26 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835500 2023.07.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835523 2023.07.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8835550 2023.07.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8835563 2023.07.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835576 2023.07.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 350 8835588 2023.07.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8835601 2023.07.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835613 2023.07.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8835623 2023.07.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8835400 2023.07.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8835401 2023.07.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8835402 2023.07.25 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8835403 2023.07.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8835404 2023.07.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8835405 2023.07.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8835406 2023.07.25 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8835407 2023.07.25 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8835408 2023.07.25 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8835409 2023.07.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8835410 2023.07.25 PL
pospolity bogatka, Parus major 6 8835411 2023.07.25 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8835412 2023.07.25 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8835413 2023.07.25 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8835414 2023.07.25 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8835415 2023.07.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8835416 2023.07.25 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8835417 2023.07.25 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8835418 2023.07.25 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8835419 2023.07.25 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8835420 2023.07.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8835421 2023.07.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8835422 2023.07.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8835424 2023.07.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8835425 2023.07.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8835426 2023.07.25 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 8835427 2023.07.25 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8835428 2023.07.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8835429 2023.07.25 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8835430 2023.07.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8835461 2023.07.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 8835462 2023.07.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8835463 2023.07.25 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8835464 2023.07.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8835466 2023.07.25 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8835467 2023.07.25 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8835484 2023.07.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 35 8794316 2023.07.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8794322 2023.07.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8794330 2023.07.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8794342 2023.07.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 400 8794359 2023.07.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8794364 2023.07.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8794367 2023.07.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8794372 2023.07.24 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8794373 2023.07.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8794376 2023.07.24 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8794390 2023.07.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8794391 2023.07.24 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8794309 2023.07.23 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8794310 2023.07.23 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8794313 2023.07.23 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8794314 2023.07.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8794315 2023.07.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8794319 2023.07.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8794328 2023.07.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8794334 2023.07.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 8794357 2023.07.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8794363 2023.07.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8794366 2023.07.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8794369 2023.07.23 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8794386 2023.07.23 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8794388 2023.07.23 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8784535 2023.07.22 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8794301 2023.07.22 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8794304 2023.07.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8794306 2023.07.22 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8794308 2023.07.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8794318 2023.07.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8794326 2023.07.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8794331 2023.07.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 8794345 2023.07.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8794362 2023.07.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8794365 2023.07.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8794368 2023.07.22 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8794379 2023.07.22 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8794382 2023.07.22 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8784531 2023.07.21 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8784532 2023.07.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8784533 2023.07.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8784534 2023.07.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8784536 2023.07.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8784537 2023.07.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8784538 2023.07.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 300 8784539 2023.07.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8784540 2023.07.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8784541 2023.07.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8784542 2023.07.21 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8784543 2023.07.21 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8784547 2023.07.21 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8785431 2023.07.21 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8781427 2023.07.20 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8774696 2023.07.19 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8774829 2023.07.19 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8774830 2023.07.19 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8774831 2023.07.19 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8774837 2023.07.19 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8776586 2023.07.19 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8776587 2023.07.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8776588 2023.07.19 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8776589 2023.07.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8776590 2023.07.19 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8776591 2023.07.19 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8776592 2023.07.19 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8776594 2023.07.19 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8776595 2023.07.19 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8776596 2023.07.19 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8778705 2023.07.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8778706 2023.07.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8778707 2023.07.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8778708 2023.07.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 300 8778709 2023.07.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8778710 2023.07.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8778711 2023.07.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8778712 2023.07.19 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8778713 2023.07.19 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8778714 2023.07.19 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8774634 2023.07.18 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8774635 2023.07.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8774645 2023.07.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8774689 2023.07.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8774690 2023.07.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8774691 2023.07.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 250 8774692 2023.07.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8774693 2023.07.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8774694 2023.07.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8774695 2023.07.18 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8774832 2023.07.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8774612 2023.07.17 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8774632 2023.07.17 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8774633 2023.07.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8774644 2023.07.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8774682 2023.07.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8774683 2023.07.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8774684 2023.07.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 250 8774685 2023.07.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8774686 2023.07.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8774687 2023.07.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8774688 2023.07.17 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8774613 2023.07.16 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 650 8774630 2023.07.16 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8774631 2023.07.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8774643 2023.07.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8774675 2023.07.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8774676 2023.07.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8774677 2023.07.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 8774678 2023.07.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8774679 2023.07.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8774680 2023.07.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8774681 2023.07.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8774507 2023.07.15 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8774508 2023.07.15 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8774509 2023.07.15 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8774510 2023.07.15 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8774515 2023.07.15 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8774517 2023.07.15 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8774520 2023.07.15 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8774530 2023.07.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8774531 2023.07.15 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 8774532 2023.07.15 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8774533 2023.07.15 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8774534 2023.07.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8774535 2023.07.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 8774548 2023.07.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 8774549 2023.07.15 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8774550 2023.07.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8774551 2023.07.15 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8774567 2023.07.15 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8774568 2023.07.15 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8774575 2023.07.15 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8774585 2023.07.15 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8774594 2023.07.15 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8774597 2023.07.15 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8774601 2023.07.15 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8774636 2023.07.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8774642 2023.07.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8774670 2023.07.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 250 8774671 2023.07.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8774672 2023.07.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8774673 2023.07.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8774674 2023.07.15 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8776582 2023.07.15 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8776583 2023.07.15 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8776585 2023.07.15 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8794752 2023.07.15 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8819962 2023.07.15 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8819964 2023.07.15 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8774504 2023.07.14 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8774511 2023.07.14 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8774514 2023.07.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 8774516 2023.07.14 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8774521 2023.07.14 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8774522 2023.07.14 PL
pospolity bogatka, Parus major 9 8774526 2023.07.14 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8774527 2023.07.14 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8774528 2023.07.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8774529 2023.07.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8774541 2023.07.14 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8774546 2023.07.14 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8774547 2023.07.14 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8774583 2023.07.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8774611 2023.07.14 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8774638 2023.07.14 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8776579 2023.07.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8774610 2023.07.13 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8774618 2023.07.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8774619 2023.07.13 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8774620 2023.07.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8774641 2023.07.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8774665 2023.07.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 250 8774666 2023.07.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8774667 2023.07.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8774668 2023.07.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8774669 2023.07.13 PL
pospolity