DRUŻYNA

Drużyna: ibis . Obserwator: Adam Olszewski

Liczba gatunków: 225

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 76 2103 47 47 2 5 12 28
2 102 842 65 39 0 2 17 20
3 328 4910 103 86 0 10 35 41
4 491 2223 143 114 0 14 52 48
5 875 4724 183 126 0 24 56 46
6 728 17297 190 78 0 13 27 38
7 636 36498 193 83 0 8 32 43
8 430 38383 201 91 1 14 33 43
9 201 15434 201 70 0 5 25 40
10 83 8950 221 58 4 20 11 23
11 136 8127 223 51 1 6 19 25
12 153 6953 225 33 2 3 7 21
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 9311194 2023.12.31 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 300 9311193 2023.12.31 PL
pospolity sroka, Pica pica 8 9311186 2023.12.31 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9311188 2023.12.31 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9311187 2023.12.31 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9311196 2023.12.31 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9311277 2023.12.30 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9311273 2023.12.30 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9311269 2023.12.29 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9311270 2023.12.29 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9311227 2023.12.27 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9311228 2023.12.27 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9311231 2023.12.27 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 9311268 2023.12.27 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1000 9311267 2023.12.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9311221 2023.12.27 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9311226 2023.12.27 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9311224 2023.12.27 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9311222 2023.12.27 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9311220 2023.12.27 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9311223 2023.12.27 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9311199 2023.12.27 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9311230 2023.12.27 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9311282 2023.12.24 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9311289 2023.12.24 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9311285 2023.12.24 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9311280 2023.12.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9311403 2023.12.19 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9311370 2023.12.19 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9311407 2023.12.19 PL
pospolity sroka, Pica pica 60 9311412 2023.12.19 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9311394 2023.12.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 9311367 2023.12.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9311374 2023.12.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9311400 2023.12.19 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9311372 2023.12.19 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9311294 2023.12.19 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 9311359 2023.12.19 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9311542 2023.12.19 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9311540 2023.12.19 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9267257 2023.12.14 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9267255 2023.12.14 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9267254 2023.12.14 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9267253 2023.12.14 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9267283 2023.12.13 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9267285 2023.12.13 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9267284 2023.12.13 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9266921 2023.12.13 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9266989 2023.12.13 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9266922 2023.12.12 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9266876 2023.12.10 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9266874 2023.12.10 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9266990 2023.12.09 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 9266994 2023.12.09 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9266997 2023.12.09 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 9267521 2023.12.09 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9266996 2023.12.09 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 600 9267520 2023.12.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 9266993 2023.12.09 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9267519 2023.12.09 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9266991 2023.12.09 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9266992 2023.12.09 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9266872 2023.12.09 PL
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 9260461 2023.12.08 PL
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 9260462 2023.12.08 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9260366 2023.12.08 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 9267549 2023.12.08 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9267529 2023.12.08 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9267528 2023.12.08 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9266926 2023.12.08 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9266923 2023.12.08 PL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9266121 2023.12.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 9266912 2023.12.07 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9266914 2023.12.07 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9266916 2023.12.07 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9266917 2023.12.07 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9266918 2023.12.07 PL
pospolity bogatka, Parus major 3 9266919 2023.12.07 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9266894 2023.12.07 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9266893 2023.12.07 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9266870 2023.12.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9267527 2023.12.06 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9267526 2023.12.06 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9267525 2023.12.06 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9266122 2023.12.06 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9266123 2023.12.06 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9266124 2023.12.06 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9266118 2023.12.05 PL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9266116 2023.12.05 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9266117 2023.12.05 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 9266885 2023.12.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 250 9266120 2023.12.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9266886 2023.12.05 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 500 9266119 2023.12.05 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9266887 2023.12.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9266881 2023.12.05 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9266882 2023.12.05 PL
pospolity bogatka, Parus major 3 9266884 2023.12.05 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 24 9266125 2023.12.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9266890 2023.12.05 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9266889 2023.12.05 PL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9260352 2023.12.04 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9266103 2023.12.04 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9266111 2023.12.04 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9266108 2023.12.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9266102 2023.12.04 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9266106 2023.12.04 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9266112 2023.12.04 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 9267524 2023.12.04 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9266104 2023.12.04 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9266110 2023.12.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 250 9266115 2023.12.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9267523 2023.12.04 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 500 9266114 2023.12.04 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9267522 2023.12.04 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 9266101 2023.12.04 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 9266107 2023.12.04 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9266109 2023.12.04 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9266113 2023.12.04 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9239703 2023.12.03 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 54 9239698 2023.12.03 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9239699 2023.12.03 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9239690 2023.12.03 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9239687 2023.12.03 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9239692 2023.12.03 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9239691 2023.12.03 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 9239688 2023.12.03 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9239689 2023.12.03 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 9239677 2023.12.03 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9239686 2023.12.03 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9239674 2023.12.03 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9239675 2023.12.03 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9239697 2023.12.03 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 9239702 2023.12.03 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9239701 2023.12.03 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9239704 2023.12.03 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9239676 2023.12.03 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9239705 2023.12.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9239700 2023.12.03 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 130 9235582 2023.12.02 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9235581 2023.12.02 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 9235591 2023.12.02 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9235593 2023.12.02 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9235588 2023.12.02 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9235587 2023.12.02 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9235586 2023.12.02 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9235589 2023.12.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9235590 2023.12.02 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9235592 2023.12.02 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9235584 2023.12.02 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9235585 2023.12.02 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9239672 2023.12.02 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9235583 2023.12.02 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 9230165 2023.11.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 9230163 2023.11.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9230175 2023.11.30 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 600 9230162 2023.11.30 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9230176 2023.11.30 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9230167 2023.11.30 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9230168 2023.11.30 PL
pospolity bogatka, Parus major 3 9230164 2023.11.30 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230166 2023.11.30 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9230174 2023.11.30 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9230170 2023.11.30 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9230169 2023.11.30 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9230173 2023.11.30 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9230171 2023.11.30 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9230172 2023.11.30 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9227663 2023.11.29 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9225177 2023.11.28 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9225175 2023.11.28 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9225176 2023.11.28 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 9225173 2023.11.28 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9225174 2023.11.28 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9227662 2023.11.28 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9225172 2023.11.28 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 130 9225169 2023.11.28 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9225170 2023.11.28 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9225171 2023.11.28 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9222088 2023.11.27 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 9222185 2023.11.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9222188 2023.11.27 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 9222180 2023.11.27 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9222183 2023.11.27 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1000 9222179 2023.11.27 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9222184 2023.11.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 9222181 2023.11.27 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9222182 2023.11.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 3 9222189 2023.11.27 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9227661 2023.11.27 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9222186 2023.11.27 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9222187 2023.11.27 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 130 9214605 2023.11.25 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 130 9214512 2023.11.25 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 9220183 2023.11.25 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9214511 2023.11.24 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 400 9214510 2023.11.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 9214508 2023.11.24 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9220533 2023.11.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9208700 2023.11.23 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 400 9208699 2023.11.23 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9208698 2023.11.23 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 130 9208141 2023.11.23 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9208701 2023.11.23 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9211175 2023.11.22 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9211174 2023.11.22 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9211158 2023.11.22 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9211162 2023.11.22 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 9211163 2023.11.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9211172 2023.11.22 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9211164 2023.11.22 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9211165 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9211166 2023.11.22 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9211173 2023.11.22 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9211155 2023.11.22 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9211167 2023.11.22 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9211177 2023.11.22 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9211160 2023.11.22 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9211153 2023.11.22 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 9211179 2023.11.22 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 9211182 2023.11.22 PL
pospolity sroka, Pica pica 7 9211180 2023.11.22 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9211181 2023.11.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 15 9211169 2023.11.22 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9211170 2023.11.22 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9211161 2023.11.22 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9211159 2023.11.22 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9220185 2023.11.22 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9211183 2023.11.22 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9211171 2023.11.22 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9211168 2023.11.22 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9211178 2023.11.22 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9211176 2023.11.22 PL
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9211157 2023.11.22 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9211154 2023.11.22 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9211156 2023.11.22 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9208172 2023.11.21 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 400 9208143 2023.11.21 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9196384 2023.11.18 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9196383 2023.11.18 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9222191 2023.11.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9222210 2023.11.16 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 42 9222209 2023.11.16 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 39 9222208 2023.11.16 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 9222217 2023.11.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 9222216 2023.11.16 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9222211 2023.11.16 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 9222212 2023.11.16 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9222214 2023.11.16 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9222219 2023.11.16 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9222213 2023.11.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9222215 2023.11.16 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9222190 2023.11.16 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9222195 2023.11.16 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9222224 2023.11.16 PL
pospolity łyska, Fulica atra 40 9222220 2023.11.16 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9222206 2023.11.16 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 9222207 2023.11.16 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 9222197 2023.11.16 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9222200 2023.11.16 PL
pospolity sroka, Pica pica 8 9222198 2023.11.16 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9222199 2023.11.16 PL
pospolity bogatka, Parus major 15 9222204 2023.11.16 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9222205 2023.11.16 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9222192 2023.11.16 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 9222193 2023.11.16 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9222223 2023.11.16 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 9222218 2023.11.16 PL
pospolity kos, Turdus merula 6 9222194 2023.11.16 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9222202 2023.11.16 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9222221 2023.11.16 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9222203 2023.11.16 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9222196 2023.11.16 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9222201 2023.11.16 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9222222 2023.11.16 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9182353 2023.11.12 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 9183529 2023.11.08 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9183530 2023.11.08 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 9183531 2023.11.08 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9183532 2023.11.08 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9187469 2023.11.08 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 98 9183528 2023.11.08 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9142309 2023.11.01 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9142308 2023.11.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 450 9142278 2023.11.01 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 950 9142277 2023.11.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9142307 2023.11.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9142306 2023.11.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 9142303 2023.11.01 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 9138880 2023.10.29 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9138881 2023.10.29 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 57 9138879 2023.10.29 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9138894 2023.10.29 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9138893 2023.10.29 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9138883 2023.10.29 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 9138882 2023.10.29 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9138877 2023.10.29 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9138870 2023.10.29 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9138876 2023.10.29 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9138875 2023.10.29 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9138869 2023.10.29 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9138874 2023.10.29 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9138872 2023.10.29 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 9138871 2023.10.29 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9138884 2023.10.29 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9138873 2023.10.29 PL
pospolity żuraw, Grus grus 50 9138878 2023.10.29 PL
pospolity łyska, Fulica atra 100 9138889 2023.10.29 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9138890 2023.10.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 9138885 2023.10.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9138887 2023.10.29 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9138886 2023.10.29 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9138891 2023.10.29 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9138888 2023.10.29 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9138892 2023.10.29 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9153801 2023.10.27 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 13 9153790 2023.10.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9153784 2023.10.27 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9118820 2023.10.26 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9118819 2023.10.26 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9117776 2023.10.24 PL
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9117775 2023.10.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1100 9107956 2023.10.20 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2200 9107955 2023.10.20 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 35 9089538 2023.10.10 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9098932 2023.10.10 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 9099018 2023.10.10 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9089593 2023.10.10 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9305567 2023.10.10 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9089043 2023.10.10 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9089053 2023.10.10 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9106574 2023.10.09 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 11 9089073 2023.10.09 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 9086545 2023.10.09 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9305821 2023.10.09 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9085655 2023.10.09 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9305457 2023.10.09 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9305748 2023.10.09 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 9087030 2023.10.09 MB
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9086007 2023.10.08 MB
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9085982 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9086331 2023.10.08 MB
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9305847 2023.10.08 MB
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9086568 2023.10.08 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9086121 2023.10.08 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9305541 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9089560 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 24 9099252 2023.10.07 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9086804 2023.10.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9099226 2023.10.07 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9043256 2023.10.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 9043258 2023.10.04 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 800 9043257 2023.10.04 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9043255 2023.10.04 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9043254 2023.10.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9040432 2023.10.03 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 700 9040434 2023.10.03 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1400 9040433 2023.10.03 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 17 9036615 2023.10.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9036590 2023.10.01 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9036591 2023.10.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9036617 2023.10.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9036620 2023.10.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 9036622 2023.10.01 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9036616 2023.10.01 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 400 9036619 2023.10.01 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 600 9036621 2023.10.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 6 9036586 2023.10.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9036587 2023.10.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9036589 2023.10.01 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9036588 2023.10.01 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9036618 2023.10.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9025355 2023.09.30 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9021222 2023.09.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9017981 2023.09.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9017982 2023.09.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9011165 2023.09.26 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9011164 2023.09.26 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9017980 2023.09.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9008211 2023.09.24 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 9002453 2023.09.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003457 2023.09.24 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9002468 2023.09.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9002465 2023.09.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 9003061 2023.09.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 800 9003532 2023.09.24 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9002455 2023.09.24 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 800 9003060 2023.09.24 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1600 9003455 2023.09.24 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9002466 2023.09.24 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9002467 2023.09.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9003057 2023.09.24 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9003456 2023.09.24 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9002487 2023.09.24 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9003458 2023.09.24 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9002486 2023.09.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9002499 2023.09.24 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8999009 2023.09.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8998136 2023.09.21 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 8998141 2023.09.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8998150 2023.09.21 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8998166 2023.09.21 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 8998059 2023.09.21 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1000 8998022 2023.09.21 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8998162 2023.09.21 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8998156 2023.09.21 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8998167 2023.09.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8998147 2023.09.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8998158 2023.09.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8998169 2023.09.21 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8998153 2023.09.21 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8998154 2023.09.21 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8999002 2023.09.21 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8999003 2023.09.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8998138 2023.09.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8998151 2023.09.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8999025 2023.09.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8999017 2023.09.20 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 8999015 2023.09.20 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 8999005 2023.09.20 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8999004 2023.09.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8999014 2023.09.20 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8999016 2023.09.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8999006 2023.09.20 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8999013 2023.09.20 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8999007 2023.09.20 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 700 8998002 2023.09.17 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1400 8997972 2023.09.17 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8999008 2023.09.17 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 8999063 2023.09.15 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8999064 2023.09.15 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8999074 2023.09.15 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8999077 2023.09.15 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8999076 2023.09.15 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8999088 2023.09.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 8999075 2023.09.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8999068 2023.09.15 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8999065 2023.09.15 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8999067 2023.09.15 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8999060 2023.09.15 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8999066 2023.09.15 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8999061 2023.09.15 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8999062 2023.09.15 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8999073 2023.09.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 160 8999081 2023.09.15 PL
pospolity łyska, Fulica atra 60 8999069 2023.09.15 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8999083 2023.09.15 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8999082 2023.09.15 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8999080 2023.09.15 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8999089 2023.09.15 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8999059 2023.09.15 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 8999071 2023.09.15 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8999072 2023.09.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 8999079 2023.09.15 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8999084 2023.09.15 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8999085 2023.09.15 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8999086 2023.09.15 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8999078 2023.09.15 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 8999070 2023.09.15 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 8999131 2023.09.15 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8999087 2023.09.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 90 8999101 2023.09.14 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8960748 2023.09.13 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8999116 2023.09.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8999094 2023.09.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8999107 2023.09.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8999151 2023.09.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8999109 2023.09.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 44 8999098 2023.09.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8999117 2023.09.12 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8999118 2023.09.12 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8999091 2023.09.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8999092 2023.09.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8999110 2023.09.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8999123 2023.09.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8999112 2023.09.12 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8999113 2023.09.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8999106 2023.09.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8999108 2023.09.12 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8999152 2023.09.12 PL
pospolity sroka, Pica pica 6 8999115 2023.09.12 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8999114 2023.09.12 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8999126 2023.09.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8999093 2023.09.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8999119 2023.09.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 6 8999125 2023.09.12 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8999100 2023.09.12 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8999135 2023.09.12 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8999122 2023.09.12 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8999127 2023.09.12 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8999120 2023.09.12 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8999128 2023.09.12 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8999130 2023.09.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8999090 2023.09.12 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8999095 2023.09.12 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8999096 2023.09.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8999097 2023.09.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8999129 2023.09.12 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 8999099 2023.09.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8999105 2023.09.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 45 8999121 2023.09.12 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8999018 2023.09.11 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8999010 2023.09.11 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8999012 2023.09.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8999011 2023.09.11 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 8997971 2023.09.10 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1000 8997970 2023.09.10 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9002452 2023.09.09 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 8999022 2023.09.09 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8999020 2023.09.09 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8999026 2023.09.09 PL
pospolity sroka, Pica pica 20 8999019 2023.09.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 8999023 2023.09.09 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 8999024 2023.09.09 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8999021 2023.09.09 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8999055 2023.09.08 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8999045 2023.09.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8999028 2023.09.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8999029 2023.09.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8999030 2023.09.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8999054 2023.09.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8999036 2023.09.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8999044 2023.09.08 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8999042 2023.09.08 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 32 8999032 2023.09.08 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8999037 2023.09.08 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 8999035 2023.09.08 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8999034 2023.09.08 PL
pospolity kruk, Corvus corax 40 8999050 2023.09.08 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8999051 2023.09.08 PL
pospolity sroka, Pica pica 8 8999052 2023.09.08 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 8999136 2023.09.08 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8999033 2023.09.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8999049 2023.09.08 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 8999038 2023.09.08 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8999048 2023.09.08 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8999040 2023.09.08 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8999046 2023.09.08 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8999043 2023.09.08 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 8999057 2023.09.08 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 8999056 2023.09.08 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 8999039 2023.09.08 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8999047 2023.09.08 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8999053 2023.09.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 8940789 2023.09.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8940796 2023.09.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8940783 2023.09.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8940790 2023.09.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8940797 2023.09.07 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8940792 2023.09.07 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 800 8940771 2023.09.07 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1600 8940770 2023.09.07 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8940821 2023.09.07 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8940788 2023.09.07 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8940786 2023.09.07 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8940787 2023.09.07 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8940772 2023.09.07 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8940795 2023.09.07 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8940793 2023.09.07 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8952550 2023.09.06 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8940784 2023.09.06 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8934422 2023.09.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 8934421 2023.09.04 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 800 8934420 2023.09.04 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8940769 2023.09.03 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 8934440 2023.09.02 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 8934949 2023.09.02 PL
pospolity sroka, Pica pica 6 8934416 2023.09.02 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8934419 2023.09.02 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8934413 2023.09.02 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8934418 2023.09.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 8934417 2023.09.02 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8940785 2023.09.02 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8913406 2023.08.31 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8913405 2023.08.31 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8913380 2023.08.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8913407 2023.08.31 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 8913408 2023.08.31 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8913409 2023.08.31 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 600 8913379 2023.08.31 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1200 8913378 2023.08.31 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 8913404 2023.08.31 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8913410 2023.08.31 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8913413 2023.08.31 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8913411 2023.08.31 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8906933 2023.08.29 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8906945 2023.08.29 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8906957 2023.08.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 8 8906931 2023.08.29 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8906948 2023.08.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8906956 2023.08.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8911715 2023.08.28 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8906655 2023.08.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 15 8906654 2023.08.27 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8906656 2023.08.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8906916 2023.08.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8911714 2023.08.26 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8907054 2023.08.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8907008 2023.08.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8907052 2023.08.25 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8907202 2023.08.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8907112 2023.08.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8907162 2023.08.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 8906998 2023.08.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8906999 2023.08.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8907197 2023.08.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 8907223 2023.08.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8907241 2023.08.25 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8906993 2023.08.25 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8907001 2023.08.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8906971 2023.08.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8907200 2023.08.25 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8907002 2023.08.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8906960 2023.08.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8906973 2023.08.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8906995 2023.08.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8907051 2023.08.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8906959 2023.08.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 400 8906972 2023.08.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8907006 2023.08.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8907028 2023.08.25 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8907050 2023.08.25 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 9 8907206 2023.08.25 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 8906653 2023.08.25 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 800 8906652 2023.08.25 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8907196 2023.08.25 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8907000 2023.08.25 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8907053 2023.08.25 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8907199 2023.08.25 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8907240 2023.08.25 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8907198 2023.08.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8907224 2023.08.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8907239 2023.08.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8907242 2023.08.25 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 8907108 2023.08.25 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 8907103 2023.08.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8907123 2023.08.25 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8907124 2023.08.25 PL
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8890899 2023.08.24 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8901864 2023.08.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8901879 2023.08.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8904598 2023.08.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 8901858 2023.08.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8904580 2023.08.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8901857 2023.08.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8904579 2023.08.24 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 8901852 2023.08.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8901866 2023.08.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8904578 2023.08.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8901877 2023.08.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8904586 2023.08.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8901867 2023.08.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 8904577 2023.08.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 8904596 2023.08.24 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8901851 2023.08.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8901872 2023.08.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8904658 2023.08.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 8901854 2023.08.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8904595 2023.08.24 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8904548 2023.08.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8901856 2023.08.24 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8901853 2023.08.24 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8901865 2023.08.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 8901860 2023.08.24 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 8901850 2023.08.24 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 8901846 2023.08.24 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8901848 2023.08.24 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8901855 2023.08.24 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8901849 2023.08.24 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8904575 2023.08.24 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8901847 2023.08.24 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8901842 2023.08.24 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8901845 2023.08.24 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8901844 2023.08.24 PL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 8901840 2023.08.24 PL
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8901839 2023.08.24 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8999104 2023.08.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8901862 2023.08.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8904646 2023.08.24 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8901843 2023.08.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8901873 2023.08.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8904601 2023.08.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8904649 2023.08.24 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8904576 2023.08.24 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8904654 2023.08.24 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8904653 2023.08.24 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8901871 2023.08.24 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8901870 2023.08.24 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8901875 2023.08.24 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8904659 2023.08.24 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8904660 2023.08.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 8906651 2023.08.24 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 18 8904600 2023.08.24 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 400 8906650 2023.08.24 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8901874 2023.08.24 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8901876 2023.08.24 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8904661 2023.08.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8901868 2023.08.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8904655 2023.08.24 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8904652 2023.08.24 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8901859 2023.08.24 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8904656 2023.08.24 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8904657 2023.08.24 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8901869 2023.08.24 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8901878 2023.08.24 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8901841 2023.08.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8901861 2023.08.24 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 8904650 2023.08.24 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 8906958 2023.08.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 900 8883826 2023.08.22 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 900 8906623 2023.08.22 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1800 8883824 2023.08.22 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1800 8906622 2023.08.22 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8878990 2023.08.20 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8904075 2023.08.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8904083 2023.08.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8904517 2023.08.20 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8904529 2023.08.20 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8904468 2023.08.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8904471 2023.08.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8904543 2023.08.20 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8904519 2023.08.20 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8904481 2023.08.20 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8904487 2023.08.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 8904263 2023.08.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8906621 2023.08.20 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8904242 2023.08.20 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8904024 2023.08.20 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8904129 2023.08.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8904200 2023.08.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8904496 2023.08.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 8904501 2023.08.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 8904502 2023.08.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8904022 2023.08.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8906997 2023.08.20 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8904145 2023.08.20 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8906996 2023.08.20 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8904212 2023.08.20 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8904118 2023.08.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8904074 2023.08.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8904143 2023.08.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8904267 2023.08.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8904394 2023.08.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8904093 2023.08.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8904476 2023.08.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8904503 2023.08.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8904504 2023.08.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 8904019 2023.08.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8904023 2023.08.20 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8904518 2023.08.20 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 8904081 2023.08.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8904195 2023.08.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8904203 2023.08.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8904245 2023.08.20 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8904084 2023.08.20 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 8904392 2023.08.20 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8904250 2023.08.20 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8904270 2023.08.20 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8904274 2023.08.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8904123 2023.08.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8904393 2023.08.20 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 8871775 2023.08.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8871779 2023.08.19 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8871782 2023.08.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8871773 2023.08.19 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8906929 2023.08.19 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 8906927 2023.08.19 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1100 8871772 2023.08.19 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2200 8871770 2023.08.19 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8871778 2023.08.19 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8871783 2023.08.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8871786 2023.08.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8871785 2023.08.19 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8871784 2023.08.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8871769 2023.08.18 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8869106 2023.08.18 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 900 8869105 2023.08.18 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1800 8869104 2023.08.18 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 8869103 2023.08.18 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8869107 2023.08.18 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 8871764 2023.08.18 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8871761 2023.08.18 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8869089 2023.08.17 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 8869080 2023.08.17 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1000 8869078 2023.08.17 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8869090 2023.08.17 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8869088 2023.08.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8869086 2023.08.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8869091 2023.08.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8869094 2023.08.16 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8869087 2023.08.16 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 8869079 2023.08.16 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 800 8869077 2023.08.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8869085 2023.08.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8869092 2023.08.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8869093 2023.08.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 8869095 2023.08.15 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 8869076 2023.08.15 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 800 8869075 2023.08.15 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 8869108 2023.08.14 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8869083 2023.08.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8869084 2023.08.14 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8869081 2023.08.14 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 8869074 2023.08.14 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8869109 2023.08.14 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 800 8869073 2023.08.14 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 8869110 2023.08.14 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8869082 2023.08.14 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8855857 2023.08.13 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8855852 2023.08.13 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8855851 2023.08.13 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8855875 2023.08.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8855850 2023.08.13 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1100 8855859 2023.08.13 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2200 8855858 2023.08.13 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 8855855 2023.08.13 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8855856 2023.08.13 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 8855853 2023.08.13 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8855854 2023.08.13 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8855862 2023.08.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8855845 2023.08.12 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 8855846 2023.08.12 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8855847 2023.08.12 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8901133 2023.08.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8901136 2023.08.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8855884 2023.08.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8901142 2023.08.11 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 8901134 2023.08.11 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8901135 2023.08.11 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8855897 2023.08.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8901131 2023.08.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8855887 2023.08.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8901132 2023.08.11 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8850445 2023.08.11 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8901127 2023.08.11 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8901128 2023.08.11 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8901126 2023.08.11 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8901125 2023.08.11 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8901143 2023.08.11 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8901130 2023.08.11 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8901129 2023.08.11 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 8901145 2023.08.11 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 8901141 2023.08.11 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9043261 2023.08.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8855886 2023.08.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8855914 2023.08.11 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8855879 2023.08.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8855844 2023.08.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8855880 2023.08.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8855881 2023.08.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8855878 2023.08.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8855885 2023.08.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8901144 2023.08.11 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8855896 2023.08.11 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 9043259 2023.08.11 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9043260 2023.08.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8855877 2023.08.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8855882 2023.08.11 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8901140 2023.08.11 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8901137 2023.08.11 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8901138 2023.08.11 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8901139 2023.08.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8855834 2023.08.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8855839 2023.08.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 300 8855840 2023.08.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8855841 2023.08.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8855842 2023.08.10 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 8840368 2023.08.10 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8855835 2023.08.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8840359 2023.08.09 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8840357 2023.08.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8840358 2023.08.09 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8837963 2023.08.09 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8835643 2023.08.08 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8837937 2023.08.08 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8837936 2023.08.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8837939 2023.08.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8837940 2023.08.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8837941 2023.08.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8837943 2023.08.08 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835642 2023.08.08 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8837938 2023.08.08 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8835548 2023.08.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8835535 2023.08.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835562 2023.08.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835575 2023.08.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 8835600 2023.08.07 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 8835522 2023.08.07 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 650 8835521 2023.08.07 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 8835547 2023.08.07 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835641 2023.08.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8835549 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835534 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835561 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8835574 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835587 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8835599 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835612 2023.08.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835533 2023.08.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835560 2023.08.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835573 2023.08.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835586 2023.08.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 150 8835598 2023.08.05 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8835611 2023.08.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 650 8835520 2023.08.05 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 650 8835519 2023.08.05 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8835640 2023.08.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8835479 2023.08.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8835432 2023.08.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8835446 2023.08.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 8835478 2023.08.04 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8835445 2023.08.04 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8835457 2023.08.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8835476 2023.08.04 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8835481 2023.08.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8835458 2023.08.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8835485 2023.08.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 18 8835477 2023.08.04 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8835488 2023.08.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8835438 2023.08.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8835489 2023.08.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8835433 2023.08.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8835436 2023.08.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8835439 2023.08.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8835487 2023.08.04 PL