DRUŻYNA

Drużyna: ibis . Obserwator: Adam Olszewski

Liczba gatunków: 183

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 76 2103 47 47 2 5 12 28
2 102 842 65 39 0 2 17 20
3 328 4910 103 86 0 10 35 41
4 491 2223 143 114 0 14 52 48
5 872 4718 183 126 0 24 56 46
6 11 19 183 11 0 0 4 7
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8575782 2023.06.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8575783 2023.06.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8575784 2023.06.01 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8575785 2023.06.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8575786 2023.06.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8575787 2023.06.01 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8575790 2023.06.01 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8575791 2023.06.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8575792 2023.06.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8575793 2023.06.01 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8575797 2023.06.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8575777 2023.05.31 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8575778 2023.05.31 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8575780 2023.05.31 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8575781 2023.05.31 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8570807 2023.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8570808 2023.05.30 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8570809 2023.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8570811 2023.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8570812 2023.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8570813 2023.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8570814 2023.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8570815 2023.05.30 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8570816 2023.05.30 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8570817 2023.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8570818 2023.05.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8570819 2023.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8570820 2023.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8570821 2023.05.30 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8570822 2023.05.30 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8570823 2023.05.30 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8570824 2023.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8570825 2023.05.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570826 2023.05.30 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 8570827 2023.05.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8570828 2023.05.30 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8570829 2023.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8570830 2023.05.30 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8570831 2023.05.30 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8570832 2023.05.30 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8570833 2023.05.30 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8570834 2023.05.30 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8570835 2023.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 8 8570836 2023.05.30 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 8570837 2023.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 8570838 2023.05.30 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8570839 2023.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8570840 2023.05.30 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 8570841 2023.05.30 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 8570842 2023.05.30 PL
pospolity bogatka, Parus major 18 8570843 2023.05.30 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8570844 2023.05.30 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8570845 2023.05.30 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8570846 2023.05.30 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8570847 2023.05.30 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8570848 2023.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8570849 2023.05.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8570850 2023.05.30 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8570851 2023.05.30 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8570852 2023.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8570853 2023.05.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8570854 2023.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8570855 2023.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8570856 2023.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8570857 2023.05.30 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8570858 2023.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8570859 2023.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8570860 2023.05.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570861 2023.05.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8570862 2023.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8570863 2023.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8570864 2023.05.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8570865 2023.05.30 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8570945 2023.05.30 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8570946 2023.05.30 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8570947 2023.05.30 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8570948 2023.05.30 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8570949 2023.05.30 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 8570950 2023.05.30 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8570951 2023.05.30 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 8570952 2023.05.30 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8570953 2023.05.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8570954 2023.05.30 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8570955 2023.05.30 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 8570956 2023.05.30 PL
pospolity bogatka, Parus major 7 8570957 2023.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8570958 2023.05.30 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8570959 2023.05.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570960 2023.05.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8570961 2023.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8570962 2023.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8570963 2023.05.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8570964 2023.05.30 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8570965 2023.05.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8570966 2023.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8570967 2023.05.30 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 8570968 2023.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8570969 2023.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8570970 2023.05.30 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8570971 2023.05.30 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8570972 2023.05.30 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8570973 2023.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8570974 2023.05.30 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8570975 2023.05.30 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 4 8570976 2023.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8570977 2023.05.30 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8570978 2023.05.30 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8570979 2023.05.30 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8571007 2023.05.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8575772 2023.05.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8570737 2023.05.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8570794 2023.05.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8570795 2023.05.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8570796 2023.05.29 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8570797 2023.05.29 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8570798 2023.05.29 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8570799 2023.05.29 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8570800 2023.05.29 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570801 2023.05.29 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8570802 2023.05.29 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8570803 2023.05.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8570804 2023.05.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8570805 2023.05.29 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8570806 2023.05.29 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8575779 2023.05.29 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8570736 2023.05.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8570781 2023.05.28 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8570782 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8570783 2023.05.28 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8570784 2023.05.28 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8570785 2023.05.28 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8570786 2023.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570787 2023.05.28 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8570788 2023.05.28 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8570789 2023.05.28 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8570790 2023.05.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8570791 2023.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8570792 2023.05.28 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8570793 2023.05.28 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8570759 2023.05.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8570760 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8570761 2023.05.27 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8570762 2023.05.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8570763 2023.05.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8570764 2023.05.27 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570765 2023.05.27 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8570766 2023.05.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8570767 2023.05.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8570768 2023.05.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8570769 2023.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8570770 2023.05.27 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8570771 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8570772 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8570773 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8570774 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8570775 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8570776 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8570777 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8570778 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8570779 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8570780 2023.05.27 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8570738 2023.05.26 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8570739 2023.05.26 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8570740 2023.05.26 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8570741 2023.05.26 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8570742 2023.05.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8570743 2023.05.26 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8570744 2023.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8570745 2023.05.26 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570746 2023.05.26 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8570747 2023.05.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8570748 2023.05.26 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8570749 2023.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8570750 2023.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8570751 2023.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8570752 2023.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8570753 2023.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 8570754 2023.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8570755 2023.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8570756 2023.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8570757 2023.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8570758 2023.05.26 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8532742 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 8532743 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 35 8532744 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 8532745 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8532746 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8532747 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8532748 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8532749 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8532750 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8532751 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8532752 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8532753 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8532754 2023.05.25 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8532766 2023.05.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8532851 2023.05.25 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8532733 2023.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8532764 2023.05.24 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8532767 2023.05.24 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532768 2023.05.24 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8532769 2023.05.24 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8532770 2023.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8532771 2023.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8532772 2023.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8532773 2023.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8532774 2023.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8532775 2023.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8532776 2023.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8532777 2023.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8532778 2023.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8532779 2023.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8532780 2023.05.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8532850 2023.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8532732 2023.05.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8532763 2023.05.23 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8532765 2023.05.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8532781 2023.05.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8532782 2023.05.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8532783 2023.05.23 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8532784 2023.05.23 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8532785 2023.05.23 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8532786 2023.05.23 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8532787 2023.05.23 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8532788 2023.05.23 PL
pospolity kos, Turdus merula 8 8532789 2023.05.23 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8532790 2023.05.23 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8532791 2023.05.23 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8532792 2023.05.23 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8532793 2023.05.23 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8532794 2023.05.23 PL
pospolity bogatka, Parus major 10 8532795 2023.05.23 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8532797 2023.05.23 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8532798 2023.05.23 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8532802 2023.05.23 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8532803 2023.05.23 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8532804 2023.05.23 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8532805 2023.05.23 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8532806 2023.05.23 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8532807 2023.05.23 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8532808 2023.05.23 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8532809 2023.05.23 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8532810 2023.05.23 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8532811 2023.05.23 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8532812 2023.05.23 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532813 2023.05.23 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8532704 2023.05.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8532705 2023.05.22 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532706 2023.05.22 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8532707 2023.05.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8532725 2023.05.22 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8532726 2023.05.22 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8532727 2023.05.22 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8532728 2023.05.22 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532729 2023.05.22 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8532730 2023.05.22 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8532731 2023.05.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8532762 2023.05.22 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8532849 2023.05.22 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8522643 2023.05.21 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8522649 2023.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8522667 2023.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8522669 2023.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8522671 2023.05.21 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8522673 2023.05.21 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8522686 2023.05.21 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8522687 2023.05.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 7 8522688 2023.05.21 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8522689 2023.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8522691 2023.05.21 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8522692 2023.05.21 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8522696 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8522699 2023.05.21 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8522702 2023.05.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8522709 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8522713 2023.05.21 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8522717 2023.05.21 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8522722 2023.05.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8522730 2023.05.21 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 8 8522731 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8522732 2023.05.21 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8522733 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8522734 2023.05.21 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8522735 2023.05.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8522736 2023.05.21 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8522737 2023.05.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8522738 2023.05.21 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8522739 2023.05.21 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8522740 2023.05.21 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8522741 2023.05.21 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8522742 2023.05.21 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8522743 2023.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8522744 2023.05.21 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8522745 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8522746 2023.05.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8522747 2023.05.21 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8522748 2023.05.21 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8522750 2023.05.21 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8522757 2023.05.21 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8522758 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8522759 2023.05.21 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8522761 2023.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8522763 2023.05.21 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8522765 2023.05.21 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8522771 2023.05.21 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8522772 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8522781 2023.05.21 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8522782 2023.05.21 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8522785 2023.05.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8522786 2023.05.21 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8522787 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8522788 2023.05.21 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8522789 2023.05.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8522790 2023.05.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 8522791 2023.05.21 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 8522841 2023.05.21 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8522859 2023.05.21 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8522861 2023.05.21 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8522863 2023.05.21 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8522866 2023.05.21 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8522869 2023.05.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8522870 2023.05.21 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8522872 2023.05.21 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8522876 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8522880 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8522881 2023.05.21 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8522883 2023.05.21 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8522909 2023.05.21 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8522910 2023.05.21 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8522911 2023.05.21 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 8522919 2023.05.21 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8522920 2023.05.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8522922 2023.05.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8522935 2023.05.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 80 8522936 2023.05.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8522937 2023.05.21 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8522939 2023.05.21 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 8522941 2023.05.21 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8522942 2023.05.21 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8522943 2023.05.21 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8522977 2023.05.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8522984 2023.05.21 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8522986 2023.05.21 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 8522990 2023.05.21 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 8522993 2023.05.21 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8522995 2023.05.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8532144 2023.05.21 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8532145 2023.05.21 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8532168 2023.05.21 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8532234 2023.05.21 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8532264 2023.05.21 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8532267 2023.05.21 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8532273 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8532275 2023.05.21 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8532277 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8532293 2023.05.21 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8532376 2023.05.21 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8532377 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8532378 2023.05.21 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8532380 2023.05.21 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8532384 2023.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8532387 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8532389 2023.05.21 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8532391 2023.05.21 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8532396 2023.05.21 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8532399 2023.05.21 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8532401 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8532403 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8532405 2023.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532407 2023.05.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8532410 2023.05.21 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8532411 2023.05.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8532701 2023.05.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8532703 2023.05.21 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8532708 2023.05.21 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8532709 2023.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532710 2023.05.21 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8532711 2023.05.21 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8532712 2023.05.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8532713 2023.05.21 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8532714 2023.05.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8532723 2023.05.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8532815 2023.05.21 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8532816 2023.05.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8532848 2023.05.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 8532852 2023.05.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8532853 2023.05.21 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8570810 2023.05.21 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8570983 2023.05.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8575726 2023.05.21 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8495820 2023.05.20 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8522621 2023.05.20 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8522622 2023.05.20 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8522623 2023.05.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 8522624 2023.05.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8522625 2023.05.20 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8522626 2023.05.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8522627 2023.05.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8522628 2023.05.20 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8522629 2023.05.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8522630 2023.05.20 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8522631 2023.05.20 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8522632 2023.05.20 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8522633 2023.05.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8522634 2023.05.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8522635 2023.05.20 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8522636 2023.05.20 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8522637 2023.05.20 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8522638 2023.05.20 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8522641 2023.05.20 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8522666 2023.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8523004 2023.05.20 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8523008 2023.05.20 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8523010 2023.05.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8523011 2023.05.20 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8523012 2023.05.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8523017 2023.05.20 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8523019 2023.05.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8523020 2023.05.20 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8523022 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8523030 2023.05.20 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8532102 2023.05.20 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8532103 2023.05.20 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8532105 2023.05.20 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8532133 2023.05.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532134 2023.05.20 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8532140 2023.05.20 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8532143 2023.05.20 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8532297 2023.05.20 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8532298 2023.05.20 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8532300 2023.05.20 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8532678 2023.05.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532680 2023.05.20 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8532681 2023.05.20 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8532682 2023.05.20 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8532683 2023.05.20 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8532690 2023.05.20 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8532693 2023.05.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8532694 2023.05.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8532696 2023.05.20 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8532697 2023.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8532700 2023.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8532702 2023.05.20 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8532717 2023.05.20 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8532719 2023.05.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8532722 2023.05.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8532847 2023.05.20 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8570986 2023.05.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8532663 2023.05.19 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8532666 2023.05.19 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532668 2023.05.19 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8532669 2023.05.19 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8532670 2023.05.19 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8532671 2023.05.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8532672 2023.05.19 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8532675 2023.05.19 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8532691 2023.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8532699 2023.05.19 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8532716 2023.05.19 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8532718 2023.05.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8532721 2023.05.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8532846 2023.05.19 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570984 2023.05.19 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8570989 2023.05.19 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8570996 2023.05.19 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8570997 2023.05.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8570999 2023.05.19 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8571000 2023.05.19 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8571001 2023.05.19 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8571002 2023.05.19 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8571003 2023.05.19 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8571004 2023.05.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8571006 2023.05.19 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8532692 2023.05.18 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8532695 2023.05.18 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8532715 2023.05.18 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8532720 2023.05.18 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8532845 2023.05.18 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8570980 2023.05.18 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8570981 2023.05.18 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8570982 2023.05.18 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8570988 2023.05.18 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8570990 2023.05.18 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8570991 2023.05.18 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570992 2023.05.18 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8570993 2023.05.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8570994 2023.05.18 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8570995 2023.05.18 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8570998 2023.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8571005 2023.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8479515 2023.05.17 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8479516 2023.05.17 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8479517 2023.05.17 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8479518 2023.05.17 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8479519 2023.05.17 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8479520 2023.05.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8479521 2023.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8479499 2023.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8479500 2023.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8479501 2023.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8479502 2023.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8479503 2023.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8479504 2023.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8479505 2023.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8479506 2023.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8479507 2023.05.16 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8479508 2023.05.16 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8479509 2023.05.16 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8479510 2023.05.16 PL
pospolity kos, Turdus merula 3 8479511 2023.05.16 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8479512 2023.05.16 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8479513 2023.05.16 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8479514 2023.05.16 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8479493 2023.05.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8479494 2023.05.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8479495 2023.05.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8479496 2023.05.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8479497 2023.05.15 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8479498 2023.05.15 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8454518 2023.05.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8454523 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8454526 2023.05.14 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8479469 2023.05.14 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8479471 2023.05.14 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8479473 2023.05.14 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8479475 2023.05.14 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8479477 2023.05.14 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8479479 2023.05.14 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8479528 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8479529 2023.05.14 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8479530 2023.05.14 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8479532 2023.05.14 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8479540 2023.05.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8479541 2023.05.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8479542 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8479543 2023.05.14 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8479544 2023.05.14 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8479545 2023.05.14 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8479546 2023.05.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8479547 2023.05.14 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8479548 2023.05.14 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8479549 2023.05.14 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8479550 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8479551 2023.05.14 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8479552 2023.05.14 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8479553 2023.05.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 28 8479554 2023.05.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8479555 2023.05.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8479556 2023.05.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8479557 2023.05.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8479558 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8479559 2023.05.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8479560 2023.05.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 35 8479561 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8479562 2023.05.14 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8479563 2023.05.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8479564 2023.05.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8479565 2023.05.14 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8479566 2023.05.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8479567 2023.05.14 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8479568 2023.05.14 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8479569 2023.05.14 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8479570 2023.05.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8479571 2023.05.14 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8479572 2023.05.14 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8479573 2023.05.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8479574 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8479575 2023.05.14 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8479576 2023.05.14 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 8479577 2023.05.14 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8479578 2023.05.14 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8479579 2023.05.14 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8479580 2023.05.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8479581 2023.05.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8479582 2023.05.14 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 8479583 2023.05.14 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8479584 2023.05.14 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 8479585 2023.05.14 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8479586 2023.05.14 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8479587 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8479588 2023.05.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 240 8479589 2023.05.14 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8479590 2023.05.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8479591 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8479592 2023.05.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8479593 2023.05.14 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8479594 2023.05.14 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8479595 2023.05.14 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8479603 2023.05.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8479604 2023.05.14 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8479605 2023.05.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 8479606 2023.05.14 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8479607 2023.05.14 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8489454 2023.05.14 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8532429 2023.05.14 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8449044 2023.05.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8449045 2023.05.13 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8449047 2023.05.13 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8449048 2023.05.13 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8449049 2023.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8449051 2023.05.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8449052 2023.05.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8449054 2023.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8449057 2023.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8449059 2023.05.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8448560 2023.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8448563 2023.05.12 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8448565 2023.05.12 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8449061 2023.05.12 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 8448258 2023.05.11 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8448261 2023.05.11 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8448262 2023.05.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8448263 2023.05.11 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8448264 2023.05.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8448266 2023.05.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8448267 2023.05.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8448268 2023.05.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8448288 2023.05.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8448300 2023.05.11 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8448301 2023.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8449060 2023.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8423070 2023.05.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8423071 2023.05.10 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8423072 2023.05.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8423073 2023.05.10 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8423074 2023.05.10 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8423075 2023.05.10 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8423076 2023.05.10 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8423096 2023.05.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8423456 2023.05.10 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8448829 2023.05.10 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8417612 2023.05.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8423069 2023.05.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8423412 2023.05.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8423449 2023.05.09 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8423451 2023.05.09 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8423454 2023.05.09 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8423460 2023.05.09 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8423463 2023.05.09 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8423464 2023.05.09 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8423466 2023.05.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8423467 2023.05.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8423469 2023.05.09 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8423472 2023.05.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8423474 2023.05.09 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 8423620 2023.05.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8423621 2023.05.09 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 190 8423622 2023.05.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 160 8423623 2023.05.09 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8423624 2023.05.09 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8423625 2023.05.09 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8423626 2023.05.09 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8423627 2023.05.09 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8423628 2023.05.09 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8423629 2023.05.09 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8423630 2023.05.09 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8423631 2023.05.09 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8423632 2023.05.09 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8423633 2023.05.09 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8423634 2023.05.09 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8423635 2023.05.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8423636 2023.05.09 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8423637 2023.05.09 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8423638 2023.05.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8423639 2023.05.09 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8423640 2023.05.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8423641 2023.05.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 150 8423642 2023.05.09 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8423643 2023.05.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8423644 2023.05.09 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8423645 2023.05.09 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8423646 2023.05.09 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8423647 2023.05.09 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8423648 2023.05.09 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8423649 2023.05.09 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 8423650 2023.05.09 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8423651 2023.05.09 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8423652 2023.05.09 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8423653 2023.05.09 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8423654 2023.05.09 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8423655 2023.05.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8423656 2023.05.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8423658 2023.05.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8423659 2023.05.09 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8423660 2023.05.09 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8423661 2023.05.09 WM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8423662 2023.05.09 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8423664 2023.05.09 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8423061 2023.05.08 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8423062 2023.05.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8423063 2023.05.08 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8423068 2023.05.08 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8423053 2023.05.07 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8423058 2023.05.07 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8423059 2023.05.07 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8423048 2023.05.06 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8423050 2023.05.06 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8423051 2023.05.06 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8423052 2023.05.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8423095 2023.05.06 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8423131 2023.05.06 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8423133 2023.05.06 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8423134 2023.05.06 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8423135 2023.05.06 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8423136 2023.05.06 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8423137 2023.05.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8423138 2023.05.06 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8423141 2023.05.06 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8423143 2023.05.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8423145 2023.05.06 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8423147 2023.05.06 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8423149 2023.05.06 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8423152 2023.05.06 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8423153 2023.05.06 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8423154 2023.05.06 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8423155 2023.05.06 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8423156 2023.05.06 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8423157 2023.05.06 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8423158 2023.05.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8423159 2023.05.06 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8423160 2023.05.06 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8423161 2023.05.06 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8423163 2023.05.06 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8423165 2023.05.06 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8423166 2023.05.06 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8423167 2023.05.06 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8423170 2023.05.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8423173 2023.05.06 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8423174 2023.05.06 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8423175 2023.05.06 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8423177 2023.05.06 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8423182 2023.05.06 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8423183 2023.05.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8423185 2023.05.06 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8423186 2023.05.06 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8423187 2023.05.06 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8423189 2023.05.06 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8423191 2023.05.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8423198 2023.05.06 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8423209 2023.05.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8423235 2023.05.06 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8423237 2023.05.06 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8423240 2023.05.06 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8423242 2023.05.06 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8423304 2023.05.06 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8423306 2023.05.06 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8423310 2023.05.06 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8423311 2023.05.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8423313 2023.05.06 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8423314 2023.05.06 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8423316 2023.05.06 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8423319 2023.05.06 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8423321 2023.05.06 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8423323 2023.05.06 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8423325 2023.05.06 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8423326 2023.05.06 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8423328 2023.05.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8423329 2023.05.06 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8423331 2023.05.06 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8423339 2023.05.06 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8423404 2023.05.06 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8423409 2023.05.06 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8423663 2023.05.06 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8379605 2023.05.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8379584 2023.05.04 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8379593 2023.05.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379594 2023.05.04 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8379595 2023.05.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8379596 2023.05.04 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8379597 2023.05.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8379598 2023.05.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8379599 2023.05.04 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8379600 2023.05.04 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8379601 2023.05.04 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8379602 2023.05.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8379603 2023.05.04 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8379624 2023.05.04 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379581 2023.05.03 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8379582 2023.05.03 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8379583 2023.05.03 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379548 2023.05.02 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8379549 2023.05.02 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8379536 2023.05.01 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8379537 2023.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8379538 2023.05.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8379539 2023.05.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8379540 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379542 2023.05.01 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8379543 2023.05.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8379544 2023.05.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8379545 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379546 2023.05.01 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8379547 2023.05.01 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8379579 2023.05.01 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8379623 2023.05.01 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8379625 2023.05.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8379633 2023.05.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8379634 2023.05.01 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8379635 2023.05.01 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8379636 2023.05.01 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8379637 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379638 2023.05.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8379639 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379640 2023.05.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8379641 2023.05.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8379643 2023.05.01 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8379650 2023.05.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8379651 2023.05.01 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8379652 2023.05.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8379653 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379654 2023.05.01 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8379655 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379656 2023.05.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8379657 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379662 2023.05.01 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8379663 2023.05.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8379664 2023.05.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8379665 2023.05.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8379666 2023.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8379667 2023.05.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8379668 2023.05.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8379669 2023.05.01 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8379670 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379671 2023.05.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8379672 2023.05.01 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8379673 2023.05.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8379674 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379683 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379684 2023.05.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8379685 2023.05.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8379686 2023.05.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8379687 2023.05.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8379688 2023.05.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8379689 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379690 2023.05.01 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8379691 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379692 2023.05.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8379693 2023.05.01 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8379703 2023.05.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8379704 2023.05.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8379705 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379706 2023.05.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8379707 2023.05.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8379708 2023.05.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8379709 2023.05.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8379710 2023.05.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8379711 2023.05.01 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8379712 2023.05.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8379713 2023.05.01 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8379714 2023.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8379715 2023.05.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8379716 2023.05.01 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8379717 2023.05.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8379718 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379719 2023.05.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8379720 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379721 2023.05.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8379722 2023.05.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8379723 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379724 2023.05.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8379725 2023.05.01 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8379726 2023.05.01 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8379727 2023.05.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8379728 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379729 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379730 2023.05.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8379731 2023.05.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8379732 2023.05.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8379733 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379734 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379735 2023.05.01 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8379736 2023.05.01 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8379737 2023.05.01 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8379740 2023.05.01 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8379741 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8379742 2023.05.01 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8379743 2023.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8379744 2023.05.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8379745 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8379746 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8380096 2023.05.01 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8380097 2023.05.01 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8395119 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8338110 2023.04.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8338111 2023.04.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8338112 2023.04.30 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8338113 2023.04.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8338114 2023.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8338116 2023.04.30 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8338097 2023.04.29 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8338098 2023.04.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8338099 2023.04.29 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8338100 2023.04.29 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8338101 2023.04.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8338102 2023.04.29 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8338103 2023.04.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8338104 2023.04.29 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8338105 2023.04.29 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8338107 2023.04.29 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8338108 2023.04.29 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8338109 2023.04.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8338115 2023.04.29 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8338080 2023.04.28 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8338081 2023.04.28 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8338092 2023.04.28 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8338093 2023.04.28 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8338094 2023.04.28 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8338095 2023.04.28 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8338096 2023.04.28 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8338106 2023.04.28 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8338118 2023.04.28 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8338119 2023.04.28 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8338120 2023.04.28 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8338121 2023.04.28 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8338122 2023.04.28 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8338123 2023.04.28 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8338124 2023.04.28 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8338125 2023.04.28 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8338126 2023.04.28 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8338127 2023.04.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8338128 2023.04.28 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8338129 2023.04.28 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 8338130 2023.04.28 PL