DRUŻYNA

Drużyna: teamsym. Obserwator: Szymon Kopeć

Liczba gatunków: 177

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 104 1295 62 62 0 9 19 34
2 177 1565 83 71 0 14 24 33
3 174 901 105 70 0 8 30 32
4 826 1289 140 117 0 11 57 49
5 1033 1426 177 143 1 24 70 48
6 39 39 177 29 0 3 6 20
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8594523 2023.06.04 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8594526 2023.06.04 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8594527 2023.06.04 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8594529 2023.06.04 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594528 2023.06.04 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8594522 2023.06.04 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8594521 2023.06.04 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8594524 2023.06.04 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8594520 2023.06.04 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8594518 2023.06.04 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8594519 2023.06.04 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8594517 2023.06.04 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8584722 2023.06.03 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8584721 2023.06.03 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8584723 2023.06.03 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8584717 2023.06.03 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8584719 2023.06.03 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8584718 2023.06.03 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8584720 2023.06.03 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8584711 2023.06.03 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8584714 2023.06.03 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584715 2023.06.03 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8584710 2023.06.03 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8584716 2023.06.03 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8584713 2023.06.03 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8584709 2023.06.03 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8584712 2023.06.03 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8584708 2023.06.03 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8584706 2023.06.03 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8584705 2023.06.03 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8584707 2023.06.03 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8578545 2023.06.02 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8580633 2023.06.02 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8572379 2023.06.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8572378 2023.06.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8572377 2023.06.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8572376 2023.06.01 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8572375 2023.06.01 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8572374 2023.06.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8568588 2023.05.31 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8568587 2023.05.31 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8568586 2023.05.31 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8568585 2023.05.31 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8564144 2023.05.30 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8564143 2023.05.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8564142 2023.05.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8564141 2023.05.30 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8564140 2023.05.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8564139 2023.05.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8564138 2023.05.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8564137 2023.05.30 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8564136 2023.05.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8564135 2023.05.30 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8564134 2023.05.30 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8564133 2023.05.30 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8553506 2023.05.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8553505 2023.05.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8553504 2023.05.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8553503 2023.05.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8553509 2023.05.28 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8553508 2023.05.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8553507 2023.05.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8553903 2023.05.28 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8553900 2023.05.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8553902 2023.05.28 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8553899 2023.05.28 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8553901 2023.05.28 PM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8553898 2023.05.28 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8553896 2023.05.28 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8553895 2023.05.28 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8553893 2023.05.28 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8553894 2023.05.28 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8553897 2023.05.28 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8553891 2023.05.28 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8553890 2023.05.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8553892 2023.05.28 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8553888 2023.05.28 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8553889 2023.05.28 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8553526 2023.05.28 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8553524 2023.05.28 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8553523 2023.05.28 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8553520 2023.05.28 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8553521 2023.05.28 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8553522 2023.05.28 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8553519 2023.05.28 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8553517 2023.05.28 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8553515 2023.05.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 8553516 2023.05.28 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8553514 2023.05.28 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8553513 2023.05.28 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8553512 2023.05.28 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8553511 2023.05.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8553510 2023.05.28 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8553495 2023.05.28 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8553501 2023.05.28 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8553500 2023.05.28 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8553499 2023.05.28 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8553498 2023.05.28 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8553497 2023.05.28 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8553496 2023.05.28 PM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8553493 2023.05.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8553492 2023.05.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8553491 2023.05.28 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8553490 2023.05.28 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8553489 2023.05.28 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8553488 2023.05.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8553487 2023.05.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8553486 2023.05.28 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8553485 2023.05.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8553484 2023.05.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8553483 2023.05.28 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8553482 2023.05.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8553481 2023.05.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8553480 2023.05.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8553479 2023.05.28 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8553478 2023.05.28 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8553475 2023.05.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8553476 2023.05.28 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8553474 2023.05.28 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8553473 2023.05.28 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8553472 2023.05.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8553455 2023.05.28 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8553451 2023.05.28 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8553450 2023.05.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8553471 2023.05.28 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8553452 2023.05.28 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8553449 2023.05.28 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8553453 2023.05.28 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8553446 2023.05.28 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8553444 2023.05.28 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8553442 2023.05.28 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8553445 2023.05.28 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8553447 2023.05.28 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8553443 2023.05.28 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8553439 2023.05.28 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8553448 2023.05.28 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8553441 2023.05.28 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8553525 2023.05.28 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8553438 2023.05.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8553440 2023.05.28 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8553437 2023.05.28 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8553422 2023.05.28 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8553436 2023.05.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8553435 2023.05.28 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8553434 2023.05.28 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8553433 2023.05.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8553432 2023.05.28 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8553431 2023.05.28 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8553430 2023.05.28 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8553429 2023.05.28 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8553421 2023.05.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8553423 2023.05.28 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8553428 2023.05.28 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8553427 2023.05.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8553426 2023.05.28 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8553425 2023.05.28 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8553424 2023.05.28 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8553470 2023.05.28 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8553469 2023.05.28 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8553468 2023.05.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8553467 2023.05.28 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8553466 2023.05.28 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8553465 2023.05.28 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8553464 2023.05.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8553463 2023.05.28 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8553462 2023.05.28 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8553461 2023.05.28 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8553460 2023.05.28 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8553459 2023.05.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8553458 2023.05.28 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8553457 2023.05.28 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8553456 2023.05.28 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8553454 2023.05.28 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8553420 2023.05.28 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8553419 2023.05.28 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8553418 2023.05.28 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8553417 2023.05.28 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8553416 2023.05.28 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8553415 2023.05.28 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8553414 2023.05.28 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8553413 2023.05.28 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8553412 2023.05.28 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8553411 2023.05.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8553410 2023.05.28 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8553409 2023.05.28 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8553408 2023.05.28 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8553407 2023.05.28 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8553406 2023.05.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8553405 2023.05.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8544325 2023.05.27 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8544324 2023.05.27 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8544323 2023.05.27 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8544322 2023.05.27 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8544321 2023.05.27 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8544320 2023.05.27 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8544319 2023.05.27 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8544318 2023.05.27 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8544317 2023.05.27 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8544316 2023.05.27 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 157 8544315 2023.05.27 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8544314 2023.05.27 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8544313 2023.05.27 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8544312 2023.05.27 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8544311 2023.05.27 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8544310 2023.05.27 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8544309 2023.05.27 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8544308 2023.05.27 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8544307 2023.05.27 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8544306 2023.05.27 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8544305 2023.05.27 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8544288 2023.05.27 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8544287 2023.05.27 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8544286 2023.05.27 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8544285 2023.05.27 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8544284 2023.05.27 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8544283 2023.05.27 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8544282 2023.05.27 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8544281 2023.05.27 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8544280 2023.05.27 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8544279 2023.05.27 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8544278 2023.05.27 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8544277 2023.05.27 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8544276 2023.05.27 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8544273 2023.05.27 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8544275 2023.05.27 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8544274 2023.05.27 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8544256 2023.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8544255 2023.05.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8544248 2023.05.27 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8544246 2023.05.27 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8544247 2023.05.27 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8544245 2023.05.27 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8544242 2023.05.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8544243 2023.05.27 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8544244 2023.05.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8544241 2023.05.27 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8544254 2023.05.27 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8544253 2023.05.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8544252 2023.05.27 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8544251 2023.05.27 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8544250 2023.05.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8544249 2023.05.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8544341 2023.05.27 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8544340 2023.05.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8544339 2023.05.27 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8544338 2023.05.27 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8544337 2023.05.27 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8544336 2023.05.27 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8544334 2023.05.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8544335 2023.05.27 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8544333 2023.05.27 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8544326 2023.05.27 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8544332 2023.05.27 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8544331 2023.05.27 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8544330 2023.05.27 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8544329 2023.05.27 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8544328 2023.05.27 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8544327 2023.05.27 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8544304 2023.05.27 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8544303 2023.05.27 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8544302 2023.05.27 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8544301 2023.05.27 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8544300 2023.05.27 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8544299 2023.05.27 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8544298 2023.05.27 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8544297 2023.05.27 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8544296 2023.05.27 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8544295 2023.05.27 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8544294 2023.05.27 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8544293 2023.05.27 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8544292 2023.05.27 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8544291 2023.05.27 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8544290 2023.05.27 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8544289 2023.05.27 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8544346 2023.05.27 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8544345 2023.05.27 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8544344 2023.05.27 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8544343 2023.05.27 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8544342 2023.05.27 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8544357 2023.05.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8544356 2023.05.27 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8544355 2023.05.27 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8544354 2023.05.27 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8544353 2023.05.27 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8544352 2023.05.27 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8544351 2023.05.27 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8544350 2023.05.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8544349 2023.05.27 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8544348 2023.05.27 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8544347 2023.05.27 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8544272 2023.05.27 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8544271 2023.05.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8544270 2023.05.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8544269 2023.05.27 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8544268 2023.05.27 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8544267 2023.05.27 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8544266 2023.05.27 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8544265 2023.05.27 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8544264 2023.05.27 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8544263 2023.05.27 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8544262 2023.05.27 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8544261 2023.05.27 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8544260 2023.05.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8544259 2023.05.27 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8544258 2023.05.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8544257 2023.05.27 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8544208 2023.05.27 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8544207 2023.05.27 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8544206 2023.05.27 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8544205 2023.05.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8544204 2023.05.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8544203 2023.05.27 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8544202 2023.05.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8544201 2023.05.27 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8544200 2023.05.27 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8544199 2023.05.27 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8544198 2023.05.27 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8544197 2023.05.27 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8544196 2023.05.27 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8544195 2023.05.27 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8544194 2023.05.27 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8544193 2023.05.27 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8544240 2023.05.27 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8544239 2023.05.27 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8544238 2023.05.27 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8544237 2023.05.27 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8544236 2023.05.27 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8544235 2023.05.27 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8544234 2023.05.27 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8544233 2023.05.27 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8544232 2023.05.27 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8544231 2023.05.27 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8544230 2023.05.27 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8544229 2023.05.27 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8544228 2023.05.27 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8544227 2023.05.27 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8544226 2023.05.27 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8544225 2023.05.27 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8544211 2023.05.27 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8544210 2023.05.27 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8544209 2023.05.27 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8544224 2023.05.27 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8544223 2023.05.27 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8544222 2023.05.27 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8544221 2023.05.27 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8544220 2023.05.27 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8544219 2023.05.27 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8544218 2023.05.27 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8544217 2023.05.27 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8544216 2023.05.27 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8544215 2023.05.27 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8544214 2023.05.27 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8544213 2023.05.27 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8544212 2023.05.27 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8544192 2023.05.27 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8544191 2023.05.27 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8544190 2023.05.27 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8544189 2023.05.27 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8544188 2023.05.27 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8544187 2023.05.27 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8544186 2023.05.27 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8544185 2023.05.27 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8544184 2023.05.27 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8544183 2023.05.27 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8544182 2023.05.27 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8544181 2023.05.27 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8544180 2023.05.27 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8544179 2023.05.27 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8544178 2023.05.27 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8544177 2023.05.27 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8544162 2023.05.27 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8544163 2023.05.27 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8544161 2023.05.27 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8544176 2023.05.27 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8544175 2023.05.27 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8544174 2023.05.27 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8544173 2023.05.27 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8544172 2023.05.27 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8544171 2023.05.27 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8544170 2023.05.27 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8544169 2023.05.27 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8544168 2023.05.27 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8544167 2023.05.27 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8544166 2023.05.27 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8544165 2023.05.27 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8544164 2023.05.27 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8544160 2023.05.27 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8544158 2023.05.27 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8544157 2023.05.27 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8544156 2023.05.27 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8544155 2023.05.27 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8544154 2023.05.27 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8544153 2023.05.27 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8544152 2023.05.27 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8544151 2023.05.27 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8544150 2023.05.27 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8544149 2023.05.27 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8544148 2023.05.27 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8544147 2023.05.27 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8544146 2023.05.27 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8544145 2023.05.27 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8544159 2023.05.27 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8544734 2023.05.27 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8537109 2023.05.26 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8537108 2023.05.26 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8537107 2023.05.26 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8537106 2023.05.26 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8537105 2023.05.26 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8537104 2023.05.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537103 2023.05.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8537102 2023.05.26 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8537101 2023.05.26 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8537100 2023.05.26 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8537099 2023.05.26 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8537098 2023.05.26 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8537097 2023.05.26 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8537096 2023.05.26 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8537095 2023.05.26 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8537094 2023.05.26 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8537093 2023.05.26 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8537092 2023.05.26 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8537091 2023.05.26 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8537090 2023.05.26 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8537089 2023.05.26 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8537088 2023.05.26 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8537087 2023.05.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537086 2023.05.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8537085 2023.05.26 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8537084 2023.05.26 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8537083 2023.05.26 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8537082 2023.05.26 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8537081 2023.05.26 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8537080 2023.05.26 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8537079 2023.05.26 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8537078 2023.05.26 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8537077 2023.05.26 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8537076 2023.05.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537075 2023.05.26 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8537074 2023.05.26 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8537362 2023.05.26 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8537361 2023.05.26 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8537360 2023.05.26 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8537359 2023.05.26 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8537358 2023.05.26 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8537363 2023.05.26 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8537356 2023.05.26 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8537364 2023.05.26 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8537357 2023.05.26 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8537354 2023.05.26 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8537351 2023.05.26 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8537355 2023.05.26 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8537350 2023.05.26 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8537353 2023.05.26 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8537352 2023.05.26 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8537349 2023.05.26 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8537283 2023.05.26 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8537292 2023.05.26 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8537291 2023.05.26 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8537290 2023.05.26 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8537289 2023.05.26 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8537288 2023.05.26 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8537287 2023.05.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8537286 2023.05.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537285 2023.05.26 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8537284 2023.05.26 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8537281 2023.05.26 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8537280 2023.05.26 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8537279 2023.05.26 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8537278 2023.05.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537277 2023.05.26 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8537282 2023.05.26 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8537073 2023.05.26 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8537072 2023.05.26 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8537071 2023.05.26 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8537070 2023.05.26 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8537069 2023.05.26 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8537068 2023.05.26 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8537067 2023.05.26 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8537066 2023.05.26 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8537065 2023.05.26 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8537064 2023.05.26 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8537063 2023.05.26 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8537062 2023.05.26 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8537061 2023.05.26 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 8537060 2023.05.26 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8537059 2023.05.26 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8537058 2023.05.26 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8537348 2023.05.26 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8537347 2023.05.26 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8537346 2023.05.26 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8537345 2023.05.26 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 8537344 2023.05.26 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8537343 2023.05.26 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8537342 2023.05.26 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8537341 2023.05.26 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8537340 2023.05.26 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8537339 2023.05.26 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8537338 2023.05.26 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8537337 2023.05.26 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8537336 2023.05.26 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8537335 2023.05.26 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8537334 2023.05.26 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8537333 2023.05.26 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8537260 2023.05.26 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8537259 2023.05.26 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8537258 2023.05.26 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8537257 2023.05.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537256 2023.05.26 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8537255 2023.05.26 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8537254 2023.05.26 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8537253 2023.05.26 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8537252 2023.05.26 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8537251 2023.05.26 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8537250 2023.05.26 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8537247 2023.05.26 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8537249 2023.05.26 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8537246 2023.05.26 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8537245 2023.05.26 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8537248 2023.05.26 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8537006 2023.05.26 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8537009 2023.05.26 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8537007 2023.05.26 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8537008 2023.05.26 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8536999 2023.05.26 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8537004 2023.05.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537003 2023.05.26 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8536998 2023.05.26 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8537002 2023.05.26 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8537005 2023.05.26 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8537001 2023.05.26 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8536996 2023.05.26 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8537000 2023.05.26 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8536994 2023.05.26 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8536997 2023.05.26 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8536995 2023.05.26 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8537057 2023.05.26 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8537049 2023.05.26 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8537046 2023.05.26 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8537047 2023.05.26 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8537044 2023.05.26 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8537048 2023.05.26 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8537045 2023.05.26 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8537043 2023.05.26 PM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8537042 2023.05.26 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8537056 2023.05.26 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8537055 2023.05.26 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8537054 2023.05.26 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8537053 2023.05.26 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8537052 2023.05.26 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8537051 2023.05.26 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8537050 2023.05.26 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8537264 2023.05.26 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8537263 2023.05.26 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8537262 2023.05.26 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8537261 2023.05.26 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8537276 2023.05.26 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8537275 2023.05.26 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8537274 2023.05.26 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8537273 2023.05.26 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8537272 2023.05.26 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8537271 2023.05.26 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8537270 2023.05.26 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8537269 2023.05.26 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8537268 2023.05.26 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8537267 2023.05.26 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8537266 2023.05.26 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8537265 2023.05.26 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8537041 2023.05.26 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8537040 2023.05.26 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8537039 2023.05.26 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8537038 2023.05.26 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8537037 2023.05.26 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8537036 2023.05.26 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8537035 2023.05.26 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8537034 2023.05.26 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8537033 2023.05.26 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8537032 2023.05.26 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8537031 2023.05.26 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8537030 2023.05.26 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8537029 2023.05.26 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8537028 2023.05.26 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8537027 2023.05.26 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8537026 2023.05.26 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8537308 2023.05.26 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8537307 2023.05.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537306 2023.05.26 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8537305 2023.05.26 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8537304 2023.05.26 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8537303 2023.05.26 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8537302 2023.05.26 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8537301 2023.05.26 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8537300 2023.05.26 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8537299 2023.05.26 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8537298 2023.05.26 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8537297 2023.05.26 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8537296 2023.05.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8537295 2023.05.26 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8537294 2023.05.26 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8537293 2023.05.26 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8537014 2023.05.26 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8537013 2023.05.26 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8537012 2023.05.26 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8537010 2023.05.26 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8537011 2023.05.26 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8537025 2023.05.26 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8537024 2023.05.26 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8537023 2023.05.26 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8537022 2023.05.26 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8537021 2023.05.26 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8537020 2023.05.26 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8537019 2023.05.26 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8537018 2023.05.26 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8537017 2023.05.26 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8537016 2023.05.26 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8537015 2023.05.26 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8537125 2023.05.26 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8537124 2023.05.26 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8537123 2023.05.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8537122 2023.05.26 PM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8537121 2023.05.26 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8537120 2023.05.26 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8537119 2023.05.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537118 2023.05.26 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8537117 2023.05.26 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8537116 2023.05.26 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8537115 2023.05.26 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8537114 2023.05.26 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8537113 2023.05.26 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8537112 2023.05.26 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8537111 2023.05.26 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8537110 2023.05.26 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8537735 2023.05.26 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8537745 2023.05.26 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8531296 2023.05.25 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8531295 2023.05.25 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8531294 2023.05.25 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8531293 2023.05.25 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8531292 2023.05.25 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8531291 2023.05.25 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8531290 2023.05.25 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8531289 2023.05.25 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8517795 2023.05.22 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8517792 2023.05.22 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8517793 2023.05.22 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8517794 2023.05.22 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8506639 2023.05.21 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8506638 2023.05.21 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8506637 2023.05.21 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8506645 2023.05.21 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8506644 2023.05.21 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8506643 2023.05.21 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8506642 2023.05.21 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8506641 2023.05.21 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8506640 2023.05.21 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8506635 2023.05.21 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8506634 2023.05.21 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8506633 2023.05.21 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8506632 2023.05.21 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8506631 2023.05.21 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8506630 2023.05.21 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8506629 2023.05.21 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8506628 2023.05.21 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8506627 2023.05.21 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8506626 2023.05.21 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8506625 2023.05.21 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8506624 2023.05.21 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8506623 2023.05.21 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8506622 2023.05.21 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8506621 2023.05.21 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8506636 2023.05.21 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8504445 2023.05.21 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8504446 2023.05.21 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8503195 2023.05.21 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8503194 2023.05.21 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8503193 2023.05.21 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8503192 2023.05.21 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8503191 2023.05.21 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8503190 2023.05.21 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8503189 2023.05.21 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8503188 2023.05.21 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8503187 2023.05.21 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8503186 2023.05.21 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8503185 2023.05.21 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8503184 2023.05.21 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8503183 2023.05.21 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8503182 2023.05.21 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8503181 2023.05.21 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8503180 2023.05.21 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8503179 2023.05.21 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8503178 2023.05.21 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8503177 2023.05.21 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8503176 2023.05.21 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8503175 2023.05.21 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8503174 2023.05.21 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8503173 2023.05.21 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8503172 2023.05.21 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8503171 2023.05.21 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8503170 2023.05.21 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8503169 2023.05.21 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8503168 2023.05.21 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8503167 2023.05.21 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8503166 2023.05.21 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8503165 2023.05.21 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8503164 2023.05.21 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8503163 2023.05.21 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8503162 2023.05.21 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8503161 2023.05.21 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8503160 2023.05.21 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8503159 2023.05.21 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8503158 2023.05.21 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8503157 2023.05.21 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8503156 2023.05.21 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8503155 2023.05.21 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8503154 2023.05.21 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8503153 2023.05.21 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8503152 2023.05.21 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8503151 2023.05.21 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8503150 2023.05.21 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8503149 2023.05.21 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8503148 2023.05.21 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8503147 2023.05.21 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8503146 2023.05.21 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8497956 2023.05.20 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8497955 2023.05.20 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8497954 2023.05.20 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8497953 2023.05.20 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8497972 2023.05.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8497971 2023.05.20 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8497970 2023.05.20 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8497969 2023.05.20 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8497968 2023.05.20 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8497967 2023.05.20 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8497966 2023.05.20 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8497965 2023.05.20 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8497964 2023.05.20 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8497963 2023.05.20 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8497962 2023.05.20 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8497961 2023.05.20 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8497960 2023.05.20 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8497959 2023.05.20 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8497958 2023.05.20 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8497957 2023.05.20 PM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8487032 2023.05.19 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8481347 2023.05.18 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8481346 2023.05.18 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8481348 2023.05.18 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8481349 2023.05.18 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8481345 2023.05.18 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8481343 2023.05.18 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8481342 2023.05.18 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8481344 2023.05.18 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8481341 2023.05.18 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8481340 2023.05.18 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8481339 2023.05.18 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8481338 2023.05.18 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8481337 2023.05.18 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8481335 2023.05.18 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8481336 2023.05.18 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8478418 2023.05.17 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8478417 2023.05.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8478416 2023.05.17 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8478415 2023.05.17 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8463929 2023.05.14 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8463928 2023.05.14 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8463926 2023.05.14 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8463927 2023.05.14 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8463930 2023.05.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8463925 2023.05.14 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8463924 2023.05.14 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 8463923 2023.05.14 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8463922 2023.05.14 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8463946 2023.05.14 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8463945 2023.05.14 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8463944 2023.05.14 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8463943 2023.05.14 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8463942 2023.05.14 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8463941 2023.05.14 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8463940 2023.05.14 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8463939 2023.05.14 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8463938 2023.05.14 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8463937 2023.05.14 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8463936 2023.05.14 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8463935 2023.05.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8463934 2023.05.14 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8463933 2023.05.14 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8463932 2023.05.14 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8463931 2023.05.14 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8463905 2023.05.14 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8463904 2023.05.14 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8463903 2023.05.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8463902 2023.05.14 PM
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 8463901 2023.05.14 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8463900 2023.05.14 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8463899 2023.05.14 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8463898 2023.05.14 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8463897 2023.05.14 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8463896 2023.05.14 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8463895 2023.05.14 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8463894 2023.05.14 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8463893 2023.05.14 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8463892 2023.05.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8463891 2023.05.14 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8463890 2023.05.14 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8463888 2023.05.14 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8463887 2023.05.14 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8463886 2023.05.14 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8463885 2023.05.14 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8463884 2023.05.14 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8463883 2023.05.14 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8463882 2023.05.14 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8463881 2023.05.14 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8463880 2023.05.14 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8463879 2023.05.14 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8463878 2023.05.14 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8463877 2023.05.14 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8463876 2023.05.14 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8463875 2023.05.14 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8463874 2023.05.14 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8463873 2023.05.14 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8463872 2023.05.14 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8463871 2023.05.14 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8463870 2023.05.14 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8463869 2023.05.14 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8463868 2023.05.14 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8463867 2023.05.14 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8463866 2023.05.14 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8463865 2023.05.14 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8463864 2023.05.14 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8463863 2023.05.14 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8463862 2023.05.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8463861 2023.05.14 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8463860 2023.05.14 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8463859 2023.05.14 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8463858 2023.05.14 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8463857 2023.05.14 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8463921 2023.05.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8463920 2023.05.14 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8463919 2023.05.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8463918 2023.05.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8463917 2023.05.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8463916 2023.05.14 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8463915 2023.05.14 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8463914 2023.05.14 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8463912 2023.05.14 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8463913 2023.05.14 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8463911 2023.05.14 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8463910 2023.05.14 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8463909 2023.05.14 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8463908 2023.05.14 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8463907 2023.05.14 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8463906 2023.05.14 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8463856 2023.05.14 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8463855 2023.05.14 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8463854 2023.05.14 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8463853 2023.05.14 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8463852 2023.05.14 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8463851 2023.05.14 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8463850 2023.05.14 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8463849 2023.05.14 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8463848 2023.05.14 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8463847 2023.05.14 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8463846 2023.05.14 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8463845 2023.05.14 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8463844 2023.05.14 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8463843 2023.05.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8463842 2023.05.14 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8463841 2023.05.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8447212 2023.05.13 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8447211 2023.05.13 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8447210 2023.05.13 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8447209 2023.05.13 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8447213 2023.05.13 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8428048 2023.05.11 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8428047 2023.05.11 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8428046 2023.05.11 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8424361 2023.05.11 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8424360 2023.05.11 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8424359 2023.05.11 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8424358 2023.05.11 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8424357 2023.05.11 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8424356 2023.05.11 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8414322 2023.05.09 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8414320 2023.05.09 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8414321 2023.05.09 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8411832 2023.05.09 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8408681 2023.05.08 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8408682 2023.05.08 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8401937 2023.05.07 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8401936 2023.05.07 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8401935 2023.05.07 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8401934 2023.05.07 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8401933 2023.05.07 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8401932 2023.05.07 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8401931 2023.05.07 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8401930 2023.05.07 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8401929 2023.05.07 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8401928 2023.05.07 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8401927 2023.05.07 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8401926 2023.05.07 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8401925 2023.05.07 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8401924 2023.05.07 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8401923 2023.05.07 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8401922 2023.05.07 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8401953 2023.05.07 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8401952 2023.05.07 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8401951 2023.05.07 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8401950 2023.05.07 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8401949 2023.05.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8401948 2023.05.07 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8401947 2023.05.07 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8401946 2023.05.07 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8401945 2023.05.07 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8401944 2023.05.07 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8401943 2023.05.07 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8401942 2023.05.07 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8401941 2023.05.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8401940 2023.05.07 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8401939 2023.05.07 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8401938 2023.05.07 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8374149 2023.05.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8365359 2023.05.03 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8365358 2023.05.03 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8365357 2023.05.03 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8365356 2023.05.03 PM