DRUŻYNA

Drużyna: teamsym. Obserwator: Szymon Kopeć

Liczba gatunków: 187

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 104 1295 62 62 0 9 19 34
2 177 1565 83 71 0 14 24 33
3 174 901 105 70 0 8 30 32
4 826 1289 140 117 0 11 57 49
5 1033 1427 177 143 1 24 70 48
6 755 1049 181 124 0 14 62 48
7 280 397 183 79 0 7 38 34
8 82 122 183 50 0 3 20 27
9 47 139 184 31 0 2 10 19
10 35 414 185 32 1 2 10 19
11 19 45 185 14 0 0 3 11
12 50 813 187 31 0 3 9 19
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9311391 2023.12.31 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9311390 2023.12.31 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9311385 2023.12.31 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9311384 2023.12.31 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9311387 2023.12.31 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9311386 2023.12.31 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9311388 2023.12.31 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9311389 2023.12.31 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9311377 2023.12.31 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9311376 2023.12.31 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9311383 2023.12.31 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9311381 2023.12.31 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9311382 2023.12.31 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9311380 2023.12.31 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9311378 2023.12.31 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 82 9285487 2023.12.22 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 42 9285486 2023.12.22 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 46 9280989 2023.12.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 170 9280981 2023.12.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 9280988 2023.12.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 114 9280980 2023.12.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 42 9280986 2023.12.19 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9280977 2023.12.19 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9280982 2023.12.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9280985 2023.12.19 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9280978 2023.12.19 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9280987 2023.12.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 54 9280979 2023.12.19 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 24 9280976 2023.12.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 74 9280984 2023.12.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 9280983 2023.12.19 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 18 9280975 2023.12.19 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9276065 2023.12.15 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9276064 2023.12.15 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9276063 2023.12.15 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9276061 2023.12.15 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9276062 2023.12.15 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9276066 2023.12.15 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 9276057 2023.12.15 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9276060 2023.12.15 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9276058 2023.12.15 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9276059 2023.12.15 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9276073 2023.12.15 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9276071 2023.12.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9276072 2023.12.15 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9276074 2023.12.15 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 35 9276070 2023.12.15 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9276075 2023.12.15 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9264761 2023.12.13 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249891 2023.12.08 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9208295 2023.11.23 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9207313 2023.11.22 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9207312 2023.11.22 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9207309 2023.11.22 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9207308 2023.11.22 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9207310 2023.11.22 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9207311 2023.11.22 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9207306 2023.11.22 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9207304 2023.11.22 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9207305 2023.11.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9207307 2023.11.22 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9205583 2023.11.22 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9203969 2023.11.21 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9192374 2023.11.17 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9192377 2023.11.17 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9192376 2023.11.17 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9192375 2023.11.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9192373 2023.11.17 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9145230 2023.11.02 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9097468 2023.10.18 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9097466 2023.10.18 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9097467 2023.10.18 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9097469 2023.10.18 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9097465 2023.10.18 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9097463 2023.10.18 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9097462 2023.10.18 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9097464 2023.10.18 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9097460 2023.10.18 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 8 9097459 2023.10.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9097461 2023.10.18 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9097457 2023.10.18 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9097458 2023.10.18 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9097454 2023.10.18 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 350 9097452 2023.10.18 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9097456 2023.10.18 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9097455 2023.10.18 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9097450 2023.10.18 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9097451 2023.10.18 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9097449 2023.10.18 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9097448 2023.10.18 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9097453 2023.10.18 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9097444 2023.10.18 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9097445 2023.10.18 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9097447 2023.10.18 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9097446 2023.10.18 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9097443 2023.10.18 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9097442 2023.10.18 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9097441 2023.10.18 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9081567 2023.10.14 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9081299 2023.10.14 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9070731 2023.10.12 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9066374 2023.10.10 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9066375 2023.10.03 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9066373 2023.10.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9014108 2023.09.27 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9010859 2023.09.26 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9010860 2023.09.26 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9010857 2023.09.26 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9010858 2023.09.26 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9010855 2023.09.26 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9010856 2023.09.26 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9010854 2023.09.26 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9010851 2023.09.26 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9010853 2023.09.26 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9010852 2023.09.26 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9010850 2023.09.26 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 9010849 2023.09.26 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9010848 2023.09.26 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9010846 2023.09.26 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9010843 2023.09.26 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9010841 2023.09.26 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9010842 2023.09.26 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9010847 2023.09.26 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 9010845 2023.09.26 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9010844 2023.09.26 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9010840 2023.09.26 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9010839 2023.09.26 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9010834 2023.09.26 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9010833 2023.09.26 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9010837 2023.09.26 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9010835 2023.09.26 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9010838 2023.09.26 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9010836 2023.09.26 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8988912 2023.09.21 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8988913 2023.09.21 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8980724 2023.09.18 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8980725 2023.09.18 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8980728 2023.09.18 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8980727 2023.09.18 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8980726 2023.09.18 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8980729 2023.09.18 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8958971 2023.09.12 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8954467 2023.09.11 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8952525 2023.09.10 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 14 8952524 2023.09.10 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8948140 2023.09.09 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8948138 2023.09.09 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8948139 2023.09.09 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8948137 2023.09.09 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8974591 2023.09.06 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8930873 2023.09.04 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8877871 2023.08.19 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8864432 2023.08.16 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8844562 2023.08.11 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8844561 2023.08.11 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8844560 2023.08.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8844559 2023.08.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8844558 2023.08.11 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8844563 2023.08.11 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8844557 2023.08.11 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8844556 2023.08.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8844554 2023.08.11 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8844555 2023.08.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8844552 2023.08.11 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8844553 2023.08.11 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8844550 2023.08.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8844549 2023.08.11 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8844551 2023.08.11 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8844548 2023.08.11 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8844547 2023.08.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8844546 2023.08.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8844545 2023.08.11 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8844543 2023.08.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8844542 2023.08.11 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8844544 2023.08.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8844541 2023.08.11 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8844540 2023.08.11 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 40 8844538 2023.08.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8844537 2023.08.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8844539 2023.08.11 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8844536 2023.08.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8844534 2023.08.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8844533 2023.08.11 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8844535 2023.08.11 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8844566 2023.08.11 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8845125 2023.08.11 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8844605 2023.08.11 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8844606 2023.08.11 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8842692 2023.08.10 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8842695 2023.08.10 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8842694 2023.08.10 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8842693 2023.08.10 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8842691 2023.08.10 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8842690 2023.08.10 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8842689 2023.08.10 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8842688 2023.08.10 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8842687 2023.08.10 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8842686 2023.08.10 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8842685 2023.08.10 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8842684 2023.08.10 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8842683 2023.08.10 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8842682 2023.08.10 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8842681 2023.08.10 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8842680 2023.08.10 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8842679 2023.08.10 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8842678 2023.08.10 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8842677 2023.08.10 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8842676 2023.08.10 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8839483 2023.08.09 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8839482 2023.08.09 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8839016 2023.08.09 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8839015 2023.08.09 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8839013 2023.08.09 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8839014 2023.08.09 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8839012 2023.08.09 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8839010 2023.08.09 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8839007 2023.08.09 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8839009 2023.08.09 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8839011 2023.08.09 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8839008 2023.08.09 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8839005 2023.08.09 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8839006 2023.08.09 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8839004 2023.08.09 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8839017 2023.08.09 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8837444 2023.08.08 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8837438 2023.08.08 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8837443 2023.08.08 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8837442 2023.08.08 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8837441 2023.08.08 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8837440 2023.08.08 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8837439 2023.08.08 ŁD
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8830571 2023.08.04 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8817484 2023.08.01 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8807464 2023.07.29 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8807461 2023.07.29 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8807462 2023.07.29 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8807460 2023.07.29 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8807458 2023.07.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8807463 2023.07.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8807459 2023.07.29 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8807456 2023.07.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8807455 2023.07.29 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8807457 2023.07.29 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8803717 2023.07.28 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8803716 2023.07.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8803718 2023.07.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8803715 2023.07.28 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8803165 2023.07.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8800204 2023.07.26 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8800203 2023.07.26 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8800202 2023.07.26 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8796036 2023.07.25 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8796016 2023.07.25 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8796018 2023.07.25 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8796017 2023.07.25 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8796015 2023.07.25 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8796014 2023.07.25 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8796012 2023.07.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8796013 2023.07.25 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8796011 2023.07.25 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8796010 2023.07.25 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8792300 2023.07.24 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8792299 2023.07.24 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8791856 2023.07.24 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8791855 2023.07.24 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8796024 2023.07.24 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8788049 2023.07.23 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8788048 2023.07.23 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8781400 2023.07.21 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8781401 2023.07.21 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8778526 2023.07.20 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8778528 2023.07.20 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8778527 2023.07.20 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8778524 2023.07.20 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8778525 2023.07.20 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8781399 2023.07.20 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8775585 2023.07.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8775584 2023.07.19 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8775583 2023.07.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8775582 2023.07.19 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8775581 2023.07.19 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8760937 2023.07.15 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8760936 2023.07.15 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8760935 2023.07.15 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8760934 2023.07.15 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8760933 2023.07.15 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8760932 2023.07.15 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8760931 2023.07.15 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8760930 2023.07.15 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8757538 2023.07.14 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8757536 2023.07.14 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8757537 2023.07.14 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8756253 2023.07.13 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8752731 2023.07.12 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8752732 2023.07.12 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8752733 2023.07.12 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8752735 2023.07.12 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8752734 2023.07.12 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8751186 2023.07.11 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8750695 2023.07.11 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8748167 2023.07.10 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8748165 2023.07.10 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8748164 2023.07.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8748166 2023.07.09 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8748163 2023.07.09 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8748162 2023.07.09 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8748160 2023.07.09 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8748161 2023.07.09 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8748159 2023.07.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8748158 2023.07.09 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8748157 2023.07.09 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8748154 2023.07.09 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8748156 2023.07.09 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8748155 2023.07.09 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8748260 2023.07.09 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8748255 2023.07.09 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8748252 2023.07.09 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8748253 2023.07.09 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8748254 2023.07.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8748267 2023.07.08 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8748266 2023.07.08 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8748265 2023.07.08 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8748264 2023.07.08 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8748263 2023.07.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8748262 2023.07.08 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8748261 2023.07.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8748259 2023.07.08 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8748258 2023.07.08 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8748257 2023.07.08 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8748256 2023.07.08 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8748184 2023.07.08 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8748183 2023.07.08 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8748182 2023.07.08 PM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8748181 2023.07.08 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8748180 2023.07.08 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8748179 2023.07.08 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8748178 2023.07.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8748177 2023.07.08 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8748176 2023.07.08 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8748175 2023.07.08 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8748174 2023.07.08 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8748173 2023.07.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8748172 2023.07.08 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8748171 2023.07.08 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8748170 2023.07.08 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8748169 2023.07.08 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8748153 2023.07.08 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8748152 2023.07.08 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8748151 2023.07.08 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8748150 2023.07.08 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8748149 2023.07.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8748148 2023.07.08 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8748147 2023.07.08 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8748146 2023.07.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8748145 2023.07.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8748144 2023.07.08 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8748143 2023.07.08 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8748142 2023.07.08 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8748141 2023.07.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8748140 2023.07.08 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8748139 2023.07.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8748138 2023.07.08 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8748249 2023.07.08 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8748248 2023.07.08 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8748247 2023.07.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8748250 2023.07.08 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8748245 2023.07.08 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8748243 2023.07.08 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8748244 2023.07.08 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8748242 2023.07.08 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8748246 2023.07.08 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8748240 2023.07.08 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8748241 2023.07.08 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8748251 2023.07.08 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8748239 2023.07.08 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8748236 2023.07.08 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8748237 2023.07.08 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8748238 2023.07.08 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8748125 2023.07.08 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8748124 2023.07.08 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8748123 2023.07.08 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8748122 2023.07.07 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8748137 2023.07.07 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8748136 2023.07.07 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8748135 2023.07.07 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8748134 2023.07.07 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8748133 2023.07.07 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8748132 2023.07.07 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8748131 2023.07.07 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8748130 2023.07.07 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8748129 2023.07.07 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8748128 2023.07.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8748127 2023.07.07 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8748126 2023.07.07 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8748282 2023.07.07 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8748281 2023.07.07 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8748280 2023.07.07 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8748279 2023.07.07 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8748278 2023.07.07 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8748277 2023.07.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8748276 2023.07.07 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8748275 2023.07.07 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8748274 2023.07.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8748273 2023.07.07 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8748272 2023.07.07 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8748271 2023.07.07 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8748270 2023.07.07 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8748269 2023.07.07 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8748283 2023.07.07 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8748268 2023.07.07 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8748103 2023.07.07 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8748186 2023.07.07 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8748102 2023.07.07 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8748104 2023.07.07 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8748101 2023.07.07 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8748100 2023.07.07 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8748098 2023.07.07 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8748099 2023.07.07 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8748097 2023.07.07 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8748096 2023.07.07 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8748094 2023.07.07 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8748093 2023.07.06 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8748092 2023.07.06 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8748095 2023.07.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8748185 2023.07.06 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8748105 2023.07.06 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8748121 2023.07.06 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8748120 2023.07.06 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8748119 2023.07.06 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8748118 2023.07.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8748117 2023.07.06 PM
pospolity żuraw, Grus grus 114 8748116 2023.07.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8748115 2023.07.06 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8748114 2023.07.06 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8748113 2023.07.06 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8748112 2023.07.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8748111 2023.07.06 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8748110 2023.07.06 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8748109 2023.07.06 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8748108 2023.07.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8748107 2023.07.06 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8748106 2023.07.06 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8728349 2023.07.05 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8728348 2023.07.05 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8728347 2023.07.05 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8728346 2023.07.05 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8728345 2023.07.05 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8728344 2023.07.05 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8728343 2023.07.05 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8728342 2023.07.05 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8728341 2023.07.05 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8728340 2023.07.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8728339 2023.07.05 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8728338 2023.07.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8728337 2023.07.05 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8728336 2023.07.05 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8728335 2023.07.05 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8728334 2023.07.05 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8728333 2023.07.05 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8728332 2023.07.05 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8728331 2023.07.05 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8728330 2023.07.05 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8728329 2023.07.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8728328 2023.07.05 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8728327 2023.07.05 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8728326 2023.07.05 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8728325 2023.07.05 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8728324 2023.07.05 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8728323 2023.07.05 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8728321 2023.07.05 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8728322 2023.07.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8728320 2023.07.05 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8728312 2023.07.05 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8728311 2023.07.05 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8728313 2023.07.05 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8728310 2023.07.05 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8728308 2023.07.05 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8728306 2023.07.05 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8728309 2023.07.05 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8728307 2023.07.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8728305 2023.07.05 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8728319 2023.07.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8728318 2023.07.05 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8728317 2023.07.05 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8728316 2023.07.05 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8728315 2023.07.05 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8728314 2023.07.05 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8725333 2023.07.04 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8725332 2023.07.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8722461 2023.07.03 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8722460 2023.07.03 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8722459 2023.07.03 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8722458 2023.07.03 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8722457 2023.07.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8722456 2023.07.03 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8722455 2023.07.03 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8722454 2023.07.03 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8722453 2023.07.03 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8722452 2023.07.03 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8722451 2023.07.03 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8722450 2023.07.03 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8722449 2023.07.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8722448 2023.07.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8722447 2023.07.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8722446 2023.07.03 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8721195 2023.07.02 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8721194 2023.07.02 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8714146 2023.07.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8714151 2023.07.01 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8714150 2023.07.01 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8714149 2023.07.01 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8714148 2023.07.01 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8714147 2023.07.01 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8707592 2023.06.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8707591 2023.06.30 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8707590 2023.06.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8707589 2023.06.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8707588 2023.06.30 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8707587 2023.06.30 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8707586 2023.06.30 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8707585 2023.06.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8707584 2023.06.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8707583 2023.06.30 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8707582 2023.06.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8707581 2023.06.30 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8707580 2023.06.30 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8706393 2023.06.29 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8706392 2023.06.29 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8706399 2023.06.29 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8706398 2023.06.29 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8706397 2023.06.29 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8706346 2023.06.29 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8706345 2023.06.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8706344 2023.06.29 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8706343 2023.06.29 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8706342 2023.06.29 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8706341 2023.06.29 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8706340 2023.06.29 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8706339 2023.06.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8706338 2023.06.29 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8706337 2023.06.29 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8706336 2023.06.29 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8706335 2023.06.29 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8706334 2023.06.29 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8706333 2023.06.29 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8706332 2023.06.29 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8706331 2023.06.29 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8706375 2023.06.29 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8706374 2023.06.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8706373 2023.06.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8706372 2023.06.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8706371 2023.06.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8706368 2023.06.29 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8706366 2023.06.29 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8706367 2023.06.29 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8706362 2023.06.29 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8706363 2023.06.29 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8706365 2023.06.29 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8706364 2023.06.29 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8706360 2023.06.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8706361 2023.06.29 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8706370 2023.06.29 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8706369 2023.06.29 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8706314 2023.06.29 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8706313 2023.06.29 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8706312 2023.06.29 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8706311 2023.06.29 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8706310 2023.06.29 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8706309 2023.06.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8706308 2023.06.29 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8706307 2023.06.29 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8706306 2023.06.29 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8706305 2023.06.29 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8706304 2023.06.29 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8706303 2023.06.29 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8706302 2023.06.29 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8706301 2023.06.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8706300 2023.06.29 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8706299 2023.06.29 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8706282 2023.06.29 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8706281 2023.06.29 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8706280 2023.06.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8706279 2023.06.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8706278 2023.06.29 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8706277 2023.06.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8706276 2023.06.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8706275 2023.06.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8706274 2023.06.29 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8706273 2023.06.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8706272 2023.06.29 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8706255 2023.06.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8706254 2023.06.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8706253 2023.06.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8706252 2023.06.29 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8706251 2023.06.29 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8706329 2023.06.29 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8706330 2023.06.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8706328 2023.06.29 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8706327 2023.06.29 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8706326 2023.06.29 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8706325 2023.06.29 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8706324 2023.06.29 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8706323 2023.06.29 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8706322 2023.06.29 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8706321 2023.06.29 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8706320 2023.06.29 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8706319 2023.06.29 PM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8706318 2023.06.29 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8706317 2023.06.29 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8706315 2023.06.29 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8706316 2023.06.29 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8706271 2023.06.29 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8706270 2023.06.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8706269 2023.06.29 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8706268 2023.06.29 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8706267 2023.06.29 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8706266 2023.06.29 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8706265 2023.06.29 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8706264 2023.06.29 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8706263 2023.06.29 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8706262 2023.06.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8706261 2023.06.29 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8706260 2023.06.29 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8706259 2023.06.29 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8706258 2023.06.29 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8706257 2023.06.29 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8706256 2023.06.29 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8706250 2023.06.29 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8706249 2023.06.29 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8706248 2023.06.29 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8706247 2023.06.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8706246 2023.06.29 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8706245 2023.06.29 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8706244 2023.06.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8706243 2023.06.29 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8706242 2023.06.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8706241 2023.06.29 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8706240 2023.06.29 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8706239 2023.06.29 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8706238 2023.06.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8706237 2023.06.29 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8706236 2023.06.29 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8706235 2023.06.29 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8706288 2023.06.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8706287 2023.06.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8706286 2023.06.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8706285 2023.06.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8706284 2023.06.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8706283 2023.06.29 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8706298 2023.06.29 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8706297 2023.06.29 PM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8706296 2023.06.29 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8706295 2023.06.29 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8706294 2023.06.29 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8706293 2023.06.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8706292 2023.06.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8706291 2023.06.29 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8706290 2023.06.29 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8706289 2023.06.29 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8706391 2023.06.29 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8706390 2023.06.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8706389 2023.06.29 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8706388 2023.06.29 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8706387 2023.06.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8706386 2023.06.29 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8706385 2023.06.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8706384 2023.06.29 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8706383 2023.06.29 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8706382 2023.06.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8706381 2023.06.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8706380 2023.06.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8706379 2023.06.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8706378 2023.06.29 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8706377 2023.06.29 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8706376 2023.06.29 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8706234 2023.06.29 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8706233 2023.06.29 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8706232 2023.06.29 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8706231 2023.06.29 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8706230 2023.06.29 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8706229 2023.06.29 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8706228 2023.06.29 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8706227 2023.06.29 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8706226 2023.06.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8706225 2023.06.29 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8706224 2023.06.29 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8706223 2023.06.29 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8706222 2023.06.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8706221 2023.06.29 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8706220 2023.06.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8706219 2023.06.29 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8706217 2023.06.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8706216 2023.06.29 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8706215 2023.06.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8706214 2023.06.29 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8706213 2023.06.29 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8706212 2023.06.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8706211 2023.06.29 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8706210 2023.06.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8706209 2023.06.29 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8706208 2023.06.29 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8706207 2023.06.29 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8706206 2023.06.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8706205 2023.06.29 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8706204 2023.06.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8706203 2023.06.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8706202 2023.06.29 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8706200 2023.06.29 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8706199 2023.06.29 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8706198 2023.06.29 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8706197 2023.06.29 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8706196 2023.06.29 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8706195 2023.06.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8706194 2023.06.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8706201 2023.06.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8706192 2023.06.29 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8706190 2023.06.29 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8706191 2023.06.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8706218 2023.06.29 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8706187 2023.06.29 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8706189 2023.06.29 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8706188 2023.06.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8706193 2023.06.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8706395 2023.06.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8706400 2023.06.29 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8706394 2023.06.29 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8706396 2023.06.29 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8701871 2023.06.28 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8701872 2023.06.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8701870 2023.06.28 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8701873 2023.06.28 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8701869 2023.06.28 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8701880 2023.06.28 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8701879 2023.06.28 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8701878 2023.06.28 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8701877 2023.06.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8701876 2023.06.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8701875 2023.06.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8701874 2023.06.28 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8701868 2023.06.28 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8701867 2023.06.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8701866 2023.06.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8701865 2023.06.28 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8701864 2023.06.28 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8701863 2023.06.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8701862 2023.06.28 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8701861 2023.06.28 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8701860 2023.06.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8701853 2023.06.28 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8701859 2023.06.28 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8701858 2023.06.28 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8701857 2023.06.28 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8701856 2023.06.28 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8701855 2023.06.28 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8701854 2023.06.28 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8701789 2023.06.28 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8701788 2023.06.28 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8701787 2023.06.28 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8701786 2023.06.28 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8701785 2023.06.28 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8701784 2023.06.28 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8701783 2023.06.28 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8701782 2023.06.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8701781 2023.06.28 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8701780 2023.06.28 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8701779 2023.06.28 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8701778 2023.06.28 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8701777 2023.06.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8701776 2023.06.28 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8701775 2023.06.28 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8701774 2023.06.28 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8701852 2023.06.28 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8701851 2023.06.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8701850 2023.06.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8701849 2023.06.28 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8701848 2023.06.28 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8701847 2023.06.28 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8701846 2023.06.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8701845 2023.06.28 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8701844 2023.06.28 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8701843 2023.06.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8701842 2023.06.28 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8701841 2023.06.28 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8701840 2023.06.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8701839 2023.06.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8701838 2023.06.28 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8701837 2023.06.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8701805 2023.06.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8701804 2023.06.28 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8701803 2023.06.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8701802 2023.06.28 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8701801 2023.06.28 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8701800 2023.06.28 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8701799 2023.06.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8701798 2023.06.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8701797 2023.06.28 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8701796 2023.06.28 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8701795 2023.06.28 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8701794 2023.06.28 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8701793 2023.06.28 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8701792 2023.06.28 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8701791 2023.06.28 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8701790 2023.06.28 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8701773 2023.06.28 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8701772 2023.06.28 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8701771 2023.06.28 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8701770 2023.06.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8701769 2023.06.28 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8701768 2023.06.28 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8701767 2023.06.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8701766 2023.06.28 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8701765 2023.06.28 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8701764 2023.06.28 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8701763 2023.06.28 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8701762 2023.06.28 PM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8701761 2023.06.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8701760 2023.06.28 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8701759 2023.06.28 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8701758 2023.06.28 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8701709 2023.06.28 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8701708 2023.06.28 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8701707 2023.06.28 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8701706 2023.06.28 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8701705 2023.06.28 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8701704 2023.06.28 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8701703 2023.06.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8701702 2023.06.28 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8701701 2023.06.28 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8701700 2023.06.28 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8701699 2023.06.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8701698 2023.06.28 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8701697 2023.06.28 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8701696 2023.06.28 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8701695 2023.06.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8701694 2023.06.28 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8701757 2023.06.28 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8701756 2023.06.28 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8701755 2023.06.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8701754 2023.06.28 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8701753 2023.06.28 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8701752 2023.06.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8701751 2023.06.28 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8701750 2023.06.28 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8701749 2023.06.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8701748 2023.06.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8701747 2023.06.28 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8701746 2023.06.28 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8701745 2023.06.28 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8701744 2023.06.28 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8701743 2023.06.28 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8701742 2023.06.28 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8701836 2023.06.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8701835 2023.06.28 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8701834 2023.06.28 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8701833 2023.06.28 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8701832 2023.06.28 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8701831 2023.06.28 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8701830 2023.06.28 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8701821 2023.06.28 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8701829 2023.06.28 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8701828 2023.06.28 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8701827 2023.06.28 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8701826 2023.06.28 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8701825 2023.06.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8701824 2023.06.28 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8701823 2023.06.28 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8701822 2023.06.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8701738 2023.06.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8701737 2023.06.28 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8701736 2023.06.28 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8701735 2023.06.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8701734 2023.06.28 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8701733 2023.06.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8701732 2023.06.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8701731 2023.06.28 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8701730 2023.06.28 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8701729 2023.06.28 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8701728 2023.06.28 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8701727 2023.06.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8701726 2023.06.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8701741 2023.06.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8701740 2023.06.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8701739 2023.06.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8701677 2023.06.28 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8701676 2023.06.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8701675 2023.06.28 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8701674 2023.06.28 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8701673 2023.06.28 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8701672 2023.06.28 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8701671 2023.06.28 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8701670 2023.06.28 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8701669 2023.06.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8701668 2023.06.28 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8701667 2023.06.28 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8701666 2023.06.28 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8701665 2023.06.28 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8701664 2023.06.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8701663 2023.06.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8701662 2023.06.28 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8701719 2023.06.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8701718 2023.06.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8701717 2023.06.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8701716 2023.06.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8701715 2023.06.28 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8701714 2023.06.28 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8701713 2023.06.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8701712 2023.06.28 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8701711 2023.06.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8701710 2023.06.28 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8701725 2023.06.28 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8701724 2023.06.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8701723 2023.06.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8701722 2023.06.28 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8701721 2023.06.28 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8701720 2023.06.28 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8701661 2023.06.28 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8701660 2023.06.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8701659 2023.06.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8701658 2023.06.28 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8701657 2023.06.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8701656 2023.06.28 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8701655 2023.06.28 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8701654 2023.06.28 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8701653 2023.06.28 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1