DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Tymoteusz Mazurkiewicz

Liczba gatunków: 255

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 250 3597 74 74 0 7 29 38
2 130 1037 84 56 0 4 22 30
3 361 8015 115 105 0 14 45 46
4 510 2300 171 150 1 26 74 49
5 636 1297 211 167 2 42 74 49
6 523 1435 214 119 0 21 52 46
7 448 1895 223 128 0 29 53 46
8 470 1730 233 136 0 39 53 44
9 188 1759 234 74 1 12 27 34
10 303 2332 253 114 10 29 36 39
11 240 1119 255 80 0 15 30 35
12 209 2023 255 78 1 12 28 37
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9307913 2023.12.31 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9304407 2023.12.30 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9304404 2023.12.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9304408 2023.12.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9304405 2023.12.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9304409 2023.12.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9304406 2023.12.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9304403 2023.12.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9304401 2023.12.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9304402 2023.12.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9304400 2023.12.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9304399 2023.12.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9304397 2023.12.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9304398 2023.12.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9290965 2023.12.25 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9290968 2023.12.25 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9290966 2023.12.25 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9290967 2023.12.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9290963 2023.12.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9290964 2023.12.25 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9290961 2023.12.25 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9290962 2023.12.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9286740 2023.12.23 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9286744 2023.12.23 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9286743 2023.12.23 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9286742 2023.12.23 PK
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9286738 2023.12.23 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9286741 2023.12.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9286739 2023.12.23 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9286774 2023.12.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9286771 2023.12.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9286772 2023.12.23 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9286768 2023.12.23 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9286765 2023.12.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 5 9286766 2023.12.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9286767 2023.12.23 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9286761 2023.12.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9286763 2023.12.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9286757 2023.12.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9286755 2023.12.23 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9286760 2023.12.23 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9286759 2023.12.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9286754 2023.12.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 9286756 2023.12.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 9 9286753 2023.12.23 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9286775 2023.12.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9286773 2023.12.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9286770 2023.12.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9286769 2023.12.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9286762 2023.12.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9286764 2023.12.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9286776 2023.12.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9286758 2023.12.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9286750 2023.12.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9286752 2023.12.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 9286751 2023.12.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9286749 2023.12.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9286748 2023.12.23 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9286745 2023.12.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9286746 2023.12.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9286747 2023.12.23 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9285445 2023.12.22 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9277208 2023.12.18 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9272452 2023.12.16 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9272451 2023.12.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 750 9272443 2023.12.16 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9272444 2023.12.16 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9272453 2023.12.16 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9273380 2023.12.16 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9272450 2023.12.16 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9273378 2023.12.16 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9273376 2023.12.16 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 9272445 2023.12.16 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9272449 2023.12.16 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9272447 2023.12.16 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9273381 2023.12.16 PK
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9272448 2023.12.16 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9273379 2023.12.16 PK
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9272446 2023.12.16 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9268173 2023.12.15 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9268169 2023.12.15 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9267004 2023.12.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9263911 2023.12.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9263910 2023.12.12 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9263902 2023.12.12 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9263901 2023.12.12 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9263899 2023.12.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 4 9263900 2023.12.12 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 9263897 2023.12.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9263896 2023.12.12 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9263898 2023.12.12 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9263895 2023.12.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9263893 2023.12.12 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9263890 2023.12.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9263891 2023.12.12 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9263894 2023.12.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 19 9263892 2023.12.12 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9263792 2023.12.12 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9261785 2023.12.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9261793 2023.12.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9261795 2023.12.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9261794 2023.12.11 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9261786 2023.12.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9261796 2023.12.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9261797 2023.12.11 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9261792 2023.12.11 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9261787 2023.12.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9261790 2023.12.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9261791 2023.12.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9255711 2023.12.09 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 9255710 2023.12.09 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9255709 2023.12.09 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9255704 2023.12.09 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 9255705 2023.12.09 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9255707 2023.12.09 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9255712 2023.12.09 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9255703 2023.12.09 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9255706 2023.12.09 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9255708 2023.12.09 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9255699 2023.12.09 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9255700 2023.12.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9255702 2023.12.09 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9255698 2023.12.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9255701 2023.12.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9255695 2023.12.09 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 9255688 2023.12.09 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 5 9255689 2023.12.09 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9255691 2023.12.09 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9255692 2023.12.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9255697 2023.12.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9255693 2023.12.09 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9255686 2023.12.09 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9255696 2023.12.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9255690 2023.12.09 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9255684 2023.12.09 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9255682 2023.12.09 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9255685 2023.12.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9255687 2023.12.09 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9255683 2023.12.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9255694 2023.12.09 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 73 9253503 2023.12.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9249858 2023.12.08 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9249859 2023.12.08 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9249856 2023.12.08 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 55 9249857 2023.12.08 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 9249855 2023.12.08 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9249854 2023.12.08 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9249860 2023.12.08 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9249853 2023.12.08 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9249851 2023.12.08 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9249852 2023.12.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9249849 2023.12.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9249850 2023.12.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 17 9249848 2023.12.08 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 9249847 2023.12.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9249646 2023.12.08 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9249644 2023.12.08 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9249645 2023.12.08 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9249643 2023.12.08 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9249642 2023.12.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 11 9249640 2023.12.08 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9249641 2023.12.08 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 133 9249638 2023.12.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9249639 2023.12.08 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9249637 2023.12.08 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 45 9247613 2023.12.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9236487 2023.12.03 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9236488 2023.12.03 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9236489 2023.12.03 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9236485 2023.12.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9236484 2023.12.03 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9236483 2023.12.03 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9236486 2023.12.03 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9236482 2023.12.03 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9236481 2023.12.03 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 19 9236480 2023.12.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 9 9236479 2023.12.03 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9236478 2023.12.03 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9234232 2023.12.02 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 9234231 2023.12.02 PK
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9234229 2023.12.02 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9234228 2023.12.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9234226 2023.12.02 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9234225 2023.12.02 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9234230 2023.12.02 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9234227 2023.12.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9234220 2023.12.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9234221 2023.12.02 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9234223 2023.12.02 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9234222 2023.12.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9234219 2023.12.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9234224 2023.12.02 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 9234248 2023.12.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9234245 2023.12.02 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9234247 2023.12.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9234246 2023.12.02 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9234243 2023.12.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9234244 2023.12.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9234241 2023.12.02 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9234242 2023.12.02 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9234239 2023.12.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9234237 2023.12.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9234240 2023.12.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9234236 2023.12.02 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9234238 2023.12.02 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9234235 2023.12.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9234234 2023.12.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9234233 2023.12.02 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9230516 2023.12.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9225706 2023.11.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9225709 2023.11.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9226142 2023.11.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9225708 2023.11.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9225704 2023.11.29 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9225700 2023.11.29 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9225701 2023.11.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9225707 2023.11.29 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9225699 2023.11.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9225705 2023.11.29 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9225702 2023.11.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9225703 2023.11.29 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9225711 2023.11.29 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9225710 2023.11.29 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9226140 2023.11.29 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9226141 2023.11.29 PK
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9224103 2023.11.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9216681 2023.11.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9216680 2023.11.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9216678 2023.11.26 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9216679 2023.11.26 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9216677 2023.11.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9216676 2023.11.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9216675 2023.11.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9216671 2023.11.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9216673 2023.11.26 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9216674 2023.11.26 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9216669 2023.11.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9216666 2023.11.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9216672 2023.11.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9216670 2023.11.26 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9216668 2023.11.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9216664 2023.11.26 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 9216665 2023.11.26 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9216667 2023.11.26 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9213713 2023.11.24 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9213715 2023.11.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9213714 2023.11.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9213716 2023.11.24 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9209502 2023.11.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 9213717 2023.11.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9207816 2023.11.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9207817 2023.11.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9207814 2023.11.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 9207815 2023.11.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 25 9207813 2023.11.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9207812 2023.11.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 9207808 2023.11.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9207811 2023.11.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9207810 2023.11.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 9207809 2023.11.23 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9207979 2023.11.23 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9199805 2023.11.19 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9199804 2023.11.19 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9199802 2023.11.19 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9199803 2023.11.19 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9199801 2023.11.19 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9199800 2023.11.19 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9199799 2023.11.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 9199797 2023.11.19 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9199798 2023.11.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9199796 2023.11.19 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9199795 2023.11.19 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9199792 2023.11.19 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 9199793 2023.11.19 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 9199790 2023.11.19 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9199788 2023.11.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9199789 2023.11.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9199794 2023.11.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9199791 2023.11.19 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 17 9199787 2023.11.19 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9199783 2023.11.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9199785 2023.11.19 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9199786 2023.11.19 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9199784 2023.11.19 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9203431 2023.11.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 9193278 2023.11.18 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9193204 2023.11.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9193203 2023.11.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9193186 2023.11.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9180526 2023.11.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9180528 2023.11.12 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9180525 2023.11.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9180527 2023.11.12 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9180524 2023.11.12 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9180523 2023.11.12 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 9176613 2023.11.11 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9178186 2023.11.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 9 9175845 2023.11.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9175694 2023.11.11 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 9174691 2023.11.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 9174690 2023.11.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9174689 2023.11.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9175464 2023.11.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9175307 2023.11.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 9175682 2023.11.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9174705 2023.11.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9175306 2023.11.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9174742 2023.11.11 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9156387 2023.11.05 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9156391 2023.11.05 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9156388 2023.11.05 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9156386 2023.11.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9156390 2023.11.05 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9156385 2023.11.05 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9156379 2023.11.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9156383 2023.11.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9156382 2023.11.05 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9156378 2023.11.05 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9156380 2023.11.05 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9156375 2023.11.05 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9156374 2023.11.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9156377 2023.11.05 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9156376 2023.11.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9156381 2023.11.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9156389 2023.11.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9156384 2023.11.05 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9156371 2023.11.05 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9156372 2023.11.05 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9156373 2023.11.05 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9156370 2023.11.05 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9153147 2023.11.04 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9152094 2023.11.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9152093 2023.11.04 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9152092 2023.11.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9152091 2023.11.04 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9152083 2023.11.04 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9152085 2023.11.04 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9152088 2023.11.04 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9152087 2023.11.04 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9152082 2023.11.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9152090 2023.11.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9152084 2023.11.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9152089 2023.11.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9152081 2023.11.04 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9152080 2023.11.04 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9152078 2023.11.04 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9152079 2023.11.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9152086 2023.11.04 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9150603 2023.11.04 PK
pospolity żuraw, Grus grus 50 9149777 2023.11.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9149775 2023.11.04 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9149779 2023.11.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9149778 2023.11.04 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9149776 2023.11.04 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9149743 2023.11.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9149741 2023.11.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9149742 2023.11.04 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9149458 2023.11.04 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9149457 2023.11.04 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9149459 2023.11.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9149456 2023.11.04 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 17 9149455 2023.11.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9149354 2023.11.04 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9149353 2023.11.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 16 9149352 2023.11.04 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9149350 2023.11.04 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9149355 2023.11.04 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9149351 2023.11.04 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9149180 2023.11.04 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9149178 2023.11.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9149177 2023.11.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9149176 2023.11.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9149175 2023.11.04 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9149179 2023.11.04 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9149174 2023.11.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9149173 2023.11.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9149172 2023.11.04 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9149171 2023.11.04 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9149170 2023.11.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9149169 2023.11.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9149167 2023.11.04 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9149168 2023.11.04 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9149166 2023.11.04 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9149165 2023.11.04 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9147326 2023.11.03 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9147324 2023.11.03 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9147327 2023.11.03 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9147323 2023.11.03 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9147322 2023.11.03 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9147321 2023.11.03 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9147325 2023.11.03 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9147319 2023.11.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9147320 2023.11.03 PK
pospolity łyska, Fulica atra 15 9147318 2023.11.03 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9147316 2023.11.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9147315 2023.11.03 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9147317 2023.11.03 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9147314 2023.11.03 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9147313 2023.11.03 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147311 2023.11.03 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9147310 2023.11.03 PK
pospolity sroka, Pica pica 5 9147312 2023.11.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9147309 2023.11.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9147308 2023.11.03 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9147307 2023.11.03 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9147306 2023.11.03 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9147305 2023.11.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9147304 2023.11.03 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9147303 2023.11.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9147301 2023.11.03 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9147299 2023.11.03 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9147302 2023.11.03 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 9147300 2023.11.03 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9145534 2023.11.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9144929 2023.11.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 5 9144930 2023.11.02 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9144931 2023.11.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 9144926 2023.11.02 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9144927 2023.11.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9144928 2023.11.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9144916 2023.11.02 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9144925 2023.11.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9144915 2023.11.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9144918 2023.11.02 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9144924 2023.11.02 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9144923 2023.11.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9144914 2023.11.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9144922 2023.11.02 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9144919 2023.11.02 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9144921 2023.11.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9144913 2023.11.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9144912 2023.11.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9144910 2023.11.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9144920 2023.11.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9144911 2023.11.02 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9144917 2023.11.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9142409 2023.11.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9142411 2023.11.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9142406 2023.11.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9142404 2023.11.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9142410 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9142407 2023.11.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9142403 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9142408 2023.11.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9142402 2023.11.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9142405 2023.11.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9142401 2023.11.01 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9142399 2023.11.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9142400 2023.11.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9138621 2023.10.31 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9138620 2023.10.31 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9138619 2023.10.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9138618 2023.10.31 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9138617 2023.10.31 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9138616 2023.10.31 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9138615 2023.10.31 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9138614 2023.10.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9138613 2023.10.31 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9138622 2023.10.31 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9138611 2023.10.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9138609 2023.10.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9138612 2023.10.31 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 9138610 2023.10.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9124610 2023.10.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9124608 2023.10.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9124609 2023.10.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9124603 2023.10.28 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9124607 2023.10.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9124605 2023.10.28 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9124604 2023.10.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9124602 2023.10.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9124606 2023.10.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9124601 2023.10.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9124503 2023.10.28 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9124519 2023.10.28 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9124517 2023.10.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9124515 2023.10.28 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9124518 2023.10.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9124516 2023.10.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9124514 2023.10.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9124511 2023.10.28 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9124513 2023.10.28 PK
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 9124512 2023.10.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9124510 2023.10.28 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9124508 2023.10.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9124509 2023.10.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9124506 2023.10.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9124504 2023.10.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 9124505 2023.10.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 33 9124507 2023.10.28 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9111209 2023.10.22 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9111213 2023.10.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9111212 2023.10.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9111210 2023.10.22 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9111208 2023.10.22 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 9111207 2023.10.22 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9111206 2023.10.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9111211 2023.10.22 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9111202 2023.10.22 PK
pospolity żuraw, Grus grus 27 9111203 2023.10.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9111205 2023.10.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 9111204 2023.10.22 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9108148 2023.10.21 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 9108147 2023.10.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9108146 2023.10.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9108196 2023.10.21 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9108145 2023.10.21 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9108203 2023.10.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9108206 2023.10.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9108204 2023.10.21 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9102502 2023.10.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9096768 2023.10.18 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9096775 2023.10.18 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9096764 2023.10.18 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9096763 2023.10.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9096765 2023.10.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9096772 2023.10.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9096780 2023.10.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9096783 2023.10.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9096782 2023.10.18 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9096776 2023.10.18 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9096777 2023.10.18 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9096781 2023.10.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9096778 2023.10.18 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9096779 2023.10.18 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9096771 2023.10.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9096769 2023.10.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9096784 2023.10.18 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9096767 2023.10.18 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9096786 2023.10.18 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9096774 2023.10.18 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9096766 2023.10.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9096785 2023.10.18 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9096773 2023.10.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 9096770 2023.10.18 PK
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9087469 2023.10.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9087472 2023.10.15 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 9087468 2023.10.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9087470 2023.10.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9087471 2023.10.15 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9087467 2023.10.15 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9087466 2023.10.15 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9087464 2023.10.15 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9087462 2023.10.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9087465 2023.10.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9087463 2023.10.15 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 9087460 2023.10.15 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7 9087461 2023.10.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9087458 2023.10.15 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9087457 2023.10.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9087459 2023.10.15 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9075008 2023.10.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9075010 2023.10.13 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9075007 2023.10.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9075009 2023.10.13 PK
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9054931 2023.10.08 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9054782 2023.10.08 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9054463 2023.10.08 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9054291 2023.10.08 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9054035 2023.10.08 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9055004 2023.10.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9055005 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9052825 2023.10.07 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9052627 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9052628 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9052625 2023.10.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9052624 2023.10.07 PM
rzadki alka, Alca torda 6 9052623 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9052626 2023.10.07 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9052622 2023.10.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9052003 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9052002 2023.10.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9052000 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9051999 2023.10.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9051994 2023.10.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 11 9051187 2023.10.07 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9051186 2023.10.07 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 9051185 2023.10.07 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9051184 2023.10.07 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9051183 2023.10.07 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9051182 2023.10.07 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9051181 2023.10.07 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9051180 2023.10.07 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 9051174 2023.10.07 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 230 9051178 2023.10.07 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 9051177 2023.10.07 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9051179 2023.10.07 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9051173 2023.10.07 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9051172 2023.10.07 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 23 9051176 2023.10.07 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9051171 2023.10.07 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 9051170 2023.10.07 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9051169 2023.10.07 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9051167 2023.10.07 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 600 9051166 2023.10.07 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9051168 2023.10.07 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 18 9051164 2023.10.07 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9051165 2023.10.07 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9050409 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9050408 2023.10.07 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9050407 2023.10.07 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9049080 2023.10.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9049078 2023.10.06 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9049077 2023.10.06 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9049076 2023.10.06 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9049079 2023.10.06 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9049075 2023.10.06 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 9049074 2023.10.06 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 9 9049073 2023.10.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9049071 2023.10.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9049070 2023.10.06 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9049072 2023.10.06 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9049069 2023.10.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 9048505 2023.10.06 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9048502 2023.10.06 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9048501 2023.10.06 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9048504 2023.10.06 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9048503 2023.10.06 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9048500 2023.10.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9048499 2023.10.06 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9048497 2023.10.06 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9048496 2023.10.06 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9048498 2023.10.06 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9048495 2023.10.06 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9048494 2023.10.06 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9048493 2023.10.06 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9048492 2023.10.06 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 9048489 2023.10.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9048491 2023.10.06 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9048490 2023.10.06 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9047384 2023.10.06 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9047279 2023.10.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9047278 2023.10.06 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9047277 2023.10.06 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9046976 2023.10.06 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9046934 2023.10.06 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9046936 2023.10.06 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 9 9046933 2023.10.06 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9046935 2023.10.06 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9046932 2023.10.06 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9046929 2023.10.06 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9046927 2023.10.06 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9046925 2023.10.06 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 9046926 2023.10.06 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 17 9046931 2023.10.06 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9046930 2023.10.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 50 9046928 2023.10.06 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9046924 2023.10.06 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9046923 2023.10.06 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9046920 2023.10.06 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 9046921 2023.10.06 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9046919 2023.10.06 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9046922 2023.10.06 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9046917 2023.10.06 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 9046918 2023.10.06 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9046915 2023.10.06 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 9046914 2023.10.06 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9046916 2023.10.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 7 9046913 2023.10.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 11 9046911 2023.10.06 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9046912 2023.10.06 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 9046910 2023.10.06 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9046908 2023.10.06 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9060725 2023.10.06 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 11 9046909 2023.10.06 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9046907 2023.10.06 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9050181 2023.10.06 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 9045750 2023.10.05 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9045748 2023.10.05 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9045749 2023.10.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9045557 2023.10.05 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9045558 2023.10.05 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9045554 2023.10.05 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 9045556 2023.10.05 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9045555 2023.10.05 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 35 9045551 2023.10.05 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 9045553 2023.10.05 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9045552 2023.10.05 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9044743 2023.10.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9044747 2023.10.05 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 9044745 2023.10.05 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 9044744 2023.10.05 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9044746 2023.10.05 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9044740 2023.10.05 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 9044742 2023.10.05 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 9044738 2023.10.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9044737 2023.10.05 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9044736 2023.10.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9044741 2023.10.05 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9044739 2023.10.05 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9044735 2023.10.05 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 9 9044734 2023.10.05 PM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9044245 2023.10.05 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9044145 2023.10.05 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9121202 2023.10.05 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 9045612 2023.10.05 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9045613 2023.10.05 MB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9042710 2023.10.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9042709 2023.10.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9042708 2023.10.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9042707 2023.10.04 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 90 9042706 2023.10.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9042705 2023.10.04 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9042702 2023.10.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9042704 2023.10.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9042703 2023.10.04 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9042701 2023.10.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9042699 2023.10.04 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 9042697 2023.10.04 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9042700 2023.10.04 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9042695 2023.10.04 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9042696 2023.10.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9042698 2023.10.04 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9042693 2023.10.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9042692 2023.10.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9042694 2023.10.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9031186 2023.10.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9031193 2023.10.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9031192 2023.10.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9031191 2023.10.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9031180 2023.10.01 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9031179 2023.10.01 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9031175 2023.10.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9031176 2023.10.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9031181 2023.10.01 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9031185 2023.10.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9031188 2023.10.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9031168 2023.10.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9031166 2023.10.01 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9031189 2023.10.01 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9031160 2023.10.01 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 9031159 2023.10.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9031178 2023.10.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9031183 2023.10.01 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9031177 2023.10.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9031165 2023.10.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9031190 2023.10.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 7 9031172 2023.10.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9031173 2023.10.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9031174 2023.10.01 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 11 9031171 2023.10.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9031163 2023.10.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9031167 2023.10.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9031164 2023.10.01 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9031194 2023.10.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 9 9031182 2023.10.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9031187 2023.10.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9031169 2023.10.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9031170 2023.10.01 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9031184 2023.10.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9031162 2023.10.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9031161 2023.10.01 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9026619 2023.09.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 9016955 2023.09.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 105 9016958 2023.09.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9016956 2023.09.28 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 25 9016957 2023.09.28 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9016948 2023.09.28 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9016949 2023.09.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9016953 2023.09.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9016947 2023.09.28 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 9016946 2023.09.28 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 9016954 2023.09.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9016945 2023.09.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 9016952 2023.09.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9016944 2023.09.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9016951 2023.09.28 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9016950 2023.09.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9016941 2023.09.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 6 9016940 2023.09.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9016942 2023.09.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9016939 2023.09.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9016943 2023.09.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9016936 2023.09.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9016937 2023.09.28 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9016933 2023.09.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9016938 2023.09.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9016935 2023.09.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9016934 2023.09.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 250 9007173 2023.09.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9007170 2023.09.25 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9007171 2023.09.25 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 9007169 2023.09.25 PK
pospolity żuraw, Grus grus 77 9007172 2023.09.25 PK
pospolity żuraw, Grus grus 200 9006768 2023.09.25 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8997054 2023.09.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8997053 2023.09.23 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8997055 2023.09.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8997048 2023.09.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8997049 2023.09.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8997050 2023.09.23 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8997052 2023.09.23 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8997044 2023.09.23 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8997045 2023.09.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8997051 2023.09.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8997047 2023.09.23 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8997043 2023.09.23 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8997046 2023.09.23 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8997042 2023.09.23 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8987526 2023.09.21 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8975609 2023.09.17 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8975610 2023.09.17 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8975608 2023.09.17 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8975611 2023.09.17 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8975606 2023.09.17 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 8975605 2023.09.17 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 8975604 2023.09.17 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8975603 2023.09.17 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8975601 2023.09.17 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8975600 2023.09.17 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8975607 2023.09.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8975598 2023.09.17 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8975597 2023.09.17 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8975596 2023.09.17 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8975599 2023.09.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8975594 2023.09.17 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8975593 2023.09.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8975595 2023.09.17 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8975592 2023.09.17 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8975589 2023.09.17 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8975591 2023.09.17 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8975587 2023.09.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8975590 2023.09.17 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8975586 2023.09.17 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8975585 2023.09.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8975588 2023.09.17 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 8975584 2023.09.17 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 8975580 2023.09.17 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8975582 2023.09.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8975583 2023.09.17 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8975581 2023.09.17 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8969134 2023.09.16 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8969133 2023.09.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8969132 2023.09.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8969131 2023.09.16 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8969128 2023.09.16 PK
pospolity żuraw, Grus grus 25 8969129 2023.09.16 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8969127 2023.09.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8969130 2023.09.16 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8969122 2023.09.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8969120 2023.09.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8969126 2023.09.16 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 8969123 2023.09.16 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8969124 2023.09.16 PK
pospolity żuraw, Grus grus 25 8969119 2023.09.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 8969118 2023.09.16 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 8969121 2023.09.16 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8969116 2023.09.16 PK
pospolity żuraw, Grus grus 16 8969117 2023.09.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8969115 2023.09.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8969114 2023.09.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8969112 2023.09.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8969113 2023.09.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8969125 2023.09.16 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8969111 2023.09.16 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8969108 2023.09.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 8969109 2023.09.16 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8969110 2023.09.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8969107 2023.09.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8969106 2023.09.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8969103 2023.09.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8969101 2023.09.16 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8969105 2023.09.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8969104 2023.09.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8969102 2023.09.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8969100 2023.09.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8969097 2023.09.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8969096 2023.09.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8969099 2023.09.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8969095 2023.09.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8969098 2023.09.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8966962 2023.09.15 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8966961 2023.09.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8966959 2023.09.15 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8966960 2023.09.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8966955 2023.09.15 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8966957 2023.09.15 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8953803 2023.09.10 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8945702 2023.09.09 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8945697 2023.09.09 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 7 8945696 2023.09.09 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 8945698 2023.09.09 PK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8942742 2023.09.08 PK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8942741 2023.09.08 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8942740 2023.09.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8942739 2023.09.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8942738 2023.09.08 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8942737 2023.09.08 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8942736 2023.09.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8942735 2023.09.08 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8942734 2023.09.08 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8940118 2023.09.07 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8939807 2023.09.07 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8939806 2023.09.07 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8939805 2023.09.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8934219 2023.09.05 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8934222 2023.09.05 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8934220 2023.09.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8934221 2023.09.05 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 8934217 2023.09.05 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8934216 2023.09.05 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8934218 2023.09.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8934212 2023.09.05 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8934213 2023.09.05 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8934215 2023.09.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8934209 2023.09.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 8934214 2023.09.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8934207 2023.09.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 8934210 2023.09.05 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 8934211 2023.09.05 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8934208 2023.09.05 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8933541 2023.09.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8930821 2023.09.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8930820 2023.09.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8930818 2023.09.04 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8930819 2023.09.04 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 8930817 2023.09.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 8930816 2023.09.04 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8922575 2023.09.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8922576 2023.09.02 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 11 8922577 2023.09.02 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8922574 2023.09.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8919741 2023.09.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8919740