DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Tymoteusz Mazurkiewicz

Liczba gatunków: 211

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 250 3597 74 74 0 7 29 38
2 130 1037 84 56 0 4 22 30
3 361 8015 115 105 0 14 45 46
4 510 2300 171 150 1 26 74 49
5 636 1297 211 167 2 42 74 49
6 38 80 211 37 0 5 8 24
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8584395 2023.06.03 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8584392 2023.06.03 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 14 8584391 2023.06.03 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8584393 2023.06.03 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8584394 2023.06.03 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8584426 2023.06.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8584427 2023.06.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8584428 2023.06.03 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8584423 2023.06.03 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8584425 2023.06.03 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8584424 2023.06.03 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8584419 2023.06.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8584422 2023.06.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 8584421 2023.06.03 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8584418 2023.06.03 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8584415 2023.06.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8584420 2023.06.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8584416 2023.06.03 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8584417 2023.06.03 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8584413 2023.06.03 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8584414 2023.06.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8584412 2023.06.03 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8584411 2023.06.03 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8584410 2023.06.03 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8584408 2023.06.03 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8584405 2023.06.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8584409 2023.06.03 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8584407 2023.06.03 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8584399 2023.06.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8584406 2023.06.03 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8584400 2023.06.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584401 2023.06.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8584403 2023.06.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8584404 2023.06.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8584402 2023.06.03 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8584398 2023.06.03 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8584397 2023.06.03 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8581068 2023.06.02 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8567402 2023.05.31 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8567401 2023.05.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8567399 2023.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8567400 2023.05.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8567403 2023.05.31 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8567398 2023.05.31 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8567397 2023.05.31 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8570397 2023.05.31 PK
rzadki uszatka, Asio otus 3 8564901 2023.05.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8564684 2023.05.30 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8564683 2023.05.30 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8564679 2023.05.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8564680 2023.05.30 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8564682 2023.05.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8564681 2023.05.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8564678 2023.05.30 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8564699 2023.05.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8564698 2023.05.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8564700 2023.05.30 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8564696 2023.05.30 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8564693 2023.05.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8564694 2023.05.30 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8564695 2023.05.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8564692 2023.05.30 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8564689 2023.05.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8564691 2023.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8564697 2023.05.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8564687 2023.05.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564688 2023.05.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8564686 2023.05.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8564685 2023.05.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8564690 2023.05.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8564676 2023.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8564677 2023.05.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8564673 2023.05.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8564670 2023.05.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8564671 2023.05.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8564669 2023.05.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8564675 2023.05.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8564668 2023.05.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8564672 2023.05.30 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8564667 2023.05.30 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8564665 2023.05.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 8564664 2023.05.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8564674 2023.05.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8564663 2023.05.30 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8564662 2023.05.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8564666 2023.05.30 PK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 8552950 2023.05.28 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8545544 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545548 2023.05.27 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8545533 2023.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8545532 2023.05.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8545541 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545530 2023.05.27 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8545531 2023.05.27 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8545528 2023.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8545525 2023.05.27 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8545539 2023.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8545521 2023.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8545520 2023.05.27 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8545517 2023.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8545518 2023.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8545545 2023.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8545538 2023.05.27 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8545543 2023.05.27 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8545540 2023.05.27 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8545537 2023.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8545534 2023.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8545536 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8545546 2023.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8545542 2023.05.27 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8545529 2023.05.27 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8545527 2023.05.27 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8545535 2023.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8545519 2023.05.27 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8545522 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545524 2023.05.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8545526 2023.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8545563 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545561 2023.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8545560 2023.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8545562 2023.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8545557 2023.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8545555 2023.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8545556 2023.05.27 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8545558 2023.05.27 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8545559 2023.05.27 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8545554 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8545553 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545552 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545551 2023.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8545550 2023.05.27 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8545549 2023.05.27 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8545547 2023.05.27 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8545507 2023.05.27 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8545515 2023.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8545514 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545510 2023.05.27 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8545501 2023.05.27 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8545504 2023.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8545564 2023.05.27 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8545508 2023.05.27 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8545505 2023.05.27 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8545497 2023.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8545489 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545503 2023.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8545499 2023.05.27 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8545492 2023.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8545490 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545486 2023.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8545511 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545513 2023.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8545506 2023.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8545500 2023.05.27 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8545512 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8545516 2023.05.27 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8545498 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8545495 2023.05.27 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8545496 2023.05.27 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8545509 2023.05.27 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8545494 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8545493 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545491 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545502 2023.05.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8545488 2023.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8545487 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8545482 2023.05.27 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8545485 2023.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8545481 2023.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8545484 2023.05.27 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8545479 2023.05.27 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8545480 2023.05.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8545478 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8545475 2023.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8545483 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545477 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545473 2023.05.27 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8545474 2023.05.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8545471 2023.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8545472 2023.05.27 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8545476 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8545470 2023.05.27 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8530317 2023.05.25 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8530316 2023.05.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8530315 2023.05.25 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 8530314 2023.05.25 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 11 8530313 2023.05.25 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8530312 2023.05.25 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8530309 2023.05.25 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8530311 2023.05.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8530310 2023.05.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8530307 2023.05.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8530308 2023.05.25 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8530306 2023.05.25 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8530305 2023.05.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8530304 2023.05.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8530301 2023.05.25 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8530302 2023.05.25 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8530299 2023.05.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8530303 2023.05.25 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8530300 2023.05.25 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8525760 2023.05.24 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8525756 2023.05.24 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8525758 2023.05.24 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8525754 2023.05.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8525761 2023.05.24 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8525755 2023.05.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 8525759 2023.05.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8525757 2023.05.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8525753 2023.05.24 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8525752 2023.05.24 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8525751 2023.05.24 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8525750 2023.05.24 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8520703 2023.05.23 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8520702 2023.05.23 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8520704 2023.05.23 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8520700 2023.05.23 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8520701 2023.05.23 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8520699 2023.05.23 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8520696 2023.05.23 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8520697 2023.05.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8520698 2023.05.23 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8520693 2023.05.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8520692 2023.05.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8520691 2023.05.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8520695 2023.05.23 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8520687 2023.05.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8520694 2023.05.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8520688 2023.05.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8520690 2023.05.23 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8520686 2023.05.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8520689 2023.05.23 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8506522 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8506525 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8506528 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8506523 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8506521 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8506526 2023.05.21 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8506518 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8506519 2023.05.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8506520 2023.05.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8506524 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8506527 2023.05.21 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8506517 2023.05.21 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8506516 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8506514 2023.05.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8506511 2023.05.21 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8506508 2023.05.21 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 8506512 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8506507 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8506515 2023.05.21 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 8506504 2023.05.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8506513 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8506510 2023.05.21 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8506506 2023.05.21 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8506505 2023.05.21 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8506503 2023.05.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8506509 2023.05.21 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8495876 2023.05.20 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8495875 2023.05.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8495874 2023.05.20 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8495872 2023.05.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8495871 2023.05.20 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8495870 2023.05.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8495869 2023.05.20 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8495868 2023.05.20 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8495873 2023.05.20 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8495867 2023.05.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8495891 2023.05.20 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8495892 2023.05.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8495890 2023.05.20 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8495889 2023.05.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8495888 2023.05.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8495887 2023.05.20 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 8495886 2023.05.20 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8495884 2023.05.20 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8495885 2023.05.20 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8495883 2023.05.20 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8495881 2023.05.20 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8495882 2023.05.20 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8495880 2023.05.20 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 8495879 2023.05.20 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8495878 2023.05.20 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8495877 2023.05.20 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8495866 2023.05.20 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8495865 2023.05.20 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8495859 2023.05.20 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8495861 2023.05.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8495863 2023.05.20 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8495858 2023.05.20 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8495856 2023.05.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8495864 2023.05.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8495862 2023.05.20 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8495857 2023.05.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8495855 2023.05.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8495860 2023.05.20 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8495853 2023.05.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8495854 2023.05.20 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8495852 2023.05.20 PK
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 8495851 2023.05.20 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8487962 2023.05.19 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8487963 2023.05.19 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8487958 2023.05.19 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8487960 2023.05.19 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8487959 2023.05.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8487957 2023.05.19 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8487955 2023.05.19 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8487961 2023.05.19 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8487956 2023.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8487462 2023.05.19 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8487460 2023.05.19 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8487455 2023.05.19 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8487458 2023.05.19 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8487456 2023.05.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8487457 2023.05.19 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8487453 2023.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8487461 2023.05.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8487459 2023.05.19 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8487452 2023.05.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8487454 2023.05.19 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8487451 2023.05.19 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8487449 2023.05.19 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8487448 2023.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8487450 2023.05.19 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8487447 2023.05.19 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8487446 2023.05.19 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8482189 2023.05.18 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8482190 2023.05.18 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8482188 2023.05.18 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8482192 2023.05.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8482194 2023.05.18 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8482191 2023.05.18 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8482187 2023.05.18 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8482186 2023.05.18 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8482193 2023.05.18 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8482183 2023.05.18 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8482185 2023.05.18 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8482182 2023.05.18 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8482181 2023.05.18 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 8482184 2023.05.18 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8482180 2023.05.18 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8482179 2023.05.18 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8474707 2023.05.16 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8474706 2023.05.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8474708 2023.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8474712 2023.05.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8474711 2023.05.16 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8474705 2023.05.16 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8474704 2023.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8474703 2023.05.16 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8474702 2023.05.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8474701 2023.05.16 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8474710 2023.05.16 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8474698 2023.05.16 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8474699 2023.05.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8474709 2023.05.16 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8474700 2023.05.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8474697 2023.05.16 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8474691 2023.05.16 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8474690 2023.05.16 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8474696 2023.05.16 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8474693 2023.05.16 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8474694 2023.05.16 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8474687 2023.05.16 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8474688 2023.05.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8474692 2023.05.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8474689 2023.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8474695 2023.05.16 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 7 8474685 2023.05.16 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8474684 2023.05.16 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8474686 2023.05.16 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8474683 2023.05.16 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 4 8474682 2023.05.16 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8452715 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8452719 2023.05.13 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8452721 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8452723 2023.05.13 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8452748 2023.05.13 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8452752 2023.05.13 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8452754 2023.05.13 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8452755 2023.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8452756 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8452766 2023.05.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8452768 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8452769 2023.05.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8452771 2023.05.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8452784 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8452785 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8452805 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8452819 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8452821 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8452823 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8452825 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8452827 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8452829 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8452831 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8452832 2023.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8452834 2023.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8452835 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8452836 2023.05.13 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8452840 2023.05.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8452841 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8452842 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8452843 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8452844 2023.05.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8452871 2023.05.13 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8452872 2023.05.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8452873 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8452961 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8452962 2023.05.13 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8452963 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8453005 2023.05.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8453007 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8453008 2023.05.13 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8453010 2023.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8453011 2023.05.13 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8453012 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8453033 2023.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8453034 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8453036 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8453053 2023.05.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8453071 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8453091 2023.05.13 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8453137 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8453154 2023.05.13 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8453171 2023.05.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8453253 2023.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8453254 2023.05.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8453256 2023.05.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8453274 2023.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8453276 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8453277 2023.05.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8453279 2023.05.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8453307 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8453317 2023.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8453319 2023.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8453321 2023.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8453323 2023.05.13 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8453324 2023.05.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8453326 2023.05.13 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8453329 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8453332 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8453345 2023.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8453359 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8453362 2023.05.13 PK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8453448 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8453450 2023.05.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8453470 2023.05.13 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8453471 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8453472 2023.05.13 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8453473 2023.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8453475 2023.05.13 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8453488 2023.05.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8453489 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8453490 2023.05.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8453495 2023.05.13 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8453529 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8453546 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8453547 2023.05.13 PK
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 8453561 2023.05.13 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8453562 2023.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8453563 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8453564 2023.05.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8453565 2023.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8453567 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8453575 2023.05.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8453577 2023.05.13 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8453579 2023.05.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8453580 2023.05.13 PK
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8453588 2023.05.13 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8453590 2023.05.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8453592 2023.05.13 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8453593 2023.05.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8453594 2023.05.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8453597 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8453598 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8453600 2023.05.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8453616 2023.05.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8453617 2023.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8453620 2023.05.13 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8453621 2023.05.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8453622 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8453631 2023.05.13 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8453633 2023.05.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8453639 2023.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8453642 2023.05.13 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8453645 2023.05.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8453661 2023.05.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8453663 2023.05.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8453665 2023.05.13 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8453668 2023.05.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8453683 2023.05.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8453719 2023.05.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8453721 2023.05.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8453723 2023.05.13 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8453865 2023.05.13 PK
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8453874 2023.05.13 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8453885 2023.05.13 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8453888 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8453890 2023.05.13 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8453900 2023.05.13 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8453909 2023.05.13 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8453910 2023.05.13 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8453912 2023.05.13 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8453917 2023.05.13 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8453919 2023.05.13 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8453925 2023.05.13 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8453927 2023.05.13 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8453945 2023.05.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8484930 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8421853 2023.05.10 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8421852 2023.05.10 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8421851 2023.05.10 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8421850 2023.05.10 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8421849 2023.05.10 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8421577 2023.05.10 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8421578 2023.05.10 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8421576 2023.05.10 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8416506 2023.05.09 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8416502 2023.05.09 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8416504 2023.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8416499 2023.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8416505 2023.05.09 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8416503 2023.05.09 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8416500 2023.05.09 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8416501 2023.05.09 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8416497 2023.05.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8416498 2023.05.09 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8416496 2023.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8416494 2023.05.09 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8416495 2023.05.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8416519 2023.05.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8416520 2023.05.09 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8416518 2023.05.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8416517 2023.05.09 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8416514 2023.05.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8416515 2023.05.09 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8416516 2023.05.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8416511 2023.05.09 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8416512 2023.05.09 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8416522 2023.05.09 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8416521 2023.05.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8416513 2023.05.09 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8416508 2023.05.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8416509 2023.05.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8416510 2023.05.09 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8416507 2023.05.09 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8416538 2023.05.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8416539 2023.05.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8416536 2023.05.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8416537 2023.05.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8416535 2023.05.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8416533 2023.05.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8416530 2023.05.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8416534 2023.05.09 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 8416531 2023.05.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8416529 2023.05.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8416528 2023.05.09 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8416527 2023.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8416526 2023.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8416525 2023.05.09 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8416523 2023.05.09 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8416524 2023.05.09 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8417403 2023.05.09 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8407952 2023.05.08 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 8407960 2023.05.08 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8407961 2023.05.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8398276 2023.05.07 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8398273 2023.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8398274 2023.05.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8398275 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8398271 2023.05.07 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8398270 2023.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8398272 2023.05.07 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8398269 2023.05.07 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8398267 2023.05.07 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8398268 2023.05.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8398277 2023.05.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8398293 2023.05.07 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8398291 2023.05.07 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8398292 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8398289 2023.05.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8398287 2023.05.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8398288 2023.05.07 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8398284 2023.05.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8398290 2023.05.07 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8398285 2023.05.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8398286 2023.05.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8398282 2023.05.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8398283 2023.05.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8398280 2023.05.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8398281 2023.05.07 PK
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8398278 2023.05.07 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8398279 2023.05.07 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8392180 2023.05.06 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8392064 2023.05.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8380961 2023.05.05 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8380960 2023.05.05 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8380959 2023.05.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8380958 2023.05.05 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8380957 2023.05.05 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8380955 2023.05.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8380954 2023.05.05 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8380956 2023.05.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8380953 2023.05.05 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8380508 2023.05.05 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8380507 2023.05.05 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 4 8380505 2023.05.05 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8380503 2023.05.05 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8380504 2023.05.05 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8380500 2023.05.05 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 7 8380502 2023.05.05 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 8380501 2023.05.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8380495 2023.05.05 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 8380496 2023.05.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8380498 2023.05.05 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8380489 2023.05.05 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 12 8380509 2023.05.05 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8380506 2023.05.05 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 12 8380499 2023.05.05 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8380497 2023.05.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8380492 2023.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8380494 2023.05.05 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8380493 2023.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8380490 2023.05.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8380491 2023.05.05 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8376051 2023.05.04 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8376030 2023.05.04 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 22 8376031 2023.05.04 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8376035 2023.05.04 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8376026 2023.05.04 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 22 8376034 2023.05.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8376041 2023.05.04 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8376027 2023.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8376024 2023.05.04 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8376019 2023.05.04 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8376029 2023.05.04 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8376017 2023.05.04 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8376025 2023.05.04 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8376039 2023.05.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8376044 2023.05.04 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8376046 2023.05.04 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 8376045 2023.05.04 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8376042 2023.05.04 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8376052 2023.05.04 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 130 8376040 2023.05.04 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 8376038 2023.05.04 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 10 8376036 2023.05.04 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8376049 2023.05.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8376050 2023.05.04 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8376043 2023.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8376032 2023.05.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8376047 2023.05.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8376048 2023.05.04 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8376028 2023.05.04 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8376022 2023.05.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8376023 2023.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8376016 2023.05.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8376037 2023.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8376018 2023.05.04 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8376012 2023.05.04 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8376007 2023.05.04 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8376015 2023.05.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8376008 2023.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8376011 2023.05.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8376006 2023.05.04 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8376004 2023.05.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8376009 2023.05.04 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8376003 2023.05.04 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8376010 2023.05.04 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8376005 2023.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8374610 2023.05.04 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8374356 2023.05.04 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8374301 2023.05.04 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8377212 2023.05.04 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8315656 2023.04.28 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8315638 2023.04.28 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8312004 2023.04.28 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8311778 2023.04.28 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8305418 2023.04.27 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8303558 2023.04.26 PK
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8303528 2023.04.26 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8303529 2023.04.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8303422 2023.04.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 8303421 2023.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8303417 2023.04.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8303419 2023.04.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8303420 2023.04.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8303418 2023.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 8303414 2023.04.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8303415 2023.04.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8303412 2023.04.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8303416 2023.04.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8303413 2023.04.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8303410 2023.04.26 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8303409 2023.04.26 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8303411 2023.04.26 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8303403 2023.04.26 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8303407 2023.04.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8303408 2023.04.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8303406 2023.04.26 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8303405 2023.04.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8303404 2023.04.26 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8303402 2023.04.26 PK
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 8303401 2023.04.26 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8303991 2023.04.26 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8290827 2023.04.24 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8282255 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8281426 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8281418 2023.04.23 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8281423 2023.04.23 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8281419 2023.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8281416 2023.04.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8281414 2023.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8281421 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8281420 2023.04.23 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8281410 2023.04.23 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8281411 2023.04.23 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8281433 2023.04.23 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8281432 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8281457 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8281427 2023.04.23 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8281424 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8281431 2023.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8281428 2023.04.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8281429 2023.04.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8281430 2023.04.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8281425 2023.04.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8281422 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8281417 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8281412 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8281413 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8281415 2023.04.23 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8281409 2023.04.23 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 11 8276085 2023.04.23 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8276055 2023.04.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8272061 2023.04.22 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8272060 2023.04.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8272059 2023.04.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8272057 2023.04.22 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8272053 2023.04.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8272054 2023.04.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8272058 2023.04.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8272050 2023.04.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8272056 2023.04.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8272051 2023.04.22 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8272049 2023.04.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8272048 2023.04.22 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8272055 2023.04.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8272052 2023.04.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8272047 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8272046 2023.04.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8272044 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8272045 2023.04.22 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8272043 2023.04.22 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8267772 2023.04.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8267774 2023.04.22 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8269183 2023.04.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8267759 2023.04.22 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8267638 2023.04.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8267639 2023.04.22 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8267640 2023.04.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8267641 2023.04.22 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8267642 2023.04.22 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8267643 2023.04.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8267644 2023.04.22 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8267645 2023.04.22 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8267646 2023.04.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8267647 2023.04.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8267648 2023.04.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8267649 2023.04.22 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8267650 2023.04.22 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8267651 2023.04.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8267652 2023.04.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8267653 2023.04.22 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8267654 2023.04.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8267655 2023.04.22 PK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 12 8267656 2023.04.22 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 8267657 2023.04.22 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8267658 2023.04.22 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8267659 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8267660 2023.04.22 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8267661 2023.04.22 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8267662 2023.04.22 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8267663 2023.04.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8267664 2023.04.22 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8267665 2023.04.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8267666 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8267667 2023.04.22 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8267668 2023.04.22 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8267669 2023.04.22 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8267670 2023.04.22 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8267671 2023.04.22 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8267672 2023.04.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8267673 2023.04.22 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8267674 2023.04.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8267675 2023.04.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8267676 2023.04.22 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8267677 2023.04.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8267678 2023.04.22 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8267679 2023.04.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8267680 2023.04.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8267681 2023.04.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8267682 2023.04.22 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8267683 2023.04.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8267684 2023.04.22 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8267685 2023.04.22 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8267686 2023.04.22 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8267687 2023.04.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8267688 2023.04.22 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8267689 2023.04.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8267690 2023.04.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8267691 2023.04.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8267692 2023.04.22 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8267693 2023.04.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8267694 2023.04.22 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8267695 2023.04.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8267696 2023.04.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8267697 2023.04.22 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8267698 2023.04.22 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8267699 2023.04.22 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 8267700 2023.04.22 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8267701 2023.04.22 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 8267702 2023.04.22 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 8267703 2023.04.22 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 8267704 2023.04.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8267705 2023.04.22 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8267706 2023.04.22 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 8267708 2023.04.22 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8267709 2023.04.22 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8267710 2023.04.22 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8267711 2023.04.22 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8267712 2023.04.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8267713 2023.04.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8267714 2023.04.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8267715 2023.04.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 8267716 2023.04.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8267717 2023.04.22 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8267718 2023.04.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8267719 2023.04.22 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8267720 2023.04.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8267721 2023.04.22 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8267722 2023.04.22 PK
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 8267723 2023.04.22 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8267724 2023.04.22 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 35 8243091 2023.04.18 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8243094 2023.04.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 8243090 2023.04.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8243095 2023.04.18 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 8243093 2023.04.18 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 5 8243087 2023.04.18 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8243088 2023.04.18 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8243092 2023.04.18 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8243081 2023.04.18 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8243085 2023.04.18 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8243086 2023.04.18 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23 8243089 2023.04.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8243082 2023.04.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8243084 2023.04.18 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8243083 2023.04.18 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8243080 2023.04.18 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8243079 2023.04.18 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 7 8240125 2023.04.18 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8229221 2023.04.16 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8229226 2023.04.16 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8229225 2023.04.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8229222 2023.04.16 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8229214 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8229220 2023.04.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8229216 2023.04.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8229223 2023.04.16 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8229224 2023.04.16 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 8229215 2023.04.16 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8229218 2023.04.16 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8229212 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8229217 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8229219 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8229213 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8229207 2023.04.16 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8229210 2023.04.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8229209 2023.04.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8229206 2023.04.16 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8229208 2023.04.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8229202 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8229211 2023.04.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8229199 2023.04.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8229203 2023.04.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8229204 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8229200 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8229201 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8229198 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8229196 2023.04.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8229197 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8229205 2023.04.16 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8221973 2023.04.16 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8220115 2023.04.16 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8220109 2023.04.16 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 8219918 2023.04.15 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8219808 2023.04.15 PK
rzadki uszatka, Asio otus 2 8219707 2023.04.15 PK
pospolity sroka, Pica pica 5 8218944 2023.04.15 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8218926 2023.04.15 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8218927 2023.04.15 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8218925 2023.04.15 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8218924 2023.04.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8218923 2023.04.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8218922 2023.04.15 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 8218943 2023.04.15 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 8218942 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8218941 2023.04.15 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8218940 2023.04.15 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8218936 2023.04.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8218937 2023.04.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8218938 2023.04.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8218939 2023.04.15 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8218935 2023.04.15 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8218934 2023.04.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8218931 2023.04.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8218933 2023.04.15 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8218930 2023.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8218929 2023.04.15 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8218932 2023.04.15 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8218928 2023.04.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8218920 2023.04.15 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8218912 2023.04.15 PK
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8218908 2023.04.15 PK