DRUŻYNA

Drużyna: Arek Furdyna. Obserwator: Arek Furdyna

Liczba gatunków: 193

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 272 660 82 82 2 14 28 38
2 127 178 87 53 0 1 14 38
3 262 289 114 91 0 5 40 46
4 508 629 171 141 2 23 68 48
5 328 413 193 119 2 19 56 42
6 28 30 193 20 0 3 7 10
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 8591049 2023.06.04 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8591047 2023.06.04 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8591048 2023.06.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8591046 2023.06.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8591050 2023.06.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8591045 2023.06.04 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8591044 2023.06.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8584929 2023.06.03 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8584930 2023.06.03 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8584926 2023.06.03 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8584925 2023.06.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8584928 2023.06.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8584931 2023.06.03 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8584927 2023.06.03 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8584924 2023.06.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8576024 2023.06.02 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8575559 2023.06.02 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8575560 2023.06.02 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8575557 2023.06.01 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8575558 2023.06.01 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8575555 2023.06.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8575058 2023.06.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8575060 2023.06.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8575057 2023.06.01 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8575056 2023.06.01 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8575051 2023.06.01 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8575055 2023.06.01 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8575050 2023.06.01 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8560293 2023.05.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8560290 2023.05.29 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8560289 2023.05.29 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8560287 2023.05.29 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8560288 2023.05.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8560294 2023.05.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8560291 2023.05.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8560292 2023.05.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8558844 2023.05.29 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8558717 2023.05.29 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8558718 2023.05.29 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8558734 2023.05.29 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8558733 2023.05.29 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8558731 2023.05.29 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8558729 2023.05.29 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8558728 2023.05.29 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8558730 2023.05.29 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8558725 2023.05.29 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8558726 2023.05.29 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8558732 2023.05.29 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8558727 2023.05.29 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8558722 2023.05.29 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8558723 2023.05.29 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8558724 2023.05.29 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8558721 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8558720 2023.05.29 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8558719 2023.05.29 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8558735 2023.05.29 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8558712 2023.05.29 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8558714 2023.05.29 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8558713 2023.05.29 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8558711 2023.05.29 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8558715 2023.05.29 ŚK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8558709 2023.05.29 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8558716 2023.05.29 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8558710 2023.05.29 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8558737 2023.05.29 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8558708 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8558704 2023.05.29 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8558706 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8558705 2023.05.29 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8558707 2023.05.29 ŚK
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8558703 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8541789 2023.05.27 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8541804 2023.05.27 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8541800 2023.05.27 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8541803 2023.05.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8541805 2023.05.27 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8541801 2023.05.27 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8541802 2023.05.27 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8541799 2023.05.27 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8541797 2023.05.27 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8541798 2023.05.27 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8541796 2023.05.27 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8541794 2023.05.27 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8541792 2023.05.27 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8541793 2023.05.27 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8541791 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8541795 2023.05.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8541790 2023.05.27 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8541788 2023.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8541787 2023.05.27 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8541784 2023.05.27 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8541785 2023.05.27 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8541781 2023.05.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8541786 2023.05.27 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8541780 2023.05.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8541783 2023.05.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8541782 2023.05.27 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8541779 2023.05.27 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8541777 2023.05.27 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8541775 2023.05.27 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8541776 2023.05.27 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8541778 2023.05.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8541774 2023.05.27 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8541773 2023.05.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8539714 2023.05.27 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8539711 2023.05.27 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8539720 2023.05.27 MP
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8539695 2023.05.27 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8539721 2023.05.27 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8539713 2023.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8539708 2023.05.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8539710 2023.05.27 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8539719 2023.05.27 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8539715 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8539718 2023.05.27 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8539716 2023.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8539707 2023.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8539709 2023.05.27 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8539712 2023.05.27 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8531478 2023.05.25 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8531479 2023.05.25 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8504936 2023.05.21 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8504938 2023.05.21 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8504937 2023.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8504939 2023.05.21 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8504932 2023.05.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8504934 2023.05.21 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8504931 2023.05.21 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8504933 2023.05.21 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8504930 2023.05.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8504935 2023.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8504929 2023.05.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8504928 2023.05.21 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8503105 2023.05.21 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8503104 2023.05.21 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8503103 2023.05.20 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8503102 2023.05.20 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8498155 2023.05.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8498158 2023.05.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498157 2023.05.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8498153 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8498154 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8498151 2023.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8498152 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8498149 2023.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498148 2023.05.20 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8498150 2023.05.20 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8498143 2023.05.20 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8498145 2023.05.20 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8498146 2023.05.20 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8498141 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8498140 2023.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8498142 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498144 2023.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8498136 2023.05.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8498139 2023.05.20 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8498135 2023.05.20 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8498137 2023.05.20 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8498134 2023.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8498138 2023.05.20 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8498133 2023.05.20 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8498132 2023.05.20 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 8498131 2023.05.20 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8488353 2023.05.19 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8468536 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8454030 2023.05.14 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8454029 2023.05.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8454025 2023.05.14 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8454023 2023.05.14 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8454024 2023.05.14 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8454028 2023.05.14 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8454026 2023.05.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8454027 2023.05.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8454021 2023.05.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8454020 2023.05.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8454019 2023.05.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8454018 2023.05.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8454022 2023.05.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8454015 2023.05.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8454016 2023.05.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8450358 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8450359 2023.05.13 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8450369 2023.05.13 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8401921 2023.05.07 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8401920 2023.05.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8401919 2023.05.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8401918 2023.05.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8401917 2023.05.07 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8401916 2023.05.07 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8401914 2023.05.07 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8401915 2023.05.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8401913 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8401912 2023.05.07 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8401911 2023.05.07 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8401910 2023.05.07 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8401907 2023.05.07 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8401906 2023.05.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8401908 2023.05.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8401904 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8401905 2023.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8401903 2023.05.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8401902 2023.05.07 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8401901 2023.05.07 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8401900 2023.05.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8401899 2023.05.07 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8401898 2023.05.07 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8401897 2023.05.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8401895 2023.05.07 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8401893 2023.05.07 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8401890 2023.05.07 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8401891 2023.05.07 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8401896 2023.05.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8401894 2023.05.07 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8401892 2023.05.07 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8401888 2023.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8401889 2023.05.07 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8401887 2023.05.07 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8401885 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8401883 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8401884 2023.05.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8401886 2023.05.07 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 6 8401880 2023.05.07 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8401882 2023.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8401881 2023.05.07 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8401878 2023.05.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8401877 2023.05.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8401879 2023.05.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 8398386 2023.05.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8397904 2023.05.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8397902 2023.05.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8397905 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8397900 2023.05.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8397903 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8397901 2023.05.07 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8397896 2023.05.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8397895 2023.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8397898 2023.05.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8397899 2023.05.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8397897 2023.05.07 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 8396641 2023.05.07 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8396643 2023.05.07 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8396642 2023.05.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8396637 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8396639 2023.05.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8395505 2023.05.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8395504 2023.05.07 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8395503 2023.05.07 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8395502 2023.05.07 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8395501 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8395499 2023.05.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8395500 2023.05.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8395497 2023.05.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8395496 2023.05.07 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8395495 2023.05.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8395498 2023.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8395494 2023.05.07 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8395493 2023.05.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8395492 2023.05.07 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8395491 2023.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8395490 2023.05.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8395489 2023.05.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8395488 2023.05.07 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8395487 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8395486 2023.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8395485 2023.05.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8393550 2023.05.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8393549 2023.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8393545 2023.05.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8393546 2023.05.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8393547 2023.05.06 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8393543 2023.05.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8393548 2023.05.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8393541 2023.05.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8393551 2023.05.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8393542 2023.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8393544 2023.05.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8393540 2023.05.06 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8393345 2023.05.06 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8393347 2023.05.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8393348 2023.05.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8393349 2023.05.06 PK
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 8393342 2023.05.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8393346 2023.05.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8393344 2023.05.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8393343 2023.05.06 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8393338 2023.05.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8393339 2023.05.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8393340 2023.05.06 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8393336 2023.05.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8392328 2023.05.06 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8391974 2023.05.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8391976 2023.05.06 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8391975 2023.05.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8391973 2023.05.06 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8391971 2023.05.06 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8391972 2023.05.06 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8391968 2023.05.06 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8391966 2023.05.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8391967 2023.05.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8391969 2023.05.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8391970 2023.05.06 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8391964 2023.05.06 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8391965 2023.05.06 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8391962 2023.05.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8391963 2023.05.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8391961 2023.05.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8391960 2023.05.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8391955 2023.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8391959 2023.05.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8391956 2023.05.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8391958 2023.05.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8391957 2023.05.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8391954 2023.05.06 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8391949 2023.05.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8391953 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8391952 2023.05.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8391950 2023.05.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8391951 2023.05.06 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8391948 2023.05.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8391947 2023.05.06 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8391946 2023.05.06 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8389404 2023.05.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8389403 2023.05.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8389402 2023.05.06 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8389399 2023.05.06 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8389400 2023.05.06 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8389398 2023.05.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8389397 2023.05.06 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8389395 2023.05.06 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8389393 2023.05.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8389394 2023.05.06 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8389396 2023.05.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8389392 2023.05.06 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8389391 2023.05.06 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8389390 2023.05.06 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8389389 2023.05.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8389387 2023.05.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8389388 2023.05.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8389386 2023.05.06 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8389384 2023.05.06 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8389383 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8389385 2023.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8389380 2023.05.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8389382 2023.05.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8389379 2023.05.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8389378 2023.05.06 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8389377 2023.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8389374 2023.05.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8389376 2023.05.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8389373 2023.05.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8389375 2023.05.06 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8393337 2023.05.06 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8393539 2023.05.06 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8373974 2023.05.04 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8352081 2023.05.02 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8340403 2023.05.01 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8335476 2023.04.30 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8335479 2023.04.30 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8335483 2023.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8335481 2023.04.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8335478 2023.04.30 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8335482 2023.04.30 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8335474 2023.04.30 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8335471 2023.04.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8335480 2023.04.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8335473 2023.04.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8335470 2023.04.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8335477 2023.04.30 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8335469 2023.04.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8335467 2023.04.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8335468 2023.04.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8335484 2023.04.30 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8335465 2023.04.30 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8334991 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8334994 2023.04.30 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8334989 2023.04.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8334992 2023.04.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8334993 2023.04.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8334990 2023.04.30 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8334988 2023.04.30 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8334986 2023.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8334987 2023.04.30 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8334982 2023.04.30 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8334981 2023.04.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8334984 2023.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8334983 2023.04.30 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8334980 2023.04.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8334985 2023.04.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8334976 2023.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8334970 2023.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8334973 2023.04.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8334979 2023.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8334977 2023.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8334968 2023.04.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8334974 2023.04.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8334965 2023.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8334971 2023.04.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8334978 2023.04.30 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8334969 2023.04.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8334975 2023.04.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8334972 2023.04.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8334966 2023.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8334967 2023.04.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8330196 2023.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8330202 2023.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8330197 2023.04.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8330199 2023.04.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8330198 2023.04.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8330201 2023.04.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8330200 2023.04.30 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8330190 2023.04.30 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8330193 2023.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8330194 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8330195 2023.04.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8330191 2023.04.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8330192 2023.04.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8330188 2023.04.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8330187 2023.04.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8330186 2023.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8330189 2023.04.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8330182 2023.04.30 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8330180 2023.04.30 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8330179 2023.04.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8330181 2023.04.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8330185 2023.04.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8330183 2023.04.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8330184 2023.04.30 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8330174 2023.04.30 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8330176 2023.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8330178 2023.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8330175 2023.04.30 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8327426 2023.04.30 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8327424 2023.04.30 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8327423 2023.04.30 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8327425 2023.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327422 2023.04.30 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8327421 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8327420 2023.04.30 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8327417 2023.04.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8327418 2023.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8327416 2023.04.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8327414 2023.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8327415 2023.04.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8327413 2023.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8327410 2023.04.30 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8327411 2023.04.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8327412 2023.04.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8327409 2023.04.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8327419 2023.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8327407 2023.04.30 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8327405 2023.04.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8327404 2023.04.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8327406 2023.04.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8327408 2023.04.29 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8323673 2023.04.29 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8323676 2023.04.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8323677 2023.04.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8323679 2023.04.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8323671 2023.04.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8323668 2023.04.29 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8323675 2023.04.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8323678 2023.04.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8323670 2023.04.29 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8323669 2023.04.29 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8323674 2023.04.29 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8323666 2023.04.29 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8323665 2023.04.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8323667 2023.04.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8323664 2023.04.29 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8323661 2023.04.29 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8323662 2023.04.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8323660 2023.04.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8323663 2023.04.29 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8323657 2023.04.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8323659 2023.04.29 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8323655 2023.04.29 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8323658 2023.04.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8323654 2023.04.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8323652 2023.04.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8323653 2023.04.29 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8321385 2023.04.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8321389 2023.04.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8321398 2023.04.29 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8321396 2023.04.29 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8321381 2023.04.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8321380 2023.04.29 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8321379 2023.04.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8321394 2023.04.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8321378 2023.04.29 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8321374 2023.04.29 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8321373 2023.04.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8321372 2023.04.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8321371 2023.04.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8321375 2023.04.29 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8321393 2023.04.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8321387 2023.04.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8321391 2023.04.29 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8321386 2023.04.29 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8321388 2023.04.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8321390 2023.04.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8321392 2023.04.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8321399 2023.04.29 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8321416 2023.04.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8321384 2023.04.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8321383 2023.04.29 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8321397 2023.04.29 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8321382 2023.04.29 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8321377 2023.04.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8321395 2023.04.29 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8321376 2023.04.29 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8321370 2023.04.29 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8321369 2023.04.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8321367 2023.04.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8321368 2023.04.29 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8321366 2023.04.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8321365 2023.04.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8321359 2023.04.29 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8321363 2023.04.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8321361 2023.04.29 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8321360 2023.04.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8321362 2023.04.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8321358 2023.04.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8321364 2023.04.29 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8321356 2023.04.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8321357 2023.04.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8321355 2023.04.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8321354 2023.04.29 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8321352 2023.04.29 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8321353 2023.04.29 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8321350 2023.04.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8321349 2023.04.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8321347 2023.04.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8321348 2023.04.29 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8321345 2023.04.29 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8321343 2023.04.29 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8321346 2023.04.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8321344 2023.04.29 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8321341 2023.04.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8321339 2023.04.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8321342 2023.04.29 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8321340 2023.04.29 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 8 8316236 2023.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8316252 2023.04.28 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8316249 2023.04.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8316250 2023.04.28 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8316243 2023.04.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8316247 2023.04.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8316251 2023.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8316245 2023.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8316239 2023.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8316241 2023.04.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8316240 2023.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8316248 2023.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8316246 2023.04.28 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8316237 2023.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8316244 2023.04.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8316238 2023.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8316276 2023.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8316268 2023.04.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8316267 2023.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8316275 2023.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8316266 2023.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8316274 2023.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8316265 2023.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8316272 2023.04.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8316270 2023.04.28 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8316271 2023.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8316264 2023.04.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8316263 2023.04.28 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8316262 2023.04.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8316261 2023.04.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8316273 2023.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8316260 2023.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8313897 2023.04.28 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8313882 2023.04.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8313880 2023.04.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8313879 2023.04.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8313892 2023.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8313877 2023.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8313894 2023.04.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8313875 2023.04.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8313872 2023.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8313871 2023.04.28 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8313896 2023.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8313881 2023.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8313895 2023.04.28 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8313890 2023.04.28 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8313883 2023.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8313887 2023.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8313886 2023.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8313878 2023.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8313889 2023.04.28 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8313876 2023.04.28 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8313874 2023.04.28 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8313885 2023.04.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8313873 2023.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8313869 2023.04.28 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8313884 2023.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8313868 2023.04.28 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8313888 2023.04.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8313893 2023.04.28 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8313870 2023.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8313865 2023.04.28 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8313864 2023.04.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8313858 2023.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8313861 2023.04.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8313857 2023.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8313856 2023.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8313866 2023.04.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8313863 2023.04.28 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8313862 2023.04.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8313855 2023.04.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8313853 2023.04.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8313854 2023.04.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8313852 2023.04.28 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8313860 2023.04.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8313859 2023.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8313842 2023.04.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8313841 2023.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8313846 2023.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8313845 2023.04.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8313848 2023.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8313840 2023.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8313844 2023.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8313839 2023.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8313849 2023.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8313851 2023.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8313838 2023.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8313850 2023.04.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8313836 2023.04.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8313837 2023.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8313847 2023.04.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8310468 2023.04.27 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8310469 2023.04.27 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8310470 2023.04.27 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8310471 2023.04.27 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8310472 2023.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8310473 2023.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8310474 2023.04.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8310475 2023.04.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8310476 2023.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8310477 2023.04.27 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8310478 2023.04.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8310479 2023.04.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8310480 2023.04.27 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8340493 2023.04.27 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8286332 2023.04.23 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8286333 2023.04.23 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8291888 2023.04.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8266578 2023.04.22 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8269241 2023.04.22 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8264141 2023.04.22 ŚK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8264142 2023.04.22 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8264140 2023.04.22 ŚK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8264139 2023.04.22 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8264143 2023.04.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8242730 2023.04.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8242726 2023.04.18 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8242725 2023.04.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8242723 2023.04.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8242729 2023.04.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8242724 2023.04.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8242728 2023.04.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8242722 2023.04.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8242720 2023.04.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8242721 2023.04.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8242727 2023.04.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8242719 2023.04.18 MP
bardzo rzadki świstunka iberyjska, Phylloscopus ibericus 1 8242718 2023.04.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8243290 2023.04.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8232183 2023.04.17 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8232180 2023.04.17 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8232182 2023.04.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8232181 2023.04.16 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8232179 2023.04.16 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8232177 2023.04.16 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8222627 2023.04.15 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8215005 2023.04.15 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8215002 2023.04.15 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8215003 2023.04.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8215004 2023.04.15 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8215000 2023.04.15 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8214998 2023.04.15 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8214997 2023.04.15 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8215008 2023.04.15 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8214995 2023.04.15 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8214993 2023.04.15 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8214992 2023.04.15 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8214991 2023.04.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8214996 2023.04.15 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8214990 2023.04.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8214994 2023.04.15 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8214988 2023.04.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8214989 2023.04.15 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8214986 2023.04.15 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8214987 2023.04.15 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8214985 2023.04.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8214984 2023.04.15 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8214982 2023.04.15 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8214983 2023.04.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8214980 2023.04.15 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8214981 2023.04.15 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8214979 2023.04.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8214978 2023.04.15 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8214977 2023.04.15 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8214973 2023.04.15 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8214975 2023.04.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8214976 2023.04.15 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8214970 2023.04.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8214971 2023.04.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8214972 2023.04.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8214974 2023.04.15 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8207660 2023.04.14
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8207632 2023.04.14
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8207606 2023.04.14
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8207603 2023.04.14
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8207604 2023.04.14
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8207605 2023.04.14
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8207602 2023.04.14
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8207601 2023.04.14
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8207599 2023.04.14
pospolity kruk, Corvus corax 1 8207598 2023.04.14
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8207595 2023.04.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8207600 2023.04.14
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8207594 2023.04.14
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8207593 2023.04.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8207597 2023.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8207596 2023.04.14
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8207592 2023.04.14
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8207591 2023.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8207590 2023.04.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8207588 2023.04.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8207589 2023.04.14
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8207587 2023.04.14
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8207585 2023.04.14
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8207584 2023.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 8207583 2023.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 8207586 2023.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8207582 2023.04.14
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8207580 2023.04.14
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8207581 2023.04.14
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8206555 2023.04.14 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8206559 2023.04.14 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8206556 2023.04.14 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8206554 2023.04.14 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8206557 2023.04.14 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8206558 2023.04.14 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8206553 2023.04.14 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8206561 2023.04.14 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8206552 2023.04.14 ZP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 14 8206551 2023.04.14 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8206548 2023.04.14 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8206550 2023.04.14 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8206545 2023.04.14 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8206546 2023.04.14 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8206563 2023.04.14 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8206542 2023.04.14 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8206547 2023.04.14 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8206539 2023.04.14 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8206541 2023.04.14 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8206544 2023.04.14 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8206543 2023.04.14 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8206537 2023.04.14 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8206549 2023.04.14 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8206540 2023.04.14 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8206538 2023.04.14 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8206536 2023.04.14 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8206564 2023.04.14 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8207577 2023.04.14 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8207578 2023.04.14
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8207579 2023.04.14 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8199682 2023.04.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8169790 2023.04.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8169792 2023.04.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8169788 2023.04.09 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8169786 2023.04.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8169793 2023.04.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8169791 2023.04.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8169787 2023.04.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8169785 2023.04.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 8163616 2023.04.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8163618 2023.04.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8163620 2023.04.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8163617 2023.04.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8163619 2023.04.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8163622 2023.04.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8163621 2023.04.08 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8138316 2023.04.03 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8126434 2023.04.01 ŚK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8126435 2023.04.01 ŚK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8126436 2023.04.01 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8126437 2023.04.01 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8126438 2023.04.01 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8126439 2023.04.01 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8126440 2023.04.01 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8126441 2023.04.01 ŚK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8126442 2023.04.01 ŚK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8126443 2023.04.01 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8126444 2023.04.01 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8126445 2023.04.01 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8126446 2023.04.01 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8126447 2023.04.01 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8126448 2023.04.01 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8126449 2023.04.01 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 5 8126450 2023.04.01 ŚK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8126451 2023.04.01 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8126452 2023.04.01 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8126453 2023.04.01 ŚK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8126455 2023.04.01 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8126456 2023.04.01 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8126458 2023.04.01 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8126459 2023.04.01 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8126460 2023.04.01 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8126461 2023.04.01 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8126462 2023.04.01 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8126463 2023.04.01 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8126464 2023.04.01 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8126465 2023.04.01 ŚK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8126466 2023.04.01 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8126467 2023.04.01 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8126468 2023.04.01 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8126469 2023.04.01 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8126470 2023.04.01 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8126471 2023.04.01 ŚK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8126472 2023.04.01 ŚK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8126473 2023.04.01 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8126474 2023.04.01 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8126475 2023.04.01 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8126476 2023.04.01 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8126477 2023.04.01 ŚK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8126478 2023.04.01 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8126479 2023.04.01 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8126480 2023.04.01 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 8126481 2023.04.01 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8126482 2023.04.01 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8126483 2023.04.01 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8126484 2023.04.01 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8126485 2023.04.01 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8126486 2023.04.01 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8126487 2023.04.01 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8126488 2023.04.01 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8126489 2023.04.01 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8126490 2023.04.01 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8126491 2023.04.01 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 8126492 2023.04.01 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8126493 2023.04.01 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8126494 2023.04.01 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8126495 2023.04.01 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8126496 2023.04.01 ŚK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8126497 2023.04.01 ŚK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8126498 2023.04.01 ŚK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8126499 2023.04.01 ŚK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8126500 2023.04.01 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8126501 2023.04.01 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8126502 2023.04.01 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8126503 2023.04.01 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8126504 2023.04.01 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8126505 2023.04.01 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8126506 2023.04.01 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8126507 2023.04.01 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8126508 2023.04.01 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8126509 2023.04.01 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8126510 2023.04.01 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8126511 2023.04.01 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8125969 2023.03.31 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8108421 2023.03.30 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8089007 2023.03.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8089008 2023.03.26 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8089006 2023.03.26 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8089003 2023.03.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8089009 2023.03.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8089002 2023.03.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8089001 2023.03.26 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8089000 2023.03.26 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8089005 2023.03.26 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8089004 2023.03.26 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8088999 2023.03.26 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8088997 2023.03.26 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8088996 2023.03.26 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8088998 2023.03.26 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8087824 2023.03.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8087822 2023.03.26 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8087815 2023.03.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8087816 2023.03.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8087812 2023.03.26 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8087811 2023.03.26 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8087807 2023.03.26 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8087804 2023.03.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8087805 2023.03.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8087802 2023.03.26 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8087800 2023.03.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8087847 2023.03.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8087849 2023.03.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8087848 2023.03.26 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8087846 2023.03.26 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8087845 2023.03.26 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8087844 2023.03.26 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8087843 2023.03.26 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8087842 2023.03.26 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8087841 2023.03.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8087840 2023.03.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8087839 2023.03.26 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8087838 2023.03.26 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8087836 2023.03.26 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8087835 2023.03.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8087837 2023.03.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8087834 2023.03.26 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8087813 2023.03.26 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8087810 2023.03.26 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8087809 2023.03.26 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8087808 2023.03.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8087806 2023.03.26 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8087801 2023.03.26 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8087799 2023.03.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8087797 2023.03.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8087796 2023.03.26 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8087795 2023.03.26 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8087794 2023.03.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8087793 2023.03.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8087792 2023.03.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8087791 2023.03.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8087829 2023.03.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8087826 2023.03.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8087831 2023.03.26 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8087832 2023.03.26 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8087825 2023.03.26 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8087830 2023.03.26 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8087819 2023.03.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8087827 2023.03.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8087820 2023.03.26 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8087828 2023.03.26 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8087823 2023.03.26 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8087821 2023.03.26 PL