DRUŻYNA

Drużyna: Arek Furdyna. Obserwator: Arek Furdyna

Liczba gatunków: 251

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 272 660 82 82 2 14 28 38
2 128 179 87 53 0 1 14 38
3 262 289 114 91 0 5 40 46
4 509 630 171 141 2 23 68 48
5 329 414 193 119 2 19 56 42
6 301 358 207 120 4 20 52 44
7 110 124 208 70 1 7 22 40
8 114 481 216 69 2 9 22 36
9 64 64 219 39 1 3 9 26
10 513 1713 245 135 12 39 38 46
11 101 146 249 63 1 7 19 36
12 97 131 251 49 1 6 15 27
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9305450 2023.12.30 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9305453 2023.12.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9305454 2023.12.30 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9305451 2023.12.30 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9305449 2023.12.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9305452 2023.12.30 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9291522 2023.12.25 ŚL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9291521 2023.12.25 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9291518 2023.12.25 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9291520 2023.12.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9291519 2023.12.25 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9291517 2023.12.25 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9291515 2023.12.25 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9291516 2023.12.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9291514 2023.12.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9291513 2023.12.25 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9291511 2023.12.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9291512 2023.12.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9290050 2023.12.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9290051 2023.12.24 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9290049 2023.12.24 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9290048 2023.12.24 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9290046 2023.12.24 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9290045 2023.12.24 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9290044 2023.12.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9289053 2023.12.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9289052 2023.12.24 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9289054 2023.12.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9289051 2023.12.24 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9289055 2023.12.17 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9266599 2023.12.14 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9266598 2023.12.13 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9253432 2023.12.09 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9252789 2023.12.09 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9252787 2023.12.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9252788 2023.12.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9252785 2023.12.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9252783 2023.12.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9252782 2023.12.09 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9252784 2023.12.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9252781 2023.12.09 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9252780 2023.12.09 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9252778 2023.12.09 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9252776 2023.12.09 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9252773 2023.12.09 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9252774 2023.12.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9252775 2023.12.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9252771 2023.12.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9252772 2023.12.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9252777 2023.12.09 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9252770 2023.12.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9252769 2023.12.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9249846 2023.12.08 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9249845 2023.12.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9249844 2023.12.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9249841 2023.12.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9249842 2023.12.08 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9249843 2023.12.08 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9249840 2023.12.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9249839 2023.12.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249836 2023.12.08 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9249838 2023.12.08 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9249837 2023.12.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9249833 2023.12.08 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9249835 2023.12.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9249831 2023.12.08 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9249834 2023.12.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9249832 2023.12.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249830 2023.12.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9249828 2023.12.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9249829 2023.12.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9249827 2023.12.08 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9249825 2023.12.08 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249826 2023.12.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9249824 2023.12.08 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9249823 2023.12.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9233887 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9233886 2023.12.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9233888 2023.12.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9233885 2023.12.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9233884 2023.12.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9233879 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9233882 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9233877 2023.12.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 9233878 2023.12.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9233881 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9233880 2023.12.02 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9233876 2023.12.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9232753 2023.12.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9232755 2023.12.02 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9232752 2023.12.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9232750 2023.12.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9232749 2023.12.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9232748 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9232754 2023.12.02 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9232751 2023.12.02 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9232747 2023.12.02 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9217458 2023.11.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9217461 2023.11.26 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9217460 2023.11.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9217457 2023.11.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9217455 2023.11.26 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9217453 2023.11.26 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9217454 2023.11.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9217456 2023.11.26 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9217450 2023.11.26 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9217452 2023.11.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9217459 2023.11.26 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9217451 2023.11.26 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9217448 2023.11.26 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9217449 2023.11.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9217446 2023.11.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9217445 2023.11.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9217439 2023.11.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9217447 2023.11.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9217444 2023.11.26 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9217440 2023.11.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9217436 2023.11.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9217442 2023.11.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9217438 2023.11.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9217443 2023.11.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9217437 2023.11.26 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9217432 2023.11.26 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9217434 2023.11.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9217441 2023.11.26 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9217433 2023.11.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9217435 2023.11.26 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 9207083 2023.11.22 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9207084 2023.11.22 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9207082 2023.11.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9207085 2023.11.22 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9207079 2023.11.22 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9207081 2023.11.22 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9207077 2023.11.22 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9207080 2023.11.22 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9207076 2023.11.22 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9207075 2023.11.22 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9207078 2023.11.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9201952 2023.11.20 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9201951 2023.11.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9201949 2023.11.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9201950 2023.11.20 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9199103 2023.11.19 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9197069 2023.11.19 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9197067 2023.11.19 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9197068 2023.11.18 ŚK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9197064 2023.11.18 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9197063 2023.11.18 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 9197066 2023.11.18 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9197065 2023.11.18 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9197062 2023.11.18 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9192939 2023.11.18 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9192937 2023.11.12 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9192940 2023.11.12 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9192936 2023.11.12 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9192934 2023.11.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9192932 2023.11.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9192935 2023.11.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9192931 2023.11.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9192938 2023.11.12 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9192924 2023.11.12 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9192925 2023.11.12 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9192933 2023.11.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9192927 2023.11.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9192926 2023.11.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9192928 2023.11.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9192929 2023.11.12 MP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9158166 2023.11.05 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9158165 2023.11.05 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9158167 2023.11.05 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9158168 2023.11.05 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9158163 2023.11.05 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9158161 2023.11.05 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9158160 2023.11.05 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9158162 2023.11.05 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9158158 2023.11.05 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9158159 2023.11.05 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9154710 2023.11.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9154712 2023.11.05 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9154708 2023.11.05 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9154751 2023.11.05 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9154748 2023.11.05 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9155517 2023.11.05 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9154750 2023.11.05 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9154752 2023.11.05 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9155516 2023.11.05 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9155513 2023.11.05 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9154744 2023.11.05 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9155514 2023.11.05 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9154746 2023.11.05 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9154745 2023.11.05 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9154741 2023.11.05 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9154740 2023.11.05 ŁD
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 9154739 2023.11.05 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9158164 2023.11.05 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9154743 2023.11.04 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9154742 2023.11.04 MP
pospolity żuraw, Grus grus 30 9142142 2023.11.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9130936 2023.10.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9130937 2023.10.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9130048 2023.10.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9130047 2023.10.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9130045 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9130046 2023.10.29 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9130044 2023.10.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9130043 2023.10.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9130095 2023.10.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9130094 2023.10.29 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9130090 2023.10.29 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9130093 2023.10.29 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9130088 2023.10.29 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9130085 2023.10.29 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9130084 2023.10.29 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9130083 2023.10.29 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9130082 2023.10.29 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9130086 2023.10.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9130087 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9130089 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9130092 2023.10.29 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9130081 2023.10.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9130091 2023.10.29 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9130080 2023.10.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9130041 2023.10.29 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9130042 2023.10.29 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9130040 2023.10.29 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9130039 2023.10.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9130038 2023.10.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9130037 2023.10.29 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 17 9130036 2023.10.29 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9130034 2023.10.29 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9130035 2023.10.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9130033 2023.10.29 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9130032 2023.10.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9130031 2023.10.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9130030 2023.10.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9130029 2023.10.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9130028 2023.10.29 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9130027 2023.10.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9123552 2023.10.22 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9108042 2023.10.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9108041 2023.10.22 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9108040 2023.10.22 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9106179 2023.10.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9106176 2023.10.21 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9106178 2023.10.21 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9106174 2023.10.21 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9106173 2023.10.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9106177 2023.10.21 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9106170 2023.10.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9106175 2023.10.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9106172 2023.10.21 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9106166 2023.10.21 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9106167 2023.10.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9106169 2023.10.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9106171 2023.10.21 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9099253 2023.10.19 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9093223 2023.10.17 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9093222 2023.10.17 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9093219 2023.10.17 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9093220 2023.10.17 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9093218 2023.10.17 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 900 9093216 2023.10.17 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9093221 2023.10.17 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9093212 2023.10.17 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9093214 2023.10.17 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9093211 2023.10.17 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9093210 2023.10.17 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9093215 2023.10.17 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9093209 2023.10.17 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9092956 2023.10.17 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9092958 2023.10.17 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9092891 2023.10.17 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9092893 2023.10.17 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9092897 2023.10.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9092896 2023.10.17 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9092888 2023.10.17 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9092887 2023.10.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9092889 2023.10.17 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9092890 2023.10.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9092892 2023.10.17 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9092895 2023.10.17 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9092886 2023.10.17 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9092894 2023.10.17 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 9092885 2023.10.17 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9092884 2023.10.17 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 5 9092880 2023.10.17 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 4 9092883 2023.10.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9092882 2023.10.17 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9092877 2023.10.17 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9092879 2023.10.17 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9092876 2023.10.17 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9092878 2023.10.17 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9092875 2023.10.17 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9092881 2023.10.17 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9092873 2023.10.17 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9092874 2023.10.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9092870 2023.10.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9092869 2023.10.17 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9092871 2023.10.17 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9092872 2023.10.17 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9092868 2023.10.17 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9092276 2023.10.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9092159 2023.10.17 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9092157 2023.10.17 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9092158 2023.10.17 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9092176 2023.10.17 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 9092177 2023.10.17 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9092175 2023.10.17 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9092174 2023.10.17 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9092172 2023.10.17 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9092173 2023.10.17 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9092170 2023.10.17 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9092169 2023.10.17 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9092171 2023.10.17 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9092168 2023.10.17 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9092167 2023.10.17 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9092166 2023.10.17 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9092164 2023.10.17 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9092165 2023.10.17 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9092163 2023.10.17 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9092162 2023.10.17 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9092151 2023.10.17 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9092155 2023.10.17 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9092153 2023.10.17 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9092150 2023.10.17 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9092152 2023.10.17 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 9092160 2023.10.17 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 9092149 2023.10.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9092147 2023.10.17 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9092148 2023.10.17 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9092161 2023.10.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9092145 2023.10.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9092156 2023.10.17 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9092154 2023.10.17 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9092144 2023.10.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9092143 2023.10.17 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9092146 2023.10.17 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9091596 2023.10.17 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9076549 2023.10.13 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9076547 2023.10.13 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9076544 2023.10.13 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9076545 2023.10.13 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9076548 2023.10.13 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9076546 2023.10.13 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9076541 2023.10.13 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9076543 2023.10.13 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9076542 2023.10.13 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9076433 2023.10.13 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9076432 2023.10.13 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9076428 2023.10.13 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9076429 2023.10.13 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 9 9076427 2023.10.13 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9076431 2023.10.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9076426 2023.10.13 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9076430 2023.10.13 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9076423 2023.10.13 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9076422 2023.10.13 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9076425 2023.10.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9076424 2023.10.13 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9076421 2023.10.13 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9076420 2023.10.13 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 28 9076419 2023.10.13 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9075126 2023.10.13 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9075124 2023.10.13 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9075125 2023.10.13 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9075123 2023.10.13 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9075122 2023.10.13 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9075121 2023.10.13 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9075120 2023.10.13 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9075119 2023.10.13 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9075118 2023.10.13 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9075116 2023.10.13 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9075117 2023.10.13 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9075142 2023.10.13 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9075141 2023.10.13 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9075140 2023.10.13 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9075139 2023.10.13 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9075137 2023.10.13 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9075138 2023.10.13 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9075135 2023.10.13 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9075134 2023.10.13 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9075133 2023.10.13 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9075131 2023.10.13 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9075130 2023.10.13 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9075132 2023.10.13 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9075127 2023.10.13 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9075128 2023.10.13 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9075129 2023.10.13 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9074205 2023.10.13 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9074206 2023.10.13 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9074204 2023.10.13 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9074202 2023.10.13 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 8 9074203 2023.10.13 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9074118 2023.10.13 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9074117 2023.10.13 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9074116 2023.10.13 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9074115 2023.10.13 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9074114 2023.10.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9074113 2023.10.13 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9074112 2023.10.13 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9074111 2023.10.13 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9074109 2023.10.13 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9074108 2023.10.13 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9074110 2023.10.13 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 9074106 2023.10.13 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 9074104 2023.10.13 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9074105 2023.10.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9074102 2023.10.13 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9074107 2023.10.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9074103 2023.10.13 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9074101 2023.10.13 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9074100 2023.10.13 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9074099 2023.10.13 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9074098 2023.10.13 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9074097 2023.10.13 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9074095 2023.10.13 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9072712 2023.10.12 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9072714 2023.10.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9072711 2023.10.12 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9072709 2023.10.12 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9072710 2023.10.12 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9072708 2023.10.12 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9072706 2023.10.12 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9072705 2023.10.12 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9072704 2023.10.12 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9072707 2023.10.12 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9072703 2023.10.12 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9072702 2023.10.12 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9072701 2023.10.12 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9072700 2023.10.12 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9072698 2023.10.12 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 9072697 2023.10.12 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9072696 2023.10.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9072695 2023.10.12 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9072694 2023.10.12 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9072692 2023.10.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9072690 2023.10.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9072693 2023.10.12 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9072689 2023.10.12 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9072691 2023.10.12 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9072688 2023.10.12 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9072687 2023.10.12 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9072685 2023.10.12 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9072684 2023.10.12 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9072681 2023.10.12 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9072686 2023.10.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9072683 2023.10.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9072682 2023.10.12 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9072680 2023.10.12 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9072679 2023.10.12 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9069701 2023.10.11 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9069703 2023.10.11 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9069702 2023.10.11 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9069704 2023.10.11 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9069699 2023.10.11 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9069700 2023.10.11 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9069341 2023.10.11 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9069342 2023.10.11 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9069343 2023.10.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9069340 2023.10.11 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9069337 2023.10.11 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9069338 2023.10.11 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9069339 2023.10.11 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9069335 2023.10.11 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9069334 2023.10.11 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9069336 2023.10.11 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9069333 2023.10.11 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 30 9069332 2023.10.11 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9069121 2023.10.11 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9069120 2023.10.11 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9069119 2023.10.11 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9069117 2023.10.11 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9069118 2023.10.11 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9069113 2023.10.11 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9069114 2023.10.11 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9069116 2023.10.11 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9069111 2023.10.11 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9069115 2023.10.11 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9069112 2023.10.11 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9069110 2023.10.11 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9069109 2023.10.11 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9069108 2023.10.11 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9069107 2023.10.11 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9069103 2023.10.11 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9069106 2023.10.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9069105 2023.10.11 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9069104 2023.10.11 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9069102 2023.10.11 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9069101 2023.10.11 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9069100 2023.10.11 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9069097 2023.10.11 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9069096 2023.10.11 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9069099 2023.10.11 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9069098 2023.10.11 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9069095 2023.10.11 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9069094 2023.10.11 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 6 9069093 2023.10.11 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9068501 2023.10.11 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9068492 2023.10.11 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9068494 2023.10.11 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9068496 2023.10.11 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9068493 2023.10.11 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9068491 2023.10.11 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9068488 2023.10.11 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9068490 2023.10.11 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9068484 2023.10.11 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9068480 2023.10.11 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9068485 2023.10.11 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9068486 2023.10.11 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9068481 2023.10.11 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9068477 2023.10.11 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9068475 2023.10.11 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9068472 2023.10.11 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9068497 2023.10.11 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9068499 2023.10.11 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9068495 2023.10.11 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9068500 2023.10.11 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9068498 2023.10.11 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9068489 2023.10.11 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9068487 2023.10.11 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9068483 2023.10.11 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9068482 2023.10.11 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9068474 2023.10.11 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9068478 2023.10.11 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9068476 2023.10.11 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9068473 2023.10.11 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9068471 2023.10.11 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9068470 2023.10.11 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9068468 2023.10.11 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9068467 2023.10.11 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9068469 2023.10.11 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9068465 2023.10.11 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9068464 2023.10.11 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9068466 2023.10.11 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9068462 2023.10.11 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9068460 2023.10.11 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9068461 2023.10.11 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9068463 2023.10.11 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9068456 2023.10.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9068457 2023.10.11 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9068459 2023.10.11 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9068455 2023.10.11 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9068458 2023.10.11 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9068454 2023.10.11 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9065887 2023.10.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9065888 2023.10.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9065885 2023.10.10 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9065884 2023.10.10 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9065883 2023.10.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9065886 2023.10.10 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9065882 2023.10.10 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9065881 2023.10.10 MZ
bardzo rzadki świergotek tajgowy, Anthus hodgsoni 1 9064775 2023.10.10 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9063470 2023.10.09 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9063472 2023.10.09 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9063471 2023.10.09 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9063469 2023.10.09 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 6 9063468 2023.10.09 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9063467 2023.10.09 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9063080 2023.10.09 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9063075 2023.10.09 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9063074 2023.10.09 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9063071 2023.10.09 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9063073 2023.10.09 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 9063070 2023.10.09 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9063072 2023.10.09 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9063069 2023.10.09 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9063068 2023.10.09 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9063067 2023.10.09 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9063066 2023.10.09 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9063065 2023.10.09 MB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9063064 2023.10.09 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9063062 2023.10.09 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9063063 2023.10.09 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9063061 2023.10.09 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 9062622 2023.10.09 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9062621 2023.10.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9062620 2023.10.09 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9062540 2023.10.09 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9062537 2023.10.09 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9062535 2023.10.09 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9062541 2023.10.09 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9062539 2023.10.09 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9062538 2023.10.09 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9062536 2023.10.09 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9062534 2023.10.09 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9062533 2023.10.09 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9062569 2023.10.09 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9062562 2023.10.09 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9062565 2023.10.09 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9062551 2023.10.09 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9062561 2023.10.09 PM
rzadki alka, Alca torda 6 9062558 2023.10.09 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9062550 2023.10.09 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9062549 2023.10.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9062557 2023.10.09 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9062559 2023.10.09 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9062544 2023.10.09 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9062546 2023.10.09 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9062560 2023.10.09 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9062548 2023.10.09 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9062542 2023.10.09 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9062573 2023.10.09 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9062567 2023.10.09 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9062571 2023.10.09 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9062568 2023.10.09 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9062566 2023.10.09 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9062572 2023.10.09 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9062570 2023.10.09 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9062564 2023.10.09 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9062552 2023.10.09 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9062553 2023.10.09 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9062554 2023.10.09 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9062547 2023.10.09 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9062556 2023.10.09 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9062543 2023.10.09 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9062545 2023.10.09 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9062526 2023.10.09 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9062524 2023.10.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9062523 2023.10.09 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9062532 2023.10.09 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9062522 2023.10.09 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9062528 2023.10.09 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9062531 2023.10.09 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9062521 2023.10.09 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9062529 2023.10.09 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9062530 2023.10.09 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9062517 2023.10.09 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 35 9062525 2023.10.09 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9062519 2023.10.09 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9062520 2023.10.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9062518 2023.10.09 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9062527 2023.10.09 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9058420 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9058419 2023.10.08 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 4 9058417 2023.10.08 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9058421 2023.10.08 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9058415 2023.10.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9058416 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9058418 2023.10.08 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9058413 2023.10.08 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9058414 2023.10.08 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9058411 2023.10.08 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9058412 2023.10.08 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9058408 2023.10.08 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9058410 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 6 9058406 2023.10.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9058407 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 7 9058409 2023.10.08 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 9058401 2023.10.08 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9058400 2023.10.08 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9058404 2023.10.08 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9058403 2023.10.08 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9058397 2023.10.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9058402 2023.10.08 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9058392 2023.10.08 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9058395 2023.10.08 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9058399 2023.10.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9058396 2023.10.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9058394 2023.10.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9058390 2023.10.08 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9058393 2023.10.08 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9058391 2023.10.08 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9058389 2023.10.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9052293 2023.10.07 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9052291 2023.10.07 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9052288 2023.10.07 PM
bardzo rzadki burzyk szary, Ardenna grisea 1 9052285 2023.10.07 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9052282 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9052284 2023.10.07 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9052281 2023.10.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 12 9052283 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9052280 2023.10.07 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9052279 2023.10.07 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9052278 2023.10.07 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9052303 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9052300 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9052301 2023.10.07 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9052302 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9052299 2023.10.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9052296 2023.10.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9052294 2023.10.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9052304 2023.10.07 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9052292 2023.10.07 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9052295 2023.10.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9052297 2023.10.07 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9052290 2023.10.07 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9052289 2023.10.07 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9052286 2023.10.07 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9052287 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9052277 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9052276 2023.10.07 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9052275 2023.10.07 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9052274 2023.10.07 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 9052273 2023.10.07 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9052272 2023.10.07 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9052271 2023.10.07 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9052269 2023.10.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9052266 2023.10.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9052270 2023.10.07 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9052268 2023.10.07 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9052262 2023.10.07 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9052267 2023.10.07 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9052263 2023.10.07 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9052265 2023.10.07 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9052264 2023.10.07 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9030562 2023.10.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9030560 2023.10.01 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9030561 2023.10.01 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9030559 2023.10.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9030558 2023.10.01 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8994440 2023.09.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8991700 2023.09.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8991697 2023.09.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8991698 2023.09.22 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8991699 2023.09.22 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8991695 2023.09.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8991692 2023.09.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8991696 2023.09.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8991693 2023.09.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8991694 2023.09.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8974656 2023.09.17 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8974653 2023.09.17 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8974655 2023.09.17 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8974654 2023.09.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8974652 2023.09.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8971429 2023.09.16 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8970136 2023.09.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8970135 2023.09.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8970134 2023.09.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8970132 2023.09.16 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8970129 2023.09.16 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8970131 2023.09.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8970133 2023.09.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8970130 2023.09.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8967105 2023.09.14 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8960355 2023.09.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8960356 2023.09.13 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8958213 2023.09.12 LB
bardzo rzadki żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni 1 8958212 2023.09.12 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8958211 2023.09.12 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8958210 2023.09.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8958205 2023.09.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8958209 2023.09.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8958203 2023.09.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8958208 2023.09.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8958206 2023.09.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8958204 2023.09.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8958207 2023.09.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8958201 2023.09.12 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8958202 2023.09.12 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8958200 2023.09.12 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8958199 2023.09.12 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8958198 2023.09.12 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8958197 2023.09.12 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8958196 2023.09.12 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8955714 2023.09.11 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8952388 2023.09.10 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8955677 2023.09.10 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8952389 2023.09.09 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8942271 2023.09.08 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8942269 2023.09.08 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8942270 2023.09.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8942272 2023.09.08 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8928616 2023.09.03 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8928617 2023.09.03 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8928614 2023.09.03 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8928613 2023.09.03 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8928615 2023.09.03 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8928612 2023.09.03 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8924444 2023.09.03 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8924445 2023.09.02 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8924446 2023.09.02 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8924448 2023.09.02 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8924447 2023.09.02 ŚK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8900698 2023.08.27 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8897211 2023.08.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8897210 2023.08.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8897209 2023.08.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8894860 2023.08.26 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8894859 2023.08.26 PL
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8894857 2023.08.26 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8894855 2023.08.26 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8894858 2023.08.26 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8894854 2023.08.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8894856 2023.08.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8892487 2023.08.25 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8892488 2023.08.25 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8889346 2023.08.24 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8889345 2023.08.24 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8889264 2023.08.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8889266 2023.08.24 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8889265 2023.08.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8888511 2023.08.24 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8888315 2023.08.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8888314 2023.08.24 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8891400 2023.08.24 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8886056 2023.08.23 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8886055 2023.08.23 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8885912 2023.08.23 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8885913 2023.08.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8885914 2023.08.22 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8883782 2023.08.22 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8883785 2023.08.22 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8883784 2023.08.22 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8883783 2023.08.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 7 8882945 2023.08.22 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8882924 2023.08.22 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8882925 2023.08.22 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8882696 2023.08.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8882695 2023.08.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8882694 2023.08.22 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8882693 2023.08.22 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8882691 2023.08.22 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8882692 2023.08.22 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8882690 2023.08.22 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8882688 2023.08.22 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8882687 2023.08.22 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8882689 2023.08.21 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8880914 2023.08.21 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8880915 2023.08.21 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8880912 2023.08.21 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8880909 2023.08.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8880888 2023.08.21 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8880757 2023.08.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8879058 2023.08.20 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8878608 2023.08.20 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8878607 2023.08.20 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8878609 2023.08.20 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8878526 2023.08.20 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8878525 2023.08.20 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8878196 2023.08.20 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8878126 2023.08.20 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8877702 2023.08.20 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8877703 2023.08.20 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8876113 2023.08.20 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8876114 2023.08.20 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8876112 2023.08.20 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8874545 2023.08.19 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8874336 2023.08.19 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8874335 2023.08.19 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8874334 2023.08.19 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8874333 2023.08.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8874331 2023.08.19 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8874332 2023.08.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8874329 2023.08.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8874328 2023.08.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8874330 2023.08.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8870675 2023.08.18 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8854512 2023.08.13 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8849235 2023.08.12 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 8849234 2023.08.12 MP
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8849233 2023.08.12 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8848715 2023.08.12 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8848712 2023.08.12 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8848713 2023.08.12 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8848716 2023.08.12 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8848709 2023.08.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8848710 2023.08.12 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8848708 2023.08.12 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 8848711 2023.08.12 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8848714 2023.08.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8848137 2023.08.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8848138 2023.08.12 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8848136 2023.08.12 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8848133 2023.08.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8848134 2023.08.12 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8848131 2023.08.12 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8848132 2023.08.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8848128 2023.08.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8848127 2023.08.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8848129 2023.08.12 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8848130 2023.08.12 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8848122 2023.08.12 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8848124 2023.08.12 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8848120 2023.08.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8848125 2023.08.12 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8848123 2023.08.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8848126 2023.08.12 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8848118 2023.08.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8848119 2023.08.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8848121 2023.08.12 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8848116 2023.08.12 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 8848115 2023.08.12 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8848117 2023.08.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8845398 2023.08.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8845399 2023.08.09 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8833006 2023.08.06 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8828010 2023.08.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8810105 2023.07.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8807466 2023.07.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8805527 2023.07.28 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8805528 2023.07.28 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8805526 2023.07.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8805529 2023.07.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8805525 2023.07.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8789338 2023.07.23 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8789337 2023.07.23 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8789335 2023.07.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8789336 2023.07.23 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8789354 2023.07.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8789352 2023.07.23 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8789353 2023.07.23 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8789351 2023.07.23 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8789350 2023.07.23 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8789349 2023.07.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8789348 2023.07.23 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8789346 2023.07.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8789347 2023.07.23 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8789343 2023.07.23 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8789344 2023.07.23 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8789345 2023.07.23 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8789342 2023.07.23 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8789340 2023.07.23 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8789341 2023.07.23 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8789339 2023.07.23 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8789327 2023.07.23 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8789334 2023.07.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8789326 2023.07.23 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8789333 2023.07.23 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8789325 2023.07.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8789330 2023.07.23 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8789332 2023.07.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8789328 2023.07.23 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8789331 2023.07.23 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba