DRUŻYNA

Drużyna: Częstochowska Grupa OTOP #2. Obserwator: Katarzyna Borowik

Liczba gatunków: 133

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 161 2444 55 55 0 3 21 31
2 1 4 55 1 0 0 0 1
3 85 119 79 46 0 10 12 24
4 62 83 110 52 2 11 21 18
5 70 88 133 53 2 4 21 26
6 0 0 133 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8559922 2023.05.29 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8559921 2023.05.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8559923 2023.05.29 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8559920 2023.05.29 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8559919 2023.05.29 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8559918 2023.05.29 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8559924 2023.05.29 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8559925 2023.05.29 ŚL
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8559917 2023.05.29 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8454320 2023.05.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8454319 2023.05.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8454318 2023.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8454327 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8454336 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8454317 2023.05.13 ŚL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8454315 2023.05.13 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8454314 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8454316 2023.05.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8454312 2023.05.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8454313 2023.05.13 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8454309 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8454310 2023.05.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8454311 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8454305 2023.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8454308 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8454306 2023.05.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8454304 2023.05.13 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8454302 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8454307 2023.05.13 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8454303 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8454300 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8454298 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8454299 2023.05.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8454301 2023.05.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8454338 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8454339 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8454335 2023.05.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8454337 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8454332 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8454333 2023.05.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8454331 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8454334 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8454330 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8454329 2023.05.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8454325 2023.05.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8454328 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8454326 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8454324 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8454322 2023.05.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8454323 2023.05.13 ŚL
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 8357228 2023.05.02 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8357227 2023.05.02 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8357226 2023.05.02 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8357224 2023.05.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8357225 2023.05.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8357221 2023.05.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8357223 2023.05.02 ŚL
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8357219 2023.05.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8357218 2023.05.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8357222 2023.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8357217 2023.05.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8357216 2023.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8357215 2023.05.02 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8357213 2023.05.02 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8357211 2023.05.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8357220 2023.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8357210 2023.05.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8357214 2023.05.02 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8357212 2023.05.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8357209 2023.05.02 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8357208 2023.04.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8308934 2023.04.26 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8308932 2023.04.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8308935 2023.04.26 ŚL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8308933 2023.04.23
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8289982 2023.04.23
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8289980 2023.04.23
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8289981 2023.04.21
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8289979 2023.04.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8289983 2023.04.21
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8289978 2023.04.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8289977 2023.04.21
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 8289975 2023.04.21
pospolity kruk, Corvus corax 1 8289976 2023.04.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8289974 2023.04.21
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8289972 2023.04.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8289973 2023.04.21
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8289971 2023.04.21
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8289970 2023.04.21
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8289969 2023.04.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8212846 2023.04.15 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8212844 2023.04.15 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8212843 2023.04.15 ZP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8212842 2023.04.15 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8212845 2023.04.15 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8212841 2023.04.15 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 8212840 2023.04.15 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8212839 2023.04.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8212837 2023.04.15 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8212836 2023.04.15 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8212834 2023.04.15 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8212835 2023.04.15 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8212833 2023.04.15 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8212832 2023.04.15 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8212838 2023.04.15 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8168623 2023.04.08 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8168621 2023.04.08 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8168622 2023.04.08 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8168620 2023.04.08 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8168619 2023.04.08 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8168617 2023.04.08 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8168616 2023.04.08 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8168618 2023.04.08 ŚK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8168615 2023.04.08 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8168614 2023.04.08 ŚK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8168613 2023.04.08 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8168610 2023.04.08 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8168611 2023.04.08 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8168612 2023.04.08 ŚK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8168609 2023.04.08 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8168608 2023.04.08 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8168604 2023.04.08 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8168607 2023.04.08 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8168605 2023.04.08 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8168603 2023.04.08 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8168606 2023.04.08 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8168600 2023.04.08 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8168601 2023.04.08 ŚK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8168599 2023.04.08 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8168602 2023.04.08 ŚK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8168598 2023.04.08 ŚK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8168597 2023.04.08 ŚK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8157544 2023.03.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8157545 2023.03.24 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8157543 2023.03.23 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8157546 2023.03.23 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8157541 2023.03.23 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8157542 2023.03.23 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8157540 2023.03.23 MP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8060069 2023.03.22 MP
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8060068 2023.03.22 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8060065 2023.03.22 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 8060066 2023.03.22 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8060067 2023.03.22 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8060063 2023.03.22 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8060062 2023.03.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8060064 2023.03.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8060061 2023.03.22 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8060059 2023.03.22 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8060060 2023.03.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8060058 2023.03.22 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8060057 2023.03.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8060055 2023.03.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8060056 2023.03.22 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8055792 2023.03.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8055790 2023.03.21 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8055788 2023.03.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8055791 2023.03.21 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8055787 2023.03.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8055789 2023.03.21 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8055785 2023.03.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8055782 2023.03.21 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8055784 2023.03.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8055786 2023.03.21 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8055781 2023.03.21 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8055783 2023.03.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8055780 2023.03.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8055778 2023.03.21 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8055779 2023.03.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8049654 2023.03.20 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 8049653 2023.03.20 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8049655 2023.03.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8049656 2023.03.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8049651 2023.03.20 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8049649 2023.03.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8049650 2023.03.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8049652 2023.03.20 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8049647 2023.03.20 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8049648 2023.03.20 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8049645 2023.03.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8049646 2023.03.20 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8049644 2023.03.20 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8042372 2023.03.19 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8037979 2023.03.19 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8037982 2023.03.19 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8037980 2023.03.19 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8037981 2023.03.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8037978 2023.03.19 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8037977 2023.03.19 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8037976 2023.03.19 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8037975 2023.03.19 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8037974 2023.03.19 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8037973 2023.03.19 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8029459 2023.03.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8029458 2023.03.18 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8029457 2023.03.18 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8029456 2023.03.18 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8029455 2023.03.18 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8029454 2023.03.18 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8029452 2023.03.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8029453 2023.03.18 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8029450 2023.03.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8029451 2023.03.18 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8029449 2023.03.18 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8029448 2023.03.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8029447 2023.03.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8029446 2023.03.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8029445 2023.03.18 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7962797 2023.03.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7962800 2023.03.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7962801 2023.03.05 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 8 7962798 2023.03.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 6 7962799 2023.03.05 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7962795 2023.03.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 10 7962794 2023.03.05 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7962793 2023.03.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7962796 2023.03.05 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7944576 2023.02.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 7834977 2023.01.29 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7834968 2023.01.29 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7834975 2023.01.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7834976 2023.01.29 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7834970 2023.01.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7834974 2023.01.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7834973 2023.01.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7834971 2023.01.29 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7834972 2023.01.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 7834969 2023.01.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 7834967 2023.01.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7834966 2023.01.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7834965 2023.01.29 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7834963 2023.01.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7834958 2023.01.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7834956 2023.01.29 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7834957 2023.01.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7834962 2023.01.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7834954 2023.01.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7834955 2023.01.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7834953 2023.01.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7834952 2023.01.29 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7834960 2023.01.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7834951 2023.01.29 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7834949 2023.01.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7834959 2023.01.29 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 7834948 2023.01.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 7834950 2023.01.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 7834961 2023.01.29 ŚL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7832214 2023.01.28 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7832213 2023.01.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7832212 2023.01.28 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7832216 2023.01.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7832210 2023.01.28 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7832208 2023.01.28 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 10 7832215 2023.01.28 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7832211 2023.01.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7832209 2023.01.28 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7832207 2023.01.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7832205 2023.01.28 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7832206 2023.01.28 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 7832204 2023.01.28 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7832202 2023.01.28 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7832203 2023.01.28 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7826712 2023.01.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7826713 2023.01.21 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7826711 2023.01.21 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7826710 2023.01.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7784940 2023.01.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7784939 2023.01.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7784937 2023.01.15 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 40 7784936 2023.01.15 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7784938 2023.01.15 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7784933 2023.01.15 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7784934 2023.01.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 7784935 2023.01.15 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7784931 2023.01.15 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7784929 2023.01.15 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7784928 2023.01.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7784932 2023.01.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7784930 2023.01.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7784926 2023.01.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7784924 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7784923 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7784925 2023.01.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7784921 2023.01.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7784922 2023.01.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7784920 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7784927 2023.01.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7784919 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7784918 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7784917 2023.01.15 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 81 7784916 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 7784912 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7784911 2023.01.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 7784913 2023.01.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7784910 2023.01.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7784914 2023.01.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7784915 2023.01.15 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7784907 2023.01.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7784908 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 7784906 2023.01.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7784909 2023.01.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7784905 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7784904 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7784903 2023.01.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7784902 2023.01.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7784901 2023.01.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7784896 2023.01.15 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7784900 2023.01.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7784899 2023.01.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7784893 2023.01.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7784892 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7784894 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7784898 2023.01.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7784891 2023.01.15 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7784890 2023.01.15 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 7784889 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7784897 2023.01.15 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7784888 2023.01.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7784886 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7784887 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7784895 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7784885 2023.01.15 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7784883 2023.01.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7784884 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 7784882 2023.01.15 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7784881 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7784880 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7784878 2023.01.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7784879 2023.01.15 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7784876 2023.01.15 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7784873 2023.01.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 7784877 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7784874 2023.01.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 61 7784875 2023.01.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 7784872 2023.01.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7784871 2023.01.15 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7784870 2023.01.15 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7784869 2023.01.15 ŚL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7781479 2023.01.14 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7781482 2023.01.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 7781481 2023.01.14 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7781483 2023.01.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7781477 2023.01.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7781475 2023.01.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7781480 2023.01.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7781476 2023.01.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7781478 2023.01.14 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7781473 2023.01.14 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 7781474 2023.01.14 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7781470 2023.01.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7781471 2023.01.14 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7781468 2023.01.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7781472 2023.01.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7781469 2023.01.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7746064 2023.01.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7746065 2023.01.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7746063 2023.01.06 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7746060 2023.01.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 7746062 2023.01.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7746061 2023.01.06 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7730021 2023.01.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7730023 2023.01.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7730020 2023.01.01 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7730022 2023.01.01 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7730019 2023.01.01 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7726339 2023.01.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7726340 2023.01.01 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7726338 2023.01.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7726341 2023.01.01 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7726337 2023.01.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7726336 2023.01.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7726335 2023.01.01 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7726334 2023.01.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7726333 2023.01.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7726332 2023.01.01 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7726331 2023.01.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7726329 2023.01.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7726330 2023.01.01 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7726328 2023.01.01 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...