DRUŻYNA

Drużyna: Kasia Kc. Obserwator: Katarzyna Kąciak

Liczba gatunków: 185

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 198 1867 69 69 0 11 26 32
2 88 3061 87 56 0 10 24 22
3 65 135 100 44 0 0 23 21
4 113 265 141 77 1 12 36 28
5 188 354 183 116 1 24 58 33
6 51 71 185 43 0 7 16 20
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593345 2023.06.04 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8593343 2023.06.04 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8593344 2023.06.04 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8593342 2023.06.04 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8593341 2023.06.04 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8588797 2023.06.04 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8588798 2023.06.04 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8588782 2023.06.04 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8588781 2023.06.04 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8588784 2023.06.04 ŁD
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8588779 2023.06.04 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8588783 2023.06.04 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8588778 2023.06.04 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8588777 2023.06.04 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 8588774 2023.06.04 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8588776 2023.06.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8588775 2023.06.04 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8588780 2023.06.04 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8588773 2023.06.04 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8588772 2023.06.04 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8588771 2023.06.04 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8588768 2023.06.04 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8588769 2023.06.04 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8588770 2023.06.04 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8588767 2023.06.04 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8588764 2023.06.04 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8588765 2023.06.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8588766 2023.06.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8588763 2023.06.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8588762 2023.06.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8588761 2023.06.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8588760 2023.06.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8588759 2023.06.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8588758 2023.06.04 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8588757 2023.06.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8588756 2023.06.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587221 2023.06.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8587219 2023.06.04 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587220 2023.06.04 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8587223 2023.06.04 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8587222 2023.06.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8587217 2023.06.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8587216 2023.06.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8587224 2023.06.04 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8587214 2023.06.04 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8587215 2023.06.04 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8587218 2023.06.04 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8587212 2023.06.02 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8587213 2023.06.02 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8587211 2023.06.02 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8587210 2023.06.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8551950 2023.05.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8551951 2023.05.28 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8551947 2023.05.28 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8551948 2023.05.28 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8551949 2023.05.28 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8551946 2023.05.28 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8551945 2023.05.28 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8551943 2023.05.28 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 4 8551944 2023.05.27 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8551940 2023.05.27 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8551941 2023.05.27 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8551939 2023.05.27 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8551942 2023.05.27 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8551938 2023.05.27 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8551937 2023.05.27 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8551936 2023.05.27 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8551953 2023.05.27 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8551935 2023.05.27 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8551933 2023.05.27 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8551934 2023.05.27 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8551932 2023.05.27 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8551931 2023.05.27 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8551929 2023.05.27 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8551930 2023.05.27 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8551928 2023.05.27 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8551927 2023.05.27 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8551926 2023.05.27 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8551925 2023.05.27 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8504729 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8504728 2023.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8504727 2023.05.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8504726 2023.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8504725 2023.05.21 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8504722 2023.05.21 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8504723 2023.05.21 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8504724 2023.05.21 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8504777 2023.05.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8504778 2023.05.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8504781 2023.05.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8504779 2023.05.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8504780 2023.05.21 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8504776 2023.05.21 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8504775 2023.05.21 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8504774 2023.05.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8504771 2023.05.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8504773 2023.05.21 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8504770 2023.05.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8504769 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8504772 2023.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8504767 2023.05.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8504768 2023.05.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8504766 2023.05.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8504744 2023.05.21 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8504743 2023.05.21 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8504782 2023.05.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8504740 2023.05.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8504742 2023.05.21 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8504737 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8504741 2023.05.21 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8504739 2023.05.21 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8504736 2023.05.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8504738 2023.05.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8504734 2023.05.21 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8504735 2023.05.21 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8504730 2023.05.21 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8504732 2023.05.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8504733 2023.05.21 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8504731 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8504721 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8504718 2023.05.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8504720 2023.05.21 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8504717 2023.05.21 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 8504715 2023.05.21 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8504713 2023.05.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8504714 2023.05.21 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8504710 2023.05.21 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8504711 2023.05.21 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8504716 2023.05.21 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8504709 2023.05.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8504712 2023.05.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8504719 2023.05.21 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 8504707 2023.05.21 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8504708 2023.05.21 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8504706 2023.05.21 WP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8470046 2023.05.14 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8470047 2023.05.14 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8446261 2023.05.13 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8446278 2023.05.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8446282 2023.05.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8446277 2023.05.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8446272 2023.05.13 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8446280 2023.05.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8446273 2023.05.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8446275 2023.05.13 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8446269 2023.05.13 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8446279 2023.05.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8446268 2023.05.07 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8446265 2023.05.07 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8446264 2023.05.07 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8446266 2023.05.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8446267 2023.05.07 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8446263 2023.05.07 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8446262 2023.05.07 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8446292 2023.05.07 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 8446286 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 8446291 2023.05.07 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8446290 2023.05.07 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8446288 2023.05.07 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8446293 2023.05.07 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8446289 2023.05.07 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8446285 2023.05.07 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8446283 2023.05.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8446284 2023.05.07 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8446287 2023.05.07 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8446274 2023.05.07 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 8446276 2023.05.07 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8446281 2023.05.07 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8446270 2023.05.07 ŁD
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8446271 2023.05.07 ŁD
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 8396003 2023.05.07 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8396004 2023.05.07 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8396005 2023.05.07 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8395825 2023.05.07 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 8395824 2023.05.07 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8395823 2023.05.07 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8395972 2023.05.07 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8395976 2023.05.07 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8395975 2023.05.07 WP
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 8395376 2023.05.07 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8395375 2023.05.07 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8395373 2023.05.07 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8395374 2023.05.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8395978 2023.05.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8395372 2023.05.07 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8395977 2023.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8395371 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8395370 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8395369 2023.05.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8395974 2023.05.07 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8395973 2023.05.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8368344 2023.05.03 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8368345 2023.05.03 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8360363 2023.05.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8360362 2023.05.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8360364 2023.05.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8360360 2023.05.03 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8360361 2023.05.03 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8360356 2023.05.03 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8360358 2023.05.03 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8360357 2023.05.03 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8360359 2023.05.03 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8360355 2023.05.03 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8355175 2023.05.02 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8354639 2023.05.02 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8354640 2023.05.02 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8354631 2023.05.02 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8351749 2023.05.02 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8351748 2023.05.02 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8351664 2023.05.02 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8351663 2023.05.02 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8351662 2023.05.02 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8351665 2023.05.02 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 3 8351661 2023.05.02 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8348696 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8348697 2023.05.01 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8348694 2023.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8348695 2023.05.01 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8344453 2023.05.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8344452 2023.05.01 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8344451 2023.05.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 8344450 2023.05.01 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8344454 2023.05.01 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8344449 2023.05.01 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 8344446 2023.05.01 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8344447 2023.05.01 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8344448 2023.05.01 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8344444 2023.05.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8344445 2023.05.01 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8344443 2023.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8344442 2023.05.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8344441 2023.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8344440 2023.05.01 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8340819 2023.05.01 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8340716 2023.05.01 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8340717 2023.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8340718 2023.05.01 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8340719 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8340818 2023.05.01 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8340715 2023.04.30 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8334216 2023.04.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8334207 2023.04.30 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8334208 2023.04.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8334209 2023.04.30 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8334206 2023.04.30 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8334202 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8334205 2023.04.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8334203 2023.04.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8334201 2023.04.30 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8334199 2023.04.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8334204 2023.04.30 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8334198 2023.04.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8334200 2023.04.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8334210 2023.04.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8334196 2023.04.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8334197 2023.04.30 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 8334194 2023.04.30 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8334195 2023.04.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8315114 2023.04.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8315113 2023.04.28 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8315112 2023.04.28 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8315111 2023.04.28 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 8276852 2023.04.22 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8276849 2023.04.22 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8276851 2023.04.22 ŁD
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8276848 2023.04.22 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8276850 2023.04.22 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8276845 2023.04.22 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8276846 2023.04.22 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 8276843 2023.04.22 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8276842 2023.04.22 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8276841 2023.04.22 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8276839 2023.04.22 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8276838 2023.04.22 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8276847 2023.04.22 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 8276837 2023.04.22 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8276836 2023.04.22 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8276835 2023.04.22 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8276834 2023.04.22 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 8276840 2023.04.22 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8276844 2023.04.21 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 8276832 2023.04.21 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8276831 2023.04.21 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8276833 2023.04.21 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8276830 2023.04.19 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8276826 2023.04.18 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 8276825 2023.04.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8276824 2023.04.18 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8276829 2023.04.18 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8276823 2023.04.18 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8276822 2023.04.18 ŁD
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8276819 2023.04.18 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8276828 2023.04.18 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8276820 2023.04.18 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8276821 2023.04.18 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8276818 2023.04.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8276817 2023.04.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8276816 2023.04.18 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8276815 2023.04.18 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8276814 2023.04.18 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8276827 2023.04.18 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8227597 2023.04.16 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8227593 2023.04.16 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8227596 2023.04.16 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8227595 2023.04.16 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8227594 2023.04.16 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8227612 2023.04.16 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8227613 2023.04.16 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8227611 2023.04.16 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8227609 2023.04.16 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 27 8227607 2023.04.16 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8227610 2023.04.16 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8227608 2023.04.16 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8227606 2023.04.16 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8227605 2023.04.16 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8227604 2023.04.16 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8227603 2023.04.16 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8227601 2023.04.16 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 8227598 2023.04.16 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8227600 2023.04.16 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8227602 2023.04.16 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8227599 2023.04.16 ŁD
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8211410 2023.04.15 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8211412 2023.04.15 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8211408 2023.04.15 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8211406 2023.04.15 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 8211407 2023.04.15 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8211405 2023.04.15 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8211404 2023.04.15 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8211403 2023.04.15 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8211411 2023.04.15 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8211409 2023.04.15 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8211401 2023.04.15 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8211402 2023.04.15 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8188548 2023.04.11 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8188538 2023.04.11 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8188539 2023.04.11 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8188551 2023.04.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8188550 2023.04.11 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8188543 2023.04.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8188547 2023.04.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8188546 2023.04.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8188544 2023.04.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8188542 2023.04.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8188537 2023.04.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8188540 2023.04.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8188541 2023.04.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8188536 2023.04.11 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8188545 2023.04.11 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8188549 2023.04.11 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8188552 2023.04.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8188535 2023.04.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8088504 2023.03.26 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8088505 2023.03.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8088507 2023.03.26 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8088506 2023.03.26 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 8088514 2023.03.26 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8088518 2023.03.26 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8088513 2023.03.26 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8088512 2023.03.26 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8088515 2023.03.26 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8088520 2023.03.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8088511 2023.03.26 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8088516 2023.03.26 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8088522 2023.03.26 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8088523 2023.03.26 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8088521 2023.03.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8088517 2023.03.26 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8088519 2023.03.26 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8088508 2023.03.26 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8088509 2023.03.26 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8088510 2023.03.26 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8080805 2023.03.25 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8080806 2023.03.25 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8080807 2023.03.25 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8080809 2023.03.25 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8080801 2023.03.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8080811 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8080810 2023.03.25 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8080804 2023.03.25 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8080800 2023.03.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8080808 2023.03.25 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8080802 2023.03.25 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8080799 2023.03.25 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8080803 2023.03.25 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8080831 2023.03.25 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8080834 2023.03.25 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8080832 2023.03.25 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8080824 2023.03.25 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8080828 2023.03.25 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8080818 2023.03.25 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8080835 2023.03.25 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8080822 2023.03.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8080842 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8080821 2023.03.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 11 8080815 2023.03.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8080817 2023.03.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8080816 2023.03.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8080825 2023.03.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8080839 2023.03.25 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8080836 2023.03.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8080833 2023.03.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8080837 2023.03.25 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8080829 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8080823 2023.03.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8080843 2023.03.25 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8080838 2023.03.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8080819 2023.03.25 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8080840 2023.03.25 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8080814 2023.03.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 8080826 2023.03.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8080830 2023.03.18 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8080827 2023.03.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8080841 2023.03.18 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8080813 2023.03.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8080820 2023.03.18 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8080812 2023.03.18 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7930296 2023.02.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7930295 2023.02.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7930301 2023.02.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7930303 2023.02.26 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7930307 2023.02.26 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7930306 2023.02.26 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7930305 2023.02.26 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7930304 2023.02.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7930302 2023.02.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7880621 2023.02.12 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7880622 2023.02.12 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7880619 2023.02.12 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 7880616 2023.02.12 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7880618 2023.02.12 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7880620 2023.02.12 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7880613 2023.02.12 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7880615 2023.02.12 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7880614 2023.02.12 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 65 7880624 2023.02.12 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 7880617 2023.02.12 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7880610 2023.02.12 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7880609 2023.02.12 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7880612 2023.02.12 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 22 7880611 2023.02.12 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 7877798 2023.02.12 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7877799 2023.02.12 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7877797 2023.02.12 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7877795 2023.02.12 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7877793 2023.02.12 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7877794 2023.02.12 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7877792 2023.02.12 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7877791 2023.02.12 ŁD
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7877796 2023.02.12 ŁD
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 7877790 2023.02.08 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7863779 2023.02.07 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7863008 2023.02.07 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7863009 2023.02.07 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7863312 2023.02.07 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7863007 2023.02.07 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7863005 2023.02.07 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7863006 2023.02.07 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7863002 2023.02.07 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7863003 2023.02.07 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7863004 2023.02.07 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7863001 2023.02.07 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7860961 2023.02.06 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7860962 2023.02.06 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7860959 2023.02.06 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7860957 2023.02.06 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7860958 2023.02.06 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7860960 2023.02.06 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7860954 2023.02.06 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 7860955 2023.02.06 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7860953 2023.02.06 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7860952 2023.02.06 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7860951 2023.02.06 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7860956 2023.02.06 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 7860950 2023.02.06 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7860949 2023.02.06 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7860946 2023.02.06 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 7860948 2023.02.06 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7860947 2023.02.06 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7860945 2023.02.06 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7857080 2023.02.05 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 7853950 2023.02.05 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7853949 2023.02.05 WM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 400 7853321 2023.02.05 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7851488 2023.02.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 7851486 2023.02.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 7851485 2023.02.04 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7851487 2023.02.04 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7851483 2023.02.04 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7851484 2023.02.04 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 12 7851482 2023.02.04 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 150 7851480 2023.02.04 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7851481 2023.02.04 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1500 7850686 2023.02.04 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 23 7849644 2023.02.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7849646 2023.02.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7849643 2023.02.04 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7849645 2023.02.04 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7849641 2023.02.04 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7849642 2023.02.04 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7849640 2023.02.04 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7849544 2023.02.04 MB
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7849543 2023.02.04 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7849545 2023.02.04 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7849542 2023.02.04 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7840568 2023.01.31 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7828625 2023.01.28 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7828621 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 7828620 2023.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 170 7828622 2023.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7828619 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7828624 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 7828615 2023.01.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7828623 2023.01.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 7828618 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7828612 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7828613 2023.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7828617 2023.01.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7828614 2023.01.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7828616 2023.01.28 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7828611 2023.01.28 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7826812 2023.01.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7826810 2023.01.28 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7826811 2023.01.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7826808 2023.01.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7826809 2023.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 70 7826807 2023.01.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7826806 2023.01.28 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 7826805 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7826803 2023.01.28 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7826804 2023.01.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7826800 2023.01.28 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7826802 2023.01.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7826801 2023.01.28 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7826799 2023.01.28 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7826798 2023.01.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7826797 2023.01.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7826795 2023.01.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7826796 2023.01.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7826794 2023.01.28 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7826793 2023.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7826792 2023.01.28 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 7826791 2023.01.28 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7809931 2023.01.22 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7809932 2023.01.22 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7809929 2023.01.22 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7809930 2023.01.22 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7809928 2023.01.22 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7809016 2023.01.22 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7809017 2023.01.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7809015 2023.01.22 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7809013 2023.01.22 ŁD
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7809014 2023.01.22 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7809010 2023.01.22 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7809012 2023.01.22 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7809011 2023.01.22 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7809009 2023.01.22 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7809008 2023.01.22 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7809005 2023.01.22 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7809006 2023.01.22 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7809004 2023.01.22 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7809007 2023.01.22 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7806066 2023.01.21 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7806063 2023.01.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7806064 2023.01.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7806065 2023.01.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7802715 2023.01.20 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7802714 2023.01.20 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7802712 2023.01.20 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7802713 2023.01.20 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7802333 2023.01.20 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7802331 2023.01.20 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7802329 2023.01.20 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7802332 2023.01.20 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7802330 2023.01.20 ŁD
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 15 7802328 2023.01.20 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7802326 2023.01.20 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7802327 2023.01.20 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7802325 2023.01.20 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7802324 2023.01.20 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7802323 2023.01.20 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7802322 2023.01.20 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 7802321 2023.01.20 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7802320 2023.01.20 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7802319 2023.01.20 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7802317 2023.01.20 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7802318 2023.01.20 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7802315 2023.01.20 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 7802314 2023.01.20 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7802316 2023.01.20 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7802313 2023.01.15 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7758324 2023.01.08 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 9 7758323 2023.01.08 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7757794 2023.01.08 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7758191 2023.01.08 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7757795 2023.01.08 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7757793 2023.01.08 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7757792 2023.01.08 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 7757796 2023.01.08 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 7756848 2023.01.08 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7756695 2023.01.08 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7756692 2023.01.08 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 7756693 2023.01.08 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7756694 2023.01.08 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 7756406 2023.01.08 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7756404 2023.01.08 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7756405 2023.01.08 ŁD
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 7755763 2023.01.08 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 7755762 2023.01.08 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7755764 2023.01.08 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7755757 2023.01.08 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7755760 2023.01.08 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7755756 2023.01.08 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7755758 2023.01.08 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7755761 2023.01.08 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7755759 2023.01.08 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 7755754 2023.01.08 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7755755 2023.01.08 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7755753 2023.01.08 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7755748 2023.01.08 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 7755751 2023.01.08 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7755752 2023.01.08 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7755749 2023.01.08 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7755750 2023.01.08 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7755746 2023.01.08 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7755747 2023.01.08 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7755745 2023.01.08 ŁD
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7755744 2023.01.08 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7755743 2023.01.08 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7755742 2023.01.08 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7755740 2023.01.08 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7755741 2023.01.08 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7755739 2023.01.08 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 7755738 2023.01.08 ŁD
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7755737 2023.01.08 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7752848 2023.01.07 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7752845 2023.01.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7752849 2023.01.07 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7752847 2023.01.07 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7752844 2023.01.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 7752846 2023.01.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7752879 2023.01.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7752878 2023.01.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7752880 2023.01.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7752881 2023.01.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7752876 2023.01.07 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7752875 2023.01.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7752877 2023.01.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 15 7752873 2023.01.07 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7752871 2023.01.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7752870 2023.01.07 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7752874 2023.01.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7752868 2023.01.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7752866 2023.01.07 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7752869 2023.01.07 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7752872 2023.01.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7752867 2023.01.07 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 60 7752856 2023.01.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7752855 2023.01.07 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7752854 2023.01.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7752863 2023.01.07 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7752853 2023.01.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 7752865 2023.01.07 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 8 7752861 2023.01.07 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7752851 2023.01.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7752864 2023.01.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7752850 2023.01.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7752852 2023.01.07 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7752860 2023.01.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7752862 2023.01.07 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7752857 2023.01.07 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7752859 2023.01.07 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 7752858 2023.01.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 19 7727884 2023.01.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 9 7727882 2023.01.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7727883 2023.01.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7727881 2023.01.01 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7727879 2023.01.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7727880 2023.01.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 9 7727877 2023.01.01 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7727878 2023.01.01 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7727875 2023.01.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7727876 2023.01.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7727874 2023.01.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7727873 2023.01.01 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7727869 2023.01.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 7727867 2023.01.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7727870 2023.01.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7727871 2023.01.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7727872 2023.01.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7727868 2023.01.01 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7727865 2023.01.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 20 7727866 2023.01.01 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7727863 2023.01.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7727861 2023.01.01 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7727864 2023.01.01 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7727862 2023.01.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7727860 2023.01.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7727859 2023.01.01 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7727857 2023.01.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7727858 2023.01.01 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7727855 2023.01.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7727856 2023.01.01 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...