DRUŻYNA

Drużyna: Kasia Kc. Obserwator: Katarzyna Kąciak

Liczba gatunków: 240

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 198 1867 69 69 0 11 26 32
2 88 3061 87 56 0 10 24 22
3 65 135 100 44 0 0 23 21
4 113 265 141 77 1 12 36 28
5 188 354 183 116 1 24 58 33
6 97 125 188 69 0 11 28 30
8 112 462 203 70 3 17 26 24
9 102 13181 222 57 1 25 17 14
10 102 367 237 63 8 25 18 12
11 78 427 239 54 1 6 26 21
12 73 1383 240 38 1 7 12 18
7 0 0 240 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9304641 2023.12.30 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9304642 2023.12.30 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9304639 2023.12.30 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9304638 2023.12.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9304640 2023.12.30 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9303728 2023.12.30 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9303729 2023.12.16 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 9259638 2023.12.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9259149 2023.12.10 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9259148 2023.12.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9259145 2023.12.10 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9259147 2023.12.10 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9259146 2023.12.10 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9259143 2023.12.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9259144 2023.12.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9259142 2023.12.10 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9259141 2023.12.10 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9259137 2023.12.10 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9259138 2023.12.10 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 9259139 2023.12.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9259140 2023.12.10 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 90 9259164 2023.12.10 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9259165 2023.12.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9259163 2023.12.10 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9259160 2023.12.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9259162 2023.12.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9259161 2023.12.10 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 9259166 2023.12.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9259158 2023.12.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9259159 2023.12.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9259156 2023.12.10 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9259155 2023.12.10 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9259157 2023.12.10 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9259154 2023.12.10 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9259152 2023.12.10 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 9259151 2023.12.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9259153 2023.12.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9259136 2023.12.10 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9259134 2023.12.10 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9259130 2023.12.10 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 9259131 2023.12.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 9259132 2023.12.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9259133 2023.12.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9259128 2023.12.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9259127 2023.12.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9259129 2023.12.10 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9259126 2023.12.10 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 45 9259124 2023.12.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9259125 2023.12.10 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 9259135 2023.12.10 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 9259122 2023.12.10 WP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9259121 2023.12.10 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9259123 2023.12.10 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9243354 2023.12.05 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9243352 2023.12.05 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9243353 2023.12.05 WP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 15 9243369 2023.12.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9243370 2023.12.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9243368 2023.12.05 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9243366 2023.12.05 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9243367 2023.12.05 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9243365 2023.12.05 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9243362 2023.12.05 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 9243363 2023.12.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9245481 2023.12.05 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9243364 2023.12.05 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9243361 2023.12.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9243360 2023.12.05 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9243359 2023.12.05 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9243358 2023.12.05 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9243356 2023.12.05 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 9243355 2023.12.05 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9243357 2023.12.03 LB
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9228226 2023.11.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9157712 2023.11.05 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9157695 2023.11.05 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9157234 2023.11.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9157232 2023.11.05 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9157231 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9157233 2023.11.05 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9157230 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9157229 2023.11.05 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9157266 2023.11.05 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9157265 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9157267 2023.11.05 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9157264 2023.11.05 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9157263 2023.11.05 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9157261 2023.11.05 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9157262 2023.11.05 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9157259 2023.11.05 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9157260 2023.11.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9157258 2023.11.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9157256 2023.11.05 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9157254 2023.11.05 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9157255 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9157257 2023.11.05 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9157252 2023.11.05 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 9157251 2023.11.05 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9157220 2023.11.05 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9157226 2023.11.05 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9157227 2023.11.05 WP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9157217 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 49 9157225 2023.11.05 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9157219 2023.11.05 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9157222 2023.11.05 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 9157214 2023.11.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9157224 2023.11.05 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9157216 2023.11.05 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9157228 2023.11.05 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9157218 2023.11.05 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9157215 2023.11.05 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9157213 2023.11.05 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9157212 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9157253 2023.11.05 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9157248 2023.11.05 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9157247 2023.11.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9157250 2023.11.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9157246 2023.11.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9157249 2023.11.05 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9157241 2023.11.05 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9157240 2023.11.05 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 9157243 2023.11.05 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9157242 2023.11.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9157244 2023.11.05 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9157238 2023.11.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9157239 2023.11.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9157237 2023.11.05 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 9157236 2023.11.05 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 9157235 2023.11.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9157207 2023.11.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9157206 2023.11.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9157211 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9157209 2023.11.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9157208 2023.11.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9157205 2023.11.05 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9157204 2023.11.05 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9157203 2023.11.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9157202 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9157210 2023.11.05 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9157200 2023.11.05 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9157198 2023.11.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9157201 2023.11.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9157199 2023.11.05 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9157196 2023.11.05 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9157197 2023.11.05 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9144804 2023.11.02 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9144806 2023.11.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9144807 2023.11.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9144808 2023.11.02 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9144809 2023.11.02 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9144805 2023.11.02 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9106820 2023.10.21 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9106819 2023.10.21 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9106818 2023.10.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9106816 2023.10.21 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9106821 2023.10.21 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9106817 2023.10.21 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9106813 2023.10.21 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 9106815 2023.10.21 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9106814 2023.10.21 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9106812 2023.10.21 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9106811 2023.10.21 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 9106810 2023.10.21 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9106809 2023.10.21 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9103137 2023.10.21 PM
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9067123 2023.10.10 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9067122 2023.10.10 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9067120 2023.10.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9067119 2023.10.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9067121 2023.10.10 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9067116 2023.10.10 MZ
bardzo rzadki świergotek tajgowy, Anthus hodgsoni 1 9067102 2023.10.10 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9067118 2023.10.09 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9067115 2023.10.09 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9067117 2023.10.09 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9067114 2023.10.09 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9063060 2023.10.09 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9063059 2023.10.09 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9063058 2023.10.09 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9063056 2023.10.09 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9063057 2023.10.09 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9062819 2023.10.09 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9062617 2023.10.09 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9062618 2023.10.09 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 32 9062616 2023.10.09 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9061897 2023.10.09 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9061905 2023.10.09 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9061904 2023.10.09 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9061898 2023.10.09 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 9061907 2023.10.09 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9061906 2023.10.09 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 9061903 2023.10.09 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9061902 2023.10.09 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9061896 2023.10.09 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 9061900 2023.10.09 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9061901 2023.10.09 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9061899 2023.10.09 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9058233 2023.10.08 PM
rzadki alka, Alca torda 5 9058236 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 13 9058234 2023.10.08 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9058232 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9058235 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9058231 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9057651 2023.10.08 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9057650 2023.10.08 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9057648 2023.10.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 36 9057649 2023.10.08 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9057647 2023.10.08 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 9055417 2023.10.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9055415 2023.10.08 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9055412 2023.10.08 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9055414 2023.10.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9055413 2023.10.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9055411 2023.10.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9055409 2023.10.08 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9055410 2023.10.08 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9055407 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9055416 2023.10.08 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9055406 2023.10.08 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9055404 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9052872 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9052871 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9052870 2023.10.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9052873 2023.10.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9052867 2023.10.07 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9052869 2023.10.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9052868 2023.10.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 9052866 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9051211 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9051210 2023.10.07 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9050982 2023.10.07 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9050981 2023.10.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 9050980 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9050555 2023.10.07 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9050554 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9050556 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 32 9050557 2023.10.07 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9050461 2023.10.07 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9049708 2023.10.06 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 9049710 2023.10.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 9049707 2023.10.06 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9049711 2023.10.06 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9049704 2023.10.06 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9049705 2023.10.06 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 9049709 2023.10.06 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9049703 2023.10.06 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9049706 2023.10.06 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9049702 2023.10.06 MB
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9049701 2023.10.06 MB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9038162 2023.10.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9038161 2023.10.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9038163 2023.10.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9038156 2023.10.03 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9022484 2023.09.30 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 13 9022483 2023.09.30 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9022485 2023.09.30 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9022220 2023.09.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9022216 2023.09.30 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9022215 2023.09.30 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9022213 2023.09.30 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9022214 2023.09.30 PM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 9022212 2023.09.30 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9022211 2023.09.30 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9022217 2023.09.30 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 17 9022210 2023.09.30 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 9022209 2023.09.30 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9022208 2023.09.30 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9022207 2023.09.30 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9022206 2023.09.30 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9022205 2023.09.30 MB
pospolity kruk, Corvus corax 60 9000333 2023.09.24 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9000332 2023.09.24 ŁD
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9000330 2023.09.24 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9000331 2023.09.24 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9002407 2023.09.24 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9000327 2023.09.24 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9000329 2023.09.24 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 9000326 2023.09.24 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9000328 2023.09.24 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9000324 2023.09.24 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 3 9000325 2023.09.24 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 9000323 2023.09.24 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9000321 2023.09.24 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9000322 2023.09.24 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9000319 2023.09.24 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9000320 2023.09.24 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9000318 2023.09.24 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 550 8998403 2023.09.23 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 12140 8998404 2023.09.23 ŁD
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8998402 2023.09.23 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 2 8998405 2023.09.23 ŁD
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8998401 2023.09.23 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 80 8998400 2023.09.23 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8994228 2023.09.22 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8994227 2023.09.22 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8994226 2023.09.22 WP
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8975236 2023.09.17 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 54 8975235 2023.09.17 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8976400 2023.09.17 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8975234 2023.09.17 ŁD
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8972962 2023.09.17 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8972960 2023.09.17 WP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8972965 2023.09.17 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8972961 2023.09.17 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8976409 2023.09.17 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8976411 2023.09.17 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8976405 2023.09.17 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8976408 2023.09.17 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 8976413 2023.09.17 WP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8972966 2023.09.17 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8972964 2023.09.17 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8972959 2023.09.17 WP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 12 8972958 2023.09.17 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8972963 2023.09.17 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8972954 2023.09.17 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 8972957 2023.09.17 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8972955 2023.09.17 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8972956 2023.09.17 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8972953 2023.09.17 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8972952 2023.09.17 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8972951 2023.09.17 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8972950 2023.09.17 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8972948 2023.09.17 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8972949 2023.09.17 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8972947 2023.09.17 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 8972945 2023.09.17 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8972946 2023.09.17 ŁD
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 8940182 2023.09.07 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8940183 2023.09.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8940180 2023.09.07 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8940181 2023.09.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 8935380 2023.09.06 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8935381 2023.09.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 8935379 2023.09.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8935377 2023.09.06 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 8935378 2023.09.06 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8921529 2023.09.02 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8922746 2023.09.02 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8922742 2023.09.02 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8922743 2023.09.02 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8922744 2023.09.02 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8922745 2023.09.02 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8920701 2023.09.02 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8920411 2023.09.02 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8920410 2023.09.02 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8920034 2023.09.02 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 8920033 2023.09.02 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 2 8918727 2023.09.02 ŁD
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 8918517 2023.09.02 ŁD
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8918516 2023.09.02 ŁD
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8918515 2023.09.02 ŁD
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8918474 2023.09.02 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8921531 2023.09.02 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8921532 2023.09.02 ŁD
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8918377 2023.09.02 ŁD
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8899564 2023.08.27 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8899562 2023.08.27 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8899559 2023.08.27 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8899556 2023.08.27 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8899554 2023.08.27 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8899557 2023.08.27 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8899550 2023.08.27 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8899553 2023.08.27 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8899552 2023.08.27 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8899549 2023.08.27 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8899551 2023.08.27 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 8899548 2023.08.27 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8899560 2023.08.27 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8899576 2023.08.27 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8899577 2023.08.27 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8899575 2023.08.27 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8899574 2023.08.27 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8899572 2023.08.27 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8899573 2023.08.27 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8899571 2023.08.27 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8899570 2023.08.27 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8899567 2023.08.27 ŁD
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8899566 2023.08.27 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8899568 2023.08.27 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 8899563 2023.08.27 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8899565 2023.08.27 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8899558 2023.08.27 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8899561 2023.08.27 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8899555 2023.08.27 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8899530 2023.08.27 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8899529 2023.08.27 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8899523 2023.08.27 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8899516 2023.08.27 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8899526 2023.08.27 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8899525 2023.08.27 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8899514 2023.08.27 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8899524 2023.08.27 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8899511 2023.08.27 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8899528 2023.08.27 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8899512 2023.08.27 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8899509 2023.08.27 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8899506 2023.08.27 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8899507 2023.08.27 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8899503 2023.08.27 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8899505 2023.08.27 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8899532 2023.08.26 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8899521 2023.08.26 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8899522 2023.08.26 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8899520 2023.08.26 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8899518 2023.08.26 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8899517 2023.08.26 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8899527 2023.08.26 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8899519 2023.08.26 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8899515 2023.08.26 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8899531 2023.08.26 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8899513 2023.08.26 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8899510 2023.08.26 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8899508 2023.08.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8899504 2023.08.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8899502 2023.08.26 ŁD
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8895769 2023.08.20 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8895770 2023.08.20 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 8 8895767 2023.08.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8895768 2023.08.20 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8853227 2023.08.13 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8853228 2023.08.13 MZ
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8853229 2023.08.13 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8853225 2023.08.13 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8853224 2023.08.13 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 8853223 2023.08.13 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 8853226 2023.08.13 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8853222 2023.08.13 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 8824668 2023.08.04 ŁD
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8824667 2023.08.04 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 8824665 2023.08.04 ŁD
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8824663 2023.08.04 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8824666 2023.08.04 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8824661 2023.08.04 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8824664 2023.08.04 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8824662 2023.08.04 ŁD
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8824660 2023.08.04 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 8824659 2023.08.04 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 180 8824658 2023.08.04 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8824656 2023.08.04 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8824654 2023.08.04 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 38 8824657 2023.08.04 ŁD
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8824655 2023.08.04 ŁD
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8824653 2023.08.04 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8820513 2023.08.02 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8820517 2023.08.02 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8820514 2023.08.02 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8820515 2023.08.02 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8820516 2023.08.02 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8820518 2023.08.02 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8820511 2023.08.02 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 15 8820512 2023.08.02 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8820509 2023.08.02 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8820510 2023.08.02 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8820506 2023.08.02 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8820508 2023.08.02 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8820507 2023.08.02 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8820505 2023.08.02 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8820504 2023.08.02 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8820502 2023.08.02 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8820503 2023.08.02 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8820500 2023.08.02 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8820501 2023.08.02 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8820499 2023.08.02 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8820497 2023.08.02 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8820496 2023.08.02 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8820498 2023.08.02 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 4 8820495 2023.08.02 ŁD
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8689861 2023.06.25 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8689860 2023.06.25 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8631950 2023.06.11 ŁD
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 8631945 2023.06.11 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8631947 2023.06.11 ŁD
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8631946 2023.06.11 ŁD
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8631949 2023.06.11 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8631948 2023.06.10 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8631944 2023.06.10 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8623007 2023.06.10 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8623006 2023.06.10 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8623005 2023.06.10 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8623004 2023.06.10 ŁD
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8623003 2023.06.10 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8623002 2023.06.10 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8623001 2023.06.10 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8623000 2023.06.10 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8622999 2023.06.10 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8622998 2023.06.10 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8622997 2023.06.10 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8622996 2023.06.10 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8622995 2023.06.10 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8622994 2023.06.10 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8622993 2023.06.10 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8622992 2023.06.10 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8622991 2023.06.10 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8622990 2023.06.10 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8622989 2023.06.10 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8622988 2023.06.10 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8622987 2023.06.10 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8622986 2023.06.10 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8622985 2023.06.10 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8622984 2023.06.10 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8622983 2023.06.10 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8622982 2023.06.10 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8622981 2023.06.10 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8622980 2023.06.10 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8622979 2023.06.10 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8622978 2023.06.10 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8622977 2023.06.10 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8622976 2023.06.10 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8622975 2023.06.10 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8622974 2023.06.10 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8622973 2023.06.10 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8622972 2023.06.10 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8622971 2023.06.10 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593345 2023.06.04 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8593343 2023.06.04 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8593344 2023.06.04 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8593342 2023.06.04 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8593341 2023.06.04 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8588797 2023.06.04 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8588798 2023.06.04 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8588782 2023.06.04 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8588781 2023.06.04 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8588784 2023.06.04 ŁD
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8588779 2023.06.04 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8588783 2023.06.04 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8588778 2023.06.04 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8588777 2023.06.04 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 8588774 2023.06.04 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8588776 2023.06.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8588775 2023.06.04 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8588780 2023.06.04 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8588773 2023.06.04 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8588772 2023.06.04 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8588771 2023.06.04 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8588768 2023.06.04 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8588769 2023.06.04 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8588770 2023.06.04 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8588767 2023.06.04 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8588764 2023.06.04 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8588765 2023.06.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8588766 2023.06.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8588763 2023.06.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8588762 2023.06.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8588761 2023.06.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8588760 2023.06.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8588759 2023.06.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8588758 2023.06.04 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8588757 2023.06.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8588756 2023.06.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587221 2023.06.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8587219 2023.06.04 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587220 2023.06.04 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8587223 2023.06.04 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8587222 2023.06.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8587217 2023.06.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8587216 2023.06.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8587224 2023.06.04 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8587214 2023.06.04 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8587215 2023.06.04 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8587218 2023.06.04 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8587212 2023.06.02 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8587213 2023.06.02 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8587211 2023.06.02 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8587210 2023.06.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8551950 2023.05.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8551951 2023.05.28 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8551947 2023.05.28 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8551948 2023.05.28 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8551949 2023.05.28 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8551946 2023.05.28 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8551945 2023.05.28 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8551943 2023.05.28 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 4 8551944 2023.05.27 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8551940 2023.05.27 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8551941 2023.05.27 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8551939 2023.05.27 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8551942 2023.05.27 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8551938 2023.05.27 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8551937 2023.05.27 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8551936 2023.05.27 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8551953 2023.05.27 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8551935 2023.05.27 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8551933 2023.05.27 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8551934 2023.05.27 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8551932 2023.05.27 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8551931 2023.05.27 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8551929 2023.05.27 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8551930 2023.05.27 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8551928 2023.05.27 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8551927 2023.05.27 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8551926 2023.05.27 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8551925 2023.05.27 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8504729 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8504728 2023.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8504727 2023.05.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8504726 2023.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8504725 2023.05.21 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8504722 2023.05.21 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8504723 2023.05.21 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8504724 2023.05.21 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8504777 2023.05.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8504778 2023.05.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8504781 2023.05.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8504779 2023.05.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8504780 2023.05.21 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8504776 2023.05.21 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8504775 2023.05.21 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8504774 2023.05.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8504771 2023.05.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8504773 2023.05.21 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8504770 2023.05.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8504769 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8504772 2023.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8504767 2023.05.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8504768 2023.05.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8504766 2023.05.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8504744 2023.05.21 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8504743 2023.05.21 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8504782 2023.05.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8504740 2023.05.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8504742 2023.05.21 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8504737 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8504741 2023.05.21 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8504739 2023.05.21 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8504736 2023.05.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8504738 2023.05.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8504734 2023.05.21 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8504735 2023.05.21 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8504730 2023.05.21 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8504732 2023.05.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8504733 2023.05.21 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8504731 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8504721 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8504718 2023.05.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8504720 2023.05.21 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8504717 2023.05.21 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 8504715 2023.05.21 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8504713 2023.05.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8504714 2023.05.21 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8504710 2023.05.21 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8504711 2023.05.21 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8504716 2023.05.21 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8504709 2023.05.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8504712 2023.05.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8504719 2023.05.21 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 8504707 2023.05.21 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8504708 2023.05.21 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8504706 2023.05.21 WP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8470046 2023.05.14 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8470047 2023.05.14 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8446261 2023.05.13 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8446278 2023.05.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8446282 2023.05.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8446277 2023.05.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8446272 2023.05.13 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8446280 2023.05.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8446273 2023.05.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8446275 2023.05.13 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8446269 2023.05.13 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8446279 2023.05.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8446268 2023.05.07 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8446265 2023.05.07 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8446264 2023.05.07 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8446266 2023.05.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8446267 2023.05.07 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8446263 2023.05.07 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8446262 2023.05.07 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8446292 2023.05.07 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 8446286 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 8446291 2023.05.07 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8446290 2023.05.07 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8446288 2023.05.07 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8446293 2023.05.07 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8446289 2023.05.07 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8446285 2023.05.07 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8446283 2023.05.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8446284 2023.05.07 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8446287 2023.05.07 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8446274 2023.05.07 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 8446276 2023.05.07 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8446281 2023.05.07 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8446270 2023.05.07 ŁD
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8446271 2023.05.07 ŁD
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 8396003 2023.05.07 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8396004 2023.05.07 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8396005 2023.05.07 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8395825 2023.05.07 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 8395824 2023.05.07 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8395823 2023.05.07 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8395972 2023.05.07 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8395976 2023.05.07 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8395975 2023.05.07 WP
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 8395376 2023.05.07 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8395375 2023.05.07 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8395373 2023.05.07 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8395374 2023.05.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8395978 2023.05.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8395372 2023.05.07 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8395977 2023.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8395371 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8395370 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8395369 2023.05.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8395974 2023.05.07 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8395973 2023.05.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8368344 2023.05.03 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8368345 2023.05.03 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8360363 2023.05.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8360362 2023.05.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8360364 2023.05.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8360360 2023.05.03 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8360361 2023.05.03 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8360356 2023.05.03 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8360358 2023.05.03 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8360357 2023.05.03 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8360359 2023.05.03 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8360355 2023.05.03 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8355175 2023.05.02 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8354639 2023.05.02 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8354640 2023.05.02 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8354631 2023.05.02 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8351749 2023.05.02 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8351748 2023.05.02 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8351664 2023.05.02 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8351663 2023.05.02 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8351662 2023.05.02 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8351665 2023.05.02 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 3 8351661 2023.05.02 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8348696 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8348697 2023.05.01 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8348694 2023.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8348695 2023.05.01 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8344453 2023.05.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8344452 2023.05.01 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8344451 2023.05.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 8344450 2023.05.01 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8344454 2023.05.01 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8344449 2023.05.01 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 8344446 2023.05.01 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8344447 2023.05.01 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8344448 2023.05.01 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8344444 2023.05.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8344445 2023.05.01 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8344443 2023.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8344442 2023.05.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8344441 2023.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8344440 2023.05.01 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8340717 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8340818 2023.05.01 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8340719 2023.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8340718 2023.05.01 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8340819 2023.05.01 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8340716 2023.05.01 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8340715 2023.04.30 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8334216 2023.04.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8334207 2023.04.30 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8334208 2023.04.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8334209 2023.04.30 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8334206 2023.04.30 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8334202 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8334205 2023.04.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8334203 2023.04.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8334201 2023.04.30 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8334199 2023.04.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8334204 2023.04.30 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8334198 2023.04.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8334200 2023.04.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8334210 2023.04.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8334196 2023.04.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8334197 2023.04.30 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 8334194 2023.04.30 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8334195 2023.04.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8315114 2023.04.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8315113 2023.04.28 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8315112 2023.04.28 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8315111 2023.04.28 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 8276852 2023.04.22 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8276849 2023.04.22 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8276851 2023.04.22 ŁD
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8276848 2023.04.22 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8276850 2023.04.22 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8276845 2023.04.22 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8276846 2023.04.22 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 8276843 2023.04.22 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8276842 2023.04.22 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8276841 2023.04.22 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8276839 2023.04.22 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8276838 2023.04.22 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8276847 2023.04.22 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 8276837 2023.04.22 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8276836 2023.04.22 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8276835 2023.04.22 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8276834 2023.04.22 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 8276840 2023.04.22 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8276844 2023.04.21 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 8276832 2023.04.21 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8276831 2023.04.21 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8276833 2023.04.21 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8276830 2023.04.19 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8276826 2023.04.18 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 8276825 2023.04.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8276824 2023.04.18 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8276829 2023.04.18 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8276823 2023.04.18 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8276822 2023.04.18 ŁD
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8276819 2023.04.18 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8276828 2023.04.18 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8276820 2023.04.18 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8276821 2023.04.18 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8276818 2023.04.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8276817 2023.04.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8276816 2023.04.18 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8276815 2023.04.18 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8276814 2023.04.18 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8276827 2023.04.18 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8227597 2023.04.16 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8227593 2023.04.16 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8227596 2023.04.16 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8227595 2023.04.16 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8227594 2023.04.16 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8227612 2023.04.16 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8227613 2023.04.16 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8227611 2023.04.16 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8227609 2023.04.16 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 27 8227607 2023.04.16 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8227610 2023.04.16 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8227608 2023.04.16 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8227606 2023.04.16 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8227605 2023.04.16 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8227604 2023.04.16 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8227603 2023.04.16 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8227601 2023.04.16 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 8227598 2023.04.16 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8227600 2023.04.16 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8227602 2023.04.16 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8227599 2023.04.16 ŁD
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8211410 2023.04.15 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8211412 2023.04.15 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8211408 2023.04.15 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8211406 2023.04.15 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 8211407 2023.04.15 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8211405 2023.04.15 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8211404 2023.04.15 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8211403 2023.04.15 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8211411 2023.04.15 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8211409 2023.04.15 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8211401 2023.04.15 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8211402 2023.04.15 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8188548 2023.04.11 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8188538 2023.04.11 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8188539 2023.04.11 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8188551 2023.04.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8188550 2023.04.11 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8188543 2023.04.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8188547 2023.04.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8188546 2023.04.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8188544 2023.04.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8188542 2023.04.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8188537 2023.04.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8188540 2023.04.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8188541 2023.04.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8188536 2023.04.11 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8188545 2023.04.11 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8188549 2023.04.11 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8188552 2023.04.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8188535 2023.04.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8088504 2023.03.26 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8088505 2023.03.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8088507 2023.03.26 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8088506 2023.03.26 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 8088514 2023.03.26 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8088518 2023.03.26 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8088513 2023.03.26 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8088512 2023.03.26 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8088515 2023.03.26 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8088520 2023.03.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8088511 2023.03.26 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8088516 2023.03.26 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8088522 2023.03.26 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8088523 2023.03.26 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8088521 2023.03.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8088517 2023.03.26 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8088519 2023.03.26 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8088508 2023.03.26 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8088509 2023.03.26 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8088510 2023.03.26 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8080805 2023.03.25 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8080806 2023.03.25 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8080807 2023.03.25 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8080809 2023.03.25 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8080801 2023.03.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8080811 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8080810 2023.03.25 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8080804 2023.03.25 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8080800 2023.03.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8080808 2023.03.25 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8080802 2023.03.25 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8080799 2023.03.25 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8080803 2023.03.25 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8080831 2023.03.25 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8080834 2023.03.25 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8080832 2023.03.25 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8080824 2023.03.25 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8080828 2023.03.25 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8080818 2023.03.25 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8080835 2023.03.25 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8080822 2023.03.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8080842 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8080821 2023.03.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 11 8080815 2023.03.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8080817 2023.03.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8080816 2023.03.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8080825 2023.03.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8080839 2023.03.25 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8080836 2023.03.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8080833 2023.03.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8080837 2023.03.25 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8080829 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8080823 2023.03.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8080843 2023.03.25 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8080838 2023.03.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8080819 2023.03.25 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8080840 2023.03.25 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8080814 2023.03.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 8080826 2023.03.18 WP