DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS. Obserwator: Jarosław Słowikowski

Liczba gatunków: 262

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 3171 76295 117 117 2 29 44 42
2 1922 107415 126 99 0 17 39 43
3 4641 54797 157 134 1 26 57 50
4 4709 59461 193 167 1 39 77 50
5 7074 41344 228 194 2 58 84 50
6 4428 52856 235 161 3 39 69 50
7 3486 71525 244 145 1 31 64 49
8 2525 71672 253 151 4 33 66 48
9 3432 269458 262 137 3 31 55 48
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9024679 2023.09.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9024678 2023.09.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9024676 2023.09.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9024677 2023.09.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9024675 2023.09.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9024674 2023.09.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9024672 2023.09.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9024671 2023.09.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9024673 2023.09.30
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9024669 2023.09.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9024670 2023.09.30
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9024667 2023.09.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9024666 2023.09.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9024665 2023.09.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9024668 2023.09.30
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9024664 2023.09.30
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9024663 2023.09.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9024662 2023.09.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9024661 2023.09.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9024660 2023.09.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9024659 2023.09.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9024658 2023.09.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9024657 2023.09.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9024656 2023.09.30
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9024655 2023.09.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9024654 2023.09.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9024250 2023.09.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9024249 2023.09.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9024248 2023.09.30
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 9024247 2023.09.30
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9024246 2023.09.30
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 9024245 2023.09.30
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9024244 2023.09.30
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9024243 2023.09.30
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9024242 2023.09.30
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9024241 2023.09.30
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9024314 2023.09.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9024313 2023.09.30
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9024312 2023.09.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9024311 2023.09.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9024310 2023.09.30
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9024309 2023.09.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 17 9024308 2023.09.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9024307 2023.09.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9024306 2023.09.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9024305 2023.09.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9024304 2023.09.30
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9024303 2023.09.30
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9024302 2023.09.30
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9024301 2023.09.30
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9024300 2023.09.30
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 9024299 2023.09.30
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 9024239 2023.09.30
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9024238 2023.09.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9024237 2023.09.30
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9024236 2023.09.30
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9024235 2023.09.30
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9024234 2023.09.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9024233 2023.09.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 20 9024232 2023.09.30
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9024231 2023.09.30
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9024230 2023.09.30
pospolity sroka, Pica pica 1 9024229 2023.09.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9024228 2023.09.30
pospolity kruk, Corvus corax 1 9024227 2023.09.30
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9024226 2023.09.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 66 9024225 2023.09.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9024266 2023.09.30
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9024265 2023.09.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 9024264 2023.09.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9024263 2023.09.30
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9024262 2023.09.30
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9024261 2023.09.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9024260 2023.09.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 9024259 2023.09.30
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9024258 2023.09.30
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9024257 2023.09.30
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 9024256 2023.09.30
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9024255 2023.09.30
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 9024254 2023.09.30
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 194 9024253 2023.09.30
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 28 9024252 2023.09.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 29 9024282 2023.09.30
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9024281 2023.09.30
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9024280 2023.09.30
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9024279 2023.09.30
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9024278 2023.09.30
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9024277 2023.09.30
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9024276 2023.09.30
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 9024275 2023.09.30
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9024274 2023.09.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9024273 2023.09.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9024272 2023.09.30
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9024271 2023.09.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9024270 2023.09.30
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9024269 2023.09.30
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9024268 2023.09.30
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9024267 2023.09.30
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9024298 2023.09.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9024297 2023.09.30
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9024296 2023.09.30
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 32 9024295 2023.09.30
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9024294 2023.09.30
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 9024293 2023.09.30
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9024292 2023.09.30
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9024291 2023.09.30
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9024290 2023.09.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9024289 2023.09.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9024288 2023.09.30
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9024287 2023.09.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9024286 2023.09.30
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 9024285 2023.09.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9024284 2023.09.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 9024283 2023.09.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9024208 2023.09.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9024207 2023.09.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9024206 2023.09.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9024205 2023.09.30
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9024204 2023.09.30
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9024203 2023.09.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9024202 2023.09.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9024201 2023.09.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9024200 2023.09.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9024199 2023.09.30
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9024198 2023.09.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9024197 2023.09.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9024196 2023.09.30
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9024195 2023.09.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9024194 2023.09.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9024193 2023.09.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9024221 2023.09.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9024220 2023.09.30
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 9024219 2023.09.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9024218 2023.09.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9024217 2023.09.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9024216 2023.09.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9024215 2023.09.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9024214 2023.09.30
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9024213 2023.09.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9024212 2023.09.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9024211 2023.09.30
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9024210 2023.09.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9024209 2023.09.30
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9024192 2023.09.30
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9024191 2023.09.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9024190 2023.09.30
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 9024189 2023.09.30
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9024188 2023.09.30
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9024187 2023.09.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9024186 2023.09.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9024185 2023.09.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9024184 2023.09.30
pospolity kruk, Corvus corax 1 9024183 2023.09.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9024181 2023.09.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9024179 2023.09.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9024178 2023.09.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9024177 2023.09.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 9024175 2023.09.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9024174 2023.09.30
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9024176 2023.09.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9024173 2023.09.30
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9024171 2023.09.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9024172 2023.09.30
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9024170 2023.09.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9024169 2023.09.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9024168 2023.09.30
pospolity sroka, Pica pica 1 9024167 2023.09.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9024166 2023.09.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9024165 2023.09.30
pospolity sroka, Pica pica 1 9024164 2023.09.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9024163 2023.09.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9024162 2023.09.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9024161 2023.09.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9022543 2023.09.30
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9022542 2023.09.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9022541 2023.09.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9021360 2023.09.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9022544 2023.09.30
pospolity kruk, Corvus corax 1 9022545 2023.09.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9022546 2023.09.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9022547 2023.09.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9022548 2023.09.30
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9022549 2023.09.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9022550 2023.09.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9021009 2023.09.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 9021008 2023.09.29
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9021007 2023.09.29
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9021006 2023.09.29
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9021011 2023.09.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9021005 2023.09.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9021004 2023.09.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9021003 2023.09.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9021001 2023.09.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9021002 2023.09.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9020999 2023.09.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9021000 2023.09.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9020998 2023.09.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9020997 2023.09.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020996 2023.09.29
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9020994 2023.09.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9020995 2023.09.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9020993 2023.09.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9020992 2023.09.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9020991 2023.09.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9020990 2023.09.29
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9020989 2023.09.29
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9020988 2023.09.29
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9020986 2023.09.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9020987 2023.09.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9020985 2023.09.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9020984 2023.09.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9020982 2023.09.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9020981 2023.09.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9020979 2023.09.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020977 2023.09.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9020976 2023.09.29
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9020978 2023.09.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9020975 2023.09.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9020974 2023.09.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9017732 2023.09.28
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9017733 2023.09.28
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9017275 2023.09.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9017274 2023.09.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9017273 2023.09.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9017272 2023.09.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9017271 2023.09.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9017270 2023.09.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9017269 2023.09.28
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9017268 2023.09.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9017267 2023.09.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 18 9017264 2023.09.28
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9017263 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9017262 2023.09.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 41 9017261 2023.09.28
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 9017260 2023.09.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 14 9017259 2023.09.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 19 9017258 2023.09.28
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9017257 2023.09.28
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9017256 2023.09.28
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9017255 2023.09.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9017254 2023.09.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9017253 2023.09.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9017252 2023.09.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9017251 2023.09.28
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 9017250 2023.09.28
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9017292 2023.09.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9017291 2023.09.28
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9017290 2023.09.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 62 9017289 2023.09.28
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9017288 2023.09.28
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9017287 2023.09.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9017286 2023.09.28
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9017285 2023.09.28
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9017284 2023.09.28
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9017283 2023.09.28
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9017282 2023.09.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9017281 2023.09.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9017280 2023.09.28
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 9017279 2023.09.28
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 9017278 2023.09.28
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9017277 2023.09.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9017249 2023.09.28
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9017248 2023.09.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9017247 2023.09.28
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 14 9017246 2023.09.28
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9017245 2023.09.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9017244 2023.09.28
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 9017243 2023.09.28
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9017242 2023.09.28
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 9017240 2023.09.28
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9017241 2023.09.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 9017239 2023.09.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9017238 2023.09.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9017237 2023.09.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 9017236 2023.09.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9017235 2023.09.28
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9017234 2023.09.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9017233 2023.09.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9017232 2023.09.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 9017231 2023.09.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9017230 2023.09.28
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9017229 2023.09.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9017228 2023.09.28
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9017227 2023.09.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9017226 2023.09.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9017225 2023.09.28
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9017224 2023.09.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9017223 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9017218 2023.09.28
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9017220 2023.09.28
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9017219 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9017217 2023.09.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9017731 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9016130 2023.09.28
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9016120 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9015851 2023.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9015850 2023.09.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9015847 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9015849 2023.09.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9015848 2023.09.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9015846 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9015845 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9015844 2023.09.28
pospolity żuraw, Grus grus 2 9015856 2023.09.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9015855 2023.09.28
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9015854 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015853 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015852 2023.09.28
pospolity żuraw, Grus grus 25 9015694 2023.09.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9015693 2023.09.28
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9015692 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015691 2023.09.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9015690 2023.09.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9015689 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9015688 2023.09.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9015687 2023.09.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9015686 2023.09.28
pospolity żuraw, Grus grus 9 9015685 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9015684 2023.09.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9015683 2023.09.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9015872 2023.09.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9015871 2023.09.28
pospolity kruk, Corvus corax 10 9015870 2023.09.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9015869 2023.09.28
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9015868 2023.09.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9015867 2023.09.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9015866 2023.09.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9015865 2023.09.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9015864 2023.09.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9015863 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015862 2023.09.28
pospolity kruk, Corvus corax 1 9015861 2023.09.28
pospolity kruk, Corvus corax 1 9015860 2023.09.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9015859 2023.09.28
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9015858 2023.09.28
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9015857 2023.09.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 9015751 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015750 2023.09.28
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9015749 2023.09.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9015748 2023.09.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9015747 2023.09.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9015746 2023.09.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9015745 2023.09.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9015744 2023.09.28
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9015743 2023.09.28
pospolity żuraw, Grus grus 4 9015742 2023.09.28
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9015741 2023.09.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9015740 2023.09.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9015739 2023.09.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9015738 2023.09.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9015737 2023.09.28
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9015736 2023.09.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9015732 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9015729 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9015725 2023.09.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9015726 2023.09.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9015724 2023.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9015720 2023.09.28
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9015723 2023.09.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9015719 2023.09.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9015717 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9015715 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9015714 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015712 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9015709 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015708 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015705 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9015704 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9015702 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9015700 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9015701 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015699 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015695 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015698 2023.09.28
pospolity kruk, Corvus corax 1 9015696 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015680 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9015678 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9015675 2023.09.28
pospolity kruk, Corvus corax 1 9015679 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9015673 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9015674 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9015672 2023.09.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9015735 2023.09.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9015734 2023.09.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9015733 2023.09.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9015731 2023.09.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9015730 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9015727 2023.09.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9015728 2023.09.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9015721 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9015722 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9015718 2023.09.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9015716 2023.09.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9015713 2023.09.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9015711 2023.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9015710 2023.09.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9015706 2023.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9015707 2023.09.28
pospolity mazurek, Passer montanus 100 9015669 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9015668 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9015667 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9015671 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9015666 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9015665 2023.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9015663 2023.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 9015670 2023.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9015660 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9015661 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9015662 2023.09.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9015664 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9015659 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9015658 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9015656 2023.09.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9015657 2023.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9015655 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 9015653 2023.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9015652 2023.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 9015654 2023.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9015651 2023.09.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9015650 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9015646 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9015649 2023.09.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9015647 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9015644 2023.09.28
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 9015645 2023.09.28
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9015641 2023.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9015642 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9015643 2023.09.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9015640 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9014491 2023.09.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9014489 2023.09.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9014490 2023.09.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9014435 2023.09.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9014169 2023.09.27
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9014168 2023.09.27
pospolity sroka, Pica pica 2 9014165 2023.09.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9014164 2023.09.27
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9014167 2023.09.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9014163 2023.09.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9014162 2023.09.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9014166 2023.09.27
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9014161 2023.09.27
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9014160 2023.09.27
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9014159 2023.09.27
pospolity bogatka, Parus major 1 9014158 2023.09.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9014157 2023.09.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9014156 2023.09.27
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9014154 2023.09.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9014153 2023.09.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9011656 2023.09.27
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9011655 2023.09.27
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9011654 2023.09.27
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9011470 2023.09.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9011464 2023.09.27
pospolity bogatka, Parus major 1 9011468 2023.09.27
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9011465 2023.09.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9011466 2023.09.27
pospolity bogatka, Parus major 1 9011459 2023.09.27
pospolity bogatka, Parus major 1 9011457 2023.09.27
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9011456 2023.09.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9011455 2023.09.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9011454 2023.09.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9011453 2023.09.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9011460 2023.09.27
pospolity kruk, Corvus corax 1 9011461 2023.09.27
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9011462 2023.09.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9011463 2023.09.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9011467 2023.09.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9010160 2023.09.26
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9010158 2023.09.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9010157 2023.09.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9010159 2023.09.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9010161 2023.09.26
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9010155 2023.09.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9010156 2023.09.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9010154 2023.09.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9010153 2023.09.26
pospolity bogatka, Parus major 2 9010152 2023.09.26
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9009577 2023.09.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9009575 2023.09.26
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9009573 2023.09.26
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9009571 2023.09.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9009574 2023.09.26
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9009570 2023.09.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9009572 2023.09.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9009569 2023.09.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9009568 2023.09.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9009567 2023.09.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9009566 2023.09.26
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9009565 2023.09.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9009564 2023.09.26
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9009563 2023.09.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9009578 2023.09.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9009562 2023.09.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9009561 2023.09.26
pospolity sroka, Pica pica 1 9007160 2023.09.25
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9007151 2023.09.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9006790 2023.09.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9007152 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9007150 2023.09.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9006237 2023.09.25
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9006236 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9006235 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 9006234 2023.09.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9006233 2023.09.25
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 9006231 2023.09.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9006230 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9006232 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9006227 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9006226 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9006223 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9006229 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9006228 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9006224 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9006222 2023.09.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9006225 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9006219 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9006220 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9006221 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9006218 2023.09.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9006217 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9006212 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9006216 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 9006215 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9006214 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9006209 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 9006213 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9006211 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9006208 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9006210 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 9006205 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9006204 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9006207 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9006206 2023.09.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9006203 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9006201 2023.09.25
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9006202 2023.09.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9005928 2023.09.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9005923 2023.09.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9005926 2023.09.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9005927 2023.09.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9005924 2023.09.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9005925 2023.09.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9005922 2023.09.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9005921 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9005919 2023.09.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9005920 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9005916 2023.09.25
pospolity kruk, Corvus corax 2 9005915 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005918 2023.09.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9005917 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9005943 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9005944 2023.09.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 9005942 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005941 2023.09.25
pospolity żuraw, Grus grus 1 9005940 2023.09.25
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9005938 2023.09.25
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9005939 2023.09.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9005936 2023.09.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9005935 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005937 2023.09.25
pospolity żuraw, Grus grus 7 9005934 2023.09.25
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9005933 2023.09.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9005932 2023.09.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9005931 2023.09.25
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9005929 2023.09.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9005930 2023.09.25
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9005897 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005892 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9005895 2023.09.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 9005891 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005896 2023.09.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 9005890 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9005883 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005884 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9005886 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9005885 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005880 2023.09.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9005881 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9005879 2023.09.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9005878 2023.09.25
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 32 9005865 2023.09.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9005864 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005859 2023.09.25
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9005862 2023.09.25
pospolity bogatka, Parus major 3 9005863 2023.09.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 9005861 2023.09.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9005855 2023.09.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9005858 2023.09.25
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9005856 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005854 2023.09.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 9005852 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005851 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9005849 2023.09.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9005848 2023.09.25
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9005846 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005844 2023.09.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9005839 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005845 2023.09.25
pospolity kruk, Corvus corax 2 9005840 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 9005843 2023.09.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9005836 2023.09.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9005841 2023.09.25
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9005838 2023.09.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9005837 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9005842 2023.09.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9005835 2023.09.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9005834 2023.09.25
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9005831 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9005833 2023.09.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9005829 2023.09.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9005826 2023.09.25
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9005830 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005821 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9005822 2023.09.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 9005824 2023.09.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9005818 2023.09.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9005819 2023.09.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 9005823 2023.09.25
pospolity kruk, Corvus corax 2 9005825 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9005912 2023.09.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9005911 2023.09.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9005910 2023.09.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9005913 2023.09.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9005908 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9005907 2023.09.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9005906 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005903 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9005905 2023.09.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 9005904 2023.09.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9005902 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9005899 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9005900 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9005901 2023.09.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9005909 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9005898 2023.09.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9005888 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9005887 2023.09.25
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9005889 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9005877 2023.09.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9005876 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005875 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005874 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005873 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9005870 2023.09.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9005869 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9005868 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9005866 2023.09.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9005867 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9005816 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9005817 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9005815 2023.09.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9005814 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9005811 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9005812 2023.09.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9005810 2023.09.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9005809 2023.09.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9005808 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9005807 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9005806 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9005805 2023.09.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9005804 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9005803 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9005802 2023.09.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9006389 2023.09.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9006388 2023.09.25
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9006387 2023.09.25
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9006405 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9006403 2023.09.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9006404 2023.09.25
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9006402 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9006399 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9006401 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9006400 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9006398 2023.09.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9006397 2023.09.25
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9006395 2023.09.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9006394 2023.09.25
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9006393 2023.09.25
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9006391 2023.09.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9006392 2023.09.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9006390 2023.09.25
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9003242 2023.09.24
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9003241 2023.09.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9003240 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9003239 2023.09.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9003238 2023.09.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9003237 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003236 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 9003219 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003218 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003217 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003216 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9003215 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9003214 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003213 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003212 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9003211 2023.09.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9003210 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9003209 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003208 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9003207 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9003206 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003205 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9003204 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003203 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9003202 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9003201 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003200 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9003198 2023.09.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9003199 2023.09.24
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9003197 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003196 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003195 2023.09.24
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9003194 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9003193 2023.09.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9003192 2023.09.24
pospolity kos, Turdus merula 1 9003191 2023.09.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9003190 2023.09.24
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9003189 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 9003258 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003257 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003256 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003255 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003254 2023.09.24
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9003253 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9003252 2023.09.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9003251 2023.09.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9003250 2023.09.24
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 9003249 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9003248 2023.09.24
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9003247 2023.09.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9003246 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9003245 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9003244 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003243 2023.09.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9003140 2023.09.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9003139 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003138 2023.09.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9003137 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9003136 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9003135 2023.09.24
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9003134 2023.09.24
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9003133 2023.09.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9003132 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003131 2023.09.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9003130 2023.09.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9003129 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003128 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9003127 2023.09.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9003126 2023.09.24
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9003125 2023.09.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9003327 2023.09.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9003326 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9003325 2023.09.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9003324 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003323 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9003322 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003321 2023.09.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9003320 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9003319 2023.09.24
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9003318 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9003317 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9003316 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003315 2023.09.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9003314 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9003313 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9003312 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9003156 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003155 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003154 2023.09.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9003153 2023.09.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9003152 2023.09.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9003151 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9003150 2023.09.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9003149 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003148 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003147 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003146 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 9003145 2023.09.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9003144 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9003143 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9003142 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003141 2023.09.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9003235 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9003234 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003233 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9003232 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9003231 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9003230 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9003229 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9003228 2023.09.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9003227 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003226 2023.09.24
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9003225 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9003224 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003223 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9003222 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003221 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9003220 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003188 2023.09.24
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9003187 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003186 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003185 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9003184 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003183 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9003182 2023.09.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9003181 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9003180 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003179 2023.09.24
pospolity sroka, Pica pica 32 9003178 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003177 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003176 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003175 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003174 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9003173 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9003274 2023.09.24
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9003273 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9003272 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003271 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9003270 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003269 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9003268 2023.09.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9003267 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9003266 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003265 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003264 2023.09.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9003263 2023.09.24
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9003262 2023.09.24
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9003261 2023.09.24
pospolity sroka, Pica pica 2 9003260 2023.09.24
pospolity sroka, Pica pica 2 9003259 2023.09.24
pospolity sroka, Pica pica 2 9003172 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003171 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9003170 2023.09.24
pospolity sroka, Pica pica 3 9003169 2023.09.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9003168 2023.09.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9003167 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9003166 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9003165 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003164 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003163 2023.09.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9003162 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9003161 2023.09.24
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9003160 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9003159 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003158 2023.09.24
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9003157 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9001941 2023.09.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9001940 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 9001922 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9001924 2023.09.24
pospolity mazurek, Passer montanus 300 9001921 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9001923 2023.09.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9001920 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9001919 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9001896 2023.09.24
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 9 9001895 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9001894 2023.09.24
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9001893 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9001892 2023.09.24
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 9001891 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9001890 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001889 2023.09.24
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9001888 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001887 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9001886 2023.09.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9001885 2023.09.24
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9001884 2023.09.24
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 150 9001883 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9001912 2023.09.24
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9001911 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 9001910 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9001909 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001908 2023.09.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9001907 2023.09.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9001906 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9001905 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001904 2023.09.24
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9001903 2023.09.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9001902 2023.09.24
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 9001901 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001900 2023.09.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 9001899 2023.09.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9001898 2023.09.24
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9001897 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9001882 2023.09.24
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9001881 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001880 2023.09.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9001879 2023.09.24
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9001878 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001877 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9001875 2023.09.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9001876 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9001874 2023.09.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9001873 2023.09.24
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 600 9001871 2023.09.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9001872 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9001870 2023.09.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9001869 2023.09.24
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9001493 2023.09.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9001492 2023.09.24
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9001491 2023.09.24
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9001490 2023.09.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9001487 2023.09.24
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9001486 2023.09.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9001485 2023.09.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9001484 2023.09.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9001483 2023.09.24
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9001482 2023.09.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9001481 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001480 2023.09.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9001479 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9001477 2023.09.24
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9001476 2023.09.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 27 9001475 2023.09.24
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9001474 2023.09.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9001473 2023.09.24
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9001470 2023.09.24
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 9001469 2023.09.24
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9001468 2023.09.24
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9001467 2023.09.24
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9001466 2023.09.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9001465 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9001464 2023.09.24
pospolity kruk, Corvus corax 3 9001463 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001462 2023.09.24
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9001461 2023.09.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9001460 2023.09.24
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9001459 2023.09.24
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9001458 2023.09.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9001457 2023.09.24
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9001456 2023.09.24
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9001455 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9001422 2023.09.24
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9001421 2023.09.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001420 2023.09.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9001419 2023.09.24
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9001418 2023.09.24
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9001417 2023.09.24
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9001416 2023.09.24
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 9001415 2023.09.24
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9001414 2023.09.24
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9001413 2023.09.24
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9001412 2023.09.24
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9001411 2023.09.24
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9001409 2023.09.24
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9001408 2023.09.24
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9001407 2023.09.24
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 9001405 2023.09.24
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 9001406 2023.09.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9001404 2023.09.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9001403 2023.09.24
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9001402 2023.09.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9001401 2023.09.24
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 9001400 2023.09.24
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9001399 2023.09.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9001398 2023.09.24
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9001397 2023.09.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9001396 2023.09.24
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9001395 2023.09.24
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9001394 2023.09.24
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9001393 2023.09.24
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 9001392 2023.09.24
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9001391 2023.09.24
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 17 9001438 2023.09.24
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9001437 2023.09.24
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 53 9001436 2023.09.24
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 9001435 2023.09.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9001434 2023.09.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9001433 2023.09.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9001432 2023.09.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9001431 2023.09.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9001430 2023.09.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9001429 2023.09.24
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9001428 2023.09.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 9001427 2023.09.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9001426 2023.09.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9001425 2023.09.24
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9001424 2023.09.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9001423 2023.09.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9001454 2023.09.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9001453 2023.09.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9001452 2023.09.24