DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS. Obserwator: Jarosław Słowikowski

Liczba gatunków: 269

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 3175 76299 117 117 2 29 44 42
2 1928 107423 126 99 0 17 39 43
3 4642 54798 157 134 1 26 57 50
4 4709 59461 193 167 1 39 77 50
5 7074 41344 228 194 2 58 84 50
6 4428 52856 235 161 3 39 69 50
7 3485 71519 244 145 1 31 64 49
8 2525 71672 253 151 4 33 66 48
9 3432 269457 262 137 3 31 55 48
10 1972 42081 262 106 1 16 42 47
11 2409 39935 269 121 7 30 40 44
12 1930 67707 269 80 1 14 27 38
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kawka, Coloeus monedula 2000 9309446 2023.12.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3000 9309447 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9308840 2023.12.31
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9308839 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9308838 2023.12.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9308837 2023.12.31
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9308836 2023.12.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9308835 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9308834 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9308833 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9308831 2023.12.31
pospolity sroka, Pica pica 1 9308830 2023.12.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2000 9308829 2023.12.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9308828 2023.12.31
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9308827 2023.12.31
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9308826 2023.12.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9308825 2023.12.31
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9308824 2023.12.31
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9308823 2023.12.31
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9308822 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9308821 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9308820 2023.12.31
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9308819 2023.12.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9308818 2023.12.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9308817 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9308816 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9307792 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9307796 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9307795 2023.12.31
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9307794 2023.12.31
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9307812 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9307811 2023.12.31
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9307810 2023.12.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9307809 2023.12.31
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9307808 2023.12.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9307807 2023.12.31
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9307806 2023.12.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9307805 2023.12.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9307804 2023.12.31
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9307802 2023.12.31
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9307801 2023.12.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9307800 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9307799 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9307798 2023.12.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9307797 2023.12.31
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9307815 2023.12.31
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9307828 2023.12.31
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9307827 2023.12.31
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 9307826 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9307825 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9307824 2023.12.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9307823 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9307822 2023.12.31
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9307821 2023.12.31
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9307820 2023.12.31
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9307818 2023.12.31
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9307816 2023.12.31
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9307771 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9307770 2023.12.31
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9307769 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9307768 2023.12.31
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 9307767 2023.12.31
pospolity kruk, Corvus corax 1 9307766 2023.12.31
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9307765 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9307764 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9307763 2023.12.31
pospolity sroka, Pica pica 1 9307761 2023.12.31
pospolity sroka, Pica pica 1 9307762 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9307759 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9307760 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9307774 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9307773 2023.12.31
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9307772 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9307790 2023.12.31
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9307789 2023.12.31
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9307788 2023.12.31
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9307787 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9307786 2023.12.31
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9307785 2023.12.31
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9307784 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9307783 2023.12.31
pospolity sroka, Pica pica 1 9307782 2023.12.31
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9307781 2023.12.31
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 9307780 2023.12.31
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9307779 2023.12.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9307778 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9307777 2023.12.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9307776 2023.12.31
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9307775 2023.12.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9307758 2023.12.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9307757 2023.12.31
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 9307756 2023.12.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9307755 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9307754 2023.12.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9307752 2023.12.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9307751 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9307740 2023.12.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9307741 2023.12.31
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9307750 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9307748 2023.12.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9307749 2023.12.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9307747 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9307744 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9307743 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9307739 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 2 9307737 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9304674 2023.12.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9304673 2023.12.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9304672 2023.12.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9304706 2023.12.30
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9304705 2023.12.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9304704 2023.12.30
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9304703 2023.12.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9304702 2023.12.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9304701 2023.12.30
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9304680 2023.12.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9304700 2023.12.30
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9304699 2023.12.30
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9304698 2023.12.30
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9304697 2023.12.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9304696 2023.12.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9304695 2023.12.30
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9304694 2023.12.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9304693 2023.12.30
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9304692 2023.12.30
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9304691 2023.12.30
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9304690 2023.12.30
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9304689 2023.12.30
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9304688 2023.12.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9304687 2023.12.30
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9304686 2023.12.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9304685 2023.12.30
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9304684 2023.12.30
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9304683 2023.12.30
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9304682 2023.12.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9304681 2023.12.30
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9304679 2023.12.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9304678 2023.12.30
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9304677 2023.12.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9304676 2023.12.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9304675 2023.12.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9304670 2023.12.30
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 32 9304669 2023.12.30
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 19 9304668 2023.12.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9304667 2023.12.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9304666 2023.12.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9304665 2023.12.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9304664 2023.12.30
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9304663 2023.12.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9304662 2023.12.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9304661 2023.12.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9304660 2023.12.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9304659 2023.12.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9304658 2023.12.30
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9304657 2023.12.30
pospolity sroka, Pica pica 1 9304656 2023.12.30
pospolity sroka, Pica pica 1 9303987 2023.12.30
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9303985 2023.12.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9303986 2023.12.30
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9303981 2023.12.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9303982 2023.12.30
pospolity sroka, Pica pica 1 9303980 2023.12.30
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9303978 2023.12.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9303979 2023.12.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9303977 2023.12.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9303975 2023.12.30
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9303976 2023.12.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9303974 2023.12.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9303633 2023.12.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9303632 2023.12.30
pospolity bogatka, Parus major 3 9303631 2023.12.30
pospolity kawka, Coloeus monedula 1000 9303630 2023.12.30
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3000 9303629 2023.12.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9303628 2023.12.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9303627 2023.12.30
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9302449 2023.12.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9302448 2023.12.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9302446 2023.12.29
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9302450 2023.12.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9302447 2023.12.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 500 9302445 2023.12.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9302443 2023.12.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2000 9302442 2023.12.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9302441 2023.12.29
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9302440 2023.12.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9302019 2023.12.29
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9302016 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9302017 2023.12.29
pospolity sroka, Pica pica 2 9301992 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9301991 2023.12.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 200 9301926 2023.12.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 9301925 2023.12.29
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9301927 2023.12.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9301923 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9301922 2023.12.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 9301924 2023.12.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 9301920 2023.12.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9301921 2023.12.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9301794 2023.12.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9301793 2023.12.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9301792 2023.12.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9301791 2023.12.29
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9301790 2023.12.29
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 9301789 2023.12.29
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9301788 2023.12.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9301787 2023.12.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9301786 2023.12.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9301785 2023.12.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9301784 2023.12.29
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9301783 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9301782 2023.12.29
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9301780 2023.12.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9301779 2023.12.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9301778 2023.12.29
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9301777 2023.12.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9301776 2023.12.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9301775 2023.12.29
pospolity kruk, Corvus corax 1 9301773 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9300983 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9300982 2023.12.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9300984 2023.12.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9300986 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9300985 2023.12.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9299416 2023.12.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9299415 2023.12.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9299413 2023.12.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9299411 2023.12.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9299414 2023.12.28
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9299410 2023.12.28
pospolity sroka, Pica pica 2 9298838 2023.12.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9298836 2023.12.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9298840 2023.12.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9298835 2023.12.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9299258 2023.12.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9298833 2023.12.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9298834 2023.12.28
pospolity kos, Turdus merula 4 9298832 2023.12.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9298831 2023.12.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9297097 2023.12.27
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9297095 2023.12.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9297091 2023.12.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9297090 2023.12.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9297092 2023.12.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9297089 2023.12.27
pospolity bogatka, Parus major 1 9297088 2023.12.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9297087 2023.12.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9297408 2023.12.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9297086 2023.12.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 250 9293595 2023.12.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9293594 2023.12.26
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9293593 2023.12.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9293590 2023.12.26
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9293589 2023.12.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9293588 2023.12.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9293585 2023.12.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9293584 2023.12.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9293583 2023.12.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9293582 2023.12.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9293581 2023.12.26
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9293580 2023.12.26
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9293579 2023.12.26
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9293578 2023.12.26
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9293577 2023.12.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9293576 2023.12.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9293575 2023.12.26
pospolity bogatka, Parus major 2 9293574 2023.12.26
pospolity bogatka, Parus major 10 9293573 2023.12.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9293572 2023.12.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9293571 2023.12.26
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9293611 2023.12.26
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9293610 2023.12.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9293609 2023.12.26
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9293608 2023.12.26
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9293607 2023.12.26
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9293606 2023.12.26
pospolity bogatka, Parus major 10 9293605 2023.12.26
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9293604 2023.12.26
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9293603 2023.12.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9293601 2023.12.26
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9293600 2023.12.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9293599 2023.12.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9293598 2023.12.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9293597 2023.12.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 500 9293596 2023.12.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 9293570 2023.12.26
pospolity sroka, Pica pica 2 9293569 2023.12.26
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9293568 2023.12.26
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 9293566 2023.12.26
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 9293565 2023.12.26
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9293564 2023.12.26
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9293563 2023.12.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9293562 2023.12.26
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9293561 2023.12.26
pospolity bogatka, Parus major 2 9293560 2023.12.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9293559 2023.12.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9293558 2023.12.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9293557 2023.12.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9293556 2023.12.26
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9293555 2023.12.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9292717 2023.12.26
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9292716 2023.12.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9292714 2023.12.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9292713 2023.12.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9292711 2023.12.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9292712 2023.12.26
pospolity sroka, Pica pica 1 9292710 2023.12.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9292709 2023.12.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9290816 2023.12.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9290815 2023.12.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9290814 2023.12.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9290813 2023.12.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9290812 2023.12.25
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9290811 2023.12.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9290810 2023.12.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9290809 2023.12.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9290808 2023.12.25
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9290807 2023.12.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9290806 2023.12.25
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9290805 2023.12.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9290804 2023.12.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9290803 2023.12.25
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9290802 2023.12.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9290801 2023.12.25
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9290800 2023.12.25
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9290798 2023.12.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9290797 2023.12.25
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9290796 2023.12.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9290792 2023.12.25
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9290789 2023.12.25
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9290788 2023.12.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9290787 2023.12.25
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9290786 2023.12.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9290785 2023.12.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9290784 2023.12.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9290783 2023.12.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9290782 2023.12.25
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9290781 2023.12.25
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9290779 2023.12.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9290778 2023.12.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9290776 2023.12.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9290775 2023.12.25
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9290774 2023.12.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9290582 2023.12.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9290560 2023.12.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9290559 2023.12.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9290563 2023.12.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9290562 2023.12.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9290558 2023.12.25
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9290557 2023.12.25
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9290556 2023.12.25
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 34 9291486 2023.12.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9289973 2023.12.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9289972 2023.12.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9289986 2023.12.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9289985 2023.12.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9289984 2023.12.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9289982 2023.12.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9289983 2023.12.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9289981 2023.12.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9289980 2023.12.24
pospolity sroka, Pica pica 2 9289979 2023.12.24
pospolity sroka, Pica pica 2 9289978 2023.12.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 9289977 2023.12.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9289976 2023.12.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9289975 2023.12.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9289974 2023.12.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9289989 2023.12.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9289988 2023.12.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9289987 2023.12.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9289971 2023.12.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9289970 2023.12.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9289969 2023.12.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9289968 2023.12.24
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9289967 2023.12.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9289964 2023.12.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9289963 2023.12.24
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9289962 2023.12.24
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9289961 2023.12.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9289960 2023.12.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9289959 2023.12.24
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9289958 2023.12.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9289957 2023.12.24
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9289956 2023.12.24
pospolity kos, Turdus merula 1 9289955 2023.12.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9289954 2023.12.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9289953 2023.12.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 9289952 2023.12.24
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9289951 2023.12.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9289950 2023.12.24
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9289949 2023.12.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9289948 2023.12.24
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 9289947 2023.12.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9289946 2023.12.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9289945 2023.12.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9289943 2023.12.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9289942 2023.12.24
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 9289939 2023.12.24
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9289938 2023.12.24
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9289937 2023.12.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9289936 2023.12.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9289935 2023.12.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9289934 2023.12.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9289933 2023.12.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9289932 2023.12.24
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 400 9289931 2023.12.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9289929 2023.12.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9289928 2023.12.24
pospolity bogatka, Parus major 3 9289927 2023.12.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9289926 2023.12.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9289925 2023.12.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9290561 2023.12.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9290554 2023.12.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9290553 2023.12.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9290555 2023.12.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9287400 2023.12.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9287399 2023.12.23
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9287398 2023.12.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9287397 2023.12.23
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9287396 2023.12.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9287395 2023.12.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9287394 2023.12.23
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9287393 2023.12.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9287392 2023.12.23
pospolity kos, Turdus merula 1 9287391 2023.12.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9287389 2023.12.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9287388 2023.12.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9287387 2023.12.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9287386 2023.12.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9287385 2023.12.23
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9287384 2023.12.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9287383 2023.12.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9287382 2023.12.23
pospolity kos, Turdus merula 1 9287381 2023.12.23
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9287380 2023.12.23
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9285391 2023.12.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9285390 2023.12.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9285389 2023.12.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9285387 2023.12.22
pospolity sroka, Pica pica 1 9285386 2023.12.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9285385 2023.12.22
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9285384 2023.12.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9285383 2023.12.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9285382 2023.12.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9285381 2023.12.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9285380 2023.12.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9285379 2023.12.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9285407 2023.12.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9285406 2023.12.22
pospolity kos, Turdus merula 1 9285405 2023.12.22
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9285404 2023.12.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9285378 2023.12.22
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9285403 2023.12.22
pospolity sroka, Pica pica 1 9285401 2023.12.22
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9285400 2023.12.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9285399 2023.12.22
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9285398 2023.12.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9285396 2023.12.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9285395 2023.12.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9285394 2023.12.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9285393 2023.12.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9285392 2023.12.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9285372 2023.12.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9285371 2023.12.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9285369 2023.12.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9285377 2023.12.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9285376 2023.12.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9285375 2023.12.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9285374 2023.12.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9285373 2023.12.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9285367 2023.12.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9285368 2023.12.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9285366 2023.12.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9285365 2023.12.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9285364 2023.12.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9284452 2023.12.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9284451 2023.12.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9283670 2023.12.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9283686 2023.12.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9283685 2023.12.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9283684 2023.12.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9283683 2023.12.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9283682 2023.12.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9283681 2023.12.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9283680 2023.12.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9283679 2023.12.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9283678 2023.12.21
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9283677 2023.12.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9283676 2023.12.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9283675 2023.12.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9283674 2023.12.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9283673 2023.12.21
pospolity kos, Turdus merula 1 9283672 2023.12.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9283671 2023.12.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9283669 2023.12.21
pospolity kruk, Corvus corax 2 9283668 2023.12.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9283667 2023.12.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9283666 2023.12.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9283665 2023.12.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9283664 2023.12.21
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9283663 2023.12.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9283662 2023.12.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9283661 2023.12.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9283660 2023.12.21
pospolity kos, Turdus merula 1 9283659 2023.12.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9283658 2023.12.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9283657 2023.12.21
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9283656 2023.12.21
pospolity sroka, Pica pica 1 9283655 2023.12.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9283654 2023.12.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9283653 2023.12.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9283652 2023.12.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9283651 2023.12.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9283649 2023.12.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9283650 2023.12.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283645 2023.12.21
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9283648 2023.12.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9283646 2023.12.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9283647 2023.12.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9283644 2023.12.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9283643 2023.12.21
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9283640 2023.12.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9283639 2023.12.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283638 2023.12.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9282965 2023.12.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9282964 2023.12.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9282966 2023.12.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9282161 2023.12.20
pospolity kos, Turdus merula 3 9282160 2023.12.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 9282159 2023.12.20
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 11 9282158 2023.12.20
pospolity sroka, Pica pica 1 9282157 2023.12.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9282155 2023.12.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9282154 2023.12.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9282153 2023.12.20
pospolity kruk, Corvus corax 2 9282152 2023.12.20
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9282151 2023.12.20
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9282150 2023.12.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9282148 2023.12.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9282147 2023.12.20
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9282146 2023.12.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9282145 2023.12.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9282144 2023.12.20
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9282143 2023.12.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9282141 2023.12.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9282140 2023.12.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9282139 2023.12.20
pospolity kos, Turdus merula 1 9282138 2023.12.20
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9282137 2023.12.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9282136 2023.12.20
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9282135 2023.12.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9282134 2023.12.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9282133 2023.12.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9282132 2023.12.20
pospolity bogatka, Parus major 1 9282131 2023.12.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9281565 2023.12.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9280813 2023.12.19
pospolity kos, Turdus merula 1 9280812 2023.12.19
pospolity kos, Turdus merula 1 9280811 2023.12.19
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9280810 2023.12.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9280809 2023.12.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9280808 2023.12.19
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9280807 2023.12.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9280805 2023.12.19
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9280804 2023.12.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9280803 2023.12.19
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9280802 2023.12.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9280801 2023.12.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9280800 2023.12.19
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 8 9280783 2023.12.19
pospolity bogatka, Parus major 2 9280781 2023.12.19
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9280780 2023.12.19
pospolity sroka, Pica pica 2 9280779 2023.12.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9280778 2023.12.19
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9280777 2023.12.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9280776 2023.12.19
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9280775 2023.12.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9280774 2023.12.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9280773 2023.12.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9280772 2023.12.19
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9280771 2023.12.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9280770 2023.12.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9280768 2023.12.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9280769 2023.12.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9280799 2023.12.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9280798 2023.12.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9280797 2023.12.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9280796 2023.12.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9280795 2023.12.19
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 9280794 2023.12.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9280792 2023.12.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9280791 2023.12.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9280790 2023.12.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9280789 2023.12.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9280788 2023.12.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9280787 2023.12.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9280786 2023.12.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9280785 2023.12.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9280784 2023.12.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9278253 2023.12.18
pospolity kos, Turdus merula 1 9278252 2023.12.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9278245 2023.12.18
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9278244 2023.12.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9278243 2023.12.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9278242 2023.12.18
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9278241 2023.12.18
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9278240 2023.12.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9278239 2023.12.18
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9278236 2023.12.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9278237 2023.12.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9278238 2023.12.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9278234 2023.12.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9278233 2023.12.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9278248 2023.12.18
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 26 9278247 2023.12.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9278246 2023.12.18
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9278232 2023.12.18
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9278231 2023.12.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9278230 2023.12.18
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 14 9278229 2023.12.18
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9278228 2023.12.18
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9278227 2023.12.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9278226 2023.12.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9278225 2023.12.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9278224 2023.12.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9278223 2023.12.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9278222 2023.12.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9278220 2023.12.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9278217 2023.12.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9278219 2023.12.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9278218 2023.12.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9277760 2023.12.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9277759 2023.12.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9277757 2023.12.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9277758 2023.12.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9277756 2023.12.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9277754 2023.12.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9277755 2023.12.18
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9275887 2023.12.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1000 9275886 2023.12.17
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9275885 2023.12.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9275884 2023.12.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9275883 2023.12.17
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9275881 2023.12.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9275880 2023.12.17
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9275879 2023.12.17
pospolity bogatka, Parus major 5 9275878 2023.12.17
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9275877 2023.12.17
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9275876 2023.12.17
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9275875 2023.12.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9275874 2023.12.17
pospolity bogatka, Parus major 1 9275873 2023.12.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9275872 2023.12.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9275903 2023.12.17
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9275902 2023.12.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9275901 2023.12.17
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9275900 2023.12.17
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9275899 2023.12.17
pospolity sroka, Pica pica 21 9275898 2023.12.17
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9275897 2023.12.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9275896 2023.12.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9275895 2023.12.17
pospolity kos, Turdus merula 1 9275894 2023.12.17
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9275893 2023.12.17
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9275892 2023.12.17
pospolity sroka, Pica pica 4 9275891 2023.12.17
pospolity kos, Turdus merula 1 9275890 2023.12.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9275889 2023.12.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9275888 2023.12.17
pospolity bogatka, Parus major 1 9275870 2023.12.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9275869 2023.12.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9275871 2023.12.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9275868 2023.12.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9275867 2023.12.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9275866 2023.12.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9275865 2023.12.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9275864 2023.12.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9275862 2023.12.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9275863 2023.12.17
pospolity sroka, Pica pica 1 9275861 2023.12.17
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9275860 2023.12.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9275859 2023.12.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9275858 2023.12.17
pospolity bogatka, Parus major 1 9275857 2023.12.17
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9271874 2023.12.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2500 9271858 2023.12.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 2500 9271857 2023.12.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9271794 2023.12.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9271793 2023.12.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9271792 2023.12.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9271791 2023.12.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9271790 2023.12.16
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9271785 2023.12.16
pospolity sroka, Pica pica 5 9271810 2023.12.16
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9271809 2023.12.16
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9271808 2023.12.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9271807 2023.12.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9271805 2023.12.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9271803 2023.12.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9271801 2023.12.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 9271800 2023.12.16
pospolity bogatka, Parus major 1 9271799 2023.12.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9271798 2023.12.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 9271797 2023.12.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 9271796 2023.12.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9271795 2023.12.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9271781 2023.12.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9271780 2023.12.16
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9271779 2023.12.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9271778 2023.12.16
pospolity kruk, Corvus corax 1 9271777 2023.12.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9271776 2023.12.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9271775 2023.12.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9271774 2023.12.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9271773 2023.12.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9271772 2023.12.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9271771 2023.12.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9271770 2023.12.16
pospolity bogatka, Parus major 1 9271769 2023.12.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9271768 2023.12.16
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9271766 2023.12.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9271765 2023.12.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9271764 2023.12.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9271767 2023.12.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9271763 2023.12.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9271762 2023.12.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9271761 2023.12.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9271760 2023.12.16
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9271759 2023.12.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9271758 2023.12.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9271755 2023.12.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9271757 2023.12.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9271754 2023.12.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9271753 2023.12.16
pospolity bogatka, Parus major 5 9271752 2023.12.16
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9269279 2023.12.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9269178 2023.12.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9269177 2023.12.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9269176 2023.12.15
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9269175 2023.12.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9269174 2023.12.15
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 9269173 2023.12.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9269172 2023.12.15
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9269171 2023.12.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9269170 2023.12.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 9269169 2023.12.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9269168 2023.12.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9269166 2023.12.15
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9269165 2023.12.15
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9269164 2023.12.15
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9269163 2023.12.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9269162 2023.12.15
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9269161 2023.12.15
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9269160 2023.12.15
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9269159 2023.12.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9269157 2023.12.15
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9269156 2023.12.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9269155 2023.12.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9269154 2023.12.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9269153 2023.12.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9269151 2023.12.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9269152 2023.12.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9269150 2023.12.15
pospolity sroka, Pica pica 1 9269149 2023.12.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9269148 2023.12.15
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9269147 2023.12.15
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9269146 2023.12.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9269145 2023.12.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9269144 2023.12.15
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9269143 2023.12.15
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9269142 2023.12.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9269141 2023.12.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9269140 2023.12.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9269139 2023.12.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9269138 2023.12.15
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9269137 2023.12.15
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9269136 2023.12.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9269135 2023.12.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9269134 2023.12.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9269133 2023.12.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9269132 2023.12.15
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 9269131 2023.12.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9269130 2023.12.15
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9269129 2023.12.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9269128 2023.12.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9269127 2023.12.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9269125 2023.12.15
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9269124 2023.12.15
pospolity sroka, Pica pica 1 9269123 2023.12.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9269122 2023.12.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9269121 2023.12.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9269120 2023.12.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9269119 2023.12.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9268183 2023.12.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9268181 2023.12.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9268182 2023.12.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9268180 2023.12.15
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 9269471 2023.12.15
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9267347 2023.12.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9267346 2023.12.14
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9267345 2023.12.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9267769 2023.12.14
pospolity sroka, Pica pica 2 9267344 2023.12.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9267343 2023.12.14
pospolity sroka, Pica pica 1 9267342 2023.12.14
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9267341 2023.12.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9267340 2023.12.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9267339 2023.12.14
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9267338 2023.12.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 9267337 2023.12.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9267336 2023.12.14
pospolity kos, Turdus merula 2 9267335 2023.12.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9267334 2023.12.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9267332 2023.12.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9267331 2023.12.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9267330 2023.12.14
pospolity bogatka, Parus major 2 9267329 2023.12.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9267328 2023.12.14
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9267327 2023.12.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9267360 2023.12.14
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9267359 2023.12.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9267317 2023.12.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9267363 2023.12.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9267362 2023.12.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9267361 2023.12.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9267323 2023.12.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9267358 2023.12.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9267357 2023.12.14
pospolity bogatka, Parus major 2 9267356 2023.12.14
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9267355 2023.12.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9267354 2023.12.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9267353 2023.12.14
pospolity sroka, Pica pica 1 9267352 2023.12.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9267351 2023.12.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9267350 2023.12.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9267349 2023.12.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9267348 2023.12.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9267326 2023.12.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 9267325 2023.12.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9267324 2023.12.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9267322 2023.12.14
pospolity bogatka, Parus major 2 9267321 2023.12.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9267320 2023.12.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9267319 2023.12.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9267318 2023.12.14
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9267316 2023.12.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9267315 2023.12.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9267314 2023.12.14
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9267313 2023.12.14
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9267310 2023.12.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9267309 2023.12.14
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9267308 2023.12.14
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9267307 2023.12.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9267306 2023.12.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9267305 2023.12.14
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9267303 2023.12.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9267302 2023.12.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9267301 2023.12.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9267300 2023.12.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9267299 2023.12.14
pospolity bogatka, Parus major 2 9267298 2023.12.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9267297 2023.12.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9267296 2023.12.14
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9267770 2023.12.14
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9267767 2023.12.14
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9267766 2023.12.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9267768 2023.12.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9267764 2023.12.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9267765 2023.12.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9267763 2023.12.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9267762 2023.12.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9265257 2023.12.13
pospolity kos, Turdus merula 1 9265256 2023.12.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9265255 2023.12.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9265254 2023.12.13
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9265253 2023.12.13
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9265252 2023.12.13
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9265251 2023.12.13
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 9265273 2023.12.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 2000 9265272 2023.12.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9265271 2023.12.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9265270 2023.12.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9265269 2023.12.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9265268 2023.12.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9265267 2023.12.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9265265 2023.12.13
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9265264 2023.12.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9265263 2023.12.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9265261 2023.12.13
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9265262 2023.12.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9265260 2023.12.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9265259 2023.12.13
pospolity kos, Turdus merula 1 9265258 2023.12.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9265250 2023.12.13
pospolity sroka, Pica pica 2 9265249 2023.12.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9265247 2023.12.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9265246 2023.12.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9265245 2023.12.13
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9265244 2023.12.13
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9265243 2023.12.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9265241 2023.12.13
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9265240 2023.12.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9265238 2023.12.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9265237 2023.12.13
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9265236 2023.12.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9265235 2023.12.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9265234 2023.12.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9265233 2023.12.13
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 9265232 2023.12.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9265231 2023.12.13
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9265230 2023.12.13
pospolity sroka, Pica pica 1 9265228 2023.12.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9265227 2023.12.13
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9265226 2023.12.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9265225 2023.12.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9265223 2023.12.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9265222 2023.12.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9265224 2023.12.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9265221 2023.12.13
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9267651 2023.12.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9265220 2023.12.12
pospolity kruk, Corvus corax 2 9264062 2023.12.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9264052 2023.12.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9264050 2023.12.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9264051 2023.12.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 1000 9264049 2023.12.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3000 9264048 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9264060 2023.12.12
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9264058 2023.12.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9264057 2023.12.12
pospolity kruk, Corvus corax 1 9264055 2023.12.12
pospolity bogatka, Parus major 1 9264054 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9264053 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9264047 2023.12.12
pospolity bogatka, Parus major 2 9264046 2023.12.12
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9264045 2023.12.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9264044 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9264043 2023.12.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9264042 2023.12.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 200 9264041 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9264040 2023.12.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 400 9264039 2023.12.12
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9264038 2023.12.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9264037 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9264036 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 9 9264035 2023.12.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9264034 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9264033 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 9264032 2023.12.12
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 250 9264015 2023.12.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9264014 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9264013 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9264012 2023.12.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9264011 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9264010 2023.12.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9264009 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9264008 2023.12.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9264007 2023.12.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 9264006 2023.12.12
pospolity bogatka, Parus major 1 9264005 2023.12.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9264004 2023.12.12
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 300 9264003 2023.12.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9264002 2023.12.12
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9264001 2023.12.12
pospolity mazurek, Passer montanus 400 9264000 2023.12.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9264031 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9264029 2023.12.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9264028 2023.12.12
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9264027 2023.12.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9264026 2023.12.12
pospolity mazurek, Passer montanus 600 9264024 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9264023 2023.12.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9264022 2023.12.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9264021 2023.12.12
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9264020 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9264019 2023.12.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9264018 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9263999 2023.12.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9263998 2023.12.12
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9263997 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9263996 2023.12.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9263995 2023.12.12
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9263994 2023.12.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9263993 2023.12.12
pospolity mazurek, Passer montanus 100 9263992 2023.12.12
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 250 9263991 2023.12.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9263990 2023.12.12
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9263989 2023.12.12
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9263986 2023.12.12
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9263988 2023.12.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9263987 2023.12.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9263985 2023.12.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9263984 2023.12.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9263547 2023.12.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9263545 2023.12.12
pospolity sroka, Pica pica 1 9263546 2023.12.12
pospolity bogatka, Parus major 1 9263563 2023.12.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9263562 2023.12.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9263561 2023.12.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9263560 2023.12.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9263559 2023.12.12
pospolity sroka, Pica pica 1 9263557 2023.12.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9263556 2023.12.12