DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS. Obserwator: Jarosław Słowikowski

Liczba gatunków: 228

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 3171 76295 117 117 2 29 44 42
2 1922 107415 126 99 0 17 39 43
3 4640 54796 156 133 1 25 57 50
4 4708 59451 192 167 1 39 77 50
5 7073 41343 227 194 2 58 84 50
6 814 10542 228 104 0 17 41 46
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8593981 2023.06.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593980 2023.06.04
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8593979 2023.06.04
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8593978 2023.06.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593977 2023.06.04
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8593976 2023.06.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8593975 2023.06.04
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8593974 2023.06.04
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8593973 2023.06.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8593972 2023.06.04
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8593971 2023.06.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8593970 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8593969 2023.06.04
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8593833 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8593832 2023.06.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8593831 2023.06.04
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8593830 2023.06.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8593829 2023.06.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8593828 2023.06.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8593967 2023.06.04
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8593966 2023.06.04
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8593965 2023.06.04
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8593964 2023.06.04
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8593963 2023.06.04
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8593962 2023.06.04
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8593961 2023.06.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8593960 2023.06.04
pospolity kos, Turdus merula 1 8593959 2023.06.04
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8593958 2023.06.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8593957 2023.06.04
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8593968 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8593956 2023.06.04
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8593955 2023.06.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8593954 2023.06.04
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8593953 2023.06.04
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8593813 2023.06.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8593811 2023.06.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8593810 2023.06.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8593809 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8593807 2023.06.04
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8593806 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8593808 2023.06.04
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8593804 2023.06.04
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8593817 2023.06.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8593816 2023.06.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8593815 2023.06.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8593793 2023.06.04
pospolity łyska, Fulica atra 5 8593805 2023.06.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593803 2023.06.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593802 2023.06.04
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8593801 2023.06.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8593791 2023.06.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8593800 2023.06.04
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8593790 2023.06.04
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8593792 2023.06.04
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593788 2023.06.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8593789 2023.06.04
pospolity bogatka, Parus major 1 8593787 2023.06.04
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8593786 2023.06.04
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8593785 2023.06.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8593784 2023.06.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593783 2023.06.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8593782 2023.06.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8593781 2023.06.04
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8593780 2023.06.04
pospolity kos, Turdus merula 3 8593779 2023.06.04
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8593778 2023.06.04
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 8593777 2023.06.04
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8593776 2023.06.04
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593775 2023.06.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8593774 2023.06.04
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8593773 2023.06.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593772 2023.06.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8593771 2023.06.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8593770 2023.06.04
pospolity łyska, Fulica atra 1 8593769 2023.06.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8593763 2023.06.04
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8593762 2023.06.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8593761 2023.06.04
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8593760 2023.06.04
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8593759 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8593758 2023.06.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8593757 2023.06.04
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8593756 2023.06.04
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8593755 2023.06.04
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 8593754 2023.06.04
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8593753 2023.06.04
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8593752 2023.06.04
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8593768 2023.06.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8593767 2023.06.04
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8593766 2023.06.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8593765 2023.06.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593734 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 8593733 2023.06.04
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8593732 2023.06.04
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 8593731 2023.06.04
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8593730 2023.06.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8593729 2023.06.04
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8593728 2023.06.04
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8593727 2023.06.04
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593726 2023.06.04
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8593725 2023.06.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8593724 2023.06.04
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8593723 2023.06.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8593722 2023.06.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 8593721 2023.06.04
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8593719 2023.06.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8593750 2023.06.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8593749 2023.06.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593748 2023.06.04
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8593747 2023.06.04
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8593746 2023.06.04
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8593745 2023.06.04
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8593744 2023.06.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593743 2023.06.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593742 2023.06.04
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8593741 2023.06.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8593740 2023.06.04
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8593739 2023.06.04
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8593738 2023.06.04
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8593737 2023.06.04
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8593736 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8593718 2023.06.04
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8593717 2023.06.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8593716 2023.06.04
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8593714 2023.06.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8593713 2023.06.04
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8593712 2023.06.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8593711 2023.06.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8593710 2023.06.04
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8593709 2023.06.04
pospolity kos, Turdus merula 1 8593708 2023.06.04
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8593707 2023.06.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8593706 2023.06.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593705 2023.06.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8593704 2023.06.04
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8593703 2023.06.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8593715 2023.06.04
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8586012 2023.06.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8586011 2023.06.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8586010 2023.06.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8586009 2023.06.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8586008 2023.06.03
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8586007 2023.06.03
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8586006 2023.06.03
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8586028 2023.06.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8586027 2023.06.03
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8586026 2023.06.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8586025 2023.06.03
pospolity kruk, Corvus corax 1 8586024 2023.06.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8586023 2023.06.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8586022 2023.06.03
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8586021 2023.06.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8586020 2023.06.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8586019 2023.06.03
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8586018 2023.06.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8586017 2023.06.03
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8586016 2023.06.03
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8586015 2023.06.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8586014 2023.06.03
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8586013 2023.06.03
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8583701 2023.06.03
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8583700 2023.06.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8583699 2023.06.03
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8583695 2023.06.03
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8583694 2023.06.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8583693 2023.06.03
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8583692 2023.06.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8583691 2023.06.03
pospolity kos, Turdus merula 1 8583690 2023.06.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8583689 2023.06.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8583688 2023.06.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8583687 2023.06.03
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8583686 2023.06.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8583685 2023.06.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8583684 2023.06.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8583683 2023.06.03
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8583682 2023.06.03
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8583680 2023.06.03
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8583679 2023.06.03
pospolity bogatka, Parus major 1 8583678 2023.06.03
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8583677 2023.06.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8583676 2023.06.03
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8583675 2023.06.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8583674 2023.06.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8583673 2023.06.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8583672 2023.06.03
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8583671 2023.06.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 8583670 2023.06.03
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8583669 2023.06.03
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8583668 2023.06.03
pospolity kos, Turdus merula 1 8583667 2023.06.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8583666 2023.06.03
pospolity sroka, Pica pica 1 8583665 2023.06.03
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8583113 2023.06.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8583112 2023.06.03
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8583111 2023.06.03
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8582529 2023.06.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8582530 2023.06.03
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8582531 2023.06.03
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8582532 2023.06.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8582533 2023.06.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8582534 2023.06.03
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8582535 2023.06.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8582536 2023.06.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8582537 2023.06.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8582538 2023.06.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8582539 2023.06.03
pospolity sroka, Pica pica 1 8582540 2023.06.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8582541 2023.06.03
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8582542 2023.06.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8582543 2023.06.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8582544 2023.06.03
pospolity bogatka, Parus major 1 8582545 2023.06.03
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8582546 2023.06.03
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8582547 2023.06.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8582548 2023.06.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 8582549 2023.06.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8582550 2023.06.03
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8582551 2023.06.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 8582552 2023.06.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8582553 2023.06.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8582554 2023.06.03
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8582555 2023.06.03
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8582556 2023.06.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8582557 2023.06.03
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8582558 2023.06.03
pospolity kos, Turdus merula 5 8582559 2023.06.03
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8582560 2023.06.03
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8582561 2023.06.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8582562 2023.06.03
pospolity kruk, Corvus corax 3 8582563 2023.06.03
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8582564 2023.06.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8582565 2023.06.03
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 8582566 2023.06.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8582567 2023.06.03
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8582568 2023.06.03
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8582569 2023.06.03
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8582570 2023.06.03
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 8582571 2023.06.03
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 8583275 2023.06.03
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8583681 2023.06.03
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8583696 2023.06.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8580215 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8580216 2023.06.02
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8580050 2023.06.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8580049 2023.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8580048 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8580047 2023.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8580046 2023.06.02
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8580045 2023.06.02
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8580044 2023.06.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8580043 2023.06.02
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8580042 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8580041 2023.06.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8580040 2023.06.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8580039 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8580038 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8580037 2023.06.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8580036 2023.06.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8580035 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8580034 2023.06.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8580033 2023.06.02
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8580032 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8580031 2023.06.02
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8580030 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8580029 2023.06.02
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8580028 2023.06.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8580027 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8580026 2023.06.02
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8580025 2023.06.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8580024 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8580023 2023.06.02
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8580022 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8580021 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8580020 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8580019 2023.06.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8580018 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8580017 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8580016 2023.06.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8580015 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8580014 2023.06.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8580013 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8579997 2023.06.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8579996 2023.06.02
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8579995 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 3 8579994 2023.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8579993 2023.06.02
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8579992 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8579991 2023.06.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 8579990 2023.06.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8579989 2023.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8579988 2023.06.02
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8579987 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8579986 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8579984 2023.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8579982 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8579983 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8579985 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8580051 2023.06.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8580012 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8580011 2023.06.02
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8580010 2023.06.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8580009 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8580008 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8580006 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8580007 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8580005 2023.06.02
pospolity sroka, Pica pica 1 8580004 2023.06.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8580003 2023.06.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8580001 2023.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8580002 2023.06.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8579999 2023.06.02
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8580000 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8579998 2023.06.02
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8579981 2023.06.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8579980 2023.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8579978 2023.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8579976 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8579979 2023.06.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8579977 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8579974 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8579971 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8579975 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8579973 2023.06.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8579970 2023.06.02
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8579972 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8579968 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8579969 2023.06.02
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8579966 2023.06.02
pospolity sroka, Pica pica 1 8579967 2023.06.02
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8577520 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8577519 2023.06.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8577517 2023.06.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8577518 2023.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8577516 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8577447 2023.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8577446 2023.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8577445 2023.06.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8577444 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8577443 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8577442 2023.06.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8577441 2023.06.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8577440 2023.06.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8577463 2023.06.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8577462 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8577461 2023.06.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8577460 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8577459 2023.06.02
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8577458 2023.06.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8577457 2023.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8577456 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8577455 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8577454 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8577453 2023.06.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8577452 2023.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8577451 2023.06.02
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8577450 2023.06.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8577449 2023.06.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8577448 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8577439 2023.06.02
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8577438 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8577437 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8577436 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8577435 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8577434 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8577433 2023.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8577432 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8577431 2023.06.02
pospolity kruk, Corvus corax 1 8577430 2023.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 8577429 2023.06.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8577428 2023.06.02
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8577427 2023.06.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8577426 2023.06.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 8577425 2023.06.02
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8577424 2023.06.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8577423 2023.06.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 8577422 2023.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8577421 2023.06.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8577420 2023.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8577419 2023.06.02
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8577418 2023.06.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8577417 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8577416 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8577415 2023.06.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8577414 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8577413 2023.06.02
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8577412 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8577411 2023.06.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8577410 2023.06.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8577409 2023.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8577408 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8577407 2023.06.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8577406 2023.06.02
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8577405 2023.06.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8577403 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8577402 2023.06.02
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8577401 2023.06.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8577400 2023.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8577399 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8577398 2023.06.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8577397 2023.06.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8577396 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8577395 2023.06.02
pospolity kruk, Corvus corax 1 8577394 2023.06.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8577393 2023.06.02
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8577392 2023.06.02
pospolity sroka, Pica pica 1 8577391 2023.06.02
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8577390 2023.06.02
pospolity łyska, Fulica atra 6 8577389 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8577388 2023.06.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8577387 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8577386 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8577385 2023.06.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8577384 2023.06.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8577383 2023.06.02
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8577382 2023.06.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8577381 2023.06.02
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8577380 2023.06.02
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8577379 2023.06.02
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8577378 2023.06.02
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8577377 2023.06.02
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8577376 2023.06.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8577374 2023.06.02
pospolity łyska, Fulica atra 2 8577373 2023.06.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8577372 2023.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8577371 2023.06.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 8577370 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5000 8577369 2023.06.02
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8577368 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8577367 2023.06.02
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8577366 2023.06.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8577365 2023.06.02
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8577364 2023.06.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8577363 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8577362 2023.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8577361 2023.06.02
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8577375 2023.06.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8576624 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8576621 2023.06.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8576622 2023.06.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8576623 2023.06.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8576620 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8576594 2023.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8576593 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8576592 2023.06.02
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8576591 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8576590 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8576589 2023.06.02
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8576588 2023.06.02
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8576587 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8576586 2023.06.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8576585 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8576584 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8576583 2023.06.02
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8576582 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8576581 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576580 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 2 8576579 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8576578 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8576577 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8576575 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8576574 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8576573 2023.06.02
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8576572 2023.06.02
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8576571 2023.06.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576570 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8576569 2023.06.02
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8576568 2023.06.02
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 8576567 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8576566 2023.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8576565 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8576564 2023.06.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576563 2023.06.02
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8576562 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8576561 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8576558 2023.06.02
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8576557 2023.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8576556 2023.06.02
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8576555 2023.06.02
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8576554 2023.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8576553 2023.06.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8576552 2023.06.02
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8576551 2023.06.02
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8576550 2023.06.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8576549 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8576548 2023.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8576547 2023.06.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8576546 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8576545 2023.06.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8576544 2023.06.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8576559 2023.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8576223 2023.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8576225 2023.06.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 8576222 2023.06.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8576224 2023.06.02
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8576197 2023.06.02
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8576196 2023.06.02
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8576195 2023.06.02
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8576194 2023.06.02
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8576193 2023.06.02
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8576192 2023.06.02
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8576191 2023.06.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 8576190 2023.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8576189 2023.06.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 8576188 2023.06.02
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8576187 2023.06.02
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8576185 2023.06.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8576184 2023.06.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8576186 2023.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8576183 2023.06.02
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8576182 2023.06.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8576256 2023.06.02
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8576253 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8576252 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8576254 2023.06.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576255 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576251 2023.06.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8576250 2023.06.02
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8576249 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8576248 2023.06.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8576246 2023.06.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8576245 2023.06.02
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8576244 2023.06.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8576243 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8576242 2023.06.02
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8576241 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8576239 2023.06.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8576234 2023.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8576257 2023.06.02
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8576237 2023.06.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8576238 2023.06.02
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8576232 2023.06.02
rzadki kania czarna, Milvus migrans 12 8576240 2023.06.02
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8576230 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8576233 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8576235 2023.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8576236 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8576228 2023.06.02
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8576231 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8576229 2023.06.02
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8576227 2023.06.02
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8576226 2023.06.02
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8576180 2023.06.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8576181 2023.06.02
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8576179 2023.06.02
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8576177 2023.06.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 8576178 2023.06.02
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8576176 2023.06.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8576174 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 8576173 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576172 2023.06.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8576175 2023.06.02
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8576171 2023.06.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8576169 2023.06.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8576170 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576168 2023.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8576167 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8576166 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8576210 2023.06.02
pospolity sroka, Pica pica 1 8576212 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8576211 2023.06.02
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8576213 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8576203 2023.06.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8576209 2023.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8576201 2023.06.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8576202 2023.06.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8578217 2023.06.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8578218 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8578219 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8578220 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8578222 2023.06.02
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8578223 2023.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8578224 2023.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578225 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8578226 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8578227 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8578228 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8578229 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8578230 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8578231 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8578232 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8578233 2023.06.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8578234 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8578235 2023.06.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 8578236 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8578237 2023.06.02
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8578238 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8578239 2023.06.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 8578240 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8578241 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 3 8578242 2023.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8578243 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8578244 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8578245 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8578246 2023.06.02
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8578247 2023.06.02
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8578248 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8578249 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8578250 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8578251 2023.06.02
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8578252 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8578253 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8578254 2023.06.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8578255 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8578256 2023.06.02
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8578257 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8578258 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8578259 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8578260 2023.06.02
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8578261 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8578262 2023.06.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8578263 2023.06.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8578265 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8578266 2023.06.02
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8578267 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8578268 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8578269 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8578270 2023.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8578271 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8578272 2023.06.02
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8578273 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8578274 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8578275 2023.06.02
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 8578276 2023.06.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8578277 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8578278 2023.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8578279 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8578280 2023.06.02
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8578281 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8578282 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8578283 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8578284 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8578285 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8578286 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8578287 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8578288 2023.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578289 2023.06.02
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8578290 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8578291 2023.06.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8578292 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8578293 2023.06.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8578294 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8578295 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8578296 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8578297 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8578298 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8578299 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8578300 2023.06.02
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8578301 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8578302 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8578303 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8578304 2023.06.02
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8578305 2023.06.02
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8578306 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8578307 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8578308 2023.06.02
pospolity kruk, Corvus corax 1 8578309 2023.06.02
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8578310 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8578311 2023.06.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8578312 2023.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578313 2023.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 23 8578314 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8578315 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8578316 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8578317 2023.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8578318 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8578319 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8578320 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8578321 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8578322 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 7 8578323 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8578324 2023.06.02
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8578325 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8578326 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8578327 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8578328 2023.06.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8578329 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8578330 2023.06.02
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8578331 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8578332 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8578333 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8578334 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8578335 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8578336 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8578337 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8578338 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8578339 2023.06.02
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8578340 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8578341 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8578342 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 2 8578343 2023.06.02
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8578344 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8578345 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8578346 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8578347 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8578348 2023.06.02
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8578349 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8578350 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8578351 2023.06.02
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8578352 2023.06.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8578353 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8578354 2023.06.02
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8578355 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8578356 2023.06.02
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8578357 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8578358 2023.06.02
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8578359 2023.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8578360 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8578361 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8578362 2023.06.02
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8578363 2023.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8578364 2023.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8578365 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8578366 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8578367 2023.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8578368 2023.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8578369 2023.06.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8578370 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8578371 2023.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8578372 2023.06.02
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8578374 2023.06.02
pospolity kruk, Corvus corax 1 8578375 2023.06.02
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8578376 2023.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8578377 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8578378 2023.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8578379 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8578380 2023.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8578381 2023.06.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8576200 2023.06.01
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8576208 2023.06.01
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8576199 2023.06.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8576198 2023.06.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8576204 2023.06.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8576205 2023.06.01
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8573944 2023.06.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8573943 2023.06.01
pospolity kos, Turdus merula 1 8573917 2023.06.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8573916 2023.06.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8573918 2023.06.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573793 2023.06.01
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8573792 2023.06.01
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8573794 2023.06.01
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8573758 2023.06.01
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8573759 2023.06.01
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8573757 2023.06.01
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8573749 2023.06.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573748 2023.06.01
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8573750 2023.06.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8573756 2023.06.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8573747 2023.06.01
pospolity żuraw, Grus grus 2 8573754 2023.06.01
pospolity sroka, Pica pica 2 8573755 2023.06.01
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8573727 2023.06.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8573752 2023.06.01
pospolity bogatka, Parus major 1 8573753 2023.06.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8573726 2023.06.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8573725 2023.06.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8573724 2023.06.01
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8573721 2023.06.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8573722 2023.06.01
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8573720 2023.06.01
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8573723 2023.06.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8573745 2023.06.01
pospolity kos, Turdus merula 1 8573751 2023.06.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8573746 2023.06.01
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8573744 2023.06.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8573773 2023.06.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8573772 2023.06.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8573775 2023.06.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8573769 2023.06.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8573771 2023.06.01
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8573770 2023.06.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573768 2023.06.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573765 2023.06.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573767 2023.06.01
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8573766 2023.06.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8573764 2023.06.01
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8573774 2023.06.01
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8573763 2023.06.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573762 2023.06.01
pospolity kruk, Corvus corax 5 8573761 2023.06.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8573760 2023.06.01
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8573790 2023.06.01
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8573791 2023.06.01
pospolity kos, Turdus merula 1 8573784 2023.06.01
pospolity bogatka, Parus major 1 8573789 2023.06.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8573786 2023.06.01
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8573787 2023.06.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8573785 2023.06.01
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8573788 2023.06.01
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8573782 2023.06.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8573781 2023.06.01
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8573783 2023.06.01
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8573780 2023.06.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573779 2023.06.01
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8573777 2023.06.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8573776 2023.06.01
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8573743 2023.06.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8573742 2023.06.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8573741 2023.06.01
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8573740 2023.06.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8573738 2023.06.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8573739 2023.06.01
pospolity kos, Turdus merula 1 8573737 2023.06.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8573736 2023.06.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8573734 2023.06.01
pospolity bogatka, Parus major 1 8573735 2023.06.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8573731 2023.06.01
pospolity sroka, Pica pica 2 8573732 2023.06.01
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8573730 2023.06.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8573733 2023.06.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8573729 2023.06.01
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8573728 2023.06.01
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 8569850 2023.05.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8569750 2023.05.31
pospolity kos, Turdus merula 1 8569749 2023.05.31
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8569841 2023.05.31
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8569840 2023.05.31
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8569846 2023.05.31
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8569837 2023.05.31
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8569836 2023.05.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8569833 2023.05.31
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8569832 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8569845 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8569844 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 8569843 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8569842 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8569830 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8569829 2023.05.31
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8569828 2023.05.31
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8569827 2023.05.31
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8569826 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8569825 2023.05.31
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8569824 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8569823 2023.05.31
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8569822 2023.05.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8569821 2023.05.31
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8569820 2023.05.31
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8569819 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8569818 2023.05.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8569817 2023.05.31
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8569816 2023.05.31
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8569815 2023.05.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8569782 2023.05.31
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8569781 2023.05.31
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8569780 2023.05.31
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8569779 2023.05.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8569777 2023.05.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8569776 2023.05.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8569775 2023.05.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8569774 2023.05.31
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8569773 2023.05.31
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8569772 2023.05.31
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8569771 2023.05.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8569770 2023.05.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8569769 2023.05.31
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8569768 2023.05.31
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8569813 2023.05.31
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8569812 2023.05.31
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8569811 2023.05.31
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8569810 2023.05.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8569809 2023.05.31
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8569808 2023.05.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8569807 2023.05.31
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8569806 2023.05.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8569805 2023.05.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8569804 2023.05.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8569803 2023.05.31
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8569802 2023.05.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8569801 2023.05.31
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8569800 2023.05.31
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8569799 2023.05.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8569748 2023.05.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8569747 2023.05.31
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8569746 2023.05.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569745 2023.05.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8569744 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8569743 2023.05.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8569742 2023.05.31
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8569741 2023.05.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8569740 2023.05.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8569739 2023.05.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 8569738 2023.05.31
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8569737 2023.05.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8569736 2023.05.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8569735 2023.05.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8569734 2023.05.31
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8569733 2023.05.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8569766 2023.05.31
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8569765 2023.05.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8569764 2023.05.31
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8569763 2023.05.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8569762 2023.05.31
pospolity kos, Turdus merula 1 8569761 2023.05.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569760 2023.05.31
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8569759 2023.05.31
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8569758 2023.05.31
pospolity łyska, Fulica atra 1 8569757 2023.05.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8569756 2023.05.31
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8569755 2023.05.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8569754 2023.05.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8569753 2023.05.31
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8569752 2023.05.31
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8569751 2023.05.31
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8569798 2023.05.31
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8569797 2023.05.31
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8569796 2023.05.31
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8569795 2023.05.31
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8569794 2023.05.31
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8569793 2023.05.31
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8569792 2023.05.31
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8569791 2023.05.31
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8569790 2023.05.31
pospolity kos, Turdus merula 1 8569789 2023.05.31
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8569788 2023.05.31
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 8569787 2023.05.31
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8569786 2023.05.31
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8569785 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8569784 2023.05.31
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8569783 2023.05.31
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8569732 2023.05.31
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8569731 2023.05.31
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8569730 2023.05.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8569729 2023.05.31
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8569728 2023.05.31
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8569727 2023.05.31
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8569726 2023.05.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8569725 2023.05.31
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8569724 2023.05.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8569723 2023.05.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8569722 2023.05.31
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8569721 2023.05.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8569720 2023.05.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8569719 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8569718 2023.05.31
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8569716 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8569715 2023.05.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8569714 2023.05.31
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8569713 2023.05.31
pospolity kruk, Corvus corax 3 8569703 2023.05.31
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8569702 2023.05.31
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8569701 2023.05.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8569712 2023.05.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8569711 2023.05.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8569710 2023.05.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8569709 2023.05.31
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8569708 2023.05.31
pospolity bogatka, Parus major 1 8569707 2023.05.31
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8569706 2023.05.31
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8569705 2023.05.31
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8569704 2023.05.31
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8569700 2023.05.31
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8569699 2023.05.31
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8569698 2023.05.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8569697 2023.05.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8569696 2023.05.31
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8569695