DRUŻYNA

Drużyna: Babcia Magda. Obserwator: Magdalena Traciłowska

Liczba gatunków: 195

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 630 7322 88 88 0 11 37 40
2 662 18697 98 81 1 11 33 36
3 827 8824 126 105 0 13 45 47
4 569 3775 156 117 1 12 56 48
5 328 910 191 112 1 20 49 42
6 175 627 195 83 0 12 38 33
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 8581521 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8581522 2023.06.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8581524 2023.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8581523 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8581525 2023.06.02 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8581520 2023.06.02 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8581533 2023.06.02 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8581529 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8581489 2023.06.02 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8581535 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8581532 2023.06.02 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8581530 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8581526 2023.06.02 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8581531 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8581536 2023.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8581487 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8581528 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8581534 2023.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8581488 2023.06.02 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8581537 2023.06.02 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8581527 2023.06.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8581496 2023.06.02 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8581490 2023.06.02 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8581540 2023.06.02 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8581547 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8581548 2023.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8581504 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8581497 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8581494 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8581501 2023.06.02 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8581502 2023.06.02 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8581498 2023.06.02 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8581499 2023.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8581491 2023.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8581505 2023.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8581492 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8581493 2023.06.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8581506 2023.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8581500 2023.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8581507 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8581503 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8581508 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8581546 2023.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8581544 2023.06.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8581545 2023.06.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8581542 2023.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8581543 2023.06.02 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8581538 2023.06.02 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8581539 2023.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8581541 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8581509 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8581519 2023.06.02 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8581518 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8581549 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 37 8581495 2023.06.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8581590 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8581588 2023.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8581592 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8581589 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8581587 2023.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8581591 2023.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8581397 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8581396 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8581599 2023.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8581602 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8581595 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8581600 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8581601 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8581597 2023.06.02 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8581596 2023.06.02 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8581598 2023.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8581608 2023.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8581609 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8581607 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8581606 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8581605 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8581604 2023.06.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8581603 2023.06.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8581456 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8581436 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8581437 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 10 8581439 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8581422 2023.06.02 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8581438 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8581471 2023.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8581429 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8581420 2023.06.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8581427 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8581428 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8581434 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8581433 2023.06.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8581435 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8581413 2023.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8581431 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8581426 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8581424 2023.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8581398 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8581423 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8581425 2023.06.02 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8581432 2023.06.02 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8581418 2023.06.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8581419 2023.06.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8581399 2023.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8581626 2023.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8581625 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8581622 2023.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8581623 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8581624 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8581615 2023.06.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8581613 2023.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8581610 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8581612 2023.06.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8581621 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8581617 2023.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8581619 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8581614 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8581620 2023.06.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8581611 2023.06.02 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8581616 2023.06.02 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8581618 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8581566 2023.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8581567 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8581570 2023.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8581569 2023.06.02 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8581568 2023.06.02 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8581561 2023.06.02 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8581562 2023.06.02 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8581554 2023.06.02 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8581553 2023.06.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8581550 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8581555 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8581551 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8581557 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8581552 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8581556 2023.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8581565 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8581563 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8581575 2023.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8581572 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8581573 2023.06.02 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8581560 2023.06.02 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8581574 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8581571 2023.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8581564 2023.06.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8581558 2023.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8581583 2023.06.02 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8581584 2023.06.02 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8581582 2023.06.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8581581 2023.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8581580 2023.06.02 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8581559 2023.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8581577 2023.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8581576 2023.06.02 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8581578 2023.06.02 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8581579 2023.06.02 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8581586 2023.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8581649 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 50 8581648 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8581647 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8581479 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8581473 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 40 8581478 2023.06.02 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8581477 2023.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8581472 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8581476 2023.06.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 8581475 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8581482 2023.06.02 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8581485 2023.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8581484 2023.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8581486 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8581481 2023.06.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8581480 2023.06.02 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8581483 2023.06.02 LB
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8581593 2023.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8581594 2023.06.02 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8559119 2023.05.29 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8546698 2023.05.27 LB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8546699 2023.05.27 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8546753 2023.05.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8546751 2023.05.27 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 8546754 2023.05.27 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8546623 2023.05.27 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8546622 2023.05.27 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 8546621 2023.05.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8546726 2023.05.27 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8546727 2023.05.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8546592 2023.05.27 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8546577 2023.05.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8546578 2023.05.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8546581 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8546586 2023.05.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8546584 2023.05.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8546593 2023.05.27 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8546580 2023.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8546594 2023.05.27 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8546576 2023.05.27 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8546588 2023.05.27 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8546585 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8546575 2023.05.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8546579 2023.05.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8546574 2023.05.27 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8546589 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8546590 2023.05.27 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8546591 2023.05.27 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 29 8546587 2023.05.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8546610 2023.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8546620 2023.05.27 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8546611 2023.05.27 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8546619 2023.05.27 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8546608 2023.05.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8546609 2023.05.27 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8546606 2023.05.27 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8546618 2023.05.27 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8546596 2023.05.27 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8546614 2023.05.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8546615 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8546603 2023.05.27 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8546612 2023.05.27 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8546613 2023.05.27 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8546607 2023.05.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8546616 2023.05.27 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8546605 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8546597 2023.05.27 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8546599 2023.05.27 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8546598 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8546604 2023.05.27 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8546617 2023.05.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8546595 2023.05.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8546709 2023.05.27 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8546712 2023.05.27 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8546718 2023.05.27 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8546703 2023.05.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8546704 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8546701 2023.05.27 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8546711 2023.05.27 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8546715 2023.05.27 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8546707 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8546706 2023.05.27 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8546717 2023.05.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8546714 2023.05.27 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8546705 2023.05.27 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8546708 2023.05.27 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8546700 2023.05.27 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8546713 2023.05.27 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8546702 2023.05.27 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8546710 2023.05.27 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8546721 2023.05.27 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8546725 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8546720 2023.05.27 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8546724 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8546719 2023.05.27 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8546723 2023.05.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8546722 2023.05.27 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8546674 2023.05.27 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8546663 2023.05.27 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8546672 2023.05.27 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8546628 2023.05.27 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8546630 2023.05.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8546626 2023.05.27 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8546668 2023.05.27 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8546662 2023.05.27 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8546664 2023.05.27 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8546661 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8546669 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8546670 2023.05.27 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8546691 2023.05.27 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8546629 2023.05.27 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8546671 2023.05.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 8546667 2023.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8546687 2023.05.27 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8546686 2023.05.27 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8546688 2023.05.27 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8546624 2023.05.27 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8546627 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8546625 2023.05.27 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8546631 2023.05.27 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8546689 2023.05.27 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8546684 2023.05.27 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8546690 2023.05.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8546685 2023.05.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8546666 2023.05.27 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8546673 2023.05.27 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8546665 2023.05.27 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8546693 2023.05.27 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8546696 2023.05.27 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8546692 2023.05.27 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8546678 2023.05.27 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8546697 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8546675 2023.05.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8546676 2023.05.27 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8546677 2023.05.27 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8546635 2023.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8546660 2023.05.27 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8546634 2023.05.27 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8546682 2023.05.27 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8546681 2023.05.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8546636 2023.05.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8546680 2023.05.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8546633 2023.05.27 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8546656 2023.05.27 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8546658 2023.05.27 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8546679 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8546632 2023.05.27 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8546683 2023.05.27 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8546657 2023.05.27 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 8546659 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8535517 2023.05.26 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8535518 2023.05.26 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8535519 2023.05.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8535520 2023.05.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8535521 2023.05.26 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8535522 2023.05.26 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8535523 2023.05.26 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8535524 2023.05.26 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8535525 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535526 2023.05.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8535527 2023.05.26 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8535528 2023.05.26 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8535529 2023.05.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8535530 2023.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8535531 2023.05.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8535532 2023.05.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8535533 2023.05.26 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8535534 2023.05.26 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8535535 2023.05.26 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8535537 2023.05.26 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8535538 2023.05.26 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8535540 2023.05.26 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8535541 2023.05.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 8535597 2023.05.26 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8535598 2023.05.26 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 8535599 2023.05.26 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 23 8535600 2023.05.26 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8535601 2023.05.26 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8535602 2023.05.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8535603 2023.05.26 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8535604 2023.05.26 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8535605 2023.05.26 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8535606 2023.05.26 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8535607 2023.05.26 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8535608 2023.05.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8535609 2023.05.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8535610 2023.05.26 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8535611 2023.05.26 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8535612 2023.05.26 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8535613 2023.05.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8535614 2023.05.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8535615 2023.05.26 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8535616 2023.05.26 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8535617 2023.05.26 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8535618 2023.05.26 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8535619 2023.05.26 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8535620 2023.05.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8535621 2023.05.26 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8535622 2023.05.26 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8535623 2023.05.26 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8535624 2023.05.26 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8535625 2023.05.26 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535626 2023.05.26 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8535627 2023.05.26 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8535628 2023.05.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8535629 2023.05.26 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8535630 2023.05.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8535631 2023.05.26 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8535632 2023.05.26 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8535633 2023.05.26 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8535634 2023.05.26 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8530948 2023.05.25 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8530949 2023.05.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8530950 2023.05.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8530951 2023.05.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8530952 2023.05.25 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8530953 2023.05.25 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8530954 2023.05.25 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8530955 2023.05.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8530956 2023.05.25 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8530957 2023.05.25 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8530958 2023.05.25 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8530959 2023.05.25 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8530960 2023.05.25 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8530961 2023.05.25 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8530962 2023.05.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8530963 2023.05.25 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8530968 2023.05.25 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8498392 2023.05.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8498401 2023.05.20 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8498397 2023.05.20 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8498393 2023.05.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8498395 2023.05.20 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8498385 2023.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498400 2023.05.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8498399 2023.05.20 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8498387 2023.05.20 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8498396 2023.05.20 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8498388 2023.05.20 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 8498394 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8498382 2023.05.20 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8498389 2023.05.20 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8498391 2023.05.20 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8498380 2023.05.20 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8498402 2023.05.20 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 8498398 2023.05.20 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8498390 2023.05.20 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8498419 2023.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498406 2023.05.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8498412 2023.05.20 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8498403 2023.05.20 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498407 2023.05.20 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8498408 2023.05.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8498404 2023.05.20 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8498411 2023.05.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498421 2023.05.20 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8498416 2023.05.20 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8498409 2023.05.20 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8498405 2023.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8498414 2023.05.20 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498338 2023.05.20 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8498260 2023.05.20 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8498372 2023.05.20 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8498373 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8498246 2023.05.20 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8498361 2023.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8498365 2023.05.20 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8498370 2023.05.20 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8498245 2023.05.20 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8498257 2023.05.20 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8498343 2023.05.20 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 8498325 2023.05.20 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8498367 2023.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498336 2023.05.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8498327 2023.05.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8498362 2023.05.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8498348 2023.05.20 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8498335 2023.05.20 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8498332 2023.05.20 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8498258 2023.05.20 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8498330 2023.05.20 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8498341 2023.05.20 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8498243 2023.05.20 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8498259 2023.05.20 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8498560 2023.05.20 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8498558 2023.05.20 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8498549 2023.05.20 LB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8498547 2023.05.20 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8498550 2023.05.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498557 2023.05.20 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8498539 2023.05.20 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8498551 2023.05.20 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498500 2023.05.20 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8498538 2023.05.20 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8498548 2023.05.20 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8498537 2023.05.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8498554 2023.05.20 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8498498 2023.05.20 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8498553 2023.05.20 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8498540 2023.05.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8498534 2023.05.20 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8498552 2023.05.20 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8498559 2023.05.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8498563 2023.05.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498564 2023.05.20 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8498562 2023.05.20 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8498561 2023.05.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8498447 2023.05.20 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8498452 2023.05.20 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8498443 2023.05.20 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8498454 2023.05.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8498476 2023.05.20 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8498477 2023.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8498481 2023.05.20 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8498479 2023.05.20 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8498485 2023.05.20 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 8498487 2023.05.20 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8498445 2023.05.20 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8498449 2023.05.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8498450 2023.05.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498489 2023.05.20 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8498484 2023.05.20 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8498492 2023.05.20 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8498375 2023.05.20 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8498377 2023.05.20 LB
bardzo rzadki żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola 1 8498315 2023.05.20 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 7 8498571 2023.05.20 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8474604 2023.05.16 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8474605 2023.05.16 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8469641 2023.05.15 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8442677 2023.05.13 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8442739 2023.05.13 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8442740 2023.05.13 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8442741 2023.05.13 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8430481 2023.05.12 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8432553 2023.05.12 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8424259 2023.05.11 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8426059 2023.05.11 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8426060 2023.05.11 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8426061 2023.05.11 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8422842 2023.05.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8412580 2023.05.09 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8417383 2023.05.09 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8410209 2023.05.08 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8410216 2023.05.08 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8410221 2023.05.08 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8361842 2023.05.03 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8315928 2023.04.28 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8315939 2023.04.28 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8273259 2023.04.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8273346 2023.04.22 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8273421 2023.04.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8273422 2023.04.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8273335 2023.04.22 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8273419 2023.04.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8273397 2023.04.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8273366 2023.04.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8273424 2023.04.22 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8273425 2023.04.22 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8273624 2023.04.22 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8273751 2023.04.22 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8273645 2023.04.22 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8273623 2023.04.22 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8273322 2023.04.22 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8273427 2023.04.22 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8273323 2023.04.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8273426 2023.04.22 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8273432 2023.04.22 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8273431 2023.04.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8273329 2023.04.22 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8273332 2023.04.22 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8273430 2023.04.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8273331 2023.04.22 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 8273333 2023.04.22 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8273643 2023.04.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8273644 2023.04.22 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8273639 2023.04.22 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8273312 2023.04.22 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8273327 2023.04.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8273314 2023.04.22 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8273434 2023.04.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8273310 2023.04.22 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8273785 2023.04.22 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8273749 2023.04.22 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8273750 2023.04.22 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8273657 2023.04.22 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8273573 2023.04.22 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8273569 2023.04.22 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8273656 2023.04.22 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8273747 2023.04.22 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8273743 2023.04.22 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8273725 2023.04.22 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8273727 2023.04.22 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8273724 2023.04.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8273616 2023.04.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8273744 2023.04.22 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8273572 2023.04.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8273586 2023.04.22 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8273742 2023.04.22 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8273652 2023.04.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8273507 2023.04.22 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8273653 2023.04.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 8273486 2023.04.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8273726 2023.04.22 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8273746 2023.04.22 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8273728 2023.04.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8273648 2023.04.22 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8273731 2023.04.22 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8273649 2023.04.22 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8273618 2023.04.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8273651 2023.04.22 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8273637 2023.04.22 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8273647 2023.04.22 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8273732 2023.04.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8273481 2023.04.22 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8273739 2023.04.22 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8273485 2023.04.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8273484 2023.04.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8273738 2023.04.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8273482 2023.04.22 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8273719 2023.04.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8273479 2023.04.22 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8273733 2023.04.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8273477 2023.04.22 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8273723 2023.04.22 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8273735 2023.04.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8273720 2023.04.22 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8273736 2023.04.22 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8273741 2023.04.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8273729 2023.04.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8273821 2023.04.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8273795 2023.04.22 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8273836 2023.04.22 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8273857 2023.04.22 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8273835 2023.04.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8273831 2023.04.22 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8273833 2023.04.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8273846 2023.04.22 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8273842 2023.04.22 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8273841 2023.04.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8273843 2023.04.22 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8273847 2023.04.22 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8273848 2023.04.22 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8273850 2023.04.22 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8273849 2023.04.22 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8273844 2023.04.22 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8273860 2023.04.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8273859 2023.04.22 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8273862 2023.04.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8273864 2023.04.22 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8273861 2023.04.22 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8273865 2023.04.22 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8273871 2023.04.22 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8273867 2023.04.22 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8273869 2023.04.22 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 8273837 2023.04.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8273855 2023.04.22 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8273856 2023.04.22 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8273852 2023.04.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8273851 2023.04.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8273838 2023.04.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8273853 2023.04.22 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8273854 2023.04.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8273874 2023.04.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8273872 2023.04.22 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8273877 2023.04.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8273845 2023.04.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8273875 2023.04.22 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8273283 2023.04.22 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8273264 2023.04.22 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8273263 2023.04.22 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8273392 2023.04.22 LB
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 8273255 2023.04.22 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8273261 2023.04.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 8273281 2023.04.22 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8273296 2023.04.22 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8273396 2023.04.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8273267 2023.04.22 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8273266 2023.04.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8273276 2023.04.22 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8273290 2023.04.22 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8273298 2023.04.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8273273 2023.04.22 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8273395 2023.04.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8273262 2023.04.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8273286 2023.04.22 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8273274 2023.04.22 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8273301 2023.04.22 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8273303 2023.04.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8273258 2023.04.22 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8273293 2023.04.22 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8273288 2023.04.22 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8273393 2023.04.22 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8254983 2023.04.20 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8254985 2023.04.20 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8254986 2023.04.20 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8254987 2023.04.20 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8254988 2023.04.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8254989 2023.04.20 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8254990 2023.04.20 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8249333 2023.04.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8249334 2023.04.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8249335 2023.04.19 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8249336 2023.04.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 8249337 2023.04.19 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8249338 2023.04.19 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8249339 2023.04.19 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8249340 2023.04.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8249341 2023.04.19 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8249342 2023.04.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8249343 2023.04.19 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8249344 2023.04.19 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 8249345 2023.04.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8249346 2023.04.19 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8249347 2023.04.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8249348 2023.04.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8249349 2023.04.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8249350 2023.04.19 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8249351 2023.04.19 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8249352 2023.04.19 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8249353 2023.04.19 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8249354 2023.04.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8249355 2023.04.19 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8249356 2023.04.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8249357 2023.04.19 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8249358 2023.04.19 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8249359 2023.04.19 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8249360 2023.04.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8249362 2023.04.19 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8249363 2023.04.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8249366 2023.04.19 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8249369 2023.04.19 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8249371 2023.04.19 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8249372 2023.04.19 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8249373 2023.04.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8244559 2023.04.18 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8244561 2023.04.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8244310 2023.04.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8244307 2023.04.18 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8244308 2023.04.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8244311 2023.04.18 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8244306 2023.04.18 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8244309 2023.04.18 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8244349 2023.04.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8244348 2023.04.18 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8244224 2023.04.18 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8244305 2023.04.18 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8244302 2023.04.18 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8244300 2023.04.18 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8244223 2023.04.18 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8244227 2023.04.18 LB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8244271 2023.04.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8244303 2023.04.18 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8244297 2023.04.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8244299 2023.04.18 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8244304 2023.04.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8244244 2023.04.18 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8244222 2023.04.18 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8244268 2023.04.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8244270 2023.04.18 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8244220 2023.04.18 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8244226 2023.04.18 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 8244475 2023.04.18 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8244387 2023.04.18 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8244491 2023.04.18 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8244489 2023.04.18 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 8244482 2023.04.18 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8244504 2023.04.18 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8244391 2023.04.18 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8244526 2023.04.18 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8244472 2023.04.18 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8244499 2023.04.18 LB
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 8244479 2023.04.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8244394 2023.04.18 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8244546 2023.04.18 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8244477 2023.04.18 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8244555 2023.04.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 8244552 2023.04.18 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8244484 2023.04.18 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8244501 2023.04.18 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8244496 2023.04.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8244554 2023.04.18 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8244487 2023.04.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8244468 2023.04.18 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8244410 2023.04.18 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8244466 2023.04.18 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8244469 2023.04.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8244377 2023.04.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8244379 2023.04.18 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8244383 2023.04.18 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8244384 2023.04.18 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8244375 2023.04.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8244380 2023.04.18 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8244382 2023.04.18 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8244363 2023.04.18 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8244367 2023.04.18 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8244370 2023.04.18 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8244364 2023.04.18 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8244368 2023.04.18 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8244365 2023.04.18 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8244362 2023.04.18 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8244374 2023.04.18 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8244366 2023.04.18 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8244372 2023.04.18 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8244371 2023.04.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8244347 2023.04.18 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8244346 2023.04.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8244345 2023.04.18 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 8244344 2023.04.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8244336 2023.04.18 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8244331 2023.04.18 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8244343 2023.04.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8244340 2023.04.18 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8244341 2023.04.18 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8244329 2023.04.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8244342 2023.04.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8244313 2023.04.18 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8244337 2023.04.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8244339 2023.04.18 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8244328 2023.04.18 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8244338 2023.04.18 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8244334 2023.04.18 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8244335 2023.04.18 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8244312 2023.04.18 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8244333 2023.04.18 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8244332 2023.04.18 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8234825 2023.04.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8234834 2023.04.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8234835 2023.04.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8234836 2023.04.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8234837 2023.04.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8234838 2023.04.17 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8234839 2023.04.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8234840 2023.04.17 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8234841 2023.04.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 10 8234842 2023.04.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8234843 2023.04.17 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8234844 2023.04.17 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8234845 2023.04.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8234846 2023.04.17 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8234847 2023.04.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8234848 2023.04.17 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8234849 2023.04.17 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8234850 2023.04.17 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8234851 2023.04.17 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8234852 2023.04.17 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8234853 2023.04.17 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8234854 2023.04.17 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8234855 2023.04.17 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8234856 2023.04.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8234857 2023.04.17 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8234858 2023.04.17 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8234859 2023.04.17 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8234860 2023.04.17 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8234861 2023.04.17 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8234862 2023.04.17 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8234863 2023.04.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8234864 2023.04.17 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8234865 2023.04.17 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8234866 2023.04.17 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8234867 2023.04.17 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8234868 2023.04.17 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8234869 2023.04.17 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8234870 2023.04.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8234871 2023.04.17 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8230251 2023.04.16 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 8230258 2023.04.16 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8230254 2023.04.16 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8230252 2023.04.16 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 8230250 2023.04.16 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8230255 2023.04.16 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 8230257 2023.04.16 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8230259 2023.04.16 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8230262 2023.04.16 LB
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 8230318 2023.04.16 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8230323 2023.04.16 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 8230330 2023.04.16 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8230384 2023.04.16 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8230387 2023.04.16 LB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8219260 2023.04.15 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 8219313 2023.04.15 LB
pospolity żuraw, Grus grus 48 8219316 2023.04.15 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8204303 2023.04.13 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8196241 2023.04.12 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8189768 2023.04.11 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8189767 2023.04.11 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8189758 2023.04.11 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8189744 2023.04.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8189742 2023.04.11 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8189757 2023.04.11 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8189765 2023.04.11 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8189759 2023.04.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8189747 2023.04.11 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 8189760 2023.04.11 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8189763 2023.04.11 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8189750 2023.04.11 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8189752 2023.04.11 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 8189745 2023.04.11 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8189746 2023.04.11 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 8189755 2023.04.11 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 8189753 2023.04.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8189764 2023.04.11 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8189868 2023.04.11 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8189840 2023.04.11 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8189839 2023.04.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8189834 2023.04.11 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8189872 2023.04.11 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8189842 2023.04.11 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8189875 2023.04.11 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8189867 2023.04.11 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8189835 2023.04.11 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8189869 2023.04.11 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8189871 2023.04.11 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8189881 2023.04.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8189836 2023.04.11 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8189874 2023.04.11 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8189838 2023.04.11 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8189866 2023.04.11 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8189963 2023.04.11 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8189893 2023.04.11 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8190065 2023.04.11 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8190068 2023.04.11 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8190063 2023.04.11 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8190064 2023.04.11 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8190066 2023.04.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8190067 2023.04.11 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8189831 2023.04.11 LB
pospolity łyska, Fulica atra 15 8189833 2023.04.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8189859 2023.04.11 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8189861 2023.04.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8189865 2023.04.11 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8189864 2023.04.11 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8189862 2023.04.11 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8189852 2023.04.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8189845 2023.04.11 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 8189847 2023.04.11 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8189844 2023.04.11 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8189858 2023.04.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8189843 2023.04.11 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8189877 2023.04.11 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8189830 2023.04.11 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8189887 2023.04.11 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8189878 2023.04.11 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8189829 2023.04.11 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8189828 2023.04.11 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8189886 2023.04.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8189827 2023.04.11 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8189880 2023.04.11 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8189826 2023.04.11 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8189822 2023.04.11 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8189824 2023.04.11 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8189888 2023.04.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8189804 2023.04.11 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8189799 2023.04.11 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8189884 2023.04.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8189805 2023.04.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8189798 2023.04.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8190074 2023.04.11