DRUŻYNA

Drużyna: Babcia Magda. Obserwator: Magdalena Traciłowska

Liczba gatunków: 236

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 630 7322 88 88 0 11 37 40
2 662 18697 98 81 1 11 33 36
3 827 8824 126 105 0 13 45 47
4 569 3775 156 117 1 12 56 48
5 328 910 191 112 1 20 49 42
6 519 1514 200 119 0 23 53 43
7 473 2980 207 110 0 15 50 45
8 437 3726 214 115 1 20 49 45
9 489 7716 225 122 4 22 50 46
10 190 3266 232 77 0 12 26 39
11 448 3820 236 78 0 8 34 36
12 95 1118 236 43 1 3 13 26
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9248914 2023.12.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9248915 2023.12.07 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9248917 2023.12.07 LB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9248920 2023.12.07 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9248922 2023.12.07 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9248916 2023.12.07 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9248921 2023.12.07 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9248918 2023.12.07 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 23 9248919 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9248942 2023.12.07 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9248940 2023.12.07 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9248939 2023.12.07 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9248943 2023.12.07 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9248936 2023.12.07 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9248937 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248935 2023.12.07 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9248934 2023.12.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9248944 2023.12.07 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 14 9248945 2023.12.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9248924 2023.12.07 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9248941 2023.12.07 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9248883 2023.12.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9248884 2023.12.07 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9248882 2023.12.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9248877 2023.12.07 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9248885 2023.12.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9248873 2023.12.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9248874 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248875 2023.12.07 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9248876 2023.12.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9248878 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248886 2023.12.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9248879 2023.12.07 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9248880 2023.12.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9248881 2023.12.07 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9248892 2023.12.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9248891 2023.12.07 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9248889 2023.12.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9248888 2023.12.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9248887 2023.12.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9248923 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248927 2023.12.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9248928 2023.12.07 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9248930 2023.12.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9248925 2023.12.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9248929 2023.12.07 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9248926 2023.12.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9248933 2023.12.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9248862 2023.12.07 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9248872 2023.12.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9248871 2023.12.07 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9248932 2023.12.07 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 70 9248931 2023.12.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9248866 2023.12.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9248869 2023.12.07 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9248868 2023.12.07 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9248867 2023.12.07 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9248864 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248863 2023.12.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9248865 2023.12.07 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9248870 2023.12.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9248948 2023.12.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9248947 2023.12.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9248946 2023.12.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9248956 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248949 2023.12.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 9248913 2023.12.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9248910 2023.12.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9248911 2023.12.07 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9248912 2023.12.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9248905 2023.12.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9248908 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248907 2023.12.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9248900 2023.12.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 5 9248896 2023.12.07 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9248898 2023.12.07 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9248897 2023.12.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9248902 2023.12.07 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9248899 2023.12.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9248893 2023.12.07 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9248904 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248894 2023.12.07 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 11 9248895 2023.12.07 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 19 9235111 2023.12.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235112 2023.12.02 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9235113 2023.12.02 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9235114 2023.12.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9235115 2023.12.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9235116 2023.12.02 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 9235117 2023.12.02 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9235118 2023.12.02 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9235119 2023.12.02 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9235120 2023.12.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235121 2023.12.02 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9235122 2023.12.02 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9229112 2023.11.30 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9229113 2023.11.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9229114 2023.11.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9229115 2023.11.30 LB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9229116 2023.11.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9229117 2023.11.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9229118 2023.11.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9229119 2023.11.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9229120 2023.11.30 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9229121 2023.11.30 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9229122 2023.11.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 120 9229123 2023.11.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9229125 2023.11.30 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9229126 2023.11.30 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9229127 2023.11.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9229128 2023.11.30 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9229129 2023.11.30 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9229130 2023.11.30 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9229131 2023.11.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9229132 2023.11.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9229133 2023.11.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9229134 2023.11.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9229135 2023.11.30 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9229136 2023.11.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9229137 2023.11.30 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9229138 2023.11.30 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9229139 2023.11.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9229140 2023.11.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9229141 2023.11.30 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9224224 2023.11.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9224225 2023.11.28 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9224226 2023.11.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9224227 2023.11.28 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9224228 2023.11.28 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9224229 2023.11.28 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9224230 2023.11.28 LB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9224251 2023.11.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9224252 2023.11.28 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9224253 2023.11.28 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9224254 2023.11.28 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9224255 2023.11.28 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9224256 2023.11.28 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9224257 2023.11.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9224258 2023.11.28 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9224259 2023.11.28 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9224260 2023.11.28 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9224261 2023.11.28 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9224262 2023.11.28 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9224263 2023.11.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9221858 2023.11.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9221859 2023.11.27 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9221860 2023.11.27 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9221861 2023.11.27 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9221862 2023.11.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9221863 2023.11.27 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9221864 2023.11.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9221865 2023.11.27 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9221866 2023.11.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9221867 2023.11.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9221868 2023.11.27 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 9221869 2023.11.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9221870 2023.11.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9221871 2023.11.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9221872 2023.11.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9221873 2023.11.27 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9221874 2023.11.27 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9221875 2023.11.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9221876 2023.11.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9221877 2023.11.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9221878 2023.11.27 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9221879 2023.11.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9221880 2023.11.27 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9221881 2023.11.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9221882 2023.11.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9215425 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9215452 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 9215513 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9215502 2023.11.25 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9215481 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9215480 2023.11.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 27 9215508 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9215472 2023.11.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9215471 2023.11.25 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9215470 2023.11.25 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 9215453 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9215454 2023.11.25 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9215468 2023.11.25 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9215507 2023.11.25 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9215479 2023.11.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9215510 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9215503 2023.11.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9215469 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215384 2023.11.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9215388 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9215367 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9215361 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9215393 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9215391 2023.11.25 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9215365 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9215366 2023.11.25 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9215370 2023.11.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9215377 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9215371 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215376 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 9 9215369 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9215381 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9215387 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9215392 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215383 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215382 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9215364 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9215360 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9215363 2023.11.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9215362 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9215385 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9215386 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215380 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 9215390 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 9215379 2023.11.25 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9215501 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9215478 2023.11.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9215505 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9215482 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9215512 2023.11.25 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9215506 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9215474 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9215475 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9215473 2023.11.25 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9215476 2023.11.25 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9215477 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9215499 2023.11.25 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 9215504 2023.11.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9215509 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9215511 2023.11.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9215500 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9215525 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215520 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9215519 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9215518 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215522 2023.11.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9215523 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9215524 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9215396 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215395 2023.11.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9215411 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9215412 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 9215410 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9215416 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9215420 2023.11.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9215415 2023.11.25 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9215417 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215400 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9215403 2023.11.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9215402 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9215401 2023.11.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9215399 2023.11.25 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9215404 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9215405 2023.11.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9215406 2023.11.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9215408 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 9215407 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9215409 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9215398 2023.11.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9215397 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215394 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215431 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9215423 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 5 9215430 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9215429 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9215422 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9215421 2023.11.25 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9215426 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9215427 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9215428 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9215424 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9203120 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9203121 2023.11.20 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9203122 2023.11.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9203123 2023.11.20 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9203124 2023.11.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9203125 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9203126 2023.11.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9203127 2023.11.20 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9203128 2023.11.20 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9203129 2023.11.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9203130 2023.11.20 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9203131 2023.11.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9203132 2023.11.20 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9203133 2023.11.20 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9203134 2023.11.20 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9203135 2023.11.20 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9203136 2023.11.20 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9203137 2023.11.20 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9203138 2023.11.20 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9203139 2023.11.20 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9203140 2023.11.20 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9203141 2023.11.20 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9203142 2023.11.20 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9203143 2023.11.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9203144 2023.11.20 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9203145 2023.11.20 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9203146 2023.11.20 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9203147 2023.11.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9203148 2023.11.20 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9203149 2023.11.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9203150 2023.11.20 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9203151 2023.11.20 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9203152 2023.11.20 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9203153 2023.11.20 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9203154 2023.11.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9203155 2023.11.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9203156 2023.11.20 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9203157 2023.11.20 LB
pospolity kos, Turdus merula 4 9203158 2023.11.20 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9203159 2023.11.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9203160 2023.11.20 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9203161 2023.11.20 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9203162 2023.11.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9203163 2023.11.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9203164 2023.11.20 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9203165 2023.11.20 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9203166 2023.11.20 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9203167 2023.11.20 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9203168 2023.11.20 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9203169 2023.11.20 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9203170 2023.11.20 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9203171 2023.11.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9203172 2023.11.20 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9203173 2023.11.20 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9203174 2023.11.20 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9203175 2023.11.20 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9203176 2023.11.20 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9203177 2023.11.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9183013 2023.11.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9182982 2023.11.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9183020 2023.11.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 9183021 2023.11.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 9183022 2023.11.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9183026 2023.11.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9183027 2023.11.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9183025 2023.11.12 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9183024 2023.11.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9183015 2023.11.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 9183016 2023.11.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9183014 2023.11.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9183019 2023.11.12 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9183018 2023.11.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9183017 2023.11.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9182953 2023.11.12 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9182952 2023.11.12 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9182951 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9182909 2023.11.12 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9182908 2023.11.12 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9182950 2023.11.12 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9182906 2023.11.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9182911 2023.11.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9182910 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9182907 2023.11.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9182955 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182921 2023.11.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9182975 2023.11.12 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9182944 2023.11.12 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9182976 2023.11.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9182977 2023.11.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9182920 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9182919 2023.11.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9182947 2023.11.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 9182946 2023.11.12 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9182964 2023.11.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9182917 2023.11.12 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9182966 2023.11.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9182925 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182914 2023.11.12 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 60 9182926 2023.11.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9182912 2023.11.12 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9182989 2023.11.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9182990 2023.11.12 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9182986 2023.11.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9182985 2023.11.12 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9182988 2023.11.12 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9182901 2023.11.12 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9182923 2023.11.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9182924 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9182904 2023.11.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9182902 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182905 2023.11.12 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9182922 2023.11.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9182903 2023.11.12 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9182927 2023.11.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9182939 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182918 2023.11.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9182941 2023.11.12 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9182943 2023.11.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9182961 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9182916 2023.11.12 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9182963 2023.11.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9182949 2023.11.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9182973 2023.11.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9182971 2023.11.12 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9182948 2023.11.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9182915 2023.11.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9182959 2023.11.12 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9182969 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9182871 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9182875 2023.11.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9182895 2023.11.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9182874 2023.11.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9182894 2023.11.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9182893 2023.11.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9182896 2023.11.12 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9182892 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9182872 2023.11.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9182890 2023.11.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9182891 2023.11.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9182889 2023.11.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9182873 2023.11.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9182888 2023.11.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9182853 2023.11.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9182854 2023.11.12 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9182849 2023.11.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9182852 2023.11.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9182848 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9182850 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9182851 2023.11.12 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9182897 2023.11.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9182898 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9182870 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9182869 2023.11.12 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9182887 2023.11.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9182900 2023.11.12 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9182899 2023.11.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9182868 2023.11.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9182867 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9182865 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9182866 2023.11.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9182882 2023.11.12 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9182879 2023.11.12 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9182860 2023.11.12 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9182861 2023.11.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9182863 2023.11.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9182880 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9182855 2023.11.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 8 9182881 2023.11.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9182886 2023.11.12 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9182884 2023.11.12 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9182883 2023.11.12 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9182877 2023.11.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9182864 2023.11.12 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9182862 2023.11.12 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9182859 2023.11.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9182878 2023.11.12 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9182885 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9182856 2023.11.12 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9182876 2023.11.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9182857 2023.11.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9182858 2023.11.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9154244 2023.11.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9154243 2023.11.04 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9154211 2023.11.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9154203 2023.11.04 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9154202 2023.11.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9154201 2023.11.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9154207 2023.11.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9154205 2023.11.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9154204 2023.11.04 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 9154210 2023.11.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9154208 2023.11.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9154209 2023.11.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 10 9154266 2023.11.04 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 9154259 2023.11.04 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9154273 2023.11.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9154265 2023.11.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9154197 2023.11.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9154240 2023.11.04 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9154193 2023.11.04 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 9154191 2023.11.04 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9154187 2023.11.04 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9154194 2023.11.04 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9154185 2023.11.04 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9154183 2023.11.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9154184 2023.11.04 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9154182 2023.11.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9154186 2023.11.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9154192 2023.11.04 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9154189 2023.11.04 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9154188 2023.11.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 9154181 2023.11.04 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9154199 2023.11.04 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9154264 2023.11.04 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9154269 2023.11.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9154270 2023.11.04 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9154260 2023.11.04 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9154272 2023.11.04 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9154268 2023.11.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9154274 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9154271 2023.11.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9154261 2023.11.04 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9154263 2023.11.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9154262 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9154267 2023.11.04 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9154196 2023.11.04 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9154198 2023.11.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9154239 2023.11.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9154242 2023.11.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9154241 2023.11.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9154190 2023.11.04 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9154255 2023.11.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9154229 2023.11.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9154257 2023.11.04 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154256 2023.11.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9154228 2023.11.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9154258 2023.11.04 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9154249 2023.11.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9154250 2023.11.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9154254 2023.11.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9154246 2023.11.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9154227 2023.11.04 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9154251 2023.11.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9154252 2023.11.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9154248 2023.11.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9154253 2023.11.04 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9154245 2023.11.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9154168 2023.11.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9154179 2023.11.04 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9154158 2023.11.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9154163 2023.11.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9154162 2023.11.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9154157 2023.11.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 10 9154159 2023.11.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9154154 2023.11.04 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9154153 2023.11.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9154155 2023.11.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9154152 2023.11.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9154151 2023.11.04 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9154156 2023.11.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9154175 2023.11.04 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9154176 2023.11.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9154178 2023.11.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9154173 2023.11.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9154177 2023.11.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9154166 2023.11.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9154167 2023.11.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9154165 2023.11.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9154164 2023.11.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9154170 2023.11.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9154172 2023.11.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9154171 2023.11.04 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9154169 2023.11.04 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9134419 2023.10.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9134418 2023.10.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9134417 2023.10.29 LB
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9134413 2023.10.29 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9134416 2023.10.29 LB
pospolity żuraw, Grus grus 50 9134409 2023.10.29 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9134410 2023.10.29 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9134400 2023.10.29 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9134411 2023.10.29 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9134412 2023.10.29 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9134407 2023.10.29 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9134414 2023.10.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9134398 2023.10.29 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 9134406 2023.10.29 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9134405 2023.10.29 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9134402 2023.10.29 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9134404 2023.10.29 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9134403 2023.10.29 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9134399 2023.10.29 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 9134401 2023.10.29 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9134444 2023.10.29 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9134442 2023.10.29 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9134443 2023.10.29 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9134415 2023.10.29 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9134408 2023.10.29 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9134432 2023.10.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9134431 2023.10.29 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9134427 2023.10.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9134422 2023.10.29 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9134421 2023.10.29 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9134423 2023.10.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9134429 2023.10.29 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9134441 2023.10.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9134424 2023.10.29 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9134430 2023.10.29 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9134426 2023.10.29 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9134425 2023.10.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 9134420 2023.10.29 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9134428 2023.10.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9120899 2023.10.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9120900 2023.10.26 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9120901 2023.10.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9120902 2023.10.26 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9120903 2023.10.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9120904 2023.10.26 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9120905 2023.10.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 70 9120906 2023.10.26 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9120907 2023.10.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9120908 2023.10.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9120909 2023.10.26 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9120910 2023.10.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9120911 2023.10.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 11 9120912 2023.10.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9120913 2023.10.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9120914 2023.10.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9120915 2023.10.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9120925 2023.10.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9120926 2023.10.26 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9120927 2023.10.26 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9120928 2023.10.26 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9120929 2023.10.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9120930 2023.10.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 9120931 2023.10.26 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9120932 2023.10.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9120933 2023.10.26 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9120934 2023.10.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9120935 2023.10.26 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9120936 2023.10.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 9120937 2023.10.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9120938 2023.10.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9120939 2023.10.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9120940 2023.10.26 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9120941 2023.10.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9120942 2023.10.26 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9120943 2023.10.26 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9120944 2023.10.26 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9120945 2023.10.26 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9120946 2023.10.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9120947 2023.10.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9074307 2023.10.12 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9074308 2023.10.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 9074309 2023.10.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9074310 2023.10.12 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9074311 2023.10.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9074312 2023.10.12 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9074313 2023.10.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9074314 2023.10.12 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9074315 2023.10.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9074316 2023.10.12 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9074317 2023.10.12 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9074319 2023.10.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9074320 2023.10.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9074321 2023.10.12 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9074322 2023.10.12 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9074260 2023.10.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9074262 2023.10.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9074263 2023.10.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9074264 2023.10.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9074266 2023.10.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9074267 2023.10.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9074274 2023.10.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9074275 2023.10.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9074278 2023.10.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9074279 2023.10.11 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9074280 2023.10.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9074294 2023.10.11 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9074295 2023.10.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9074296 2023.10.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9074297 2023.10.11 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9074298 2023.10.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9074299 2023.10.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9074303 2023.10.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9074304 2023.10.11 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9074305 2023.10.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9074306 2023.10.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9074232 2023.10.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9074233 2023.10.10 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9074234 2023.10.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9074235 2023.10.10 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9074236 2023.10.10 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9074237 2023.10.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9074238 2023.10.10 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 4 9074239 2023.10.10 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9074240 2023.10.10 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9074241 2023.10.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9074242 2023.10.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9074243 2023.10.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9074244 2023.10.10 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9074245 2023.10.10 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9074246 2023.10.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9074247 2023.10.10 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9074248 2023.10.10 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9074249 2023.10.10 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9074257 2023.10.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9050548 2023.10.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9050534 2023.10.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9050533 2023.10.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9050507 2023.10.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9050504 2023.10.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9050506 2023.10.06 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9050505 2023.10.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9050532 2023.10.06 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9050531 2023.10.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9050523 2023.10.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9050510 2023.10.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9050526 2023.10.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9050525 2023.10.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9050524 2023.10.06 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9050543 2023.10.06 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9050542 2023.10.06 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9050538 2023.10.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9050537 2023.10.06 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9050541 2023.10.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9050545 2023.10.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 9050535 2023.10.06 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9050544 2023.10.06 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9050540 2023.10.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9050536 2023.10.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 9050539 2023.10.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9050530 2023.10.06 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9050529 2023.10.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9050517 2023.10.06 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9050520 2023.10.06 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9050521 2023.10.06 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9050519 2023.10.06 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9050511 2023.10.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9050509 2023.10.06 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9050516 2023.10.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9050514 2023.10.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9050518 2023.10.06 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9050515 2023.10.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9050513 2023.10.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9050512 2023.10.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9050500 2023.10.06 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9050501 2023.10.06 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9050482 2023.10.06 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9050499 2023.10.06 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9050484 2023.10.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 56 9050483 2023.10.06 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9050472 2023.10.06 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9050473 2023.10.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9050471 2023.10.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9050476 2023.10.06 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 9050474 2023.10.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9050478 2023.10.06 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9050479 2023.10.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9050480 2023.10.06 LB
pospolity kruk, Corvus corax 10 9050481 2023.10.06 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9050477 2023.10.06 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9050475 2023.10.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9017505 2023.09.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9017506 2023.09.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9017503 2023.09.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9017504 2023.09.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9017500 2023.09.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9017499 2023.09.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9017502 2023.09.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9017498 2023.09.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9017501 2023.09.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9017497 2023.09.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9017491 2023.09.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9017492 2023.09.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 9017494 2023.09.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9017495 2023.09.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9017488 2023.09.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9017489 2023.09.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9017490 2023.09.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9017496 2023.09.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 23 9017493 2023.09.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9017563 2023.09.28 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9017532 2023.09.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9017545 2023.09.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9017555 2023.09.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9017556 2023.09.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 24 9017547 2023.09.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9017549 2023.09.28 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9017538 2023.09.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9017561 2023.09.28 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9017526 2023.09.28 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9017539 2023.09.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9017562 2023.09.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9017544 2023.09.28 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 9017533 2023.09.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9017543 2023.09.28 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9017559 2023.09.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9017528 2023.09.28 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9017522 2023.09.28 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9017527 2023.09.28 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9017525 2023.09.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9017523 2023.09.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9017521 2023.09.28 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 9017536 2023.09.28 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9017534 2023.09.28 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9017537 2023.09.28 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9017542 2023.09.28 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 9017540 2023.09.28 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 9017541 2023.09.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9017548 2023.09.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9017557 2023.09.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9017554 2023.09.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9017553 2023.09.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9017546 2023.09.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9017531 2023.09.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9017530 2023.09.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 44 9017529 2023.09.28 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9017552 2023.09.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9017551 2023.09.28 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9017550 2023.09.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9017524 2023.09.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9017560 2023.09.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9017535 2023.09.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 50 9017520 2023.09.28 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9017519 2023.09.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9017507 2023.09.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 40 9007697 2023.09.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8998607 2023.09.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8998608 2023.09.23 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8998609 2023.09.23 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8998610 2023.09.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8998611 2023.09.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8998612 2023.09.23 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8998613 2023.09.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 8998614 2023.09.23 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 8998615 2023.09.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8998616 2023.09.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8998617 2023.09.23 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8998618 2023.09.23 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8998619 2023.09.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 8998620 2023.09.23 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8998621 2023.09.23 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8998622 2023.09.23 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8998623 2023.09.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8998624 2023.09.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8998625 2023.09.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8998626 2023.09.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8998627 2023.09.23 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8998628 2023.09.23 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8998629 2023.09.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8998630 2023.09.23 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 8998631 2023.09.23 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8998632 2023.09.23 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8998633 2023.09.23 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8998634 2023.09.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8998635 2023.09.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8998636 2023.09.23 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 8998637 2023.09.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8998638 2023.09.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 8998647 2023.09.23 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 8998648 2023.09.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8998649 2023.09.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8998650 2023.09.23 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 8998651 2023.09.23 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 8998652 2023.09.23 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8998653 2023.09.23 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8998654 2023.09.23 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8998655 2023.09.23 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8998656 2023.09.23 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8998657 2023.09.23 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8998658 2023.09.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8998659 2023.09.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8989690 2023.09.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8989691 2023.09.21 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 8989692 2023.09.21 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8989693 2023.09.21 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8989694 2023.09.21 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8989695 2023.09.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8989696 2023.09.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8989697 2023.09.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8989698 2023.09.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8989699 2023.09.21 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8989700 2023.09.21 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8989701 2023.09.21 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8989702 2023.09.21 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8989703 2023.09.21 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 8989704 2023.09.21 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8989705 2023.09.21 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8989706 2023.09.21 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8989707 2023.09.21 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8989708 2023.09.21 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 8989709 2023.09.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8989710 2023.09.21 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8989711 2023.09.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8989712 2023.09.21 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8989713 2023.09.21 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8989714 2023.09.21 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8989715 2023.09.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8989716 2023.09.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8989717 2023.09.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8989718 2023.09.21 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 8989719 2023.09.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8989720 2023.09.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8989721 2023.09.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8989722 2023.09.21 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8989723 2023.09.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8989724 2023.09.21 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 8989725 2023.09.21 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8989726 2023.09.21 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8989727 2023.09.21 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8986112 2023.09.20 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8986116 2023.09.20 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8986117 2023.09.20 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8986118 2023.09.20 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8986119 2023.09.20 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 8986120 2023.09.20 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8986121 2023.09.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8986122 2023.09.20 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8986123 2023.09.20 ŚK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8986124 2023.09.20 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8986125 2023.09.20 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8986126 2023.09.20 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 8986127 2023.09.20 ŚK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8986128 2023.09.20 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8971859 2023.09.16 LB
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8971860 2023.09.16 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8971864 2023.09.16 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8971868 2023.09.16 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8971865 2023.09.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8971863 2023.09.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8971869 2023.09.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8971861 2023.09.16 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8971862 2023.09.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8971866 2023.09.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8971867 2023.09.16 LB
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 8971877 2023.09.16 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8971893 2023.09.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 8971880 2023.09.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 8971878 2023.09.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 8971882 2023.09.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8971883 2023.09.16 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8971894 2023.09.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8971895 2023.09.16 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8971896 2023.09.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8971876 2023.09.16 LB