DRUŻYNA

Drużyna: Częstochowska Grupa OTOP #1. Obserwator: Marcin Borowik

Liczba gatunków: 209

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 128 1968 59 59 0 4 22 33
2 18 98 64 12 0 0 7 5
3 87 129 82 45 0 10 10 25
4 54 62 114 51 1 9 24 17
5 158 165 175 144 2 24 68 50
6 1 1 176 1 0 0 1 0
7 3 3 177 3 0 1 1 1
8 32 48 180 23 1 7 5 10
9 57 223 182 36 0 1 12 23
10 137 655 208 87 6 27 27 27
11 22 60 208 20 0 1 7 12
12 2 2 209 2 1 0 0 1
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9251647 2023.12.06 ŚL
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9236401 2023.12.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9236400 2023.11.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9216780 2023.11.26 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9216779 2023.11.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9216778 2023.11.26 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9216777 2023.11.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9216775 2023.11.26 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9216774 2023.11.26 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9216776 2023.11.26 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9216772 2023.11.26 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9216773 2023.11.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9216771 2023.11.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 8 9216770 2023.11.26 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 9216769 2023.11.26 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 9216768 2023.11.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9216767 2023.11.23 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9205457 2023.11.22 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9205458 2023.11.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9205456 2023.11.13 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9164529 2023.11.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9164530 2023.11.04 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9146429 2023.11.01 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 9146431 2023.11.01 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9133454 2023.10.29 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 9133453 2023.10.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9133455 2023.10.29 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9128619 2023.10.28 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9128620 2023.10.28 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9128617 2023.10.28 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9128618 2023.10.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9128616 2023.10.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9119075 2023.10.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9102819 2023.10.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9084671 2023.10.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9084672 2023.10.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9084670 2023.10.13 ŚL
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9063397 2023.10.09 MZ
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9060279 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9055526 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 9055525 2023.10.08 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9054733 2023.10.08 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9054734 2023.10.08 PM
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 9053755 2023.10.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9050744 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 190 9050581 2023.10.07 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9050579 2023.10.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9050580 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 9050578 2023.10.07 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9050577 2023.10.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9050547 2023.10.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9050546 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 9050405 2023.10.07 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9050404 2023.10.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9050403 2023.10.07 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9050402 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9050401 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9050400 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 9050226 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9050223 2023.10.07 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9050222 2023.10.07 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9050221 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9050209 2023.10.07 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9050208 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9050207 2023.10.07 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9050206 2023.10.07 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 9050192 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 16 9050180 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 9050179 2023.10.07 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9050178 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 12 9050177 2023.10.07 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9050176 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9050142 2023.10.07 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9050141 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9050139 2023.10.07 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 12 9050136 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9050137 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9050138 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 12 9050135 2023.10.07 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 9048601 2023.10.06 PM
rzadki alka, Alca torda 3 9048599 2023.10.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9048600 2023.10.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9048488 2023.10.06 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9047213 2023.10.06 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9047212 2023.10.06 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 9046886 2023.10.06 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9046885 2023.10.06 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9046099 2023.10.06 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 25 9046098 2023.10.06 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9046097 2023.10.06 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 9046096 2023.10.06 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9046094 2023.10.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9046095 2023.10.06 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9046092 2023.10.06 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 9046093 2023.10.06 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9046036 2023.10.06 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9046035 2023.10.06 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9046034 2023.10.05 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9043517 2023.10.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9043519 2023.10.04 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9043516 2023.10.04 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9043514 2023.10.04 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 9043518 2023.10.03 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9043515 2023.10.02 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9043513 2023.10.02 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9043512 2023.10.02 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9043511 2023.10.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9028454 2023.10.01 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9028452 2023.10.01 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9028453 2023.10.01 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9028450 2023.10.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9028451 2023.10.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9028449 2023.10.01 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9028485 2023.10.01 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9028486 2023.10.01 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9028482 2023.10.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9028484 2023.10.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9028483 2023.10.01 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 17 9028481 2023.10.01 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9028480 2023.10.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9028478 2023.10.01 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9028477 2023.10.01 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9028479 2023.10.01 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9028476 2023.10.01 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9028474 2023.10.01 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9028475 2023.10.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9028473 2023.10.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9028468 2023.10.01 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9028466 2023.10.01 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9028448 2023.10.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9028447 2023.10.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9028446 2023.10.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9028445 2023.10.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9028444 2023.10.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9028441 2023.10.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9028443 2023.10.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9028442 2023.10.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 9 9028440 2023.10.01 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9028439 2023.10.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9028438 2023.10.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9028436 2023.10.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9028435 2023.10.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9028434 2023.10.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 9028437 2023.10.01 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9028433 2023.10.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9028472 2023.10.01 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9028471 2023.10.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9028469 2023.10.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9028470 2023.10.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9028464 2023.10.01 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9028465 2023.10.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9028467 2023.10.01 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9028463 2023.10.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9028462 2023.10.01 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9028459 2023.10.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 9028460 2023.10.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9028461 2023.10.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9028458 2023.10.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9028457 2023.10.01 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9028455 2023.10.01 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9028456 2023.10.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9023022 2023.09.30 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9023023 2023.09.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9023021 2023.09.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9023020 2023.09.30 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9023001 2023.09.30 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 9023002 2023.09.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9023003 2023.09.30 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 17 9022999 2023.09.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9022997 2023.09.30 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9023000 2023.09.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9022998 2023.09.30 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9022995 2023.09.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9022996 2023.09.30 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9022992 2023.09.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9022993 2023.09.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9022994 2023.09.30 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9022990 2023.09.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9022989 2023.09.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9022991 2023.09.30 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9022988 2023.09.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9023017 2023.09.30 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9023019 2023.09.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9023016 2023.09.30 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9023018 2023.09.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9023015 2023.09.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9023014 2023.09.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9023013 2023.09.30 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9023012 2023.09.30 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9023009 2023.09.30 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9023008 2023.09.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9023010 2023.09.30 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 14 9023007 2023.09.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9023005 2023.09.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9023011 2023.09.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9023006 2023.09.30 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9023004 2023.09.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9022985 2023.09.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9022983 2023.09.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9022977 2023.09.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9022978 2023.09.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9022987 2023.09.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9022986 2023.09.30 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9022976 2023.09.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9022982 2023.09.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9022980 2023.09.30 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9022974 2023.09.30 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9022984 2023.09.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9022973 2023.09.30 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9022972 2023.09.30 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9022975 2023.09.30 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9022979 2023.09.30 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9022981 2023.09.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9008035 2023.09.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9008034 2023.09.23 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8978013 2023.09.11 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8943297 2023.09.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8943296 2023.09.02 ŁD
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8943293 2023.08.31 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8943292 2023.08.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8943295 2023.08.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8943291 2023.08.24 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8943294 2023.08.22 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8866213 2023.08.14 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8866214 2023.08.14 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8866210 2023.08.13 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8866215 2023.08.13 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8866212 2023.08.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8866209 2023.08.13 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 8866216 2023.08.13 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 8866211 2023.08.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8845492 2023.08.11 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8845490 2023.08.11 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8845491 2023.08.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8845489 2023.08.09 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 8838089 2023.08.08 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8838088 2023.08.08 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8838087 2023.08.07 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8838086 2023.08.06 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8838085 2023.08.06 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8838083 2023.08.06 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8838082 2023.08.06 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8838084 2023.08.06 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8838081 2023.08.06 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8838078 2023.08.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8838080 2023.08.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8838079 2023.08.06 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8838077 2023.08.06 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8830918 2023.08.05 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8824065 2023.08.04 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8800631 2023.07.27 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8753520 2023.07.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8753521 2023.07.04 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8598048 2023.06.05 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8560823 2023.05.30 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8559472 2023.05.29 ŚL
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8559033 2023.05.29 ŚK
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8453759 2023.05.13 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8453761 2023.05.13 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8453760 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8453758 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8453757 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8453791 2023.05.13 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8453795 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8453784 2023.05.13 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8453783 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8453786 2023.05.13 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8453792 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8453777 2023.05.13 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8453782 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8453776 2023.05.13 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8453780 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8453775 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8453771 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8453766 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8453768 2023.05.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8453767 2023.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8453764 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8453861 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8453858 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8453850 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8453844 2023.05.13 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8453835 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8453836 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8453829 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8453826 2023.05.13 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8453820 2023.05.13 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8453816 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8453814 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8453808 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8453809 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8453806 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8453801 2023.05.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8453797 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8453855 2023.05.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8453849 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8453860 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8453851 2023.05.13 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8453837 2023.05.13 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8453843 2023.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8453832 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8453831 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8453825 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8453833 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8453817 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8453810 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8453821 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8453804 2023.05.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8453802 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8453800 2023.05.13 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8453853 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8453859 2023.05.13 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8453845 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8453846 2023.05.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8453842 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8453838 2023.05.13 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8453827 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8453830 2023.05.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8453822 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8453848 2023.05.13 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8453812 2023.05.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8453811 2023.05.13 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8453828 2023.05.13 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8453803 2023.05.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8453798 2023.05.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8453796 2023.05.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8453794 2023.05.13 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8453793 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8453788 2023.05.13 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8453779 2023.05.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8453789 2023.05.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8453781 2023.05.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8453790 2023.05.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8453785 2023.05.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8453772 2023.05.13 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8453773 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8453774 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8453778 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8453765 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8453769 2023.05.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8453770 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8453763 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8453856 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8453847 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8453852 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8453841 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8453857 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8453834 2023.05.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8453839 2023.05.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8453840 2023.05.13 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8453823 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8453824 2023.05.13 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8453762 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453819 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8453815 2023.05.13 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8453807 2023.05.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8453818 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8453805 2023.05.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8453799 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8453746 2023.05.13 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8453749 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8453745 2023.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8453750 2023.05.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8453742 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8453737 2023.05.13 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8453787 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8453736 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8453739 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8453740 2023.05.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8453733 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8453732 2023.05.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8453735 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8453729 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8453731 2023.05.13 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8453726 2023.05.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8453755 2023.05.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8453754 2023.05.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8453756 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8453753 2023.05.13 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8453751 2023.05.13 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8453752 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8453747 2023.05.13 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8453744 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8453748 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8453743 2023.05.13 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8453741 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8453738 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8453734 2023.05.13 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8453728 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8453730 2023.05.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8453727 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8426100 2023.05.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8426099 2023.05.10 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8386860 2023.05.05 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8386857 2023.05.05 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8386859 2023.05.05 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8386858 2023.05.05 ŚL
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8357320 2023.05.02 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8357321 2023.05.02 ŚL
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 8357315 2023.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 8357318 2023.05.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8357317 2023.05.02 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8357316 2023.05.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8357314 2023.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8357313 2023.05.02 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8357310 2023.05.02 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8357312 2023.05.02 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8357319 2023.05.02 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8357311 2023.05.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8357308 2023.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8357309 2023.05.02 ŚL
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8357307 2023.05.02 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8324633 2023.04.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8293661 2023.04.24 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8293660 2023.04.23
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8276942 2023.04.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8276944 2023.04.23
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8276943 2023.04.23
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8276940 2023.04.23
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8276941 2023.04.23
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8276939 2023.04.23
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8274462 2023.04.22
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8274461 2023.04.21
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8259713 2023.04.21
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8259711 2023.04.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8259712 2023.04.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8259710 2023.04.21
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8232334 2023.04.17 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8232330 2023.04.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8232331 2023.04.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8232333 2023.04.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8232329 2023.04.16 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8232332 2023.04.16 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8232328 2023.04.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8232327 2023.04.16 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8232326 2023.04.16 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8232324 2023.04.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8232325 2023.04.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8232323 2023.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8232322 2023.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8232321 2023.04.16 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8232319 2023.04.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8232320 2023.04.16 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8232318 2023.04.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8211667 2023.04.15 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8211663 2023.04.15 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8211666 2023.04.15 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8211662 2023.04.15 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8211661 2023.04.15 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8211660 2023.04.15 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8211665 2023.04.15 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8211659 2023.04.15 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8211658 2023.04.15 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8211664 2023.04.15 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8211657 2023.04.15 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8211655 2023.04.15 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8211653 2023.04.15 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8211656 2023.04.14 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8211654 2023.04.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8211652 2023.04.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8157512 2023.04.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8157511 2023.04.05 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8146777 2023.04.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8144611 2023.04.05 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8144609 2023.04.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8144610 2023.04.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8109828 2023.03.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8109829 2023.03.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8102356 2023.03.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8095421 2023.03.27 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8095420 2023.03.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8069973 2023.03.24 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8066647 2023.03.23 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8066646 2023.03.23 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8066648 2023.03.23 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8066645 2023.03.23 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8066643 2023.03.23 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8066644 2023.03.23 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8066639 2023.03.23 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8066640 2023.03.23 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8066641 2023.03.23 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8066642 2023.03.23 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8066638 2023.03.23 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8066636 2023.03.23 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8066637 2023.03.23 MP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8060098 2023.03.22 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8060097 2023.03.22 MP
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8060096 2023.03.22 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 8060095 2023.03.22 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8060094 2023.03.22 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8060093 2023.03.22 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8060089 2023.03.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8060090 2023.03.22 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8060091 2023.03.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8060087 2023.03.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8060088 2023.03.21 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8060086 2023.03.21 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8060084 2023.03.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8060085 2023.03.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8060083 2023.03.21 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8060082 2023.03.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8060080 2023.03.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8060081 2023.03.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8060077 2023.03.21 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8060078 2023.03.21 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8060076 2023.03.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8060079 2023.03.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8048543 2023.03.20 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 8048544 2023.03.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8048545 2023.03.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8048542 2023.03.20 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8048541 2023.03.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8048539 2023.03.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8048540 2023.03.20 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8048538 2023.03.20 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8044059 2023.03.19 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8035078 2023.03.19 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8035082 2023.03.19 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8035080 2023.03.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8035081 2023.03.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8035079 2023.03.19 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8035076 2023.03.19 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8035074 2023.03.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8035077 2023.03.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8035075 2023.03.19 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8035072 2023.03.19 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8035071 2023.03.19 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8035070 2023.03.19 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 8035069 2023.03.19 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8035073 2023.03.19 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8028559 2023.03.18 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8028558 2023.03.18 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8028555 2023.03.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8028560 2023.03.18 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8028557 2023.03.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8028561 2023.03.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8028556 2023.03.18 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 8028554 2023.03.18 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 8028552 2023.03.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8028553 2023.03.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8021521 2023.03.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8021522 2023.03.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7998818 2023.03.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7998819 2023.03.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7998817 2023.03.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7966602 2023.03.05 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 7966597 2023.03.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7966601 2023.03.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7966600 2023.03.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7966596 2023.03.05 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7966598 2023.03.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7966595 2023.03.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7966599 2023.03.01 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7936472 2023.02.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7936473 2023.02.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7936471 2023.02.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7936474 2023.02.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7914061 2023.02.22 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7914038 2023.02.22 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7911191 2023.02.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7911190 2023.02.19 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 7899497 2023.02.17 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7899496 2023.02.17 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7899494 2023.02.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7899495 2023.02.16 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7896156 2023.02.16 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7894871 2023.02.16 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7894870 2023.02.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7894872 2023.02.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7865086 2023.02.08 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7850920 2023.02.04 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7840979 2023.01.31 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 7840980 2023.01.31 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7840981 2023.01.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7832175 2023.01.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7832176 2023.01.28 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7832174 2023.01.28 ŚL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7827828 2023.01.28 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7827827 2023.01.28 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7827826 2023.01.28 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 6 7827829 2023.01.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 7827830 2023.01.28 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7827832 2023.01.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7827831 2023.01.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7815792 2023.01.24 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7815480 2023.01.24 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 9 7815479 2023.01.24 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7815478 2023.01.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7815476 2023.01.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 7815475 2023.01.24 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7815477 2023.01.24 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7815471 2023.01.24 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7815460 2023.01.24 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7815450 2023.01.24 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7815449 2023.01.24 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7815451 2023.01.24 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7815447 2023.01.24 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7815448 2023.01.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7815445 2023.01.24 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7815446 2023.01.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7812784 2023.01.23 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7812783 2023.01.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7806094 2023.01.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7806093 2023.01.21 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7806095 2023.01.21 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7806091 2023.01.20 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 7806092 2023.01.17 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7806090 2023.01.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7785274 2023.01.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7785276 2023.01.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7785275 2023.01.15 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 40 7785277 2023.01.15 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7785385 2023.01.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 7785319 2023.01.15 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7785381 2023.01.15 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7785386 2023.01.15 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7785383 2023.01.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7785305 2023.01.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7785384 2023.01.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7785382 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7785368 2023.01.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7785318 2023.01.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7785323 2023.01.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7785308 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7785316 2023.01.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7785320 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7785317 2023.01.15 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 81 7785306 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 7785321 2023.01.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7785315 2023.01.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7785339 2023.01.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7785322 2023.01.15 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7785314 2023.01.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7788781 2023.01.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7785387 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7785372 2023.01.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7785371 2023.01.15 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7785301 2023.01.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7785303 2023.01.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7785302 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7785369 2023.01.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7785300 2023.01.15 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7785304 2023.01.15 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 7785280 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7785373 2023.01.15 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7785282 2023.01.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7785279 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7785283 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7785370 2023.01.15 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7785380 2023.01.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7785312 2023.01.15 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7785309 2023.01.15 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7784866 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7785310 2023.01.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7785311 2023.01.15 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7784865 2023.01.15 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7784861 2023.01.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 231 7784864 2023.01.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7784862 2023.01.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 61 7784863 2023.01.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 7785278 2023.01.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7785313 2023.01.15 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7784860 2023.01.15 ŚL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7778184 2023.01.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 7778182 2023.01.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7778185 2023.01.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7778183 2023.01.14 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7778181 2023.01.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7778180 2023.01.14 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 7778179 2023.01.11 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7758516 2023.01.08 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7748015 2023.01.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7748019 2023.01.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7748017 2023.01.04 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7732316 2023.01.02 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7732315 2023.01.02 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7731179 2023.01.02 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7731177 2023.01.02 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7731176 2023.01.02 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7731175 2023.01.02 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 7731173 2023.01.02 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7731178 2023.01.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7731174 2023.01.02 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7731172 2023.01.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7731171 2023.01.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7731169 2023.01.02 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7731168 2023.01.02 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7731170 2023.01.02 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 7731167 2023.01.02 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 15 7731166 2023.01.02 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7731165 2023.01.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7729172 2023.01.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7729173 2023.01.01 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7729171 2023.01.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7729170 2023.01.01 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7729169 2023.01.01 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7729168 2023.01.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7729174 2023.01.01 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7726556 2023.01.01 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...