DRUŻYNA

Drużyna: Agrimensor. Obserwator: Radosław Musioł

Liczba gatunków: 181

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 148 3144 72 72 0 9 29 34
2 141 2759 90 72 0 8 27 37
3 214 2379 114 80 0 9 28 43
4 179 425 136 87 0 8 35 44
5 163 261 155 80 0 9 34 37
6 55 61 160 41 0 7 14 20
7 103 172 173 74 1 12 28 33
8 51 1304 174 38 0 1 16 21
9 72 5599 179 53 0 6 17 30
10 5 104 180 5 0 1 3 1
11 54 766 181 43 0 5 14 24
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9225785 2023.11.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9225783 2023.11.29 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9225782 2023.11.29 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9225781 2023.11.29 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9225780 2023.11.29 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9225779 2023.11.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9225784 2023.11.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9225777 2023.11.29 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9225778 2023.11.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9225776 2023.11.29 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9225773 2023.11.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9225775 2023.11.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9225772 2023.11.29 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9225770 2023.11.29 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9225774 2023.11.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9225771 2023.11.29 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9225769 2023.11.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9225767 2023.11.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9225768 2023.11.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9225766 2023.11.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9225762 2023.11.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9225763 2023.11.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 9225765 2023.11.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9225761 2023.11.29 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9225764 2023.11.29 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9214933 2023.11.25 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9214931 2023.11.25 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9194731 2023.11.18 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9194732 2023.11.18 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 9194730 2023.11.18 ŚL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9194652 2023.11.18 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9194651 2023.11.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9194653 2023.11.18 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9194650 2023.11.18 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9194647 2023.11.18 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9194648 2023.11.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9194645 2023.11.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9194646 2023.11.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9194643 2023.11.18 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9194649 2023.11.18 ŚL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 9194644 2023.11.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9175843 2023.11.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9174895 2023.11.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9174894 2023.11.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9174887 2023.11.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9175645 2023.11.11 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9174886 2023.11.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 20 9174884 2023.11.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9175714 2023.11.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9175572 2023.11.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9174883 2023.11.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9174885 2023.11.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 9174834 2023.11.11 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9160201 2023.11.04 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9160200 2023.10.29 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9160202 2023.10.29 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9125358 2023.10.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9125357 2023.10.28 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9087299 2023.10.14
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9038829 2023.09.30 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9023451 2023.09.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9023452 2023.09.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9023449 2023.09.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9023444 2023.09.30 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9023450 2023.09.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9023447 2023.09.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9023448 2023.09.30 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 9023441 2023.09.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9023443 2023.09.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9023445 2023.09.30 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 70 9023439 2023.09.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9023446 2023.09.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9023437 2023.09.30 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9023442 2023.09.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9023435 2023.09.30 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9023438 2023.09.30 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9023436 2023.09.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9023440 2023.09.30 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9022883 2023.09.26 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9022884 2023.09.26 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9022881 2023.09.26 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9022880 2023.09.26 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9022879 2023.09.26 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9022882 2023.09.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9009963 2023.09.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9009962 2023.09.26 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 70 9009961 2023.09.26 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9009964 2023.09.26 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9009960 2023.09.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9009958 2023.09.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9009959 2023.09.26 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9009954 2023.09.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9009957 2023.09.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9009955 2023.09.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9009956 2023.09.26 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9009953 2023.09.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8975501 2023.09.17 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8975500 2023.09.17 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 8959311 2023.09.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 8959309 2023.09.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8959312 2023.09.12 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8959313 2023.09.12 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8959310 2023.09.12 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8959308 2023.09.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8959306 2023.09.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8959303 2023.09.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8959305 2023.09.12 ŚL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8959307 2023.09.12 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8959298 2023.09.12 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8959299 2023.09.12 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8959302 2023.09.12 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8959297 2023.09.12 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8959304 2023.09.12 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8959296 2023.09.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 8959300 2023.09.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8959293 2023.09.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8959294 2023.09.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8959292 2023.09.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8959301 2023.09.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8959295 2023.09.12 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8958980 2023.09.11 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8958977 2023.09.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8958973 2023.09.11 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8958975 2023.09.11 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8958979 2023.09.11 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8958972 2023.09.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8958978 2023.09.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8958974 2023.09.11 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 8958981 2023.09.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8958976 2023.09.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8936625 2023.09.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8912700 2023.08.27 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8912698 2023.08.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8912699 2023.08.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8912697 2023.08.27 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 8877870 2023.08.20 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8851547 2023.08.12 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8848758 2023.08.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8841236 2023.08.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8841238 2023.08.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8841234 2023.08.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1000 8841233 2023.08.09 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8841237 2023.08.09 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 70 8841235 2023.08.09 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8830025 2023.08.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 8830027 2023.08.05 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 8830024 2023.08.05 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8830023 2023.08.05 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8830022 2023.08.05 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8830026 2023.08.05 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8830021 2023.08.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8830020 2023.08.05 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8830016 2023.08.05 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8830018 2023.08.05 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8830017 2023.08.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8830014 2023.08.05 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8830013 2023.08.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8830019 2023.08.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8830015 2023.08.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8830009 2023.08.05 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8830010 2023.08.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8830012 2023.08.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8830011 2023.08.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8830007 2023.08.05 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8830004 2023.08.05 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 8830005 2023.08.05 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8830006 2023.08.05 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8829874 2023.08.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8829872 2023.08.05 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8829871 2023.08.05 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8829873 2023.08.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8829866 2023.08.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8829870 2023.08.05 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8829865 2023.08.05 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8829868 2023.08.05 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8829867 2023.08.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8829869 2023.08.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8829862 2023.08.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8829863 2023.08.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8829861 2023.08.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8829864 2023.08.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8830008 2023.08.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8814774 2023.07.30 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8814771 2023.07.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8814773 2023.07.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8814772 2023.07.30 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8796483 2023.07.25 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8796484 2023.07.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8796482 2023.07.25 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8796479 2023.07.25 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8796481 2023.07.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8796478 2023.07.25 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8796476 2023.07.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8796480 2023.07.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8796477 2023.07.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8796475 2023.07.25 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8796474 2023.07.25 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8796473 2023.07.25 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8796472 2023.07.25 ŚL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8796471 2023.07.25 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8796469 2023.07.25 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8796470 2023.07.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8796467 2023.07.25 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8796468 2023.07.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8796466 2023.07.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8796465 2023.07.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8796461 2023.07.25 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8796463 2023.07.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8796462 2023.07.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8796464 2023.07.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8796460 2023.07.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8796459 2023.07.25 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8787901 2023.07.21 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8787898 2023.07.21 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8787899 2023.07.21 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8787900 2023.07.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8787896 2023.07.21 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8787897 2023.07.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 8754786 2023.07.13 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8754785 2023.07.13 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 6 8754781 2023.07.13 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8754784 2023.07.13 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8754783 2023.07.13 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8754782 2023.07.13 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8754780 2023.07.13 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8754778 2023.07.13 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8754779 2023.07.13 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8754776 2023.07.13 ŁD
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8754777 2023.07.13 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8746919 2023.07.09 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8746918 2023.07.09 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 8720801 2023.07.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8719157 2023.07.02 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8719158 2023.07.02 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8719156 2023.07.02 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8719155 2023.07.02 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8719154 2023.07.02 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8719153 2023.07.02 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8719152 2023.07.02 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8719143 2023.07.02 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8719140 2023.07.02 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8719147 2023.07.02 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8719150 2023.07.02 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8719159 2023.07.02 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8719144 2023.07.02 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8719148 2023.07.02 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8719149 2023.07.02 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8719138 2023.07.02 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8719142 2023.07.02 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8719141 2023.07.02 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8719139 2023.07.02 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8719146 2023.07.02 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8719145 2023.07.02 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8719136 2023.07.02 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8719151 2023.07.02 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8717405 2023.07.02 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8717404 2023.07.02 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8717403 2023.07.02 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8717402 2023.07.02 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8717400 2023.07.02 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8717401 2023.07.02 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8717399 2023.07.02 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8717398 2023.07.02 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8717397 2023.07.02 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8717396 2023.07.02 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8717395 2023.07.02 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8717394 2023.07.02 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8717392 2023.07.02 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8717393 2023.07.02 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8717389 2023.07.02 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8717390 2023.07.02 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 8717386 2023.07.02 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8717388 2023.07.02 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8717391 2023.07.02 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8717387 2023.07.02 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8717382 2023.07.02 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8717385 2023.07.02 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8717379 2023.07.02 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8717384 2023.07.02 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8717383 2023.07.02 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8717380 2023.07.02 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8717381 2023.07.02 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8716081 2023.07.01 ŁD
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8716082 2023.07.01 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8712162 2023.07.01 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8672418 2023.06.18 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8640205 2023.06.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8640204 2023.06.13 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8639995 2023.06.12 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8629050 2023.06.10 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8629049 2023.06.10 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8623968 2023.06.10 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8623966 2023.06.10 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8623967 2023.06.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8618574 2023.06.09 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8618571 2023.06.09 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 8618577 2023.06.09 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8618578 2023.06.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8618572 2023.06.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8618573 2023.06.09 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8618570 2023.06.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8618575 2023.06.09 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8618567 2023.06.09 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8618569 2023.06.09 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8618564 2023.06.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8618565 2023.06.09 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8618566 2023.06.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8618568 2023.06.09 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8616450 2023.06.08 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8616447 2023.06.08 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8616448 2023.06.08 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8616446 2023.06.08 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8616443 2023.06.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8616451 2023.06.08 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8616439 2023.06.08 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8616440 2023.06.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8616449 2023.06.08 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8616441 2023.06.08 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8616445 2023.06.08 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8616442 2023.06.08 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8616437 2023.06.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8616444 2023.06.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8616438 2023.06.08 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8616436 2023.06.08 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8619370 2023.06.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8606814 2023.06.05 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8606815 2023.06.05 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8606812 2023.06.05 OP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8606813 2023.06.05 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8606811 2023.06.05 OP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8594711 2023.06.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8592987 2023.06.04 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8592984 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8592991 2023.06.04 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8592986 2023.06.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8592990 2023.06.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8592985 2023.06.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8592983 2023.06.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8592988 2023.06.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8592989 2023.06.04 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8563166 2023.05.29 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8563163 2023.05.29 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8563167 2023.05.29 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8563164 2023.05.29 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8563168 2023.05.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8563162 2023.05.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8563169 2023.05.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8563165 2023.05.29 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8563159 2023.05.29 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8563160 2023.05.29 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8563161 2023.05.29 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8563157 2023.05.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8563158 2023.05.29 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8563156 2023.05.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8553217 2023.05.28 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8553212 2023.05.28 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8553210 2023.05.28 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8553209 2023.05.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8553215 2023.05.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8553213 2023.05.28 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8553208 2023.05.28 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8553207 2023.05.28 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8553214 2023.05.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8553211 2023.05.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8553216 2023.05.28 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8553206 2023.05.28 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8553205 2023.05.28 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8553204 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8544740 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8524119 2023.05.22 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8502500 2023.05.20 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8485767 2023.05.19 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8485769 2023.05.19 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8485776 2023.05.19 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8485771 2023.05.19 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8485765 2023.05.19 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8485763 2023.05.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8485766 2023.05.19 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8485756 2023.05.19 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8485761 2023.05.19 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8485753 2023.05.19 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8485752 2023.05.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8485751 2023.05.19 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8485749 2023.05.19 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8485772 2023.05.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8485774 2023.05.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8485768 2023.05.19 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8485773 2023.05.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8485775 2023.05.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8485770 2023.05.19 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8485764 2023.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8485760 2023.05.19 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8485759 2023.05.19 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8485757 2023.05.19 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8485762 2023.05.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8485758 2023.05.19 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8485754 2023.05.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8485755 2023.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8485750 2023.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8485748 2023.05.19 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8485747 2023.05.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8485746 2023.05.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8485743 2023.05.19 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8485741 2023.05.19 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8485745 2023.05.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8485742 2023.05.19 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8485744 2023.05.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8485739 2023.05.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8485738 2023.05.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8485740 2023.05.19 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8485737 2023.05.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8485734 2023.05.19 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8485777 2023.05.19 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8485733 2023.05.19 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8485736 2023.05.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8485735 2023.05.19 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8484750 2023.05.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8480941 2023.05.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8480265 2023.05.17 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8467397 2023.05.14 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8442900 2023.05.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8442901 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8442898 2023.05.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8442899 2023.05.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8442902 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8442895 2023.05.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8442896 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8442893 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8442897 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8442894 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8442891 2023.05.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8442892 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8442887 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8442889 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8442890 2023.05.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8442888 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8442883 2023.05.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8442885 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8442879 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8442886 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8442882 2023.05.13 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8442884 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8442877 2023.05.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8442880 2023.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8442881 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8442878 2023.05.13 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8442875 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8442874 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8442873 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8442872 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8442876 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8442871 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8419899 2023.05.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8419900 2023.05.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8419901 2023.05.10 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8419898 2023.05.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8419897 2023.05.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8419896 2023.05.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8419895 2023.05.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8419894 2023.05.10 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8419893 2023.05.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8419892 2023.05.10 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8419889 2023.05.10 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8419890 2023.05.10 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8419891 2023.05.10 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8419887 2023.05.10 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8419888 2023.05.10 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8419884 2023.05.10 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8419886 2023.05.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8419883 2023.05.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8419885 2023.05.10 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8419882 2023.05.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8419879 2023.05.10 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8419881 2023.05.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8419878 2023.05.10 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8419880 2023.05.10 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419653 2023.05.09 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8419655 2023.05.09 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8419652 2023.05.09 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8419654 2023.05.09 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8419651 2023.05.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8419656 2023.05.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8419657 2023.05.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8419649 2023.05.09 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8419648 2023.05.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8419650 2023.05.09 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8419647 2023.05.09 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8419645 2023.05.09 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8419646 2023.05.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8419644 2023.05.09 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8419643 2023.05.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8419638 2023.05.09 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8419642 2023.05.09 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8419640 2023.05.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8419637 2023.05.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8419639 2023.05.09 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8419635 2023.05.09 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8419634 2023.05.09 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8419636 2023.05.09 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8419633 2023.05.09 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8419632 2023.05.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8419641 2023.05.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8419631 2023.05.09 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8292583 2023.04.24 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8292589 2023.04.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8292586 2023.04.24 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8292587 2023.04.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8292588 2023.04.24 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8292584 2023.04.24 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8292585 2023.04.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8292582 2023.04.24 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8292555 2023.04.24 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8292560 2023.04.24 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8292581 2023.04.24 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8292580 2023.04.24 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8292565 2023.04.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8292551 2023.04.24 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8292563 2023.04.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8292561 2023.04.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8292554 2023.04.24 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8292557 2023.04.24 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8292550 2023.04.24 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8292566 2023.04.24 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8292556 2023.04.24 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8292553 2023.04.24 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8292559 2023.04.24 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8292574 2023.04.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8292571 2023.04.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8292573 2023.04.24 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8292579 2023.04.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8292572 2023.04.24 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8292576 2023.04.24 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8292578 2023.04.24 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8292575 2023.04.24 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8292577 2023.04.24 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8292564 2023.04.24 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8292569 2023.04.24 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8292558 2023.04.24 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8292570 2023.04.24 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8292562 2023.04.24 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8292567 2023.04.24 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8292568 2023.04.24 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8292546 2023.04.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8292544 2023.04.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8292538 2023.04.24 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8292547 2023.04.24 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8292548 2023.04.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8292540 2023.04.24 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8292541 2023.04.24 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8292549 2023.04.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8292535 2023.04.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8292536 2023.04.24 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8292534 2023.04.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8292545 2023.04.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8292542 2023.04.24 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8292537 2023.04.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8292543 2023.04.24 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8292539 2023.04.24 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8283697 2023.04.23 OP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8283695 2023.04.23 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8283693 2023.04.23 OP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8283692 2023.04.23 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8283694 2023.04.23 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8283691 2023.04.23 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8283696 2023.04.23 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8283690 2023.04.23 OP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8283688 2023.04.23 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8283689 2023.04.23 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8272366 2023.04.22 OP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8272365 2023.04.22 OP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8272364 2023.04.22 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8272359 2023.04.22 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8272367 2023.04.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8272363 2023.04.22 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8272361 2023.04.22 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8272360 2023.04.22 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 8272362 2023.04.22 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8272357 2023.04.22 OP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8272358 2023.04.22 OP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8272355 2023.04.22 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8272356 2023.04.22 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8272354 2023.04.22 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8272351 2023.04.22 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8272352 2023.04.22 OP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8272350 2023.04.22 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8272347 2023.04.22 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8272353 2023.04.22 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8272346 2023.04.22 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8272348 2023.04.22 OP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8272342 2023.04.22 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8272343 2023.04.22 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8272345 2023.04.22 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8272349 2023.04.22 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8272344 2023.04.22 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8272341 2023.04.22 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8272340 2023.04.22 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8272338 2023.04.22 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8272339 2023.04.22 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8208186 2023.04.14 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8208184 2023.04.14 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8208185 2023.04.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8208203 2023.04.14 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8208200 2023.04.14 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8208202 2023.04.14 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8208201 2023.04.14 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8208199 2023.04.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8208196 2023.04.14 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 8208198 2023.04.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8208197 2023.04.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8208195 2023.04.14 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8208194 2023.04.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8208193 2023.04.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8208192 2023.04.14 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8208191 2023.04.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8208190 2023.04.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8208189 2023.04.14 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8208188 2023.04.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8192357 2023.04.12 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8192353 2023.04.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8192351 2023.04.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8192352 2023.04.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8192349 2023.04.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8192356 2023.04.12 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8192355 2023.04.12 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8192354 2023.04.12 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8192348 2023.04.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8192350 2023.04.12 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8192389 2023.04.12 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8192384 2023.04.12 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8192383 2023.04.12 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8192381 2023.04.12 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8192387 2023.04.12 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8192379 2023.04.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8192378 2023.04.12 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8192390 2023.04.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8192376 2023.04.12 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8192374 2023.04.12 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8192372 2023.04.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8192368 2023.04.12 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8192369 2023.04.12 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8192363 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8192362 2023.04.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8192382 2023.04.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8192388 2023.04.12 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8192380 2023.04.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8192386 2023.04.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8192377 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8192375 2023.04.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8192370 2023.04.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8192373 2023.04.12 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8192371 2023.04.12 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 8192367 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8192365 2023.04.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8192366 2023.04.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8192364 2023.04.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8192361 2023.04.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8192360 2023.04.12 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8192359 2023.04.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8187809 2023.04.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8187808 2023.04.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8139187 2023.04.04 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8135680 2023.04.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8135681 2023.04.03 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8135682 2023.04.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8135679 2023.04.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8135678 2023.04.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8135675 2023.04.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 8135677 2023.04.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8135673 2023.04.03 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8135676 2023.04.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8135674 2023.04.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8135672 2023.04.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8135670 2023.04.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8135671 2023.04.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8135667 2023.04.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8135668 2023.04.03 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8135669 2023.04.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8135665 2023.04.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8135663 2023.04.03 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8135664 2023.04.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8135666 2023.04.03 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8135662 2023.04.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 8115423 2023.03.31 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8115420 2023.03.31 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8115422 2023.03.31 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8115419 2023.03.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8115416 2023.03.31 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8115418 2023.03.31 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8115417 2023.03.31 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8100911 2023.03.28 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8100909 2023.03.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8100910 2023.03.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8100908 2023.03.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8100926 2023.03.28 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8100924 2023.03.28 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8100927 2023.03.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 8100922 2023.03.28 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8100923 2023.03.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8100925 2023.03.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8100921 2023.03.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8100915 2023.03.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8100920 2023.03.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 8100919 2023.03.28 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8100917 2023.03.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8100913 2023.03.28 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 8100918 2023.03.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8100912 2023.03.28 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8100914 2023.03.28 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8100916 2023.03.28 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8091116 2023.03.26 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8091122 2023.03.26 ŚL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8091118 2023.03.26 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8091113 2023.03.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8091119 2023.03.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8091115 2023.03.26 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8090467 2023.03.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8090472 2023.03.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8090474 2023.03.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8090464 2023.03.26 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8090466 2023.03.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8090482 2023.03.26 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8090469 2023.03.26 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8090460 2023.03.26 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8090455 2023.03.26 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8090457 2023.03.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8090456 2023.03.26 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8090461 2023.03.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8090465 2023.03.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8090458 2023.03.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8090446 2023.03.26 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8090447 2023.03.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8090449 2023.03.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8090450 2023.03.26 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8090442 2023.03.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8090451 2023.03.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8090448 2023.03.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8090440 2023.03.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8090445 2023.03.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8090444 2023.03.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8090443 2023.03.26 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8090437 2023.03.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8090439 2023.03.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8090438 2023.03.26 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8090436 2023.03.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8090441 2023.03.26 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8090480 2023.03.26 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8090478 2023.03.26 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8090481 2023.03.26 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8090477 2023.03.26 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8090473 2023.03.26 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8090483 2023.03.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8090476 2023.03.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8090479 2023.03.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8090471 2023.03.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8090462 2023.03.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8090470 2023.03.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8090463 2023.03.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8090468 2023.03.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8090459 2023.03.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8090454 2023.03.26 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8090453 2023.03.26 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8090452 2023.03.26 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8069876 2023.03.24 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8069877 2023.03.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8069875 2023.03.24 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8069873 2023.03.24 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8069874 2023.03.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8069872 2023.03.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8069869 2023.03.24 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8069867 2023.03.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8069871 2023.03.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8069868 2023.03.24 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8069870 2023.03.24 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8069866 2023.03.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8069862 2023.03.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8069865 2023.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8069860 2023.03.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8069864 2023.03.24 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8069863 2023.03.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 8069855 2023.03.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8069861 2023.03.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8069859 2023.03.24 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8069857 2023.03.24 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 8069854 2023.03.24 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8069853 2023.03.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8069851 2023.03.24 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8069856 2023.03.24 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8069858 2023.03.24 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8069852 2023.03.24 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8063130 2023.03.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8063128 2023.03.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8063129 2023.03.23 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8063125 2023.03.23 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8063126 2023.03.23 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8063127 2023.03.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8063124 2023.03.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8063123 2023.03.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8058894 2023.03.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8058895 2023.03.22 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8058893 2023.03.22 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8053104 2023.03.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8053106 2023.03.21 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8053101 2023.03.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8053105 2023.03.21 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8053103 2023.03.21 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8053102 2023.03.21 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8034351 2023.03.19 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8034350 2023.03.19 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8034348 2023.03.19 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8034349 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8034380 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8034376 2023.03.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8034379 2023.03.19 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 36 8034378 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8034377 2023.03.19 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8034375 2023.03.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8034374 2023.03.19 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8034383 2023.03.19 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 8034382 2023.03.19 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8034372 2023.03.19 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 8034370 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 8034373 2023.03.19 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8034371 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8034369 2023.03.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8034368 2023.03.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8034381 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8034367 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 8034365 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8034366 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8034363 2023.03.19 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8034362 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8034364 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8034361 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8034360 2023.03.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8034359 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8034358 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8034353 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8034356 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8034354 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8034355 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8034357 2023.03.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8034352 2023.03.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8019837 2023.03.17 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8019840 2023.03.17 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8019834 2023.03.17 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8019836 2023.03.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8019839 2023.03.17 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8019835 2023.03.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8019838 2023.03.17 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8019832 2023.03.17 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8019833 2023.03.17 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8001591 2023.03.14 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 7991795 2023.03.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7991796 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7991794 2023.03.12 ŚL
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7991797 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7991406 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7991404 2023.03.12 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7991403 2023.03.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7991405 2023.03.12 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7991402 2023.03.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7991401 2023.03.12 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 7991400 2023.03.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7991399 2023.03.12 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7991395 2023.03.12 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7991396 2023.03.12 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7991398 2023.03.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7991393 2023.03.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7991397 2023.03.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7991394 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7991392 2023.03.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7991420 2023.03.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 7991418 2023.03.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 7991422 2023.03.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7991419 2023.03.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7991415 2023.03.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7991421 2023.03.12 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7991411 2023.03.12 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7991417 2023.03.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7991416 2023.03.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7991410 2023.03.12 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7991413 2023.03.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7991414 2023.03.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7991412 2023.03.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7991408 2023.03.12 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7991407 2023.03.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7991409 2023.03.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7969884 2023.03.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7969883 2023.03.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7969881 2023.03.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7969885 2023.03.06 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7969880 2023.03.06 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7969879 2023.03.06 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7969878 2023.03.06 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7969877 2023.03.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7969882 2023.03.06 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 7944693 2023.02.28 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7941899 2023.02.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7941898 2023.02.28 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7941897 2023.02.28 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7941896 2023.02.28 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7941895 2023.02.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7941893 2023.02.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7941888 2023.02.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 70 7941892 2023.02.28 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 7941891 2023.02.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7941887 2023.02.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7941883 2023.02.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7941884 2023.02.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7941886 2023.02.28 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7941894 2023.02.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 15 7941889 2023.02.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7941890 2023.02.28 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7941885 2023.02.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7941881 2023.02.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7941880 2023.02.28 ŚL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 7941882 2023.02.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7927649 2023.02.25 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7927650 2023.02.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7927647 2023.02.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7927648 2023.02.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7927643 2023.02.25 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7927646 2023.02.25 OP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7927642 2023.02.25 ŚL