DRUŻYNA

Drużyna: Szymon Olszewski. Obserwator: Szymon Olszewski

Liczba gatunków: 202

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 171 1574 86 86 0 15 32 39
2 66 361 92 43 0 3 14 26
3 90 522 107 60 0 1 22 37
4 161 563 152 105 0 16 47 42
5 170 323 176 84 0 15 41 28
6 71 139 185 52 0 10 20 22
7 38 158 193 32 0 9 16 7
8 36 364 197 26 0 6 13 7
9 19 36 202 19 0 7 8 4
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 9003538 2023.09.24 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 9003540 2023.09.24 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9003539 2023.09.24 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9003537 2023.09.24 ŁD
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8993415 2023.09.22 MZ
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8970216 2023.09.16
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 8967429 2023.09.15
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8967430 2023.09.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 8967431 2023.09.15
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8967428 2023.09.15
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8953126 2023.09.10 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8953130 2023.09.10 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8953125 2023.09.10 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8953129 2023.09.10 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8953122 2023.09.10 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8953124 2023.09.10 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8953128 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8953123 2023.09.10 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8953127 2023.09.10 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8900935 2023.08.27 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8900939 2023.08.27 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8900937 2023.08.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8900936 2023.08.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 8900938 2023.08.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8900933 2023.08.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8900934 2023.08.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8900932 2023.08.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8900929 2023.08.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8900931 2023.08.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8900930 2023.08.27 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8900928 2023.08.27 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8897918 2023.08.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8897919 2023.08.26 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8897917 2023.08.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8878368 2023.08.20 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8878364 2023.08.20 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8878366 2023.08.20 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8878367 2023.08.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8878363 2023.08.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8878365 2023.08.20 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8878361 2023.08.20 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8878362 2023.08.20 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8874523 2023.08.19 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8874519 2023.08.19 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8874522 2023.08.19 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8874518 2023.08.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8874521 2023.08.19 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8874520 2023.08.19 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8874517 2023.08.19 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8874515 2023.08.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8874516 2023.08.19 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8867035 2023.08.15 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8849851 2023.08.12 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8844111 2023.08.11 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8835781 2023.08.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8812232 2023.07.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8812231 2023.07.30 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 8812230 2023.07.30 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8812229 2023.07.30 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8812228 2023.07.30 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8812227 2023.07.30 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8812226 2023.07.30 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8781815 2023.07.21 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8781814 2023.07.21 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 7 8781813 2023.07.21 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 9 8781812 2023.07.21 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8773907 2023.07.18 MB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8773905 2023.07.18 PM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8773906 2023.07.18 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8773903 2023.07.18 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8773902 2023.07.18 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8773900 2023.07.18 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8773901 2023.07.18 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 8773904 2023.07.18 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8789384 2023.07.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8748656 2023.07.07 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8748655 2023.07.07 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8748654 2023.07.07 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8748653 2023.07.07 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8748652 2023.07.07 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8748651 2023.07.07 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8748650 2023.07.07 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8718621 2023.07.02 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8718617 2023.07.02 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8718616 2023.07.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8718622 2023.07.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8718620 2023.07.01 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8718615 2023.07.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8718614 2023.07.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8718619 2023.07.01 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8718612 2023.07.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8718613 2023.07.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8718618 2023.07.01 MZ
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8692292 2023.06.25 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8692291 2023.06.25 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8692288 2023.06.25 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8692290 2023.06.25 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8692289 2023.06.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8692287 2023.06.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8692286 2023.06.25 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8692282 2023.06.25 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8692281 2023.06.25 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8692283 2023.06.24 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8692285 2023.06.24 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8692284 2023.06.24 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8692280 2023.06.24 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8659592 2023.06.17 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8659591 2023.06.17 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8659590 2023.06.17 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8659588 2023.06.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 8659589 2023.06.17 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8659586 2023.06.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8659587 2023.06.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8659584 2023.06.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8659583 2023.06.17 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8659582 2023.06.17 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8659581 2023.06.17 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8659585 2023.06.17 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8659578 2023.06.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8659579 2023.06.17 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8659580 2023.06.17 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8659577 2023.06.17 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8659574 2023.06.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8659575 2023.06.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8659576 2023.06.17 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8659571 2023.06.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8659573 2023.06.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8659572 2023.06.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8659569 2023.06.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8659570 2023.06.17 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8659566 2023.06.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8659568 2023.06.17 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8659565 2023.06.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8659567 2023.06.17 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8646705 2023.06.11 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8646706 2023.06.11 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8627447 2023.06.10 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8627445 2023.06.10 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8627444 2023.06.10 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8627442 2023.06.10 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8627443 2023.06.10 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8627440 2023.06.10 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8627446 2023.06.10 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8627441 2023.06.10 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8627439 2023.06.10 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8627437 2023.06.10 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8627438 2023.06.10 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8627436 2023.06.10 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8627435 2023.06.10 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8627433 2023.06.10 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8627434 2023.06.10 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8627432 2023.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8600347 2023.06.06 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8584943 2023.06.03 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8584942 2023.06.03 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8584941 2023.06.03 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 20 8584938 2023.06.03 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8584940 2023.06.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8584939 2023.06.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8584937 2023.06.03 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8584935 2023.06.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8584936 2023.06.03 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8584933 2023.06.03 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8584934 2023.06.03 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8571437 2023.05.31 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8557824 2023.05.28 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8545597 2023.05.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8545598 2023.05.27 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8545596 2023.05.27 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8545595 2023.05.27 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8545594 2023.05.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8545593 2023.05.27 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8545592 2023.05.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8545591 2023.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545590 2023.05.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8545589 2023.05.27 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8545586 2023.05.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8545588 2023.05.27 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8545582 2023.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545583 2023.05.27 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8545584 2023.05.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8545587 2023.05.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8545585 2023.05.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545579 2023.05.27 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 8545580 2023.05.27 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8545576 2023.05.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8545581 2023.05.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8545577 2023.05.27 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8545575 2023.05.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8545578 2023.05.27 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8545574 2023.05.27 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8506844 2023.05.21 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8506847 2023.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8506846 2023.05.21 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8506845 2023.05.21 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8506843 2023.05.21 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8497977 2023.05.20 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8493731 2023.05.20 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8493730 2023.05.20 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8493729 2023.05.20 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8493728 2023.05.20 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8493727 2023.05.20 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8462556 2023.05.14 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8462554 2023.05.14 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8462555 2023.05.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8444400 2023.05.13 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8444396 2023.05.13 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8444399 2023.05.13 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8444397 2023.05.13 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8444398 2023.05.13 MZ
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8444394 2023.05.13 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8444395 2023.05.13 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8444393 2023.05.13 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8444391 2023.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8444390 2023.05.13 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8444389 2023.05.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8444392 2023.05.13 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8444388 2023.05.13 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8444387 2023.05.13 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8422400 2023.05.10 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8422402 2023.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8422401 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8422398 2023.05.10 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8399892 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8399885 2023.05.07 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8399890 2023.05.07 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8399886 2023.05.07 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8399889 2023.05.07 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8399888 2023.05.07 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8399891 2023.05.07 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8399884 2023.05.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8399887 2023.05.07 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8399883 2023.05.07 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8393525 2023.05.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8393524 2023.05.06 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8393507 2023.05.06 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8393504 2023.05.06 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8393505 2023.05.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8393501 2023.05.06 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8393499 2023.05.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8393503 2023.05.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8393506 2023.05.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8393495 2023.05.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8393502 2023.05.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8393494 2023.05.06 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8393496 2023.05.06 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8393497 2023.05.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8393498 2023.05.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8393493 2023.05.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8393500 2023.05.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8393492 2023.05.06 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8393522 2023.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8393523 2023.05.06 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8393521 2023.05.06 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8393520 2023.05.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8393519 2023.05.06 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8393518 2023.05.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8393517 2023.05.06 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8393516 2023.05.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8393514 2023.05.06 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8393513 2023.05.06 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8393512 2023.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8393515 2023.05.06 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8393511 2023.05.06 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8393509 2023.05.06 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8393510 2023.05.06 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8393508 2023.05.06 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8393489 2023.05.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8393488 2023.05.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8393491 2023.05.06 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8393490 2023.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8393486 2023.05.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8393487 2023.05.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8393485 2023.05.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8393484 2023.05.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8393483 2023.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8393481 2023.05.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8393482 2023.05.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8393480 2023.05.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8393479 2023.05.06 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8393478 2023.05.06 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8393477 2023.05.06 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8393476 2023.05.06 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8386391 2023.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8386392 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8377922 2023.05.04 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8377921 2023.05.04 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8377919 2023.05.04 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8377920 2023.05.04 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8369511 2023.05.03 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8366508 2023.05.03 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8366509 2023.05.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8366511 2023.05.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8366507 2023.05.03 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8366505 2023.05.03 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8353865 2023.05.02 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8353864 2023.05.02 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8353862 2023.05.02 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8353863 2023.05.02 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8353860 2023.05.02 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8353859 2023.05.02 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8353861 2023.05.02 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8353896 2023.05.02 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8353898 2023.05.02 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8353895 2023.05.02 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8353894 2023.05.02 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8353893 2023.05.02 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8353891 2023.05.02 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8353890 2023.05.02 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8353892 2023.05.02 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8353889 2023.05.02 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8353897 2023.05.02 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8353887 2023.05.02 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8353886 2023.05.02 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8353885 2023.05.02 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8353884 2023.05.02 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8353883 2023.05.02 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8353888 2023.05.01 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8353882 2023.05.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8353880 2023.05.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8353879 2023.05.01 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8353878 2023.05.01 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8353874 2023.05.01 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8353875 2023.05.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8353876 2023.05.01 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8353873 2023.05.01 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8353869 2023.05.01 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8353877 2023.05.01 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8353867 2023.05.01 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8353872 2023.05.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8353870 2023.05.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8353868 2023.05.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8353871 2023.05.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8353866 2023.05.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8331194 2023.04.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8331193 2023.04.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8331192 2023.04.30 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8331190 2023.04.30 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8331188 2023.04.30 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8331191 2023.04.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8331189 2023.04.30 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8331184 2023.04.30 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8331185 2023.04.30 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8331182 2023.04.30 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 8331183 2023.04.30 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8331187 2023.04.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8331186 2023.04.30 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8331180 2023.04.30 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8331178 2023.04.30 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 11 8331181 2023.04.30 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8331177 2023.04.30 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8331170 2023.04.30 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8331173 2023.04.30 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8331176 2023.04.30 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8331174 2023.04.30 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8331179 2023.04.30 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8331169 2023.04.30 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8331175 2023.04.30 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8331168 2023.04.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8331171 2023.04.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8331172 2023.04.30 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8331167 2023.04.30 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8331166 2023.04.30 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8325060 2023.04.29 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8325061 2023.04.29 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8325059 2023.04.29 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8325058 2023.04.29 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8287817 2023.04.23 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 8287816 2023.04.23 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8287818 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8271769 2023.04.22 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8271768 2023.04.22 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8271772 2023.04.22 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8271766 2023.04.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8271767 2023.04.22 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8271762 2023.04.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8271764 2023.04.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8271770 2023.04.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8271771 2023.04.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8271763 2023.04.22 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8271761 2023.04.22 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8271759 2023.04.22 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8271760 2023.04.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8271765 2023.04.22 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8254963 2023.04.20 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8228616 2023.04.16 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8228615 2023.04.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8223413 2023.04.16 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8223408 2023.04.16 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8223411 2023.04.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8223410 2023.04.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8223412 2023.04.16 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8223407 2023.04.16 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8223409 2023.04.16 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8223406 2023.04.16 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8223403 2023.04.16 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8223404 2023.04.16 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 8223400 2023.04.16 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8223402 2023.04.16 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8223401 2023.04.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8223399 2023.04.16 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8223397 2023.04.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8223405 2023.04.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8223398 2023.04.16 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8223393 2023.04.16 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8223391 2023.04.16 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8223394 2023.04.16 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 8223392 2023.04.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8223396 2023.04.16 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8223390 2023.04.16 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8223395 2023.04.16 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8217545 2023.04.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8217548 2023.04.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8217549 2023.04.15 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8217546 2023.04.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8217564 2023.04.15 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8217565 2023.04.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8217563 2023.04.15 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8217562 2023.04.15 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8217560 2023.04.15 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8217561 2023.04.15 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8217558 2023.04.15 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8217559 2023.04.15 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8217555 2023.04.15 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8217557 2023.04.15 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8217552 2023.04.15 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8217554 2023.04.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8217556 2023.04.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8217553 2023.04.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8217551 2023.04.15 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8217550 2023.04.15 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8183259 2023.04.10 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8183261 2023.04.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8183268 2023.04.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8183266 2023.04.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8183265 2023.04.10 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8183263 2023.04.10 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8183262 2023.04.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8183267 2023.04.10 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8183264 2023.04.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8183260 2023.04.10 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8166106 2023.04.08 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8166107 2023.04.08 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8161409 2023.04.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8161407 2023.04.08 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8161403 2023.04.08 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 8161402 2023.04.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8161400 2023.04.08 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8161399 2023.04.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8161397 2023.04.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8161396 2023.04.08 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8161393 2023.04.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8161416 2023.04.08 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8161413 2023.04.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8161415 2023.04.08 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8161414 2023.04.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8161412 2023.04.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8161411 2023.04.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8161410 2023.04.08 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8161417 2023.04.08 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8161408 2023.04.08 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 8161405 2023.04.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8161406 2023.04.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8161401 2023.04.08 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8161404 2023.04.08 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 8161398 2023.04.08 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8161394 2023.04.08 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8161395 2023.04.08 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8154886 2023.04.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8154887 2023.04.07 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8154885 2023.04.07 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 8154888 2023.04.07 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8135728 2023.04.02 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8135727 2023.04.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8135726 2023.04.02 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8135725 2023.04.02 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8135723 2023.04.02 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8135722 2023.04.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8135724 2023.04.02 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8135720 2023.04.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8135721 2023.04.02 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8135719 2023.04.02 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8135715 2023.04.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8135717 2023.04.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8135716 2023.04.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8135718 2023.04.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8135729 2023.04.02 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8135711 2023.04.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8135712 2023.04.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8135713 2023.04.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8135714 2023.04.02 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8135710 2023.04.02 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8135709 2023.04.02 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8135707 2023.04.02 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8135708 2023.04.02 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 8084132 2023.03.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8082697 2023.03.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8082701 2023.03.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8082702 2023.03.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8082700 2023.03.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8082699 2023.03.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8082708 2023.03.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8082706 2023.03.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8082698 2023.03.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8082707 2023.03.25 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8082705 2023.03.25 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8082322 2023.03.25 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8082320 2023.03.25 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8041017 2023.03.19 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8041016 2023.03.19 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8041015 2023.03.19 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 8041014 2023.03.19 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8031325 2023.03.19 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8031324 2023.03.19 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8031323 2023.03.19 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8031322 2023.03.19 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8031321 2023.03.19 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8031320 2023.03.19 KP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8031317 2023.03.19 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8031319 2023.03.19 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8031318 2023.03.19 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8031316 2023.03.19 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8031315 2023.03.19 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8027726 2023.03.18 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8027725 2023.03.18 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8027723 2023.03.18 KP
pospolity bogatka, Parus major 10 8027727 2023.03.18 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 8027724 2023.03.18 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8027721 2023.03.18 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 8027722 2023.03.18 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8027720 2023.03.18 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8027719 2023.03.18 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8027718 2023.03.18 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8027717 2023.03.18 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8027716 2023.03.18 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8027712 2023.03.18 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8027715 2023.03.18 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8027713 2023.03.18 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 8027711 2023.03.18 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8027714 2023.03.18 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8027710 2023.03.18 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8027707 2023.03.18 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8027709 2023.03.18 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8027706 2023.03.18 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8027708 2023.03.18 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8027705 2023.03.18 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8027703 2023.03.18 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8027704 2023.03.18 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8027701 2023.03.18 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8027702 2023.03.18 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7995421 2023.03.12 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7987468 2023.03.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7987467 2023.03.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7987466 2023.03.11 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7987465 2023.03.11 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7987463 2023.03.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7987464 2023.03.11 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7987462 2023.03.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7987461 2023.03.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7987460 2023.03.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7965734 2023.03.05 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7965736 2023.03.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7965735 2023.03.05 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7965733 2023.03.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7965730 2023.03.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7965731 2023.03.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 7965732 2023.03.05 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7965727 2023.03.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7965728 2023.03.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 7965729 2023.03.05 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7961007 2023.03.05 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7959051 2023.03.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7959056 2023.03.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7959055 2023.03.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 7959052 2023.03.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7959054 2023.03.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7959050 2023.03.04 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7959049 2023.03.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7959048 2023.03.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7959047 2023.03.04 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7959046 2023.03.04 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 7959045 2023.03.04 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7959053 2023.03.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7959044 2023.03.04 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7959043 2023.03.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7936039 2023.02.26 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7936040 2023.02.26 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7936042 2023.02.26 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7936037 2023.02.26 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7936036 2023.02.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7936041 2023.02.26 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7936038 2023.02.26 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7936034 2023.02.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 7936035 2023.02.26 MZ
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 30 7936031 2023.02.26 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7936033 2023.02.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7936030 2023.02.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 7936032 2023.02.26 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7936029 2023.02.26 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7936027 2023.02.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7936028 2023.02.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7926767 2023.02.25 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7926771 2023.02.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7926768 2023.02.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7926765 2023.02.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7926770 2023.02.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7926769 2023.02.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7926772 2023.02.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7926766 2023.02.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7926773 2023.02.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 7926764 2023.02.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 8 7926763 2023.02.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7926762 2023.02.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7926761 2023.02.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7926760 2023.02.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7926759 2023.02.25 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7901238 2023.02.18 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7901236 2023.02.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7893812 2023.02.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7893811 2023.02.15 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7893809 2023.02.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7893810 2023.02.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7893808 2023.02.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7893813 2023.02.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7893807 2023.02.15 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7893806 2023.02.15 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7893804 2023.02.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 7893805 2023.02.15 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7893801 2023.02.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7893802 2023.02.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 7893803 2023.02.15 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7893800 2023.02.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7852453 2023.02.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7852452 2023.02.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7852454 2023.02.04 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 7852468 2023.02.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7852467 2023.02.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7852464 2023.02.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7852462 2023.02.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7852469 2023.02.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7852463 2023.02.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7852460 2023.02.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7852459 2023.02.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7852465 2023.02.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7852470 2023.02.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7852461 2023.02.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7852455 2023.02.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7852456 2023.02.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7852466 2023.02.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7852457 2023.02.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7852458 2023.02.04 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7835243 2023.01.29 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7835254 2023.01.29 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7835244 2023.01.29 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7835256 2023.01.29 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7835255 2023.01.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7835260 2023.01.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7835257 2023.01.29 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7835253 2023.01.29 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7835261 2023.01.29 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7835252 2023.01.29 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7835251 2023.01.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7835259 2023.01.29 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7835248 2023.01.29 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7835250 2023.01.29 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7835246 2023.01.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7835258 2023.01.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7835247 2023.01.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7835249 2023.01.29 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7835245 2023.01.29 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7832441 2023.01.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7832439 2023.01.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 7832440 2023.01.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7832438 2023.01.28 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7832434 2023.01.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7832435 2023.01.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7832437 2023.01.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7832436 2023.01.28 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 7832433 2023.01.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7819000 2023.01.24 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7811483 2023.01.22 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7811482 2023.01.22 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7811481 2023.01.22 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7805649 2023.01.21 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7805648 2023.01.21 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7805647 2023.01.21 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7805645 2023.01.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7805646 2023.01.21 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7805638 2023.01.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7805644 2023.01.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7805641 2023.01.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7805637 2023.01.21 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7805640 2023.01.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7805643 2023.01.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7805642 2023.01.21 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7805636 2023.01.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7805639 2023.01.21 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7805635 2023.01.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7799186 2023.01.18 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7786991 2023.01.15 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7786988 2023.01.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7786989 2023.01.15 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7786987 2023.01.15 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 7786986 2023.01.15 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7786990 2023.01.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7782457 2023.01.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7782458 2023.01.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7782456 2023.01.14 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7782454 2023.01.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7782455 2023.01.14 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7782452 2023.01.14 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 7782453 2023.01.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7782451 2023.01.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7782449 2023.01.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7782450 2023.01.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7782448 2023.01.14 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7782446 2023.01.14 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7782443 2023.01.14 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7782444 2023.01.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7782445 2023.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7782447 2023.01.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7782440 2023.01.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7782439 2023.01.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 7782442 2023.01.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 7782441 2023.01.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7782438 2023.01.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7782437 2023.01.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7782436 2023.01.14 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7782435 2023.01.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7760926 2023.01.08 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7760927 2023.01.08 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7760928 2023.01.08 PM
pospolity żuraw, Grus grus 5 7760923 2023.01.08 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7760924 2023.01.08 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7760920 2023.01.08 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7760925 2023.01.08 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7760922 2023.01.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7760921 2023.01.08 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 7760918 2023.01.08 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7760919 2023.01.08 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7760917 2023.01.08 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7760916 2023.01.08 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7760914 2023.01.08 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7760913 2023.01.08 MB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7760910 2023.01.08 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7760911 2023.01.08 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 9 7760915 2023.01.08 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7760912 2023.01.08 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7753495 2023.01.07 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7753494 2023.01.07 MB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7753493 2023.01.07 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7753490 2023.01.07 MB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 7753488 2023.01.07 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7753487 2023.01.07 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7753491 2023.01.07 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7753486 2023.01.07 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7753485 2023.01.07 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7753489 2023.01.07 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7753483 2023.01.07 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 7753482 2023.01.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7753481 2023.01.07 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7753484 2023.01.07 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7753479 2023.01.07 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7753478 2023.01.07 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7753476 2023.01.07 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 7753477 2023.01.07 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7753480 2023.01.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 7747701 2023.01.06 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7747700 2023.01.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7747703 2023.01.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7747706 2023.01.06 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7747705 2023.01.06 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7747704 2023.01.06 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7747702 2023.01.06 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7742638 2023.01.05 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7742640 2023.01.05 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7742641 2023.01.05 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7742639 2023.01.05 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 7742637 2023.01.05 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7742635 2023.01.05 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7742636 2023.01.05 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7742634 2023.01.05 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7742633 2023.01.05 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 7742631 2023.01.05 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 7742632 2023.01.05 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 7742629 2023.01.05 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7742630 2023.01.05 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7742627 2023.01.05 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 7742628 2023.01.05 MB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7739933 2023.01.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7732740 2023.01.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 7732748 2023.01.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 7732738 2023.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7732746 2023.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7732735 2023.01.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7732743 2023.01.01 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7732742 2023.01.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7732734 2023.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7732736 2023.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7732737 2023.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7732741 2023.01.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7732739 2023.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7732747 2023.01.01 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7732749 2023.01.01 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7732745 2023.01.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7732744 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7732727 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7732729 2023.01.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7732732 2023.01.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 7732733 2023.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7732731 2023.01.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7732726 2023.01.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7732728 2023.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7732730 2023.01.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7732724 2023.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7732720 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7732719 2023.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7732723 2023.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7732722 2023.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7732725 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7732721 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7732718 2023.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...