DRUŻYNA

Drużyna: Marcin Charymski. Obserwator: Marcin Charymski

Liczba gatunków: 234

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 3979 26488 84 84 0 14 32 38
2 3552 26636 103 90 0 18 32 40
3 4535 19733 130 103 0 12 44 47
4 4310 8220 160 117 2 8 57 50
5 2863 5004 199 137 0 24 63 50
6 513 1403 213 85 3 18 31 33
7 652 1912 216 75 0 10 24 41
8 2378 9414 218 95 0 8 41 46
9 1007 3911 219 58 0 5 15 38
10 3290 17037 234 134 12 31 42 49
11 1200 4338 234 69 0 6 23 40
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9212206 2023.11.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9212203 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9212200 2023.11.25 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9212197 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9212198 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212195 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9212192 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9212194 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212191 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212189 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212190 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9212188 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212214 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9212211 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9212210 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212209 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212208 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9212212 2023.11.25 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9212213 2023.11.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9212215 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212205 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9212204 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9212207 2023.11.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9212202 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212201 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212199 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212196 2023.11.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9212193 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 9212186 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212187 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9212183 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9212184 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212182 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9212181 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212180 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9212179 2023.11.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9212178 2023.11.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9212177 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9212176 2023.11.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9212175 2023.11.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9212174 2023.11.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9212172 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212173 2023.11.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9211230 2023.11.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9211229 2023.11.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9211228 2023.11.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211227 2023.11.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9211226 2023.11.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9211225 2023.11.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211224 2023.11.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9211223 2023.11.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9211222 2023.11.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9211221 2023.11.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9211220 2023.11.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 20 9211219 2023.11.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9211218 2023.11.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211217 2023.11.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9211216 2023.11.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211215 2023.11.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211214 2023.11.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9211213 2023.11.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9211211 2023.11.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211212 2023.11.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211210 2023.11.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9211209 2023.11.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9211208 2023.11.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9211207 2023.11.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9211206 2023.11.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211205 2023.11.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9211204 2023.11.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9211203 2023.11.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9211200 2023.11.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9211198 2023.11.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9211197 2023.11.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9211196 2023.11.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9211202 2023.11.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9211195 2023.11.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211194 2023.11.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9211193 2023.11.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9211192 2023.11.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9211191 2023.11.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211190 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211201 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9211188 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9211189 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211199 2023.11.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9211187 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201765 2023.11.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9201761 2023.11.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9201763 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201762 2023.11.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9201764 2023.11.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9201760 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201759 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9201758 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201752 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9201754 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201753 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201757 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201750 2023.11.20 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9201756 2023.11.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9201751 2023.11.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9201755 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201749 2023.11.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9201745 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201748 2023.11.20 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9201747 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201746 2023.11.20 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9201743 2023.11.20 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9201744 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201447 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9201452 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201445 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201444 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9201443 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9201451 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201442 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9201449 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9201439 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9201448 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9201437 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9201433 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9201440 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9201438 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9201430 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9201427 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201426 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9201423 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9201425 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201421 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9201417 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201419 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9201415 2023.11.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9201413 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9201410 2023.11.19 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9201407 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9201409 2023.11.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9201441 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201435 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201432 2023.11.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9201431 2023.11.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9201434 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201429 2023.11.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9201428 2023.11.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9201424 2023.11.19 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9201422 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9201420 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9201418 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9201416 2023.11.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9201414 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9201411 2023.11.19 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9201412 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 30 9201408 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201398 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201396 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201395 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9201397 2023.11.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9201394 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9201400 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201393 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9201392 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9201401 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201391 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201389 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201390 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9201399 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9201387 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9201388 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201386 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201380 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9201385 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9201382 2023.11.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9201383 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9201378 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9201377 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9201376 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201375 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201379 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201381 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9201374 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9201384 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201373 2023.11.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9201371 2023.11.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9201372 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201369 2023.11.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9201402 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201403 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9201404 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201405 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201406 2023.11.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9201446 2023.11.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9201450 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9201454 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9201455 2023.11.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9196557 2023.11.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196556 2023.11.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9196555 2023.11.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9196554 2023.11.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9196553 2023.11.16 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9196552 2023.11.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9196551 2023.11.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9196549 2023.11.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 9196550 2023.11.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9196548 2023.11.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196547 2023.11.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9196546 2023.11.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9196545 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9196544 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196605 2023.11.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9196604 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196603 2023.11.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9196601 2023.11.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9196600 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196602 2023.11.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9196598 2023.11.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196597 2023.11.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9196599 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196596 2023.11.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9196595 2023.11.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9196594 2023.11.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196593 2023.11.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196592 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196591 2023.11.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9196590 2023.11.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9196582 2023.11.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9196580 2023.11.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9196581 2023.11.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196578 2023.11.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9196574 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196572 2023.11.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9196584 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9196586 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9196571 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9196575 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9196569 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196567 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196566 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196563 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9196562 2023.11.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9196560 2023.11.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9196543 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196541 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196542 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196540 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196539 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196538 2023.11.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9196537 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196533 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9196535 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196536 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9196534 2023.11.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9196531 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196532 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9196530 2023.11.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9196529 2023.11.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9196528 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9196589 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9196579 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9196577 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196585 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9196587 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9196583 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196570 2023.11.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9196588 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9196576 2023.11.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9196573 2023.11.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9196568 2023.11.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9196565 2023.11.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9196564 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196561 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196559 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 8 9196558 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196521 2023.11.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196522 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9196527 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9196525 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196520 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196519 2023.11.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9196524 2023.11.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9196517 2023.11.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9196526 2023.11.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9196518 2023.11.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9196516 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9196515 2023.11.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9196523 2023.11.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9196514 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9196512 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9196513 2023.11.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9176312 2023.11.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9176313 2023.11.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9176314 2023.11.11 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9178165 2023.11.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9178164 2023.11.10 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9178163 2023.11.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9178162 2023.11.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9176632 2023.11.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176342 2023.11.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9176341 2023.11.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176340 2023.11.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176339 2023.11.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176337 2023.11.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9176338 2023.11.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9176336 2023.11.10 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9176334 2023.11.10 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9176333 2023.11.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9176335 2023.11.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9176332 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9176331 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9176330 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176328 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9176329 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9176327 2023.11.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9176272 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9178143 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9176273 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176625 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9176271 2023.11.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9176279 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9176269 2023.11.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9178142 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176278 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9178141 2023.11.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9176268 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9176267 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9176295 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9176294 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9176292 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9176291 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9176290 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9176289 2023.11.09 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9176293 2023.11.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9176288 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9176287 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9178144 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9176285 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176286 2023.11.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9176284 2023.11.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9176296 2023.11.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9176283 2023.11.09 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9176282 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9176628 2023.11.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9176629 2023.11.09 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9178147 2023.11.09 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9178148 2023.11.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9176719 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 30 9176627 2023.11.09 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9176626 2023.11.09 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9166351 2023.11.08 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9166352 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166350 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9166348 2023.11.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9166346 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9166347 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9166349 2023.11.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9166343 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9166345 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166344 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9166342 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 70 9166368 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9166365 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166367 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166366 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166362 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9166361 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9166364 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166363 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9166360 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9166357 2023.11.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9166358 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166356 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9166359 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9166353 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9166355 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9166354 2023.11.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9166338 2023.11.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 9166339 2023.11.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9166335 2023.11.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9166340 2023.11.08 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9166337 2023.11.08 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9166341 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166334 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166332 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9166333 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9166331 2023.11.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9166330 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166329 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9166336 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166327 2023.11.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9166328 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9166326 2023.11.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9166325 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9166322 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166324 2023.11.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9166323 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166321 2023.11.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9166320 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9166318 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9166319 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166317 2023.11.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9166316 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166315 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9166314 2023.11.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9166313 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9166312 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166311 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166310 2023.11.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9163559 2023.11.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9163557 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9163556 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9163558 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9163554 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9163555 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9163552 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9163553 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9163551 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9163550 2023.11.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9163549 2023.11.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9163547 2023.11.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9163548 2023.11.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9163546 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9163545 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9163544 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9163601 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9163603 2023.11.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9163599 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9163604 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9163597 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9163600 2023.11.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9163592 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9163593 2023.11.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9163591 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9163589 2023.11.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9163586 2023.11.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9163581 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9163584 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9163582 2023.11.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9163576 2023.11.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9163579 2023.11.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9163605 2023.11.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9163602 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9163607 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9163606 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9163595 2023.11.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9163598 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9163596 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9163594 2023.11.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9163590 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9163588 2023.11.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9163587 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9163580 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9163583 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9163585 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9163577 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9163578 2023.11.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9163618 2023.11.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9163623 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9163617 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9163621 2023.11.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9163619 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9163620 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9163622 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9163614 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9163615 2023.11.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9163616 2023.11.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9163613 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9163612 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9163611 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9163610 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9163609 2023.11.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9163608 2023.11.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9163543 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9163542 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9163541 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9163538 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9163539 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9163540 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9163535 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9163533 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9163537 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9163536 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9163534 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9163532 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9163531 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9163530 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9163528 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9163575 2023.11.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9163574 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9163573 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9163570 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9163572 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9163569 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9163571 2023.11.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9163568 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9163567 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9163566 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9163565 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9163563 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9163564 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9163562 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9163560 2023.11.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9163561 2023.11.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9163526 2023.11.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9163525 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9163521 2023.11.07 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9163524 2023.11.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9163520 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9163523 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9163527 2023.11.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9163518 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9163516 2023.11.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9163519 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9163514 2023.11.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9163515 2023.11.07 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9163517 2023.11.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9163513 2023.11.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9163512 2023.11.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9160946 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9160947 2023.11.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9160943 2023.11.06 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9160945 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9160944 2023.11.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9160979 2023.11.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9160978 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9160977 2023.11.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9160976 2023.11.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9160975 2023.11.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9160974 2023.11.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9160973 2023.11.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9160972 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9160970 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9160971 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9160969 2023.11.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9160967 2023.11.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9160968 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9160966 2023.11.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9160965 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9160964 2023.11.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9160941 2023.11.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9160942 2023.11.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9160940 2023.11.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9160938 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160936 2023.11.06 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9160937 2023.11.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9160939 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9160934 2023.11.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9160935 2023.11.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9160932 2023.11.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9160933 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160930 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9160931 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9160928 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9160929 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9160927 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9160925 2023.11.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9160926 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9160924 2023.11.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9160922 2023.11.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9160921 2023.11.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9160919 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9160920 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9160923 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9160918 2023.11.06 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9160916 2023.11.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9160917 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9160913 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9160915 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9160912 2023.11.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9160914 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160911 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9160963 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160962 2023.11.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9160959 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160961 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160957 2023.11.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9160958 2023.11.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9160960 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 30 9160956 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9160955 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9160954 2023.11.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9160953 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9160952 2023.11.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9160951 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9160950 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160948 2023.11.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9160949 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9160909 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9160908 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160910 2023.11.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9160907 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9160906 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9160904 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9160902 2023.11.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9160903 2023.11.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9160900 2023.11.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9160901 2023.11.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 9160899 2023.11.06 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9160898 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160897 2023.11.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9160896 2023.11.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9160895 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9160893 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9160894 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9160892 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9160891 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9160890 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9160888 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9160887 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9160886 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160889 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160884 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9160885 2023.11.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9160883 2023.11.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9160882 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160879 2023.11.06 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9160881 2023.11.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9160880 2023.11.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9157334 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157336 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9157332 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9157330 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9157327 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9157329 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9157324 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9157323 2023.11.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9157322 2023.11.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9157320 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9157391 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9157384 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157392 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9157390 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 40 9157386 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9157388 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9157382 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9157376 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9157380 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9157375 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157379 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157377 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9157372 2023.11.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9157369 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157366 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157371 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157385 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9157394 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9157389 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9157383 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9157381 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9157387 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 50 9157378 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157374 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157373 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9157368 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157370 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9157367 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157364 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157365 2023.11.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9157363 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157359 2023.11.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9157357 2023.11.05 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9157360 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9157358 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157356 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9157362 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9157355 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157361 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9157354 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9157353 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157352 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9157349 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9157351 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9157350 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157348 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9157347 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157318 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9157319 2023.11.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9157315 2023.11.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9157317 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9157316 2023.11.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9157311 2023.11.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9157314 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9157310 2023.11.05 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9157309 2023.11.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9157312 2023.11.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9157308 2023.11.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9157313 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9157307 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157306 2023.11.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9157305 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9157304 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9157346 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9157343 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9157345 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9157341 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157344 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9157339 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9157342 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157338 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157337 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9157340 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157335 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157331 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157333 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157328 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9157326 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157325 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9157303 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9157302 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9157301 2023.11.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9157300 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9157299 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9157294 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157298 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157296 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9157297 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157295 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157293 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9157292 2023.11.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9157291 2023.11.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9157289 2023.11.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9157290 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9157288 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9151268 2023.11.04 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9151271 2023.11.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9151269 2023.11.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9151270 2023.11.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9151267 2023.11.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9151286 2023.11.04 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9151287 2023.11.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9151284 2023.11.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9151285 2023.11.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9151283 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151282 2023.11.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9151281 2023.11.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9151279 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9151280 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9151278 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9151277 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9151276 2023.11.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9151275 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151274 2023.11.04 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9151273 2023.11.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9151272 2023.11.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9151303 2023.11.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9151302 2023.11.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9151301 2023.11.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9151300 2023.11.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9151299 2023.11.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9151297 2023.11.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9151298 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9151294 2023.11.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9151296 2023.11.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9151293 2023.11.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9151295 2023.11.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9151290 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9151292 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9151291 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9151288 2023.11.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9151289 2023.11.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9151250 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9151248 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151249 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9151246 2023.11.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9151247 2023.11.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9151245 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151244 2023.11.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9151242 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151243 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9151241 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151239 2023.11.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9151240 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9151238 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9151237 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9151236 2023.11.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9151235 2023.11.04 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9151265 2023.11.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9151264 2023.11.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9151263 2023.11.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9151266 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9151262 2023.11.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9151261 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9151258 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151259 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9151260 2023.11.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9151256 2023.11.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9151257 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9151255 2023.11.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9151254 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9151253 2023.11.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9151252 2023.11.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9151251 2023.11.04 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9151234 2023.11.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9151232 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151230 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9151233 2023.11.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9151231 2023.11.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9151229 2023.11.04 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9151228 2023.11.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9151227 2023.11.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9151226 2023.11.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9151224 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151225 2023.11.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9151223 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9151222 2023.11.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9151220 2023.11.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9151221 2023.11.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9151219 2023.11.04 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9151218 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9151216 2023.11.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9151217 2023.11.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9151214 2023.11.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9151212 2023.11.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9151211 2023.11.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9151215 2023.11.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9151209 2023.11.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9151210 2023.11.04 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9151213 2023.11.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9151208 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9151207 2023.11.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9151206 2023.11.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9151205 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9151203 2023.11.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9151204 2023.11.04 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9147813 2023.11.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9147812 2023.11.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9147811 2023.11.03 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9147810 2023.11.03 MZ
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9147809 2023.11.03 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9147808 2023.11.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9147807 2023.11.03 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9147806 2023.11.03 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 9147805 2023.11.03 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9147835 2023.11.03 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9147834 2023.11.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9147833 2023.11.03 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9147832 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9147831 2023.11.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9147830 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9147829 2023.11.03 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9147828 2023.11.03 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9147827 2023.11.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9147826 2023.11.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9147825 2023.11.03 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9147824 2023.11.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9147823 2023.11.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9147822 2023.11.03 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9147821 2023.11.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9147820 2023.11.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9147796 2023.11.03 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9147795 2023.11.03 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9147794 2023.11.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9147793 2023.11.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9147792 2023.11.03 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9147791 2023.11.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9147775 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9147786 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147769 2023.11.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9147778 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9147777 2023.11.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9147767 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9147784 2023.11.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9147771 2023.11.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9147776 2023.11.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9147788 2023.11.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9147785 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9147773 2023.11.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9147781 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147780 2023.11.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9147765 2023.11.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9147770 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9147787 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147782 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147766 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9147774 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147815 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9147772 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147768 2023.11.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9147764 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9147762 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147760 2023.11.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9147757 2023.11.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9147761 2023.11.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9147755 2023.11.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9147759 2023.11.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9147756 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9147752 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147758 2023.11.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9147749 2023.11.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9147750 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9147753 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147754 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9147748 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9147763 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147798 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9147797 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147837 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 15 9147803 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147838 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147816 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147802 2023.11.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9147801 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147800 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147819 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9147836 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9147799 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9147817 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147804 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 15 9147814 2023.11.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9147818 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147745 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147728 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9147729 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147727 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9147783 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9147726 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147719 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9147720 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9147723 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9147724 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147718 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147731 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9147717 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9147721 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9147722 2023.11.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9147744 2023.11.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9147742 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9147746 2023.11.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9147751 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2