DRUŻYNA

Drużyna: Marcin Charymski. Obserwator: Marcin Charymski

Liczba gatunków: 237

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 3979 26488 84 84 0 14 32 38
2 3552 26636 103 90 0 18 32 40
3 4535 19733 130 103 0 12 44 47
4 4310 8220 160 117 2 8 57 50
5 2863 5004 199 137 0 24 63 50
6 513 1403 213 85 3 18 31 33
7 652 1912 216 75 0 10 24 41
8 2379 9415 219 96 1 8 41 46
9 1007 3911 220 58 0 5 15 38
10 3291 17038 236 135 13 31 42 49
11 1275 4542 236 69 0 6 23 40
12 464 1859 237 32 1 2 5 24
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9309203 2023.12.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9309201 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9309199 2023.12.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 9309198 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9309209 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9309207 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9309206 2023.12.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9309205 2023.12.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 25 9309204 2023.12.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9309200 2023.12.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9309196 2023.12.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9309208 2023.12.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9309197 2023.12.31 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9308518 2023.12.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9308516 2023.12.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9308517 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9308515 2023.12.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9308513 2023.12.31 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9308514 2023.12.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9308512 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9308511 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9308510 2023.12.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9308509 2023.12.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9308507 2023.12.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9308508 2023.12.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9308506 2023.12.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9308505 2023.12.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9308504 2023.12.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9308503 2023.12.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9308501 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9308499 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9308498 2023.12.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9308494 2023.12.31 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9308502 2023.12.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9308497 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9308495 2023.12.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9308493 2023.12.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9308496 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9308500 2023.12.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9308491 2023.12.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9308492 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9308489 2023.12.31 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9308488 2023.12.31 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9308490 2023.12.31 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9308485 2023.12.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9308484 2023.12.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9308483 2023.12.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9308481 2023.12.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9308482 2023.12.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9308486 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9308480 2023.12.31 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9308479 2023.12.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9308477 2023.12.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9308476 2023.12.31 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9308478 2023.12.31 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9308475 2023.12.31 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9308474 2023.12.31 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9308487 2023.12.31 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9308472 2023.12.31 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9308473 2023.12.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 80 9306251 2023.12.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9306267 2023.12.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 9306265 2023.12.30 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 22 9306264 2023.12.30 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9306266 2023.12.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 9306262 2023.12.30 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9306263 2023.12.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9306261 2023.12.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9306259 2023.12.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9306260 2023.12.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9306258 2023.12.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9306256 2023.12.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9306257 2023.12.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9306254 2023.12.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9306253 2023.12.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9306255 2023.12.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9306252 2023.12.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9306250 2023.12.30 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9306249 2023.12.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9306248 2023.12.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9306247 2023.12.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9306245 2023.12.30 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9306246 2023.12.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9306244 2023.12.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9306241 2023.12.30 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9306239 2023.12.30 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9306243 2023.12.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9306242 2023.12.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9306238 2023.12.30 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9306240 2023.12.30 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9306236 2023.12.30 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9306237 2023.12.30 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9306235 2023.12.30 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9302785 2023.12.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9302782 2023.12.29 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9302783 2023.12.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9302779 2023.12.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9302778 2023.12.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9302773 2023.12.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9302776 2023.12.29 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9302774 2023.12.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9302777 2023.12.29 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9302767 2023.12.29 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9302769 2023.12.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9302766 2023.12.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9302761 2023.12.29 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9302763 2023.12.29 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9302757 2023.12.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9302756 2023.12.29 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9302788 2023.12.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9302787 2023.12.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9302752 2023.12.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9302755 2023.12.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9302758 2023.12.29 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9302759 2023.12.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9302753 2023.12.29 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9302768 2023.12.29 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9302786 2023.12.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9302784 2023.12.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9302789 2023.12.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9302781 2023.12.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9302780 2023.12.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9302772 2023.12.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9302775 2023.12.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9302771 2023.12.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9302770 2023.12.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 9302765 2023.12.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9302764 2023.12.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9302760 2023.12.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9302762 2023.12.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9302754 2023.12.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9295581 2023.12.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9295580 2023.12.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9295579 2023.12.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9295578 2023.12.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9295576 2023.12.27 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9295577 2023.12.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9295575 2023.12.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9295573 2023.12.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9295572 2023.12.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9295574 2023.12.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9295570 2023.12.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9295569 2023.12.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9295568 2023.12.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9295571 2023.12.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9295567 2023.12.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9295565 2023.12.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9295566 2023.12.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9295563 2023.12.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9295564 2023.12.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9295561 2023.12.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9295562 2023.12.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9295560 2023.12.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9295559 2023.12.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9295557 2023.12.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9295558 2023.12.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9295556 2023.12.26 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9292873 2023.12.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9292875 2023.12.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9292874 2023.12.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9292872 2023.12.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9292871 2023.12.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9292870 2023.12.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9292869 2023.12.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9292867 2023.12.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9292866 2023.12.26 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9292865 2023.12.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9292864 2023.12.24 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9292868 2023.12.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9292863 2023.12.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9292860 2023.12.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9292862 2023.12.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 20 9292861 2023.12.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9288782 2023.12.18 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9288780 2023.12.18 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9288781 2023.12.18 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9288779 2023.12.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9288778 2023.12.18 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9288777 2023.12.18 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9288774 2023.12.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9288776 2023.12.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9288775 2023.12.18 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9288773 2023.12.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9288772 2023.12.18 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9288771 2023.12.18 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9273834 2023.12.14 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9273833 2023.12.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9273832 2023.12.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9273831 2023.12.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9273829 2023.12.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9273830 2023.12.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9273828 2023.12.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9273827 2023.12.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9273825 2023.12.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9273823 2023.12.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9273826 2023.12.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9273824 2023.12.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9273822 2023.12.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9273821 2023.12.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9273820 2023.12.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9273819 2023.12.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9273818 2023.12.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9261995 2023.12.11 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9261991 2023.12.11 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9261990 2023.12.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9261989 2023.12.11 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9261992 2023.12.11 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9261988 2023.12.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9261994 2023.12.11 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9261987 2023.12.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9261985 2023.12.11 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9261986 2023.12.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9261984 2023.12.11 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9261982 2023.12.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9261981 2023.12.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9261980 2023.12.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9261983 2023.12.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9261979 2023.12.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9261978 2023.12.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9261959 2023.12.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9261957 2023.12.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9261958 2023.12.10 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9261955 2023.12.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9261954 2023.12.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9261956 2023.12.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9261953 2023.12.10 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9261950 2023.12.10 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9261948 2023.12.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9261949 2023.12.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9261946 2023.12.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9261945 2023.12.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9261952 2023.12.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9261951 2023.12.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9261947 2023.12.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9261944 2023.12.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9261943 2023.12.09 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9252313 2023.12.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9252311 2023.12.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9252310 2023.12.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9252312 2023.12.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9252307 2023.12.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9252309 2023.12.09 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9252305 2023.12.09 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 11 9252306 2023.12.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9252308 2023.12.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9252304 2023.12.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9252302 2023.12.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9252303 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9252301 2023.12.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9252300 2023.12.08 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9252299 2023.12.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9252296 2023.12.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9252295 2023.12.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9252298 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9252297 2023.12.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9252292 2023.12.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9252294 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9252293 2023.12.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9252291 2023.12.08 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9252290 2023.12.08 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9249979 2023.12.07 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9249978 2023.12.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9249995 2023.12.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9249994 2023.12.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249993 2023.12.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9249992 2023.12.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9249991 2023.12.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9249989 2023.12.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9249988 2023.12.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9249990 2023.12.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9249987 2023.12.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9249986 2023.12.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9249985 2023.12.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9249983 2023.12.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9249984 2023.12.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249981 2023.12.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9249982 2023.12.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9249980 2023.12.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9249975 2023.12.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9249977 2023.12.07 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9249976 2023.12.07 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9249974 2023.12.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249973 2023.12.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9249971 2023.12.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249970 2023.12.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9249972 2023.12.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9249969 2023.12.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9249968 2023.12.07 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9249967 2023.12.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9249966 2023.12.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9249965 2023.12.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9249964 2023.12.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 20 9249963 2023.12.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9249962 2023.12.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9246291 2023.12.06 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9246288 2023.12.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9246289 2023.12.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9246290 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9246287 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9246286 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246305 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9246307 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246306 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246304 2023.12.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9246302 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9246303 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246301 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9246299 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246300 2023.12.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9246298 2023.12.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9246297 2023.12.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9246296 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9246294 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9246295 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246292 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9246293 2023.12.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9246285 2023.12.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9246284 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9246283 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9246282 2023.12.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9246281 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9246280 2023.12.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9246279 2023.12.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9246278 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9246277 2023.12.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9246275 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9246271 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9246272 2023.12.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9246268 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9246269 2023.12.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9246264 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246265 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246274 2023.12.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9246276 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246273 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9246270 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9246263 2023.12.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9246266 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246262 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9246261 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9246260 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9246259 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246256 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9246254 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9246252 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9246249 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9246247 2023.12.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9246258 2023.12.06 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9246257 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9246255 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9246253 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246251 2023.12.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9246250 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246248 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9246245 2023.12.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9246246 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246244 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246243 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246242 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9246241 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9246239 2023.12.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9246240 2023.12.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9246238 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246237 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9246236 2023.12.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9246234 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246235 2023.12.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9246232 2023.12.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9246233 2023.12.06 MZ
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9246231 2023.12.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9246230 2023.12.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9246229 2023.12.06 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9246228 2023.12.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9246227 2023.12.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9246226 2023.12.06 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9246225 2023.12.06 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9246224 2023.12.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9246207 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9246206 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9241536 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9241527 2023.12.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9241524 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9241537 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9241538 2023.12.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9241522 2023.12.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9241520 2023.12.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9241516 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9241521 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9241518 2023.12.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9241513 2023.12.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9241512 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9241530 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9241533 2023.12.04 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9241534 2023.12.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9241531 2023.12.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9241539 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9241529 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9241526 2023.12.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9241528 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9241525 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9241532 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9241535 2023.12.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9241523 2023.12.04 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9241519 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9241515 2023.12.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9241517 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9241514 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9241509 2023.12.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9241510 2023.12.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9241508 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9241511 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9241507 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9241506 2023.12.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9241505 2023.12.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9241504 2023.12.04 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9241503 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9241501 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9241502 2023.12.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9241499 2023.12.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9241500 2023.12.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9241497 2023.12.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9241498 2023.12.04 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9241496 2023.12.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9233481 2023.12.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9233482 2023.12.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9233480 2023.12.02 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9233483 2023.12.02 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9233477 2023.12.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9233479 2023.12.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9233478 2023.12.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9233476 2023.12.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9233475 2023.12.02 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9233474 2023.12.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9233473 2023.12.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9233472 2023.12.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9233471 2023.12.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9233470 2023.12.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9233469 2023.12.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9233468 2023.12.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 25 9233467 2023.12.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9233466 2023.12.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9233463 2023.12.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9233464 2023.12.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9233462 2023.12.02 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9233465 2023.12.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9233460 2023.12.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9233461 2023.12.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9233459 2023.12.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9233458 2023.12.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9233457 2023.12.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9233456 2023.12.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9233454 2023.12.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9233455 2023.12.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9233453 2023.12.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9233451 2023.12.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9233452 2023.12.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9233450 2023.12.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9233449 2023.12.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9233447 2023.12.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9233448 2023.12.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9233446 2023.12.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9233445 2023.12.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9233444 2023.12.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9233443 2023.12.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9232086 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9232085 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232087 2023.11.30 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9232083 2023.11.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9232084 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9232082 2023.11.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9232080 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232078 2023.11.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9232081 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232079 2023.11.30 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9232077 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9232076 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232039 2023.11.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9232040 2023.11.30 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9232041 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232038 2023.11.30 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9232042 2023.11.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9232037 2023.11.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9232036 2023.11.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9232035 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9232032 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232034 2023.11.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9232031 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9232033 2023.11.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9232030 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9232029 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9232028 2023.11.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9232071 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232059 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9232067 2023.11.30 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9232070 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9232065 2023.11.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9232066 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9232068 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9232055 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232056 2023.11.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9232057 2023.11.30 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9232052 2023.11.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9232048 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232046 2023.11.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9232045 2023.11.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9232058 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9232051 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232072 2023.11.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9232069 2023.11.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9232063 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9232062 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9232074 2023.11.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9232064 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232075 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232061 2023.11.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9232054 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232053 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9232073 2023.11.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9232060 2023.11.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9232050 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9232047 2023.11.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9232049 2023.11.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232044 2023.11.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9232024 2023.11.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9232020 2023.11.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232021 2023.11.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232027 2023.11.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9232019 2023.11.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9232026 2023.11.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9232018 2023.11.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9232017 2023.11.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 20 9232023 2023.11.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9232015 2023.11.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9232016 2023.11.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9232014 2023.11.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9232025 2023.11.26 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9232022 2023.11.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9232012 2023.11.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9232013 2023.11.26 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9212206 2023.11.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9212203 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9212200 2023.11.25 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9212197 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9212198 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212195 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9212192 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9212194 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212191 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212189 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212190 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9212188 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212214 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9212211 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9212210 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212209 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212208 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9212212 2023.11.25 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9212213 2023.11.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9212215 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212205 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9212204 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9212207 2023.11.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9212202 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212201 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212199 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212196 2023.11.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9212193 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 9212186 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212187 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9212183 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9212184 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212182 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9212181 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212180 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9212179 2023.11.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9212178 2023.11.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9212177 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9212176 2023.11.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9212175 2023.11.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9212174 2023.11.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9212172 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9212173 2023.11.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9211230 2023.11.24 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9211229 2023.11.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9211228 2023.11.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211227 2023.11.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9211226 2023.11.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9211225 2023.11.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211224 2023.11.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9211223 2023.11.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9211222 2023.11.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9211221 2023.11.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9211220 2023.11.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 20 9211219 2023.11.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9211218 2023.11.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211217 2023.11.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9211216 2023.11.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211215 2023.11.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211214 2023.11.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9211213 2023.11.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9211211 2023.11.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211212 2023.11.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211210 2023.11.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9211209 2023.11.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9211208 2023.11.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9211207 2023.11.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9211206 2023.11.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211205 2023.11.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9211204 2023.11.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9211203 2023.11.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9211200 2023.11.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9211198 2023.11.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9211197 2023.11.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9211196 2023.11.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9211202 2023.11.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9211195 2023.11.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211194 2023.11.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9211193 2023.11.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9211192 2023.11.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9211191 2023.11.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211190 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211201 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9211188 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9211189 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211199 2023.11.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9211187 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201765 2023.11.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9201761 2023.11.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9201763 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201762 2023.11.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9201764 2023.11.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9201760 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201759 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9201758 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201752 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9201754 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201753 2023.11.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201757 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201750 2023.11.20 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9201756 2023.11.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9201751 2023.11.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9201755 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201749 2023.11.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9201745 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201748 2023.11.20 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9201747 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201746 2023.11.20 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9201743 2023.11.20 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9201744 2023.11.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201447 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9201452 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201445 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201444 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9201443 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9201451 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201442 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9201449 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9201439 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9201448 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9201437 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9201433 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9201440 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9201438 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9201430 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9201427 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201426 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9201423 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9201425 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201421 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9201417 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201419 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9201415 2023.11.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9201413 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9201410 2023.11.19 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9201407 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9201409 2023.11.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9201441 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201435 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201432 2023.11.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9201431 2023.11.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9201434 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201429 2023.11.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9201428 2023.11.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9201424 2023.11.19 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9201422 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9201420 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9201418 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9201416 2023.11.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9201414 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9201411 2023.11.19 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9201412 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9201408 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201398 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201396 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201395 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9201397 2023.11.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9201394 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9201400 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201393 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9201392 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9201401 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201391 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201389 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201390 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9201399 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9201387 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9201388 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201386 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201380 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9201385 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9201382 2023.11.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9201383 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9201378 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9201377 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9201376 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201375 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9201379 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201381 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9201374 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9201384 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201373 2023.11.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9201371 2023.11.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9201372 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201369 2023.11.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9201402 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201406 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201405 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9201404 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9201403 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9201454 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9201455 2023.11.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9201446 2023.11.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9201450 2023.11.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9196557 2023.11.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196556 2023.11.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9196555 2023.11.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9196554 2023.11.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9196553 2023.11.16 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9196552 2023.11.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9196551 2023.11.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9196549 2023.11.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 9196550 2023.11.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9196548 2023.11.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196547 2023.11.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 15 9196546 2023.11.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9196545 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9196544 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196605 2023.11.14 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9196604 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196603 2023.11.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9196601 2023.11.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9196600 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196602 2023.11.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9196598 2023.11.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196597 2023.11.14 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9196599 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196596 2023.11.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9196595 2023.11.14 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9196594 2023.11.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196593 2023.11.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196592 2023.11.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196591 2023.11.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9196590 2023.11.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9196582 2023.11.14 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9196580 2023.11.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9196581 2023.11.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196578 2023.11.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9196574 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196572 2023.11.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9196584 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9196586 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9196571 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9196575 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9196569 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196567 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196566 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196563 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9196562 2023.11.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9196560 2023.11.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9196543 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196541 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196542 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196540 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196539 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196538 2023.11.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9196537 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196533 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9196535 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196536 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9196534 2023.11.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9196531 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196532 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9196530 2023.11.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9196529 2023.11.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9196528 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9196589 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9196579 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9196577 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196585 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9196587 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9196583 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196570 2023.11.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9196588 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9196576 2023.11.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9196573 2023.11.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9196568 2023.11.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9196565 2023.11.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9196564 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196561 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196559 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9196558 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196521 2023.11.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196522 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9196527 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9196525 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196520 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196519 2023.11.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9196524 2023.11.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9196517 2023.11.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9196526 2023.11.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9196518 2023.11.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9196516 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9196515 2023.11.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9196523 2023.11.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9196514 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9196512 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9196513 2023.11.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9176313 2023.11.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9176314 2023.11.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9176312 2023.11.11 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9178165 2023.11.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9178164 2023.11.10 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9178163 2023.11.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9178162 2023.11.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9176632 2023.11.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176342 2023.11.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9176341 2023.11.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176340 2023.11.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176339 2023.11.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176337 2023.11.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9176338 2023.11.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9176336 2023.11.10 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9176334 2023.11.10 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9176333 2023.11.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9176335 2023.11.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9176332 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9176331 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9176330 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176328 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9176329 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9176327 2023.11.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9176272 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9178143 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9176273 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176625 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9176271 2023.11.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9176279 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9176269 2023.11.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9178142 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176278 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9178141 2023.11.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9176268 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9176267 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9176295 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9176294 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9176292 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9176291 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9176290 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9176289 2023.11.09 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9176293 2023.11.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9176288 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9176287 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9178144 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9176285 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9176286 2023.11.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9176284 2023.11.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9176296 2023.11.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9176283 2023.11.09 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9176282 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9176628 2023.11.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9176629 2023.11.09 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9178147 2023.11.09 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9178148 2023.11.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9176719 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9176627 2023.11.09 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9176626 2023.11.09 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9166351 2023.11.08 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9166352 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166350 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9166348 2023.11.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9166346 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9166347 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9166349 2023.11.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9166343 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9166345 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166344 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9166342 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 70 9166368 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9166365 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166367 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166366 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166362 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9166361 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9166364 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166363 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9166360 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9166357 2023.11.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9166358 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166356 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9166359 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9166353 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9166355 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9166354 2023.11.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9166338 2023.11.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 9166339 2023.11.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9166335 2023.11.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9166340 2023.11.08 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9166337 2023.11.08 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9166341 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166334 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166332 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9166333 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9166331 2023.11.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9166330 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166329 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9166336 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166327 2023.11.08 MZ