Pełna lista obserwacji drużyny

Marcin Charymski : Marcin Charymski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 4949108 2020.11.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4949107 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4949106 2020.11.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4949105 2020.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4949104 2020.11.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4949103 2020.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4949102 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4949101 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4949100 2020.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4949099 2020.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4949098 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4949097 2020.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4949096 2020.11.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4947343 2020.11.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4947342 2020.11.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4947341 2020.11.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4947340 2020.11.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4947339 2020.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4947338 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4947337 2020.11.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4947336 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4947335 2020.11.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4947360 2020.11.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4947359 2020.11.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4947358 2020.11.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4947357 2020.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4947356 2020.11.25 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4947355 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4947354 2020.11.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4947353 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4947352 2020.11.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4947351 2020.11.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4947350 2020.11.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4947349 2020.11.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4947348 2020.11.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4947347 2020.11.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4947346 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4947345 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4947334 2020.11.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4947333 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4947332 2020.11.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4947331 2020.11.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4947330 2020.11.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4947329 2020.11.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 4947328 2020.11.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4947327 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4947326 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4947325 2020.11.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4947324 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4947323 2020.11.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4947322 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4947321 2020.11.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4947320 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4947319 2020.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4944262 2020.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4944261 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4944260 2020.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4944259 2020.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4944277 2020.11.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4944276 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4944275 2020.11.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4944274 2020.11.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4944273 2020.11.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4944278 2020.11.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4944272 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4944271 2020.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4944270 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4944269 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4944268 2020.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4944267 2020.11.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4944266 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4944265 2020.11.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4944264 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4944263 2020.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4944258 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4944257 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4944256 2020.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4944255 2020.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4944254 2020.11.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4944253 2020.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4944252 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4944250 2020.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4944251 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4944249 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4944248 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4944247 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4944246 2020.11.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4944244 2020.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4944243 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4944245 2020.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4939406 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4939407 2020.11.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4939405 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 37 4939404 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4939408 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4939402 2020.11.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4939403 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4939401 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4939400 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4939399 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4939398 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4939397 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4939396 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4939394 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4939395 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4939393 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4939391 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4939392 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4939390 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4939389 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4939388 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4939387 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4939386 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4939385 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4939383 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 4939384 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4939382 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4939381 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4939380 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4939379 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4939378 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4939376 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4939377 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4939375 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4939374 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4939373 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4939372 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4939371 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4939370 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4939369 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4939368 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4939367 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4939366 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4939365 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4939364 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4939363 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4936844 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4936843 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4936842 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4936841 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4936840 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4936839 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4936838 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4936837 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4936836 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4936835 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4936834 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4936833 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4936832 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4936831 2020.11.21 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 4934833 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4934832 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4934831 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4934830 2020.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4934829 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4934828 2020.11.21 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4934827 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4934864 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4934863 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4934862 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4934861 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4934860 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4934859 2020.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4934858 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4934857 2020.11.21 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4934856 2020.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4934855 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4934854 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4934853 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4934852 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4934865 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4934851 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4934850 2020.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4934849 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4934848 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4934847 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4934846 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4934845 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4934844 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4934843 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4934842 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4934841 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4934840 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 4934839 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4934838 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4934837 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4934836 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4934835 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4934834 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4934825 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4934824 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4934823 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4934822 2020.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4934821 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4934820 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4934819 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4934818 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4934817 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4934816 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4934815 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 4934814 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4934813 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 4934812 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4934811 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4934810 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4933421 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4933419 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933415 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933416 2020.11.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4933413 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933411 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933408 2020.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4933407 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933405 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933403 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933404 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4933402 2020.11.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4933401 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933429 2020.11.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4933428 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4933427 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933426 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933425 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933424 2020.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4933423 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4933422 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933420 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933418 2020.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4933417 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4933414 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933412 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4933409 2020.11.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4933410 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4933406 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4933399 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4933400 2020.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4933398 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933397 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933396 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933395 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933394 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933393 2020.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4933392 2020.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4933391 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4933389 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933390 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933388 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933387 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4933386 2020.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4933385 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4933384 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4933381 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4933377 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4933382 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4933376 2020.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4933380 2020.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4933383 2020.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4933375 2020.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4933379 2020.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4933374 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4933378 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4933373 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933372 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933371 2020.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4933370 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4933369 2020.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4932333 2020.11.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4932332 2020.11.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4932330 2020.11.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4932334 2020.11.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4932329 2020.11.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 4932328 2020.11.19 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4932331 2020.11.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4927901 2020.11.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4927900 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4927941 2020.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4927939 2020.11.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 4927946 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4927935 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4927933 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4927930 2020.11.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4927928 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4927924 2020.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4927923 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4927938 2020.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4927920 2020.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4927931 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4927937 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4927925 2020.11.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4927922 2020.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4927919 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4927949 2020.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 4927942 2020.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4927947 2020.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4927945 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4927936 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4927934 2020.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4927943 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4927926 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4927940 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4927948 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4927932 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4927944 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4927929 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4927927 2020.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4927921 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4927918 2020.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4927915 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4927916 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4927914 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4927917 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4927912 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4927913 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4927910 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4927911 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4927909 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4927908 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4927907 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4927906 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4927905 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4927904 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4927903 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4927902 2020.11.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 4922757 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4922756 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4922755 2020.11.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4922754 2020.11.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4922753 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4922752 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4922751 2020.11.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4922749 2020.11.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4922748 2020.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4922747 2020.11.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4922746 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4922745 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4922744 2020.11.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4922743 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4922742 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4922736 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4922733 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4922729 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4922726 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4922727 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4922725 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4922723 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4922715 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4922750 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4922722 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4922711 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4922739 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4922712 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4922738 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4922703 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4922735 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4922696 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4922697 2020.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922730 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4922693 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 120 4922692 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4922695 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4922688 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4922740 2020.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922702 2020.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922713 2020.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922708 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4922707 2020.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922700 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4922731 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4922718 2020.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922698 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4922728 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4922732 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4922721 2020.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922720 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4922719 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4922689 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4922687 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4922716 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4922709 2020.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922714 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4922710 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4922741 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4922706 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4922734 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4922737 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4922717 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4922704 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4922701 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4922705 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4922694 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4922691 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4922699 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4922690 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4922684 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 4922686 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4922685 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4922680 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4922683 2020.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922681 2020.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4922682 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4922679 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4922677 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4922678 2020.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4922676 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4922675 2020.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922673 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4922674 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4922672 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4922671 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922670 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4922668 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922667 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4922666 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4922665 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4922664 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4922669 2020.11.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4922663 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4922661 2020.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4922660 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4922662 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4922658 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4922657 2020.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4922656 2020.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4922655 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4922659 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4917592 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4917589 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4917587 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4917599 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4917579 2020.11.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4917585 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4917577 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4917574 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4917573 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4917568 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4917564 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4917561 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917558 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4917556 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4917555 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917632 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4917633 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4917631 2020.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4917630 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4917627 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4917625 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917622 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4917620 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4917618 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4917616 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4917614 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917613 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4917611 2020.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4917608 2020.11.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4917605 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 4917603 2020.11.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4917598 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4917595 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917593 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917590 2020.11.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4917591 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 4917583 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4917582 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917600 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4917578 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 4917575 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4917571 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4917570 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4917566 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 4917563 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917559 2020.11.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4917557 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4917554 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4917553 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4917552 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 4917550 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4917551 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4917549 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4917547 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 4917548 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4917546 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 4917545 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917544 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4917543 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4917542 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4917541 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917540 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4917539 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4917629 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4917628 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4917626 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4917624 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4917623 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4917621 2020.11.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4917619 2020.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 4917617 2020.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4917615 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4917612 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 4917610 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4917609 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4917607 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4917606 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917604 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4917602 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 4917597 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4917601 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4917594 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4917588 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4917586 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4917584 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4917581 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4917580 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4917596 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4917576 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4917572 2020.11.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4917569 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4917567 2020.11.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4917565 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4917560 2020.11.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4917562 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4917537 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4917536 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4917535 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4917534 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4917533 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4917532 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4917531 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917530 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4917529 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4917528 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917527 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4917526 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4917525 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4917524 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4917523 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4917522 2020.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4911601 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4911602 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 26 4911599 2020.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4911600 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4911598 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4909721 2020.11.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4909720 2020.11.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4909719 2020.11.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4909718 2020.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4907277 2020.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4907276 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4901036 2020.11.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4901047 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4901052 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4901046 2020.11.07 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4901051 2020.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4901048 2020.11.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4901045 2020.11.07 mapa
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 4901049 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4901050 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4901044 2020.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4901043 2020.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4901042 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4901041 2020.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4901039 2020.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4901040 2020.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4901038 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4901037 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4908625 2020.11.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4908626 2020.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4908627 2020.11.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4908628 2020.11.06 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 4894653 2020.11.04 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4888654 2020.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4888653 2020.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4888652 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4888649 2020.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4888651 2020.11.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 46 4888650 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4888684 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4888676 2020.11.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4888675 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4888672 2020.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4888671 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4888673 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4888680 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4888667 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4888734 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4888679 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4888674 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4888658 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 350 4888661 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888656 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888655 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888728 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888718 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888722 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888719 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4888709 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4888707 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4888710 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888715 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888702 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888698 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4888696 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888695 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4888692 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888688 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4888686 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888682 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4888690 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4888678 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888677 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4888685 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4888681 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888683 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4888668 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4888669 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4888665 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4888664 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4888662 2020.11.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4888670 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4888666 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888659 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888660 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888657 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4888731 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888732 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4888726 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888729 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888724 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4888717 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4888714 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4888716 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 4888711 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4888705 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4888700 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4888706 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4888727 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4888699 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4888694 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4888691 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888647 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4888648 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4888646 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4888644 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4888645 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4888643 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888642 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4888641 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4888639 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888640 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4888638 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4888636 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4888637 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4888635 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4888634 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4888633 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4888730 2020.11.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4888721 2020.11.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4888720 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4888723 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4888713 2020.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4888733 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4888708 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4888712 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4888704 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888701 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4888703 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4888725 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888697 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888693 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4888689 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4888687 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4888630 2020.11.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4888629 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4888631 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4888628 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4888627 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4888632 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888626 2020.11.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4888625 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4888624 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 4888623 2020.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4888622 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888621 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4888620 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4888619 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4888618 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4888617 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4883944 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883943 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883982 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883979 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883978 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883975 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883974 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883971 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883970 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883969 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883968 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883967 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883966 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883965 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883964 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883963 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883962 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883961 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4884000 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4883998 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4883999 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883997 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883996 2020.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4883995 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4883994 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4883993 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4883991 2020.10.31 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4883992 2020.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4883990 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883989 2020.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4883988 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883987 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883986 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883985 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883959 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883960 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4883958 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 4883957 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4883956 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883955 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4883954 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883953 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883952 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 4883950 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883951 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883949 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4883948 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4883947 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883946 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883945 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882790 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4882789 2020.10.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4882788 2020.10.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4882787 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4882786 2020.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4882785 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4882784 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4882783 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4882782 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4882781 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4882780 2020.10.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4882779 2020.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4882778 2020.10.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4882777 2020.10.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4882776 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4882775 2020.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4882774 2020.10.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 4882773 2020.10.31 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4882791 2020.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4882717 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4882716 2020.10.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4882715 2020.10.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4882714 2020.10.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4882713 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4882712 2020.10.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4867437 2020.10.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4867436 2020.10.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4867435 2020.10.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4867434 2020.10.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4867433 2020.10.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4867432 2020.10.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4861587 2020.10.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4861586 2020.10.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4861588 2020.10.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4861585 2020.10.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4861583 2020.10.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4861584 2020.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4861582 2020.10.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4855363 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4855364 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4855362 2020.10.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4855366 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4855361 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4855360 2020.10.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4855339 2020.10.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4855340 2020.10.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4855338 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4855336 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4855337 2020.10.18 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4854080 2020.10.18 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4854079 2020.10.18 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 9 4854078 2020.10.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4853065 2020.10.18 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 4852646 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4852577 2020.10.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4852576 2020.10.18 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4852575 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4852574 2020.10.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 4852573 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4852572 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4852571 2020.10.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4852570 2020.10.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4852569 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 4852568 2020.10.18 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 4852546 2020.10.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4852527 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4852526 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4852525 2020.10.18 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 4852523 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4852522 2020.10.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4852524 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4852521 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4852520 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4852519 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4852518 2020.10.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4852514 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4852513 2020.10.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4852499 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4851159 2020.10.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 25 4850669 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4850623 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4850538 2020.10.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4850539 2020.10.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4850537 2020.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4849715 2020.10.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4849717 2020.10.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4849714 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4849713 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4849712 2020.10.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 4849711 2020.10.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 4849710 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 4849709 2020.10.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4849716 2020.10.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4849708 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 10 4849707 2020.10.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4849705 2020.10.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4849704 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4849703 2020.10.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4849706 2020.10.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4849702 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4849637 2020.10.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4849629 2020.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4849628 2020.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4849627 2020.10.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4849626 2020.10.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4849613 2020.10.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4849609 2020.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4849611 2020.10.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4849612 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4849610 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4849607 2020.10.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 4849608 2020.10.17 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4849606 2020.10.17 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4849605 2020.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4848780 2020.10.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4848778 2020.10.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4848776 2020.10.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4848779 2020.10.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4848777 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4848774 2020.10.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4848775 2020.10.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4848771 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 4848770 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 4 4848772 2020.10.16 mapa
rzadki alka, Alca torda 40 4848773 2020.10.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 4847502 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4847456 2020.10.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 4847434 2020.10.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4847430 2020.10.16 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4847432 2020.10.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4847429 2020.10.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4847428 2020.10.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4847427 2020.10.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4847426 2020.10.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4847424 2020.10.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4847423 2020.10.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4847425 2020.10.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4847433 2020.10.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 4847091 2020.10.15 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4847090 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 5 4847089 2020.10.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4847087 2020.10.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4847088 2020.10.15 mapa
rzadki alka, Alca torda 20 4847085 2020.10.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4847082 2020.10.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 4847083 2020.10.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4845996 2020.10.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4845995 2020.10.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4845994 2020.10.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4845993 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 10 4845992 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4845991 2020.10.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4845987 2020.10.15 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4845990 2020.10.15 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4845989 2020.10.15 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4845986 2020.10.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4845985 2020.10.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4845984 2020.10.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4845983 2020.10.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4845982 2020.10.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4845981 2020.10.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4845980 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4846648 2020.10.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4845979 2020.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4845978 2020.10.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4845977 2020.10.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4845976 2020.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4845974 2020.10.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4845975 2020.10.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4845973 2020.10.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4845972 2020.10.15 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4845971 2020.10.15 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4845970 2020.10.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4845968 2020.10.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4845967 2020.10.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4845969 2020.10.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 4847084 2020.10.15 mapa
rzadki alka, Alca torda 5 4847086 2020.10.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4845364 2020.10.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4845362 2020.10.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4845363 2020.10.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4845360 2020.10.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4845358 2020.10.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4845357 2020.10.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4845361 2020.10.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4845359 2020.10.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837170 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4837169 2020.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4837168 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837167 2020.10.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4837166 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4837165 2020.10.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4837164 2020.10.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4837163 2020.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4837162 2020.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4837161 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4837160 2020.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4837159 2020.10.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4837158 2020.10.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4837157 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4837156 2020.10.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4837155 2020.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4837154 2020.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4837153 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4837152 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837151 2020.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4837150 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4837149 2020.10.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4837148 2020.10.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4837147 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4837146 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837145 2020.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4837144 2020.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4837142 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4837143 2020.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4837141 2020.10.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4837140 2020.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4837139 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4836316 2020.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4836318 2020.10.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4836315 2020.10.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4836317 2020.10.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4836314 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4836312 2020.10.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4836313 2020.10.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4836310 2020.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4836311 2020.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4836309 2020.10.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4836308 2020.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4836307 2020.10.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4836306 2020.10.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4836305 2020.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4832877 2020.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4832869 2020.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4832868 2020.10.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4832866 2020.10.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4832870 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4832871 2020.10.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4832872 2020.10.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4832873 2020.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4832874 2020.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4832875 2020.10.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4832876 2020.10.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4832878 2020.10.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4832867 2020.10.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4832865 2020.10.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4832864 2020.10.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4832863 2020.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4832862 2020.10.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4832860 2020.10.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4832861 2020.10.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4832859 2020.10.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4827678 2020.10.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4827677 2020.10.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4827676 2020.10.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4827675 2020.10.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4827662 2020.10.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4827660 2020.10.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4827663 2020.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4827661 2020.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4827659 2020.10.07 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4827674 2020.10.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4827673 2020.10.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4827672 2020.10.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4827671 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4827670 2020.10.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4827669 2020.10.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4827668 2020.10.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4827667 2020.10.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4827666 2020.10.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4827665 2020.10.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4827664 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4827658 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4827657 2020.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4827655 2020.10.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4827654 2020.10.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4827653 2020.10.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4827652 2020.10.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4827651 2020.10.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4827650 2020.10.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4827649 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4827648 2020.10.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4827647 2020.10.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 4827646 2020.10.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4827645 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4827644 2020.10.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 4827643 2020.10.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4825787 2020.10.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4825786 2020.10.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4825785 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4825790 2020.10.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4825789 2020.10.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4825784 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4825788 2020.10.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4825783 2020.10.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4825782 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4824386 2020.10.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4824382 2020.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4824384 2020.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4824381 2020.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4824387 2020.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4824383 2020.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4824380 2020.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4824378 2020.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4824379 2020.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4824377 2020.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4824376 2020.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4824385 2020.10.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4824388 2020.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4824389 2020.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4824375 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4818928 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4818929 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4818939 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4818926 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4818924 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4818923 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4818920 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4818919 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4818921 2020.10.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4818916 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4818917 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4818918 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4818915 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4818914 2020.10.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 12 4818913 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 400 4818957 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4818959 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4818958 2020.10.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4818955 2020.10.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4818956 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4818954 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4818953 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4818952 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4818951 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4818950 2020.10.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4818949 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4818948 2020.10.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4818947 2020.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4818946 2020.10.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4818945 2020.10.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4818944 2020.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4818940 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4818941 2020.10.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4818938 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4818937 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4818942 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4818936 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4818934 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4818935 2020.10.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4818931 2020.10.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4818932 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4818933 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4818930 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4818925 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4818927 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4818922 2020.10.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4818943 2020.10.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4818912 2020.10.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4818911 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4818910 2020.10.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4818909 2020.10.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 4818908 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4818907 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4818906 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4818905 2020.10.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4818904 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4818903 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4818902 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4818901 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4818900 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4818899 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4818898 2020.10.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4818897 2020.10.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4818896 2020.10.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4818895 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4818894 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4818893 2020.10.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4818892 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 4818891 2020.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4818890 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4818889 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4818888 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4818887 2020.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4818886 2020.10.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 4818885 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4818884 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4818883 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4818882 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4818881 2020.10.04 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4816584 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4816579 2020.10.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4816583 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4816580 2020.10.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4816582 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4816577 2020.10.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4816581 2020.10.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4816578 2020.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4816575 2020.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4816574 2020.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4816576 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4816573 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4816566 2020.10.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4816570 2020.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4816571 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4816572 2020.10.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4816568 2020.10.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4816569 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4816565 2020.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4816567 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4816561 2020.10.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 4816564 2020.10.03