DRUŻYNA

Drużyna: Sławek Ligęza. Obserwator: Sławomir Ligęza

Liczba gatunków: 209

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 156 1847 64 64 0 5 22 37
2 416 14623 81 68 1 7 24 36
3 623 6996 106 90 0 9 36 45
4 680 4827 141 106 0 10 49 47
5 667 1635 168 111 1 13 50 47
6 905 2302 180 128 0 24 57 47
7 809 3438 190 117 0 17 52 48
8 355 2764 197 102 1 17 44 40
9 279 2919 203 87 4 14 32 37
10 96 2753 205 52 0 3 16 33
11 387 3345 209 77 1 5 32 39
12 388 11192 209 63 1 5 23 34
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9306074 2023.12.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9306077 2023.12.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9306062 2023.12.30 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9306065 2023.12.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9306059 2023.12.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9306057 2023.12.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9306055 2023.12.30 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9306050 2023.12.30 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9306054 2023.12.30 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9306049 2023.12.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9306081 2023.12.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9306075 2023.12.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9306071 2023.12.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9306078 2023.12.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9306063 2023.12.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9306066 2023.12.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9306076 2023.12.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9306058 2023.12.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 9306053 2023.12.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9306073 2023.12.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 50 9306056 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9306072 2023.12.30 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9306048 2023.12.30 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9306052 2023.12.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9306068 2023.12.30 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9306043 2023.12.30 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9306042 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 600 9306037 2023.12.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9306038 2023.12.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9306036 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9306035 2023.12.30 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9306039 2023.12.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9306033 2023.12.30 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 9306032 2023.12.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 5 9306030 2023.12.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9306031 2023.12.30 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9306028 2023.12.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9306026 2023.12.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9306029 2023.12.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9306025 2023.12.30 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9306024 2023.12.30 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9306034 2023.12.30 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9306027 2023.12.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9306070 2023.12.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9306064 2023.12.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9306080 2023.12.30 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9306069 2023.12.30 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 9306060 2023.12.30 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9306067 2023.12.30 LB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9306061 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 9306051 2023.12.30 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9306047 2023.12.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9306079 2023.12.30 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9306046 2023.12.30 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9306082 2023.12.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9306045 2023.12.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9306044 2023.12.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9306040 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9306041 2023.12.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9306023 2023.12.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9306021 2023.12.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9306020 2023.12.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9306022 2023.12.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9306019 2023.12.30 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9306018 2023.12.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9306016 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9306017 2023.12.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9306015 2023.12.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9306014 2023.12.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9306013 2023.12.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9306012 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9306011 2023.12.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9306010 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9306009 2023.12.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9306008 2023.12.30 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9306006 2023.12.30 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9306007 2023.12.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9306005 2023.12.30 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9306002 2023.12.30 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9306004 2023.12.30 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9306001 2023.12.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9306000 2023.12.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9306003 2023.12.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9305997 2023.12.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9305999 2023.12.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9305995 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9305992 2023.12.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9305996 2023.12.30 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9305994 2023.12.30 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9305998 2023.12.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9305993 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2000 9305991 2023.12.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9305989 2023.12.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9305990 2023.12.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9305988 2023.12.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9305985 2023.12.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9305984 2023.12.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9305986 2023.12.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9305987 2023.12.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9305983 2023.12.30 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9305981 2023.12.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9305982 2023.12.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9305978 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9305980 2023.12.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9305979 2023.12.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9305976 2023.12.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9305977 2023.12.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9287641 2023.12.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9287640 2023.12.23 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9287639 2023.12.23 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9287638 2023.12.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9287636 2023.12.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9287637 2023.12.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9287634 2023.12.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9287635 2023.12.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9287632 2023.12.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9287657 2023.12.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9287656 2023.12.23 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9287655 2023.12.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9287654 2023.12.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9287653 2023.12.23 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9287652 2023.12.23 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9287651 2023.12.23 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9287650 2023.12.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 9287649 2023.12.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9287645 2023.12.23 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9287647 2023.12.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 58 9287648 2023.12.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9287646 2023.12.23 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9287644 2023.12.23 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9287643 2023.12.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9287642 2023.12.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9287633 2023.12.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9287631 2023.12.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9287630 2023.12.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9287629 2023.12.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9287628 2023.12.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9287627 2023.12.23 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9287626 2023.12.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9287625 2023.12.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9287624 2023.12.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9287623 2023.12.23 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9287622 2023.12.23 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9287621 2023.12.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9287620 2023.12.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9287618 2023.12.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9287617 2023.12.23 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9287619 2023.12.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9287598 2023.12.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9287590 2023.12.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9287592 2023.12.23 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9287591 2023.12.23 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9287588 2023.12.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9287587 2023.12.23 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9287586 2023.12.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9287585 2023.12.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9287582 2023.12.23 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9287578 2023.12.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 9287579 2023.12.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9287570 2023.12.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9287576 2023.12.23 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9287571 2023.12.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9287573 2023.12.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9287572 2023.12.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9287616 2023.12.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9287611 2023.12.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9287607 2023.12.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9287613 2023.12.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9287609 2023.12.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9287605 2023.12.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9287603 2023.12.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9287596 2023.12.23 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9287595 2023.12.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9287608 2023.12.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9287594 2023.12.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9287584 2023.12.23 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9287589 2023.12.23 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9287581 2023.12.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9287574 2023.12.23 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9287569 2023.12.23 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9287615 2023.12.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9287612 2023.12.23 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9287614 2023.12.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9287610 2023.12.23 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9287606 2023.12.23 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9287602 2023.12.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9287601 2023.12.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9287599 2023.12.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9287597 2023.12.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9287600 2023.12.23 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9287604 2023.12.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9287593 2023.12.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9287583 2023.12.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9287580 2023.12.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9287577 2023.12.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9287575 2023.12.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9287568 2023.12.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9287566 2023.12.23 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9287567 2023.12.23 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9287564 2023.12.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9287561 2023.12.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9287563 2023.12.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9287560 2023.12.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9287562 2023.12.23 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9287559 2023.12.23 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9287565 2023.12.23 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9287558 2023.12.23 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9287557 2023.12.23 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9287556 2023.12.23 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9287555 2023.12.23 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9287553 2023.12.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9287554 2023.12.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9271992 2023.12.16 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9271993 2023.12.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9271989 2023.12.16 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9271991 2023.12.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 19 9271987 2023.12.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9271990 2023.12.16 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9271986 2023.12.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9271988 2023.12.16 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9271984 2023.12.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9271982 2023.12.16 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9271985 2023.12.16 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9271981 2023.12.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9271983 2023.12.16 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9272008 2023.12.16 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9272009 2023.12.16 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9272007 2023.12.16 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9272004 2023.12.16 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9272006 2023.12.16 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9272005 2023.12.16 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9272003 2023.12.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9272002 2023.12.16 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9272001 2023.12.16 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9272000 2023.12.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9271999 2023.12.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9271998 2023.12.16 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9271997 2023.12.16 LB
pospolity żuraw, Grus grus 20 9271996 2023.12.16 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9271995 2023.12.16 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9271994 2023.12.16 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9272025 2023.12.16 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 9272023 2023.12.16 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9272024 2023.12.16 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9272021 2023.12.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9272020 2023.12.16 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9272022 2023.12.16 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9272018 2023.12.16 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9272019 2023.12.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9272016 2023.12.16 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9272017 2023.12.16 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9272015 2023.12.16 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9272014 2023.12.16 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9272013 2023.12.16 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9272012 2023.12.16 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9272011 2023.12.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9272010 2023.12.16 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9271979 2023.12.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9271980 2023.12.16 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9271978 2023.12.16 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9271977 2023.12.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9271974 2023.12.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9271976 2023.12.16 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9271975 2023.12.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9271973 2023.12.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9271972 2023.12.16 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9271969 2023.12.16 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9271970 2023.12.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9271971 2023.12.16 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9271968 2023.12.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9271967 2023.12.16 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9271966 2023.12.16 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9271965 2023.12.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 9271964 2023.12.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9271963 2023.12.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9271961 2023.12.16 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9271962 2023.12.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9271959 2023.12.16 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9271958 2023.12.16 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9271960 2023.12.16 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9271956 2023.12.16 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9271955 2023.12.16 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9271957 2023.12.16 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9271953 2023.12.16 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9271954 2023.12.16 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9271952 2023.12.16 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9271951 2023.12.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9271950 2023.12.16 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9271949 2023.12.16 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9271948 2023.12.16 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 9271946 2023.12.16 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9271945 2023.12.16 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9271947 2023.12.16 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9271942 2023.12.16 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9271943 2023.12.16 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9271944 2023.12.16 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 9271941 2023.12.16 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9271939 2023.12.16 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9271940 2023.12.16 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9271938 2023.12.16 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9271936 2023.12.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9271937 2023.12.16 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9271934 2023.12.16 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9271935 2023.12.16 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9271933 2023.12.16 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9248657 2023.12.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9248656 2023.12.07 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9248653 2023.12.07 LB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9248655 2023.12.07 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9248654 2023.12.07 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9248651 2023.12.07 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9248649 2023.12.07 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9248652 2023.12.07 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 23 9248648 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9248650 2023.12.07 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9248647 2023.12.07 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9248646 2023.12.07 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9248643 2023.12.07 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9248644 2023.12.07 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9248645 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248642 2023.12.07 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9248640 2023.12.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9248641 2023.12.07 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 14 9248639 2023.12.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9248638 2023.12.07 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9248636 2023.12.07 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9248637 2023.12.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9248634 2023.12.07 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9248635 2023.12.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9248630 2023.12.07 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9248631 2023.12.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9248632 2023.12.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9248633 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248628 2023.12.07 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9248629 2023.12.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9248626 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248625 2023.12.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9248627 2023.12.07 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9248624 2023.12.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9248609 2023.12.07 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9248607 2023.12.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9248608 2023.12.07 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9248606 2023.12.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9248603 2023.12.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9248601 2023.12.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9248602 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248600 2023.12.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9248599 2023.12.07 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9248598 2023.12.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9248595 2023.12.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9248594 2023.12.07 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9248596 2023.12.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9248597 2023.12.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9248593 2023.12.07 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9248592 2023.12.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9248622 2023.12.07 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9248623 2023.12.07 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 70 9248621 2023.12.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9248619 2023.12.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9248620 2023.12.07 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9248618 2023.12.07 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9248617 2023.12.07 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9248615 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248616 2023.12.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9248614 2023.12.07 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9248613 2023.12.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9248611 2023.12.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9248612 2023.12.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9248610 2023.12.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9248605 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248604 2023.12.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 9248591 2023.12.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9248590 2023.12.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9248589 2023.12.07 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9248588 2023.12.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9248587 2023.12.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9248585 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248586 2023.12.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9248584 2023.12.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 5 9248581 2023.12.07 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9248583 2023.12.07 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9248580 2023.12.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9248582 2023.12.07 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9248578 2023.12.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9248579 2023.12.07 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9248577 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248576 2023.12.07 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 11 9248957 2023.12.07 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9214831 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9214833 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 9214872 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9214862 2023.11.25 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9214856 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9214855 2023.11.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 27 9214863 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9214839 2023.11.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9214838 2023.11.25 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9214837 2023.11.25 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 9214834 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9214835 2023.11.25 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9214836 2023.11.25 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9214861 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214857 2023.11.25 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9214846 2023.11.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9214869 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9214864 2023.11.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9214840 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214781 2023.11.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9214788 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9214767 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9214764 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9214790 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9214789 2023.11.25 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9214765 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9214766 2023.11.25 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9214769 2023.11.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9214780 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9214770 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214779 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 9 9214768 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9214771 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9214784 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9214778 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214777 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214776 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9214787 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9214763 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9214786 2023.11.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9214785 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9214782 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9214783 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9214775 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214773 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 9214774 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 9214772 2023.11.25 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9214858 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9214854 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9214852 2023.11.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9214859 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9214851 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9214870 2023.11.25 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9214860 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9214842 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9214845 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9214841 2023.11.25 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9214843 2023.11.25 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9214844 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9214847 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9214853 2023.11.25 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 9214865 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9214867 2023.11.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9214868 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9214871 2023.11.25 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9214758 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9214757 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214759 2023.11.25 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9214760 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9214761 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9214762 2023.11.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9214866 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9214751 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214754 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9214755 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9214753 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9214752 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9214756 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9214879 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214875 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9214874 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9214873 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214876 2023.11.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9214877 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9214878 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9214793 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214792 2023.11.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9214816 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9214817 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 9214815 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9214819 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9214821 2023.11.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9214818 2023.11.25 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9214820 2023.11.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9214804 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9214809 2023.11.25 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9214808 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214803 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214798 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9214801 2023.11.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9214800 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9214799 2023.11.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9214796 2023.11.25 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9214802 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9214810 2023.11.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9214811 2023.11.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9214813 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 9214812 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9214814 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9214795 2023.11.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9214794 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214791 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9214832 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9214824 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 5 9214826 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9214825 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9214823 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9214822 2023.11.25 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9214828 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9214829 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9214830 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9214827 2023.11.25 LB
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 9194188 2023.11.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9188669 2023.11.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9181604 2023.11.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9181594 2023.11.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9181591 2023.11.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 9181587 2023.11.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 9181597 2023.11.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9181588 2023.11.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9181595 2023.11.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9181578 2023.11.12 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9181577 2023.11.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9181573 2023.11.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 9181574 2023.11.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9181600 2023.11.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9181576 2023.11.12 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9181575 2023.11.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9181571 2023.11.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9181592 2023.11.12 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9181585 2023.11.12 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9181581 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9181601 2023.11.12 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9181598 2023.11.12 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9181596 2023.11.12 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9181567 2023.11.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9181561 2023.11.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9181563 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9181553 2023.11.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9181572 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9181550 2023.11.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9181545 2023.11.12 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9181551 2023.11.12 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9181549 2023.11.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9181543 2023.11.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9181605 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9181593 2023.11.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9181603 2023.11.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 9181589 2023.11.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9181580 2023.11.12 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9181586 2023.11.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9181570 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9181569 2023.11.12 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 60 9181564 2023.11.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9181565 2023.11.12 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9181556 2023.11.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9181558 2023.11.12 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9181555 2023.11.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9181547 2023.11.12 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9181560 2023.11.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9181602 2023.11.12 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9181590 2023.11.12 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9181582 2023.11.12 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9181584 2023.11.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9181599 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9181568 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9181579 2023.11.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9181566 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9181557 2023.11.12 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9181562 2023.11.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9181554 2023.11.12 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9181552 2023.11.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9181548 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9181546 2023.11.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9181544 2023.11.12 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9181559 2023.11.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9181534 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9181538 2023.11.12 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9181532 2023.11.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9181531 2023.11.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9181527 2023.11.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9181525 2023.11.12 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9181526 2023.11.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9181524 2023.11.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9181530 2023.11.12 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9181539 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9181523 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9181512 2023.11.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9181510 2023.11.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9181507 2023.11.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9181508 2023.11.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9181498 2023.11.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9181536 2023.11.12 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9181537 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9181533 2023.11.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9181528 2023.11.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9181535 2023.11.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9181541 2023.11.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9181542 2023.11.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9181540 2023.11.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9181520 2023.11.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9181521 2023.11.12 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9181519 2023.11.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9181518 2023.11.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9181515 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9181504 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9181522 2023.11.12 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9181502 2023.11.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9181529 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9181513 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9181509 2023.11.12 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9181511 2023.11.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9181516 2023.11.12 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9181517 2023.11.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9181499 2023.11.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9181514 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9181501 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9181506 2023.11.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9181505 2023.11.12 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9181496 2023.11.12 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9181503 2023.11.12 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9181500 2023.11.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9181495 2023.11.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9181497 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9181485 2023.11.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 8 9181494 2023.11.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9181484 2023.11.12 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9181493 2023.11.12 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9181483 2023.11.12 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9181489 2023.11.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9181482 2023.11.12 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9181492 2023.11.12 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9181488 2023.11.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9181480 2023.11.12 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9181487 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9181490 2023.11.12 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9181486 2023.11.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9181491 2023.11.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9181479 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9181481 2023.11.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9165213 2023.11.08 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9165212 2023.11.08 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9165214 2023.11.08 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9165211 2023.11.08 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9165173 2023.11.08 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9165172 2023.11.08 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9165171 2023.11.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9165170 2023.11.08 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9165169 2023.11.08 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9165187 2023.11.08 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9165189 2023.11.08 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9165186 2023.11.08 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9165185 2023.11.08 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9165188 2023.11.08 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9165184 2023.11.08 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9165181 2023.11.08 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9165182 2023.11.08 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9165183 2023.11.08 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9165180 2023.11.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9165178 2023.11.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9165179 2023.11.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9165177 2023.11.08 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9165176 2023.11.08 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9165175 2023.11.08 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9165174 2023.11.08 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9165168 2023.11.08 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9165165 2023.11.08 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9165164 2023.11.08 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9165163 2023.11.08 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9165162 2023.11.08 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9165160 2023.11.08 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9165166 2023.11.08 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9165167 2023.11.08 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9165159 2023.11.08 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9165161 2023.11.08 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9165158 2023.11.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9165156 2023.11.08 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9165155 2023.11.08 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9165157 2023.11.08 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9165154 2023.11.08 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9165153 2023.11.08 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9152351 2023.11.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9152552 2023.11.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9153117 2023.11.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9153116 2023.11.04 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9152349 2023.11.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9153115 2023.11.04 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9152350 2023.11.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9153114 2023.11.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9152365 2023.11.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9152348 2023.11.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9152364 2023.11.04 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 9153113 2023.11.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9152553 2023.11.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9152347 2023.11.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9153110 2023.11.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 10 9152346 2023.11.04 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 9152343 2023.11.04 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9152342 2023.11.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9152341 2023.11.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9152340 2023.11.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9152548 2023.11.04 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9152547 2023.11.04 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 9153103 2023.11.04 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9152546 2023.11.04 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9153102 2023.11.04 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9152357 2023.11.04 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9153101 2023.11.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9153100 2023.11.04 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9152544 2023.11.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9152543 2023.11.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9152545 2023.11.04 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9152542 2023.11.04 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9153097 2023.11.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 9152356 2023.11.04 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9152338 2023.11.04 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9153095 2023.11.04 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9152337 2023.11.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9153094 2023.11.04 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9153096 2023.11.04 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9152354 2023.11.04 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9152336 2023.11.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9153093 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9152335 2023.11.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9152541 2023.11.04 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9153092 2023.11.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9152355 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9152334 2023.11.04 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9152333 2023.11.04 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9152331 2023.11.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9153098 2023.11.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9152538 2023.11.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9152539 2023.11.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9153091 2023.11.04 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9153090 2023.11.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9152329 2023.11.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9152536 2023.11.04 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9153085 2023.11.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9152537 2023.11.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9152330 2023.11.04 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9153084 2023.11.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9153083 2023.11.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9152328 2023.11.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9153082 2023.11.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9152332 2023.11.04 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9152606 2023.11.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9152607 2023.11.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9152603 2023.11.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9152604 2023.11.04 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9152602 2023.11.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9152605 2023.11.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9152595 2023.11.04 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9152601 2023.11.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9152600 2023.11.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9152594 2023.11.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9152593 2023.11.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 10 9152597 2023.11.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9152592 2023.11.04 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9152596 2023.11.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9152598 2023.11.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9152599 2023.11.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9153111 2023.11.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9152362 2023.11.04 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9153112 2023.11.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9152345 2023.11.04 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9152363 2023.11.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9152551 2023.11.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9153109 2023.11.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9153108 2023.11.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9152550 2023.11.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9153107 2023.11.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9153106 2023.11.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9153105 2023.11.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9152344 2023.11.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9153104 2023.11.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9153099 2023.11.04 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9152549 2023.11.04 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9133607 2023.10.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9133603 2023.10.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9133606 2023.10.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9133605 2023.10.29 LB
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9133602 2023.10.29 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9133604 2023.10.29 LB
pospolity żuraw, Grus grus 50 9133601 2023.10.29 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9133598 2023.10.29 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9133599 2023.10.29 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9133600 2023.10.29 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9133597 2023.10.29 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9133593 2023.10.29 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9133596 2023.10.29 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9133594 2023.10.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9133595 2023.10.29 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 9133592 2023.10.29 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9133591 2023.10.29 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9133588 2023.10.29 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9133589 2023.10.29 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9133587 2023.10.29 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9133590 2023.10.29 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 9133585 2023.10.29 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9133586 2023.10.29 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9133581 2023.10.29 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9133580 2023.10.29 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9133583 2023.10.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9133584 2023.10.29 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9133582 2023.10.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9133573 2023.10.29 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9133574 2023.10.29 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9133572 2023.10.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9133571 2023.10.29 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9133575 2023.10.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9133570 2023.10.29 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9133578 2023.10.29 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9133576 2023.10.29 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9133577 2023.10.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 9133579 2023.10.29 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9133569 2023.10.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9048767 2023.10.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9048766 2023.10.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9048764 2023.10.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9048765 2023.10.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9048763 2023.10.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9048762 2023.10.06 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9048761 2023.10.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9048760 2023.10.06 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9048759 2023.10.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9048755 2023.10.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9048757 2023.10.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9048754 2023.10.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9048756 2023.10.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9048749 2023.10.06 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9048746 2023.10.06 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9048745 2023.10.06 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9048744 2023.10.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9048739 2023.10.06 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9048738 2023.10.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9048733 2023.10.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 9048742 2023.10.06 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9048737 2023.10.06 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9048734 2023.10.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9048728 2023.10.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 9048735 2023.10.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9048758 2023.10.06 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9048753 2023.10.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9048750 2023.10.06 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9048751 2023.10.06 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9048752 2023.10.06 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9048748 2023.10.06 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9048747 2023.10.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9048743 2023.10.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9048741 2023.10.06 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9048740 2023.10.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9048736 2023.10.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9048732 2023.10.06 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9048731 2023.10.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9048729 2023.10.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9048730 2023.10.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9048727 2023.10.06 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9048724 2023.10.06 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9048723 2023.10.06 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9048726 2023.10.06 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9048721 2023.10.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 56 9048719 2023.10.06 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9048718 2023.10.06 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9048725 2023.10.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9048720 2023.10.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9048717 2023.10.06 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 9048722 2023.10.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9048716 2023.10.06 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9048715 2023.10.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9048714 2023.10.06 LB
pospolity kruk, Corvus corax 10 9048712 2023.10.06 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9048713 2023.10.06 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9048711 2023.10.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9016783 2023.09.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9016782 2023.09.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9016780 2023.09.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9016779 2023.09.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9016778 2023.09.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9016771 2023.09.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9016776 2023.09.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9016772 2023.09.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9016769 2023.09.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9016767 2023.09.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9016766 2023.09.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9016765 2023.09.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 9016763 2023.09.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9016761 2023.09.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9016759 2023.09.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9016757 2023.09.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9016781 2023.09.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9016784 2023.09.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 23 9016775 2023.09.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9016773 2023.09.28 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9016774 2023.09.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9016777 2023.09.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9016768 2023.09.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9016770 2023.09.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 24 9016764 2023.09.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9016762 2023.09.28 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9016758 2023.09.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9016760 2023.09.28 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9016756 2023.09.28 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9016755 2023.09.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9016754 2023.09.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9016753 2023.09.28 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 9016747 2023.09.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9016752 2023.09.28 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9016751 2023.09.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9016746 2023.09.28 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9016748 2023.09.28 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9016749 2023.09.28 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9016750 2023.09.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9016743 2023.09.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9016744 2023.09.28 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 9016745 2023.09.28 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9016742 2023.09.28 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9016739 2023.09.28 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9016741 2023.09.28 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 9016738 2023.09.28 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 9016740 2023.09.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9016737 2023.09.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9016735 2023.09.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9016736 2023.09.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9016733 2023.09.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9016734 2023.09.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9016731 2023.09.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9016732 2023.09.28 MZ