DRUŻYNA

Drużyna: Sławek Ligęza. Obserwator: Sławomir Ligęza

Liczba gatunków: 172

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 156 1847 64 64 0 5 22 37
2 416 14623 81 68 1 7 24 36
3 623 6996 106 90 0 9 36 45
4 678 4823 140 105 0 9 49 47
5 666 1634 166 110 1 13 49 47
6 432 1040 172 102 0 14 44 44
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8605995 2023.06.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8605993 2023.06.07 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8605992 2023.06.07 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605989 2023.06.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8606014 2023.06.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8605985 2023.06.07 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8605982 2023.06.07 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8605979 2023.06.07 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605976 2023.06.07 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8605970 2023.06.07 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8605972 2023.06.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8605978 2023.06.07 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605969 2023.06.07 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8606008 2023.06.07 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8606000 2023.06.07 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8605997 2023.06.07 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8605996 2023.06.07 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8606002 2023.06.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8606011 2023.06.07 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8605994 2023.06.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8605988 2023.06.07 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8606013 2023.06.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8606007 2023.06.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605984 2023.06.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8606012 2023.06.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8605977 2023.06.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8606010 2023.06.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8605973 2023.06.07 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8605974 2023.06.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8606003 2023.06.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8606001 2023.06.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8606006 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8606005 2023.06.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8606004 2023.06.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8606009 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605991 2023.06.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8605999 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605990 2023.06.07 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8605998 2023.06.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8605987 2023.06.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8605981 2023.06.07 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8605983 2023.06.07 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8605980 2023.06.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8605975 2023.06.07 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8605971 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605950 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605952 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605953 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605949 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605951 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605947 2023.06.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8605946 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605945 2023.06.07 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8605948 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605944 2023.06.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8605942 2023.06.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8605943 2023.06.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8605940 2023.06.07 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8605941 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8605939 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605938 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605934 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605932 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605937 2023.06.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8605927 2023.06.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8605929 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605930 2023.06.07 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8605928 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605922 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605917 2023.06.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8605924 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605916 2023.06.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8605914 2023.06.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8605915 2023.06.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8605910 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605908 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605911 2023.06.07 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8605933 2023.06.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8605936 2023.06.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8605935 2023.06.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8605920 2023.06.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8605931 2023.06.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8605923 2023.06.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8605919 2023.06.07 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8605925 2023.06.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8605926 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605921 2023.06.07 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8605918 2023.06.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8605912 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605913 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605909 2023.06.07 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8605907 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605906 2023.06.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8605968 2023.06.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8605967 2023.06.07 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8605986 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605966 2023.06.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8605965 2023.06.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8605964 2023.06.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8605962 2023.06.07 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8605963 2023.06.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8605961 2023.06.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8605960 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605959 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605957 2023.06.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8605956 2023.06.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8605958 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605954 2023.06.07 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8605955 2023.06.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8605905 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605901 2023.06.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8605898 2023.06.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8605897 2023.06.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8605896 2023.06.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8605895 2023.06.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8605894 2023.06.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8605893 2023.06.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8605889 2023.06.07 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8605892 2023.06.07 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8605887 2023.06.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8605883 2023.06.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8605881 2023.06.07 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8605882 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605877 2023.06.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8605875 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605902 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605904 2023.06.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8605903 2023.06.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8605899 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605900 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605891 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605890 2023.06.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8605885 2023.06.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8605888 2023.06.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8605886 2023.06.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8605884 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605880 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8605879 2023.06.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8605878 2023.06.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8605876 2023.06.07 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8605874 2023.06.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8605873 2023.06.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8605872 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8605869 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605871 2023.06.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8605868 2023.06.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8605870 2023.06.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8605865 2023.06.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8605867 2023.06.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8605864 2023.06.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8605866 2023.06.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8605863 2023.06.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8605862 2023.06.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8605859 2023.06.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8605858 2023.06.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8605861 2023.06.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8605860 2023.06.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8605857 2023.06.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8605855 2023.06.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8605853 2023.06.07 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8605856 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605854 2023.06.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8605852 2023.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8605850 2023.06.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8605849 2023.06.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8605851 2023.06.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8605848 2023.06.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8605847 2023.06.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8605846 2023.06.07 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8605844 2023.06.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8605845 2023.06.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8606015 2023.06.07 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8605843 2023.06.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8584230 2023.06.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8584229 2023.06.03 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8584228 2023.06.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8584227 2023.06.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8584226 2023.06.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8584224 2023.06.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8584223 2023.06.03 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8584231 2023.06.03 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8584222 2023.06.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8584220 2023.06.03 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8584225 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584221 2023.06.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8584218 2023.06.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8584219 2023.06.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8584217 2023.06.03 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8584209 2023.06.03 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8584208 2023.06.03 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8584205 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584206 2023.06.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8584216 2023.06.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8584201 2023.06.03 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8584200 2023.06.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8584204 2023.06.03 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8584210 2023.06.03 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8584203 2023.06.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8584199 2023.06.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8584213 2023.06.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8584197 2023.06.03 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8584198 2023.06.03 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8584212 2023.06.03 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8584214 2023.06.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8584215 2023.06.03 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8584195 2023.06.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8584196 2023.06.03 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8584193 2023.06.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8584191 2023.06.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8584189 2023.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8584188 2023.06.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8584179 2023.06.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8584183 2023.06.03 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8584186 2023.06.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8584180 2023.06.03 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8584182 2023.06.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8584177 2023.06.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8584171 2023.06.03 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8584176 2023.06.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8584172 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8584211 2023.06.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8584194 2023.06.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8584207 2023.06.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8584202 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8584192 2023.06.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8584190 2023.06.03 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8584187 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584185 2023.06.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8584181 2023.06.03 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8584184 2023.06.03 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8584174 2023.06.03 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8584173 2023.06.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8584175 2023.06.03 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8584170 2023.06.03 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8584178 2023.06.03 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8584169 2023.06.03 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8584168 2023.06.03 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8584166 2023.06.03 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8584167 2023.06.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8584165 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8584163 2023.06.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8584164 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584162 2023.06.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8584161 2023.06.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8584160 2023.06.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8584159 2023.06.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8584156 2023.06.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8584157 2023.06.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8584158 2023.06.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8584154 2023.06.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8584155 2023.06.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8584153 2023.06.03 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8580966 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8580967 2023.06.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8581045 2023.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8580997 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8580994 2023.06.02 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8580995 2023.06.02 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8580991 2023.06.02 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8580993 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8580992 2023.06.02 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8580985 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8580984 2023.06.02 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8580986 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8580988 2023.06.02 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8580987 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8580979 2023.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8580973 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8580976 2023.06.02 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8580971 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8581038 2023.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8581035 2023.06.02 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8581026 2023.06.02 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8581025 2023.06.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8581030 2023.06.02 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8581022 2023.06.02 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8581010 2023.06.02 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8581013 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8581027 2023.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8581005 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8581016 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8581015 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8581003 2023.06.02 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8581001 2023.06.02 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8580998 2023.06.02 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8581002 2023.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8581044 2023.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8581043 2023.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8581040 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8581036 2023.06.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8581031 2023.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8581029 2023.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8581037 2023.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8581021 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8581017 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8581024 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8581014 2023.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8581009 2023.06.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8581020 2023.06.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8581012 2023.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8581008 2023.06.02 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8581007 2023.06.02 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8581042 2023.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8581039 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8581041 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8581033 2023.06.02 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8581046 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8581034 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 37 8581028 2023.06.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8581032 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8581019 2023.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8581023 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8581018 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8581004 2023.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8581011 2023.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8580999 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8581006 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8581000 2023.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8580990 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8580982 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8580996 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8580989 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8580983 2023.06.02 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8581047 2023.06.02 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8580978 2023.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8580981 2023.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8580980 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8580977 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8580974 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8580970 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8580975 2023.06.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8580969 2023.06.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8580972 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8580968 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8580936 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 10 8580932 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8580923 2023.06.02 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8580925 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8580926 2023.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8580919 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8580920 2023.06.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8580922 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8580915 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8580907 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8580906 2023.06.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8580909 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8580902 2023.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8580903 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8580916 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8580910 2023.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8580930 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8580946 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8580942 2023.06.02 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8580962 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8580952 2023.06.02 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8580963 2023.06.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8580939 2023.06.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8580945 2023.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8580924 2023.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8580937 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8580950 2023.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8580960 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8580927 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8580935 2023.06.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8580928 2023.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8580908 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8580965 2023.06.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8580964 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8580958 2023.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8580954 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8580955 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8580953 2023.06.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8580957 2023.06.02 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8580956 2023.06.02 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8580949 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8580948 2023.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8580951 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8580959 2023.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8580940 2023.06.02 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8580943 2023.06.02 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8580947 2023.06.02 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8580944 2023.06.02 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8580961 2023.06.02 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8580934 2023.06.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8580941 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8580931 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8580917 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8580938 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8580921 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8580933 2023.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8580929 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8580914 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8580912 2023.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8580913 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8580904 2023.06.02 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8580905 2023.06.02 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8580918 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8580911 2023.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8580900 2023.06.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8580901 2023.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8580898 2023.06.02 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8580897 2023.06.02 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8580899 2023.06.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8580896 2023.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8580892 2023.06.02 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8580893 2023.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8580894 2023.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8580895 2023.06.02 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8580888 2023.06.02 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8580889 2023.06.02 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8580886 2023.06.02 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8580891 2023.06.02 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8580887 2023.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8580890 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 50 8580882 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8580884 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8580885 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8580874 2023.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 40 8580883 2023.06.02 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8580876 2023.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8580871 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8580877 2023.06.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 8580881 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8580879 2023.06.02 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8580875 2023.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8580870 2023.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8580873 2023.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8580880 2023.06.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8580878 2023.06.02 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8580872 2023.06.02 LB
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8581050 2023.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8581051 2023.06.02 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8545144 2023.05.27 LB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8545145 2023.05.27 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8545142 2023.05.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8545143 2023.05.27 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 8545171 2023.05.27 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8545174 2023.05.27 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8545172 2023.05.27 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 8545168 2023.05.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8545169 2023.05.27 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8545166 2023.05.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8545162 2023.05.27 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8545164 2023.05.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8545163 2023.05.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8545161 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8545177 2023.05.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8545159 2023.05.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8545153 2023.05.27 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8545158 2023.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8545150 2023.05.27 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8545148 2023.05.27 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8545175 2023.05.27 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8545173 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8545176 2023.05.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8545165 2023.05.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8545170 2023.05.27 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8545160 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8545167 2023.05.27 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8545157 2023.05.27 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 29 8545156 2023.05.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8545155 2023.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8545154 2023.05.27 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8545152 2023.05.27 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8545149 2023.05.27 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8545151 2023.05.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8545147 2023.05.27 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8545146 2023.05.27 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8545137 2023.05.27 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8545139 2023.05.27 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8545136 2023.05.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8545138 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8545135 2023.05.27 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8545133 2023.05.27 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8545141 2023.05.27 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8545134 2023.05.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8545129 2023.05.27 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8545131 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8545132 2023.05.27 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8545130 2023.05.27 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8545128 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8545126 2023.05.27 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8545125 2023.05.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8545127 2023.05.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8545117 2023.05.27 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8545114 2023.05.27 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8545116 2023.05.27 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8545119 2023.05.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8545121 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8545122 2023.05.27 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8545123 2023.05.27 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8545115 2023.05.27 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8545124 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8545112 2023.05.27 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8545102 2023.05.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8545113 2023.05.27 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8545100 2023.05.27 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8545118 2023.05.27 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8545111 2023.05.27 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8545107 2023.05.27 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8545103 2023.05.27 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8545096 2023.05.27 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8545120 2023.05.27 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8545106 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8545108 2023.05.27 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8545110 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8545098 2023.05.27 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8545090 2023.05.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8545092 2023.05.27 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8545099 2023.05.27 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8545085 2023.05.27 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8545081 2023.05.27 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8545087 2023.05.27 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8545080 2023.05.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8545084 2023.05.27 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8545082 2023.05.27 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8545140 2023.05.27 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8545104 2023.05.27 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8545097 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8545105 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8545109 2023.05.27 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8545093 2023.05.27 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8545094 2023.05.27 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8545095 2023.05.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 8545101 2023.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8545091 2023.05.27 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8545086 2023.05.27 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8545083 2023.05.27 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8545088 2023.05.27 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8545079 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8545089 2023.05.27 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8545078 2023.05.27 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545075 2023.05.27 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8545077 2023.05.27 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545076 2023.05.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8545074 2023.05.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8545179 2023.05.27 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8545070 2023.05.27 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8545072 2023.05.27 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8545069 2023.05.27 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8545073 2023.05.27 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8545068 2023.05.27 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8545066 2023.05.27 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8545071 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8545178 2023.05.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8545067 2023.05.27 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8545064 2023.05.27 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8545065 2023.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8545056 2023.05.27 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8545059 2023.05.27 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8545061 2023.05.27 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8545055 2023.05.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8545058 2023.05.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8545063 2023.05.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8545053 2023.05.27 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8545052 2023.05.27 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8545054 2023.05.27 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8545057 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8545060 2023.05.27 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8545048 2023.05.27 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8545051 2023.05.27 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8545050 2023.05.27 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 8545049 2023.05.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8545062 2023.05.27 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8497545 2023.05.20 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8497540 2023.05.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8497542 2023.05.20 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8497535 2023.05.20 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8497531 2023.05.20 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8497532 2023.05.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8497525 2023.05.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8497529 2023.05.20 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8497526 2023.05.20 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8497521 2023.05.20 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8497517 2023.05.20 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8497512 2023.05.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8497515 2023.05.20 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8497507 2023.05.20 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8497509 2023.05.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8497543 2023.05.20 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8497544 2023.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8497546 2023.05.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8497539 2023.05.20 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8497541 2023.05.20 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8497536 2023.05.20 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8497534 2023.05.20 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 8497530 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8497523 2023.05.20 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8497524 2023.05.20 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8497519 2023.05.20 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8497520 2023.05.20 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8497514 2023.05.20 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 8497510 2023.05.20 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8497513 2023.05.20 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8497511 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8497893 2023.05.20 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8497889 2023.05.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8497891 2023.05.20 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8497887 2023.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8497890 2023.05.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8497881 2023.05.20 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8497885 2023.05.20 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8497882 2023.05.20 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8497880 2023.05.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8497892 2023.05.20 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8497879 2023.05.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8497886 2023.05.20 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8497883 2023.05.20 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8497878 2023.05.20 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8497888 2023.05.20 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8497884 2023.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8497600 2023.05.20 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8497605 2023.05.20 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8497597 2023.05.20 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8497601 2023.05.20 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8497594 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8497596 2023.05.20 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8497589 2023.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8497586 2023.05.20 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8497592 2023.05.20 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8497590 2023.05.20 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8497587 2023.05.20 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8497584 2023.05.20 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 8497579 2023.05.20 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8497578 2023.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8497583 2023.05.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8497580 2023.05.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8497623 2023.05.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8497622 2023.05.20 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8497616 2023.05.20 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8497621 2023.05.20 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8497620 2023.05.20 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8497617 2023.05.20 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8497619 2023.05.20 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8497618 2023.05.20 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8497615 2023.05.20 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8497614 2023.05.20 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8497613 2023.05.20 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8497612 2023.05.20 LB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8497608 2023.05.20 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8497609 2023.05.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8497611 2023.05.20 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8497610 2023.05.20 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8497538 2023.05.20 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8497547 2023.05.20 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8497533 2023.05.20 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8497527 2023.05.20 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8497522 2023.05.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8497518 2023.05.20 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8497528 2023.05.20 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8497516 2023.05.20 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8497506 2023.05.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8497505 2023.05.20 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497508 2023.05.20 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8497537 2023.05.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8497504 2023.05.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8497503 2023.05.20 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8497502 2023.05.20 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8497501 2023.05.20 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8497499 2023.05.20 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497498 2023.05.20 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8497496 2023.05.20 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8497497 2023.05.20 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8497495 2023.05.20 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8497490 2023.05.20 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8497491 2023.05.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8497489 2023.05.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8497488 2023.05.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8497492 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8497493 2023.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8497485 2023.05.20 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8497486 2023.05.20 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8497487 2023.05.20 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8497483 2023.05.20 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8497480 2023.05.20 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8497484 2023.05.20 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8497478 2023.05.20 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8497482 2023.05.20 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8497479 2023.05.20 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8497477 2023.05.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8497481 2023.05.20 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497494 2023.05.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8497476 2023.05.20 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8497473 2023.05.20 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8497471 2023.05.20 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8497472 2023.05.20 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8497475 2023.05.20 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8497474 2023.05.20 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8497469 2023.05.20 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8497470 2023.05.20 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497468 2023.05.20 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8497603 2023.05.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8497604 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8497606 2023.05.20 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8497595 2023.05.20 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8497602 2023.05.20 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8497598 2023.05.20 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8497599 2023.05.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8497593 2023.05.20 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8497591 2023.05.20 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8497582 2023.05.20 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8497588 2023.05.20 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8497585 2023.05.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8497581 2023.05.20 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8497576 2023.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8497577 2023.05.20 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8497574 2023.05.20 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8497562 2023.05.20 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 8497563 2023.05.20 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8497558 2023.05.20 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8497559 2023.05.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8497561 2023.05.20 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8497560 2023.05.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8497564 2023.05.20 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8497557 2023.05.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8497556 2023.05.20 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497554 2023.05.20 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8497555 2023.05.20 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8497551 2023.05.20 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 7 8497549 2023.05.20 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8497553 2023.05.20 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8497550 2023.05.20 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8497548 2023.05.20 LB
bardzo rzadki żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola 1 8498244 2023.05.20 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8504783 2023.05.20 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8478144 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8478143 2023.05.17 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8478141 2023.05.17 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8478145 2023.05.17 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8478140 2023.05.17 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8478137 2023.05.17 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8478142 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8478139 2023.05.17 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8478138 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478136 2023.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8478133 2023.05.17 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8478135 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478134 2023.05.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8478132 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8478130 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478131 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8478129 2023.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8478128 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8478123 2023.05.17 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8478126 2023.05.17 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8478125 2023.05.17 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8478124 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478127 2023.05.17 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8478120 2023.05.17 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8478122 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8478119 2023.05.17 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8478118 2023.05.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8478117 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478116 2023.05.17 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8478121 2023.05.17 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8478114 2023.05.17 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8478115 2023.05.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8478113 2023.05.17 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8478112 2023.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8478083 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8478085 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478082 2023.05.17 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8478093 2023.05.17 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8478089 2023.05.17 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8478084 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 8478092 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478090 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478077 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8478081 2023.05.17 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8478080 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478078 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478074 2023.05.17 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8478072 2023.05.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8478073 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478146 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478111 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8478110 2023.05.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8478108 2023.05.17 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8478109 2023.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8478106 2023.05.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8478107 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 8478105 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 8478104 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478102 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8478103 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8478101 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478100 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8478099 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478098 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478096 2023.05.17 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8478097 2023.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8478095 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8478094 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8478091 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478086 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8478087 2023.05.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8478088 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478079 2023.05.17 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8478076 2023.05.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8478075 2023.05.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8478070 2023.05.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8478069 2023.05.17 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8478071 2023.05.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 8478067 2023.05.17 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8478068 2023.05.17 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8478066 2023.05.17 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8478065 2023.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8478064 2023.05.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8478062 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478063 2023.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8478060 2023.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8478059 2023.05.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8478061 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478057 2023.05.17 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8478058 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8478052 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8478055 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478050 2023.05.17 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8478054 2023.05.17 LB
pospolity żuraw, Grus grus 9 8478051 2023.05.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8478047 2023.05.17 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8478049 2023.05.17 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8478046 2023.05.17 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8478044 2023.05.17 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8478045 2023.05.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8478043 2023.05.17 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8478041 2023.05.17 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8478042 2023.05.17 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8478040 2023.05.17 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8478038 2023.05.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8478036 2023.05.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8478039 2023.05.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478034 2023.05.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8478033 2023.05.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8478056 2023.05.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8478032 2023.05.17 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8478053 2023.05.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8478048 2023.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8478031 2023.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478035 2023.05.17 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8478037 2023.05.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8478030 2023.05.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8478022 2023.05.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8478016 2023.05.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8478013 2023.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 8478019 2023.05.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8478007 2023.05.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8478014 2023.05.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8478001 2023.05.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8477999 2023.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8477996 2023.05.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8477992 2023.05.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477990 2023.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8477997 2023.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8477989 2023.05.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8478023 2023.05.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8478025 2023.05.17 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8478018 2023.05.17 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8478009 2023.05.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8478012 2023.05.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8478003 2023.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8478004 2023.05.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8478005 2023.05.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477998 2023.05.17 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8477994 2023.05.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8477988 2023.05.17 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8477987 2023.05.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477995 2023.05.17 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8477985 2023.05.17 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8477991 2023.05.17 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8477986 2023.05.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8478029 2023.05.17 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8478028 2023.05.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8478021 2023.05.17 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8478026 2023.05.17 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8478015 2023.05.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8478024 2023.05.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8478027 2023.05.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8478017 2023.05.17 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8478020 2023.05.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8478008 2023.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8478010 2023.05.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8478011 2023.05.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8478000 2023.05.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8478002 2023.05.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8477993 2023.05.17 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8478006 2023.05.17 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477967 2023.05.17 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8477968 2023.05.17 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8477965 2023.05.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477966 2023.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8477961 2023.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8477964 2023.05.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477962 2023.05.17 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8477959 2023.05.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477963 2023.05.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8477957 2023.05.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477960 2023.05.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8477958 2023.05.17 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8477956 2023.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8477954 2023.05.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8477955 2023.05.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8477953 2023.05.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8477984 2023.05.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8477983 2023.05.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8477982 2023.05.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477981 2023.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8477980 2023.05.17 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8477979 2023.05.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8477978 2023.05.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8477976 2023.05.17 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8477977 2023.05.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8477975 2023.05.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8477974 2023.05.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8477972 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8477973 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477971 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477970 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477969 2023.05.17 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8477951 2023.05.17 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8477949 2023.05.17 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8477947 2023.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8477946 2023.05.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8477952 2023.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477950 2023.05.17 LB