DRUŻYNA

Drużyna: Sławek Ligęza. Obserwator: Sławomir Ligęza

Liczba gatunków: 203

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 156 1847 64 64 0 5 22 37
2 416 14623 81 68 1 7 24 36
3 623 6996 106 90 0 9 36 45
4 679 4825 141 106 0 10 49 47
5 667 1635 168 111 1 13 50 47
6 905 2302 180 128 0 24 57 47
7 809 3438 190 117 0 17 52 48
8 355 2764 197 102 1 17 44 40
9 279 2919 203 87 4 14 32 37
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9016783 2023.09.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9016782 2023.09.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9016780 2023.09.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9016779 2023.09.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9016778 2023.09.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9016771 2023.09.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9016776 2023.09.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9016772 2023.09.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9016769 2023.09.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9016767 2023.09.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9016766 2023.09.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9016765 2023.09.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 9016763 2023.09.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9016761 2023.09.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9016759 2023.09.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9016757 2023.09.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9016781 2023.09.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9016784 2023.09.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 23 9016775 2023.09.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9016773 2023.09.28 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9016774 2023.09.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9016777 2023.09.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9016768 2023.09.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9016770 2023.09.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 24 9016764 2023.09.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9016762 2023.09.28 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9016758 2023.09.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9016760 2023.09.28 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9016756 2023.09.28 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9016755 2023.09.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9016754 2023.09.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9016753 2023.09.28 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 9016747 2023.09.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9016752 2023.09.28 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9016751 2023.09.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9016746 2023.09.28 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9016748 2023.09.28 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9016749 2023.09.28 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9016750 2023.09.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9016743 2023.09.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9016744 2023.09.28 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 9016745 2023.09.28 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9016742 2023.09.28 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9016739 2023.09.28 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9016741 2023.09.28 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 9016738 2023.09.28 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 9016740 2023.09.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9016737 2023.09.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9016735 2023.09.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9016736 2023.09.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9016733 2023.09.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9016734 2023.09.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9016731 2023.09.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9016732 2023.09.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 44 9016729 2023.09.28 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9016730 2023.09.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9016728 2023.09.28 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9016727 2023.09.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9016726 2023.09.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9016725 2023.09.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9016724 2023.09.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 50 9016723 2023.09.28 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9016722 2023.09.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9016721 2023.09.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8971424 2023.09.16 LB
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8971405 2023.09.16 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8971425 2023.09.16 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8971426 2023.09.16 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8971427 2023.09.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8971423 2023.09.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8971417 2023.09.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8971421 2023.09.16 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8971418 2023.09.16 LB
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 8971430 2023.09.16 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8971419 2023.09.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8971420 2023.09.16 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8971413 2023.09.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8971412 2023.09.16 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8971414 2023.09.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8971410 2023.09.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8971415 2023.09.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8971411 2023.09.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8971416 2023.09.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 34 8971409 2023.09.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8971407 2023.09.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8971408 2023.09.16 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8969599 2023.09.16 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8969598 2023.09.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8969600 2023.09.16 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8969597 2023.09.16 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 8969596 2023.09.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8969594 2023.09.16 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 8969595 2023.09.16 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8969593 2023.09.16 LB
pospolity łyska, Fulica atra 200 8969592 2023.09.16 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8969590 2023.09.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8969589 2023.09.16 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8969588 2023.09.16 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8969587 2023.09.16 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8969591 2023.09.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8969586 2023.09.16 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8969584 2023.09.16 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8969583 2023.09.16 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8969581 2023.09.16 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8969585 2023.09.16 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8969577 2023.09.16 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8969578 2023.09.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8969582 2023.09.16 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8969575 2023.09.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8969576 2023.09.16 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8969574 2023.09.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 8969579 2023.09.16 LB
pospolity żuraw, Grus grus 50 8969573 2023.09.16 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8969601 2023.09.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8969571 2023.09.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8969572 2023.09.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8969580 2023.09.16 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8971428 2023.09.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8954114 2023.09.10 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8954124 2023.09.10 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8954121 2023.09.10 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 8954108 2023.09.10 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8954106 2023.09.10 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8954109 2023.09.10 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8954102 2023.09.10 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8954105 2023.09.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8954097 2023.09.10 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8954100 2023.09.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8954103 2023.09.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8954101 2023.09.10 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8954096 2023.09.10 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8954095 2023.09.10 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8954098 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8954099 2023.09.10 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8954094 2023.09.10 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8954093 2023.09.10 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8954091 2023.09.10 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8954090 2023.09.10 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8954092 2023.09.10 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 8954089 2023.09.10 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8954088 2023.09.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8954149 2023.09.10 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8954146 2023.09.10 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8954142 2023.09.10 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8954137 2023.09.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8954138 2023.09.10 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8954152 2023.09.10 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8954133 2023.09.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8954132 2023.09.10 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8954127 2023.09.10 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 8954129 2023.09.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8954123 2023.09.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8954120 2023.09.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8954117 2023.09.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8954116 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8954110 2023.09.10 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8954104 2023.09.10 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8954140 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8954139 2023.09.10 LB
pospolity łyska, Fulica atra 100 8954157 2023.09.10 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8954131 2023.09.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8954128 2023.09.10 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8954125 2023.09.10 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8954130 2023.09.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8954119 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8954122 2023.09.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8954126 2023.09.10 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8954118 2023.09.10 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8954115 2023.09.10 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8954113 2023.09.10 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8954111 2023.09.10 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8954112 2023.09.10 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8954107 2023.09.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 8954154 2023.09.10 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8954153 2023.09.10 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8954151 2023.09.10 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8954148 2023.09.10 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8954155 2023.09.10 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8954147 2023.09.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 300 8954156 2023.09.10 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8954145 2023.09.10 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8954144 2023.09.10 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8954150 2023.09.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8954143 2023.09.10 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8954141 2023.09.10 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8954158 2023.09.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8954135 2023.09.10 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8954134 2023.09.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8954136 2023.09.10 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8954071 2023.09.10 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8954069 2023.09.10 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8954070 2023.09.10 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 8954068 2023.09.10 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 8954067 2023.09.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8954065 2023.09.10 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8954066 2023.09.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8954062 2023.09.10 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8954064 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8954060 2023.09.10 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8954058 2023.09.10 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8954063 2023.09.10 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8954061 2023.09.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8954059 2023.09.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8954057 2023.09.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8954056 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8954084 2023.09.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8954087 2023.09.10 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 8954086 2023.09.10 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8954085 2023.09.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8954082 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8954076 2023.09.10 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8954083 2023.09.10 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8954080 2023.09.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8954074 2023.09.10 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8954078 2023.09.10 LB
pospolity łyska, Fulica atra 20 8954079 2023.09.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8954077 2023.09.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8954072 2023.09.10 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8954081 2023.09.10 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8954075 2023.09.10 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8954073 2023.09.10 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8954050 2023.09.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8954051 2023.09.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 8954049 2023.09.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8954052 2023.09.10 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8954055 2023.09.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8954053 2023.09.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8954054 2023.09.10 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 8954044 2023.09.10 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8954043 2023.09.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8954041 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8954042 2023.09.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8954048 2023.09.10 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8954047 2023.09.10 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8954046 2023.09.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8954040 2023.09.10 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8954045 2023.09.10 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8954401 2023.09.10 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8923723 2023.09.02 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8923705 2023.09.02 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8923702 2023.09.02 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8923686 2023.09.02 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8923688 2023.09.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923685 2023.09.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8923698 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8923711 2023.09.02 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8923708 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8923707 2023.09.02 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8923725 2023.09.02 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 20 8923710 2023.09.02 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8923716 2023.09.02 LB
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8923703 2023.09.02 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 14 8923709 2023.09.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8923706 2023.09.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8923700 2023.09.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8923699 2023.09.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923695 2023.09.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8923712 2023.09.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8923714 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8923690 2023.09.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8923715 2023.09.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8923701 2023.09.02 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8923683 2023.09.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8923684 2023.09.02 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8923713 2023.09.02 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8923704 2023.09.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 8923691 2023.09.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 8923689 2023.09.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 300 8923694 2023.09.02 LB
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8923682 2023.09.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 60 8923693 2023.09.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 5 8923697 2023.09.02 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8923687 2023.09.02 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8923692 2023.09.02 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8924842 2023.09.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923681 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8923696 2023.09.02 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8923722 2023.09.02 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 8923727 2023.09.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8889653 2023.08.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8889652 2023.08.24 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 8889651 2023.08.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8889649 2023.08.24 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8889650 2023.08.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8889647 2023.08.24 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8889648 2023.08.24 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8889646 2023.08.24 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8889643 2023.08.24 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8889644 2023.08.24 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8889641 2023.08.24 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8889642 2023.08.24 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8889669 2023.08.24 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8889666 2023.08.24 LB
pospolity łyska, Fulica atra 20 8889667 2023.08.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8889668 2023.08.24 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8889665 2023.08.24 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8889663 2023.08.24 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 8889664 2023.08.24 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8889661 2023.08.24 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8889662 2023.08.24 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8889660 2023.08.24 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8889659 2023.08.24 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8889658 2023.08.24 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8889657 2023.08.24 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8889655 2023.08.24 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8889656 2023.08.24 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8889654 2023.08.24 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8889637 2023.08.24 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8889640 2023.08.24 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8889624 2023.08.24 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8889621 2023.08.24 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8889619 2023.08.24 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8889617 2023.08.24 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8889639 2023.08.24 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8889614 2023.08.24 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8889635 2023.08.24 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8889610 2023.08.24 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8889638 2023.08.24 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8889609 2023.08.24 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8889607 2023.08.24 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8889605 2023.08.24 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8889603 2023.08.24 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8889602 2023.08.24 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8889599 2023.08.24 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8889600 2023.08.24 LB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8889628 2023.08.24 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8889597 2023.08.24 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8889594 2023.08.24 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8889630 2023.08.24 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8889631 2023.08.24 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8889595 2023.08.24 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8889620 2023.08.24 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8889589 2023.08.24 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8889588 2023.08.24 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8889586 2023.08.24 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8889579 2023.08.24 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 8889582 2023.08.24 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8889577 2023.08.24 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8889576 2023.08.24 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8889596 2023.08.24 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8889623 2023.08.24 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8889598 2023.08.24 LB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 4 8889629 2023.08.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8889592 2023.08.24 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8889626 2023.08.24 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8889593 2023.08.24 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8889591 2023.08.24 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8889615 2023.08.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8889590 2023.08.24 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8889587 2023.08.24 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8889585 2023.08.24 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 8889580 2023.08.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8889583 2023.08.24 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8889581 2023.08.24 LB
pospolity żuraw, Grus grus 12 8889578 2023.08.24 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8889627 2023.08.24 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8889636 2023.08.24 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8889625 2023.08.24 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8889632 2023.08.24 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8889622 2023.08.24 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8889618 2023.08.24 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8889616 2023.08.24 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8889613 2023.08.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8889633 2023.08.24 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8889612 2023.08.24 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8889634 2023.08.24 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8889611 2023.08.24 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8889608 2023.08.24 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8889606 2023.08.24 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8889604 2023.08.24 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8889601 2023.08.24 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8889574 2023.08.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8889570 2023.08.24 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8889571 2023.08.24 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8889569 2023.08.24 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8889671 2023.08.24 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8889573 2023.08.24 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 8889568 2023.08.24 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8889572 2023.08.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8889672 2023.08.24 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8889566 2023.08.24 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8889567 2023.08.24 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8889565 2023.08.24 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8889564 2023.08.24 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8889673 2023.08.24 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8889563 2023.08.24 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8889562 2023.08.24 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8875524 2023.08.19 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8875522 2023.08.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8875523 2023.08.19 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8875520 2023.08.19 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8875521 2023.08.19 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 8875519 2023.08.19 LB
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 8875518 2023.08.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8875515 2023.08.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8875516 2023.08.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8875513 2023.08.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8875517 2023.08.19 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8875510 2023.08.19 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8875512 2023.08.19 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8875511 2023.08.19 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8875514 2023.08.19 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 8875507 2023.08.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8875508 2023.08.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8875506 2023.08.19 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8875503 2023.08.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8875509 2023.08.19 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8875505 2023.08.19 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8875502 2023.08.19 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8875504 2023.08.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8875499 2023.08.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8875501 2023.08.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8875500 2023.08.19 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8875498 2023.08.19 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8875496 2023.08.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8875497 2023.08.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8875495 2023.08.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8875494 2023.08.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8875493 2023.08.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8875490 2023.08.19 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 8875488 2023.08.19 LB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8875491 2023.08.19 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8875492 2023.08.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8875489 2023.08.19 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8875487 2023.08.19 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 8875486 2023.08.19 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8875485 2023.08.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8875483 2023.08.19 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8875484 2023.08.19 LB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 8875482 2023.08.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8875525 2023.08.19 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8875480 2023.08.19 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8875481 2023.08.19 LB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8875478 2023.08.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8875479 2023.08.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8875477 2023.08.19 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8875475 2023.08.19 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8875473 2023.08.19 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8875474 2023.08.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8875476 2023.08.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8875471 2023.08.19 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 8875472 2023.08.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8875470 2023.08.19 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8875469 2023.08.19 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8875468 2023.08.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8875465 2023.08.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8875467 2023.08.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8875466 2023.08.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 8875464 2023.08.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8875460 2023.08.19 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8875461 2023.08.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8875455 2023.08.19 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8875457 2023.08.19 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8875458 2023.08.19 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8875456 2023.08.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8875462 2023.08.19 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8875459 2023.08.19 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8875463 2023.08.19 LB
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8850579 2023.08.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8850580 2023.08.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8850581 2023.08.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8850582 2023.08.12 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8850583 2023.08.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8850584 2023.08.12 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8850585 2023.08.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8850586 2023.08.12 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8850587 2023.08.12 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 8850588 2023.08.12 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8850589 2023.08.12 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8850590 2023.08.12 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8850591 2023.08.12 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8850592 2023.08.12 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8850593 2023.08.12 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8845893 2023.08.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8845892 2023.08.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8845890 2023.08.11 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8845891 2023.08.11 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8845909 2023.08.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8845908 2023.08.11 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8845907 2023.08.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8845905 2023.08.11 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8845906 2023.08.11 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 8845903 2023.08.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 8845904 2023.08.11 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8845902 2023.08.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8845900 2023.08.11 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8845901 2023.08.11 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8845899 2023.08.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 8845898 2023.08.11 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8845897 2023.08.11 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8845894 2023.08.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8845895 2023.08.11 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8845896 2023.08.11 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8845889 2023.08.11 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8845888 2023.08.11 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8845887 2023.08.11 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8845886 2023.08.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 8845882 2023.08.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8845883 2023.08.11 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 8845884 2023.08.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8845881 2023.08.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8845880 2023.08.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8845879 2023.08.11 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8845885 2023.08.11 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8845917 2023.08.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8845877 2023.08.11 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8845876 2023.08.11 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8845878 2023.08.11 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8845875 2023.08.11 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8845872 2023.08.11 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8845916 2023.08.11 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8845874 2023.08.11 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8845873 2023.08.11 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8845871 2023.08.11 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8845870 2023.08.11 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8845869 2023.08.11 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8845867 2023.08.11 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 23 8845866 2023.08.11 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8845865 2023.08.11 ŚK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8845864 2023.08.11 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8845868 2023.08.11 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8845863 2023.08.11 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8845861 2023.08.11 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8845862 2023.08.11 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8845860 2023.08.11 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8845859 2023.08.11 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8845856 2023.08.11 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 3 8845857 2023.08.11 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8845855 2023.08.11 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8845858 2023.08.11 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8845852 2023.08.11 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8845853 2023.08.11 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8845854 2023.08.11 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8845851 2023.08.11 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8845850 2023.08.11 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8845848 2023.08.11 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8845847 2023.08.11 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8845846 2023.08.11 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8845849 2023.08.11 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8845845 2023.08.11 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8845844 2023.08.11 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8842671 2023.08.10 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8826327 2023.08.04 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8826325 2023.08.04 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8826324 2023.08.04 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8826326 2023.08.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 8826322 2023.08.04 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8826320 2023.08.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8826321 2023.08.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8826323 2023.08.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8826319 2023.08.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8826317 2023.08.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8826318 2023.08.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8826307 2023.08.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8826302 2023.08.04 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8826304 2023.08.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8826297 2023.08.04 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8826298 2023.08.04 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8826296 2023.08.04 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8826292 2023.08.04 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8826286 2023.08.04 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8826291 2023.08.04 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8826290 2023.08.04 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8826285 2023.08.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8826280 2023.08.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8826281 2023.08.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8826279 2023.08.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8826277 2023.08.04 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8826278 2023.08.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8826358 2023.08.04 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8826357 2023.08.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8826355 2023.08.04 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8826353 2023.08.04 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8826354 2023.08.04 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8826344 2023.08.04 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 8826346 2023.08.04 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8826350 2023.08.04 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8826343 2023.08.04 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8826337 2023.08.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8826342 2023.08.04 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8826335 2023.08.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8826331 2023.08.04 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8826336 2023.08.04 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8826329 2023.08.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8826328 2023.08.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8826359 2023.08.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8826356 2023.08.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8826351 2023.08.04 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8826352 2023.08.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 12 8826347 2023.08.04 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8826349 2023.08.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8826348 2023.08.04 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8826345 2023.08.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8826340 2023.08.04 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8826338 2023.08.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8826341 2023.08.04 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8826339 2023.08.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8826332 2023.08.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 8826330 2023.08.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8826334 2023.08.04 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8826333 2023.08.04 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8826268 2023.08.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8826269 2023.08.04 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8826261 2023.08.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8826266 2023.08.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8826259 2023.08.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8826265 2023.08.04 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8826270 2023.08.04 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8826267 2023.08.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8826271 2023.08.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8826262 2023.08.04 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8826250 2023.08.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8826257 2023.08.04 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8826252 2023.08.04 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8826246 2023.08.04 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8826263 2023.08.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8826244 2023.08.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8826264 2023.08.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8826242 2023.08.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8826243 2023.08.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8826237 2023.08.04 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8826255 2023.08.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8826240 2023.08.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8826253 2023.08.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8826248 2023.08.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 8826260 2023.08.04 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8826229 2023.08.04 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8826238 2023.08.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8826230 2023.08.04 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8826258 2023.08.04 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8826245 2023.08.04 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 8826232 2023.08.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8826226 2023.08.04 LB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8834691 2023.08.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8812520 2023.07.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8812522 2023.07.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8812521 2023.07.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8812519 2023.07.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8812518 2023.07.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8812516 2023.07.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8812517 2023.07.30 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 8812499 2023.07.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8812498 2023.07.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8812497 2023.07.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8812496 2023.07.30 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8812494 2023.07.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8812495 2023.07.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8812492 2023.07.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8812493 2023.07.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8812490 2023.07.30 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8812562 2023.07.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8812489 2023.07.30 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8812491 2023.07.30 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8812488 2023.07.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8812487 2023.07.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8812485 2023.07.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8812486 2023.07.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8812514 2023.07.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8812513 2023.07.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8812512 2023.07.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8812510 2023.07.30 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8812511 2023.07.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8812508 2023.07.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 20 8812509 2023.07.30 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8812507 2023.07.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8812515 2023.07.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8812506 2023.07.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8812503 2023.07.30 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8812505 2023.07.30 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8812504 2023.07.30 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8812502 2023.07.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8812501 2023.07.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8812500 2023.07.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8812554 2023.07.30 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8812553 2023.07.30 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8812552 2023.07.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8812551 2023.07.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8812549 2023.07.30 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8812550 2023.07.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8812545 2023.07.30 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8812544 2023.07.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8812543 2023.07.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 100 8812540 2023.07.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8812538 2023.07.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8812534 2023.07.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8812533 2023.07.30 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8812531 2023.07.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8812524 2023.07.30 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8812528 2023.07.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8812548 2023.07.30 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8812547 2023.07.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8812546 2023.07.30 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8812542 2023.07.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8812541 2023.07.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8812539 2023.07.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8812537 2023.07.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8812535 2023.07.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8812536 2023.07.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8812532 2023.07.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8812529 2023.07.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8812530 2023.07.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8812527 2023.07.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8812523 2023.07.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8812525 2023.07.30 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8812526 2023.07.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8812484 2023.07.30 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8812483 2023.07.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8812482 2023.07.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8812479 2023.07.30 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8812481 2023.07.30 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8812480 2023.07.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8812477 2023.07.30 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8812478 2023.07.30 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8812476 2023.07.30 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8812474 2023.07.30 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8812472 2023.07.30 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8812471 2023.07.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8812473 2023.07.30 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8812470 2023.07.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8812475 2023.07.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8812561 2023.07.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8790717 2023.07.23 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8790713 2023.07.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8790714 2023.07.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8790720 2023.07.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8790712 2023.07.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8790709 2023.07.23 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8790711 2023.07.23 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8790708 2023.07.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8790710 2023.07.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8790773 2023.07.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8790771 2023.07.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8790776 2023.07.23 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8790766 2023.07.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8790810 2023.07.23 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8790765 2023.07.23 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8790764 2023.07.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8790799 2023.07.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8790763 2023.07.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8790779 2023.07.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8790777 2023.07.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8790757 2023.07.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8790754 2023.07.23 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8790756 2023.07.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 8790752 2023.07.23 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8790745 2023.07.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8790808 2023.07.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8790806 2023.07.23 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8790807 2023.07.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8790804 2023.07.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8790805 2023.07.23 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8790803 2023.07.23 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8790801 2023.07.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8790800 2023.07.23 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 8790797 2023.07.23 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8790796 2023.07.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8790795 2023.07.23 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8790791 2023.07.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8790787 2023.07.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8790788 2023.07.23 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8790786 2023.07.23 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8790812 2023.07.23 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8790793 2023.07.23 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8790790 2023.07.23 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8790769 2023.07.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8790811 2023.07.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8790789 2023.07.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8790767 2023.07.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8790798 2023.07.23 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8790760 2023.07.23 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8790782 2023.07.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8790759 2023.07.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8790755 2023.07.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8790775 2023.07.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8790751 2023.07.23 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8790750 2023.07.23 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8790749 2023.07.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8790746 2023.07.23 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8790770 2023.07.23 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8790753 2023.07.23 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8790747 2023.07.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8790744 2023.07.23 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8790748 2023.07.23 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8790742 2023.07.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8790743 2023.07.23 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8790740 2023.07.23 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8790741 2023.07.23 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8790739 2023.07.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8790737 2023.07.23 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8790738 2023.07.23 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8790736 2023.07.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8790734 2023.07.23 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8790735 2023.07.23 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8790733 2023.07.23 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8790783 2023.07.23 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8790794 2023.07.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8790781 2023.07.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8790780 2023.07.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8790778 2023.07.23 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8790792 2023.07.23 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8790774 2023.07.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8790802 2023.07.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8790809 2023.07.23 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8790768 2023.07.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8790785 2023.07.23 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8790762 2023.07.23 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 8790772 2023.07.23 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8790784 2023.07.23 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8790761 2023.07.23 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8790758 2023.07.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8790732 2023.07.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8790730 2023.07.23 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 16 8790731 2023.07.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8790728 2023.07.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8790729 2023.07.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8790724 2023.07.23 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8790726 2023.07.23 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8790725 2023.07.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 8790727 2023.07.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8790721 2023.07.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8790723 2023.07.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8790722 2023.07.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8790718 2023.07.23 LB
pospolity łyska, Fulica atra 20 8790716 2023.07.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8790715 2023.07.23 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8790719 2023.07.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8790704 2023.07.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8790707 2023.07.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8790706 2023.07.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8790703 2023.07.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8790817 2023.07.23 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8790705 2023.07.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8790700 2023.07.23 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8790701 2023.07.23 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8790702 2023.07.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8790697 2023.07.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8790699 2023.07.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8790694 2023.07.23 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8790698 2023.07.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8790696 2023.07.23 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8790693 2023.07.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8790695 2023.07.23 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8790686 2023.07.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8790692 2023.07.23 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8790690 2023.07.23 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8790689 2023.07.23 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8790685 2023.07.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8790687 2023.07.23 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8790688 2023.07.23 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8790683 2023.07.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8790691 2023.07.23 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8790684 2023.07.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8790681 2023.07.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8790679 2023.07.23 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8790680 2023.07.23 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8790682 2023.07.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8790677 2023.07.23 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8790678 2023.07.23 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8777709 2023.07.19 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8777708 2023.07.19 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 8777707 2023.07.19 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8777706 2023.07.19 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8777773 2023.07.19 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8777771 2023.07.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8777770 2023.07.19 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 21 8777768 2023.07.19 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8777802 2023.07.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8777797 2023.07.19 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8777755 2023.07.19 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 8777791 2023.07.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8777751 2023.07.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8777749 2023.07.19 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8777782 2023.07.19 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8777741 2023.07.19 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8777739 2023.07.19 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8777735 2023.07.19 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8777800 2023.07.19 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8777740 2023.07.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8777763 2023.07.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8777795 2023.07.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 8777794 2023.07.19 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8777750 2023.07.19 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 8777792 2023.07.19 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8777777 2023.07.19 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8777745 2023.07.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8777738 2023.07.19 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8777769 2023.07.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8777789 2023.07.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 200 8777760 2023.07.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8777756 2023.07.19 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8777728 2023.07.19 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8777723 2023.07.19 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8777717 2023.07.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8777715 2023.07.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8777803 2023.07.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 8777759 2023.07.19 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8777757 2023.07.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8777790 2023.07.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8777788 2023.07.19 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8777783 2023.07.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8777781 2023.07.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8777804 2023.07.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8777778 2023.07.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8777772 2023.07.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8777799 2023.07.19 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8777766 2023.07.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8777727 2023.07.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8777737 2023.07.19 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8777720 2023.07.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8777714 2023.07.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8777793 2023.07.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8777786 2023.07.19 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8777746 2023.07.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8777744 2023.07.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8777775 2023.07.19 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8777732 2023.07.19 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8777731 2023.07.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8777765 2023.07.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 20 8777729 2023.07.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8777742 2023.07.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8777721 2023.07.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8777718 2023.07.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8777713 2023.07.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8777712 2023.07.19 LB
pospolity