Pełna lista obserwacji drużyny

Sławek Ligęza : Sławomir Ligęza


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4687375 2020.08.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4687376 2020.08.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4687377 2020.08.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4687378 2020.08.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4687379 2020.08.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4687380 2020.08.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4687381 2020.08.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4687382 2020.08.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4687383 2020.08.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4687384 2020.08.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4687385 2020.08.10 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4687386 2020.08.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4687387 2020.08.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4687388 2020.08.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4687389 2020.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4687390 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4687391 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4687392 2020.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4687393 2020.08.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4687394 2020.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4687395 2020.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4687396 2020.08.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4687397 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4687398 2020.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4687399 2020.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4687400 2020.08.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4687401 2020.08.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4687402 2020.08.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 4687403 2020.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4687404 2020.08.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4687405 2020.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4687406 2020.08.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4687407 2020.08.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4687408 2020.08.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4687409 2020.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4687410 2020.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4687411 2020.08.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4687412 2020.08.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4687413 2020.08.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4687414 2020.08.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4687415 2020.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4687416 2020.08.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4687417 2020.08.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4687418 2020.08.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 4687419 2020.08.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4687420 2020.08.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4687421 2020.08.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4687422 2020.08.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4687423 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4687424 2020.08.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4687425 2020.08.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4687426 2020.08.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4687427 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4687428 2020.08.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4687429 2020.08.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4687430 2020.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4687431 2020.08.10 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 4687432 2020.08.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4687433 2020.08.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4687434 2020.08.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4687435 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4687436 2020.08.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4687437 2020.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4687438 2020.08.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4687439 2020.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4687440 2020.08.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4687441 2020.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4684489 2020.08.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4684492 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4684494 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4684495 2020.08.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4684496 2020.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 4684497 2020.08.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4680586 2020.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4680585 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4680583 2020.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4680584 2020.08.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4680582 2020.08.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4680733 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4680734 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4680735 2020.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4680736 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4680737 2020.08.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4680738 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4680739 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4680740 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4680741 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4680742 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4680743 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4680744 2020.08.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4680745 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4680746 2020.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4680747 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4680748 2020.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4680749 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4680750 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4680751 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4680752 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4680753 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4680754 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4680755 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4680756 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4680757 2020.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4680758 2020.08.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4680759 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4680760 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4680761 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4680762 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4680763 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4680764 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4680765 2020.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4680766 2020.08.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4680767 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4680768 2020.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4680769 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4680770 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4680771 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4680772 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4680773 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4680774 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4680775 2020.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4680776 2020.08.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4680777 2020.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4680778 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4680779 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4680780 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4680781 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4680782 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4680783 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4680784 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4680785 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4680786 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4680787 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4680788 2020.08.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4680789 2020.08.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4680790 2020.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4680791 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4680792 2020.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4680793 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4680794 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4680795 2020.08.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4680796 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4680797 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4680798 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4680799 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 4680800 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4680801 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4680802 2020.08.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4680803 2020.08.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4680804 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4680805 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4680806 2020.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4680807 2020.08.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4680808 2020.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4680809 2020.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4680810 2020.08.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4680811 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4680812 2020.08.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4680813 2020.08.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4680814 2020.08.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4680815 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4680816 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4680817 2020.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4680818 2020.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4680819 2020.08.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4680820 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4680821 2020.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4680822 2020.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4680823 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4680824 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4680825 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4680826 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4680827 2020.08.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4680828 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4681099 2020.08.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4681100 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4681101 2020.08.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4681102 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4681103 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4681104 2020.08.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4681105 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4681106 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4681107 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4681108 2020.08.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4681109 2020.08.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4681110 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4681111 2020.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4681112 2020.08.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4681113 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4681114 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4681115 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4681116 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4681117 2020.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4681118 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4681119 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4681120 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4681121 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4681122 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4681123 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4681124 2020.08.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4681125 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4681126 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 42 4681127 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 4681128 2020.08.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4681129 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4681130 2020.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4681131 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4681132 2020.08.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4681133 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4681134 2020.08.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4681135 2020.08.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4681136 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4681137 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4681138 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4681139 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4681140 2020.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4681141 2020.08.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4681142 2020.08.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4681143 2020.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4675774 2020.08.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4675775 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4673884 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4673890 2020.08.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4673881 2020.08.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4673879 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4673878 2020.08.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4673876 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4673877 2020.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4673873 2020.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4673872 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4673868 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4673865 2020.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4673867 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4673863 2020.08.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4673861 2020.08.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4673862 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 4673888 2020.08.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4673886 2020.08.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4673887 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4673885 2020.08.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4673883 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4673882 2020.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4673891 2020.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4673880 2020.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4673889 2020.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4673875 2020.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4673874 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4673871 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4673869 2020.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4673870 2020.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4673866 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4673864 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4673860 2020.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4673858 2020.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4673857 2020.08.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4673859 2020.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4673856 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4673855 2020.08.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4673853 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4673854 2020.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4673852 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4673851 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4673849 2020.08.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4673848 2020.08.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4673850 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4673847 2020.08.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4673846 2020.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4673845 2020.08.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4674039 2020.08.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4674040 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4674041 2020.08.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4674042 2020.08.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4674043 2020.08.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4674044 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674045 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4674046 2020.08.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4674047 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674048 2020.08.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4674049 2020.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4674050 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4674051 2020.08.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 76 4674052 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4674053 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 4674054 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4674055 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4674056 2020.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4674057 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4674058 2020.08.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4674059 2020.08.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4674060 2020.08.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 4674061 2020.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4674062 2020.08.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4674063 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4674064 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4674065 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4674066 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4674067 2020.08.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4674068 2020.08.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4674069 2020.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4674070 2020.08.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4674071 2020.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4674072 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674073 2020.08.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4674074 2020.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4674075 2020.08.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4674076 2020.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4674077 2020.08.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4674078 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4674079 2020.08.05 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4674080 2020.08.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4674081 2020.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4674082 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4674083 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4674084 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4674085 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674086 2020.08.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4674087 2020.08.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4674089 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4674090 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4674091 2020.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4674092 2020.08.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4674093 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674094 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4674095 2020.08.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4674096 2020.08.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4674097 2020.08.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4674098 2020.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4674099 2020.08.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4674100 2020.08.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4674101 2020.08.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4674102 2020.08.05 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 4674105 2020.08.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4674106 2020.08.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4674107 2020.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4674108 2020.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4674109 2020.08.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4674110 2020.08.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4674111 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4674112 2020.08.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4674113 2020.08.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4674114 2020.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4674115 2020.08.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4674116 2020.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4674117 2020.08.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4674118 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4674119 2020.08.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4674120 2020.08.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4674121 2020.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4674122 2020.08.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4674123 2020.08.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4674124 2020.08.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4674125 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674126 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4668129 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4668128 2020.08.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4668115 2020.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4668113 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4668112 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4668110 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4668109 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4668106 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4668105 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4668104 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4668103 2020.08.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4668102 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4668101 2020.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4668100 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4668099 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4668098 2020.08.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4668097 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4668096 2020.08.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4668126 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4668127 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4668125 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4668124 2020.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4668123 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4668120 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4668119 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4668121 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4668122 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4668116 2020.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4668117 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4668118 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4668114 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4668111 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4668108 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4668107 2020.08.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4668092 2020.08.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4668091 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4668090 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4668095 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4668088 2020.08.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4668094 2020.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4668089 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4668093 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4668087 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4668086 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4668085 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4668084 2020.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4668083 2020.08.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4668082 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4668080 2020.08.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4668081 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4664772 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4664771 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 13 4664770 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4664788 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4664787 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4664786 2020.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4664785 2020.08.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4664784 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4664783 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4664782 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4664781 2020.08.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4664780 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4664779 2020.08.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 13 4664777 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4664778 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4664776 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4664775 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4664774 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4664773 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4664769 2020.08.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 4664768 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4664767 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4664766 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4664765 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4664764 2020.08.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4664763 2020.08.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4664761 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4664762 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4664759 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4664758 2020.08.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4664760 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4664756 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4664755 2020.08.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 4664757 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4664754 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4664753 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4664752 2020.08.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4664750 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4664751 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4664749 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4664748 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4664747 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4664746 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4664743 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4664744 2020.08.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 4664745 2020.08.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4664742 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4664741 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4664740 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4664739 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4664738 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4664729 2020.08.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4664735 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4664728 2020.08.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4664727 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4664726 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4664733 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4664734 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4664732 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4664731 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4664736 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4664724 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4664737 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4664730 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4664725 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4664723 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4664722 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4660729 2020.07.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4656177 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4656176 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4656174 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4656175 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4656173 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4656172 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4656171 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4656169 2020.07.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4656168 2020.07.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4656170 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4656167 2020.07.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4656166 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4656165 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4656164 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4656163 2020.07.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4656162 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4656161 2020.07.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4656160 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4656159 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4656158 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4656157 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4656156 2020.07.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4656155 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4656153 2020.07.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4656154 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 4656152 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4656151 2020.07.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4656149 2020.07.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4656150 2020.07.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4656144 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4656148 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4656147 2020.07.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4656145 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4656143 2020.07.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4656142 2020.07.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4656146 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4656141 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4656140 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4656139 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4656138 2020.07.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4656137 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4656136 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4656134 2020.07.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4656135 2020.07.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4656133 2020.07.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4651747 2020.07.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4651746 2020.07.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4651745 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4651744 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4651743 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4651742 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4651741 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4651740 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4651739 2020.07.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4651738 2020.07.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4651737 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4651736 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4651735 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4651733 2020.07.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4651734 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4651732 2020.07.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4649985 2020.07.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4649984 2020.07.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4649983 2020.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4649981 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4649980 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649986 2020.07.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4649979 2020.07.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4649982 2020.07.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4649978 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4649977 2020.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4649976 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4649975 2020.07.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4649974 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4649973 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 4649972 2020.07.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4649971 2020.07.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4649970 2020.07.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4649969 2020.07.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4649968 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4649966 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4649967 2020.07.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4649965 2020.07.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4649964 2020.07.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4649963 2020.07.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4649962 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4649961 2020.07.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4649960 2020.07.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4649959 2020.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4649958 2020.07.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4649957 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4650044 2020.07.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4650045 2020.07.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4650049 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4650050 2020.07.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4650051 2020.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 4650052 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4650053 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650054 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4650055 2020.07.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4650056 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4650057 2020.07.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4650060 2020.07.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4650061 2020.07.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4650076 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4650078 2020.07.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4650079 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4650080 2020.07.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4650091 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650092 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4650093 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650094 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650117 2020.07.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4650120 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650121 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4650122 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4650123 2020.07.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4650124 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4650125 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4650126 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650127 2020.07.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4650128 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4650129 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4650130 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4650131 2020.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4650132 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4650133 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4650134 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4650135 2020.07.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4650136 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4650137 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4650138 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4650139 2020.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4650141 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650142 2020.07.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4650143 2020.07.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4650144 2020.07.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4650145 2020.07.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4647454 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4647455 2020.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4647452 2020.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4647453 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4647451 2020.07.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4647449 2020.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4647450 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4647686 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4647687 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4647688 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4647689 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647690 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4647691 2020.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4647692 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4647693 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4647694 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4647695 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4647696 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4647697 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4647698 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4647699 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4647700 2020.07.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4647701 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4647702 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4647703 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4647704 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4647705 2020.07.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4647706 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4647707 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4647708 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4647709 2020.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4647710 2020.07.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4647711 2020.07.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4647712 2020.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4647713 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4647714 2020.07.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4647715 2020.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4647716 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4647717 2020.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4647718 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4647719 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4647720 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4647721 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647722 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4647723 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4647724 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4647725 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4647726 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4647727 2020.07.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4647728 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4647729 2020.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4647730 2020.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4647731 2020.07.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4647732 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4647733 2020.07.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4647734 2020.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4647735 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4647736 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4647737 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4647738 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4647739 2020.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4647740 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4647741 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4647742 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647743 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4647744 2020.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4647745 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4647746 2020.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4647747 2020.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4647748 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4647749 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4647750 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 4647751 2020.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4647752 2020.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4647753 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4647754 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4647755 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4647756 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4647757 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 4647758 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4647759 2020.07.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4647760 2020.07.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4647761 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4647762 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4647763 2020.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4647764 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4647765 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4647766 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4647767 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4647768 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4647769 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4647770 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4647771 2020.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4647772 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647773 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4647774 2020.07.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4647775 2020.07.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4647776 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4647777 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4647778 2020.07.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4647779 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4647780 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4647781 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4647782 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647783 2020.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4647784 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4647785 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4647786 2020.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4647787 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4647788 2020.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4644848 2020.07.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4644849 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4644850 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644851 2020.07.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4644852 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644853 2020.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4644854 2020.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4644855 2020.07.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4644856 2020.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4644857 2020.07.23 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4642905 2020.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4642906 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4642907 2020.07.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4642908 2020.07.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4642909 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4642910 2020.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4642911 2020.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4642912 2020.07.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4642914 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4642915 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4642916 2020.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4642917 2020.07.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4642918 2020.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4643468 2020.07.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4643469 2020.07.22 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4643481 2020.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4643482 2020.07.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4643483 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4643484 2020.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4643485 2020.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4643486 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4643487 2020.07.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4643518 2020.07.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4643519 2020.07.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4643520 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4643521 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4643522 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4643523 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4636652 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4636641 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4636639 2020.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4636659 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4636651 2020.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4636658 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4636671 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4636670 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4636672 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4636638 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4636662 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4636653 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4636640 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4636654 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4636655 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4636661 2020.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4636656 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4636657 2020.07.19 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4636660 2020.07.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4636669 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4636673 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4636674 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4636675 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4636676 2020.07.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4636677 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4636678 2020.07.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4636679 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4636680 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4636681 2020.07.19 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4636682 2020.07.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4636683 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 4636684 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4636685 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4636686 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4636687 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4636688 2020.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4636689 2020.07.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4636690 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4636691 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4636692 2020.07.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 4636693 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4636694 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4636695 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4636696 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4636697 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4636698 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4636699 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4636700 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4636701 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4636702 2020.07.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4636703 2020.07.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4636704 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4636705 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4636706 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4636707 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4636708 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4636709 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4636710 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4636711 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4636712 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4636713 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4636714 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4636715 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4636716 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4636717 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4636718 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4636719 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4636720 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4636721 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4636722 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4636723 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4636724 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4636725 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4636726 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4636727 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4636728 2020.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4636729 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4636730 2020.07.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4636731 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4636732 2020.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4636733 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4636734 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4636735 2020.07.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4636736 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4636737 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4636738 2020.07.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4636739 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4636740 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4636741 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4636742 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4636743 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4636744 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4636745 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4636746 2020.07.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4636747 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4636748 2020.07.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4636749 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4636750 2020.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4636751 2020.07.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4636752 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4636753 2020.07.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4636754 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4636755 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4636756 2020.07.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4636757 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4636758 2020.07.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4636759 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4636760 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4636761 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4636762 2020.07.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4636763 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4636764 2020.07.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4636765 2020.07.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4636766 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4636767 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4636768 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4636769 2020.07.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4613086 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4613085 2020.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4613084 2020.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4613083 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4613082 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4613081 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4613080 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4613079 2020.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4613078 2020.07.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4613077 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4613076 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4613075 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613074 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4613102 2020.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4613100 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613098 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4613101 2020.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4613096 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613099 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4613093 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4613092 2020.07.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4613097 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4613091 2020.07.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4613094 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4613089 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4613088 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4613095 2020.07.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4613090 2020.07.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4613087 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4613073 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4613071 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613070 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613072 2020.07.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4613069 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4613067 2020.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4613068 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4613065 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4613064 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4613063 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4613062 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4613061 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613060 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613059 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4613058 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613056 2020.07.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4613057 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4613055 2020.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4613054 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4613053 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4613052 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613051 2020.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4613050 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613049 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613048 2020.07.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4613047 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4613046 2020.07.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4613044 2020.07.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4613043 2020.07.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4613045 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613042 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4610269 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4610270 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4610271 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4610272 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4610273 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4610274 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610275 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4610276 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4610277 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4610278 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4610279 2020.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4610280 2020.07.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4610281 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4610282 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4610283 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610284 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4610285 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4610286 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4610287 2020.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4610288 2020.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4610289 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610290 2020.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4610291 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4610292 2020.07.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4610293 2020.07.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4610294 2020.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4610295 2020.07.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4610296 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4610297 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4610298 2020.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4610299 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610300 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4610301 2020.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4610302 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4610303 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610304 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610305 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4610306 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4610307 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4610308 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4610309 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4610310 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4610311 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4610312 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4610313 2020.07.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4610314 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4610315 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4610316 2020.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4610317 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610318 2020.07.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4610319 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4610320 2020.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4610321 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4610322 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4610323 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4610324 2020.07.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4610325 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4610326 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4610327 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610328 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4610329 2020.07.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4610330 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610331 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4610338 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4610339 2020.07.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4610340 2020.07.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4610341 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4610342 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4610343 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4610344 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610345 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4610346 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4610347 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4610348 2020.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4610349 2020.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4610350 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610351 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610352 2020.07.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4610353 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4610354 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610355 2020.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4610356 2020.07.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4610357 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4610358 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 4610359 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4610360 2020.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4610361 2020.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4610362 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4610363 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4610364 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4610365 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4610366 2020.07.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4610367 2020.07.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4610368 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610369 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4610370 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4610373 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4610374 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 13 4610375 2020.07.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4610376 2020.07.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4610377 2020.07.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4610378 2020.07.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4610379 2020.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4610380 2020.07.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4610381 2020.07.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4610382 2020.07.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4610383 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4610384 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610385 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4610386 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610387 2020.07.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4610388 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4610389 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4610390 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4610391 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4610392 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4610393 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 57 4610396 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4610397 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4610398 2020.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4610399 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4610400 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4610401 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4610402 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610403 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4610404 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4610405 2020.07.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4610406 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4610407 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4610408 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610409 2020.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4610410 2020.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4610411 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4610412 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4610413 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4610414 2020.07.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4610415 2020.07.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4610416 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4610417 2020.07.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4608366 2020.07.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4608367 2020.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4608368 2020.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4608371 2020.07.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4604116 2020.07.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4604117 2020.07.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4604118 2020.07.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4604119 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4604120 2020.07.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4604121 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4604122 2020.07.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4604123 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4604124 2020.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4604125 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4604126 2020.07.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4604146 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4604147 2020.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4604148 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4604149 2020.07.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4594584 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4594585 2020.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4594586 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4594587 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4594588 2020.07.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4594589 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4594590 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4594591 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4594592 2020.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4594593 2020.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4594594 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4594595 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4594596 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4594597 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4594598 2020.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4594599 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4594600 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4594601 2020.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4594602 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4594603 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4594604 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4594605 2020.07.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4594606 2020.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4594607 2020.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4594608 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4594609 2020.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4594610 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4594611 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4594612 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4594613 2020.07.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4594614 2020.07.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4594615 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4594616 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4594617 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4594618 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4594619 2020.07.04 mapa
dość pospolity