Pełna lista obserwacji drużyny

Naturschutz : Tomasz Kniola


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 35 4944766 2020.11.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4944760 2020.11.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4944762 2020.11.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4944767 2020.11.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4944761 2020.11.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4944764 2020.11.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4944763 2020.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4944765 2020.11.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4944758 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4944757 2020.11.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4944755 2020.11.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4944756 2020.11.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4944754 2020.11.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4944752 2020.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4944753 2020.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4939843 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4939844 2020.11.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 4939837 2020.11.22 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4939839 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4939842 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 42 4939838 2020.11.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4939835 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4939841 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4939840 2020.11.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4939836 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 4939834 2020.11.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 4939832 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4939833 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 43 4939831 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4939830 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4939829 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4939828 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4939827 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4941503 2020.11.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 4933524 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933525 2020.11.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4929422 2020.11.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4929461 2020.11.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 53 4929463 2020.11.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4929460 2020.11.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 91 4929462 2020.11.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4929423 2020.11.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4929429 2020.11.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 197 4929434 2020.11.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 245 4929435 2020.11.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 4929436 2020.11.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 27 4929432 2020.11.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4929431 2020.11.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4929428 2020.11.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 550 4929433 2020.11.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4929430 2020.11.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4931130 2020.11.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4931129 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4922295 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 45 4922294 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 4922293 2020.11.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 34 4922292 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4922291 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 62 4922290 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4922289 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4922287 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4922285 2020.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4922273 2020.11.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4922272 2020.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4922284 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4922283 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4922282 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4922281 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4922279 2020.11.15 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 4922280 2020.11.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4922278 2020.11.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4922277 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4922276 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4922275 2020.11.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4922274 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 4922270 2020.11.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4922269 2020.11.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4922268 2020.11.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4922267 2020.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4922266 2020.11.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4922265 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4922264 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4922263 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4922262 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4922260 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4922259 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4922258 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4922257 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4922256 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 170 4922255 2020.11.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4922254 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4920887 2020.11.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4920888 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4920886 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4920885 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4920883 2020.11.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1200 4906200 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2500 4906199 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4906193 2020.11.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 4906218 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 330 4902027 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 31 4902025 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4902024 2020.11.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4902021 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4902019 2020.11.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4902018 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4902016 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 4902015 2020.11.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 4902014 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4902017 2020.11.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4902040 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4902039 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4902037 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 83 4902036 2020.11.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4902033 2020.11.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4902034 2020.11.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4902035 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 104 4902031 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 95 4902030 2020.11.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 195 4902029 2020.11.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4902032 2020.11.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4902028 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 4902026 2020.11.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4902022 2020.11.08 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 25 4902020 2020.11.08 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4901590 2020.11.08 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4901589 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4901588 2020.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4901583 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 41 4901587 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4901582 2020.11.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 4901581 2020.11.08 mapa
rzadki alka, Alca torda 30 4901580 2020.11.08 mapa
rzadki alka, Alca torda 3 4901579 2020.11.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 4901578 2020.11.08 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4901577 2020.11.08 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 4901576 2020.11.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4901575 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4906138 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4906144 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 4906194 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4906196 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4906197 2020.11.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4906198 2020.11.08 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 4906201 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 97 4906217 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 31 4906219 2020.11.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 4906220 2020.11.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4906221 2020.11.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 4906222 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4906223 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4906224 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4906225 2020.11.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 4906226 2020.11.08 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 11 4901209 2020.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 4900007 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 4900006 2020.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 910 4900005 2020.11.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4901184 2020.11.07 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4899528 2020.11.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 4899534 2020.11.07 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 9 4899533 2020.11.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 24 4899532 2020.11.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4899530 2020.11.07 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 4899531 2020.11.07 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 4899529 2020.11.07 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 4899208 2020.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4899207 2020.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4899206 2020.11.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4899205 2020.11.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4899204 2020.11.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 4899203 2020.11.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4899202 2020.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 640 4898979 2020.11.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4898978 2020.11.07 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 4898976 2020.11.07 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 4898917 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4898975 2020.11.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4898974 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 88 4898973 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4898806 2020.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4898808 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4898803 2020.11.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 11 4898802 2020.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4898804 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4898800 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4898801 2020.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 580 4898805 2020.11.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 18 4898797 2020.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4898799 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 4898796 2020.11.07 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 4898798 2020.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1200 4901167 2020.11.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4897882 2020.11.06 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4901212 2020.11.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 12 4897887 2020.11.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4897670 2020.11.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4897671 2020.11.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4897672 2020.11.06 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 4897669 2020.11.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4897666 2020.11.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4897668 2020.11.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4897667 2020.11.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 4897664 2020.11.06 mapa
rzadki alka, Alca torda 300 4897883 2020.11.06 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 4897663 2020.11.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4897661 2020.11.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4897662 2020.11.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 4897660 2020.11.06 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 4897295 2020.11.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4897294 2020.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4897296 2020.11.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4897293 2020.11.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4897292 2020.11.06 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4897288 2020.11.06 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4897886 2020.11.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4897291 2020.11.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 17 4897287 2020.11.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 4897286 2020.11.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 4897290 2020.11.06 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4901188 2020.11.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4897289 2020.11.06 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 4897285 2020.11.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 4897284 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4897283 2020.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4897282 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4897281 2020.11.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 16 4897279 2020.11.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4897278 2020.11.06 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 4897276 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 4897277 2020.11.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 4897092 2020.11.06 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 4897091 2020.11.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4897090 2020.11.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4897089 2020.11.06 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 4897088 2020.11.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4897087 2020.11.06 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4897084 2020.11.06 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4897086 2020.11.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4897083 2020.11.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 4897085 2020.11.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4897082 2020.11.06 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 4897081 2020.11.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4897080 2020.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4897079 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4897075 2020.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4897078 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4897077 2020.11.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 250 4897916 2020.11.06 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4897074 2020.11.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4897073 2020.11.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4897072 2020.11.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4897071 2020.11.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 4897893 2020.11.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4897069 2020.11.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4897068 2020.11.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4897070 2020.11.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4897067 2020.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4897066 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4897064 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4897065 2020.11.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4897063 2020.11.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4890721 2020.11.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4890722 2020.11.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4890720 2020.10.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4883081 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4883080 2020.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4882734 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4890723 2020.10.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4882735 2020.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4873047 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4873048 2020.10.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4873045 2020.10.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 4872664 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4872663 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4872660 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4872662 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4872661 2020.10.25 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4874991 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4872658 2020.10.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 4872657 2020.10.25 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 15 4872002 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4872004 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4872003 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4872001 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4871999 2020.10.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4871750 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4871751 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 240 4871749 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4871748 2020.10.25 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 4871747 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4871746 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 4871745 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 27 4871742 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4871743 2020.10.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4871741 2020.10.25 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 19 4871740 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4871739 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4871738 2020.10.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4871737 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4871736 2020.10.25 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 4871733 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4871734 2020.10.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4871732 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4871731 2020.10.25 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 18 4871729 2020.10.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4871730 2020.10.25 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4871728 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4871727 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4871726 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4871724 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4870842 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4870769 2020.10.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4870772 2020.10.25 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4870770 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4870768 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4870767 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1140 4870765 2020.10.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 4870766 2020.10.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 11 4870764 2020.10.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4868953 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4868955 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4868956 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4868957 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4868949 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4868952 2020.10.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4868950 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 51 4868954 2020.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4868951 2020.10.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4868055 2020.10.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4868051 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4868054 2020.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 4868053 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4868052 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4868071 2020.10.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4868070 2020.10.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4868069 2020.10.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 4868067 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 4868068 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 4868064 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4868066 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 4868063 2020.10.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 380 4868061 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 29 4868065 2020.10.24 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4868060 2020.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 21 4868059 2020.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4868062 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 34 4868058 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4868057 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4868056 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4868045 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4868050 2020.10.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4868047 2020.10.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 4868048 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4868042 2020.10.24 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4868043 2020.10.24 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4868049 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4868044 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4868046 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 4868038 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4868040 2020.10.24 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 32 4868037 2020.10.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4868039 2020.10.24 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 4868035 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 230 4868036 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 36 4858717 2020.10.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4858716 2020.10.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4858718 2020.10.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4858715 2020.10.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4858719 2020.10.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4858434 2020.10.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 890 4858435 2020.10.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 4858447 2020.10.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 4858448 2020.10.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4858449 2020.10.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4858445 2020.10.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 4858450 2020.10.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4858451 2020.10.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4857628 2020.10.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4857631 2020.10.19 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4857627 2020.10.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4857626 2020.10.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4858452 2020.10.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4858732 2020.10.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4858735 2020.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4858736 2020.10.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4855579 2020.10.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 44 4855577 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 4855575 2020.10.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4855576 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 88 4855578 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4855379 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 4855378 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4855376 2020.10.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4855375 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4855374 2020.10.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 48 4839586 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 750 4839587 2020.10.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 4839585 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4839790 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4839787 2020.10.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4840714 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 156 4839658 2020.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 370 4839788 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4840709 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4840708 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 32 4839657 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4839785 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4840715 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 127 4839655 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4839656 2020.10.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4839654 2020.10.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 9 4839786 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 320 4839732 2020.10.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4839648 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 51 4839642 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 590 4839646 2020.10.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4839649 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 34 4839653 2020.10.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4840710 2020.10.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4839781 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4839659 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4839663 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4839662 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 4840706 2020.10.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4839789 2020.10.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4840712 2020.10.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 17 4839749 2020.10.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4839696 2020.10.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4840711 2020.10.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4839791 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4840717 2020.10.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4839792 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4839640 2020.10.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4839639 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4840716 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4839638 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 33 4839589 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4839588 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 90 4839641 2020.10.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 4839635 2020.10.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4839661 2020.10.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4839660 2020.10.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4817484 2020.10.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4817077 2020.10.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4817076 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4817078 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4817094 2020.10.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4817093 2020.10.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4817092 2020.10.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4817091 2020.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4817090 2020.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4817089 2020.10.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4817088 2020.10.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 4817086 2020.10.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 4817085 2020.10.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4817084 2020.10.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4817087 2020.10.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4817083 2020.10.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4817081 2020.10.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4817082 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 4817080 2020.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4817079 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4817073 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4817075 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4817074 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 360 4817070 2020.10.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4817071 2020.10.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4817069 2020.10.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4817068 2020.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 325 4817066 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4817067 2020.10.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 4817065 2020.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4817064 2020.10.04 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4817062 2020.10.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4817063 2020.10.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4817061 2020.10.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4817060 2020.10.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4814462 2020.10.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4791025 2020.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4761900 2020.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4761899 2020.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4760106 2020.09.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4760108 2020.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 4760109 2020.09.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4760107 2020.09.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4760104 2020.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 69 4760102 2020.09.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4760100 2020.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4760101 2020.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4755913 2020.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4755911 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4755912 2020.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4755909 2020.09.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4755908 2020.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 66 4755910 2020.09.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4755907 2020.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4747985 2020.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4747986 2020.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4747982 2020.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4747980 2020.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4747983 2020.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4747984 2020.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4747977 2020.09.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4747979 2020.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4747981 2020.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 4747976 2020.09.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4747974 2020.09.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4747975 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4747973 2020.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4747972 2020.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4747971 2020.09.05 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 4749285 2020.09.04 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4747047 2020.09.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4749286 2020.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4747046 2020.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4747045 2020.08.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4704605 2020.08.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4704604 2020.08.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4704601 2020.08.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4704602 2020.08.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4704603 2020.08.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4699985 2020.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4699986 2020.08.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4699983 2020.08.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4699984 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4699982 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4699980 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4699981 2020.08.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 4699979 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4699978 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4699977 2020.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4691717 2020.08.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4691716 2020.08.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4691715 2020.08.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4691714 2020.08.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4691713 2020.08.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4691712 2020.08.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4691711 2020.08.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4691709 2020.08.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4691708 2020.08.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4691707 2020.08.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4691706 2020.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4691710 2020.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4691705 2020.08.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4691704 2020.08.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 6 4691703 2020.08.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4689602 2020.08.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4689601 2020.08.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4689600 2020.08.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4689599 2020.08.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4689618 2020.08.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4689617 2020.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4689616 2020.08.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4689615 2020.08.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4689614 2020.08.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4689613 2020.08.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4689612 2020.08.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4689611 2020.08.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4689610 2020.08.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4689609 2020.08.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4689608 2020.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4689607 2020.08.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4689606 2020.08.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4689605 2020.08.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4689604 2020.08.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4689603 2020.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4683638 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4678364 2020.08.07 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4678363 2020.08.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4678361 2020.08.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4678362 2020.08.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4678356 2020.08.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4678355 2020.08.07 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4678359 2020.08.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4678360 2020.08.07 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4678358 2020.08.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4678351 2020.08.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4678354 2020.08.07 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4678353 2020.08.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 4678350 2020.08.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4678352 2020.08.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4678349 2020.08.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4675329 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4675327 2020.08.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4675326 2020.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4675324 2020.08.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 4675323 2020.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4669628 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4669627 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4669626 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4656815 2020.07.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4653712 2020.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4646982 2020.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4646981 2020.07.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4646980 2020.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4646979 2020.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4646978 2020.07.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4646977 2020.07.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4646976 2020.07.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4646974 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4646973 2020.07.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4646972 2020.07.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4646971 2020.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4646970 2020.07.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4646969 2020.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4646968 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4646967 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4646966 2020.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4646965 2020.07.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4646964 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4646963 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4646962 2020.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4646961 2020.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4646960 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4646959 2020.07.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4644741 2020.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4644740 2020.07.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4644739 2020.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4644738 2020.07.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4644737 2020.07.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4644736 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644735 2020.07.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4644734 2020.07.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4644733 2020.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4644732 2020.07.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4644731 2020.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4644730 2020.07.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4644729 2020.07.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4644727 2020.07.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4644726 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644725 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4644724 2020.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4644723 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644722 2020.07.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4644442 2020.07.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4644441 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4644439 2020.07.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4644438 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4644440 2020.07.19 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4644436 2020.07.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4644435 2020.07.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4644434 2020.07.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4644437 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4612316 2020.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4612315 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4612314 2020.07.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4612313 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4612312 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4612311 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4612310 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4612309 2020.07.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4612332 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4612331 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4612330 2020.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4612329 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4612328 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4612327 2020.07.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4612326 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4612325 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4612324 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4612323 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4612322 2020.07.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4612321 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4612320 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 4612319 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4612318 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4612317 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4611500 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4611499 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4611498 2020.07.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4590000 2020.07.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4589504 2020.07.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4589500 2020.07.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4587812 2020.06.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4587811 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4552789 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4546457 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4546456 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4546455 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4546454 2020.06.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4524643 2020.06.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4524644 2020.06.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4524645 2020.06.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4524646 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4503117 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4503116 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4503115 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4503114 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4503110 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4503112 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4503111 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4503113 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4503108 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4503109 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4492035 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4492034 2020.06.06 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4489755 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4489756 2020.06.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4485305 2020.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4478160 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4463512 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4463511 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4463510 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4463509 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4463508 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4463506 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4463507 2020.05.31 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4463389 2020.05.31 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4463387 2020.05.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4463386 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4433078 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4433076 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4432516 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4432515 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4432514 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4432513 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4432512 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4432511 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4422283 2020.05.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4412941 2020.05.21 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4412942 2020.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4412940 2020.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4412939 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4412938 2020.05.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4387986 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4387988 2020.05.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4387987 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4387985 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4387983 2020.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4387989 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4387984 2020.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4383932 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4383929 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4383931 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4383930 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4383928 2020.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4383927 2020.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4383926 2020.05.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4383924 2020.05.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4383925 2020.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4383922 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4383923 2020.05.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4383921 2020.05.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4383920 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4383917 2020.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4383919 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4383918 2020.05.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4383916 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4383915 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4383913 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4383914 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4383912 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4383911 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4383909 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4383910 2020.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4383908 2020.05.09 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4383906 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4383905 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4341438 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4341439 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4341437 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4341436 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4341434 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4341430 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4341429 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4341406 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4341407 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4341405 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4341399 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4341404 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4341397 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4341396 2020.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4341395 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4341394 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4331096 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4331095 2020.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4331092 2020.05.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4331091 2020.05.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4331090 2020.05.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4331089 2020.05.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4331088 2020.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4316173 2020.05.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4316172 2020.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4312450 2020.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4312449 2020.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4312448 2020.05.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4308909 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4308908 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4308910 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4306860 2020.05.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4306858 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4290515 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4286426 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4286424 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4286425 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4286423 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4286422 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4286421 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4274592 2020.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4274591 2020.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4274590 2020.04.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4274589 2020.04.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4274588 2020.04.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4265509 2020.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4265510 2020.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4265516 2020.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4265515 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4265514 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4265513 2020.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4265512 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4265511 2020.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4265532 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4265531 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4265530 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4265529 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4265528 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4265527 2020.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4265526 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4265525 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4265524 2020.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4265523 2020.04.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4265522 2020.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4265521 2020.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4265508 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4265507 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4265506 2020.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4265505 2020.04.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4265504 2020.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4265503 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4265502 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4265501 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4265500 2020.04.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4265499 2020.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4265498 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4265497 2020.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4265496 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4265495 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4265494 2020.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4265493 2020.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4265492 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4265491 2020.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4265490 2020.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4265489 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4265488 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4265487 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4265486 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4265485 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4265484 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4265483 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4265482 2020.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4265481 2020.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4265480 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4265479 2020.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4265478 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4265477 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4265476 2020.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4265475 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4265474 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4265473 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4265472 2020.04.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4265471 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4265470 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4265469 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4265468 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4265467 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4265466 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4265465 2020.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4265463 2020.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4265464 2020.04.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4265462 2020.04.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4265461 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4246683 2020.04.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4235890 2020.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4235906 2020.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4235904 2020.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4235903 2020.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4235902 2020.04.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4235900 2020.04.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4235901 2020.04.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4235896 2020.04.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4235897 2020.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4235898 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4235894 2020.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4235895 2020.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4235899 2020.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4235891 2020.04.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4235893 2020.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4221331 2020.04.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4221330 2020.04.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4221329 2020.04.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4224045 2020.04.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4224044 2020.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4207081 2020.04.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4207080 2020.04.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4198945 2020.04.19 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4189405 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4189403 2020.04.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4198947 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4189404 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4189401 2020.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4189402 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4189399 2020.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4189406 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4189398 2020.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4189396 2020.04.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4189397 2020.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4189395 2020.04.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4189392 2020.04.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 4189391 2020.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4189390 2020.04.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4189389 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4189388 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4189387 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4189386 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4189385 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4189383 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4189384 2020.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4189382 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4181577 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4181575 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4181576 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4181574 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4181573 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4181570 2020.04.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4181572 2020.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4181571 2020.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4181569 2020.04.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4181568 2020.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4181567 2020.04.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4181566 2020.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4181565 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4181561 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4181564 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4181560 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4181563 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4181562 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4181559 2020.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4181557 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4181556 2020.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4181558 2020.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4181554 2020.04.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4181555 2020.04.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4181553 2020.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4181551 2020.04.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4181550 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4181552 2020.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4176377 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4176375 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4176374 2020.04.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4235892 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4176376 2020.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4176372 2020.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4176373 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4176371 2020.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4161438 2020.04.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4160508 2020.04.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4160509 2020.04.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4160513 2020.04.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4160507 2020.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4160506 2020.04.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4132160 2020.04.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4132159 2020.04.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4111796 2020.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4111797 2020.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4111795 2020.04.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4111793 2020.04.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4111791 2020.04.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4111794 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4111790 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4111789 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4111787 2020.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4111792 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4111785 2020.04.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4111788 2020.04.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4111784 2020.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 4111786 2020.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4109796 2020.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4109798 2020.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 4109797 2020.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4109795 2020.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4109793 2020.03.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4109792 2020.03.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4109791 2020.03.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4109790 2020.03.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4109789 2020.03.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4062644 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4062642 2020.03.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4062643 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4062641 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4062660 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4062659 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4062658 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4062656 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4062657 2020.03.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4062654 2020.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4062653 2020.03.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4062655 2020.03.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4062652 2020.03.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4062651 2020.03.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4062650 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4062649 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4062648 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4062645 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4062647 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4062646 2020.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4023549 2020.03.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4023548 2020.03.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4023547 2020.03.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4023546 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4023545 2020.03.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4023544 2020.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4023543 2020.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4023542 2020.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4023541 2020.03.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4023540 2020.03.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4023539 2020.03.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4023538 2020.03.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4023537 2020.03.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4023536 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4011104 2020.03.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4011103 2020.03.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4011102 2020.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4000532 2020.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4000531 2020.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4000530 2020.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3954518 2020.02.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3954519 2020.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3954517 2020.02.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3954516 2020.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 3954508 2020.02.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 3954513 2020.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3954512 2020.02.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3954511 2020.02.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3954507 2020.02.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3954506 2020.02.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3954505 2020.02.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3954504 2020.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 3954510 2020.02.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3954501 2020.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 3954502 2020.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 3954503 2020.02.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 3954500 2020.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 3954499 2020.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 3954498 2020.02.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3949719 2020.02.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3949718 2020.02.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3949717 2020.02.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3949716 2020.02.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3949715 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3949714 2020.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3949713 2020.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3949712 2020.02.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3949711 2020.02.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3949710 2020.02.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3949709 2020.02.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3949708 2020.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3949707 2020.02.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3949706 2020.02.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3949705 2020.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3949704 2020.02.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3949703 2020.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3949702 2020.02.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3949701 2020.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3949700 2020.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3949699 2020.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3949698 2020.02.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3949696 2020.02.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3949695 2020.02.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3949694 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3949693 2020.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3949692 2020.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3949691 2020.02.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3939900 2020.02.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 3939899 2020.02.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 3939898 2020.02.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3939897 2020.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3936910 2020.02.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3936909 2020.02.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3936908 2020.02.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3936907 2020.02.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 3936911 2020.02.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3939902 2020.02.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 3911855 2020.02.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3911854 2020.02.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3911853 2020.02.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 3911852 2020.02.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 3911851 2020.02.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 380 3911848 2020.02.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3911850 2020.02.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3911849 2020.02.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3911847 2020.02.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 3911844 2020.02.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 3911846 2020.02.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3911845 2020.02.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 3911842 2020.02.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3911840 2020.02.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3911843 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3911841 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3899056 2020.02.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3876672 2020.01.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 3876670 2020.01.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3876669 2020.01.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3876671 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3876673 2020.01.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3876668 2020.01.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 3876665 2020.01.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3876667 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 3876666 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3876664 2020.01.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3861314 2020.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3861316 2020.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3861313 2020.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3861315 2020.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 170 3861312 2020.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3861311 2020.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3861310 2020.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3853985 2020.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3839472 2020.01.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3839471 2020.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3839470 2020.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3839469 2020.01.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3822479 2020.01.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3822478 2020.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3822476 2020.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3822477 2020.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3822475 2020.01.12 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 42 3822472 2020.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3822474 2020.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3822471 2020.01.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 3822473 2020.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3822470 2020.01.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 3822468 2020.01.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3822469 2020.01.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3822467 2020.01.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3822465 2020.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3822464 2020.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 3822466 2020.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3822462 2020.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3822463 2020.01.12 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 55 3811857 2020.01.10