DRUŻYNA

Drużyna: E-lanus. Obserwator: Konrad Bieńkowski

Liczba gatunków: 218

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 110 285 100 100 3 20 37 40
2 21 278 117 20 1 10 7 2
3 23 64 137 23 0 6 11 6
4 106 174 171 101 1 14 44 42
5 226 543 201 128 0 27 60 41
6 15 28 210 15 0 10 5 0
10 18 73 218 16 4 9 3 0
7 0 0 218 0 0 0 0 0
8 0 0 218 0 0 0 0 0
9 0 0 218 0 0 0 0 0
11 0 0 218 0 0 0 0 0
12 0 0 218 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 30 9315316 2023.10.28 ZP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9111571 2023.10.22 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9111570 2023.10.22 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9102989 2023.10.21 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9108001 2023.10.21 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9106696 2023.10.21 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 9107999 2023.10.21 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 8 9108000 2023.10.21 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 9315317 2023.10.07 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9315313 2023.10.07 ZP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9315315 2023.10.07 ZP
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9315314 2023.10.07 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9315312 2023.10.07 ZP
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9315309 2023.10.07 ZP
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 9315311 2023.10.07 ZP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9315310 2023.10.07 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9315303 2023.10.07 ZP
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 5 9315304 2023.10.07 ZP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8671381 2023.06.20 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8649715 2023.06.15 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8649713 2023.06.15 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8671380 2023.06.12 ZP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8623837 2023.06.10 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8596427 2023.06.04 ZP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8581144 2023.06.03 ZP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 6 8581146 2023.06.02 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8581145 2023.06.02 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8581143 2023.06.02 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8581142 2023.06.02 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8581140 2023.06.02 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8581141 2023.06.02 ZP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8581139 2023.06.02 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8576084 2023.06.01 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 8576085 2023.05.28 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8530110 2023.05.25 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8530109 2023.05.25 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8530106 2023.05.25 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8530107 2023.05.25 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8530103 2023.05.25 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8530104 2023.05.25 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 7 8530105 2023.05.25 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8530108 2023.05.25 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8530099 2023.05.25 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8530097 2023.05.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8530101 2023.05.25 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8530100 2023.05.25 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8530095 2023.05.25 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8530093 2023.05.25 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8530098 2023.05.25 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8530102 2023.05.25 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8530096 2023.05.25 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8530094 2023.05.25 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8530090 2023.05.25 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8530091 2023.05.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8530089 2023.05.25 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8530088 2023.05.25 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8530092 2023.05.25 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8530087 2023.05.25 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8530085 2023.05.25 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8530086 2023.05.25 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8530080 2023.05.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8530084 2023.05.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8530083 2023.05.25 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8530078 2023.05.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8530082 2023.05.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8530081 2023.05.25 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8530074 2023.05.25 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8530076 2023.05.25 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8530075 2023.05.25 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8530072 2023.05.25 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8530079 2023.05.25 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8530077 2023.05.25 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8530071 2023.05.25 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8530073 2023.05.25 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8523908 2023.05.24 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8523699 2023.05.24 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8523700 2023.05.24 ZP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8523697 2023.05.24 ZP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8523695 2023.05.23 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8523696 2023.05.22 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8523698 2023.05.22 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8506030 2023.05.21 ZP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8506034 2023.05.21 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8506031 2023.05.21 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8506029 2023.05.21 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8506028 2023.05.21 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8506027 2023.05.21 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8500094 2023.05.19 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8479848 2023.05.18 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472210 2023.05.16 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8472208 2023.05.16 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8472209 2023.05.16 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8448017 2023.05.13 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8448016 2023.05.13 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 8448015 2023.05.13 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8448014 2023.05.13 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8448013 2023.05.13 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8448012 2023.05.13 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8448011 2023.05.13 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8448010 2023.05.13 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8448009 2023.05.13 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8448008 2023.05.13 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8448007 2023.05.13 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8448006 2023.05.13 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8448005 2023.05.13 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8448004 2023.05.13 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8448003 2023.05.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8448002 2023.05.13 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8448001 2023.05.13 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8448000 2023.05.13 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8447999 2023.05.13 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8447998 2023.05.13 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8447997 2023.05.13 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8447996 2023.05.13 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8447995 2023.05.13 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8447994 2023.05.13 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8447993 2023.05.13 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8447992 2023.05.13 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8447991 2023.05.13 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8447990 2023.05.13 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8447989 2023.05.13 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8447988 2023.05.13 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8447987 2023.05.13 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8447986 2023.05.13 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8447985 2023.05.13 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8447984 2023.05.13 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8447983 2023.05.13 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8447982 2023.05.13 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8447981 2023.05.13 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8447980 2023.05.13 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8447979 2023.05.13 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8447978 2023.05.13 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8447977 2023.05.13 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8447976 2023.05.13 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8447975 2023.05.13 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8447974 2023.05.13 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8447973 2023.05.13 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8447972 2023.05.13 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8447971 2023.05.13 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8447970 2023.05.13 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 8447969 2023.05.13 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8447968 2023.05.13 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8447967 2023.05.13 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8447966 2023.05.13 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8447965 2023.05.13 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8447964 2023.05.13 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8447963 2023.05.13 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8447962 2023.05.13 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8447961 2023.05.13 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8447960 2023.05.13 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8447959 2023.05.13 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8447958 2023.05.13 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8447957 2023.05.13 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8447956 2023.05.13 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8447955 2023.05.13 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8447954 2023.05.13 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8447953 2023.05.13 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8447952 2023.05.13 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8447951 2023.05.13 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8447950 2023.05.13 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8447949 2023.05.13 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8447948 2023.05.13 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8447947 2023.05.13 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8447946 2023.05.13 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8447945 2023.05.13 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8447944 2023.05.13 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8447943 2023.05.13 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8447942 2023.05.13 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8447941 2023.05.13 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447935 2023.05.13 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8447933 2023.05.13 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8447937 2023.05.13 ZP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8448018 2023.05.13 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8447934 2023.05.13 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8447940 2023.05.13 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8447932 2023.05.13 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8447939 2023.05.13 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8447936 2023.05.13 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8448019 2023.05.13 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8447938 2023.05.13 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8435955 2023.05.12 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8435953 2023.05.12 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8435954 2023.05.12 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8435952 2023.05.11 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8435956 2023.05.11 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8435950 2023.05.09 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8435951 2023.05.09 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8435949 2023.05.09 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8435944 2023.05.09 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8435947 2023.05.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8435948 2023.05.08 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8435946 2023.05.08 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8435945 2023.05.06 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8435941 2023.05.06 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8435943 2023.05.06 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8435942 2023.05.04 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8363660 2023.05.03 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8363655 2023.05.03 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8363647 2023.05.03 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8363648 2023.05.03 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8363653 2023.05.03 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8363640 2023.05.03 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8363639 2023.05.03 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8363643 2023.05.03 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8363642 2023.05.03 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8363636 2023.05.03 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8363635 2023.05.03 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8363633 2023.05.03 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8363632 2023.05.03 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8363634 2023.05.03 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8363629 2023.05.03 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8363669 2023.05.03 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8363674 2023.05.03 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8363673 2023.05.03 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8363675 2023.05.03 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8363672 2023.05.03 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8363671 2023.05.03 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8363676 2023.05.03 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8363667 2023.05.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8363670 2023.05.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8363666 2023.05.03 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8363668 2023.05.03 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8363664 2023.05.03 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8363665 2023.05.03 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8363677 2023.05.03 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8363663 2023.05.03 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8363678 2023.05.03 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8363661 2023.05.03 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8363657 2023.05.03 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8363659 2023.05.03 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8363658 2023.05.03 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8363662 2023.05.03 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8363651 2023.05.03 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8363652 2023.05.03 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8363645 2023.05.03 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8363650 2023.05.03 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8363649 2023.05.03 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8363637 2023.05.03 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8363641 2023.05.03 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8363630 2023.05.03 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8363638 2023.05.03 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8363644 2023.05.03 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8363631 2023.05.03 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8363614 2023.05.03 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8363615 2023.05.03 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8363610 2023.05.03 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8363627 2023.05.03 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8363612 2023.05.03 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8363628 2023.05.03 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8363625 2023.05.03 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8363613 2023.05.03 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8363626 2023.05.03 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8363611 2023.05.03 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8363609 2023.05.03 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8363606 2023.05.03 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8363608 2023.05.03 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8363607 2023.05.03 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8363604 2023.05.03 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8363605 2023.05.03 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8334361 2023.04.30 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8334360 2023.04.30 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8334357 2023.04.30 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8334356 2023.04.30 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8334358 2023.04.30 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8334354 2023.04.30 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8334362 2023.04.30 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8334353 2023.04.30 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8334355 2023.04.30 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8334352 2023.04.30 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8333340 2023.04.30 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8333338 2023.04.30 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8333339 2023.04.30 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8333337 2023.04.30 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8333336 2023.04.30 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8333335 2023.04.30 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8333334 2023.04.30 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8333333 2023.04.29 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8333332 2023.04.28 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8333331 2023.04.28 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8333330 2023.04.28 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8333329 2023.04.28 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8333328 2023.04.28 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8333327 2023.04.24 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8275314 2023.04.23 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8275312 2023.04.23 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8275311 2023.04.23 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8263572 2023.04.21 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8263571 2023.04.20 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 8334359 2023.04.17 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8232274 2023.04.16 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8232273 2023.04.16 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 17 8232272 2023.04.16 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8232270 2023.04.16 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8232271 2023.04.16 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8232269 2023.04.16 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 8232267 2023.04.16 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8232268 2023.04.16 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8185727 2023.04.11 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 8185336 2023.04.10 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8185335 2023.04.10 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8185334 2023.04.10 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8185332 2023.04.10 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8185333 2023.04.10 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8185331 2023.04.10 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8185329 2023.04.10 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8185330 2023.04.10 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8185328 2023.04.10 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8185326 2023.04.10 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8185325 2023.04.10 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8185327 2023.04.10 ZP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 8185324 2023.04.10 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8185323 2023.04.10 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8185322 2023.04.10 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8185366 2023.04.10 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8185362 2023.04.10 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8185364 2023.04.10 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8185360 2023.04.10 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8185359 2023.04.10 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8185355 2023.04.10 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8185353 2023.04.10 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8185352 2023.04.10 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8185349 2023.04.10 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8185346 2023.04.10 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8185347 2023.04.10 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8185345 2023.04.10 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8185342 2023.04.10 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8185340 2023.04.10 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8185339 2023.04.10 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8185338 2023.04.10 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8185363 2023.04.10 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8185365 2023.04.10 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8185368 2023.04.10 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8185369 2023.04.10 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8185361 2023.04.10 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8185367 2023.04.10 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8185358 2023.04.10 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8185357 2023.04.10 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8185356 2023.04.10 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8185354 2023.04.10 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8185351 2023.04.10 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8185350 2023.04.10 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8185348 2023.04.10 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8185344 2023.04.10 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8185343 2023.04.10 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8185341 2023.04.10 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8185320 2023.04.10 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 8185319 2023.04.10 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8185321 2023.04.10 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8185318 2023.04.10 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8185317 2023.04.10 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8185316 2023.04.10 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8185315 2023.04.10 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8185314 2023.04.10 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8185313 2023.04.10 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8185310 2023.04.10 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8185309 2023.04.10 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8185312 2023.04.10 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8185308 2023.04.10 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8185306 2023.04.10 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8185307 2023.04.10 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8185305 2023.04.10 ZP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8177417 2023.04.05 ZP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8177416 2023.04.03 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8177415 2023.04.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8177418 2023.04.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 8177414 2023.03.30 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8177413 2023.03.30 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 17 8177411 2023.03.30 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8177412 2023.03.30 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8089101 2023.03.25 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8089099 2023.03.25 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8089097 2023.03.24 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8089098 2023.03.23 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8089096 2023.03.22 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8089100 2023.03.22 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8035737 2023.03.19 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 8035735 2023.03.19 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8035734 2023.03.19 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8035736 2023.03.19 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8035730 2023.03.19 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8035733 2023.03.19 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8035732 2023.03.19 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8035731 2023.03.19 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8032136 2023.03.17 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8032133 2023.03.15 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8032131 2023.03.14 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8032130 2023.03.14 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8032135 2023.03.14 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 200 7932075 2023.02.26 ZP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 8032132 2023.02.26 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 7891223 2023.02.15 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7891222 2023.02.15 ZP
rzadki uszatka, Asio otus 1 7871777 2023.02.10 ZP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 7865215 2023.02.08 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7865216 2023.02.08 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7859642 2023.02.06 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7851094 2023.02.04 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7851091 2023.02.04 ZP
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 2 7849466 2023.02.04 ZP
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 10 7849465 2023.02.04 ZP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 7849467 2023.02.04 ZP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7849464 2023.02.04 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7849463 2023.02.04 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 7851092 2023.02.04 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7851093 2023.02.04 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 8359798 2023.02.04 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8359797 2023.02.04 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 8359799 2023.02.04 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7844687 2023.02.02 ZP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7820635 2023.01.26 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 7820437 2023.01.25 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7809480 2023.01.22 ZP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 7809477 2023.01.22 ZP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7809475 2023.01.22 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 7809478 2023.01.22 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7809479 2023.01.22 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7809476 2023.01.21 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7803168 2023.01.20 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7803166 2023.01.20 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 7803167 2023.01.20 WP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7798212 2023.01.19 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7796261 2023.01.18 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7789428 2023.01.16 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7789427 2023.01.16 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 22 7789426 2023.01.16 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7792005 2023.01.16 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 7783735 2023.01.14 ZP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 7783734 2023.01.14 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7774824 2023.01.13 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7774823 2023.01.13 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7770249 2023.01.12 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 7770248 2023.01.12 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 17 7772214 2023.01.12 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 7765334 2023.01.10 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7765333 2023.01.10 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7764096 2023.01.09 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7764095 2023.01.09 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7764094 2023.01.09 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 7758517 2023.01.08 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 7754086 2023.01.07 MB
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 7753591 2023.01.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7753594 2023.01.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 7753593 2023.01.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 7753592 2023.01.07 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7753595 2023.01.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7748394 2023.01.06 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7748393 2023.01.06 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7748391 2023.01.06 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 7748392 2023.01.06 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7748387 2023.01.06 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7748388 2023.01.06 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 7748386 2023.01.06 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7748384 2023.01.06 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7748385 2023.01.06 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7748383 2023.01.06 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7748389 2023.01.06 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 7748380 2023.01.06 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7748381 2023.01.06 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7748377 2023.01.06 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7748382 2023.01.06 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 7748376 2023.01.06 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7748378 2023.01.06 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 7748379 2023.01.06 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7748375 2023.01.06 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7748374 2023.01.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7748373 2023.01.06 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7748371 2023.01.06 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7748369 2023.01.06 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 7748370 2023.01.06 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7748372 2023.01.06 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7748366 2023.01.06 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7748367 2023.01.06 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7748365 2023.01.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7748364 2023.01.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7748363 2023.01.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7748362 2023.01.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7748368 2023.01.06 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7748361 2023.01.06 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7748360 2023.01.06 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7748359 2023.01.06 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7748358 2023.01.06 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7748427 2023.01.03 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7748422 2023.01.03 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7748426 2023.01.03 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7748423 2023.01.03 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7748424 2023.01.03 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7748425 2023.01.03 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7734839 2023.01.02 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7734837 2023.01.02 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7734838 2023.01.02 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7734836 2023.01.02 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7734835 2023.01.02 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7734832 2023.01.02 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7734834 2023.01.02 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7734833 2023.01.02 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7734831 2023.01.02 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7734830 2023.01.02 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 7734829 2023.01.02 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7734828 2023.01.02 ZP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 7734826 2023.01.02 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7734825 2023.01.02 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7734827 2023.01.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7734824 2023.01.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7734823 2023.01.02 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7734822 2023.01.02 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7734818 2023.01.02 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7734820 2023.01.02 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7734819 2023.01.02 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7734821 2023.01.02 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7734817 2023.01.02 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7734814 2023.01.02 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7734815 2023.01.02 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7734816 2023.01.02 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7734810 2023.01.02 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7734811 2023.01.02 ZP
pospolity bogatka, Parus major 4 7734813 2023.01.02 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 7734808 2023.01.02 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7734812 2023.01.02 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7734809 2023.01.02 ZP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...