DRUŻYNA

Drużyna: Michał Leszczyński . Obserwator: Michał Leszczyński

Liczba gatunków: 192

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 126 782 69 69 0 5 29 35
2 17 21 73 13 0 0 6 7
3 90 347 99 53 0 7 25 21
4 120 431 132 79 0 10 44 25
5 138 191 153 79 0 11 38 30
6 71 85 158 32 0 8 12 12
7 49 219 168 36 0 9 15 12
8 194 1200 178 62 0 16 28 18
9 79 525 181 29 0 5 12 12
10 92 811 186 45 1 8 20 16
11 79 237 192 42 0 9 16 17
12 1 2 192 1 0 0 0 1
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9236535 2023.12.03 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9216012 2023.11.26 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9216011 2023.11.26 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9216009 2023.11.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9216010 2023.11.26 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9216008 2023.11.26 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9216007 2023.11.26 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9215985 2023.11.26 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9215922 2023.11.26 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9215921 2023.11.26 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9204598 2023.11.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190261 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9190260 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190258 2023.11.16 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9190254 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190255 2023.11.16 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9190239 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190195 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190188 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9190187 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190178 2023.11.16 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9190177 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9190179 2023.11.16 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9190144 2023.11.16 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9190145 2023.11.16 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9190138 2023.11.16 MP
pospolity kruk, Corvus corax 7 9190139 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9190137 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190135 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9190113 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190114 2023.11.16 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9189990 2023.11.16 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9189989 2023.11.16 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9189988 2023.11.16 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9179912 2023.11.12 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9179700 2023.11.12 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9179692 2023.11.12 MP
pospolity kruk, Corvus corax 6 9179693 2023.11.12 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9179650 2023.11.12 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9179649 2023.11.12 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9179651 2023.11.12 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9179648 2023.11.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9179652 2023.11.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9179363 2023.11.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9179189 2023.11.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9179186 2023.11.12 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9179135 2023.11.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9179126 2023.11.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9175341 2023.11.11 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9149674 2023.11.04 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9149662 2023.11.04 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9149661 2023.11.04 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9148946 2023.11.04 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9148945 2023.11.04 OP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 9 9148944 2023.11.04 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9148905 2023.11.04 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9148904 2023.11.04 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9148903 2023.11.04 OP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9148902 2023.11.04 OP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9148900 2023.11.04 OP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9148901 2023.11.04 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9148899 2023.11.04 OP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9148898 2023.11.04 OP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9148871 2023.11.04 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9148869 2023.11.04 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9148870 2023.11.04 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9148868 2023.11.04 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9148799 2023.11.04 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9148801 2023.11.04 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9148798 2023.11.04 OP
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9148797 2023.11.04 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9144879 2023.11.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9144880 2023.11.02 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9144751 2023.11.02 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9144750 2023.11.02 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9144622 2023.11.02 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9144623 2023.11.02 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9144620 2023.11.02 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9144511 2023.11.02 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 9144512 2023.11.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9128365 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9128366 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9128364 2023.10.29 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9128258 2023.10.29 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9128257 2023.10.29 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9128247 2023.10.29 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9128248 2023.10.29 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9128246 2023.10.29 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9128204 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9128202 2023.10.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9128203 2023.10.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9128201 2023.10.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9128200 2023.10.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9126816 2023.10.28 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9126808 2023.10.28 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9126807 2023.10.28 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9126806 2023.10.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9118245 2023.10.25 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9118243 2023.10.25 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9118240 2023.10.25 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9118242 2023.10.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9118246 2023.10.25 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9118244 2023.10.25 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9118241 2023.10.25 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 9109027 2023.10.22 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9104657 2023.10.21 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9093288 2023.10.17 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9093287 2023.10.17 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9093286 2023.10.17 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9093277 2023.10.17 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9093278 2023.10.17 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9087181 2023.10.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9086336 2023.10.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9086296 2023.10.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9086136 2023.10.15 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9084338 2023.10.15 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9084305 2023.10.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9084277 2023.10.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9084229 2023.10.15 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9084132 2023.10.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9084133 2023.10.15 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9084131 2023.10.15 MP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9084015 2023.10.15 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9084014 2023.10.15 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9083970 2023.10.15 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9083969 2023.10.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9083971 2023.10.15 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 9083967 2023.10.15 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9083968 2023.10.15 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9083923 2023.10.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9083921 2023.10.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9083827 2023.10.15 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9083828 2023.10.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9083710 2023.10.15 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9083711 2023.10.15 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9083709 2023.10.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9083708 2023.10.15 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9054752 2023.10.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9054751 2023.10.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9054735 2023.10.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9054709 2023.10.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9054708 2023.10.08 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 11 9054707 2023.10.08 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9040346 2023.10.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9039723 2023.10.03 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9039272 2023.10.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9039270 2023.10.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9039267 2023.10.03 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9039230 2023.10.03 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9039231 2023.10.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9039232 2023.10.03 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9039022 2023.10.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9039021 2023.10.03 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9039020 2023.10.03 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9039018 2023.10.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9039019 2023.10.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9039017 2023.10.03 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 9039016 2023.10.03 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9039015 2023.10.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 9035257 2023.10.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9035256 2023.10.02 MP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9035252 2023.10.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9035254 2023.10.02 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9035251 2023.10.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9035253 2023.10.02 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9030948 2023.10.01 MP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9030927 2023.10.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9029656 2023.10.01 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9029652 2023.10.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9028353 2023.10.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9027709 2023.10.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9027708 2023.10.01 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9024318 2023.09.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9024319 2023.09.30 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9019792 2023.09.29 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9019733 2023.09.29 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9019732 2023.09.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9019572 2023.09.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9019510 2023.09.29 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9019509 2023.09.29 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 9019508 2023.09.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 9019511 2023.09.29 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9019499 2023.09.29 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9019497 2023.09.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9019498 2023.09.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9005053 2023.09.25 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9005054 2023.09.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9005052 2023.09.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9005051 2023.09.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9005044 2023.09.25 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9004280 2023.09.24 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8975483 2023.09.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8975484 2023.09.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8975228 2023.09.17 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8975227 2023.09.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8975229 2023.09.17 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8975226 2023.09.17 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8975224 2023.09.17 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8975222 2023.09.17 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8975223 2023.09.17 MP
pospolity kruk, Corvus corax 20 8975225 2023.09.17 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8975026 2023.09.17 MP
pospolity kruk, Corvus corax 7 8974977 2023.09.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8970347 2023.09.16 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8970346 2023.09.16 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 9 8966849 2023.09.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 8960983 2023.09.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8960982 2023.09.13 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8960984 2023.09.13 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8960960 2023.09.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8960959 2023.09.13 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8959497 2023.09.12 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8952842 2023.09.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8952838 2023.09.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8952837 2023.09.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8952113 2023.09.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8952110 2023.09.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8952112 2023.09.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8952111 2023.09.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8952063 2023.09.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8951974 2023.09.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8951976 2023.09.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8951975 2023.09.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8951571 2023.09.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8951568 2023.09.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8951567 2023.09.10 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8951504 2023.09.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8951505 2023.09.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8951506 2023.09.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8951503 2023.09.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8949634 2023.09.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8944526 2023.09.09 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8944525 2023.09.09 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8944527 2023.09.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8944523 2023.09.09 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8944524 2023.09.09 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8942841 2023.09.08 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 8942823 2023.09.08 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8942822 2023.09.08 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8942821 2023.09.08 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8942782 2023.09.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935884 2023.09.06 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935885 2023.09.06 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 8935883 2023.09.06 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8935692 2023.09.06 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8935690 2023.09.06 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8935691 2023.09.06 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8934150 2023.09.05 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8934149 2023.09.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8922241 2023.09.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8922240 2023.09.02 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8907161 2023.08.29 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8907155 2023.08.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8907156 2023.08.29 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8907154 2023.08.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8907157 2023.08.29 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8900880 2023.08.27 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8900865 2023.08.27 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8900782 2023.08.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8900781 2023.08.27 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8900783 2023.08.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8900784 2023.08.27 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8900779 2023.08.27 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8900780 2023.08.27 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8900740 2023.08.27 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8900739 2023.08.27 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8900738 2023.08.27 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8894083 2023.08.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8894082 2023.08.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8894084 2023.08.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8894081 2023.08.26 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8894079 2023.08.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8892971 2023.08.25 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8892974 2023.08.25 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8892970 2023.08.25 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 8892969 2023.08.25 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8892966 2023.08.25 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8892967 2023.08.25 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8892968 2023.08.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8892972 2023.08.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8892973 2023.08.25 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8887690 2023.08.23 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8887689 2023.08.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8878453 2023.08.20 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8875194 2023.08.19 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8861799 2023.08.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8861477 2023.08.15 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8861476 2023.08.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8860739 2023.08.15 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8860738 2023.08.15 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8860737 2023.08.15 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8860692 2023.08.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8860643 2023.08.15 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8860642 2023.08.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8860614 2023.08.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8860604 2023.08.15 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8860603 2023.08.15 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8860451 2023.08.15 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8857054 2023.08.14 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8856219 2023.08.14 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8856220 2023.08.14 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8854497 2023.08.13 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8854498 2023.08.13 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8854432 2023.08.13 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8854430 2023.08.13 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8854431 2023.08.13 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8854428 2023.08.13 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8854429 2023.08.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8853634 2023.08.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8853633 2023.08.13 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8853632 2023.08.13 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8849825 2023.08.12 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8849823 2023.08.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8849824 2023.08.12 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8849792 2023.08.12 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8849708 2023.08.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8849709 2023.08.12 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8849685 2023.08.12 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8849686 2023.08.12 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8844290 2023.08.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8844289 2023.08.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8842366 2023.08.10 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8837436 2023.08.08 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8837381 2023.08.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8837373 2023.08.08 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8837372 2023.08.08 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8837147 2023.08.08 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8833964 2023.08.07 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8833965 2023.08.07 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8833966 2023.08.07 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8833967 2023.08.07 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8828422 2023.08.05 MB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 9 8828421 2023.08.05 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8827730 2023.08.05 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8827731 2023.08.05 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8827729 2023.08.05 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8827727 2023.08.05 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8827726 2023.08.05 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8827725 2023.08.05 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8827590 2023.08.05 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8827537 2023.08.05 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8827536 2023.08.05 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8827520 2023.08.05 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8827518 2023.08.05 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 8827519 2023.08.05 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8827517 2023.08.05 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8827516 2023.08.05 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8827514 2023.08.05 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 8827515 2023.08.05 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 8827513 2023.08.05 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8827507 2023.08.05 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8824356 2023.08.04 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8824344 2023.08.04 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8824342 2023.08.04 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8824343 2023.08.04 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8824305 2023.08.04 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8824303 2023.08.04 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8824286 2023.08.04 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8824285 2023.08.04 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8824258 2023.08.04 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 8824257 2023.08.04 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8824159 2023.08.04 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 8824163 2023.08.04 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8824157 2023.08.04 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8824158 2023.08.04 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8824161 2023.08.04 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8824164 2023.08.04 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8824160 2023.08.04 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 8824162 2023.08.04 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8824156 2023.08.04 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8824154 2023.08.04 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8824155 2023.08.04 MB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8824153 2023.08.04 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8822160 2023.08.03 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 8822131 2023.08.03 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 8822126 2023.08.03 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8822124 2023.08.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8822123 2023.08.03 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8822122 2023.08.03 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8822121 2023.08.03 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8822108 2023.08.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8822107 2023.08.03 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8822106 2023.08.03 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8822105 2023.08.03 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 18 8822099 2023.08.03 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8822097 2023.08.03 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8822096 2023.08.03 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 8822095 2023.08.03 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8822093 2023.08.03 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8822092 2023.08.03 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8822088 2023.08.03 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8822087 2023.08.03 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8822069 2023.08.03 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8822065 2023.08.03 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8822064 2023.08.03 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 8822063 2023.08.03 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 22 8822051 2023.08.03 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8822027 2023.08.03 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8822028 2023.08.03 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8822025 2023.08.03 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8822024 2023.08.03 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8822023 2023.08.03 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8822022 2023.08.03 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8822021 2023.08.03 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8822011 2023.08.03 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8822009 2023.08.03 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 8822008 2023.08.03 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8822007 2023.08.03 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8821044 2023.08.02 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8821037 2023.08.02 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8819784 2023.08.02 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8819782 2023.08.02 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8819783 2023.08.02 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8819781 2023.08.02 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8819780 2023.08.02 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 8818860 2023.08.02 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8818823 2023.08.02 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8818813 2023.08.02 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8818814 2023.08.02 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 8818812 2023.08.02 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8818811 2023.08.02 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8818808 2023.08.02 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8818810 2023.08.02 MB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8818807 2023.08.02 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 8818809 2023.08.02 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8818806 2023.08.02 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 8818805 2023.08.02 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8818804 2023.08.02 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 15 8818802 2023.08.02 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8818801 2023.08.02 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8818803 2023.08.02 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 8818446 2023.08.01 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8816648 2023.08.01 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8816645 2023.08.01 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8816644 2023.08.01 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8816641 2023.08.01 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 8816642 2023.08.01 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8816643 2023.08.01 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8816640 2023.08.01 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8816639 2023.08.01 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 8817752 2023.08.01 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8817753 2023.08.01 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8817754 2023.08.01 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8817755 2023.08.01 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8817756 2023.08.01 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8814625 2023.07.31 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8814624 2023.07.31 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 8814626 2023.07.31 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 8814623 2023.07.31 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8814481 2023.07.31 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8814476 2023.07.31 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8814475 2023.07.31 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8814474 2023.07.31 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 8813471 2023.07.30 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 8813469 2023.07.30 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8813461 2023.07.30
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8813452 2023.07.30
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8805069 2023.07.29 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8805070 2023.07.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8805071 2023.07.29 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8766043 2023.07.16 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8765831 2023.07.16 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8765830 2023.07.16 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8764549 2023.07.15 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8755365 2023.07.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8752971 2023.07.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8752969 2023.07.12 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8752968 2023.07.12 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8752970 2023.07.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 8752781 2023.07.12 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8747237 2023.07.10 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8747236 2023.07.10 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8747209 2023.07.10 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8747208 2023.07.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8747204 2023.07.10 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8744664 2023.07.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8738179 2023.07.08 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8738178 2023.07.08 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8725986 2023.07.04 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8725985 2023.07.04 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8712671 2023.07.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8712670 2023.07.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8712669 2023.07.01 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8712667 2023.07.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8712668 2023.07.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8712616 2023.07.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8712617 2023.07.01 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8712615 2023.07.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8712619 2023.07.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8712613 2023.07.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8712618 2023.07.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8712614 2023.07.01 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8712612 2023.07.01 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8710082 2023.07.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8710083 2023.06.30 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8689244 2023.06.25 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8685036 2023.06.24 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8685037 2023.06.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8685038 2023.06.24 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8685035 2023.06.24 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8685016 2023.06.24 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8685015 2023.06.24 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8684970 2023.06.24 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8684971 2023.06.24 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8684969 2023.06.24 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8675804 2023.06.21 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 2 8673541 2023.06.21 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8673528 2023.06.21 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8669834 2023.06.19 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8665584 2023.06.18 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8664969 2023.06.18 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8659663 2023.06.17 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8659660 2023.06.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8659654 2023.06.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8659647 2023.06.17 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8659646 2023.06.17 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8659645 2023.06.17 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8659620 2023.06.17 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8659622 2023.06.17 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8653844 2023.06.16 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8631143 2023.06.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8631144 2023.06.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8631001 2023.06.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8631002 2023.06.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8630936 2023.06.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8630937 2023.06.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8591398 2023.06.04 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8591395 2023.06.04 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8591396 2023.06.04 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8591397 2023.06.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8588090 2023.06.04 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8588088 2023.06.04 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8588089 2023.06.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8588079 2023.06.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8588078 2023.06.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8588076 2023.06.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8588077 2023.06.04 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8587965 2023.06.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8587962 2023.06.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8587961 2023.06.04 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8587959 2023.06.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8587960 2023.06.04 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8587747 2023.06.04 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8587746 2023.06.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8587710 2023.06.04 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8587645 2023.06.04 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8587647 2023.06.04 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8587646 2023.06.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8587631 2023.06.04 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8587630 2023.06.04 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8587629 2023.06.04 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8587620 2023.06.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8587621 2023.06.04 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8587559 2023.06.04 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8587453 2023.06.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587454 2023.06.04 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587451 2023.06.04 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8587452 2023.06.04 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8582447 2023.06.03 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8582446 2023.06.03 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8582442 2023.06.03 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8582440 2023.06.03 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8582438 2023.06.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8582437 2023.06.03 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8582441 2023.06.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8567288 2023.05.31 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8567274 2023.05.31 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8567273 2023.05.31 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8564537 2023.05.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8564538 2023.05.30 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8563646 2023.05.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8563648 2023.05.30 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8563647 2023.05.30 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8556355 2023.05.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8556357 2023.05.29 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8556356 2023.05.29 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8552989 2023.05.28 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8552987 2023.05.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8552980 2023.05.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8552979 2023.05.28 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8552984 2023.05.28 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8552977 2023.05.28 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8552978 2023.05.28 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8546919 2023.05.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8546912 2023.05.28 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8546909 2023.05.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8546910 2023.05.28 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8546911 2023.05.28 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8546908 2023.05.28 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8546907 2023.05.28 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8546906 2023.05.28 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8541935 2023.05.27 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8530684 2023.05.25 MP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8515248 2023.05.22 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8513795 2023.05.22 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8511170 2023.05.22 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8505394 2023.05.21 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8505326 2023.05.21 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8505328 2023.05.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8505327 2023.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8505324 2023.05.21 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8505325 2023.05.21 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8505103 2023.05.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8504647 2023.05.21 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8504590 2023.05.21 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8504591 2023.05.21 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8504395 2023.05.21 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8504394 2023.05.21 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8500579 2023.05.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8500321 2023.05.21 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8500319 2023.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8500320 2023.05.21 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8500322 2023.05.21 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8500317 2023.05.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8500318 2023.05.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8500316 2023.05.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8500315 2023.05.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8500314 2023.05.21 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8500311 2023.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8500312 2023.05.21 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8500313 2023.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8500310 2023.05.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8500323 2023.05.21 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8500309 2023.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8503421 2023.05.21 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8503422 2023.05.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8503423 2023.05.21 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8493847 2023.05.20 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8493846 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8493844 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8493845 2023.05.20 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8500360 2023.05.20 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8500361 2023.05.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8493220 2023.05.13 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8493222 2023.05.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8493221 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8493219 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8434054 2023.05.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8434052 2023.05.12 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8434053 2023.05.12 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8421575 2023.05.10 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8421573 2023.05.10 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8421574 2023.05.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8416286 2023.05.09 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8402676 2023.05.07 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8402674 2023.05.07 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8402671 2023.05.07 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8402670 2023.05.07 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8402672 2023.05.07 MP
pospolity łyska, Fulica atra 3 8402673 2023.05.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8401958 2023.05.07 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8401869 2023.05.07 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8401868 2023.05.07 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8401813 2023.05.07 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8401814 2023.05.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8401614 2023.05.07 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8401613 2023.05.07 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8401612 2023.05.07 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 8401610 2023.05.07 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8401609 2023.05.07 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8401611 2023.05.07 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8401608 2023.05.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8390561 2023.05.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8390562 2023.05.06 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8390559 2023.05.06 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8390560 2023.05.06 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8389068 2023.05.06 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8388354 2023.05.06 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8388352 2023.05.06 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8388353 2023.05.06 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8367234 2023.05.03 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8367166 2023.05.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8367165 2023.05.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8367085 2023.05.03 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8367084 2023.05.03 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8367083 2023.05.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8366954 2023.05.03 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8366701 2023.05.03 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8366700 2023.05.03 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8366699 2023.05.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8366702 2023.05.03 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8366698 2023.05.03 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8366697 2023.05.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8366420 2023.05.03 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8366419 2023.05.03 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8366392 2023.05.03 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8366100 2023.05.03 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8344756 2023.05.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8343156 2023.05.01 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8342947 2023.05.01 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8342940 2023.05.01 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8342935 2023.05.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8342936 2023.05.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8342640 2023.05.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8342641 2023.05.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8342445 2023.05.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8342444 2023.05.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8342397 2023.05.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8342396 2023.05.01 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8342303 2023.05.01 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8342304 2023.05.01 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8342118 2023.05.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8340354 2023.05.01 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8331460 2023.04.30 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8331459 2023.04.30 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8329690 2023.04.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8323737 2023.04.29 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8323736 2023.04.29 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8323735 2023.04.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8323734 2023.04.29 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8323640 2023.04.29 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8323638 2023.04.29 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8323637 2023.04.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8323639 2023.04.29 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8304516 2023.04.27 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8301560 2023.04.26 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8304522 2023.04.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8304523 2023.04.26 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8304524 2023.04.26 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8304525 2023.04.26 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8368320 2023.04.26 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8295377 2023.04.24 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8285032 2023.04.23 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8282369 2023.04.23 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8282339 2023.04.23 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8282251 2023.04.23 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8280353 2023.04.23 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8276949 2023.04.23 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8276947 2023.04.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8276946 2023.04.23 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8276945 2023.04.23 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8276948 2023.04.23 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8271754 2023.04.22 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8271722 2023.04.22 MP
pospolity kruk, Corvus corax 24 8271721 2023.04.22 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8271381 2023.04.22 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8271379 2023.04.22 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8271378 2023.04.22 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8271380 2023.04.22 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8266701 2023.04.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8266684 2023.04.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8266683 2023.04.22 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8266591 2023.04.22 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8264539 2023.04.22 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8261699 2023.04.21 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8261698 2023.04.19 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8236123 2023.04.17 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8236124 2023.04.17 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8227171 2023.04.16 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8223869 2023.04.16 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8223715 2023.04.16 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8223200 2023.04.16 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8223201 2023.04.16 MP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8222629 2023.04.16 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8222222 2023.04.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8222223 2023.04.16 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8221342 2023.04.16 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8221135 2023.04.16 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8221134 2023.04.16 MP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8221151 2023.04.16 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8221150 2023.04.16 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8221149 2023.04.16 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8221148 2023.04.16 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8221147 2023.04.16 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8221145 2023.04.16 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8221144 2023.04.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8221146 2023.04.16 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8221143 2023.04.16 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8221142 2023.04.16 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8221141 2023.04.16 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8221139 2023.04.16 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8221140 2023.04.16 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8221138 2023.04.16 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8221137 2023.04.16 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8221136 2023.04.16 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8214238 2023.04.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8211742 2023.04.15 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 8182890 2023.04.10 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8182732 2023.04.10 OP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8182722 2023.04.10 OP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8182705 2023.04.10 OP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8182678 2023.04.10 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8178290 2023.04.10 OP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8178289 2023.04.10 OP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8177825 2023.04.10 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8177826 2023.04.10 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8177827 2023.04.10 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8177824 2023.04.10 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8177733 2023.04.10 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8177731 2023.04.10 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8177732 2023.04.10 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8177729 2023.04.10 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8177730 2023.04.10 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8175592 2023.04.10 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8175593 2023.04.10 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8175545 2023.04.10 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8175544 2023.04.10 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8175540 2023.04.10 OP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 8175543 2023.04.10 OP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8175539 2023.04.10 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8175542 2023.04.10 OP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 8175541 2023.04.10 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 8175538 2023.04.10 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8176214 2023.04.10 OP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8175537 2023.04.10 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8168079 2023.04.09 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8168080 2023.04.09 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8168081 2023.04.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8168078 2023.04.09 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8168075 2023.04.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8168077 2023.04.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8168076 2023.04.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8168074 2023.04.09 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8168068 2023.04.09 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8162904 2023.04.08 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8162375 2023.04.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8120463 2023.04.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8120464 2023.04.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8120465 2023.04.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8120462 2023.04.01 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8120098 2023.04.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8120096 2023.04.01 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8120097 2023.04.01 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8113492 2023.03.31 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8104320 2023.03.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8104306 2023.03.29 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8104280 2023.03.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8104281 2023.03.29 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8099750 2023.03.28 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8090499 2023.03.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8089262 2023.03.26 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8089260 2023.03.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8089261 2023.03.26 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8089258 2023.03.26 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8089257 2023.03.26 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8089259 2023.03.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 8086522 2023.03.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8086524 2023.03.26 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8086523 2023.03.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8086521 2023.03.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8086520 2023.03.26 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8086519 2023.03.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8086518 2023.03.26 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8077881 2023.03.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8077875 2023.03.25 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8077874 2023.03.25 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 8072644 2023.03.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8039418 2023.03.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8039116 2023.03.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8039115 2023.03.19 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8039112 2023.03.19 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8039113 2023.03.19 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8039114 2023.03.19 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8039111 2023.03.19 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 8036502 2023.03.19 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8036504 2023.03.19 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8036501 2023.03.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8036503 2023.03.19 MP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8036314 2023.03.19 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8036269 2023.03.19 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8035895 2023.03.19 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8035641 2023.03.19 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8035425 2023.03.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8035014 2023.03.19 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8034628 2023.03.19 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8034625 2023.03.19 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8034624 2023.03.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8034404 2023.03.19 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8034403 2023.03.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8034402 2023.03.19 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8034401 2023.03.19 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8034400 2023.03.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8032094 2023.03.19 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8024331 2023.03.18 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8024328 2023.03.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8024248 2023.03.18 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8024247 2023.03.18 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8024245 2023.03.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 8024246 2023.03.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8023521 2023.03.18 MP
pospolity kruk, Corvus corax 6 8023522 2023.03.18 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8023502 2023.03.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8023279 2023.03.18 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8023278 2023.03.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8023281 2023.03.18 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8023277 2023.03.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 8022499 2023.03.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8022496 2023.03.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8002949 2023.03.14 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 8002871 2023.03.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8002873 2023.03.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8002872 2023.03.14 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8002848 2023.03.14 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8002847 2023.03.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8000216 2023.03.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7992337 2023.03.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7992336 2023.03.10 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7971931 2023.03.07 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7962273 2023.03.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7962274 2023.03.05 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7962272 2023.03.05 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7962271 2023.03.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7962270 2023.03.05 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7962268 2023.03.05 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7962269 2023.03.05 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7964588 2023.03.05 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7964589 2023.03.05 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7964590 2023.03.05 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7964591 2023.03.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7964592 2023.03.05 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7964593 2023.03.05 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 23 7964594 2023.03.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7964595 2023.03.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7931269 2023.02.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7926305 2023.02.25 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7918486 2023.02.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7918484 2023.02.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7918485 2023.02.23 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7906252 2023.02.19 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7905789 2023.02.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7905788 2023.02.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7905790 2023.02.19 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7902160 2023.02.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7902161 2023.02.18 MP