DRUŻYNA

Drużyna: Leszczyńska Grupa OTOP. Obserwator: Waldemar Okupniczak

Liczba gatunków: 212

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 178 2905 75 75 0 11 28 36
2 122 3420 94 60 0 6 23 31
3 131 1510 113 69 0 9 24 36
4 212 636 141 83 0 7 38 38
5 90 199 170 59 1 13 29 16
6 83 322 174 42 0 7 19 16
7 79 517 176 36 0 6 13 17
8 57 403 179 41 0 7 15 19
9 120 302 201 72 0 27 21 24
10 158 3231 202 66 0 9 22 35
11 312 5135 210 87 1 20 30 36
12 166 3541 212 71 0 13 25 33
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9308564 2023.12.31 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 9308563 2023.12.31 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9308565 2023.12.31 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9308562 2023.12.31 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9308561 2023.12.31 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9308560 2023.12.31 WP
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9308559 2023.12.31 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9308097 2023.12.31 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9307923 2023.12.31 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9307678 2023.12.31 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 9307677 2023.12.31 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9307676 2023.12.31 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9307675 2023.12.31 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9307674 2023.12.31 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9307673 2023.12.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9307422 2023.12.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 9307421 2023.12.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9307420 2023.12.31 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9307419 2023.12.31 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9307418 2023.12.31 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9307417 2023.12.31 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9307415 2023.12.31 WP
pospolity łyska, Fulica atra 300 9306993 2023.12.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9306992 2023.12.31 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 9306991 2023.12.31 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9306990 2023.12.31 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9306989 2023.12.31 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9306988 2023.12.31 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9306987 2023.12.31 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9306985 2023.12.31 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 9306984 2023.12.31 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9306983 2023.12.31 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 9306982 2023.12.31 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9306981 2023.12.31 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9306980 2023.12.31 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 9306979 2023.12.31 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9306802 2023.12.31 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9306801 2023.12.31 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9306800 2023.12.31 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9306799 2023.12.31 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9306798 2023.12.31 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9306796 2023.12.31 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9306795 2023.12.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 80 9306794 2023.12.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9306793 2023.12.31 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9306792 2023.12.31 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9306791 2023.12.31 WP
pospolity łyska, Fulica atra 300 9306790 2023.12.31 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9306789 2023.12.31 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 9306788 2023.12.31 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9306635 2023.12.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9306634 2023.12.31 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9306633 2023.12.31 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9306632 2023.12.31 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9306631 2023.12.31 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9306630 2023.12.31 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9306629 2023.12.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9306628 2023.12.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9298222 2023.12.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9281459 2023.12.20 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9281458 2023.12.20 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9281457 2023.12.20 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9281456 2023.12.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9280523 2023.12.19 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9279917 2023.12.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9279916 2023.12.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9279915 2023.12.19 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9279914 2023.12.19 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9279913 2023.12.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9279912 2023.12.19 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9279856 2023.12.19 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9279850 2023.12.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9279819 2023.12.19 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9279818 2023.12.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9279642 2023.12.19 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9279641 2023.12.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9279640 2023.12.19 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9279555 2023.12.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9279553 2023.12.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9279552 2023.12.19 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9279546 2023.12.19 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9279545 2023.12.19 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 9279544 2023.12.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9279543 2023.12.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9279542 2023.12.19 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9279541 2023.12.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9279539 2023.12.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9279538 2023.12.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9279537 2023.12.19 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9268528 2023.12.15 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9268527 2023.12.15 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9268526 2023.12.15 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9268525 2023.12.15 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9268524 2023.12.15 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9268523 2023.12.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9268522 2023.12.15 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9268521 2023.12.15 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9268520 2023.12.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9268354 2023.12.15 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9268353 2023.12.15 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9268352 2023.12.15 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9268351 2023.12.15 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9268350 2023.12.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9268087 2023.12.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9268086 2023.12.15 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9268085 2023.12.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9268084 2023.12.15 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9268083 2023.12.15 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9268082 2023.12.15 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9268081 2023.12.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9245302 2023.12.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9245301 2023.12.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 6 9245299 2023.12.06 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9243341 2023.12.05 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9243340 2023.12.05 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9243339 2023.12.05 WP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9243099 2023.12.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9242875 2023.12.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9242874 2023.12.05 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9242873 2023.12.05 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9242872 2023.12.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9242707 2023.12.05 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 9242706 2023.12.05 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9242659 2023.12.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 300 9242658 2023.12.05 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9242657 2023.12.05 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9242656 2023.12.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9242655 2023.12.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9242654 2023.12.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9242653 2023.12.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9242652 2023.12.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 9242651 2023.12.05 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9242650 2023.12.05 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9242439 2023.12.05 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9242416 2023.12.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9242415 2023.12.05 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9242414 2023.12.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9242413 2023.12.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9242412 2023.12.05 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9242411 2023.12.05 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9242410 2023.12.05 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9242409 2023.12.05 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9242408 2023.12.05 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9242407 2023.12.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9242406 2023.12.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9242405 2023.12.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9242210 2023.12.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9242209 2023.12.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9242208 2023.12.05 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9242207 2023.12.05 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9240335 2023.12.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9240122 2023.12.04 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9240121 2023.12.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9240120 2023.12.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9240119 2023.12.04 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9240117 2023.12.04 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9240116 2023.12.04 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9240115 2023.12.04 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9240114 2023.12.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9240113 2023.12.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9240112 2023.12.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9240111 2023.12.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9240110 2023.12.04 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 9240109 2023.12.04 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9240108 2023.12.04 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9240107 2023.12.04 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9226060 2023.11.29 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9226059 2023.11.29 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9225758 2023.11.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9225757 2023.11.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 27 9225756 2023.11.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9225728 2023.11.29 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9225729 2023.11.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9225714 2023.11.29 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9225713 2023.11.29 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9225712 2023.11.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9225630 2023.11.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9225629 2023.11.29 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9225628 2023.11.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9225627 2023.11.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9225566 2023.11.29 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9225565 2023.11.29 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9225445 2023.11.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9225444 2023.11.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9225443 2023.11.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9225397 2023.11.29 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9225396 2023.11.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9225394 2023.11.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9225393 2023.11.29 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9225392 2023.11.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9225391 2023.11.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9225390 2023.11.29 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9225389 2023.11.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9225388 2023.11.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 8 9225387 2023.11.29 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9225386 2023.11.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9225385 2023.11.29 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9225384 2023.11.29 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9220831 2023.11.27 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9220830 2023.11.27 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9220829 2023.11.27 WP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9220764 2023.11.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9220532 2023.11.27 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9220531 2023.11.27 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9220530 2023.11.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9220529 2023.11.27 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9220527 2023.11.27 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9220526 2023.11.27 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9220390 2023.11.27 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9220389 2023.11.27 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9220388 2023.11.27 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9220387 2023.11.27 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9220385 2023.11.27 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9220383 2023.11.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9220382 2023.11.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9220381 2023.11.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9220380 2023.11.27 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9220379 2023.11.27 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9220378 2023.11.27 WP
pospolity łyska, Fulica atra 150 9220377 2023.11.27 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9220376 2023.11.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9220375 2023.11.27 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9220374 2023.11.27 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9220373 2023.11.27 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9220193 2023.11.27 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9220192 2023.11.27 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9220191 2023.11.27 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9220190 2023.11.27 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9220189 2023.11.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9220188 2023.11.27 WP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9217058 2023.11.26
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9215707 2023.11.26
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9215534 2023.11.26
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9215533 2023.11.26
pospolity łyska, Fulica atra 6 9206463 2023.11.22 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9206462 2023.11.22 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9206461 2023.11.22 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9206460 2023.11.22 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9206459 2023.11.22 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9206457 2023.11.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9206456 2023.11.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9206455 2023.11.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9206454 2023.11.22 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9206452 2023.11.22 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 9206451 2023.11.22 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9206450 2023.11.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9206449 2023.11.22 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9206448 2023.11.22 WP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 9206250 2023.11.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9206002 2023.11.22 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9206001 2023.11.22 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9206000 2023.11.22 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9205999 2023.11.22 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9205998 2023.11.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9205863 2023.11.22 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9205862 2023.11.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9205861 2023.11.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9205860 2023.11.22 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9205859 2023.11.22 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9205858 2023.11.22 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9205857 2023.11.22 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9205856 2023.11.22 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9205855 2023.11.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9205754 2023.11.22 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9205753 2023.11.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 9205751 2023.11.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9205750 2023.11.22 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9205749 2023.11.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9205747 2023.11.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205438 2023.11.22 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9205437 2023.11.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9205436 2023.11.22 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9205435 2023.11.22 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9205434 2023.11.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9205433 2023.11.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 65 9205432 2023.11.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9205430 2023.11.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9205429 2023.11.22 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9207512 2023.11.22 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9201700 2023.11.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9201699 2023.11.20 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9201698 2023.11.20 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9201683 2023.11.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9201682 2023.11.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9201681 2023.11.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9201680 2023.11.20 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9194067 2023.11.18 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9193838 2023.11.18 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9193837 2023.11.18 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 90 9193836 2023.11.18 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9193776 2023.11.18 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9193775 2023.11.18 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9193774 2023.11.18 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 9193773 2023.11.18 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9193772 2023.11.18 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9193771 2023.11.18 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9193770 2023.11.18 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9193467 2023.11.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9193200 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9193199 2023.11.18 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9193198 2023.11.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9193197 2023.11.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9193195 2023.11.18 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9193194 2023.11.18 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9193193 2023.11.18 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9193192 2023.11.18 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9193191 2023.11.18 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9193190 2023.11.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9193189 2023.11.18 WP
pospolity łyska, Fulica atra 200 9193188 2023.11.18 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 9193187 2023.11.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9193062 2023.11.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9193061 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9193060 2023.11.18 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9193059 2023.11.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9193058 2023.11.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9193057 2023.11.18 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9193056 2023.11.18 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9193055 2023.11.18 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9191752 2023.11.17 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9191751 2023.11.17 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9191750 2023.11.17 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9191749 2023.11.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9191748 2023.11.17 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9191747 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9191725 2023.11.17 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9191724 2023.11.17 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9191723 2023.11.17 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9191722 2023.11.17 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9191693 2023.11.17 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9191692 2023.11.17 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9191663 2023.11.17 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 9191662 2023.11.17 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9191613 2023.11.17 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9191612 2023.11.17 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9191611 2023.11.17 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9191610 2023.11.17 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9191609 2023.11.17 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9191592 2023.11.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9191591 2023.11.17 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9191583 2023.11.17 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9191582 2023.11.17 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9191581 2023.11.17 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9191580 2023.11.17 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9191579 2023.11.17 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9191526 2023.11.17 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9191525 2023.11.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9191524 2023.11.17 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9191523 2023.11.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9191522 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9191521 2023.11.17 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9191520 2023.11.17 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9191519 2023.11.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9191517 2023.11.17 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9191516 2023.11.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9191515 2023.11.17 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9191514 2023.11.17 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9173683 2023.11.11 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9173682 2023.11.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9173261 2023.11.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9173260 2023.11.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9173236 2023.11.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9173237 2023.11.11 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9173235 2023.11.11 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9172663 2023.11.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9172662 2023.11.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9172661 2023.11.11 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9172525 2023.11.11 WP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9172524 2023.11.11 WP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9172523 2023.11.11 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9172506 2023.11.11 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9172505 2023.11.11 WP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9172504 2023.11.11 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9172503 2023.11.11 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9172502 2023.11.11 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9172306 2023.11.10 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9172305 2023.11.10 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9172228 2023.11.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9172070 2023.11.10 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9172069 2023.11.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9172068 2023.11.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9172067 2023.11.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9172066 2023.11.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9172065 2023.11.10 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9172064 2023.11.10 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9168088 2023.11.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9168056 2023.11.09 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9168057 2023.11.09 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9167892 2023.11.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9167885 2023.11.09 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 4 9167884 2023.11.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9167862 2023.11.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9167861 2023.11.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9167860 2023.11.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9167858 2023.11.09 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9167857 2023.11.09 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9167856 2023.11.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9167855 2023.11.09 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9167853 2023.11.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9167791 2023.11.09 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9167790 2023.11.09 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9167785 2023.11.09 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9167786 2023.11.09 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9167781 2023.11.09 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9167780 2023.11.09 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9167779 2023.11.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9167744 2023.11.09 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9167743 2023.11.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 55 9167742 2023.11.09 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9167732 2023.11.09 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9167731 2023.11.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9167730 2023.11.09 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9167729 2023.11.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9167728 2023.11.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9167727 2023.11.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9167726 2023.11.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9167725 2023.11.09 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9167724 2023.11.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9167693 2023.11.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9167694 2023.11.09 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9167611 2023.11.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9167607 2023.11.09 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9167606 2023.11.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9167428 2023.11.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9167412 2023.11.09 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9167411 2023.11.09 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9167410 2023.11.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9167385 2023.11.09 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9167384 2023.11.09 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9167383 2023.11.09 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9167382 2023.11.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9167381 2023.11.09 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9167364 2023.11.09 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 9167355 2023.11.09 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 9167353 2023.11.09 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9167352 2023.11.09 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9167354 2023.11.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9167313 2023.11.09 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9167311 2023.11.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9167310 2023.11.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9167309 2023.11.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9167308 2023.11.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9167307 2023.11.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9167306 2023.11.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9167305 2023.11.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9165365 2023.11.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9165364 2023.11.08 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 650 9165363 2023.11.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9161875 2023.11.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9161874 2023.11.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9161873 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9161872 2023.11.07 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9161871 2023.11.07 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9155771 2023.11.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9155476 2023.11.05 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9155475 2023.11.05 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9155474 2023.11.05 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9155473 2023.11.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9155472 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9155471 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9155470 2023.11.05 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 9155170 2023.11.05 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 9149606 2023.11.04 WP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9149605 2023.11.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9149303 2023.11.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9149301 2023.11.04 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 9149300 2023.11.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9149299 2023.11.04 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9149298 2023.11.04 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9149297 2023.11.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 300 9149296 2023.11.04 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 9149295 2023.11.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 450 9146760 2023.11.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9146733 2023.11.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9146732 2023.11.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9146731 2023.11.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9146730 2023.11.03 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9146729 2023.11.03 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9125610 2023.10.28 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 9125609 2023.10.28 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9125608 2023.10.28 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9125607 2023.10.28 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9124619 2023.10.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9124618 2023.10.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9124617 2023.10.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9124616 2023.10.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 350 9124615 2023.10.28 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 9124614 2023.10.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 150 9124613 2023.10.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9124612 2023.10.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9124611 2023.10.28 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 9124600 2023.10.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9124491 2023.10.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9124490 2023.10.28 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 9124489 2023.10.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9117555 2023.10.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9117554 2023.10.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9117553 2023.10.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9114426 2023.10.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9114425 2023.10.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9114424 2023.10.24 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9112433 2023.10.23 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 9112222 2023.10.23 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9112221 2023.10.23 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9112220 2023.10.23 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9112219 2023.10.23 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9112218 2023.10.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 450 9112217 2023.10.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9111881 2023.10.23 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9111880 2023.10.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9111879 2023.10.23 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9111878 2023.10.23 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9111877 2023.10.23 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9111876 2023.10.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9111875 2023.10.23 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9111874 2023.10.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9111873 2023.10.23 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9111872 2023.10.23 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9111871 2023.10.23 WP
pospolity łyska, Fulica atra 700 9111870 2023.10.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 80 9111869 2023.10.23 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9111868 2023.10.23 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9111788 2023.10.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9111787 2023.10.23 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9111786 2023.10.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9111785 2023.10.23 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 16 9111784 2023.10.23 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9097622 2023.10.19 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9097621 2023.10.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9097396 2023.10.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9097395 2023.10.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9097394 2023.10.19 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 9092789 2023.10.17 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9092790 2023.10.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9092759 2023.10.17 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9092758 2023.10.17 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9092757 2023.10.17 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9092756 2023.10.17 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9092541 2023.10.17 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9092540 2023.10.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9092539 2023.10.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9092538 2023.10.17 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9092537 2023.10.17 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9092449 2023.10.17 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9092448 2023.10.17 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9092443 2023.10.17 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9092442 2023.10.17 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9092441 2023.10.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9092439 2023.10.17 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9092438 2023.10.17 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9092437 2023.10.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9092436 2023.10.17 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9092435 2023.10.17 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9092434 2023.10.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9092433 2023.10.17 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9092432 2023.10.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9092431 2023.10.17 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9092430 2023.10.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9092429 2023.10.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9092428 2023.10.17 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9092427 2023.10.17 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9092426 2023.10.17 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9092425 2023.10.17 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9092424 2023.10.17 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9092423 2023.10.17 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9092422 2023.10.17 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9090878 2023.10.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9084475 2023.10.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9084473 2023.10.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9084472 2023.10.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9084471 2023.10.15 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9084470 2023.10.15 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 20 9078787 2023.10.14 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9078607 2023.10.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9078159 2023.10.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9078041 2023.10.14 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9078040 2023.10.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9078028 2023.10.14 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9078027 2023.10.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9078026 2023.10.14 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9078025 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9078024 2023.10.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9078023 2023.10.14 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9078022 2023.10.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9078021 2023.10.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 20 9078019 2023.10.14 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9078018 2023.10.14 WP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9077781 2023.10.14 WP
rzadki uszatka, Asio otus 2 9077780 2023.10.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9071444 2023.10.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9071443 2023.10.12 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 21 9071442 2023.10.12 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9070961 2023.10.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9070960 2023.10.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9070959 2023.10.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9070958 2023.10.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9070957 2023.10.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9070956 2023.10.12 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 9070955 2023.10.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9070954 2023.10.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9070953 2023.10.12 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9062516 2023.10.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9062513 2023.10.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9062508 2023.10.09 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9062507 2023.10.09 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9062506 2023.10.09 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9062505 2023.10.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9062504 2023.10.09 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9062503 2023.10.09 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 9062502 2023.10.09 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9062501 2023.10.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9062500 2023.10.09 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9062402 2023.10.09 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9062345 2023.10.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9054015 2023.10.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9054014 2023.10.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9054013 2023.10.08 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9054012 2023.10.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9054011 2023.10.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9054010 2023.10.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9054009 2023.10.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9043545 2023.10.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9043544 2023.10.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9043543 2023.10.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9043542 2023.10.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9043541 2023.10.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9035250 2023.10.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9035249 2023.10.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9035248 2023.10.02 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9035247 2023.10.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9032787 2023.10.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9032786 2023.10.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9032785 2023.10.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9032784 2023.10.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9032783 2023.10.02 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9028140 2023.10.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9009860 2023.09.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9009859 2023.09.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9009858 2023.09.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9009857 2023.09.26 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9009856 2023.09.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9009855 2023.09.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9005204 2023.09.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9005203 2023.09.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9005202 2023.09.25 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9005201 2023.09.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9005200 2023.09.25 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9005199 2023.09.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9005198 2023.09.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9005197 2023.09.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8999426 2023.09.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8999425 2023.09.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8999424 2023.09.24 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8999423 2023.09.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8999422 2023.09.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8999421 2023.09.24 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8999420 2023.09.24 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 8999419 2023.09.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8995051 2023.09.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8995050 2023.09.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8995049 2023.09.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8995048 2023.09.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8987361 2023.09.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8987360 2023.09.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8987359 2023.09.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8987358 2023.09.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8986057 2023.09.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8986056 2023.09.20 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8986055 2023.09.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8986054 2023.09.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8986053 2023.09.20 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8985846 2023.09.20 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 8982833 2023.09.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8982834 2023.09.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8982698 2023.09.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 8982697 2023.09.19 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8982696 2023.09.19 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 8978582 2023.09.18 WP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 6 8977813 2023.09.18 WP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8977812 2023.09.18 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8977811 2023.09.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8977810 2023.09.18 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8977809 2023.09.18 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8977808 2023.09.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8977531 2023.09.18 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8977530 2023.09.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8977529 2023.09.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8977528 2023.09.18 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 8977527 2023.09.18 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8977526 2023.09.18 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8977525 2023.09.18 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8977270 2023.09.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8977269 2023.09.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8977268 2023.09.18 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8977267 2023.09.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8977266 2023.09.18 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 8977265 2023.09.18 WP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8972815 2023.09.17 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 8970217 2023.09.16 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 8970218 2023.09.16 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8970145 2023.09.16 MB
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8968801 2023.09.16 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 8968462 2023.09.16 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8968463 2023.09.16 MB
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8968294 2023.09.16 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 8967859 2023.09.16 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8967722 2023.09.16 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9004984 2023.09.16 MB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8966781 2023.09.15 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8965969 2023.09.15 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8965767 2023.09.15 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8965766 2023.09.15 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 8965734 2023.09.15 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8965735 2023.09.15 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8965617 2023.09.15 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8965616 2023.09.15 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8965615 2023.09.15 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8965614 2023.09.15 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8965613 2023.09.15 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8965612 2023.09.15 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8965611 2023.09.15 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8965406 2023.09.15 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8965403 2023.09.15 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8965402 2023.09.15 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8965386 2023.09.15 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8965385 2023.09.15 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8965384 2023.09.15 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8965383 2023.09.15 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8965382 2023.09.15 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8965359 2023.09.15 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 8965358 2023.09.15 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8965357 2023.09.15 MB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8950950 2023.09.10 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8950949 2023.09.10 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8950948 2023.09.10 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8950947 2023.09.10 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8950945 2023.09.10 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8950944 2023.09.10 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8950943 2023.09.10 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8950942 2023.09.10 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8950941 2023.09.10 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8950940 2023.09.10 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8950939 2023.09.10 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8950938 2023.09.10 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8950937 2023.09.10 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8950936 2023.09.10 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8950935 2023.09.10 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8950934 2023.09.10 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8950933 2023.09.10 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8950932 2023.09.10 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8950930 2023.09.10 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8950929 2023.09.10 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8950928 2023.09.10 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8950927 2023.09.10 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 8950926 2023.09.10 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8950925 2023.09.10 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8903750 2023.08.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8903749 2023.08.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8903748 2023.08.28 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8903747 2023.08.28 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8903746 2023.08.28 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8903745 2023.08.28 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8903744 2023.08.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8903493 2023.08.28 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 25 8903492 2023.08.28 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8903491 2023.08.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8903490 2023.08.28 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8903489 2023.08.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8903488 2023.08.28 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8903487 2023.08.28 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8903486 2023.08.28 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 8903485 2023.08.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8903484 2023.08.28 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8903483 2023.08.28 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8903482 2023.08.28 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8903481 2023.08.28 WP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8903480 2023.08.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 40 8903108 2023.08.28 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8903107 2023.08.28 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8903106 2023.08.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8903105 2023.08.28 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8903104 2023.08.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8903103 2023.08.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8903102 2023.08.28 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8903101 2023.08.28 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 8 8889326 2023.08.24 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8865997 2023.08.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8865996 2023.08.16 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8865995 2023.08.16 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8865994 2023.08.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8865993 2023.08.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8865992 2023.08.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8865991 2023.08.16 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8865990 2023.08.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8865989 2023.08.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8865988 2023.08.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8865987 2023.08.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8865986 2023.08.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8865985 2023.08.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8819194 2023.08.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8819193 2023.08.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8819192 2023.08.02 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8819191 2023.08.02 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8819190 2023.08.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8819189 2023.08.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8819188 2023.08.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8818985 2023.08.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8818984 2023.08.02 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8818983 2023.08.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8818819 2023.08.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8818818 2023.08.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8818817 2023.08.02 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8818816 2023.08.02 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8794846 2023.07.25 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8794802 2023.07.25 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8794651 2023.07.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8794650 2023.07.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8794649 2023.07.25 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8794648 2023.07.25 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8794647 2023.07.25 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8794646 2023.07.25 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8783669 2023.07.22 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 4 8783262 2023.07.22 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8783219 2023.07.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8783218 2023.07.22 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8783217 2023.07.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8783175 2023.07.22 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8783174 2023.07.22 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8783173 2023.07.22 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8783172 2023.07.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8783041 2023.07.22 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8783040 2023.07.22 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 8783039 2023.07.22 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8783038 2023.07.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8783020 2023.07.22 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8783019 2023.07.22 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8783018 2023.07.22 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8783017 2023.07.22 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8782930 2023.07.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8782928 2023.07.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8782929 2023.07.22 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8779439 2023.07.20 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8779113 2023.07.20 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8778904 2023.07.20 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8778878 2023.07.20 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8778877 2023.07.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8778771 2023.07.20 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8778770 2023.07.20 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8778769 2023.07.20 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 8773682 2023.07.18 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8773547 2023.07.18 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8772987 2023.07.18 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8740157 2023.07.09 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 8739651 2023.07.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8733952 2023.07.07 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8733917 2023.07.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8733898 2023.07.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8733897 2023.07.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8733896 2023.07.07 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8733895 2023.07.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8733894 2023.07.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8733893 2023.07.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8733892 2023.07.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8733891 2023.07.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8733890 2023.07.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8733889 2023.07.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8733888 2023.07.07 WP
rzadki derkacz, Crex crex 2 8733887 2023.07.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8733015 2023.07.07 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8733014 2023.07.07 WP
rzadki derkacz, Crex crex 2 8733013 2023.07.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8728237 2023.07.05 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8728236 2023.07.05 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8728234 2023.07.05 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8728233 2023.07.05 WP
rzadki derkacz, Crex crex 2 8728235 2023.07.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8713724 2023.07.01 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8713723 2023.07.01 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8713553 2023.07.01 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8713245 2023.07.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8713121 2023.07.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8713120 2023.07.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8713119 2023.07.01 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8713118 2023.07.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8712897 2023.07.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8712896 2023.07.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8712895 2023.07.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8712894 2023.07.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8712893 2023.07.01 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8712892 2023.07.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8712891 2023.07.01 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8712733 2023.07.01 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 8703008 2023.06.28 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8703009 2023.06.28 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8703010 2023.06.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8694371 2023.06.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8694370 2023.06.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8694369 2023.06.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8694368 2023.06.26 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8694367 2023.06.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8694211 2023.06.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8694210 2023.06.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8694209 2023.06.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8694208 2023.06.26 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8694207 2023.06.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8694206 2023.06.26 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8694205 2023.06.26 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8693758 2023.06.26 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8693667 2023.06.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8693666 2023.06.26 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8693665 2023.06.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8693668 2023.06.26 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 8693651 2023.06.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8693371 2023.06.26 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8693370 2023.06.26 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8693369 2023.06.26 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8693368 2023.06.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8693367 2023.06.26 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8693366 2023.06.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8693365 2023.06.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8693364 2023.06.26 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8693363 2023.06.26 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8693362 2023.06.26 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8693361 2023.06.26 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 25 8693360 2023.06.26 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8786647 2023.06.26 WP
dość pospolity