DRUŻYNA

Drużyna: Marta Świtała. Obserwator: Marta Świtała

Liczba gatunków: 201

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 58 306 44 44 0 1 13 30
2 120 665 65 44 0 5 20 19
3 28 46 82 24 0 2 10 12
4 71 81 114 55 1 4 26 24
5 45 209 155 44 0 14 30 0
6 18 23 160 15 0 6 2 7
7 8 23 164 8 0 4 4 0
8 4 5 166 4 0 2 2 0
9 45 530 198 41 4 30 5 2
10 3 504 200 3 0 2 1 0
11 4 13 201 4 0 1 2 1
12 0 0 201 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9228781 2023.11.30
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9226218 2023.11.29
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 9226219 2023.11.29
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9170898 2023.11.10 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9133915 2023.10.29 ŚL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9133914 2023.10.21
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 9027112 2023.10.01 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 8 9022529 2023.09.30 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9021916 2023.09.30 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9021551 2023.09.30 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 3 9021550 2023.09.30 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9021549 2023.09.30 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 35 9021548 2023.09.30 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9018917 2023.09.29 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9018916 2023.09.29 PM
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 9015332 2023.09.28 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9014067 2023.09.27 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9013422 2023.09.27 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9013420 2023.09.27 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 9013419 2023.09.27 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 9013421 2023.09.27 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 9013418 2023.09.27 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 300 9013417 2023.09.27 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9013415 2023.09.27 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9013416 2023.09.27 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9013414 2023.09.27 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 9013413 2023.09.27 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9009934 2023.09.26 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9009933 2023.09.26 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9009667 2023.09.26 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9009666 2023.09.26 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9009664 2023.09.26 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9009668 2023.09.26 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9009665 2023.09.26 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 9009662 2023.09.26 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9009663 2023.09.26 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 24 9009660 2023.09.26 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9009658 2023.09.26 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 9009661 2023.09.26 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9009659 2023.09.26 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9009655 2023.09.26 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9009656 2023.09.26 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9009657 2023.09.26 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9009653 2023.09.26 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9009654 2023.09.26 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9008994 2023.09.26 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9008995 2023.09.26 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9008993 2023.09.26 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 14 9008992 2023.09.26 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9008991 2023.09.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9008996 2023.09.26 PM
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 8939783 2023.09.07 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8891649 2023.08.25 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8891648 2023.08.25 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8891647 2023.08.25 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8844180 2023.08.11 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8800966 2023.07.27 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8800968 2023.07.27 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8800967 2023.07.27 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8800965 2023.07.27 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8800964 2023.07.27 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 8778632 2023.07.20 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8778633 2023.07.20 ŚL
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8734825 2023.07.07 WP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8734826 2023.06.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8654780 2023.06.17 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8654779 2023.06.17 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8654777 2023.06.17 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8654778 2023.06.17 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8627412 2023.06.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8627411 2023.06.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8627410 2023.06.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8627409 2023.06.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 8627408 2023.06.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8627407 2023.06.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8627406 2023.06.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8627405 2023.06.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8627404 2023.06.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8627403 2023.06.11 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8625670 2023.06.10 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8614679 2023.06.09 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8614678 2023.06.09 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8508955 2023.05.21 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8508956 2023.05.21 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8382118 2023.05.05 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8381917 2023.05.05 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8381919 2023.05.05 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8381916 2023.05.05 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8381918 2023.05.05 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8381920 2023.05.05 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8381915 2023.05.05 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8381914 2023.05.05 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8381913 2023.05.05 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 120 8381912 2023.05.05 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8381911 2023.05.05 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8381908 2023.05.05 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8381910 2023.05.05 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8381909 2023.05.05 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8381906 2023.05.05 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 8381905 2023.05.05 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8381907 2023.05.05 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8381904 2023.05.05 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8381903 2023.05.05 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8381902 2023.05.05 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8381901 2023.05.05 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8381900 2023.05.05 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8381899 2023.05.05 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8381898 2023.05.05 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8381897 2023.05.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8381895 2023.05.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8381894 2023.05.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8381896 2023.05.05 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8381893 2023.05.05 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8373310 2023.05.04 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8373309 2023.05.04 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8373307 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8373308 2023.05.04 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8373306 2023.05.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8345944 2023.05.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8345803 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8345802 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8341375 2023.05.01 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8341374 2023.05.01 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8341372 2023.05.01 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8341373 2023.05.01 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8341371 2023.05.01 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8341370 2023.05.01 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8326618 2023.04.30 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8326619 2023.04.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8313235 2023.04.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8313233 2023.04.28
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8313232 2023.04.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8313234 2023.04.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8312951 2023.04.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8312952 2023.04.28
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8312950 2023.04.28
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8290051 2023.04.23 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8290050 2023.04.23 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8278136 2023.04.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8278137 2023.04.23 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8278135 2023.04.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8278142 2023.04.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8278141 2023.04.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8278140 2023.04.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8278139 2023.04.23 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8278138 2023.04.23 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8278134 2023.04.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8278133 2023.04.23 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8278132 2023.04.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8278131 2023.04.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8278130 2023.04.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8278129 2023.04.23 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8278128 2023.04.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8278127 2023.04.23 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8278126 2023.04.23 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8278125 2023.04.23 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8278124 2023.04.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8278123 2023.04.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8278122 2023.04.23 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8278121 2023.04.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8278120 2023.04.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8278119 2023.04.23 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8270787 2023.04.22 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8251232 2023.04.20 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8251231 2023.04.20 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8241274 2023.04.18 MP
bardzo rzadki świstunka iberyjska, Phylloscopus ibericus 1 8241273 2023.04.18 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8239075 2023.04.18 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8239074 2023.04.18 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8235474 2023.04.16 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8235473 2023.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8201153 2023.04.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8193004 2023.04.12 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8193003 2023.04.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8186381 2023.04.11 ŚL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8169743 2023.04.09 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8169741 2023.04.09 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8169740 2023.04.09 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8193067 2023.04.09 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8166489 2023.04.08 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8166488 2023.04.08 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8166490 2023.04.08 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8166486 2023.04.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8160208 2023.04.08 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8160207 2023.04.08 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8160206 2023.04.08 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8160209 2023.04.08 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8160205 2023.04.08 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8155938 2023.04.07 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8155936 2023.04.07 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8193061 2023.04.06 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8193064 2023.04.05 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8193066 2023.04.05 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8193069 2023.04.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8193068 2023.04.05 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8193062 2023.04.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8193063 2023.04.04 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8193065 2023.04.01 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8106898 2023.03.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8103671 2023.03.29 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8103672 2023.03.29 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8103670 2023.03.29 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8079882 2023.03.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8042870 2023.03.19 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8042872 2023.03.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8042871 2023.03.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8042868 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8042869 2023.03.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8010723 2023.03.16 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8010711 2023.03.16 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8010709 2023.03.16 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8010707 2023.03.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8010705 2023.03.16 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8010710 2023.03.16 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8010706 2023.03.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8010708 2023.03.16 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8010713 2023.03.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8010704 2023.03.16 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8010701 2023.03.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8010703 2023.03.16 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8010712 2023.03.16 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8010702 2023.03.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8001109 2023.03.14 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7986268 2023.03.10 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7986269 2023.03.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7974161 2023.03.08 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7894802 2023.02.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7894803 2023.02.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7873104 2023.02.10 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7871623 2023.02.10 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7871622 2023.02.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7871621 2023.02.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7871620 2023.02.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 7871619 2023.02.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7871618 2023.02.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7871617 2023.02.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7871616 2023.02.10 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7871615 2023.02.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7871614 2023.02.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7871613 2023.02.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 15 7871612 2023.02.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7871611 2023.02.10 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7871610 2023.02.10 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7871609 2023.02.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 10 7871608 2023.02.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7871607 2023.02.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7871606 2023.02.10 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7871605 2023.02.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7871604 2023.02.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7871603 2023.02.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7871602 2023.02.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7871601 2023.02.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7871600 2023.02.10 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7871599 2023.02.10 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7871598 2023.02.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7871597 2023.02.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7865392 2023.02.08 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 7865391 2023.02.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 141 7865389 2023.02.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 11 7865390 2023.02.08 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 7865388 2023.02.08 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7865393 2023.02.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7853943 2023.02.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7853944 2023.02.05 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7853940 2023.02.05 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7853942 2023.02.05 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 7853941 2023.02.05 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7853939 2023.02.05 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7849535 2023.02.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7849534 2023.02.04 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7849533 2023.02.04 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7849532 2023.02.04 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7849531 2023.02.04 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7849530 2023.02.04 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7849529 2023.02.04 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 7849528 2023.02.04 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 7849527 2023.02.04 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7849526 2023.02.04 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7849524 2023.02.04 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7849523 2023.02.04 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7849522 2023.02.04 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7849521 2023.02.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7849520 2023.02.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7849519 2023.02.04 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 7849518 2023.02.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7849517 2023.02.04 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7849516 2023.02.04 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7849515 2023.02.04 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 7849514 2023.02.04 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7849513 2023.02.04 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7849512 2023.02.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7849511 2023.02.04 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 7849510 2023.02.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7849509 2023.02.04 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7848936 2023.02.03 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7848938 2023.02.03 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7848939 2023.02.03 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 7848937 2023.02.03 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7848935 2023.02.03 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7847589 2023.02.03 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7847588 2023.02.03 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 7847587 2023.02.03 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7847586 2023.02.03 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7847585 2023.02.03 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7847584 2023.02.03 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7847583 2023.02.03 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7848940 2023.02.03 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7845917 2023.02.02 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7845916 2023.02.02 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7845915 2023.02.02 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7845914 2023.02.02 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7845913 2023.02.02 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7845912 2023.02.02 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7845911 2023.02.02 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7845910 2023.02.02 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7845909 2023.02.02 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7845908 2023.02.02 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7845907 2023.02.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 7845471 2023.02.02 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7845465 2023.02.02 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 58 7845473 2023.02.02 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7845474 2023.02.02 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7845462 2023.02.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7845472 2023.02.02 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 7845470 2023.02.02 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7845464 2023.02.02 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7845468 2023.02.02 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 44 7845469 2023.02.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7845463 2023.02.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 7845466 2023.02.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7845460 2023.02.02 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7845467 2023.02.02 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 7845475 2023.02.02 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7845459 2023.02.02 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7843808 2023.02.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7843807 2023.02.01 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7843806 2023.02.01 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7843805 2023.02.01 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7843802 2023.02.01 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7843804 2023.02.01 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7843803 2023.02.01 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7843801 2023.02.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7843799 2023.02.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7843800 2023.02.01 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7843798 2023.02.01 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7843797 2023.02.01 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7832629 2023.01.29 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7832628 2023.01.17 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7788734 2023.01.16 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7788733 2023.01.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7788735 2023.01.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7760164 2023.01.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7741925 2023.01.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7741779 2023.01.05 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7741099 2023.01.05 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7741098 2023.01.05 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7739286 2023.01.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7736120 2023.01.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7736119 2023.01.03 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7736117 2023.01.03 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7736118 2023.01.03 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7733727 2023.01.02 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7733726 2023.01.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7733725 2023.01.02 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 7733724 2023.01.02 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7733723 2023.01.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7733722 2023.01.02 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7733721 2023.01.02 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7728325 2023.01.01 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7728324 2023.01.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7728322 2023.01.01 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7728321 2023.01.01 LB
pospolity żuraw, Grus grus 12 7728323 2023.01.01 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7728320 2023.01.01 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7727402 2023.01.01 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7727401 2023.01.01 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7727399 2023.01.01 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7727400 2023.01.01 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7727398 2023.01.01 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7727397 2023.01.01 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7727394 2023.01.01 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7727395 2023.01.01 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7727393 2023.01.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 7723778 2023.01.01 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 7723777 2023.01.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 7723776 2023.01.01 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7723775 2023.01.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 7723774 2023.01.01 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7723773 2023.01.01 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7723772 2023.01.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 7723771 2023.01.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7723770 2023.01.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7723769 2023.01.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7723768 2023.01.01 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7723767 2023.01.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 18 7723766 2023.01.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7723765 2023.01.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 7723764 2023.01.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7723763 2023.01.01 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7723762 2023.01.01 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 7723761 2023.01.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 7723760 2023.01.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 7723759 2023.01.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7723758 2023.01.01 LB

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...