DRUŻYNA

Drużyna: Przemek Chylarecki. Obserwator: Przemysław Chylarecki

Liczba gatunków: 211

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 142 358 41 41 0 3 10 28
2 196 299 64 52 0 7 13 32
3 179 531 77 47 0 3 11 33
4 582 913 137 123 0 14 61 48
5 609 774 167 117 0 15 58 44
6 622 894 184 139 2 30 62 45
7 200 264 184 82 0 7 38 37
8 191 669 186 64 0 7 24 33
9 915 3663 194 105 0 13 45 47
10 1059 5303 211 102 4 22 36 40
11 603 1514 211 36 0 4 9 23
12 444 1539 211 26 0 2 6 18
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9318197 2023.12.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9288943 2023.12.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9288942 2023.12.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9288940 2023.12.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9288941 2023.12.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9284922 2023.12.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9283769 2023.12.21 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9283001 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9283000 2023.12.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9282999 2023.12.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9282998 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9282997 2023.12.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9282996 2023.12.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9282995 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9282994 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9282993 2023.12.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9282992 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9282991 2023.12.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9282990 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9283017 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283016 2023.12.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9283015 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9283014 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9283013 2023.12.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 9283012 2023.12.21 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9283011 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9283010 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9283009 2023.12.21 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9283008 2023.12.21 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9283007 2023.12.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9283006 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9283005 2023.12.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9283004 2023.12.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9283003 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283002 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9283046 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9283045 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9283044 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283043 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9283042 2023.12.21 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9283041 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283040 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283039 2023.12.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9283038 2023.12.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9283037 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9283036 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283035 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283034 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283033 2023.12.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9283032 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 9283031 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9283078 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9283077 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9283076 2023.12.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9283075 2023.12.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9283074 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9283073 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9283072 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283071 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9283070 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283069 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283068 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283067 2023.12.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9283066 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9283065 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283064 2023.12.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9283063 2023.12.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9283062 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9283061 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9283060 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9283059 2023.12.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9283058 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283057 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9283056 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283055 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283054 2023.12.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9283053 2023.12.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9283052 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283051 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9283050 2023.12.21 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 14 9283049 2023.12.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9283048 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9283047 2023.12.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9282963 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9282962 2023.12.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9282961 2023.12.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9282960 2023.12.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9282959 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9282958 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9282957 2023.12.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9282956 2023.12.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9282955 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9282954 2023.12.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9282953 2023.12.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9282952 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9282951 2023.12.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9282950 2023.12.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9282949 2023.12.21 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 21 9282056 2023.12.20 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9281342 2023.12.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279623 2023.12.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9279624 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279622 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279621 2023.12.19 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9279620 2023.12.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9279619 2023.12.19 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 9279618 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9279617 2023.12.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9279616 2023.12.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9279615 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9279614 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9279613 2023.12.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9279612 2023.12.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9279611 2023.12.19 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9279610 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9279609 2023.12.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9279608 2023.12.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9279607 2023.12.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9279606 2023.12.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9279605 2023.12.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9279604 2023.12.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9279603 2023.12.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9279602 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9279601 2023.12.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9279600 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279599 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279598 2023.12.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9279597 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9279596 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279595 2023.12.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9279594 2023.12.19 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9279593 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9279592 2023.12.19 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9279591 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279590 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9279589 2023.12.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9279588 2023.12.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9279587 2023.12.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9279586 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279585 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279584 2023.12.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9279583 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279582 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279581 2023.12.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9279580 2023.12.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9279579 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9279578 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279577 2023.12.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9279576 2023.12.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9279575 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279574 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279573 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279572 2023.12.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9279478 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279477 2023.12.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9279476 2023.12.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9279475 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279474 2023.12.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9279473 2023.12.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9279472 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279471 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9279470 2023.12.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9279469 2023.12.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9279468 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279467 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9279466 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279465 2023.12.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9279464 2023.12.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9279463 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9279446 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9279445 2023.12.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9279444 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9279443 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9279442 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9279441 2023.12.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9279440 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9279439 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9279438 2023.12.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9279437 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 9279436 2023.12.19 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9279435 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9279434 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279433 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9279432 2023.12.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9279431 2023.12.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9279462 2023.12.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9279460 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279459 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279458 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279457 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279456 2023.12.19 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9279455 2023.12.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9279454 2023.12.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9279453 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9279452 2023.12.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9279451 2023.12.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9279450 2023.12.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9279449 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279448 2023.12.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9279447 2023.12.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9279321 2023.12.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9278705 2023.12.18 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9277096 2023.12.18 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9275487 2023.12.17 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9273480 2023.12.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9270829 2023.12.16 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9266856 2023.12.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9266854 2023.12.14 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9266855 2023.12.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9266853 2023.12.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9266852 2023.12.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9266851 2023.12.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9252816 2023.12.09 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9252183 2023.12.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9249818 2023.12.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249817 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249816 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9249815 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9249814 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249813 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249812 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9249811 2023.12.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9249810 2023.12.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9249809 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249808 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249807 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9249806 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249805 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249804 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249803 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249802 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249801 2023.12.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9249800 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9249799 2023.12.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249798 2023.12.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9249797 2023.12.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249796 2023.12.08 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9249795 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249794 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249793 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9249792 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249791 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249790 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249789 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9249788 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249787 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249786 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249785 2023.12.08 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9249784 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9249783 2023.12.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9249782 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249781 2023.12.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249780 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9249779 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9249778 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 9249777 2023.12.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249776 2023.12.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249775 2023.12.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9249758 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249757 2023.12.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9249756 2023.12.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9249755 2023.12.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9249754 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9249753 2023.12.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9249752 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 90 9249751 2023.12.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9249750 2023.12.08 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9249749 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249748 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249747 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249746 2023.12.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9249745 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9249744 2023.12.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9249743 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9249774 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9249773 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249772 2023.12.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 9249771 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249770 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9249769 2023.12.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9249768 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9249767 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9249766 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9249765 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249764 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9249763 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249762 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9249761 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249760 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249759 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9249742 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249741 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9249740 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249739 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249738 2023.12.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249737 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249736 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9249735 2023.12.08 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9249734 2023.12.08 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9249733 2023.12.08 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9249732 2023.12.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9249731 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249730 2023.12.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9249729 2023.12.08 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9249728 2023.12.08 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9249727 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9249521 2023.12.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9249520 2023.12.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9249519 2023.12.08 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9249518 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249517 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9249516 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249515 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249537 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249536 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249535 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249534 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249533 2023.12.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249532 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249531 2023.12.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9249530 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249529 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249528 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249527 2023.12.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9249526 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249525 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249524 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249523 2023.12.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9249522 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249514 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249513 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9249512 2023.12.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249511 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9249510 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9249509 2023.12.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9249508 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249507 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9249506 2023.12.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9249505 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249504 2023.12.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9249503 2023.12.08 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 9249502 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249501 2023.12.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249500 2023.12.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9249499 2023.12.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245432 2023.12.06 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9245431 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245430 2023.12.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9245429 2023.12.06 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9245428 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245427 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9245426 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9245425 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9245424 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245423 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9245422 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9245421 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245420 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9245419 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9245418 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9245417 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9245463 2023.12.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9245462 2023.12.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9245461 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245460 2023.12.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9245459 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9245458 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9245457 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245456 2023.12.06 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9245455 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9245454 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9245453 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245452 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245451 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245450 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9245449 2023.12.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9245448 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9245479 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245478 2023.12.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9245477 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9245476 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 9245475 2023.12.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9245474 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9245473 2023.12.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9245472 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245471 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9245470 2023.12.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9245469 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9245468 2023.12.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9245467 2023.12.06 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9245466 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9245465 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9245464 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245183 2023.12.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9245182 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9245199 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245198 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245197 2023.12.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245196 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9245195 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245194 2023.12.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245193 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245192 2023.12.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9245191 2023.12.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9245190 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9245189 2023.12.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245188 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9245187 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245186 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245185 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9245184 2023.12.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9245181 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245180 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245179 2023.12.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9245178 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245177 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245176 2023.12.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9245175 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9245174 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9245173 2023.12.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245172 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245171 2023.12.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9245170 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245169 2023.12.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9245168 2023.12.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245167 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245166 2023.12.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9245165 2023.12.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9245164 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9245163 2023.12.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245162 2023.12.06 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9245161 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245160 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245159 2023.12.06 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9245158 2023.12.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9245157 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9245156 2023.12.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9245155 2023.12.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9245154 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9245153 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245152 2023.12.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9245151 2023.12.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9245150 2023.12.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9239319 2023.12.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9239318 2023.11.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9227157 2023.11.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9227156 2023.11.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9222538 2023.11.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9222537 2023.11.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9221706 2023.11.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9211726 2023.11.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9211727 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205412 2023.11.22 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9205411 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205410 2023.11.22 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9205428 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205427 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205426 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205425 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205424 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205423 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9205422 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205421 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9205420 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205419 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205418 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205417 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205416 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205415 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205414 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205413 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205377 2023.11.22 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9205376 2023.11.22 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9205375 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9205374 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9205373 2023.11.22 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9205372 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205371 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9205370 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9205369 2023.11.22 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9205368 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9205367 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205366 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9205365 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205364 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205363 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205362 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205409 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205408 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205407 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9205406 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205405 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205404 2023.11.22 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9205403 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205402 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205401 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205400 2023.11.22 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9205399 2023.11.22 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9205398 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205397 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205396 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205395 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205394 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9205361 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205360 2023.11.22 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9205359 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205358 2023.11.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 9205357 2023.11.22 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9205356 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9205355 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205354 2023.11.22 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9205353 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205352 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205351 2023.11.22 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9205350 2023.11.22 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9205349 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205348 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9205347 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9205346 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205393 2023.11.22 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9205392 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 9205391 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9205390 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9205389 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205388 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205387 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205386 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205385 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9205384 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205383 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9205382 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205381 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205380 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9205379 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205378 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205345 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9205344 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205343 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9205342 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9205341 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205340 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205339 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205338 2023.11.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9205337 2023.11.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9205336 2023.11.22 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9205335 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205334 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205333 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205332 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205331 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205330 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205329 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205328 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9205327 2023.11.22 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9205326 2023.11.22 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9205325 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9205324 2023.11.22 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9205323 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205322 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205321 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205320 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9205319 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205318 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205317 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9205316 2023.11.22 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9205315 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205314 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9205011 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9205010 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9205009 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205008 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205007 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205006 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205005 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205004 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9205003 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9205002 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9205001 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9205000 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9204999 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9204998 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9204997 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9204996 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9204995 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9204994 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9204993 2023.11.22 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9204992 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9204991 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9204990 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9204989 2023.11.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9204988 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9204987 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9204986 2023.11.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9204985 2023.11.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9204984 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9204983 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9204982 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9204981 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9204980 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9204979 2023.11.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9204978 2023.11.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9204977 2023.11.22 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9204976 2023.11.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9204155 2023.11.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196995 2023.11.19 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9196994 2023.11.19 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9196993 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196992 2023.11.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9196991 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196990 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196989 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196988 2023.11.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9196987 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196986 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9196985 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9196984 2023.11.19 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9196983 2023.11.19 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9196982 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9196981 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196980 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196979 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9196978 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196977 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9196976 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196975 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196974 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9196973 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9196972 2023.11.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9196971 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9196970 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196969 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9196968 2023.11.19 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9196967 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196966 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196965 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196964 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196963 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196962 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196961 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9196960 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196959 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196958 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196957 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9196956 2023.11.19 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9196955 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196954 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9196953 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9196952 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196951 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9196950 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196949 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9196948 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196947 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196946 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196945 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196944 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9196943 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196942 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9196941 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9196940 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9196939 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9196938 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9196937 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9196936 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9196935 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9196934 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9196933 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196932 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9196931 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9196930 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9196929 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9196754 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9196753 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9196752 2023.11.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9196751 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196750 2023.11.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9196749 2023.11.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9196748 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196747 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196746 2023.11.19 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9196744 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196743 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9196742 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9196741 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9196740 2023.11.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9196739 2023.11.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9196738 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9196737 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9196736 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9196735 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196734 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9196733 2023.11.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9196732 2023.11.19 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9196731 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9196730 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9196729 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9196728 2023.11.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9196727 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9196726 2023.11.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9196725 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196724 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9196723 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9196722 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196721 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196720 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196719 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9196718 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 9196717 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196716 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196715 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196714 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196713 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196712 2023.11.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9196711 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196710 2023.11.19 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9196709 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9196708 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196707 2023.11.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9196706 2023.11.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9196705 2023.11.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9196704 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196703 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196702 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9196700 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196699 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196698 2023.11.19 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9196701 2023.11.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9196697 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196696 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9196695 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196694 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196693 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9196692 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196691 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196690 2023.11.19 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9196689 2023.11.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9195941 2023.11.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9189888 2023.11.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9188163 2023.11.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9185312 2023.11.13 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9178137 2023.11.12 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9178136 2023.11.12 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9178722 2023.11.11 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9167750 2023.11.09 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9167456 2023.11.09 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9167455 2023.11.09 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9167454 2023.11.09 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9167453 2023.11.09 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9167452 2023.11.09 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9167451 2023.11.09 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9167450 2023.11.09 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9167449 2023.11.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9167448 2023.11.09 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9167447 2023.11.09 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9167446 2023.11.09 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9167445 2023.11.09 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9167444 2023.11.09 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9162371 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162309 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162308 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9162307 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9162306 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9162305 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9162272 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162271 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9162270 2023.11.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9162269 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162268 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9162267 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9162266 2023.11.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9162265 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9162264 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9162263 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162262 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9162261 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162260 2023.11.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9162259 2023.11.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9162258 2023.11.07 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9162257 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9162304 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162303 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162302 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9162301 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9162300 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162299 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9162298 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162297 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162296 2023.11.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9162295 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162294 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162293 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162292 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162291 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162290 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162289 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162256 2023.11.07 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9162255 2023.11.07 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9162254 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9162253 2023.11.07 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9162252 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9162251 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162250 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9162249 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162248 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9162247 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9162246 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9162245 2023.11.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9162244 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9162243 2023.11.07 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9162242 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9162241 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9162288 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162287 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162286 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162285 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162284 2023.11.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9162283 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162282 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162281 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162280 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162279 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162278 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162277 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9162276 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162275 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162274 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9162273 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9162224 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162223 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162222 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162221 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162220 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162219 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162218 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162217 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162216 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162215 2023.11.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9162214 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9162213 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9162212 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162211 2023.11.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9162210 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162209 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9162240 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9162239 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162238 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9162237 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162236 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162235 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9162234 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162233 2023.11.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9162232 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9162231 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9162230 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9162229 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162228 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162227 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162226 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9162225 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9162192 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9162191 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162190 2023.11.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9162189 2023.11.07 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9162188 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162187 2023.11.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9162186 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162185 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162184 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9162183 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9162182 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9162181 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9162180 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9162179 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162178 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162177 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162176 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162175 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9162174 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9162173 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9162172 2023.11.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9162171 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9162170 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162169 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162168 2023.11.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9162167 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9162166 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9162165 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9162164 2023.11.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9162163 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9162162 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162161 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162208 2023.11.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9162207 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9162206 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9162205 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162204 2023.11.07 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9162203 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162202 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162201 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162200 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162199 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162198 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9162197 2023.11.07 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9162196 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9162195 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162194 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162193 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9161721 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9161720 2023.11.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9161719 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9161718 2023.11.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9161717 2023.11.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9161716 2023.11.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9161715 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9161714 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9161713 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9161712 2023.11.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9161711 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9161710 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9161709 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9161708 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9161707 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9161706 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9161705 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9161704 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9161703 2023.11.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9161702 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9161701 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9161700 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9161699 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9161698 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9161697 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9161696 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9161695 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9161694 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9161693 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9161692 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9161691 2023.11.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9154581 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9154423 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9154422 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154421 2023.11.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9154420 2023.11.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9154419 2023.11.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9154418 2023.11.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9154417 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9154416 2023.11.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9154415 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154414 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9154413 2023.11.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9154412 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154411 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9154410 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9154409 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154408 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154407 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9154406 2023.11.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9154405 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9154404 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9154403 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9154402 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9154401 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154400 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154399 2023.11.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9154398 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154397 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154396 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9154395 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154394 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9154393 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9154391 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154390 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9154389 2023.11.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9154388 2023.11.05 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9154387 2023.11.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9154386 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 9154385 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9154384 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9154383 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154382 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154381 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9154380 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154379 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154378 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9154377 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9154376 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154238 2023.11.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9154237 2023.11.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9154236 2023.11.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9154235 2023.11.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9154234 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9154233 2023.11.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9154232 2023.11.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9154231 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9154230 2023.11.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9154335 2023.11.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9154334 2023.11.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9154333 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154332 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9154331 2023.11.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9154330 2023.11.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9154329 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154328 2023.11.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9154327 2023.11.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9154326 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9154325 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9154324 2023.11.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9154323 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9154322 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9154321 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9154320 2023.11.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9154303 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154302 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9154301 2023.11.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9154300 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9154299 2023.11.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9154297 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154296 2023.11.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9154295 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154294 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154293 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9154291 2023.11.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9154290 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9154289 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154319 2023.11.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9154318 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9154317 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154316 2023.11.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9154315 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9154314 2023.11.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9154313 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9154312 2023.11.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9154311 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154310 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9154309 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9154308 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9154307 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9154306 2023.11.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9154305 2023.11.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9154304 2023.11.05 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9152641 2023.11.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9152642 2023.11.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9142114 2023.11.01 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9142115 2023.11.01 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9142116 2023.11.01 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9141694 2023.11.01 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9141693 2023.11.01 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9137205 2023.10.30 WP
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9136806 2023.10.30 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9136805 2023.10.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9129913 2023.10.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9128166 2023.10.29 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9128165 2023.10.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9125819 2023.10.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 9125820 2023.10.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9125818 2023.10.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 9122783 2023.10.27 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9122784 2023.10.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9121814 2023.10.27 MZ