DRUŻYNA

Drużyna: Puchacz 3. Obserwator: Michał Karpeta

Liczba gatunków: 221

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1085 17009 89 89 0 13 36 40
2 1058 18908 96 78 0 8 29 41
3 1392 7602 114 99 0 11 40 48
4 1526 6664 147 123 0 15 59 49
5 1875 4751 179 149 0 33 66 50
6 1458 5859 190 137 0 30 58 49
7 1066 7717 197 118 2 23 48 45
8 693 9851 205 102 1 25 40 36
9 1005 11988 207 109 0 16 45 48
10 1474 36949 211 107 0 17 42 48
11 1073 17566 213 92 0 13 37 42
12 527 7049 221 70 0 13 23 34
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9306810 2023.12.31 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9306807 2023.12.31 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 37 9306808 2023.12.31 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9306809 2023.12.31 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9306803 2023.12.31 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9306804 2023.12.31 PM
pospolity kruk, Corvus corax 12 9306806 2023.12.31 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9306805 2023.12.31 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9306112 2023.12.30 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9306110 2023.12.30 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9306111 2023.12.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9306109 2023.12.30 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9306108 2023.12.30 MB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9306106 2023.12.30 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9306107 2023.12.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9306105 2023.12.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 9306103 2023.12.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9306101 2023.12.30 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 11 9306104 2023.12.30 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 9306102 2023.12.30 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9306125 2023.12.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9306127 2023.12.30 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 9306124 2023.12.30 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9306128 2023.12.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9306122 2023.12.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9306119 2023.12.30 PM
pospolity łyska, Fulica atra 4 9306120 2023.12.30 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 150 9306123 2023.12.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9306118 2023.12.30 MB
pospolity kruk, Corvus corax 3 9306121 2023.12.30 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9306126 2023.12.30 PM
pospolity łyska, Fulica atra 150 9306116 2023.12.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9306117 2023.12.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 700 9306115 2023.12.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9306114 2023.12.30 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9306113 2023.12.30 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9301884 2023.12.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9301883 2023.12.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9301881 2023.12.29 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 17 9301882 2023.12.29 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 9301886 2023.12.29 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9301880 2023.12.29 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9301885 2023.12.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9301879 2023.12.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9301876 2023.12.29 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9301878 2023.12.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9301875 2023.12.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9301873 2023.12.29 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9301874 2023.12.29 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9299566 2023.12.28 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 11 9299567 2023.12.28 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9299565 2023.12.28 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 9299564 2023.12.28 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 9299201 2023.12.28 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 9299200 2023.12.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9299197 2023.12.28 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9299196 2023.12.28 PM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9299199 2023.12.28 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 9299195 2023.12.28 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9299198 2023.12.28 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 9299194 2023.12.28 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9299193 2023.12.28 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9299188 2023.12.28 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9299189 2023.12.28 MB
pospolity łyska, Fulica atra 2 9299191 2023.12.28 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9299186 2023.12.28 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9299190 2023.12.28 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9299187 2023.12.28 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9299184 2023.12.28 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 9299185 2023.12.28 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 9298253 2023.12.28 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 9298252 2023.12.28 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9298251 2023.12.28 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9298250 2023.12.28 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9298249 2023.12.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 9298248 2023.12.28 MB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9298246 2023.12.28 MB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9298247 2023.12.28 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 200 9298419 2023.12.28 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9298270 2023.12.28 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 9298269 2023.12.28 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9298421 2023.12.28 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9298422 2023.12.28 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9298271 2023.12.28 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9298272 2023.12.28 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9298268 2023.12.28 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9298420 2023.12.28 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9298273 2023.12.28 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9296817 2023.12.27 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 9296816 2023.12.27 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9296815 2023.12.27 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9295407 2023.12.27 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9295405 2023.12.27 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9295406 2023.12.27 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9295403 2023.12.27 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9295402 2023.12.27 PM
pospolity łyska, Fulica atra 80 9295404 2023.12.27 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 32 9295401 2023.12.27 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 9295400 2023.12.27 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9293040 2023.12.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9293042 2023.12.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9293043 2023.12.26 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 9293038 2023.12.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9293041 2023.12.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9293039 2023.12.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9293037 2023.12.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 17 9293034 2023.12.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9293035 2023.12.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9293032 2023.12.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9293030 2023.12.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9293031 2023.12.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 24 9293036 2023.12.26 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9293033 2023.12.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 19 9293028 2023.12.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9293026 2023.12.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 41 9293029 2023.12.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9293027 2023.12.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9293025 2023.12.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9293024 2023.12.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9293023 2023.12.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9293022 2023.12.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 150 9293021 2023.12.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9293016 2023.12.26 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9293014 2023.12.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 9293013 2023.12.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9293012 2023.12.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9293015 2023.12.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9293011 2023.12.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9293010 2023.12.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9293009 2023.12.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9293008 2023.12.26 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9293007 2023.12.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9293005 2023.12.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9293003 2023.12.26 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9293004 2023.12.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9291150 2023.12.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9291149 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9291146 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9291147 2023.12.25 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9291151 2023.12.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9291145 2023.12.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 62 9291148 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9291142 2023.12.25 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9291144 2023.12.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9291143 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9291141 2023.12.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9291167 2023.12.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 9291162 2023.12.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9291160 2023.12.25 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 9291166 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 9291164 2023.12.25 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9291163 2023.12.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9291158 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9291165 2023.12.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9291161 2023.12.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9291154 2023.12.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9291159 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9291157 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9291155 2023.12.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9291156 2023.12.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9291152 2023.12.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9291182 2023.12.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9291183 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9291179 2023.12.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9291178 2023.12.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9291180 2023.12.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9291176 2023.12.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9291177 2023.12.25 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9291173 2023.12.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9291175 2023.12.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9291172 2023.12.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9291174 2023.12.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9291170 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9291171 2023.12.25 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9291169 2023.12.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9291168 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9291137 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9291139 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9291136 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9291138 2023.12.25 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9291140 2023.12.25 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9291135 2023.12.25 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9291134 2023.12.25 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9291131 2023.12.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9291132 2023.12.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9291133 2023.12.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 9291130 2023.12.25 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9291128 2023.12.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9291129 2023.12.25 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9291127 2023.12.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 9291126 2023.12.25 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 9291125 2023.12.25 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9288569 2023.12.24 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9288568 2023.12.24 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 18 9288585 2023.12.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9288584 2023.12.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9288583 2023.12.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9288582 2023.12.24 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9288581 2023.12.24 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9288580 2023.12.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9288579 2023.12.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9288578 2023.12.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9288577 2023.12.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9288576 2023.12.24 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9288574 2023.12.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9288575 2023.12.24 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9288571 2023.12.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9288573 2023.12.24 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9288572 2023.12.24 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9288570 2023.12.24 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9288567 2023.12.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9288566 2023.12.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9288565 2023.12.24 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9288564 2023.12.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9288562 2023.12.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9288563 2023.12.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9288560 2023.12.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9288561 2023.12.24 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9288559 2023.12.24 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9288558 2023.12.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9288556 2023.12.24 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9288557 2023.12.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9288555 2023.12.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 8 9288554 2023.12.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 9288552 2023.12.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9288553 2023.12.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9288410 2023.12.24 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9288404 2023.12.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9288408 2023.12.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9288407 2023.12.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9288409 2023.12.24 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9288405 2023.12.24 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9288403 2023.12.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9288402 2023.12.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9288401 2023.12.24 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9288406 2023.12.24 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9288400 2023.12.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9288399 2023.12.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9288397 2023.12.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9288398 2023.12.24 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9288396 2023.12.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9288395 2023.12.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 120 9286911 2023.12.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9286898 2023.12.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9286897 2023.12.23 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9286896 2023.12.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9286895 2023.12.23 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 9286892 2023.12.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9286839 2023.12.23 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9286837 2023.12.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9286838 2023.12.23 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 71 9286682 2023.12.23 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9286681 2023.12.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9286680 2023.12.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9286679 2023.12.23 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9286678 2023.12.23 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9286676 2023.12.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9286677 2023.12.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 9286675 2023.12.23 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9285444 2023.12.22 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9285443 2023.12.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9285442 2023.12.22 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9283635 2023.12.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9283636 2023.12.21 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9283637 2023.12.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9281515 2023.12.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9281513 2023.12.20 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9281514 2023.12.20 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9281490 2023.12.20 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9281491 2023.12.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 9280596 2023.12.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9280595 2023.12.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9280597 2023.12.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9280594 2023.12.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9280593 2023.12.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9280592 2023.12.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9280591 2023.12.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9280587 2023.12.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9280589 2023.12.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9280588 2023.12.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9280590 2023.12.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9280583 2023.12.19 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9280586 2023.12.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9280585 2023.12.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9280584 2023.12.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9280582 2023.12.19 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9280581 2023.12.19 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9280580 2023.12.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9280579 2023.12.19 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9280578 2023.12.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 9280576 2023.12.19 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9280574 2023.12.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9280577 2023.12.19 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9280571 2023.12.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9280575 2023.12.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9280572 2023.12.19 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9280573 2023.12.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9278796 2023.12.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9278797 2023.12.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9278794 2023.12.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9278795 2023.12.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9278799 2023.12.18 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9278798 2023.12.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9278791 2023.12.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9278792 2023.12.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9278793 2023.12.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 9278790 2023.12.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9278789 2023.12.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9278786 2023.12.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9278788 2023.12.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9278787 2023.12.18 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9275485 2023.12.17 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9275484 2023.12.17 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9275483 2023.12.17 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9275481 2023.12.17 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9275480 2023.12.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9275482 2023.12.17 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9271287 2023.12.16 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9271285 2023.12.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9271284 2023.12.16 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9271286 2023.12.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9271283 2023.12.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9271282 2023.12.16 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9269402 2023.12.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 9269403 2023.12.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9269400 2023.12.15 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9269401 2023.12.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9267158 2023.12.14 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 9267156 2023.12.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9267157 2023.12.14 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9267155 2023.12.14 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9267152 2023.12.14 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9267154 2023.12.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9267153 2023.12.14 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9267159 2023.12.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9267160 2023.12.14 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9267161 2023.12.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9256176 2023.12.10 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9256005 2023.12.10 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9260041 2023.12.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9260040 2023.12.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9254111 2023.12.09 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9254110 2023.12.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9254108 2023.12.09 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9254109 2023.12.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9251253 2023.12.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9251252 2023.12.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 9251251 2023.12.08 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9251250 2023.12.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9251249 2023.12.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9251248 2023.12.08 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9251246 2023.12.08 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9251247 2023.12.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9251264 2023.12.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9251266 2023.12.08 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9251265 2023.12.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9248154 2023.12.07 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9248155 2023.12.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9248151 2023.12.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9248153 2023.12.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9248152 2023.12.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9248150 2023.12.07 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9248149 2023.12.07 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9245879 2023.12.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9245878 2023.12.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9245880 2023.12.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9242819 2023.12.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9242818 2023.12.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9242816 2023.12.05 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9242817 2023.12.05 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9242820 2023.12.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9242815 2023.12.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9242814 2023.12.05 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9242812 2023.12.05 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9242813 2023.12.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9242811 2023.12.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9242649 2023.12.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9242646 2023.12.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9242645 2023.12.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9242644 2023.12.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9242642 2023.12.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9242648 2023.12.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9242643 2023.12.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9242641 2023.12.05 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9242647 2023.12.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9242640 2023.12.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9242638 2023.12.05 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9242637 2023.12.05 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9242639 2023.12.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9242635 2023.12.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 9242634 2023.12.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 87 9242636 2023.12.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9242633 2023.12.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9242632 2023.12.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9242631 2023.12.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9242630 2023.12.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 9242629 2023.12.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9242628 2023.12.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 9242626 2023.12.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9242627 2023.12.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9242625 2023.12.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9240449 2023.12.04 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9239871 2023.12.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9239870 2023.12.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9239869 2023.12.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9239868 2023.12.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9239867 2023.12.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9239866 2023.12.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9239865 2023.12.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239863 2023.12.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9239864 2023.12.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9239862 2023.12.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9239861 2023.12.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9239827 2023.12.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9239826 2023.12.04 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9239825 2023.12.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9239830 2023.12.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9239824 2023.12.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9239823 2023.12.04 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9239822 2023.12.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9239821 2023.12.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9239829 2023.12.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9239828 2023.12.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9239820 2023.12.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9239816 2023.12.04 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9239819 2023.12.04 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9239817 2023.12.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 9239818 2023.12.04 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9239774 2023.12.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9239773 2023.12.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9239772 2023.12.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9239771 2023.12.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9239770 2023.12.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9239768 2023.12.04 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9239769 2023.12.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9239767 2023.12.04 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9239766 2023.12.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9239765 2023.12.04 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9239763 2023.12.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9239764 2023.12.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9239762 2023.12.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9239760 2023.12.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 10 9239759 2023.12.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9239761 2023.12.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9239758 2023.12.04 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9239757 2023.12.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239756 2023.12.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9239755 2023.12.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239754 2023.12.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9240459 2023.12.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9239903 2023.12.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9239904 2023.12.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9240454 2023.12.04 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 43 9240457 2023.12.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9240458 2023.12.04 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9240456 2023.12.04 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9240455 2023.12.04 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9237180 2023.12.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9237178 2023.12.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9237179 2023.12.03 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9237177 2023.12.03 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9237176 2023.12.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9237175 2023.12.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9237174 2023.12.03 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9237172 2023.12.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9237173 2023.12.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9237171 2023.12.03 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9237170 2023.12.03 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9237128 2023.12.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9237064 2023.12.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9237082 2023.12.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9237081 2023.12.03 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9237080 2023.12.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9237077 2023.12.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9237079 2023.12.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9237078 2023.12.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9237075 2023.12.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9237076 2023.12.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9237073 2023.12.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9237074 2023.12.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9237070 2023.12.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9237072 2023.12.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9237071 2023.12.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 18 9237069 2023.12.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9237067 2023.12.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 9237068 2023.12.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9236438 2023.12.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9236439 2023.12.03 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9236437 2023.12.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9236436 2023.12.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9236435 2023.12.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9236433 2023.12.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9236434 2023.12.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9236432 2023.12.03 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9236430 2023.12.03 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9236429 2023.12.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9236427 2023.12.03 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9236428 2023.12.03 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9236431 2023.12.03 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9236096 2023.12.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9236097 2023.12.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9236095 2023.12.03 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9236098 2023.12.03 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9236091 2023.12.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9236090 2023.12.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9236089 2023.12.03 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9236092 2023.12.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9236087 2023.12.03 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9236088 2023.12.03 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9236034 2023.12.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9236033 2023.12.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9236032 2023.12.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9236031 2023.12.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9236029 2023.12.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9236030 2023.12.03 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 9236028 2023.12.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9234439 2023.12.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9234438 2023.12.02 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9234437 2023.12.02 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9234436 2023.12.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9234435 2023.12.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9231612 2023.12.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9231613 2023.12.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9231610 2023.12.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9231611 2023.12.01 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9231609 2023.12.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9231608 2023.12.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 36 9229444 2023.11.30 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9229448 2023.11.30 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9229446 2023.11.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9226241 2023.11.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9226221 2023.11.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9226242 2023.11.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9226443 2023.11.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9226444 2023.11.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9223738 2023.11.28 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9223737 2023.11.28 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9221427 2023.11.27 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9221426 2023.11.27 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9221425 2023.11.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9221424 2023.11.27 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9215515 2023.11.26 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 9215517 2023.11.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9215516 2023.11.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9215514 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9215312 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9215310 2023.11.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9215311 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 42 9215309 2023.11.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9215308 2023.11.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 9215306 2023.11.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9215305 2023.11.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9215307 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 9215304 2023.11.26 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9215303 2023.11.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9215301 2023.11.26 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9215302 2023.11.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9215300 2023.11.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9215209 2023.11.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9215207 2023.11.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 110 9215208 2023.11.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9215204 2023.11.26 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 33 9215206 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 24 9215205 2023.11.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9215203 2023.11.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9215201 2023.11.26 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9215202 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9215200 2023.11.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9215199 2023.11.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9215198 2023.11.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 9215196 2023.11.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9215197 2023.11.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9215195 2023.11.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9215194 2023.11.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9215192 2023.11.26 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9215193 2023.11.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9215191 2023.11.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9215190 2023.11.26 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9215188 2023.11.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9215189 2023.11.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 70 9215187 2023.11.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9215186 2023.11.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 9215185 2023.11.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9215184 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9215182 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9215183 2023.11.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9215181 2023.11.26 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9215180 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9215179 2023.11.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9215178 2023.11.26 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9215177 2023.11.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9215176 2023.11.26 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9215175 2023.11.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9215167 2023.11.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215172 2023.11.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9215166 2023.11.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9215165 2023.11.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9215163 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9215162 2023.11.26 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9215164 2023.11.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9215161 2023.11.26 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9215160 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9215174 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9215158 2023.11.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215159 2023.11.26 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9215157 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9215155 2023.11.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215173 2023.11.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9215156 2023.11.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 9215170 2023.11.26 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9215152 2023.11.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9215169 2023.11.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 14 9215168 2023.11.26 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9215154 2023.11.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9215151 2023.11.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9215150 2023.11.26 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9215153 2023.11.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 78 9215171 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9215149 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9215148 2023.11.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9215145 2023.11.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9215552 2023.11.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9215551 2023.11.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9215143 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9215144 2023.11.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9214957 2023.11.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9214958 2023.11.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9213492 2023.11.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9213491 2023.11.25 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 9213490 2023.11.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 24 9213489 2023.11.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 67 9213488 2023.11.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212148 2023.11.25 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9212150 2023.11.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9212146 2023.11.25 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 9212152 2023.11.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 9212143 2023.11.25 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9212142 2023.11.25 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9212141 2023.11.25 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9212140 2023.11.25 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9212139 2023.11.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9212162 2023.11.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 70 9212163 2023.11.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9212158 2023.11.25 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9212159 2023.11.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9212161 2023.11.25 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9212156 2023.11.25 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212160 2023.11.25 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 9212157 2023.11.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9212149 2023.11.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9212154 2023.11.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9212151 2023.11.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9212145 2023.11.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9212155 2023.11.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 9212144 2023.11.25 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9212147 2023.11.25 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 9212136 2023.11.25 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 33 9212138 2023.11.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9212135 2023.11.25 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9212134 2023.11.25 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9212137 2023.11.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9212133 2023.11.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9212132 2023.11.25 ŚL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9212131 2023.11.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9212130 2023.11.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9212128 2023.11.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9212127 2023.11.25 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9212125 2023.11.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9212126 2023.11.25 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9212129 2023.11.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9212123 2023.11.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9212124 2023.11.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9211340 2023.11.25 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9209526 2023.11.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9209527 2023.11.24 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9209525 2023.11.24 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9209524 2023.11.24 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9209523 2023.11.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9209522 2023.11.24 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9209521 2023.11.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9209520 2023.11.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9208125 2023.11.23 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9208124 2023.11.23 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9206287 2023.11.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9206289 2023.11.22 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9206290 2023.11.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9206288 2023.11.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 9206286 2023.11.22 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9206284 2023.11.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9206285 2023.11.22 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9206283 2023.11.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 70 9206282 2023.11.22 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9206281 2023.11.22 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9206280 2023.11.22 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9206279 2023.11.22 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9206278 2023.11.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9206277 2023.11.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9206276 2023.11.22 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9206275 2023.11.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9206271 2023.11.22 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9206270 2023.11.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9206274 2023.11.22 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9206269 2023.11.22 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9206268 2023.11.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9206272 2023.11.22 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9206267 2023.11.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9206265 2023.11.22 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9206266 2023.11.22 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9206264 2023.11.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9206262 2023.11.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9206263 2023.11.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9206260 2023.11.22 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9206261 2023.11.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9206258 2023.11.22 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9206259 2023.11.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9203847 2023.11.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9203846 2023.11.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9203760 2023.11.21 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9203759 2023.11.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9203758 2023.11.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9203755 2023.11.21 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9203756 2023.11.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9203757 2023.11.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 9203753 2023.11.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9203754 2023.11.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9203752 2023.11.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9203677 2023.11.21 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9203675 2023.11.21 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9203676 2023.11.21 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9203624 2023.11.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9203623 2023.11.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9203622 2023.11.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9203621 2023.11.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9203619 2023.11.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9203620 2023.11.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9203606 2023.11.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 9203605 2023.11.21 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9203604 2023.11.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9203603 2023.11.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9203602 2023.11.21 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9203601 2023.11.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9203600 2023.11.21 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9203598 2023.11.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 106 9203599 2023.11.21 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9203596 2023.11.21 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9203597 2023.11.21 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 9203594 2023.11.21 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 9203595 2023.11.21 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9203593 2023.11.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9203591 2023.11.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9203592 2023.11.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 9203590 2023.11.21 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9203581 2023.11.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9203580 2023.11.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9203589 2023.11.21 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9203588 2023.11.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9203579 2023.11.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9203587 2023.11.21 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9203585 2023.11.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9203578 2023.11.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9203577 2023.11.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9203586 2023.11.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9203582 2023.11.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9203576 2023.11.21 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9203584 2023.11.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9203583 2023.11.21 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9203575 2023.11.21 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 9203574 2023.11.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9203554 2023.11.21 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 9203552 2023.11.21 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9203553 2023.11.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9203551 2023.11.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9203549 2023.11.21 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9203550 2023.11.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9203548 2023.11.21 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9203547 2023.11.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 9203546 2023.11.21 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9203545 2023.11.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9203543 2023.11.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9203544 2023.11.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9203542 2023.11.21 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9203541 2023.11.21 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 9203457 2023.11.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9203451 2023.11.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9203452 2023.11.21 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9201618 2023.11.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9201617 2023.11.20 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9201616 2023.11.20 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9201615 2023.11.20 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9201614 2023.11.20 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9201613 2023.11.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9201612 2023.11.20 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9201611 2023.11.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9201610 2023.11.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9201608 2023.11.20 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9201609 2023.11.20 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 9201607 2023.11.20 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9201606 2023.11.20 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9201605 2023.11.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9201604 2023.11.20 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9197451 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 9197407 2023.11.19 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9197405 2023.11.19 ŚL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9197406 2023.11.19 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9197404 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 9197149 2023.11.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9197148 2023.11.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9197146 2023.11.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9197144 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 61 9197143 2023.11.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9197145 2023.11.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9197142 2023.11.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 9197141 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 38 9197140 2023.11.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 9197027 2023.11.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9197028 2023.11.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9197026 2023.11.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9197025 2023.11.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 9197024 2023.11.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9197023 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9197022 2023.11.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9197020 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9197021 2023.11.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9197018 2023.11.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9197019 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9197017 2023.11.19 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9197015 2023.11.19 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9197016 2023.11.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9197014 2023.11.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9197013 2023.11.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9197012 2023.11.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9197010 2023.11.19 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9197011 2023.11.19 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9197009 2023.11.19 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9197008 2023.11.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9197007 2023.11.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9197006 2023.11.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9196772 2023.11.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 32 9196773 2023.11.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 9196771 2023.11.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9196769 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9196770 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9196768 2023.11.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 11 9196766 2023.11.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 9196767 2023.11.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9196764 2023.11.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9196765 2023.11.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196648 2023.11.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9196647 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9196646 2023.11.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 22 9196645 2023.11.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9196644 2023.11.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9196643 2023.11.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 300 9196642 2023.11.19 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9196641 2023.11.19 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9196639 2023.11.19 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9196640 2023.11.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9196638 2023.11.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9196637 2023.11.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196483 2023.11.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 9196482 2023.11.19 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9196479 2023.11.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9196480 2023.11.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9196481 2023.11.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9196477 2023.11.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9196478 2023.11.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9196476 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9196475 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9196474 2023.11.19 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 9196473 2023.11.19 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9196413 2023.11.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9194133 2023.11.18 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9194134 2023.11.18 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 9194129 2023.11.18 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9194132 2023.11.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9194130 2023.11.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 13 9194127 2023.11.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9194131 2023.11.18 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9194128 2023.11.18 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9194126 2023.11.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 8 9194125 2023.11.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9194123 2023.11.18 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9194124 2023.11.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9194122 2023.11.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9194120 2023.11.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 10 9194121 2023.11.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9194119 2023.11.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9192456 2023.11.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9192458 2023.11.17 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9192457 2023.11.17 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9192480 2023.11.17 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9192482 2023.11.17 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9192483 2023.11.17 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 9192479 2023.11.17 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9192481 2023.11.17 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9190941 2023.11.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9190940 2023.11.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9187787 2023.11.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9187786 2023.11.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9186116 2023.11.14 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9186010 2023.11.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9186009 2023.11.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9186007 2023.11.14 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9186008 2023.11.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9186025 2023.11.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9186024 2023.11.14 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9186023 2023.11.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9186026 2023.11.14 ŚL
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9186020 2023.11.14 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9186022 2023.11.14 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9186018 2023.11.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9186019 2023.11.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9186021 2023.11.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 70 9186015 2023.11.14 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9186016 2023.11.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9186017 2023.11.14 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9186014 2023.11.14 ŚL
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9186013 2023.11.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9186012 2023.11.14 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 38 9186011 2023.11.14 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9185946 2023.11.14 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9185942 2023.11.14 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9185947 2023.11.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 9185944 2023.11.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9185945 2023.11.14 ŚL