DRUŻYNA

Drużyna: Puchacz 3. Obserwator: Michał Karpeta

Liczba gatunków: 180

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1082 17006 89 89 0 13 36 40
2 1057 18907 96 78 0 8 29 41
3 1392 7602 114 99 0 11 40 48
4 1526 6664 147 123 0 15 59 49
5 1874 4750 179 149 0 33 66 50
6 425 1442 180 87 0 11 35 41
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8596310 2023.06.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8596309 2023.06.05 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8596308 2023.06.05 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8596305 2023.06.05 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8596306 2023.06.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8596303 2023.06.05 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8596304 2023.06.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8596302 2023.06.05 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8596301 2023.06.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8596299 2023.06.05 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8596300 2023.06.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8596297 2023.06.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8596298 2023.06.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8596294 2023.06.05 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8596296 2023.06.05 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8596293 2023.06.05 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8596295 2023.06.05 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8596292 2023.06.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8596291 2023.06.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8596288 2023.06.05 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8596290 2023.06.05 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8596289 2023.06.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8596287 2023.06.05 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8595416 2023.06.05 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8595414 2023.06.05 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8595413 2023.06.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8595412 2023.06.05 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8595411 2023.06.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8595415 2023.06.05 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8595410 2023.06.05 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 8595409 2023.06.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8595408 2023.06.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8595406 2023.06.05 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8595431 2023.06.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8595430 2023.06.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8595429 2023.06.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8595428 2023.06.05 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8595427 2023.06.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 8595426 2023.06.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 8595425 2023.06.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8595424 2023.06.05 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8595423 2023.06.05 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8595422 2023.06.05 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8595421 2023.06.05 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8595432 2023.06.05 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8595420 2023.06.05 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8595419 2023.06.05 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8595418 2023.06.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8595417 2023.06.05 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8595396 2023.06.05 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8595407 2023.06.05 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8595392 2023.06.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8595404 2023.06.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8595387 2023.06.05 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8595386 2023.06.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8595391 2023.06.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8595380 2023.06.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8595376 2023.06.05 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8595378 2023.06.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8595371 2023.06.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8595369 2023.06.05 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8595367 2023.06.05 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8595362 2023.06.05 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8595360 2023.06.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8595359 2023.06.05 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8595402 2023.06.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8595400 2023.06.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8595395 2023.06.05 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8595405 2023.06.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 8595389 2023.06.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8595403 2023.06.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8595385 2023.06.05 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8595399 2023.06.05 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8595382 2023.06.05 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8595394 2023.06.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8595379 2023.06.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 8595377 2023.06.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8595372 2023.06.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8595368 2023.06.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8595366 2023.06.05 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8595364 2023.06.05 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8595401 2023.06.05 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8595398 2023.06.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8595393 2023.06.05 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8595390 2023.06.05 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8595388 2023.06.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 18 8595384 2023.06.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8595383 2023.06.05 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8595397 2023.06.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 7 8595381 2023.06.05 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8595375 2023.06.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8595374 2023.06.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8595370 2023.06.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8595373 2023.06.05 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8595365 2023.06.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 29 8595363 2023.06.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8595361 2023.06.05 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8595170 2023.06.05 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8595167 2023.06.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8595169 2023.06.05 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8595166 2023.06.05 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8595171 2023.06.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8595165 2023.06.05 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8595168 2023.06.05 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 25 8595162 2023.06.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8595164 2023.06.05 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 8595160 2023.06.05 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8595159 2023.06.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8595163 2023.06.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8595161 2023.06.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8595158 2023.06.05 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8595157 2023.06.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8595155 2023.06.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8595153 2023.06.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8595156 2023.06.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8595154 2023.06.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8595151 2023.06.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 18 8595152 2023.06.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8595150 2023.06.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8595149 2023.06.05 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8595130 2023.06.05 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8595129 2023.06.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8595127 2023.06.05 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8595126 2023.06.05 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8595128 2023.06.05 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8595125 2023.06.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8595124 2023.06.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8595123 2023.06.05 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8595122 2023.06.05 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8595121 2023.06.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8595119 2023.06.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8595120 2023.06.05 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8595118 2023.06.05 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8595116 2023.06.05 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8595115 2023.06.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8595117 2023.06.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8589149 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8589147 2023.06.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8589146 2023.06.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8589145 2023.06.04 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8589148 2023.06.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8589143 2023.06.04 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8589144 2023.06.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8589141 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8589142 2023.06.04 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8589139 2023.06.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8589136 2023.06.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8589140 2023.06.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8589138 2023.06.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8589135 2023.06.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8589137 2023.06.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 23 8589133 2023.06.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8589134 2023.06.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 8589131 2023.06.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8589130 2023.06.04 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 8589132 2023.06.04 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 11 8589129 2023.06.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8589128 2023.06.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8589126 2023.06.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8589127 2023.06.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8589123 2023.06.04 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8589125 2023.06.04 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8589122 2023.06.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8589120 2023.06.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8589119 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8589121 2023.06.04 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 8589124 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8589116 2023.06.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 8589117 2023.06.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8589115 2023.06.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8589111 2023.06.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8589112 2023.06.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 8589118 2023.06.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 8589109 2023.06.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8589113 2023.06.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8589114 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8589107 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8589106 2023.06.04 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8589108 2023.06.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8589105 2023.06.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8589103 2023.06.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8589104 2023.06.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8589110 2023.06.04 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8589097 2023.06.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8589101 2023.06.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8589102 2023.06.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8589100 2023.06.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8589095 2023.06.04 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8589096 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8589098 2023.06.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 51 8589094 2023.06.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8589087 2023.06.04 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8589093 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8589099 2023.06.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8589089 2023.06.04 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8589088 2023.06.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8589092 2023.06.04 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8589091 2023.06.04 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8589090 2023.06.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8587904 2023.06.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8587901 2023.06.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8587903 2023.06.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8587900 2023.06.04 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8587902 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8587899 2023.06.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8587898 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8587897 2023.06.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 8587896 2023.06.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 8587895 2023.06.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8587726 2023.06.04 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8587725 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8587724 2023.06.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8587723 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8587722 2023.06.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8587721 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8587478 2023.06.04 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8587477 2023.06.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8587475 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8587476 2023.06.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8587474 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8587396 2023.06.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8587236 2023.06.04 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8587235 2023.06.04 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8587234 2023.06.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8587139 2023.06.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 8587138 2023.06.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587137 2023.06.04 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8587136 2023.06.04 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8587135 2023.06.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8587134 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8587155 2023.06.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8587154 2023.06.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8587153 2023.06.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8587152 2023.06.04 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8587151 2023.06.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8587150 2023.06.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8587149 2023.06.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8587148 2023.06.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8587147 2023.06.04 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8587146 2023.06.04 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8587145 2023.06.04 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8587144 2023.06.04 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8587143 2023.06.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8587142 2023.06.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8587141 2023.06.04 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8587140 2023.06.04 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8587133 2023.06.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 8587132 2023.06.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8587131 2023.06.04 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8587130 2023.06.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8587129 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8587128 2023.06.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8587127 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8587126 2023.06.04 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8587125 2023.06.04 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8587124 2023.06.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8587123 2023.06.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8587122 2023.06.04 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8587121 2023.06.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8587120 2023.06.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8587119 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8587118 2023.06.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8587117 2023.06.04 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8587116 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8587115 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8587114 2023.06.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8587113 2023.06.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8587112 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8587111 2023.06.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8587110 2023.06.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8587109 2023.06.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8587108 2023.06.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8587107 2023.06.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8587106 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8587105 2023.06.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8587104 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8587103 2023.06.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8587102 2023.06.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8587101 2023.06.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8587100 2023.06.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8587099 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8587098 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8587097 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8587096 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8587095 2023.06.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8587094 2023.06.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8587093 2023.06.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8587092 2023.06.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8587091 2023.06.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8587090 2023.06.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8587089 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8587088 2023.06.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8587087 2023.06.04 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587086 2023.06.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8586976 2023.06.04 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8586973 2023.06.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8586975 2023.06.04 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8586974 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8586972 2023.06.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8586971 2023.06.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8586969 2023.06.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8586968 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8586967 2023.06.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8586966 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8586965 2023.06.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8586964 2023.06.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8586970 2023.06.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8586963 2023.06.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8586962 2023.06.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8586961 2023.06.04 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8586960 2023.06.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8586959 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8586958 2023.06.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8586957 2023.06.04 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8581831 2023.06.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 6 8581830 2023.06.03 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8581733 2023.06.03 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8581732 2023.06.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8581730 2023.06.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8581729 2023.06.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8581728 2023.06.03 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8581726 2023.06.03 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8581727 2023.06.03 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8581731 2023.06.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8583337 2023.06.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8583338 2023.06.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8583339 2023.06.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8583340 2023.06.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8583341 2023.06.03 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8583342 2023.06.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8583343 2023.06.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8583344 2023.06.03 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8583345 2023.06.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8583346 2023.06.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8583347 2023.06.03 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8583348 2023.06.03 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8583349 2023.06.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8583350 2023.06.03 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8583351 2023.06.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8576973 2023.06.02 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8576971 2023.06.02 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8576972 2023.06.02 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8576989 2023.06.02 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576987 2023.06.02 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8576988 2023.06.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8576986 2023.06.02 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8576984 2023.06.02 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8576983 2023.06.02 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8576985 2023.06.02 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8576980 2023.06.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8576981 2023.06.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8576982 2023.06.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8576978 2023.06.02 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8576979 2023.06.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8576976 2023.06.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8576977 2023.06.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8576975 2023.06.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8576974 2023.06.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8576968 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8576967 2023.06.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8576965 2023.06.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8576963 2023.06.02 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8576970 2023.06.02 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8576966 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8576969 2023.06.02 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8576964 2023.06.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8576962 2023.06.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8576960 2023.06.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8576959 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8576958 2023.06.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8576961 2023.06.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8576957 2023.06.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8576956 2023.06.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8576955 2023.06.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8576952 2023.06.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8576953 2023.06.02 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8576954 2023.06.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8576951 2023.06.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8576949 2023.06.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8576950 2023.06.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8576948 2023.06.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8576947 2023.06.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8576946 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8576945 2023.06.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8576942 2023.06.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8576944 2023.06.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576941 2023.06.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8576943 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8576940 2023.06.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8576939 2023.06.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8575763 2023.06.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8575764 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8575761 2023.06.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8575762 2023.06.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8575760 2023.06.02 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8572856 2023.06.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8572776 2023.06.01 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8572768 2023.06.01 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8572775 2023.06.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8572771 2023.06.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8572774 2023.06.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8572777 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8572773 2023.06.01 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8572772 2023.06.01 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8572769 2023.06.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8572770 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8572767 2023.06.01 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 8572762 2023.06.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8572765 2023.06.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8572764 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8572763 2023.06.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8572758 2023.06.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8572761 2023.06.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8572757 2023.06.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8572755 2023.06.01 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8572756 2023.06.01 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8572760 2023.06.01 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8572759 2023.06.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8572752 2023.06.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8572753 2023.06.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8572754 2023.06.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8572751 2023.06.01 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8571753 2023.06.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8571752 2023.06.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8571751 2023.06.01 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8567930 2023.05.31 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8567928 2023.05.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8567927 2023.05.31 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8567929 2023.05.31 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8567925 2023.05.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8567926 2023.05.31 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8567924 2023.05.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8567931 2023.05.31 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8567136 2023.05.31 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8562263 2023.05.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8562262 2023.05.30 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8562264 2023.05.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8561078 2023.05.30 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8561077 2023.05.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8561079 2023.05.30 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8561080 2023.05.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8561076 2023.05.30 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8561075 2023.05.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8561074 2023.05.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8561073 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8561072 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8561071 2023.05.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8561070 2023.05.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8561069 2023.05.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8561068 2023.05.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8561067 2023.05.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8561066 2023.05.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8557541 2023.05.29 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 8557542 2023.05.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8557543 2023.05.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8557486 2023.05.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8557485 2023.05.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8557446 2023.05.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8557447 2023.05.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8557444 2023.05.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8557443 2023.05.29 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8557445 2023.05.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8557441 2023.05.29 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8557442 2023.05.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8557438 2023.05.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8557439 2023.05.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8557440 2023.05.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8557437 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8557434 2023.05.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8557436 2023.05.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8557435 2023.05.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8557266 2023.05.29 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8557267 2023.05.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8557265 2023.05.29 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8557264 2023.05.29 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8557263 2023.05.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8557261 2023.05.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8557259 2023.05.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8557262 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8557258 2023.05.29 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8557260 2023.05.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8557257 2023.05.29 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8557256 2023.05.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8557255 2023.05.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8557253 2023.05.29 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8557252 2023.05.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8557251 2023.05.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8557250 2023.05.29 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8557254 2023.05.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8557249 2023.05.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8557248 2023.05.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8557244 2023.05.29 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8557242 2023.05.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8557246 2023.05.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8557243 2023.05.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8557247 2023.05.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8557241 2023.05.29 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8557245 2023.05.29 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8557240 2023.05.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8556608 2023.05.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8556607 2023.05.29 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8556606 2023.05.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8556604 2023.05.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8556603 2023.05.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8556605 2023.05.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8556602 2023.05.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8556601 2023.05.29 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8556600 2023.05.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8556599 2023.05.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8556598 2023.05.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8556597 2023.05.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 8556596 2023.05.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8556406 2023.05.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8556400 2023.05.29 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8547620 2023.05.28 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8547619 2023.05.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8547618 2023.05.28 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8547617 2023.05.28 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8547616 2023.05.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8547614 2023.05.28 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8547615 2023.05.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8547613 2023.05.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8547612 2023.05.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8547611 2023.05.28 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 8547470 2023.05.28 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8547469 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8547468 2023.05.28 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8547467 2023.05.28 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8547466 2023.05.28 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8547465 2023.05.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8547464 2023.05.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8547463 2023.05.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 8547462 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8547461 2023.05.28 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8547460 2023.05.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8547459 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8547458 2023.05.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8547457 2023.05.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8547456 2023.05.28 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8547455 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8547454 2023.05.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8547442 2023.05.28 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8547441 2023.05.28 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8547440 2023.05.28 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8547439 2023.05.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8547438 2023.05.28 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8547453 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8547452 2023.05.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8547451 2023.05.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8547450 2023.05.28 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8547449 2023.05.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8547448 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8547447 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8547446 2023.05.28 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8547445 2023.05.28 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8547444 2023.05.28 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8547443 2023.05.28 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8547437 2023.05.28 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8547436 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8547435 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8547434 2023.05.28 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8547433 2023.05.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8547432 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8547431 2023.05.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8547430 2023.05.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8547429 2023.05.28 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8547428 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8547427 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8547426 2023.05.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8547425 2023.05.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8547424 2023.05.28 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8547423 2023.05.28 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8547422 2023.05.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 8546484 2023.05.28 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8546483 2023.05.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8546482 2023.05.28 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8546481 2023.05.28 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8546480 2023.05.28 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8546479 2023.05.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8546478 2023.05.28 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8546477 2023.05.28 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8546476 2023.05.28 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8546475 2023.05.28 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8546474 2023.05.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8546473 2023.05.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8546472 2023.05.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8546471 2023.05.28 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8546470 2023.05.28 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8546469 2023.05.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8546468 2023.05.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8546467 2023.05.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 8546466 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8546465 2023.05.28 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8546464 2023.05.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8546463 2023.05.28 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8546462 2023.05.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8546461 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8546460 2023.05.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8546459 2023.05.28 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8546458 2023.05.28 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8546457 2023.05.28 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8546456 2023.05.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8546455 2023.05.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8546454 2023.05.28 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8546453 2023.05.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 7 8546452 2023.05.28 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8546451 2023.05.28 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8546450 2023.05.28 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8546449 2023.05.28 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8546448 2023.05.28 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8546447 2023.05.28 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8546446 2023.05.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8546445 2023.05.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8546444 2023.05.28 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8546443 2023.05.28 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8546442 2023.05.28 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8546441 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8546440 2023.05.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8546439 2023.05.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8546438 2023.05.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8546437 2023.05.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8546436 2023.05.28 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8546435 2023.05.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8546434 2023.05.28 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8546433 2023.05.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8546432 2023.05.28 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8546431 2023.05.28 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8546430 2023.05.28 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 8546429 2023.05.28 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8546428 2023.05.28 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8546427 2023.05.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8546426 2023.05.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8546425 2023.05.28 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8546424 2023.05.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 8546423 2023.05.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8546422 2023.05.28 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8546421 2023.05.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8546420 2023.05.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8546419 2023.05.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8546418 2023.05.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8546417 2023.05.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8546416 2023.05.28 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8546415 2023.05.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8546414 2023.05.28 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 8546413 2023.05.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8546412 2023.05.28 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8546411 2023.05.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8546410 2023.05.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8546409 2023.05.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8546408 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8546407 2023.05.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8546406 2023.05.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8546405 2023.05.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8546404 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8546403 2023.05.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8546402 2023.05.28 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8543401 2023.05.27 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8543307 2023.05.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8543308 2023.05.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8543309 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8543306 2023.05.27 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8542587 2023.05.27 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8542585 2023.05.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8542590 2023.05.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8542584 2023.05.27 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8542586 2023.05.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8542582 2023.05.27 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8542583 2023.05.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8542589 2023.05.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8542588 2023.05.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8542581 2023.05.27 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8540469 2023.05.27 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8540441 2023.05.27 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8540345 2023.05.27 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8540344 2023.05.27 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8540232 2023.05.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8540231 2023.05.27 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8540228 2023.05.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8540230 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8540229 2023.05.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8540178 2023.05.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8540179 2023.05.27 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8540173 2023.05.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8540174 2023.05.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8540176 2023.05.27 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8540175 2023.05.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8540177 2023.05.27 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8540172 2023.05.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8540168 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8540171 2023.05.27 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 4 8540167 2023.05.27 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8540169 2023.05.27 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8540170 2023.05.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8540165 2023.05.27 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8540164 2023.05.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8540166 2023.05.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8540190 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8540192 2023.05.27 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8540184 2023.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8540188 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8540189 2023.05.27 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8540193 2023.05.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8540181 2023.05.27 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8540195 2023.05.27 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8540185 2023.05.27 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8540182 2023.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8540194 2023.05.27 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8540183 2023.05.27 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8540191 2023.05.27 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8540186 2023.05.27 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8540180 2023.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8540187 2023.05.27 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8540222 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8540224 2023.05.27 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 8540220 2023.05.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8540221 2023.05.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8540226 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8540227 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8540217 2023.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8540212 2023.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8540211 2023.05.27 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8540209 2023.05.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8540210 2023.05.27 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8540202 2023.05.27 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8540206 2023.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8540205 2023.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8540200 2023.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8540196 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8540225 2023.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8540223 2023.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8540219 2023.05.27 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8540215 2023.05.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8540218 2023.05.27 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8540216 2023.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8540214 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8540213 2023.05.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8540208 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8540207 2023.05.27 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8540204 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8540203 2023.05.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8540201 2023.05.27 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8540199 2023.05.27 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8540198 2023.05.27 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8540197 2023.05.27 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8540160 2023.05.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8540155 2023.05.27 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8540156 2023.05.27 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8540150 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8540152 2023.05.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8540149 2023.05.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8540146 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8540151 2023.05.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8540139 2023.05.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8540138 2023.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8540142 2023.05.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8540132 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8540134 2023.05.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8540135 2023.05.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8540163 2023.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8540162 2023.05.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8540161 2023.05.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8540158 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8540159 2023.05.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8540157 2023.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8540153 2023.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8540148 2023.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8540154 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8540147 2023.05.27 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8540144 2023.05.27 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8540145 2023.05.27 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8540140 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8540141 2023.05.27 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8540137 2023.05.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8540133 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8538503 2023.05.27 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8538501 2023.05.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8538502 2023.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8538500 2023.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8538498 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8538497 2023.05.27 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8538499 2023.05.27 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8536552 2023.05.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8536551 2023.05.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8536549 2023.05.26 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8536550 2023.05.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8536548 2023.05.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8536547 2023.05.26 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8536497 2023.05.26 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8536495 2023.05.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8536494 2023.05.26 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8536498 2023.05.26 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8536496 2023.05.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8536493 2023.05.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8536492 2023.05.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8536491 2023.05.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8536488 2023.05.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8536489 2023.05.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8536487 2023.05.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8536490 2023.05.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8536513 2023.05.26 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8536512 2023.05.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8536514 2023.05.26 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8536510 2023.05.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8536509 2023.05.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8536511 2023.05.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8536508 2023.05.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8536507 2023.05.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8536506 2023.05.26 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8536505 2023.05.26 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8536503 2023.05.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8536502 2023.05.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8536501 2023.05.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8536504 2023.05.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8536500 2023.05.26 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8536499 2023.05.26 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8536241 2023.05.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8536240 2023.05.26 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8536238 2023.05.26 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8536237 2023.05.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8536236 2023.05.26 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8536235 2023.05.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8536234 2023.05.26 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8536239 2023.05.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8536230 2023.05.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8536231 2023.05.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8536232 2023.05.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8536233 2023.05.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8536228 2023.05.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8536227 2023.05.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8536225 2023.05.26 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8536226 2023.05.26 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8536229 2023.05.26 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8536223 2023.05.26 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8536224 2023.05.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8536220 2023.05.26 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8536221 2023.05.26 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8536219 2023.05.26 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8536222 2023.05.26 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8536218 2023.05.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8536094 2023.05.26 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8536092 2023.05.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8536091 2023.05.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8536093 2023.05.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8536089 2023.05.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8536087 2023.05.26 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8536090 2023.05.26 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8536088 2023.05.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8536085 2023.05.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8536086 2023.05.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8536084 2023.05.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8536083 2023.05.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8536082 2023.05.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8536080 2023.05.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8536081 2023.05.26 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8536079 2023.05.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8536075 2023.05.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8536077 2023.05.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8536074 2023.05.26 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8536078 2023.05.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8536073 2023.05.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8536071 2023.05.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8536076 2023.05.26 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8536072 2023.05.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8530609 2023.05.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8530610 2023.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8530612 2023.05.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8530611 2023.05.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8530608 2023.05.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8530606 2023.05.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8530605 2023.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8530607 2023.05.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8530604 2023.05.25 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8530603 2023.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8530599 2023.05.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8530600 2023.05.25 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8530602 2023.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8530641 2023.05.25 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8530601 2023.05.25 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8530598 2023.05.25 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8530597 2023.05.25 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8530596 2023.05.25 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8530595 2023.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8530594 2023.05.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8530284 2023.05.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8530272 2023.05.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8530271 2023.05.25 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8530273 2023.05.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8530269 2023.05.25 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8530268 2023.05.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8530270 2023.05.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8530264 2023.05.25 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 8530266 2023.05.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 21 8530265 2023.05.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8530261 2023.05.25 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8530267 2023.05.25 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8530263 2023.05.25 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8530260 2023.05.25 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8530262 2023.05.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8530259 2023.05.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8529987 2023.05.25 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8529986 2023.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8529988 2023.05.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8529841 2023.05.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8529836 2023.05.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8529835 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8529834 2023.05.25 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8529839 2023.05.25 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8529837 2023.05.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8529840 2023.05.25 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8529838 2023.05.25 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8529832 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8529833 2023.05.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8529831 2023.05.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8525043 2023.05.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 8525044 2023.05.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8525045 2023.05.24 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8525046 2023.05.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8525042 2023.05.24 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8525041 2023.05.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8525024 2023.05.24 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8525023 2023.05.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8525025 2023.05.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8524953 2023.05.24 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3