DRUŻYNA

Drużyna: Grupa Dubelta. Obserwator: Maciej Aleksandrowicz

Liczba gatunków: 223

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 136 9657 71 71 0 11 25 35
2 120 1597 97 69 1 17 18 33
3 136 541 126 74 0 6 31 37
4 154 711 165 98 0 19 50 29
5 124 387 183 76 0 12 37 27
6 31 142 188 31 0 6 18 7
7 52 405 201 39 3 13 15 8
8 21 238 206 18 1 7 3 7
9 61 1591 216 44 0 15 15 14
10 9 314 219 9 1 6 1 1
11 12 96 223 12 1 8 1 2
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 67 9210043 2023.11.12 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9210042 2023.11.12 OP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9153743 2023.11.05 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9153742 2023.11.05 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9153741 2023.11.05 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9153466 2023.11.04 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9160051 2023.11.04 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9157685 2023.11.03 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 9147495 2023.11.03 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9147496 2023.11.03 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9147493 2023.11.03 PM
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9147494 2023.11.02 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9098271 2023.10.15 OP
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9085654 2023.10.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 300 9064963 2023.10.10 OP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9064962 2023.10.10 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9025476 2023.10.01
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 9025475 2023.10.01
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 9025477 2023.10.01
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9025474 2023.10.01
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9025473 2023.10.01
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 10 9016132 2023.09.27 OP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9016131 2023.09.27 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9007178 2023.09.25 OP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 9043087 2023.09.25 OP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8998986 2023.09.24 OP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 8998987 2023.09.23 OP
pospolity łyska, Fulica atra 150 8983987 2023.09.19 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 8983986 2023.09.19 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 8983989 2023.09.19 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 8983988 2023.09.19 OP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8983985 2023.09.19 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8974304 2023.09.17 OP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8974303 2023.09.17 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8968336 2023.09.15 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8968335 2023.09.15 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 8957252 2023.09.11 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 8957253 2023.09.11 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8949974 2023.09.10 OP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8949973 2023.09.10 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8949972 2023.09.10 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8949989 2023.09.10 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8949990 2023.09.10 OP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8949987 2023.09.10 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 8949988 2023.09.10 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8949986 2023.09.10 OP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8949984 2023.09.10 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8949985 2023.09.10 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8949981 2023.09.10 OP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 11 8949980 2023.09.10 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 174 8949983 2023.09.10 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8949978 2023.09.10 OP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8949977 2023.09.10 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8949982 2023.09.10 OP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8949976 2023.09.10 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8949979 2023.09.10 OP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8949975 2023.09.10 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8946796 2023.09.08 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8946795 2023.09.08 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8946794 2023.09.08 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8946792 2023.09.08 OP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8946793 2023.09.08 OP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 8946791 2023.09.08 OP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8946790 2023.09.08 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8936329 2023.09.06 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8936328 2023.09.06 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 8936327 2023.09.06 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 8936326 2023.09.06 OP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 14 8936325 2023.09.06 OP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8936324 2023.09.06 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8936322 2023.09.06 OP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8936319 2023.09.06 OP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8936316 2023.09.06 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8936320 2023.09.06 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8936314 2023.09.06 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8936321 2023.09.06 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8936315 2023.09.06 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8936323 2023.09.06 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 8936317 2023.09.06 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 259 8936318 2023.09.06 OP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 31 8936313 2023.09.06 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8957254 2023.09.06 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8915644 2023.08.30 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 8915643 2023.08.30 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8915650 2023.08.30 OP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8915642 2023.08.30 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 8902538 2023.08.23 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 17 8902539 2023.08.23 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8902540 2023.08.23 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 8902541 2023.08.23 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8902542 2023.08.23 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 37 8902543 2023.08.23 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8902544 2023.08.23 OP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8902537 2023.08.23 OP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8892693 2023.08.23 OP
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8833656 2023.08.07 OP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8833453 2023.08.07
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8826102 2023.08.04
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 130 8826103 2023.08.04
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8826101 2023.08.04
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8826100 2023.08.04
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8826098 2023.08.04
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8826099 2023.08.04
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8812970 2023.07.30
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 9 8812968 2023.07.30
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8812966 2023.07.30
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8812963 2023.07.30
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8812961 2023.07.30
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8812957 2023.07.30
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 8812921 2023.07.30
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8812955 2023.07.30
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8812940 2023.07.30
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8812930 2023.07.30
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8812973 2023.07.30
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8812975 2023.07.30
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8812976 2023.07.30
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8813030 2023.07.30
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8813035 2023.07.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8813032 2023.07.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8813031 2023.07.30
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8813028 2023.07.30
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8813022 2023.07.30
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8813020 2023.07.30
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8812984 2023.07.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8812982 2023.07.30
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 8812979 2023.07.30
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8807663 2023.07.29 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 5 8807442 2023.07.29 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8807443 2023.07.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8807441 2023.07.29 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8807438 2023.07.29 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8807439 2023.07.29 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8807440 2023.07.29 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8807436 2023.07.29 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8807435 2023.07.29 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8807437 2023.07.29 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 8807434 2023.07.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8807433 2023.07.29 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 8807431 2023.07.29 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8807432 2023.07.29 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8807649 2023.07.28 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8807650 2023.07.28 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8807430 2023.07.28 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8807429 2023.07.28 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8807428 2023.07.28 ŁD
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8792365 2023.07.23 OP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8762601 2023.07.15 WP
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 8734341 2023.07.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 8715915 2023.07.02
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8715913 2023.07.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8715910 2023.07.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 8715912 2023.07.02
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8715916 2023.07.02
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8715911 2023.07.02
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 30 8715914 2023.07.02
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8692816 2023.06.25 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8692815 2023.06.25 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8692814 2023.06.25 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8692813 2023.06.25 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8692812 2023.06.25 OP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8692811 2023.06.25 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8646101 2023.06.14 OP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8646100 2023.06.14 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8646099 2023.06.10 OP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8611820 2023.06.08 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8599796 2023.06.05 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8599794 2023.06.05 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8599793 2023.06.05 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8599795 2023.06.05 OP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8599792 2023.06.05 OP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8599791 2023.06.05 OP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8592912 2023.06.03 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8592916 2023.06.03 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8592915 2023.06.03 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8592914 2023.06.03 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8592913 2023.06.03 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8592910 2023.06.03 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 8592909 2023.06.03 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8592908 2023.06.03 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8592906 2023.06.03 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8592911 2023.06.03 OP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8592907 2023.06.03 OP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8592904 2023.06.03 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8592905 2023.06.03 OP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 8592903 2023.06.03 OP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8592902 2023.06.03 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8561022 2023.05.29 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 8561023 2023.05.29 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8561021 2023.05.29 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 8561020 2023.05.29 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8561018 2023.05.29 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8561016 2023.05.29 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8561017 2023.05.29 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8561019 2023.05.29 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 35 8561014 2023.05.29 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8561015 2023.05.29 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8561012 2023.05.29 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8561009 2023.05.29 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8561013 2023.05.29 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8561010 2023.05.29 OP
pospolity bogatka, Parus major 2 8561011 2023.05.29 OP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8561007 2023.05.29 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8561006 2023.05.29 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 14 8561008 2023.05.29 OP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8561005 2023.05.29 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8561003 2023.05.29 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8561004 2023.05.29 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8561002 2023.05.29 OP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8561001 2023.05.29 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8561000 2023.05.29 OP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8560999 2023.05.29 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8560998 2023.05.29 OP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8560997 2023.05.29 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8560996 2023.05.29 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8560994 2023.05.29 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8560995 2023.05.29 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8560993 2023.05.29 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8560990 2023.05.29 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8560992 2023.05.29 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8560991 2023.05.29 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8560988 2023.05.29 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8560989 2023.05.29 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8560986 2023.05.29 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8560987 2023.05.29 OP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8560984 2023.05.29 OP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8560985 2023.05.29 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8560983 2023.05.29 OP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8560982 2023.05.29 OP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8560979 2023.05.29 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8560978 2023.05.29 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 8560981 2023.05.29 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8560977 2023.05.29 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8560980 2023.05.29 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8526833 2023.05.24 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8526834 2023.05.24 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8526832 2023.05.24 OP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8526835 2023.05.24 OP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8456600 2023.05.14 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8456599 2023.05.14 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8456602 2023.05.14 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8456601 2023.05.14 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8456597 2023.05.14 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8456598 2023.05.14 OP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8438939 2023.05.13 OP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8438934 2023.05.13 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8438932 2023.05.13 OP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8438931 2023.05.13 OP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8464020 2023.05.13 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8438933 2023.05.13 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8438929 2023.05.13 OP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8438928 2023.05.13 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8438930 2023.05.13 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8438926 2023.05.13 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8438927 2023.05.13 OP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8438925 2023.05.13 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8438924 2023.05.13 OP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8432770 2023.05.10 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8432771 2023.05.10 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8432772 2023.05.10 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8432773 2023.05.10 OP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8432774 2023.05.10 OP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8432775 2023.05.10 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8432776 2023.05.10 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8432777 2023.05.10 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8432769 2023.05.10 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8432768 2023.05.10 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8432760 2023.05.10 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 8432761 2023.05.10 OP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8432762 2023.05.10 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8432763 2023.05.10 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8432764 2023.05.10 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8432765 2023.05.10 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8432766 2023.05.10 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8432767 2023.05.10 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8432778 2023.05.10 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8432779 2023.05.10 OP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8432780 2023.05.10 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8432791 2023.05.10 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8432792 2023.05.10 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8432793 2023.05.10 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8432794 2023.05.10 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8432795 2023.05.10 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8432796 2023.05.10 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8432797 2023.05.10 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8432798 2023.05.10 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8432790 2023.05.10 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8432789 2023.05.10 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8432781 2023.05.10 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8432782 2023.05.10 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8432783 2023.05.10 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432784 2023.05.10 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8432785 2023.05.10 OP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 8432786 2023.05.10 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8432787 2023.05.10 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8432788 2023.05.10 OP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8393967 2023.05.06 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8393971 2023.05.06 OP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8393968 2023.05.06 OP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 8393974 2023.05.06 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8393972 2023.05.06 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8393969 2023.05.06 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8393970 2023.05.06 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8393966 2023.05.06 OP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8369875 2023.05.03 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8369877 2023.05.03 OP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8369873 2023.05.03 OP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8369874 2023.05.03 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8369876 2023.05.03 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8366140 2023.05.03 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8366141 2023.05.03 OP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8325722 2023.04.29 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8325716 2023.04.29 OP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8326645 2023.04.29 OP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 8326644 2023.04.29 OP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 13 8326646 2023.04.29 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 22 8326647 2023.04.29 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8325715 2023.04.29 OP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8325718 2023.04.29 OP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8325717 2023.04.29 OP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8325720 2023.04.29 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8325712 2023.04.29 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8325723 2023.04.29 OP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8325709 2023.04.29 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8325721 2023.04.29 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8325714 2023.04.29 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8325713 2023.04.29 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8325719 2023.04.29 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8325710 2023.04.29 OP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8325708 2023.04.29 OP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8325711 2023.04.29 OP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8318210 2023.04.29 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 8318212 2023.04.29 OP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8318211 2023.04.29 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8286006 2023.04.23 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8286005 2023.04.23 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8286004 2023.04.23 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8286002 2023.04.23 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8286001 2023.04.23 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8285999 2023.04.23 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8286003 2023.04.23 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8285997 2023.04.23 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8286000 2023.04.23 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8285998 2023.04.23 OP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8285995 2023.04.23 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8285996 2023.04.23 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8285994 2023.04.23 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8285993 2023.04.23 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8274330 2023.04.22 OP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8274327 2023.04.22 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8274329 2023.04.22 OP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8274332 2023.04.22 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 6 8274331 2023.04.22 OP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 5 8274328 2023.04.22 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8265868 2023.04.22 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8265869 2023.04.22 OP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8265866 2023.04.22 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8265867 2023.04.22 OP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8263912 2023.04.21 OP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8255174 2023.04.20 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8255175 2023.04.20 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8255172 2023.04.20 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8255176 2023.04.20 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 8255171 2023.04.20 OP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 11 8255170 2023.04.20 OP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8255173 2023.04.20 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8227673 2023.04.16
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8227672 2023.04.16
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 8212931 2023.04.15
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8212932 2023.04.14 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8196994 2023.04.12 OP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 13 8196993 2023.04.12 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 22 8196992 2023.04.12 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8196989 2023.04.12 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8196990 2023.04.12 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8196988 2023.04.12 OP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8196987 2023.04.12 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8196991 2023.04.12 OP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8196982 2023.04.12 OP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8196983 2023.04.12 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8196985 2023.04.12 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8196984 2023.04.12 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8196981 2023.04.12 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8196980 2023.04.12 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8196986 2023.04.12 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8197010 2023.04.12 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8197009 2023.04.12 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8197008 2023.04.12 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8197007 2023.04.12 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8197006 2023.04.12 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8197004 2023.04.12 OP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8197005 2023.04.12 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8197003 2023.04.12 OP
pospolity łyska, Fulica atra 14 8197002 2023.04.12 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8197001 2023.04.12 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8197000 2023.04.12 OP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 8196999 2023.04.12 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8196997 2023.04.12 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8196998 2023.04.12 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 8196996 2023.04.12 OP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8196995 2023.04.12 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8187959 2023.04.11 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8189175 2023.04.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8189183 2023.04.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8189185 2023.04.11 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8189186 2023.04.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8189187 2023.04.11 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 8189188 2023.04.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8189189 2023.04.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8189190 2023.04.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8189191 2023.04.11 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8189203 2023.04.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8189201 2023.04.11 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8189200 2023.04.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8189199 2023.04.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8189196 2023.04.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8189195 2023.04.11 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8189194 2023.04.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8189192 2023.04.11 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 11 8167759 2023.04.08 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8167760 2023.04.08 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8167761 2023.04.08 OP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8167762 2023.04.08 OP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 33 8167763 2023.04.08 OP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8151351 2023.04.06 OP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8150313 2023.04.06 OP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 56 8148456 2023.04.05 OP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8148455 2023.04.05 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8148457 2023.04.05 OP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8148454 2023.04.05 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8148453 2023.04.05 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8148452 2023.04.05 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8148451 2023.04.05 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8148449 2023.04.05 OP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8148450 2023.04.05 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 31 8148448 2023.04.05 OP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8148446 2023.04.05 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8148447 2023.04.05 OP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 8142892 2023.04.04 OP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8142891 2023.04.04 OP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 19 8142888 2023.04.04 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 17 8142893 2023.04.04 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8142887 2023.04.04 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8142889 2023.04.04 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8142890 2023.04.04 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8142886 2023.04.04 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8142894 2023.04.04 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 8142884 2023.04.04 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8142883 2023.04.04 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8142885 2023.04.04 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8142881 2023.04.04 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8142882 2023.04.04 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8142880 2023.04.04 OP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8142879 2023.04.04 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8122693 2023.04.01 OP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8122692 2023.04.01 OP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8122691 2023.04.01 OP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8134442 2023.04.01 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 24 8134449 2023.04.01 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8134452 2023.04.01 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8134453 2023.04.01 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8134454 2023.04.01 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8134455 2023.04.01 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8134457 2023.04.01 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8134459 2023.04.01 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8109649 2023.03.30 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8109650 2023.03.30 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8109648 2023.03.30 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8109646 2023.03.30 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8109647 2023.03.30 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8109644 2023.03.30 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 8109651 2023.03.30 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8109645 2023.03.30 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8101734 2023.03.28 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8101733 2023.03.28 OP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8101732 2023.03.28 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8092298 2023.03.26 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8092291 2023.03.26 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8092295 2023.03.26 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8092297 2023.03.26 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8092293 2023.03.26 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8092296 2023.03.26 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8092284 2023.03.26 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8092285 2023.03.26 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8092290 2023.03.26 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8092283 2023.03.26 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8092286 2023.03.26 OP
pospolity łyska, Fulica atra 5 8092288 2023.03.26 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8092281 2023.03.26 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 8092282 2023.03.26 OP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8092280 2023.03.26 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8092279 2023.03.26 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8085020 2023.03.26 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8085019 2023.03.26 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 8084050 2023.03.26 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8084049 2023.03.26 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8084048 2023.03.26 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8084047 2023.03.26 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8084046 2023.03.26 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8084045 2023.03.26 OP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8084044 2023.03.26 OP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8084043 2023.03.26 OP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8084042 2023.03.26 OP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8084040 2023.03.26 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8084041 2023.03.26 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8068252 2023.03.24 OP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8068255 2023.03.24 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8068253 2023.03.24 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8068254 2023.03.24 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8068251 2023.03.24 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8068250 2023.03.24 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8064718 2023.03.23 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8064714 2023.03.23 OP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8064717 2023.03.23 OP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8064712 2023.03.23 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8064713 2023.03.23 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8064716 2023.03.23 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8064707 2023.03.23 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8064711 2023.03.23 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8064715 2023.03.23 OP
pospolity łyska, Fulica atra 22 8064710 2023.03.23 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8064709 2023.03.23 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 66 8064708 2023.03.23 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8064706 2023.03.22 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8060178 2023.03.22 OP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 8060177 2023.03.22 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8041557 2023.03.19 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8040905 2023.03.19 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8040800 2023.03.19 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8040798 2023.03.19 OP
pospolity łyska, Fulica atra 5 8040799 2023.03.19 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 36 8040797 2023.03.19 OP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 8040796 2023.03.19 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8032440 2023.03.19 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8032439 2023.03.18 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8032437 2023.03.18 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8032438 2023.03.18 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8032435 2023.03.18 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 8032436 2023.03.18 OP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 8032434 2023.03.18 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8025280 2023.03.18 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8025279 2023.03.18 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8025277 2023.03.18 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8025276 2023.03.18 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8025275 2023.03.18 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8013374 2023.03.16 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8013372 2023.03.16 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8013373 2023.03.16 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8013370 2023.03.16 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8013371 2023.03.16 OP
pospolity łyska, Fulica atra 7 8013367 2023.03.16 OP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8013369 2023.03.16 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8013366 2023.03.16 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8013365 2023.03.16 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8013364 2023.03.16 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8013363 2023.03.16 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8013362 2023.03.16 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8013368 2023.03.16 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 8013361 2023.03.16 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 8013360 2023.03.16 OP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8013359 2023.03.16 OP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8010278 2023.03.16 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8010280 2023.03.16 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8010277 2023.03.16 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8010279 2023.03.16 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8010274 2023.03.16 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8010275 2023.03.16 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8010276 2023.03.16 OP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8010273 2023.03.16 OP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8010272 2023.03.16 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8001669 2023.03.14 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 8001672 2023.03.14 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8001671 2023.03.14 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8001668 2023.03.14 OP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8001667 2023.03.14 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8001670 2023.03.14 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8001666 2023.03.14 OP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7998027 2023.03.12 OP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7998028 2023.03.12 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7990369 2023.03.12 OP
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7990368 2023.03.12 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7990371 2023.03.12 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7990372 2023.03.12 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7990370 2023.03.12 OP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 7990367 2023.03.12 OP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7984399 2023.03.10 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7959635 2023.03.04 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7959633 2023.03.04 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7959632 2023.03.04 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 7959634 2023.03.04 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7959631 2023.03.04 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7959629 2023.03.04 OP
pospolity łyska, Fulica atra 5 7959630 2023.03.04 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 7959628 2023.03.04 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 7959627 2023.03.04 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7952088 2023.03.02 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7952089 2023.03.02 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7952090 2023.03.02 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7952091 2023.03.02 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7952093 2023.03.02 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7952094 2023.03.02 OP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7932261 2023.02.26 OP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7932260 2023.02.26 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 51 7932264 2023.02.26 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 7932277 2023.02.26 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7932278 2023.02.26 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7932276 2023.02.26 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7932275 2023.02.26 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7932273 2023.02.26 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7932274 2023.02.26 OP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7932271 2023.02.26 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7932272 2023.02.26 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7932269 2023.02.26 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7932270 2023.02.26 OP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7932268 2023.02.26 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7932267 2023.02.26 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7932266 2023.02.26 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7932265 2023.02.26 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 7932263 2023.02.26 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 130 7932262 2023.02.26 OP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7925963 2023.02.25 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7925964 2023.02.25 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7925961 2023.02.25 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7925962 2023.02.25 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 7925960 2023.02.25 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7925460 2023.02.25 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7925459 2023.02.25 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 7925458 2023.02.25 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 92 7925455 2023.02.25 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7925456 2023.02.25 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7925454 2023.02.25 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 170 7925457 2023.02.25 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 7925453 2023.02.25 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7925452 2023.02.25 OP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7905831 2023.02.19 OP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 7899820 2023.02.17 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7896083 2023.02.16 OP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7896082 2023.02.16 OP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 7896081 2023.02.16 OP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7896080 2023.02.16 OP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7896078 2023.02.16 OP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7896079 2023.02.16 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7909987 2023.02.16 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7890552 2023.02.15 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7890551 2023.02.15 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 7890550 2023.02.15 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7890548 2023.02.15 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 7890547 2023.02.15 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7890549 2023.02.15 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7890544 2023.02.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7890543 2023.02.15 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7890541 2023.02.15 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 13 7890542 2023.02.15 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 38 7890539 2023.02.15 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7890537 2023.02.15 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7890538 2023.02.15 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7890535 2023.02.15 PM
pospolity łyska, Fulica atra 5 7890536 2023.02.15 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7890545 2023.02.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 7890532 2023.02.15 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7890533 2023.02.15 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 8 7890534 2023.02.15 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 12 7890531 2023.02.15 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7890530 2023.02.15 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7889405 2023.02.14 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7889404 2023.02.14 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7889403 2023.02.14 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 38 7888118 2023.02.14 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7888117 2023.02.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7888116 2023.02.14 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7888115 2023.02.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7888114 2023.02.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7888113 2023.02.14 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7888111 2023.02.14 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 7888112 2023.02.14 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 7888110 2023.02.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7886341 2023.02.13 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7886339 2023.02.13 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7886340 2023.02.13 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 28 7886343 2023.02.13 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7886342 2023.02.13 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7886338 2023.02.13 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7886336 2023.02.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7886337 2023.02.13 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7886335 2023.02.13 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 7886333 2023.02.13 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 18 7886332 2023.02.13 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7886334 2023.02.13 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7886331 2023.02.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7880244 2023.02.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 7880241 2023.02.12 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7880243 2023.02.12 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7880240 2023.02.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7880242 2023.02.12 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 30 7880239 2023.02.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 150 7880238 2023.02.12 PM
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri 1 7880237 2023.02.12 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7858894 2023.02.05 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7856518 2023.02.05 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7856516 2023.02.05 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7856514 2023.02.05 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 7856515 2023.02.05 OP
pospolity kos, Turdus merula 2 7856517 2023.02.05 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7856512 2023.02.05 OP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7856513 2023.02.05 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 7856510 2023.02.05 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7856507 2023.02.05 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7856508 2023.02.05 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7856506 2023.02.05 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7856509 2023.02.05 OP
pospolity łyska, Fulica atra 30 7856505 2023.02.05 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7856504 2023.02.05 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7856502 2023.02.05 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7856503 2023.02.05 OP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7856500 2023.02.05 OP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7856501 2023.02.05 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7856499 2023.02.05 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 7856498 2023.02.05 OP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7856497 2023.02.05 OP
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 7856495 2023.02.05 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7856496 2023.02.05 OP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 7836721 2023.01.29 OP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7835241 2023.01.29 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7836309 2023.01.29 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 7835058 2023.01.29 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 7835063 2023.01.29 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7835064 2023.01.29 OP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7835059 2023.01.29 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 34 7835057 2023.01.29 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7836316 2023.01.29 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 42 7836308 2023.01.29 OP
pospolity łyska, Fulica atra 5 7835056 2023.01.29 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7835062 2023.01.29 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7835055 2023.01.29 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7835060 2023.01.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 7831483 2023.01.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 7831484 2023.01.28 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7809511 2023.01.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7809513 2023.01.22 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7809512 2023.01.22 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2000 7809510 2023.01.22 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 7809509 2023.01.22 OP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7809507 2023.01.22 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7809508 2023.01.22 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7809506 2023.01.22 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7809505 2023.01.22 OP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7809504 2023.01.22 OP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7809503 2023.01.22 OP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7809502 2023.01.22 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 7809501 2023.01.22 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7805457 2023.01.21 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7805460 2023.01.21 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7805456 2023.01.21 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7805455 2023.01.21 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 13 7805459 2023.01.21 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7805458 2023.01.21 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7805454 2023.01.21 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7805704 2023.01.21 OP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 7793896 2023.01.15 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 7793899 2023.01.15 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7793901 2023.01.15 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7773422 2023.01.13 OP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7773419 2023.01.13 OP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7773421 2023.01.13 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7773420 2023.01.13 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 240 7773418 2023.01.13 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7773417 2023.01.13 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 96 7773416 2023.01.13 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7773415 2023.01.13 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7773414 2023.01.13 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7773413 2023.01.13 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7773412 2023.01.13 OP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7773411 2023.01.13 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7773410 2023.01.13 OP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7773408 2023.01.13 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 7773409 2023.01.13 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7773407 2023.01.13 OP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7773405 2023.01.13 OP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7773406 2023.01.13 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7773404 2023.01.13 OP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7773403 2023.01.13 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 90 7773401 2023.01.13 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7773399 2023.01.13 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7773400 2023.01.13 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 7773402 2023.01.13 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7773397 2023.01.13 OP
pospolity żuraw, Grus grus 200 7773398 2023.01.13 OP
rzadki uszatka, Asio otus 7 7770666 2023.01.10 OP
pospolity żuraw, Grus grus 198 7761700 2023.01.08 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 7746574 2023.01.06 OP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7743417 2023.01.06 OP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7743416 2023.01.06 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1200 7747045 2023.01.06 OP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7747046 2023.01.06 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 37 7747047 2023.01.06 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 53 7747048 2023.01.06 OP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 7747049 2023.01.06 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 470 7747050 2023.01.06 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 7747051 2023.01.06 OP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7747052 2023.01.06 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 32 7747053 2023.01.06 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 67 7747054 2023.01.06 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 7747044 2023.01.06 OP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 7747043 2023.01.06 OP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 7747078 2023.01.06 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 38 7746994 2023.01.06 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 232 7746996 2023.01.06 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7747001 2023.01.06 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 7747003 2023.01.06 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 130 7747005 2023.01.06 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7747006 2023.01.06 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 35 7747007 2023.01.06 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7747009 2023.01.06 OP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 34 7747042 2023.01.06 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7747056 2023.01.06 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7747057 2023.01.06 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7747212 2023.01.06 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7747081 2023.01.06 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7747082 2023.01.06 OP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7747083 2023.01.06 OP
pospolity sroka, Pica pica 1 7747084 2023.01.06 OP
pospolity kawka, Corvus monedula 12 7747085 2023.01.06 OP
pospolity bogatka, Parus major 2 7747086 2023.01.06 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7747087 2023.01.06 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7747088 2023.01.06 OP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7747089 2023.01.06 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7747090 2023.01.06 OP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7747091 2023.01.06 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7747080 2023.01.06 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7747079 2023.01.06 OP
pospolity bogatka, Parus major 2 7747058 2023.01.06 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 7747060 2023.01.06 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7747067 2023.01.06 OP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7747070 2023.01.06 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 28 7747071 2023.01.06 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 54 7747072 2023.01.06 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7747073 2023.01.06 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7747074 2023.01.06 OP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 24 7747075 2023.01.06 OP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7747076 2023.01.06 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 86 7747077 2023.01.06 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 7728031 2023.01.01 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7728032 2023.01.01 OP
pospolity bogatka, Parus major 4 7728033 2023.01.01 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 7728029 2023.01.01 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7728030 2023.01.01 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 7732673 2023.01.01 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7732674 2023.01.01 OP
pospolity żuraw, Grus grus 7 7732675 2023.01.01 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 7732676 2023.01.01 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 13 7732680 2023.01.01 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 130 7732682 2023.01.01 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 7732683 2023.01.01 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7732684 2023.01.01 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7732686 2023.01.01 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 28 7732687 2023.01.01 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7732681 2023.01.01 OP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...