DRUŻYNA

Drużyna: Tilia. Obserwator: Paweł Hermański

Liczba gatunków: 169

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 135 1316 59 59 0 4 25 30
2 72 2141 70 44 0 1 15 28
3 233 1851 94 76 0 2 31 43
4 180 573 136 96 1 16 41 38
5 107 288 168 80 0 20 45 15
6 12 19 169 12 0 2 6 4
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8614229 2023.06.08 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8614226 2023.06.08 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8614228 2023.06.08 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8614225 2023.06.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8614227 2023.06.08 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8614224 2023.06.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8614223 2023.06.08 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8614220 2023.06.08 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8614219 2023.06.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8614222 2023.06.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8614221 2023.06.08 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8614218 2023.06.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8505846 2023.05.21 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8505845 2023.05.21 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8505844 2023.05.21 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8505843 2023.05.21 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8505842 2023.05.21 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8505840 2023.05.21 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8505841 2023.05.21 KP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8448063 2023.05.13 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8448076 2023.05.13 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8448058 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8448055 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8448059 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8448066 2023.05.13 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8448067 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8448061 2023.05.13 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8448069 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8448071 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8448070 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 8448065 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8448060 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8448062 2023.05.13 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8448068 2023.05.13 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8448073 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8448057 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8448056 2023.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8448072 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8448064 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8448074 2023.05.13 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8448054 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8448051 2023.05.13 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8448048 2023.05.13 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8448052 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8448050 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8448049 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8448043 2023.05.13 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8448047 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8448046 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8448053 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8448044 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8448045 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8448042 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8448041 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8448039 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8448040 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8448035 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8448037 2023.05.13 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8448033 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8448038 2023.05.13 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8448034 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8448036 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8448032 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8448031 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8448030 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8448029 2023.05.13 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8448028 2023.05.13 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8448027 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8448026 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8448025 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8448024 2023.05.13 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8448023 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8430996 2023.05.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8430997 2023.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8430992 2023.05.10 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8430995 2023.05.10 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8430994 2023.05.10 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8430993 2023.05.10 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8430991 2023.05.10 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8430990 2023.05.10 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8430988 2023.05.10 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8430987 2023.05.10 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8430986 2023.05.10 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8430985 2023.05.10 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8430983 2023.05.10 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8430984 2023.05.10 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8430989 2023.05.10 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8407161 2023.05.08 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8402077 2023.05.07 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8402071 2023.05.07 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8402070 2023.05.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8402073 2023.05.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8402075 2023.05.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8402074 2023.05.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8402078 2023.05.07 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8402072 2023.05.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8402076 2023.05.07 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8398440 2023.05.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8398439 2023.05.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8398437 2023.05.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8398441 2023.05.03 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8398435 2023.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8398438 2023.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8398436 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8398434 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8342842 2023.05.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8342844 2023.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8342843 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8342841 2023.05.01 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8342840 2023.05.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8342838 2023.05.01 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8342839 2023.05.01 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8342836 2023.05.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8342834 2023.05.01 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8342833 2023.05.01 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8342835 2023.05.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8342837 2023.05.01 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8342832 2023.05.01 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8342831 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8336866 2023.04.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8336867 2023.04.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8336860 2023.04.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8336868 2023.04.30 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8336858 2023.04.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8336864 2023.04.30 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8336862 2023.04.30 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8336859 2023.04.30 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8336855 2023.04.30 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8336853 2023.04.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8336863 2023.04.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8336869 2023.04.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8336857 2023.04.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8336856 2023.04.30 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8336851 2023.04.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8336854 2023.04.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8336852 2023.04.30 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8336848 2023.04.30 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8336850 2023.04.30 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8336845 2023.04.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8336843 2023.04.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8336849 2023.04.30 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8336837 2023.04.30 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8336841 2023.04.30 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8336847 2023.04.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8336838 2023.04.30 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8336839 2023.04.30 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8336840 2023.04.30 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8336844 2023.04.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8336836 2023.04.29 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8336834 2023.04.29 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8336842 2023.04.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8336846 2023.04.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8336835 2023.04.29 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8336833 2023.04.29 ŚL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 8275186 2023.04.23
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8275185 2023.04.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8275187 2023.04.22
pospolity kruk, Corvus corax 2 8268637 2023.04.22
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8268636 2023.04.22
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8268633 2023.04.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8268635 2023.04.22
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8268632 2023.04.22
pospolity sroka, Pica pica 2 8268634 2023.04.22
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8268631 2023.04.22
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8268629 2023.04.22
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8268630 2023.04.22
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8268628 2023.04.22
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8268626 2023.04.21
pospolity żuraw, Grus grus 2 8268627 2023.04.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8268625 2023.04.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8260037 2023.04.21
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8260039 2023.04.21
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8260036 2023.04.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8260038 2023.04.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8260035 2023.04.21
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8260034 2023.04.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8260053 2023.04.21
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8260051 2023.04.21
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 8260050 2023.04.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8260052 2023.04.21
pospolity żuraw, Grus grus 2 8260054 2023.04.21
pospolity kruk, Corvus corax 2 8260057 2023.04.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8260049 2023.04.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8260055 2023.04.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8260056 2023.04.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8260058 2023.04.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8260046 2023.04.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8260048 2023.04.21
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 8260047 2023.04.21
pospolity bogatka, Parus major 1 8260059 2023.04.21
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8260045 2023.04.21
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8260044 2023.04.21
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8260027 2023.04.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8260032 2023.04.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8260031 2023.04.21
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8260029 2023.04.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8260028 2023.04.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8260030 2023.04.21
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8260023 2023.04.21
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8260019 2023.04.21
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8260020 2023.04.21
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8260018 2023.04.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8260024 2023.04.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8260022 2023.04.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8260025 2023.04.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8260026 2023.04.21
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8260017 2023.04.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8260021 2023.04.21 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8240344 2023.04.18 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8239879 2023.04.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8236115 2023.04.17 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8236113 2023.04.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8236114 2023.04.17 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8236110 2023.04.17 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8236106 2023.04.17 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8236109 2023.04.17 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8236108 2023.04.17 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8236112 2023.04.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8236107 2023.04.17 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8236111 2023.04.17 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8236104 2023.04.17 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8236105 2023.04.17 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8219272 2023.04.15 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8219268 2023.04.15 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8219269 2023.04.15 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8219270 2023.04.15 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8219265 2023.04.15 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8219271 2023.04.15 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8219266 2023.04.15 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8219267 2023.04.15 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 8219264 2023.04.15 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 8219263 2023.04.15 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8219288 2023.04.15 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8219286 2023.04.15 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8219285 2023.04.15 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8219287 2023.04.15 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8219283 2023.04.15 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8219284 2023.04.15 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8219282 2023.04.15 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8219281 2023.04.15 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8219278 2023.04.15 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8219279 2023.04.15 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8219274 2023.04.15 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8219280 2023.04.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8219276 2023.04.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 8 8219275 2023.04.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 11 8219277 2023.04.15 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8219273 2023.04.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8212408 2023.04.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8212407 2023.04.15 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8212409 2023.04.15 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8212406 2023.04.15 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8212405 2023.04.15 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8212403 2023.04.15 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8212404 2023.04.15 ZP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8212396 2023.04.15 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8212397 2023.04.15 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8212395 2023.04.15 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8212394 2023.04.15 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8212392 2023.04.15 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8212393 2023.04.15 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8212391 2023.04.15 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8212390 2023.04.15 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 8212389 2023.04.15 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8212388 2023.04.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8212387 2023.04.15 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8212384 2023.04.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8212386 2023.04.15 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8212385 2023.04.15 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8212382 2023.04.15 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8212383 2023.04.15 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8211144 2023.04.15 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8211147 2023.04.14 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8211143 2023.04.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8211142 2023.04.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8211138 2023.04.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8211137 2023.04.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 8211141 2023.04.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 23 8211140 2023.04.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 8211136 2023.04.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8211134 2023.04.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8211139 2023.04.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8211146 2023.04.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8211135 2023.04.14 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8211131 2023.04.14 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8211132 2023.04.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8211133 2023.04.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8211130 2023.04.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8211129 2023.04.14 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8211145 2023.04.14 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8202672 2023.04.13 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8202671 2023.04.13 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8174593 2023.04.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8174594 2023.04.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 30 8174596 2023.04.06 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 8174592 2023.04.06 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8174591 2023.04.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8174595 2023.04.06 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8174590 2023.04.06 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8110459 2023.03.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8110462 2023.03.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8110461 2023.03.29 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8110460 2023.03.29 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8110458 2023.03.29 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8101751 2023.03.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8101752 2023.03.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8088277 2023.03.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8088275 2023.03.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8088274 2023.03.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8088273 2023.03.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8088272 2023.03.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8088276 2023.03.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8088264 2023.03.26 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8088263 2023.03.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8088269 2023.03.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8088271 2023.03.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8088262 2023.03.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8088265 2023.03.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8088266 2023.03.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8088270 2023.03.26 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8088258 2023.03.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8088267 2023.03.26 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8088256 2023.03.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8088268 2023.03.26 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8088259 2023.03.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8088260 2023.03.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8088261 2023.03.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8088257 2023.03.26 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8068115 2023.03.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8068117 2023.03.22 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8068113 2023.03.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8068114 2023.03.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 8068112 2023.03.22 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8068111 2023.03.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8068116 2023.03.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8041886 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 40 8041880 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8041882 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8041876 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8041873 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8041872 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8041864 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 24 8041870 2023.03.19 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8041865 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8041868 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8041866 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8041874 2023.03.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8041871 2023.03.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8041860 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8041857 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 8041855 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8041884 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8041878 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8041881 2023.03.19 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8041877 2023.03.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8041885 2023.03.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8041883 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8041875 2023.03.19 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8041867 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 8041869 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 58 8041879 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8041863 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 8041862 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8041861 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 8041859 2023.03.19 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8041856 2023.03.19 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8041858 2023.03.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 28 8041836 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8041837 2023.03.19 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8041832 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8041833 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 12 8041834 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8041829 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 50 8041831 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 8041830 2023.03.19 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8041828 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8041827 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8041826 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8041824 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8041823 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8041825 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8041822 2023.03.19 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8041821 2023.03.19 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8041852 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 8041853 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8041850 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 8041849 2023.03.19 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8041848 2023.03.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8041847 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8041845 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8041846 2023.03.19 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8041844 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8041854 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8041843 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8041842 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8041841 2023.03.19 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 38 8041840 2023.03.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 8041839 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8041838 2023.03.19 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8041818 2023.03.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8041817 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8041819 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8041835 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8041820 2023.03.19 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 8041816 2023.03.19 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 8041815 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8041814 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 8041813 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8041811 2023.03.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8041812 2023.03.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8041810 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8041809 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8041808 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8041807 2023.03.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8041806 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8041795 2023.03.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8041796 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8041791 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8041793 2023.03.19 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8041794 2023.03.19 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8041792 2023.03.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8041803 2023.03.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8041802 2023.03.19 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8041790 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8041799 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8041800 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8041789 2023.03.19 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8041797 2023.03.19 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8041788 2023.03.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8041787 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 21 8041798 2023.03.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8041804 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8041785 2023.03.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8041784 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8041783 2023.03.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8041786 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8041781 2023.03.19 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8041779 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8041782 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8041778 2023.03.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8041777 2023.03.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8041775 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8041780 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8041776 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8041774 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8041772 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8041771 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8041764 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8041767 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8041765 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8041761 2023.03.19 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8041770 2023.03.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8041768 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8041773 2023.03.19 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8041769 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 40 8041762 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8041763 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8041760 2023.03.19 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8041759 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8041758 2023.03.19 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 8041766 2023.03.19 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8041757 2023.03.19 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8041756 2023.03.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8041752 2023.03.19 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8041746 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 57 8041753 2023.03.19 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8041754 2023.03.19 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8041750 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8041749 2023.03.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8041751 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8041745 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8041748 2023.03.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8041755 2023.03.19 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8041747 2023.03.19 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8041743 2023.03.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8041744 2023.03.19 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8041742 2023.03.19 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8041741 2023.03.19 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8041740 2023.03.17 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8008165 2023.03.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8008160 2023.03.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8008163 2023.03.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8008164 2023.03.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8008161 2023.03.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8008162 2023.03.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7993496 2023.03.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 7993497 2023.03.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7993499 2023.03.12 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7993493 2023.03.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7993495 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7993492 2023.03.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7993494 2023.03.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7993498 2023.03.12 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7993491 2023.03.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7984759 2023.03.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7984758 2023.03.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7977198 2023.03.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7977199 2023.03.08 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7977200 2023.03.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7977195 2023.03.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7977194 2023.03.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7977193 2023.03.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7977197 2023.03.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7977196 2023.03.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7977192 2023.03.08 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7965703 2023.03.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7965702 2023.03.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7953495 2023.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7953497 2023.03.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7953494 2023.03.03 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 7953493 2023.03.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 7953492 2023.03.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7953496 2023.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7945749 2023.03.01 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 7945746 2023.03.01 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7945742 2023.03.01 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 4 7945743 2023.03.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7945750 2023.03.01 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7945747 2023.03.01 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7945748 2023.03.01 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7945745 2023.03.01 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 7945739 2023.03.01 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7945741 2023.03.01 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7945744 2023.03.01 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 7945751 2023.03.01 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7945740 2023.03.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7944270 2023.03.01 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7944269 2023.03.01 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7944271 2023.03.01 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7944267 2023.03.01 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7944268 2023.03.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7944266 2023.03.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7943970 2023.02.22 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7943969 2023.02.22 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7943967 2023.02.22 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7943968 2023.02.22 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7893694 2023.02.15 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7881352 2023.02.12 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 7881355 2023.02.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7881351 2023.02.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7881353 2023.02.12 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7881354 2023.02.12 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7881350 2023.02.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7881348 2023.02.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7881349 2023.02.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7881346 2023.02.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 7881343 2023.02.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7881342 2023.02.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7881340 2023.02.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7881347 2023.02.12 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7881345 2023.02.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7881341 2023.02.12 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7881339 2023.02.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7881344 2023.02.12 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 7881338 2023.02.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7881337 2023.02.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 7881364 2023.02.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 7881336 2023.02.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 41 7881335 2023.02.12 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7881334 2023.02.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7881363 2023.02.12 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7881333 2023.02.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7881330 2023.02.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 358 7881332 2023.02.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 7881331 2023.02.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7877093 2023.02.11 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7877092 2023.02.11 OP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7877088 2023.02.11 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7877091 2023.02.11 OP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7877090 2023.02.11 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7877089 2023.02.11 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7856815 2023.02.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7856813 2023.02.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7856814 2023.02.05 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7856812 2023.02.05 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 7856811 2023.02.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7856808 2023.02.05 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 7856807 2023.02.05 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7856810 2023.02.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 7856809 2023.02.05 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7856806 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 8 7856805 2023.02.05 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7856803 2023.02.05 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7856801 2023.02.05 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7856800 2023.02.05 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7856804 2023.02.05 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 7856799 2023.02.05 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7856802 2023.02.05 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7856798 2023.02.05 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7856796 2023.02.05 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7856795 2023.02.05 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7856797 2023.02.05 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7856794 2023.02.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7856793 2023.02.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7856816 2023.02.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7856792 2023.02.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7849062 2023.02.01 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 7849061 2023.02.01 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 7849060 2023.02.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7849056 2023.02.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7849059 2023.02.01 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7849058 2023.02.01 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7849057 2023.02.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7849054 2023.02.01 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 5 7849055 2023.01.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7849052 2023.01.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7849053 2023.01.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7834850 2023.01.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7834846 2023.01.29 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 7834845 2023.01.29 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 7834848 2023.01.29 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7834849 2023.01.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 7834844 2023.01.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7834847 2023.01.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7797346 2023.01.18 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7797345 2023.01.18 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 7797343 2023.01.18 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7797341 2023.01.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7797344 2023.01.18 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 82 7797342 2023.01.18 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7797357 2023.01.18 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7797358 2023.01.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7797362 2023.01.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7797360 2023.01.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 7797356 2023.01.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7797354 2023.01.18 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7797359 2023.01.18 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7797355 2023.01.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7797353 2023.01.18 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7797361 2023.01.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7797352 2023.01.18 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7797351 2023.01.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 7797349 2023.01.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 7797350 2023.01.18 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 7797347 2023.01.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7797348 2023.01.18 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7797338 2023.01.18 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7797337 2023.01.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7797336 2023.01.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7797340 2023.01.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 7797339 2023.01.18 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7797334 2023.01.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7797333 2023.01.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 7797335 2023.01.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7797332 2023.01.18 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7797329 2023.01.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7797331 2023.01.18 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7797328 2023.01.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7797330 2023.01.18 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7797327 2023.01.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7797326 2023.01.18 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7797325 2023.01.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7787687 2023.01.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7787685 2023.01.15 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7787686 2023.01.15 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7787684 2023.01.15 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7787682 2023.01.15 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7787683 2023.01.15 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7787680 2023.01.15 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7787681 2023.01.15 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 7787679 2023.01.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7780764 2023.01.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7780762 2023.01.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 7780763 2023.01.12 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7780765 2023.01.12 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7757930 2023.01.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7757929 2023.01.08 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 7757928 2023.01.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7757926 2023.01.08 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 7757925 2023.01.08 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 10 7757927 2023.01.08 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7757924 2023.01.08 ŁD
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7757923 2023.01.08 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7757921 2023.01.08 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7757922 2023.01.08 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 7757919 2023.01.08 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7757920 2023.01.08 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7757917 2023.01.08 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 7757918 2023.01.08 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 7757916 2023.01.08 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 7757915 2023.01.08 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7757914 2023.01.08 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 7757912 2023.01.08 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7757913 2023.01.08 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7757909 2023.01.08 ŁD
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 60 7757908 2023.01.08 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7757911 2023.01.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7757910 2023.01.08 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7748080 2023.01.06 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 7748079 2023.01.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7748081 2023.01.06 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7748076 2023.01.06 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7748077 2023.01.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 7748078 2023.01.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7736843 2023.01.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7736840 2023.01.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7736839 2023.01.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7736841 2023.01.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 7736842 2023.01.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7733836 2023.01.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7733835 2023.01.02
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7733837 2023.01.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7733833 2023.01.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7733831 2023.01.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7733829 2023.01.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7733826 2023.01.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7733828 2023.01.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7733824 2023.01.02
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7733827 2023.01.02
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 7733823 2023.01.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 58 7733832 2023.01.02
pospolity kruk, Corvus corax 1 7733830 2023.01.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7733834 2023.01.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7733851 2023.01.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7733846 2023.01.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7733850 2023.01.02
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7733853 2023.01.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7733848 2023.01.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7733849 2023.01.02
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7733840 2023.01.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7733852 2023.01.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7733845 2023.01.02
pospolity kruk, Corvus corax 4 7733847 2023.01.02
pospolity żuraw, Grus grus 2 7733842 2023.01.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7733838 2023.01.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7733839 2023.01.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7733844 2023.01.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7733843 2023.01.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7733841 2023.01.02 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7727364 2023.01.01 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7727360 2023.01.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7727365 2023.01.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7727363 2023.01.01 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7727359 2023.01.01 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7727358 2023.01.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7727362 2023.01.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7727361 2023.01.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7727357 2023.01.01 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7727356 2023.01.01 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...