DRUŻYNA

Drużyna: Tilia. Obserwator: Paweł Hermański

Liczba gatunków: 208

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 135 1316 59 59 0 4 25 30
2 72 2141 70 44 0 1 15 28
3 233 1851 94 76 0 2 31 43
4 180 573 136 96 1 16 41 38
5 107 288 168 80 0 20 45 15
6 148 552 181 86 0 13 41 32
7 151 688 190 76 0 10 33 33
8 44 274 191 32 0 3 17 12
9 3 10 191 3 0 0 1 2
10 50 459 207 42 4 11 9 18
11 12 18 207 8 0 0 6 2
12 12 102 208 10 0 2 3 5
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 9255884 2023.12.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9255881 2023.12.08 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9255882 2023.12.08 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9255879 2023.12.08 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9255875 2023.12.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9255877 2023.12.08 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 9255883 2023.12.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9255880 2023.12.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9255876 2023.12.08 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9255874 2023.12.08 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9255873 2023.12.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9255878 2023.12.08 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9183518 2023.11.13 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9183517 2023.11.12 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9183516 2023.11.12 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9183515 2023.11.12 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9183514 2023.11.12 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9183513 2023.11.12 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9153467 2023.11.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9149823 2023.11.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9149822 2023.11.04 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9149821 2023.11.04 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9149824 2023.11.04 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9149820 2023.11.04 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9120818 2023.10.26 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 9120817 2023.10.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9120819 2023.10.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 26 9120820 2023.10.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9120821 2023.10.26 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9119477 2023.10.21 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9119476 2023.10.21 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9119473 2023.10.21 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9119475 2023.10.21 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9119478 2023.10.21 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9119472 2023.10.21 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9119474 2023.10.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9076466 2023.10.10 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9076465 2023.10.10 ŚL
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9063806 2023.10.09 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9056430 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 9056429 2023.10.08 PM
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 9053746 2023.10.07 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9053747 2023.10.07 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9053745 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9051139 2023.10.07 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 9049228 2023.10.06 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9049230 2023.10.06 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 9049229 2023.10.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9049227 2023.10.06 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9049231 2023.10.06 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9049224 2023.10.06 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 9049222 2023.10.06 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9049223 2023.10.06 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9049220 2023.10.06 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9049219 2023.10.06 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9049221 2023.10.06 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9049226 2023.10.06 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9049225 2023.10.06 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9049217 2023.10.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9049216 2023.10.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9049215 2023.10.06 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 9049214 2023.10.06 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9049218 2023.10.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9049213 2023.10.06 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9049210 2023.10.06 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9049208 2023.10.06 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9049209 2023.10.06 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9049211 2023.10.06 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9049207 2023.10.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9049212 2023.10.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9049204 2023.10.06 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9049205 2023.10.06 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9049206 2023.10.06 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9049203 2023.10.06 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8949156 2023.09.09 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8949157 2023.09.09 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 8927223 2023.09.03 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 8913518 2023.08.31 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8913519 2023.08.31 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8913520 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8913521 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8913522 2023.08.31 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8913515 2023.08.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8913523 2023.08.31 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8913517 2023.08.31 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8913516 2023.08.31 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8902229 2023.08.26 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8902228 2023.08.26 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8902231 2023.08.26 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8902230 2023.08.26 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8902227 2023.08.26 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8902226 2023.08.26 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8902225 2023.08.26 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8902224 2023.08.26 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8902223 2023.08.26 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8902222 2023.08.26 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8902221 2023.08.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8902220 2023.08.26 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8902219 2023.08.26 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8902218 2023.08.26 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8902216 2023.08.26 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8902217 2023.08.26 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8858890 2023.08.14 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8858887 2023.08.14 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8858889 2023.08.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8858891 2023.08.14 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8858888 2023.08.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8858892 2023.08.14 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 8858886 2023.08.14 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8842455 2023.08.10 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8842454 2023.08.10 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8842453 2023.08.10 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8842452 2023.08.10 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8842451 2023.08.10 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8842456 2023.08.10 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8842449 2023.08.10 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8842450 2023.08.10 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8842448 2023.08.10 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8842447 2023.08.10 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8823726 2023.08.02 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 36 8823725 2023.08.02 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 50 8813192 2023.07.30 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8813193 2023.07.30 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8813194 2023.07.30 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 5 8813196 2023.07.30 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8813191 2023.07.30 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8813188 2023.07.30 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8813190 2023.07.30 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8813195 2023.07.30 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 4 8813187 2023.07.30 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8813184 2023.07.30 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 8813189 2023.07.30 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8813183 2023.07.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8813185 2023.07.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8813186 2023.07.30 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 50 8813182 2023.07.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8762521 2023.07.15 ŚK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8762520 2023.07.15 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 2 8761518 2023.07.15 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8761516 2023.07.15 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8761515 2023.07.15 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8761517 2023.07.15 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8761514 2023.07.15 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8761513 2023.07.15 ŚK
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8761511 2023.07.15 ŚK
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 8761508 2023.07.15 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8761509 2023.07.15 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8761512 2023.07.15 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8761510 2023.07.15 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8761506 2023.07.15 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8761507 2023.07.15 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8761505 2023.07.15 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8761503 2023.07.15 ŚK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8761504 2023.07.15 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8761502 2023.07.15 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8755647 2023.07.13 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8755650 2023.07.13 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8755649 2023.07.13 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8755651 2023.07.13 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8755648 2023.07.13 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 68 8755646 2023.07.13 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8755644 2023.07.13 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8755642 2023.07.13 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8755643 2023.07.13 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8755645 2023.07.13 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8755641 2023.07.13 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 130 8755699 2023.07.13 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8755680 2023.07.13 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8755679 2023.07.13 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8755694 2023.07.13 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 60 8755678 2023.07.13 ŁD
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8755676 2023.07.13 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8755677 2023.07.13 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8755674 2023.07.13 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8755681 2023.07.13 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8755673 2023.07.13 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8755671 2023.07.13 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8755670 2023.07.13 ŁD
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8755672 2023.07.13 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8755669 2023.07.13 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8755675 2023.07.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8755668 2023.07.13 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8755697 2023.07.13 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8755695 2023.07.13 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8755696 2023.07.13 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8755693 2023.07.13 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8755691 2023.07.13 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8755692 2023.07.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8755690 2023.07.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8755688 2023.07.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8755689 2023.07.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8755686 2023.07.13 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8755683 2023.07.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8755684 2023.07.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8755685 2023.07.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8755682 2023.07.13 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8755687 2023.07.13 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8755698 2023.07.13 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8755666 2023.07.13 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8755664 2023.07.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8755667 2023.07.13 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8755665 2023.07.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8755663 2023.07.13 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8755661 2023.07.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8755662 2023.07.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8755660 2023.07.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8755659 2023.07.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8755658 2023.07.13 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8755655 2023.07.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8755657 2023.07.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8755656 2023.07.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8755654 2023.07.13 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8755653 2023.07.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8755652 2023.07.13 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8755700 2023.07.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8755639 2023.07.13 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8755640 2023.07.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8755638 2023.07.13 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8755634 2023.07.13 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8755636 2023.07.13 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8755637 2023.07.13 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8755635 2023.07.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8755633 2023.07.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8755629 2023.07.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8755631 2023.07.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8755630 2023.07.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8755632 2023.07.13 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8755627 2023.07.13 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8755628 2023.07.13 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8755626 2023.07.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8755625 2023.07.13 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8755624 2023.07.13 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8755622 2023.07.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8755623 2023.07.13 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8755619 2023.07.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8755621 2023.07.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8755620 2023.07.13 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8755618 2023.07.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8755617 2023.07.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8755615 2023.07.13 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8755616 2023.07.13 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8755614 2023.07.13 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8755613 2023.07.13 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8755611 2023.07.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8755612 2023.07.13 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8755610 2023.07.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8755608 2023.07.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8755609 2023.07.13 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8755607 2023.07.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8755606 2023.07.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8755605 2023.07.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8755602 2023.07.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8755604 2023.07.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8755600 2023.07.13 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8755601 2023.07.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8755603 2023.07.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8755598 2023.07.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8755599 2023.07.13 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8755596 2023.07.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8755597 2023.07.12 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8755595 2023.07.12 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8755594 2023.07.12 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8729971 2023.07.05 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8729970 2023.07.05 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8729973 2023.07.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8729972 2023.07.05 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8723115 2023.07.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8723114 2023.07.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 8723112 2023.07.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8723113 2023.07.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8723111 2023.07.03 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8723110 2023.07.03 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8723109 2023.06.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8705470 2023.06.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8705469 2023.06.29 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8705468 2023.06.29 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8705466 2023.06.29 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8705467 2023.06.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8690392 2023.06.25 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 8690391 2023.06.25 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8690389 2023.06.25 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8690390 2023.06.25 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8690388 2023.06.25 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 8690387 2023.06.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8690386 2023.06.25 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8690385 2023.06.25 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8690382 2023.06.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8690384 2023.06.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8690383 2023.06.25 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 8690417 2023.06.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8690420 2023.06.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8690418 2023.06.25 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8690412 2023.06.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8690410 2023.06.25 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 8690423 2023.06.25 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8690405 2023.06.25 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8690408 2023.06.25 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8690422 2023.06.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8690402 2023.06.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8690403 2023.06.25 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8690400 2023.06.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8690399 2023.06.25 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8690394 2023.06.25 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8690393 2023.06.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8690395 2023.06.25 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8690419 2023.06.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8690416 2023.06.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8690415 2023.06.25 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8690414 2023.06.25 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8690411 2023.06.25 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8690413 2023.06.25 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8690421 2023.06.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8690409 2023.06.25 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8690406 2023.06.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8690407 2023.06.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8690401 2023.06.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8690404 2023.06.25 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8690425 2023.06.25 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8690396 2023.06.25 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8690398 2023.06.25 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8690397 2023.06.25 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8690379 2023.06.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8690381 2023.06.25 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8690380 2023.06.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8690378 2023.06.25 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8690376 2023.06.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8690374 2023.06.25 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8690377 2023.06.25 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8690375 2023.06.25 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8690370 2023.06.25 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8690373 2023.06.25 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8690369 2023.06.25 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 8690372 2023.06.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8690371 2023.06.25 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8690366 2023.06.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8690368 2023.06.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8690367 2023.06.25 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8683740 2023.06.24
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8683739 2023.06.24
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8683738 2023.06.24
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8671682 2023.06.20 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8671681 2023.06.20 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8671514 2023.06.19 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8671516 2023.06.19 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8671512 2023.06.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8671513 2023.06.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8671515 2023.06.19 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8665085 2023.06.18 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8665083 2023.06.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8665084 2023.06.18 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8665080 2023.06.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8665081 2023.06.18 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8665079 2023.06.18 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8665077 2023.06.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8665082 2023.06.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8665078 2023.06.18 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8665076 2023.06.18 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8665074 2023.06.18 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8665072 2023.06.18 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8665075 2023.06.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8665073 2023.06.18 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8665071 2023.06.18 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8665069 2023.06.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8665070 2023.06.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8665068 2023.06.18 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8665067 2023.06.18 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8665061 2023.06.18 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8665065 2023.06.18 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8665063 2023.06.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8665066 2023.06.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 8665064 2023.06.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8665060 2023.06.18 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8665059 2023.06.18 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8665055 2023.06.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8665062 2023.06.18 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8665058 2023.06.18 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8665056 2023.06.18 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8665057 2023.06.18 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8665054 2023.06.18 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8665052 2023.06.18 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8665051 2023.06.18 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8665053 2023.06.18 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8638654 2023.06.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8638656 2023.06.12 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 8638655 2023.06.12 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8638652 2023.06.12 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8638650 2023.06.12 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8638651 2023.06.12 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8638653 2023.06.12 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 8638649 2023.06.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8638671 2023.06.12 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8638672 2023.06.12 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8638673 2023.06.12 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8638675 2023.06.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8638677 2023.06.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8638678 2023.06.12 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8638679 2023.06.12 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8638680 2023.06.12 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8622855 2023.06.10 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 80 8622856 2023.06.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8622854 2023.06.10 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8622852 2023.06.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8622851 2023.06.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8622853 2023.06.10 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8622850 2023.06.10 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8622849 2023.06.10 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8622848 2023.06.10 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8625653 2023.06.10 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8614229 2023.06.08 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8614226 2023.06.08 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8614228 2023.06.08 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8614225 2023.06.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8614227 2023.06.08 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8614224 2023.06.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8614223 2023.06.08 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8614220 2023.06.08 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8614219 2023.06.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8614222 2023.06.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8614221 2023.06.08 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8614218 2023.06.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8505846 2023.05.21 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8505845 2023.05.21 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8505844 2023.05.21 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8505843 2023.05.21 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8505842 2023.05.21 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8505840 2023.05.21 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8505841 2023.05.21 KP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8448063 2023.05.13 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8448076 2023.05.13 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8448058 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8448055 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8448059 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8448066 2023.05.13 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8448067 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8448061 2023.05.13 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8448069 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8448071 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8448070 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 8448065 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8448060 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8448062 2023.05.13 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8448068 2023.05.13 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8448073 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8448057 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8448056 2023.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8448072 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8448064 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8448074 2023.05.13 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8448054 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8448051 2023.05.13 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8448048 2023.05.13 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8448052 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8448050 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8448049 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8448043 2023.05.13 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8448047 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8448046 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8448053 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8448044 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8448045 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8448042 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8448041 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8448039 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8448040 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8448035 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8448037 2023.05.13 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8448033 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8448038 2023.05.13 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8448034 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8448036 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8448032 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8448031 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8448030 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8448029 2023.05.13 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8448028 2023.05.13 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8448027 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8448026 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8448025 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8448024 2023.05.13 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8448023 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8430996 2023.05.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8430997 2023.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8430992 2023.05.10 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8430995 2023.05.10 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8430994 2023.05.10 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8430993 2023.05.10 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8430991 2023.05.10 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8430990 2023.05.10 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8430988 2023.05.10 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8430987 2023.05.10 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8430986 2023.05.10 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8430985 2023.05.10 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8430983 2023.05.10 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8430984 2023.05.10 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8430989 2023.05.10 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8407161 2023.05.08 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8402077 2023.05.07 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8402071 2023.05.07 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8402070 2023.05.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8402073 2023.05.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8402075 2023.05.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8402074 2023.05.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8402078 2023.05.07 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8402072 2023.05.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8402076 2023.05.07 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8398440 2023.05.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8398439 2023.05.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8398437 2023.05.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8398441 2023.05.03 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8398435 2023.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8398438 2023.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8398436 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8398434 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8342842 2023.05.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8342844 2023.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8342843 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8342841 2023.05.01 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8342840 2023.05.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8342838 2023.05.01 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8342839 2023.05.01 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8342836 2023.05.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8342834 2023.05.01 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8342833 2023.05.01 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8342835 2023.05.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8342837 2023.05.01 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8342832 2023.05.01 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8342831 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8336866 2023.04.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8336867 2023.04.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8336860 2023.04.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8336868 2023.04.30 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8336858 2023.04.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8336864 2023.04.30 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8336862 2023.04.30 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8336859 2023.04.30 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8336855 2023.04.30 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8336853 2023.04.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8336863 2023.04.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8336869 2023.04.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8336857 2023.04.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8336856 2023.04.30 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8336851 2023.04.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8336854 2023.04.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8336852 2023.04.30 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8336848 2023.04.30 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8336850 2023.04.30 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8336845 2023.04.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8336843 2023.04.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8336849 2023.04.30 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8336837 2023.04.30 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8336841 2023.04.30 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8336847 2023.04.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8336838 2023.04.30 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8336839 2023.04.30 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8336840 2023.04.30 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8336844 2023.04.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8336836 2023.04.29 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8336834 2023.04.29 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8336842 2023.04.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8336846 2023.04.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8336835 2023.04.29 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8336833 2023.04.29 ŚL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 8275186 2023.04.23
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8275185 2023.04.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8275187 2023.04.22
pospolity kruk, Corvus corax 2 8268637 2023.04.22
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8268636 2023.04.22
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8268633 2023.04.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8268635 2023.04.22
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8268632 2023.04.22
pospolity sroka, Pica pica 2 8268634 2023.04.22
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8268631 2023.04.22
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8268629 2023.04.22
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8268630 2023.04.22
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8268628 2023.04.22
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8268626 2023.04.21
pospolity żuraw, Grus grus 2 8268627 2023.04.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8268625 2023.04.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8260037 2023.04.21
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8260039 2023.04.21
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8260036 2023.04.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8260038 2023.04.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8260035 2023.04.21
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8260034 2023.04.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8260053 2023.04.21
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8260051 2023.04.21
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 8260050 2023.04.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8260052 2023.04.21
pospolity żuraw, Grus grus 2 8260054 2023.04.21
pospolity kruk, Corvus corax 2 8260057 2023.04.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8260049 2023.04.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8260055 2023.04.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8260056 2023.04.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8260058 2023.04.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8260046 2023.04.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8260048 2023.04.21
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 8260047 2023.04.21
pospolity bogatka, Parus major 1 8260059 2023.04.21
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8260045 2023.04.21
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8260044 2023.04.21
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8260027 2023.04.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8260032 2023.04.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8260031 2023.04.21
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8260029 2023.04.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8260028 2023.04.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8260030 2023.04.21
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8260023 2023.04.21
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8260019 2023.04.21
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8260020 2023.04.21
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8260018 2023.04.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8260024 2023.04.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8260022 2023.04.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8260025 2023.04.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8260026 2023.04.21
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8260017 2023.04.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8260021 2023.04.21 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8240344 2023.04.18 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8239879 2023.04.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8236115 2023.04.17 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8236113 2023.04.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8236114 2023.04.17 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8236110 2023.04.17 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8236106 2023.04.17 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8236109 2023.04.17 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8236108 2023.04.17 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8236112 2023.04.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8236107 2023.04.17 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8236111 2023.04.17 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8236104 2023.04.17 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8236105 2023.04.17 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8219272 2023.04.15 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8219268 2023.04.15 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8219269 2023.04.15 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8219270 2023.04.15 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8219265 2023.04.15 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8219271 2023.04.15 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8219266 2023.04.15 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8219267 2023.04.15 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 8219264 2023.04.15 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 8219263 2023.04.15 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8219288 2023.04.15 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8219286 2023.04.15 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8219285 2023.04.15 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8219287 2023.04.15 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8219283 2023.04.15 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8219284 2023.04.15 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8219282 2023.04.15 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8219281 2023.04.15 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8219278 2023.04.15 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8219279 2023.04.15 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8219274 2023.04.15 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8219280 2023.04.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8219276 2023.04.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 8 8219275 2023.04.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 11 8219277 2023.04.15 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8219273 2023.04.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8212408 2023.04.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8212407 2023.04.15 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8212409 2023.04.15 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8212406 2023.04.15 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8212405 2023.04.15 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8212403 2023.04.15 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8212404 2023.04.15 ZP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8212396 2023.04.15 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8212397 2023.04.15 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8212395 2023.04.15 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8212394 2023.04.15 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8212392 2023.04.15 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8212393 2023.04.15 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8212391 2023.04.15 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8212390 2023.04.15 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 8212389 2023.04.15 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8212388 2023.04.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8212387 2023.04.15 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8212384 2023.04.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8212386 2023.04.15 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8212385 2023.04.15 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8212382 2023.04.15 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8212383 2023.04.15 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8211144 2023.04.15 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8211147 2023.04.14 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8211143 2023.04.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8211142 2023.04.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8211138 2023.04.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8211137 2023.04.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 8211141 2023.04.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 23 8211140 2023.04.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 8211136 2023.04.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8211134 2023.04.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8211139 2023.04.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8211146 2023.04.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8211135 2023.04.14 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8211131 2023.04.14 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8211132 2023.04.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8211133 2023.04.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8211130 2023.04.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8211129 2023.04.14 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8211145 2023.04.14 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8202672 2023.04.13 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8202671 2023.04.13 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8174593 2023.04.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8174594 2023.04.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 30 8174596 2023.04.06 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 8174592 2023.04.06 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8174591 2023.04.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8174595 2023.04.06 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8174590 2023.04.06 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8110459 2023.03.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8110462 2023.03.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8110461 2023.03.29 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8110460 2023.03.29 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8110458 2023.03.29 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8101751 2023.03.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8101752 2023.03.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8088277 2023.03.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8088275 2023.03.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8088274 2023.03.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8088273 2023.03.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8088272 2023.03.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8088276 2023.03.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8088264 2023.03.26 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8088263 2023.03.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8088269 2023.03.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8088271 2023.03.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8088262 2023.03.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8088265 2023.03.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8088266 2023.03.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8088270 2023.03.26 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8088258 2023.03.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8088267 2023.03.26 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8088256 2023.03.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8088268 2023.03.26 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8088259 2023.03.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8088260 2023.03.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8088261 2023.03.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8088257 2023.03.26 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8068115 2023.03.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8068117 2023.03.22 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8068113 2023.03.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8068114 2023.03.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 8068112 2023.03.22 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8068111 2023.03.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8068116 2023.03.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8041886 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 40 8041880 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8041882 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8041876 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8041873 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8041872 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8041864 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 24 8041870 2023.03.19 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8041865 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8041868 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8041866 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8041874 2023.03.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8041871 2023.03.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8041860 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8041857 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 8041855 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8041884 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8041878 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8041881 2023.03.19 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8041877 2023.03.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8041885 2023.03.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8041883 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8041875 2023.03.19 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8041867 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 8041869 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 58 8041879 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8041863 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 8041862 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8041861 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 8041859 2023.03.19 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8041856 2023.03.19 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8041858 2023.03.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 28 8041836 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8041837 2023.03.19 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8041832 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8041833 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 12 8041834 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8041829 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 50 8041831 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 8041830 2023.03.19 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8041828 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8041827 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8041826 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8041824 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8041823 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8041825 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8041822 2023.03.19 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8041821 2023.03.19 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8041852 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 8041853 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8041850 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 8041849 2023.03.19 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8041848 2023.03.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8041847 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8041845 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8041846 2023.03.19 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8041844 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8041854 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8041843 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8041842 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8041841 2023.03.19 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 38 8041840 2023.03.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 8041839 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8041838 2023.03.19 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8041818 2023.03.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8041817 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8041819 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8041835 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8041820 2023.03.19 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 8041816 2023.03.19 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 8041815 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8041814 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 8041813 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8041811 2023.03.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8041812 2023.03.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8041810 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8041809 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8041808 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8041807 2023.03.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8041806 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8041795 2023.03.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8041796 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8041791 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8041793 2023.03.19 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8041794 2023.03.19 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8041792 2023.03.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8041803 2023.03.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8041802 2023.03.19 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8041790 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8041799 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8041800 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8041789 2023.03.19 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8041797 2023.03.19 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8041788 2023.03.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8041787 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 21 8041798 2023.03.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8041804 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8041785 2023.03.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8041784 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8041783 2023.03.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8041786 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8041781 2023.03.19 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8041779 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8041782 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8041778 2023.03.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8041777 2023.03.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8041775 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8041780 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8041776 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8041774 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8041772 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8041771 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8041764 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8041767 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8041765 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8041761 2023.03.19 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8041770 2023.03.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8041768 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8041773 2023.03.19 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8041769 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 40 8041762 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8041763 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8041760 2023.03.19 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8041759 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8041758 2023.03.19 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 8041766 2023.03.19 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8041757 2023.03.19 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8041756 2023.03.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8041752 2023.03.19 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8041746 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 57 8041753 2023.03.19 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8041754 2023.03.19 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8041750 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8041749 2023.03.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8041751 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8041745 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8041748 2023.03.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8041755 2023.03.19 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8041747 2023.03.19 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8041743 2023.03.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8041744 2023.03.19 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8041742 2023.03.19 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8041741 2023.03.19 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8041740 2023.03.17 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8008165 2023.03.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8008160 2023.03.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8008163 2023.03.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8008164 2023.03.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8008161 2023.03.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8008162 2023.03.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7993496 2023.03.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 7993497 2023.03.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7993499 2023.03.12 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7993493 2023.03.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7993495 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7993492 2023.03.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7993494 2023.03.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7993498 2023.03.12 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7993491 2023.03.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7984759 2023.03.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7984758 2023.03.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7977198 2023.03.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7977199 2023.03.08 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7977200 2023.03.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7977195 2023.03.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7977194 2023.03.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7977193 2023.03.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7977197 2023.03.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7977196 2023.03.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7977192 2023.03.08 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7965703 2023.03.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7965702 2023.03.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7953495 2023.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7953497 2023.03.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7953494 2023.03.03 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 7953493 2023.03.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 7953492 2023.03.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7953496 2023.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7945749 2023.03.01 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 7945746 2023.03.01 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7945742 2023.03.01 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 4 7945743 2023.03.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7945750 2023.03.01 ŁD