DRUŻYNA

Drużyna: Usługi Transportowe Rycyk. Obserwator: Roman Kempa

Liczba gatunków: 200

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 432 6707 78 78 0 6 31 41
2 323 8621 92 70 0 6 27 37
3 508 9123 113 93 0 8 38 47
4 973 5279 146 126 0 16 60 50
5 820 3629 174 128 0 23 60 45
6 168 871 175 80 0 12 33 35
7 26 90 175 17 0 3 4 10
8 195 4531 181 77 1 12 31 33
9 645 21187 195 136 0 32 57 47
10 472 8702 195 86 0 8 32 46
11 178 3279 196 45 0 5 11 29
12 209 3360 200 64 0 7 21 36
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 23 9307122 2023.12.31 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9307111 2023.12.31 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 57 9307088 2023.12.31 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9307087 2023.12.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9307086 2023.12.31 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9307085 2023.12.31 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9307084 2023.12.31 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9307083 2023.12.31 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9307082 2023.12.31 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9307081 2023.12.31 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9307080 2023.12.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9306764 2023.12.31 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 34 9306760 2023.12.31 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9306761 2023.12.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9306762 2023.12.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9306765 2023.12.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9306763 2023.12.31 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9304791 2023.12.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9304790 2023.12.30 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9304789 2023.12.30 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9304788 2023.12.30 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9304624 2023.12.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9304623 2023.12.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9304317 2023.12.30 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9304316 2023.12.30 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9304315 2023.12.30 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9304314 2023.12.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9304313 2023.12.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9304312 2023.12.30 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 9304311 2023.12.30 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9304310 2023.12.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9304227 2023.12.30 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9304225 2023.12.30 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 74 9304226 2023.12.30 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9304224 2023.12.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 62 9305916 2023.12.30 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9305915 2023.12.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 9305917 2023.12.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9305912 2023.12.30 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9305914 2023.12.30 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 9305913 2023.12.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 9305910 2023.12.30 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9297917 2023.12.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9291738 2023.12.25 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9291811 2023.12.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 9291757 2023.12.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 9290817 2023.12.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9291739 2023.12.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9291783 2023.12.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9291785 2023.12.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9291812 2023.12.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9291795 2023.12.25 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9291756 2023.12.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9290772 2023.12.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9290773 2023.12.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9291737 2023.12.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9291786 2023.12.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9291796 2023.12.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9291806 2023.12.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9291807 2023.12.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 9290771 2023.12.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9291808 2023.12.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9290790 2023.12.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9291813 2023.12.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9291814 2023.12.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 32 9291792 2023.12.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9291797 2023.12.25 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9291784 2023.12.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9291793 2023.12.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9291782 2023.12.25 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9291815 2023.12.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9291794 2023.12.25 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9289740 2023.12.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 19 9289747 2023.12.24 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9289741 2023.12.24 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9289742 2023.12.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9289743 2023.12.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9289748 2023.12.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9289749 2023.12.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9289739 2023.12.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9289746 2023.12.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 9289744 2023.12.24 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9289745 2023.12.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9284312 2023.12.22 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9281482 2023.12.20 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9281481 2023.12.20 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9281479 2023.12.20 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9281480 2023.12.20 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9280265 2023.12.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 9274399 2023.12.17 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9274397 2023.12.17 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 9274398 2023.12.17 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9274294 2023.12.17 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9274292 2023.12.17 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9274293 2023.12.17 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9274114 2023.12.17 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9274113 2023.12.17 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9274062 2023.12.17 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 9274061 2023.12.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9274028 2023.12.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9274027 2023.12.17 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9274026 2023.12.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9274021 2023.12.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9274020 2023.12.17 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9273868 2023.12.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9273867 2023.12.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 9273866 2023.12.17 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9273865 2023.12.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9274669 2023.12.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 26 9274670 2023.12.17 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9274671 2023.12.17 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9274668 2023.12.17 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 9271696 2023.12.16 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9271698 2023.12.16 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9271699 2023.12.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 9271693 2023.12.16 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9271697 2023.12.16 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9271694 2023.12.16 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9271700 2023.12.16 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9271691 2023.12.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9271690 2023.12.16 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9271701 2023.12.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 18 9271689 2023.12.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9271692 2023.12.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 9271688 2023.12.16 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9268102 2023.12.15 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9264782 2023.12.13 OP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9263320 2023.12.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9263321 2023.12.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9256745 2023.12.10 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9256744 2023.12.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9256743 2023.12.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9256742 2023.12.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9256741 2023.12.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 9256740 2023.12.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9256659 2023.12.10 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9256658 2023.12.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9256656 2023.12.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9256655 2023.12.10 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9256654 2023.12.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 9256653 2023.12.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9256652 2023.12.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9256651 2023.12.10 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9256650 2023.12.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 9256649 2023.12.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9256648 2023.12.10 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9256647 2023.12.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9258942 2023.12.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9258941 2023.12.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9258937 2023.12.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 150 9258938 2023.12.10 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9258939 2023.12.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9258936 2023.12.10 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9258940 2023.12.10 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9255808 2023.12.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 9255811 2023.12.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9255812 2023.12.09 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9255810 2023.12.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9255809 2023.12.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9255813 2023.12.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9245266 2023.12.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9240419 2023.12.04 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9240246 2023.12.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 19 9240245 2023.12.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 9240241 2023.12.04 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9240242 2023.12.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9240243 2023.12.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9240244 2023.12.04 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9237651 2023.12.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 52 9237596 2023.12.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9237591 2023.12.03 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9237611 2023.12.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9237645 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 7 9237598 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9237608 2023.12.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9237646 2023.12.03 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9237647 2023.12.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9237648 2023.12.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9237597 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9237609 2023.12.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9235377 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9235381 2023.12.02 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9235382 2023.12.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9235342 2023.12.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9235344 2023.12.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9235345 2023.12.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 9235370 2023.12.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9235376 2023.12.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9235373 2023.12.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9235372 2023.12.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9235333 2023.12.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9235334 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9235337 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9235366 2023.12.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9235339 2023.12.02 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9235335 2023.12.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9235347 2023.12.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9235338 2023.12.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9235367 2023.12.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9235368 2023.12.02 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9235346 2023.12.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9235341 2023.12.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9235374 2023.12.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9235340 2023.12.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9235349 2023.12.02 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9235332 2023.12.02 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 14 9235336 2023.12.02 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9235343 2023.12.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 9235375 2023.12.02 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9222784 2023.11.28 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9222785 2023.11.28 LS
pospolity sroka, Pica pica 3 9222783 2023.11.28 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9218051 2023.11.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9218076 2023.11.26 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9218068 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218062 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9218078 2023.11.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9218050 2023.11.26 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9218070 2023.11.26 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9218141 2023.11.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9218144 2023.11.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9218061 2023.11.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 9218146 2023.11.26 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 9218058 2023.11.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9218180 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9218175 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9218053 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9218113 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9218168 2023.11.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 9218118 2023.11.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9218176 2023.11.26 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9218178 2023.11.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 9218115 2023.11.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9218179 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9218083 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9218174 2023.11.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9218111 2023.11.26 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9218072 2023.11.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9218119 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9218082 2023.11.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9218128 2023.11.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9218167 2023.11.26 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9218170 2023.11.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9218147 2023.11.26 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9218074 2023.11.26 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9207888 2023.11.23 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9207887 2023.11.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9207882 2023.11.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9207883 2023.11.23 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9207886 2023.11.23 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9207885 2023.11.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 12 9207884 2023.11.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9207889 2023.11.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9205196 2023.11.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 9205195 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9205200 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9205198 2023.11.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9205199 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9205193 2023.11.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9205190 2023.11.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9205191 2023.11.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9205201 2023.11.22 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9205194 2023.11.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9201670 2023.11.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9201668 2023.11.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9201667 2023.11.20 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9200575 2023.11.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9200579 2023.11.19 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 9200580 2023.11.19 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9200576 2023.11.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 9200574 2023.11.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9200577 2023.11.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9200578 2023.11.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9200573 2023.11.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9200572 2023.11.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9193472 2023.11.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9193470 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9193471 2023.11.18 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9193468 2023.11.18 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9192010 2023.11.17 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9192009 2023.11.17 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9185493 2023.11.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9185487 2023.11.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 23 9185483 2023.11.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 19 9185488 2023.11.13 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9185490 2023.11.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9185492 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9185485 2023.11.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9185486 2023.11.13 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9178529 2023.11.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9178543 2023.11.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9178531 2023.11.12 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9178558 2023.11.12 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9178636 2023.11.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9178541 2023.11.12 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9169858 2023.11.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 9169860 2023.11.10 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9169859 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9169861 2023.11.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9169862 2023.11.10 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9169856 2023.11.10 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9169857 2023.11.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9167089 2023.11.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 9167084 2023.11.09 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9167085 2023.11.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9167087 2023.11.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9167088 2023.11.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9165361 2023.11.08 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9164947 2023.11.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9166370 2023.11.08 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 9166369 2023.11.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9164937 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 9164940 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9164946 2023.11.08 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9164942 2023.11.08 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9164941 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9164939 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9164945 2023.11.08 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9164943 2023.11.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9164938 2023.11.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9163963 2023.11.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9163964 2023.11.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9163961 2023.11.07 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 9163962 2023.11.07 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9163969 2023.11.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 9163968 2023.11.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9163965 2023.11.07 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9163966 2023.11.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9163967 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9163970 2023.11.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9163971 2023.11.07 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9159900 2023.11.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9159904 2023.11.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9159905 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9159901 2023.11.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9159903 2023.11.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9159902 2023.11.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9159906 2023.11.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9158355 2023.11.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9158334 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9158329 2023.11.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9158319 2023.11.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9158327 2023.11.05 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9158338 2023.11.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9158331 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9158322 2023.11.05 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9158323 2023.11.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9158359 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9158324 2023.11.05 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9158321 2023.11.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9158318 2023.11.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 9153257 2023.11.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 9153254 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9153255 2023.11.04 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9153253 2023.11.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9153251 2023.11.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9153256 2023.11.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9153249 2023.11.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9153250 2023.11.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9153252 2023.11.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9147010 2023.11.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9146893 2023.11.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9147006 2023.11.03 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9147007 2023.11.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9146895 2023.11.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9146896 2023.11.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9147005 2023.11.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9147004 2023.11.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9146892 2023.11.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9143740 2023.11.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9143741 2023.11.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9143739 2023.11.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9143738 2023.11.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9142856 2023.11.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9142863 2023.11.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9139900 2023.11.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9142860 2023.11.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9139901 2023.11.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9139913 2023.11.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9140526 2023.11.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9139912 2023.11.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9139905 2023.11.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9139911 2023.11.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9139899 2023.11.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9139902 2023.11.01 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9143335 2023.11.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9142862 2023.11.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 32 9138022 2023.10.31 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9138024 2023.10.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9134313 2023.10.30 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9134096 2023.10.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9136500 2023.10.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9134100 2023.10.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 9134098 2023.10.30 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9134099 2023.10.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9134097 2023.10.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9134110 2023.10.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9134109 2023.10.30 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9134458 2023.10.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9134108 2023.10.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 80 9132131 2023.10.29 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9132115 2023.10.29 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 9132113 2023.10.29 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9132112 2023.10.29 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9132116 2023.10.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9132117 2023.10.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9132114 2023.10.29 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9130479 2023.10.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9130491 2023.10.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9130490 2023.10.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 9130473 2023.10.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9130474 2023.10.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9130477 2023.10.29 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9130478 2023.10.29 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9130484 2023.10.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9133745 2023.10.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9130483 2023.10.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 9133764 2023.10.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 9130489 2023.10.29 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 9130485 2023.10.29 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 9130486 2023.10.29 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9130476 2023.10.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9130722 2023.10.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9130488 2023.10.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9130541 2023.10.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 9133758 2023.10.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9130542 2023.10.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9130723 2023.10.29 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9130724 2023.10.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9130726 2023.10.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9130487 2023.10.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9130720 2023.10.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9133750 2023.10.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9133770 2023.10.29 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9130481 2023.10.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9130482 2023.10.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9133766 2023.10.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9133768 2023.10.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9130747 2023.10.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9133773 2023.10.29 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9133746 2023.10.29 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9133762 2023.10.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9130745 2023.10.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9133748 2023.10.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9130721 2023.10.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9133749 2023.10.29 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9133747 2023.10.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9130480 2023.10.29 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9124301 2023.10.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9124303 2023.10.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9124299 2023.10.28 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9124300 2023.10.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9124302 2023.10.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9124298 2023.10.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9124297 2023.10.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9124296 2023.10.28 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9123013 2023.10.27 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9122999 2023.10.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9123003 2023.10.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9123014 2023.10.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9123016 2023.10.27 WP
pospolity żuraw, Grus grus 150 9123005 2023.10.27 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9121586 2023.10.27 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 9121587 2023.10.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9123012 2023.10.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9123011 2023.10.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9123008 2023.10.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9123007 2023.10.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9123000 2023.10.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9123015 2023.10.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9123001 2023.10.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9123010 2023.10.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9120009 2023.10.26 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9120010 2023.10.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9119609 2023.10.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9119481 2023.10.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9119482 2023.10.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9119479 2023.10.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9119480 2023.10.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9119181 2023.10.26 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9119371 2023.10.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 9119372 2023.10.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9120192 2023.10.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9119180 2023.10.26 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9119370 2023.10.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9120369 2023.10.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 12 9119368 2023.10.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9119177 2023.10.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9119178 2023.10.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9119369 2023.10.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9119179 2023.10.26 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9119182 2023.10.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9119183 2023.10.25 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9112396 2023.10.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9112395 2023.10.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9112394 2023.10.23 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 16 9113620 2023.10.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9113615 2023.10.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9113617 2023.10.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9113614 2023.10.23 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9113642 2023.10.23 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9113613 2023.10.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9113616 2023.10.23 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9113618 2023.10.23 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9110005 2023.10.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9109170 2023.10.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9108347 2023.10.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9108345 2023.10.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9109212 2023.10.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9108344 2023.10.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9109867 2023.10.22 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9109868 2023.10.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9108346 2023.10.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9103051 2023.10.21 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 9103050 2023.10.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9103044 2023.10.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9103043 2023.10.21 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9103042 2023.10.21 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9103041 2023.10.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9103040 2023.10.21 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 17 9103039 2023.10.21 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9102842 2023.10.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9102841 2023.10.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 28 9102840 2023.10.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9102839 2023.10.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9102838 2023.10.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9102837 2023.10.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9102836 2023.10.21 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 9102835 2023.10.21 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9106882 2023.10.21 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9106886 2023.10.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9106877 2023.10.21 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9106880 2023.10.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9106897 2023.10.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 250 9106873 2023.10.21 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9106893 2023.10.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 9106874 2023.10.21 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9106888 2023.10.21 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9106894 2023.10.21 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9103847 2023.10.21 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9104693 2023.10.21 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9103849 2023.10.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9104692 2023.10.21 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9104690 2023.10.21 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9106889 2023.10.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9104691 2023.10.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 85 9103846 2023.10.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9103848 2023.10.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9094770 2023.10.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9094768 2023.10.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9094769 2023.10.18 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9093003 2023.10.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9090099 2023.10.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9090098 2023.10.16 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9090097 2023.10.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9090096 2023.10.16 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9091086 2023.10.16 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 9087143 2023.10.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9087145 2023.10.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9087144 2023.10.15 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9087142 2023.10.15 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9087720 2023.10.15 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9081798 2023.10.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9081830 2023.10.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9081836 2023.10.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 9081855 2023.10.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 9081791 2023.10.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9081831 2023.10.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9081837 2023.10.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9081854 2023.10.14 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9081792 2023.10.14 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 26 9081823 2023.10.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9081794 2023.10.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9081860 2023.10.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9081801 2023.10.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9081857 2023.10.14 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9081803 2023.10.14 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 9081802 2023.10.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9081797 2023.10.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9081856 2023.10.14 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9081796 2023.10.14 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 9081795 2023.10.14 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9081793 2023.10.14 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9081851 2023.10.14 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9081838 2023.10.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9081832 2023.10.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9081844 2023.10.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9081852 2023.10.14 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9081790 2023.10.14 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9081839 2023.10.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 200 9081800 2023.10.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 9081822 2023.10.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9081834 2023.10.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 12 9081869 2023.10.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 9081845 2023.10.14 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 9081810 2023.10.14 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9081813 2023.10.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9081806 2023.10.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9081853 2023.10.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9081808 2023.10.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 9081826 2023.10.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9081835 2023.10.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9081817 2023.10.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9081867 2023.10.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9081870 2023.10.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9081815 2023.10.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9081848 2023.10.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9081868 2023.10.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9081809 2023.10.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9081849 2023.10.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 9081816 2023.10.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9081804 2023.10.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9081833 2023.10.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9081864 2023.10.14 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9081871 2023.10.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9081788 2023.10.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9081841 2023.10.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9081865 2023.10.14 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9081812 2023.10.14 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 19 9081805 2023.10.14 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 12 9081850 2023.10.14 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9081840 2023.10.14 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9081789 2023.10.14 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9081824 2023.10.14 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9081859 2023.10.14 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9081863 2023.10.14 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9081842 2023.10.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9081819 2023.10.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 9081846 2023.10.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9081818 2023.10.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9081866 2023.10.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9081847 2023.10.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9081862 2023.10.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9081825 2023.10.14 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9081799 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9081811 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9081829 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9081861 2023.10.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9081828 2023.10.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9081827 2023.10.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9081858 2023.10.14 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9081814 2023.10.14 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9074424 2023.10.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9074423 2023.10.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9074421 2023.10.13 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9074420 2023.10.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9074419 2023.10.13 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9074327 2023.10.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9074255 2023.10.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 9074254 2023.10.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9074253 2023.10.13 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9074252 2023.10.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9074073 2023.10.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9074071 2023.10.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9074069 2023.10.13 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9074072 2023.10.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 9074070 2023.10.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9072091 2023.10.12 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9071688 2023.10.12 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9071353 2023.10.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9071352 2023.10.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9069724 2023.10.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9069723 2023.10.11
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 9069722 2023.10.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9069721 2023.10.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9069720 2023.10.11
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9069719 2023.10.11
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 56 9069718 2023.10.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9065201 2023.10.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9065196 2023.10.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9065193 2023.10.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9065194 2023.10.10 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 17 9067127 2023.10.10 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 18 9065901 2023.10.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9062811 2023.10.09 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9062793 2023.10.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9062794 2023.10.09 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9062646 2023.10.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9062647 2023.10.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9058900 2023.10.08 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9058899 2023.10.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9058898 2023.10.08 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 9058897 2023.10.08 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 9058896 2023.10.08 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 9058895 2023.10.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9054450 2023.10.08 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 9054449 2023.10.08 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9055378 2023.10.08 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9055377 2023.10.08 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 9055394 2023.10.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9055393 2023.10.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 600 9055379 2023.10.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9055384 2023.10.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 9055662 2023.10.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9055383 2023.10.08 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9055380 2023.10.08 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9055381 2023.10.08 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9055385 2023.10.08 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9055382 2023.10.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9055376 2023.10.08 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9055391 2023.10.08 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 9055389 2023.10.08 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9055388 2023.10.08 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9055390 2023.10.08 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9055386 2023.10.08 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9055661 2023.10.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9055398 2023.10.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9055658 2023.10.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9055659 2023.10.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9055397 2023.10.08 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9055375 2023.10.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9055392 2023.10.08 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 9055387 2023.10.08 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 9055527 2023.10.08 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9055657 2023.10.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9055396 2023.10.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9055660 2023.10.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9055528 2023.10.08 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9055395 2023.10.08 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9053358 2023.10.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9053353 2023.10.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 9053359 2023.10.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9053356 2023.10.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9053367 2023.10.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9053355 2023.10.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9053366 2023.10.07 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9053368 2023.10.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9053351 2023.10.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9053360 2023.10.07 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9053354 2023.10.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9053364 2023.10.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9053363 2023.10.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9053357 2023.10.07 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 9053361 2023.10.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 9053362 2023.10.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9047952 2023.10.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9047951 2023.10.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9047950 2023.10.06 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9047949 2023.10.06 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9047948 2023.10.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9047947 2023.10.06 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9042675 2023.10.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9042676 2023.10.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9042673 2023.10.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9042671 2023.10.04 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9042672 2023.10.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9042667 2023.10.04 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9042668 2023.10.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9042670 2023.10.04 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9042669 2023.10.04 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9042665 2023.10.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9042664 2023.10.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 9042663 2023.10.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9042662 2023.10.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9041085 2023.10.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9040742 2023.10.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9040555 2023.10.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9040554 2023.10.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9040553 2023.10.04
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9040552 2023.10.04
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9039347 2023.10.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9039350 2023.10.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9039349 2023.10.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9039348 2023.10.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9039012 2023.10.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9039013 2023.10.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9034637 2023.10.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9034636 2023.10.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9033136 2023.10.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9033137 2023.10.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9032995 2023.10.02 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9032994 2023.10.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9032712 2023.10.02 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9032710 2023.10.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9032711 2023.10.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9036166 2023.10.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9036167 2023.10.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9036165 2023.10.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9036168 2023.10.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9029471 2023.10.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9029363 2023.10.01 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9029360 2023.10.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9029341 2023.10.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9029377 2023.10.01 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9029437 2023.10.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9029429 2023.10.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9029389 2023.10.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9029430 2023.10.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9029391 2023.10.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9029421 2023.10.01 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9029396 2023.10.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9029392 2023.10.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9029417 2023.10.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9030610 2023.10.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 350 9029405 2023.10.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9029422 2023.10.01 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 9029408 2023.10.01 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9029407 2023.10.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9029397 2023.10.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9029423 2023.10.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9030626 2023.10.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9029427 2023.10.01 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9030615 2023.10.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9029404 2023.10.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9030504 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9029416 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9030612 2023.10.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9029410 2023.10.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 120 9029414 2023.10.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9030625 2023.10.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 280 9029393 2023.10.01 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9030611 2023.10.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9029426 2023.10.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9029394 2023.10.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9025641 2023.10.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9025808 2023.10.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9029406 2023.10.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9030578 2023.10.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9030577 2023.10.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9030618 2023.10.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9030624 2023.10.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9030617 2023.10.01 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9029320 2023.10.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9029419 2023.10.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 9030579 2023.10.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9030609 2023.10.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 34 9029403 2023.10.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9029428 2023.10.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9025648 2023.10.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9025639 2023.10.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9029402 2023.10.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9026374 2023.10.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9029411 2023.10.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9030501 2023.10.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9029415 2023.10.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9030622 2023.10.01 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9029400 2023.10.01 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9029418 2023.10.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9030627 2023.10.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9029425 2023.10.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9030623 2023.10.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9029395 2023.10.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9030616 2023.10.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9029412 2023.10.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9030507 2023.10.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9030576 2023.10.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9025640 2023.10.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9030502 2023.10.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9030614 2023.10.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9030620 2023.10.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9030613 2023.10.01 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9029399 2023.10.01 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 9029390 2023.10.01 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 9030503 2023.10.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9029409 2023.10.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 9030505 2023.10.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9030608 2023.10.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9029424 2023.10.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9030621 2023.10.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 54 9023992 2023.09.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9024647 2023.09.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9024643 2023.09.30 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9024638 2023.09.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 297 9024633 2023.09.30 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9024641 2023.09.30 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 65 9024637 2023.09.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9024640 2023.09.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9024645 2023.09.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 9024634 2023.09.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9024652 2023.09.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9024649 2023.09.30 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9024648 2023.09.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9024639 2023.09.30 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9024644 2023.09.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 9024635 2023.09.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9024642 2023.09.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9024646 2023.09.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9019831 2023.09.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9019830 2023.09.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9019829 2023.09.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 9019828 2023.09.29 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9019827 2023.09.29 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9019826 2023.09.29 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9019825 2023.09.29 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 9019824 2023.09.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9019823 2023.09.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9018818 2023.09.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9018817 2023.09.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9018816 2023.09.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9018815 2023.09.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9018814 2023.09.29
pospolity łyska, Fulica atra 12 9018813 2023.09.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 9018812 2023.09.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 9018811 2023.09.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9018810 2023.09.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9018809 2023.09.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9018808 2023.09.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9018807 2023.09.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9018806 2023.09.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9018805 2023.09.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 9018804 2023.09.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9018803 2023.09.29
pospolity łyska, Fulica atra 20 9018802 2023.09.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9018801 2023.09.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9018800 2023.09.29
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9018799 2023.09.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9018798 2023.09.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9018797 2023.09.29
pospolity łyska, Fulica atra 12 9018796 2023.09.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 9018795 2023.09.29
pospolity bogatka, Parus major 5 9018794 2023.09.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9018793 2023.09.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9018792 2023.09.29
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9018791 2023.09.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9018790 2023.09.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9018789 2023.09.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9018788 2023.09.29
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9018787 2023.09.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9018547 2023.09.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9018546 2023.09.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9018545 2023.09.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9018544 2023.09.29
pospolity dymówka, Hirundo rustica