DRUŻYNA

Drużyna: Usługi Transportowe Rycyk. Obserwator: Roman Kempa

Liczba gatunków: 175

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 432 6707 78 78 0 6 31 41
2 323 8621 92 70 0 6 27 37
3 508 9123 113 93 0 8 38 47
4 973 5279 146 126 0 16 60 50
5 820 3629 174 128 0 23 60 45
6 33 228 175 33 0 3 16 14
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 6 8613030 2023.06.08 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 8606785 2023.06.07 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8606784 2023.06.07 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8606783 2023.06.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8606782 2023.06.07 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8606781 2023.06.07 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8606780 2023.06.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8606779 2023.06.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 8606778 2023.06.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8606777 2023.06.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8606776 2023.06.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8606775 2023.06.07 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8606774 2023.06.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8606773 2023.06.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8606772 2023.06.07 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8606771 2023.06.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8606770 2023.06.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 8606769 2023.06.07 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8606768 2023.06.07 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8606767 2023.06.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8606766 2023.06.07 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8606765 2023.06.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8606764 2023.06.07 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8606763 2023.06.07 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8606762 2023.06.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8606761 2023.06.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8606760 2023.06.07 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8606759 2023.06.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 52 8606758 2023.06.07 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 8606757 2023.06.07 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8606756 2023.06.07 WP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8595048 2023.06.05 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8580085 2023.06.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8563095 2023.05.30
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8563094 2023.05.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8563093 2023.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8563092 2023.05.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8563091 2023.05.30
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8563090 2023.05.30
pospolity bogatka, Parus major 1 8563089 2023.05.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8563088 2023.05.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8563087 2023.05.30
pospolity kos, Turdus merula 1 8563086 2023.05.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8563085 2023.05.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8563084 2023.05.30
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8563083 2023.05.30
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8563082 2023.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8563081 2023.05.30
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8560772 2023.05.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8560771 2023.05.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8560748 2023.05.30
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8560749 2023.05.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8560747 2023.05.30
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8560746 2023.05.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8560745 2023.05.30
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8560744 2023.05.30
rzadki uszatka, Asio otus 1 8558528 2023.05.29 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8558520 2023.05.28 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8558521 2023.05.28 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8558522 2023.05.28 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8558523 2023.05.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8533268 2023.05.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8533267 2023.05.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8524296 2023.05.24 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8524295 2023.05.24 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8524294 2023.05.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8524293 2023.05.24 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8524141 2023.05.24 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8524140 2023.05.24 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8524139 2023.05.24 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8524138 2023.05.24 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8524137 2023.05.24 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8524136 2023.05.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8524135 2023.05.24 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8524134 2023.05.24 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8524133 2023.05.24 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8524132 2023.05.24 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8524131 2023.05.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8524130 2023.05.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8524129 2023.05.24 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8524128 2023.05.24 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8524127 2023.05.24 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8524126 2023.05.24 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8524125 2023.05.24 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8524124 2023.05.24 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8526230 2023.05.24 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8526231 2023.05.24 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8526232 2023.05.24 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8526233 2023.05.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8526234 2023.05.24 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8526235 2023.05.24 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 8526236 2023.05.24 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8526237 2023.05.24 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8526238 2023.05.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8526239 2023.05.24 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8526240 2023.05.24 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8526291 2023.05.24 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8526292 2023.05.24 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8526293 2023.05.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8526294 2023.05.24 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8526295 2023.05.24 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8526296 2023.05.24 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8526297 2023.05.24 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8526298 2023.05.24 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8526299 2023.05.24 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8526300 2023.05.24 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8526305 2023.05.24 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8526307 2023.05.24 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8526308 2023.05.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8526309 2023.05.24 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8526310 2023.05.24 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8526311 2023.05.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8526312 2023.05.24 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8519007 2023.05.23 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8519005 2023.05.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8519008 2023.05.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8519006 2023.05.23 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8519004 2023.05.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8512537 2023.05.22
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 8512536 2023.05.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8512538 2023.05.22
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8501137 2023.05.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 6 8501138 2023.05.21 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8501139 2023.05.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8501140 2023.05.21 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 8501141 2023.05.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8501142 2023.05.21 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8501143 2023.05.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8501144 2023.05.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8501145 2023.05.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8501146 2023.05.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8501147 2023.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8501148 2023.05.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 8502234 2023.05.21 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 8 8502235 2023.05.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8502236 2023.05.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8502237 2023.05.21 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8502238 2023.05.21 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8502239 2023.05.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8502240 2023.05.21 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8502241 2023.05.21 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 8502242 2023.05.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 35 8502243 2023.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8502244 2023.05.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8502245 2023.05.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8502246 2023.05.21 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8502247 2023.05.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8502248 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8502249 2023.05.21 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8502250 2023.05.21 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8502251 2023.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8502252 2023.05.21 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8502253 2023.05.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 15 8502254 2023.05.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8502255 2023.05.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8502256 2023.05.21 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8502257 2023.05.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 4 8502258 2023.05.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8502259 2023.05.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8502260 2023.05.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8502261 2023.05.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8502262 2023.05.21 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8502263 2023.05.21 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8502264 2023.05.21 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8502265 2023.05.21 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8502266 2023.05.21 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8502267 2023.05.21 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8502268 2023.05.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8502269 2023.05.21 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8502270 2023.05.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8502271 2023.05.21 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8502272 2023.05.21 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8502273 2023.05.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8502274 2023.05.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8490959 2023.05.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8490957 2023.05.20 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8490958 2023.05.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8490964 2023.05.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8490955 2023.05.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8490954 2023.05.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8490953 2023.05.20 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8490956 2023.05.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8490952 2023.05.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8490333 2023.05.20 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8498211 2023.05.20 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8498212 2023.05.20 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8498213 2023.05.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8498214 2023.05.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8498215 2023.05.20 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 8498216 2023.05.20 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8498217 2023.05.20 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8498218 2023.05.20 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8498219 2023.05.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8498220 2023.05.20 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8498221 2023.05.20 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 8498222 2023.05.20 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8498223 2023.05.20 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8498224 2023.05.20 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8498225 2023.05.20 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8498226 2023.05.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8498227 2023.05.20 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8498228 2023.05.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 26 8498229 2023.05.20 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8498230 2023.05.20 WP
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8498231 2023.05.20 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 8498232 2023.05.20 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 8498233 2023.05.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8498234 2023.05.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 36 8498235 2023.05.20 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8498236 2023.05.20 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8498237 2023.05.20 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8498238 2023.05.20 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8498239 2023.05.20 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8498240 2023.05.20 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8498241 2023.05.20 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 8498282 2023.05.20 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8498286 2023.05.20 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8498289 2023.05.20 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8498291 2023.05.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8498295 2023.05.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498297 2023.05.20 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8498300 2023.05.20 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8498302 2023.05.20 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8498307 2023.05.20 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8498308 2023.05.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8498309 2023.05.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8498310 2023.05.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8498312 2023.05.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8498313 2023.05.20 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8498349 2023.05.20 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8498350 2023.05.20 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8498351 2023.05.20 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8498352 2023.05.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8498353 2023.05.20 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8498354 2023.05.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 15 8498355 2023.05.20 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8498356 2023.05.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8498357 2023.05.20 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8498358 2023.05.20 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8498360 2023.05.20 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8498426 2023.05.20 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8498427 2023.05.20 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8498428 2023.05.20 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8498429 2023.05.20 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8498430 2023.05.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8498431 2023.05.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8498432 2023.05.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8498433 2023.05.20 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8498434 2023.05.20 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8498435 2023.05.20 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8498436 2023.05.20 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8498437 2023.05.20 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8498438 2023.05.20 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8498439 2023.05.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8498440 2023.05.20 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8498441 2023.05.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8498442 2023.05.20 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8488880 2023.05.19 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8488882 2023.05.19 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8488884 2023.05.19 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8488892 2023.05.19 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8482587 2023.05.18 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8482588 2023.05.18 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8482589 2023.05.18 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8482590 2023.05.18 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8482591 2023.05.18 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8482592 2023.05.18 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8482593 2023.05.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8482594 2023.05.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 8482595 2023.05.18 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8482596 2023.05.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8482597 2023.05.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8482598 2023.05.18 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8482605 2023.05.18 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8482606 2023.05.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 8482607 2023.05.18 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 8482608 2023.05.18 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8482609 2023.05.18 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8482610 2023.05.18 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8482611 2023.05.18 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8482612 2023.05.18 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8482613 2023.05.18 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8482614 2023.05.18 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8482615 2023.05.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8482617 2023.05.18 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8482618 2023.05.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8482619 2023.05.18 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8482620 2023.05.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8482621 2023.05.18 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8482626 2023.05.18 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8482627 2023.05.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8482628 2023.05.18 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8482629 2023.05.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8482630 2023.05.18 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8482631 2023.05.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 8 8482632 2023.05.18 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8482633 2023.05.18 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8482634 2023.05.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8483061 2023.05.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8483062 2023.05.18 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8483065 2023.05.18 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8483066 2023.05.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8483067 2023.05.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8483068 2023.05.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8483069 2023.05.18 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8483070 2023.05.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8483071 2023.05.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8483072 2023.05.18 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8483073 2023.05.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8483074 2023.05.18 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8483075 2023.05.18 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8483076 2023.05.18 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8483077 2023.05.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8483078 2023.05.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8483079 2023.05.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8483080 2023.05.18 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8483081 2023.05.18 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8459285 2023.05.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8459286 2023.05.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8459287 2023.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8459288 2023.05.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8459289 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8459290 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8459291 2023.05.14 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8459292 2023.05.14 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8459293 2023.05.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8459294 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8459295 2023.05.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8459296 2023.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8459297 2023.05.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8459298 2023.05.14 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8459399 2023.05.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8459400 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8459401 2023.05.14 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8459402 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8459403 2023.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8459404 2023.05.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8459405 2023.05.14 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8459414 2023.05.14 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8459423 2023.05.14 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8459425 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8459426 2023.05.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8459427 2023.05.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8459428 2023.05.14 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8459499 2023.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8459500 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8459501 2023.05.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8459503 2023.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8459530 2023.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8459531 2023.05.14 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8459534 2023.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8459616 2023.05.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8459617 2023.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8459618 2023.05.14 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8459619 2023.05.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8459620 2023.05.14 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 8459621 2023.05.14 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8459622 2023.05.14 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8459623 2023.05.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8447238 2023.05.13 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8447239 2023.05.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8447240 2023.05.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8447241 2023.05.13 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8447242 2023.05.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8447243 2023.05.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8447244 2023.05.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8447245 2023.05.13 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8447246 2023.05.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8447247 2023.05.13 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 8447248 2023.05.13 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447249 2023.05.13 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8447250 2023.05.13 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8447251 2023.05.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8447252 2023.05.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8447706 2023.05.13 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 8447707 2023.05.13 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8447708 2023.05.13 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8447709 2023.05.13 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8447710 2023.05.13 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447711 2023.05.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8447712 2023.05.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8447713 2023.05.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8447714 2023.05.13 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8447715 2023.05.13 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 8447716 2023.05.13 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8447717 2023.05.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8447718 2023.05.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8447719 2023.05.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8447720 2023.05.13 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 8435336 2023.05.12 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8435337 2023.05.12 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 8435338 2023.05.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8435339 2023.05.12 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8435340 2023.05.12 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8435341 2023.05.12 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8435342 2023.05.12 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8435343 2023.05.12 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8435344 2023.05.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8435345 2023.05.12 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8435346 2023.05.12 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8435347 2023.05.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8435348 2023.05.12 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8435349 2023.05.12 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8435350 2023.05.12 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8435351 2023.05.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8435352 2023.05.12 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 8435353 2023.05.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8435354 2023.05.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8435355 2023.05.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8435356 2023.05.12 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8435357 2023.05.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8435358 2023.05.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8435359 2023.05.12 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 13 8435360 2023.05.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8435361 2023.05.12 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8423934 2023.05.11
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8429358 2023.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8429359 2023.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8429361 2023.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8429362 2023.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 8429363 2023.05.11 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8429364 2023.05.11 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8429365 2023.05.11 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8429366 2023.05.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8429367 2023.05.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 8429368 2023.05.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8429369 2023.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8429370 2023.05.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8429371 2023.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8429372 2023.05.11 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 8429374 2023.05.11 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8416150 2023.05.09 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 34 8404232 2023.05.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8404233 2023.05.07 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8404234 2023.05.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8404235 2023.05.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8404236 2023.05.07 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8404237 2023.05.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8404238 2023.05.07 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8404239 2023.05.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8404240 2023.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8404241 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8404242 2023.05.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8404243 2023.05.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8404244 2023.05.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8404245 2023.05.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8404246 2023.05.07 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8404247 2023.05.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8404248 2023.05.07 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8404249 2023.05.07 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8404250 2023.05.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8404251 2023.05.07 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8404290 2023.05.07 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8404291 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8404393 2023.05.07 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8404395 2023.05.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8404396 2023.05.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8392369 2023.05.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8392370 2023.05.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8392371 2023.05.06 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8392372 2023.05.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8392373 2023.05.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8392390 2023.05.06 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8392401 2023.05.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8392402 2023.05.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8394538 2023.05.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8394539 2023.05.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8394540 2023.05.06 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8394545 2023.05.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8394546 2023.05.06 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8394547 2023.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8394672 2023.05.06 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8394673 2023.05.06 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8394674 2023.05.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8394675 2023.05.06 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8394676 2023.05.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8394677 2023.05.06 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8394678 2023.05.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8394679 2023.05.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8394680 2023.05.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8394681 2023.05.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8394682 2023.05.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8394683 2023.05.06 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8394684 2023.05.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8394685 2023.05.06 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8394686 2023.05.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8394687 2023.05.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8394688 2023.05.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8394689 2023.05.06 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8394690 2023.05.06 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 8394691 2023.05.06 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8394692 2023.05.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8394693 2023.05.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8394694 2023.05.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8394695 2023.05.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 8394697 2023.05.06 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8394698 2023.05.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8394699 2023.05.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8394700 2023.05.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8394701 2023.05.06 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8394702 2023.05.06 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8394703 2023.05.06 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8394704 2023.05.06 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8394705 2023.05.06 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8394706 2023.05.06 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8394707 2023.05.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8394708 2023.05.06 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8394709 2023.05.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8394710 2023.05.06 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8394747 2023.05.06 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8394748 2023.05.06 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 8394749 2023.05.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 8394750 2023.05.06 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8394751 2023.05.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8394752 2023.05.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8394753 2023.05.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8394754 2023.05.06 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8394755 2023.05.06 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8394756 2023.05.06 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8394757 2023.05.06 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8394758 2023.05.06 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8394759 2023.05.06 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8394760 2023.05.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8394761 2023.05.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8394762 2023.05.06 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8394763 2023.05.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8394764 2023.05.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8394765 2023.05.06 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8394766 2023.05.06 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8394767 2023.05.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8394768 2023.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8394784 2023.05.06 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8386923 2023.05.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8386924 2023.05.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8386925 2023.05.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8386926 2023.05.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8386927 2023.05.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8386928 2023.05.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8386929 2023.05.05 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8386930 2023.05.05 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8386931 2023.05.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8386932 2023.05.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8386933 2023.05.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8386934 2023.05.05 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8386935 2023.05.05 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8386936 2023.05.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8386937 2023.05.05 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8386939 2023.05.05 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8386940 2023.05.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8386941 2023.05.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8386942 2023.05.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8386943 2023.05.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8386944 2023.05.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8386945 2023.05.05 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8386946 2023.05.05 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8386947 2023.05.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 17 8386948 2023.05.05 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8386949 2023.05.05 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8386970 2023.05.05 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8386971 2023.05.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8386972 2023.05.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8386973 2023.05.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8386974 2023.05.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8386975 2023.05.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8386976 2023.05.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8386977 2023.05.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8386978 2023.05.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8386979 2023.05.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8386980 2023.05.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8374169 2023.05.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8374168 2023.05.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8374167 2023.05.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8374166 2023.05.04 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8379098 2023.05.04 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 32 8379156 2023.05.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 8379157 2023.05.04 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8379158 2023.05.04 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8379159 2023.05.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8379160 2023.05.04 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8379161 2023.05.04 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8379162 2023.05.04 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8379163 2023.05.04 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8379164 2023.05.04 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8379165 2023.05.04 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8379166 2023.05.04 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8379167 2023.05.04 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8379168 2023.05.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8379169 2023.05.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8379170 2023.05.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8379171 2023.05.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8379172 2023.05.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8379173 2023.05.04 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 8379174 2023.05.04 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8379175 2023.05.04 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8379176 2023.05.04 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8379177 2023.05.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8379178 2023.05.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8379179 2023.05.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 8359874 2023.05.03 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8368553 2023.05.03 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8368554 2023.05.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8368555 2023.05.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8368556 2023.05.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8368557 2023.05.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8368558 2023.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8368559 2023.05.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8368560 2023.05.03 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8368561 2023.05.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8368562 2023.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8368563 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8368564 2023.05.03 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8368565 2023.05.03 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8368566 2023.05.03 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8368567 2023.05.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8368568 2023.05.03 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8368569 2023.05.03 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8368570 2023.05.03 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8368571 2023.05.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 8368572 2023.05.03 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8368573 2023.05.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8368575 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8368576 2023.05.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8368577 2023.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8368578 2023.05.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8368632 2023.05.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8368633 2023.05.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8368634 2023.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8368635 2023.05.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8368636 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8368637 2023.05.03 WP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8368638 2023.05.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8368639 2023.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8368640 2023.05.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8368641 2023.05.03 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8368642 2023.05.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8368643 2023.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8368644 2023.05.03 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8368645 2023.05.03 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8368737 2023.05.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8368741 2023.05.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8368744 2023.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8368746 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8368764 2023.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8368780 2023.05.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8368781 2023.05.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8368782 2023.05.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8368783 2023.05.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8368784 2023.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8368785 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8368786 2023.05.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8368799 2023.05.03 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8368800 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8368801 2023.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8368802 2023.05.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8368803 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8368804 2023.05.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8368805 2023.05.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 8368806 2023.05.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8368807 2023.05.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8368864 2023.05.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8368865 2023.05.03 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8368866 2023.05.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8368867 2023.05.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8368868 2023.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8368869 2023.05.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 8368870 2023.05.03 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8368871 2023.05.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8368872 2023.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 8368873 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8368876 2023.05.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8368877 2023.05.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8368879 2023.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8368881 2023.05.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8357924 2023.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8357925 2023.05.02 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8357926 2023.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8357927 2023.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8357928 2023.05.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8357929 2023.05.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8357930 2023.05.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8357931 2023.05.02 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8357932 2023.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8357933 2023.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8357934 2023.05.02 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8357935 2023.05.02 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8357936 2023.05.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8357937 2023.05.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8357938 2023.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8357939 2023.05.02 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8357940 2023.05.02 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8357941 2023.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8357942 2023.05.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8357943 2023.05.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8357944 2023.05.02 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8357945 2023.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8357946 2023.05.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8357975 2023.05.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8357976 2023.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8357977 2023.05.02 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 8357978 2023.05.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8357979 2023.05.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8357980 2023.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8357981 2023.05.02 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8357982 2023.05.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8357983 2023.05.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8357984 2023.05.02 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8357985 2023.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8357986 2023.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8357987 2023.05.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8357988 2023.05.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 8357989 2023.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8357990 2023.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8357991 2023.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8357992 2023.05.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8357993 2023.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8357994 2023.05.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8357995 2023.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8357996 2023.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8357997 2023.05.02 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8357998 2023.05.02 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8357999 2023.05.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8358000 2023.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8358001 2023.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8341086 2023.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8341087 2023.05.01 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8341088 2023.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8341089 2023.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8341090 2023.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8341091 2023.05.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8341092 2023.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8341093 2023.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8341094 2023.05.01 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8341095 2023.05.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8341096 2023.05.01 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8341097 2023.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8341098 2023.05.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8341099 2023.05.01 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8341100 2023.05.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8341101 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8341102 2023.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8341103 2023.05.01 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8341104 2023.05.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8341105 2023.05.01 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8341200 2023.05.01 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8341201 2023.05.01 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8341202 2023.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8341203 2023.05.01 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8341204 2023.05.01 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8341205 2023.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8341206 2023.05.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8341207 2023.05.01 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8341208 2023.05.01 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8341209 2023.05.01 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8341210 2023.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8341211 2023.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 8341212 2023.05.01 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 8341213 2023.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8341214 2023.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 8341215 2023.05.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8341216 2023.05.01 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8341217 2023.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8341218 2023.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8341219 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8341220 2023.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8341221 2023.05.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 8 8341222 2023.05.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8341223 2023.05.01 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 11 8341224 2023.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8341994 2023.05.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8341995 2023.05.01 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8341996 2023.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8341997 2023.05.01 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8341998 2023.05.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 8341999 2023.05.01 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8342000 2023.05.01 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 17 8342001 2023.05.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8342002 2023.05.01 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8342003 2023.05.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8342004 2023.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 8 8342005 2023.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8342006 2023.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8342007 2023.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8342008 2023.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8342009 2023.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8342010 2023.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8342011 2023.05.01 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8342012 2023.05.01 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8342013 2023.05.01 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8342014 2023.05.01 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8342015 2023.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8342016 2023.05.01 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8342017 2023.05.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8342018 2023.05.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8342019 2023.05.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8342020 2023.05.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8342021 2023.05.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8342022 2023.05.01 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8342120 2023.05.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 12 8342121 2023.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8342122 2023.05.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8342123 2023.05.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8342124 2023.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8342125 2023.05.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8342126 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8342127 2023.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8342128 2023.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8342129 2023.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8342130 2023.05.01 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8344687 2023.05.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8344689 2023.05.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8344691 2023.05.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8344694 2023.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8344696 2023.05.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8344699 2023.05.01 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8346662 2023.05.01 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8346923 2023.05.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8346955 2023.05.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8346956 2023.05.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8346957 2023.05.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8346958 2023.05.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8346959 2023.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8346960 2023.05.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8346961 2023.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8346962 2023.05.01 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8346963 2023.05.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8346964 2023.05.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8346965 2023.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8346966 2023.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8346967 2023.05.01 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8346968 2023.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8346969 2023.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8346970 2023.05.01 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8346971 2023.05.01 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8346972 2023.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8346973 2023.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8346974 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8346975 2023.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8346976 2023.05.01 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8346977 2023.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8347012 2023.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8347013 2023.05.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8347014 2023.05.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8347015 2023.05.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8347016 2023.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 8347017 2023.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8347018 2023.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8347019 2023.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8347020 2023.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8347903 2023.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8347904 2023.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8347905 2023.05.01 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8347906 2023.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8347908 2023.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8329087 2023.04.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8329088 2023.04.30 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8329089 2023.04.30 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8329090 2023.04.30 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8329091 2023.04.30 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8329092 2023.04.30 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8329093 2023.04.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8329094 2023.04.30 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8329095 2023.04.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8329096 2023.04.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8329097 2023.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8329098 2023.04.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8329099 2023.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8329100 2023.04.30 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8329101 2023.04.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8329102 2023.04.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8329103 2023.04.30 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8329104 2023.04.30 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8329105 2023.04.30 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8329106 2023.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8329107 2023.04.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8329108 2023.04.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8329109 2023.04.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8329720 2023.04.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8329721 2023.04.30 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8329722 2023.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8329723 2023.04.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8329724 2023.04.30 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8329725 2023.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8329726 2023.04.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8329727 2023.04.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 8329728 2023.04.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 8329729 2023.04.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 8329730 2023.04.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8329731 2023.04.30 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8329732 2023.04.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8329733 2023.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8329734 2023.04.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8329735 2023.04.30 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8329736 2023.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8329737 2023.04.30 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8329738 2023.04.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8329739 2023.04.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8329740 2023.04.30 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8329741 2023.04.30 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8329742 2023.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8329743 2023.04.30 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 8329744 2023.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8329745 2023.04.30 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8329746 2023.04.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8329908 2023.04.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 60 8329909 2023.04.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8329910 2023.04.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8329911 2023.04.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8329912 2023.04.30 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8329913 2023.04.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8329914 2023.04.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8329915 2023.04.30 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8329916 2023.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8329917 2023.04.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8336111 2023.04.30 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8336112 2023.04.30 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8336113 2023.04.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8336114 2023.04.30 WP