DRUŻYNA

Drużyna: Usługi Transportowe Rycyk. Obserwator: Roman Kempa

Liczba gatunków: 195

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 432 6707 78 78 0 6 31 41
2 323 8621 92 70 0 6 27 37
3 508 9123 113 93 0 8 38 47
4 973 5279 146 126 0 16 60 50
5 820 3629 174 128 0 23 60 45
6 168 871 175 80 0 12 33 35
7 26 90 175 17 0 3 4 10
8 195 4531 181 77 1 12 31 33
9 640 21163 195 136 0 32 57 47
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 54 9023992 2023.09.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 297 9024633 2023.09.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 9024634 2023.09.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 9024635 2023.09.30 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 65 9024637 2023.09.30 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9024638 2023.09.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9024639 2023.09.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9024640 2023.09.30 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9024641 2023.09.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9024642 2023.09.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9024643 2023.09.30 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9024644 2023.09.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9024645 2023.09.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9024646 2023.09.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9024647 2023.09.30 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9024648 2023.09.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9024649 2023.09.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9024652 2023.09.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9019831 2023.09.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9019830 2023.09.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9019829 2023.09.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 9019828 2023.09.29 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9019827 2023.09.29 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9019826 2023.09.29 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9019825 2023.09.29 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 9019824 2023.09.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9019823 2023.09.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9018818 2023.09.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9018817 2023.09.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9018816 2023.09.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9018815 2023.09.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9018814 2023.09.29
pospolity łyska, Fulica atra 12 9018813 2023.09.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 9018812 2023.09.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 9018811 2023.09.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9018810 2023.09.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9018809 2023.09.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9018808 2023.09.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9018807 2023.09.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9018806 2023.09.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9018805 2023.09.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 9018804 2023.09.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9018803 2023.09.29
pospolity łyska, Fulica atra 20 9018802 2023.09.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9018801 2023.09.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9018800 2023.09.29
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9018799 2023.09.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9018798 2023.09.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9018797 2023.09.29
pospolity łyska, Fulica atra 12 9018796 2023.09.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 9018795 2023.09.29
pospolity bogatka, Parus major 5 9018794 2023.09.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9018793 2023.09.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9018792 2023.09.29
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9018791 2023.09.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9018790 2023.09.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9018789 2023.09.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9018788 2023.09.29
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9018787 2023.09.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9018547 2023.09.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9018546 2023.09.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9018545 2023.09.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9018544 2023.09.29
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9018543 2023.09.29
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9018054 2023.09.29 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 9020422 2023.09.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 500 9020423 2023.09.29 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9020426 2023.09.29 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9020427 2023.09.29 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 9020428 2023.09.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 9020429 2023.09.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 200 9020430 2023.09.29 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9020431 2023.09.29 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9020432 2023.09.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9020433 2023.09.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9020434 2023.09.29 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9020435 2023.09.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 55 9020436 2023.09.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 31 9020437 2023.09.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9020438 2023.09.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9020439 2023.09.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9020440 2023.09.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 24 9020441 2023.09.29 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9020442 2023.09.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9020443 2023.09.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9020444 2023.09.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9020445 2023.09.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9020446 2023.09.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9017037 2023.09.28 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9017053 2023.09.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9017052 2023.09.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9017051 2023.09.28 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9017050 2023.09.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9017049 2023.09.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 60 9017048 2023.09.28 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9017047 2023.09.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 34 9017046 2023.09.28 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9017045 2023.09.28 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9017044 2023.09.28 WP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 9017043 2023.09.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 45 9017042 2023.09.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9017041 2023.09.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 9017040 2023.09.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9017039 2023.09.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9017038 2023.09.28 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 16 9016969 2023.09.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9016968 2023.09.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9016967 2023.09.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 9016966 2023.09.28 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9016965 2023.09.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 9016788 2023.09.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9016787 2023.09.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9014507 2023.09.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9014506 2023.09.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9013034 2023.09.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9013033 2023.09.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9013032 2023.09.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9013031 2023.09.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9013030 2023.09.27 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9011768 2023.09.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9011767 2023.09.27 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9014100 2023.09.27 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 9014101 2023.09.27 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9014102 2023.09.27 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 9014103 2023.09.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9014104 2023.09.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9009316 2023.09.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9009315 2023.09.26 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9010070 2023.09.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 9010071 2023.09.26 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9010072 2023.09.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9010073 2023.09.26 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9010074 2023.09.26 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9010075 2023.09.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9010076 2023.09.26 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9010077 2023.09.26 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9010078 2023.09.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9006189 2023.09.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9006164 2023.09.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9006163 2023.09.25 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9006165 2023.09.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8999879 2023.09.24 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8999878 2023.09.24 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8999877 2023.09.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8999876 2023.09.24 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8999875 2023.09.24 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8999874 2023.09.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 8999873 2023.09.24 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8999872 2023.09.24 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8999871 2023.09.24 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 8999870 2023.09.24 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8999869 2023.09.24 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8999868 2023.09.24 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9004608 2023.09.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9004609 2023.09.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8995191 2023.09.23 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8995190 2023.09.23 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8995189 2023.09.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8995188 2023.09.23 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8995187 2023.09.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8995185 2023.09.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8995186 2023.09.23 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8998639 2023.09.23 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8998640 2023.09.23 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 8998641 2023.09.23 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 8998642 2023.09.23 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8998643 2023.09.23 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8998644 2023.09.23 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8998645 2023.09.23 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8998646 2023.09.23 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8992775 2023.09.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8988945 2023.09.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8988946 2023.09.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 8987351 2023.09.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8987349 2023.09.21 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8987350 2023.09.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8987348 2023.09.21 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8986376 2023.09.20
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8985897 2023.09.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8985275 2023.09.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8984232 2023.09.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8984231 2023.09.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8978150 2023.09.18 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8978151 2023.09.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 8978152 2023.09.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8978153 2023.09.18 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8979427 2023.09.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8979804 2023.09.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8979806 2023.09.18 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8979840 2023.09.17 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8979841 2023.09.17 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8979842 2023.09.17 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8979843 2023.09.17 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8979844 2023.09.17 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8979845 2023.09.17 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8979846 2023.09.17 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8979847 2023.09.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 8979848 2023.09.17 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8979849 2023.09.17 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8979850 2023.09.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8979851 2023.09.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 8979852 2023.09.17 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8979853 2023.09.17 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8979854 2023.09.17 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8979855 2023.09.17 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8979856 2023.09.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 3 8979857 2023.09.17 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8979858 2023.09.17 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8979859 2023.09.17 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8979860 2023.09.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 8979861 2023.09.17 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8979862 2023.09.17 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8979863 2023.09.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 8979864 2023.09.17 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8979865 2023.09.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 8979868 2023.09.17 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8979869 2023.09.17 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 110 8979870 2023.09.17 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 8979871 2023.09.17 MB
pospolity łyska, Fulica atra 400 8979872 2023.09.17 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 8979873 2023.09.17 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 8979874 2023.09.17 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 8979875 2023.09.17 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 110 8979876 2023.09.17 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8979877 2023.09.17 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8979878 2023.09.17 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8979879 2023.09.17 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8979880 2023.09.17 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8979881 2023.09.17 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8979882 2023.09.17 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 8979883 2023.09.17 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8979884 2023.09.17 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8979885 2023.09.17 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 8979886 2023.09.17 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8979887 2023.09.17 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 8979888 2023.09.17 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8979889 2023.09.17 MB
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8979890 2023.09.17 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 8979891 2023.09.17 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 8979892 2023.09.17 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 8979893 2023.09.17 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8979895 2023.09.17 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8979896 2023.09.17 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8979897 2023.09.17 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8979898 2023.09.17 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 200 8979899 2023.09.17 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8979900 2023.09.17 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8979901 2023.09.17 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 8979902 2023.09.17 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8979903 2023.09.17 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8979904 2023.09.17 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8979906 2023.09.17 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8979910 2023.09.16 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8979911 2023.09.16 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8979912 2023.09.16 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 8979913 2023.09.16 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 8979914 2023.09.16 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 8979915 2023.09.16 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 8979916 2023.09.16 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8979917 2023.09.16 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 8979918 2023.09.16 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 900 8979919 2023.09.16 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8979920 2023.09.16 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 8979921 2023.09.16 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8979922 2023.09.16 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8979923 2023.09.16 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8979924 2023.09.16 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 9 8979925 2023.09.16 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 8979926 2023.09.16 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 8979927 2023.09.16 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8979928 2023.09.16 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8979929 2023.09.16 MB
pospolity łyska, Fulica atra 100 8979930 2023.09.16 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 8979931 2023.09.16 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 8979932 2023.09.16 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8979933 2023.09.16 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8979934 2023.09.16 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8979935 2023.09.16 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8979936 2023.09.16 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 160 8979937 2023.09.16 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8979938 2023.09.16 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 8979939 2023.09.16 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8979940 2023.09.16 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8979941 2023.09.16 MB
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8979943 2023.09.16 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8979946 2023.09.16 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8979947 2023.09.16 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8979948 2023.09.16 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8979949 2023.09.16 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 8979950 2023.09.16 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 8979952 2023.09.16 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8979953 2023.09.16 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8979967 2023.09.15 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8979968 2023.09.15 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8979955 2023.09.15 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8979956 2023.09.15 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8979957 2023.09.15 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8979958 2023.09.15 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8979959 2023.09.15 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8979960 2023.09.15 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8979961 2023.09.15 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8979962 2023.09.15 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8979963 2023.09.15 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8979964 2023.09.15 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8979965 2023.09.15 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8979966 2023.09.15 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8980683 2023.09.15 MB
pospolity łyska, Fulica atra 100 8980684 2023.09.15 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 8980685 2023.09.15 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8980686 2023.09.15 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8980687 2023.09.15 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 8980688 2023.09.15 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8980689 2023.09.15 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8980690 2023.09.15 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8980691 2023.09.15 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8980692 2023.09.15 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8980693 2023.09.15 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8980694 2023.09.15 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8980695 2023.09.15 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8980696 2023.09.15 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8980697 2023.09.15 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 8980698 2023.09.15 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8980699 2023.09.15 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8980700 2023.09.15 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 8980701 2023.09.15 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 8980702 2023.09.15 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8980703 2023.09.15 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8980704 2023.09.15 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8980705 2023.09.15 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8980706 2023.09.15 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8980707 2023.09.15 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8980708 2023.09.15 MB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8980709 2023.09.15 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8980710 2023.09.15 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8980711 2023.09.15 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8980712 2023.09.15 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8980713 2023.09.15 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8980714 2023.09.15 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 8980715 2023.09.15 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8980716 2023.09.15 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8980717 2023.09.15 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8980718 2023.09.15 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8980719 2023.09.15 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8980720 2023.09.15 MB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8963605 2023.09.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8963606 2023.09.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8963607 2023.09.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8963608 2023.09.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8964397 2023.09.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8964398 2023.09.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8964399 2023.09.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8964401 2023.09.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8964402 2023.09.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 230 8964408 2023.09.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8964410 2023.09.14 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 8964412 2023.09.14 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8964413 2023.09.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8964414 2023.09.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8964416 2023.09.14 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 26 8964417 2023.09.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8964418 2023.09.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8964420 2023.09.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8964421 2023.09.14 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8964424 2023.09.14 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8964426 2023.09.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8964427 2023.09.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8964429 2023.09.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8961630 2023.09.13 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 8961631 2023.09.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8961632 2023.09.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 8961633 2023.09.13 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8961634 2023.09.13 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8961635 2023.09.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8961636 2023.09.13 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 100 8961637 2023.09.13 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 8961638 2023.09.13 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 8961639 2023.09.13 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8961640 2023.09.13 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8961641 2023.09.13 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8961642 2023.09.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8961643 2023.09.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 8961644 2023.09.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8961645 2023.09.13 WP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8961646 2023.09.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8961647 2023.09.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8961648 2023.09.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8961649 2023.09.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 500 8961650 2023.09.13 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8961651 2023.09.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8961652 2023.09.13 WP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 8961653 2023.09.13 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8961654 2023.09.13 WP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8961655 2023.09.13 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8961656 2023.09.13 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 8961657 2023.09.13 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8958525 2023.09.12 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8950477 2023.09.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 8950478 2023.09.10 WP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8950479 2023.09.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8950480 2023.09.10 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 80 8950481 2023.09.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 8950482 2023.09.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8950483 2023.09.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 8950485 2023.09.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8950486 2023.09.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 39 8950487 2023.09.10 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8950488 2023.09.10 WP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 8950489 2023.09.10 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8950490 2023.09.10 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 8950491 2023.09.10 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8950492 2023.09.10 WP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8950493 2023.09.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8950494 2023.09.10 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8950495 2023.09.10 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 8950496 2023.09.10 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8950497 2023.09.10 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8950498 2023.09.10 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 18 8950499 2023.09.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8950500 2023.09.10 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8950501 2023.09.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8950502 2023.09.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8950503 2023.09.10 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 8950504 2023.09.10 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8950505 2023.09.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8950506 2023.09.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 8950507 2023.09.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8950508 2023.09.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8950509 2023.09.10 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8950530 2023.09.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8950531 2023.09.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8950545 2023.09.10 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8950602 2023.09.10 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8950603 2023.09.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8950605 2023.09.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8950722 2023.09.10 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 8950725 2023.09.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 8950727 2023.09.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 8950730 2023.09.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8953169 2023.09.10 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 35 8953170 2023.09.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 8953171 2023.09.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8953172 2023.09.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8953173 2023.09.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8953177 2023.09.10 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8953178 2023.09.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8953181 2023.09.10 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 8953183 2023.09.10 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8953185 2023.09.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8953186 2023.09.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8953188 2023.09.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8953190 2023.09.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 23 8953192 2023.09.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8953222 2023.09.10 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8953223 2023.09.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8953237 2023.09.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8953239 2023.09.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8953243 2023.09.10 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 8947643 2023.09.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8947644 2023.09.09 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8947645 2023.09.09 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8947651 2023.09.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8947652 2023.09.09 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8947653 2023.09.09 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8947654 2023.09.09 WP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8947782 2023.09.09 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 8941806 2023.09.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8941805 2023.09.08
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8941804 2023.09.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8941803 2023.09.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 8941802 2023.09.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8941801 2023.09.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8941800 2023.09.08
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8941799 2023.09.08
pospolity bogatka, Parus major 3 8941798 2023.09.08
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8941797 2023.09.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8941796 2023.09.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8941795 2023.09.08
pospolity łyska, Fulica atra 10 8941794 2023.09.08
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8941793 2023.09.08
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8938853 2023.09.07 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935024 2023.09.06 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8935025 2023.09.06 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8936442 2023.09.06 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8936940 2023.09.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 8936941 2023.09.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8936942 2023.09.06 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 8936943 2023.09.06 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 8936944 2023.09.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 390 8936945 2023.09.06 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 8936946 2023.09.06 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 8936947 2023.09.06 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 8936948 2023.09.06 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8936949 2023.09.06 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8936950 2023.09.06 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8936951 2023.09.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8936952 2023.09.06 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 8936953 2023.09.06 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 8936954 2023.09.06 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8936955 2023.09.06 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 55 8936956 2023.09.06 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8936957 2023.09.06 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8936958 2023.09.06 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8936959 2023.09.06 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8936960 2023.09.06 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8936961 2023.09.06 WP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8936962 2023.09.06 WP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8936963 2023.09.06 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8936964 2023.09.06 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 16 8936965 2023.09.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 8936966 2023.09.06 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8936967 2023.09.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8936968 2023.09.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8936969 2023.09.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8936970 2023.09.06 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8936971 2023.09.06 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8936972 2023.09.06 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8936973 2023.09.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8936974 2023.09.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8936975 2023.09.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8936976 2023.09.06 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8936979 2023.09.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8932324 2023.09.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8932323 2023.09.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8932322 2023.09.05 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8932321 2023.09.05 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 8927190 2023.09.03 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8924896 2023.09.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8924894 2023.09.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8924895 2023.09.03 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8924735 2023.09.03 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8925624 2023.09.03 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8925654 2023.09.03 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8925589 2023.09.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8925661 2023.09.03 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8925652 2023.09.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8925631 2023.09.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8925658 2023.09.03 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8925621 2023.09.03 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8925584 2023.09.03 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8925614 2023.09.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8924049 2023.09.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8924048 2023.09.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8925663 2023.09.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8925539 2023.09.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8925627 2023.09.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8924047 2023.09.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8924046 2023.09.03 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8924045 2023.09.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8924044 2023.09.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8924043 2023.09.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8925634 2023.09.03 WP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8925591 2023.09.03 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 8925538 2023.09.03 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8925612 2023.09.03 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8924042 2023.09.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8925588 2023.09.03 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8925587 2023.09.03 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8925617 2023.09.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8925672 2023.09.03 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8925619 2023.09.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8925675 2023.09.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8925674 2023.09.03 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8925618 2023.09.03 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8925625 2023.09.03 WP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8925615 2023.09.03 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8925590 2023.09.03 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 8925623 2023.09.03 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8925620 2023.09.03 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 8925622 2023.09.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 8925616 2023.09.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8925670 2023.09.03 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8925626 2023.09.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8925613 2023.09.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8925667 2023.09.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8925669 2023.09.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8925656 2023.09.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8925632 2023.09.03 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8925651 2023.09.03 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8925723 2023.09.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8925724 2023.09.03 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 8925726 2023.09.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 8925727 2023.09.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 8925729 2023.09.03 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8925755 2023.09.03 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8925756 2023.09.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8925757 2023.09.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 8925758 2023.09.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8923077 2023.09.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8923060 2023.09.02 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8923058 2023.09.02 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8923054 2023.09.02 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8923048 2023.09.02 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8923043 2023.09.02 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8923032 2023.09.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8923074 2023.09.02 WP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8923085 2023.09.02 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8923083 2023.09.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8923081 2023.09.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 8923031 2023.09.02 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8923073 2023.09.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8923072 2023.09.02 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 8923035 2023.09.02 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8923036 2023.09.02 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8923084 2023.09.02 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8923039 2023.09.02 WP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8923033 2023.09.02 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 8923044 2023.09.02 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 8923041 2023.09.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 260 8923034 2023.09.02 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8923055 2023.09.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8923079 2023.09.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8923082 2023.09.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8923078 2023.09.02 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8923080 2023.09.02 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8923050 2023.09.02 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8923046 2023.09.02 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8923047 2023.09.02 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8923038 2023.09.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8923053 2023.09.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8923057 2023.09.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8923076 2023.09.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8923075 2023.09.02 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8923028 2023.09.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8923051 2023.09.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8923086 2023.09.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8918653 2023.09.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8918654 2023.09.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8918652 2023.09.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8918650 2023.09.02 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8918651 2023.09.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 8919709 2023.09.02 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 8919710 2023.09.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8917863 2023.09.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8917864 2023.09.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8917865 2023.09.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8917870 2023.09.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8917871 2023.09.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 8 8917872 2023.09.01 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 8917873 2023.09.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8917874 2023.09.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8897228 2023.08.27 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8897227 2023.08.27 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8897226 2023.08.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8897225 2023.08.27 WP
pospolity żuraw, Grus grus 8 8897224 2023.08.27 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8897223 2023.08.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 6 8897222 2023.08.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8897221 2023.08.27 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 8897220 2023.08.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8897219 2023.08.27 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8899482 2023.08.27 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8899483 2023.08.27 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 8899484 2023.08.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8899485 2023.08.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8899486 2023.08.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8899488 2023.08.27 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8900732 2023.08.27 WP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8900734 2023.08.27 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 8900735 2023.08.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8900737 2023.08.27 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8900742 2023.08.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8900743 2023.08.27 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8900744 2023.08.27 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8900746 2023.08.27 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 8900748 2023.08.27 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8900749 2023.08.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 8900750 2023.08.27 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8900752 2023.08.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8900753 2023.08.27 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8900754 2023.08.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8900756 2023.08.27 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8900760 2023.08.27 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8900761 2023.08.27 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8900763 2023.08.27 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8900764 2023.08.27 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8900768 2023.08.27 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8900770 2023.08.27 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8900776 2023.08.27 WP
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 8893611 2023.08.26 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8895090 2023.08.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8890215 2023.08.24 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8890220 2023.08.24 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8879278 2023.08.20 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8879280 2023.08.20 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8879282 2023.08.20 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8879284 2023.08.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8879286 2023.08.20 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8879288 2023.08.20 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8879289 2023.08.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8879290 2023.08.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8879291 2023.08.20 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8879305 2023.08.20 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8879306 2023.08.20 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8879307 2023.08.20 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8879308 2023.08.20 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8879309 2023.08.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8879312 2023.08.20 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8879314 2023.08.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 8879315 2023.08.20 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8879316 2023.08.20 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8879318 2023.08.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8879319 2023.08.20 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8879321 2023.08.20 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 8879323 2023.08.20 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8879325 2023.08.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 400 8875419 2023.08.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 8875420 2023.08.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8875421 2023.08.19 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8875422 2023.08.19 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8875423 2023.08.19 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8875424 2023.08.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8875425 2023.08.19 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8875426 2023.08.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8875427 2023.08.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8875428 2023.08.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8875429 2023.08.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8875430 2023.08.19 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8875431 2023.08.19 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8875432 2023.08.19 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8875433 2023.08.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 8875434 2023.08.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 8875435 2023.08.19 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 8875436 2023.08.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8875437 2023.08.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8875438 2023.08.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8875439 2023.08.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8875440 2023.08.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8875441 2023.08.19 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8875442 2023.08.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8875443 2023.08.19 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8875444 2023.08.19 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8875445 2023.08.19 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8873759 2023.08.18 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8873760 2023.08.18 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8873761 2023.08.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8873762 2023.08.18 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8873763 2023.08.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8867250 2023.08.17 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8867251 2023.08.17 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8867133 2023.08.17 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8867132 2023.08.17 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8867131 2023.08.17 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8867130 2023.08.17 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8867128 2023.08.17 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 8867127 2023.08.17 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8867129 2023.08.17 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8864344 2023.08.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8864345 2023.08.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 8864346 2023.08.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8864347 2023.08.16 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8858895 2023.08.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8851889 2023.08.13 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8851888 2023.08.13 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8851886 2023.08.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8851887 2023.08.13 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8851885 2023.08.13 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8855231 2023.08.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8855234 2023.08.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8855237 2023.08.13 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8855238 2023.08.13 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 8855241 2023.08.13 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8855242 2023.08.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8855243 2023.08.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8855247 2023.08.13 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8855249 2023.08.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8855253 2023.08.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8855257 2023.08.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8855259 2023.08.13 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8855261 2023.08.13 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8855262 2023.08.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 8855263 2023.08.13 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8855264 2023.08.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8855265 2023.08.13 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8855266 2023.08.13 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8855267 2023.08.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8855268 2023.08.13 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8855269 2023.08.13 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8855270 2023.08.13 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8855271 2023.08.13 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8855272 2023.08.13 WP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8855315 2023.08.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8855454 2023.08.13 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 8855457 2023.08.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8855458 2023.08.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8855459 2023.08.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8855460 2023.08.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8855462 2023.08.13 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8855464 2023.08.13 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8855465 2023.08.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 8855467 2023.08.13 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8855475 2023.08.13 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8855478 2023.08.13 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8850934 2023.08.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8850936 2023.08.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8850939 2023.08.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8850941 2023.08.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 8850944 2023.08.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8850949 2023.08.12 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8850955 2023.08.12 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8850958 2023.08.12 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8850960 2023.08.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8850965 2023.08.12 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8850968 2023.08.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 8850972 2023.08.12 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8850973 2023.08.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8850974 2023.08.12 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8850977 2023.08.12 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8850978 2023.08.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8850979 2023.08.12 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8850980 2023.08.12 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8850981 2023.08.12 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 8850982 2023.08.12 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 8850983 2023.08.12 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8850984 2023.08.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8850992 2023.08.12 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8850993 2023.08.12 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8850994 2023.08.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8850997 2023.08.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 200 8850999 2023.08.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 8851000 2023.08.12 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8851002 2023.08.12 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 8851004 2023.08.12 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 8851005 2023.08.12 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8851006 2023.08.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8851007 2023.08.12 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8851009 2023.08.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8851011 2023.08.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 8818453 2023.08.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8818455 2023.08.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8818456 2023.08.01 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 8818458 2023.08.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8818459 2023.08.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8818460 2023.08.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8818461 2023.08.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8818462 2023.08.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8789205 2023.07.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8789204 2023.07.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8789203 2023.07.23 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8789202 2023.07.23 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8788667 2023.07.23 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8788665 2023.07.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8788669 2023.07.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8788668 2023.07.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 8788666 2023.07.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8787243 2023.07.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8787241 2023.07.23 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8787242 2023.07.23 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8786360 2023.07.23 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8786359 2023.07.23 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8786358 2023.07.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8786357 2023.07.23 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8786356 2023.07.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8786355 2023.07.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8786354 2023.07.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8786353 2023.07.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8786352 2023.07.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8773551 2023.07.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8773552 2023.07.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8773553 2023.07.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8773554 2023.07.17 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8773555 2023.07.17 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8643262 2023.06.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8643261 2023.06.14 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8643260 2023.06.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8643263 2023.06.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8643259 2023.06.14 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8643258 2023.06.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8631865 2023.06.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8631864 2023.06.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8631863 2023.06.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8631862 2023.06.11 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8631861 2023.06.11 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8631860 2023.06.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8631859 2023.06.11 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8631858 2023.06.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8631857 2023.06.11 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 8631856 2023.06.11 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8631855 2023.06.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8631854 2023.06.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8631852 2023.06.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 8631851 2023.06.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8631850 2023.06.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8631849 2023.06.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8631848 2023.06.11 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 8631847 2023.06.11 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 8631846 2023.06.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8631845 2023.06.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8631844 2023.06.11 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8631843 2023.06.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8631842 2023.06.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 27 8631841 2023.06.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8627233 2023.06.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8627232 2023.06.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8627231 2023.06.11 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8627230 2023.06.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 38 8627229 2023.06.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8626097 2023.06.10 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8626096 2023.06.10 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8626095 2023.06.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8626094 2023.06.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8626093 2023.06.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8626092 2023.06.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8626091 2023.06.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8626090 2023.06.10 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8626089 2023.06.10 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8626088 2023.06.10 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8626087 2023.06.10 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8626086 2023.06.10 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8621344 2023.06.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8621343 2023.06.10 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8621342 2023.06.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8621341 2023.06.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8621340 2023.06.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8621339 2023.06.10 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8621338 2023.06.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8621337 2023.06.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8621336 2023.06.10 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8621335 2023.06.10 WP