DRUŻYNA

Drużyna: KRISS. Obserwator: Krystian Jainta

Liczba gatunków: 211

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 85 2052 54 54 0 4 19 31
2 84 9346 74 43 0 5 18 20
3 53 534 88 43 0 1 12 30
4 109 1014 128 77 2 10 37 28
5 82 283 154 69 1 10 33 25
6 61 520 171 46 3 15 20 8
7 52 191 175 44 0 2 23 19
8 84 1708 180 51 1 9 18 23
9 158 2628 190 64 0 20 24 20
10 59 1180 211 49 7 23 13 6
11 20 1263 211 20 0 0 6 14
12 23 79 211 18 0 3 11 4
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 9279032 2023.12.18 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9279049 2023.12.18 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9279052 2023.12.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9279051 2023.12.18 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9279053 2023.12.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9279050 2023.12.18 ŚL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9279054 2023.12.18 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9279055 2023.12.18 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9279056 2023.12.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9279034 2023.12.18 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9279033 2023.12.18 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9279037 2023.12.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9279035 2023.12.18 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9279038 2023.12.18 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9279047 2023.12.18 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9279042 2023.12.18 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9279043 2023.12.18 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9279040 2023.12.18 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9279045 2023.12.18 ŚL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9279046 2023.12.18 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9279048 2023.12.18 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9279039 2023.12.18 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9243431 2023.12.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 42 9243382 2023.11.28 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9243373 2023.11.28 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9243394 2023.11.28 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9243397 2023.11.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9243378 2023.11.28 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 12 9243388 2023.11.28 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9243414 2023.11.28 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9243386 2023.11.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 9243395 2023.11.28 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9243393 2023.11.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9243396 2023.11.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9243391 2023.11.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 9 9243390 2023.11.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9243430 2023.11.28 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 9243429 2023.11.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9243383 2023.11.28 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 9243380 2023.11.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 9153259 2023.11.02 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9153278 2023.11.02 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9153260 2023.11.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 900 9136089 2023.10.26 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 17 9136085 2023.10.26 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 9136088 2023.10.26 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 9136091 2023.10.26 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 9136090 2023.10.26 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 9136086 2023.10.26 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9136087 2023.10.26 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 9113887 2023.10.22 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9113879 2023.10.22 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9113895 2023.10.22 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9113904 2023.10.22 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9113900 2023.10.22 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9113906 2023.10.22 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 9113902 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9113898 2023.10.22 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9113886 2023.10.22 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9113909 2023.10.22 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 9113912 2023.10.22 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9113890 2023.10.22 PM
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9099674 2023.10.15 KP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9077147 2023.10.13 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9077156 2023.10.13 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9077159 2023.10.13 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9077161 2023.10.13 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9077149 2023.10.13 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9077154 2023.10.13 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 9077151 2023.10.13 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9077143 2023.10.13 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9074251 2023.10.12 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9074259 2023.10.12 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9074250 2023.10.12 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9074265 2023.10.12 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9074256 2023.10.12 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9074228 2023.10.12 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9074231 2023.10.12 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9074261 2023.10.12 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9074229 2023.10.12 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9074230 2023.10.12 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9074258 2023.10.12 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9077121 2023.10.12 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9077110 2023.10.11 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9077114 2023.10.11 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 19 9077111 2023.10.11 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9077115 2023.10.11 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 9067627 2023.10.10 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 7 9067628 2023.10.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9067635 2023.10.10 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9067866 2023.10.10 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9067634 2023.10.10 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9067633 2023.10.10 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 9067631 2023.10.10 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9067636 2023.10.10 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 9067632 2023.10.10 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9067849 2023.10.10 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9067629 2023.10.10 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9067630 2023.10.10 PM
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9064819 2023.10.09 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9064837 2023.10.09 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9064838 2023.10.09 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9010828 2023.09.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9010826 2023.09.26 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9010821 2023.09.26 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9010823 2023.09.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9010818 2023.09.26 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9010820 2023.09.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 9010816 2023.09.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9010814 2023.09.26 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 9010810 2023.09.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9010815 2023.09.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9010813 2023.09.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9010812 2023.09.26 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9010811 2023.09.26 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9010773 2023.09.26 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9010790 2023.09.26 ŚK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9010798 2023.09.26 ŚK
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9010771 2023.09.26 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9010724 2023.09.26 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9010728 2023.09.26 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9010743 2023.09.26 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9010737 2023.09.26 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 9010767 2023.09.26 ŚK
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9010746 2023.09.26 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9010804 2023.09.26 ŚK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 16 9010764 2023.09.26 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 9010752 2023.09.26 ŚK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 9010757 2023.09.26 ŚK
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9010760 2023.09.26 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 9010745 2023.09.26 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 9010748 2023.09.26 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 88 9010750 2023.09.26 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9010783 2023.09.26 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 9010786 2023.09.26 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9010739 2023.09.26 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9010725 2023.09.26 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9010799 2023.09.26 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9010726 2023.09.26 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9010778 2023.09.26 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9010772 2023.09.26 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9010795 2023.09.26 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9010793 2023.09.26 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9010802 2023.09.26 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9010800 2023.09.26 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9010796 2023.09.26 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9010797 2023.09.26 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9010769 2023.09.26 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9010807 2023.09.26 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9010734 2023.09.26 ŚK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9010832 2023.09.26 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 9010809 2023.09.26 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8974713 2023.09.10 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8974711 2023.09.10 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 8974714 2023.09.10 MP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 8974719 2023.09.10 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8974720 2023.09.10 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8974716 2023.09.10 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 8974709 2023.09.10 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8974721 2023.09.10 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8974724 2023.09.10 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 8974710 2023.09.10 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8974722 2023.09.10 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8974723 2023.09.10 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 8974715 2023.09.10 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 500 8974712 2023.09.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935730 2023.09.05 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8935729 2023.09.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8935727 2023.09.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8935728 2023.09.05 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8935731 2023.09.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8935708 2023.09.05 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8935709 2023.09.05 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8935701 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935710 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8935702 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935705 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8935707 2023.09.05 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8935706 2023.09.05 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8935704 2023.09.05 OP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8935703 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935603 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935598 2023.09.05 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 8935604 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935595 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935721 2023.09.05 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8935720 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935725 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935726 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935661 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8935664 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8935665 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8935717 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935718 2023.09.05 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8935716 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935714 2023.09.05 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8935713 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8935712 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8935715 2023.09.05 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8935711 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8935625 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8935638 2023.09.05 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8935679 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935641 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935699 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8935698 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8935657 2023.09.05 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8935689 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8935618 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8935688 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8935615 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8935693 2023.09.05 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8935613 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935696 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935697 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935631 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935627 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935686 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8935654 2023.09.05 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8935685 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935656 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935687 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935694 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8935695 2023.09.05 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8935606 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935673 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 11 8935671 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935650 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935674 2023.09.05 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8935666 2023.09.05 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8935608 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8935634 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935635 2023.09.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 8935684 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935675 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8935652 2023.09.05 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8935651 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935669 2023.09.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8935645 2023.09.05 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8935667 2023.09.05 OP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 35 8935668 2023.09.05 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8935722 2023.09.05 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 8935723 2023.09.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8935724 2023.09.05 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 8935700 2023.09.05 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8916768 2023.09.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8916779 2023.09.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 8916778 2023.09.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8916752 2023.09.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8916753 2023.09.01 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8916767 2023.09.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8916769 2023.09.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8916744 2023.09.01 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8916750 2023.09.01 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8916743 2023.09.01 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8916747 2023.09.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 8916754 2023.09.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8916746 2023.09.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8916751 2023.09.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8916745 2023.09.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 8906469 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8906467 2023.08.27 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8906468 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8906464 2023.08.27 ŚK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8906466 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 8906483 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8906482 2023.08.27 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 3 8906477 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8906474 2023.08.27 ŚK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8906476 2023.08.27 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8906473 2023.08.27 ŚK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8906472 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8906471 2023.08.27 ŚK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8906470 2023.08.27 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 8906475 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8906479 2023.08.27 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8906481 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8906478 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8906485 2023.08.27 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8906486 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8906484 2023.08.27 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8906441 2023.08.25 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8906445 2023.08.25 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8906444 2023.08.25 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8906460 2023.08.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8906443 2023.08.25 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8906439 2023.08.25 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8906440 2023.08.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 800 8906461 2023.08.25 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 8906442 2023.08.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 8906446 2023.08.25 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 8886039 2023.08.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8886031 2023.08.23 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8886032 2023.08.23 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8886010 2023.08.23 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 8886038 2023.08.23 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8886044 2023.08.23 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 8886013 2023.08.23 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8886027 2023.08.23 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8886012 2023.08.23 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8886036 2023.08.23 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8886030 2023.08.23 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8886042 2023.08.23 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8886016 2023.08.23 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8886014 2023.08.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 8886033 2023.08.23 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 8886040 2023.08.23 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 8886037 2023.08.23 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8886035 2023.08.23 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8886009 2023.08.23 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8886041 2023.08.23 MP
pospolity kruk, Corvus corax 7 8886034 2023.08.23 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8886028 2023.08.23 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8886008 2023.08.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8842795 2023.08.10 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8842822 2023.08.10 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8842828 2023.08.10 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 8842826 2023.08.10 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8842825 2023.08.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8842824 2023.08.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 8842817 2023.08.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8842818 2023.08.10 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8842827 2023.08.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8842798 2023.08.10 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8842823 2023.08.10 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8842821 2023.08.10 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8842820 2023.08.10 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8842794 2023.08.10 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8842819 2023.08.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8842829 2023.08.10 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8837204 2023.08.08 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8837202 2023.08.08 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8837203 2023.08.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8837205 2023.08.08 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8837215 2023.08.08 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8837213 2023.08.08 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8837207 2023.08.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8837214 2023.08.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 60 8837211 2023.08.08 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8837206 2023.08.08 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8837209 2023.08.08 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8837208 2023.08.08 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8837212 2023.08.08 PL
bardzo rzadki biegus ostrosterny, Calidris acuminata 1 8837201 2023.08.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8748923 2023.07.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8748922 2023.07.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8748919 2023.07.09 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8748926 2023.07.09 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8748920 2023.07.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8748921 2023.07.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8748947 2023.07.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8748948 2023.07.09 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8748949 2023.07.09 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8748934 2023.07.09 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8748918 2023.07.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8748925 2023.07.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8748924 2023.07.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8748933 2023.07.09 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8748932 2023.07.09 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8748927 2023.07.09 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8748931 2023.07.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8748930 2023.07.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8748935 2023.07.09 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8748940 2023.07.09 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8748946 2023.07.09 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8748944 2023.07.09 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8748945 2023.07.09 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8748941 2023.07.09 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8748936 2023.07.09 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8748942 2023.07.09 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8748943 2023.07.09 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8748911 2023.07.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8748900 2023.07.09 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8748898 2023.07.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8748901 2023.07.09 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8748912 2023.07.09 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8748915 2023.07.09 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8748914 2023.07.09 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8748899 2023.07.09 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8748885 2023.07.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8748897 2023.07.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8748883 2023.07.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8748896 2023.07.09 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8748895 2023.07.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8748892 2023.07.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8748891 2023.07.09 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8748913 2023.07.09 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8748893 2023.07.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8748894 2023.07.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8748884 2023.07.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8748888 2023.07.09 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8748889 2023.07.09 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8748866 2023.07.09 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8748887 2023.07.09 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8748886 2023.07.09 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8752369 2023.07.09 ŚL
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8702481 2023.06.28 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8702467 2023.06.28 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8702466 2023.06.28 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8702468 2023.06.28 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8702433 2023.06.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8702457 2023.06.28 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8702458 2023.06.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8702431 2023.06.28 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8702432 2023.06.28 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8702471 2023.06.28 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8702474 2023.06.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8702475 2023.06.28 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8702472 2023.06.28 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8702464 2023.06.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 8702459 2023.06.28 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8702479 2023.06.28 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8702478 2023.06.28 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8702477 2023.06.28 MP
pospolity łyska, Fulica atra 100 8702480 2023.06.28 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8702476 2023.06.28 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8702465 2023.06.28 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8702460 2023.06.28 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8702463 2023.06.28 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 8702461 2023.06.28 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8702462 2023.06.28 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8702473 2023.06.28 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8702470 2023.06.28 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8702486 2023.06.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8702487 2023.06.28 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8702484 2023.06.28 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 8702488 2023.06.28 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8702597 2023.06.28 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8702489 2023.06.28 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8702485 2023.06.28 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8702611 2023.06.28 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 8623835 2023.06.10 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 35 8623836 2023.06.10 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8623834 2023.06.10 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8616913 2023.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 13 8616907 2023.06.09 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8616914 2023.06.09 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8616988 2023.06.09 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 8616908 2023.06.09 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8616910 2023.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8619672 2023.06.09 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8616987 2023.06.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8616990 2023.06.09 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 8619677 2023.06.09 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8616909 2023.06.09 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8619678 2023.06.09 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 8616989 2023.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8619671 2023.06.09 PM
rzadki alka, Alca torda 1 8619670 2023.06.09 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 8612539 2023.06.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 8612562 2023.06.08 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8612549 2023.06.08 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8612556 2023.06.08 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8612559 2023.06.08 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8612573 2023.06.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8702616 2023.06.08 PM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8623853 2023.06.08 PM
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8562284 2023.05.29 ŚK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8562281 2023.05.29 ŚK
rzadki żołna, Merops apiaster 40 8619854 2023.05.29 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8553226 2023.05.28 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8552214 2023.05.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 8553502 2023.05.28 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8552279 2023.05.28 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8552519 2023.05.28 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8552326 2023.05.28 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8553231 2023.05.28 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8552212 2023.05.28 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8552324 2023.05.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8552518 2023.05.28 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8553403 2023.05.28 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8553229 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8552378 2023.05.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8552318 2023.05.28 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8552341 2023.05.28 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8552374 2023.05.28 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8553319 2023.05.28 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8552376 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8552213 2023.05.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 12 8553295 2023.05.28 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8553533 2023.05.28 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8553534 2023.05.28 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 8552524 2023.05.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8553538 2023.05.28 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 6 8552377 2023.05.28 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8552317 2023.05.28 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8552388 2023.05.28 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 15 8553400 2023.05.28 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8552327 2023.05.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 8553528 2023.05.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8552321 2023.05.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8552380 2023.05.28 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8552517 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8552381 2023.05.28 ŚL
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8553919 2023.05.28 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8552375 2023.05.28 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8552439 2023.05.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8552522 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8552296 2023.05.28 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8552371 2023.05.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8552389 2023.05.28 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8552440 2023.05.28 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8552511 2023.05.28 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8552512 2023.05.28 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8552513 2023.05.28 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8553234 2023.05.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8553536 2023.05.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8553239 2023.05.28 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8552515 2023.05.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8552325 2023.05.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 8553237 2023.05.28 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8552278 2023.05.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8552313 2023.05.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8553289 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8552170 2023.05.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8552167 2023.05.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8552164 2023.05.26 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8552161 2023.05.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8552169 2023.05.26 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 8552165 2023.05.26 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8552163 2023.05.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8552172 2023.05.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8552166 2023.05.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8552168 2023.05.26 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8552173 2023.05.26 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8434129 2023.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8419793 2023.05.04 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8419794 2023.05.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8419815 2023.05.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8419801 2023.05.04 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8419795 2023.05.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8419816 2023.05.04 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8419776 2023.05.04 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8419777 2023.05.04 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8419775 2023.05.04 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8419827 2023.05.04 ŚL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 8419773 2023.05.04 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8419779 2023.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8419778 2023.05.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8309190 2023.04.27 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8309218 2023.04.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8309265 2023.04.27 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8309263 2023.04.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8309216 2023.04.27 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8309217 2023.04.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8309212 2023.04.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8309213 2023.04.27 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8309224 2023.04.27 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8309206 2023.04.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8309207 2023.04.27 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8309238 2023.04.27 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8309237 2023.04.27 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8309227 2023.04.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8309236 2023.04.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8309264 2023.04.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8309228 2023.04.27 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8309210 2023.04.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8309209 2023.04.27 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8309208 2023.04.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8309262 2023.04.27 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8309226 2023.04.27 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 20 8309230 2023.04.27 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 20 8309229 2023.04.27 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 10 8309231 2023.04.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8309233 2023.04.27 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 8309225 2023.04.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 8309211 2023.04.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8309198 2023.04.27 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8309197 2023.04.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8309200 2023.04.27 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8309196 2023.04.27 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8309184 2023.04.27 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8309193 2023.04.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 8309195 2023.04.27 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8309194 2023.04.27 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 8309201 2023.04.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8309203 2023.04.27 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8309191 2023.04.27 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 50 8309186 2023.04.27 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8309183 2023.04.27 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8309185 2023.04.27 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8309187 2023.04.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8309188 2023.04.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8309192 2023.04.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8309181 2023.04.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 8309179 2023.04.27 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8309949 2023.04.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8309204 2023.04.27 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8309873 2023.04.27 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8309872 2023.04.27 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8309205 2023.04.27 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8297763 2023.04.24 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8297761 2023.04.24 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8297760 2023.04.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8281485 2023.04.22 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8281551 2023.04.22 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8281550 2023.04.22 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8281552 2023.04.22 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 8281373 2023.04.22 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8281540 2023.04.22 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8281541 2023.04.22 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8281521 2023.04.22 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8281542 2023.04.22 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8281504 2023.04.22 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 8281547 2023.04.22 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8281544 2023.04.22 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8281549 2023.04.22 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8281545 2023.04.22 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 8281546 2023.04.22 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 19 8281408 2023.04.22 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8281503 2023.04.22 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8281371 2023.04.22 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8281372 2023.04.22 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8281370 2023.04.22 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8281369 2023.04.22 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8281554 2023.04.22 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8281565 2023.04.22 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8245241 2023.04.18 MP
bardzo rzadki świstunka iberyjska, Phylloscopus ibericus 1 8245228 2023.04.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8205528 2023.04.13 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8205530 2023.04.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8205518 2023.04.13 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8205517 2023.04.13 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8205435 2023.04.13 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8205427 2023.04.13 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 6 8205476 2023.04.13 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8205478 2023.04.13 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8205474 2023.04.13 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8205477 2023.04.13 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8205424 2023.04.13 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 8205422 2023.04.13 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8205421 2023.04.13 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8205433 2023.04.13 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8205420 2023.04.13 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8205425 2023.04.13 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8205423 2023.04.13 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8205417 2023.04.13 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8205525 2023.04.13 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8205388 2023.04.12 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8205392 2023.04.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8205396 2023.04.12 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8205398 2023.04.12 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8205384 2023.04.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8205389 2023.04.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8205386 2023.04.12 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8702612 2023.04.06 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8146847 2023.04.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8146845 2023.04.03 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8110043 2023.03.30 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8110046 2023.03.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8046236 2023.03.19 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 8046179 2023.03.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8046080 2023.03.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8046131 2023.03.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8046147 2023.03.19 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 8046129 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8046174 2023.03.19 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 8046143 2023.03.19 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8046184 2023.03.19 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8046257 2023.03.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8046247 2023.03.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 8046187 2023.03.19 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8046225 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8046231 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8046238 2023.03.19 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8046213 2023.03.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 8046224 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 8046223 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8046227 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8046226 2023.03.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8046218 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8046175 2023.03.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8046104 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8046177 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8046239 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8046222 2023.03.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8046146 2023.03.19 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 8046127 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8046232 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8046209 2023.03.19 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8046210 2023.03.19 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8046181 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8046083 2023.03.19 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8046105 2023.03.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8046189 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8046230 2023.03.19 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8046100 2023.03.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8046183 2023.03.19 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8046235 2023.03.19 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8046228 2023.03.19 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 8046089 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8046106 2023.03.19 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8046241 2023.03.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8046095 2023.03.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8046229 2023.03.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8046219 2023.03.19 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8046215 2023.03.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8046087 2023.03.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8046108 2023.03.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8046221 2023.03.19 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8046086 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7942909 2023.02.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7943027 2023.02.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7943028 2023.02.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7943025 2023.02.28 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7942933 2023.02.28 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7942904 2023.02.28 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7942912 2023.02.28 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 7942902 2023.02.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7942910 2023.02.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7942941 2023.02.28 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7942937 2023.02.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7942945 2023.02.28 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 7942940 2023.02.28 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7942946 2023.02.28 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7942947 2023.02.28 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 7942911 2023.02.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 7942991 2023.02.28 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 7942949 2023.02.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7943026 2023.02.28 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 105 7942948 2023.02.28 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7942936 2023.02.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7942932 2023.02.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7942943 2023.02.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 4 7942942 2023.02.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7942908 2023.02.28 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7942944 2023.02.28 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7943024 2023.02.28 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7942934 2023.02.28 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7886712 2023.02.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 7886711 2023.02.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 7886709 2023.02.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 15 7886710 2023.02.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7886708 2023.02.13 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7886707 2023.02.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7886705 2023.02.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 7886733 2023.02.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7886725 2023.02.13 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 7886738 2023.02.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 7886739 2023.02.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 50 7886736 2023.02.13 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 7886729 2023.02.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7886735 2023.02.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7886734 2023.02.13 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7886726 2023.02.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7886732 2023.02.13 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7886731 2023.02.13 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 7886730 2023.02.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7886728 2023.02.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 7886727 2023.02.13 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 7886714 2023.02.13 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 7886715 2023.02.13 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7886716 2023.02.13 ŚL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7886713 2023.02.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 7886723 2023.02.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7886720 2023.02.13 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 7886721 2023.02.13 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7886722 2023.02.13 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7886742 2023.02.13 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7943080 2023.02.13 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 7873710 2023.02.10 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7873718 2023.02.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7873712 2023.02.10 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7873716 2023.02.10 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 7873714 2023.02.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7873709 2023.02.10 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 7873713 2023.02.10 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 14 7873723 2023.02.10 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 110 7873726 2023.02.10 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7873708 2023.02.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 320 7873720 2023.02.10 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 7873724 2023.02.10 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7873717 2023.02.10 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 7873728 2023.02.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 7873719 2023.02.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7873721 2023.02.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7873725 2023.02.10 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 7873722 2023.02.10 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7873707 2023.02.10 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 7873729 2023.02.10 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 7873727 2023.02.10 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7873711 2023.02.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 11 7873706 2023.02.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7873705 2023.02.07 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7873704 2023.02.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7822010 2023.01.22 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 7822014 2023.01.22 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7822020 2023.01.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7822023 2023.01.22 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7822016 2023.01.22 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7822003 2023.01.22 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7822008 2023.01.22 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 7822018 2023.01.22 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 35 7822012 2023.01.22 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7822006 2023.01.22 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 7822021 2023.01.22 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7822001 2023.01.22 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 7792414 2023.01.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7792431 2023.01.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 7792395 2023.01.16 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 130 7792390 2023.01.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7792427 2023.01.16 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 7792429 2023.01.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7792430 2023.01.16 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7792392 2023.01.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 95 7792401 2023.01.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7792433 2023.01.16 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 32 7792388 2023.01.16 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 38 7792380 2023.01.16 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7792428 2023.01.16 ŚL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 7792422 2023.01.16 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 14 7792426 2023.01.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7792403 2023.01.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 470 7792384 2023.01.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 400 7792432 2023.01.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7792406 2023.01.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 7792411 2023.01.16 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 110 7792398 2023.01.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7792408 2023.01.16 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7792404 2023.01.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7782411 2023.01.14 MP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7782413 2023.01.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7782408 2023.01.14 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7782400 2023.01.14 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7782406 2023.01.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7782402 2023.01.14 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7782397 2023.01.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7782396 2023.01.14 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 12 7782392 2023.01.14 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7782394 2023.01.14 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 7782390 2023.01.14 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7782399 2023.01.14 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7768084 2023.01.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 7764568 2023.01.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7764556 2023.01.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7764508 2023.01.08 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 21 7764578 2023.01.08 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 17 7764544 2023.01.08 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 7764518 2023.01.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 7764557 2023.01.08 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 24 7764504 2023.01.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 7764522 2023.01.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7764515 2023.01.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 7764516 2023.01.08 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7764510 2023.01.08 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7764543 2023.01.08 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7764517 2023.01.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 8 7764509 2023.01.08 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 7764580 2023.01.08 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 7764545 2023.01.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7764579 2023.01.08 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7764520 2023.01.08 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7764506 2023.01.08 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 7764512 2023.01.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7764514 2023.01.08 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7764513 2023.01.08 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7764554 2023.01.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7764569 2023.01.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 7764521 2023.01.08 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7764511 2023.01.08 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7764567 2023.01.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7764577 2023.01.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7764555 2023.01.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7764519 2023.01.08 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7764523 2023.01.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7764581 2023.01.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7764507 2023.01.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 7764524 2023.01.08 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 7764542 2023.01.08 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7764505 2023.01.08 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...