DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP RSZ. Obserwator: Rafał Szczerbik

Liczba gatunków: 205

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 78 777 43 43 0 0 14 29
2 108 1108 65 55 0 2 18 35
3 164 1091 79 61 0 1 22 38
4 289 1802 124 109 0 12 50 47
5 348 708 161 140 0 26 65 49
6 224 376 165 76 0 9 30 37
7 122 792 171 60 0 8 29 23
8 164 516 177 72 0 13 34 25
9 266 2494 184 113 2 22 45 44
10 219 1771 201 86 1 19 29 37
11 152 2269 205 62 1 8 23 30
12 33 1944 205 29 0 2 15 12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 9303999 2023.12.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 630 9304213 2023.12.30 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9304203 2023.12.30 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9304202 2023.12.30 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9304185 2023.12.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9304190 2023.12.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 9304177 2023.12.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9304183 2023.12.30 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 9304189 2023.12.30 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9304188 2023.12.30 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9304196 2023.12.30 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 9304180 2023.12.30 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9304178 2023.12.30 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 9304179 2023.12.30 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 9304186 2023.12.30 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9304182 2023.12.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9304201 2023.12.30 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9304192 2023.12.30 MP
pospolity łyska, Fulica atra 300 9304181 2023.12.30 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9304191 2023.12.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9304184 2023.12.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9304187 2023.12.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9304194 2023.12.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9304200 2023.12.30 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9304197 2023.12.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9304195 2023.12.30 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 26 9304193 2023.12.30 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9304198 2023.12.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9304199 2023.12.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9277793 2023.12.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9277792 2023.12.17 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9277794 2023.12.17 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9277795 2023.12.17 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9216330 2023.11.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9216329 2023.11.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9216328 2023.11.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 9216326 2023.11.26 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9216325 2023.11.26 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9216324 2023.11.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9216323 2023.11.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9216322 2023.11.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 9216321 2023.11.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9216319 2023.11.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9216320 2023.11.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 9216318 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9216317 2023.11.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9216316 2023.11.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9216315 2023.11.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9216314 2023.11.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9216313 2023.11.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9216312 2023.11.26 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9216311 2023.11.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9216310 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9216309 2023.11.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9216308 2023.11.26 PK
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9216307 2023.11.26 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9216306 2023.11.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9216305 2023.11.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9216304 2023.11.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9216303 2023.11.26 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9216302 2023.11.26 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9216301 2023.11.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9216300 2023.11.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 79 9216299 2023.11.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9216298 2023.11.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9216297 2023.11.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9216296 2023.11.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9216295 2023.11.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9216294 2023.11.26 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9216293 2023.11.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9216292 2023.11.26 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9216291 2023.11.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9216290 2023.11.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9216289 2023.11.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9216288 2023.11.26 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9216287 2023.11.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 50 9216286 2023.11.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9216285 2023.11.26 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9216284 2023.11.26 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9216283 2023.11.26 PK
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9216282 2023.11.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9217077 2023.11.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9217078 2023.11.26 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9217076 2023.11.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211278 2023.11.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9211277 2023.11.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9211275 2023.11.25 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9211276 2023.11.25 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9211274 2023.11.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9211272 2023.11.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9211273 2023.11.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9211271 2023.11.25 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9211269 2023.11.25 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9211270 2023.11.25 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9179020 2023.11.12 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9179019 2023.11.12 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9179018 2023.11.12 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9179017 2023.11.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9179016 2023.11.12 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 9179015 2023.11.12 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9179014 2023.11.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9179013 2023.11.12 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9179012 2023.11.12 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9179011 2023.11.12 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9179010 2023.11.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9179009 2023.11.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9179008 2023.11.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9179007 2023.11.12 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9179006 2023.11.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9179005 2023.11.12 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9179004 2023.11.12 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9179003 2023.11.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9179002 2023.11.12 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9179001 2023.11.12 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9179000 2023.11.12 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9174237 2023.11.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9174244 2023.11.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9174254 2023.11.11 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9174245 2023.11.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9174241 2023.11.11 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9174242 2023.11.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9174243 2023.11.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9174240 2023.11.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9174238 2023.11.11 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9174239 2023.11.11 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9173901 2023.11.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9174207 2023.11.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9173902 2023.11.11 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9174208 2023.11.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9173899 2023.11.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9173900 2023.11.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9174950 2023.11.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9173915 2023.11.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9173898 2023.11.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9173897 2023.11.11 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9174359 2023.11.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9152207 2023.11.04 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9152210 2023.11.04 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9152208 2023.11.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 9152215 2023.11.04 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9152219 2023.11.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9152206 2023.11.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9152195 2023.11.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9152197 2023.11.04 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9152203 2023.11.04 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9152204 2023.11.04 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9152221 2023.11.04 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9152205 2023.11.04 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9152220 2023.11.04 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9152211 2023.11.04 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 9152191 2023.11.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9152212 2023.11.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9152223 2023.11.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9140034 2023.11.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9139721 2023.11.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9139720 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9139719 2023.11.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9139718 2023.11.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9139717 2023.11.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9139716 2023.11.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9139715 2023.11.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9139714 2023.11.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9139713 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 8 9139712 2023.11.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9139711 2023.11.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 9139710 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 17 9139709 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9139708 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9139707 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9139706 2023.11.01 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9139705 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9139704 2023.11.01 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9139703 2023.11.01 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9139702 2023.11.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9139701 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9139700 2023.11.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9139699 2023.11.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9139698 2023.11.01 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9139697 2023.11.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9139696 2023.11.01 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9139695 2023.11.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9139694 2023.11.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9139693 2023.11.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9139692 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9139691 2023.11.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 23 9129009 2023.10.29 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9129008 2023.10.29 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9129025 2023.10.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9129024 2023.10.29 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9129023 2023.10.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9129022 2023.10.29 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 9129021 2023.10.29 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9129020 2023.10.29 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9129019 2023.10.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9129018 2023.10.29 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9129017 2023.10.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9129016 2023.10.29 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 9129015 2023.10.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9129014 2023.10.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 9129013 2023.10.29 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9129012 2023.10.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9129011 2023.10.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9129010 2023.10.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9129007 2023.10.29 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9129006 2023.10.29 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 9129005 2023.10.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9129004 2023.10.29 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 9129003 2023.10.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9129002 2023.10.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9129001 2023.10.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9129000 2023.10.29 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9128999 2023.10.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9128998 2023.10.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9128997 2023.10.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9128996 2023.10.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9128995 2023.10.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9128994 2023.10.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9128993 2023.10.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9128992 2023.10.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 6 9124154 2023.10.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9124153 2023.10.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9124152 2023.10.28 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9124151 2023.10.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 7 9124150 2023.10.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9124149 2023.10.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9124148 2023.10.28 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9124147 2023.10.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9124146 2023.10.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9124145 2023.10.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9124144 2023.10.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 9124143 2023.10.28 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9124142 2023.10.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9124141 2023.10.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9124140 2023.10.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9124139 2023.10.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9124138 2023.10.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9124137 2023.10.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9124136 2023.10.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9124135 2023.10.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9124134 2023.10.28 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9124133 2023.10.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9124132 2023.10.28 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9124131 2023.10.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9124130 2023.10.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9124129 2023.10.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9124128 2023.10.28 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9124127 2023.10.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9124126 2023.10.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9124125 2023.10.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9124124 2023.10.28 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9124123 2023.10.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9124122 2023.10.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9124121 2023.10.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9124119 2023.10.28 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9124120 2023.10.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9114480 2023.10.24 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9114392 2023.10.24 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9114393 2023.10.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9114391 2023.10.24 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9114390 2023.10.24 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9114389 2023.10.24 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9114388 2023.10.24 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9114387 2023.10.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9114385 2023.10.24 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9114384 2023.10.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9114383 2023.10.24 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9114382 2023.10.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9114381 2023.10.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9114380 2023.10.24 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9114386 2023.10.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9114379 2023.10.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9114378 2023.10.24 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 9114377 2023.10.24 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9114375 2023.10.24 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9114376 2023.10.24 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 11 9114373 2023.10.24 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9114374 2023.10.24 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9114371 2023.10.24 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9114372 2023.10.24 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9108568 2023.10.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9108567 2023.10.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9108566 2023.10.22 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9108564 2023.10.22 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9108563 2023.10.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9108565 2023.10.22 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9108562 2023.10.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9108561 2023.10.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9108560 2023.10.22 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9108559 2023.10.22 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9108558 2023.10.22 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9108557 2023.10.22 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9108556 2023.10.22 PK
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9081843 2023.10.14 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9081590 2023.10.14 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9081589 2023.10.14 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 9081024 2023.10.14 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9078184 2023.10.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9078183 2023.10.14 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9078182 2023.10.14 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9078181 2023.10.14 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9078180 2023.10.14 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9078179 2023.10.14 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9078177 2023.10.14 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9078178 2023.10.14 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9078176 2023.10.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9078175 2023.10.14 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9078173 2023.10.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9078172 2023.10.14 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9078171 2023.10.14 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 9078169 2023.10.14 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9078170 2023.10.14 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 9078167 2023.10.14 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9078174 2023.10.14 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9078168 2023.10.14 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9078166 2023.10.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 9078165 2023.10.14 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9072531 2023.10.12 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9072532 2023.10.12 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9072530 2023.10.12 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9072394 2023.10.12 MB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9072393 2023.10.12 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9072392 2023.10.12 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9072391 2023.10.12 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9072390 2023.10.12 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 9072389 2023.10.12 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9072388 2023.10.12 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9072387 2023.10.12 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9072386 2023.10.12 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9072385 2023.10.12 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9072384 2023.10.12 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9072383 2023.10.12 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9072382 2023.10.12 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9072381 2023.10.12 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9072380 2023.10.12 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9072379 2023.10.12 MB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9072378 2023.10.12 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9072377 2023.10.12 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9072376 2023.10.12 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9072375 2023.10.12 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 150 9072374 2023.10.12 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 9072373 2023.10.12 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9072372 2023.10.12 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9072371 2023.10.12 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9072370 2023.10.12 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9072369 2023.10.12 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9072368 2023.10.12 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9072367 2023.10.12 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9072366 2023.10.12 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9054834 2023.10.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9054833 2023.10.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9054832 2023.10.08 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9054831 2023.10.08 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9054830 2023.10.08 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 9054829 2023.10.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9054828 2023.10.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9054827 2023.10.08 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9054866 2023.10.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9054865 2023.10.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 9054864 2023.10.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9054863 2023.10.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9054862 2023.10.08 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9054861 2023.10.08 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9054860 2023.10.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9054859 2023.10.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9054858 2023.10.08 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9054857 2023.10.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9054856 2023.10.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9054855 2023.10.08 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9054854 2023.10.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 9054853 2023.10.08 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9054852 2023.10.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9054882 2023.10.08 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9054851 2023.10.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 14 9054881 2023.10.08 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9054880 2023.10.08 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9054879 2023.10.08 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9054878 2023.10.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9054877 2023.10.08 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 9054876 2023.10.08 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9054875 2023.10.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9054874 2023.10.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9054873 2023.10.08 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9054872 2023.10.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9054871 2023.10.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9054870 2023.10.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9054869 2023.10.08 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9054868 2023.10.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9054867 2023.10.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9054850 2023.10.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9054849 2023.10.08 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9054848 2023.10.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 9054847 2023.10.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9054846 2023.10.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9054845 2023.10.08 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9054844 2023.10.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 9054843 2023.10.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9054842 2023.10.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 9054841 2023.10.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9054840 2023.10.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9054839 2023.10.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9054838 2023.10.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9054837 2023.10.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9054836 2023.10.08 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9054835 2023.10.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9023385 2023.09.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9023384 2023.09.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9023383 2023.09.30 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9023382 2023.09.30 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9023381 2023.09.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9023380 2023.09.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9023379 2023.09.30 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9023378 2023.09.30 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9023377 2023.09.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9023376 2023.09.30 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 9023375 2023.09.30 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9023374 2023.09.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9023373 2023.09.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9023372 2023.09.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9023371 2023.09.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9023370 2023.09.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9023369 2023.09.30 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 9023368 2023.09.30 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 9023367 2023.09.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9023366 2023.09.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9023365 2023.09.30 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9023364 2023.09.30 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9023363 2023.09.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9023362 2023.09.30 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9023361 2023.09.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9023360 2023.09.30 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9023359 2023.09.30 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9023358 2023.09.30 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9023357 2023.09.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9023356 2023.09.30 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9023355 2023.09.30 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 9023354 2023.09.30 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9023353 2023.09.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 9023352 2023.09.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9023351 2023.09.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 20 9023350 2023.09.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9023349 2023.09.30 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9023348 2023.09.30 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9023347 2023.09.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9023346 2023.09.30 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9023345 2023.09.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9023344 2023.09.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9023343 2023.09.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9023342 2023.09.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9023401 2023.09.30 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9023400 2023.09.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9023399 2023.09.30 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9023398 2023.09.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9023397 2023.09.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9023396 2023.09.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9023395 2023.09.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9023394 2023.09.30 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9023393 2023.09.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9023392 2023.09.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9023391 2023.09.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9023390 2023.09.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9023389 2023.09.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9023388 2023.09.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9023387 2023.09.30 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9023386 2023.09.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9023341 2023.09.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9023340 2023.09.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9023339 2023.09.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9023338 2023.09.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9023337 2023.09.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9023336 2023.09.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9023335 2023.09.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9023334 2023.09.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9023333 2023.09.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9023332 2023.09.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9023331 2023.09.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9023330 2023.09.30 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9023329 2023.09.30 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9023328 2023.09.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9023327 2023.09.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9023326 2023.09.30 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 9009896 2023.09.26 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9010428 2023.09.26 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9009895 2023.09.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 55 9009893 2023.09.26 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 9009894 2023.09.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9006764 2023.09.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9006765 2023.09.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9006763 2023.09.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9006762 2023.09.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 9006761 2023.09.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9006758 2023.09.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9006757 2023.09.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9006759 2023.09.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9006760 2023.09.25 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9006756 2023.09.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9006767 2023.09.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9006755 2023.09.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8971740 2023.09.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8971741 2023.09.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8971739 2023.09.17 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 8971738 2023.09.17 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8971737 2023.09.17 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 8971736 2023.09.17 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8971735 2023.09.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8971732 2023.09.17 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8971733 2023.09.17 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8971734 2023.09.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8971731 2023.09.17 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 8971728 2023.09.17 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8971727 2023.09.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8971726 2023.09.17 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8971730 2023.09.17 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 8971725 2023.09.17 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8971724 2023.09.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8971729 2023.09.17 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8971723 2023.09.17 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8971722 2023.09.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 8971721 2023.09.17 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8971720 2023.09.17 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8968583 2023.09.16 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8968584 2023.09.16 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8968585 2023.09.16 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8968582 2023.09.16 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8948699 2023.09.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8948698 2023.09.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8948697 2023.09.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8948696 2023.09.10 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8948695 2023.09.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8948694 2023.09.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8948693 2023.09.10 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8948692 2023.09.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8948691 2023.09.10 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8948690 2023.09.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8948689 2023.09.10 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8948688 2023.09.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8948687 2023.09.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8948686 2023.09.10 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8948685 2023.09.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8948684 2023.09.10 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8948683 2023.09.10 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8948682 2023.09.10 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8948681 2023.09.10 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8948680 2023.09.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8948679 2023.09.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8948678 2023.09.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8948677 2023.09.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8948676 2023.09.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8948675 2023.09.10 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8948674 2023.09.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8948673 2023.09.10 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8947166 2023.09.09 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8947143 2023.09.09 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8947142 2023.09.09 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8947144 2023.09.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8947155 2023.09.09 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 8947156 2023.09.09 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8947164 2023.09.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8947177 2023.09.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8947148 2023.09.09 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8947172 2023.09.09 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8947141 2023.09.09 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8947150 2023.09.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8947154 2023.09.09 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8947137 2023.09.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 8947138 2023.09.09 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 8947163 2023.09.09 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8947153 2023.09.09 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8947140 2023.09.09 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8947165 2023.09.09 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8951623 2023.09.09 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8947162 2023.09.09 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 8947169 2023.09.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8947176 2023.09.09 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8947161 2023.09.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8947170 2023.09.09 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8947171 2023.09.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8947139 2023.09.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8947168 2023.09.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 8947158 2023.09.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8947157 2023.09.09 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 54 8947167 2023.09.09 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8947173 2023.09.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8947152 2023.09.09 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8947175 2023.09.09 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 21 8947149 2023.09.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 33 8947147 2023.09.09 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8947145 2023.09.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8947146 2023.09.09 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 8947151 2023.09.09 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8947159 2023.09.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8947160 2023.09.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8947174 2023.09.09 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8920680 2023.09.02 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8920693 2023.09.02 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8920669 2023.09.02 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 8920684 2023.09.02 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8920622 2023.09.02 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8920687 2023.09.02 ŚK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8920621 2023.09.02 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8920670 2023.09.02 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8920633 2023.09.02 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8920678 2023.09.02 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 8920667 2023.09.02 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8920651 2023.09.02 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8920683 2023.09.02 ŚK
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8920634 2023.09.02 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8920655 2023.09.02 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8920620 2023.09.02 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8920679 2023.09.02 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8920694 2023.09.02 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8920658 2023.09.02 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 8920689 2023.09.02 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8920688 2023.09.02 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8920638 2023.09.02 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8920625 2023.09.02 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8920617 2023.09.02 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8920672 2023.09.02 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8920652 2023.09.02 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8920656 2023.09.02 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8920673 2023.09.02 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8920630 2023.09.02 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 23 8920628 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8920681 2023.09.02 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 300 8920676 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8920618 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8920697 2023.09.02 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8920643 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8920662 2023.09.02 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8920639 2023.09.02 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8920692 2023.09.02 ŚK
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8920695 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8920654 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8920674 2023.09.02 ŚK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8920646 2023.09.02 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 8920642 2023.09.02 ŚK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8920641 2023.09.02 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8920640 2023.09.02 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8920632 2023.09.02 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8920623 2023.09.02 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8920675 2023.09.02 ŚK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8920696 2023.09.02 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8920677 2023.09.02 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8920666 2023.09.02 ŚK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8920637 2023.09.02 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8920647 2023.09.02 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8920691 2023.09.02 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8920629 2023.09.02 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8920627 2023.09.02 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8920668 2023.09.02 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8920648 2023.09.02 ŚK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8920649 2023.09.02 ŚK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8920682 2023.09.02 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8920671 2023.09.02 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8920686 2023.09.02 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 2 8920685 2023.09.02 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8920636 2023.09.02 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8920631 2023.09.02 ŚK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8920626 2023.09.02 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8920660 2023.09.02 ŚK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8920659 2023.09.02 ŚK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8920661 2023.09.02 ŚK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8920653 2023.09.02 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8920645 2023.09.02 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8920644 2023.09.02 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8920619 2023.09.02 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8920635 2023.09.02 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8920690 2023.09.02 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8920650 2023.09.02 ŚK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8920657 2023.09.02 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8920624 2023.09.02 ŚK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8902904 2023.08.27 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 8893942 2023.08.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8893921 2023.08.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 8893922 2023.08.26 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8893968 2023.08.26 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 8893920 2023.08.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8893952 2023.08.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8893931 2023.08.26 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8893926 2023.08.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8893925 2023.08.26 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8893938 2023.08.26 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8893962 2023.08.26 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8893930 2023.08.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8894577 2023.08.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8893944 2023.08.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8893954 2023.08.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8893961 2023.08.26 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8894578 2023.08.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 8893940 2023.08.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8893946 2023.08.26 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8893959 2023.08.26 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8893934 2023.08.26 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8893935 2023.08.26 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8893932 2023.08.26 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8893936 2023.08.26 PK
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8893964 2023.08.26 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8893937 2023.08.26 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8893949 2023.08.26 PK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 8893948 2023.08.26 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8893933 2023.08.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8893957 2023.08.26 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8893951 2023.08.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8893966 2023.08.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8893923 2023.08.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8893955 2023.08.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8893945 2023.08.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8893928 2023.08.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8893967 2023.08.26 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8893963 2023.08.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8893941 2023.08.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8893956 2023.08.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8893924 2023.08.26 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 18 8893950 2023.08.26 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8893969 2023.08.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8893960 2023.08.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8893939 2023.08.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8893947 2023.08.26 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8893927 2023.08.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8893929 2023.08.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8893958 2023.08.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8893943 2023.08.26 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8893953 2023.08.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8893965 2023.08.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8877450 2023.08.20 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8877442 2023.08.20 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 8877441 2023.08.20 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8877448 2023.08.20 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8877424 2023.08.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8877421 2023.08.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8877452 2023.08.20 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8877451 2023.08.20 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8877429 2023.08.20 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8877433 2023.08.20 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8877435 2023.08.20 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8877455 2023.08.20 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8877419 2023.08.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8877439 2023.08.20 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8877454 2023.08.20 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8877453 2023.08.20 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8877425 2023.08.20 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8877449 2023.08.20 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8877443 2023.08.20 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8877422 2023.08.20 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8877445 2023.08.20 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8877427 2023.08.20 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8877428 2023.08.20 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8877444 2023.08.20 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8877415 2023.08.20 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8877423 2023.08.20 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8877420 2023.08.20 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8877416 2023.08.20 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8877432 2023.08.20 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8877417 2023.08.20 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8877438 2023.08.20 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8877414 2023.08.20 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8877436 2023.08.20 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 31 8877437 2023.08.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8877440 2023.08.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8877426 2023.08.20 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8877431 2023.08.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8877446 2023.08.20 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8877447 2023.08.20 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8877418 2023.08.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8877430 2023.08.20 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8877434 2023.08.20 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8847029 2023.08.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 8847028 2023.08.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8847027 2023.08.12 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8847026 2023.08.12 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8847025 2023.08.12 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8847024 2023.08.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8847023 2023.08.12 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8847022 2023.08.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8847021 2023.08.12 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8847020 2023.08.12 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8847019 2023.08.12 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8847018 2023.08.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8847017 2023.08.12 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8847016 2023.08.12 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8847015 2023.08.12 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8847014 2023.08.12 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8847013 2023.08.12 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8847012 2023.08.12 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8847011 2023.08.12 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8847010 2023.08.12 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 8847009 2023.08.12 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8847008 2023.08.12 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8847007 2023.08.12 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8847006 2023.08.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8847005 2023.08.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8847004 2023.08.12 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 8843060 2023.08.10 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8843103 2023.08.10 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8843086 2023.08.10 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8843085 2023.08.10 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8843092 2023.08.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8843081 2023.08.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8843083 2023.08.10 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8843082 2023.08.10 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8843108 2023.08.10 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8843106 2023.08.10 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8843104 2023.08.10 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8843088 2023.08.10 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8843091 2023.08.10 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8843090 2023.08.10 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8843101 2023.08.10 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8843089 2023.08.10 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8843077 2023.08.10 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8843093 2023.08.10 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8843087 2023.08.10 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8843097 2023.08.10 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8843094 2023.08.10 PK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8843095 2023.08.10 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8843096 2023.08.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8843084 2023.08.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8843100 2023.08.10 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8843078 2023.08.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8843080 2023.08.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8843098 2023.08.10 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8843072 2023.08.10 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8843074 2023.08.10 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8843073 2023.08.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8843107 2023.08.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8843099 2023.08.10 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8843075 2023.08.10 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8843076 2023.08.10 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8843102 2023.08.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8843105 2023.08.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8830789 2023.08.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8830785 2023.08.06 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8830788 2023.08.06 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8830786 2023.08.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8830787 2023.08.06 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8830784 2023.08.06 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8804960 2023.07.29 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8804959 2023.07.29 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8804958 2023.07.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 8804957 2023.07.29 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8804956 2023.07.29 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8804955 2023.07.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8804954 2023.07.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8804953 2023.07.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8804952 2023.07.29 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8804951 2023.07.29 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8804950 2023.07.29 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8804949 2023.07.29 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8804948 2023.07.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8804947 2023.07.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8804946 2023.07.29 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8804945 2023.07.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 8804944 2023.07.29 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8804943 2023.07.29 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8804942 2023.07.29 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8804941 2023.07.29 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8804940 2023.07.29 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8804939 2023.07.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8804938 2023.07.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8804937 2023.07.29 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 8804936 2023.07.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8804935 2023.07.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8804934 2023.07.29 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8804933 2023.07.29 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8804932 2023.07.29 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8786553 2023.07.23 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8786552 2023.07.23 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8786551 2023.07.23 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8786550 2023.07.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8786549 2023.07.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8786548 2023.07.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8786547 2023.07.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8786546 2023.07.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8786545 2023.07.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 8786544 2023.07.23 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8786543 2023.07.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8786542 2023.07.23 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8786541 2023.07.23 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8786540 2023.07.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 8786539 2023.07.23 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8786538 2023.07.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8786537 2023.07.23 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8786536 2023.07.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8786535 2023.07.23 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8786533 2023.07.23 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8786534 2023.07.23 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8786532 2023.07.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 8786531 2023.07.23 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8786530 2023.07.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8786529 2023.07.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8786528 2023.07.23 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8786527 2023.07.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8786526 2023.07.23 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8786525 2023.07.23 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 40 8786524 2023.07.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 8786523 2023.07.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8786522 2023.07.23 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8786521 2023.07.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 8786520 2023.07.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8786519 2023.07.23 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 8786518 2023.07.23 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8786517 2023.07.23 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 10 8783544 2023.07.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8783541 2023.07.22 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8783545 2023.07.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8783543 2023.07.22 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8783542 2023.07.22 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8783546 2023.07.22 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8783540 2023.07.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8783538 2023.07.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8783539 2023.07.22 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8783537 2023.07.22 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8783536 2023.07.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8783535 2023.07.22 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 8783547 2023.07.22 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8783534 2023.07.22 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8783532 2023.07.22 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8783533 2023.07.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8783530 2023.07.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8783529 2023.07.22 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8783528 2023.07.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8783531 2023.07.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8783526 2023.07.22 PK