DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP RSZ. Obserwator: Rafał Szczerbik

Liczba gatunków: 165

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 78 777 43 43 0 0 14 29
2 108 1108 65 55 0 2 18 35
3 164 1091 79 61 0 1 22 38
4 289 1802 124 109 0 12 50 47
5 348 708 161 140 0 26 65 49
6 130 199 165 60 0 6 24 30
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8614668 2023.06.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8614666 2023.06.09 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8614667 2023.06.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8614664 2023.06.09 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8614665 2023.06.09 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8614662 2023.06.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8614660 2023.06.09 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8614661 2023.06.09 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8614659 2023.06.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 8611740 2023.06.08 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8611741 2023.06.08 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8611742 2023.06.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8611743 2023.06.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8611744 2023.06.08 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8611745 2023.06.08 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 8611746 2023.06.08 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8611747 2023.06.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8611748 2023.06.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8611749 2023.06.08 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8611750 2023.06.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8611751 2023.06.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8611752 2023.06.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8611753 2023.06.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8611754 2023.06.08 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8611755 2023.06.08 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8611756 2023.06.08 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8611757 2023.06.08 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8611758 2023.06.08 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8611759 2023.06.08 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8611760 2023.06.08 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8611761 2023.06.08 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8611762 2023.06.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 8611763 2023.06.08 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8611764 2023.06.08 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8611765 2023.06.08 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8611766 2023.06.08 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8611767 2023.06.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8611768 2023.06.08 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 4 8611769 2023.06.08 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8611770 2023.06.08 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8611771 2023.06.08 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8611772 2023.06.08 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8611773 2023.06.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8611774 2023.06.08 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8611775 2023.06.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8611776 2023.06.08 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8599843 2023.06.06 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8599842 2023.06.06 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8599841 2023.06.06 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8599840 2023.06.06 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8589828 2023.06.04 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8589827 2023.06.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8589829 2023.06.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8589826 2023.06.04 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 10 8589825 2023.06.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8587390 2023.06.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8587373 2023.06.04 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8587372 2023.06.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8587371 2023.06.04 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8587370 2023.06.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8587369 2023.06.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8587368 2023.06.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8587367 2023.06.04 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8587366 2023.06.04 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8587365 2023.06.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587364 2023.06.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8587363 2023.06.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8587362 2023.06.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8587361 2023.06.04 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8587360 2023.06.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8587359 2023.06.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8587358 2023.06.04 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8587357 2023.06.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587356 2023.06.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587355 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587354 2023.06.04 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8587353 2023.06.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8587352 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587351 2023.06.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8587350 2023.06.04 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8587349 2023.06.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8587348 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587389 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587388 2023.06.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8587387 2023.06.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8587386 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587385 2023.06.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8587384 2023.06.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8587383 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587382 2023.06.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8587381 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587380 2023.06.04 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8587379 2023.06.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8587378 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587377 2023.06.04 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8587376 2023.06.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8587375 2023.06.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8587374 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587347 2023.06.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8587346 2023.06.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8587345 2023.06.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8587344 2023.06.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8587343 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587342 2023.06.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8587341 2023.06.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8587340 2023.06.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8587339 2023.06.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8587338 2023.06.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8587337 2023.06.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8587336 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587335 2023.06.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8587334 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587333 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587332 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587331 2023.06.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8587330 2023.06.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8587329 2023.06.04 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8587328 2023.06.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8587327 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587326 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587325 2023.06.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8587324 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587323 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587322 2023.06.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8587321 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587320 2023.06.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8587319 2023.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8587318 2023.06.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8587317 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587316 2023.06.04 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8544586 2023.05.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8544587 2023.05.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8544567 2023.05.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8544566 2023.05.27 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8519444 2023.05.23 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8514936 2023.05.22 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8511670 2023.05.21 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8511702 2023.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8511704 2023.05.21 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8511705 2023.05.21 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8511706 2023.05.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8511707 2023.05.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8511708 2023.05.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8511709 2023.05.21 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8511710 2023.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8511712 2023.05.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8511713 2023.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8511715 2023.05.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8511716 2023.05.21 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8511717 2023.05.21 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8511718 2023.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8511719 2023.05.21 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8511720 2023.05.21 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8511721 2023.05.21 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8511996 2023.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8512040 2023.05.21 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8512170 2023.05.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8512289 2023.05.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8512306 2023.05.21 MP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8493286 2023.05.20 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8493285 2023.05.20 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8493284 2023.05.20 PK
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8448219 2023.05.13 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8448235 2023.05.13 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8448216 2023.05.13 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8448215 2023.05.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8448210 2023.05.13 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8448206 2023.05.13 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8448237 2023.05.13 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8448209 2023.05.13 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8448211 2023.05.13 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8448207 2023.05.13 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8448199 2023.05.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8448202 2023.05.13 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8448197 2023.05.13 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8448196 2023.05.13 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8448241 2023.05.13 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8448222 2023.05.13 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8448232 2023.05.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8448234 2023.05.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8448221 2023.05.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8448229 2023.05.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8448225 2023.05.13 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8448228 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8448212 2023.05.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8448233 2023.05.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8448230 2023.05.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8448213 2023.05.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8448224 2023.05.13 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8448218 2023.05.13 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8448204 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8448205 2023.05.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8448195 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8448194 2023.05.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8448192 2023.05.13 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8448193 2023.05.13 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8448189 2023.05.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8448190 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8448191 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8448188 2023.05.13 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8448186 2023.05.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8448187 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8448184 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8448183 2023.05.13 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8448185 2023.05.13 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8448182 2023.05.13 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8448181 2023.05.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8448180 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8448167 2023.05.13 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8448165 2023.05.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8448166 2023.05.13 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8448164 2023.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8448179 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8448178 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8448177 2023.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8448176 2023.05.13 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8448175 2023.05.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8448174 2023.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8448173 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8448172 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8448171 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8448170 2023.05.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8448169 2023.05.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8448168 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8448240 2023.05.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8448239 2023.05.13 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8448238 2023.05.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8448236 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8448226 2023.05.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8448223 2023.05.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8448231 2023.05.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8448217 2023.05.13 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8448220 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8448208 2023.05.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8448227 2023.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8448203 2023.05.13 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8448214 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8448201 2023.05.13 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8448198 2023.05.13 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8448200 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8448163 2023.05.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8448162 2023.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8448157 2023.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8448161 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8448156 2023.05.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8448160 2023.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8448158 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8448159 2023.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8448152 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8448154 2023.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8448151 2023.05.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8448155 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8448149 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8448153 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8448148 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8448150 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8448136 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8448137 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8448134 2023.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8448135 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8448133 2023.05.13 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8448132 2023.05.13 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8448147 2023.05.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8448146 2023.05.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8448145 2023.05.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8448144 2023.05.13 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8448143 2023.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8448142 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8448141 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8448140 2023.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8448139 2023.05.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8448138 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8448131 2023.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8448130 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8448129 2023.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8448128 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8448127 2023.05.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8448126 2023.05.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8448125 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8448124 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8448123 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8448122 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8448121 2023.05.13 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8448120 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8448119 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8448118 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8448117 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8448116 2023.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8424061 2023.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8430255 2023.05.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 8430256 2023.05.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8430257 2023.05.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8430258 2023.05.11 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8430259 2023.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8430260 2023.05.11 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 8430261 2023.05.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8430262 2023.05.11 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8430263 2023.05.11 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8430264 2023.05.11 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8430265 2023.05.11 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8430266 2023.05.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8430267 2023.05.11 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8430268 2023.05.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8430269 2023.05.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 19 8430270 2023.05.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8430271 2023.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8430272 2023.05.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8430273 2023.05.11 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8430274 2023.05.11 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8430275 2023.05.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8430276 2023.05.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8430277 2023.05.11 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8430278 2023.05.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8430279 2023.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 8430280 2023.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8430281 2023.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8430282 2023.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8430283 2023.05.11 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8430284 2023.05.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8430285 2023.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8430286 2023.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8430287 2023.05.11 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 8430288 2023.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8430289 2023.05.11 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8430290 2023.05.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8430291 2023.05.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8430292 2023.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8430293 2023.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8430294 2023.05.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8430295 2023.05.11 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8430296 2023.05.11 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8430297 2023.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8424261 2023.05.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8424269 2023.05.10 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8418158 2023.05.09 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8418169 2023.05.09 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8418171 2023.05.09 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8389109 2023.05.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8389110 2023.05.06 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8389111 2023.05.06 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8389108 2023.05.06 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8389107 2023.05.06 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8389106 2023.05.06 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8388709 2023.05.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8388708 2023.05.06 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8388707 2023.05.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8388706 2023.05.06 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8388705 2023.05.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8388704 2023.05.06 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8388703 2023.05.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8388702 2023.05.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8388701 2023.05.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8388700 2023.05.06 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8388699 2023.05.06 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8388698 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8388697 2023.05.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8388696 2023.05.06 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8388695 2023.05.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8388694 2023.05.06 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8388693 2023.05.06 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8388692 2023.05.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8388691 2023.05.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8388690 2023.05.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8388689 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8388688 2023.05.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8388687 2023.05.06 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8388686 2023.05.06 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8388685 2023.05.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8388684 2023.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8388683 2023.05.06 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8388682 2023.05.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8388681 2023.05.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8388680 2023.05.06 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8388679 2023.05.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8388678 2023.05.06 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8388677 2023.05.06 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 13 8389818 2023.05.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8375647 2023.05.04 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8375644 2023.05.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8375645 2023.05.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8375646 2023.05.04 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8356166 2023.05.02 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8355969 2023.05.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8360816 2023.05.02 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8360817 2023.05.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 9 8360818 2023.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 6 8360819 2023.05.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 21 8360820 2023.05.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8360821 2023.05.02 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8360822 2023.05.02 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8360823 2023.05.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8360824 2023.05.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8360825 2023.05.02 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8360826 2023.05.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8360827 2023.05.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 8360828 2023.05.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 8360829 2023.05.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8360830 2023.05.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 8360831 2023.05.02 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 6 8360832 2023.05.02 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8360833 2023.05.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 8360834 2023.05.02 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 9 8360835 2023.05.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8360836 2023.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8360837 2023.05.02 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8360838 2023.05.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 8360839 2023.05.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8360840 2023.05.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 8360841 2023.05.02 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8360842 2023.05.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 8360843 2023.05.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 8360844 2023.05.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8360845 2023.05.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8360846 2023.05.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 5 8360847 2023.05.02 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8360848 2023.05.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8360849 2023.05.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8360850 2023.05.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8360851 2023.05.02 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8360852 2023.05.02 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 27 8360853 2023.05.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8360854 2023.05.02 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8338858 2023.05.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8338839 2023.05.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8338838 2023.05.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8338837 2023.05.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8338836 2023.05.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8338835 2023.05.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8338834 2023.05.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8338833 2023.05.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8338816 2023.05.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8338815 2023.05.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8338814 2023.05.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8338813 2023.05.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8338812 2023.05.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8338811 2023.05.01 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8338810 2023.05.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8338809 2023.05.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8338808 2023.05.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8338807 2023.05.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8338806 2023.05.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8338805 2023.05.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8338804 2023.05.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8338803 2023.05.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8338802 2023.05.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8338801 2023.05.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8338832 2023.05.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8338831 2023.05.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8338830 2023.05.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8338829 2023.05.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8338828 2023.05.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8338827 2023.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8338826 2023.05.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8338825 2023.05.01 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8338824 2023.05.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8338823 2023.05.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8338822 2023.05.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8338821 2023.05.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8338820 2023.05.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8338819 2023.05.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8338818 2023.05.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8338817 2023.05.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8338800 2023.05.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8338799 2023.05.01 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8338798 2023.05.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8338797 2023.05.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8338796 2023.05.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8338795 2023.05.01 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8338794 2023.05.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8338793 2023.05.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8338792 2023.05.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8338791 2023.05.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8338790 2023.05.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8338789 2023.05.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8338788 2023.05.01 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8338787 2023.05.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8338786 2023.05.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8338785 2023.05.01 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8330978 2023.04.30 ŚK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8329321 2023.04.30 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8329320 2023.04.30 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8329319 2023.04.30 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8329318 2023.04.30 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8329317 2023.04.30 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8329316 2023.04.30 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8329315 2023.04.30 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8329314 2023.04.30 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8329313 2023.04.30 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8329312 2023.04.30 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8329311 2023.04.30 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8329310 2023.04.30 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8329309 2023.04.30 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8329308 2023.04.30 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8329307 2023.04.30 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8316696 2023.04.28 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8316695 2023.04.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8316694 2023.04.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8316693 2023.04.28 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8316692 2023.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8316691 2023.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8316690 2023.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8316689 2023.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8316688 2023.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8316687 2023.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8316686 2023.04.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8315909 2023.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8315908 2023.04.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8315907 2023.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8315906 2023.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8315905 2023.04.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8315904 2023.04.28 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8315903 2023.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8315902 2023.04.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8315900 2023.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8315899 2023.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8315898 2023.04.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8315897 2023.04.28 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8315896 2023.04.28 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8315895 2023.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8315894 2023.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8315893 2023.04.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8315892 2023.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8315925 2023.04.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8315924 2023.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8315923 2023.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8315922 2023.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8315921 2023.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8315920 2023.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8315919 2023.04.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8315918 2023.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8315917 2023.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8315916 2023.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8315915 2023.04.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8315914 2023.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8315913 2023.04.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8315912 2023.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8315911 2023.04.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8315910 2023.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8315891 2023.04.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8315890 2023.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8315889 2023.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8315888 2023.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8315887 2023.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8315886 2023.04.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8315885 2023.04.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8315884 2023.04.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8315883 2023.04.28 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8315882 2023.04.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8315881 2023.04.28 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8315880 2023.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8315879 2023.04.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8315878 2023.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8315877 2023.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8315876 2023.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8296960 2023.04.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8296959 2023.04.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8296958 2023.04.25 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8294744 2023.04.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8275332 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8275330 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8275325 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8275322 2023.04.23 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8275336 2023.04.23 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8275323 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8275320 2023.04.23 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8275319 2023.04.23 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8275318 2023.04.23 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8273280 2023.04.22 PK
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8273279 2023.04.22 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8269407 2023.04.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8269408 2023.04.22 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8269409 2023.04.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8269410 2023.04.22 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8269411 2023.04.22 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8269412 2023.04.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8269413 2023.04.22 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8269414 2023.04.22 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8269415 2023.04.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8269416 2023.04.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8269417 2023.04.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8269418 2023.04.22 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8269419 2023.04.22 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8269420 2023.04.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8269421 2023.04.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8269422 2023.04.22 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8269423 2023.04.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8269424 2023.04.22 PK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 12 8269425 2023.04.22 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8269426 2023.04.22 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8269427 2023.04.22 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8269428 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8269429 2023.04.22 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8269430 2023.04.22 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8269431 2023.04.22 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8269432 2023.04.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8269433 2023.04.22 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8269434 2023.04.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8269435 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8269436 2023.04.22 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8269437 2023.04.22 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8269438 2023.04.22 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8269439 2023.04.22 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8269440 2023.04.22 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8269441 2023.04.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8269442 2023.04.22 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8269443 2023.04.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8269444 2023.04.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8269445 2023.04.22 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8269446 2023.04.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8269447 2023.04.22 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8269448 2023.04.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8269449 2023.04.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8269450 2023.04.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8269451 2023.04.22 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8269452 2023.04.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8269453 2023.04.22 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8269454 2023.04.22 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8269455 2023.04.22 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8269456 2023.04.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8269457 2023.04.22 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8269458 2023.04.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8269459 2023.04.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8269460 2023.04.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8269461 2023.04.22 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8269462 2023.04.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8269463 2023.04.22 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8269464 2023.04.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8269465 2023.04.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8269466 2023.04.22 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8269467 2023.04.22 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8269468 2023.04.22 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 8269469 2023.04.22 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8269470 2023.04.22 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 8269471 2023.04.22 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 8269472 2023.04.22 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 8269473 2023.04.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8269474 2023.04.22 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8269475 2023.04.22 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 8269476 2023.04.22 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 8269477 2023.04.22 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8269478 2023.04.22 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8269479 2023.04.22 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8269480 2023.04.22 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8269481 2023.04.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8269482 2023.04.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8269483 2023.04.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8269484 2023.04.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8269485 2023.04.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8269486 2023.04.22 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8269487 2023.04.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8269488 2023.04.22 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8269489 2023.04.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8269490 2023.04.22 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8269491 2023.04.22 PK
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 8269492 2023.04.22 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8269493 2023.04.22 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8274415 2023.04.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8253088 2023.04.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8253089 2023.04.20 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8253087 2023.04.20 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8253084 2023.04.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8253086 2023.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8253085 2023.04.20 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8238651 2023.04.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8238369 2023.04.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8238370 2023.04.18 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8238367 2023.04.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8238368 2023.04.18 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8238366 2023.04.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8220385 2023.04.16 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8220384 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8220383 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8220382 2023.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 8220381 2023.04.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8220380 2023.04.16 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8220379 2023.04.16 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8220378 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8220377 2023.04.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8220376 2023.04.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8220375 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8220374 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8220373 2023.04.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8220372 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8220371 2023.04.16 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8220370 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8220369 2023.04.16 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8220368 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8220367 2023.04.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8220366 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8213407 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8213408 2023.04.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8213409 2023.04.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8213410 2023.04.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8213411 2023.04.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8213412 2023.04.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8213413 2023.04.15 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8213414 2023.04.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8213415 2023.04.15 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8213416 2023.04.15 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8213417 2023.04.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8213419 2023.04.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8213420 2023.04.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8213421 2023.04.15 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8213422 2023.04.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8213423 2023.04.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8213424 2023.04.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8213425 2023.04.15 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8213426 2023.04.15 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8213427 2023.04.15 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8213428 2023.04.15 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8213429 2023.04.15 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8213430 2023.04.15 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8213431 2023.04.15 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8213432 2023.04.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8213433 2023.04.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8213434 2023.04.15 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 8213435 2023.04.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 8213436 2023.04.15 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8213437 2023.04.15 PK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8213438 2023.04.15 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8213439 2023.04.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8213440 2023.04.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8213441 2023.04.15 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8213442 2023.04.15 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8213443 2023.04.15 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 8213444 2023.04.15 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8213445 2023.04.15 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8213446 2023.04.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8213447 2023.04.15 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8213448 2023.04.15 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8213449 2023.04.15 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8213450 2023.04.15 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8213451 2023.04.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8213452 2023.04.15 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8213453 2023.04.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8213454 2023.04.15 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8187692 2023.04.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 6 8121221 2023.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8121222 2023.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8121223 2023.04.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8121224 2023.04.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8121225 2023.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8121226 2023.04.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8121227 2023.04.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8121228 2023.04.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8121229 2023.04.01 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8121230 2023.04.01 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 8121231 2023.04.01 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8121232 2023.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8121233 2023.04.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 8121234 2023.04.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8121235 2023.04.01 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8121236 2023.04.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8121237 2023.04.01 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8121238 2023.04.01 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8121239 2023.04.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8121240 2023.04.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 8121241 2023.04.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8121242 2023.04.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8121243 2023.04.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 8121244 2023.04.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8121245 2023.04.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8121246 2023.04.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8121247 2023.04.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8121248 2023.04.01 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8121249 2023.04.01 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8122436 2023.04.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8074441 2023.03.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8074440 2023.03.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074439 2023.03.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8074438 2023.03.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8074437 2023.03.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8074436 2023.03.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8074435 2023.03.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074434 2023.03.25 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 8074433 2023.03.25 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8074432 2023.03.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8074431 2023.03.25 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 400 8074430 2023.03.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8074429 2023.03.25 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8074428 2023.03.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8074427 2023.03.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8074457 2023.03.25 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 8074456 2023.03.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8074455 2023.03.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8074454 2023.03.25 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8074453 2023.03.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8074452 2023.03.25 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8074451 2023.03.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8074450 2023.03.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8074449 2023.03.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074448 2023.03.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8074447 2023.03.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8074446 2023.03.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8074445 2023.03.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8074444 2023.03.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8074443 2023.03.25 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8074442 2023.03.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8074426 2023.03.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8074425 2023.03.25 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8074424 2023.03.25 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8074423 2023.03.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 8074422 2023.03.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8074421 2023.03.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8074420 2023.03.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074419 2023.03.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8074418 2023.03.25 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8074417 2023.03.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8074416 2023.03.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8074415 2023.03.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074414 2023.03.25 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8074413 2023.03.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8074412 2023.03.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8074411 2023.03.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 53 8075770 2023.03.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 8083437 2023.03.25 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8060885 2023.03.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8032501 2023.03.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8032500 2023.03.19 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8032499 2023.03.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8032498 2023.03.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 12 8032497 2023.03.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 30 8032496 2023.03.19 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8032495 2023.03.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 25 8032494 2023.03.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8032493 2023.03.19 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8032492 2023.03.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8032491 2023.03.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 52 8032472 2023.03.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8032471 2023.03.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8032470 2023.03.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8032469 2023.03.19 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8032467 2023.03.19 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8032468 2023.03.19 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8032466 2023.03.19 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8032465 2023.03.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8032464 2023.03.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8032463 2023.03.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8032462 2023.03.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8032461 2023.03.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8032460 2023.03.19 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8032459 2023.03.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8032458 2023.03.19 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8032457 2023.03.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8032488 2023.03.19 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8032487 2023.03.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8032486 2023.03.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 8032485 2023.03.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8032484 2023.03.19 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8032483 2023.03.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 8032482 2023.03.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 8032481 2023.03.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8032480 2023.03.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 8032479 2023.03.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8032478 2023.03.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8032477 2023.03.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8032476 2023.03.19 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8032475 2023.03.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8032474 2023.03.19 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8032473 2023.03.19 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8032456 2023.03.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8032455 2023.03.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8032454 2023.03.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8032453 2023.03.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8032452 2023.03.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8032451 2023.03.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8032450 2023.03.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8032449 2023.03.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8032448 2023.03.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8032447 2023.03.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8032446 2023.03.19 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8032445 2023.03.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8032444 2023.03.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8032443 2023.03.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8032442 2023.03.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8032441 2023.03.19 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8021941 2023.03.18 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8021942 2023.03.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8021939 2023.03.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8021938 2023.03.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8021940 2023.03.18 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8017565 2023.03.17 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8017563 2023.03.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8017566 2023.03.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8017564 2023.03.17 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7990010 2023.03.12 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7990009 2023.03.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7990008 2023.03.12 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7990007 2023.03.12 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7990006 2023.03.12 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7990005 2023.03.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7990004 2023.03.12 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7990003 2023.03.12 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7990002 2023.03.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7990001 2023.03.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7990000 2023.03.12 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7989999 2023.03.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7989998 2023.03.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7989997 2023.03.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7959664 2023.03.05 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 7959662 2023.03.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7959663 2023.03.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7959656 2023.03.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7959655 2023.03.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7959654 2023.03.05 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7959653 2023.03.05 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7959652 2023.03.05 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7959651 2023.03.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7959650 2023.03.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7959649 2023.03.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7959592 2023.03.05 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7959591 2023.03.05 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7959590 2023.03.05 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7959589 2023.03.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7959588 2023.03.05 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7959587 2023.03.05 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7959586 2023.03.05 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7959585 2023.03.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7959584 2023.03.05 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7959583 2023.03.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 7959582 2023.03.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7959581 2023.03.05 PK