Pełna lista obserwacji drużyny

Rafał z Dziuplaków : Rafał Szczerbik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4667497 2020.08.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4667496 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4667495 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4667494 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4667493 2020.08.02 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4667492 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4666925 2020.08.02 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 4666924 2020.08.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4666923 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4666920 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4666921 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4666922 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4666919 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4666902 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4666899 2020.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4666900 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4666901 2020.08.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4666898 2020.08.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4666897 2020.08.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4666896 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4666895 2020.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4666894 2020.08.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4666892 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4666893 2020.08.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4666891 2020.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4666890 2020.08.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4666889 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4666888 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4666887 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4666918 2020.08.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4666916 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4666915 2020.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4666917 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4666914 2020.08.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4666913 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4666911 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4666912 2020.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4666910 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4666909 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4666908 2020.08.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4666907 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4666906 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4666903 2020.08.02 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4666905 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4666904 2020.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4666878 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4666886 2020.08.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4666885 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4666877 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4666876 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4666884 2020.08.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4666883 2020.08.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4666882 2020.08.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4666879 2020.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4666875 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4666874 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4666881 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4666880 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4666872 2020.08.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4666873 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4666871 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4649738 2020.07.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 4649736 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4649737 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4649735 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4649733 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4649734 2020.07.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4649732 2020.07.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4649731 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4649730 2020.07.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4649729 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 4649728 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4649727 2020.07.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4649726 2020.07.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4649725 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4650452 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4650453 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4650454 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4650455 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4650456 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4650457 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4650458 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650459 2020.07.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4650460 2020.07.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4650461 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4650462 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650463 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650464 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4650465 2020.07.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4650466 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4650467 2020.07.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4631391 2020.07.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4631390 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4631388 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4631389 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4631387 2020.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4631385 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4631384 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4631386 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4631383 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4631382 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4631406 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4631407 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4631405 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4631403 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4631404 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4631401 2020.07.18 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4631400 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4631398 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4631402 2020.07.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4631399 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4631397 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4631396 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4631395 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4631393 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4631394 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4631392 2020.07.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4631381 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4631379 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4631378 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4631380 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4631371 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4631376 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4631377 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4631370 2020.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4631375 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4631373 2020.07.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4631372 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4631369 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4631374 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4631367 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4631366 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4631368 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4631363 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 4631364 2020.07.18 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4631365 2020.07.18 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4631362 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4631361 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4631358 2020.07.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4631357 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4631360 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4631359 2020.07.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4631355 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4631354 2020.07.18 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4631356 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4631353 2020.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4631352 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4631351 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4631350 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4631348 2020.07.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4631347 2020.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4631343 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4631349 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4631345 2020.07.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4631344 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4631346 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4631342 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4631341 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4631340 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4631339 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4631338 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4631335 2020.07.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4631337 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4631336 2020.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4631334 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4611588 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4611587 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 4611581 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4611580 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4611586 2020.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4611579 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4611584 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4611582 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4611585 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4611583 2020.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4611578 2020.07.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4611576 2020.07.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4611575 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4611573 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4611574 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4611577 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4616900 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4596665 2020.07.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4596664 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4596663 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4596661 2020.07.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4596662 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4573173 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4573206 2020.06.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4573208 2020.06.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4573209 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4573213 2020.06.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4573214 2020.06.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4573217 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4573225 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4573226 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4573227 2020.06.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4573231 2020.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4573232 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4573233 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4573235 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573236 2020.06.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4573237 2020.06.27 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4557292 2020.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4557290 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4557289 2020.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4557288 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4557285 2020.06.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4557283 2020.06.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4557287 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4557286 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4557284 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4557291 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4557281 2020.06.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4557280 2020.06.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4557282 2020.06.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4557279 2020.06.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4557278 2020.06.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4557276 2020.06.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4557277 2020.06.20 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4538679 2020.06.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4538662 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4538667 2020.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4538661 2020.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4538659 2020.06.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4538669 2020.06.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4538666 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4538657 2020.06.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4538658 2020.06.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4538663 2020.06.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4538668 2020.06.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4538670 2020.06.15 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4538656 2020.06.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4538664 2020.06.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4538693 2020.06.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4538672 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4538683 2020.06.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4538671 2020.06.15 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4538684 2020.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4538695 2020.06.15 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4538685 2020.06.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4538696 2020.06.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4538676 2020.06.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4538680 2020.06.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4538694 2020.06.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4538681 2020.06.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4538682 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4538689 2020.06.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4538674 2020.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4538675 2020.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4538687 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4538688 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4538690 2020.06.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4538677 2020.06.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4538691 2020.06.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4538678 2020.06.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4538692 2020.06.15 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4538686 2020.06.15 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4538665 2020.06.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4540837 2020.06.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4540838 2020.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4540839 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4527814 2020.06.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4527813 2020.06.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4527812 2020.06.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4527811 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4527810 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524673 2020.06.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4524672 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4524671 2020.06.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4524669 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4524670 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4524668 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4524667 2020.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4524666 2020.06.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4524665 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4524664 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4524663 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4524661 2020.06.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4524659 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4524656 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4524655 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4524662 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4524660 2020.06.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4524658 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4524657 2020.06.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4524653 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4524654 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524652 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4524651 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4524649 2020.06.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 4524650 2020.06.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4524648 2020.06.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4524647 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4514024 2020.06.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4514021 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4514023 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4514022 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4514025 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4514020 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4514019 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4514018 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4514017 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4514016 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4514015 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4514014 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4514013 2020.06.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4514012 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4514011 2020.06.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4514010 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4514009 2020.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4514008 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4514007 2020.06.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4514006 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4514005 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4499363 2020.06.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4499383 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4499385 2020.06.07 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4499384 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4499382 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4499381 2020.06.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4499380 2020.06.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4499386 2020.06.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4499387 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4499391 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4499392 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4499394 2020.06.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4499396 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4499395 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4499398 2020.06.07 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4499389 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4489732 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4489731 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4489730 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 4489729 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4489728 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4489727 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4489726 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4489725 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4489724 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4489723 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4489722 2020.06.06 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4489721 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4489719 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4489718 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4489716 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4489717 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4489709 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4489707 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4489714 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4489710 2020.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4489713 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4489712 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4489711 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4489715 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4489706 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4489704 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4489708 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4489705 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4489703 2020.06.06 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4489702 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4489700 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4489701 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4449932 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4436968 2020.05.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4424746 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4424747 2020.05.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4424745 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4424744 2020.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4424743 2020.05.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4424742 2020.05.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4424741 2020.05.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4424740 2020.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4424738 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4424739 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4424736 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4424737 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4424735 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4424734 2020.05.23 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4424732 2020.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4424733 2020.05.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4424731 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4424729 2020.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4424730 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4424728 2020.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4424727 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4424726 2020.05.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4424787 2020.05.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4424786 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4424783 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4424785 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4424778 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4424781 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4424776 2020.05.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4424775 2020.05.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4424773 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4424771 2020.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4424769 2020.05.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4424768 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4424766 2020.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4424767 2020.05.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4424765 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4424764 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4424763 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4424761 2020.05.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4424760 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4424758 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4424759 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4424757 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4424754 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4424756 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4424755 2020.05.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4424753 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4424752 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4424749 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4424750 2020.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4424751 2020.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4424748 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4424811 2020.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4424810 2020.05.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4424809 2020.05.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 20 4424808 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4424807 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4424806 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4424805 2020.05.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4424804 2020.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4424802 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4424803 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4424800 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4424801 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4424798 2020.05.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4424799 2020.05.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4424797 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4424796 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4424795 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4424794 2020.05.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4424793 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4424792 2020.05.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4424791 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4424790 2020.05.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4424789 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4424788 2020.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4424784 2020.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4424782 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4424779 2020.05.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4424777 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4424780 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4424774 2020.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4424770 2020.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4424772 2020.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4424723 2020.05.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4424725 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4424724 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4424721 2020.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4424722 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4424720 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4424718 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4424717 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4424719 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4424716 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4424715 2020.05.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4424714 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4424713 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4424712 2020.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4424710 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4424711 2020.05.23 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4431628 2020.05.23 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4437387 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4392218 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4389804 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4389805 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4389803 2020.05.17 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4389801 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4399885 2020.05.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4399886 2020.05.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4399887 2020.05.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4399888 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4399889 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4399890 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4399891 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4399909 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4399910 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4399911 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4399912 2020.05.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4399914 2020.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4399915 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4399916 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4399917 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4399918 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4399919 2020.05.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4399920 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4399921 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4399922 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4399924 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4399925 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4399926 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4399928 2020.05.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4399929 2020.05.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4399930 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4399931 2020.05.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4399953 2020.05.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4399954 2020.05.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4399955 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4399956 2020.05.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4399957 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4399967 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4383942 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4383941 2020.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4383944 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4383940 2020.05.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4383939 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4383937 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4383938 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4383936 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4383935 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4383943 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4383934 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4383933 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4383901 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4383899 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4383902 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4383900 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4383898 2020.05.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4383896 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4383903 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4383895 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4383893 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4383892 2020.05.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4383889 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4383897 2020.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4383887 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4383888 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4383894 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4383886 2020.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4383823 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4383821 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4383817 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4383819 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4383822 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4383815 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4383820 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4383818 2020.05.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4383816 2020.05.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4383814 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4383813 2020.05.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4383811 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4383812 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4383810 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4383809 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4383808 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4383891 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4383890 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4383880 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4383879 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4383878 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 4383877 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4383870 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4383868 2020.05.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4383884 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4383862 2020.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4383858 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4383856 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4383853 2020.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4383847 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4383841 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4383839 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4383876 2020.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4383871 2020.05.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4383881 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4383865 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4383863 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4383869 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4383857 2020.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4383854 2020.05.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4383848 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4383849 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4383844 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4383837 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4383833 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4383830 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4383826 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4383824 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4383874 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4383867 2020.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4383864 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4383860 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4383883 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4383852 2020.05.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4383885 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4383846 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4383843 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4383842 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4383836 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4383835 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4383834 2020.05.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 4383829 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4383827 2020.05.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4383872 2020.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4383873 2020.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4383875 2020.05.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4383866 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4383859 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4383861 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4383855 2020.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4383851 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4383850 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4383845 2020.05.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4383840 2020.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4383882 2020.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4383838 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4383831 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4383832 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4383825 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4383828 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4374628 2020.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4374627 2020.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4374624 2020.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4374626 2020.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4374625 2020.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4374622 2020.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4374623 2020.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4374620 2020.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4374621 2020.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4374619 2020.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4350558 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4350556 2020.05.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4350557 2020.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4350555 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4350554 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4350553 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4350552 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4350551 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4350550 2020.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4350549 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4350548 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4350545 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4350547 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4350546 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4350543 2020.05.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 4350541 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4350542 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4350544 2020.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4350540 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4350539 2020.05.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4350538 2020.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4350537 2020.05.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4350535 2020.05.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4350536 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4350534 2020.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4350533 2020.05.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4350532 2020.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4341195 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4341620 2020.05.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4341234 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4341592 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4341603 2020.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4341625 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4341445 2020.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4341387 2020.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4341376 2020.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4341613 2020.05.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4341435 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4341441 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4341444 2020.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4341440 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4341622 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4341623 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4341393 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4341443 2020.05.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4341411 2020.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4341265 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4341424 2020.05.09 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4341442 2020.05.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 4341314 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4341591 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4341610 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4341607 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4341521 2020.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4341522 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4341256 2020.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4341617 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4341325 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4341604 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4341503 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4341509 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4341517 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4341510 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4341513 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4341447 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4341446 2020.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4341519 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4341512 2020.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 4341312 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4341504 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4341311 2020.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4341501 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 4341505 2020.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4341313 2020.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4341253 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4341322 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4341321 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4341618 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4341373 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4341372 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4341318 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 4341319 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4341326 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4341255 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4341605 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4341614 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4341238 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4341315 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4341320 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4341257 2020.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4341258 2020.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4341247 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4341246 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4341254 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4341323 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4341316 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4341616 2020.05.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4341317 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4341371 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4341606 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4341374 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4341192 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4341193 2020.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4341173 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4341188 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4341189 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4341174 2020.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4341190 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4341184 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4341194 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4341186 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4341185 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4341172 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4341187 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4341191 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4341183 2020.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4341233 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4303300 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4301010 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4301009 2020.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4301008 2020.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4301007 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4301006 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4301005 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4301004 2020.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4301003 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4301002 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4301001 2020.05.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4301000 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4300999 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4300998 2020.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4300997 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4300996 2020.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4300995 2020.05.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4300994 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4300993 2020.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4300992 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4300991 2020.05.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4300990 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4294886 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4294879 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4294878 2020.05.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4294885 2020.05.02 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 4294872 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4294866 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4294876 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4294862 2020.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4294861 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4294859 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4294856 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4294858 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4294855 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4294854 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4294852 2020.05.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4294853 2020.05.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4294851 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4294850 2020.05.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4294848 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4294849 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4294847 2020.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4294846 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4294845 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4294844 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4294843 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4294842 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4294839 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4294841 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4294840 2020.05.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4294893 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4294895 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4294892 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4294888 2020.05.02 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4294894 2020.05.02 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4294887 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4294882 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4294877 2020.05.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4294883 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4294871 2020.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4294870 2020.05.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4294864 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4294869 2020.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4294860 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4294857 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4294897 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4294896 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4294899 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4294891 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4294890 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4294889 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4294884 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4294880 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4294898 2020.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4294875 2020.05.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4294881 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4294865 2020.05.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4294873 2020.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4294867 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4294868 2020.05.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 4294863 2020.05.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4299297 2020.05.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4300038 2020.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4282953 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4282957 2020.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4282951 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4282950 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4282949 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4282948 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4282947 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4282967 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4282968 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4282969 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4282966 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4282965 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4282963 2020.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4282961 2020.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4282964 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4282962 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4282960 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4282958 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4282955 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4282959 2020.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4282952 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4282954 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 4282956 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4283000 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4283001 2020.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4282998 2020.05.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4282992 2020.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4282993 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4282989 2020.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4282986 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4282988 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4282982 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4282979 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4282981 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4282977 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4282976 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4282973 2020.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4282970 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4282971 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4282999 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4282997 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4282996 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4282995 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4282990 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4282994 2020.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4282991 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4282984 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4282987 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4282985 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4282980 2020.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4282978 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4282983 2020.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4282975 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4282972 2020.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4282974 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4282927 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4282925 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4282926 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4282929 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4282928 2020.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4282923 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4282924 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4282919 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4282922 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4282920 2020.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4282915 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4282921 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4282918 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4282917 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4282916 2020.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4282914 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4282945 2020.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4282943 2020.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4282941 2020.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4282942 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4282940 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4282937 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 4282939 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4282944 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4282935 2020.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4282938 2020.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4282932 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4282931 2020.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4282934 2020.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4282933 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4282936 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4282930 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4254300 2020.04.27 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4246624 2020.04.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4243822 2020.04.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4243837 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4243838 2020.04.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4243833 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4243835 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4243831 2020.04.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4243836 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4243832 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4243830 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4243829 2020.04.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4243834 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4243828 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4243825 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4243827 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4243826 2020.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4243824 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4243823 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4243820 2020.04.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4243818 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4243819 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4243817 2020.04.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4243816 2020.04.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4243814 2020.04.26 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4243811 2020.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4243810 2020.04.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4243812 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4243809 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4243808 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4243805 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4243807 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4243804 2020.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4243806 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4243803 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4243821 2020.04.26 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 12 4243797 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4243798 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4243799 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4243796 2020.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4243802 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4243815 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4243795 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4243813 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4243794 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4243801 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4243792 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4243791 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4243800 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4243790 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4243793 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4243853 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4243854 2020.04.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4243850 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4243852 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4243851 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4243847 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4243849 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4243848 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4243844 2020.04.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4243846 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4243843 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4243845 2020.04.26 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4243842 2020.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4243841 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4243839 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4243840 2020.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4243789 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4243788 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4243786 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4243783 2020.04.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4243784 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4243782 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4243781 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4243779 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4243780 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4243785 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4243787 2020.04.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4243778 2020.04.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4243777 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4243776 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4243774 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4243775 2020.04.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4223723 2020.04.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4223722 2020.04.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4204197 2020.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4204196 2020.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4204194 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4204195 2020.04.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4204193 2020.04.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4204191 2020.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4204192 2020.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4204190 2020.04.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4204189 2020.04.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4194565 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 4194563 2020.04.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4194564 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4194562 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4194561 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4194566 2020.04.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4194558 2020.04.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4194560 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4194559 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4194552 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4194557 2020.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4194554 2020.04.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4194556 2020.04.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4194555 2020.04.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4194553 2020.04.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4194551 2020.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4194550 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4194549 2020.04.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4194547 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4194548 2020.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4194546 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4194545 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4194544 2020.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4194542 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4194543 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4194539 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4194541 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4194538 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4194537 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4194536 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4194535 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4194540 2020.04.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4186454 2020.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4186419 2020.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4186421 2020.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4186418 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4186420 2020.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4186417 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4186415 2020.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4186416 2020.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4186414 2020.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4186413 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4186410 2020.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4186412 2020.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4186408 2020.04.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4186409 2020.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4186411 2020.04.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4186407 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4186406 2020.04.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4186405 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4186403 2020.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4186402 2020.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4186401 2020.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4186404 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4186400 2020.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4186398 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4186399 2020.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4186397 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4186394 2020.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4186396 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4186395 2020.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4186393 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4186392 2020.04.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4186389 2020.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4186391 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4186390 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4186387 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4186388 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4186386 2020.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4186384 2020.04.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4186382 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4186385 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4186383 2020.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4176516 2020.04.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4176515 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4176514 2020.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4176513 2020.04.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4176512 2020.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4176511 2020.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4176510 2020.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4176508 2020.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4176509 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4176507 2020.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4176506 2020.04.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4176505 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4176504 2020.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4176503 2020.04.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4176502 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4176501 2020.04.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4176500 2020.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4176499 2020.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4176497 2020.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4176498 2020.04.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4176496 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4176495 2020.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4176493 2020.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4176492 2020.04.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4176491 2020.04.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4176494 2020.04.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4172640 2020.04.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4176736 2020.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4176737 2020.04.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4168672 2020.04.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4168671 2020.04.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4166874 2020.04.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4166872 2020.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4166873 2020.04.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4166871 2020.04.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4166870 2020.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4166867 2020.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4166866 2020.04.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4166869 2020.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4166868 2020.04.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4166864 2020.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4166865 2020.04.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4166863 2020.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4166862 2020.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4166861 2020.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4166860 2020.04.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4166858 2020.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4166856 2020.04.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4166859 2020.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4166857 2020.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4166855 2020.04.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4163112 2020.04.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4163115 2020.04.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4163108 2020.04.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4163114 2020.04.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4163111 2020.04.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4163109 2020.04.13 mapa