Pełna lista obserwacji drużyny

Rafał z Dziuplaków : Rafał Szczerbik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4939266 2020.11.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4939265 2020.11.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4939263 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 4939264 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4939267 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4939261 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4939262 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4939260 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4939259 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4939258 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4939257 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4939256 2020.11.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 4939255 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4939254 2020.11.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4935986 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4935987 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4935985 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4935984 2020.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4935982 2020.11.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 4935983 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4935981 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4935980 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4935979 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 4936019 2020.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4936018 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4936017 2020.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4936016 2020.11.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4936015 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 62 4936014 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4936013 2020.11.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4936012 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4936011 2020.11.21 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4936010 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4936009 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4936006 2020.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4936004 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4936002 2020.11.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4936001 2020.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4935998 2020.11.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4936008 2020.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4936007 2020.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4936005 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4936003 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4936000 2020.11.21 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4935999 2020.11.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 4935997 2020.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4935996 2020.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4935995 2020.11.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4935994 2020.11.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4935993 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4935992 2020.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4935991 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4935989 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4935990 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4935988 2020.11.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4935978 2020.11.21 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 2 4935977 2020.11.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4935976 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4935975 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4935974 2020.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4935973 2020.11.21 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4935972 2020.11.21 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4935971 2020.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4935970 2020.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4935969 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4935968 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4935967 2020.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4935966 2020.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4935965 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4935964 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4935963 2020.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4917667 2020.11.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4917666 2020.11.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4917665 2020.11.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4917664 2020.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 4917663 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 4917662 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4917661 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4917660 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4917657 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4917658 2020.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 4917656 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917659 2020.11.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4917655 2020.11.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4917654 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4917653 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4910029 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 4910028 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4910027 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4910026 2020.11.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4910025 2020.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 68 4910024 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4910023 2020.11.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4910022 2020.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4910021 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4910020 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4910019 2020.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4910017 2020.11.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4910018 2020.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4910016 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4910014 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 4910015 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4910013 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 4910012 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4910011 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4910009 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4910008 2020.11.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4910007 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4910010 2020.11.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4901637 2020.11.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4901636 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4901635 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4901633 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4901632 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4901634 2020.11.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4901631 2020.11.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4901629 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4901630 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4901627 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4901628 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4901626 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4901625 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4901623 2020.11.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4901624 2020.11.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 4901622 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4899088 2020.11.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4899087 2020.11.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4899104 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4899103 2020.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4899102 2020.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4899101 2020.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4899099 2020.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4899100 2020.11.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4899098 2020.11.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4899097 2020.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4899096 2020.11.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4899095 2020.11.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4899094 2020.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 4899093 2020.11.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4899092 2020.11.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4899091 2020.11.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4899090 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4899089 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4899086 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 107 4899085 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4899083 2020.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4899084 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4899082 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4899077 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4899076 2020.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4899075 2020.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4899078 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4899079 2020.11.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4899080 2020.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4899081 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4899074 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4899072 2020.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4899071 2020.11.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 4899073 2020.11.07 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 4905023 2020.11.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4892391 2020.11.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4892390 2020.11.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4892389 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4892388 2020.11.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4892387 2020.11.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4892386 2020.11.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4892385 2020.11.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4892382 2020.11.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4892384 2020.11.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4892383 2020.11.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4892380 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 4892381 2020.11.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4892379 2020.11.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4883548 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4882771 2020.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4882770 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4882768 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4882772 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882765 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4882764 2020.10.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4882763 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4882762 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4882769 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4882761 2020.10.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4882767 2020.10.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4882766 2020.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4882758 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4882759 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4882757 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4882756 2020.10.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4882755 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 4882752 2020.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4882753 2020.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4882760 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4882754 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4882750 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4882749 2020.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4882748 2020.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 4882751 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4882747 2020.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4882746 2020.10.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4881547 2020.10.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4881537 2020.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4881536 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4881535 2020.10.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4881538 2020.10.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4881539 2020.10.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4880214 2020.10.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4880213 2020.10.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4880210 2020.10.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4880211 2020.10.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4880212 2020.10.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 15 4880209 2020.10.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4880208 2020.10.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4880207 2020.10.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4880205 2020.10.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4880203 2020.10.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4880202 2020.10.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4880206 2020.10.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4880201 2020.10.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4880204 2020.10.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4880195 2020.10.29 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4880198 2020.10.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4880197 2020.10.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4880199 2020.10.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4880200 2020.10.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4880196 2020.10.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4880194 2020.10.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4880191 2020.10.29 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4880193 2020.10.29 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4880192 2020.10.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4878425 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4878423 2020.10.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4878424 2020.10.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4878422 2020.10.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4878421 2020.10.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4878420 2020.10.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4878414 2020.10.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4878419 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4878417 2020.10.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4878416 2020.10.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4878418 2020.10.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4878413 2020.10.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4878412 2020.10.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4878415 2020.10.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4878409 2020.10.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4878410 2020.10.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4878408 2020.10.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4878406 2020.10.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4878405 2020.10.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4878407 2020.10.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 4878411 2020.10.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4876722 2020.10.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4876726 2020.10.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4876724 2020.10.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 4876723 2020.10.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4876725 2020.10.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4876721 2020.10.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4876720 2020.10.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4876719 2020.10.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4876718 2020.10.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4876717 2020.10.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4874941 2020.10.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4874940 2020.10.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 4874939 2020.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4874937 2020.10.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4874936 2020.10.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4874935 2020.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4874938 2020.10.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4874934 2020.10.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 4874933 2020.10.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 11 4874932 2020.10.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4874931 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4874930 2020.10.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4874929 2020.10.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4874928 2020.10.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 4874927 2020.10.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4874926 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4874925 2020.10.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4874923 2020.10.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 4874924 2020.10.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 4871533 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4870980 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4870979 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4870978 2020.10.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4870993 2020.10.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4870995 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4870992 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4870996 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4870994 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4870991 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4870989 2020.10.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4870990 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4870988 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4870987 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4870986 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4870985 2020.10.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4870984 2020.10.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4870983 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4870982 2020.10.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4870981 2020.10.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4867362 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4867359 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 14 4867358 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4867356 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4867357 2020.10.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4867354 2020.10.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4867355 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4867351 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4867350 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4867353 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4867352 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4867345 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4867349 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4867348 2020.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 4867346 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4867344 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4867343 2020.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4867347 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4867342 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4867341 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4867340 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4867339 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4867338 2020.10.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4867374 2020.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4867375 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4867373 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4867372 2020.10.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4867371 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4867369 2020.10.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4867376 2020.10.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4867368 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4867367 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4867370 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4867366 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4867365 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4867364 2020.10.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4867361 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4867360 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4867363 2020.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 130 4867337 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4867334 2020.10.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4867333 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4867332 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4867331 2020.10.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4867335 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 4867330 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4867328 2020.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4867336 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4867329 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4867327 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 4867326 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4867325 2020.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4867323 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4867324 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4867322 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4858858 2020.10.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4858854 2020.10.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4858857 2020.10.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 4858856 2020.10.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4858855 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4858868 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4858873 2020.10.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4858867 2020.10.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4858872 2020.10.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4858866 2020.10.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4858865 2020.10.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4858871 2020.10.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4858864 2020.10.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4858870 2020.10.20 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4858874 2020.10.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4858862 2020.10.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4858863 2020.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4858869 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4858860 2020.10.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 4858861 2020.10.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4858859 2020.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 4852721 2020.10.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4852720 2020.10.18 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4852719 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4852718 2020.10.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4852717 2020.10.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4852716 2020.10.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4852715 2020.10.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4852714 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4852737 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4852730 2020.10.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4852728 2020.10.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4852736 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4852735 2020.10.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4852734 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4852726 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4852732 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4852725 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4852733 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4852731 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4852729 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4852727 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4852724 2020.10.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4852723 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 41 4852722 2020.10.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4854169 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4854170 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4854171 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4854172 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4854173 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4854174 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4854175 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4854176 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4845350 2020.10.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4845352 2020.10.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 4845351 2020.10.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4845349 2020.10.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4845348 2020.10.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4845347 2020.10.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4845346 2020.10.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4845344 2020.10.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4845343 2020.10.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4845345 2020.10.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4833077 2020.10.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4833076 2020.10.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4833075 2020.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4833073 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4833074 2020.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4833071 2020.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4833070 2020.10.10 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4833072 2020.10.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4833069 2020.10.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4833067 2020.10.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4833068 2020.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4833065 2020.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4833066 2020.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4833064 2020.10.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4833063 2020.10.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 4833062 2020.10.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4833061 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4833060 2020.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4833058 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4833057 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4833056 2020.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4833053 2020.10.10 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 4833059 2020.10.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4833052 2020.10.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4833054 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4833051 2020.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4833050 2020.10.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4833047 2020.10.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4833048 2020.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4833049 2020.10.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4833045 2020.10.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4833046 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4833044 2020.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4833043 2020.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 4830074 2020.10.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4830072 2020.10.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4830071 2020.10.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4830073 2020.10.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4830069 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4830070 2020.10.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4830067 2020.10.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4830066 2020.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4830065 2020.10.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4830068 2020.10.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4830063 2020.10.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4830060 2020.10.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4830059 2020.10.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4830062 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4830061 2020.10.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 4830064 2020.10.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 4830058 2020.10.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4830053 2020.10.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4830055 2020.10.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4830054 2020.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4830056 2020.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4830057 2020.10.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4830052 2020.10.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4830051 2020.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4830050 2020.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4830049 2020.10.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4825818 2020.10.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4825817 2020.10.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4825816 2020.10.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4825815 2020.10.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4825808 2020.10.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4825814 2020.10.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4825807 2020.10.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4825806 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4825811 2020.10.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4825812 2020.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4825810 2020.10.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4825809 2020.10.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4825813 2020.10.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4825805 2020.10.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4825804 2020.10.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4825803 2020.10.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4825802 2020.10.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4825801 2020.10.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4823603 2020.10.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4823604 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4823602 2020.10.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4823601 2020.10.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4823600 2020.10.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4823599 2020.10.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4823598 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4823597 2020.10.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 4823596 2020.10.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 4823595 2020.10.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4823594 2020.10.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4823593 2020.10.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4823592 2020.10.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4823590 2020.10.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4823591 2020.10.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4823589 2020.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4823588 2020.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4823587 2020.10.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4823586 2020.10.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4823585 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4823584 2020.10.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4823583 2020.10.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4820920 2020.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4820918 2020.10.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4820924 2020.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4820923 2020.10.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4820925 2020.10.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4820921 2020.10.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4820915 2020.10.05 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4820919 2020.10.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4820922 2020.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4820917 2020.10.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4820916 2020.10.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4820912 2020.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4820914 2020.10.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4820910 2020.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 4820909 2020.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4820908 2020.10.05 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 4 4820913 2020.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4820906 2020.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 6 4820907 2020.10.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4820911 2020.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4820905 2020.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4820904 2020.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4820902 2020.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4820901 2020.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 400 4820899 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4820900 2020.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 4820903 2020.10.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4813351 2020.10.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4813352 2020.10.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4813350 2020.10.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4813348 2020.10.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4813349 2020.10.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4813346 2020.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4813345 2020.10.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4813347 2020.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4813344 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813342 2020.10.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4813343 2020.10.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4813341 2020.10.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 4813368 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4813367 2020.10.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4813365 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813364 2020.10.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4813366 2020.10.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4813363 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4813361 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4813360 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4813362 2020.10.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4813358 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4813359 2020.10.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4813357 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4813356 2020.10.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4813355 2020.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4813354 2020.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4813353 2020.10.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4813340 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4813337 2020.10.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4813336 2020.10.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4813339 2020.10.03 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4813338 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4813335 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813334 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4813333 2020.10.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4813331 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4813332 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4813330 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4813327 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4813328 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4813329 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4813325 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4813326 2020.10.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4804646 2020.09.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4804648 2020.09.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4804645 2020.09.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4804649 2020.09.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4804647 2020.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4804644 2020.09.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4804642 2020.09.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4804643 2020.09.29 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4804641 2020.09.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4804639 2020.09.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4804640 2020.09.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4802701 2020.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4802702 2020.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4802703 2020.09.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4802699 2020.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4802700 2020.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4802698 2020.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4802697 2020.09.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4802695 2020.09.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4802694 2020.09.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4802693 2020.09.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4802696 2020.09.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4802692 2020.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4802691 2020.09.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4802689 2020.09.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4802688 2020.09.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4802690 2020.09.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 160 4802686 2020.09.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4802687 2020.09.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4802684 2020.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 98 4802685 2020.09.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 4802683 2020.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 8 4802682 2020.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 70 4802681 2020.09.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4798287 2020.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4798289 2020.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4798285 2020.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4798282 2020.09.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4798283 2020.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4798279 2020.09.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4798278 2020.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 4798276 2020.09.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4798275 2020.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4798274 2020.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4798273 2020.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4798272 2020.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4798271 2020.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4798299 2020.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4798298 2020.09.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4798296 2020.09.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4798295 2020.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4798293 2020.09.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4798292 2020.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4798297 2020.09.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 13 4798294 2020.09.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4798288 2020.09.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4798291 2020.09.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4798290 2020.09.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4798286 2020.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4798284 2020.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 120 4798281 2020.09.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4798280 2020.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4798277 2020.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4798270 2020.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4798269 2020.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4798268 2020.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 4798267 2020.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4798266 2020.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4798264 2020.09.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4798265 2020.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4798263 2020.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4798262 2020.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4798261 2020.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4798260 2020.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4798259 2020.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4798255 2020.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4798257 2020.09.26 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 15 4798256 2020.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4798258 2020.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4789925 2020.09.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4789919 2020.09.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4789924 2020.09.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4789926 2020.09.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4789918 2020.09.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4789917 2020.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4789921 2020.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4789920 2020.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4789923 2020.09.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4789922 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4789916 2020.09.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4789915 2020.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4789913 2020.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4789914 2020.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4789912 2020.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4789911 2020.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4789910 2020.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4787389 2020.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4787388 2020.09.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4787390 2020.09.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4787387 2020.09.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4787386 2020.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4787385 2020.09.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4787384 2020.09.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4787383 2020.09.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4787382 2020.09.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4787378 2020.09.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4787377 2020.09.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4787376 2020.09.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4787375 2020.09.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4787374 2020.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4787381 2020.09.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4787373 2020.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4787379 2020.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4787380 2020.09.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4787372 2020.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 4787371 2020.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4787369 2020.09.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4787370 2020.09.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4787368 2020.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4787367 2020.09.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4787366 2020.09.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4787662 2020.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4783372 2020.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 4783362 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4783341 2020.09.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4780961 2020.09.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4780960 2020.09.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4780958 2020.09.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4780959 2020.09.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4780957 2020.09.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4780990 2020.09.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4780993 2020.09.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4780983 2020.09.19 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4780982 2020.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4780981 2020.09.19 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4780974 2020.09.19 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4780977 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4780975 2020.09.19 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4780972 2020.09.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4780970 2020.09.19 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4780968 2020.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4780966 2020.09.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4780967 2020.09.19 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4780965 2020.09.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4780964 2020.09.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4780963 2020.09.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4780989 2020.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 4780988 2020.09.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4780992 2020.09.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4780994 2020.09.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4780991 2020.09.19 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4780987 2020.09.19 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4780986 2020.09.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4780984 2020.09.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4780985 2020.09.19 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4780980 2020.09.19 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4780979 2020.09.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4780978 2020.09.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4780976 2020.09.19 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4780973 2020.09.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4780971 2020.09.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4780969 2020.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4780951 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4780955 2020.09.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4780956 2020.09.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4780949 2020.09.19 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4780954 2020.09.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4780948 2020.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4780947 2020.09.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4780953 2020.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4780952 2020.09.19 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4780946 2020.09.19 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4780950 2020.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4780945 2020.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4780944 2020.09.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4780942 2020.09.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4780943 2020.09.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4780941 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4778122 2020.09.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4778121 2020.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4778120 2020.09.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4778119 2020.09.18 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4778118 2020.09.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 4778117 2020.09.18 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4778116 2020.09.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4777981 2020.09.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4777980 2020.09.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4777979 2020.09.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4777978 2020.09.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4777996 2020.09.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4777995 2020.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4777994 2020.09.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4777993 2020.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4777992 2020.09.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4777997 2020.09.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4777991 2020.09.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4777990 2020.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4777988 2020.09.18 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4777989 2020.09.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4777986 2020.09.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 4777987 2020.09.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4777985 2020.09.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4777984 2020.09.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4777983 2020.09.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4777982 2020.09.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4777977 2020.09.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4777976 2020.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4777975 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4777974 2020.09.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 4777972 2020.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4777973 2020.09.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4777971 2020.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4777970 2020.09.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4777968 2020.09.18 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4777969 2020.09.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4777967 2020.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4777966 2020.09.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4777965 2020.09.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4777963 2020.09.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4777964 2020.09.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4777962 2020.09.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4776645 2020.09.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4776642 2020.09.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4776644 2020.09.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4776641 2020.09.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4776643 2020.09.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4776640 2020.09.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4776497 2020.09.17 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4776498 2020.09.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4776411 2020.09.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4776412 2020.09.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4776410 2020.09.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4776409 2020.09.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4776408 2020.09.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4776407 2020.09.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4776406 2020.09.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4776403 2020.09.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4776405 2020.09.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4776404 2020.09.17 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4776402 2020.09.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4776401 2020.09.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4776400 2020.09.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4776399 2020.09.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4776056 2020.09.17 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4774674 2020.09.16 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4774605 2020.09.16 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4774581 2020.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4774575 2020.09.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4774573 2020.09.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4774574 2020.09.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4774572 2020.09.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4774571 2020.09.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4774579 2020.09.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4774576 2020.09.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 4774578 2020.09.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4774577 2020.09.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4774570 2020.09.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4774569 2020.09.16 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4774568 2020.09.16 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4773067 2020.09.15 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4773066 2020.09.15 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4773047 2020.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4773045 2020.09.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4773046 2020.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4773044 2020.09.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4773043 2020.09.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4773042 2020.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4773375 2020.09.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4773361 2020.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4773383 2020.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4773376 2020.09.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4773381 2020.09.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4773358 2020.09.15 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4773373 2020.09.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4773389 2020.09.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4773390 2020.09.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4773391 2020.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4773388 2020.09.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4773362 2020.09.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4773385 2020.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4773382 2020.09.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4773387 2020.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4773378 2020.09.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4773386 2020.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4773369 2020.09.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4773372 2020.09.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4773359 2020.09.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 35 4773365 2020.09.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4773363 2020.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4773384 2020.09.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4773370 2020.09.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4773380 2020.09.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4773371 2020.09.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4773379 2020.09.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4773377 2020.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4773696 2020.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4773360 2020.09.15 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 4773364 2020.09.15 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 4773367 2020.09.15 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4771066 2020.09.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4770691 2020.09.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 4770692 2020.09.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4770690 2020.09.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4770689 2020.09.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4770688 2020.09.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4770686 2020.09.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 4770708 2020.09.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4770707 2020.09.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4770706 2020.09.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 4770705 2020.09.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4770703 2020.09.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4770704 2020.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4770702 2020.09.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4770701 2020.09.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4770700 2020.09.14 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4770699 2020.09.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4770698 2020.09.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4770697 2020.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4770696 2020.09.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4770695 2020.09.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4770694 2020.09.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4770693 2020.09.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 4769236 2020.09.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4769237 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4769234 2020.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4769235 2020.09.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4769238 2020.09.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4769233 2020.09.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4769231 2020.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4769232 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4769230 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4768533 2020.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4768531 2020.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4768532 2020.09.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4768530 2020.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4768459 2020.09.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4768458 2020.09.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4768418 2020.09.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4768419 2020.09.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4755460 2020.09.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4755459 2020.09.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4755458 2020.09.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4755457 2020.09.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4755451 2020.09.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4755453 2020.09.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4755452 2020.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4755454 2020.09.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4755455 2020.09.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4755449 2020.09.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4755448 2020.09.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4755456 2020.09.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4755447 2020.09.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4755446 2020.09.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4755450 2020.09.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4755445 2020.09.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4755444 2020.09.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4755443 2020.09.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4755441 2020.09.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4755442 2020.09.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4747019 2020.09.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4747020 2020.09.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4743589 2020.09.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4743587 2020.09.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4743588 2020.09.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4743585 2020.09.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4743586 2020.09.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4743583 2020.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4743584 2020.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 4743580 2020.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4743581 2020.09.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4743582 2020.09.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4743578 2020.09.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4743579 2020.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4743577 2020.09.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4743575 2020.09.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4743576 2020.09.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4730657 2020.08.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4730656 2020.08.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4730672 2020.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4730671 2020.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4730670 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4730669 2020.08.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4730674 2020.08.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4730673 2020.08.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4730668 2020.08.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4730667 2020.08.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4730666 2020.08.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4730665 2020.08.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4730664 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4730663 2020.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4730662 2020.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4730661 2020.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4730660 2020.08.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4730659 2020.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4730655 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4730654 2020.08.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4730653 2020.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4730652 2020.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4730651 2020.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4730650 2020.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 4730648 2020.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4730649 2020.08.29 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 7 4730647 2020.08.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4730646 2020.08.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4730644 2020.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4730645 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4730643 2020.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4730642 2020.08.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4730641 2020.08.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4730640 2020.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4733250 2020.08.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4733251 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4733253 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4722999 2020.08.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4714986 2020.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4714976 2020.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4714978 2020.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4714926 2020.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4714975 2020.08.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4714929 2020.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4714988 2020.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4714987 2020.08.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4714930 2020.08.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4714974 2020.08.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4714931 2020.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4714980 2020.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4714990 2020.08.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4714991 2020.08.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4714989 2020.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4714982 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4714972 2020.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4714973 2020.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4714979 2020.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4714977 2020.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4714927 2020.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4714928 2020.08.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4714992 2020.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 4714971 2020.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4714932 2020.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4714983 2020.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4714984 2020.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4714981 2020.08.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4714985 2020.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4714855 2020.08.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4714856 2020.08.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4714857 2020.08.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4714854 2020.08.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4714858 2020.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4714852 2020.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4714853 2020.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 4714851 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4714838 2020.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4714839 2020.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4714843 2020.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4714850 2020.08.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4714837 2020.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4714841 2020.08.22 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4714844 2020.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4714849 2020.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4714846 2020.08.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4714840 2020.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4714842 2020.08.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 45 4714848 2020.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4714834 2020.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4714845 2020.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4714833 2020.08.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4714836 2020.08.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4714835 2020.08.22 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4714847 2020.08.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4714923 2020.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4714859 2020.08.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4714863 2020.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4714862 2020.08.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4714861 2020.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4714866 2020.08.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4714914 2020.08.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4714865 2020.08.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4714916 2020.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4714912 2020.08.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4714913 2020.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4714864 2020.08.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4714915 2020.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4714911 2020.08.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4714860 2020.08.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4714910 2020.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4714918 2020.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4714874 2020.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4714872 2020.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4714871 2020.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4714922 2020.08.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4714921 2020.08.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4714924 2020.08.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4714925 2020.08.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4714920 2020.08.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4714869 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4714873 2020.08.22 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4714870 2020.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4714868 2020.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4714867 2020.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4714917 2020.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4714876 2020.08.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4714919 2020.08.22 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4714877 2020.08.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 4714875 2020.08.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4708421 2020.08.20 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4708422 2020.08.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4708420 2020.08.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4701622 2020.08.17 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4696086 2020.08.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4696085 2020.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4696084 2020.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4696083 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4696081 2020.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4696082 2020.08.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4696080 2020.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4696079 2020.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4696078 2020.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4696077 2020.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4696076 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4696074 2020.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4696075 2020.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4696073 2020.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4696062 2020.08.15 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4696060 2020.08.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 4696059 2020.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4696070 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4696054 2020.08.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4696053 2020.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4696068 2020.08.15 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4696048 2020.08.15 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 4696067 2020.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4696045 2020.08.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4696065 2020.08.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4696041 2020.08.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4696040 2020.08.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4696035 2020.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4696033 2020.08.15 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4696027 2020.08.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4696071 2020.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4696056 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4696069 2020.08.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4696052 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4696049 2020.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4696047 2020.08.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4696046 2020.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4696063 2020.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4696043 2020.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4696037 2020.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4696036 2020.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4696034 2020.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 4696029 2020.08.15 mapa