DRUŻYNA

Drużyna: LMLek. Obserwator: Dariusz Piechota

Liczba gatunków: 268

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 2287 51934 90 90 0 10 39 41
2 1201 23512 97 85 0 10 37 38
3 2155 31105 130 119 0 20 52 47
4 2243 19783 173 147 1 23 74 49
5 780 3025 215 173 0 47 76 50
6 1151 5050 228 141 5 24 63 49
7 1195 6912 229 117 1 18 52 46
8 1081 15989 238 109 2 23 45 39
9 1030 18219 248 123 5 26 45 47
10 1534 28992 262 139 8 35 48 48
11 927 14118 267 100 2 19 39 40
12 411 4113 268 73 1 5 29 38
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9254783 2023.12.09 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9254781 2023.12.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9254777 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9254771 2023.12.09 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9254770 2023.12.09 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9254763 2023.12.09 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9254761 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 9254755 2023.12.09 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9254756 2023.12.09 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9254752 2023.12.09 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9254754 2023.12.09 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9254782 2023.12.09 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 9254818 2023.12.09 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9254817 2023.12.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9254815 2023.12.09 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9254814 2023.12.09 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 9254816 2023.12.09 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9254812 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9254813 2023.12.09 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9254810 2023.12.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9254811 2023.12.09 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9254809 2023.12.09 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9254808 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9254807 2023.12.09 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9254806 2023.12.09 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9254804 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9254805 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9254803 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9254740 2023.12.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9254741 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9254769 2023.12.09 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9254779 2023.12.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9254736 2023.12.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9254751 2023.12.09 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9254737 2023.12.09 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9254764 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9254735 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9254753 2023.12.09 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9254749 2023.12.09 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9254730 2023.12.09 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9254748 2023.12.09 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9254731 2023.12.09 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9254732 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9254727 2023.12.09 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9254745 2023.12.09 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9254750 2023.12.09 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9254778 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9254743 2023.12.09 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9254773 2023.12.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9254747 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9254738 2023.12.09 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9254739 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9254733 2023.12.09 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9254766 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9254728 2023.12.09 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9254744 2023.12.09 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9254734 2023.12.09 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9254729 2023.12.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9254726 2023.12.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9254746 2023.12.09 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9254725 2023.12.09 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9254724 2023.12.09 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9254721 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9254718 2023.12.09 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9254720 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9254723 2023.12.09 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9254722 2023.12.09 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9254719 2023.12.09 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9254716 2023.12.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9254714 2023.12.09 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9254715 2023.12.09 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 9254712 2023.12.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9254713 2023.12.09 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9254717 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9254711 2023.12.09 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9254742 2023.12.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9254834 2023.12.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9254833 2023.12.09 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9254832 2023.12.09 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9254831 2023.12.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9254830 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9254829 2023.12.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9254828 2023.12.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9254827 2023.12.09 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9254826 2023.12.09 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9254825 2023.12.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9254823 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9254824 2023.12.09 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9254822 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9254820 2023.12.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9254819 2023.12.09 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9254821 2023.12.09 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9254704 2023.12.09 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9254706 2023.12.09 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9254705 2023.12.09 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9254696 2023.12.09 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9254702 2023.12.09 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9254710 2023.12.09 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9254691 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 9254686 2023.12.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9254685 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9254689 2023.12.09 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9254683 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9254684 2023.12.09 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9254681 2023.12.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9254680 2023.12.09 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9254682 2023.12.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9254679 2023.12.09 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9254776 2023.12.09 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9254775 2023.12.09 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9254774 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9254780 2023.12.09 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9254768 2023.12.09 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9254765 2023.12.09 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9254767 2023.12.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9254760 2023.12.09 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9254790 2023.12.09 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9254772 2023.12.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9254757 2023.12.09 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9254762 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9254788 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9254758 2023.12.09 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9254784 2023.12.09 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9254759 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9254677 2023.12.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9254676 2023.12.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9254672 2023.12.09 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9254674 2023.12.09 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9254670 2023.12.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9254671 2023.12.09 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9254678 2023.12.09 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9254669 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9254668 2023.12.09 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9254667 2023.12.09 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9254666 2023.12.09 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9254675 2023.12.09 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9254665 2023.12.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9254664 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9254663 2023.12.09 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9254673 2023.12.09 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9254802 2023.12.09 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9254801 2023.12.09 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9254800 2023.12.09 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9254798 2023.12.09 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9254799 2023.12.09 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9254797 2023.12.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9254792 2023.12.09 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9254795 2023.12.09 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9254793 2023.12.09 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9254791 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9254796 2023.12.09 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9254789 2023.12.09 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9254787 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9254794 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9254786 2023.12.09 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9254785 2023.12.09 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9254708 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9254709 2023.12.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9254698 2023.12.09 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9254697 2023.12.09 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9254699 2023.12.09 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9254700 2023.12.09 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9254707 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9254690 2023.12.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9254692 2023.12.09 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9254701 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9254688 2023.12.09 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9254703 2023.12.09 LB
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9254693 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 9254695 2023.12.09 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9254694 2023.12.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9254687 2023.12.09 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9254661 2023.12.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9254660 2023.12.09 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9254662 2023.12.09 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9254659 2023.12.09 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9254658 2023.12.09 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9254656 2023.12.09 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9254657 2023.12.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9254655 2023.12.09 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9254653 2023.12.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9254654 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9254652 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 9254650 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9254651 2023.12.09 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9254649 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9254648 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9254647 2023.12.09 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9254643 2023.12.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9254644 2023.12.09 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9254646 2023.12.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9254641 2023.12.09 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9254645 2023.12.09 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9254642 2023.12.09 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 9254639 2023.12.09 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9254640 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9254636 2023.12.09 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 9254638 2023.12.09 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 19 9254635 2023.12.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9254637 2023.12.09 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9254634 2023.12.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9254633 2023.12.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9254631 2023.12.09 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9254632 2023.12.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 9251538 2023.12.08 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 9251539 2023.12.08 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9251541 2023.12.08 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9251543 2023.12.08 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 9248450 2023.12.07 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 11 9248451 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248452 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248453 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9248454 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248455 2023.12.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9248456 2023.12.07 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9248457 2023.12.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248458 2023.12.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9246524 2023.12.06 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9246523 2023.12.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9246491 2023.12.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9246492 2023.12.06 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9246493 2023.12.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9246494 2023.12.06 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9246495 2023.12.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9246496 2023.12.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9246497 2023.12.06 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9246498 2023.12.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 9246499 2023.12.06 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9246500 2023.12.06 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9246501 2023.12.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9246502 2023.12.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9246503 2023.12.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246504 2023.12.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9246505 2023.12.06 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246506 2023.12.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9246507 2023.12.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246508 2023.12.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9246509 2023.12.06 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9246510 2023.12.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 9246511 2023.12.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9246512 2023.12.06 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9246513 2023.12.06 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9246514 2023.12.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9246515 2023.12.06 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9246516 2023.12.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9246517 2023.12.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246518 2023.12.06 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 9246519 2023.12.06 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9246520 2023.12.06 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9246521 2023.12.06 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9246522 2023.12.06 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9246525 2023.12.06 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9246526 2023.12.06 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 11 9246527 2023.12.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246528 2023.12.06 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9246529 2023.12.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9246530 2023.12.06 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9246531 2023.12.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9246532 2023.12.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9246533 2023.12.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9246534 2023.12.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9246535 2023.12.06 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9246536 2023.12.06 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9246537 2023.12.06 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9246538 2023.12.06 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9246539 2023.12.06 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9246540 2023.12.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9246541 2023.12.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9244084 2023.12.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244085 2023.12.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244086 2023.12.05 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9244087 2023.12.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9244088 2023.12.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9244089 2023.12.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9244090 2023.12.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 9244091 2023.12.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9244092 2023.12.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 9244093 2023.12.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9244094 2023.12.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9244095 2023.12.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9244096 2023.12.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9244097 2023.12.05 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9244098 2023.12.05 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9244099 2023.12.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 9244100 2023.12.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 9244101 2023.12.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9244102 2023.12.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9244103 2023.12.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244104 2023.12.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9244105 2023.12.05 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9244106 2023.12.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9244107 2023.12.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9244108 2023.12.05 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9244109 2023.12.05 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9244110 2023.12.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9244111 2023.12.05 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9244112 2023.12.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 40 9244113 2023.12.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9244114 2023.12.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244115 2023.12.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9244130 2023.12.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9244131 2023.12.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 15 9244132 2023.12.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9244133 2023.12.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9244134 2023.12.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9244135 2023.12.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 6 9244068 2023.12.04 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9244069 2023.12.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 9244070 2023.12.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244071 2023.12.04 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9244072 2023.12.04 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9244073 2023.12.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9244074 2023.12.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9244075 2023.12.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9244076 2023.12.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9244077 2023.12.04 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9244078 2023.12.04 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9244079 2023.12.04 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9244080 2023.12.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9244081 2023.12.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9244082 2023.12.04 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9244083 2023.12.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9244116 2023.12.04 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9244117 2023.12.04 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9244118 2023.12.04 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9244119 2023.12.04 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 9244120 2023.12.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9244121 2023.12.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9244122 2023.12.04 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9244123 2023.12.04 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9244124 2023.12.04 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9244125 2023.12.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244126 2023.12.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9244127 2023.12.04 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9244128 2023.12.04 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9244129 2023.12.04 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9237901 2023.12.03 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9236534 2023.12.03 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9236027 2023.12.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9235978 2023.12.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235859 2023.12.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9235858 2023.12.03 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9235765 2023.12.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9235764 2023.12.03 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9235762 2023.12.03 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 9235759 2023.12.03 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9235757 2023.12.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9235755 2023.12.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9235790 2023.12.03 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9235786 2023.12.03 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9235784 2023.12.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9235782 2023.12.03 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9235781 2023.12.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 9235780 2023.12.01 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9235776 2023.12.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9235775 2023.12.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9235774 2023.12.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9235773 2023.12.01 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9235772 2023.12.01 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9235771 2023.12.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9235770 2023.12.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9235768 2023.12.01 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9235723 2023.12.01 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9235724 2023.12.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9235725 2023.12.01 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9235726 2023.12.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235727 2023.12.01 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9235728 2023.12.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235729 2023.12.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235730 2023.12.01 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9235732 2023.12.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9235733 2023.12.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9235734 2023.12.01 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9235735 2023.12.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235736 2023.12.01 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 9235737 2023.12.01 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9235738 2023.12.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9235739 2023.12.01 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 9235740 2023.12.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9235741 2023.12.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235742 2023.12.01 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9235743 2023.12.01 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9235744 2023.12.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235745 2023.12.01 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9235746 2023.12.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235747 2023.12.01 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9235748 2023.12.01 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9235749 2023.12.01 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9235750 2023.12.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9235751 2023.12.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9235752 2023.12.01 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9235753 2023.12.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9235754 2023.12.01 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9235767 2023.12.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9235769 2023.12.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9235799 2023.12.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9235800 2023.12.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9235801 2023.12.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9235802 2023.12.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9235803 2023.12.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9235804 2023.12.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235805 2023.12.01 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 9235806 2023.12.01 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9235807 2023.12.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9235808 2023.12.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9235811 2023.12.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9235812 2023.12.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9235815 2023.12.01 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9235816 2023.12.01 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9235818 2023.12.01 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9235830 2023.12.01 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 9229545 2023.11.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 9229546 2023.11.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9229547 2023.11.30 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9229548 2023.11.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9229549 2023.11.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 9229550 2023.11.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9229551 2023.11.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9229552 2023.11.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9229553 2023.11.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9229554 2023.11.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 9229555 2023.11.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9229556 2023.11.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9229557 2023.11.30 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9229558 2023.11.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9229559 2023.11.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9229560 2023.11.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9229561 2023.11.30 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9229562 2023.11.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9229563 2023.11.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9229564 2023.11.30 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9229565 2023.11.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9229566 2023.11.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9229567 2023.11.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9229568 2023.11.30 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9229569 2023.11.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9229570 2023.11.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9229571 2023.11.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9229572 2023.11.30 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9229573 2023.11.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9229574 2023.11.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9229575 2023.11.30 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9229576 2023.11.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 5 9229577 2023.11.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9229578 2023.11.30 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 9229579 2023.11.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9229580 2023.11.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9229581 2023.11.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9229582 2023.11.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9229583 2023.11.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9229584 2023.11.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9229585 2023.11.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9229586 2023.11.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9229587 2023.11.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 9229588 2023.11.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9229589 2023.11.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9229590 2023.11.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9229591 2023.11.30 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 16 9229592 2023.11.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9229593 2023.11.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9229594 2023.11.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9229595 2023.11.30 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9226603 2023.11.29 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9226604 2023.11.29 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9226605 2023.11.29 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9226606 2023.11.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9226607 2023.11.29 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9226608 2023.11.29 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9226609 2023.11.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9226610 2023.11.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9226611 2023.11.29 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9226612 2023.11.29 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9226613 2023.11.29 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9226614 2023.11.29 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9226615 2023.11.29 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9226616 2023.11.29 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9226617 2023.11.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9226618 2023.11.29 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9226619 2023.11.29 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9226620 2023.11.29 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9226621 2023.11.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9226622 2023.11.29 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9226623 2023.11.29 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9226624 2023.11.29 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9226625 2023.11.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9226626 2023.11.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9226627 2023.11.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9226628 2023.11.29 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9226629 2023.11.29 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9226630 2023.11.29 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9226631 2023.11.29 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9226632 2023.11.29 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9226633 2023.11.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9226634 2023.11.29 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9226635 2023.11.29 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9226636 2023.11.29 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9226637 2023.11.29 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9226638 2023.11.29 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9226639 2023.11.29 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9226640 2023.11.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 9226641 2023.11.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9226642 2023.11.29 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9226643 2023.11.29 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9226644 2023.11.29 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9226645 2023.11.29 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9226646 2023.11.29 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9226647 2023.11.29 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9226648 2023.11.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 15 9226649 2023.11.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9223369 2023.11.28 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 9223370 2023.11.28 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 9220150 2023.11.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9221513 2023.11.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9221514 2023.11.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9221515 2023.11.27 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9221516 2023.11.27 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 9221517 2023.11.27 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9218532 2023.11.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9218530 2023.11.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9218527 2023.11.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9218531 2023.11.26 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9218524 2023.11.26 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9218522 2023.11.26 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9218519 2023.11.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9218515 2023.11.26 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 9218521 2023.11.26 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9218520 2023.11.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9218509 2023.11.26 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9218507 2023.11.26 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9218510 2023.11.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9218505 2023.11.26 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 9218508 2023.11.26 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 9218506 2023.11.26 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9218504 2023.11.26 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9218502 2023.11.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9218501 2023.11.26 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 9218503 2023.11.26 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9218499 2023.11.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9218498 2023.11.26 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9218500 2023.11.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9218496 2023.11.26 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9218497 2023.11.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9218495 2023.11.26 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9218569 2023.11.26 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9218564 2023.11.26 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9218567 2023.11.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9218559 2023.11.26 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9218563 2023.11.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9218558 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218555 2023.11.26 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9218557 2023.11.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9218550 2023.11.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9218549 2023.11.26 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9218546 2023.11.26 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9218547 2023.11.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9218541 2023.11.26 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9218544 2023.11.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9218540 2023.11.26 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9218543 2023.11.26 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9218494 2023.11.26 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9218493 2023.11.26 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9218487 2023.11.26 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9218489 2023.11.26 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9218491 2023.11.26 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9218486 2023.11.26 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9218488 2023.11.26 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9218485 2023.11.26 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9218490 2023.11.26 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9218484 2023.11.26 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9218492 2023.11.26 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9218482 2023.11.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9218480 2023.11.26 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9218483 2023.11.26 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9218481 2023.11.26 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9218479 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218566 2023.11.26 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9218565 2023.11.26 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9218562 2023.11.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9218561 2023.11.26 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9218568 2023.11.26 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9218560 2023.11.26 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9218554 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218553 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9218552 2023.11.26 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9218556 2023.11.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9218548 2023.11.26 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9218551 2023.11.26 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9218545 2023.11.26 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9218542 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9218535 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218534 2023.11.26 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 9218539 2023.11.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9218537 2023.11.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9218536 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218533 2023.11.26 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 9 9218529 2023.11.26 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9218526 2023.11.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9218528 2023.11.26 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9218523 2023.11.26 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9218525 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218518 2023.11.26 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9218517 2023.11.26 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9218516 2023.11.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9218513 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218512 2023.11.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9218514 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218511 2023.11.26 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9218478 2023.11.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9218474 2023.11.26 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9218477 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218468 2023.11.26 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9218476 2023.11.26 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9218467 2023.11.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9218475 2023.11.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9218466 2023.11.26 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9218465 2023.11.26 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9218472 2023.11.26 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9218471 2023.11.26 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9218470 2023.11.26 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9218469 2023.11.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9218464 2023.11.26 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9218473 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218463 2023.11.26 LB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9218538 2023.11.26 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9212996 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9212995 2023.11.25 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9212993 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9212994 2023.11.25 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9212992 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9212991 2023.11.25 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9212988 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9212987 2023.11.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9212990 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9212986 2023.11.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9212983 2023.11.25 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9212980 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9212977 2023.11.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9212984 2023.11.25 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9212979 2023.11.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9213043 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 39 9213040 2023.11.25 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9213039 2023.11.25 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 9213038 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9213066 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9213041 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9213042 2023.11.25 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 9213036 2023.11.25 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 9213037 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9213035 2023.11.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9213033 2023.11.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 9213032 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9213034 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9213051 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 5 9213030 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9213031 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9213010 2023.11.25 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9213007 2023.11.25 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 9213013 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9213008 2023.11.25 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9213012 2023.11.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9213009 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9213002 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 9213011 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9213003 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9213006 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9213005 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 9213004 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9213001 2023.11.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9212998 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212997 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9212999 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9212989 2023.11.25 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9213000 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212982 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9212985 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9212978 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9212976 2023.11.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9212975 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 570 9212981 2023.11.25 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9212974 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 9212973 2023.11.25 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9212972 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9212970 2023.11.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9212969 2023.11.25 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9212971 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9212967 2023.11.25 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9212968 2023.11.25 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9213077 2023.11.25 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 18 9213074 2023.11.25 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9213069 2023.11.25 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9213073 2023.11.25 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9213068 2023.11.25 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 9213071 2023.11.25 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9213067 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9213076 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9213075 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9213061 2023.11.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9213060 2023.11.25 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9213062 2023.11.25 LB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9213063 2023.11.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9213064 2023.11.25 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9213065 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9213059 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9213093 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9213092 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9213091 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 9213090 2023.11.25 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9213089 2023.11.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9213086 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9213088 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9213087 2023.11.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9213085 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9213083 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9213084 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9213082 2023.11.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9213080 2023.11.25 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9213081 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9213078 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9213079 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9213058 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9213057 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9213056 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9213055 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9213072 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9213070 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 72 9213054 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9213053 2023.11.25 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9213052 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9213048 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9213049 2023.11.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9213050 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9213046 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9213047 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9213045 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9213044 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212962 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212963 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212964 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9212961 2023.11.25 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9212960 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9212959 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9212957 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9212966 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9212958 2023.11.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9212965 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9212955 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9212956 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9212954 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9212953 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9212952 2023.11.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9212951 2023.11.25 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9212950 2023.11.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9212949 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212945 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212947 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212943 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212946 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9212944 2023.11.25 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 9212942 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212940 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9212939 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212938 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9212937 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212948 2023.11.25 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9212941 2023.11.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9212936 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212935 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9212934 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212933 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9212932 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9212931 2023.11.25 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 9212930 2023.11.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9212929 2023.11.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9212928 2023.11.25 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9212926 2023.11.25 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9212925 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9212927 2023.11.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9212922 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 9212923 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9212924 2023.11.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9212921 2023.11.25 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9212920 2023.11.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9212919 2023.11.25 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9212916 2023.11.25 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9212917 2023.11.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9212915 2023.11.25 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9212918 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9212911 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9212913 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212908 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212914 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9212910 2023.11.25 LB
pospolity żuraw, Grus grus 7 9212907 2023.11.25 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9212909 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9212906 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9212903 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212905 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 9212904 2023.11.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9208282 2023.11.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9208283 2023.11.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9208280 2023.11.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9208281 2023.11.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9208279 2023.11.22 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9208277 2023.11.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9208276 2023.11.22 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9208278 2023.11.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9208274 2023.11.22 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9208275 2023.11.22 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9208284 2023.11.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9208285 2023.11.22 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9208286 2023.11.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9208287 2023.11.22 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9208288 2023.11.22 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9208289 2023.11.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9203261 2023.11.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9203262 2023.11.20 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 76 9203263 2023.11.20 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9203264 2023.11.20 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9203265 2023.11.20 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9203266 2023.11.20 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9203267 2023.11.20 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 11 9203268 2023.11.20 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9203269 2023.11.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9203270 2023.11.20 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9203271 2023.11.20 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9203272 2023.11.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9203273 2023.11.20 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9203274 2023.11.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9203275 2023.11.20 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9203276 2023.11.20 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9203277 2023.11.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199598 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199595 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199596 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9199594 2023.11.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9199588 2023.11.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9199590 2023.11.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9199582 2023.11.19 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9199584 2023.11.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9199583 2023.11.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9199581 2023.11.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9199580 2023.11.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9199562 2023.11.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9199560 2023.11.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9199561 2023.11.19 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9199563 2023.11.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9199557 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 9199556 2023.11.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9199558 2023.11.19 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9199555 2023.11.19 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9199559 2023.11.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9199554 2023.11.19 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9199553 2023.11.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9199552 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9199551 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199550 2023.11.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9199549 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199548 2023.11.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9199605 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9199603 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199606 2023.11.19 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9199604 2023.11.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9199602 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199601 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199600 2023.11.19 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9199599 2023.11.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9199597 2023.11.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 9199591 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199592 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9199589 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9199593 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9199586 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9199587 2023.11.19 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 17 9199585 2023.11.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9199578 2023.11.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9199579 2023.11.19 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9199577 2023.11.19 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9199575 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9199576 2023.11.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9199571 2023.11.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9199574 2023.11.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9199570 2023.11.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9199567 2023.11.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9199565 2023.11.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 74 9199564 2023.11.19 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9199572 2023.11.19 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9199573 2023.11.19 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9199569 2023.11.19 LB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9199568 2023.11.19 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 13 9199566 2023.11.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9199545 2023.11.19 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9199546 2023.11.19 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9199544 2023.11.19 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9199547 2023.11.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9199542 2023.11.19 LB
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 9196928 2023.11.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9199541 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9199540 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199539 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199538 2023.11.19 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9199536 2023.11.19 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9199537 2023.11.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9199535 2023.11.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9199534 2023.11.19 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9199533 2023.11.19 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9199543 2023.11.19 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9199532 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9195092 2023.11.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9195086 2023.11.18 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 9195083 2023.11.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9195084 2023.11.18 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9195085 2023.11.18 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9195081 2023.11.18 LB
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9195112 2023.11.18 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9195079 2023.11.18 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9195077 2023.11.18 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9195075 2023.11.18 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9195071 2023.11.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9195073 2023.11.18 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9195070 2023.11.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9195063 2023.11.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9195065 2023.11.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9195068 2023.11.18 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9195066 2023.11.18 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9195064 2023.11.18 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9195067 2023.11.18 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3