DRUŻYNA

Drużyna: LMLek. Obserwator: Dariusz Piechota

Liczba gatunków: 218

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 2287 51934 90 90 0 10 39 41
2 1201 23512 97 85 0 10 37 38
3 2155 31105 130 119 0 20 52 47
4 2243 19783 173 147 1 23 74 49
5 780 3025 215 173 0 47 76 50
6 25 57 218 22 2 3 6 11
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 8592608 2023.06.04 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8592603 2023.06.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8592604 2023.06.04 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8592605 2023.06.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8592606 2023.06.04 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8592607 2023.06.04 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8592609 2023.06.04 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8592610 2023.06.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8592611 2023.06.04 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8592612 2023.06.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8592613 2023.06.04 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8592614 2023.06.04 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8592615 2023.06.04 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8585081 2023.06.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8585083 2023.06.03 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8585080 2023.06.03 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8585082 2023.06.03 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8585077 2023.06.03 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8585075 2023.06.03 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8585078 2023.06.03 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8585076 2023.06.03 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8585079 2023.06.03 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8585073 2023.06.03 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8585074 2023.06.03 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8585636 2023.06.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569423 2023.05.31 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8569422 2023.05.31 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8569421 2023.05.31 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8569420 2023.05.31 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 8569417 2023.05.31 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8569419 2023.05.31 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8569415 2023.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8569416 2023.05.31 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8569418 2023.05.31 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8569414 2023.05.31 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8569413 2023.05.31 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8569412 2023.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8569410 2023.05.31 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8569409 2023.05.31 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8569408 2023.05.31 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8569411 2023.05.31 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8569406 2023.05.31 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8569407 2023.05.31 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569405 2023.05.31 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8569403 2023.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8569401 2023.05.31 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8569404 2023.05.31 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8569402 2023.05.31 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8569398 2023.05.31 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8569397 2023.05.31 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8569400 2023.05.31 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8569399 2023.05.31 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8569396 2023.05.31 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8569394 2023.05.31 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8569393 2023.05.31 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8569395 2023.05.31 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8569392 2023.05.31 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8569388 2023.05.31 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8569390 2023.05.31 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8569386 2023.05.31 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8569383 2023.05.31 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8569384 2023.05.31 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8569381 2023.05.31 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8569391 2023.05.31 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8569387 2023.05.31 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8569389 2023.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8569382 2023.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8569385 2023.05.31 LB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8569380 2023.05.31 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8557201 2023.05.29 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8557202 2023.05.29 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8557200 2023.05.29 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8557199 2023.05.29 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8557196 2023.05.29 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8557197 2023.05.29 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8557198 2023.05.29 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8557192 2023.05.29 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8557193 2023.05.29 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8557194 2023.05.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8557195 2023.05.29 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557190 2023.05.29 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8557191 2023.05.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8550593 2023.05.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8550591 2023.05.28 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8550592 2023.05.28 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8550679 2023.05.28 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8550677 2023.05.28 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8550678 2023.05.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8550676 2023.05.28 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8550675 2023.05.28 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8550674 2023.05.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8550673 2023.05.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8550672 2023.05.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8550670 2023.05.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8550671 2023.05.28 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8550668 2023.05.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8550666 2023.05.28 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8550669 2023.05.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 8550667 2023.05.28 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8550665 2023.05.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8550664 2023.05.28 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8550640 2023.05.28 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8550641 2023.05.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8550638 2023.05.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8550632 2023.05.28 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8550642 2023.05.28 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8550634 2023.05.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8550627 2023.05.28 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8550624 2023.05.28 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8550623 2023.05.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8550619 2023.05.28 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8550621 2023.05.28 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8550617 2023.05.28 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8550612 2023.05.28 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8550613 2023.05.28 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8550618 2023.05.28 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8550610 2023.05.28 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8550663 2023.05.28 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8550660 2023.05.28 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8550662 2023.05.28 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8550659 2023.05.28 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8550655 2023.05.28 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8550656 2023.05.28 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8550657 2023.05.28 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8550658 2023.05.28 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8550654 2023.05.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8550652 2023.05.28 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8550651 2023.05.28 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8550653 2023.05.28 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8550649 2023.05.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8550647 2023.05.28 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8550650 2023.05.28 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8550648 2023.05.28 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8550606 2023.05.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8550609 2023.05.28 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8550608 2023.05.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8550603 2023.05.28 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8550605 2023.05.28 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8550602 2023.05.28 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8550607 2023.05.28 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8550601 2023.05.28 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8550604 2023.05.28 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8550597 2023.05.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8550600 2023.05.28 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8550598 2023.05.28 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8550599 2023.05.28 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8550595 2023.05.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8550596 2023.05.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8550594 2023.05.28 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8550639 2023.05.28 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8550635 2023.05.28 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8550636 2023.05.28 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8550637 2023.05.28 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8550633 2023.05.28 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8550631 2023.05.28 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8550628 2023.05.28 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8550630 2023.05.28 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8550626 2023.05.28 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8550622 2023.05.28 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8550625 2023.05.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8550620 2023.05.28 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8550615 2023.05.28 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8550614 2023.05.28 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8550616 2023.05.28 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8550611 2023.05.28 LB
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8545187 2023.05.27 LB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8506937 2023.05.21 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8486624 2023.05.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8486625 2023.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8486626 2023.05.19 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8486628 2023.05.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8486629 2023.05.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8486630 2023.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 8486633 2023.05.19 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8486635 2023.05.19 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8486638 2023.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8486642 2023.05.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8486643 2023.05.19 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8486644 2023.05.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8486645 2023.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8486646 2023.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8486647 2023.05.19 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8486648 2023.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8486649 2023.05.19 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8486650 2023.05.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8486651 2023.05.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8486652 2023.05.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8486653 2023.05.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8486654 2023.05.19 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8486655 2023.05.19 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8486656 2023.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 8486657 2023.05.19 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8486658 2023.05.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8486671 2023.05.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 8 8486672 2023.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8486673 2023.05.19 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8486674 2023.05.19 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8486675 2023.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8486676 2023.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8486677 2023.05.19 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8486678 2023.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8486679 2023.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8486680 2023.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8486681 2023.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8486682 2023.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8486683 2023.05.19 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8486684 2023.05.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8486685 2023.05.19 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8486686 2023.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8486639 2023.05.14 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8486634 2023.05.14 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8486627 2023.05.14 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8486636 2023.05.14 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8486632 2023.05.14 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8486631 2023.05.14 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8486637 2023.05.14 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8486622 2023.05.14 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8486618 2023.05.14 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8486613 2023.05.14 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8486623 2023.05.14 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8486617 2023.05.14 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8486614 2023.05.14 LB
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8486610 2023.05.14 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8486620 2023.05.14 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8486615 2023.05.14 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8486619 2023.05.14 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8486611 2023.05.14 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8486609 2023.05.14 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8486612 2023.05.14 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8486608 2023.05.14 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 8486616 2023.05.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8486621 2023.05.14 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8449086 2023.05.13 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8457437 2023.05.13 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8457441 2023.05.13 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 8457434 2023.05.13 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8449085 2023.05.13 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8449082 2023.05.13 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8449076 2023.05.13 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8457258 2023.05.13 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8457271 2023.05.13 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8457269 2023.05.13 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8457261 2023.05.13 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8457648 2023.05.13 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8457642 2023.05.13 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8457646 2023.05.13 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8457534 2023.05.13 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8457443 2023.05.13 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8457151 2023.05.13 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8457158 2023.05.13 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8457162 2023.05.13 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8457688 2023.05.13 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8457681 2023.05.13 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8457684 2023.05.13 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8457668 2023.05.13 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8457676 2023.05.13 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8457788 2023.05.13 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8457777 2023.05.13 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8457793 2023.05.13 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8457771 2023.05.13 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8457781 2023.05.13 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8457764 2023.05.13 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8457791 2023.05.13 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8457804 2023.05.13 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8457615 2023.05.13 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8457624 2023.05.13 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8457609 2023.05.13 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8457583 2023.05.13 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8457631 2023.05.13 LB
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 8449083 2023.05.13 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8457634 2023.05.13 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8457620 2023.05.13 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8457616 2023.05.13 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8457622 2023.05.13 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8457628 2023.05.13 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8457630 2023.05.13 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8449073 2023.05.13 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8457432 2023.05.13 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8457639 2023.05.13 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8457640 2023.05.13 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8457636 2023.05.13 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8457170 2023.05.13 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8457245 2023.05.13 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8457799 2023.05.13 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8457794 2023.05.13 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8457774 2023.05.13 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8457805 2023.05.13 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8457801 2023.05.13 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8457807 2023.05.13 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8457797 2023.05.13 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8457809 2023.05.13 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8457575 2023.05.13 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8449077 2023.05.13 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8457718 2023.05.13 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8449079 2023.05.13 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8457709 2023.05.13 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8457698 2023.05.13 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8457699 2023.05.13 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8457713 2023.05.13 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8457703 2023.05.13 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8457716 2023.05.13 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8457715 2023.05.13 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8457694 2023.05.13 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8457696 2023.05.13 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8457692 2023.05.13 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8457553 2023.05.13 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8449081 2023.05.13 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8457548 2023.05.13 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8457578 2023.05.13 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8449080 2023.05.13 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8457530 2023.05.13 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8457522 2023.05.13 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8457527 2023.05.13 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8457524 2023.05.13 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8457519 2023.05.13 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8457455 2023.05.13 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8457451 2023.05.13 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8457458 2023.05.13 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8457462 2023.05.13 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8457514 2023.05.13 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8457509 2023.05.13 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8457471 2023.05.13 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8457475 2023.05.13 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8457478 2023.05.13 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8457505 2023.05.13 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8449075 2023.05.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8457448 2023.05.13 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8457450 2023.05.13 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8457425 2023.05.13 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8457275 2023.05.13 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8457277 2023.05.13 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8457429 2023.05.13 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8449078 2023.05.13 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8457427 2023.05.13 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8457279 2023.05.13 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8457417 2023.05.13 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8457421 2023.05.13 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8457364 2023.05.13 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8457424 2023.05.13 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8457407 2023.05.13 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8457382 2023.05.13 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8457401 2023.05.13 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8449072 2023.05.13 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8457410 2023.05.13 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8457302 2023.05.13 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8457294 2023.05.13 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8457311 2023.05.13 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8457288 2023.05.13 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8457306 2023.05.13 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8449071 2023.05.13 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8457371 2023.05.13 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8457403 2023.05.13 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8457380 2023.05.13 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8457287 2023.05.13 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8457405 2023.05.13 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8457298 2023.05.13 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8457291 2023.05.13 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8457370 2023.05.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8457283 2023.05.13 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8457376 2023.05.13 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8457297 2023.05.13 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8457373 2023.05.13 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8457385 2023.05.13 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8457375 2023.05.13 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8457285 2023.05.13 LB
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8449070 2023.05.13 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8457243 2023.05.13 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8457236 2023.05.13 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8457241 2023.05.13 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8457172 2023.05.13 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8457235 2023.05.13 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8457167 2023.05.13 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8457164 2023.05.13 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8457165 2023.05.13 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8457155 2023.05.13 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8457156 2023.05.13 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8449087 2023.05.13 LB
rzadki uszatka, Asio otus 1 8449088 2023.05.13 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8434094 2023.05.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8434087 2023.05.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8434086 2023.05.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8434092 2023.05.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8434090 2023.05.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8434093 2023.05.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8434091 2023.05.12 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8434085 2023.05.12 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8434083 2023.05.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8434088 2023.05.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8434089 2023.05.12 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8434081 2023.05.12 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8434082 2023.05.12 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8434080 2023.05.12 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8434079 2023.05.12 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8434084 2023.05.12 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8434078 2023.05.12 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 8432572 2023.05.12 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8432162 2023.05.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8432159 2023.05.12 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8432149 2023.05.12 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8432157 2023.05.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8432144 2023.05.12 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432147 2023.05.12 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8432158 2023.05.12 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8432146 2023.05.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8432143 2023.05.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8432176 2023.05.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8432175 2023.05.12 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8432195 2023.05.12 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8432194 2023.05.12 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8432165 2023.05.12 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8432163 2023.05.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8432171 2023.05.12 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8432154 2023.05.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8432153 2023.05.12 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8432172 2023.05.12 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8432152 2023.05.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8432150 2023.05.12 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8432148 2023.05.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8432156 2023.05.12 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8432151 2023.05.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8432145 2023.05.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8432183 2023.05.12 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8432199 2023.05.12 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8432191 2023.05.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8432189 2023.05.12 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8432185 2023.05.12 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8432197 2023.05.12 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8432196 2023.05.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8432182 2023.05.12 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8432178 2023.05.12 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8432179 2023.05.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8432174 2023.05.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8432173 2023.05.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8432169 2023.05.12 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8432166 2023.05.12 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8432164 2023.05.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8432160 2023.05.12 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8432198 2023.05.12 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8432184 2023.05.12 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8432186 2023.05.12 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8432187 2023.05.12 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8432190 2023.05.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8432181 2023.05.12 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8432180 2023.05.12 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8432188 2023.05.12 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8432193 2023.05.12 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8432177 2023.05.12 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8432168 2023.05.12 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8432170 2023.05.12 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8432192 2023.05.12 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8432167 2023.05.12 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8432155 2023.05.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8432161 2023.05.12 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8432142 2023.05.12 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8432141 2023.05.12 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8432138 2023.05.12 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8432140 2023.05.12 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8432139 2023.05.12 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8432137 2023.05.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8432135 2023.05.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8432134 2023.05.12 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8432136 2023.05.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8432132 2023.05.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8432131 2023.05.12 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8432133 2023.05.12 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8432130 2023.05.12 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8432129 2023.05.12 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8432128 2023.05.12 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8432127 2023.05.12 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8425638 2023.05.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8425639 2023.05.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8425640 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8425637 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8425634 2023.05.07 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8425636 2023.05.07 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8425635 2023.05.07 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8425633 2023.05.07 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8425631 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8425630 2023.05.07 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8425632 2023.05.07 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8425627 2023.05.07 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8425629 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8425626 2023.05.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8425628 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 79 8400284 2023.05.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8391784 2023.05.06 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 10 8391785 2023.05.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 8391786 2023.05.06 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 8391783 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8391782 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8391882 2023.05.06 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8391805 2023.05.06 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 40 8391822 2023.05.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8391808 2023.05.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8391802 2023.05.06 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8391799 2023.05.06 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8391794 2023.05.06 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8391803 2023.05.06 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8391801 2023.05.06 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 8391791 2023.05.06 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 70 8391800 2023.05.06 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8391789 2023.05.06 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8391795 2023.05.06 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8391793 2023.05.06 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8391787 2023.05.06 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8391790 2023.05.06 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8391788 2023.05.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8391873 2023.05.06 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8391867 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8391865 2023.05.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8391871 2023.05.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8391866 2023.05.06 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8391861 2023.05.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8391854 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8391848 2023.05.06 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8391842 2023.05.06 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8391846 2023.05.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8391835 2023.05.06 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8391833 2023.05.06 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 8391863 2023.05.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8391832 2023.05.06 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8391831 2023.05.06 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8391829 2023.05.06 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8391875 2023.05.06 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8391872 2023.05.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8391868 2023.05.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8391864 2023.05.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8391862 2023.05.06 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8391881 2023.05.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8391858 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8391856 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8391852 2023.05.06 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8391840 2023.05.06 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 18 8391841 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8391850 2023.05.06 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8391851 2023.05.06 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 8391838 2023.05.06 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8391844 2023.05.06 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8391879 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8391830 2023.05.06 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8391849 2023.05.06 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8391869 2023.05.06 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8391820 2023.05.06 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8391826 2023.05.06 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8391814 2023.05.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8391817 2023.05.06 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8391812 2023.05.06 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8391821 2023.05.06 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8391806 2023.05.06 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8391804 2023.05.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8391811 2023.05.06 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8391798 2023.05.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8391807 2023.05.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8391796 2023.05.06 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8391792 2023.05.06 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8391877 2023.05.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8391876 2023.05.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8391874 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8391870 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8391880 2023.05.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8391859 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8391860 2023.05.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8391853 2023.05.06 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8391855 2023.05.06 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8391847 2023.05.06 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8391845 2023.05.06 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8391857 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8391837 2023.05.06 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 8391834 2023.05.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8391883 2023.05.06 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 24 8391843 2023.05.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8391828 2023.05.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8391825 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8391839 2023.05.06 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8391824 2023.05.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8391827 2023.05.06 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8391878 2023.05.06 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8391823 2023.05.06 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8391818 2023.05.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8391836 2023.05.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8391816 2023.05.06 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8391815 2023.05.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8391819 2023.05.06 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8391809 2023.05.06 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8391813 2023.05.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8391810 2023.05.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8391797 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8391765 2023.05.06 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8391764 2023.05.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8391761 2023.05.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8391762 2023.05.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8391763 2023.05.06 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8391759 2023.05.06 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8391760 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8391758 2023.05.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8391753 2023.05.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8391757 2023.05.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8391752 2023.05.06 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8391756 2023.05.06 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8391751 2023.05.06 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8391755 2023.05.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8391750 2023.05.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8391754 2023.05.06 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8391780 2023.05.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8391781 2023.05.06 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8391778 2023.05.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8391777 2023.05.06 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8391779 2023.05.06 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8391775 2023.05.06 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8391774 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8391776 2023.05.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8391770 2023.05.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8391772 2023.05.06 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8391771 2023.05.06 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8391768 2023.05.06 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8391769 2023.05.06 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8391773 2023.05.06 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8391767 2023.05.06 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8391766 2023.05.06 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8391749 2023.05.06 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8391747 2023.05.06 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8391745 2023.05.06 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8391746 2023.05.06 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8391742 2023.05.06 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8391740 2023.05.06 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 187 8391739 2023.05.06 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8391741 2023.05.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8391737 2023.05.06 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8391736 2023.05.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8391735 2023.05.06 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8391738 2023.05.06 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8391734 2023.05.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8391748 2023.05.06 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8391743 2023.05.06 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8391744 2023.05.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8383355 2023.05.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8383356 2023.05.05 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8383357 2023.05.05 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 8383358 2023.05.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8383359 2023.05.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8383360 2023.05.05 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8383361 2023.05.05 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8383362 2023.05.05 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8383363 2023.05.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8383364 2023.05.05 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 8383365 2023.05.05 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8383366 2023.05.05 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8383367 2023.05.05 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8383368 2023.05.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8383369 2023.05.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8383370 2023.05.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8383371 2023.05.05 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8383372 2023.05.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8383373 2023.05.05 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8383374 2023.05.05 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8383375 2023.05.05 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8383376 2023.05.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8383377 2023.05.05 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8383378 2023.05.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8383379 2023.05.05 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8383380 2023.05.05 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 8383381 2023.05.05 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8383382 2023.05.05 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8383383 2023.05.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8383384 2023.05.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8383385 2023.05.05 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 8383386 2023.05.05 LB
pospolity łyska, Fulica atra 10 8383387 2023.05.05 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8383388 2023.05.05 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8383389 2023.05.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8383390 2023.05.05 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 8383391 2023.05.05 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8383392 2023.05.05 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8383393 2023.05.05 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8383394 2023.05.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8383395 2023.05.05 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8383396 2023.05.05 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8383397 2023.05.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8383398 2023.05.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8383399 2023.05.05 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8383400 2023.05.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8383401 2023.05.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8383402 2023.05.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8383403 2023.05.05 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8383404 2023.05.05 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 8383405 2023.05.05 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8383406 2023.05.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8383407 2023.05.05 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8383408 2023.05.05 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8383409 2023.05.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8383410 2023.05.05 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8383411 2023.05.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8383412 2023.05.05 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8383413 2023.05.05 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8383414 2023.05.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8383415 2023.05.05 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8383416 2023.05.05 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8383417 2023.05.05 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8383418 2023.05.05 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8383419 2023.05.05 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8383420 2023.05.05 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8383421 2023.05.05 LB
pospolity łyska, Fulica atra 10 8383422 2023.05.05 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8383423 2023.05.05 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8383424 2023.05.05 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8383425 2023.05.05 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8383426 2023.05.05 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8383427 2023.05.05 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 21 8383428 2023.05.05 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8383429 2023.05.05 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8383430 2023.05.05 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8383431 2023.05.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 18 8383432 2023.05.05 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8383433 2023.05.05 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8383434 2023.05.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8383435 2023.05.05 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8383436 2023.05.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8383437 2023.05.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8383438 2023.05.05 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8383439 2023.05.05 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8383440 2023.05.05 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 8383441 2023.05.05 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8383442 2023.05.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8383443 2023.05.05 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8383444 2023.05.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8383445 2023.05.05 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8383446 2023.05.05 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8383447 2023.05.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8383448 2023.05.05 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8383449 2023.05.05 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8383450 2023.05.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 8383451 2023.05.05 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8383452 2023.05.05 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8383453 2023.05.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8383454 2023.05.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8383455 2023.05.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8383456 2023.05.05 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8383457 2023.05.05 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8383458 2023.05.05 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8383459 2023.05.05 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8383460 2023.05.05 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8383461 2023.05.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8383462 2023.05.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8383463 2023.05.05 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8383464 2023.05.05 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8383465 2023.05.05 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8383466 2023.05.05 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8383467 2023.05.05 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8383468 2023.05.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8383469 2023.05.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8383470 2023.05.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8383471 2023.05.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8383472 2023.05.05 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8383473 2023.05.05 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8383474 2023.05.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8383475 2023.05.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8383476 2023.05.05 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8383477 2023.05.05 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8383478 2023.05.05 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8375599 2023.05.04 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8375600 2023.05.04 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8375601 2023.05.04 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8375602 2023.05.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8375603 2023.05.04 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8375604 2023.05.04 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8375605 2023.05.04 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8375606 2023.05.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8375607 2023.05.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8375608 2023.05.04 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8375609 2023.05.04 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8375610 2023.05.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 8375611 2023.05.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8375612 2023.05.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8375613 2023.05.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8375614 2023.05.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8375615 2023.05.04 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8375616 2023.05.04 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8375617 2023.05.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8375618 2023.05.04 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8375619 2023.05.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8375620 2023.05.04 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8375621 2023.05.04 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8375622 2023.05.04 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 13 8375623 2023.05.04 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 8375624 2023.05.04 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8375625 2023.05.04 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8375626 2023.05.04 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8375627 2023.05.04 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8375628 2023.05.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8359668 2023.05.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8359667 2023.05.03 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8359665 2023.05.03 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8359666 2023.05.03 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8359664 2023.05.02 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8359669 2023.05.02 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8359654 2023.05.02 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 8352923 2023.05.02 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8347990 2023.05.01 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8347989 2023.05.01 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8347168 2023.05.01 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8347165 2023.05.01 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8347170 2023.05.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8347172 2023.05.01 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8347164 2023.05.01 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8347166 2023.05.01 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8333228 2023.04.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8333107 2023.04.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8333108 2023.04.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8333103 2023.04.30 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8333106 2023.04.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8333105 2023.04.30 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8333102 2023.04.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8333101 2023.04.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8333104 2023.04.30 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8333100 2023.04.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8333099 2023.04.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8333098 2023.04.30 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8333095 2023.04.30 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8333097 2023.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8333096 2023.04.30 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8304875 2023.04.27 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8304876 2023.04.27 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8304877 2023.04.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8304878 2023.04.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8304879 2023.04.27 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8304880 2023.04.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 20 8304881 2023.04.27 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8304990 2023.04.27 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8297902 2023.04.24 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8297901 2023.04.24 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8297900 2023.04.24 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8297899 2023.04.24 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8297898 2023.04.24 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8297897 2023.04.24 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8297896 2023.04.24 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8297889 2023.04.24 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8297895 2023.04.24 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8297890 2023.04.24 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8297893 2023.04.24 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8297888 2023.04.24 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8297891 2023.04.24 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8297892 2023.04.24 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8297894 2023.04.24 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8297887 2023.04.24 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8297885 2023.04.24 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8297886 2023.04.24 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8297884 2023.04.24 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8285963 2023.04.23 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8285952 2023.04.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8285974 2023.04.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8285955 2023.04.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8285953 2023.04.23 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8285956 2023.04.23 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8285954 2023.04.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8285959 2023.04.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8285990 2023.04.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8285988 2023.04.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8285986 2023.04.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8285985 2023.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8285983 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8285984 2023.04.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8285987 2023.04.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8285982 2023.04.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8285980 2023.04.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8285991 2023.04.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8285976 2023.04.23 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8285972 2023.04.23 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8285981 2023.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8285979 2023.04.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8285973 2023.04.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8285978 2023.04.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 25 8285968 2023.04.23 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8285964 2023.04.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8285967 2023.04.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8285977 2023.04.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8285966 2023.04.23 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8285969 2023.04.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8285957 2023.04.23 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8285958 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8285962 2023.04.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8285970 2023.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8285965 2023.04.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8285975 2023.04.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8285960 2023.04.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8285971 2023.04.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8285989 2023.04.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 300 8285961 2023.04.23 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8283510 2023.04.23 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8283507 2023.04.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8283513 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8283518 2023.04.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8283511 2023.04.23 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 8283512 2023.04.23 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8283499 2023.04.23 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8283517 2023.04.23 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8283502 2023.04.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8283503 2023.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8283497 2023.04.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8283495 2023.04.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8283498 2023.04.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8283493 2023.04.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8283492 2023.04.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8283520 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8283509 2023.04.23 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8283519 2023.04.23 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8283508 2023.04.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8283516 2023.04.23 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8283505 2023.04.23 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8283504 2023.04.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8283515 2023.04.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8283506 2023.04.23 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8283514 2023.04.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8283500 2023.04.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8283501 2023.04.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8283496 2023.04.23 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8283494 2023.04.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8283491 2023.04.23 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8283490 2023.04.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8283489 2023.04.23 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8283477 2023.04.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8283488 2023.04.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8283474 2023.04.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8283480 2023.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8283483 2023.04.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8283471 2023.04.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8283476 2023.04.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8283481 2023.04.23 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8283462 2023.04.23 LB
pospolity