DRUŻYNA

Drużyna: PleżerowoTeam. Obserwator: Anna Kaniewska-Skoczylas

Liczba gatunków: 159

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 122 506 66 66 0 5 25 36
2 124 878 83 65 0 9 26 30
3 426 9979 123 107 0 15 48 44
4 130 1232 134 81 0 9 39 33
5 38 74 146 28 0 4 13 11
6 44 116 159 35 0 2 21 12
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8600434 2023.06.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8600433 2023.06.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8600435 2023.06.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8600431 2023.06.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8600432 2023.06.06 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8600430 2023.06.06 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8589169 2023.06.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8589170 2023.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8588068 2023.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8588066 2023.06.04 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8588067 2023.06.04 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8588065 2023.06.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8588063 2023.06.04 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8588064 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8588061 2023.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8588062 2023.06.04 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8588059 2023.06.04 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8588058 2023.06.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8588056 2023.06.04 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8588055 2023.06.04 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8588057 2023.06.04 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8588052 2023.06.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8588051 2023.06.04 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8588054 2023.06.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8588053 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8588050 2023.06.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8587443 2023.06.04 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8587441 2023.06.04 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8587440 2023.06.04 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8587442 2023.06.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8587439 2023.06.04 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8587177 2023.06.04 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8587178 2023.06.04 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8587176 2023.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8587174 2023.06.04 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8587175 2023.06.04 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8587173 2023.06.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8587037 2023.06.04 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8587036 2023.06.04 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8587017 2023.06.04 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8587172 2023.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8587015 2023.06.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8587016 2023.06.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8576146 2023.06.02 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8417090 2023.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8417091 2023.05.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8412180 2023.05.09 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8412181 2023.05.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8412179 2023.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8412177 2023.05.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8412176 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8412178 2023.05.09 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8412175 2023.05.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8412173 2023.05.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8412174 2023.05.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8412172 2023.05.09 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8412171 2023.05.09 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8412170 2023.05.09 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8412168 2023.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8412167 2023.05.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8412166 2023.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8412164 2023.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8412165 2023.05.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8412162 2023.05.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8412161 2023.05.09 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8412163 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8412160 2023.05.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8412159 2023.05.09 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8388388 2023.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8388387 2023.05.06 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8388386 2023.05.06 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8388385 2023.05.06 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8388087 2023.05.06 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8388088 2023.05.06 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8388086 2023.05.06 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8388085 2023.05.06 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8388083 2023.05.06 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8388084 2023.05.06 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8388081 2023.05.06 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8388082 2023.05.06 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8388080 2023.05.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8381656 2023.05.05 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8291941 2023.04.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8177565 2023.04.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8177559 2023.04.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8177556 2023.04.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8177555 2023.04.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8177557 2023.04.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8177558 2023.04.10 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8177554 2023.04.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8177561 2023.04.10 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8177560 2023.04.10 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8177553 2023.04.10 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8177552 2023.04.10 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8177550 2023.04.10 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8177547 2023.04.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 8177546 2023.04.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8177551 2023.04.10 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8177548 2023.04.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8177549 2023.04.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8177544 2023.04.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8177540 2023.04.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8177538 2023.04.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8177539 2023.04.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8177545 2023.04.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8177537 2023.04.10 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8177541 2023.04.10 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8177543 2023.04.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8177542 2023.04.10 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8177536 2023.04.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8176719 2023.04.10 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8176718 2023.04.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8176717 2023.04.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8176715 2023.04.10 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8176716 2023.04.10 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8176720 2023.04.10 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8171247 2023.04.09 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8171245 2023.04.09 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8171246 2023.04.09 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8171244 2023.04.09 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8171242 2023.04.09 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8171243 2023.04.09 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8171240 2023.04.09 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8171241 2023.04.09 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8171239 2023.04.09 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 8171236 2023.04.09 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8171237 2023.04.09 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8171238 2023.04.09 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 8171234 2023.04.09 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8171235 2023.04.09 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8171233 2023.04.09 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8171232 2023.04.09 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8171091 2023.04.09 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 8171084 2023.04.09 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8171087 2023.04.09 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8171092 2023.04.09 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8171090 2023.04.09 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8171086 2023.04.09 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 8171082 2023.04.09 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8171085 2023.04.09 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8171081 2023.04.09 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8171083 2023.04.09 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8171077 2023.04.09 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8171089 2023.04.09 PL
pospolity żuraw, Grus grus 200 8171080 2023.04.09 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8171079 2023.04.09 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8171078 2023.04.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8171088 2023.04.09 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8171076 2023.04.09 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8171075 2023.04.09 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8171074 2023.04.09 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8171073 2023.04.09 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8171070 2023.04.09 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8171071 2023.04.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8171072 2023.04.09 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8171068 2023.04.09 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8171067 2023.04.09 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8171069 2023.04.09 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 8171066 2023.04.09 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8171065 2023.04.09 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8171064 2023.04.09 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8171062 2023.04.09 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8171061 2023.04.09 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8171063 2023.04.09 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8171230 2023.04.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8171231 2023.04.09 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8171228 2023.04.09 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8171254 2023.04.09 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8171227 2023.04.09 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8171229 2023.04.09 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8171255 2023.04.09 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8171226 2023.04.09 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8171253 2023.04.09 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8171252 2023.04.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8171059 2023.04.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8171060 2023.04.09 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8171058 2023.04.09 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8171055 2023.04.09 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8171057 2023.04.09 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8171052 2023.04.09 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8171056 2023.04.09 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8171050 2023.04.09 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8171053 2023.04.09 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8171047 2023.04.09 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8171051 2023.04.09 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8171048 2023.04.09 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8171049 2023.04.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8171054 2023.04.09 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8171046 2023.04.09 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8171045 2023.04.09 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 8129750 2023.04.02 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8129749 2023.04.02 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8129747 2023.04.02 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8129745 2023.04.02 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8129748 2023.04.02 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8129746 2023.04.02 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8129744 2023.04.02 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8129743 2023.04.02 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8129742 2023.04.02 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8129741 2023.04.02 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8129740 2023.04.02 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8129739 2023.04.02 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8129736 2023.04.02 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8129737 2023.04.02 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8129738 2023.04.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8129009 2023.04.02 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 8129011 2023.04.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 8129006 2023.04.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8129008 2023.04.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8129007 2023.04.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8129010 2023.04.01 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8129005 2023.04.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8112260 2023.03.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8112259 2023.03.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8112261 2023.03.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8112258 2023.03.29 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8112257 2023.03.29 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8112255 2023.03.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8112256 2023.03.29 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8084747 2023.03.26 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8084745 2023.03.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8084746 2023.03.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8084744 2023.03.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8084743 2023.03.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8084742 2023.03.26 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8084741 2023.03.26 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8084740 2023.03.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8084739 2023.03.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8084738 2023.03.26 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8084737 2023.03.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8084735 2023.03.26 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8084733 2023.03.26 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8084736 2023.03.26 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8084734 2023.03.26 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8084732 2023.03.26 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8079807 2023.03.25 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8079811 2023.03.25 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8079806 2023.03.25 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8079808 2023.03.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8079809 2023.03.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8079810 2023.03.25 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8079804 2023.03.25 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8079802 2023.03.25 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 8079805 2023.03.25 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8079801 2023.03.25 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8079803 2023.03.25 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8079799 2023.03.25 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8079800 2023.03.25 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8077410 2023.03.25 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 8077408 2023.03.25 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 8077407 2023.03.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 25 8075432 2023.03.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8075431 2023.03.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8075218 2023.03.25 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8075219 2023.03.25 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8075215 2023.03.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8075216 2023.03.25 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8075214 2023.03.25 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8075217 2023.03.25 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8075212 2023.03.25 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8075213 2023.03.25 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8075210 2023.03.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8075209 2023.03.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8075211 2023.03.25 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8075208 2023.03.25 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8075206 2023.03.25 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8075205 2023.03.25 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8075207 2023.03.25 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8075204 2023.03.25 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8075202 2023.03.25 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8075203 2023.03.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8075196 2023.03.25 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8075194 2023.03.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 33 8075201 2023.03.25 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8075192 2023.03.25 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8075193 2023.03.25 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 8075190 2023.03.25 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8075195 2023.03.25 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8075191 2023.03.25 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8075189 2023.03.25 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8075187 2023.03.25 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8075188 2023.03.25 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8075186 2023.03.25 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8075200 2023.03.25 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8075199 2023.03.25 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8075198 2023.03.25 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8075197 2023.03.25 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8075185 2023.03.25 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8075184 2023.03.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8075183 2023.03.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8075182 2023.03.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8075181 2023.03.25 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8075180 2023.03.25 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8075179 2023.03.25 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8075178 2023.03.25 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8075177 2023.03.25 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8075176 2023.03.25 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8075175 2023.03.25 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8075174 2023.03.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 8075173 2023.03.25 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8075172 2023.03.25 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8075171 2023.03.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8075170 2023.03.25 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8070024 2023.03.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8066814 2023.03.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8066813 2023.03.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8066812 2023.03.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8066810 2023.03.24 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8066809 2023.03.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8066830 2023.03.24 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8066829 2023.03.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8066828 2023.03.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8066827 2023.03.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8066825 2023.03.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8066826 2023.03.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8066822 2023.03.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8066824 2023.03.24 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8066821 2023.03.24 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8066823 2023.03.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8066818 2023.03.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8066819 2023.03.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8066817 2023.03.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8066820 2023.03.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8066816 2023.03.24 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 8066815 2023.03.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8066808 2023.03.24 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8066806 2023.03.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8066807 2023.03.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8066804 2023.03.24 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8066805 2023.03.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8066802 2023.03.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8066803 2023.03.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8066801 2023.03.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8066800 2023.03.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8066799 2023.03.24 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8066798 2023.03.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8066797 2023.03.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8066796 2023.03.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8066795 2023.03.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8066793 2023.03.23 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8066794 2023.03.23 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8061106 2023.03.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8058743 2023.03.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 8058742 2023.03.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8058740 2023.03.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8058741 2023.03.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8058738 2023.03.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8058737 2023.03.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8058736 2023.03.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8058739 2023.03.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8058735 2023.03.21 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8058734 2023.03.21 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8036292 2023.03.19 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8036291 2023.03.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8036288 2023.03.19 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8036290 2023.03.19 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8036289 2023.03.19 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8036286 2023.03.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8036285 2023.03.19 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8036283 2023.03.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8036284 2023.03.19 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8036281 2023.03.19 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 8036279 2023.03.19 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 8036282 2023.03.19 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8036280 2023.03.19 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8036278 2023.03.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8036277 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 14 8036276 2023.03.19 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 8036275 2023.03.19 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8036274 2023.03.19 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8036272 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5000 8036273 2023.03.19 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8032622 2023.03.19 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8032621 2023.03.19 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8032619 2023.03.19 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8032620 2023.03.19 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8032618 2023.03.19 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8032617 2023.03.19 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8032616 2023.03.19 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8032615 2023.03.19 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8032612 2023.03.19 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8032614 2023.03.19 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8032611 2023.03.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8032613 2023.03.19 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 8032610 2023.03.19 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8032609 2023.03.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8032607 2023.03.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8032608 2023.03.19 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8032604 2023.03.19 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8032605 2023.03.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8032603 2023.03.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8032606 2023.03.19 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8032601 2023.03.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8032599 2023.03.19 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8032600 2023.03.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8032598 2023.03.19 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8032595 2023.03.19 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8028363 2023.03.18 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8027039 2023.03.18 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8027041 2023.03.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 20 8027040 2023.03.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8027038 2023.03.18 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8027037 2023.03.18 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8027036 2023.03.18 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8025421 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8025422 2023.03.18 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 38 8025418 2023.03.18 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8025420 2023.03.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8025419 2023.03.18 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 8025416 2023.03.18 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8025417 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8025412 2023.03.18 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8025403 2023.03.18 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8025398 2023.03.18 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8025395 2023.03.18 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8025394 2023.03.18 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8025396 2023.03.18 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8025389 2023.03.18 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8025392 2023.03.18 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8025390 2023.03.18 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8025405 2023.03.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8025387 2023.03.18 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8025388 2023.03.18 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 8025386 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8025384 2023.03.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8025380 2023.03.18 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8025378 2023.03.18 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8025385 2023.03.18 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8025381 2023.03.18 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8025377 2023.03.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8025379 2023.03.18 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8025374 2023.03.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 30 8025375 2023.03.18 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8025382 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 8025376 2023.03.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8025370 2023.03.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8025373 2023.03.18 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8025368 2023.03.18 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8025371 2023.03.18 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8025369 2023.03.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8025372 2023.03.18 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8025409 2023.03.18 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 8025408 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8025411 2023.03.18 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8025407 2023.03.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8025410 2023.03.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 8025415 2023.03.18 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8025406 2023.03.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8025404 2023.03.18 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8025413 2023.03.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8025414 2023.03.18 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8025399 2023.03.18 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8025402 2023.03.18 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8025401 2023.03.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8025400 2023.03.18 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8025397 2023.03.18 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8025393 2023.03.18 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8021052 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8021051 2023.03.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8021050 2023.03.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8021049 2023.03.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8021048 2023.03.18 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8021047 2023.03.18 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8021046 2023.03.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8021045 2023.03.18 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 8021044 2023.03.18 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8021043 2023.03.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8021042 2023.03.18 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8021041 2023.03.18 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8021039 2023.03.18 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8021038 2023.03.18 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8021037 2023.03.18 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8021036 2023.03.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8021035 2023.03.18 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8021034 2023.03.18 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8015100 2023.03.17 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8015099 2023.03.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8015098 2023.03.17 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8015097 2023.03.17 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8015096 2023.03.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8015094 2023.03.17 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8015093 2023.03.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 8015095 2023.03.17 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8015092 2023.03.17 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8015091 2023.03.17 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8014896 2023.03.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8014904 2023.03.16 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8014894 2023.03.16 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8014895 2023.03.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8006150 2023.03.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 8006148 2023.03.15 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8006149 2023.03.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8006147 2023.03.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8006146 2023.03.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8006145 2023.03.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8006143 2023.03.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8006142 2023.03.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8006144 2023.03.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8006139 2023.03.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8006141 2023.03.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8006140 2023.03.15 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8006137 2023.03.15 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 8006138 2023.03.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7990306 2023.03.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 5 7990302 2023.03.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7990305 2023.03.12 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7990304 2023.03.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 7990299 2023.03.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7990300 2023.03.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7990297 2023.03.12 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7990301 2023.03.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7990303 2023.03.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7990298 2023.03.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7990292 2023.03.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7990293 2023.03.12 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7990294 2023.03.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7990295 2023.03.12 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7990291 2023.03.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7990290 2023.03.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7990296 2023.03.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7985927 2023.03.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7985926 2023.03.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7985936 2023.03.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7985935 2023.03.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7985934 2023.03.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7985933 2023.03.11 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7985932 2023.03.11 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7985931 2023.03.11 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7985930 2023.03.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7985929 2023.03.11 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7985928 2023.03.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 27 7985925 2023.03.11 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 7985923 2023.03.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7985922 2023.03.11 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7985921 2023.03.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 7985920 2023.03.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7985919 2023.03.11 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 7985918 2023.03.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7985917 2023.03.11 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7985916 2023.03.11 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7985915 2023.03.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7985913 2023.03.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7985912 2023.03.11 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7985914 2023.03.11 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7985910 2023.03.11 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7985911 2023.03.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7985234 2023.03.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7985233 2023.03.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 7985232 2023.03.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7985231 2023.03.10 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7985227 2023.03.10 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7985226 2023.03.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7985230 2023.03.10 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7985225 2023.03.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7985224 2023.03.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7985228 2023.03.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7985229 2023.03.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7985223 2023.03.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7985222 2023.03.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7985221 2023.03.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7985220 2023.03.10 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7977022 2023.03.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7973883 2023.03.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7973882 2023.03.08 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7971887 2023.03.07 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7971617 2023.03.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7971620 2023.03.06 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7971619 2023.03.06 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7971618 2023.03.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7967226 2023.03.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7967225 2023.03.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7967224 2023.03.06 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7967222 2023.03.06 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7967221 2023.03.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7967223 2023.03.06 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7967220 2023.03.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7967219 2023.03.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7967218 2023.03.06 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7967217 2023.03.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7967216 2023.03.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7967215 2023.03.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7967214 2023.03.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7967213 2023.03.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7967212 2023.03.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7967211 2023.03.06 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7967209 2023.03.06 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7967210 2023.03.06 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7960740 2023.03.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7960737 2023.03.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7960735 2023.03.05 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7960739 2023.03.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7960732 2023.03.05 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 7960731 2023.03.05 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7960729 2023.03.05 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7960723 2023.03.05 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 7960725 2023.03.05 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7960721 2023.03.05 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7960726 2023.03.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 7960718 2023.03.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7960724 2023.03.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7960716 2023.03.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7960715 2023.03.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7960714 2023.03.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7960738 2023.03.05 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7960736 2023.03.05 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7960734 2023.03.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7960730 2023.03.05 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7960733 2023.03.05 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7960728 2023.03.05 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7960727 2023.03.05 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7960719 2023.03.05 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7960720 2023.03.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7960722 2023.03.05 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 7960717 2023.03.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7960713 2023.03.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7960711 2023.03.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7960710 2023.03.05 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 7960709 2023.03.05 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7960712 2023.03.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7960758 2023.03.05 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7960757 2023.03.05 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7960755 2023.03.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7960756 2023.03.05 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7960754 2023.03.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7960753 2023.03.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 7960752 2023.03.05 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7960751 2023.03.05 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7960750 2023.03.05 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7960749 2023.03.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7960747 2023.03.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 7960746 2023.03.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 43 7960748 2023.03.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7960745 2023.03.05 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7960744 2023.03.05 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7960743 2023.03.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 7955207 2023.03.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7955208 2023.03.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7945426 2023.03.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7905183 2023.02.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7905185 2023.02.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7905182 2023.02.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7905184 2023.02.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7904894 2023.02.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7904893 2023.02.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7904892 2023.02.19 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7904891 2023.02.19 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7904889 2023.02.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7904890 2023.02.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7904887 2023.02.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7904888 2023.02.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7904886 2023.02.19 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7904885 2023.02.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7904884 2023.02.19 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7904883 2023.02.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7904879 2023.02.19 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7904882 2023.02.19 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7904881 2023.02.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7904877 2023.02.19 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7904880 2023.02.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 7904878 2023.02.19 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7904876 2023.02.19 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7898190 2023.02.17 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7887275 2023.02.14 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7880500 2023.02.12 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7880499 2023.02.12 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 49 7880501 2023.02.12 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7879663 2023.02.12 MZ
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7879661 2023.02.12 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7879660 2023.02.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7879659 2023.02.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7879662 2023.02.12 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7879658 2023.02.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7879657 2023.02.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 7879656 2023.02.12 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7879650 2023.02.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7879654 2023.02.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7879649 2023.02.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7879655 2023.02.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7879648 2023.02.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7879652 2023.02.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7879653 2023.02.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 7879651 2023.02.12 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7878069 2023.02.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7878068 2023.02.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7878067 2023.02.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7878065 2023.02.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7878066 2023.02.12 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7878070 2023.02.12 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7878071 2023.02.12 MZ
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7874915 2023.02.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7874912 2023.02.11 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7874911 2023.02.11 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7874910 2023.02.11 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7874909 2023.02.11 MZ
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7874907 2023.02.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7874908 2023.02.11 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7874905 2023.02.11 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7874904 2023.02.11 MZ
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7874906 2023.02.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7873579 2023.02.08 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7873578 2023.02.08 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7873576 2023.02.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7873575 2023.02.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7873577 2023.02.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7873574 2023.02.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7873573 2023.02.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 7873580 2023.02.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 7873572 2023.02.07 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7873569 2023.02.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7873571 2023.02.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7873570 2023.02.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7873568 2023.02.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7873567 2023.02.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7873566 2023.02.06 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7873565 2023.02.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7873564 2023.02.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7873563 2023.02.06 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7873559 2023.02.06 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7873558 2023.02.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7873561 2023.02.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7873562 2023.02.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7873556 2023.02.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7873560 2023.02.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7873557 2023.02.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7857162 2023.02.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7857161 2023.02.05 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7857160 2023.02.05 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7857159 2023.02.05 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7855698 2023.02.05 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7855696 2023.02.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7855700 2023.02.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7855699 2023.02.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 7855697 2023.02.05 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7855255 2023.02.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7855254 2023.02.05 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7855253 2023.02.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7855248 2023.02.05 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 7855251 2023.02.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7855252 2023.02.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7855249 2023.02.05 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 7855250 2023.02.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7855247 2023.02.05 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7854754 2023.02.05 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7854753 2023.02.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7854752 2023.02.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7854751 2023.02.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 7854750 2023.02.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7854749 2023.02.05 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7854748 2023.02.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7854747 2023.02.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7854746 2023.02.05 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7854744 2023.02.05 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7854743 2023.02.05 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7854742 2023.02.05 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7854745 2023.02.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7854741 2023.02.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7854740 2023.02.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7854191 2023.02.05 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7853946 2023.02.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7853811 2023.02.04 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 7853809 2023.02.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 7853810 2023.02.04 LB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7835233 2023.01.29 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7833940 2023.01.29 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7832542 2023.01.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7832543 2023.01.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7832541 2023.01.28 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7832540 2023.01.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7832539 2023.01.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7832544 2023.01.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7832538 2023.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7832537 2023.01.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7832536 2023.01.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7832535 2023.01.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 7832534 2023.01.28 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 7832533 2023.01.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7832532 2023.01.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7832531 2023.01.28 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7832528 2023.01.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7832530 2023.01.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7832525 2023.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7832529 2023.01.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7832526 2023.01.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7832523 2023.01.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 7832527 2023.01.28 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 7832522 2023.01.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7832524 2023.01.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7797795 2023.01.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7790544 2023.01.15 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7790542 2023.01.15 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7790543 2023.01.14 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 7790541 2023.01.14 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7790540 2023.01.14 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7790539 2023.01.14 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7790545 2023.01.14 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7770384 2023.01.12 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7770386 2023.01.11 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 46 7757906 2023.01.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 7757905 2023.01.08 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7757903 2023.01.08 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7757904 2023.01.08 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7757901 2023.01.08 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7757899 2023.01.08 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7757902 2023.01.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 7757900 2023.01.08 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 19 7757895 2023.01.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7757897 2023.01.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7757898 2023.01.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 7757894 2023.01.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 7757893 2023.01.08 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7757891 2023.01.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7757896 2023.01.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7755173 2023.01.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7751217 2023.01.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 7751215 2023.01.07 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7750445 2023.01.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7749811 2023.01.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7749810 2023.01.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7749808 2023.01.07 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7749805 2023.01.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7749804 2023.01.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7749809 2023.01.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7749806 2023.01.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7749803 2023.01.07 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7749807 2023.01.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7749802 2023.01.07 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7749812 2023.01.07 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7749801 2023.01.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7745023 2023.01.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7745021 2023.01.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7745025 2023.01.06 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7745024 2023.01.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7745022 2023.01.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7745020 2023.01.06 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7744051 2023.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7744048 2023.01.06 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7744047 2023.01.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7744046 2023.01.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7744050 2023.01.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7744049 2023.01.06 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7744045 2023.01.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7744042 2023.01.06 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7744043 2023.01.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7744044 2023.01.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7744041 2023.01.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 12 7744039 2023.01.06 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7744040 2023.01.06 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7744035 2023.01.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7744037 2023.01.06 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7744038 2023.01.06 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7744036 2023.01.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7744034 2023.01.06 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7744033 2023.01.06 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7744032 2023.01.06 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7744031 2023.01.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7744030 2023.01.06 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7738338 2023.01.04 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7738337 2023.01.04 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7735516 2023.01.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7731259 2023.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7731258 2023.01.02 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7731254 2023.01.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7731253 2023.01.02 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7731252 2023.01.02 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7731255 2023.01.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7731275 2023.01.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7731257 2023.01.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7731256 2023.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7731274 2023.01.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7731273 2023.01.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7731271 2023.01.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7731272 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7731270 2023.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7731269 2023.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7731267 2023.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7731268 2023.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7731265 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7731266 2023.01.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7731261 2023.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7731260 2023.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7731263 2023.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7731262 2023.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7731264 2023.01.01 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7731276 2023.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...