DRUŻYNA

Drużyna: PleżerowoTeam. Obserwator: Anna Kaniewska-Skoczylas

Liczba gatunków: 217

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 122 506 66 66 0 5 25 36
2 124 878 83 65 0 9 26 30
3 426 9979 123 107 0 15 48 44
4 130 1232 134 81 0 9 39 33
5 38 74 146 28 0 4 13 11
6 181 427 182 90 0 15 44 31
7 118 928 195 83 0 12 42 29
8 119 382 203 67 0 16 27 24
9 234 3477 214 105 2 26 41 36
10 73 364 214 45 0 2 16 27
11 66 596 217 47 1 4 22 20
12 60 334 217 29 0 2 9 18
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9307561 2023.12.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9307558 2023.12.31 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9307557 2023.12.31 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9307556 2023.12.31 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9307560 2023.12.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9307555 2023.12.31 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9307559 2023.12.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9300819 2023.12.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9300818 2023.12.29 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9300816 2023.12.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9300817 2023.12.29 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9300813 2023.12.29 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9300814 2023.12.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9300815 2023.12.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9300811 2023.12.29 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9300812 2023.12.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9300810 2023.12.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9300809 2023.12.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 9300808 2023.12.29 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9300807 2023.12.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9299100 2023.12.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9299098 2023.12.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9299099 2023.12.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9299102 2023.12.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9299097 2023.12.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9299096 2023.12.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9299101 2023.12.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 9299094 2023.12.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9299095 2023.12.28 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9295768 2023.12.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9268011 2023.12.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9268027 2023.12.15 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9268026 2023.12.15 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9268025 2023.12.15 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9268024 2023.12.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9268022 2023.12.15 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9268021 2023.12.15 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9268020 2023.12.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9268019 2023.12.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9268018 2023.12.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9268017 2023.12.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 9268015 2023.12.15 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9268016 2023.12.15 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9268014 2023.12.15 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9268013 2023.12.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 9268012 2023.12.15 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9266503 2023.12.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 9264572 2023.12.13 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9264573 2023.12.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9264571 2023.12.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9264570 2023.12.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9264568 2023.12.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9264567 2023.12.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 9264569 2023.12.13 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9264566 2023.12.13 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9264565 2023.12.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9264564 2023.12.13 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9263912 2023.12.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255982 2023.12.09 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9252768 2023.12.09 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9225249 2023.11.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9225250 2023.11.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9225248 2023.11.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9216881 2023.11.26 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9216882 2023.11.26 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9216500 2023.11.26 LB
pospolity żuraw, Grus grus 39 9216499 2023.11.26 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9215002 2023.11.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9215003 2023.11.12 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9156537 2023.11.05 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9156538 2023.11.05 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 9156539 2023.11.05 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9156536 2023.11.05 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9156535 2023.11.05 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9156534 2023.11.05 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9156555 2023.11.05 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9156553 2023.11.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9156554 2023.11.05 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9156551 2023.11.05 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9156552 2023.11.05 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9156550 2023.11.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9156548 2023.11.05 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9156545 2023.11.05 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9156547 2023.11.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 80 9156546 2023.11.05 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9156542 2023.11.05 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9156543 2023.11.05 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9156540 2023.11.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9156544 2023.11.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9156549 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9156541 2023.11.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9156532 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9156526 2023.11.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9156528 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9156531 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9156529 2023.11.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9156520 2023.11.05 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9156533 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9156519 2023.11.05 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9156521 2023.11.05 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 9156525 2023.11.05 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9156527 2023.11.05 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 33 9156523 2023.11.05 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9156522 2023.11.05 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9156530 2023.11.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9156518 2023.11.05 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 45 9156524 2023.11.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9155478 2023.11.05 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9155477 2023.11.05 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9143678 2023.11.02 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9140563 2023.11.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9140559 2023.11.01 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9140560 2023.11.01 MZ
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9140136 2023.11.01 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9140558 2023.11.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9140561 2023.11.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9140562 2023.11.01 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9140557 2023.11.01 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9140556 2023.11.01 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9140555 2023.11.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9140554 2023.11.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9140553 2023.11.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9140551 2023.11.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9140550 2023.11.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9140552 2023.11.01 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9140549 2023.11.01 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9139780 2023.10.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9139774 2023.10.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9139779 2023.10.30 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9139777 2023.10.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9139775 2023.10.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9139778 2023.10.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9139773 2023.10.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9139776 2023.10.30 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9139772 2023.10.30 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9139770 2023.10.30 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9139769 2023.10.30 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9139767 2023.10.30 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9139768 2023.10.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9139766 2023.10.30 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9139765 2023.10.30 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9131954 2023.10.29 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9131955 2023.10.29 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9086596 2023.10.15 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9086595 2023.10.15 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9086594 2023.10.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 9086589 2023.10.15 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9086591 2023.10.15 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9086593 2023.10.15 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9086588 2023.10.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9086590 2023.10.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9086592 2023.10.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9086585 2023.10.15 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9086587 2023.10.15 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 20 9086586 2023.10.15 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9086607 2023.10.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9086612 2023.10.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9086610 2023.10.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9086608 2023.10.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 9086611 2023.10.15 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9086605 2023.10.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9086609 2023.10.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9086604 2023.10.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9086606 2023.10.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9086601 2023.10.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9086600 2023.10.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 9086603 2023.10.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9086602 2023.10.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9086598 2023.10.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9086599 2023.10.15 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9086597 2023.10.15 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9059426 2023.10.08 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9059425 2023.10.08 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9059428 2023.10.08 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9059429 2023.10.08 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 9059427 2023.10.08 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9055158 2023.10.08 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9055157 2023.10.08 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9055154 2023.10.08 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9055156 2023.10.01 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 9055159 2023.10.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9055155 2023.10.01 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9055153 2023.10.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9055175 2023.10.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9055174 2023.10.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9055173 2023.10.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9055172 2023.10.01 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9055169 2023.10.01 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9055171 2023.10.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9055170 2023.10.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9055168 2023.10.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9055164 2023.10.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9055166 2023.10.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9055167 2023.10.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9055165 2023.10.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9055162 2023.10.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9055163 2023.10.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9055161 2023.10.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9055160 2023.10.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001785 2023.09.24 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9001787 2023.09.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9001786 2023.09.24 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9000836 2023.09.24 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9000837 2023.09.24 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 9000834 2023.09.24 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9000835 2023.09.24 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9000833 2023.09.24 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9000830 2023.09.24 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9000832 2023.09.24 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9000831 2023.09.24 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9000829 2023.09.24 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 9000827 2023.09.24 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9000828 2023.09.24 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8998606 2023.09.23 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8998407 2023.09.23 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8998408 2023.09.23 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 8998127 2023.09.23 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8998094 2023.09.23 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8998095 2023.09.23 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8998096 2023.09.23 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8998093 2023.09.23 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8998091 2023.09.23 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8998087 2023.09.23 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8998090 2023.09.23 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8998088 2023.09.23 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8998092 2023.09.23 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8998089 2023.09.23 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8998086 2023.09.23 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8998084 2023.09.23 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8998085 2023.09.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8998105 2023.09.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8998111 2023.09.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8998110 2023.09.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8998109 2023.09.23 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8998106 2023.09.23 PM
pospolity kruk, Corvus corax 7 8998107 2023.09.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8998112 2023.09.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8998108 2023.09.23 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8998103 2023.09.23 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8998101 2023.09.23 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8998100 2023.09.23 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8998104 2023.09.23 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8998099 2023.09.23 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8998102 2023.09.23 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8998097 2023.09.23 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8998098 2023.09.23 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8998081 2023.09.23 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8998083 2023.09.23 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8998079 2023.09.23 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8998082 2023.09.23 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8998076 2023.09.23 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8998078 2023.09.23 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8998075 2023.09.23 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8998080 2023.09.23 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8998072 2023.09.23 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8998077 2023.09.23 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8998071 2023.09.23 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8998070 2023.09.23 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8998074 2023.09.23 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 8998068 2023.09.23 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 8998069 2023.09.23 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 8998073 2023.09.23 MB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8988550 2023.09.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8988551 2023.09.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 8988549 2023.09.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8988548 2023.09.17 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8988546 2023.09.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8988547 2023.09.17 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8988544 2023.09.17 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8988545 2023.09.17 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8972326 2023.09.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8972324 2023.09.16 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 8972322 2023.09.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8972323 2023.09.16 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 20 8972325 2023.09.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8972320 2023.09.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8972321 2023.09.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8972318 2023.09.16 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8972317 2023.09.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8972319 2023.09.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8972316 2023.09.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8972315 2023.09.16 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8972312 2023.09.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8972314 2023.09.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8972313 2023.09.16 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8972310 2023.09.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8972311 2023.09.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8972308 2023.09.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8972306 2023.09.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8972309 2023.09.16 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8972304 2023.09.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 60 8972307 2023.09.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8972305 2023.09.16 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8972303 2023.09.16 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8972302 2023.09.16 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8972301 2023.09.16 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8962354 2023.09.14 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8960141 2023.09.13 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 65 8960138 2023.09.13 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8960139 2023.09.10 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8960137 2023.09.10 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 8960136 2023.09.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8960135 2023.09.10 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8960140 2023.09.10 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8960134 2023.09.10 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 8960133 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8960132 2023.09.10 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8960131 2023.09.10 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8960130 2023.09.09 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8960128 2023.09.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 21 8960127 2023.09.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8960126 2023.09.09 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8960125 2023.09.09 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8960124 2023.09.09 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8960123 2023.09.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8960122 2023.09.09 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8960129 2023.09.09 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 8960120 2023.09.09 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8960118 2023.09.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8960116 2023.09.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8960117 2023.09.09 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8960115 2023.09.09 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8960114 2023.09.09 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8960113 2023.09.09 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8960112 2023.09.09 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8960110 2023.09.09 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8960111 2023.09.09 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8960109 2023.09.09 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8960103 2023.09.09 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8960106 2023.09.09 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8960104 2023.09.09 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8960102 2023.09.09 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8960108 2023.09.09 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8960101 2023.09.09 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8960107 2023.09.09 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 30 8960100 2023.09.09 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8960105 2023.09.09 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8960097 2023.09.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8960095 2023.09.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 60 8960094 2023.09.08 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8926780 2023.09.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8926783 2023.09.03 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8926779 2023.09.03 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8926775 2023.09.03 LB
pospolity żuraw, Grus grus 50 8926773 2023.09.03 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8926763 2023.09.03 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8926766 2023.09.03 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8926752 2023.09.03 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8926753 2023.09.03 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8926754 2023.09.03 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8926756 2023.09.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8926761 2023.09.03 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 8926748 2023.09.03 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8926804 2023.09.03 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8926803 2023.09.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8926802 2023.09.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 8926801 2023.09.03 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 8926800 2023.09.03 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 600 8926797 2023.09.03 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8926795 2023.09.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8926791 2023.09.03 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 27 8926789 2023.09.03 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8926784 2023.09.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 8926782 2023.09.03 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8926787 2023.09.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8926788 2023.09.03 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8926771 2023.09.03 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8926781 2023.09.03 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8926767 2023.09.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8926819 2023.09.03 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8926820 2023.09.03 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8926818 2023.09.03 LB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8926815 2023.09.03 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8926817 2023.09.03 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8926814 2023.09.03 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8926812 2023.09.03 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8926811 2023.09.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8926810 2023.09.03 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8926813 2023.09.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8926821 2023.09.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8926808 2023.09.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8926805 2023.09.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8926816 2023.09.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8926807 2023.09.03 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 8926806 2023.09.03 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8926853 2023.09.03 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8926777 2023.09.02 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8926776 2023.09.02 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8926778 2023.09.02 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8926769 2023.09.02 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8926809 2023.09.02 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 8926768 2023.09.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 8926758 2023.09.02 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8926770 2023.09.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8926765 2023.09.02 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 8926762 2023.09.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8926759 2023.09.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8926764 2023.09.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8926750 2023.09.02 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8926747 2023.09.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8926751 2023.09.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8926796 2023.09.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8926798 2023.09.02 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8926793 2023.09.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 100 8926794 2023.09.02 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 8926790 2023.09.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8926822 2023.09.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8926799 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8926785 2023.09.02 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8926786 2023.09.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8926792 2023.09.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8926772 2023.09.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8926774 2023.09.02 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8926760 2023.09.02 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8926757 2023.09.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8926755 2023.09.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8926749 2023.09.02 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8926745 2023.09.02 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 8926743 2023.09.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 8926746 2023.09.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8926744 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8926741 2023.09.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8926742 2023.09.02 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8926739 2023.09.02 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8926855 2023.09.02 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8926740 2023.09.02 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8926733 2023.09.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 8926735 2023.09.02 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 8926736 2023.09.02 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8926737 2023.09.02 LB
pospolity kruk, Corvus corax 5 8926734 2023.09.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8926738 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8926732 2023.09.02 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8899078 2023.08.27 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8899077 2023.08.27 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8899076 2023.08.27 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8899074 2023.08.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 12 8899075 2023.08.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8899073 2023.08.27 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8899072 2023.08.27 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8899093 2023.08.27 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8899094 2023.08.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8899091 2023.08.27 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8899092 2023.08.27 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 8899090 2023.08.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 8 8899088 2023.08.27 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8899087 2023.08.27 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8899089 2023.08.27 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8899085 2023.08.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8899086 2023.08.27 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8899082 2023.08.27 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8899083 2023.08.27 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8899084 2023.08.27 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8899081 2023.08.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8899080 2023.08.27 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8899079 2023.08.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8895417 2023.08.26 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8895416 2023.08.26 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8895415 2023.08.26 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8895413 2023.08.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8895414 2023.08.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8895412 2023.08.26 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8895411 2023.08.26 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8895409 2023.08.26 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8895410 2023.08.26 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8895407 2023.08.26 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8895405 2023.08.26 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8895408 2023.08.22 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8895406 2023.08.22 MZ
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8895404 2023.08.22 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8883674 2023.08.22 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8877604 2023.08.20 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8877605 2023.08.20 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 8865527 2023.08.15 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8865528 2023.08.15 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8865529 2023.08.15 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8865545 2023.08.15 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8865544 2023.08.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8865543 2023.08.15 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8865541 2023.08.15 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8865539 2023.08.15 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 8865538 2023.08.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8865540 2023.08.15 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8865537 2023.08.15 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8865542 2023.08.15 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8865536 2023.08.15 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8865534 2023.08.15 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8865535 2023.08.15 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8865533 2023.08.15 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8865531 2023.08.15 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8865532 2023.08.15 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8865530 2023.08.15 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8865524 2023.08.15 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8865525 2023.08.15 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8865523 2023.08.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8865522 2023.08.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8865521 2023.08.15 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8865526 2023.08.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8865520 2023.08.15 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8865518 2023.08.15 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8865514 2023.08.15 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8865517 2023.08.15 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8865519 2023.08.15 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8865515 2023.08.15 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8865513 2023.08.15 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8865516 2023.08.15 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8865512 2023.08.15 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8865511 2023.08.15 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8848058 2023.08.12 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 8848056 2023.08.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8848055 2023.08.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8848054 2023.08.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 8848053 2023.08.12 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8848052 2023.08.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8848050 2023.08.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 8848051 2023.08.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8848057 2023.08.12 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8840866 2023.08.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 8840865 2023.08.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8840867 2023.08.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8828022 2023.08.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8828019 2023.08.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8828020 2023.08.05 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8828021 2023.08.05 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8827949 2023.08.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 8827948 2023.08.05 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8827947 2023.08.05 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8827946 2023.08.05 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8827945 2023.08.05 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8827944 2023.08.05 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 8827951 2023.08.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8827943 2023.08.05 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8827941 2023.08.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8827942 2023.08.05 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8827940 2023.08.05 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8827950 2023.08.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8827938 2023.08.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8827939 2023.08.05 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8827937 2023.08.05 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8827936 2023.08.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 8827935 2023.08.05 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8827934 2023.08.05 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8827933 2023.08.05 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8827932 2023.08.05 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8827931 2023.08.05 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8827930 2023.08.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8827928 2023.08.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8827929 2023.08.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8827926 2023.08.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8827925 2023.08.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8827924 2023.08.05 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8827927 2023.08.05 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8795570 2023.07.25 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8787999 2023.07.23 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8788000 2023.07.23 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8787998 2023.07.23 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8787997 2023.07.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8787995 2023.07.23 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8787996 2023.07.23 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8787993 2023.07.23 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8787992 2023.07.23 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8787994 2023.07.23 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8787990 2023.07.23 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8787991 2023.07.23 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8787988 2023.07.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8787989 2023.07.23 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8787987 2023.07.23 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8787986 2023.07.23 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8787984 2023.07.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8787981 2023.07.23 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8787985 2023.07.23 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8787982 2023.07.23 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8787983 2023.07.23 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8749471 2023.07.08 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8749472 2023.07.08 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8749473 2023.07.08 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 11 8749470 2023.07.08 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8749468 2023.07.08 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8749469 2023.07.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8749467 2023.07.08 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8749466 2023.07.08 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8749464 2023.07.08 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8749465 2023.07.08 PL
pospolity łyska, Fulica atra 50 8749463 2023.07.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8749461 2023.07.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8749462 2023.07.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8749460 2023.07.08 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 8749459 2023.07.08 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8749455 2023.07.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8749452 2023.07.08 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8749454 2023.07.08 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8749453 2023.07.08 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8749458 2023.07.08 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8749457 2023.07.08 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8749456 2023.07.08 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8749451 2023.07.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749449 2023.07.08 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8749450 2023.07.08 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8749447 2023.07.08 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8749446 2023.07.08 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749448 2023.07.08 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749445 2023.07.08 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8749444 2023.07.08 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8749443 2023.07.08 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8749440 2023.07.08 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8749439 2023.07.08 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8749436 2023.07.08 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8749437 2023.07.08 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8749438 2023.07.08 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8749435 2023.07.08 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8749434 2023.07.08 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8749433 2023.07.08 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 8749432 2023.07.08 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8749431 2023.07.07 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8749428 2023.07.07 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8749429 2023.07.07 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8749427 2023.07.07 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8749425 2023.07.07 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8749426 2023.07.07 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8733692 2023.07.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8733691 2023.07.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8733690 2023.07.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8733689 2023.07.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8733688 2023.07.07 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8712628 2023.07.01 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8712625 2023.07.01 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8712626 2023.07.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8712627 2023.07.01 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8712624 2023.07.01 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8712623 2023.07.01 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8711945 2023.07.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8711705 2023.07.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8711700 2023.07.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8711698 2023.07.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8711699 2023.07.01 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8711696 2023.07.01 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8711697 2023.07.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8711695 2023.07.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8711694 2023.07.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8711692 2023.07.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8711039 2023.07.01 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8711038 2023.07.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8711037 2023.07.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8711036 2023.07.01 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8711035 2023.07.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8711033 2023.07.01 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8711034 2023.07.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8710970 2023.07.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8710971 2023.07.01 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8710968 2023.07.01 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8710966 2023.07.01 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8710973 2023.07.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8710965 2023.07.01 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8710972 2023.07.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8710967 2023.07.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8710969 2023.07.01 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8710962 2023.07.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8710963 2023.07.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8710994 2023.07.01 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8710961 2023.07.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8710964 2023.07.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8710960 2023.07.01 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8710959 2023.07.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8710956 2023.07.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8710955 2023.07.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8710954 2023.07.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 8710953 2023.07.01 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8710952 2023.07.01 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8710951 2023.07.01 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8710950 2023.07.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8710957 2023.06.30 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8710958 2023.06.30 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8710949 2023.06.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8710946 2023.06.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8710947 2023.06.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8710944 2023.06.30 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8710948 2023.06.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8710945 2023.06.30 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8710943 2023.06.30 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8686966 2023.06.25 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8686965 2023.06.25 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8686964 2023.06.25 MZ
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8686963 2023.06.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8686961 2023.06.25 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8686962 2023.06.25 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8686960 2023.06.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8686958 2023.06.25 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8686959 2023.06.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8686957 2023.06.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8686956 2023.06.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8686955 2023.06.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8686953 2023.06.25 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8686952 2023.06.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8686954 2023.06.25 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8685558 2023.06.24 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8685557 2023.06.24 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8685559 2023.06.24 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8685556 2023.06.24 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8685554 2023.06.24 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8685551 2023.06.24 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8685555 2023.06.24 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 8685553 2023.06.24 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8685548 2023.06.24 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8685550 2023.06.24 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8685549 2023.06.24 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8685546 2023.06.24 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8685547 2023.06.24 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8685545 2023.06.24 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8685540 2023.06.24 LB
pospolity łyska, Fulica atra 13 8685541 2023.06.24 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8685543 2023.06.24 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8685544 2023.06.24 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8685539 2023.06.24 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8685537 2023.06.24 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8685538 2023.06.24 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8685534 2023.06.24 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8685535 2023.06.24 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 8685532 2023.06.24 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8685542 2023.06.24 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8685536 2023.06.24 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8685533 2023.06.24 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8682673 2023.06.24 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8682672 2023.06.24 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8682671 2023.06.24 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8682658 2023.06.24 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8682653 2023.06.24 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8682656 2023.06.24 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8682655 2023.06.24 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8682654 2023.06.24 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8682650 2023.06.24 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8682657 2023.06.23 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8682652 2023.06.23 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8682669 2023.06.23 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8682651 2023.06.23 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8682649 2023.06.23 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8682647 2023.06.23 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8682648 2023.06.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8660178 2023.06.18 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8660170 2023.06.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8660168 2023.06.18 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8660167 2023.06.18 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8660166 2023.06.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8660165 2023.06.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8660163 2023.06.18 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8660164 2023.06.18 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8660162 2023.06.18 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8658720 2023.06.17 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8651311 2023.06.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8651312 2023.06.16 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8651310 2023.06.16 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8651307 2023.06.15 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8651313 2023.06.15 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8651305 2023.06.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8651309 2023.06.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8651308 2023.06.15 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8651306 2023.06.15 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8635324 2023.06.11 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8623247 2023.06.10 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8623246 2023.06.08 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8623254 2023.06.08 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8623245 2023.06.08 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8623244 2023.06.08 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 8623243 2023.06.08 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8623242 2023.06.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8623241 2023.06.08 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8623240 2023.06.08 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8623239 2023.06.08 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8623238 2023.06.08 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8623236 2023.06.08 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8623235 2023.06.08 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8623233 2023.06.08 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8623237 2023.06.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8623234 2023.06.08 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8623232 2023.06.08 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8623231 2023.06.08 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8623230 2023.06.08 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8623229 2023.06.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8623228 2023.06.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8623227 2023.06.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8623226 2023.06.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8623225 2023.06.08 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8623224 2023.06.08 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8623222 2023.06.08 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8623223 2023.06.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8623221 2023.06.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8623220 2023.06.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8623217 2023.06.08 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8623218 2023.06.08 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 8623216 2023.06.08 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8623219 2023.06.08 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8623215 2023.06.08 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8623214 2023.06.08 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8623213 2023.06.08 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8623210 2023.06.08 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8623212 2023.06.08 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8623209 2023.06.08 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8623208 2023.06.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8623211 2023.06.08 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8623207 2023.06.08 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8623206 2023.06.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8623205 2023.06.08 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8623204 2023.06.08 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8623202 2023.06.08 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8623203 2023.06.08 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8623200 2023.06.08 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8623201 2023.06.08 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8623199 2023.06.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8600434 2023.06.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8600433 2023.06.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8600435 2023.06.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8600431 2023.06.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8600432 2023.06.06 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8600430 2023.06.06 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8589169 2023.06.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8589170 2023.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8588068 2023.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8588066 2023.06.04 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8588067 2023.06.04 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8588065 2023.06.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8588063 2023.06.04 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8588064 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8588061 2023.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8588062 2023.06.04 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8588059 2023.06.04 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8588058 2023.06.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8588056 2023.06.04 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8588055 2023.06.04 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8588057 2023.06.04 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8588052 2023.06.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8588051 2023.06.04 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8588054 2023.06.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8588053 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8588050 2023.06.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8587443 2023.06.04 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8587441 2023.06.04 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8587440 2023.06.04 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8587442 2023.06.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8587439 2023.06.04 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8587177 2023.06.04 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8587178 2023.06.04 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8587176 2023.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8587174 2023.06.04 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8587175 2023.06.04 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8587173 2023.06.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8587037 2023.06.04 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8587036 2023.06.04 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8587017 2023.06.04 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8587172 2023.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8587015 2023.06.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8587016 2023.06.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8576146 2023.06.02 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8417090 2023.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8417091 2023.05.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8412180 2023.05.09 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8412181 2023.05.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8412179 2023.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8412177 2023.05.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8412176 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8412178 2023.05.09 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8412175 2023.05.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8412173 2023.05.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8412174 2023.05.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8412172 2023.05.09 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8412171 2023.05.09 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8412170 2023.05.09 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8412168 2023.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8412167 2023.05.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8412166 2023.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8412164 2023.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8412165 2023.05.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8412162 2023.05.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8412161 2023.05.09 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8412163 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8412160 2023.05.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8412159 2023.05.09 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8388388 2023.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8388387 2023.05.06 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8388386 2023.05.06 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8388385 2023.05.06 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8388087 2023.05.06 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8388088 2023.05.06 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8388086 2023.05.06 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8388085 2023.05.06 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8388083 2023.05.06 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8388084 2023.05.06 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8388081 2023.05.06 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8388082 2023.05.06 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8388080 2023.05.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8381656 2023.05.05 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8291941 2023.04.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8177565 2023.04.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8177559 2023.04.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8177556 2023.04.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8177555 2023.04.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8177557 2023.04.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8177558 2023.04.10 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8177554 2023.04.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8177561 2023.04.10 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8177560 2023.04.10 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8177553 2023.04.10 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8177552 2023.04.10 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8177550 2023.04.10 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8177547 2023.04.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 8177546 2023.04.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8177551 2023.04.10 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8177548 2023.04.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8177549 2023.04.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8177544 2023.04.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8177540 2023.04.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8177538 2023.04.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8177539 2023.04.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8177545 2023.04.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8177537 2023.04.10 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8177541 2023.04.10 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8177543 2023.04.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8177542 2023.04.10 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8177536 2023.04.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8176719 2023.04.10 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8176718 2023.04.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8176717 2023.04.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8176715 2023.04.10 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8176716 2023.04.10 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8176720 2023.04.10 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8171247 2023.04.09 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8171245 2023.04.09 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8171246 2023.04.09 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8171244 2023.04.09 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8171242 2023.04.09 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8171243 2023.04.09 PL
dość pospolity krw