Pełna lista obserwacji drużyny

PleżerowoTeam : Anna Kaniewska-Skoczylas


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4952919 2020.11.28 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4952920 2020.11.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4952918 2020.11.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4945931 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4945930 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4945929 2020.11.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4945928 2020.11.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4945927 2020.11.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4945926 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4945925 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4945924 2020.11.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 4945923 2020.11.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 19 4945922 2020.11.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4945921 2020.11.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4945920 2020.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4945919 2020.11.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4945918 2020.11.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4945917 2020.11.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4921937 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4921936 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4921934 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4921933 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4921932 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4921931 2020.11.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4921930 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4921929 2020.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4921928 2020.11.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4921927 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4921926 2020.11.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4921925 2020.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 4921923 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4921924 2020.11.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4921920 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4921919 2020.11.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4921918 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4921916 2020.11.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4921917 2020.11.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4921921 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4921914 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4921913 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4921915 2020.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4921912 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4921911 2020.11.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4921910 2020.11.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4921909 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4921908 2020.11.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4921907 2020.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 4921906 2020.11.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4921904 2020.11.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4921903 2020.11.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4921902 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4921900 2020.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4921899 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4921898 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4921901 2020.11.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4921897 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4921896 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4921895 2020.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4921894 2020.11.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4921893 2020.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4921890 2020.11.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4921892 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4921891 2020.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 4921889 2020.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4868753 2020.10.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4868751 2020.10.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4868752 2020.10.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4868750 2020.10.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4857135 2020.10.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4857134 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 4857136 2020.10.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 4857133 2020.10.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4857132 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4857131 2020.10.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4857130 2020.10.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 4857129 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4857128 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4857127 2020.10.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4857126 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4857125 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4857124 2020.10.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4857123 2020.10.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4857121 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4857122 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4857120 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4857119 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4828408 2020.10.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4828406 2020.10.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4828407 2020.10.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4828405 2020.10.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4828404 2020.10.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4828403 2020.10.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4828402 2020.10.06 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 4828400 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4828401 2020.10.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4828399 2020.10.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4828398 2020.10.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4828397 2020.10.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4828396 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4828394 2020.10.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4828409 2020.10.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4828395 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4828391 2020.10.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4828393 2020.10.06 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 80 4828392 2020.10.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4828389 2020.10.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4828390 2020.10.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4828385 2020.10.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4828387 2020.10.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4828384 2020.10.06 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 4828386 2020.10.06 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4828383 2020.10.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 4828381 2020.10.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4828382 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 4823917 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4823916 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4823915 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4823914 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4823913 2020.10.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4823911 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4823908 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4823912 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4823907 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4823910 2020.10.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4823909 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4823905 2020.10.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4823906 2020.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4823903 2020.10.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4823904 2020.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4823902 2020.10.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4823899 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4823897 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4823896 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4823901 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4823898 2020.10.06 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4823900 2020.10.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4823892 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 4823894 2020.10.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4823891 2020.10.06 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4823893 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4823890 2020.10.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4823895 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4823889 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4822567 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4822639 2020.10.05 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4822638 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4822635 2020.10.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4822636 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4822637 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4822634 2020.10.05 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4822630 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4822633 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4822628 2020.10.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4822645 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4822644 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4822623 2020.10.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 4822622 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4822642 2020.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4822621 2020.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4822617 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4822587 2020.10.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 4822582 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4822583 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4822581 2020.10.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4822580 2020.10.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4822579 2020.10.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4822577 2020.10.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4822578 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4822574 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4822576 2020.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4822573 2020.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4822572 2020.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4822571 2020.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4822570 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4822568 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4822569 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4822631 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4822647 2020.10.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4822629 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 4822626 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4822624 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4822646 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4822625 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4822643 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 4822620 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4822619 2020.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4822618 2020.10.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4822616 2020.10.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4822615 2020.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4822614 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4822613 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4822641 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4822609 2020.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4822607 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4822605 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4822600 2020.10.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4822612 2020.10.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4822598 2020.10.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4822597 2020.10.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4822596 2020.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4822593 2020.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4822591 2020.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4822590 2020.10.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4822588 2020.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4822586 2020.10.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4822584 2020.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4822585 2020.10.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4822575 2020.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4822563 2020.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4822562 2020.10.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4822559 2020.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4822558 2020.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4822557 2020.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4822555 2020.10.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4822561 2020.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4822554 2020.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4822556 2020.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4822553 2020.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4822566 2020.10.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 4822550 2020.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4822551 2020.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4822549 2020.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4822548 2020.10.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4822640 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4822611 2020.10.05 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4822608 2020.10.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4822606 2020.10.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4822610 2020.10.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4822627 2020.10.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4822604 2020.10.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4822603 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4822602 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4822632 2020.10.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4822601 2020.10.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4822599 2020.10.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4822594 2020.10.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4822595 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4822592 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4822589 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4822547 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4822546 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4822543 2020.10.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4822542 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4822544 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4822565 2020.10.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4822541 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4822539 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4822540 2020.10.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4822537 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4822538 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4822536 2020.10.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 4822564 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4822532 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4822531 2020.10.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4822527 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4822533 2020.10.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4822535 2020.10.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4822545 2020.10.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 4822560 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4822530 2020.10.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4822534 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4822529 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4822526 2020.10.04 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4822525 2020.10.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4822522 2020.10.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4822521 2020.10.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4822519 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4822523 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4822524 2020.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4822520 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4822518 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4822517 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4822516 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4822515 2020.10.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4822511 2020.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4822513 2020.10.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4822510 2020.10.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4822507 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4822514 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4822506 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4822509 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4822505 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4822504 2020.10.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4822503 2020.10.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4812408 2020.10.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4795072 2020.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4795071 2020.09.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4795069 2020.09.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4795068 2020.09.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4795067 2020.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4795065 2020.09.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4795066 2020.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4795063 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4795064 2020.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4795062 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4795061 2020.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4795060 2020.09.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4795059 2020.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4795057 2020.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4795055 2020.09.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4795056 2020.09.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4795054 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4795053 2020.09.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4795052 2020.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4795051 2020.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4795050 2020.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 4795047 2020.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4795049 2020.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4795048 2020.09.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4795045 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4795046 2020.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4795044 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4795043 2020.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4795042 2020.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4795037 2020.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4795035 2020.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4795040 2020.09.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4795034 2020.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4795041 2020.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 20 4795039 2020.09.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4795033 2020.09.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4795032 2020.09.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4795038 2020.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4795030 2020.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4795031 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4795029 2020.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4795028 2020.09.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4795027 2020.09.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4795026 2020.09.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4778411 2020.09.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4778412 2020.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4778410 2020.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4778409 2020.09.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4778408 2020.09.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4778407 2020.09.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4778406 2020.09.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4778405 2020.09.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4778404 2020.09.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4778403 2020.09.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4770991 2020.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4770990 2020.09.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4770989 2020.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4770988 2020.09.10 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4770987 2020.09.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4770986 2020.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4770984 2020.09.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4770983 2020.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4770982 2020.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4770981 2020.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4770980 2020.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4770979 2020.09.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4770978 2020.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4770977 2020.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4770976 2020.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4770975 2020.09.10 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4770974 2020.09.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4758399 2020.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4758400 2020.09.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4758398 2020.09.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4758397 2020.09.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4758396 2020.09.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4758395 2020.09.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4758393 2020.09.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4758392 2020.09.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4758390 2020.09.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4758391 2020.09.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4758388 2020.09.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4758389 2020.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4753621 2020.09.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4753620 2020.09.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4753618 2020.09.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4753619 2020.09.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4753617 2020.09.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4753616 2020.09.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4753615 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4753614 2020.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4753613 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4753612 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4753611 2020.09.06 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4753610 2020.09.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4753609 2020.09.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4753608 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4753606 2020.09.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4753604 2020.09.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4753607 2020.09.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4753605 2020.09.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4753603 2020.09.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4753602 2020.09.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4753653 2020.09.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4753647 2020.09.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4753651 2020.09.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4753644 2020.09.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4753643 2020.09.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4753648 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4753642 2020.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4753640 2020.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4753638 2020.09.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4753636 2020.09.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4753634 2020.09.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4753633 2020.09.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4753631 2020.09.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4753628 2020.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4753629 2020.09.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4753625 2020.09.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4753646 2020.09.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4753650 2020.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4753649 2020.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4753645 2020.09.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4753652 2020.09.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4753641 2020.09.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4753639 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4753637 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4753635 2020.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4753632 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4753630 2020.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4753627 2020.09.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4753626 2020.09.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4753624 2020.09.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4753623 2020.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4753622 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4753601 2020.09.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4753598 2020.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4753599 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4753600 2020.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4753597 2020.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4753596 2020.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4753595 2020.09.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4753594 2020.09.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4753593 2020.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4753592 2020.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4753591 2020.09.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4753590 2020.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4753589 2020.09.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4753588 2020.09.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4753587 2020.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4753586 2020.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4753584 2020.09.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4753585 2020.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4753582 2020.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4753578 2020.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4753580 2020.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4753581 2020.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4753583 2020.09.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4753577 2020.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4753579 2020.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4753576 2020.09.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4753574 2020.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4753575 2020.09.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4753572 2020.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4753573 2020.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4753571 2020.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4753570 2020.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737663 2020.08.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4737631 2020.08.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4737609 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737611 2020.08.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4737608 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4737629 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4737653 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737627 2020.08.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737633 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4737638 2020.08.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4737636 2020.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4737635 2020.08.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4737640 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4737650 2020.08.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4737647 2020.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4737642 2020.08.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4737645 2020.08.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4737644 2020.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4737648 2020.08.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4737661 2020.08.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 4737659 2020.08.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4737655 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4737657 2020.08.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4737316 2020.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 4737320 2020.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737319 2020.08.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4737317 2020.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4737321 2020.08.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4737301 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4737314 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4737318 2020.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4737324 2020.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737323 2020.08.29 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4737322 2020.08.29 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4737709 2020.08.29 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4737534 2020.08.29 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 4737331 2020.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4737476 2020.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4737350 2020.08.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 4737351 2020.08.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4737402 2020.08.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4737334 2020.08.29 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 4737335 2020.08.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4737372 2020.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737343 2020.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4737373 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4737349 2020.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4737374 2020.08.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4737333 2020.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4737371 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4737429 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737431 2020.08.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4737430 2020.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4737473 2020.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737432 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4737428 2020.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4737475 2020.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4737378 2020.08.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 4737384 2020.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4737385 2020.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4737382 2020.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4737379 2020.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4737376 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4737332 2020.08.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4737375 2020.08.29 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4737377 2020.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4737383 2020.08.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4737380 2020.08.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4737328 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4737329 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4737330 2020.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4737348 2020.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4737326 2020.08.29 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4737347 2020.08.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4732471 2020.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4732466 2020.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4732467 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4732464 2020.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4732461 2020.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4732470 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4732469 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4732465 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4732463 2020.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4732468 2020.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4732462 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4732460 2020.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4732458 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4732459 2020.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4732456 2020.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4732457 2020.08.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4732455 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4732453 2020.08.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4732454 2020.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4732452 2020.08.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4728032 2020.08.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4721713 2020.08.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4719226 2020.08.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4719221 2020.08.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 4719224 2020.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4719222 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4719220 2020.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4719219 2020.08.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4719223 2020.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4719218 2020.08.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4719225 2020.08.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4719235 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4713917 2020.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4713916 2020.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4713915 2020.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4713914 2020.08.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4713912 2020.08.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4713910 2020.08.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4713913 2020.08.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4713911 2020.08.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4713909 2020.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4711960 2020.08.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4711959 2020.08.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4711958 2020.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4711957 2020.08.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4711956 2020.08.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4711955 2020.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4711953 2020.08.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4711954 2020.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4711952 2020.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4711951 2020.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4711949 2020.08.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 4711950 2020.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4709041 2020.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4709043 2020.08.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4709042 2020.08.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4697019 2020.08.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4697020 2020.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4697018 2020.08.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4697017 2020.08.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4697014 2020.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4697015 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4697012 2020.08.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4697013 2020.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4697011 2020.08.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4697010 2020.08.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4697009 2020.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4697008 2020.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4697006 2020.08.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4697007 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4697004 2020.08.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4697005 2020.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4697003 2020.08.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 4695053 2020.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4695052 2020.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4695051 2020.08.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4695031 2020.08.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4695036 2020.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4695029 2020.08.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4695028 2020.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4695027 2020.08.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4695026 2020.08.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4695025 2020.08.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4695024 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4695047 2020.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4695030 2020.08.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4695023 2020.08.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4695033 2020.08.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4695022 2020.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4695021 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4695020 2020.08.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4695019 2020.08.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4695050 2020.08.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4695048 2020.08.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4695035 2020.08.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4695049 2020.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4695034 2020.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4695046 2020.08.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4695045 2020.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4695044 2020.08.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4695043 2020.08.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4695042 2020.08.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4695041 2020.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4695040 2020.08.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4695039 2020.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4695038 2020.08.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4695018 2020.08.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4695017 2020.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4695016 2020.08.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4695015 2020.08.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4695014 2020.08.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4695013 2020.08.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4695012 2020.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4695011 2020.08.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4695010 2020.08.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4695009 2020.08.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4695008 2020.08.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4695007 2020.08.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4695005 2020.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4695006 2020.08.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4695003 2020.08.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4695004 2020.08.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4682131 2020.08.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4682130 2020.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4682129 2020.08.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4682128 2020.08.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4682127 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4682126 2020.08.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4682125 2020.08.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4682124 2020.08.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4682122 2020.08.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4682121 2020.08.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4682335 2020.08.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4682334 2020.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4682333 2020.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4682332 2020.08.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4682331 2020.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4682330 2020.08.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4682329 2020.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4682328 2020.08.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4682327 2020.08.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4682326 2020.08.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4682325 2020.08.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4682324 2020.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4682323 2020.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4682322 2020.08.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4682321 2020.08.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4682320 2020.08.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4682319 2020.08.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4682318 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4682317 2020.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4682316 2020.08.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4682315 2020.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4682314 2020.08.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4682313 2020.08.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4682312 2020.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4682311 2020.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4682310 2020.08.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4682309 2020.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4682308 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4682307 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4682306 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4682305 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4682304 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4682147 2020.08.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4682146 2020.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4682145 2020.08.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4682144 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4682143 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4682142 2020.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4682141 2020.08.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4682140 2020.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4682139 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4682138 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4682137 2020.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4682136 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4682135 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4682134 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4682133 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4682132 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4682120 2020.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4682119 2020.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4682118 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4682116 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4682117 2020.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4682115 2020.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4682114 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4682113 2020.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4682112 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4682110 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4682111 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4682109 2020.08.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4682107 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4682108 2020.08.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4682106 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4682105 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4674351 2020.08.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4674350 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674349 2020.08.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4674348 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4674352 2020.08.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4674347 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4674344 2020.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4674346 2020.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4674345 2020.08.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4674342 2020.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 4674343 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4668151 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4668152 2020.08.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4668149 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4668150 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4668148 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4668147 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4668146 2020.08.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4668131 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4668145 2020.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4668144 2020.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4668143 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4668142 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4668141 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4668140 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4668139 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4668138 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4668137 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4668136 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4668135 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4668134 2020.08.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4668133 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4668132 2020.08.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4668130 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4655499 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4655501 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4655498 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4655503 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4655500 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4655502 2020.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4655497 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4655496 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4655495 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4655494 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4655493 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4655492 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4655491 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4655490 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4655489 2020.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4655488 2020.07.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4655478 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4655479 2020.07.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4655476 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4655475 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4655474 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4655473 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4655477 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4655472 2020.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4655471 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4655469 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4655470 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4655468 2020.07.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4655467 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4655466 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4655464 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4655465 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4655462 2020.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 4655463 2020.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4655461 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4655460 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4655459 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 59 4655457 2020.07.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4655458 2020.07.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4655456 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4655455 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4655454 2020.07.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4655453 2020.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4655452 2020.07.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4655451 2020.07.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4655449 2020.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4655448 2020.07.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4655450 2020.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4638609 2020.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4638607 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4638606 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4638608 2020.07.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4638603 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4638604 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4638605 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4638601 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4638602 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4638599 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4638598 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4631978 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4631977 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4631967 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4631964 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4631965 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4631966 2020.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4631962 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4631963 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4631976 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4631975 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4631974 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4631973 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4631972 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4631971 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4631970 2020.07.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4631969 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4631968 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4631960 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4631959 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4631958 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4631957 2020.07.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4631955 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4631961 2020.07.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4631954 2020.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4631956 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4631950 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4631949 2020.07.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4631952 2020.07.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4631951 2020.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4631947 2020.07.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4631946 2020.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4631948 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 600 4622303 2020.07.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4622302 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4622299 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4622300 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4622301 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622296 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4622298 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4622297 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622295 2020.07.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4622294 2020.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4622292 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4622293 2020.07.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4622290 2020.07.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4622285 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622289 2020.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4622286 2020.07.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4622287 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622288 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4622284 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4622283 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4622281 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4622279 2020.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4622280 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622278 2020.07.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4622274 2020.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4622275 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622277 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4622276 2020.07.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4599690 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4599689 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4599688 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4599687 2020.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4599685 2020.07.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4599683 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4599684 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4599681 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4599686 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4599682 2020.07.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4599679 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4599680 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4599678 2020.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4599674 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4599677 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4599675 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4599673 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4599672 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4599671 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4590753 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4590752 2020.07.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4590751 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4590750 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4590748 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4590749 2020.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4590747 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4585308 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4585309 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4585307 2020.07.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4585305 2020.07.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4585306 2020.06.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4585304 2020.06.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4585303 2020.06.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4585302 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4585301 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4585300 2020.06.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4585299 2020.06.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4585298 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4585297 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4585296 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4585295 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4585293 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4585294 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4585292 2020.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4585289 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4585290 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4585291 2020.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4573838 2020.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4573837 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4572931 2020.06.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4572930 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4572928 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4572929 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4572927 2020.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4572926 2020.06.27 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4572925 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4570935 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570933 2020.06.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570934 2020.06.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4570931 2020.06.26 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4570929 2020.06.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4570922 2020.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4570930 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4570927 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4570928 2020.06.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4570924 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4570925 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570926 2020.06.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4570921 2020.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4570918 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4570920 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4570919 2020.06.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4570917 2020.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4570916 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4570950 2020.06.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4570948 2020.06.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4570946 2020.06.25 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4570945 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570942 2020.06.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4570944 2020.06.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570949 2020.06.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4570943 2020.06.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4570941 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4570940 2020.06.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570938 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570939 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4570936 2020.06.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4570937 2020.06.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4570896 2020.06.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4570899 2020.06.25 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4570895 2020.06.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4570898 2020.06.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4570897 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4570892 2020.06.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4570893 2020.06.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4570889 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4570891 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570887 2020.06.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4570894 2020.06.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4570886 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4570890 2020.06.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4570885 2020.06.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4570884 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4570913 2020.06.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4570909 2020.06.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4570915 2020.06.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4570914 2020.06.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4570912 2020.06.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4570907 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570910 2020.06.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4570911 2020.06.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4570906 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4570908 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4570904 2020.06.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4570905 2020.06.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4570902 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4570903 2020.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4570901 2020.06.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570900 2020.06.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4570883 2020.06.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4570882 2020.06.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4570881 2020.06.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4570879 2020.06.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4570880 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4570878 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570877 2020.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4570876 2020.06.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570870 2020.06.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4570872 2020.06.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570871 2020.06.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4570875 2020.06.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4570874 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4570873 2020.06.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4570869 2020.06.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4570868 2020.06.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4562882 2020.06.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4562883 2020.06.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4562881 2020.06.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4562880 2020.06.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4562686 2020.06.23 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4562690 2020.06.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 4562684 2020.06.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4562685 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4562683 2020.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4562681 2020.06.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4562682 2020.06.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4562689 2020.06.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4562687 2020.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4562680 2020.06.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4562679 2020.06.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4562678 2020.06.23 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4562677 2020.06.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4562688 2020.06.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4560326 2020.06.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4560325 2020.06.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4560324 2020.06.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4560318 2020.06.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4560317 2020.06.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4560322 2020.06.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4560321 2020.06.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4560320 2020.06.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4560316 2020.06.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4560323 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4560313 2020.06.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4560315 2020.06.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4560319 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4560314 2020.06.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4558215 2020.06.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4555954 2020.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555955 2020.06.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4555953 2020.06.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4555952 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4555969 2020.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555967 2020.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4555968 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4555965 2020.06.21 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4555962 2020.06.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 4 4555971 2020.06.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4555970 2020.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4555964 2020.06.20 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4555961 2020.06.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4555966 2020.06.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4555960 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4555963 2020.06.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4555958 2020.06.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4555956 2020.06.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4555959 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4555957 2020.06.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4555950 2020.06.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4555944 2020.06.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4555947 2020.06.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4555951 2020.06.19 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4555946 2020.06.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4555943 2020.06.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4555948 2020.06.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4555949 2020.06.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4555945 2020.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555940 2020.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4555939 2020.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555937 2020.06.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4555938 2020.06.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4555936 2020.06.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4548133 2020.06.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4548131 2020.06.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548130 2020.06.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4548132 2020.06.18 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4548129 2020.06.18 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4548128 2020.06.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4548125 2020.06.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4548123 2020.06.18 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4548124 2020.06.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4548122 2020.06.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4548162 2020.06.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4548140 2020.06.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4548160 2020.06.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4548154 2020.06.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4548146 2020.06.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4548161 2020.06.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4548142 2020.06.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548157 2020.06.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4548138 2020.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4548158 2020.06.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548137 2020.06.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4548139 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4548135 2020.06.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4548141 2020.06.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4548136 2020.06.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4548134 2020.06.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4548156 2020.06.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4548155 2020.06.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4548164 2020.06.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548152 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4548165 2020.06.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4548151 2020.06.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4548153 2020.06.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4548150 2020.06.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4548149 2020.06.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4548147 2020.06.17 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4548159 2020.06.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4548148 2020.06.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4548145 2020.06.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4548144 2020.06.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4548143 2020.06.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4548163 2020.06.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4548121 2020.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4548120 2020.06.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4548119 2020.06.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4548118 2020.06.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4548116 2020.06.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4548115 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4548117 2020.06.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548113 2020.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4548111 2020.06.17 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4548112 2020.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4548109 2020.06.16 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4548114 2020.06.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4548110 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4548108 2020.06.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4548107 2020.06.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4548106 2020.06.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4548105 2020.06.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4548104 2020.06.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4548102 2020.06.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4548101 2020.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4548103 2020.06.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4548100 2020.06.16