Pełna lista obserwacji drużyny

PleżerowoTeam : Anna Kaniewska-Skoczylas


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4674351 2020.08.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4674350 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674349 2020.08.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4674348 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4674352 2020.08.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4674347 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4674344 2020.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4674346 2020.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4674345 2020.08.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4674342 2020.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 4674343 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4668151 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4668152 2020.08.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4668149 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4668150 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4668148 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4668147 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4668146 2020.08.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4668131 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4668145 2020.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4668144 2020.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4668143 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4668142 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4668141 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4668140 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4668139 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4668138 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4668137 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4668136 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4668135 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4668134 2020.08.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4668133 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4668132 2020.08.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4668130 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4655499 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4655501 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4655498 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4655503 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4655500 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4655502 2020.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4655497 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4655496 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4655495 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4655494 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4655493 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4655492 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4655491 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4655490 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4655489 2020.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4655488 2020.07.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4655478 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4655479 2020.07.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4655476 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4655475 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4655474 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4655473 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4655477 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4655472 2020.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4655471 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4655469 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4655470 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4655468 2020.07.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4655467 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4655466 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4655464 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4655465 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4655462 2020.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 4655463 2020.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4655461 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4655460 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4655459 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 59 4655457 2020.07.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4655458 2020.07.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4655456 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4655455 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4655454 2020.07.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4655453 2020.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4655452 2020.07.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4655451 2020.07.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4655449 2020.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4655448 2020.07.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4655450 2020.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4638609 2020.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4638607 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4638606 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4638608 2020.07.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4638603 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4638604 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4638605 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4638601 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4638602 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4638599 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4638598 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4631978 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4631977 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4631967 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4631964 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4631965 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4631966 2020.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4631962 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4631963 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4631976 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4631975 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4631974 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4631973 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4631972 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4631971 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4631970 2020.07.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4631969 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4631968 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4631960 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4631959 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4631958 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4631957 2020.07.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4631955 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4631961 2020.07.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4631954 2020.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4631956 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4631950 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4631949 2020.07.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4631952 2020.07.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4631951 2020.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4631947 2020.07.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4631946 2020.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4631948 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 600 4622303 2020.07.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4622302 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4622299 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4622300 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4622301 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622296 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4622298 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4622297 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622295 2020.07.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4622294 2020.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4622292 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4622293 2020.07.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4622290 2020.07.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4622285 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622289 2020.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4622286 2020.07.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4622287 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622288 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4622284 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4622283 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4622281 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4622279 2020.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4622280 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622278 2020.07.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4622274 2020.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4622275 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622277 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4622276 2020.07.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4599690 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4599689 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4599688 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4599687 2020.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4599685 2020.07.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4599683 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4599684 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4599681 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4599686 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4599682 2020.07.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4599679 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4599680 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4599678 2020.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4599674 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4599677 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4599675 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4599673 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4599672 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4599671 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4590753 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4590752 2020.07.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4590751 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4590750 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4590748 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4590749 2020.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4590747 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4585308 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4585309 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4585307 2020.07.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4585305 2020.07.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4585306 2020.06.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4585304 2020.06.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4585303 2020.06.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4585302 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4585301 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4585300 2020.06.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4585299 2020.06.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4585298 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4585297 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4585296 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4585295 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4585293 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4585294 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4585292 2020.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4585289 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4585290 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4585291 2020.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4573838 2020.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4573837 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4572931 2020.06.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4572930 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4572928 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4572929 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4572927 2020.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4572926 2020.06.27 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4572925 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4570935 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570933 2020.06.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570934 2020.06.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4570931 2020.06.26 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4570929 2020.06.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4570922 2020.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4570930 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4570927 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4570928 2020.06.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4570924 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4570925 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570926 2020.06.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4570921 2020.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4570918 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4570920 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4570919 2020.06.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4570917 2020.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4570916 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4570950 2020.06.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4570948 2020.06.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4570946 2020.06.25 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4570945 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570942 2020.06.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4570944 2020.06.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570949 2020.06.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4570943 2020.06.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4570941 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4570940 2020.06.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570938 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570939 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4570936 2020.06.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4570937 2020.06.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4570896 2020.06.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4570899 2020.06.25 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4570895 2020.06.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4570898 2020.06.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4570897 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4570892 2020.06.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4570893 2020.06.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4570889 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4570891 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570887 2020.06.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4570894 2020.06.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4570886 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4570890 2020.06.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4570885 2020.06.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4570884 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4570913 2020.06.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4570909 2020.06.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4570915 2020.06.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4570914 2020.06.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4570912 2020.06.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4570907 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570910 2020.06.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4570911 2020.06.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4570906 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4570908 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4570904 2020.06.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4570905 2020.06.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4570902 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4570903 2020.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4570901 2020.06.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570900 2020.06.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4570883 2020.06.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4570882 2020.06.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4570881 2020.06.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4570879 2020.06.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4570880 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4570878 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570877 2020.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4570876 2020.06.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570870 2020.06.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4570872 2020.06.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570871 2020.06.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4570875 2020.06.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4570874 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4570873 2020.06.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4570869 2020.06.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4570868 2020.06.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4562882 2020.06.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4562883 2020.06.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4562881 2020.06.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4562880 2020.06.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4562686 2020.06.23 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4562690 2020.06.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 4562684 2020.06.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4562685 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4562683 2020.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4562681 2020.06.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4562682 2020.06.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4562689 2020.06.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4562687 2020.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4562680 2020.06.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4562679 2020.06.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4562678 2020.06.23 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4562677 2020.06.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4562688 2020.06.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4560326 2020.06.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4560325 2020.06.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4560324 2020.06.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4560318 2020.06.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4560317 2020.06.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4560322 2020.06.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4560321 2020.06.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4560320 2020.06.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4560316 2020.06.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4560323 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4560313 2020.06.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4560315 2020.06.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4560319 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4560314 2020.06.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4558215 2020.06.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4555954 2020.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555955 2020.06.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4555953 2020.06.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4555952 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4555969 2020.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555967 2020.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4555968 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4555965 2020.06.21 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4555962 2020.06.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 4 4555971 2020.06.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4555970 2020.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4555964 2020.06.20 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4555961 2020.06.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4555966 2020.06.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4555960 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4555963 2020.06.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4555958 2020.06.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4555956 2020.06.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4555959 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4555957 2020.06.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4555950 2020.06.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4555944 2020.06.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4555947 2020.06.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4555951 2020.06.19 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4555946 2020.06.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4555943 2020.06.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4555948 2020.06.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4555949 2020.06.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4555945 2020.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555940 2020.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4555939 2020.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555937 2020.06.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4555938 2020.06.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4555936 2020.06.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4548133 2020.06.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4548131 2020.06.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548130 2020.06.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4548132 2020.06.18 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4548129 2020.06.18 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4548128 2020.06.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4548125 2020.06.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4548123 2020.06.18 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4548124 2020.06.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4548122 2020.06.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4548162 2020.06.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4548140 2020.06.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4548160 2020.06.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4548154 2020.06.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4548146 2020.06.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4548161 2020.06.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4548142 2020.06.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548157 2020.06.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4548138 2020.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4548158 2020.06.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548137 2020.06.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4548139 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4548135 2020.06.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4548141 2020.06.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4548136 2020.06.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4548134 2020.06.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4548156 2020.06.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4548155 2020.06.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4548164 2020.06.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548152 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4548165 2020.06.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4548151 2020.06.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4548153 2020.06.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4548150 2020.06.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4548149 2020.06.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4548147 2020.06.17 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4548159 2020.06.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4548148 2020.06.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4548145 2020.06.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4548144 2020.06.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4548143 2020.06.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4548163 2020.06.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4548121 2020.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4548120 2020.06.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4548119 2020.06.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4548118 2020.06.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4548116 2020.06.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4548115 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4548117 2020.06.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548113 2020.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4548111 2020.06.17 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4548112 2020.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4548109 2020.06.16 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4548114 2020.06.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4548110 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4548108 2020.06.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4548107 2020.06.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4548106 2020.06.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4548105 2020.06.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4548104 2020.06.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4548102 2020.06.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4548101 2020.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4548103 2020.06.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4548100 2020.06.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4548098 2020.06.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4548096 2020.06.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4548097 2020.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4548099 2020.06.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4548094 2020.06.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548093 2020.06.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4548092 2020.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4548095 2020.06.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4548090 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4548091 2020.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4548089 2020.06.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4548087 2020.06.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4548088 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4548086 2020.06.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4548083 2020.06.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4548085 2020.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4548084 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4548081 2020.06.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4548082 2020.06.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4548080 2020.06.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4548079 2020.06.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4548078 2020.06.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4548077 2020.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4548076 2020.06.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4548075 2020.06.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4538900 2020.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4538741 2020.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4538740 2020.06.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4538739 2020.06.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4538737 2020.06.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4538738 2020.06.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4538736 2020.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4538734 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4538735 2020.06.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 4538733 2020.06.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4538757 2020.06.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4538754 2020.06.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4538756 2020.06.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4538751 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4538753 2020.06.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4538755 2020.06.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4538748 2020.06.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4538749 2020.06.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4538752 2020.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 4538747 2020.06.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4538746 2020.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4538750 2020.06.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4538745 2020.06.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 4538743 2020.06.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4538744 2020.06.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4538742 2020.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 4538728 2020.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4538730 2020.06.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4538732 2020.06.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4538729 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4538725 2020.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4538731 2020.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4538723 2020.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4538724 2020.06.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4538726 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4538727 2020.06.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4538722 2020.06.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4538721 2020.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4538720 2020.06.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4538719 2020.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4538718 2020.06.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4538717 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4532363 2020.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4532365 2020.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4532366 2020.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4532359 2020.06.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4532361 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4532360 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4532362 2020.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4532358 2020.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4532364 2020.06.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4530275 2020.06.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4525893 2020.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4525892 2020.06.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4525889 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4525885 2020.06.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4525883 2020.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4525926 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4525925 2020.06.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4525935 2020.06.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4525922 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4525923 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 4525920 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4525934 2020.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4525933 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4525931 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4525916 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4525913 2020.06.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4525915 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4525929 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4525932 2020.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4525909 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4525910 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4525901 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4525898 2020.06.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4525896 2020.06.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4525924 2020.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4525904 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4525900 2020.06.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4525899 2020.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4525897 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4525894 2020.06.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4525895 2020.06.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4525891 2020.06.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4525886 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4525882 2020.06.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4525887 2020.06.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4525884 2020.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4525888 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4525921 2020.06.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4525918 2020.06.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4525917 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4525919 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4525914 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4525930 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4525912 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4525911 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4525908 2020.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4525928 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4525907 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4525906 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4525927 2020.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4525905 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4525903 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4525902 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4525873 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4525879 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4525877 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4525872 2020.06.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4525869 2020.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4525871 2020.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4525870 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4525881 2020.06.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4525868 2020.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4525880 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4525865 2020.06.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4525867 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4525878 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4525864 2020.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4525863 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4525862 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4525876 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4525875 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4525861 2020.06.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4525860 2020.06.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4525859 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4525874 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4525866 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4525856 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4525858 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4525857 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4525855 2020.06.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4525854 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4525850 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4525853 2020.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4525851 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4525852 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4514637 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4514631 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4514630 2020.06.11 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4514629 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4514636 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4514635 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4514627 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4514633 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4514626 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4514624 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4514625 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4514634 2020.06.11 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4514632 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4506375 2020.06.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4506374 2020.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4506373 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4506371 2020.06.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4506372 2020.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4506370 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4506369 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4506367 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4506368 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4506366 2020.06.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4506365 2020.06.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4506364 2020.06.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4506363 2020.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4506357 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4506358 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4506362 2020.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4506356 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4506355 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4506361 2020.06.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4506354 2020.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4506360 2020.06.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4506352 2020.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4506359 2020.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4506353 2020.06.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4506351 2020.06.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4506350 2020.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4506349 2020.06.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4506347 2020.06.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4506348 2020.06.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4496021 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4496016 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4496012 2020.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4496023 2020.06.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 4496022 2020.06.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4496024 2020.06.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4496014 2020.06.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4496002 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4496000 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4496004 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4495996 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4495999 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4495995 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4496001 2020.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4496018 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4496019 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4496017 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4496020 2020.06.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4496015 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4496011 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4496010 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496009 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4496006 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4496008 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4496005 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 4496007 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4496013 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4495997 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4495998 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4495994 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4495992 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4495991 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4495989 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4495988 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4495987 2020.06.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4495986 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495985 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4495983 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4495982 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4495981 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4495980 2020.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4495979 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4495978 2020.06.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4495977 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4495973 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4495972 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4495976 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4495970 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4495971 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4495974 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4495968 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4495969 2020.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4495967 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4495964 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4495965 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4495966 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4495975 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4495963 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4495962 2020.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4489006 2020.06.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4489005 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4489004 2020.06.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4489003 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4489002 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4489001 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4489000 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4488999 2020.06.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4488998 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4489022 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4489019 2020.06.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4489021 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4489020 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4489018 2020.06.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4489017 2020.06.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4489016 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4489015 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4489014 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4489013 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4489012 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4489010 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4489008 2020.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4489009 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4489007 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4488997 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4488995 2020.06.05 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4488996 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4488994 2020.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4488993 2020.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4488991 2020.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4488990 2020.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4488989 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4488988 2020.06.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4488987 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4488984 2020.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4488986 2020.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4488985 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4488983 2020.06.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4488982 2020.06.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4479279 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4473951 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4473949 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4473948 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4473946 2020.06.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4473947 2020.06.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4473943 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4473944 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4473942 2020.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4473945 2020.06.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4463429 2020.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4463428 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4463430 2020.05.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4463426 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4463427 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4458175 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4458171 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4458173 2020.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4458170 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4458172 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4458174 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4458167 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4458168 2020.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4458166 2020.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4458165 2020.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4458164 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4458163 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4458160 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4458162 2020.05.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4458161 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4458169 2020.05.30 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4458159 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4457689 2020.05.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4457688 2020.05.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4457687 2020.05.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4457690 2020.05.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4457686 2020.05.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4457685 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4457683 2020.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4457682 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4457681 2020.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4457679 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4457684 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4457680 2020.05.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4457678 2020.05.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4449980 2020.05.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4449979 2020.05.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4449977 2020.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4449976 2020.05.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4449978 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4449975 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4449974 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4449973 2020.05.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4449971 2020.05.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4449972 2020.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4449970 2020.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4449969 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4449968 2020.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4449967 2020.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4449966 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4449965 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4449963 2020.05.28 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4449964 2020.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4445367 2020.05.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4445366 2020.05.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4445368 2020.05.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4445365 2020.05.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4445363 2020.05.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4445362 2020.05.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4445364 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4445360 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4445361 2020.05.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4445359 2020.05.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4445358 2020.05.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4445357 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4445356 2020.05.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4445355 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4445354 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4445353 2020.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4445352 2020.05.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4445351 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4445348 2020.05.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4445350 2020.05.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4445347 2020.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4445345 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4445344 2020.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4445346 2020.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4445342 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4445343 2020.05.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4445341 2020.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4445340 2020.05.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4445338 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4445339 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4445336 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4445337 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4445335 2020.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4445334 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4445333 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4445332 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4445331 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4445329 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4445326 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4445327 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4445328 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4445325 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4445324 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4430332 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 4430331 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4430333 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4430330 2020.05.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4430329 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4430328 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 4430327 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4417773 2020.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4417775 2020.05.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4417774 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4417771 2020.05.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4417772 2020.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4417770 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4417769 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4417768 2020.05.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4417765 2020.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4417764 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4417763 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4417767 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4417762 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4417761 2020.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4417760 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4417766 2020.05.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4417759 2020.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4417758 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 9 4417757 2020.05.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4417756 2020.05.21 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4417753 2020.05.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4417755 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4417754 2020.05.21 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4417752 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4409352 2020.05.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4404267 2020.05.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4404266 2020.05.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4404265 2020.05.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4404264 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4404262 2020.05.19 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4404261 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4404259 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4404260 2020.05.19 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4404258 2020.05.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4399908 2020.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4399907 2020.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4399906 2020.05.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4399904 2020.05.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4399905 2020.05.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4399903 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4399902 2020.05.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4399901 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4399900 2020.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4399897 2020.05.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4399896 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4399898 2020.05.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4399899 2020.05.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4399894 2020.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4399893 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4399892 2020.05.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4399895 2020.05.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4398413 2020.05.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4398412 2020.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4398411 2020.05.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4398410 2020.05.16 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4398409 2020.05.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4398408 2020.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4398407 2020.05.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4398406 2020.05.16 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 7 4398405 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4398404 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4398403 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 4398402 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4398400 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4398401 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4378001 2020.05.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4378003 2020.05.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4378002 2020.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4378000 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4373571 2020.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4373570 2020.05.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4373568 2020.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4373566 2020.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4373569 2020.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4373565 2020.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4373567 2020.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4373564 2020.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4373562 2020.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4373561 2020.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4373563 2020.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4373560 2020.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4373558 2020.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4373555 2020.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4373559 2020.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4373557 2020.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4373556 2020.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4359262 2020.05.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4359263 2020.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4359261 2020.05.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4359260 2020.05.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4359277 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4359279 2020.05.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4359275 2020.05.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4359273 2020.05.10 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4359272 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4359271 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4359270 2020.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4359269 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4359268 2020.05.10 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4359267 2020.05.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4359231 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4359250 2020.05.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4359224 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4359221 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4359219 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4359218 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4359234 2020.05.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4359216 2020.05.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4359211 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4359233 2020.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4359206 2020.05.09 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4359202 2020.05.09 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4359201 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4359198 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4359197 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4359199 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4359246 2020.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4359242 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4359238 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4359253 2020.05.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4359230 2020.05.09 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4359247 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4359220 2020.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4359217 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4359214 2020.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4359210 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4359213 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4359207 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4359205 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4359192 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4359195 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4359191 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4359194 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4359193 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4359190 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4359188 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4359189 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4359187 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4359186 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4359184 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 4359183 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4359182 2020.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4359181 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4359185 2020.05.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4359240 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4359239 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4359258 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4359232 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4359229 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4359236 2020.05.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4359223 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 4359252 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4359215 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 13 4359228 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4359209 2020.05.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4359203 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4359200 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4359196 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4359248 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4359259 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4359245 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4359241 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4359257 2020.05.09 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4359235 2020.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4359255 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4359254 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4359226 2020.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4359227 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4359225 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4359222 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4359251 2020.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4359212 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4359208 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4359204 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4359179 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4359177 2020.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4359178 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4359174 2020.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4359176 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4359173 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4359175 2020.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4359172 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4359171 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4359169 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4359168 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4359167 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4359170 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4359166 2020.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4359165 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4359164 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4359163 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 4359162 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4359161 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4359159 2020.05.09 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4359160 2020.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4359158 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4359157 2020.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4359155 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4359156 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4359154 2020.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4359153 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4359152 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4359151 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4359149 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4359148 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4359150 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4359147 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4359144 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4359146 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4359145 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4359143 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4359141 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4359142 2020.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4359138 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4359140 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4359139 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4359137 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4359136 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4359135 2020.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4359132 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4359133 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4359134 2020.05.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4331250 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4328786 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4328787 2020.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4328785 2020.05.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4328783 2020.05.07 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4328782 2020.05.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4328784 2020.05.07 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 4328781 2020.05.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4325149 2020.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4325148 2020.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4325147 2020.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4325144 2020.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4325146 2020.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4325145 2020.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4325143 2020.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4325142 2020.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4325140 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4325139 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4325141 2020.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4325138 2020.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4314122 2020.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4314123 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4314117 2020.05.04 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4314114 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4314115 2020.05.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4314112 2020.05.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4314111 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4314113 2020.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4310149 2020.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4310148 2020.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4310147 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4310146 2020.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4310145 2020.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4310143 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4310142 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4310144 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4310141 2020.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4310140 2020.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4310138 2020.05.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4310139 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4310137 2020.05.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4303033 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4303030 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4303032 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 17 4303031 2020.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4303029 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4303028 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4303027 2020.05.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4303026 2020.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4303024 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4303025 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4303022 2020.05.03 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4303021 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4303023 2020.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4303019 2020.05.03 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4303018 2020.05.03 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4303020 2020.05.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4303017 2020.05.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4303135 2020.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4292248 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4292247 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4292246 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4292244 2020.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4292242 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4292243 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4292239 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4292241 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4292240 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4292237 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4292236 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4292235 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4292233 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4292238 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4292234 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4292232 2020.05.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4292231 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4292230 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4292229 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4292228 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4292227 2020.05.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4292226 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4292224 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4292222 2020.05.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio