DRUŻYNA

Drużyna: PiotrK. Obserwator: Piotr Klukiewicz

Liczba gatunków: 146

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1011 43882 62 62 0 6 25 31
2 656 36530 67 52 0 4 17 31
3 1259 35330 91 72 0 5 24 43
4 1379 18534 119 97 0 10 39 48
5 1880 9517 145 97 0 12 40 45
6 302 1980 146 63 0 6 21 36
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8593905 2023.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8593907 2023.06.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8593915 2023.06.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8593916 2023.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8593917 2023.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8593919 2023.06.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8593921 2023.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8593922 2023.06.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8593923 2023.06.04 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8593924 2023.06.04 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8593925 2023.06.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8593927 2023.06.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8593928 2023.06.04 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 8593929 2023.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 8593931 2023.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8593934 2023.06.04 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8593935 2023.06.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8593936 2023.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8593943 2023.06.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8593944 2023.06.04 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8593947 2023.06.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8593949 2023.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8593950 2023.06.04 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 8593951 2023.06.04 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593952 2023.06.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8593985 2023.06.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8593986 2023.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8593987 2023.06.04 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8593988 2023.06.04 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 8593991 2023.06.04 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8593992 2023.06.04 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8593993 2023.06.04 WM
pospolity sroka, Pica pica 4 8593994 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 8593995 2023.06.04 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8593996 2023.06.04 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8593997 2023.06.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8593998 2023.06.04 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593999 2023.06.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8594000 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8594049 2023.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8594238 2023.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8594319 2023.06.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 3 8594320 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594321 2023.06.04 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8594322 2023.06.04 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8594325 2023.06.04 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8594330 2023.06.04 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8594331 2023.06.04 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8594332 2023.06.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8594334 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8594407 2023.06.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8594408 2023.06.04 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8594409 2023.06.04 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8594410 2023.06.04 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8594412 2023.06.04 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8594413 2023.06.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8594414 2023.06.04 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8594415 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8594416 2023.06.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8594422 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8594425 2023.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 8594427 2023.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8594429 2023.06.04 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8594431 2023.06.04 WM
pospolity kruk, Corvus corax 4 8594432 2023.06.04 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8594433 2023.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8594436 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8594438 2023.06.04 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8594439 2023.06.04 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8594440 2023.06.04 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8594441 2023.06.04 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8594442 2023.06.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8594443 2023.06.04 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8594444 2023.06.04 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8594446 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594447 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8594448 2023.06.04 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8594450 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 15 8594451 2023.06.04 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8594452 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8594453 2023.06.04 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8594454 2023.06.04 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8594455 2023.06.04 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8594456 2023.06.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8594457 2023.06.04 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8594458 2023.06.04 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8594459 2023.06.04 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8594460 2023.06.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8594461 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594462 2023.06.04 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8594463 2023.06.04 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 8594464 2023.06.04 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8594465 2023.06.04 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8594466 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8594467 2023.06.04 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8594468 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8594471 2023.06.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8594473 2023.06.04 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8594474 2023.06.04 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8594476 2023.06.04 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 8594478 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594479 2023.06.04 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8594480 2023.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8594481 2023.06.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8594483 2023.06.04 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8594501 2023.06.04 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8594502 2023.06.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 8594504 2023.06.04 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8594505 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8594507 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8594508 2023.06.04 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8594509 2023.06.04 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8594511 2023.06.04 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8594512 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8594513 2023.06.04 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8594514 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8594516 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8594525 2023.06.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8594530 2023.06.04 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8594531 2023.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8594532 2023.06.04 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8594533 2023.06.04 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8594535 2023.06.04 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8594536 2023.06.04 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8594537 2023.06.04 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8594540 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594541 2023.06.04 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8594542 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 12 8594544 2023.06.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8594545 2023.06.04 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8594547 2023.06.04 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8594548 2023.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8594551 2023.06.04 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8594553 2023.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8594554 2023.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8594556 2023.06.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8594558 2023.06.04 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8594563 2023.06.04 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8594565 2023.06.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8594566 2023.06.04 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8594568 2023.06.04 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8594570 2023.06.04 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8594572 2023.06.04 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8594574 2023.06.04 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8594577 2023.06.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8594581 2023.06.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8594587 2023.06.04 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8594589 2023.06.04 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8594592 2023.06.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8594595 2023.06.04 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8594598 2023.06.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8594600 2023.06.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8594603 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8594606 2023.06.04 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8594609 2023.06.04 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8594610 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594612 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8594615 2023.06.04 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8594616 2023.06.04 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8594617 2023.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8594618 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8594619 2023.06.04 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8594620 2023.06.04 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8594621 2023.06.04 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8594625 2023.06.04 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 110 8594627 2023.06.04 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8585822 2023.06.03 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8585823 2023.06.03 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8585824 2023.06.03 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8585825 2023.06.03 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8585826 2023.06.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8585829 2023.06.03 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8585830 2023.06.03 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8585832 2023.06.03 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8585833 2023.06.03 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8585834 2023.06.03 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8585835 2023.06.03 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8585836 2023.06.03 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 8585837 2023.06.03 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8585838 2023.06.03 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8585975 2023.06.03 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8580128 2023.06.02 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8580130 2023.06.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 8580133 2023.06.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8580134 2023.06.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8580140 2023.06.02 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8580142 2023.06.02 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8580144 2023.06.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8580145 2023.06.02 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8580147 2023.06.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8580148 2023.06.02 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 92 8580149 2023.06.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8580152 2023.06.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8580155 2023.06.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8580157 2023.06.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8580159 2023.06.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8580160 2023.06.02 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8580161 2023.06.02 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8580163 2023.06.02 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8580164 2023.06.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8580165 2023.06.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8580168 2023.06.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 7 8580174 2023.06.02 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8580175 2023.06.02 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8580177 2023.06.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8580178 2023.06.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8580179 2023.06.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8580185 2023.06.02 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8580188 2023.06.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8580189 2023.06.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8580191 2023.06.02 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8580193 2023.06.02 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8580195 2023.06.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8580196 2023.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8580199 2023.06.02 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8580201 2023.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8580211 2023.06.02 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8580212 2023.06.02 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8580217 2023.06.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 8580219 2023.06.02 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8580226 2023.06.02 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8580227 2023.06.02 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8580245 2023.06.02 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8580248 2023.06.02 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8580253 2023.06.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8580292 2023.06.02 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8580297 2023.06.02 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8580299 2023.06.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8580354 2023.06.02 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8580355 2023.06.02 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8580356 2023.06.02 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 8580358 2023.06.02 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8575119 2023.06.01 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8575120 2023.06.01 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8575122 2023.06.01 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8575126 2023.06.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8575129 2023.06.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8575132 2023.06.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8575134 2023.06.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8575137 2023.06.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8575140 2023.06.01 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8575142 2023.06.01 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8575144 2023.06.01 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8575147 2023.06.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8575160 2023.06.01 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8575162 2023.06.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8575165 2023.06.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8575169 2023.06.01 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8575170 2023.06.01 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8575172 2023.06.01 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8575173 2023.06.01 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8575174 2023.06.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8575175 2023.06.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8575176 2023.06.01 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8575177 2023.06.01 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8575178 2023.06.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8575179 2023.06.01 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8575180 2023.06.01 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8575181 2023.06.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 10 8575182 2023.06.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8575183 2023.06.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8575184 2023.06.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8575185 2023.06.01 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8575200 2023.06.01 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8575201 2023.06.01 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8575202 2023.06.01 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8575203 2023.06.01 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8575204 2023.06.01 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8575222 2023.06.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8575230 2023.06.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8575231 2023.06.01 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8575244 2023.06.01 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8575245 2023.06.01 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8575246 2023.06.01 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8575247 2023.06.01 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8575248 2023.06.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8575249 2023.06.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8575250 2023.06.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8575251 2023.06.01 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8575252 2023.06.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 42 8575253 2023.06.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8575254 2023.06.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8575255 2023.06.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8575256 2023.06.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8575257 2023.06.01 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8575258 2023.06.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8575259 2023.06.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8575260 2023.06.01 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 8575261 2023.06.01 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8575262 2023.06.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8575263 2023.06.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8575264 2023.06.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8575265 2023.06.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8575266 2023.06.01 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8575267 2023.06.01 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8575268 2023.06.01 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8575269 2023.06.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8575270 2023.06.01 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8575271 2023.06.01 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8575272 2023.06.01 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8575273 2023.06.01 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 110 8575275 2023.06.01 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8570173 2023.05.31 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8570184 2023.05.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8570185 2023.05.31 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8570187 2023.05.31 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 8570188 2023.05.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8570189 2023.05.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8570191 2023.05.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8570198 2023.05.31 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8570199 2023.05.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8570200 2023.05.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8570202 2023.05.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8570205 2023.05.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8570207 2023.05.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8570208 2023.05.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8570209 2023.05.31 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 34 8570215 2023.05.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8570216 2023.05.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8570219 2023.05.31 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8570220 2023.05.31 WM
pospolity łyska, Fulica atra 5 8570221 2023.05.31 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8570222 2023.05.31 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8570223 2023.05.31 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8570224 2023.05.31 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8570225 2023.05.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8570226 2023.05.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8570227 2023.05.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8570228 2023.05.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8570229 2023.05.31 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8570230 2023.05.31 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8570232 2023.05.31 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8570233 2023.05.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8570246 2023.05.31 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8570247 2023.05.31 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8570249 2023.05.31 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8570252 2023.05.31 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8570253 2023.05.31 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8570254 2023.05.31 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8565553 2023.05.30 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8565554 2023.05.30 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8565653 2023.05.30 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8565654 2023.05.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8565655 2023.05.30 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8565656 2023.05.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 31 8565657 2023.05.30 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8565658 2023.05.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8565659 2023.05.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8565660 2023.05.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8565661 2023.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8565685 2023.05.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8565686 2023.05.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8565687 2023.05.30 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 44 8565688 2023.05.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8565689 2023.05.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8565690 2023.05.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8565691 2023.05.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8565695 2023.05.30 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8565734 2023.05.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 24 8565735 2023.05.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8565736 2023.05.30 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8565737 2023.05.30 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8565738 2023.05.30 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8565740 2023.05.30 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8565741 2023.05.30 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8565742 2023.05.30 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 8565743 2023.05.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8565744 2023.05.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8565745 2023.05.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8565746 2023.05.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8565747 2023.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8565748 2023.05.30 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8565749 2023.05.30 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8565750 2023.05.30 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8565751 2023.05.30 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8565752 2023.05.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8565753 2023.05.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8565754 2023.05.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8565755 2023.05.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8565756 2023.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8565757 2023.05.30 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8565758 2023.05.30 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8565759 2023.05.30 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8565760 2023.05.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8565761 2023.05.30 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8565762 2023.05.30 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8565763 2023.05.30 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 130 8565764 2023.05.30 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8559781 2023.05.29 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8559782 2023.05.29 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8559783 2023.05.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8559784 2023.05.29 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8559785 2023.05.29 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8559816 2023.05.29 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8559817 2023.05.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8559819 2023.05.29 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8559821 2023.05.29 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8559823 2023.05.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8559825 2023.05.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8559826 2023.05.29 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8559828 2023.05.29 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8559829 2023.05.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8559832 2023.05.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8559834 2023.05.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8559835 2023.05.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8559836 2023.05.29 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8559837 2023.05.29 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8559838 2023.05.29 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8559840 2023.05.29 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8559841 2023.05.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8559843 2023.05.29 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8559845 2023.05.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8559847 2023.05.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8559848 2023.05.29 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8559850 2023.05.29 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8559851 2023.05.29 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 95 8559852 2023.05.29 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8553613 2023.05.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8553617 2023.05.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8553618 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8553619 2023.05.28 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8553620 2023.05.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8553623 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8553625 2023.05.28 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8553628 2023.05.28 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8553631 2023.05.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8553644 2023.05.28 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8553649 2023.05.28 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8553652 2023.05.28 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8553654 2023.05.28 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8553656 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8553658 2023.05.28 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8553659 2023.05.28 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8553667 2023.05.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8553697 2023.05.28 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8553698 2023.05.28 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8553703 2023.05.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8553706 2023.05.28 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8553708 2023.05.28 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8553711 2023.05.28 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8553713 2023.05.28 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8553716 2023.05.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8553812 2023.05.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8553814 2023.05.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8553817 2023.05.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8553822 2023.05.28 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8553833 2023.05.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8553862 2023.05.28 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8553865 2023.05.28 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8553868 2023.05.28 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8553874 2023.05.28 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8553877 2023.05.28 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8553880 2023.05.28 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8553881 2023.05.28 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8553883 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8553884 2023.05.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8553885 2023.05.28 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8553886 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8553914 2023.05.28 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8553917 2023.05.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8553918 2023.05.28 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8553923 2023.05.28 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8553925 2023.05.28 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 8553928 2023.05.28 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8553930 2023.05.28 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8553931 2023.05.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8553940 2023.05.28 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8553944 2023.05.28 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8553954 2023.05.28 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8553986 2023.05.28 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 8553990 2023.05.28 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8553993 2023.05.28 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8553995 2023.05.28 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8553997 2023.05.28 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8554000 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8554001 2023.05.28 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8554006 2023.05.28 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8554007 2023.05.28 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8554009 2023.05.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8554032 2023.05.28 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8554033 2023.05.28 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8554035 2023.05.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8554066 2023.05.28 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8554067 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8554071 2023.05.28 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 8554073 2023.05.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8554077 2023.05.28 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8554079 2023.05.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8554091 2023.05.28 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8554093 2023.05.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8554096 2023.05.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8554101 2023.05.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8554102 2023.05.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8554103 2023.05.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8554104 2023.05.28 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8554105 2023.05.28 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8554107 2023.05.28 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8554108 2023.05.28 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8554109 2023.05.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8554110 2023.05.28 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8554111 2023.05.28 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8554112 2023.05.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8554113 2023.05.28 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8554114 2023.05.28 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8554115 2023.05.28 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8554116 2023.05.28 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8554117 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8554118 2023.05.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8554119 2023.05.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8554160 2023.05.28 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8554161 2023.05.28 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8554163 2023.05.28 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8554164 2023.05.28 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8554173 2023.05.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8554174 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8554178 2023.05.28 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8554179 2023.05.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8554180 2023.05.28 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8554181 2023.05.28 WM
pospolity kos, Turdus merula 3 8554182 2023.05.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8554183 2023.05.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8554184 2023.05.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8554185 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8554186 2023.05.28 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8554188 2023.05.28 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8554189 2023.05.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8554190 2023.05.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8554191 2023.05.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8554192 2023.05.28 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8554193 2023.05.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8554194 2023.05.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8554197 2023.05.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8554198 2023.05.28 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8554201 2023.05.28 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8554203 2023.05.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8554204 2023.05.28 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 16 8554206 2023.05.28 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 8554207 2023.05.28 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8554208 2023.05.28 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8554209 2023.05.28 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8554210 2023.05.28 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8554212 2023.05.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8554224 2023.05.28 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8554226 2023.05.28 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8554228 2023.05.28 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8554231 2023.05.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8554232 2023.05.28 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8554235 2023.05.28 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 8554240 2023.05.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8554242 2023.05.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 8554243 2023.05.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8554244 2023.05.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8554282 2023.05.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8554283 2023.05.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8554284 2023.05.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8554285 2023.05.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8554288 2023.05.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8554289 2023.05.28 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8554290 2023.05.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8554296 2023.05.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8554297 2023.05.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8554298 2023.05.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8554299 2023.05.28 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8554301 2023.05.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 8554304 2023.05.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8554305 2023.05.28 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8554311 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8554312 2023.05.28 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8554315 2023.05.28 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8554326 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8554329 2023.05.28 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8554330 2023.05.28 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8554332 2023.05.28 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8554337 2023.05.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8554338 2023.05.28 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8554340 2023.05.28 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8554342 2023.05.28 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8554343 2023.05.28 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8554437 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8554439 2023.05.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8554440 2023.05.28 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8554444 2023.05.28 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8554446 2023.05.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8554448 2023.05.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8554450 2023.05.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8554451 2023.05.28 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8554452 2023.05.28 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8554455 2023.05.28 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8554457 2023.05.28 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8554461 2023.05.28 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8554462 2023.05.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8554473 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8554475 2023.05.28 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8554476 2023.05.28 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8554478 2023.05.28 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 85 8554518 2023.05.28 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8544744 2023.05.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8544746 2023.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8544747 2023.05.27 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8544748 2023.05.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8544750 2023.05.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8544751 2023.05.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8544753 2023.05.27 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8544754 2023.05.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8544759 2023.05.27 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8544762 2023.05.27 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8544763 2023.05.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8544766 2023.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8544767 2023.05.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8544768 2023.05.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8544769 2023.05.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8544770 2023.05.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8544771 2023.05.27 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8544772 2023.05.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8544773 2023.05.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8544775 2023.05.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8544777 2023.05.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8544778 2023.05.27 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8544779 2023.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8544783 2023.05.27 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8544784 2023.05.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8544785 2023.05.27 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8544787 2023.05.27 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8544788 2023.05.27 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8544789 2023.05.27 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8544790 2023.05.27 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8544791 2023.05.27 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8544815 2023.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 85 8544819 2023.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8537770 2023.05.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8537771 2023.05.26 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8537772 2023.05.26 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8537773 2023.05.26 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8537774 2023.05.26 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8537780 2023.05.26 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 8537782 2023.05.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8537783 2023.05.26 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8537806 2023.05.26 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8537807 2023.05.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8537809 2023.05.26 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8537810 2023.05.26 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8537811 2023.05.26 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8537812 2023.05.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8537813 2023.05.26 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537814 2023.05.26 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8537815 2023.05.26 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8537816 2023.05.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8537821 2023.05.26 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8537822 2023.05.26 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8537823 2023.05.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 8537824 2023.05.26 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8537825 2023.05.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8537826 2023.05.26 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8537827 2023.05.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8537828 2023.05.26 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8537829 2023.05.26 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8537830 2023.05.26 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 8537831 2023.05.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 8537832 2023.05.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8537833 2023.05.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8537834 2023.05.26 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8537835 2023.05.26 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8537836 2023.05.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8537839 2023.05.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8537840 2023.05.26 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8537841 2023.05.26 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8537842 2023.05.26 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8537843 2023.05.26 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8537844 2023.05.26 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 75 8537845 2023.05.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8531583 2023.05.25 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8531584 2023.05.25 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8531585 2023.05.25 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8531586 2023.05.25 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8531587 2023.05.25 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 8531619 2023.05.25 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8526501 2023.05.24 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8526502 2023.05.24 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8526503 2023.05.24 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8526504 2023.05.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8526512 2023.05.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8526513 2023.05.24 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8526514 2023.05.24 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8526516 2023.05.24 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8526521 2023.05.24 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8526522 2023.05.24 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 8526523 2023.05.24 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8526524 2023.05.24 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8526525 2023.05.24 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8526527 2023.05.24 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8526528 2023.05.24 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8526530 2023.05.24 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8526531 2023.05.24 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8526533 2023.05.24 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8526534 2023.05.24 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8526535 2023.05.24 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8526537 2023.05.24 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8526538 2023.05.24 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8526539 2023.05.24 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8526540 2023.05.24 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 8526541 2023.05.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8526542 2023.05.24 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8526543 2023.05.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8526544 2023.05.24 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8526545 2023.05.24 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8526546 2023.05.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8526547 2023.05.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8526549 2023.05.24 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8526550 2023.05.24 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8526551 2023.05.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8526552 2023.05.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 8526554 2023.05.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8526555 2023.05.24 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8526556 2023.05.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8526565 2023.05.24 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8526566 2023.05.24 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8526567 2023.05.24 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8526568 2023.05.24 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8526569 2023.05.24 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8526570 2023.05.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8526571 2023.05.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8526572 2023.05.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8526573 2023.05.24 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8526576 2023.05.24 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8526577 2023.05.24 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 52 8526578 2023.05.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8526579 2023.05.24 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8526580 2023.05.24 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8526581 2023.05.24 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8526582 2023.05.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8526584 2023.05.24 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8526585 2023.05.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8526587 2023.05.24 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8526589 2023.05.24 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8526590 2023.05.24 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 23 8526593 2023.05.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8526594 2023.05.24 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8526595 2023.05.24 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8526605 2023.05.24 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8526606 2023.05.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8526607 2023.05.24 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8526608 2023.05.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8526609 2023.05.24 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8526610 2023.05.24 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8526611 2023.05.24 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8526612 2023.05.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8526614 2023.05.24 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 8526615 2023.05.24 WM
pospolity łyska, Fulica atra 10 8526616 2023.05.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8526617 2023.05.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8526618 2023.05.24 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8526619 2023.05.24 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8526620 2023.05.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8526621 2023.05.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8526623 2023.05.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8526624 2023.05.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8526625 2023.05.24 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8526626 2023.05.24 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8526627 2023.05.24 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8526628 2023.05.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8526629 2023.05.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 8526630 2023.05.24 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8526632 2023.05.24 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8526634 2023.05.24 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8526635 2023.05.24 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8526636 2023.05.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8526637 2023.05.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8526639 2023.05.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8526640 2023.05.24 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8526641 2023.05.24 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8526642 2023.05.24 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8526644 2023.05.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8526686 2023.05.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8526687 2023.05.24 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8526688 2023.05.24 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8526690 2023.05.24 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8526691 2023.05.24 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8521335 2023.05.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8521336 2023.05.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8521340 2023.05.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8521345 2023.05.23 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8521348 2023.05.23 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8521350 2023.05.23 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8521351 2023.05.23 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8521352 2023.05.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8521354 2023.05.23 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8521356 2023.05.23 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8521358 2023.05.23 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8521360 2023.05.23 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8521368 2023.05.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8521370 2023.05.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8521372 2023.05.23 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8521373 2023.05.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8521379 2023.05.23 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8521391 2023.05.23 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8521393 2023.05.23 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8521395 2023.05.23 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8521396 2023.05.23 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8521402 2023.05.23 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8521417 2023.05.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8521419 2023.05.23 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 8521420 2023.05.23 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8521423 2023.05.23 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8521425 2023.05.23 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8521426 2023.05.23 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8521428 2023.05.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8521429 2023.05.23 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8521431 2023.05.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8521432 2023.05.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8521434 2023.05.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8521435 2023.05.23 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8521436 2023.05.23 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8521471 2023.05.23 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8521488 2023.05.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 8521503 2023.05.23 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8521505 2023.05.23 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8521507 2023.05.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8521518 2023.05.23 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8521519 2023.05.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8521522 2023.05.23 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8521523 2023.05.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8521527 2023.05.23 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8521533 2023.05.23 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8521534 2023.05.23 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8521535 2023.05.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8521538 2023.05.23 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8521539 2023.05.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8521540 2023.05.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8521550 2023.05.23 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8521551 2023.05.23 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8521553 2023.05.23 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8521554 2023.05.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8521556 2023.05.23 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8521557 2023.05.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8521559 2023.05.23 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8521560 2023.05.23 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8521564 2023.05.23 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8521575 2023.05.23 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8521578 2023.05.23 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8521579 2023.05.23 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8521581 2023.05.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8521582 2023.05.23 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8521584 2023.05.23 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8521585 2023.05.23 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8521588 2023.05.23 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8521589 2023.05.23 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8521590 2023.05.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8521592 2023.05.23 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8521594 2023.05.23 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8521596 2023.05.23 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8521598 2023.05.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8521599 2023.05.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8521600 2023.05.23 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8521601 2023.05.23 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 8521602 2023.05.23 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 13 8521603 2023.05.23 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8521605 2023.05.23 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 272 8521606 2023.05.23 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8521608 2023.05.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 3 8521622 2023.05.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8521624 2023.05.23 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8521625 2023.05.23 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8521626 2023.05.23 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8521627 2023.05.23 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8521628 2023.05.23 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8521629 2023.05.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8521630 2023.05.23 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8521631 2023.05.23 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8521640 2023.05.23 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8515928 2023.05.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8515930 2023.05.22 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8515932 2023.05.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8515938 2023.05.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8515939 2023.05.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8515943 2023.05.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8515945 2023.05.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8515948 2023.05.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8515953 2023.05.22 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8515955 2023.05.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8515960 2023.05.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8515963 2023.05.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8515964 2023.05.22 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8515965 2023.05.22 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8515966 2023.05.22 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8515967 2023.05.22 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8515968 2023.05.22 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8515969 2023.05.22 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8515970 2023.05.22 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8515971 2023.05.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8515972 2023.05.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8515973 2023.05.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8515974 2023.05.22 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8515975 2023.05.22 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8515976 2023.05.22 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8515977 2023.05.22 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8515978 2023.05.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8516009 2023.05.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8516010 2023.05.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8516014 2023.05.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8516016 2023.05.22 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8516033 2023.05.22 WM
pospolity kruk, Corvus corax 3 8516039 2023.05.22 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8516048 2023.05.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8516053 2023.05.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8516055 2023.05.22 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8516067 2023.05.22 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8516069 2023.05.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8516070 2023.05.22 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8516073 2023.05.22 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8516074 2023.05.22 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8516076 2023.05.22 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8516078 2023.05.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8516084 2023.05.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8516086 2023.05.22 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8516089 2023.05.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8516092 2023.05.22 WM