DRUŻYNA

Drużyna: PiotrK. Obserwator: Piotr Klukiewicz

Liczba gatunków: 174

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1011 43882 62 62 0 6 25 31
2 656 36530 67 52 0 4 17 31
3 1259 35330 91 72 0 5 24 43
4 1379 18534 119 97 0 10 39 48
5 1880 9517 145 97 0 12 40 45
6 1540 16698 153 99 0 13 38 48
7 1668 45393 156 89 0 11 34 44
8 1457 62735 163 89 0 11 35 43
9 1314 37763 165 86 0 7 32 47
10 1385 49303 166 79 1 7 27 44
11 862 37886 174 70 3 10 22 35
12 695 19369 174 58 0 7 19 32
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9311551 2023.12.31 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9311533 2023.12.31 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 9311535 2023.12.31 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 29 9311538 2023.12.31 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9311581 2023.12.31 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9311536 2023.12.31 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 9311539 2023.12.31 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9311575 2023.12.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9311543 2023.12.31 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9311527 2023.12.31 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9311529 2023.12.31 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9311549 2023.12.31 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9311605 2023.12.31 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 9311579 2023.12.31 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1500 9311578 2023.12.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9311530 2023.12.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9311537 2023.12.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9311541 2023.12.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 115 9311576 2023.12.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 9311580 2023.12.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 110 9311592 2023.12.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9311604 2023.12.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 9311606 2023.12.31 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9311528 2023.12.31 WM
pospolity łyska, Fulica atra 13 9311550 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9311532 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 22 9311547 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9311601 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9311612 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9311531 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 9311546 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9311593 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9311596 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9311545 2023.12.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9311548 2023.12.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9311602 2023.12.31 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9311577 2023.12.31 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9311583 2023.12.31 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9311534 2023.12.31 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9311552 2023.12.31 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9311584 2023.12.31 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9311608 2023.12.31 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9311607 2023.12.31 WM
pospolity sroka, Pica pica 11 9311544 2023.12.31 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9311553 2023.12.31 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9311591 2023.12.31 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9311609 2023.12.31 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9311585 2023.12.31 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9311594 2023.12.31 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9311588 2023.12.31 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9311603 2023.12.31 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9311587 2023.12.31 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9311582 2023.12.31 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9311590 2023.12.31 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9311595 2023.12.31 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9311586 2023.12.31 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9306359 2023.12.30 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9306336 2023.12.30 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9306337 2023.12.30 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9306360 2023.12.30 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9306367 2023.12.30 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9306366 2023.12.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9306361 2023.12.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9306368 2023.12.30 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 9306362 2023.12.30 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9306370 2023.12.30 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9306338 2023.12.30 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9306340 2023.12.30 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9306339 2023.12.30 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9306363 2023.12.30 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9306369 2023.12.30 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9306364 2023.12.30 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9306365 2023.12.30 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9306371 2023.12.30 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9303309 2023.12.29 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9303310 2023.12.29 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9303319 2023.12.29 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9303320 2023.12.29 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9303321 2023.12.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9303317 2023.12.29 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9303312 2023.12.29 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9303311 2023.12.29 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9303316 2023.12.29 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9303318 2023.12.29 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9303314 2023.12.29 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9300501 2023.12.28 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9300496 2023.12.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 130 9300500 2023.12.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9300502 2023.12.28 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9300498 2023.12.28 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9300497 2023.12.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9300499 2023.12.28 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 9297739 2023.12.27 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9297735 2023.12.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 9297734 2023.12.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 9297738 2023.12.27 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9297736 2023.12.27 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9297740 2023.12.27 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9297737 2023.12.27 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9294907 2023.12.26 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 124 9294898 2023.12.26 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 9294899 2023.12.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9294902 2023.12.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9294892 2023.12.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9294900 2023.12.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9294905 2023.12.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 320 9294914 2023.12.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9294916 2023.12.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9294968 2023.12.26 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 82 9294896 2023.12.26 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 450 9294903 2023.12.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 230 9294890 2023.12.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 65 9294893 2023.12.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9294901 2023.12.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9294912 2023.12.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9294920 2023.12.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 9294965 2023.12.26 WM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9294922 2023.12.26 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9294921 2023.12.26 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9294913 2023.12.26 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9294915 2023.12.26 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9294966 2023.12.26 WM
pospolity łyska, Fulica atra 10 9294906 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9294895 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9294910 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9294917 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9294974 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9294891 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9294894 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 9294909 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9294919 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9294967 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9294975 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9294908 2023.12.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9294911 2023.12.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9294918 2023.12.26 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9294897 2023.12.26 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9294970 2023.12.26 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9294969 2023.12.26 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9294971 2023.12.26 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 9294904 2023.12.26 WM
pospolity bogatka, Parus major 4 9294976 2023.12.26 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9294972 2023.12.26 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9294973 2023.12.26 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 9292268 2023.12.25 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9292267 2023.12.25 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9292269 2023.12.25 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 9290365 2023.12.24 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9290364 2023.12.24 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9290363 2023.12.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9290366 2023.12.24 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9290369 2023.12.24 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9290367 2023.12.24 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9290368 2023.12.24 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9288025 2023.12.23 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9288024 2023.12.23 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9288026 2023.12.23 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9285757 2023.12.22 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9285758 2023.12.22 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9285763 2023.12.22 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9285764 2023.12.22 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9285765 2023.12.22 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9285759 2023.12.22 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9285767 2023.12.22 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9285762 2023.12.22 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9285761 2023.12.22 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 9285774 2023.12.22 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9283867 2023.12.21 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9283866 2023.12.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9283868 2023.12.21 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 9282476 2023.12.20 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9282475 2023.12.20 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9282477 2023.12.20 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9282479 2023.12.20 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9282478 2023.12.20 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9282480 2023.12.20 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9282481 2023.12.20 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9282482 2023.12.20 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 9282484 2023.12.20 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9282483 2023.12.20 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9281009 2023.12.19 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9279031 2023.12.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9279029 2023.12.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9279030 2023.12.18 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9276808 2023.12.17 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9276812 2023.12.17 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9276826 2023.12.17 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9276863 2023.12.17 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9276811 2023.12.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9276806 2023.12.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9276813 2023.12.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9276823 2023.12.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9276825 2023.12.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9276862 2023.12.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9276799 2023.12.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9276817 2023.12.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 9276830 2023.12.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9276834 2023.12.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9276801 2023.12.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9276809 2023.12.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9276827 2023.12.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9276836 2023.12.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 9276837 2023.12.17 WM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9276803 2023.12.17 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9276805 2023.12.17 WM
pospolity łyska, Fulica atra 14 9276816 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9276798 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9276814 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9276820 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9276838 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9276867 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9276819 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9276818 2023.12.17 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9276821 2023.12.17 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9276841 2023.12.17 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9276861 2023.12.17 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9276864 2023.12.17 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9276868 2023.12.17 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9276807 2023.12.17 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9276860 2023.12.17 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9276839 2023.12.17 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9276859 2023.12.17 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 300 9276840 2023.12.17 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 250 9276858 2023.12.17 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9276824 2023.12.17 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9276831 2023.12.17 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9276857 2023.12.17 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9276865 2023.12.17 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9276866 2023.12.17 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9276828 2023.12.17 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9276797 2023.12.17 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9276856 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9272755 2023.12.16 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9272757 2023.12.16 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 9272761 2023.12.16 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9272758 2023.12.16 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9272765 2023.12.16 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9272756 2023.12.16 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9272763 2023.12.16 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9272759 2023.12.16 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9272762 2023.12.16 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9272766 2023.12.16 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 9272760 2023.12.16 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9269683 2023.12.15 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9269677 2023.12.15 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 9269695 2023.12.15 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9269676 2023.12.15 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9269678 2023.12.15 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9269697 2023.12.15 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 252 9269670 2023.12.15 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9269699 2023.12.15 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 120 9269692 2023.12.15 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 140 9269691 2023.12.15 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9269671 2023.12.15 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9269690 2023.12.15 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9269698 2023.12.15 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9269685 2023.12.15 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9269673 2023.12.15 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9269675 2023.12.15 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9269689 2023.12.15 WM
pospolity bogatka, Parus major 4 9269672 2023.12.15 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9269674 2023.12.15 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9269688 2023.12.15 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9269687 2023.12.15 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9269680 2023.12.15 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9269681 2023.12.15 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9269682 2023.12.15 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9269684 2023.12.15 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9269679 2023.12.15 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9267812 2023.12.14 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9267805 2023.12.14 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 9267811 2023.12.14 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 9267809 2023.12.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9267806 2023.12.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9267814 2023.12.14 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9267804 2023.12.14 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9267816 2023.12.14 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9267807 2023.12.14 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9267803 2023.12.14 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9267802 2023.12.14 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9266178 2023.12.13 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9266188 2023.12.13 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9266187 2023.12.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9266176 2023.12.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9266186 2023.12.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9266162 2023.12.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9266166 2023.12.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 9266170 2023.12.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9266177 2023.12.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 9266190 2023.12.13 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 9266173 2023.12.13 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9266163 2023.12.13 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 9266172 2023.12.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9266164 2023.12.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9266167 2023.12.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 75 9266171 2023.12.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 9266174 2023.12.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9266185 2023.12.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9266189 2023.12.13 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9266169 2023.12.13 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 9266183 2023.12.13 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9266168 2023.12.13 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9266175 2023.12.13 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 9266182 2023.12.13 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9266181 2023.12.13 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9266184 2023.12.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9266165 2023.12.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9266179 2023.12.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9266191 2023.12.13 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9266192 2023.12.13 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9266180 2023.12.13 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9266193 2023.12.13 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9266194 2023.12.13 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9266161 2023.12.13 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9266160 2023.12.13 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9264442 2023.12.12 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9264436 2023.12.12 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9264441 2023.12.12 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9264443 2023.12.12 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9264447 2023.12.12 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9264437 2023.12.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9264445 2023.12.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9264449 2023.12.12 WM
pospolity łyska, Fulica atra 10 9264446 2023.12.12 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9264435 2023.12.12 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 9264444 2023.12.12 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9264448 2023.12.12 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9264450 2023.12.12 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9264438 2023.12.12 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9264440 2023.12.12 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 70 9264439 2023.12.12 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9262695 2023.12.11 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9262674 2023.12.11 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9262700 2023.12.11 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 9262680 2023.12.11 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9262684 2023.12.11 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9262681 2023.12.11 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9262694 2023.12.11 WM
pospolity łyska, Fulica atra 130 9262678 2023.12.11 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9262701 2023.12.11 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9262703 2023.12.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9262675 2023.12.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9262685 2023.12.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9262689 2023.12.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9262696 2023.12.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9262697 2023.12.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9262698 2023.12.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9262706 2023.12.11 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9262677 2023.12.11 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9262683 2023.12.11 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9262705 2023.12.11 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9262704 2023.12.11 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9262707 2023.12.11 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9262686 2023.12.11 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9262682 2023.12.11 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9262679 2023.12.11 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9262676 2023.12.11 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9262699 2023.12.11 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9262702 2023.12.11 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9260953 2023.12.10 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 9260955 2023.12.10 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 46 9260959 2023.12.10 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9260967 2023.12.10 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 9260971 2023.12.10 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 9260983 2023.12.10 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9260988 2023.12.10 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 9260956 2023.12.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9260941 2023.12.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9260948 2023.12.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9260960 2023.12.10 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9260975 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9260936 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9260939 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9260945 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9260950 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9260957 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9260962 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9260965 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9260970 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9260973 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9260984 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9260989 2023.12.10 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 87 9260992 2023.12.10 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 234 9260991 2023.12.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9260940 2023.12.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9260958 2023.12.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 9260961 2023.12.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9260968 2023.12.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 9260972 2023.12.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9260985 2023.12.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9260990 2023.12.10 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9260944 2023.12.10 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9260969 2023.12.10 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9260974 2023.12.10 WM
pospolity łyska, Fulica atra 6 9260949 2023.12.10 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 9260937 2023.12.10 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9260943 2023.12.10 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9260946 2023.12.10 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9260952 2023.12.10 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 9260986 2023.12.10 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 22 9260993 2023.12.10 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9260942 2023.12.10 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9260951 2023.12.10 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9260996 2023.12.10 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9260938 2023.12.10 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9260995 2023.12.10 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9260963 2023.12.10 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 75 9260987 2023.12.10 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9260997 2023.12.10 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9260998 2023.12.10 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9260947 2023.12.10 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9260954 2023.12.10 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9260999 2023.12.10 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9260994 2023.12.10 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9260966 2023.12.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9255794 2023.12.09 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9255771 2023.12.09 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9255777 2023.12.09 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9255780 2023.12.09 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9255795 2023.12.09 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 9255803 2023.12.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9255773 2023.12.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9255781 2023.12.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9255796 2023.12.09 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9255797 2023.12.09 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9255784 2023.12.09 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9255798 2023.12.09 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9255783 2023.12.09 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9255801 2023.12.09 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9255778 2023.12.09 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9255782 2023.12.09 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9255799 2023.12.09 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9255800 2023.12.09 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9255802 2023.12.09 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9255806 2023.12.09 WM
pospolity bogatka, Parus major 4 9255805 2023.12.09 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9255804 2023.12.09 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9255779 2023.12.09 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9255775 2023.12.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9252102 2023.12.08 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 9252097 2023.12.08 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9252103 2023.12.08 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9252104 2023.12.08 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9252106 2023.12.08 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9252098 2023.12.08 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9252105 2023.12.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9252101 2023.12.08 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9252100 2023.12.08 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9252109 2023.12.08 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9252095 2023.12.08 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9252107 2023.12.08 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 150 9252096 2023.12.08 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9252108 2023.12.08 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9252099 2023.12.08 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9252110 2023.12.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9249188 2023.12.07 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9249200 2023.12.07 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9249191 2023.12.07 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9249187 2023.12.07 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9249194 2023.12.07 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9249197 2023.12.07 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 52 9247219 2023.12.06 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9247220 2023.12.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9247217 2023.12.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9247204 2023.12.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9247221 2023.12.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9247227 2023.12.06 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 110 9247231 2023.12.06 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 450 9247230 2023.12.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 9247205 2023.12.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9247207 2023.12.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 9247216 2023.12.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9247222 2023.12.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9247229 2023.12.06 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9247206 2023.12.06 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 9247208 2023.12.06 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 180 9247232 2023.12.06 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9247201 2023.12.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9247203 2023.12.06 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9247224 2023.12.06 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9247235 2023.12.06 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 9247236 2023.12.06 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9247223 2023.12.06 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9247234 2023.12.06 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9247233 2023.12.06 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9247218 2023.12.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9247214 2023.12.06 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9247211 2023.12.06 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9247213 2023.12.06 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 9247225 2023.12.06 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9247197 2023.12.06 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9247199 2023.12.06 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9247200 2023.12.06 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9247209 2023.12.06 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9247210 2023.12.06 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9247212 2023.12.06 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9247215 2023.12.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9244733 2023.12.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9244719 2023.12.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 9244736 2023.12.05 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9244737 2023.12.05 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9244718 2023.12.05 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9244721 2023.12.05 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 9244723 2023.12.05 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9244731 2023.12.05 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9244730 2023.12.05 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9244740 2023.12.05 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 9244729 2023.12.05 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 9244738 2023.12.05 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9244720 2023.12.05 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9244732 2023.12.05 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9244741 2023.12.05 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244707 2023.12.05 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244714 2023.12.05 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244735 2023.12.05 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9244743 2023.12.05 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9244724 2023.12.05 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9244734 2023.12.05 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9244725 2023.12.05 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9244727 2023.12.05 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9244726 2023.12.05 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9244709 2023.12.05 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9244713 2023.12.05 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9244706 2023.12.05 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9244712 2023.12.05 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9244708 2023.12.05 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9244705 2023.12.05 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9244710 2023.12.05 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9244716 2023.12.05 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9244711 2023.12.05 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9241900 2023.12.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9241907 2023.12.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9241911 2023.12.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 9241896 2023.12.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9241906 2023.12.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9241908 2023.12.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 9241909 2023.12.04 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9241910 2023.12.04 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9241904 2023.12.04 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9241897 2023.12.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9241905 2023.12.04 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9241898 2023.12.04 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9241919 2023.12.04 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9241891 2023.12.04 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9241920 2023.12.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9241892 2023.12.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9241916 2023.12.04 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9241915 2023.12.04 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9241921 2023.12.04 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9241893 2023.12.04 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 9241894 2023.12.04 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9241895 2023.12.04 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9241913 2023.12.04 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 9241889 2023.12.04 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9241902 2023.12.04 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9239344 2023.12.03 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 29 9239327 2023.12.03 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 94 9239334 2023.12.03 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 9239357 2023.12.03 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9239391 2023.12.03 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 9239402 2023.12.03 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 9239328 2023.12.03 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9239329 2023.12.03 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9239339 2023.12.03 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9239354 2023.12.03 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9239330 2023.12.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9239320 2023.12.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9239331 2023.12.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9239345 2023.12.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9239352 2023.12.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9239358 2023.12.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 9239380 2023.12.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9239386 2023.12.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9239392 2023.12.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9239404 2023.12.03 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 72 9239400 2023.12.03 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9239401 2023.12.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9239321 2023.12.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9239332 2023.12.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9239340 2023.12.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9239353 2023.12.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9239359 2023.12.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9239394 2023.12.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9239403 2023.12.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9239407 2023.12.03 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9239324 2023.12.03 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 54 9239343 2023.12.03 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9239381 2023.12.03 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9239405 2023.12.03 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 121 9239406 2023.12.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239360 2023.12.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239382 2023.12.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239395 2023.12.03 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9239384 2023.12.03 WM
pospolity łyska, Fulica atra 14 9239346 2023.12.03 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9239322 2023.12.03 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 16 9239349 2023.12.03 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9239416 2023.12.03 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9239323 2023.12.03 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9239348 2023.12.03 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9239409 2023.12.03 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9239347 2023.12.03 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9239408 2023.12.03 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9239350 2023.12.03 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9239393 2023.12.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9239333 2023.12.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9239363 2023.12.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9239375 2023.12.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9239378 2023.12.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9239387 2023.12.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9239415 2023.12.03 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9239337 2023.12.03 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9239388 2023.12.03 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9239338 2023.12.03 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9239341 2023.12.03 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9239351 2023.12.03 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9239355 2023.12.03 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9239417 2023.12.03 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9239325 2023.12.03 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9239356 2023.12.03 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9239361 2023.12.03 WM
pospolity bogatka, Parus major 5 9239396 2023.12.03 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9239397 2023.12.03 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9239414 2023.12.03 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9239390 2023.12.03 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9239398 2023.12.03 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 9239411 2023.12.03 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9239412 2023.12.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9239336 2023.12.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9239342 2023.12.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 9239374 2023.12.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9239379 2023.12.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9239383 2023.12.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9239399 2023.12.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9239410 2023.12.03 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 9239389 2023.12.03 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9239362 2023.12.03 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9239377 2023.12.03 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9239413 2023.12.03 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9239335 2023.12.03 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9235386 2023.12.02 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9235384 2023.12.02 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235350 2023.12.02 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235352 2023.12.02 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235378 2023.12.02 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235379 2023.12.02 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235391 2023.12.02 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9235397 2023.12.02 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235401 2023.12.02 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235406 2023.12.02 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235422 2023.12.02 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235423 2023.12.02 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9235351 2023.12.02 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9235402 2023.12.02 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9235404 2023.12.02 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9235421 2023.12.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9235385 2023.12.02 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9235405 2023.12.02 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9235409 2023.12.02 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9235395 2023.12.02 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9235353 2023.12.02 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9235387 2023.12.02 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9235398 2023.12.02 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9235400 2023.12.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9235408 2023.12.02 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9235388 2023.12.02 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9235407 2023.12.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9235380 2023.12.02 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9235389 2023.12.02 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9235392 2023.12.02 KP
pospolity bogatka, Parus major 4 9235383 2023.12.02 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9235393 2023.12.02 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9235394 2023.12.02 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9235396 2023.12.02 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9235399 2023.12.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9232240 2023.12.01 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9232238 2023.12.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 9232237 2023.12.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 130 9232242 2023.12.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9232239 2023.12.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9232223 2023.12.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9232234 2023.12.01 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9232226 2023.12.01 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9232232 2023.12.01 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9232233 2023.12.01 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9232241 2023.12.01 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9232225 2023.12.01 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9232231 2023.12.01 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9232224 2023.12.01 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9232236 2023.12.01 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9232230 2023.12.01 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9232228 2023.12.01 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9232229 2023.12.01 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9232227 2023.12.01 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9232235 2023.12.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9229865 2023.11.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9229879 2023.11.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9229878 2023.11.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9229873 2023.11.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9229876 2023.11.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9229866 2023.11.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9229874 2023.11.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9229877 2023.11.30 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9229904 2023.11.30 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9229882 2023.11.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9229896 2023.11.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9229902 2023.11.30 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9229903 2023.11.30 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9229900 2023.11.30 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9229901 2023.11.30 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9229894 2023.11.30 PL
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 4 9229897 2023.11.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9229867 2023.11.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9229872 2023.11.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9229881 2023.11.30 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9229870 2023.11.30 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9229895 2023.11.30 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9229869 2023.11.30 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9229871 2023.11.30 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9229875 2023.11.30 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9229864 2023.11.30 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9229898 2023.11.30 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9227120 2023.11.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9227121 2023.11.29 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9227114 2023.11.29 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9227122 2023.11.29 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9227119 2023.11.29 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9227115 2023.11.29 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9227117 2023.11.29 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9227124 2023.11.29 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9227118 2023.11.29 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9227125 2023.11.29 WM
pospolity bogatka, Parus major 6 9227123 2023.11.29 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9227116 2023.11.29 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9227113 2023.11.29 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9227126 2023.11.29 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9224970 2023.11.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9224963 2023.11.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 9224967 2023.11.28 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 9224969 2023.11.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9224964 2023.11.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 9224968 2023.11.28 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9224962 2023.11.28 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 9224965 2023.11.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 9224966 2023.11.28 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 200 9224961 2023.11.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9222010 2023.11.27 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 9221984 2023.11.27 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 35 9221989 2023.11.27 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9222008 2023.11.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9221982 2023.11.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9221985 2023.11.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9221990 2023.11.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9222001 2023.11.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9222012 2023.11.27 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9222002 2023.11.27 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9222007 2023.11.27 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9222005 2023.11.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 9221986 2023.11.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9221992 2023.11.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 9222004 2023.11.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 400 9222014 2023.11.27 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9221987 2023.11.27 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9221995 2023.11.27 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9221993 2023.11.27 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9221996 2023.11.27 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9221998 2023.11.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9219752 2023.11.26 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9219768 2023.11.26 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9219812 2023.11.26 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9219816 2023.11.26 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9219770 2023.11.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219750 2023.11.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219753 2023.11.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219757 2023.11.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219763 2023.11.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219765 2023.11.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219771 2023.11.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9219779 2023.11.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219786 2023.11.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219788 2023.11.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219790 2023.11.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219803 2023.11.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219806 2023.11.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219815 2023.11.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219818 2023.11.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219820 2023.11.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219822 2023.11.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219823 2023.11.26 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9219781 2023.11.26 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9219795 2023.11.26 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9219817 2023.11.26 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9219821 2023.11.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9219751 2023.11.26 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9219791 2023.11.26 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9219800 2023.11.26 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9219802 2023.11.26 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9219809 2023.11.26 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9219749 2023.11.26 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9219754 2023.11.26 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9219762 2023.11.26 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9219772 2023.11.26 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9219782 2023.11.26 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9219793 2023.11.26 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9219804 2023.11.26 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9219819 2023.11.26 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9219824 2023.11.26 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9219827 2023.11.26 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9219813 2023.11.26 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 9219797 2023.11.26 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 200 9219798 2023.11.26 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 9219783 2023.11.26 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9219792 2023.11.26 KP
pospolity sroka, Pica pica 4 9219801 2023.11.26 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 9219810 2023.11.26 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9219774 2023.11.26 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9219777 2023.11.26 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9219775 2023.11.26 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9219761 2023.11.26 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 9219807 2023.11.26 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9219760 2023.11.26 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9219759 2023.11.26 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9214746 2023.11.25 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9214747 2023.11.25 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9214748 2023.11.25 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9214749 2023.11.25 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9214750 2023.11.25 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9210938 2023.11.24 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9210991 2023.11.24 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9210950 2023.11.24 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 9210951 2023.11.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9210943 2023.11.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9210947 2023.11.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 9210949 2023.11.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9210956 2023.11.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9210977 2023.11.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 9210935 2023.11.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9210978 2023.11.24 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9210939 2023.11.24 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9210936 2023.11.24 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 700 9210945 2023.11.24 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 9210953 2023.11.24 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9210954 2023.11.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9210937 2023.11.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9210942 2023.11.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 9210946 2023.11.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9210990 2023.11.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 9210993 2023.11.24 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9210957 2023.11.24 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9210959 2023.11.24 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9210969 2023.11.24 WM
pospolity łyska, Fulica atra 300 9210955 2023.11.24 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9210952 2023.11.24 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9210962 2023.11.24 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9210960 2023.11.24 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9210965 2023.11.24 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9210981 2023.11.24 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9210994 2023.11.24 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 9210940 2023.11.24 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9210958 2023.11.24 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9210961 2023.11.24 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9210982 2023.11.24 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9210941 2023.11.24 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9210987 2023.11.24 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9210967 2023.11.24 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9210983 2023.11.24 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9210948 2023.11.24 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9210984 2023.11.24 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9210944 2023.11.24 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9210972 2023.11.24 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9210973 2023.11.24 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9210976 2023.11.24 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9210996 2023.11.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9209046 2023.11.23 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9209048 2023.11.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9209047 2023.11.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9209049 2023.11.23 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9207434 2023.11.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9207437 2023.11.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9207424 2023.11.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9207432 2023.11.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9207427 2023.11.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9207431 2023.11.22 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 110 9207429 2023.11.22 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 9207428 2023.11.22 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 9207430 2023.11.22 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 9207433 2023.11.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9207436 2023.11.22 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 200 9207426 2023.11.22 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9204774 2023.11.21 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9204769 2023.11.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 9204765 2023.11.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9204771 2023.11.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 9204775 2023.11.21 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 85 9204772 2023.11.21 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 420 9204773 2023.11.21 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 220 9204766 2023.11.21 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9204776 2023.11.21 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9204767 2023.11.21 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9204777 2023.11.21 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9204770 2023.11.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9204768 2023.11.21 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9204778 2023.11.21 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9204760 2023.11.20 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9204739 2023.11.20 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9204748 2023.11.20 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9204735 2023.11.20 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9204743 2023.11.20 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9204736 2023.11.20 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 9204733 2023.11.20 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9204754 2023.11.20 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 9204757 2023.11.20 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9204763 2023.11.20 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 55 9204759 2023.11.20 WM