Pełna lista obserwacji drużyny

PiotrK : Piotr Klukiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4674453 2020.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4674454 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4674455 2020.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4674456 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4674457 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4674458 2020.08.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4674459 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674460 2020.08.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4674461 2020.08.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4674463 2020.08.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4674464 2020.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4674465 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4674466 2020.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4674467 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4674468 2020.08.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4674469 2020.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4674473 2020.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4674476 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4674477 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 4674478 2020.08.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4674479 2020.08.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 4674480 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4674481 2020.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4674482 2020.08.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4674483 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4674484 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4674485 2020.08.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4674486 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4674487 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4674488 2020.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4674489 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4672698 2020.08.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4672699 2020.08.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4672700 2020.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4672701 2020.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 4672702 2020.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4672703 2020.08.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 4672704 2020.08.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4672705 2020.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4672706 2020.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4672707 2020.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4672708 2020.08.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4672709 2020.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4672710 2020.08.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 4672712 2020.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4672713 2020.08.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4672715 2020.08.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4672718 2020.08.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4672719 2020.08.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4672721 2020.08.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4672731 2020.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 4672733 2020.08.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4672735 2020.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4672736 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4672737 2020.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4672738 2020.08.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4672739 2020.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4672740 2020.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4672741 2020.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 110 4672742 2020.08.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 4672743 2020.08.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 4672744 2020.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4672745 2020.08.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4672746 2020.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 4672747 2020.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 24 4670962 2020.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4670963 2020.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4670965 2020.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4670966 2020.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4670967 2020.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4670969 2020.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4670970 2020.08.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4670971 2020.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4670972 2020.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4670973 2020.08.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4670974 2020.08.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4670975 2020.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4670977 2020.08.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 4670979 2020.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4670980 2020.08.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4670981 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4670982 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4670983 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4670984 2020.08.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4670985 2020.08.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4670986 2020.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4670988 2020.08.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4670989 2020.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4670990 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4670992 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 4670993 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4670994 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4670995 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 4670997 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4670999 2020.08.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4671000 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 4671002 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4671003 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 4671004 2020.08.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4671005 2020.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4671008 2020.08.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4671009 2020.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4671010 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 4671011 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4671012 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 4671013 2020.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4671014 2020.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4668884 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4668885 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4668886 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4668888 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 4668889 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4668890 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4668891 2020.08.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4668892 2020.08.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4668893 2020.08.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4668894 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4668895 2020.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 150 4668896 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 4665538 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 4665539 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4665540 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4665541 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4665542 2020.08.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4665543 2020.08.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4665544 2020.08.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4665545 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 4665546 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4665547 2020.08.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4665548 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4663274 2020.07.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4663275 2020.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4663276 2020.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 110 4663277 2020.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4663278 2020.07.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4663282 2020.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4663284 2020.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4663285 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4663287 2020.07.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4663288 2020.07.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4663291 2020.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4661564 2020.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4661565 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4661566 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4661567 2020.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4661568 2020.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4661569 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4661570 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4661571 2020.07.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4661572 2020.07.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4661573 2020.07.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4661575 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4661576 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4661591 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4661592 2020.07.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4661593 2020.07.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4661594 2020.07.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4661595 2020.07.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4661596 2020.07.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 4659541 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4659542 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4659543 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4659544 2020.07.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4659545 2020.07.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4659546 2020.07.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4659547 2020.07.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4659548 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4659549 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4659550 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4659551 2020.07.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4657251 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4657253 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4657254 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4657258 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4657260 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4657262 2020.07.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4657263 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4657264 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4657265 2020.07.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4657266 2020.07.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4657267 2020.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 4657268 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4657269 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4657277 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 4657278 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4657279 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4657280 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4657281 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4657284 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4657286 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4657288 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 4657290 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4657291 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4655007 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4655008 2020.07.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4655009 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4655010 2020.07.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 4655012 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4655014 2020.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4655015 2020.07.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4655016 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4655017 2020.07.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4655019 2020.07.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4655020 2020.07.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4655021 2020.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4655022 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 4655025 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4655041 2020.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4655042 2020.07.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4655043 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4655046 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 4655047 2020.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4655048 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4655049 2020.07.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4655050 2020.07.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 4655051 2020.07.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4655052 2020.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 4655053 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4653203 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4653204 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4653206 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4653207 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 4653208 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4653210 2020.07.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4653211 2020.07.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4653213 2020.07.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4653214 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4653215 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4653216 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4653217 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4653218 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4653219 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4653220 2020.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4653221 2020.07.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4653222 2020.07.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 4653223 2020.07.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4653224 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4653225 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 4650406 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4650416 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4650417 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650418 2020.07.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4650420 2020.07.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4650421 2020.07.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4650422 2020.07.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4650423 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4650424 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4648065 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4648066 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4648067 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4648068 2020.07.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4648069 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4648070 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4648071 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 4648072 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4648073 2020.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4648074 2020.07.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4648075 2020.07.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4648076 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4648077 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4645777 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4645778 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4645780 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4645781 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4645782 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4645784 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4645785 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4645786 2020.07.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4645787 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4645788 2020.07.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4645789 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4645790 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4645791 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4645792 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4645793 2020.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4645794 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4645795 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4645825 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4645826 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4645827 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4645828 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4645829 2020.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4645834 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4645835 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4645836 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4645837 2020.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4645839 2020.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4645840 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4645844 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4645846 2020.07.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4645847 2020.07.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4645849 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 4645851 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4645852 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4645853 2020.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4645854 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4645855 2020.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4645857 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4645861 2020.07.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4645864 2020.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4645866 2020.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4645867 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4645868 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4645869 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4645870 2020.07.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4645871 2020.07.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4645872 2020.07.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 4645873 2020.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4645874 2020.07.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4645875 2020.07.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4645876 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4645877 2020.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4645878 2020.07.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4643677 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4643686 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4643688 2020.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4643691 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4643692 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4643693 2020.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4643694 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4643695 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4643798 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4643799 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4643800 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4643820 2020.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4643866 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4643867 2020.07.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4643868 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4643869 2020.07.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4643870 2020.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4643871 2020.07.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4643872 2020.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4643874 2020.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4643875 2020.07.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 4643876 2020.07.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 4643877 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 4643878 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4643879 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4641608 2020.07.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4641614 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4641615 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4641616 2020.07.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 22 4641617 2020.07.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4641618 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4641619 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4641620 2020.07.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4641621 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4641622 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4641623 2020.07.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4641624 2020.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4641625 2020.07.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4641663 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4641664 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4641665 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4641666 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641668 2020.07.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4641669 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4641670 2020.07.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4641672 2020.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4641674 2020.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4641675 2020.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4641676 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4641677 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4641678 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4641679 2020.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4641681 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4641682 2020.07.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4641686 2020.07.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4641692 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4641693 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4639886 2020.07.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4639887 2020.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4639889 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4639890 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4639891 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4639892 2020.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4639894 2020.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4639896 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 70 4639900 2020.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4639901 2020.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4639902 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4639903 2020.07.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4639905 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4639913 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4639914 2020.07.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4639915 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4639916 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 19 4639917 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4639918 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4639919 2020.07.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4639920 2020.07.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4639921 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4639922 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4639923 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4639924 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4639925 2020.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4639926 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4639928 2020.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4639929 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4639945 2020.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4639961 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4639962 2020.07.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4639964 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4639984 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4639994 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4639997 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4639998 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 72 4640018 2020.07.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 4640019 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4640023 2020.07.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4640024 2020.07.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4640025 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4640026 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4640027 2020.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4640029 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4640030 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4637603 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4637604 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4637605 2020.07.19 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4637606 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4637624 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 4637625 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4637626 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4637627 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4637628 2020.07.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4637629 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4637631 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4637632 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4637633 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4637634 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4637635 2020.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4637636 2020.07.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4637637 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4637638 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4633882 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4633883 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4633884 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4633889 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4633890 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4633891 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4633892 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4633894 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4633895 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4633896 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4633897 2020.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4633898 2020.07.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4633899 2020.07.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 4633900 2020.07.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4633915 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4633916 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4630051 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4630052 2020.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4630053 2020.07.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4630054 2020.07.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4630055 2020.07.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4630056 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4630057 2020.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4630058 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4630059 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4630060 2020.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4630061 2020.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4630062 2020.07.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4630063 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4630064 2020.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4630065 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4630066 2020.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4630067 2020.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4630068 2020.07.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4630069 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4630070 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4630071 2020.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4630073 2020.07.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4630075 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4630076 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4630077 2020.07.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4630079 2020.07.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4630080 2020.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4630081 2020.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4630082 2020.07.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4630083 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4630084 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4630085 2020.07.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4630086 2020.07.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4630087 2020.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4630088 2020.07.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4630089 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4628041 2020.07.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4628042 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4628043 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628044 2020.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4628045 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628046 2020.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4626149 2020.07.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4626150 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4626151 2020.07.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 16 4626153 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4626155 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4626156 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4626157 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4626159 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4626160 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 44 4626161 2020.07.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4626163 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4626164 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4626167 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4626168 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4626170 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4626171 2020.07.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4626172 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4626173 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4626183 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4623000 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4623003 2020.07.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4623008 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4623010 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4623014 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4623015 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 4623016 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4623017 2020.07.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4623019 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4623020 2020.07.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4623021 2020.07.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4623022 2020.07.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4623023 2020.07.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 4623024 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4623025 2020.07.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4623026 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4623027 2020.07.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4623028 2020.07.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4623029 2020.07.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4623030 2020.07.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4623032 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4623033 2020.07.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4623035 2020.07.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4623037 2020.07.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4623039 2020.07.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4623040 2020.07.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4623041 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4623043 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4623044 2020.07.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4623047 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4620727 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4620728 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4620729 2020.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4620732 2020.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4620733 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4620734 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4620735 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4620737 2020.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4620740 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4620759 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4620760 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4620761 2020.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4620762 2020.07.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4620763 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 4620764 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4620765 2020.07.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4620766 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4620767 2020.07.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4620768 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4620769 2020.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4620770 2020.07.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4620771 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4620772 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4620773 2020.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 4620774 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4620775 2020.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4620776 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4620777 2020.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4620778 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4620779 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4620780 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4620781 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4620782 2020.07.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4620783 2020.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4620784 2020.07.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4620785 2020.07.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4620786 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4620787 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4620788 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4618171 2020.07.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 4618172 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 4618173 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4618175 2020.07.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4618177 2020.07.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4618179 2020.07.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4618180 2020.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 35 4618181 2020.07.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4618183 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4618185 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4618188 2020.07.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4614083 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4614084 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4614085 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4614086 2020.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4614087 2020.07.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4614088 2020.07.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4614089 2020.07.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4614090 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4614091 2020.07.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4614092 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4614093 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4611106 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4611107 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4611108 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4611109 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4611110 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4611111 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4611112 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4611113 2020.07.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4611114 2020.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4608226 2020.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4608227 2020.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4608256 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 4608260 2020.07.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4608293 2020.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4608323 2020.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4608356 2020.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4608357 2020.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4608358 2020.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4608359 2020.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4608360 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4608361 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4608362 2020.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4608363 2020.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4608364 2020.07.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4608365 2020.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4608369 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4608370 2020.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4608373 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4608375 2020.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4608377 2020.07.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4608379 2020.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4608380 2020.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4608382 2020.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4608384 2020.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4608386 2020.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4608391 2020.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4608393 2020.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4608396 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4608398 2020.07.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4608399 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4608400 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4608401 2020.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4608403 2020.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4608405 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4608408 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4608409 2020.07.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4605652 2020.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4605653 2020.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4605654 2020.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4605655 2020.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4605656 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4605657 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4605658 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4605659 2020.07.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4605660 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4605661 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4605668 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4605669 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4605670 2020.07.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4605671 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4605672 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4605673 2020.07.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4605708 2020.07.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4605709 2020.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4605710 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4605711 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4605712 2020.07.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4605713 2020.07.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4605714 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4605715 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4605716 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4605717 2020.07.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4603351 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4603353 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 28 4603359 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4603361 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4603362 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4603363 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4603365 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4603367 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4603368 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4603369 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4603370 2020.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4603371 2020.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4603372 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4603373 2020.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4603374 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4603376 2020.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4603377 2020.07.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 4603380 2020.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4603382 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4603384 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 4603385 2020.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4600782 2020.07.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4600783 2020.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600784 2020.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4600785 2020.07.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4600786 2020.07.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4600788 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4600790 2020.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4600791 2020.07.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4600792 2020.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600793 2020.07.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4600795 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4600796 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4600798 2020.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 65 4600799 2020.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4600800 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 4600801 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4600802 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4600803 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4600815 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4600816 2020.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4600817 2020.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600819 2020.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600820 2020.07.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4600821 2020.07.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4600822 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4600823 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4600825 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4600826 2020.07.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4600827 2020.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4600828 2020.07.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4598554 2020.07.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4598555 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4598556 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4598557 2020.07.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4598558 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4598559 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4598563 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4598566 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4598567 2020.07.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4598568 2020.07.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4598569 2020.07.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4598570 2020.07.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4598572 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4598574 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4595201 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4595203 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4595205 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4595207 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 4595208 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4595209 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4595210 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4595211 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4595212 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4595213 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4595214 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4595215 2020.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4595216 2020.07.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4595217 2020.07.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4595218 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4595219 2020.07.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4591529 2020.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4591530 2020.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4591532 2020.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4591534 2020.07.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 4591535 2020.07.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4591536 2020.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4591541 2020.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 4591542 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4591543 2020.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4591544 2020.07.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4591547 2020.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 4591548 2020.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4591549 2020.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4589146 2020.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4589147 2020.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4589148 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4589149 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4589152 2020.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4589153 2020.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4589154 2020.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4589155 2020.07.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4589156 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 140 4589157 2020.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4589158 2020.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4589159 2020.07.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4589160 2020.07.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4589161 2020.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4589163 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 49 4589164 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4589165 2020.07.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4589166 2020.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4589167 2020.07.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4589204 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4589205 2020.07.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4589206 2020.07.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4589207 2020.07.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4589208 2020.07.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4589209 2020.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4589210 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4589211 2020.07.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4589212 2020.07.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4589213 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4589214 2020.07.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 4587073 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4587074 2020.07.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4587075 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4587076 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4587077 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4587078 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4587079 2020.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4587080 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4587081 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 31 4587082 2020.07.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4587083 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4587084 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4587085 2020.07.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4587086 2020.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4587087 2020.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 4587088 2020.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4587089 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4587090 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4587091 2020.07.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4587092 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4587097 2020.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 29 4587099 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4587101 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4587104 2020.07.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4587106 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4587107 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4587108 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4587109 2020.07.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4587110 2020.07.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4587111 2020.07.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4587112 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 4587113 2020.07.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 4587114 2020.07.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4587115 2020.07.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4587116 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4587117 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4584542 2020.06.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4584545 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4584546 2020.06.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4584548 2020.06.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4584549 2020.06.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4584550 2020.06.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4584551 2020.06.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4584552 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 116 4584597 2020.06.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4584598 2020.06.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4584603 2020.06.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4584604 2020.06.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4584605 2020.06.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4584607 2020.06.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 4584608 2020.06.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4584610 2020.06.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4584613 2020.06.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4584614 2020.06.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4584616 2020.06.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4584617 2020.06.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4584623 2020.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 4584625 2020.06.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4584626 2020.06.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4584627 2020.06.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4584628 2020.06.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4584629 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4584630 2020.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4584631 2020.06.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4582267 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4582268 2020.06.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4582269 2020.06.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4582270 2020.06.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4582286 2020.06.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4582287 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4582288 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4582289 2020.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4582290 2020.06.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4582291 2020.06.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4582292 2020.06.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4582293 2020.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4582294 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4582295 2020.06.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4582296 2020.06.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4582297 2020.06.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4582298 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4582299 2020.06.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4578941 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4578942 2020.06.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4578943 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 4578944 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4578945 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4578946 2020.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4578947 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4578948 2020.06.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4578949 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4578950 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4578951 2020.06.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4578952 2020.06.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4578953 2020.06.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4578954 2020.06.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4578955 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4578956 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4575896 2020.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4575898 2020.06.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4575900 2020.06.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4575902 2020.06.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4575904 2020.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4575906 2020.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4575929 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4575931 2020.06.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4575933 2020.06.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4575935 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4575936 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4575937 2020.06.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4575938 2020.06.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4575939 2020.06.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 18 4575940 2020.06.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4575941 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4575962 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4575963 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4575964 2020.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4575965 2020.06.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4571584 2020.06.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4571585 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4571586 2020.06.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4571588 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4571589 2020.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4571590 2020.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4571592 2020.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4571594 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4571596 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4571598 2020.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4571599 2020.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4571601 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4571635 2020.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4571638 2020.06.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4571639 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4571645 2020.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4571647 2020.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 4571651 2020.06.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4571659 2020.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 4571662 2020.06.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4571664 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4571667 2020.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4571670 2020.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4571674 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4571676 2020.06.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4571680 2020.06.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4571683 2020.06.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4571685 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4571688 2020.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4571690 2020.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4571696 2020.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4571699 2020.06.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4571701 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4571704 2020.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4571706 2020.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4571708 2020.06.26 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4571711 2020.06.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4571716 2020.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4571718 2020.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4569169 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4569170 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4569171 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4569173 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4569174 2020.06.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4569186 2020.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 22 4569195 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4569196 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4569220 2020.06.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4569221 2020.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4569222 2020.06.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4569223 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4569224 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4569225 2020.06.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4569226 2020.06.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4569227 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4569229 2020.06.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 4569230 2020.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4569231 2020.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4569232 2020.06.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4569233 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4569234 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 4569236 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 4569237 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4569238 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4569239 2020.06.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4569240 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4569241 2020.06.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4569242 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4569243 2020.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4569244 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4569314 2020.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4569347 2020.06.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4569348 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4569349 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4569352 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4569353 2020.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4569354 2020.06.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4569355 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4569356 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4569357 2020.06.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4569358 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4569359 2020.06.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4566601 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4566602 2020.06.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4566604 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4566606 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4566607 2020.06.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4566608 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4566609 2020.06.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 38 4566610 2020.06.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 4566612 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4566614 2020.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4566615 2020.06.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4566617 2020.06.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4566619 2020.06.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4566621 2020.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4566622 2020.06.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4566623 2020.06.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4566624 2020.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4566627 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4566629 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4566630 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4566631 2020.06.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4566632 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4566633 2020.06.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4566635 2020.06.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4566637 2020.06.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4566639 2020.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4566640 2020.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4566641 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4566642 2020.06.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4566643 2020.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4566644 2020.06.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 4566645 2020.06.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4566646 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4566647 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4566648 2020.06.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4566649 2020.06.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4566650 2020.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4566651 2020.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4566652 2020.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4566653 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4566654 2020.06.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4566655 2020.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4566656 2020.06.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4566657 2020.06.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4566658 2020.06.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4566659 2020.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 4566662 2020.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4566663 2020.06.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4566664 2020.06.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4566665 2020.06.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4566666 2020.06.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 4566667 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4566668 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4563689 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4563776 2020.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4563925 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4563927 2020.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4563929 2020.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4563974 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4563976 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4563978 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4563980 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4563982 2020.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4563983 2020.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4563985 2020.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4563989 2020.06.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4563991 2020.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4563994 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4564007 2020.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4564008 2020.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4564010 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4564011 2020.06.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4561108 2020.06.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4561112 2020.06.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4561113 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4561114 2020.06.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4561118 2020.06.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4561120 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4561121 2020.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4561122 2020.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4561125 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4561130 2020.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4561132 2020.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4561134 2020.06.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4561136 2020.06.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4561138 2020.06.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4561140 2020.06.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4561143 2020.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4561144 2020.06.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4561145 2020.06.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4561147 2020.06.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 27 4561152 2020.06.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4561167 2020.06.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4561168 2020.06.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4561170 2020.06.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4561176 2020.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4561177 2020.06.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4561178 2020.06.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4561180 2020.06.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4561181 2020.06.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4561182 2020.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4561190 2020.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4561191 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4558721 2020.06.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4558722 2020.06.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4558723 2020.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4558724 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4558725 2020.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4558727 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4558728 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4558729 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4558732 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4558733 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4558735 2020.06.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4558743 2020.06.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4558746 2020.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4558747 2020.06.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4558748 2020.06.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4558749 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4558752 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4558753 2020.06.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4558755 2020.06.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4558756 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4