DRUŻYNA

Drużyna: Gołąb miejski. Obserwator: Barbara Polanin

Liczba gatunków: 214

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1014 29909 91 91 0 12 40 39
2 522 12182 100 79 0 9 30 40
3 169 1271 134 88 0 13 35 40
4 106 379 176 64 0 23 32 9
5 137 223 213 86 2 33 44 7
6 10 20 214 9 0 4 3 2
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8576294 2023.06.02 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8578546 2023.06.02 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8578547 2023.06.02 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 8578550 2023.06.02 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8578551 2023.06.02 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8578552 2023.06.02 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8578553 2023.06.02 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8578557 2023.06.02 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8578558 2023.06.02 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8578572 2023.06.02 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8567784 2023.05.31 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8567783 2023.05.31 ŚL
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8567782 2023.05.31 ŚL
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8555954 2023.05.29 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8536876 2023.05.26 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8526172 2023.05.24 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8526171 2023.05.24 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8526170 2023.05.24 ŚL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8520111 2023.05.23 ŚL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8513969 2023.05.22 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8513970 2023.05.22 ŚL
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8531955 2023.05.22 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8499399 2023.05.21 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8501483 2023.05.21 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8501484 2023.05.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8501485 2023.05.21 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8501486 2023.05.21 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8501487 2023.05.21 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8501488 2023.05.21 ŚL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8501489 2023.05.21 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8501490 2023.05.21 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8501499 2023.05.21 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8489105 2023.05.19 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8489100 2023.05.19 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8489102 2023.05.19 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8459201 2023.05.14 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8450950 2023.05.14 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8451914 2023.05.14 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8452080 2023.05.14 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8441818 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8441816 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8441817 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8441815 2023.05.13 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8441814 2023.05.13 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8441813 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8444549 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8444550 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 4 8444551 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8444552 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8444553 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8444554 2023.05.13 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8444555 2023.05.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8444556 2023.05.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8444557 2023.05.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8444558 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 8433795 2023.05.12 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8433796 2023.05.12 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8432718 2023.05.12 ŚL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8432717 2023.05.12 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8432716 2023.05.12 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8434313 2023.05.12 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8384978 2023.05.05 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8384979 2023.05.05 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8361683 2023.05.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8361682 2023.05.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8361681 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8361679 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8361700 2023.05.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8361699 2023.05.03 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8361697 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8361698 2023.05.03 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8361696 2023.05.03 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8361695 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8361694 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8361693 2023.05.03 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8361692 2023.05.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8361691 2023.05.03 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8361689 2023.05.03 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8361690 2023.05.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8361688 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8361687 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8361686 2023.05.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8361685 2023.05.03 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8361678 2023.05.03 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8361676 2023.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8361675 2023.05.03 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8361673 2023.05.03 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8361674 2023.05.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8361672 2023.05.03 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8361671 2023.05.03 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8361670 2023.05.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8361669 2023.05.03 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8361668 2023.05.03 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8361667 2023.05.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8361666 2023.05.03 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8361665 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8361662 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8361663 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8361664 2023.05.03 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8370700 2023.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8370701 2023.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8370702 2023.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8370703 2023.05.03 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8370704 2023.05.03 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8370705 2023.05.03 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8370706 2023.05.03 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8370707 2023.05.03 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8370708 2023.05.03 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8370709 2023.05.03 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8370710 2023.05.03 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8370711 2023.05.03 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8370712 2023.05.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8370713 2023.05.03 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8373266 2023.05.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8373499 2023.05.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8373500 2023.05.03 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8355022 2023.05.02 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8355023 2023.05.02 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8357148 2023.05.02 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8357149 2023.05.02 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 4 8357150 2023.05.02 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8357151 2023.05.02 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8357152 2023.05.02 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8357153 2023.05.02 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8357154 2023.05.02 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8345717 2023.05.01 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8345719 2023.05.01 ŚL
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 8345715 2023.05.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8345718 2023.05.01 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8345716 2023.05.01 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 8345714 2023.05.01 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8345878 2023.05.01 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8345842 2023.05.01 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8345843 2023.05.01 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8345844 2023.05.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8345845 2023.05.01 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8345846 2023.05.01 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8345847 2023.05.01 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8345848 2023.05.01 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8345849 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8345850 2023.05.01 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8345851 2023.05.01 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8345852 2023.05.01 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8345853 2023.05.01 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8345854 2023.05.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8345855 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8345856 2023.05.01 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8323968 2023.04.29 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 4 8323970 2023.04.29 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8323971 2023.04.29 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8323972 2023.04.29 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8315739 2023.04.28 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8315741 2023.04.28 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 8315743 2023.04.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8315740 2023.04.28 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8315736 2023.04.28 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8315737 2023.04.28 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 18 8315742 2023.04.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8315738 2023.04.28 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8315744 2023.04.28 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8316697 2023.04.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8309054 2023.04.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8309053 2023.04.27 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8304520 2023.04.26 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8299737 2023.04.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 4 8278337 2023.04.23 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8278341 2023.04.23 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8278343 2023.04.23 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8262460 2023.04.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8262464 2023.04.21 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8241220 2023.04.18 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8241234 2023.04.18 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8241235 2023.04.18 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8241236 2023.04.18 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 8241239 2023.04.18 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8241241 2023.04.18 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8241242 2023.04.18 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8241243 2023.04.18 ŚL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8241244 2023.04.18 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8241246 2023.04.18 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8241248 2023.04.18 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8241250 2023.04.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8241252 2023.04.18 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8241263 2023.04.18 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8241264 2023.04.18 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8243603 2023.04.18 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8234873 2023.04.17 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8234874 2023.04.17 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8234875 2023.04.17 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8228360 2023.04.16 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 26 8228359 2023.04.16 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8228358 2023.04.16 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8228357 2023.04.16 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8228356 2023.04.16 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8228355 2023.04.16 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8228354 2023.04.16 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8228353 2023.04.16 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8228352 2023.04.16 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8228351 2023.04.16 ŚL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8228350 2023.04.16 ŚL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8216432 2023.04.15 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8209300 2023.04.14 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 8209355 2023.04.14 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8209359 2023.04.14 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8209373 2023.04.14 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8209375 2023.04.14 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8209376 2023.04.14 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 14 8209387 2023.04.14 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8209392 2023.04.14 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8209394 2023.04.14 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8209397 2023.04.14 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8209399 2023.04.14 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8209528 2023.04.14 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8209565 2023.04.14 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8209568 2023.04.14 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 8211352 2023.04.14 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8211353 2023.04.14 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8194852 2023.04.12 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8194877 2023.04.12 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8188381 2023.04.11 ŚL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8188383 2023.04.11 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 6 8188390 2023.04.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8188404 2023.04.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8188407 2023.04.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8188410 2023.04.11 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8163077 2023.04.08 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8163079 2023.04.08 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 14 8163082 2023.04.08 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 8163117 2023.04.08 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8163168 2023.04.08 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 18 8163174 2023.04.08 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8163176 2023.04.08 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8163183 2023.04.08 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 8163185 2023.04.08 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 8163189 2023.04.08 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8163190 2023.04.08 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8163241 2023.04.08 ŚL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8141353 2023.04.04 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8141358 2023.04.04 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8141359 2023.04.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 26 8141360 2023.04.04 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8141361 2023.04.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8141362 2023.04.04 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8141363 2023.04.04 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 8141365 2023.04.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8141366 2023.04.04 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8123786 2023.04.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8123789 2023.04.01 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8123790 2023.04.01 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8123792 2023.04.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8123794 2023.04.01 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8123798 2023.04.01 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 8123822 2023.04.01 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8118283 2023.03.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8118284 2023.03.31 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8118285 2023.03.31 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8118286 2023.03.31 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8118287 2023.03.31 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8118288 2023.03.31 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8118289 2023.03.31 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8118290 2023.03.31 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8118305 2023.03.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8118306 2023.03.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8118307 2023.03.31 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8118309 2023.03.31 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8118310 2023.03.31 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8118311 2023.03.31 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8118312 2023.03.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8118315 2023.03.31 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8118316 2023.03.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8118318 2023.03.31 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8118319 2023.03.31 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8118321 2023.03.31 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8118323 2023.03.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8118324 2023.03.31 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8118325 2023.03.31 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8118326 2023.03.31 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8118327 2023.03.31 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8118328 2023.03.31 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8118329 2023.03.31 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8118330 2023.03.31 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8118331 2023.03.31 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8118332 2023.03.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8118341 2023.03.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8118344 2023.03.31 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8118346 2023.03.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8118349 2023.03.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8112381 2023.03.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8112382 2023.03.30 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8112383 2023.03.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8112384 2023.03.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8112385 2023.03.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8112386 2023.03.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8112387 2023.03.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8112388 2023.03.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8112389 2023.03.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8112390 2023.03.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8112391 2023.03.30 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8112448 2023.03.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8112451 2023.03.30 ŚL
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8105424 2023.03.29 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 5 8105425 2023.03.29 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8105426 2023.03.29 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8105437 2023.03.29 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8105438 2023.03.29 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8077398 2023.03.25 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8077399 2023.03.25 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8077400 2023.03.25 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 73 8077401 2023.03.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8077402 2023.03.25 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8077403 2023.03.25 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 45 8079972 2023.03.25 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8079973 2023.03.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8079974 2023.03.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8079975 2023.03.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8079976 2023.03.25 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8062757 2023.03.23 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8062758 2023.03.23 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8062759 2023.03.23 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8062760 2023.03.23 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8062761 2023.03.23 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8062762 2023.03.23 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8062763 2023.03.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8062764 2023.03.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8062765 2023.03.23 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8062766 2023.03.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8035187 2023.03.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8035188 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8035189 2023.03.19 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8035190 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8035191 2023.03.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8035192 2023.03.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8035193 2023.03.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8035194 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 8035195 2023.03.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 8035196 2023.03.19 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8035197 2023.03.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8035198 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8035199 2023.03.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8035200 2023.03.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8035201 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8035202 2023.03.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8035203 2023.03.19 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8035204 2023.03.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8035205 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8035206 2023.03.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8035207 2023.03.19 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8035208 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8035209 2023.03.19 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8035210 2023.03.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8035211 2023.03.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8028458 2023.03.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8028460 2023.03.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8028456 2023.03.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8028453 2023.03.18 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 105 8028452 2023.03.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8028454 2023.03.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8028455 2023.03.18 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8028451 2023.03.18 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 8028450 2023.03.18 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8028447 2023.03.18 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 8028448 2023.03.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8028449 2023.03.18 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8028445 2023.03.18 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8028446 2023.03.18 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8028420 2023.03.18 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8028428 2023.03.18 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8028415 2023.03.18 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 8028422 2023.03.18 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 145 8028419 2023.03.18 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8028424 2023.03.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8028426 2023.03.18 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8028417 2023.03.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8028414 2023.03.18 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8028418 2023.03.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8028423 2023.03.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8028425 2023.03.18 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8028421 2023.03.18 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8028427 2023.03.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 8028416 2023.03.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 300 8028413 2023.03.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8028443 2023.03.18 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8028442 2023.03.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8028434 2023.03.18 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8028444 2023.03.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8028439 2023.03.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8028440 2023.03.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 8028441 2023.03.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 119 8028437 2023.03.18 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8028433 2023.03.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8028435 2023.03.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8028436 2023.03.18 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8028438 2023.03.18 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 70 8028430 2023.03.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8028431 2023.03.18 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8028432 2023.03.18 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8028429 2023.03.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8028459 2023.03.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7991125 2023.03.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7991124 2023.03.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7991123 2023.03.12 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 21 7991120 2023.03.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7991121 2023.03.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7991122 2023.03.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7991119 2023.03.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7991117 2023.03.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7991118 2023.03.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7991116 2023.03.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7991115 2023.03.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7991114 2023.03.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7991113 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7991111 2023.03.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7991112 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7991110 2023.03.12 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7991108 2023.03.12 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7991109 2023.03.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 7991107 2023.03.12 ŚL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 7984806 2023.03.10 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 7984805 2023.03.10 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7984807 2023.03.10 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7951369 2023.03.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7951370 2023.03.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7928939 2023.02.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7928940 2023.02.23 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7928381 2023.02.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7928382 2023.02.19 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7928383 2023.02.19 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7928384 2023.02.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 7928385 2023.02.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7928386 2023.02.19 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7928387 2023.02.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7928388 2023.02.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 7928389 2023.02.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7928390 2023.02.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7928391 2023.02.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7901445 2023.02.18 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 300 7901446 2023.02.18 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7901447 2023.02.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 49 7901448 2023.02.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7901449 2023.02.18 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7901450 2023.02.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7901451 2023.02.18 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 7901452 2023.02.18 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7901453 2023.02.18 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7901454 2023.02.18 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7901455 2023.02.18 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7901456 2023.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 7901457 2023.02.18 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7901458 2023.02.18 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7901459 2023.02.18 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7901460 2023.02.18 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7901461 2023.02.18 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 7901462 2023.02.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7901463 2023.02.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7901464 2023.02.18 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7901465 2023.02.18 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 7901466 2023.02.18 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7901467 2023.02.18 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 7901468 2023.02.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7901469 2023.02.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 8 7901470 2023.02.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 7901471 2023.02.18 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7901472 2023.02.18 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7901473 2023.02.18 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7901474 2023.02.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7901475 2023.02.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7901476 2023.02.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7901477 2023.02.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7901479 2023.02.18 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7901480 2023.02.18 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7901481 2023.02.18 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 7901482 2023.02.18 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7901483 2023.02.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7897153 2023.02.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7897150 2023.02.16 ŚL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7897148 2023.02.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7897147 2023.02.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7897151 2023.02.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7897155 2023.02.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7897146 2023.02.16 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7897144 2023.02.16 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7897172 2023.02.16 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 7897170 2023.02.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7897171 2023.02.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7897168 2023.02.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7897174 2023.02.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7897167 2023.02.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7897166 2023.02.16 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7897165 2023.02.16 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7897164 2023.02.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7897160 2023.02.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7897161 2023.02.16 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 7897162 2023.02.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7897159 2023.02.16 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7897156 2023.02.16 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7897152 2023.02.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7897173 2023.02.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7897157 2023.02.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 7897158 2023.02.16 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 56 7897154 2023.02.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7897149 2023.02.16 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 37 7897145 2023.02.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7897143 2023.02.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7897142 2023.02.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7897141 2023.02.16 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7897139 2023.02.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7897140 2023.02.16 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7897137 2023.02.16 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7897138 2023.02.16 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7897136 2023.02.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7897135 2023.02.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 7897134 2023.02.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 7897132 2023.02.16 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7897131 2023.02.16 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 7897130 2023.02.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 7897129 2023.02.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7897128 2023.02.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7897127 2023.02.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7897126 2023.02.16 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7897124 2023.02.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7897125 2023.02.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7897123 2023.02.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7897121 2023.02.16 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7897120 2023.02.16 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7897122 2023.02.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7897133 2023.02.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 27 7897119 2023.02.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7897118 2023.02.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7897117 2023.02.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7897115 2023.02.16 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 7897113 2023.02.16 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 7897111 2023.02.16 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 70 7897114 2023.02.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 7897116 2023.02.16 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7897108 2023.02.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7897112 2023.02.16 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7897109 2023.02.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7897110 2023.02.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 7897105 2023.02.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7897107 2023.02.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7897103 2023.02.16 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7897104 2023.02.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7897106 2023.02.16 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7886981 2023.02.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7886982 2023.02.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7886983 2023.02.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7886984 2023.02.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7886985 2023.02.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7886987 2023.02.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 6 7886988 2023.02.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7878927 2023.02.12 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7878926 2023.02.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7878923 2023.02.12 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7878924 2023.02.12 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7878922 2023.02.12 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7878921 2023.02.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7878919 2023.02.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 8 7878918 2023.02.12 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7878920 2023.02.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 7878915 2023.02.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7878916 2023.02.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7878914 2023.02.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7878913 2023.02.12 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7878917 2023.02.12 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 7 7878912 2023.02.12 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7878925 2023.02.12 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 7878928 2023.02.12 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7878929 2023.02.12 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7878930 2023.02.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7878931 2023.02.12 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 12 7878932 2023.02.12 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7878933 2023.02.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7878934 2023.02.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7878935 2023.02.11 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 8 7878936 2023.02.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7878937 2023.02.11 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7878938 2023.02.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7878939 2023.02.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7878940 2023.02.11 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 400 7872822 2023.02.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7869711 2023.02.09 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7869710 2023.02.09 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7869707 2023.02.09 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7869708 2023.02.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7869706 2023.02.09 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7869709 2023.02.09 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7869705 2023.02.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7869704 2023.02.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7869701 2023.02.09 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7869700 2023.02.09 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7869702 2023.02.09 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7869703 2023.02.09 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7869699 2023.02.09 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 7869698 2023.02.09 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7869693 2023.02.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7869691 2023.02.09 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7869692 2023.02.09 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7869697 2023.02.09 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 80 7869694 2023.02.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7869695 2023.02.09 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7869690 2023.02.09 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 7 7866514 2023.02.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 67 7866515 2023.02.08 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 19 7866535 2023.02.08 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 7866533 2023.02.08 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7866545 2023.02.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 7866542 2023.02.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 7866529 2023.02.08 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 49 7866531 2023.02.08 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 7866525 2023.02.08 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 7866522 2023.02.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 80 7866543 2023.02.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 162 7866536 2023.02.08 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7866520 2023.02.08 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7866519 2023.02.08 ŚL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7866517 2023.02.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7866516 2023.02.08 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7866561 2023.02.08 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 18 7866557 2023.02.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7866563 2023.02.08 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7866556 2023.02.08 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7866555 2023.02.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 200 7866551 2023.02.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 7866548 2023.02.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 7866539 2023.02.08 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7866549 2023.02.08 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7866532 2023.02.08 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7866546 2023.02.08 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7866541 2023.02.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7866530 2023.02.08 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 7866537 2023.02.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7866524 2023.02.08 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 18 7866510 2023.02.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 300 7866511 2023.02.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7866509 2023.02.08 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 7866508 2023.02.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 7866507 2023.02.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7866506 2023.02.08 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7866512 2023.02.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 7866505 2023.02.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7866503 2023.02.08 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7866513 2023.02.08 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 100 7866504 2023.02.08 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 7866502 2023.02.08 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7866501 2023.02.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7866500 2023.02.08 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7866498 2023.02.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7866499 2023.02.08 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 18 7866559 2023.02.08 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7866558 2023.02.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7866560 2023.02.08 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 7866553 2023.02.08 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 110 7866554 2023.02.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7866547 2023.02.08 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7866550 2023.02.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7866562 2023.02.08 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7866540 2023.02.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7866544 2023.02.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7866534 2023.02.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 7866538 2023.02.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7866527 2023.02.08 ŚL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 7866523 2023.02.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7866526 2023.02.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7866521 2023.02.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7866495 2023.02.08 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7866497 2023.02.08 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 7866496 2023.02.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7866494 2023.02.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 7866493 2023.02.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7866491 2023.02.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7866492 2023.02.08 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7866490 2023.02.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7866486 2023.02.08 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7866489 2023.02.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7866485 2023.02.08 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 7866488 2023.02.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7866487 2023.02.08 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7866484 2023.02.08 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7866482 2023.02.08 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 700 7866483 2023.02.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7863030 2023.02.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7863031 2023.02.07 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 7863032 2023.02.07 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 7863035 2023.02.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7863036 2023.02.07 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7863037 2023.02.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7863012 2023.02.06 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7863013 2023.02.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7863014 2023.02.06 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7863015 2023.02.06 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7863016 2023.02.06 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7863017 2023.02.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7863019 2023.02.06 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7863020 2023.02.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7863021 2023.02.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 7863022 2023.02.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 64 7863023 2023.02.06 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7863024 2023.02.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7863026 2023.02.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 12 7863027 2023.02.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7863028 2023.02.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7863029 2023.02.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7863033 2023.02.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7863038 2023.02.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7863039 2023.02.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7863041 2023.02.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7863042 2023.02.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7863043 2023.02.06 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7863044 2023.02.06 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7863045 2023.02.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7863046 2023.02.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7863047 2023.02.06 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7863048 2023.02.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7863049 2023.02.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7863050 2023.02.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7863051 2023.02.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7863052 2023.02.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7863053 2023.02.06 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7863054 2023.02.06 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 31 7857311 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7857126 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7857127 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7857124 2023.02.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7857125 2023.02.05 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7857120 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7857119 2023.02.05 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7857121 2023.02.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 7857122 2023.02.05 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 54 7857118 2023.02.05 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7857117 2023.02.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7857116 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7857113 2023.02.05 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7857114 2023.02.05 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7857115 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 12 7857112 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 7857110 2023.02.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7857111 2023.02.05 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7857109 2023.02.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7857107 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7857104 2023.02.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7857108 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7857103 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7857105 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7857106 2023.02.05 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7857097 2023.02.05 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7857100 2023.02.05 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7857101 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7857098 2023.02.05 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7857099 2023.02.05 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7857102 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7854852 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7854851 2023.02.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7854850 2023.02.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7854853 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7854849 2023.02.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7854848 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7854677 2023.02.05 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7854676 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 9 7854675 2023.02.05 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7854673 2023.02.05 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7854672 2023.02.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7854674 2023.02.05 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7854671 2023.02.05 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 7854669 2023.02.05 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7853883 2023.02.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7853882 2023.02.05 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7853879 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7853884 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 7853871 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7853877 2023.02.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7853870 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7853934 2023.02.05 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7853933 2023.02.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7853932 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 7853931 2023.02.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7853929 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7853928 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7853924 2023.02.05 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7853925 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7853920 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7853921 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7853916 2023.02.05 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7853918 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7853913 2023.02.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7853909 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7853908 2023.02.05 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7853906 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7853930 2023.02.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7853927 2023.02.05 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7853926 2023.02.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7853922 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7853923 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7853917 2023.02.05 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7853919 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7853912 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7853914 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7853915 2023.02.05 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7853911 2023.02.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7853907 2023.02.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7853910 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7853904 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7853905 2023.02.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7853903 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7853863 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7853861 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7853862 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7853860 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7853858 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7853859 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7853856 2023.02.05 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7853857 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7853855 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7853852 2023.02.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 7853854 2023.02.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7853851 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7853853 2023.02.05 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7853849 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 7853850 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 7853848 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 7853901 2023.02.05 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7853902 2023.02.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7853899 2023.02.05 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7853900 2023.02.05 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7853898 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 7853897 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 6 7853896 2023.02.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7853894 2023.02.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7853895 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7853892 2023.02.05 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7853893 2023.02.05 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7853891 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7853890 2023.02.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7853889 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7853887 2023.02.05 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7853886 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7853885 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 7853878 2023.02.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 8 7853875 2023.02.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7853872 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7853881 2023.02.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7853880 2023.02.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7853876 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7853869 2023.02.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7853873 2023.02.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 7853888 2023.02.05 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7853874 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 7853867 2023.02.05 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7853868 2023.02.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7853866 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7853865 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 7853864 2023.02.05 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7853847 2023.02.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7853844 2023.02.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7853846 2023.02.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7853845 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7853843 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7853842 2023.02.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7853840 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7853841 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7853839 2023.02.05 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7853838 2023.02.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7853836 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7853837 2023.02.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7853835 2023.02.05 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7853834 2023.02.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7853832 2023.02.05 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7853833 2023.02.05 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7852440 2023.02.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 7852437 2023.02.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7852438 2023.02.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7852439 2023.02.04 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 7852436 2023.02.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7852435 2023.02.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7852433 2023.02.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7852432 2023.02.04 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7852431 2023.02.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7852430 2023.02.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7852429 2023.02.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7852428 2023.02.04 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 7852427 2023.02.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7852426 2023.02.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 7852425 2023.02.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 350 7852424 2023.02.04 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 7852422 2023.02.04 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7852421 2023.02.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 7852420 2023.02.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 80 7852423 2023.02.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7852419 2023.02.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7852418 2023.02.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7852413 2023.02.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 7852414 2023.02.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 7852412 2023.02.04 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 13 7852410 2023.02.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7852409 2023.02.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 310 7852415 2023.02.04 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 108 7852406 2023.02.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 7852407 2023.02.04 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 12 7852408 2023.02.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 7852416 2023.02.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7852411 2023.02.04 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7852404 2023.02.04 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7852402 2023.02.04 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7852403 2023.02.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7852405 2023.02.04 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7852417 2023.02.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7852442 2023.02.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7852443 2023.02.04 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7852444 2023.02.04 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7852445 2023.02.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7852446 2023.02.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7852447 2023.02.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7852448 2023.02.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7847285 2023.02.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7847286 2023.02.03 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7847287 2023.02.03 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7847288 2023.02.03 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7847290 2023.02.03 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7847291 2023.02.03 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7847292 2023.02.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7847293 2023.02.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 7847294 2023.02.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 7847296 2023.02.03 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7847297 2023.02.03 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7847298 2023.02.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7847299 2023.02.03 ŚL