DRUŻYNA

Drużyna: Górniczek. Obserwator: Andrzej Lipiński

Liczba gatunków: 148

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 450 7986 77 77 1 7 33 36
2 122 1507 78 41 1 3 10 27
3 165 1551 99 63 0 5 20 38
4 189 2011 118 73 0 5 31 37
5 382 910 148 98 0 12 46 40
6 9 31 148 9 0 0 6 3
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 8581715 2023.06.03 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8581714 2023.06.03 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 8581712 2023.06.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8581711 2023.06.03 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8581713 2023.06.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8581709 2023.06.03 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8581710 2023.06.03 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8575918 2023.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 17 8575896 2023.06.02 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8566686 2023.05.31 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8566685 2023.05.31 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8566675 2023.05.31 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8554306 2023.05.28 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8554307 2023.05.27 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8539108 2023.05.27 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8533029 2023.05.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8533028 2023.05.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8533027 2023.05.26 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8533026 2023.05.26 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8533025 2023.05.26 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8530917 2023.05.25 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8527546 2023.05.25 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8527545 2023.05.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8523028 2023.05.24 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 19 8523026 2023.05.24 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8523027 2023.05.24 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8523025 2023.05.24 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8522994 2023.05.24 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8522992 2023.05.24 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8522991 2023.05.24 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8522982 2023.05.24 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8522983 2023.05.24 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8522980 2023.05.24 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8522981 2023.05.24 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8522979 2023.05.24 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8522978 2023.05.24 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8522812 2023.05.24 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8522811 2023.05.24 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8522813 2023.05.24 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8522810 2023.05.24 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8522809 2023.05.24 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8517740 2023.05.23 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8517739 2023.05.23 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517741 2023.05.23 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8517719 2023.05.23 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8517691 2023.05.23 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8517690 2023.05.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8512336 2023.05.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8512334 2023.05.22 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8512335 2023.05.22 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8512333 2023.05.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8501846 2023.05.21 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8501849 2023.05.21 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8501848 2023.05.21 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8501454 2023.05.21 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8501449 2023.05.21 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8501448 2023.05.21 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8501447 2023.05.21 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8499774 2023.05.21 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8499773 2023.05.21 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8499772 2023.05.21 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8499690 2023.05.21 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8499689 2023.05.21 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8499687 2023.05.21 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8499688 2023.05.21 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8499686 2023.05.21 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8499616 2023.05.21 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8499603 2023.05.21 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8499602 2023.05.21 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8499601 2023.05.21 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8499600 2023.05.21 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8499599 2023.05.21 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8499598 2023.05.21 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8499417 2023.05.21 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8499416 2023.05.21 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499415 2023.05.21 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 8499414 2023.05.21 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8499273 2023.05.21 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8499272 2023.05.21 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8499271 2023.05.21 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8499270 2023.05.21 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8499269 2023.05.21 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8499267 2023.05.21 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8499268 2023.05.21 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8499258 2023.05.21 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8499256 2023.05.21 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8499257 2023.05.21 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8499255 2023.05.21 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8499254 2023.05.21 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8499253 2023.05.21 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8499252 2023.05.21 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8499251 2023.05.21 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8499250 2023.05.21 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8499249 2023.05.21 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8499215 2023.05.21 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8490415 2023.05.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8490414 2023.05.20 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8490416 2023.05.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8490413 2023.05.20 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8490337 2023.05.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8490336 2023.05.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8490335 2023.05.20 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8490334 2023.05.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8490329 2023.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8490330 2023.05.20 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8490331 2023.05.20 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8490332 2023.05.20 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8490178 2023.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 8490177 2023.05.19 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8483985 2023.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8483984 2023.05.19 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8483983 2023.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8480162 2023.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8480160 2023.05.18 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8480161 2023.05.18 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8471119 2023.05.16 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8470906 2023.05.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8470905 2023.05.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8461754 2023.05.14 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 8461753 2023.05.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8457806 2023.05.14 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8457772 2023.05.14 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8457644 2023.05.14 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8457625 2023.05.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8457626 2023.05.14 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8457379 2023.05.14 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8457377 2023.05.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8457378 2023.05.14 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8457160 2023.05.14 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8457153 2023.05.14 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8457154 2023.05.14 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8457152 2023.05.14 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8454192 2023.05.14 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8454193 2023.05.14 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8454194 2023.05.14 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8452935 2023.05.14 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8452934 2023.05.14 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8452933 2023.05.14 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8452932 2023.05.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8452695 2023.05.14 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 8457814 2023.05.14 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 8452696 2023.05.14 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8452693 2023.05.14 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8452694 2023.05.14 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8452690 2023.05.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8452692 2023.05.14 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8452688 2023.05.14 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 8452687 2023.05.14 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8452689 2023.05.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 8452691 2023.05.14 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8452686 2023.05.14 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8452685 2023.05.14 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8449962 2023.05.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8449960 2023.05.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8449959 2023.05.14 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8449961 2023.05.14 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8449958 2023.05.14 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8449944 2023.05.14 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8449943 2023.05.14 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8449942 2023.05.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8449941 2023.05.14 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8449945 2023.05.14 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8449940 2023.05.14 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8449939 2023.05.14 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8449938 2023.05.14 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8449859 2023.05.14 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8449860 2023.05.14 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8449764 2023.05.14 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8449765 2023.05.14 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8449763 2023.05.14 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8449762 2023.05.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8449761 2023.05.14 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8449760 2023.05.14 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8449759 2023.05.14 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8449738 2023.05.14 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8449737 2023.05.14 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8449736 2023.05.14 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8449734 2023.05.14 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8449735 2023.05.14 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8449733 2023.05.14 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8449732 2023.05.14 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8449730 2023.05.14 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8449731 2023.05.14 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8449659 2023.05.14 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8439480 2023.05.13 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 8439478 2023.05.13 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8439479 2023.05.13 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8432450 2023.05.12 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8432448 2023.05.12 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8432449 2023.05.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8432451 2023.05.12 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 8432069 2023.05.12 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8432068 2023.05.12 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8432067 2023.05.12 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8430831 2023.05.12 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8428051 2023.05.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8428057 2023.05.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8428055 2023.05.11 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8428056 2023.05.11 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 8428052 2023.05.11 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8428054 2023.05.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8428053 2023.05.11 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8424972 2023.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8424971 2023.05.11 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 8424823 2023.05.11 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8424824 2023.05.11 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8424840 2023.05.11 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8424838 2023.05.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8424839 2023.05.11 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8424837 2023.05.11 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8424834 2023.05.11 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8424833 2023.05.11 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 8424836 2023.05.11 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8424835 2023.05.11 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8424832 2023.05.11 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8424830 2023.05.11 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8424831 2023.05.11 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8424829 2023.05.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8424828 2023.05.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8424826 2023.05.11 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8424827 2023.05.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8424825 2023.05.11 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8424554 2023.05.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8424553 2023.05.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8424552 2023.05.11 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8424551 2023.05.11 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8424550 2023.05.11 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8424549 2023.05.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8424547 2023.05.11 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8424548 2023.05.11 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8424546 2023.05.11 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8424544 2023.05.11 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8424545 2023.05.11 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8418359 2023.05.10 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8418358 2023.05.10 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8418357 2023.05.10 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8418354 2023.05.10 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8418355 2023.05.10 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8418356 2023.05.10 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8412612 2023.05.09 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8412614 2023.05.09 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8412613 2023.05.09 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8412610 2023.05.09 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8412611 2023.05.09 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8412609 2023.05.09 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8407535 2023.05.08 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8407536 2023.05.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8407534 2023.05.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8407558 2023.05.08 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8407532 2023.05.08 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8407533 2023.05.08 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8406892 2023.05.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8406481 2023.05.08 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8406482 2023.05.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8406196 2023.05.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8406195 2023.05.08 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8402765 2023.05.07 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8402515 2023.05.07 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8402513 2023.05.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8402514 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8402516 2023.05.07 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8402512 2023.05.07 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8402510 2023.05.07 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8402511 2023.05.07 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8399781 2023.05.07 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8399550 2023.05.07 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8397030 2023.05.07 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8397028 2023.05.07 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8397029 2023.05.07 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8396380 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8396357 2023.05.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8396356 2023.05.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8396355 2023.05.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8396267 2023.05.07 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 8396266 2023.05.07 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8396265 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8396263 2023.05.07 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8396264 2023.05.07 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 8396216 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8396214 2023.05.07 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8396215 2023.05.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8396213 2023.05.07 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8396212 2023.05.07 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8396211 2023.05.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8396109 2023.05.07 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8396108 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8396107 2023.05.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8396106 2023.05.07 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8396104 2023.05.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8396105 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8396103 2023.05.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8396102 2023.05.07 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8396101 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8396099 2023.05.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8396098 2023.05.07 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8396100 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8396096 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8396097 2023.05.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8396095 2023.05.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8396094 2023.05.07 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8395822 2023.05.07 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8395821 2023.05.07 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8395819 2023.05.07 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8395820 2023.05.07 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8395817 2023.05.07 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8395818 2023.05.07 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8395815 2023.05.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8395814 2023.05.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8395663 2023.05.07 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8395662 2023.05.07 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8395661 2023.05.07 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8395582 2023.05.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8395580 2023.05.07 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8395581 2023.05.07 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8395481 2023.05.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8395480 2023.05.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8395482 2023.05.07 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8395483 2023.05.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8395479 2023.05.07 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8395478 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8395476 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8395477 2023.05.07 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 8395475 2023.05.07 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8395474 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8395473 2023.05.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8395471 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8395472 2023.05.07 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8395470 2023.05.07 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8382984 2023.05.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8382985 2023.05.05 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8382983 2023.05.05 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8382982 2023.05.05 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8380134 2023.05.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8380133 2023.05.05 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8380132 2023.05.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8380131 2023.05.05 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8380130 2023.05.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8380105 2023.05.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8380104 2023.05.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8380102 2023.05.05 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8380106 2023.05.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8380103 2023.05.05 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8380101 2023.05.05 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8380100 2023.05.05 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8380099 2023.05.05 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8380098 2023.05.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8374918 2023.05.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8374919 2023.05.04 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8374917 2023.05.04 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8374916 2023.05.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8372268 2023.05.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8372265 2023.05.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8372267 2023.05.03 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8372269 2023.05.03 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8372266 2023.05.03 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8372264 2023.05.03 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8372263 2023.05.03 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8363534 2023.05.03 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8363532 2023.05.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8363533 2023.05.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8363535 2023.05.03 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8363450 2023.05.03 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8363202 2023.05.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8363207 2023.05.03 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8363203 2023.05.03 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8363204 2023.05.03 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8363201 2023.05.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8363205 2023.05.03 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8363200 2023.05.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8363206 2023.05.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8363199 2023.05.03 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8363196 2023.05.03 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8363198 2023.05.03 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8363197 2023.05.03 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8361593 2023.05.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8357201 2023.05.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8357200 2023.05.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8356281 2023.05.02 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8356279 2023.05.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8356280 2023.05.02 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8353123 2023.05.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8352916 2023.05.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8352913 2023.05.02 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8352914 2023.05.02 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8352915 2023.05.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8351438 2023.05.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8351437 2023.05.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8351143 2023.05.02 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8348514 2023.05.01 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8348515 2023.05.01 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8348518 2023.05.01 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8335588 2023.04.30 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8335589 2023.04.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8335590 2023.04.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8330967 2023.04.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8318561 2023.04.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8318559 2023.04.29 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8318560 2023.04.29 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8318516 2023.04.29 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8318515 2023.04.29 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8318517 2023.04.29 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8318514 2023.04.29 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8306312 2023.04.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8306315 2023.04.27 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8306313 2023.04.27 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8306314 2023.04.27 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8300681 2023.04.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8300680 2023.04.26 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8300682 2023.04.26 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8300679 2023.04.26 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8296550 2023.04.25 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8295130 2023.04.24 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8294743 2023.04.24 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8294742 2023.04.24 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8294741 2023.04.24 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8294616 2023.04.24 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8294613 2023.04.24 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8294611 2023.04.24 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8294612 2023.04.24 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8294610 2023.04.24 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8288294 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8288309 2023.04.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8288307 2023.04.23 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8288313 2023.04.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8288310 2023.04.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8288312 2023.04.23 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8288305 2023.04.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8288311 2023.04.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8288308 2023.04.23 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8288301 2023.04.23 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8288314 2023.04.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8288303 2023.04.23 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8288299 2023.04.23 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8288302 2023.04.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8288304 2023.04.23 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8288300 2023.04.23 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8288306 2023.04.23 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8288297 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8288298 2023.04.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8288293 2023.04.23 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8288287 2023.04.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8288295 2023.04.23 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8288289 2023.04.23 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8288291 2023.04.23 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8288292 2023.04.23 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8288280 2023.04.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8288285 2023.04.23 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8288275 2023.04.23 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8288281 2023.04.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8288290 2023.04.23 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8288279 2023.04.23 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8288284 2023.04.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8288283 2023.04.23 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8288276 2023.04.23 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8288278 2023.04.23 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 8288286 2023.04.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8288288 2023.04.23 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8288277 2023.04.23 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8288282 2023.04.23 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8288273 2023.04.23 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8288274 2023.04.23 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8288272 2023.04.23 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8267274 2023.04.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8264628 2023.04.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8264627 2023.04.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8264625 2023.04.22 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8264629 2023.04.22 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8264624 2023.04.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8264626 2023.04.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8264623 2023.04.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 8264622 2023.04.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8264195 2023.04.22 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8264194 2023.04.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8264193 2023.04.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 8264192 2023.04.22 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8264190 2023.04.22 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8264189 2023.04.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8264188 2023.04.22 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8264191 2023.04.22 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8264187 2023.04.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8255628 2023.04.20 LB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8255626 2023.04.20 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 8255627 2023.04.20 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8255625 2023.04.20 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8255623 2023.04.20 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8255622 2023.04.20 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8250936 2023.04.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8250935 2023.04.20 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8250932 2023.04.20 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8250916 2023.04.20 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8250877 2023.04.20 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8250874 2023.04.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8250876 2023.04.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8250875 2023.04.20 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8250872 2023.04.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8250871 2023.04.20 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 8250873 2023.04.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8250867 2023.04.20 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8250869 2023.04.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8250870 2023.04.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8250868 2023.04.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8250866 2023.04.18 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8238546 2023.04.18 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8238528 2023.04.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8238471 2023.04.18 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8238470 2023.04.18 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8238469 2023.04.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8225408 2023.04.16 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8224582 2023.04.16 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8224581 2023.04.16 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 8224580 2023.04.16 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 8224135 2023.04.16 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8224134 2023.04.16 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8223331 2023.04.16 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8223329 2023.04.16 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8223328 2023.04.16 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8223330 2023.04.16 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8211256 2023.04.15 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8211255 2023.04.15 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8211257 2023.04.14 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8211258 2023.04.14 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8211259 2023.04.14 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8204399 2023.04.13 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8204400 2023.04.13 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8204398 2023.04.13 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8204401 2023.04.13 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 43 8181380 2023.04.10 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8180503 2023.04.10 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8176210 2023.04.10 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8176211 2023.04.10 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8170122 2023.04.09 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 83 8169964 2023.04.09 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 8169934 2023.04.09 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 86 8169935 2023.04.09 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8169796 2023.04.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8169795 2023.04.09 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 49 8169794 2023.04.09 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8168993 2023.04.09 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8168992 2023.04.09 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8168991 2023.04.09 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8167829 2023.04.09 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8167774 2023.04.09 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8167771 2023.04.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8167770 2023.04.09 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8167769 2023.04.09 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8167756 2023.04.09 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 8167757 2023.04.09 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8167758 2023.04.09 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8165537 2023.04.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 8165538 2023.04.08 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 8165536 2023.04.08 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8165535 2023.04.08 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8147409 2023.04.05 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8145317 2023.04.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8145318 2023.04.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8145316 2023.04.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8145321 2023.04.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8145319 2023.04.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 8145320 2023.04.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 8145315 2023.04.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8144355 2023.04.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 136 8135749 2023.04.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8130676 2023.04.02 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8130675 2023.04.02 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8130384 2023.04.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8129333 2023.04.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8129314 2023.04.02 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 8129313 2023.04.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 100 8129037 2023.04.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 8129036 2023.04.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8119752 2023.04.01 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8119751 2023.04.01 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8119306 2023.04.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8119305 2023.04.01 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8119307 2023.04.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 8119304 2023.04.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8119303 2023.04.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 8119301 2023.04.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 38 8119302 2023.04.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8119300 2023.04.01 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8113409 2023.03.31 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 8107296 2023.03.30 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8107295 2023.03.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8107294 2023.03.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 8107293 2023.03.30 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8107292 2023.03.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 50 8102322 2023.03.29 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8102318 2023.03.29 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8102102 2023.03.29 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8102100 2023.03.29 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8102101 2023.03.29 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8102098 2023.03.29 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8102099 2023.03.29 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8102097 2023.03.29 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8102073 2023.03.29 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8102071 2023.03.29 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8102072 2023.03.29 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8102070 2023.03.29 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8102069 2023.03.29 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8102068 2023.03.29 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8094822 2023.03.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8094821 2023.03.27 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8094819 2023.03.27 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8094820 2023.03.27 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8094817 2023.03.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8094818 2023.03.27 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8094816 2023.03.27 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8094065 2023.03.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8091139 2023.03.26 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8091144 2023.03.26 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8091141 2023.03.26 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8091137 2023.03.26 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8091146 2023.03.26 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 8091143 2023.03.26 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8091145 2023.03.26 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8091136 2023.03.26 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8091142 2023.03.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 8091138 2023.03.26 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8091135 2023.03.26 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8084437 2023.03.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8084433 2023.03.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8084436 2023.03.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8084435 2023.03.26 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8084434 2023.03.26 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8084139 2023.03.26 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 8084138 2023.03.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8084136 2023.03.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 8084137 2023.03.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8084135 2023.03.26 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 8084134 2023.03.26 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8073514 2023.03.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8073513 2023.03.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 30 8073315 2023.03.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8073303 2023.03.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8073304 2023.03.25 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8066592 2023.03.24 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8062510 2023.03.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8062509 2023.03.23 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8062508 2023.03.23 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8062506 2023.03.23 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8062507 2023.03.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8061003 2023.03.23 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 21 8060926 2023.03.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 18 8058640 2023.03.22 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 32 8058639 2023.03.22 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 8055086 2023.03.22 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8055087 2023.03.22 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8055084 2023.03.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 30 8055085 2023.03.22 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8055083 2023.03.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8055082 2023.03.22 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 8055081 2023.03.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8055080 2023.03.22 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8055079 2023.03.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8051655 2023.03.21 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8051654 2023.03.21 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8051653 2023.03.21 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8051648 2023.03.21 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8051649 2023.03.21 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 8051651 2023.03.21 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8051652 2023.03.21 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8051650 2023.03.20 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8044366 2023.03.20 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8044365 2023.03.20 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8044012 2023.03.20 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 8044010 2023.03.20 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8044011 2023.03.20 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8044009 2023.03.20 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 23 8044008 2023.03.20 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8044007 2023.03.20 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8043621 2023.03.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8043592 2023.03.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8043591 2023.03.20 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8043593 2023.03.20 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8043590 2023.03.20 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8043587 2023.03.20 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8043589 2023.03.20 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8043586 2023.03.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8043585 2023.03.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8043588 2023.03.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8043584 2023.03.20 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8043583 2023.03.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8043195 2023.03.20 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8039791 2023.03.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8039537 2023.03.19 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8039536 2023.03.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 8039540 2023.03.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8039539 2023.03.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8039538 2023.03.19 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8037521 2023.03.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8032856 2023.03.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8032851 2023.03.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8032854 2023.03.19 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 17 8032852 2023.03.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8032849 2023.03.19 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8032853 2023.03.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 8032847 2023.03.18 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 8032848 2023.03.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8032850 2023.03.18 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8021067 2023.03.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8021066 2023.03.18 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8009608 2023.03.16 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8003329 2023.03.14 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8003330 2023.03.14 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8000596 2023.03.14 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8000595 2023.03.14 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8000594 2023.03.14 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 8000599 2023.03.14 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8000597 2023.03.14 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8000343 2023.03.14 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7989420 2023.03.12 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7989421 2023.03.12 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7989422 2023.03.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 7989221 2023.03.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7989222 2023.03.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7989223 2023.03.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 53 7989224 2023.03.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7989220 2023.03.12 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7988928 2023.03.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7988910 2023.03.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 7988909 2023.03.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7988908 2023.03.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7988907 2023.03.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 7988906 2023.03.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7986560 2023.03.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 7986561 2023.03.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7986562 2023.03.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 7977021 2023.03.08 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7977020 2023.03.08 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 7977019 2023.03.08 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7977018 2023.03.08 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7977016 2023.03.08 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7977017 2023.03.08 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 7977015 2023.03.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 7965934 2023.03.06 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 7959788 2023.03.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7959787 2023.03.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 7959784 2023.03.05 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7959785 2023.03.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 7959786 2023.03.05 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 250 7959783 2023.03.05 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7959782 2023.03.05 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 7959781 2023.03.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7959779 2023.03.05 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 7959780 2023.03.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 7931516 2023.02.26 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 70 7931515 2023.02.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7931514 2023.02.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 7930438 2023.02.26 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7930439 2023.02.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7930440 2023.02.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7930437 2023.02.26 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7930436 2023.02.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7930435 2023.02.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7930434 2023.02.26 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 7930110 2023.02.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7930109 2023.02.26 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7930006 2023.02.26 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7929972 2023.02.26 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 7929973 2023.02.26 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7929971 2023.02.26 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7929776 2023.02.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7929777 2023.02.26 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7929775 2023.02.26 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 7929773 2023.02.26 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7929774 2023.02.26 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 21 7929772 2023.02.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 7929771 2023.02.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7929770 2023.02.26 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 7925273 2023.02.24 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7920209 2023.02.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7920210 2023.02.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7918902 2023.02.23 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7914378 2023.02.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 7914377 2023.02.22 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7914376 2023.02.22 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7914375 2023.02.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 7914374 2023.02.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7914373 2023.02.22 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7906193 2023.02.19 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7906194 2023.02.19 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7906190 2023.02.19 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7906192 2023.02.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 7906195 2023.02.19 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 7906189 2023.02.19 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 7906185 2023.02.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7906191 2023.02.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7906188 2023.02.19 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7906187 2023.02.19 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7906183 2023.02.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7906184 2023.02.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 26 7906186 2023.02.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7906181 2023.02.19 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 7906182 2023.02.19 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 6 7906180 2023.02.19 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 7900988 2023.02.18 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7900987 2023.02.18 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7900985 2023.02.18 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7900986 2023.02.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 7900984 2023.02.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 7892375 2023.02.15 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7892378 2023.02.15 LB
pospolity kruk, Corvus corax 6 7892377 2023.02.15 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 7892376 2023.02.15 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7888410 2023.02.14 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 7888408 2023.02.14 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 7888407 2023.02.14 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7888406 2023.02.14 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 7888404 2023.02.14 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7888405 2023.02.14 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7888409 2023.02.14 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 7881172 2023.02.12 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7881171 2023.02.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 19 7880064 2023.02.12 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7879771 2023.02.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7879772 2023.02.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 7878407 2023.02.12 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 31 7878406 2023.02.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7878405 2023.02.12 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7878408 2023.02.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 7878404 2023.02.12 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 32 7878409 2023.02.12 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 23 7867833 2023.02.09 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 7862432 2023.02.07 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 33 7862431 2023.02.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 7 7862429 2023.02.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 7862430 2023.02.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7862433 2023.02.06 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 7859448 2023.02.06 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 7859450 2023.02.06 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7859449 2023.02.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7859446 2023.02.06 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 7859447 2023.02.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 7859445 2023.02.06 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 7857224 2023.02.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 200 7857225 2023.02.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7857218 2023.02.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 7857222 2023.02.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7857216 2023.02.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 5 7857221 2023.02.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7857220 2023.02.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 150 7857217 2023.02.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7857214 2023.02.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7857211 2023.02.05 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 19 7857232 2023.02.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7857231 2023.02.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7857235 2023.02.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 7857229 2023.02.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 7857233 2023.02.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 7857298 2023.02.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7857228 2023.02.05 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 14 7857227 2023.02.05 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 20 7857287 2023.02.05 LB
pospolity żuraw, Grus grus 28 7857226 2023.02.05 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 33 7857219 2023.02.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7857295 2023.02.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7857223 2023.02.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7857215 2023.02.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7857294 2023.02.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 7857293 2023.02.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 7857213 2023.02.05 LB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7857212 2023.02.05 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7857209 2023.02.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7857207 2023.02.05 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 4 7857210 2023.02.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 7849180 2023.02.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7849178 2023.02.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 7836326 2023.01.29 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 7836846 2023.01.29 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 7835194 2023.01.29 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 7835193 2023.01.29 LB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 7835195 2023.01.29 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 7835191 2023.01.29 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7835361 2023.01.29 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 7835192 2023.01.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7837801 2023.01.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7835196 2023.01.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7835316 2023.01.29 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 40 7835185 2023.01.29 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 7835189 2023.01.29 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7835198 2023.01.29 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7835190 2023.01.29 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7837130 2023.01.29 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 200 7829719 2023.01.28 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7829718 2023.01.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7829720 2023.01.28 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 50 7829721 2023.01.28 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 7830162 2023.01.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 15 7830172 2023.01.28 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7830171 2023.01.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 7830175 2023.01.28 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 7830177 2023.01.28 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 200 7830173 2023.01.28 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7830174 2023.01.28 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 7830161 2023.01.28 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 7830176 2023.01.28 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7830179 2023.01.28 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 7830178 2023.01.28 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 7829717 2023.01.28 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7829740 2023.01.28 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7829736 2023.01.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7830160 2023.01.28 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7830159 2023.01.28 LB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 7829716 2023.01.28 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 7824736 2023.01.27 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 7823958 2023.01.27 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 7823956 2023.01.27 LB
pospolity żuraw, Grus grus 37 7823957 2023.01.27 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 7823955 2023.01.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7823954 2023.01.27 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 7823953 2023.01.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7823952 2023.01.27 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7823221 2023.01.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7823220 2023.01.27 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 7823219 2023.01.27 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 7823152 2023.01.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7823154 2023.01.27 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 7823151 2023.01.27 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 7823153 2023.01.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7823149 2023.01.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 7823150 2023.01.26 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7823148 2023.01.26 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7820846 2023.01.26 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 7820848 2023.01.26 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 7820644 2023.01.26 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7820645 2023.01.26 LB