DRUŻYNA

Drużyna: Górniczek. Obserwator: Andrzej Lipiński

Liczba gatunków: 189

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 450 7986 77 77 1 7 33 36
2 122 1507 78 41 1 3 10 27
3 165 1551 99 63 0 5 20 38
4 189 2011 118 73 0 5 31 37
5 382 910 148 98 0 12 46 40
6 403 1021 162 96 0 16 41 39
7 115 745 165 68 0 7 30 31
8 221 1802 181 86 0 15 29 42
9 130 2098 182 45 0 3 16 26
10 381 10528 186 73 0 4 25 44
11 536 4707 189 70 1 9 24 36
12 79 951 189 35 1 4 8 22
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9256041 2023.12.10 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9255999 2023.12.10 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9256000 2023.12.10 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 9255998 2023.12.10 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9255997 2023.12.10 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 9252244 2023.12.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9252241 2023.12.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9252243 2023.12.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 50 9252240 2023.12.09 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9252239 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9252238 2023.12.09 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9252237 2023.12.09 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 17 9252242 2023.12.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9250144 2023.12.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9250143 2023.12.08 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9249425 2023.12.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9247431 2023.12.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9247429 2023.12.07 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9247430 2023.12.07 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9245780 2023.12.06 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9245782 2023.12.06 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9245781 2023.12.06 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9242116 2023.12.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9242115 2023.12.04 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 9242113 2023.12.04 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9242114 2023.12.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9242117 2023.12.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9240469 2023.12.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9240468 2023.12.04 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9240467 2023.12.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9240466 2023.12.04 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 9240470 2023.12.04 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9240474 2023.12.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 34 9240465 2023.12.04 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 9240473 2023.12.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9240471 2023.12.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9240472 2023.12.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9240359 2023.12.04 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9240356 2023.12.04 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 9240355 2023.12.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 9240358 2023.12.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9240354 2023.12.04 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9240357 2023.12.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9240340 2023.12.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9240339 2023.12.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9240240 2023.12.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9240237 2023.12.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 9240238 2023.12.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9240239 2023.12.04 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 9238051 2023.12.03 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 11 9238050 2023.12.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 21 9238049 2023.12.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9235910 2023.12.03 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9235911 2023.12.03 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9235908 2023.12.03 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9235906 2023.12.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9235907 2023.12.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 9 9235909 2023.12.03 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9235905 2023.12.03 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 9235036 2023.12.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9235037 2023.12.02 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 14 9233009 2023.12.02 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9233007 2023.12.02 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9233010 2023.12.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9233005 2023.12.02 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9233006 2023.12.02 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9233004 2023.12.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 9233011 2023.12.02 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 3 9233008 2023.12.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 300 9233001 2023.12.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9233002 2023.12.02 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9233003 2023.12.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 9 9232518 2023.12.02 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9232517 2023.12.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9232516 2023.12.02 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 80 9232519 2023.12.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9232515 2023.12.02 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9232514 2023.12.02 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9232451 2023.12.02 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 9222269 2023.11.28 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9222270 2023.11.28 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9222267 2023.11.28 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 52 9222268 2023.11.28 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 62 9212743 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9212323 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9212322 2023.11.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9212321 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9212319 2023.11.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 17 9212320 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212318 2023.11.25 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9212370 2023.11.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9212371 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212367 2023.11.25 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9212365 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212369 2023.11.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9212364 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9212363 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212366 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212361 2023.11.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 9212362 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9212360 2023.11.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9212368 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9212359 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9212357 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9212356 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212358 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9212338 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9212337 2023.11.25 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9212339 2023.11.25 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9212336 2023.11.25 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9212333 2023.11.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9212332 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9212334 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212330 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212329 2023.11.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9212331 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212335 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 16 9212328 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9212326 2023.11.25 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9212325 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9212327 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9212324 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9212355 2023.11.25 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 9212354 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9212353 2023.11.25 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 14 9212351 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9212352 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9212349 2023.11.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9212350 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9212348 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212347 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212346 2023.11.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9212343 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9212345 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9212342 2023.11.25 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9212341 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9212340 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9212344 2023.11.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9212301 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9212298 2023.11.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9212300 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9212297 2023.11.25 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9212299 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9212294 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9212291 2023.11.25 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 9212292 2023.11.25 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9212290 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9212289 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9212288 2023.11.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9212296 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9212286 2023.11.25 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9212287 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9212284 2023.11.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9212285 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9212316 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9212317 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9212313 2023.11.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9212314 2023.11.25 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 9212312 2023.11.25 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9212315 2023.11.25 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9212310 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9212309 2023.11.25 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9212311 2023.11.25 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9213143 2023.11.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9213130 2023.11.25 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 9213133 2023.11.25 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9213132 2023.11.25 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9213135 2023.11.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 9213131 2023.11.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9213136 2023.11.25 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9213134 2023.11.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9213142 2023.11.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9213144 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9212308 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9213145 2023.11.25 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 22 9212307 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9212304 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212305 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9212306 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 9212302 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9212303 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9212283 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9212295 2023.11.25 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9212293 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9212277 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9212278 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9212276 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212275 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212282 2023.11.25 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 36 9212280 2023.11.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 9212279 2023.11.25 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9212281 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212274 2023.11.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9212273 2023.11.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9212272 2023.11.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9212270 2023.11.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9212271 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9211235 2023.11.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 9211234 2023.11.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 9 9211233 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9211232 2023.11.25 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9211231 2023.11.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9211185 2023.11.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9211184 2023.11.25 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9209233 2023.11.24 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9207707 2023.11.23 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9207706 2023.11.23 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 21 9207704 2023.11.23 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9207696 2023.11.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9207695 2023.11.23 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9207694 2023.11.23 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9204908 2023.11.22 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 34 9204907 2023.11.22 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 9201931 2023.11.20 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 76 9197071 2023.11.19 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9193952 2023.11.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9193950 2023.11.18 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 83 9193794 2023.11.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9193793 2023.11.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9193792 2023.11.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9193723 2023.11.18 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9193711 2023.11.18 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9193710 2023.11.18 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 62 9193709 2023.11.18 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 33 9193680 2023.11.18 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 9193681 2023.11.18 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9191794 2023.11.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9191793 2023.11.17 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9191795 2023.11.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 9 9189063 2023.11.16 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9189062 2023.11.16 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 28 9189061 2023.11.16 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9189060 2023.11.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9188983 2023.11.16 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9188984 2023.11.16 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9188982 2023.11.16 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9187785 2023.11.15 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 96 9187784 2023.11.15 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 9186679 2023.11.14 LB
pospolity bogatka, Parus major 11 9186677 2023.11.14 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 26 9186678 2023.11.14 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9185909 2023.11.14 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9184648 2023.11.13 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 9183844 2023.11.13 LB
pospolity bogatka, Parus major 11 9183843 2023.11.13 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9183590 2023.11.13 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9183589 2023.11.13 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9183588 2023.11.13 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9179535 2023.11.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9179538 2023.11.12 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 85 9179537 2023.11.12 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 48 9179536 2023.11.12 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 26 9179533 2023.11.12 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 9179534 2023.11.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9177750 2023.11.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9177749 2023.11.12 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9177748 2023.11.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9177747 2023.11.12 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9177751 2023.11.12 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9177746 2023.11.12 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9177549 2023.11.12 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9177551 2023.11.12 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9177550 2023.11.12 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9175482 2023.11.11 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9175643 2023.11.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 18 9175676 2023.11.11 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 23 9174811 2023.11.11 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9174870 2023.11.11 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9174810 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9172946 2023.11.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9172705 2023.11.11 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9172704 2023.11.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 9172706 2023.11.11 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9172686 2023.11.11 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9172685 2023.11.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9172684 2023.11.11 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9172683 2023.11.11 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9172641 2023.11.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9172642 2023.11.11 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9172640 2023.11.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9172639 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9172638 2023.11.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9172637 2023.11.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9169623 2023.11.10 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9169622 2023.11.10 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9169621 2023.11.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9167947 2023.11.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9167945 2023.11.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 8 9167946 2023.11.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9167948 2023.11.09 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9167949 2023.11.09 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9167944 2023.11.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9167943 2023.11.09 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9165308 2023.11.08 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9165307 2023.11.08 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 9165306 2023.11.08 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9165309 2023.11.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9165195 2023.11.08 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 9165196 2023.11.08 LB
pospolity bogatka, Parus major 11 9165194 2023.11.08 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9165193 2023.11.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 5 9164680 2023.11.08 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9164671 2023.11.08 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9164672 2023.11.08 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9164679 2023.11.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9164677 2023.11.07 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9164676 2023.11.07 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 9164674 2023.11.07 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9164675 2023.11.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9164678 2023.11.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9164673 2023.11.07 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9164670 2023.11.07 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 22 9160746 2023.11.06 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 9159788 2023.11.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9159787 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9159786 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9159784 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9159783 2023.11.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9159780 2023.11.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9159782 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 9159781 2023.11.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9156501 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9156498 2023.11.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9156499 2023.11.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9156500 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9156193 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9156192 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9156190 2023.11.05 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9156195 2023.11.05 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9156196 2023.11.05 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9156189 2023.11.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9156188 2023.11.05 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9156186 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9156184 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9156194 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9156182 2023.11.05 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9156183 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9156187 2023.11.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9156175 2023.11.05 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9156177 2023.11.05 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9156179 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9156185 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 9156178 2023.11.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 19 9156191 2023.11.05 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9156176 2023.11.05 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 9156181 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9156180 2023.11.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9155793 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9155792 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9155794 2023.11.05 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9155791 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9155721 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9155561 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9155546 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9155545 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9155539 2023.11.05 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9155543 2023.11.05 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 30 9155542 2023.11.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9155540 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9155544 2023.11.05 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9155541 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9155538 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9156712 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9155643 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9156707 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9155627 2023.11.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 11 9155641 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9156705 2023.11.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9156703 2023.11.05 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9155624 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9155613 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9155608 2023.11.05 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9156685 2023.11.05 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 50 9156687 2023.11.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9155607 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9155602 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9156686 2023.11.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9156684 2023.11.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9155626 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9155617 2023.11.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9156700 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9155632 2023.11.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9155628 2023.11.05 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9155622 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9155631 2023.11.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9155639 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9156679 2023.11.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9155636 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9156675 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9155621 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9156673 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9155619 2023.11.05 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9155615 2023.11.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9155612 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9155658 2023.11.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9155657 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9155666 2023.11.05 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9155668 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9155665 2023.11.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9155652 2023.11.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9156710 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9155712 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9156706 2023.11.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9155710 2023.11.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9155667 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9155708 2023.11.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9156698 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9156693 2023.11.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9156683 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9155642 2023.11.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9155623 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9156701 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9155625 2023.11.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9155618 2023.11.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9155620 2023.11.05 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9155616 2023.11.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9155609 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 30 9155606 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9155604 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9156677 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9156674 2023.11.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9156672 2023.11.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9156671 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9155600 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9155595 2023.11.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9155598 2023.11.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9155941 2023.11.05 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9155937 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9155940 2023.11.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9155932 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9155929 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9155928 2023.11.05 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9155938 2023.11.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9155927 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9155939 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9155926 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 9155931 2023.11.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 9155930 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9155936 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9155935 2023.11.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9155934 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9155933 2023.11.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9155969 2023.11.05 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9155968 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9155967 2023.11.05 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9155966 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9155965 2023.11.05 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 4 9155964 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9155963 2023.11.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9155962 2023.11.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9155961 2023.11.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9155960 2023.11.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9155959 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9155958 2023.11.05 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9155957 2023.11.05 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9155956 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9155955 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9155954 2023.11.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9155594 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9155593 2023.11.05 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9155592 2023.11.05 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9155591 2023.11.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9155590 2023.11.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9155589 2023.11.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9155588 2023.11.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9155587 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9155586 2023.11.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9155585 2023.11.05 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9155584 2023.11.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9155579 2023.11.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9155580 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9155572 2023.11.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9155564 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9155566 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9156704 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9155637 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9155629 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9156697 2023.11.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9155614 2023.11.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9155611 2023.11.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9155603 2023.11.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 9155610 2023.11.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9156696 2023.11.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9155605 2023.11.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9155601 2023.11.05 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9156695 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9156694 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9156692 2023.11.05 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9155597 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9155596 2023.11.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9155696 2023.11.05 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9155695 2023.11.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9155698 2023.11.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9155697 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9155693 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9155692 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9155690 2023.11.05 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9155694 2023.11.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9155691 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9155686 2023.11.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9155688 2023.11.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9155689 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9155687 2023.11.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9155685 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9155684 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9155683 2023.11.05 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9156717 2023.11.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9156720 2023.11.05 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9155705 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9155719 2023.11.05 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9155720 2023.11.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9156719 2023.11.05 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9155704 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 9155703 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 6 9155701 2023.11.05 LB
rzadki uszatka, Asio otus 1 9155717 2023.11.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9155718 2023.11.05 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9156718 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9156721 2023.11.05 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9155702 2023.11.05 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9155715 2023.11.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9155716 2023.11.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9155700 2023.11.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 6 9155699 2023.11.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9155678 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9155679 2023.11.05 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9155682 2023.11.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9155680 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9155675 2023.11.05 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9155681 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9155674 2023.11.05 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9155677 2023.11.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9155676 2023.11.05 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9155673 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9155670 2023.11.05 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9155672 2023.11.05 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9155671 2023.11.05 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9155669 2023.11.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9155660 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9155663 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 26 9155662 2023.11.05 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9155664 2023.11.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9155656 2023.11.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9155661 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9156715 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9155655 2023.11.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9155714 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9156708 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9155713 2023.11.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9156702 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9155654 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9155653 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9156688 2023.11.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9156689 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9155562 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9155557 2023.11.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9155559 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9155555 2023.11.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9155553 2023.11.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9155560 2023.11.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9155558 2023.11.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9155550 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9155549 2023.11.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9155552 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9155551 2023.11.05 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9155556 2023.11.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9155548 2023.11.05 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9155563 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9155547 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9155554 2023.11.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9155582 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9155573 2023.11.05 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9155581 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9155571 2023.11.05 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9155583 2023.11.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9155577 2023.11.05 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9155599 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9155576 2023.11.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9155578 2023.11.05 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9155568 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9155574 2023.11.05 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9155575 2023.11.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9155565 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9155570 2023.11.05 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9155569 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9155567 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9150228 2023.11.04 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9150200 2023.11.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 32 9150198 2023.11.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9150199 2023.11.04 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9149733 2023.11.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 9 9149660 2023.11.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 16 9149659 2023.11.04 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9149658 2023.11.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9148702 2023.11.04 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9148700 2023.11.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9148701 2023.11.04 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9148699 2023.11.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9148698 2023.11.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9148697 2023.11.04 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9148696 2023.11.04 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9144048 2023.11.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9144045 2023.11.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9144046 2023.11.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9144044 2023.11.02 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9144047 2023.11.02 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9144043 2023.11.02 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9144042 2023.11.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 9144041 2023.11.02 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9143163 2023.11.01 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9143161 2023.11.01 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 21 9143160 2023.11.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9143162 2023.11.01 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 9143157 2023.11.01 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 9143159 2023.11.01 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 9143158 2023.10.30 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 50 9134106 2023.10.30 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9134105 2023.10.30 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9131059 2023.10.29 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 38 9131058 2023.10.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9130194 2023.10.29 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 19 9130196 2023.10.29 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9130195 2023.10.29 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9130193 2023.10.29 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 9124401 2023.10.28 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9121485 2023.10.27 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9118852 2023.10.26 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9118853 2023.10.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9118851 2023.10.26 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9118830 2023.10.26 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9117579 2023.10.25 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9117578 2023.10.25 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9117577 2023.10.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9117576 2023.10.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 14 9117575 2023.10.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9117572 2023.10.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 19 9117571 2023.10.25 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 11 9117574 2023.10.24 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9117573 2023.10.24 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9114479 2023.10.24 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9114478 2023.10.24 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9114477 2023.10.24 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 9114476 2023.10.24 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 19 9114475 2023.10.24 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9114473 2023.10.24 LB
pospolity bogatka, Parus major 9 9114474 2023.10.24 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 22 9114472 2023.10.24 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 9113126 2023.10.23 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 38 9113124 2023.10.23 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 18 9113128 2023.10.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9113125 2023.10.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9113127 2023.10.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9111804 2023.10.23 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9111803 2023.10.23 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9111806 2023.10.22 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9111805 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9110107 2023.10.22 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9110109 2023.10.22 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9110110 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9110103 2023.10.22 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9110108 2023.10.22 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9110104 2023.10.22 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9110106 2023.10.22 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9110105 2023.10.22 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9110101 2023.10.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9110102 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9110100 2023.10.22 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9110098 2023.10.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9110092 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9110099 2023.10.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9110095 2023.10.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9110097 2023.10.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9110093 2023.10.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9110094 2023.10.22 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9110089 2023.10.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9110096 2023.10.22 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 9110091 2023.10.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9110090 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9110087 2023.10.22 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9110088 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9109981 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9109980 2023.10.22 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9109979 2023.10.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9109978 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9109977 2023.10.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9109976 2023.10.22 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9109975 2023.10.22 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9109974 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9109972 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9109971 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9109969 2023.10.22 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9109970 2023.10.22 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 9109973 2023.10.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9109968 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9109569 2023.10.22 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9109571 2023.10.22 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9109570 2023.10.22 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9109564 2023.10.22 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9109565 2023.10.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9109562 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9109563 2023.10.22 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9109561 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9109566 2023.10.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9109560 2023.10.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9109567 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9109404 2023.10.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9109405 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9109403 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9109400 2023.10.22 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9109399 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9109398 2023.10.22 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9109402 2023.10.22 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9109401 2023.10.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9109393 2023.10.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9109391 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9109394 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9109390 2023.10.22 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9109396 2023.10.22 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9109395 2023.10.22 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9109392 2023.10.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9109389 2023.10.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 79 9109388 2023.10.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9109397 2023.10.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 250 9109387 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9109036 2023.10.22 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 9108963 2023.10.22 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 9108962 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9108961 2023.10.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108864 2023.10.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9108863 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9108862 2023.10.22 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9108861 2023.10.22 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9108880 2023.10.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9108879 2023.10.22 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9108876 2023.10.22 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9108877 2023.10.22 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9108878 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9108875 2023.10.22 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9108874 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9108873 2023.10.22 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9108871 2023.10.22 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9108872 2023.10.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9108870 2023.10.22 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9108867 2023.10.22 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9108869 2023.10.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 9108868 2023.10.22 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9108866 2023.10.22 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9108865 2023.10.22 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9108858 2023.10.22 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9108859 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 15 9108856 2023.10.22 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9108860 2023.10.22 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9108855 2023.10.22 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9108857 2023.10.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9108854 2023.10.22 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9108851 2023.10.22 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 23 9108852 2023.10.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9108850 2023.10.22 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9108853 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9108849 2023.10.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108847 2023.10.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108848 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9108846 2023.10.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9108845 2023.10.22 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9108896 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 10 9108895 2023.10.22 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9108894 2023.10.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 85 9108893 2023.10.22 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 9108892 2023.10.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9108891 2023.10.22 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9108890 2023.10.22 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9108889 2023.10.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9108887 2023.10.22 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9108888 2023.10.22 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9108886 2023.10.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9108885 2023.10.22 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9108882 2023.10.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9108884 2023.10.22 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9108881 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9108883 2023.10.22 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9108194 2023.10.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 9108193 2023.10.22 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9108192 2023.10.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9108190 2023.10.22 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 300 9108189 2023.10.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 9108187 2023.10.22 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3000 9108186 2023.10.22 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9108185 2023.10.22 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9108184 2023.10.22 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9108182 2023.10.22 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9108183 2023.10.22 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9108180 2023.10.22 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9108179 2023.10.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9108195 2023.10.22 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9108177 2023.10.22 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 9108178 2023.10.22 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9108191 2023.10.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9108176 2023.10.22 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9108188 2023.10.22 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9108175 2023.10.22 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9108181 2023.10.22 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9108174 2023.10.22 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9108173 2023.10.22 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9108172 2023.10.22 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9108169 2023.10.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9108171 2023.10.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9108170 2023.10.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9108168 2023.10.22 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9108167 2023.10.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9108166 2023.10.22 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9108165 2023.10.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9108163 2023.10.22 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9108164 2023.10.22 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9108161 2023.10.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108162 2023.10.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 9108160 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9108159 2023.10.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108157 2023.10.22 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9108158 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9108156 2023.10.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9108154 2023.10.22 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9108155 2023.10.22 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9108153 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9108152 2023.10.22 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9108151 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9108150 2023.10.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9108149 2023.10.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 9101207 2023.10.20 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9101208 2023.10.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9101206 2023.10.20 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9101204 2023.10.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9098638 2023.10.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 31 9094790 2023.10.18 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 11 9094791 2023.10.18 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 47 9094788 2023.10.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 53 9094789 2023.10.18 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 11 9094787 2023.10.18 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9093202 2023.10.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 38 9093200 2023.10.17 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 9093201 2023.10.17 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 9092954 2023.10.17 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9092955 2023.10.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 17 9092953 2023.10.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9092952 2023.10.17 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9092606 2023.10.17 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 9092605 2023.10.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9092603 2023.10.17 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 50 9092604 2023.10.17 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9092602 2023.10.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9092601 2023.10.17 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 16 9091941 2023.10.17 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 18 9091671 2023.10.17 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9091670 2023.10.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 100 9091669 2023.10.17 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9091676 2023.10.17 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9091675 2023.10.17 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9091672 2023.10.17 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 50 9091668 2023.10.17 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 9091667 2023.10.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9091666 2023.10.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 9091673 2023.10.17 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 30 9091674 2023.10.16 LB
pospolity bogatka, Parus major 19 9091664 2023.10.16 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9091665 2023.10.16 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 86 9091663 2023.10.16 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 52 9089187 2023.10.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9089186 2023.10.16 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9087313 2023.10.15 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9085547 2023.10.15 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9085549 2023.10.15 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9085548 2023.10.15 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 83 9084493 2023.10.15 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9083648 2023.10.15 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 9083649 2023.10.15 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9083646 2023.10.15 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9083647 2023.10.15 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9083645 2023.10.15 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9083644 2023.10.15 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 9083643 2023.10.15 LB
pospolity bogatka, Parus major 23 9083642 2023.10.15 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9078307 2023.10.14 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9078306 2023.10.14 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9078305 2023.10.14 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 9078304 2023.10.14 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9078303 2023.10.14 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 32 9078302 2023.10.14 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9074381 2023.10.13 LB
pospolity bogatka, Parus major 12 9074379 2023.10.13 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9074380 2023.10.13 LB
pospolity bogatka, Parus major 60 9072480 2023.10.12 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 25 9072479 2023.10.12 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 9070885 2023.10.12 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 9070882 2023.10.12 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 38 9070881 2023.10.12 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9070880 2023.10.12 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 28 9070879 2023.10.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 35 9070878 2023.10.12 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 19 9070757 2023.10.12 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9070756 2023.10.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9070755 2023.10.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9070753 2023.10.12 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 32 9070754 2023.10.12 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 63 9070752 2023.10.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 50 9070751 2023.10.12 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 9070750 2023.10.12 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9065771 2023.10.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9065770 2023.10.10 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 36 9065769 2023.10.10 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9065768 2023.10.10 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 38 9065766 2023.10.10 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 43 9065767 2023.10.10 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 9063022 2023.10.09 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 18 9063023 2023.10.09 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 9056432 2023.10.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9056433 2023.10.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9055324 2023.10.08 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 9055322 2023.10.08 LB
pospolity żuraw, Grus grus 33 9055323 2023.10.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9055319 2023.10.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 9055321 2023.10.08 LB
pospolity kruk, Corvus corax 6 9055320 2023.10.08 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9055318 2023.10.08 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9054930 2023.10.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9046191 2023.10.06 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 9046190 2023.10.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9046189 2023.10.06 LB
pospolity