DRUŻYNA

Drużyna: Antek Życki. Obserwator: Antoni Życki

Liczba gatunków: 199

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 149 3520 50 50 0 4 14 32
2 77 515 60 45 0 2 14 29
3 153 1003 93 77 0 6 35 36
4 402 1221 120 75 0 5 30 40
5 157 308 158 108 0 22 44 42
6 7 7 159 3 0 1 2 0
7 14 17 162 12 0 1 8 3
8 151 693 181 95 2 25 27 41
9 1 1 181 1 0 0 1 0
10 28 113 183 25 1 0 11 13
11 150 1010 198 72 2 19 27 24
12 49 734 199 30 0 1 11 18
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9312008 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9312009 2023.12.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 9312007 2023.12.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9312011 2023.12.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9312005 2023.12.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9312006 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 102 9312004 2023.12.31 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9312003 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 167 9312010 2023.12.31 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9312002 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9312000 2023.12.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9312001 2023.12.31 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9311997 2023.12.31 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9311998 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 94 9311999 2023.12.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9311996 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9312028 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9312025 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9312026 2023.12.31 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9312024 2023.12.31 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9312020 2023.12.31 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9312022 2023.12.31 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9312021 2023.12.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9312023 2023.12.31 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9312017 2023.12.31 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9312019 2023.12.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9312018 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 9312014 2023.12.31 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9312016 2023.12.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9312015 2023.12.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 9312013 2023.12.31 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9306297 2023.12.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9294306 2023.12.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 21 9285151 2023.12.22 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9285153 2023.12.22 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9285150 2023.12.22 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9285148 2023.12.22 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9285149 2023.12.22 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9285152 2023.12.22 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9285146 2023.12.22 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9285144 2023.12.22 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9285145 2023.12.22 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9285143 2023.12.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9285147 2023.12.22 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9285141 2023.12.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9285142 2023.12.22 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9285140 2023.12.22 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9270287 2023.12.15 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9250389 2023.12.08 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9220364 2023.11.26 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9220363 2023.11.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9220365 2023.11.26 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9204840 2023.11.21 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9191366 2023.11.17 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9187885 2023.11.15 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9187884 2023.11.15 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9187883 2023.11.15 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9187882 2023.11.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9187880 2023.11.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9187881 2023.11.15 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9187879 2023.11.15 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9187877 2023.11.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9187876 2023.11.15 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9187878 2023.11.15 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9187875 2023.11.15 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9187874 2023.11.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9187873 2023.11.15 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9187872 2023.11.15 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9187870 2023.11.15 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9187871 2023.11.15 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9171791 2023.11.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9171313 2023.11.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9171312 2023.11.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9170905 2023.11.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9171311 2023.11.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9171309 2023.11.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9171308 2023.11.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9171310 2023.11.10 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 9170904 2023.11.10 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 26 9170883 2023.11.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9171307 2023.11.10 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9170903 2023.11.10 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9171306 2023.11.10 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9171304 2023.11.10 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9171305 2023.11.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9170882 2023.11.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 8 9170910 2023.11.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9171790 2023.11.10 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9171789 2023.11.10 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9171788 2023.11.10 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9171383 2023.11.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9170909 2023.11.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9170911 2023.11.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9170907 2023.11.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9171787 2023.11.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9171351 2023.11.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9170908 2023.11.10 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9171501 2023.11.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9171785 2023.11.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9171786 2023.11.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9170879 2023.11.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9171350 2023.11.10 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9170932 2023.11.10 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9170928 2023.11.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9170931 2023.11.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9170930 2023.11.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9170929 2023.11.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 9170927 2023.11.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9170925 2023.11.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9170924 2023.11.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9171303 2023.11.10 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9170922 2023.11.10 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9170926 2023.11.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9170921 2023.11.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9170920 2023.11.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9170919 2023.11.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9170923 2023.11.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9170889 2023.11.10 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9170890 2023.11.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9171082 2023.11.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9171081 2023.11.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9170886 2023.11.10 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9171749 2023.11.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9170887 2023.11.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 19 9171080 2023.11.10 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9170888 2023.11.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9171748 2023.11.10 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9171745 2023.11.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9170885 2023.11.10 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 9171747 2023.11.10 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9171744 2023.11.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 61 9171743 2023.11.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9164617 2023.11.08 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9161508 2023.11.06 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9158015 2023.11.05 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9158017 2023.11.05 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9158016 2023.11.05 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9155817 2023.11.05 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9155816 2023.11.05 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9155815 2023.11.05 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9155814 2023.11.05 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9155813 2023.11.05 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9155811 2023.11.05 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9155810 2023.11.05 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9155808 2023.11.05 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9155807 2023.11.05 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9155812 2023.11.05 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9155801 2023.11.05 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9155809 2023.11.05 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9155806 2023.11.05 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9155804 2023.11.05 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9155799 2023.11.05 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9155800 2023.11.05 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 100 9155803 2023.11.05 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9155802 2023.11.05 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9155797 2023.11.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9155798 2023.11.05 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 35 9155796 2023.11.05 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9155795 2023.11.05 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9152447 2023.11.04 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9152448 2023.11.04 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9152446 2023.11.04 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9152445 2023.11.04 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9152444 2023.11.04 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9152443 2023.11.04 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9152442 2023.11.04 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9152441 2023.11.04 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9152440 2023.11.04 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9152438 2023.11.04 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9152437 2023.11.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9152439 2023.11.04 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9152436 2023.11.04 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9152434 2023.11.04 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9152432 2023.11.04 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9152435 2023.11.04 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9152433 2023.11.04 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9152431 2023.11.04 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9152430 2023.11.04 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9152429 2023.11.04 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 9149417 2023.11.04 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9149414 2023.11.04 MB
rzadki alka, Alca torda 2 9149413 2023.11.04 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9149415 2023.11.04 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9149416 2023.11.04 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9149407 2023.11.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9149412 2023.11.04 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 9149410 2023.11.04 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9149411 2023.11.04 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9149409 2023.11.04 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9149408 2023.11.04 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9149406 2023.11.04 PM
pospolity łyska, Fulica atra 40 9149140 2023.11.04 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9149142 2023.11.04 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9149141 2023.11.04 MB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 9149143 2023.11.04 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9149137 2023.11.04 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 9149138 2023.11.04 MB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9149139 2023.11.04 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9149136 2023.11.04 MB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9123350 2023.10.27 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9107232 2023.10.21 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9107231 2023.10.21 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9107230 2023.10.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 35 9107233 2023.10.21 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9107229 2023.10.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9107228 2023.10.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9107225 2023.10.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9107227 2023.10.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9107224 2023.10.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9107221 2023.10.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9107222 2023.10.21 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9107218 2023.10.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9107223 2023.10.21 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9107220 2023.10.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9107215 2023.10.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9107219 2023.10.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9107216 2023.10.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 8 9107217 2023.10.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9107213 2023.10.21 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9107212 2023.10.21 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9107214 2023.10.21 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9065229 2023.10.10 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9065228 2023.10.10 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9065231 2023.10.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9065230 2023.10.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9065227 2023.10.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9065226 2023.10.10 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8923838 2023.09.02 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8909635 2023.08.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8909634 2023.08.30 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8909630 2023.08.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8909632 2023.08.30 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8909631 2023.08.30 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 8909629 2023.08.30 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8909625 2023.08.30 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8909627 2023.08.30 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8909626 2023.08.30 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 8909624 2023.08.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8909628 2023.08.30 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8909622 2023.08.30 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8909623 2023.08.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8909620 2023.08.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8909621 2023.08.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 4 8909619 2023.08.30 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8909618 2023.08.30 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8909616 2023.08.30 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8909617 2023.08.30 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 8909613 2023.08.30 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8909614 2023.08.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8909615 2023.08.30 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 8909159 2023.08.30 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8908830 2023.08.30 WM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8906940 2023.08.29 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8906942 2023.08.29 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8906941 2023.08.29 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8906939 2023.08.29 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 8906938 2023.08.29 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8906937 2023.08.29 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8906511 2023.08.29 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8906510 2023.08.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8906512 2023.08.29 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 8906509 2023.08.29 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8906508 2023.08.29 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8906504 2023.08.29 PM
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8906507 2023.08.29 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 8906503 2023.08.29 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8906502 2023.08.29 PM
pospolity łyska, Fulica atra 80 8906505 2023.08.29 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8906506 2023.08.29 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8906500 2023.08.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8906499 2023.08.29 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8906498 2023.08.29 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8906497 2023.08.29 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8906495 2023.08.29 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8906496 2023.08.29 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 8906494 2023.08.29 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8906493 2023.08.29 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 8906492 2023.08.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8904881 2023.08.28 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8904876 2023.08.28 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8904875 2023.08.28 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8904874 2023.08.28 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8904871 2023.08.28 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8904870 2023.08.28 MB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8904868 2023.08.28 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8904869 2023.08.28 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 8904867 2023.08.28 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8904888 2023.08.28 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8904889 2023.08.28 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8904890 2023.08.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8904891 2023.08.28 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8904886 2023.08.28 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8904884 2023.08.28 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8904883 2023.08.28 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 6 8904885 2023.08.28 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8904880 2023.08.28 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8904882 2023.08.28 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8904879 2023.08.28 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 8904873 2023.08.28 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8904877 2023.08.28 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8904878 2023.08.28 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 8904872 2023.08.28 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8904866 2023.08.28 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8904893 2023.08.28 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8904865 2023.08.28 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8904864 2023.08.28 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8904861 2023.08.28 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8904862 2023.08.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8904892 2023.08.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8904863 2023.08.28 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8904860 2023.08.28 PM
pospolity kruk, Corvus corax 10 8904858 2023.08.28 PM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8904857 2023.08.28 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8904859 2023.08.28 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8904855 2023.08.28 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8904856 2023.08.28 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8904853 2023.08.28 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8904854 2023.08.28 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8904849 2023.08.28 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8904851 2023.08.28 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8904852 2023.08.28 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8904850 2023.08.28 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8904846 2023.08.28 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8904848 2023.08.28 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8904847 2023.08.28 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8904844 2023.08.28 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8904845 2023.08.28 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8904841 2023.08.28 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8904840 2023.08.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8904839 2023.08.28 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8904838 2023.08.28 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8904837 2023.08.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 8904843 2023.08.28 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8904842 2023.08.28 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8901757 2023.08.27 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 45 8901756 2023.08.27 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8901753 2023.08.27 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8901754 2023.08.27 MB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8901755 2023.08.27 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8901752 2023.08.27 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8901751 2023.08.27 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8901766 2023.08.27 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8901749 2023.08.27 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8901750 2023.08.27 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8901748 2023.08.27 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8901746 2023.08.27 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8901747 2023.08.27 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8901745 2023.08.27 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8901743 2023.08.27 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8901742 2023.08.27 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8901741 2023.08.27 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8901739 2023.08.27 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8901744 2023.08.27 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8901740 2023.08.27 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8901738 2023.08.27 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8901736 2023.08.27 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8901737 2023.08.27 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8901734 2023.08.27 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8901733 2023.08.27 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8901735 2023.08.27 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8901732 2023.08.27 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8901731 2023.08.27 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8901730 2023.08.27 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 8901728 2023.08.27 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8901726 2023.08.27 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 8901729 2023.08.27 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8901727 2023.08.27 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 8901724 2023.08.27 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8901722 2023.08.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8901723 2023.08.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8901725 2023.08.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8901721 2023.08.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8901719 2023.08.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8901720 2023.08.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8901718 2023.08.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8901716 2023.08.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8901717 2023.08.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 8901715 2023.08.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8901714 2023.08.27 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8802742 2023.07.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8802741 2023.07.21 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8802740 2023.07.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8802739 2023.07.21 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8802738 2023.07.21 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8802737 2023.07.21 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8802736 2023.07.21 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8781699 2023.07.21 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8781700 2023.07.12 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8743056 2023.07.09 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8743055 2023.07.09 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8743057 2023.07.09 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8742600 2023.07.09 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8734578 2023.07.07 MZ
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8696965 2023.06.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8696964 2023.06.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8696963 2023.06.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8696962 2023.06.26 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8674819 2023.06.21 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8604898 2023.06.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8571677 2023.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8571675 2023.05.29 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8571676 2023.05.29 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8571674 2023.05.29 ŁD
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8571673 2023.05.29 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8547637 2023.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8547638 2023.05.28 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8547635 2023.05.28 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8547634 2023.05.28 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8547636 2023.05.28 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8547633 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8547654 2023.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8547651 2023.05.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8547650 2023.05.28 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8547648 2023.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8547653 2023.05.28 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8547647 2023.05.28 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8547649 2023.05.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8547646 2023.05.28 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8547642 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8547645 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8547643 2023.05.28 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8547641 2023.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8547644 2023.05.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8547640 2023.05.28 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8547639 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8538648 2023.05.27 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8512588 2023.05.22 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8512586 2023.05.22 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8512587 2023.05.22 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8512003 2023.05.22 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8512000 2023.05.22 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8511999 2023.05.22 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8512002 2023.05.22 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8511998 2023.05.22 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8512001 2023.05.22 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8512017 2023.05.22 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8512019 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8512018 2023.05.22 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 11 8512013 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8512016 2023.05.22 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8512012 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 16 8512011 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 8512010 2023.05.22 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8512015 2023.05.22 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8512009 2023.05.22 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8512014 2023.05.22 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 8512008 2023.05.22 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8512007 2023.05.22 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8512005 2023.05.22 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8512004 2023.05.22 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8512006 2023.05.22 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8512038 2023.05.22 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8512032 2023.05.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8512033 2023.05.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8512036 2023.05.22 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8512030 2023.05.22 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8512035 2023.05.22 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8512034 2023.05.22 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8512031 2023.05.22 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8512028 2023.05.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8512037 2023.05.22 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8512026 2023.05.22 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8512029 2023.05.22 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8512024 2023.05.22 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8512023 2023.05.22 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8512025 2023.05.22 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8512027 2023.05.22 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8511169 2023.05.21 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8511168 2023.05.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8448259 2023.05.13 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8445353 2023.05.13 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8445356 2023.05.13 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8445355 2023.05.13 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8445354 2023.05.13 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8445357 2023.05.13 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8444737 2023.05.13 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8444735 2023.05.13 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 8444738 2023.05.13 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8444736 2023.05.13 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8444734 2023.05.13 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8444733 2023.05.13 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8444732 2023.05.13 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8444731 2023.05.13 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8444730 2023.05.13 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8444728 2023.05.13 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8444729 2023.05.13 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8444725 2023.05.13 ŁD
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 8444727 2023.05.13 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8444726 2023.05.13 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8444724 2023.05.13 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8443360 2023.05.13 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8443361 2023.05.13 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8443362 2023.05.13 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8443359 2023.05.13 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8443363 2023.05.13 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8443358 2023.05.13 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8443357 2023.05.13 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8443355 2023.05.13 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8443351 2023.05.13 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8443356 2023.05.13 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8443354 2023.05.13 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8443352 2023.05.13 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8443350 2023.05.13 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8443353 2023.05.13 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8443385 2023.05.13 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8443378 2023.05.13 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8443388 2023.05.13 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8443377 2023.05.13 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8443375 2023.05.13 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8443374 2023.05.13 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8443372 2023.05.13 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8443371 2023.05.13 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8443373 2023.05.13 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8443369 2023.05.13 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8443368 2023.05.13 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8443366 2023.05.13 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8443370 2023.05.13 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8443367 2023.05.13 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8443365 2023.05.13 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8443364 2023.05.13 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8443392 2023.05.13 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8443387 2023.05.13 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8443394 2023.05.13 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8443389 2023.05.13 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8443391 2023.05.13 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8443396 2023.05.13 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8443384 2023.05.13 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8443393 2023.05.13 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8443382 2023.05.13 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8443383 2023.05.13 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8443381 2023.05.13 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8443380 2023.05.13 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8443379 2023.05.13 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8443390 2023.05.13 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8443376 2023.05.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8443386 2023.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8443349 2023.05.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 8443348 2023.05.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8443347 2023.05.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8443343 2023.05.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8443346 2023.05.13 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8443344 2023.05.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8443345 2023.05.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8443341 2023.05.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8443342 2023.05.13 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8445157 2023.05.13 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8445158 2023.05.13 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8445160 2023.05.13 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8445159 2023.05.13 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8445156 2023.05.13 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8443340 2023.05.11 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8443339 2023.05.04 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8443395 2023.05.04 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8443337 2023.05.04 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8443338 2023.05.02 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8443335 2023.05.02 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8443336 2023.05.02 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8319072 2023.04.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8319073 2023.04.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8319074 2023.04.27 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8295090 2023.04.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8295102 2023.04.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8295097 2023.04.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8295103 2023.04.24 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8295098 2023.04.24 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8295100 2023.04.24 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8295092 2023.04.24 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8295099 2023.04.24 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8295096 2023.04.24 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8295094 2023.04.24 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8295091 2023.04.24 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8295086 2023.04.24 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8295087 2023.04.24 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 8295106 2023.04.24 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8294956 2023.04.24 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8294948 2023.04.24 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8294947 2023.04.24 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8294936 2023.04.24 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8294932 2023.04.24 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8294934 2023.04.24 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8294954 2023.04.24 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8294923 2023.04.24 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8294925 2023.04.24 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8294924 2023.04.24 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8294919 2023.04.24 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8294949 2023.04.24 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8294912 2023.04.24 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8294909 2023.04.24 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8294906 2023.04.24 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8294901 2023.04.24 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8295119 2023.04.24 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8295118 2023.04.24 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8295117 2023.04.24 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8295116 2023.04.24 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8295126 2023.04.24 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8295115 2023.04.24 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8295114 2023.04.24 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8295113 2023.04.24 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8295112 2023.04.24 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8295109 2023.04.24 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8295108 2023.04.24 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8295110 2023.04.24 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8295107 2023.04.24 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8295105 2023.04.24 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8295104 2023.04.24 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8295052 2023.04.24 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 17 8295057 2023.04.24 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8295051 2023.04.24 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 8295053 2023.04.24 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8295055 2023.04.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8295056 2023.04.24 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8295054 2023.04.24 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8295048 2023.04.24 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8295049 2023.04.24 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8295050 2023.04.24 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8295045 2023.04.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8295047 2023.04.24 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8295044 2023.04.24 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8295046 2023.04.24 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8295060 2023.04.24 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8295043 2023.04.24 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8295070 2023.04.24 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8295101 2023.04.24 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8295072 2023.04.24 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8295068 2023.04.24 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8295081 2023.04.24 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8295071 2023.04.24 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8295066 2023.04.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295067 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295077 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295069 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295065 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295064 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295063 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295061 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295059 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8295062 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295036 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295032 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295033 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8295030 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295028 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8295027 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295023 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8295041 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295029 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8295010 2023.04.23 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8295007 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8295017 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295001 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295006 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294988 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294990 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8295093 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295088 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295095 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295089 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295085 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295084 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295111 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8295083 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295082 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295079 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295080 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295076 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295078 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295075 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295073 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295074 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8295031 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295038 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295034 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295037 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295026 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295018 2023.04.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8295024 2023.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8295020 2023.04.23 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8295019 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8295011 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 8295013 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8295015 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295003 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8295012 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295005 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 56 8294989 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294955 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294944 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 8294946 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294940 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294952 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294935 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294969 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294970 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294927 2023.04.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294921 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294918 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294915 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294911 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294913 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294905 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294904 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 8295039 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295042 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295058 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8295035 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 8295123 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295022 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8295040 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295021 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295016 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295000 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295014 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8295008 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 31 8294997 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294995 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294998 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294986 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294943 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294941 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294945 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294942 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294937 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294933 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294931 2023.04.23 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8294928 2023.04.23 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8294929 2023.04.23 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8294926 2023.04.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8294922 2023.04.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8294953 2023.04.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8294914 2023.04.23 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8294992 2023.04.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294908 2023.04.23 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8294902 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294980 2023.04.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8294938 2023.04.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8294958 2023.04.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8294939 2023.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8294951 2023.04.23 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8294971 2023.04.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8294930 2023.04.23 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8294965 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294920 2023.04.23 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8294950 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294916 2023.04.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294917 2023.04.20 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8294957 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294910 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294907 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294903 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294987 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294991 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294984 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294996 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294985 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294981 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294979 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294975 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294968 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294967 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294973 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295025 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294964 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294962 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294959 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294960 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294862 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294851 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294856 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294857 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294849 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294858 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294843 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294853 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294847 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294840 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294839 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294842 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294841 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294854 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294846 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294838 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294900 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294899 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294898 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294896 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294894 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294897 2023.04.17 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8294895 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294893 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294892 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294890 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294891 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294889 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294888 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294886 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294887 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 8294885 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8295004 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 8295002 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294999 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294993 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8295009 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294994 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294982 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294978 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 8294983 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294977 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294974 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294972 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294966 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 28 8294976 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294963 2023.04.17 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8294961 2023.04.17 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8294836 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294833 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294835 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294832 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294831 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 8294837 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294829 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294827 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294828 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 8294830 2023.04.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8294834 2023.04.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294824 2023.04.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8294825 2023.04.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8294823 2023.04.17 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8294826 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294822 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294883 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294881 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294882 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294879 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294880 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294884 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294878 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294876 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294874 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294877 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294873 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294875 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294872 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294870 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294869 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294871 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294803 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294804 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294805 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294802 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294799 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294798 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294797 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294796 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294800 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294794 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294801 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294795 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294791 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294793 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294790 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294792 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294861 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 8294864 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294868 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294863 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294855 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294860 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 8295125 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294865 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294867 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294866 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294859 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294844 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294850 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294845 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294852 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294848 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294821 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294820 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294818 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294819 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294815 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294816 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294817 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294814 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294813 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294811 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 8294812 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 8294810 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294806 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294809 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294808 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294807 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 8294761 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294762 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294763 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 8294758 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294765 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 8294766 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294756 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 8294751 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294749 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294755 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294764 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294752 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294746 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294750 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294748 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294745 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294788 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294789 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294787 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294786 2023.04.16 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8294784 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8294785 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295122 2023.04.16 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8294782 2023.04.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8294783 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295124 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294781 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294779 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294778 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294780 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294777 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294776 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294775 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294774 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294772 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294773 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294771 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294770 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294769 2023.04.16 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8294767 2023.04.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8294768 2023.04.11 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8294759 2023.04.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8294760 2023.04.11 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8294757 2023.04.11 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8294754 2023.04.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294753 2023.04.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8295121 2023.04.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8294747 2023.04.11 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8174420 2023.04.09 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8174417 2023.04.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8174421 2023.04.08 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8174415 2023.04.08 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8174414 2023.04.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8174413 2023.04.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8174410 2023.04.08 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8174412 2023.04.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8174416 2023.04.08 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8174411 2023.04.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8174408 2023.04.08 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8174405 2023.04.08 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8174406 2023.04.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8174409 2023.04.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8174419 2023.04.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8174407 2023.04.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8174418 2023.04.08 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8153779 2023.04.07 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8102470 2023.03.27 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 8102468 2023.03.27 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8102499 2023.03.27 PL