DRUŻYNA

Drużyna: Antek Życki. Obserwator: Antoni Życki

Liczba gatunków: 158

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 149 3520 50 50 0 4 14 32
2 77 515 60 45 0 2 14 29
3 153 1003 93 77 0 6 35 36
4 402 1451 120 75 0 5 30 40
5 157 308 158 108 0 22 44 42
6 2 2 158 2 0 0 2 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8604898 2023.06.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8571677 2023.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8571675 2023.05.29 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8571676 2023.05.29 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8571674 2023.05.29 ŁD
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8571673 2023.05.29 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8547637 2023.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8547638 2023.05.28 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8547635 2023.05.28 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8547634 2023.05.28 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8547636 2023.05.28 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8547633 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8547654 2023.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8547651 2023.05.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8547650 2023.05.28 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8547648 2023.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8547653 2023.05.28 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8547647 2023.05.28 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8547649 2023.05.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8547646 2023.05.28 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8547642 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8547645 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8547643 2023.05.28 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8547641 2023.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8547644 2023.05.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8547640 2023.05.28 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8547639 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8538648 2023.05.27 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8512588 2023.05.22 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8512586 2023.05.22 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8512587 2023.05.22 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8512003 2023.05.22 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8512000 2023.05.22 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8511999 2023.05.22 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8512002 2023.05.22 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8511998 2023.05.22 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8512001 2023.05.22 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8512017 2023.05.22 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8512019 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8512018 2023.05.22 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 11 8512013 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8512016 2023.05.22 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8512012 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 16 8512011 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 8512010 2023.05.22 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8512015 2023.05.22 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8512009 2023.05.22 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8512014 2023.05.22 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 8512008 2023.05.22 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8512007 2023.05.22 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8512005 2023.05.22 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8512004 2023.05.22 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8512006 2023.05.22 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8512038 2023.05.22 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8512032 2023.05.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8512033 2023.05.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8512036 2023.05.22 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8512030 2023.05.22 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8512035 2023.05.22 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8512034 2023.05.22 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8512031 2023.05.22 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8512028 2023.05.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8512037 2023.05.22 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8512026 2023.05.22 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8512029 2023.05.22 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8512024 2023.05.22 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8512023 2023.05.22 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8512025 2023.05.22 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8512027 2023.05.22 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8511169 2023.05.21 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8511168 2023.05.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8448259 2023.05.13 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8445353 2023.05.13 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8445356 2023.05.13 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8445355 2023.05.13 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8445354 2023.05.13 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8445357 2023.05.13 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8444737 2023.05.13 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8444735 2023.05.13 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 8444738 2023.05.13 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8444736 2023.05.13 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8444734 2023.05.13 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8444733 2023.05.13 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8444732 2023.05.13 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8444731 2023.05.13 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8444730 2023.05.13 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8444728 2023.05.13 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8444729 2023.05.13 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8444725 2023.05.13 ŁD
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 8444727 2023.05.13 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8444726 2023.05.13 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8444724 2023.05.13 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8443360 2023.05.13 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8443361 2023.05.13 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8443362 2023.05.13 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8443359 2023.05.13 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8443363 2023.05.13 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8443358 2023.05.13 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8443357 2023.05.13 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8443355 2023.05.13 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8443351 2023.05.13 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8443356 2023.05.13 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8443354 2023.05.13 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8443352 2023.05.13 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8443350 2023.05.13 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8443353 2023.05.13 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8443385 2023.05.13 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8443378 2023.05.13 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8443388 2023.05.13 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8443377 2023.05.13 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8443375 2023.05.13 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8443374 2023.05.13 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8443372 2023.05.13 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8443371 2023.05.13 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8443373 2023.05.13 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8443369 2023.05.13 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8443368 2023.05.13 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8443366 2023.05.13 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8443370 2023.05.13 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8443367 2023.05.13 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8443365 2023.05.13 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8443364 2023.05.13 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8443392 2023.05.13 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8443387 2023.05.13 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8443394 2023.05.13 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8443389 2023.05.13 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8443391 2023.05.13 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8443396 2023.05.13 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8443384 2023.05.13 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8443393 2023.05.13 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8443382 2023.05.13 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8443383 2023.05.13 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8443381 2023.05.13 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8443380 2023.05.13 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8443379 2023.05.13 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8443390 2023.05.13 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8443376 2023.05.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8443386 2023.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8443349 2023.05.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 8443348 2023.05.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8443347 2023.05.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8443343 2023.05.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8443346 2023.05.13 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8443344 2023.05.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8443345 2023.05.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8443341 2023.05.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8443342 2023.05.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8445158 2023.05.13 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8445156 2023.05.13 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8445157 2023.05.13 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8445160 2023.05.13 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8445159 2023.05.13 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8443340 2023.05.11 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8443339 2023.05.04 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8443395 2023.05.04 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8443337 2023.05.04 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8443338 2023.05.02 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8443335 2023.05.02 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8443336 2023.05.02 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8319072 2023.04.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8319073 2023.04.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8319074 2023.04.27 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8295090 2023.04.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8295102 2023.04.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8295097 2023.04.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8295103 2023.04.24 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8295098 2023.04.24 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8295100 2023.04.24 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8295092 2023.04.24 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8295099 2023.04.24 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8295096 2023.04.24 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8295094 2023.04.24 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8295091 2023.04.24 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8295086 2023.04.24 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8295087 2023.04.24 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 8295106 2023.04.24 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8294956 2023.04.24 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8294948 2023.04.24 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8294947 2023.04.24 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8294936 2023.04.24 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8294932 2023.04.24 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8294934 2023.04.24 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8294954 2023.04.24 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8294923 2023.04.24 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8294925 2023.04.24 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8294924 2023.04.24 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8294919 2023.04.24 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8294949 2023.04.24 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8294912 2023.04.24 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8294909 2023.04.24 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8294906 2023.04.24 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8294901 2023.04.24 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8295119 2023.04.24 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8295118 2023.04.24 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8295117 2023.04.24 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8295116 2023.04.24 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8295126 2023.04.24 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8295115 2023.04.24 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8295114 2023.04.24 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8295113 2023.04.24 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8295112 2023.04.24 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8295109 2023.04.24 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8295108 2023.04.24 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8295110 2023.04.24 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8295107 2023.04.24 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8295105 2023.04.24 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8295104 2023.04.24 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8295052 2023.04.24 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 17 8295057 2023.04.24 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8295051 2023.04.24 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 8295053 2023.04.24 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8295055 2023.04.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8295056 2023.04.24 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8295054 2023.04.24 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8295048 2023.04.24 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8295049 2023.04.24 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8295050 2023.04.24 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8295045 2023.04.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8295047 2023.04.24 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8295044 2023.04.24 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8295046 2023.04.24 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8295060 2023.04.24 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8295043 2023.04.24 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8295070 2023.04.24 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8295101 2023.04.24 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8295072 2023.04.24 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8295068 2023.04.24 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8295081 2023.04.24 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8295071 2023.04.24 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8295066 2023.04.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295067 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295077 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295069 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295065 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295064 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295063 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295061 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295062 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295059 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295036 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295032 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295033 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295030 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295028 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8295027 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295023 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295029 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8295041 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8295010 2023.04.23 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8295007 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295017 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295001 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295006 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294990 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294988 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295093 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295095 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295088 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295089 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295085 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295084 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295111 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295083 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8295082 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295079 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295080 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295076 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295078 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295075 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295073 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295074 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8295031 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295038 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295034 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295037 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295026 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295018 2023.04.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8295024 2023.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8295020 2023.04.23 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8295019 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8295011 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 8295013 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295015 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295003 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8295012 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295005 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 48 8294989 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 8294955 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294946 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294944 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294940 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294952 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 8294935 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294969 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294970 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294927 2023.04.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294921 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294918 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294915 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294911 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294913 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294905 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294904 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8295039 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295042 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8295058 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8295035 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8295123 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8295022 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295040 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8295021 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295016 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295014 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295000 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295008 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 28 8294997 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294995 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294998 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294986 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294943 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294941 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294945 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294942 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294937 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294933 2023.04.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294931 2023.04.23 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8294928 2023.04.23 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8294929 2023.04.23 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8294926 2023.04.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8294922 2023.04.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8294953 2023.04.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8294914 2023.04.23 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8294992 2023.04.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294908 2023.04.23 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8294902 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294980 2023.04.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8294938 2023.04.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8294958 2023.04.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8294939 2023.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8294951 2023.04.23 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8294971 2023.04.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8294930 2023.04.23 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8294965 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294920 2023.04.23 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8294950 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294916 2023.04.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294917 2023.04.20 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8294957 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294910 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8294907 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294903 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294987 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294991 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294984 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294996 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294985 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294981 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294979 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294975 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294968 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294967 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294973 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295025 2023.04.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294964 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294962 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294959 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294960 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294862 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294851 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294856 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294857 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294849 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294858 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294843 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294853 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294847 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294840 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294839 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294842 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294841 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294854 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294846 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294838 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294900 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294899 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294898 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294896 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294897 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294894 2023.04.17 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8294895 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294893 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294892 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294890 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294891 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294889 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294888 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294887 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294886 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294885 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8295004 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8295002 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294999 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294993 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8295009 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294994 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294982 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294978 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294983 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294977 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294974 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294972 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 26 8294976 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294966 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294963 2023.04.17 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8294961 2023.04.17 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8294836 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294833 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294835 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294832 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294831 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 8294837 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294829 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294827 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294828 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 8294830 2023.04.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8294834 2023.04.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294824 2023.04.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8294825 2023.04.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8294823 2023.04.17 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8294826 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294822 2023.04.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294883 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 8294881 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294882 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294879 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294880 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294884 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294878 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294876 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294877 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294874 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294873 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294875 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294872 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294870 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294869 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294871 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294803 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294804 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294805 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294802 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294799 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294798 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294797 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294796 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294800 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294801 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294794 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294795 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294793 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294791 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294790 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294792 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294861 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 8294864 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294868 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294863 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294855 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294860 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 8295125 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294865 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294867 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294866 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294859 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294844 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294850 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294845 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294852 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294848 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294821 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294820 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294819 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294818 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294815 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294816 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294817 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294814 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294813 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294811 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 8294812 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294810 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294806 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294809 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294808 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294807 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294761 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294762 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294763 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294758 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294765 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294766 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8294756 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294751 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294749 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294755 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294764 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294752 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294750 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294746 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294748 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294745 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294788 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294789 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294787 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294786 2023.04.16 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8294784 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294785 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295122 2023.04.16 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8294782 2023.04.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8294783 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8295124 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 18 8294781 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294779 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294778 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294780 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294777 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294776 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8294775 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294774 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8294772 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8294773 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294771 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8294770 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8294769 2023.04.16 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8294767 2023.04.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8294768 2023.04.11 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8294759 2023.04.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8294760 2023.04.11 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8294757 2023.04.11 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8294754 2023.04.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294753 2023.04.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8295121 2023.04.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8294747 2023.04.11 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8174420 2023.04.09 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8174417 2023.04.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8174421 2023.04.08 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8174415 2023.04.08 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8174414 2023.04.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8174413 2023.04.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8174410 2023.04.08 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8174412 2023.04.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8174416 2023.04.08 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8174411 2023.04.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8174408 2023.04.08 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8174405 2023.04.08 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8174406 2023.04.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8174409 2023.04.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8174419 2023.04.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8174407 2023.04.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8174418 2023.04.08 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8153779 2023.04.07 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8102470 2023.03.27 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 8102468 2023.03.27 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8102499 2023.03.27 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8102497 2023.03.27 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 8102498 2023.03.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8102474 2023.03.27 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8102476 2023.03.27 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8102473 2023.03.27 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8102471 2023.03.27 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8102472 2023.03.27 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8102477 2023.03.27 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8102478 2023.03.27 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8102482 2023.03.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8102492 2023.03.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8102480 2023.03.27 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8102479 2023.03.27 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8102481 2023.03.27 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8102495 2023.03.27 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8102496 2023.03.27 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8102493 2023.03.27 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8102494 2023.03.27 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 8082652 2023.03.25 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8082647 2023.03.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8082650 2023.03.25 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8082646 2023.03.25 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8082643 2023.03.25 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8082645 2023.03.25 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8082648 2023.03.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8082651 2023.03.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8082644 2023.03.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8082649 2023.03.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8082642 2023.03.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8082639 2023.03.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8082640 2023.03.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8082641 2023.03.25 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8082638 2023.03.25 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8082637 2023.03.25 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8082634 2023.03.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8082633 2023.03.25 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8082630 2023.03.25 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8082632 2023.03.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8082636 2023.03.25 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8082631 2023.03.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8082635 2023.03.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8082654 2023.03.25 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8082628 2023.03.25 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8082629 2023.03.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8069395 2023.03.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8069396 2023.03.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8069397 2023.03.22 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8069393 2023.03.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8051935 2023.03.20 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8051934 2023.03.20 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8051927 2023.03.20 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 350 8051924 2023.03.20 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8051925 2023.03.20 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8051923 2023.03.20 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8051922 2023.03.20 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 8051926 2023.03.20 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 8051957 2023.03.20 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 20 8051953 2023.03.20 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 8051949 2023.03.20 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8051958 2023.03.20 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8051959 2023.03.20 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8051947 2023.03.20 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8051950 2023.03.20 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8051956 2023.03.20 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 8051955 2023.03.20 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8051941 2023.03.20 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 8051960 2023.03.20 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 8051951 2023.03.20 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8051943 2023.03.20 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8051939 2023.03.20 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8051944 2023.03.20 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 8051945 2023.03.20 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 8051916 2023.03.20 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8051914 2023.03.20 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8051920 2023.03.20 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8051919 2023.03.20 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8051918 2023.03.20 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 8051907 2023.03.20 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8051917 2023.03.20 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8051908 2023.03.20 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8051921 2023.03.20 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8051911 2023.03.20 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8051912 2023.03.20 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8051915 2023.03.20 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8051909 2023.03.20 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8051990 2023.03.20 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8051910 2023.03.20 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 5 8051913 2023.03.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8051972 2023.03.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8051974 2023.03.20 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8051971 2023.03.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8051973 2023.03.20 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8051969 2023.03.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8051970 2023.03.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8051989 2023.03.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8051968 2023.03.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8051975 2023.03.19 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 8051967 2023.03.19 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8051966 2023.03.19 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8051965 2023.03.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8051964 2023.03.19 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8051963 2023.03.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8051961 2023.03.19 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8051952 2023.03.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8051946 2023.03.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8051954 2023.03.19 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8051938 2023.03.19 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8051933 2023.03.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8051942 2023.03.19 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8051992 2023.03.19 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8051929 2023.03.19 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8051931 2023.03.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8051962 2023.03.19 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8051937 2023.03.19 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 8051948 2023.03.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8051932 2023.03.19 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8051936 2023.03.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8051940 2023.03.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8051928 2023.03.19 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8051930 2023.03.19 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8030045 2023.03.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8030046 2023.03.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8030043 2023.03.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8030044 2023.03.15 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8030040 2023.03.15 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8030041 2023.03.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8030039 2023.03.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 8030042 2023.03.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8006040 2023.03.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8006039 2023.03.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8006038 2023.03.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8006037 2023.03.13 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8006036 2023.03.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 8006033 2023.03.13 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8006035 2023.03.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8006032 2023.03.13 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8006030 2023.03.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8006031 2023.03.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 8006034 2023.03.12 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8006028 2023.03.12 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8006029 2023.03.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8006027 2023.03.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7983253 2023.03.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7983254 2023.03.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 7983256 2023.03.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7983255 2023.03.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7983252 2023.03.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7983251 2023.03.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7954590 2023.03.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7954591 2023.03.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7954588 2023.02.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7954586 2023.02.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 14 7954589 2023.02.28 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7954587 2023.02.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7918428 2023.02.23 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7904755 2023.02.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7904756 2023.02.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7904757 2023.02.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7893692 2023.02.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7893693 2023.02.15 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7888367 2023.02.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7888368 2023.02.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7885179 2023.02.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7885177 2023.02.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7885178 2023.02.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7885175 2023.02.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 7885174 2023.02.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7885176 2023.02.13 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7885173 2023.02.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7885172 2023.02.12 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7885170 2023.02.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7885171 2023.02.12 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7885169 2023.02.12 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7879801 2023.02.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7879804 2023.02.12 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7879800 2023.02.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7879799 2023.02.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7879808 2023.02.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 7879802 2023.02.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 7879803 2023.02.12 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7879798 2023.02.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7865203 2023.02.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7865202 2023.02.08 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7865099 2023.02.08 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7860776 2023.02.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7860778 2023.02.06 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7860777 2023.02.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7849589 2023.02.04 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 7849586 2023.02.04 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7849588 2023.02.04 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 3 7849585 2023.02.04 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7849584 2023.02.04 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7849583 2023.02.04 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7849587 2023.02.04 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7849582 2023.02.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7849603 2023.02.04 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7849604 2023.02.04 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 13 7849605 2023.02.04 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 28 7849601 2023.02.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7849600 2023.02.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7849602 2023.02.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7849599 2023.02.04 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7849598 2023.02.04 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7849597 2023.02.04 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7849596 2023.02.04 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7849594 2023.02.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7849591 2023.02.04 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7849593 2023.02.04 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7849592 2023.02.04 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7849590 2023.02.04 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7849581 2023.02.04 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 8 7849579 2023.02.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 7849578 2023.02.04 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7849580 2023.02.04 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 7849577 2023.02.04 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 7849576 2023.02.04 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7849574 2023.02.04 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7849575 2023.02.04 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7849573 2023.02.04 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7849572 2023.02.04 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7849571 2023.02.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7849568 2023.02.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7849567 2023.02.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7849569 2023.02.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 7849570 2023.02.03 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7849566 2023.02.02 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7843000 2023.02.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7830975 2023.01.28 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7830976 2023.01.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7830977 2023.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 7830978 2023.01.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7823649 2023.01.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7823648 2023.01.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 7823650 2023.01.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 59 7823647 2023.01.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 7823646 2023.01.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7823643 2023.01.26 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7823640 2023.01.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7823641 2023.01.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 43 7823642 2023.01.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7823639 2023.01.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7823638 2023.01.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7823637 2023.01.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7823636 2023.01.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7817870 2023.01.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7817869 2023.01.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7817868 2023.01.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7817495 2023.01.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 7817494 2023.01.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 7817543 2023.01.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7817542 2023.01.22 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7817540 2023.01.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7817539 2023.01.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7817538 2023.01.22 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7817537 2023.01.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7817536 2023.01.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7817535 2023.01.22 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7817534 2023.01.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7817533 2023.01.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7817532 2023.01.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7817531 2023.01.22 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7817541 2023.01.22 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 11 7817528 2023.01.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7817530 2023.01.22 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7817529 2023.01.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7817518 2023.01.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 7817517 2023.01.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 7817516 2023.01.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7817515 2023.01.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7817512 2023.01.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7817513 2023.01.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7817527 2023.01.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7817526 2023.01.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7817524 2023.01.22 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7817523 2023.01.22 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7817522 2023.01.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7817521 2023.01.22 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 180 7817520 2023.01.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7817519 2023.01.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7817511 2023.01.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7817510 2023.01.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7817509 2023.01.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7817508 2023.01.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7817507 2023.01.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7817506 2023.01.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7817505 2023.01.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 7817504 2023.01.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7817503 2023.01.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7817502 2023.01.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7817501 2023.01.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7817500 2023.01.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7817499 2023.01.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7817498 2023.01.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 29 7817497 2023.01.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7817496 2023.01.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7807026 2023.01.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7797127 2023.01.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7797128 2023.01.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7767307 2023.01.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7762164 2023.01.09 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7758024 2023.01.08 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 7758025 2023.01.08 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7757974 2023.01.08 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7757969 2023.01.08 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 7757966 2023.01.08 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7757967 2023.01.08 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 7757968 2023.01.08 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 900 7757965 2023.01.08 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7757961 2023.01.08 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 7757962 2023.01.08 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7757963 2023.01.08 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7757964 2023.01.08 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7757570 2023.01.08 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 7757569 2023.01.08 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7757566 2023.01.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7757568 2023.01.08 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7757567 2023.01.08 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 7757565 2023.01.08 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 7757174 2023.01.08 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 7757175 2023.01.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 25 7757176 2023.01.08 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7757173 2023.01.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7756647 2023.01.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 80 7756646 2023.01.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7756648 2023.01.08 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7756645 2023.01.08 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 42 7756435 2023.01.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7756189 2023.01.08 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7756188 2023.01.08 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7756187 2023.01.08 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 7756186 2023.01.08 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7756184 2023.01.08 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7756185 2023.01.08 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7756182 2023.01.08 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7756183 2023.01.08 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 7756179 2023.01.08 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7756177 2023.01.08 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7756180 2023.01.08 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7756178 2023.01.08 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7756181 2023.01.08 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7756176 2023.01.08 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7756175 2023.01.08 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7756174 2023.01.08 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7756173 2023.01.08 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7756172 2023.01.08 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7756171 2023.01.08 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 10 7756170 2023.01.08 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7756169 2023.01.08 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7756167 2023.01.08 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 7756166 2023.01.08 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7756168 2023.01.08 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7756165 2023.01.08 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7756164 2023.01.08 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7756162 2023.01.08 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7756163 2023.01.08 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 5 7756161 2023.01.08 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7756160 2023.01.08 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7756158 2023.01.08 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 7756159 2023.01.08 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 7755135 2023.01.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 7755138 2023.01.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7755137 2023.01.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7755136 2023.01.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 8 7755134 2023.01.07 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7739082 2023.01.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7739081 2023.01.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7739079 2023.01.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7739080 2023.01.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7738527 2023.01.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7738525 2023.01.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7738526 2023.01.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7738523 2023.01.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 7738521 2023.01.04 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 7738522 2023.01.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7738520 2023.01.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7738524 2023.01.04 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...