DRUŻYNA

Drużyna: SalixAlba. Obserwator: Arkadiusz Wuwer

Liczba gatunków: 222

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 458 11483 76 76 0 9 30 37
2 428 10185 89 76 0 7 27 42
3 890 11073 120 110 1 17 44 48
4 1120 6701 158 132 0 19 64 49
5 896 5541 178 130 0 21 60 49
6 999 6179 184 129 0 19 63 47
7 300 1809 193 112 5 24 40 43
8 825 8842 210 141 2 36 55 48
9 654 12177 213 117 0 24 44 49
10 412 7511 216 99 0 15 40 44
11 326 6108 222 78 2 11 25 40
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9226107 2023.11.29 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9226106 2023.11.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 38 9225557 2023.11.29 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 9227573 2023.11.29 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9227574 2023.11.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 120 9227575 2023.11.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9227576 2023.11.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9227577 2023.11.29 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9227578 2023.11.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9227579 2023.11.29 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9227580 2023.11.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9227581 2023.11.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 70 9227582 2023.11.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9227583 2023.11.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 9227584 2023.11.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9227585 2023.11.29 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9227586 2023.11.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9227587 2023.11.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9227588 2023.11.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 6 9227589 2023.11.29 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9227590 2023.11.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9227591 2023.11.29 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9227592 2023.11.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9227593 2023.11.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 9227594 2023.11.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9227595 2023.11.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9227596 2023.11.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 9227597 2023.11.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9227598 2023.11.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 9227599 2023.11.29 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 9227600 2023.11.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9227601 2023.11.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9227602 2023.11.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 9227603 2023.11.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9227604 2023.11.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9227605 2023.11.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9227606 2023.11.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9227607 2023.11.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9227608 2023.11.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9227609 2023.11.29 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 18 9227610 2023.11.29 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9227611 2023.11.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9227612 2023.11.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9227613 2023.11.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9227614 2023.11.29 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9227615 2023.11.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9227616 2023.11.29 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9227617 2023.11.29 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9227618 2023.11.29 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9225149 2023.11.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9225150 2023.11.28 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9225151 2023.11.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 9225152 2023.11.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9225153 2023.11.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9225154 2023.11.28 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 54 9225155 2023.11.28 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9225156 2023.11.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 9225157 2023.11.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 9225158 2023.11.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 9225159 2023.11.28 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9225160 2023.11.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9225161 2023.11.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9225162 2023.11.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 9225163 2023.11.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 34 9225164 2023.11.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9225165 2023.11.28 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9225166 2023.11.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9225167 2023.11.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9225168 2023.11.28 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9220485 2023.11.27 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9221758 2023.11.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9221759 2023.11.27 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 9221760 2023.11.27 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9221761 2023.11.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9221762 2023.11.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9221763 2023.11.27 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 70 9221764 2023.11.27 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9221765 2023.11.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 9221766 2023.11.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9221767 2023.11.27 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9221768 2023.11.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9221769 2023.11.27 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9221770 2023.11.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 9221771 2023.11.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9221772 2023.11.27 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9221773 2023.11.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9221774 2023.11.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9221775 2023.11.27 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9221776 2023.11.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9221777 2023.11.27 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9221778 2023.11.27 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 43 9221779 2023.11.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9221780 2023.11.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 9221781 2023.11.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 450 9221782 2023.11.27 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 31 9221783 2023.11.27 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9221784 2023.11.27 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9221785 2023.11.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9221786 2023.11.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9221787 2023.11.27 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 40 9221788 2023.11.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9221789 2023.11.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9221790 2023.11.27 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9221791 2023.11.27 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9221792 2023.11.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9221793 2023.11.27 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9221794 2023.11.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9221795 2023.11.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9221796 2023.11.27 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9221797 2023.11.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9221798 2023.11.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9221799 2023.11.27 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 24 9221800 2023.11.27 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9221801 2023.11.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9221802 2023.11.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9221803 2023.11.27 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 40 9221804 2023.11.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9221805 2023.11.27 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9221806 2023.11.27 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 28 9221807 2023.11.27 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 9221808 2023.11.27 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9221809 2023.11.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9221810 2023.11.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 9221811 2023.11.27 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 180 9221812 2023.11.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9221813 2023.11.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 9221814 2023.11.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9221815 2023.11.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9221816 2023.11.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9221817 2023.11.27 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9221818 2023.11.27 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9221819 2023.11.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9221820 2023.11.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 250 9221821 2023.11.27 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9221822 2023.11.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9221823 2023.11.27 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9221824 2023.11.27 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9221825 2023.11.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9221826 2023.11.27 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9221827 2023.11.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9221828 2023.11.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9221829 2023.11.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9221830 2023.11.27 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9221831 2023.11.27 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9221832 2023.11.27 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9221833 2023.11.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9221834 2023.11.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9221835 2023.11.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9221836 2023.11.27 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9211425 2023.11.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9209327 2023.11.24 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9211063 2023.11.24 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9211064 2023.11.24 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9211065 2023.11.24 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9211066 2023.11.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9211095 2023.11.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9211096 2023.11.24 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9211097 2023.11.24 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 9211098 2023.11.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9211099 2023.11.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9211100 2023.11.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9211101 2023.11.24 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9211102 2023.11.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9211103 2023.11.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9211104 2023.11.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9211105 2023.11.24 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9211106 2023.11.24 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9211107 2023.11.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9211108 2023.11.24 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9211109 2023.11.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9211110 2023.11.24 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9211111 2023.11.24 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211112 2023.11.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9211113 2023.11.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211114 2023.11.24 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9211115 2023.11.24 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9211116 2023.11.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211117 2023.11.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9211118 2023.11.24 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9211119 2023.11.24 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9211120 2023.11.24 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9211126 2023.11.24 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9211127 2023.11.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9211130 2023.11.24 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 9208395 2023.11.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9205927 2023.11.22 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9205925 2023.11.22 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9205926 2023.11.22 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9204292 2023.11.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9204290 2023.11.21 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9204288 2023.11.21 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9204289 2023.11.21 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9204291 2023.11.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9204287 2023.11.21 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9204286 2023.11.21 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9204220 2023.11.21 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9204217 2023.11.21 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9204218 2023.11.21 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9198665 2023.11.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9193350 2023.11.18 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9193351 2023.11.18 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9193352 2023.11.18 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9193353 2023.11.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9193354 2023.11.18 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9193355 2023.11.18 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9193356 2023.11.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9193357 2023.11.18 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9193358 2023.11.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9193359 2023.11.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9193360 2023.11.18 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9193361 2023.11.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9193362 2023.11.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9193363 2023.11.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9193364 2023.11.18 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9193365 2023.11.18 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9193366 2023.11.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 9193367 2023.11.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 9193368 2023.11.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9193369 2023.11.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9193370 2023.11.18 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9197963 2023.11.18 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9190432 2023.11.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9190429 2023.11.16 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9190431 2023.11.16 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9190430 2023.11.16 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9190997 2023.11.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9187187 2023.11.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 36 9187188 2023.11.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 9187189 2023.11.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9187190 2023.11.14 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 28 9187191 2023.11.14 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9187193 2023.11.14 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9187194 2023.11.14 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9187195 2023.11.14 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9187196 2023.11.14 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9187197 2023.11.14 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9187198 2023.11.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9187199 2023.11.14 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 9187200 2023.11.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 9187201 2023.11.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 9187202 2023.11.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 9187203 2023.11.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 187 9187204 2023.11.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9187205 2023.11.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9187206 2023.11.14 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9187207 2023.11.14 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 9187208 2023.11.14 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9187209 2023.11.14 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 9187210 2023.11.14 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9183962 2023.11.13 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 23 9179962 2023.11.12 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 12 9179539 2023.11.12 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 3 9179540 2023.11.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 9181282 2023.11.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9181283 2023.11.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 9181284 2023.11.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9181285 2023.11.12 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9181286 2023.11.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 64 9181287 2023.11.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9181288 2023.11.12 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9181289 2023.11.12 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9181290 2023.11.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9181291 2023.11.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9181292 2023.11.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9181293 2023.11.12 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 9181294 2023.11.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9181295 2023.11.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9181296 2023.11.12 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9181297 2023.11.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9183526 2023.11.12 ŚL
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9174890 2023.11.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9170388 2023.11.10 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9171209 2023.11.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9171210 2023.11.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9171211 2023.11.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9171212 2023.11.10 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 24 9171213 2023.11.10 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9171214 2023.11.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9171215 2023.11.10 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9171504 2023.11.10 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9171547 2023.11.10 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9171548 2023.11.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9171549 2023.11.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9171550 2023.11.10 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9171551 2023.11.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9171552 2023.11.10 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9172049 2023.11.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 67 9172050 2023.11.10 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9172051 2023.11.10 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9168816 2023.11.09 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9168817 2023.11.09 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9168818 2023.11.09 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9169057 2023.11.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9163348 2023.11.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9163351 2023.11.07 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9163349 2023.11.07 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9163347 2023.11.07 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9163350 2023.11.07 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9163345 2023.11.07 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9160566 2023.11.06 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9160354 2023.11.06 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9161332 2023.11.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9164467 2023.11.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 9164468 2023.11.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 9164469 2023.11.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9164470 2023.11.06 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9164471 2023.11.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 27 9164472 2023.11.06 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 27 9164473 2023.11.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 9164474 2023.11.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 9164475 2023.11.06 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9164476 2023.11.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 163 9164477 2023.11.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 37 9164478 2023.11.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9164479 2023.11.06 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9164480 2023.11.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9164481 2023.11.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9164482 2023.11.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9164483 2023.11.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9164484 2023.11.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 91 9164485 2023.11.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9164486 2023.11.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 9164487 2023.11.06 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 41 9164488 2023.11.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9164489 2023.11.06 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9154627 2023.11.05 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 9135754 2023.10.30 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9135753 2023.10.30 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9135752 2023.10.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9135751 2023.10.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9135750 2023.10.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9135748 2023.10.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9135749 2023.10.30 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9135747 2023.10.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9135745 2023.10.30 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9135746 2023.10.30 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9135743 2023.10.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9135741 2023.10.30 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9135742 2023.10.30 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9135744 2023.10.30 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9135353 2023.10.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9137576 2023.10.30 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9137577 2023.10.30 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9137578 2023.10.30 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9128177 2023.10.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9120398 2023.10.26 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9120397 2023.10.26 ŚL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9118248 2023.10.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9116127 2023.10.24 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9116128 2023.10.24 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9116129 2023.10.24 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9116130 2023.10.24 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9116131 2023.10.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9116132 2023.10.24 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9116133 2023.10.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9116134 2023.10.24 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 37 9116135 2023.10.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 31 9116136 2023.10.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 92 9116137 2023.10.24 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9116138 2023.10.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9116139 2023.10.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9116140 2023.10.24 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9116141 2023.10.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9116142 2023.10.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9116143 2023.10.24 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9116144 2023.10.24 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9111782 2023.10.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 9114248 2023.10.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9114249 2023.10.23 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9114250 2023.10.23 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9114251 2023.10.23 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9114252 2023.10.23 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9114253 2023.10.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9117379 2023.10.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9117380 2023.10.23 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 9117381 2023.10.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9117382 2023.10.23 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 320 9117383 2023.10.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9117384 2023.10.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9117385 2023.10.23 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 9117386 2023.10.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 9117387 2023.10.23 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9117389 2023.10.23 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9117390 2023.10.23 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 9117391 2023.10.23 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9117392 2023.10.23 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 9117393 2023.10.23 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 9117394 2023.10.23 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9117395 2023.10.23 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 9117396 2023.10.23 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9117397 2023.10.23 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9117398 2023.10.23 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9117399 2023.10.23 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9117400 2023.10.23 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9117401 2023.10.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9117402 2023.10.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9117403 2023.10.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9117404 2023.10.23 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9117405 2023.10.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9117406 2023.10.23 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9117407 2023.10.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9117408 2023.10.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9117409 2023.10.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9117410 2023.10.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 9117411 2023.10.23 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9117412 2023.10.23 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9117413 2023.10.23 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9117414 2023.10.23 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9117415 2023.10.23 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 9106300 2023.10.21 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9107174 2023.10.21 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 9107175 2023.10.21 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9107176 2023.10.21 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9107177 2023.10.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9107178 2023.10.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9107179 2023.10.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9107180 2023.10.21 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9107181 2023.10.21 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9107182 2023.10.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9107183 2023.10.21 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 9107184 2023.10.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9107185 2023.10.21 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 9107186 2023.10.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 55 9107187 2023.10.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9107188 2023.10.21 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9107189 2023.10.21 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9107190 2023.10.21 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9107191 2023.10.21 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9107192 2023.10.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9107193 2023.10.21 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9107194 2023.10.21 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9107195 2023.10.21 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9107196 2023.10.21 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9107197 2023.10.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9107198 2023.10.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9107199 2023.10.21 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9107200 2023.10.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9107201 2023.10.21 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9107202 2023.10.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9107203 2023.10.21 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9107204 2023.10.21 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9107205 2023.10.21 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9107206 2023.10.21 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9107207 2023.10.21 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9107208 2023.10.21 ŚL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9102166 2023.10.20 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 9107997 2023.10.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9097094 2023.10.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9097095 2023.10.18 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9097096 2023.10.18 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9097097 2023.10.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 61 9097098 2023.10.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 80 9097099 2023.10.18 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9097100 2023.10.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9097101 2023.10.18 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 160 9097102 2023.10.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9097103 2023.10.18 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9097104 2023.10.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9097105 2023.10.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23 9097106 2023.10.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9097107 2023.10.18 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9097108 2023.10.18 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9097109 2023.10.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 21 9097110 2023.10.18 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9097111 2023.10.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9097112 2023.10.18 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 9097113 2023.10.18 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9093145 2023.10.17 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9092049 2023.10.17 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9091981 2023.10.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9091980 2023.10.17 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9093364 2023.10.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9093365 2023.10.17 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 9093366 2023.10.17 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9093367 2023.10.17 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 88 9093368 2023.10.17 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 120 9093369 2023.10.17 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 27 9093370 2023.10.17 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9093371 2023.10.17 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9093372 2023.10.17 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 59 9093373 2023.10.17 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9093374 2023.10.17 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 9093375 2023.10.17 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9093376 2023.10.17 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 94 9093377 2023.10.17 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 31 9093378 2023.10.17 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9093379 2023.10.17 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 10 9093380 2023.10.17 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9093381 2023.10.17 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9093382 2023.10.17 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9093383 2023.10.17 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9093384 2023.10.17 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 23 9093385 2023.10.17 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9093386 2023.10.17 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9093387 2023.10.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 9093388 2023.10.17 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9093389 2023.10.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9090460 2023.10.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9090464 2023.10.16 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9090462 2023.10.16 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 7 9090463 2023.10.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9090461 2023.10.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9090465 2023.10.16 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9090469 2023.10.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 9090470 2023.10.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 132 9090471 2023.10.16 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 9090472 2023.10.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9090473 2023.10.16 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 24 9090474 2023.10.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9090475 2023.10.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 48 9090476 2023.10.16 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9090477 2023.10.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 9090478 2023.10.16 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9090479 2023.10.16 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9090480 2023.10.16 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9090481 2023.10.16 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 9090482 2023.10.16 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 9090483 2023.10.16 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9090484 2023.10.16 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9090485 2023.10.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9090488 2023.10.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9090489 2023.10.16 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9090490 2023.10.16 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9090491 2023.10.16 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9090492 2023.10.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 9090493 2023.10.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9090494 2023.10.16 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9090495 2023.10.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9090496 2023.10.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9090497 2023.10.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9090498 2023.10.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9090499 2023.10.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9090500 2023.10.16 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9090501 2023.10.16 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 14 9090502 2023.10.16 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9090503 2023.10.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9090504 2023.10.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 46 9090505 2023.10.16 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 120 9090506 2023.10.16 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9090507 2023.10.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9090534 2023.10.16 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9090535 2023.10.16 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9091408 2023.10.16 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9086968 2023.10.15 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 9086966 2023.10.15 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 32 9086967 2023.10.15 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 9086965 2023.10.15 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 9 9086964 2023.10.15 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9086963 2023.10.15 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9086969 2023.10.15 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 9088488 2023.10.15 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 9088639 2023.10.15 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9088640 2023.10.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9088641 2023.10.15 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9088642 2023.10.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 9088643 2023.10.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 9088644 2023.10.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9088645 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9088646 2023.10.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9088647 2023.10.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9088648 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9088649 2023.10.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9088650 2023.10.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9088651 2023.10.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9088652 2023.10.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9088653 2023.10.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9088654 2023.10.15 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9088656 2023.10.15 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9088657 2023.10.15 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9079852 2023.10.14 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9079013 2023.10.14 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9083050 2023.10.14 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9083051 2023.10.14 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 23 9083052 2023.10.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9083053 2023.10.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9083054 2023.10.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9083055 2023.10.14 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9083056 2023.10.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9083057 2023.10.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9083058 2023.10.14 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 12 9083060 2023.10.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9083061 2023.10.14 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 9083062 2023.10.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9083063 2023.10.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9077318 2023.10.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9077319 2023.10.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9077320 2023.10.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9077321 2023.10.13 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 9077322 2023.10.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9077323 2023.10.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 9077324 2023.10.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 43 9077325 2023.10.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 9077326 2023.10.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9077327 2023.10.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 32 9077328 2023.10.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 73 9077329 2023.10.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9077330 2023.10.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9077331 2023.10.13 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9077332 2023.10.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9077333 2023.10.13 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 23 9077334 2023.10.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9077335 2023.10.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9077336 2023.10.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9077337 2023.10.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 32 9077338 2023.10.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9077339 2023.10.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9077340 2023.10.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9077341 2023.10.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9077342 2023.10.13 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9077343 2023.10.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9077344 2023.10.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9077345 2023.10.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9077346 2023.10.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9077347 2023.10.13 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9077348 2023.10.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9077349 2023.10.13 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9077350 2023.10.13 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9077351 2023.10.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9077352 2023.10.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9077353 2023.10.13 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9077354 2023.10.13 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9077355 2023.10.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9077467 2023.10.13 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 9077468 2023.10.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9077469 2023.10.13 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 9077470 2023.10.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 9077471 2023.10.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 9077472 2023.10.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 9077473 2023.10.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 9077474 2023.10.13 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9077475 2023.10.13 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 34 9077476 2023.10.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 35 9077477 2023.10.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9077478 2023.10.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9077479 2023.10.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 96 9077480 2023.10.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9077481 2023.10.13 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 21 9077482 2023.10.13 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9077483 2023.10.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9077484 2023.10.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9077485 2023.10.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9077486 2023.10.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9077487 2023.10.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 26 9077488 2023.10.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9077489 2023.10.13 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9077490 2023.10.13 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9077491 2023.10.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9077492 2023.10.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9077493 2023.10.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9077494 2023.10.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9077495 2023.10.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9077496 2023.10.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9077497 2023.10.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9077498 2023.10.13 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9077499 2023.10.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9070723 2023.10.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9068552 2023.10.11 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 9068422 2023.10.11 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 14 9069708 2023.10.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9069709 2023.10.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9066876 2023.10.10 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9066874 2023.10.10 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9066875 2023.10.10 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9066866 2023.10.10 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9066864 2023.10.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9066865 2023.10.10 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9050334 2023.10.07 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9048480 2023.10.06 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 9048479 2023.10.06 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9048477 2023.10.06 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 36 9048478 2023.10.06 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9048274 2023.10.06 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9048275 2023.10.06 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9048166 2023.10.06 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 9048865 2023.10.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9048866 2023.10.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9048867 2023.10.06 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 9048868 2023.10.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9048869 2023.10.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 9048870 2023.10.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 9048871 2023.10.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9048872 2023.10.06 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9045610 2023.10.05 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 14 9045522 2023.10.05 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9045521 2023.10.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9045474 2023.10.05 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9045475 2023.10.05 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 9045403 2023.10.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9045037 2023.10.05 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9045036 2023.10.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9045035 2023.10.05 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9045034 2023.10.05 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9044718 2023.10.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 67 9044717 2023.10.05 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9044719 2023.10.05 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9044716 2023.10.05 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9044705 2023.10.05 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9044704 2023.10.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9045599 2023.10.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9045601 2023.10.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9045602 2023.10.05 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9045603 2023.10.05 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 60 9045604 2023.10.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9045605 2023.10.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 140 9045606 2023.10.05 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 9 9045607 2023.10.05 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9045608 2023.10.05 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9042661 2023.10.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9041157 2023.10.04 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9041156 2023.10.04 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9039559 2023.10.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9039558 2023.10.03 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 32 9039475 2023.10.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 132 9037035 2023.10.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9036877 2023.10.03 ŚL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9039889 2023.10.03 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9039890 2023.10.03 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9039891 2023.10.03 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 9040405 2023.10.03 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9040406 2023.10.03 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9040407 2023.10.03 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 9040408 2023.10.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 48 9040409 2023.10.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 9040410 2023.10.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9040411 2023.10.03 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9040412 2023.10.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9040413 2023.10.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9040414 2023.10.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9040415 2023.10.03 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9040416 2023.10.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9040417 2023.10.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9040418 2023.10.03 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9040419 2023.10.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9040420 2023.10.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9040421 2023.10.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9040422 2023.10.03 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9034528 2023.10.02 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 9034527 2023.10.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9018451 2023.09.29 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 9015452 2023.09.28 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9015388 2023.09.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9015387 2023.09.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9015347 2023.09.28 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9015348 2023.09.28 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9015349 2023.09.28 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9015350 2023.09.28 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9017901 2023.09.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9015229 2023.09.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 9017902 2023.09.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9017903 2023.09.28 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 26 9017900 2023.09.28 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9015453 2023.09.28 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 9017899 2023.09.28 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 9015454 2023.09.28 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 9014419 2023.09.27 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9010126 2023.09.26 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 9008969 2023.09.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9008970 2023.09.26 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9008865 2023.09.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9008859 2023.09.26 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9008858 2023.09.26 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 9008852 2023.09.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9008851 2023.09.26 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9008723 2023.09.26 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9008722 2023.09.26 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9008724 2023.09.26 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9008755 2023.09.26 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9011152 2023.09.26 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9006361 2023.09.25 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9007298 2023.09.25 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 9007299 2023.09.25 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9007315 2023.09.25 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 9007316 2023.09.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9007317 2023.09.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9007318 2023.09.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9007354 2023.09.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9007355 2023.09.25 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9007356 2023.09.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9007357 2023.09.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9007358 2023.09.25 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9007359 2023.09.25 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9007360 2023.09.25 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 9007361 2023.09.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9007362 2023.09.25 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 32 9007363 2023.09.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9007364 2023.09.25 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 9007365 2023.09.25 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9007366 2023.09.25 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9007367 2023.09.25 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9007368 2023.09.25 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 9007369 2023.09.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9007371 2023.09.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 9007372 2023.09.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9007373 2023.09.25 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9007374 2023.09.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 9007375 2023.09.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 9007376 2023.09.25 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9007377 2023.09.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9007378 2023.09.25 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9007379 2023.09.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9007380 2023.09.25 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 9007381 2023.09.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9007382 2023.09.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9007383 2023.09.25 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9007384 2023.09.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9007385 2023.09.25 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9007386 2023.09.25 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 9007389 2023.09.25 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9007390 2023.09.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9002613 2023.09.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9002450 2023.09.24 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9002447 2023.09.24 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9002448 2023.09.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9002451 2023.09.24 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9002449 2023.09.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9002193 2023.09.24 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 31 9002192 2023.09.24 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9002190 2023.09.24 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9002191 2023.09.24 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 13 9002194 2023.09.24 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9002115 2023.09.24 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9002079 2023.09.24 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9002080 2023.09.24 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 9002078 2023.09.24 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9002076 2023.09.24 OP
pospolity kruk, Corvus corax 38 9002077 2023.09.24 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9002007 2023.09.24 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 9002008 2023.09.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9001990 2023.09.24 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9001989 2023.09.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9001985 2023.09.24 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9001986 2023.09.24 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 9001987 2023.09.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9001981 2023.09.24 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9001984 2023.09.24 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9001988 2023.09.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9001979 2023.09.24 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9001983 2023.09.24 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 26 9001982 2023.09.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9001978 2023.09.24 ŚL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9001976 2023.09.24 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9001980 2023.09.24 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9001977 2023.09.24 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9001753 2023.09.24 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8999321 2023.09.24 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8999320 2023.09.24 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8999319 2023.09.24 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8999318 2023.09.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8999317 2023.09.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8999316 2023.09.24 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8999315 2023.09.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8999314 2023.09.24 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8999313 2023.09.24 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8999312 2023.09.24 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8999311 2023.09.24 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8999310 2023.09.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8999308 2023.09.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8999309 2023.09.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8999322 2023.09.24 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8999307 2023.09.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8995408 2023.09.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8995407 2023.09.23 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8995406 2023.09.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8995403 2023.09.23 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8995405 2023.09.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8995404 2023.09.23 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8995402 2023.09.23 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8995401 2023.09.23 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 8992684 2023.09.22 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8994229 2023.09.22 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 77 8994230 2023.09.22 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8994231 2023.09.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8989528 2023.09.21 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8989527 2023.09.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8989529 2023.09.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8989530 2023.09.21 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8989526 2023.09.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8989956 2023.09.21 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8989957 2023.09.21 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 8990047 2023.09.21 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8986309 2023.09.20 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8986791 2023.09.20 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 8986792 2023.09.20 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8987013 2023.09.20 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8987014 2023.09.20 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 11 8987015 2023.09.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8987092 2023.09.20 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8987093 2023.09.20 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8987094 2023.09.20 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8987095 2023.09.20 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8987096 2023.09.20 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8987097 2023.09.20 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8987098 2023.09.20 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8987099 2023.09.20 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8987100 2023.09.20 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8987101 2023.09.20 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8987102 2023.09.20 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8987103 2023.09.20 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8987104 2023.09.20 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8987105 2023.09.20 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8987106 2023.09.20 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8987107 2023.09.20 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8987108 2023.09.20 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8987109 2023.09.20 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 8987110 2023.09.20 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8987111 2023.09.20 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8987112 2023.09.20 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8987113 2023.09.20 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8987114 2023.09.20 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8987115 2023.09.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8987116 2023.09.20 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8987117 2023.09.20 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8987118 2023.09.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8987119 2023.09.20 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8987120 2023.09.20 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8987121 2023.09.20 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8987122 2023.09.20 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8987123 2023.09.20 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 140 8987124 2023.09.20 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8987125 2023.09.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8987126 2023.09.20 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8987127 2023.09.20 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8987128 2023.09.20 ŚL