DRUŻYNA

Drużyna: SalixAlba. Obserwator: Arkadiusz Wuwer

Liczba gatunków: 178

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 458 11483 76 76 0 9 30 37
2 428 10185 89 76 0 7 27 42
3 890 11073 120 110 1 17 44 48
4 1120 6701 158 132 0 19 64 49
5 896 5541 178 130 0 21 60 49
6 166 1144 178 75 0 7 32 36
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 8594662 2023.06.04 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8584779 2023.06.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 24 8583902 2023.06.03 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8585150 2023.06.03 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8585151 2023.06.03 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8585153 2023.06.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8585158 2023.06.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8585159 2023.06.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8585160 2023.06.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8585161 2023.06.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8585163 2023.06.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 36 8585164 2023.06.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8585165 2023.06.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 8585166 2023.06.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8585167 2023.06.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8585168 2023.06.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8585170 2023.06.03 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8585171 2023.06.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8585172 2023.06.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8585188 2023.06.03 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 11 8585189 2023.06.03 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8585190 2023.06.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8585191 2023.06.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8585192 2023.06.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8585193 2023.06.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8585194 2023.06.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8585195 2023.06.03 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8585196 2023.06.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8585197 2023.06.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8585198 2023.06.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8585199 2023.06.03 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8585200 2023.06.03 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8585201 2023.06.03 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8585202 2023.06.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8585203 2023.06.03 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8585208 2023.06.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8585209 2023.06.03 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8585210 2023.06.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8585249 2023.06.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8585250 2023.06.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8585251 2023.06.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 6 8585252 2023.06.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8585254 2023.06.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8585255 2023.06.03 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8585256 2023.06.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8585257 2023.06.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8585258 2023.06.03 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8585259 2023.06.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8585260 2023.06.03 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8577651 2023.06.02 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8577496 2023.06.02 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8577359 2023.06.02 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8576088 2023.06.02 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8576090 2023.06.02 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8576089 2023.06.02 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8576087 2023.06.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8578098 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8578099 2023.06.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8578100 2023.06.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8578101 2023.06.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8578102 2023.06.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8578103 2023.06.02 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8578104 2023.06.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8578105 2023.06.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8578106 2023.06.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8578107 2023.06.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8578108 2023.06.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 8578109 2023.06.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8578110 2023.06.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8578111 2023.06.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8578112 2023.06.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8578113 2023.06.02 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8578114 2023.06.02 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8578115 2023.06.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8578116 2023.06.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8578117 2023.06.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8578118 2023.06.02 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8578119 2023.06.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8578120 2023.06.02 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8578121 2023.06.02 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8578122 2023.06.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8578123 2023.06.02 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8578124 2023.06.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8578126 2023.06.02 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8580571 2023.06.02 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8580572 2023.06.02 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8580573 2023.06.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8580574 2023.06.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8580575 2023.06.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 24 8580576 2023.06.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8580577 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8580578 2023.06.02 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8580579 2023.06.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8580580 2023.06.02 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8580581 2023.06.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 8580582 2023.06.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8580583 2023.06.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8580584 2023.06.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8580585 2023.06.02 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8580586 2023.06.02 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8580587 2023.06.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8580588 2023.06.02 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8580589 2023.06.02 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8580590 2023.06.02 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8580591 2023.06.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8580592 2023.06.02 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8580593 2023.06.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8580594 2023.06.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8580595 2023.06.02 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8580596 2023.06.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8580597 2023.06.02 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8580598 2023.06.02 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8580599 2023.06.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8580600 2023.06.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8580601 2023.06.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8580602 2023.06.02 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8580603 2023.06.02 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8580604 2023.06.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8580605 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8580606 2023.06.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8580607 2023.06.02 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8580608 2023.06.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8580609 2023.06.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8580610 2023.06.02 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8574488 2023.06.01 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8574487 2023.06.01 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8574486 2023.06.01 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8573716 2023.06.01 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8572786 2023.06.01 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8572787 2023.06.01 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8572750 2023.06.01 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8571748 2023.06.01 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8571746 2023.06.01 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8571747 2023.06.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8571467 2023.06.01 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 8571256 2023.06.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 8572398 2023.06.01 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8572399 2023.06.01 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 8572400 2023.06.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 8572720 2023.06.01 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8572721 2023.06.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 8572722 2023.06.01 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8572723 2023.06.01 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 8572724 2023.06.01 MP
pospolity łyska, Fulica atra 6 8572725 2023.06.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8572726 2023.06.01 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8572727 2023.06.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8572728 2023.06.01 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8572729 2023.06.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8572730 2023.06.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8572731 2023.06.01 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 8572732 2023.06.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8572733 2023.06.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8572734 2023.06.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8572735 2023.06.01 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 7 8572737 2023.06.01 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8572738 2023.06.01 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8572739 2023.06.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8572740 2023.06.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8572741 2023.06.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8572742 2023.06.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8572743 2023.06.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8572744 2023.06.01 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8572745 2023.06.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8572746 2023.06.01 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572747 2023.06.01 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 8568966 2023.05.31 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8568861 2023.05.31 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8568860 2023.05.31 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8568859 2023.05.31 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8568605 2023.05.31 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8566920 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8566896 2023.05.31 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8570663 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8570664 2023.05.31 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8570665 2023.05.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8570666 2023.05.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 8570667 2023.05.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8570668 2023.05.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8570669 2023.05.31 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8570670 2023.05.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8570671 2023.05.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8570672 2023.05.31 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8570673 2023.05.31 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8570674 2023.05.31 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8570675 2023.05.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8570676 2023.05.31 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8570677 2023.05.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8570678 2023.05.31 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8570679 2023.05.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8570680 2023.05.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8570681 2023.05.31 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 8570682 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8570683 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8570684 2023.05.31 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8570685 2023.05.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8570686 2023.05.31 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8570687 2023.05.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8570688 2023.05.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8570689 2023.05.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8570690 2023.05.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8570691 2023.05.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8570692 2023.05.31 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8570693 2023.05.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8570694 2023.05.31 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 7 8570695 2023.05.31 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 8570696 2023.05.31 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8570697 2023.05.31 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8570698 2023.05.31 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8570699 2023.05.31 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8570700 2023.05.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570701 2023.05.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8570702 2023.05.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 8570703 2023.05.31 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8570704 2023.05.31 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8570705 2023.05.31 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8570706 2023.05.31 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8570707 2023.05.31 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8570708 2023.05.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8564314 2023.05.30 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8564313 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8565141 2023.05.30 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8565142 2023.05.30 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8565143 2023.05.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8565144 2023.05.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8565145 2023.05.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8565146 2023.05.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8565147 2023.05.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8565148 2023.05.30 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8565149 2023.05.30 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8565150 2023.05.30 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8565151 2023.05.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8565152 2023.05.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8565153 2023.05.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8565154 2023.05.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8565155 2023.05.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8565156 2023.05.30 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8565157 2023.05.30 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8565158 2023.05.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8565159 2023.05.30 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8565160 2023.05.30 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8565161 2023.05.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8565162 2023.05.30 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8565163 2023.05.30 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8565164 2023.05.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8565165 2023.05.30 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8565166 2023.05.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8565167 2023.05.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8565168 2023.05.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8565169 2023.05.30 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8565170 2023.05.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8565171 2023.05.30 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 8565172 2023.05.30 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8565173 2023.05.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8565174 2023.05.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8565175 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8565176 2023.05.30 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8565177 2023.05.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8565178 2023.05.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8565179 2023.05.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8565180 2023.05.30 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8558533 2023.05.29 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8558532 2023.05.29 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8556872 2023.05.29 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8556873 2023.05.29 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8556871 2023.05.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8558996 2023.05.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 44 8558997 2023.05.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8558998 2023.05.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8558999 2023.05.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8559000 2023.05.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8559001 2023.05.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8559002 2023.05.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8559003 2023.05.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8559004 2023.05.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8559005 2023.05.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8559006 2023.05.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8559007 2023.05.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8559008 2023.05.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8559009 2023.05.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8559010 2023.05.29 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8559011 2023.05.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8559012 2023.05.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8559013 2023.05.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8559014 2023.05.29 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8559015 2023.05.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8559016 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 7 8559017 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8559018 2023.05.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8559019 2023.05.29 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8559020 2023.05.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8559021 2023.05.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8559022 2023.05.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 8559023 2023.05.29 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8559024 2023.05.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8559025 2023.05.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8559026 2023.05.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559027 2023.05.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8559028 2023.05.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8559029 2023.05.29 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8559030 2023.05.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8559031 2023.05.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 51 8559047 2023.05.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8559048 2023.05.29 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8559049 2023.05.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8559050 2023.05.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8559051 2023.05.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8559052 2023.05.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8559053 2023.05.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8559054 2023.05.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8559055 2023.05.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8559056 2023.05.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8559057 2023.05.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8559058 2023.05.29 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8559059 2023.05.29 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 8559060 2023.05.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8559061 2023.05.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8559062 2023.05.29 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8559063 2023.05.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8559064 2023.05.29 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8559065 2023.05.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8559066 2023.05.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8559067 2023.05.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 8559068 2023.05.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 36 8559069 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8559070 2023.05.29 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8559071 2023.05.29 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8559072 2023.05.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 8559073 2023.05.29 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8559074 2023.05.29 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8559075 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8559076 2023.05.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8559077 2023.05.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8559078 2023.05.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8559110 2023.05.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559111 2023.05.29 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8559112 2023.05.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8559113 2023.05.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8559114 2023.05.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8559115 2023.05.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 8559116 2023.05.29 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8559117 2023.05.29 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8559118 2023.05.29 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8559473 2023.05.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 8559474 2023.05.29 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 11 8544665 2023.05.27 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8544649 2023.05.27 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 39 8544650 2023.05.27 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8538441 2023.05.27 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8545965 2023.05.27 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8545976 2023.05.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8545977 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8545978 2023.05.27 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 8546002 2023.05.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8546003 2023.05.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8546004 2023.05.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8546005 2023.05.27 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8546006 2023.05.27 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8546007 2023.05.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 8546008 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8546009 2023.05.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8546010 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8546011 2023.05.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8546012 2023.05.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8546013 2023.05.27 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8546014 2023.05.27 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8546015 2023.05.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8546016 2023.05.27 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8546017 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8546018 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8546019 2023.05.27 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8546020 2023.05.27 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8546021 2023.05.27 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8546022 2023.05.27 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8546023 2023.05.27 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8546024 2023.05.27 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8546033 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8546034 2023.05.27 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8546035 2023.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8546036 2023.05.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8546037 2023.05.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8546038 2023.05.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8546039 2023.05.27 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8546040 2023.05.27 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8546041 2023.05.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8546042 2023.05.27 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8546043 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8546044 2023.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8546045 2023.05.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8546046 2023.05.27 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8546047 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8546048 2023.05.27 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8546049 2023.05.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8546050 2023.05.27 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8546051 2023.05.27 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8546052 2023.05.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8546053 2023.05.27 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8546054 2023.05.27 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8546055 2023.05.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8546056 2023.05.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 32 8546057 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8546058 2023.05.27 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8546059 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8546060 2023.05.27 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8546061 2023.05.27 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8546062 2023.05.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8546063 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8546064 2023.05.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8546065 2023.05.27 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8546066 2023.05.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8546067 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8546068 2023.05.27 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8546069 2023.05.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8546070 2023.05.27 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8546089 2023.05.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8546090 2023.05.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 26 8546091 2023.05.27 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 39 8546092 2023.05.27 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8546093 2023.05.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8546094 2023.05.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8546095 2023.05.27 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8546096 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8546097 2023.05.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8546098 2023.05.27 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8546099 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8546100 2023.05.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8546101 2023.05.27 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8546102 2023.05.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8546103 2023.05.27 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8546104 2023.05.27 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8546105 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 20 8546106 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8546107 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 14 8546108 2023.05.27 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8546109 2023.05.27 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8546110 2023.05.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 8546111 2023.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8546112 2023.05.27 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8546113 2023.05.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8546114 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8546115 2023.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8546116 2023.05.27 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8546117 2023.05.27 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8546137 2023.05.27 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8497979 2023.05.20 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 8497932 2023.05.20 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8496750 2023.05.20 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 8496749 2023.05.20 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8495164 2023.05.20 OP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8495159 2023.05.20 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8495160 2023.05.20 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8495153 2023.05.20 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8495060 2023.05.20 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8494945 2023.05.20 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8494931 2023.05.20 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8494930 2023.05.20 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8494929 2023.05.20 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8494859 2023.05.20 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 8494824 2023.05.20 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8494659 2023.05.20 OP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8494448 2023.05.20 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8493797 2023.05.20 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8493798 2023.05.20 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8493796 2023.05.20 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8493772 2023.05.20 OP
pospolity bogatka, Parus major 3 8493774 2023.05.20 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8493773 2023.05.20 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8492621 2023.05.20 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8492100 2023.05.20 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8492101 2023.05.20 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 8492099 2023.05.20 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8492097 2023.05.20 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8492098 2023.05.20 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 8492096 2023.05.20 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8491891 2023.05.20 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8491872 2023.05.20 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8491696 2023.05.20 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8491364 2023.05.20 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8491363 2023.05.20 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8491362 2023.05.20 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8491208 2023.05.20 OP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8491207 2023.05.20 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8491206 2023.05.20 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8491118 2023.05.20 OP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8490936 2023.05.20 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8490935 2023.05.20 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8490934 2023.05.20 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8490932 2023.05.20 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8490933 2023.05.20 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8490945 2023.05.20 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8490946 2023.05.20 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8486082 2023.05.19 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8489729 2023.05.19 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8489730 2023.05.19 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8489731 2023.05.19 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8489732 2023.05.19 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8489733 2023.05.19 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8489734 2023.05.19 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8489735 2023.05.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8489736 2023.05.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8489737 2023.05.19 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8489738 2023.05.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8489739 2023.05.19 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8489740 2023.05.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8489741 2023.05.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8489742 2023.05.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8489743 2023.05.19 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8489745 2023.05.19 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8489746 2023.05.19 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8489747 2023.05.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8489748 2023.05.19 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8489749 2023.05.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8489750 2023.05.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8489751 2023.05.19 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8489752 2023.05.19 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8489753 2023.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8489754 2023.05.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8489755 2023.05.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8489756 2023.05.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8489757 2023.05.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8489758 2023.05.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8489759 2023.05.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8489760 2023.05.19 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 8489761 2023.05.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8489762 2023.05.19 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8489763 2023.05.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8489764 2023.05.19 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8489765 2023.05.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8489766 2023.05.19 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8489767 2023.05.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8481330 2023.05.18 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8480298 2023.05.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8480276 2023.05.18 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8480274 2023.05.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8481854 2023.05.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8481855 2023.05.18 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8481856 2023.05.18 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8481857 2023.05.18 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8481858 2023.05.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8481859 2023.05.18 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8481860 2023.05.18 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8481861 2023.05.18 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8481862 2023.05.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8481863 2023.05.18 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 120 8481864 2023.05.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8481865 2023.05.18 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8481866 2023.05.18 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8481867 2023.05.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8481868 2023.05.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 8481869 2023.05.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8481870 2023.05.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8481871 2023.05.18 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 400 8481872 2023.05.18 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8481873 2023.05.18 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8481874 2023.05.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 8481875 2023.05.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 8481876 2023.05.18 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8481877 2023.05.18 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8481878 2023.05.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8481879 2023.05.18 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8481880 2023.05.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8481881 2023.05.18 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8481882 2023.05.18 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8481883 2023.05.18 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8481884 2023.05.18 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8482254 2023.05.18 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8474238 2023.05.16 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8474237 2023.05.16 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8473471 2023.05.16 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8473470 2023.05.16 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8473469 2023.05.16 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8469649 2023.05.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8468834 2023.05.15 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8468835 2023.05.15 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8467324 2023.05.15 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8467302 2023.05.15 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8467305 2023.05.15 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8467304 2023.05.15 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8467300 2023.05.15 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8467301 2023.05.15 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8467303 2023.05.15 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8466989 2023.05.15 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8466986 2023.05.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8466985 2023.05.15 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8466988 2023.05.15 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8466987 2023.05.15 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8467884 2023.05.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8467952 2023.05.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8467953 2023.05.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8467954 2023.05.15 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8467955 2023.05.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8467956 2023.05.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8467957 2023.05.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8467958 2023.05.15 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8467959 2023.05.15 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8467960 2023.05.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8467961 2023.05.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8467962 2023.05.15 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8467963 2023.05.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8467964 2023.05.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8467965 2023.05.15 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8467966 2023.05.15 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8467967 2023.05.15 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8467968 2023.05.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8467969 2023.05.15 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8467970 2023.05.15 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8467971 2023.05.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8467972 2023.05.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8467973 2023.05.15 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8467974 2023.05.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8467975 2023.05.15 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8467976 2023.05.15 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8467977 2023.05.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8467978 2023.05.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8467979 2023.05.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8467980 2023.05.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 38 8467981 2023.05.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8467982 2023.05.15 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8467983 2023.05.15 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8467984 2023.05.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 44 8467985 2023.05.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8467986 2023.05.15 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8467987 2023.05.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8467988 2023.05.15 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8467989 2023.05.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8467990 2023.05.15 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8467991 2023.05.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8467992 2023.05.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8467993 2023.05.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8467994 2023.05.15 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8467995 2023.05.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8467996 2023.05.15 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8467997 2023.05.15 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8467998 2023.05.15 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8467999 2023.05.15 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8468000 2023.05.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8468001 2023.05.15 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8468002 2023.05.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8468003 2023.05.15 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8468004 2023.05.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8468005 2023.05.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8468006 2023.05.15 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8463566 2023.05.14 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8463567 2023.05.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8463568 2023.05.14 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8463569 2023.05.14 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8463570 2023.05.14 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8463571 2023.05.14 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8463572 2023.05.14 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8463573 2023.05.14 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8463574 2023.05.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8463575 2023.05.14 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8463576 2023.05.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8463577 2023.05.14 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8466119 2023.05.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8466120 2023.05.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8438636 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8437963 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8437962 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 8437798 2023.05.13 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8437799 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8437797 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8437794 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8447765 2023.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8447766 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8447767 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8447768 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8447769 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8447770 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 19 8447771 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8447772 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 59 8447773 2023.05.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8447774 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8447775 2023.05.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8447776 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8447777 2023.05.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8447778 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8447779 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8447780 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8447781 2023.05.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8447782 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8447783 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8447784 2023.05.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 13 8447785 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8447786 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8447787 2023.05.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8447788 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8447789 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 8447790 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8447791 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8447792 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8447793 2023.05.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8447794 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 8447795 2023.05.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8447796 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8447798 2023.05.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8447799 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8447800 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8447801 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8447802 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8447803 2023.05.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8447804 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8447805 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8447806 2023.05.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8447807 2023.05.13 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8447808 2023.05.13 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8447809 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8447810 2023.05.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8447811 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8447812 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8447813 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8447814 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8447815 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8447816 2023.05.13 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8447817 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8447818 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8447819 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8447820 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 8447821 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8447822 2023.05.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8447823 2023.05.13 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8447824 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8447825 2023.05.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8447826 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8447827 2023.05.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8434011 2023.05.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8435618 2023.05.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8435619 2023.05.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 99 8435620 2023.05.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8435621 2023.05.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8435622 2023.05.12 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 8435623 2023.05.12 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8435624 2023.05.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 36 8435625 2023.05.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8435626 2023.05.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8435627 2023.05.12 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 8435628 2023.05.12 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8435629 2023.05.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8435630 2023.05.12 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8435631 2023.05.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8435632 2023.05.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8435633 2023.05.12 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 18 8435634 2023.05.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8435635 2023.05.12 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8435636 2023.05.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 27 8435637 2023.05.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8435638 2023.05.12 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8435639 2023.05.12 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8435640 2023.05.12 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8435641 2023.05.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8435642 2023.05.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8435643 2023.05.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8435644 2023.05.12 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8435645 2023.05.12 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8435646 2023.05.12 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 8435647 2023.05.12 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8435648 2023.05.12 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8435649 2023.05.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8435650 2023.05.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8435651 2023.05.12 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8435652 2023.05.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8435653 2023.05.12 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8435654 2023.05.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8435655 2023.05.12 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8435656 2023.05.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8435657 2023.05.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8435658 2023.05.12 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8435659 2023.05.12 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8426667 2023.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8426057 2023.05.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8426058 2023.05.11 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8426056 2023.05.11 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8424798 2023.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8424212 2023.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8424211 2023.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8424210 2023.05.11 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8429158 2023.05.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8429159 2023.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 8429160 2023.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8429161 2023.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8429162 2023.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8429163 2023.05.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 8429164 2023.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8429165 2023.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 63 8429166 2023.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8429167 2023.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8429168 2023.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8429169 2023.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8429170 2023.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8429172 2023.05.11 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8429173 2023.05.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8429174 2023.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8429175 2023.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8429176 2023.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8429177 2023.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8429178 2023.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8429179 2023.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8429180 2023.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8429181 2023.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8429182 2023.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 8429183 2023.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8429184 2023.05.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8429185 2023.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8429186 2023.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 8429187 2023.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8429188 2023.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8419870 2023.05.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8419628 2023.05.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8419627 2023.05.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8419626 2023.05.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8419624 2023.05.10 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8419623 2023.05.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8419622 2023.05.10 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8419625 2023.05.10 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8423405 2023.05.10 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8423406 2023.05.10 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8414830 2023.05.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8414818 2023.05.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8414815 2023.05.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8414812 2023.05.09 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8414816 2023.05.09 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8414814 2023.05.09 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8414813 2023.05.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8414811 2023.05.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8414817 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8414798 2023.05.09 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8414444 2023.05.09 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8461408 2023.05.09 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8461409 2023.05.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8461410 2023.05.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8461411 2023.05.09 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8461412 2023.05.09 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8408665 2023.05.08 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 8394054 2023.05.06 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8394053 2023.05.06 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8394055 2023.05.06 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8394831 2023.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8394832 2023.05.06 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8394833 2023.05.06 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8394834 2023.05.06 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8394835 2023.05.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8394836 2023.05.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8394837 2023.05.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 8394838 2023.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 70 8394839 2023.05.06 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8394840 2023.05.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8394841 2023.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 8394842 2023.05.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8394843 2023.05.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8394844 2023.05.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8394845 2023.05.06 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8394846 2023.05.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8394847 2023.05.06 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 8394848 2023.05.06 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8394849 2023.05.06 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8394851 2023.05.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8394852 2023.05.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8394853 2023.05.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8394854 2023.05.06 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8394855 2023.05.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8394856 2023.05.06 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8394857 2023.05.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8394858 2023.05.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8394859 2023.05.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8394860 2023.05.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8394861 2023.05.06 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8385081 2023.05.05 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 34 8384667 2023.05.05 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8384650 2023.05.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 11 8384649 2023.05.05 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8381487 2023.05.05 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8380697 2023.05.05 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8380677 2023.05.05 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8380234 2023.05.05 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8380250 2023.05.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8380251 2023.05.05 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8380252 2023.05.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8380253 2023.05.05 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8373993 2023.05.04 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8373989 2023.05.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8373991 2023.05.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8373990 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8373987 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8373992 2023.05.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8373988 2023.05.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8373985 2023.05.04 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8373986 2023.05.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8373984 2023.05.04 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8373983 2023.05.04 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8373617 2023.05.04 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8375759 2023.05.04 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8375761 2023.05.04 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 8375762 2023.05.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8375763 2023.05.04 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8375764 2023.05.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8375765 2023.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8375766 2023.05.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8375767 2023.05.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8375769 2023.05.04 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8375770 2023.05.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8375771 2023.05.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8375772 2023.05.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8375773 2023.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8375774 2023.05.04 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8375913 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8375914 2023.05.04 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8375915 2023.05.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8375916 2023.05.04 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8375917 2023.05.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8375918 2023.05.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 8375919 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8375920 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8375921 2023.05.04 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8375922 2023.05.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8375923 2023.05.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8375924 2023.05.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8375925 2023.05.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8375926 2023.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8375927 2023.05.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8375928 2023.05.04 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8375929 2023.05.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8375930 2023.05.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8375931 2023.05.04 ŚL