DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes #2. Obserwator: Tomasz Zarzycki

Liczba gatunków: 180

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 975 17668 89 89 1 19 27 42
2 324 3230 103 74 0 5 32 37
3 898 11806 130 106 0 15 42 49
4 1317 6692 148 108 0 11 47 50
5 1233 4059 180 128 0 15 64 49
6 0 0 180 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8555816 2023.05.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8555815 2023.05.29 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8555814 2023.05.29 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8555813 2023.05.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8555812 2023.05.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8555811 2023.05.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8555810 2023.05.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8555809 2023.05.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8555808 2023.05.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8555807 2023.05.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8552671 2023.05.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8552674 2023.05.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8552672 2023.05.28
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8552669 2023.05.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8552668 2023.05.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8552673 2023.05.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8552670 2023.05.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8549435 2023.05.28
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8549434 2023.05.28
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8549433 2023.05.28
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8549432 2023.05.28
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8549431 2023.05.28
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8549430 2023.05.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8549429 2023.05.28
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8549221 2023.05.28
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8549220 2023.05.28
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8549219 2023.05.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8549218 2023.05.28
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8549217 2023.05.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8549216 2023.05.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8549215 2023.05.28
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8549214 2023.05.28
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8549213 2023.05.28
pospolity bogatka, Parus major 1 8549212 2023.05.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8549211 2023.05.28
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8549210 2023.05.28
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8549209 2023.05.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8549208 2023.05.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8549207 2023.05.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8549206 2023.05.28
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8549205 2023.05.28
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8549204 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8549203 2023.05.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8549202 2023.05.28
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 8549201 2023.05.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8549200 2023.05.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8549199 2023.05.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8549198 2023.05.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8549197 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8549196 2023.05.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8549195 2023.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8549194 2023.05.28
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8549193 2023.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8549192 2023.05.28
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8549191 2023.05.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8549190 2023.05.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8549189 2023.05.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8549188 2023.05.28
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8549187 2023.05.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8549186 2023.05.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8549185 2023.05.28
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8549184 2023.05.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8549183 2023.05.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8549182 2023.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8549181 2023.05.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8549180 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8549179 2023.05.28
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8549178 2023.05.28
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8549177 2023.05.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8548436 2023.05.28
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8548435 2023.05.28
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8548434 2023.05.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8548433 2023.05.28
pospolity sroka, Pica pica 2 8548432 2023.05.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8548431 2023.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8548430 2023.05.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8548429 2023.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8548428 2023.05.28
pospolity łyska, Fulica atra 1 8548427 2023.05.28
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8548426 2023.05.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8548425 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8548424 2023.05.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8548423 2023.05.28
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8548422 2023.05.28
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8548421 2023.05.28
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8548420 2023.05.28
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8548419 2023.05.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8548418 2023.05.28
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8548417 2023.05.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8548416 2023.05.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8548415 2023.05.28
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8548414 2023.05.28
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8548413 2023.05.28
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8548412 2023.05.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8548411 2023.05.28
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8548410 2023.05.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8548409 2023.05.28
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8548408 2023.05.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8536849 2023.05.26
pospolity sroka, Pica pica 2 8536848 2023.05.26
pospolity bogatka, Parus major 1 8536847 2023.05.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8536846 2023.05.26
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8536845 2023.05.26
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8536844 2023.05.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8536843 2023.05.26
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8536842 2023.05.26
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8536841 2023.05.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8536840 2023.05.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8536839 2023.05.26
pospolity kos, Turdus merula 1 8536838 2023.05.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8536837 2023.05.26
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8530636 2023.05.25
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8530635 2023.05.25
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8530634 2023.05.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8530633 2023.05.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8530632 2023.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8530631 2023.05.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8530630 2023.05.25
pospolity kos, Turdus merula 1 8530629 2023.05.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8530628 2023.05.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8529524 2023.05.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8529523 2023.05.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8529522 2023.05.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8529521 2023.05.25
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8529520 2023.05.25
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8529519 2023.05.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8529518 2023.05.25
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8529517 2023.05.25
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8529516 2023.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8529515 2023.05.25
pospolity kos, Turdus merula 1 8529514 2023.05.25
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8529512 2023.05.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8529511 2023.05.25
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8529510 2023.05.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8529509 2023.05.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8529508 2023.05.25
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8529507 2023.05.25
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8529506 2023.05.25
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8529505 2023.05.25
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8529504 2023.05.25
pospolity łyska, Fulica atra 1 8529503 2023.05.25
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8529502 2023.05.25
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8529501 2023.05.25
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8529499 2023.05.25
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8529513 2023.05.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8529500 2023.05.25
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 8529498 2023.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8525897 2023.05.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8525896 2023.05.24
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8525895 2023.05.24
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8525894 2023.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8525893 2023.05.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8525892 2023.05.24
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8525891 2023.05.24
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8525890 2023.05.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8525889 2023.05.24
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8525888 2023.05.24
pospolity kos, Turdus merula 2 8525887 2023.05.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8525886 2023.05.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8525885 2023.05.24
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8524238 2023.05.24
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8524237 2023.05.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8524236 2023.05.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8524254 2023.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8524253 2023.05.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8524252 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8524251 2023.05.24
pospolity kos, Turdus merula 1 8524249 2023.05.24
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8524250 2023.05.24
pospolity kruk, Corvus corax 1 8524248 2023.05.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8524246 2023.05.24
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8524247 2023.05.24
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8524244 2023.05.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8524245 2023.05.24
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8524242 2023.05.24
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8524241 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 8524243 2023.05.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8524240 2023.05.24
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8524239 2023.05.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8524230 2023.05.24
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8524228 2023.05.24
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8524231 2023.05.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8524229 2023.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8524227 2023.05.24
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8524226 2023.05.24
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8524224 2023.05.24
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8524225 2023.05.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8524223 2023.05.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8524222 2023.05.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8524221 2023.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8524220 2023.05.24
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8524235 2023.05.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8524234 2023.05.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8524233 2023.05.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8524232 2023.05.24
pospolity łyska, Fulica atra 4 8524219 2023.05.24
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8524218 2023.05.24
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8524217 2023.05.24
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8524216 2023.05.24
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8524215 2023.05.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8524214 2023.05.24
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8524213 2023.05.24
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8524212 2023.05.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8520718 2023.05.23
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8520717 2023.05.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8520716 2023.05.23
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8520715 2023.05.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8520714 2023.05.23
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8520713 2023.05.23
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8520712 2023.05.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8520711 2023.05.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8520710 2023.05.23
pospolity kos, Turdus merula 1 8520709 2023.05.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8520708 2023.05.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8515842 2023.05.22
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8515841 2023.05.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8515840 2023.05.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 8515839 2023.05.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8515838 2023.05.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8515837 2023.05.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8515836 2023.05.22
pospolity sroka, Pica pica 2 8515835 2023.05.22
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8515834 2023.05.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8515833 2023.05.22
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8515832 2023.05.22
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8515831 2023.05.22
pospolity kos, Turdus merula 1 8515830 2023.05.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8515829 2023.05.22
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8515845 2023.05.22
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8515847 2023.05.22
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8513850 2023.05.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8513848 2023.05.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8513849 2023.05.22
pospolity kos, Turdus merula 1 8513847 2023.05.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8513846 2023.05.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8513855 2023.05.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8513854 2023.05.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8513853 2023.05.21
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8513852 2023.05.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8513851 2023.05.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8504839 2023.05.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8504838 2023.05.21
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8504837 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8504836 2023.05.21
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8504835 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8504834 2023.05.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8504833 2023.05.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8504832 2023.05.21
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8504831 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8504830 2023.05.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8504829 2023.05.21
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8504828 2023.05.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8504827 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8504826 2023.05.21
pospolity bogatka, Parus major 2 8504825 2023.05.21
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8504227 2023.05.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8504256 2023.05.21
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8504255 2023.05.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8504254 2023.05.21
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8504253 2023.05.21
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8504252 2023.05.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 8504251 2023.05.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8504250 2023.05.21
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8504249 2023.05.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8504248 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8504247 2023.05.21
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8515846 2023.05.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8515848 2023.05.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8515849 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8504258 2023.05.21
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8504245 2023.05.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8504257 2023.05.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8504246 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8504259 2023.05.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8504244 2023.05.21
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8504243 2023.05.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8504242 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8504241 2023.05.21
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8504240 2023.05.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8504239 2023.05.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8504238 2023.05.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8504237 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8504236 2023.05.21
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8504235 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8504234 2023.05.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8504233 2023.05.21
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8504232 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8504231 2023.05.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8504230 2023.05.21
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8504229 2023.05.21
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8504228 2023.05.21
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8504225 2023.05.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8504224 2023.05.21
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8504223 2023.05.21
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8504222 2023.05.21
pospolity bogatka, Parus major 2 8504221 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8504220 2023.05.21
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8504219 2023.05.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8504218 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8504217 2023.05.21
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8504216 2023.05.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8504215 2023.05.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8504214 2023.05.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8504213 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8504212 2023.05.21
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8504211 2023.05.21
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8504209 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8504208 2023.05.21
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8504207 2023.05.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8504206 2023.05.21
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8504205 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8504204 2023.05.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8504203 2023.05.21
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8504202 2023.05.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8502279 2023.05.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8502278 2023.05.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8490051 2023.05.20
pospolity kos, Turdus merula 1 8490050 2023.05.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8490049 2023.05.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8490048 2023.05.20
pospolity kos, Turdus merula 1 8490047 2023.05.20
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8490046 2023.05.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8490045 2023.05.20
pospolity kos, Turdus merula 1 8490044 2023.05.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8490043 2023.05.20
pospolity sroka, Pica pica 2 8490052 2023.05.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8490042 2023.05.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8490041 2023.05.20
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8490040 2023.05.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8490039 2023.05.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8490038 2023.05.20
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8490037 2023.05.20
pospolity bogatka, Parus major 1 8490036 2023.05.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8490035 2023.05.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8490034 2023.05.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8490033 2023.05.20
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8482275 2023.05.18
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8482274 2023.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8482264 2023.05.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8482260 2023.05.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8482261 2023.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8482263 2023.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8482262 2023.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8482259 2023.05.18
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8482273 2023.05.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8482272 2023.05.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8482271 2023.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8482270 2023.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8482269 2023.05.18
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8482268 2023.05.18
pospolity sroka, Pica pica 1 8482267 2023.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8482266 2023.05.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8482265 2023.05.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8481518 2023.05.18
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8481517 2023.05.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8481516 2023.05.18
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8481515 2023.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8481514 2023.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8481513 2023.05.18
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8481512 2023.05.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8481511 2023.05.18
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8481510 2023.05.18
pospolity bogatka, Parus major 2 8481509 2023.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8481508 2023.05.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8481507 2023.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8479704 2023.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8479703 2023.05.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8479702 2023.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8479701 2023.05.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8479700 2023.05.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8479699 2023.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8479697 2023.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8479698 2023.05.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8479696 2023.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477803 2023.05.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8477802 2023.05.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8477801 2023.05.17
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8477800 2023.05.17
pospolity sroka, Pica pica 2 8477798 2023.05.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8477797 2023.05.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477799 2023.05.17
pospolity kos, Turdus merula 1 8477796 2023.05.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8474551 2023.05.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8474556 2023.05.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8474555 2023.05.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8474554 2023.05.16
pospolity bogatka, Parus major 1 8474550 2023.05.16
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8474552 2023.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8474548 2023.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8474549 2023.05.16
pospolity sroka, Pica pica 2 8474547 2023.05.16
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8474553 2023.05.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8460440 2023.05.14
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8460439 2023.05.14
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8460438 2023.05.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8460437 2023.05.14
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8460436 2023.05.14
pospolity bogatka, Parus major 1 8460435 2023.05.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8460434 2023.05.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8460433 2023.05.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8460432 2023.05.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8460431 2023.05.14
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8460430 2023.05.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8460429 2023.05.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8460428 2023.05.14
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8460423 2023.05.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8460422 2023.05.14
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8460421 2023.05.14
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8460420 2023.05.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8460419 2023.05.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8460418 2023.05.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8460417 2023.05.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8460416 2023.05.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8460415 2023.05.14
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8460414 2023.05.14
pospolity kos, Turdus merula 1 8460413 2023.05.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8460412 2023.05.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8460411 2023.05.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8460410 2023.05.14
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8460409 2023.05.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8458670 2023.05.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8458668 2023.05.14
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8458667 2023.05.14
pospolity kos, Turdus merula 1 8458671 2023.05.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8458669 2023.05.14
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8456415 2023.05.14
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8456414 2023.05.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8456413 2023.05.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8456412 2023.05.14
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8456411 2023.05.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8456410 2023.05.14
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8456409 2023.05.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8456408 2023.05.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8456406 2023.05.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8456405 2023.05.14
pospolity bogatka, Parus major 1 8456404 2023.05.14
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8456403 2023.05.14
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8456402 2023.05.14
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8456401 2023.05.14
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8456400 2023.05.14
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8456399 2023.05.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8456398 2023.05.14
pospolity kos, Turdus merula 1 8456397 2023.05.14
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8456396 2023.05.14
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8456395 2023.05.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8456394 2023.05.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8456393 2023.05.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8456392 2023.05.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8456391 2023.05.14
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8468916 2023.05.13
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8468854 2023.05.13
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8468861 2023.05.13
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8469162 2023.05.13
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 8468863 2023.05.13
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8468920 2023.05.13
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8468933 2023.05.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8468852 2023.05.13
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8468856 2023.05.13
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8468921 2023.05.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8468931 2023.05.13
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8468851 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8469212 2023.05.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8468915 2023.05.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8468913 2023.05.13
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8468935 2023.05.13
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8468940 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8469222 2023.05.13
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8468918 2023.05.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8468937 2023.05.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8469000 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8469208 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8469218 2023.05.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8469207 2023.05.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8468929 2023.05.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8468934 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8469216 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8469210 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8469215 2023.05.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8468936 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8469211 2023.05.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8469229 2023.05.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8469231 2023.05.13
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8469228 2023.05.13
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8469230 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8469214 2023.05.13
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8468869 2023.05.13
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8468924 2023.05.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8468926 2023.05.13
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8468867 2023.05.13
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8468865 2023.05.13
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8469223 2023.05.13
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8468923 2023.05.13
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8468859 2023.05.13
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8468932 2023.05.13
pospolity łyska, Fulica atra 2 8468941 2023.05.13
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8468982 2023.05.13
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8468983 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8469221 2023.05.13
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8468858 2023.05.13
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8468912 2023.05.13
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8468870 2023.05.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8468928 2023.05.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8468656 2023.05.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8468658 2023.05.13
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8468657 2023.05.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8463254 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8468599 2023.05.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8468535 2023.05.13
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8468534 2023.05.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8468592 2023.05.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8468632 2023.05.13
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8468601 2023.05.13
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8468597 2023.05.13
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8468655 2023.05.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8468533 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8468545 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8468596 2023.05.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8468631 2023.05.13
pospolity kos, Turdus merula 2 8468602 2023.05.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8468591 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8468598 2023.05.13
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8468529 2023.05.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8468633 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8468560 2023.05.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8468640 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8468607 2023.05.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8468612 2023.05.13
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8468609 2023.05.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8468590 2023.05.13
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8468627 2023.05.13
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8468604 2023.05.13
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8468606 2023.05.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8468643 2023.05.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8468615 2023.05.13
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8468618 2023.05.13
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8468628 2023.05.13
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8468532 2023.05.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8468644 2023.05.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8468603 2023.05.13
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8468541 2023.05.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8468530 2023.05.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8468531 2023.05.13
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8468538 2023.05.13
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8468585 2023.05.13
pospolity kruk, Corvus corax 1 8468629 2023.05.13
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8468653 2023.05.13
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8463257 2023.05.13
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8468624 2023.05.13
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8468616 2023.05.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8468621 2023.05.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8463251 2023.05.13
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8468617 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8468539 2023.05.13
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8468622 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8468605 2023.05.13
pospolity bogatka, Parus major 1 8468623 2023.05.13
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8468593 2023.05.13
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8468540 2023.05.13
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8468619 2023.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8468620 2023.05.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8468636 2023.05.13
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8468600 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8468543 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8468542 2023.05.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8468630 2023.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8468625 2023.05.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8468595 2023.05.13
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8468527 2023.05.13
pospolity łyska, Fulica atra 1 8468526 2023.05.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8468588 2023.05.13
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8468654 2023.05.13
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8468589 2023.05.13
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8468524 2023.05.13
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8468523 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8468594 2023.05.13
pospolity kos, Turdus merula 2 8468613 2023.05.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8468614 2023.05.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8468638 2023.05.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8463275 2023.05.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8468635 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8468544 2023.05.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8468637 2023.05.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8463274 2023.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8468626 2023.05.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8468639 2023.05.13
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8463267 2023.05.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8468610 2023.05.13
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8468611 2023.05.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8463260 2023.05.13
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8468642 2023.05.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8468537 2023.05.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8468641 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8468587 2023.05.13
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8468608 2023.05.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8468662 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8468679 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8468670 2023.05.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8468767 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8468669 2023.05.13
pospolity bogatka, Parus major 1 8468763 2023.05.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8468761 2023.05.13
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8468765 2023.05.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8468677 2023.05.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8468766 2023.05.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8468776 2023.05.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8468775 2023.05.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8468770 2023.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8468684 2023.05.13
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8468682 2023.05.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8468676 2023.05.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8468771 2023.05.13
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8468683 2023.05.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8468664 2023.05.13
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8468672 2023.05.13
pospolity bogatka, Parus major 1 8468689 2023.05.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8468760 2023.05.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8468686 2023.05.13
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8468688 2023.05.13
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8468660 2023.05.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8468674 2023.05.13
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8468768 2023.05.13
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8468706 2023.05.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8468668 2023.05.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8468659 2023.05.13
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8468665 2023.05.13
pospolity kos, Turdus merula 1 8468681 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8468666 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8468667 2023.05.13
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8468661 2023.05.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8468769 2023.05.13
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8468663 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8469219 2023.05.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8468793 2023.05.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8468822 2023.05.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8468795 2023.05.13
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8468810 2023.05.13
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8468812 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8468790 2023.05.13
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8468792 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8468788 2023.05.13
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8468803 2023.05.13
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8468841 2023.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8468809 2023.05.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8468820 2023.05.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8468805 2023.05.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8468842 2023.05.13
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8468794 2023.05.13
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8468821 2023.05.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8468811 2023.05.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8468837 2023.05.13
pospolity kos, Turdus merula 1 8468804 2023.05.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8468818 2023.05.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8468836 2023.05.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8468800 2023.05.13
pospolity kos, Turdus merula 1 8468801 2023.05.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8468798 2023.05.13
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8468816 2023.05.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8468807 2023.05.13
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8468813 2023.05.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8468824 2023.05.13
pospolity bogatka, Parus major 1 8468825 2023.05.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8468830 2023.05.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8468780 2023.05.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8468829 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8468782 2023.05.13
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8468833 2023.05.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8468783 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8468796 2023.05.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8468831 2023.05.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8468826 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8468785 2023.05.13
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8468806 2023.05.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8468814 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8468797 2023.05.13
pospolity kos, Turdus merula 1 8468808 2023.05.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8468827 2023.05.13
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8468840 2023.05.13
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8468839 2023.05.13
pospolity gawron, Corvus frugilegus 120 8463248 2023.05.13
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8468685 2023.05.13
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8468757 2023.05.13
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8468942 2023.05.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8468943 2023.05.13
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8468944 2023.05.13
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8468945 2023.05.13
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8468946 2023.05.13
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8468947 2023.05.13
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8468948 2023.05.13
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8468949 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8468950 2023.05.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8468951 2023.05.13
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8468952 2023.05.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8468953 2023.05.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8468954 2023.05.13
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8468955 2023.05.13
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8468956 2023.05.13
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8468957 2023.05.13
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 8468958 2023.05.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8468959 2023.05.13
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8468960 2023.05.13
pospolity żuraw, Grus grus 2 8468961 2023.05.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8468962 2023.05.13
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 8468963 2023.05.13
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8468964 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8468965 2023.05.13
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8468966 2023.05.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8468967 2023.05.13
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8468968 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8468969 2023.05.13
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 8468970 2023.05.13
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8468971 2023.05.13
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8468972 2023.05.13
pospolity kos, Turdus merula 1 8468973 2023.05.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8468974 2023.05.13
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8468975 2023.05.13
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8468976 2023.05.13
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8468977 2023.05.13
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8468978 2023.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8468979 2023.05.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8468980 2023.05.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8468981 2023.05.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8468678 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8468680 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8468845 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8468846 2023.05.13
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8468847 2023.05.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8468848 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8468849 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8468850 2023.05.13
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8424815 2023.05.11
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8424814 2023.05.11
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8424813 2023.05.11
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8424812 2023.05.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8424811 2023.05.11
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8424810 2023.05.11
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 8424809 2023.05.11
pospolity kos, Turdus merula 1 8424808 2023.05.11
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8424807 2023.05.11
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8424806 2023.05.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8424805 2023.05.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8424804 2023.05.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8424803 2023.05.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8424802 2023.05.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8424801 2023.05.11
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8424800 2023.05.11
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8418931 2023.05.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8418930 2023.05.10
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8418929 2023.05.10
pospolity kos, Turdus merula 1 8418928 2023.05.10
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8418927 2023.05.10
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8418926 2023.05.10
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8418925 2023.05.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8418924 2023.05.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8418923 2023.05.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8418922 2023.05.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8418921 2023.05.10
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8412700 2023.05.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8412699 2023.05.09
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8412698 2023.05.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8412697 2023.05.09
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8410422 2023.05.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8410420 2023.05.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8410426 2023.05.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8410421 2023.05.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8410424 2023.05.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8410423 2023.05.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8410418 2023.05.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8410416 2023.05.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8410427 2023.05.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8410425 2023.05.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8410415 2023.05.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8410414 2023.05.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8410419 2023.05.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8410417 2023.05.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8407810 2023.05.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8407809 2023.05.08
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8407808 2023.05.08
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8407807 2023.05.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8407806 2023.05.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8407805 2023.05.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8407803 2023.05.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8407802 2023.05.08
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8407801 2023.05.08
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8407800 2023.05.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8407799 2023.05.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8407798 2023.05.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8407797 2023.05.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8407796 2023.05.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8403068 2023.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8403067 2023.05.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8403066 2023.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8403065 2023.05.07
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8403064 2023.05.07
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8403063 2023.05.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8403062 2023.05.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8403061 2023.05.07
pospolity łyska, Fulica atra 4 8403060 2023.05.07
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8403059 2023.05.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8403057 2023.05.07
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8403056 2023.05.07
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8403055 2023.05.07
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 8403054 2023.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 8403053 2023.05.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8403052 2023.05.07
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8403051 2023.05.07
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8403050 2023.05.07
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8403049 2023.05.07
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8403048 2023.05.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8402665 2023.05.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8402664 2023.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8402663 2023.05.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8402662 2023.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 8402661 2023.05.07
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8402660 2023.05.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8402659 2023.05.07
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8402658 2023.05.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8402657 2023.05.07
pospolity łyska, Fulica atra 2 8402656 2023.05.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8402655 2023.05.07
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8402654 2023.05.07
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8402653 2023.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8402652 2023.05.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8402651 2023.05.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8398245 2023.05.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8398244 2023.05.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8398243 2023.05.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8398242 2023.05.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8398241 2023.05.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8398240 2023.05.07
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8398239 2023.05.07
pospolity bogatka, Parus major 2 8398238 2023.05.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8398237 2023.05.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8398236 2023.05.07
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8398235 2023.05.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8398234 2023.05.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8398261 2023.05.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8398260 2023.05.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8398259 2023.05.07
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8398258 2023.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 8398257 2023.05.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8398256 2023.05.07
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8398255 2023.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8398254 2023.05.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8398253 2023.05.07
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8398252 2023.05.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8398251 2023.05.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8398250 2023.05.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 8398249 2023.05.07
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 8398248 2023.05.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8398247 2023.05.07
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8398246 2023.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 8398233 2023.05.07
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8398232 2023.05.07
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8398231 2023.05.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8398230 2023.05.07
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8398229 2023.05.07
pospolity kruk, Corvus corax 2 8398228 2023.05.07
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 8398227 2023.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8398226 2023.05.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8398225 2023.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8398224 2023.05.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8398219 2023.05.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8398218 2023.05.07
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8398223 2023.05.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8398222 2023.05.07
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8398221 2023.05.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8398220 2023.05.07
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8398216 2023.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8398215 2023.05.07
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8398214 2023.05.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8398213 2023.05.07
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8398212 2023.05.07
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8398211 2023.05.07
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8398210 2023.05.07
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8398209 2023.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8398208 2023.05.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8398207 2023.05.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8398205 2023.05.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8398217 2023.05.07
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8398206 2023.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8398204 2023.05.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8398203 2023.05.07
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8398202 2023.05.07
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8397325 2023.05.07
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8397324 2023.05.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8397323 2023.05.07
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8397322 2023.05.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8397321 2023.05.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8397320 2023.05.07
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8397319 2023.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 8391719 2023.05.06
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8391718 2023.05.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8391717 2023.05.06
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8391716 2023.05.06
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8391715 2023.05.06
pospolity kruk, Corvus corax 1 8391714 2023.05.06
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8391713 2023.05.06
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8391712 2023.05.06
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8391711 2023.05.06
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8391710 2023.05.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8391709 2023.05.06
pospolity bogatka, Parus major 2 8391708 2023.05.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8391707 2023.05.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8391706 2023.05.06
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8391704 2023.05.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8391703 2023.05.06
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8391702 2023.05.06
pospolity łyska, Fulica atra 10 8391701 2023.05.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 8391700 2023.05.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8391699 2023.05.06
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8391698 2023.05.06
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8391697 2023.05.06
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8391696 2023.05.06
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8391695 2023.05.06
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8391705 2023.05.06
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8391692 2023.05.06
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8391691 2023.05.06
pospolity kos, Turdus merula 1 8391690 2023.05.06
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8391694 2023.05.06
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8391693 2023.05.06
pospolity sroka, Pica pica 1 8391244 2023.05.06