DRUŻYNA

Drużyna: Lewandowski Piotr . Obserwator: Piotr Lewandowski

Liczba gatunków: 177

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 707 4706 76 76 0 6 32 38
2 297 899 85 68 0 3 28 37
3 261 871 103 75 0 7 32 36
4 217 424 127 67 0 9 42 16
5 389 484 155 100 1 18 55 26
6 403 523 162 97 0 14 48 35
7 9 11 163 8 0 3 3 2
8 40 72 175 29 0 11 14 4
9 2 4 176 2 0 2 0 0
10 16 139 176 11 0 4 5 2
11 15 153 176 12 0 2 4 6
12 69 1015 177 36 0 1 15 20
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9294039 2023.12.26 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9294038 2023.12.26 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9294040 2023.12.26 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9294037 2023.12.26 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 110 9294036 2023.12.26 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9294053 2023.12.26 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9294056 2023.12.26 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9294054 2023.12.26 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9294051 2023.12.26 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9294055 2023.12.26 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9294052 2023.12.26 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9294050 2023.12.26 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9294047 2023.12.26 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9294048 2023.12.26 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9294049 2023.12.26 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9294045 2023.12.26 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9294044 2023.12.26 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9294043 2023.12.26 LS
pospolity żuraw, Grus grus 22 9294046 2023.12.26 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9294042 2023.12.26 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9291781 2023.12.25 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9291780 2023.12.25 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9291777 2023.12.25 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9291779 2023.12.25 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9291778 2023.12.25 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9291776 2023.12.25 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9291775 2023.12.25 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9291774 2023.12.25 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9291769 2023.12.25 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9291773 2023.12.25 LS
pospolity żuraw, Grus grus 4 9291772 2023.12.25 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9291771 2023.12.25 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9291770 2023.12.25 LS
pospolity łyska, Fulica atra 6 9291767 2023.12.25 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9291766 2023.12.25 LS
pospolity sroka, Pica pica 2 9291768 2023.12.25 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9291765 2023.12.25 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9291762 2023.12.25 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9291763 2023.12.25 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9291764 2023.12.25 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9291759 2023.12.25 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9291761 2023.12.25 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9291760 2023.12.25 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9291758 2023.12.25 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9289373 2023.12.24 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9289371 2023.12.24 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9289372 2023.12.24 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9289370 2023.12.24 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9289366 2023.12.24 LS
pospolity sroka, Pica pica 2 9289368 2023.12.24 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9289367 2023.12.24 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9289364 2023.12.24 LS
pospolity bogatka, Parus major 5 9289363 2023.12.24 LS
pospolity żuraw, Grus grus 80 9289365 2023.12.18 LS
pospolity łyska, Fulica atra 130 9241379 2023.12.04 LS
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 9241378 2023.12.04 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9241376 2023.12.04 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9241375 2023.12.04 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9241377 2023.12.04 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9241370 2023.12.04 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9241372 2023.12.04 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9241371 2023.12.04 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9241374 2023.12.04 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9241373 2023.12.04 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9241368 2023.12.04 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9241365 2023.12.04 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9241369 2023.12.04 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9241366 2023.12.04 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 250 9241367 2023.12.04 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9215812 2023.11.26 LS
pospolity żuraw, Grus grus 70 9215813 2023.11.22 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9200011 2023.11.19 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9200007 2023.11.19 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 9200003 2023.11.19 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9200009 2023.11.19 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9200005 2023.11.19 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 9200004 2023.11.19 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9200001 2023.11.19 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9199999 2023.11.19 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9200002 2023.11.19 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9200000 2023.11.19 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9185350 2023.11.12
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9185349 2023.11.12
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9185351 2023.11.12
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9134752 2023.10.29
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9134753 2023.10.27 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9118073 2023.10.25 LS
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9118070 2023.10.25 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9118069 2023.10.25 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 9118074 2023.10.25 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9118072 2023.10.25 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9118068 2023.10.25 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9117210 2023.10.24 LS
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9117209 2023.10.24 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9108787 2023.10.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9108788 2023.10.22 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 9108786 2023.10.22 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9108785 2023.10.21
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9108789 2023.10.21
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9078426 2023.10.14
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 8953470 2023.09.10
rzadki uszatka, Asio otus 2 8953471 2023.09.08 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 8873062 2023.08.19 LS
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8863021 2023.08.15
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8863019 2023.08.15
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8863018 2023.08.15
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8863017 2023.08.15
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8863020 2023.08.15
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8863016 2023.08.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8863015 2023.08.15
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8863014 2023.08.15
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8863013 2023.08.15
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8863012 2023.08.15
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8863011 2023.08.15
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 8863008 2023.08.15
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8863007 2023.08.15
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8863009 2023.08.13 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8863010 2023.08.12 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8845955 2023.08.11 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8845956 2023.08.11 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8845951 2023.08.11 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8845957 2023.08.11 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8845952 2023.08.11 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8845954 2023.08.11 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8845953 2023.08.11 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8845973 2023.08.11 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8845972 2023.08.11 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8845974 2023.08.11 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8845971 2023.08.11 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8845968 2023.08.11 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8845969 2023.08.10 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8845970 2023.08.10 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8845967 2023.08.10 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8845962 2023.08.09 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8845964 2023.08.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8845963 2023.08.09 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8845965 2023.08.09 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8845966 2023.08.09 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8845961 2023.08.09 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8845960 2023.08.09 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8845959 2023.08.09 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8837789 2023.08.08 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8806475 2023.07.29
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8806477 2023.07.24 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8806476 2023.07.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8757579 2023.07.14 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8757577 2023.07.14 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8757578 2023.07.14 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8757575 2023.07.14 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8757576 2023.07.14 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8757572 2023.07.14 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8702056 2023.06.28 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8702057 2023.06.28 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8702058 2023.06.28 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8702054 2023.06.28 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8702053 2023.06.28 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8702055 2023.06.28 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8702051 2023.06.28 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8702052 2023.06.28 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8702050 2023.06.28 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8702049 2023.06.28 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8702048 2023.06.28 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8699049 2023.06.27 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8699050 2023.06.27 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8699051 2023.06.27 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8699047 2023.06.27 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8699048 2023.06.27 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8699053 2023.06.27 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 8699052 2023.06.27 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8699046 2023.06.27 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8699043 2023.06.27 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8699044 2023.06.27 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8699045 2023.06.27 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8699041 2023.06.27 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8699042 2023.06.27 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8699040 2023.06.27 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8677559 2023.06.22 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8677558 2023.06.22 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8677555 2023.06.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8677554 2023.06.22 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8677556 2023.06.22 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 8677552 2023.06.22 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8677553 2023.06.22 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8677550 2023.06.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8677557 2023.06.22 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8677548 2023.06.22
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8677546 2023.06.22
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8677551 2023.06.22
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8677543 2023.06.22 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8677547 2023.06.22 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8677545 2023.06.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 8677544 2023.06.22 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8668487 2023.06.19 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8668489 2023.06.19 LS
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8668488 2023.06.19 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8668486 2023.06.19 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8668484 2023.06.19 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8668483 2023.06.19 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8668482 2023.06.19 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8668481 2023.06.19 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8662607 2023.06.18 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8662608 2023.06.18 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8662606 2023.06.18 LS
rzadki derkacz, Crex crex 1 8660020 2023.06.17 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8660022 2023.06.17 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8660021 2023.06.17 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8660019 2023.06.17 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8660018 2023.06.17 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8660017 2023.06.17 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8660014 2023.06.17 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8660016 2023.06.17 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8660013 2023.06.17 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8660015 2023.06.17 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8660012 2023.06.17 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8660010 2023.06.17 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8660011 2023.06.17 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8660008 2023.06.17 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8660007 2023.06.17 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8660005 2023.06.17 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8660004 2023.06.17 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8660009 2023.06.17 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8660006 2023.06.17 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8660003 2023.06.17 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8660001 2023.06.17 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8660000 2023.06.17 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8660002 2023.06.17 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8659999 2023.06.17 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8659998 2023.06.17 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 8659997 2023.06.17 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8659996 2023.06.17 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8654463 2023.06.16 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8654462 2023.06.16 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8654461 2023.06.16 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8654479 2023.06.16 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8654473 2023.06.16 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8654476 2023.06.16 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8654478 2023.06.16 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8654472 2023.06.16 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8654474 2023.06.16 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8654475 2023.06.16 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8654477 2023.06.16 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8654470 2023.06.16 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8654469 2023.06.16 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8654471 2023.06.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8654468 2023.06.16 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8654467 2023.06.16 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8654466 2023.06.16 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8654464 2023.06.16 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8654465 2023.06.16 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8654460 2023.06.16 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8654459 2023.06.16 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8654458 2023.06.16 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8654480 2023.06.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8654456 2023.06.16 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8654457 2023.06.16 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8654455 2023.06.16 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8654451 2023.06.16 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8654454 2023.06.16 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8654453 2023.06.16 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8654448 2023.06.16 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8654452 2023.06.16 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8654450 2023.06.16 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8654449 2023.06.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8654446 2023.06.16 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8654447 2023.06.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8648775 2023.06.15 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8648776 2023.06.15 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8648774 2023.06.15 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8648773 2023.06.15 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8648770 2023.06.15 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8648769 2023.06.15 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8648768 2023.06.15 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8648772 2023.06.15 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8648771 2023.06.15 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8648767 2023.06.15 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8648765 2023.06.15 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8648766 2023.06.15 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8637046 2023.06.12 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8637044 2023.06.12 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8637045 2023.06.12 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8637047 2023.06.12 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8637043 2023.06.12 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8637042 2023.06.12 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8637048 2023.06.12 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8637041 2023.06.12 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8637037 2023.06.12 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8637038 2023.06.12 LS
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8637040 2023.06.12 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8637036 2023.06.12 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8637039 2023.06.12 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8637035 2023.06.12 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8637033 2023.06.12 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8637034 2023.06.12 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8632477 2023.06.11
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8632474 2023.06.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8632469 2023.06.11
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8632462 2023.06.11
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8632476 2023.06.11
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8632480 2023.06.11
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8632479 2023.06.11
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8632478 2023.06.11
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8632472 2023.06.11
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8632471 2023.06.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8632475 2023.06.11
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8632473 2023.06.11
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8632470 2023.06.11
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8632466 2023.06.11
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8632461 2023.06.11
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8632460 2023.06.11
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8632453 2023.06.11
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8632463 2023.06.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8632456 2023.06.11
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8632451 2023.06.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8632468 2023.06.11
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8632465 2023.06.11
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8632467 2023.06.11
rzadki derkacz, Crex crex 1 8632464 2023.06.11
pospolity kruk, Corvus corax 1 8632458 2023.06.11
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8632454 2023.06.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8632457 2023.06.11
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8632452 2023.06.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8632455 2023.06.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8632450 2023.06.11
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8632449 2023.06.11
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 8632459 2023.06.11
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8632448 2023.06.11
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8632481 2023.06.11
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8632447 2023.06.11
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8632446 2023.06.11
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8632445 2023.06.11
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8632444 2023.06.11
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8632442 2023.06.11
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8632440 2023.06.11
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8632441 2023.06.11
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8632443 2023.06.11
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8632436 2023.06.11
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8632434 2023.06.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8632439 2023.06.11
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8632435 2023.06.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8632437 2023.06.11
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8632438 2023.06.11
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8632433 2023.06.11
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8632432 2023.06.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8632430 2023.06.11
pospolity kos, Turdus merula 1 8632431 2023.06.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8632429 2023.06.11
pospolity bogatka, Parus major 1 8632428 2023.06.11
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8632425 2023.06.11
pospolity sroka, Pica pica 1 8632427 2023.06.11
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8632424 2023.06.11
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8632422 2023.06.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8632423 2023.06.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8632426 2023.06.11
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8632420 2023.06.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8632419 2023.06.11
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8632421 2023.06.11
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8632417 2023.06.11
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8632414 2023.06.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8632415 2023.06.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8632416 2023.06.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8632418 2023.06.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8612066 2023.06.08 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8612064 2023.06.08 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8612067 2023.06.08 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8612065 2023.06.08 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8612063 2023.06.08 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8612071 2023.06.08 LS
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8612062 2023.06.08 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8610249 2023.06.08 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8610247 2023.06.08 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8610248 2023.06.08 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8610242 2023.06.08 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8610244 2023.06.08 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8610245 2023.06.08 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8610243 2023.06.08 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8610241 2023.06.08 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8610240 2023.06.08 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8610239 2023.06.08 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8607852 2023.06.08 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8607851 2023.06.08 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8607853 2023.06.08 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8607850 2023.06.08 LS
rzadki uszatka, Asio otus 3 8607849 2023.06.08 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8607094 2023.06.07 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8607093 2023.06.07 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8602660 2023.06.06 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8602659 2023.06.06 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8602657 2023.06.06 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8602658 2023.06.06 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8601856 2023.06.06
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 8601861 2023.06.06
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8601862 2023.06.06
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8601859 2023.06.06 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8601857 2023.06.06 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8601855 2023.06.06 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8601854 2023.06.06 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8601852 2023.06.06 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8601853 2023.06.06 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8601849 2023.06.06 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8601848 2023.06.06 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8601850 2023.06.06 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8601845 2023.06.06 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8601846 2023.06.06 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8601847 2023.06.06 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8601860 2023.06.06 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8601858 2023.06.06 LS
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8601844 2023.06.06 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8601841 2023.06.06 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8601839 2023.06.06 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8601843 2023.06.06 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8601863 2023.06.06 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8601838 2023.06.06 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8601840 2023.06.06 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8601837 2023.06.06 LS
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 8596539 2023.06.05 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8596537 2023.06.05 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8596538 2023.06.05 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8596535 2023.06.05 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8596532 2023.06.05 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8596536 2023.06.05 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8596533 2023.06.05 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8596534 2023.06.05 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8589062 2023.06.04 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8589061 2023.06.04 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8589060 2023.06.04 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8589056 2023.06.04 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8589059 2023.06.04 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8589058 2023.06.04 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8589053 2023.06.04 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8589054 2023.06.04 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8589055 2023.06.04 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8589052 2023.06.04 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8589063 2023.06.04 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8589049 2023.06.04 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8589048 2023.06.04 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8589051 2023.06.04 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8589050 2023.06.04 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8589047 2023.06.04 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8589057 2023.06.04 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8589046 2023.06.04 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8576895 2023.06.02 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8576897 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576894 2023.06.02 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8576896 2023.06.02 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8576893 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576892 2023.06.02 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8576891 2023.06.02 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576888 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8576890 2023.06.02 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8576889 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576887 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576886 2023.06.02 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8576885 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576884 2023.06.02 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8576883 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576880 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576881 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576879 2023.06.02 LS
pospolity żuraw, Grus grus 12 8576882 2023.06.02 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576876 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576878 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576877 2023.06.02 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8576874 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576875 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576873 2023.06.02 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8576872 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576871 2023.06.02 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8576870 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576869 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576865 2023.06.02 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8576867 2023.06.02 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8576861 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576860 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576864 2023.06.02 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8576862 2023.06.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8576859 2023.06.02 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8576863 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576868 2023.06.02 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8576858 2023.06.02 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8576857 2023.06.02 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8576866 2023.06.02 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576854 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576855 2023.06.02 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8576856 2023.06.02 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8576853 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8574686 2023.06.01 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8574685 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8574466 2023.06.01 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8574468 2023.06.01 LS
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8574465 2023.06.01 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8574469 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8574467 2023.06.01 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8572823 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572818 2023.06.01 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8572822 2023.06.01 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8572820 2023.06.01 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8572821 2023.06.01 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8572815 2023.06.01 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8572816 2023.06.01 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8572817 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572812 2023.06.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8572814 2023.06.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8572813 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572811 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572819 2023.06.01 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8572810 2023.06.01 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8572809 2023.06.01 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8572838 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572839 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572836 2023.06.01 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8572835 2023.06.01 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8572837 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8572834 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572831 2023.06.01 LS
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8572833 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572832 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572830 2023.06.01 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8572826 2023.06.01 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8572828 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572825 2023.06.01 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8572829 2023.06.01 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8572827 2023.06.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8572824 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572855 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572854 2023.06.01 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8572852 2023.06.01 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8572853 2023.06.01 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8572849 2023.06.01 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8572851 2023.06.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8572847 2023.06.01 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8572850 2023.06.01 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8572848 2023.06.01 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8572846 2023.06.01 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8572845 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572843 2023.06.01 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8572844 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572842 2023.06.01 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8572840 2023.06.01 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8572841 2023.06.01 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8572808 2023.06.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8572807 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572803 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572806 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8572805 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572804 2023.06.01 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8572802 2023.06.01 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8572801 2023.06.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8572799 2023.06.01 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8572798 2023.06.01 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8572797 2023.06.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8572796 2023.06.01 LS
pospolity kos, Turdus merula 3 8572800 2023.06.01 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8572794 2023.06.01 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8572793 2023.06.01 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8572795 2023.05.28 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8544755 2023.05.27 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8544758 2023.05.27 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8544757 2023.05.27 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8544756 2023.05.27 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8539376 2023.05.27 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539371 2023.05.27 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8539375 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539372 2023.05.27 LS
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8539365 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539367 2023.05.27 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8539366 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539360 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539361 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539355 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539358 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539351 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539349 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539350 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539346 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539347 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539345 2023.05.27 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8539369 2023.05.27 LS
pospolity żuraw, Grus grus 3 8539370 2023.05.27 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8539374 2023.05.27 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539368 2023.05.27 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8539373 2023.05.27 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8539364 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539363 2023.05.27 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8539359 2023.05.27 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8539362 2023.05.27 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8539357 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539354 2023.05.27 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8539352 2023.05.27 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8539353 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539356 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539348 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539344 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539340 2023.05.27 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8539339 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539343 2023.05.27 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8539338 2023.05.27 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8539337 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539336 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539334 2023.05.27 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8539335 2023.05.27 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8539342 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539341 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539331 2023.05.27 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8539330 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539333 2023.05.27 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8539332 2023.05.27 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8539329 2023.05.27 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8539328 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539325 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539327 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539323 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539324 2023.05.27 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8539326 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539321 2023.05.27 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8539322 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539320 2023.05.27 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8539319 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539317 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539316 2023.05.27 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8539315 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8539318 2023.05.27 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8539314 2023.05.27 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8539313 2023.05.27 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8539312 2023.05.27 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8526034 2023.05.24 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8526033 2023.05.24 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8526032 2023.05.24 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8526031 2023.05.24 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8508354 2023.05.21
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8508352 2023.05.21
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8508353 2023.05.21
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8508351 2023.05.21
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8508350 2023.05.21
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8508348 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8508347 2023.05.21
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8508346 2023.05.21
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8508345 2023.05.21
pospolity żuraw, Grus grus 1 8508349 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8508344 2023.05.21
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8508343 2023.05.21
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8508341 2023.05.21
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8508342 2023.05.21
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8508367 2023.05.21
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8508370 2023.05.21
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8508369 2023.05.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8508368 2023.05.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8508365 2023.05.21
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8508366 2023.05.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8508364 2023.05.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8508363 2023.05.21
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8508362 2023.05.21
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8508360 2023.05.21
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8508359 2023.05.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8508361 2023.05.21
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8508357 2023.05.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8508358 2023.05.21
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8508355 2023.05.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8508356 2023.05.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8508335 2023.05.21
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8508331 2023.05.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8508339 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508338 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8508340 2023.05.21
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8508333 2023.05.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8508334 2023.05.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8508332 2023.05.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8508336 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8508337 2023.05.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8508329 2023.05.21
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8508327 2023.05.21
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8508326 2023.05.21
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8508325 2023.05.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8508328 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8508330 2023.05.21
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8485459 2023.05.19 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8485460 2023.05.19 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8485461 2023.05.19 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8485448 2023.05.19 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8485446 2023.05.19 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8485445 2023.05.19 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8485444 2023.05.19 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8485443 2023.05.19 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8485447 2023.05.19 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8485440 2023.05.19 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8485442 2023.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8485437 2023.05.19 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8485441 2023.05.19 LS
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8485436 2023.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8485439 2023.05.19 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8485438 2023.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8485435 2023.05.19 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8485434 2023.05.19 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8485433 2023.05.19 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8473630 2023.05.16 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8473631 2023.05.16 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8473629 2023.05.16 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8473628 2023.05.16 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8473627 2023.05.16 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8473626 2023.05.16 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8473632 2023.05.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8473624 2023.05.16 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8473633 2023.05.16 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8473621 2023.05.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8473620 2023.05.16 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 8473625 2023.05.16 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8473623 2023.05.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 5 8473622 2023.05.16 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8473619 2023.05.16 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8473618 2023.05.16 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8473617 2023.05.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8473616 2023.05.16 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8473614 2023.05.16 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8473615 2023.05.16 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8473613 2023.05.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8473610 2023.05.16 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8473611 2023.05.16 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8473612 2023.05.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8473609 2023.05.16 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8473608 2023.05.16 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8473605 2023.05.16 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8473604 2023.05.16 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8473607 2023.05.16 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8473606 2023.05.16 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8458370 2023.05.14 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8458369 2023.05.14 LS
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8458368 2023.05.14 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8458367 2023.05.14 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8458365 2023.05.14 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8458364 2023.05.14 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8458362 2023.05.14 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8458366 2023.05.14 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8458363 2023.05.14 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8458361 2023.05.14 LS
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8458358 2023.05.14 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8458360 2023.05.14 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8458357 2023.05.14 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8458359 2023.05.14 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8432740 2023.05.12 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8432739 2023.05.12 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8432741 2023.05.12 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8432743 2023.05.12 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8432736 2023.05.12 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8432738 2023.05.12 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8432737 2023.05.12 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8432742 2023.05.12 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8432735 2023.05.12 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8432757 2023.05.12 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8432758 2023.05.12 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8432759 2023.05.12 LS
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8432756 2023.05.12 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8432752 2023.05.12 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8432755 2023.05.12 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8432754 2023.05.12 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8432753 2023.05.12 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8432750 2023.05.11 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8432749 2023.05.11 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8432748 2023.05.11 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432747 2023.05.11 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8432746 2023.05.11 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8432751 2023.05.11 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8432745 2023.05.11 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8432744 2023.05.11 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8432732 2023.05.11 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8432733 2023.05.11 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432731 2023.05.11 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8432729 2023.05.11 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432726 2023.05.11 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432728 2023.05.11 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8432730 2023.05.11 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8432723 2023.05.11 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8432722 2023.05.11 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8432724 2023.05.11 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8432725 2023.05.11 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8432721 2023.05.11 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8432720 2023.05.11 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8432727 2023.05.11 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8432734 2023.05.11 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8432719 2023.05.11 LS
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8419746 2023.05.10 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8419736 2023.05.10 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8419735 2023.05.10 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8419734 2023.05.10 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8419767 2023.05.10 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8419769 2023.05.10 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8419766 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8419768 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8419763 2023.05.10 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8419762 2023.05.10 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8419758 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8419759 2023.05.10 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8419757 2023.05.10 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8419755 2023.05.10 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8419751 2023.05.10 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8419754 2023.05.10 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8419748 2023.05.10 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8419745 2023.05.10 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8419743 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419740 2023.05.10 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8419765 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8419764 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419756 2023.05.10 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8419760 2023.05.10 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8419761 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419753 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419752 2023.05.10 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8419750 2023.05.10 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8419749 2023.05.10 LS
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8419747 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419744 2023.05.10 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8419742 2023.05.10 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8419741 2023.05.10 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8419739 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419738 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419737 2023.05.10 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8419733 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8419732 2023.05.10 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8419731 2023.05.10 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8419730 2023.05.10 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8419729 2023.05.10 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8419727 2023.05.10 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8419726 2023.05.10 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8419728 2023.05.10 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8419725 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419724 2023.05.10 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8419723 2023.05.10 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8419722 2023.05.10 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8419720 2023.05.10 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8419721 2023.05.10 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8419719 2023.05.10 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8409951 2023.05.08 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8409950 2023.05.08 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8409949 2023.05.08 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8409947 2023.05.08 LS
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8409948 2023.05.08 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8409943 2023.05.08 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8409942 2023.05.08 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8409944 2023.05.08 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8409946 2023.05.08 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8409945 2023.05.08 LS
pospolity żuraw, Grus grus 3 8385290 2023.05.05 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8385288 2023.05.05 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8385286 2023.05.05 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8385284 2023.05.05
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8385285 2023.05.05 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8385283 2023.05.05 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8385282 2023.05.05 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8385304 2023.05.05 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8385302 2023.05.05 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8385298 2023.05.05 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8385299 2023.05.05 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8385297 2023.05.05 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8385301 2023.05.05 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8385300 2023.05.05 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8385303 2023.05.05 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8385292 2023.05.05 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8385294 2023.05.05 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8385293 2023.05.05 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8385291 2023.05.05 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8385295 2023.05.05 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8385287 2023.05.05 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8385289 2023.05.05 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8385296 2023.05.05 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8385279 2023.05.05 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8385281 2023.05.05 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8385278 2023.05.05 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8385280 2023.05.05 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8385322 2023.05.05 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8385277 2023.05.05 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8385276 2023.05.05 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8385275 2023.05.05 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8385272 2023.05.05 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8385273 2023.05.05 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8385271 2023.05.05 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8385269 2023.05.05 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8385274 2023.05.05 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8385268 2023.05.05 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8385267 2023.05.05 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8385270 2023.05.05 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8375846 2023.05.04 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8375847 2023.05.04 LS
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8375848 2023.05.04 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362801 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362800 2023.05.03 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8362802 2023.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8362799 2023.05.03 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8362797 2023.05.03 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8362796 2023.05.03 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8362794 2023.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8362798 2023.05.03 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8362795 2023.05.03 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8362793 2023.05.03 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8362791 2023.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8362787 2023.05.03 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8362788 2023.05.03 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8362785 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362786 2023.05.03 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8362790 2023.05.03 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8362784 2023.05.03 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8362782 2023.05.03 LS
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8362783 2023.05.03 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8362780 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362779 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362776 2023.05.03 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8362777 2023.05.03 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8362781 2023.05.03 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8362775 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362778 2023.05.03 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8345745 2023.05.01 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8345744 2023.05.01 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8345743 2023.05.01 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8345759 2023.05.01 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8345758 2023.05.01 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8345760 2023.05.01 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8345755 2023.05.01 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8345757 2023.05.01 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8345752 2023.05.01 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8345753 2023.05.01 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8345754 2023.05.01 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8345756 2023.05.01 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8345751 2023.05.01 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8345761 2023.05.01 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8345750 2023.05.01 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8345746 2023.05.01 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8345749 2023.05.01 LS
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8345748 2023.05.01 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8345747 2023.05.01 LS