DRUŻYNA

Drużyna: Lewandowski Piotr . Obserwator: Piotr Lewandowski

Liczba gatunków: 158

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 707 4706 76 76 0 6 32 38
2 297 899 85 68 0 3 28 37
3 261 871 103 75 0 7 32 36
4 217 424 127 67 0 9 42 16
5 389 484 155 100 1 18 55 26
6 193 236 158 52 0 11 30 11
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8612066 2023.06.08 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8612064 2023.06.08 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8612067 2023.06.08 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8612065 2023.06.08 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8612063 2023.06.08 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8612071 2023.06.08 LS
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8612062 2023.06.08 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8610249 2023.06.08 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8610247 2023.06.08 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8610248 2023.06.08 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8610242 2023.06.08 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8610244 2023.06.08 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8610245 2023.06.08 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8610243 2023.06.08 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8610241 2023.06.08 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8610240 2023.06.08 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8610239 2023.06.08 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8607852 2023.06.08 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8607851 2023.06.08 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8607853 2023.06.08 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8607850 2023.06.08 LS
rzadki uszatka, Asio otus 3 8607849 2023.06.08 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8607094 2023.06.07 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8607093 2023.06.07 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8602660 2023.06.06 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8602659 2023.06.06 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8602657 2023.06.06 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8602658 2023.06.06 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8601856 2023.06.06
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 8601861 2023.06.06
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8601862 2023.06.06
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8601859 2023.06.06 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8601857 2023.06.06 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8601855 2023.06.06 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8601854 2023.06.06 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8601852 2023.06.06 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8601853 2023.06.06 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8601849 2023.06.06 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8601848 2023.06.06 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8601850 2023.06.06 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8601845 2023.06.06 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8601846 2023.06.06 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8601847 2023.06.06 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8601860 2023.06.06 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8601858 2023.06.06 LS
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8601844 2023.06.06 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8601841 2023.06.06 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8601839 2023.06.06 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8601843 2023.06.06 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8601863 2023.06.06 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8601838 2023.06.06 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8601840 2023.06.06 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8601837 2023.06.06 LS
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 8596539 2023.06.05 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8596537 2023.06.05 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8596538 2023.06.05 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8596535 2023.06.05 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8596532 2023.06.05 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8596536 2023.06.05 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8596533 2023.06.05 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8596534 2023.06.05 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8589062 2023.06.04 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8589061 2023.06.04 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8589060 2023.06.04 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8589056 2023.06.04 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8589059 2023.06.04 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8589058 2023.06.04 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8589053 2023.06.04 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8589054 2023.06.04 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8589055 2023.06.04 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8589052 2023.06.04 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8589063 2023.06.04 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8589049 2023.06.04 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8589048 2023.06.04 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8589051 2023.06.04 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8589050 2023.06.04 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8589047 2023.06.04 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8589057 2023.06.04 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8589046 2023.06.04 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8576895 2023.06.02 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8576897 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576894 2023.06.02 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8576896 2023.06.02 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8576893 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576892 2023.06.02 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8576891 2023.06.02 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576888 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8576890 2023.06.02 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8576889 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576887 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576886 2023.06.02 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8576885 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576884 2023.06.02 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8576883 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576880 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576881 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576879 2023.06.02 LS
pospolity żuraw, Grus grus 12 8576882 2023.06.02 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576876 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576878 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576877 2023.06.02 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8576874 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576875 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576873 2023.06.02 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8576872 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576871 2023.06.02 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8576870 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576869 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576865 2023.06.02 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8576867 2023.06.02 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8576861 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576860 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576864 2023.06.02 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8576862 2023.06.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8576859 2023.06.02 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8576863 2023.06.02 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8576868 2023.06.02 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8576858 2023.06.02 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8576857 2023.06.02 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8576866 2023.06.02 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576854 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576855 2023.06.02 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8576856 2023.06.02 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8576853 2023.06.02 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8574686 2023.06.01 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8574685 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8574466 2023.06.01 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8574468 2023.06.01 LS
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8574465 2023.06.01 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8574469 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8574467 2023.06.01 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8572823 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572818 2023.06.01 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8572822 2023.06.01 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8572820 2023.06.01 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8572821 2023.06.01 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8572815 2023.06.01 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8572816 2023.06.01 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8572817 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572812 2023.06.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8572814 2023.06.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8572813 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572811 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572819 2023.06.01 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8572810 2023.06.01 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8572809 2023.06.01 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8572838 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572839 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572836 2023.06.01 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8572835 2023.06.01 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8572837 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8572834 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572831 2023.06.01 LS
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8572833 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572832 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572830 2023.06.01 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8572826 2023.06.01 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8572828 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572825 2023.06.01 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8572829 2023.06.01 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8572827 2023.06.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8572824 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572855 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572854 2023.06.01 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8572852 2023.06.01 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8572853 2023.06.01 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8572849 2023.06.01 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8572851 2023.06.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8572847 2023.06.01 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8572850 2023.06.01 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8572848 2023.06.01 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8572846 2023.06.01 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8572845 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572843 2023.06.01 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8572844 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572842 2023.06.01 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8572840 2023.06.01 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8572841 2023.06.01 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8572808 2023.06.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8572807 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572803 2023.06.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572806 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8572805 2023.06.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8572804 2023.06.01 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8572802 2023.06.01 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8572801 2023.06.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8572799 2023.06.01 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8572798 2023.06.01 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8572797 2023.06.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8572796 2023.06.01 LS
pospolity kos, Turdus merula 3 8572800 2023.06.01 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8572794 2023.06.01 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8572793 2023.06.01 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8572795 2023.05.28 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8544755 2023.05.27 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8544758 2023.05.27 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8544757 2023.05.27 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8544756 2023.05.27 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8539376 2023.05.27 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539371 2023.05.27 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8539375 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539372 2023.05.27 LS
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8539365 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539367 2023.05.27 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8539366 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539360 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539361 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539355 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539358 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539351 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539349 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539350 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539346 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539347 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539345 2023.05.27 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8539369 2023.05.27 LS
pospolity żuraw, Grus grus 3 8539370 2023.05.27 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8539374 2023.05.27 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539368 2023.05.27 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8539373 2023.05.27 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8539364 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539363 2023.05.27 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8539359 2023.05.27 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8539362 2023.05.27 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8539357 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539354 2023.05.27 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8539352 2023.05.27 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8539353 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539356 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539348 2023.05.27 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8539344 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539340 2023.05.27 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8539339 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539343 2023.05.27 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8539338 2023.05.27 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8539337 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539336 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539334 2023.05.27 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8539335 2023.05.27 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8539342 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539341 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539331 2023.05.27 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8539330 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539333 2023.05.27 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8539332 2023.05.27 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8539329 2023.05.27 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8539328 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539325 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539327 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539323 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539324 2023.05.27 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8539326 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539321 2023.05.27 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8539322 2023.05.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8539320 2023.05.27 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8539319 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539317 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539316 2023.05.27 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8539315 2023.05.27 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8539318 2023.05.27 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8539314 2023.05.27 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8539313 2023.05.27 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8539312 2023.05.27 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8526034 2023.05.24 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8526033 2023.05.24 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8526032 2023.05.24 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8526031 2023.05.24 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8508354 2023.05.21
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8508352 2023.05.21
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8508353 2023.05.21
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8508351 2023.05.21
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8508350 2023.05.21
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8508348 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8508347 2023.05.21
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8508346 2023.05.21
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8508345 2023.05.21
pospolity żuraw, Grus grus 1 8508349 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8508344 2023.05.21
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8508343 2023.05.21
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8508341 2023.05.21
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8508342 2023.05.21
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8508367 2023.05.21
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8508370 2023.05.21
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8508369 2023.05.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8508368 2023.05.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8508365 2023.05.21
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8508366 2023.05.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8508364 2023.05.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8508363 2023.05.21
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8508362 2023.05.21
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8508360 2023.05.21
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8508359 2023.05.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8508361 2023.05.21
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8508357 2023.05.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8508358 2023.05.21
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8508355 2023.05.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8508356 2023.05.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8508335 2023.05.21
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8508331 2023.05.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8508339 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508338 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8508340 2023.05.21
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8508333 2023.05.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8508334 2023.05.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8508332 2023.05.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8508336 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8508337 2023.05.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8508329 2023.05.21
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8508327 2023.05.21
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8508326 2023.05.21
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8508325 2023.05.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8508328 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8508330 2023.05.21
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8485459 2023.05.19 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8485460 2023.05.19 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8485461 2023.05.19 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8485448 2023.05.19 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8485446 2023.05.19 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8485445 2023.05.19 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8485444 2023.05.19 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8485443 2023.05.19 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8485447 2023.05.19 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8485440 2023.05.19 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8485442 2023.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8485437 2023.05.19 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8485441 2023.05.19 LS
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8485436 2023.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8485439 2023.05.19 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8485438 2023.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8485435 2023.05.19 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8485434 2023.05.19 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8485433 2023.05.19 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8473630 2023.05.16 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8473631 2023.05.16 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8473629 2023.05.16 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8473628 2023.05.16 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8473627 2023.05.16 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8473626 2023.05.16 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8473632 2023.05.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8473624 2023.05.16 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8473633 2023.05.16 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8473621 2023.05.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8473620 2023.05.16 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 8473625 2023.05.16 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8473623 2023.05.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 5 8473622 2023.05.16 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8473619 2023.05.16 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8473618 2023.05.16 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8473617 2023.05.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8473616 2023.05.16 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8473614 2023.05.16 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8473615 2023.05.16 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8473613 2023.05.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8473610 2023.05.16 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8473611 2023.05.16 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8473612 2023.05.16 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8473609 2023.05.16 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8473608 2023.05.16 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8473605 2023.05.16 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8473604 2023.05.16 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8473607 2023.05.16 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8473606 2023.05.16 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8458370 2023.05.14 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8458369 2023.05.14 LS
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8458368 2023.05.14 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8458367 2023.05.14 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8458365 2023.05.14 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8458364 2023.05.14 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8458362 2023.05.14 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8458366 2023.05.14 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8458363 2023.05.14 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8458361 2023.05.14 LS
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8458358 2023.05.14 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8458360 2023.05.14 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8458357 2023.05.14 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8458359 2023.05.14 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8432740 2023.05.12 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8432739 2023.05.12 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8432741 2023.05.12 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8432743 2023.05.12 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8432736 2023.05.12 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8432738 2023.05.12 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8432737 2023.05.12 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8432742 2023.05.12 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8432735 2023.05.12 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8432757 2023.05.12 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8432758 2023.05.12 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8432759 2023.05.12 LS
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8432756 2023.05.12 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8432752 2023.05.12 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8432755 2023.05.12 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8432754 2023.05.12 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8432753 2023.05.12 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8432750 2023.05.11 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8432749 2023.05.11 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8432748 2023.05.11 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432747 2023.05.11 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8432746 2023.05.11 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8432751 2023.05.11 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8432745 2023.05.11 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8432744 2023.05.11 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8432732 2023.05.11 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8432733 2023.05.11 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432731 2023.05.11 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8432729 2023.05.11 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432726 2023.05.11 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432728 2023.05.11 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8432730 2023.05.11 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8432723 2023.05.11 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8432722 2023.05.11 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8432724 2023.05.11 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8432725 2023.05.11 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8432721 2023.05.11 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8432720 2023.05.11 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8432727 2023.05.11 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8432734 2023.05.11 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8432719 2023.05.11 LS
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8419746 2023.05.10 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8419736 2023.05.10 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8419735 2023.05.10 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8419734 2023.05.10 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8419767 2023.05.10 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8419769 2023.05.10 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8419766 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8419768 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8419763 2023.05.10 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8419762 2023.05.10 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8419758 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8419759 2023.05.10 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8419757 2023.05.10 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8419755 2023.05.10 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8419751 2023.05.10 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8419754 2023.05.10 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8419748 2023.05.10 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8419745 2023.05.10 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8419743 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419740 2023.05.10 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8419765 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8419764 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419756 2023.05.10 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8419760 2023.05.10 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8419761 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419753 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419752 2023.05.10 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8419750 2023.05.10 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8419749 2023.05.10 LS
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8419747 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419744 2023.05.10 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8419742 2023.05.10 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8419741 2023.05.10 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8419739 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419738 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419737 2023.05.10 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8419733 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8419732 2023.05.10 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8419731 2023.05.10 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8419730 2023.05.10 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8419729 2023.05.10 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8419727 2023.05.10 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8419726 2023.05.10 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8419728 2023.05.10 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8419725 2023.05.10 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419724 2023.05.10 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8419723 2023.05.10 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8419722 2023.05.10 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8419720 2023.05.10 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8419721 2023.05.10 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8419719 2023.05.10 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8409951 2023.05.08 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8409950 2023.05.08 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8409949 2023.05.08 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8409947 2023.05.08 LS
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8409948 2023.05.08 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8409943 2023.05.08 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8409942 2023.05.08 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8409944 2023.05.08 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8409946 2023.05.08 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8409945 2023.05.08 LS
pospolity żuraw, Grus grus 3 8385290 2023.05.05 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8385288 2023.05.05 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8385286 2023.05.05 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8385284 2023.05.05
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8385285 2023.05.05 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8385283 2023.05.05 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8385282 2023.05.05 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8385304 2023.05.05 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8385302 2023.05.05 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8385298 2023.05.05 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8385299 2023.05.05 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8385297 2023.05.05 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8385301 2023.05.05 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8385300 2023.05.05 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8385303 2023.05.05 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8385292 2023.05.05 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8385294 2023.05.05 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8385293 2023.05.05 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8385291 2023.05.05 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8385295 2023.05.05 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8385287 2023.05.05 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8385289 2023.05.05 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8385296 2023.05.05 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8385279 2023.05.05 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8385281 2023.05.05 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8385278 2023.05.05 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8385280 2023.05.05 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8385322 2023.05.05 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8385277 2023.05.05 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8385276 2023.05.05 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8385275 2023.05.05 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8385272 2023.05.05 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8385273 2023.05.05 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8385271 2023.05.05 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8385269 2023.05.05 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8385274 2023.05.05 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8385268 2023.05.05 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8385267 2023.05.05 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8385270 2023.05.05 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8375846 2023.05.04 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8375847 2023.05.04 LS
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8375848 2023.05.04 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362801 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362800 2023.05.03 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8362802 2023.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8362799 2023.05.03 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8362797 2023.05.03 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8362796 2023.05.03 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8362794 2023.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8362798 2023.05.03 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8362795 2023.05.03 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8362793 2023.05.03 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8362791 2023.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8362787 2023.05.03 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8362788 2023.05.03 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8362785 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362786 2023.05.03 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8362790 2023.05.03 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8362784 2023.05.03 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8362782 2023.05.03 LS
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8362783 2023.05.03 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8362780 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362779 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362776 2023.05.03 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8362777 2023.05.03 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8362781 2023.05.03 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8362775 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8362778 2023.05.03 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8345745 2023.05.01 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8345744 2023.05.01 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8345743 2023.05.01 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8345759 2023.05.01 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8345758 2023.05.01 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8345760 2023.05.01 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8345755 2023.05.01 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8345757 2023.05.01 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8345752 2023.05.01 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8345753 2023.05.01 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8345754 2023.05.01 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8345756 2023.05.01 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8345751 2023.05.01 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8345761 2023.05.01 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8345750 2023.05.01 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8345746 2023.05.01 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8345749 2023.05.01 LS
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8345748 2023.05.01 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8345747 2023.05.01 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8345742 2023.05.01 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8345737 2023.05.01 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8345740 2023.05.01 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8345732 2023.05.01 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8345733 2023.05.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8345739 2023.05.01 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8345741 2023.05.01 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8345738 2023.05.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8345734 2023.05.01 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8345736 2023.05.01 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8345727 2023.05.01 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8345735 2023.05.01 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8345729 2023.05.01 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8345728 2023.05.01 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8345731 2023.05.01 LS
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8347677 2023.05.01 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8345730 2023.05.01 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8328586 2023.04.30 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8328584 2023.04.30 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8328585 2023.04.30 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8328582 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328583 2023.04.30 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8328587 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328580 2023.04.30 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8328579 2023.04.30 LS
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8328581 2023.04.30 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8328577 2023.04.30 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8328578 2023.04.30 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8328619 2023.04.30 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8328617 2023.04.30 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8328615 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328616 2023.04.30 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8328611 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8328610 2023.04.30 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8328612 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328609 2023.04.30 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8328606 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328603 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328600 2023.04.30 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8328602 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328595 2023.04.30 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8328597 2023.04.30 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8328592 2023.04.30 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8328591 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328618 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328613 2023.04.30 LS
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8328614 2023.04.30 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8328607 2023.04.30 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8328605 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328608 2023.04.30 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8328604 2023.04.30 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8328601 2023.04.30 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8328599 2023.04.30 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8328596 2023.04.30 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8328598 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328593 2023.04.30 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8328594 2023.04.30 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8328590 2023.04.30 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8328589 2023.04.30 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8328588 2023.04.30 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8298438 2023.04.25 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8298439 2023.04.25 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8298437 2023.04.25 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8298436 2023.04.25 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8298433 2023.04.25 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8298435 2023.04.25 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8298434 2023.04.25 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8298432 2023.04.25 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8298431 2023.04.25 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8298430 2023.04.25 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8298441 2023.04.25 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8298427 2023.04.25 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8298425 2023.04.25 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8298424 2023.04.25 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8298429 2023.04.25 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8298426 2023.04.25 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8298428 2023.04.25 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8298423 2023.04.25 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8298422 2023.04.25 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8292661 2023.04.24 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8292662 2023.04.24 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8292656 2023.04.24 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8292660 2023.04.24 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8292653 2023.04.24 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8292659 2023.04.24 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8292655 2023.04.24 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8292658 2023.04.24 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8292663 2023.04.24 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 8292664 2023.04.24 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8292657 2023.04.24 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8292654 2023.04.24 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8292652 2023.04.23 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8292651 2023.04.22 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8261621 2023.04.21 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8261620 2023.04.21 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8261619 2023.04.21 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8247591 2023.04.19 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8247593 2023.04.19 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 8247592 2023.04.19 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8247588 2023.04.19 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8247590 2023.04.19 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8247589 2023.04.19 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8247587 2023.04.19 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8247586 2023.04.19 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8247575 2023.04.19 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8247579 2023.04.19 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8247581 2023.04.19 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8247574 2023.04.19 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8247572 2023.04.19 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8247582 2023.04.19 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8247576 2023.04.19 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8247573 2023.04.19 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8247577 2023.04.19 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8247571 2023.04.19 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8247583 2023.04.19 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8247570 2023.04.19 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8247584 2023.04.19 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8247578 2023.04.19 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8247580 2023.04.19 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8247569 2023.04.19 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8239991 2023.04.18 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8239990 2023.04.18 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8239989 2023.04.18 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8239988 2023.04.18 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8239987 2023.04.17 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8222260 2023.04.16 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8222258 2023.04.16 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8222263 2023.04.16 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8222262 2023.04.16 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8222261 2023.04.16 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8222259 2023.04.15 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8212830 2023.04.15 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8212827 2023.04.15 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 8212829 2023.04.15 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8212825 2023.04.15 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8212823 2023.04.15 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8212824 2023.04.15 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8212822 2023.04.15 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8212828 2023.04.15 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8212821 2023.04.15 LS
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8212826 2023.04.15 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8212819 2023.04.15 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8212820 2023.04.15 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8212818 2023.04.15 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8212831 2023.04.15 LS
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8212817 2023.04.15 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8209138 2023.04.14 LS
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8209136 2023.04.14 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8209139 2023.04.14 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 8209134 2023.04.14 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8209130 2023.04.14 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8209135 2023.04.14 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8209133 2023.04.14 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8209137 2023.04.14 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8209129 2023.04.14 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8209131 2023.04.14 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8209127 2023.04.14 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8209126 2023.04.14 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8209128 2023.04.14 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8209132 2023.04.14 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8201071 2023.04.13 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8201069 2023.04.13 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8201070 2023.04.13 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8201063 2023.04.13 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8201068 2023.04.13 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8201057 2023.04.13 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8201064 2023.04.13 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8201058 2023.04.13 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8201059 2023.04.13 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8201062 2023.04.13 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8201067 2023.04.13 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8201065 2023.04.13 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8201061 2023.04.13 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8201060 2023.04.13 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8201056 2023.04.13 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8201066 2023.04.13 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8201054 2023.04.13 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8201055 2023.04.13 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8201053 2023.04.13 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8178712 2023.04.10 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8178711 2023.04.10 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8178710 2023.04.10 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8178707 2023.04.10 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8178708 2023.04.10 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8178709 2023.04.10 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8178706 2023.04.10 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8178704 2023.04.10 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8178705 2023.04.10 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8178703 2023.04.10 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8178702 2023.04.10 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8178701 2023.04.10 LS
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8170510 2023.04.09 LS
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8170509 2023.04.09 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8170507 2023.04.09 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8170506 2023.04.09 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8170505 2023.04.09 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8170502 2023.04.09 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8170503 2023.04.09 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8170504 2023.04.09 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8170500 2023.04.09 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8170508 2023.04.09 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8170501 2023.04.09 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8170497 2023.04.09 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8170499 2023.04.09 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8170498 2023.04.09 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8170495 2023.04.09 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8170494 2023.04.09 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8170496 2023.04.09 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 100 8170493 2023.04.09 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8170511 2023.04.08 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8136164 2023.04.03 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8136163 2023.04.03 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8136165 2023.04.03 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8130784 2023.04.02 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8130785 2023.04.02 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8130786 2023.04.02 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8130782 2023.04.02 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8130783 2023.04.02 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8130801 2023.04.02 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8130800 2023.04.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8130799 2023.04.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8130802 2023.04.02 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8130797 2023.04.02 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8130798 2023.04.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8130796 2023.04.02
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 8130793 2023.04.02
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8130794 2023.04.02 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8130792 2023.04.02 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8130791 2023.04.02 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8130790 2023.04.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8130795 2023.04.02 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8130788 2023.04.02 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8130789 2023.04.02 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8130787 2023.04.02 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8114656 2023.03.31 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8114655 2023.03.31 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8114650 2023.03.31 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8114654 2023.03.31 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8114657 2023.03.31 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8114653 2023.03.31 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8114648 2023.03.31 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8114649 2023.03.31 LS
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8114647 2023.03.31 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8114651 2023.03.31 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8114645 2023.03.31 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8114652 2023.03.31 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8114646 2023.03.31 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8114644 2023.03.31 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8114643 2023.03.31 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8108516 2023.03.30 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8108507 2023.03.30 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8108512 2023.03.30 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8108517 2023.03.30 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8108515 2023.03.30 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8108509 2023.03.30 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8108514 2023.03.30 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8108510 2023.03.30 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8108513 2023.03.30 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8108508 2023.03.30 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8108506 2023.03.30 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8108511 2023.03.30 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8104121 2023.03.29 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8104115 2023.03.29 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8104119 2023.03.29 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8104128 2023.03.29 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8104123 2023.03.29 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8104125 2023.03.29 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8104127 2023.03.29 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8104129 2023.03.29 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8104118 2023.03.29 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8104126 2023.03.29 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8104124 2023.03.29 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8104122 2023.03.29 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8104120 2023.03.29 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8104113 2023.03.29 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8104111 2023.03.29 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8104114 2023.03.29 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8104112 2023.03.29 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8104116 2023.03.29 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8104117 2023.03.29 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8100590 2023.03.28 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8100589 2023.03.28 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8100586 2023.03.28 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8100588 2023.03.28 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8100587 2023.03.27 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8088793 2023.03.26 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8088792 2023.03.26 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8088794 2023.03.26 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8088790 2023.03.26 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8088791 2023.03.26 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8088788 2023.03.26 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8088789 2023.03.26 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8088787 2023.03.26 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8088785 2023.03.26 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8088786 2023.03.26 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8088784 2023.03.25 LS
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8069391 2023.03.24 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8069392 2023.03.24 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8069389 2023.03.24 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8069390 2023.03.24 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8069388 2023.03.24 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8062723 2023.03.23 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8062722 2023.03.23 LS
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8062724 2023.03.23 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8062721 2023.03.23 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8062720 2023.03.23 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8062718 2023.03.23 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8062719 2023.03.23 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8062717 2023.03.23 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8062715 2023.03.23 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8062716 2023.03.23 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8062713 2023.03.23 LS
pospolity łyska, Fulica atra 15 8062714 2023.03.23 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8062712 2023.03.23 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8062711 2023.03.23 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8062710 2023.03.23 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8062709 2023.03.23 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 23 8062707 2023.03.23 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 8062705 2023.03.23 LS
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8062706 2023.03.23 LS
pospolity żuraw, Grus grus 5 8062708 2023.03.23 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8062701 2023.03.23 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8062704 2023.03.23 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8062703 2023.03.23 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8062702 2023.03.23 LS
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8041438 2023.03.19 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8041439 2023.03.19 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8041440 2023.03.19 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8041441 2023.03.19 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8022784 2023.03.18 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8022782 2023.03.18 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8022787 2023.03.18 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8022781 2023.03.18 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8022780 2023.03.18 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8022779 2023.03.18 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8022786 2023.03.18 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8022785 2023.03.18 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8022777 2023.03.18 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8022778 2023.03.18 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8022774 2023.03.18 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8022773 2023.03.18 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8022776 2023.03.18 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8022775 2023.03.18 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8022771 2023.03.18 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8022772 2023.03.18 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8010876 2023.03.16 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8010877 2023.03.16 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8010879 2023.03.16 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8010878 2023.03.16 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8010875 2023.03.16 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8010874 2023.03.16 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8010871 2023.03.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 7 8010873 2023.03.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 8 8010872 2023.03.16 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8010870 2023.03.16 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8010869 2023.03.16 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8006598 2023.03.15 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8006597 2023.03.15 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8006600 2023.03.15 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8006596 2023.03.15 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas