DRUŻYNA

Drużyna: KJN_Olsztyn. Obserwator: Krzysztof Jankowski

Liczba gatunków: 210

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 180 5702 71 71 1 4 31 35
2 25 3893 75 22 0 1 12 9
3 115 7499 104 65 0 8 33 24
4 139 658 140 75 0 12 42 21
5 178 616 170 70 0 21 38 11
6 218 267 179 40 0 15 20 5
7 24 1304 181 17 0 5 9 3
8 108 1543 190 48 2 11 21 14
9 66 4928 194 40 0 11 16 13
10 83 41240 209 45 2 24 4 15
11 31 1467 210 23 0 4 7 12
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 9217987 2023.11.26 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 150 9217985 2023.11.26 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9217986 2023.11.26 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9217984 2023.11.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 9217982 2023.11.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9217983 2023.11.26 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9217980 2023.11.26 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 65 9217979 2023.11.26 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 25 9217977 2023.11.26 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 21 9217978 2023.11.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 260 9217981 2023.11.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9217975 2023.11.26 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9217972 2023.11.26 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 560 9217974 2023.11.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9217973 2023.11.26 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 9217976 2023.11.26 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 9217971 2023.11.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 9211302 2023.11.24 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9211303 2023.11.22 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 9 9194231 2023.11.18 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9190365 2023.11.16 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9156420 2023.11.05 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9156419 2023.11.05 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9156417 2023.11.05 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9156416 2023.11.05 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9156418 2023.11.05 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9156415 2023.11.05 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9145652 2023.11.02 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9194232 2023.11.02 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9194233 2023.11.01 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9194230 2023.11.01 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9145651 2023.10.29 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9140075 2023.10.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 9125344 2023.10.28 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 17 9108591 2023.10.22 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9108592 2023.10.22 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9108590 2023.10.22 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 9108589 2023.10.22 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35000 9108588 2023.10.22 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9108587 2023.10.22 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 9108586 2023.10.22 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9108585 2023.10.22 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9107982 2023.10.20 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9107981 2023.10.20 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9107983 2023.10.20 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9107980 2023.10.20 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9107979 2023.10.20 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9107975 2023.10.20 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9107976 2023.10.20 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9107978 2023.10.20 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9107977 2023.10.20 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9107974 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9107967 2023.10.20 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9107972 2023.10.20 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9107966 2023.10.20 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9107973 2023.10.20 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9107965 2023.10.20 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9107970 2023.10.20 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9107968 2023.10.20 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9107969 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9107971 2023.10.20 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9107964 2023.10.20 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9107962 2023.10.20 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9107960 2023.10.20 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9107961 2023.10.20 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9107963 2023.10.20 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9107959 2023.10.20 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9107958 2023.10.20 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4500 9094017 2023.10.17 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9077106 2023.10.13 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9067605 2023.10.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 21 9067608 2023.10.08 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9067609 2023.10.08 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9067607 2023.10.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 68 9067606 2023.10.08 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 9049632 2023.10.06 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 9049631 2023.10.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9048789 2023.10.06 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 9048790 2023.10.06 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9048788 2023.10.06 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9048786 2023.10.06 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 9048787 2023.10.06 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 40 9048784 2023.10.06 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9048785 2023.10.06 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9048783 2023.10.06 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9048781 2023.10.06 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 9048777 2023.10.06 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 9048780 2023.10.06 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9048778 2023.10.06 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9048776 2023.10.06 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9048782 2023.10.06 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 55 9048779 2023.10.06 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9048775 2023.10.06 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 9048773 2023.10.06 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 9048774 2023.10.06 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9048772 2023.10.06 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9048770 2023.10.06 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9048769 2023.10.06 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9048768 2023.10.06 MB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9048771 2023.10.05 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9140076 2023.10.05 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 9140077 2023.10.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 60 9140078 2023.10.05 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9036623 2023.10.02 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9033846 2023.10.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9033845 2023.10.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9033848 2023.10.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 9033843 2023.10.02 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 220 9033847 2023.10.02 WM
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9033849 2023.10.02 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 45 9029682 2023.10.01 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9028173 2023.10.01 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 23 9026433 2023.10.01 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9026434 2023.10.01 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9017577 2023.09.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9017578 2023.09.28 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9017576 2023.09.28 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 9017575 2023.09.28 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9017570 2023.09.28 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9017573 2023.09.28 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9017574 2023.09.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 9043559 2023.09.28 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9017571 2023.09.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9017572 2023.09.28 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9043558 2023.09.28 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 9010313 2023.09.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 18 9010314 2023.09.24 WM
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9010311 2023.09.24 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9010312 2023.09.24 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9010309 2023.09.24 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9010307 2023.09.24 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9010310 2023.09.24 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9043557 2023.09.24 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8994680 2023.09.22 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8994679 2023.09.22 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9043556 2023.09.20 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9043554 2023.09.20 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9043552 2023.09.20 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 7 8994678 2023.09.20 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8977807 2023.09.16 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9043553 2023.09.14 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9043555 2023.09.14 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8957025 2023.09.10 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8957308 2023.09.09 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8957307 2023.09.09 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8957306 2023.09.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8956968 2023.09.09 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 200 8956516 2023.09.09 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8957305 2023.09.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 8956967 2023.09.09 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 100 8956513 2023.09.09 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 8957304 2023.09.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 8957024 2023.09.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8956966 2023.09.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8956515 2023.09.09 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8956512 2023.09.09 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8930640 2023.09.04 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8930639 2023.09.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 180 8930638 2023.09.04 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8930637 2023.09.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8930635 2023.09.04 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8930636 2023.09.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8930634 2023.09.04 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 8930633 2023.09.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 8930632 2023.09.04 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8930631 2023.09.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 8930626 2023.09.04 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 8930630 2023.09.04 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8930629 2023.09.04 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8930628 2023.09.04 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8930627 2023.09.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8930622 2023.09.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8930624 2023.09.04 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8930625 2023.09.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8930621 2023.09.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8930623 2023.09.04 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 600 8930619 2023.09.04 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8930620 2023.09.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 350 8930618 2023.09.04 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8925986 2023.09.03 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8925985 2023.08.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8925987 2023.08.31 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8880279 2023.08.21 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 8880278 2023.08.21 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8880277 2023.08.21 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8880276 2023.08.21 WM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8880275 2023.08.21 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8880274 2023.08.21 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8880272 2023.08.21 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8880273 2023.08.21 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8875274 2023.08.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8873707 2023.08.19 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8873706 2023.08.19 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8866737 2023.08.16 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8866738 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8866735 2023.08.16 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 8866736 2023.08.16 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8865686 2023.08.16 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8866778 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8866777 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8866776 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8866774 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8866773 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8866772 2023.08.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8866771 2023.08.16 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 8866770 2023.08.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 8866769 2023.08.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 8866768 2023.08.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8866767 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8866766 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8866765 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8866764 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8866762 2023.08.16 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8866763 2023.08.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8866761 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8866760 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8866759 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8866758 2023.08.16 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8866757 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8866756 2023.08.16 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8866753 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8866755 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8866752 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8866751 2023.08.16 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8866748 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8866750 2023.08.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8866747 2023.08.16 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8866749 2023.08.16 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8866745 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8866754 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8866746 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8866744 2023.08.16 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8866743 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8866741 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8866740 2023.08.16 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8866742 2023.08.16 LB
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8864945 2023.08.16 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8864944 2023.08.16 LB
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8863254 2023.08.15 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8863252 2023.08.15 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8863253 2023.08.15 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8862306 2023.08.15 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8862305 2023.08.15 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8862303 2023.08.15 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 8862308 2023.08.15 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8862304 2023.08.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 8862302 2023.08.15 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 8862307 2023.08.15 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8862299 2023.08.15 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8862300 2023.08.15 LB
pospolity łyska, Fulica atra 35 8862301 2023.08.15 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8862298 2023.08.15 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8862295 2023.08.15 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8862297 2023.08.15 LB
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8862296 2023.08.15 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8862294 2023.08.15 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 8859393 2023.08.13 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8859394 2023.08.13 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8859392 2023.08.13 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8859391 2023.08.13 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8859390 2023.08.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8831322 2023.08.06 WM
pospolity łyska, Fulica atra 6 8828600 2023.08.05 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8828598 2023.08.05 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8828599 2023.08.05 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8831321 2023.08.05 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8831318 2023.08.05 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 8831323 2023.08.05 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8831320 2023.08.05 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8831319 2023.08.05 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8831317 2023.08.05 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8831316 2023.08.05 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8831314 2023.08.05 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8828597 2023.08.05 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8828595 2023.08.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 110 8831315 2023.08.05 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8831312 2023.08.05 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8831313 2023.08.05 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 6 8831310 2023.08.05 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8831308 2023.08.05 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8831309 2023.08.05 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8831311 2023.08.05 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8828596 2023.08.05 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8828593 2023.08.05 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8828594 2023.08.05 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8825718 2023.08.03 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8825717 2023.08.02 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 8818003 2023.08.01 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8801314 2023.07.27 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8801313 2023.07.27 WM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8801312 2023.07.27 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8799929 2023.07.25 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8789179 2023.07.23 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8827961 2023.07.23 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 18 8827959 2023.07.23 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8789177 2023.07.23 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 7 8789178 2023.07.23 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 450 8789176 2023.07.23 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 250 8827958 2023.07.23 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 8827957 2023.07.23 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 8827960 2023.07.23 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8772101 2023.07.18 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8772100 2023.07.18 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8765808 2023.07.16 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8765807 2023.07.16 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8748399 2023.07.11 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8787475 2023.07.07 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8787476 2023.07.07 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8787477 2023.07.05 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8724590 2023.07.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8724591 2023.07.01 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 8724589 2023.07.01 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8697714 2023.06.26 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8691065 2023.06.25 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8690469 2023.06.22 WM
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8667050 2023.06.18 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8667048 2023.06.18 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 8667049 2023.06.18 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8654568 2023.06.16 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8654567 2023.06.16 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8697715 2023.06.16 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8631203 2023.06.11 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8697713 2023.06.11 WM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8624990 2023.06.10 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8624997 2023.06.10 MB
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8697712 2023.06.10 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8697710 2023.06.10 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620423 2023.06.09 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8620424 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620420 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620421 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620418 2023.06.09 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8620422 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620419 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620417 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620449 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620448 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620446 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620443 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620450 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620442 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620451 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620441 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620437 2023.06.09 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8620438 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620454 2023.06.09 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8620439 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620436 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620430 2023.06.09 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8620433 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620425 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620496 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620498 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620493 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620490 2023.06.09 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8620492 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620486 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620483 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620485 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620482 2023.06.09 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8620504 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620467 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620480 2023.06.09 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8620488 2023.06.09 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8620465 2023.06.09 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8620471 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620463 2023.06.09 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8620416 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620415 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620414 2023.06.09 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8620411 2023.06.09 WM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8620410 2023.06.09 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8620413 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620408 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620409 2023.06.09 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8620412 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620407 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620406 2023.06.09 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8620405 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620404 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620401 2023.06.09 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8620403 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620402 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620456 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620452 2023.06.09 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8620447 2023.06.09 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8620455 2023.06.09 WM
rzadki derkacz, Crex crex 2 8620444 2023.06.09 WM
rzadki uszatka, Asio otus 2 8620453 2023.06.09 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8620445 2023.06.09 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8620440 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620435 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620434 2023.06.09 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8620429 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620428 2023.06.09 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8620431 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620432 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620427 2023.06.09 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8620426 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620494 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620484 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620487 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620477 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620473 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620474 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620475 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620470 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620503 2023.06.09 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8620466 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620464 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620460 2023.06.09 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8620461 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620459 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620457 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620458 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620501 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620500 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620499 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620497 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620495 2023.06.09 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8620502 2023.06.09 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8620489 2023.06.09 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8620491 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620481 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620478 2023.06.09 WM
rzadki derkacz, Crex crex 2 8620476 2023.06.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8620479 2023.06.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8620472 2023.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8620468 2023.06.09 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8620469 2023.06.09 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8620462 2023.06.09 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8610033 2023.06.08 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8610032 2023.06.08 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8610031 2023.06.08 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8606361 2023.06.07 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8606360 2023.06.07 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8606359 2023.06.07 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8606356 2023.06.07 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8606358 2023.06.07 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8606355 2023.06.07 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8606357 2023.06.07 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8606354 2023.06.07 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8606353 2023.06.07 WM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8603904 2023.06.05 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8604218 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603908 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603902 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603901 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8604216 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8604217 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603905 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603903 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603907 2023.06.04 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8604215 2023.06.04 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8603900 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8604214 2023.06.04 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8603906 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603897 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8604213 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603896 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603894 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603899 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8604211 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603895 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603891 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603882 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603885 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603883 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603881 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603870 2023.06.04 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8603869 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603871 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603880 2023.06.04 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8603877 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603875 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603865 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603876 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603868 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603866 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603862 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603861 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8604212 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603890 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603889 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603893 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603886 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603884 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603887 2023.06.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8603898 2023.06.04 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8603892 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603888 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603878 2023.06.04 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8603879 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603874 2023.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8603872 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603873 2023.06.04 WM
rzadki uszatka, Asio otus 2 8603858 2023.06.04 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8603853 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603854 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603843 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603849 2023.06.04 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8603841 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603844 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603840 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603845 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603847 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603837 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603834 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603842 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603835 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603831 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603833 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603832 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603867 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603860 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603864 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603859 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603857 2023.06.04 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603863 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603855 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603856 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603851 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603852 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8603850 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603846 2023.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8603838 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603848 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603839 2023.06.04 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8603836 2023.06.04 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8697711 2023.06.02 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8573140 2023.05.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 36 8573142 2023.05.31 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 8573141 2023.05.30 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8573139 2023.05.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8575916 2023.05.30 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 14 8573138 2023.05.29 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8556512 2023.05.28 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8556510 2023.05.28 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8556511 2023.05.28 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8556509 2023.05.28 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8544504 2023.05.27 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8544505 2023.05.27 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8544503 2023.05.27 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8544502 2023.05.27 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521933 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521932 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521930 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521931 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521981 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521980 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8521977 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521979 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521978 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521975 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521972 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521976 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521974 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521973 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521971 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521970 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521969 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521966 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521968 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521965 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8521964 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521967 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521963 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521962 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521959 2023.05.23 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8521960 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521957 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521958 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8521961 2023.05.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8521956 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521955 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521953 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521951 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521952 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521950 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521954 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521928 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521929 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8521927 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521924 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521923 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8521925 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8521926 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8521921 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521922 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521919 2023.05.23 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8521920 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521918 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521917 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521916 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521915 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521914 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521949 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521947 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8521946 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521948 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521945 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8521944 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521942 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521943 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521941 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8521940 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521938 2023.05.23 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8521939 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521937 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521936 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521935 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521934 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521912 2023.05.23 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8521911 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8521909 2023.05.23 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8521908 2023.05.23 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8521910 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8521907 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521906 2023.05.23 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 8521905 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8521904 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521903 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521901 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521902 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8521899 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521898 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521900 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521897 2023.05.23 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8516799 2023.05.21 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8516797 2023.05.21 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8516796 2023.05.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 8516800 2023.05.21 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 8516798 2023.05.21 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8516795 2023.05.21 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8465039 2023.05.14 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8452070 2023.05.14 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8452069 2023.05.14 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8452066 2023.05.14 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8452064 2023.05.14 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8452065 2023.05.14 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8452062 2023.05.14 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8452063 2023.05.14 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 8452061 2023.05.14 WM
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8452059 2023.05.14 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8452060 2023.05.14 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8452058 2023.05.14 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8447069 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8452067 2023.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8447070 2023.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8447071 2023.05.13 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447068 2023.05.13 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8447064 2023.05.13 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8447067 2023.05.13 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8447066 2023.05.13 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8447062 2023.05.13 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8447061 2023.05.13 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8447063 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8447060 2023.05.13 WM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8447065 2023.05.13 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8447059 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8447057 2023.05.13 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8447058 2023.05.13 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8433644 2023.05.12 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8433645 2023.05.11 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8433643 2023.05.11 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8424778 2023.05.11 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8424777 2023.05.11 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8423179 2023.05.10 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8423178 2023.05.10 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 8408091 2023.05.08 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8405622 2023.05.07 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8405623 2023.05.07 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8405621 2023.05.06 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 8393781 2023.05.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 8393780 2023.05.06 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8393782 2023.05.06 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8393919 2023.05.06 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8393778 2023.05.04 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8393779 2023.05.04 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8575914 2023.05.03 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8362819 2023.05.03 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8362820 2023.05.03 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8362818 2023.05.03 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8362812 2023.05.03 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8362816 2023.05.03 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8362817 2023.05.03 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8362813 2023.05.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8362815 2023.05.03 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8362822 2023.05.03 MB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8362811 2023.05.03 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8362814 2023.05.03 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8347689 2023.05.01 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8347685 2023.05.01 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 8347688 2023.05.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8347693 2023.05.01 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8347691 2023.05.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8347694 2023.05.01 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8347687 2023.05.01 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8347683 2023.05.01 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8347692 2023.05.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 8347690 2023.05.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8347686 2023.05.01 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8347682 2023.05.01 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8347679 2023.05.01 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8347684 2023.05.01 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8347681 2023.05.01 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 8347680 2023.05.01 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8344730 2023.05.01 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8344728 2023.04.30 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8344729 2023.04.30 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8344727 2023.04.30 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8344726 2023.04.30 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8344725 2023.04.30 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8344724 2023.04.30 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8344723 2023.04.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8344720 2023.04.30 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8344721 2023.04.30 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8344719 2023.04.30 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 8344722 2023.04.30 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8387001 2023.04.30 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8575915 2023.04.27 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8289206 2023.04.24 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8288594 2023.04.23 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8288596 2023.04.23 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8288593 2023.04.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8288591 2023.04.23 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8288595 2023.04.23 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8288597 2023.04.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8288592 2023.04.23 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8288588 2023.04.23 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8288598 2023.04.23 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8288590 2023.04.23 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8288589 2023.04.23 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8288587 2023.04.23 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8304892 2023.04.23 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8304891 2023.04.23 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8304893 2023.04.23 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8304890 2023.04.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8265129 2023.04.22 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8265130 2023.04.22 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8265128 2023.04.22 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8265127 2023.04.22 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8265126 2023.04.22 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8263318 2023.04.21 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8263316 2023.04.21 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8263319 2023.04.21 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8263317 2023.04.21 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8263315 2023.04.21 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 8263314 2023.04.21 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8263308 2023.04.21 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8263306 2023.04.21 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8263313 2023.04.21 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8263305 2023.04.21 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8263320 2023.04.21 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8263309 2023.04.21 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8263312 2023.04.21 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 156 8263310 2023.04.21 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8263301 2023.04.20 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8263302 2023.04.20 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 7 8263304 2023.04.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8263311 2023.04.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8263307 2023.04.20 MZ
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8263300 2023.04.19 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8236801 2023.04.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 35 8236798 2023.04.16 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8236800 2023.04.16 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8236799 2023.04.16 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8226246 2023.04.16 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8226244 2023.04.16 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 8226243 2023.04.16 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8226248 2023.04.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8226245 2023.04.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8226247 2023.04.16 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8226242 2023.04.16 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8226241 2023.04.16 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8212500 2023.04.15 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8212222 2023.04.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8212223 2023.04.15 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8212220 2023.04.15 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8212218 2023.04.15 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8212219 2023.04.15 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8212217 2023.04.15 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8212216 2023.04.15 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8212215 2023.04.15 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8212214 2023.04.15 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8212212 2023.04.15 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8212208 2023.04.15 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8212221 2023.04.15 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8212213 2023.04.15 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8212206 2023.04.15 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8212211 2023.04.15 WM
pospolity łyska, Fulica atra 8 8212210 2023.04.15 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 8212204 2023.04.15 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8212207 2023.04.15 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8212202 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8212203 2023.04.15 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8212209 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8212205 2023.04.15 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8212201 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8204947 2023.04.13 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8202180 2023.04.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8202181 2023.04.13 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 8201044 2023.04.13 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8201042 2023.04.13 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8201041 2023.04.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8201043 2023.04.13 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8201040 2023.04.13 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8201039 2023.04.13 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8194484 2023.04.12 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8194483 2023.04.12 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8194486 2023.04.12 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8194485 2023.04.11 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8194482 2023.04.11 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8177492 2023.04.10 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8177493 2023.04.10 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8177490 2023.04.10 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8177491 2023.04.08 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8161425 2023.04.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8161429 2023.04.08 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8161424 2023.04.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 8161426 2023.04.08 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8161428 2023.04.08 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8161427 2023.04.08 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8275351 2023.04.08 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8275350 2023.04.08 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8275346 2023.04.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8275348 2023.04.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8275345 2023.04.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8275349 2023.04.08 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8275347 2023.04.08 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8275343 2023.04.08 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8275344 2023.04.08 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8275342 2023.04.08 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 8275340 2023.04.08 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 8161423 2023.04.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8275341 2023.04.08 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8161420 2023.04.08 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8161418 2023.04.08 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8161421 2023.04.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8161422 2023.04.08 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8161419 2023.04.08 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8134502 2023.04.02 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8119399 2023.04.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8119400 2023.04.01 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8119398 2023.04.01 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8119397 2023.04.01 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8118611 2023.04.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8118613 2023.03.31 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8118610 2023.03.31 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8118612 2023.03.31 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8118609 2023.03.31 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8118608 2023.03.31 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8118607 2023.03.31 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8118606 2023.03.31 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8118601 2023.03.31 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8118602 2023.03.31 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8118605 2023.03.31 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8118600 2023.03.31 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 8118597 2023.03.31 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 8118599 2023.03.31 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8118604 2023.03.31 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 8118596 2023.03.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 8118598 2023.03.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8118594 2023.03.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8118593 2023.03.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8118592 2023.03.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8158782 2023.03.31 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8118591 2023.03.31 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8118603 2023.03.31 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8118590 2023.03.31 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8158781 2023.03.31 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 8158780 2023.03.31 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 8158779 2023.03.31 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8118595 2023.03.30 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8090149 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8090148 2023.03.26 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8090146 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8090150 2023.03.26 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8090147 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8090145 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8090144 2023.03.26 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8090143 2023.03.26 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8090139 2023.03.26 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8090141 2023.03.26 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8090142 2023.03.26 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8090137 2023.03.26 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8090138 2023.03.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8090140 2023.03.26 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8090136 2023.03.26 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8081972 2023.03.25 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8081971 2023.03.25 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8081967 2023.03.25 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 23 8081966 2023.03.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8081970 2023.03.25 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 8081969 2023.03.25 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8081968 2023.03.25 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8065582 2023.03.23 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8065581 2023.03.23 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 8065584 2023.03.21 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8065583 2023.03.21 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8044716 2023.03.20 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8038293 2023.03.19 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8038292 2023.03.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8038024 2023.03.19 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8038022 2023.03.19 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8038021 2023.03.19 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8038020 2023.03.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8038019 2023.03.19 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8038023 2023.03.18 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 8038016 2023.03.18 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 8038017 2023.03.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 8038018 2023.03.18 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8038015 2023.03.18 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8038014 2023.03.18 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8038013 2023.03.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8020509 2023.03.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8019829 2023.03.17 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 8019828 2023.03.17 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8019827 2023.03.17 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8019822 2023.03.17 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8019824 2023.03.17 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 8019825 2023.03.17 WM