DRUŻYNA

Drużyna: KJN_Olsztyn. Obserwator: Krzysztof Jankowski

Liczba gatunków: 170

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 180 5702 71 71 1 4 31 35
2 25 3893 75 22 0 1 12 9
3 115 7499 104 65 0 8 33 24
4 139 658 140 75 0 12 42 21
5 178 616 170 70 0 21 38 11
6 0 0 170 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8573140 2023.05.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 36 8573142 2023.05.31 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 8573141 2023.05.30 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8573139 2023.05.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8575916 2023.05.30 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 14 8573138 2023.05.29 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8556512 2023.05.28 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8556510 2023.05.28 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8556511 2023.05.28 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8556509 2023.05.28 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8544504 2023.05.27 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8544505 2023.05.27 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8544503 2023.05.27 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8544502 2023.05.27 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521933 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521932 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521930 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521931 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521981 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521980 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8521977 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521979 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521978 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521975 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521972 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521976 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521974 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521973 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521971 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521970 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521969 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521966 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521968 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521965 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8521964 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521967 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521963 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521962 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521959 2023.05.23 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8521960 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521957 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521958 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8521961 2023.05.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8521956 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521955 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521953 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521951 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521952 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521950 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521954 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521928 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521929 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8521927 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521924 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521923 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8521925 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8521926 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8521921 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521922 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521919 2023.05.23 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8521920 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521918 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521917 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521916 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521915 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521914 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521949 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521947 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8521946 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521948 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521945 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8521944 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521942 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521943 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521941 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8521940 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521938 2023.05.23 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8521939 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521937 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521936 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521935 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521934 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521912 2023.05.23 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8521911 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8521909 2023.05.23 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8521908 2023.05.23 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8521910 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8521907 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521906 2023.05.23 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 8521905 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8521904 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521903 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8521901 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521902 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8521899 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521898 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521900 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521897 2023.05.23 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8516799 2023.05.21 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8516797 2023.05.21 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8516796 2023.05.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 8516800 2023.05.21 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 8516798 2023.05.21 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8516795 2023.05.21 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8465039 2023.05.14 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8452070 2023.05.14 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8452069 2023.05.14 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8452066 2023.05.14 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8452064 2023.05.14 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8452065 2023.05.14 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8452062 2023.05.14 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8452063 2023.05.14 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 8452061 2023.05.14 WM
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8452059 2023.05.14 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8452060 2023.05.14 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8452058 2023.05.14 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8447069 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8452067 2023.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8447070 2023.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8447071 2023.05.13 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447068 2023.05.13 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8447064 2023.05.13 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8447067 2023.05.13 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8447066 2023.05.13 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8447062 2023.05.13 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8447061 2023.05.13 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8447063 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8447060 2023.05.13 WM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8447065 2023.05.13 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8447059 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8447057 2023.05.13 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8447058 2023.05.13 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8433644 2023.05.12 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8433645 2023.05.11 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8433643 2023.05.11 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8424778 2023.05.11 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8424777 2023.05.11 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8423179 2023.05.10 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8423178 2023.05.10 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 8408091 2023.05.08 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8405622 2023.05.07 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8405623 2023.05.07 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8405621 2023.05.06 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 8393781 2023.05.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 8393780 2023.05.06 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8393782 2023.05.06 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8393919 2023.05.06 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8393778 2023.05.04 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8393779 2023.05.04 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8575914 2023.05.03 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8362819 2023.05.03 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8362820 2023.05.03 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8362818 2023.05.03 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8362812 2023.05.03 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8362816 2023.05.03 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8362817 2023.05.03 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8362813 2023.05.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8362815 2023.05.03 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8362822 2023.05.03 MB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8362811 2023.05.03 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8362814 2023.05.03 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8347689 2023.05.01 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8347685 2023.05.01 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 8347688 2023.05.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8347693 2023.05.01 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8347691 2023.05.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8347694 2023.05.01 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8347687 2023.05.01 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8347683 2023.05.01 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8347692 2023.05.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 8347690 2023.05.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8347686 2023.05.01 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8347682 2023.05.01 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8347679 2023.05.01 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8347684 2023.05.01 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8347681 2023.05.01 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 8347680 2023.05.01 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8344730 2023.05.01 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8344728 2023.04.30 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8344729 2023.04.30 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8344727 2023.04.30 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8344726 2023.04.30 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8344725 2023.04.30 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8344724 2023.04.30 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8344723 2023.04.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8344720 2023.04.30 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8344721 2023.04.30 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8344719 2023.04.30 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 8344722 2023.04.30 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8387001 2023.04.30 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8575915 2023.04.27 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8289206 2023.04.24 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8288594 2023.04.23 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8288596 2023.04.23 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8288593 2023.04.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8288591 2023.04.23 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8288595 2023.04.23 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8288597 2023.04.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8288592 2023.04.23 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8288588 2023.04.23 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8288598 2023.04.23 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8288590 2023.04.23 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8288589 2023.04.23 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8288587 2023.04.23 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8304892 2023.04.23 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8304891 2023.04.23 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8304893 2023.04.23 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8304890 2023.04.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8265129 2023.04.22 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8265130 2023.04.22 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8265128 2023.04.22 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8265127 2023.04.22 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8265126 2023.04.22 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8263318 2023.04.21 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8263316 2023.04.21 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8263319 2023.04.21 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8263317 2023.04.21 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8263315 2023.04.21 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 8263314 2023.04.21 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8263308 2023.04.21 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8263306 2023.04.21 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8263313 2023.04.21 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8263305 2023.04.21 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8263320 2023.04.21 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8263309 2023.04.21 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8263312 2023.04.21 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 156 8263310 2023.04.21 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8263301 2023.04.20 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8263302 2023.04.20 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 7 8263304 2023.04.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8263311 2023.04.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8263307 2023.04.20 MZ
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8263300 2023.04.19 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8236801 2023.04.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 35 8236798 2023.04.16 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8236800 2023.04.16 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8236799 2023.04.16 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8226246 2023.04.16 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8226244 2023.04.16 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 8226243 2023.04.16 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8226248 2023.04.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8226245 2023.04.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8226247 2023.04.16 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8226242 2023.04.16 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8226241 2023.04.16 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8212500 2023.04.15 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8212222 2023.04.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8212223 2023.04.15 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8212220 2023.04.15 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8212218 2023.04.15 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8212219 2023.04.15 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8212217 2023.04.15 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8212216 2023.04.15 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8212215 2023.04.15 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8212214 2023.04.15 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8212212 2023.04.15 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8212208 2023.04.15 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8212221 2023.04.15 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8212213 2023.04.15 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8212206 2023.04.15 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8212211 2023.04.15 WM
pospolity łyska, Fulica atra 8 8212210 2023.04.15 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 8212204 2023.04.15 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8212207 2023.04.15 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8212202 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8212203 2023.04.15 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8212209 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8212205 2023.04.15 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8212201 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8204947 2023.04.13 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8202180 2023.04.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8202181 2023.04.13 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 8201044 2023.04.13 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8201042 2023.04.13 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8201041 2023.04.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8201043 2023.04.13 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8201040 2023.04.13 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8201039 2023.04.13 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8194484 2023.04.12 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8194483 2023.04.12 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8194486 2023.04.12 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8194485 2023.04.11 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8194482 2023.04.11 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8177492 2023.04.10 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8177493 2023.04.10 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8177490 2023.04.10 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8177491 2023.04.08 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8161425 2023.04.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8161429 2023.04.08 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8161424 2023.04.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 8161426 2023.04.08 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8161428 2023.04.08 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8161427 2023.04.08 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8275351 2023.04.08 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8275350 2023.04.08 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8275346 2023.04.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8275348 2023.04.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8275345 2023.04.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8275349 2023.04.08 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8275347 2023.04.08 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8275343 2023.04.08 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8275344 2023.04.08 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8275342 2023.04.08 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 8275340 2023.04.08 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 8161423 2023.04.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8275341 2023.04.08 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8161420 2023.04.08 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8161418 2023.04.08 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8161421 2023.04.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8161422 2023.04.08 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8161419 2023.04.08 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8134502 2023.04.02 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8119399 2023.04.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8119400 2023.04.01 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8119398 2023.04.01 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8119397 2023.04.01 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8118611 2023.04.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8118613 2023.03.31 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8118610 2023.03.31 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8118612 2023.03.31 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8118609 2023.03.31 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8118608 2023.03.31 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8118607 2023.03.31 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8118606 2023.03.31 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8118601 2023.03.31 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8118602 2023.03.31 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8118605 2023.03.31 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8118600 2023.03.31 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 8118597 2023.03.31 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 8118599 2023.03.31 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8118604 2023.03.31 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 8118596 2023.03.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 8118598 2023.03.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8118594 2023.03.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8118593 2023.03.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8118592 2023.03.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8158782 2023.03.31 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8118591 2023.03.31 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8118603 2023.03.31 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8118590 2023.03.31 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8158781 2023.03.31 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 8158780 2023.03.31 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 8158779 2023.03.31 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8118595 2023.03.30 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8090149 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8090148 2023.03.26 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8090146 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8090150 2023.03.26 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8090147 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8090145 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8090144 2023.03.26 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8090143 2023.03.26 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8090139 2023.03.26 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8090141 2023.03.26 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8090142 2023.03.26 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8090137 2023.03.26 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8090138 2023.03.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8090140 2023.03.26 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8090136 2023.03.26 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8081972 2023.03.25 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8081971 2023.03.25 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8081967 2023.03.25 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 23 8081966 2023.03.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8081970 2023.03.25 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 8081969 2023.03.25 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8081968 2023.03.25 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8065582 2023.03.23 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8065581 2023.03.23 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 8065584 2023.03.21 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8065583 2023.03.21 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8044716 2023.03.20 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8038293 2023.03.19 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8038292 2023.03.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8038024 2023.03.19 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8038022 2023.03.19 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8038021 2023.03.19 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8038020 2023.03.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8038019 2023.03.19 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8038023 2023.03.18 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 8038016 2023.03.18 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 8038017 2023.03.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 8038018 2023.03.18 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8038015 2023.03.18 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8038014 2023.03.18 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8038013 2023.03.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8020509 2023.03.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8019829 2023.03.17 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 8019828 2023.03.17 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8019827 2023.03.17 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8019822 2023.03.17 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8019824 2023.03.17 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 8019825 2023.03.17 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8019826 2023.03.17 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8019820 2023.03.17 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8019823 2023.03.17 WM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 8019819 2023.03.17 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 8019821 2023.03.17 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2500 8019817 2023.03.17 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8019818 2023.03.17 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8019816 2023.03.17 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8084810 2023.03.16 WM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 8006875 2023.03.15 MB
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 500 8084808 2023.03.15 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8084809 2023.03.15 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7990042 2023.03.12 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 7990043 2023.03.12 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7990041 2023.03.12 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 7990044 2023.03.12 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7984981 2023.03.10 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7970392 2023.03.07 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7970393 2023.03.05 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7970396 2023.03.05 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7970397 2023.03.05 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 7970395 2023.03.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 30 7970394 2023.03.05 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 11 7970391 2023.03.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 7944092 2023.03.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 7944093 2023.03.01 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 7944091 2023.03.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7944089 2023.03.01 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 7944090 2023.03.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7944088 2023.03.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 7944087 2023.03.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7944085 2023.03.01 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7944094 2023.03.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 7944086 2023.03.01 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 7944083 2023.03.01 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 7944084 2023.03.01 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7944082 2023.03.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7944080 2023.03.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7944079 2023.03.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 100 7944077 2023.03.01 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7944078 2023.02.28 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7934253 2023.02.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7934259 2023.02.26 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7934256 2023.02.26 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7934254 2023.02.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7934255 2023.02.26 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 7934251 2023.02.26 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7934257 2023.02.26 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 7934252 2023.02.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 8 7934258 2023.02.21 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7906457 2023.02.19 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7906455 2023.02.19 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7906456 2023.02.19 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7906454 2023.02.19 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7906460 2023.02.19 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7906458 2023.02.19 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 7906452 2023.02.19 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7906453 2023.02.19 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7892931 2023.02.14 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 7892928 2023.02.12 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7892930 2023.02.12 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7892929 2023.02.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8005319 2023.02.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8005320 2023.02.07 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7862175 2023.02.06 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7809374 2023.01.22 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7809373 2023.01.22 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7809371 2023.01.22 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7809372 2023.01.22 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7809366 2023.01.22 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 450 7809367 2023.01.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7809370 2023.01.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7809369 2023.01.22 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 23 7809368 2023.01.22 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 200 7804125 2023.01.18 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7797144 2023.01.18 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7797145 2023.01.18 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7797146 2023.01.17 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7791349 2023.01.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7782389 2023.01.14 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7782388 2023.01.14 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7782387 2023.01.14 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 220 7782385 2023.01.14 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7782386 2023.01.14 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 7782382 2023.01.14 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7782381 2023.01.14 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7782384 2023.01.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7782379 2023.01.14 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 750 7782380 2023.01.14 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7782378 2023.01.14 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 7782377 2023.01.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7782374 2023.01.14 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 7782373 2023.01.14 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7782375 2023.01.14 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7782371 2023.01.14 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 7782372 2023.01.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7782370 2023.01.14 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7782369 2023.01.14 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7782376 2023.01.14 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7782368 2023.01.14 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 7782362 2023.01.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7782367 2023.01.14 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7782364 2023.01.14 WM
pospolity łyska, Fulica atra 7 7782366 2023.01.14 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 7782363 2023.01.14 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7782365 2023.01.14 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7782361 2023.01.14 WM
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7773615 2023.01.13 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7770320 2023.01.12 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7770319 2023.01.12 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7766272 2023.01.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7766273 2023.01.10 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7757468 2023.01.08 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7757466 2023.01.08 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 60 7757465 2023.01.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7757464 2023.01.08 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7757458 2023.01.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7757457 2023.01.08 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7757455 2023.01.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7757456 2023.01.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 280 7757453 2023.01.08 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7757454 2023.01.08 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7757463 2023.01.08 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7757452 2023.01.08 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7757449 2023.01.08 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7757451 2023.01.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7757448 2023.01.08 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7757450 2023.01.08 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7757447 2023.01.08 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7757446 2023.01.08 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7757445 2023.01.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7757444 2023.01.08 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 14 7757442 2023.01.08 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7757443 2023.01.08 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 25 7757441 2023.01.08 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 7757440 2023.01.08 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7757437 2023.01.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 7757439 2023.01.08 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 23 7757438 2023.01.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7757435 2023.01.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7757434 2023.01.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 7757436 2023.01.08 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7757433 2023.01.08 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7757432 2023.01.08 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 41 7757430 2023.01.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 35 7757431 2023.01.08 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7757428 2023.01.08 WM
pospolity łyska, Fulica atra 185 7757429 2023.01.08 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 21 7748885 2023.01.06 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7748886 2023.01.06 WM
pospolity łyska, Fulica atra 150 7748888 2023.01.06 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7748881 2023.01.06 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7748879 2023.01.06 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 7748884 2023.01.06 WM
pospolity kos, Turdus merula 6 7748873 2023.01.06 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7748880 2023.01.06 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7748882 2023.01.06 WM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7748887 2023.01.06 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7748871 2023.01.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7748883 2023.01.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7748876 2023.01.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7748870 2023.01.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7748877 2023.01.06 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7748875 2023.01.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7748872 2023.01.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7748874 2023.01.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7748868 2023.01.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 7748869 2023.01.06 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7748865 2023.01.06 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7748860 2023.01.06 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7748866 2023.01.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7748867 2023.01.06 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7748863 2023.01.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7748864 2023.01.06 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7748862 2023.01.06 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7748857 2023.01.06 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7748856 2023.01.06 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7748854 2023.01.06 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7748861 2023.01.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7748858 2023.01.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7748859 2023.01.06 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7748853 2023.01.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7748855 2023.01.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7748851 2023.01.06 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7748852 2023.01.06 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 100 7748847 2023.01.06 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7748848 2023.01.06 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7748850 2023.01.06 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7748844 2023.01.06 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7748849 2023.01.06 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7748842 2023.01.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7748841 2023.01.06 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7748846 2023.01.06 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7748840 2023.01.06 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7748843 2023.01.06 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 7748845 2023.01.06 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7748839 2023.01.06 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7748838 2023.01.06 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7748837 2023.01.06 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7742132 2023.01.05 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7738539 2023.01.04 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7738538 2023.01.04 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7738537 2023.01.04 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7738536 2023.01.04 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 7738535 2023.01.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7738534 2023.01.04 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7738533 2023.01.04 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7738532 2023.01.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 7738531 2023.01.04 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7738530 2023.01.04 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7738529 2023.01.04 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7738528 2023.01.04 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7738268 2023.01.03 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7735157 2023.01.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7731490 2023.01.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7731491 2023.01.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 90 7731489 2023.01.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7731492 2023.01.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 7731488 2023.01.02 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7731487 2023.01.02 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7731486 2023.01.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 7731485 2023.01.02 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7731484 2023.01.02 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7731482 2023.01.02 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7731483 2023.01.02 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7731481 2023.01.02 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 7731480 2023.01.02 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7731479 2023.01.02 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7731478 2023.01.02 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 7731477 2023.01.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 7731475 2023.01.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7731473 2023.01.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7731474 2023.01.02 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7731471 2023.01.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7731470 2023.01.02 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 7731469 2023.01.02 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7731476 2023.01.02 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7731472 2023.01.02 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7731467 2023.01.02 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7731465 2023.01.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7731466 2023.01.02 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7731464 2023.01.02 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 7731468 2023.01.02 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7730209 2023.01.01 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7730210 2023.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...